Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad."

Transkrypt

1 Znak sprawy: WZM.RI.333/68/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad. OTB V/II... (nazwa i adres Wykonawcy) tel.... fax:... Kosztorys ofertowy Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad. OTB V/II

2 Kamionka- naprawa budowli piętrzącej w km KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 20,000 2 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 2, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 3 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i m 4, głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie 4 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 30, śr cm w gruncie kat. I-II 5 KNR-W Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym m 3 4,000 6 KNNR-W KNNR-W KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym m 2 4,000 Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu m 3 2,000 na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 9 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III m 3 2,000 Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

3 Remont jazu na rzece Kamionka w km: kalkulacja zakładowa. Uzupełnienie elementów stalowych kładki (słupki i poręcze) - kątownik (0,080x0,080x0,006m) (11x1,10+2x2,50+1x7,30) m 24,400 2 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 15, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 3 Kalkulacja indywidualnłej Dowiezienie mas ziemnych na zasypanie wyrwy powsta- m 3 8,000 przy jazie

4 Rzeka Kładziewo - zabudowa wyrwy w skarpie i dnie rzeki przy budowli piętrzącej w km: KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 20, śr cm w gruncie kat. III obustronnie na dł. 2x10,0m 2 kalkulacja indywidualna Dowiezienie mas ziemnych na skarpę 10x2x1,0 m 3 20,000 3 KNR Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŝonej samochodami m 3 20, samowyładowczymi (kat.gr.iii-iv) 4 KNR Wykonanie podsypki ze Ŝwiru lub pospółki - dodatek za m 2 20, kaŝde dalsze 5 cm grubości 5 KNR KNR Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płotka1.0x1.0 m Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cięŝkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do m m 2 20,000 m 3 15,000

5 Naprawa budowli piętrzącej na rzece Poganica w km: UłoŜenie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem m 3 8,000 - grodza 2 KNR Ręczne skucie warstwy betonu wraz z oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni 3 KNR Uzupełnienie ubytków betonu w konstrukcji zastawki m 3 1, KNR Wykonanie palisady na skarpie przy średnicy kołków 10- m 2, cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. III 5 KNR Wykonanie umocnienia stopy skarpy jednostronnie kiszką m 7, faszynową o śr cm w gruncie kat. III 6 kalkulacja idywidualna Dowiezienie mas ziemnych na skarpę m 3 3,500 7 KNR Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŝonej samochodami m 3 3, samowyładowczymi (kat.gr.iii-iv) 8 KNR Wykonanie podsypki ze Ŝwiru lub pospółki o grubości 5 m 2 14, cm 9 KNR Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach na podkładzie m 2 14, z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płot- ka1.0x1.0 m

6 Rzeka Poganica - naprawa budowli piętrzącej w km: kalkulacja zakładowa UłoŜenie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem m 3 6,000 2 KNR Ręczne skucie warstwy betonu wraz z oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni m 3 0,800 3 KNR Ręczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach m 3 1, polowych - beton hydrotechniczny kl. B 10 o obję- tości do 10 m3. Grupa kruszywa II

7 Naprawa budowli piętrzącej na rzece Poganica w km: UłoŜenie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem m 3 8,000 - grodza 2 KNR Ręczne skucie warstwy betonu wraz z oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni 3 KNR Uzupełnienie ubytków betonu w konstrukcji zastawki m 3 1, KNR Wykonanie palisady na skarpie przy średnicy kołków 10- m 3, cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. III 5 KNR Wykonanie umocnienia stopy skarpy jednostronnie kiszką m 16, faszynową o śr cm w gruncie kat. III 6 kalkulacja idywidualna Dowiezienie mas ziemnych na skarpę m 3 20,000 7 KNR Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŝonej samochodami m 3 20, samowyładowczymi (kat.gr.iii-iv) 8 KNR Wykonanie podsypki ze Ŝwiru lub pospółki o grubości 5 m 2 24, cm 9 KNR Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach na podkładzie m 2 24, z faszyny w gruncie kat. III przy wielkości kraty płot- ka1.0x1.0 m

8 Trofimówka- naprawa budowli piętrzącej w km Uzupełnienie warstwy jezdnej z dowiezieniem Ŝwiru i m 2 2,000 rozplantowaniem 2 KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 40,000 3 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 1, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 4 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i m 4, głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie 5 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 40, śr cm w gruncie kat. I-II 6 KNR-W Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym m 3 4,000 7 KNNR-W KNNR-W KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym m 2 4,000 Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 10 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

9 Trofimówka- naprawa budowli piętrzącej w km Uzupełnienie warstwy jezdnej z dowiezieniem Ŝwiru i m 2 3,000 rozplantowaniem 2 KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 40,000 3 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 1, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 4 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i m 4, głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie 5 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 40, śr cm w gruncie kat. I-II 6 KNR-W Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym m 3 4,000 7 KNNR-W KNNR-W KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym m 2 4,000 Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 10 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

10 Trofimówka- naprawa budowli piętrzącej w km Uzupełnienie warstwy jezdnej z dowiezieniem Ŝwiru i m 2 2,000 rozplantowaniem 2 KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 40,000 3 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 1, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 4 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i m 4, głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie 5 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 40, śr cm w gruncie kat. I-II 6 KNR-W Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym m 3 4,000 7 KNNR-W KNNR-W KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym m 2 4,000 Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 10 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

11 Trofimówka - naprawa budowli piętrzącej w km: Uzupełnienie warstwy jezdnej z dowiezieniem Ŝwiru i m 2 3,000 rozplantowaniem 2 KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 30,000 3 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 1, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 4 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie m 4,000 5 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 20, śr cm w gruncie kat. I-II 6 KNR-W 2-01 Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem m 3 4, stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym 7 KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 m 2 4,000 8 KNNR-W KNNR-W cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 10 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

12 Trofimówka- naprawa budowli piętrzącej w km Uzupełnienie warstwy jezdnej z dowiezieniem Ŝwiru i m 2 2,000 rozplantowaniem 2 KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 20,000 3 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 1, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 4 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i m 4, głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie 5 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 20, śr cm w gruncie kat. I-II 6 KNR-W Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym m 3 4,000 7 KNNR-W KNNR-W KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym m 2 4,000 Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 10 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

13 Trofimówka- naprawa budowli piętrzącej w km Uzupełnienie warstwy jezdnej z dowiezieniem Ŝwiru i m 2 2,000 rozplantowaniem 2 KNNR-W Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m m 20,000 3 KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych m 2 1, w budownictwie wodnym i melioracyjnym 4 KNR Wykonanie palisady przy średnicy kołków cm i m 4, głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie 5 KNR Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o m 20, śr cm w gruncie kat. I-II 6 KNR-W Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym m 3 4,000 7 KNNR-W KNNR-W KNNR-W Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym m 2 4,000 Remont konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu m 3 2,000 na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółkówi skrzydeł wlotu. 10 KNNR-W KNNR-W Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III m 3 2,000 Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 kg 6,000 mm

14 Znak sprawy: WZM.RI.333/68/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad. OTB V/II... (nazwa i adres Wykonawcy) tel.... fax:... Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad. OTB V/II za kwotę: bez podatku VAT... 1) ( %)... 2) brutto... 3) UWAGA: Kwoty ogółem podane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym winny odpowiadać kwotom podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ (Zobowiązanie ofertowe). UWAGA!!! 1) Podana kwota powinna stanowić sumę poszczególnych wartości netto 2) Podana kwota powinna stanowić sumę poszczególnych wartości podatku VAT 3) Podana kwota powinna stanowić sumę poszczególnych wartości brutto.....dnia. miejscowość.. podpis i pieczęć osób/y upowaŝnionej

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2 Znak sprawy: WZM.RI.333/73/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB

Bardziej szczegółowo

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2/2

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2/2 Znak sprawy: WZM.RI.333/80/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Czarna - naprawa jazu w km 1+511

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Czarna - naprawa jazu w km 1+511 Czara w k 1+511 Naprawa jazu Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 45246400-7 Czarna - naprawa jazu w k 1+511 1 Kalkulacja zakładowa Uzupełnienie stalowych eleentów kładek technicznych (poręczy)

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Lokalizacja

Podstawa Opis robót Lokalizacja Na wykonanie naprawy budowli piętrzącej, na obiekcie jak niŝej: 1. Obiekt / rzeka, ciek, budowle itp./rzeka Nurzec Dolny Jaz Józefin 2. Gmina Rudka, Powiat Bielsk Podlaski 3. Km 43+352, tj. 1 szt. 4. Obmiar:

Bardziej szczegółowo

Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów V

Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów V Znak sprawy: WZM.RI.333/64/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów V... (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Konserwacja gruntowna cieków oraz oczyszczenie zbiorników wyrównawczych pompowni na terenie pow. białostockiego i monieckiego zad.

Konserwacja gruntowna cieków oraz oczyszczenie zbiorników wyrównawczych pompowni na terenie pow. białostockiego i monieckiego zad. Znak sprawy: WZM.RI.333/87/5 Załącznik nr a do zam. publ. pn.: Konserwacja gruntowna cieków oraz oczyszczenie zbiorników wyrównawczych pompowni na terenie pow. białostockiego i monieckiego zad. OTB 4...

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna 6 m - rzeka Skroda w km do 2+015, lewa skarpa.

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna 6 m - rzeka Skroda w km do 2+015, lewa skarpa. Znak sprawy: WZM.RI.333/79/6 Załącznik nr a do zam. publ. pn.: Zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i dna rzeki Skroda z częściową zabudową wyrw w km +960 do +05 obręb Rudka Skroda, gmina Mały Płock, powiat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie II konserwacji bieżącej na obiekcie w 2013 r. jak niżej: DANE OGÓLNE

PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie II konserwacji bieżącej na obiekcie w 2013 r. jak niżej: DANE OGÓLNE Na wykonanie II konserwacji bieżącej na obiekcie w 2013 r. jak niżej:.obiekt / rzeka, ciek, budowle itp./ Rudnia Gmina Zabłudów Powiat Białystok 3. Km 12+438-28+099 tj. 15661 L/p Podstawa Lokalizacja Jednostk

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWCZE-CPV 45111000-8-ROZDZIAŁ 01 2. FUNDAMENTOWANIE-CPV -45221111-3-ROZDZIAŁ 11

1. ROBOTY PRZYGOTOWCZE-CPV 45111000-8-ROZDZIAŁ 01 2. FUNDAMENTOWANIE-CPV -45221111-3-ROZDZIAŁ 11 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt REMONT MOSTU NA POTOKU "SOPOTNIA MAŁA" W CIAGU DROGI GMINNEJ DO" ŁYSNI" W SOPOTNI Kod CPV CPV -45221111-3 -45111000-8 -45233120-6

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. wysokomazowieckiego i zambrowskiego Znak sprawy: WZM.RI.333/84/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. augustowskiego zad.

Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. augustowskiego zad. Znak sprawy: WZM.RI.333/23/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów

Bardziej szczegółowo

Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.1

Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.1 Znak sprawy: WZM.RI.333/29/6 Załącznik nr a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie powiatu suwalskiego

Bardziej szczegółowo

S16 A STOBNICA przedmiar 2

S16 A STOBNICA przedmiar 2 strona nr: 1 S16 A STOBNICA przedmiar 2 Usuwanie szkód powodziowych STOBNICA m. Brzozów 1Stobnica w km 33+200-33+400 zabudowa wyrw (Piegdoń) 1.1KNR 201/224/4 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Remont i konserwacja zbiornika w miejscowości Dopiewiec Rodzaj robót: Melioracja. Odwodnienie.

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Remont i konserwacja zbiornika w miejscowości Dopiewiec Rodzaj robót: Melioracja. Odwodnienie. Samolicz Inwestor:.. KOSZTORYS ŚLEPY Budowa: Remont i konserwacja zbiornika w miejscowości Dopiewiec Rodzaj robót: Melioracja. Odwodnienie. Poziomy cen: stawka.... robocizny...... kalkulacyjnej..........

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SUWAŁKI, ul. SPORTOWA 20. WZM i UW w BIAŁYMSTOKU ODDZIAŁ TE- RENOWY w SUWAŁKACH

PRZEDMIAR SUWAŁKI, ul. SPORTOWA 20. WZM i UW w BIAŁYMSTOKU ODDZIAŁ TE- RENOWY w SUWAŁKACH WZM i UW w BIAŁYMSTOKU ODDZIAŁ TE- RENOWY w SUWAŁKACH 16-400 SUWAŁKI, ul. SPORTOWA 20 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) Podstawa wyceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) Podstawa wyceny Rzeka Kamienny Bród gmina Augustów, pow Augustów Rzeka uregulowana - 5830m 2 3 4 5 2508-04 poz. 2508-05 poz. 2508-04 poz. 2508-05 poz. 2508-07 poz. 6 kalk.własna 2x2,5m, porost gęsty, miękki 50% w km:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZP 11 / 2015 Nr czę ści Nazwa części WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA "Renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawskopomorskiego oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe II etap Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa ubezpieczeń brzegowych na potoku Stradomka w rejonie ujęcia w Chrostowej

Przedmiar robót. Odbudowa ubezpieczeń brzegowych na potoku Stradomka w rejonie ujęcia w Chrostowej Przedmiar robót Odbudowa ubezpieczeń brzegowych na potoku Stradomka w rejonie ujęcia w Chrostowej Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45246400-7

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

Likwidacja szkód powodziowych na wałach powodziowych Kanału Wonieskiego

Likwidacja szkód powodziowych na wałach powodziowych Kanału Wonieskiego Budowa : Zbiornik Wonieść Obiekt : Kanał Wonieski PRZEDMIAR ROBÓT Str: 1 A Kanał A.a Roboty przygotowawcze 1 KNR 201-0119-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,967 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo jezdnej Obiekt : Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo jezdnej Adres : Rów Polski km 9+680

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok ul. Handlowa 6

PRZEDMIAR. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok ul. Handlowa 6 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok ul. Handlowa 6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

ROWY MELIORACYJNE I RZEKI

ROWY MELIORACYJNE I RZEKI D.06.04.02 ROWY MELIORACYJNE I RZEKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem (przełożeniem),

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo jezdnej Inwestor : Gmina Rydzyna ul.rynek 1, 64-130 Rydzyna Wykonawca :... Adres :...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Regulka w km ;

Przedmiar robót. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Regulka w km ; Przedmiar robót Usuwanie szkód powodziowych na potoku Regulka w km 6+800-7+000; 9+850-10+500 Budowa: m.regulice, Alwernia; gmina Alwernia Obiekt: Potok Regulka Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji

Bardziej szczegółowo

Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.1

Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.1 Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki Konserwacja bieżąca - 6930m 2 3 4 2508-04 - poz. 2508-05 - poz. 2508-07 - poz. kalk.własna Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,5m,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Marcin Łysoń, KOSZTORYSANT... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Marcin Łysoń, KOSZTORYSANT... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót Odbudowa osuniętego korpusu drogi ul. Danielki w m. Ujsoły w km:1) 0+790-0+0870 ; 2)2+360-2+430 ; 3) 3+059-3+110 4) 3+212-3+238 5)3+342-3+375 Budowa: Odbudowa osuniętego korpusu drogi ul.

Bardziej szczegółowo

2.PODBUDOWA -CPV ROZDZIAŁ 04

2.PODBUDOWA -CPV ROZDZIAŁ 04 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt REMONT USZKODZONEGO MOSTU NA RZECE "KOSZARAWA" W CIAGU DROGI GMINNEJ UL. KIEŁBASÓW W Kod CPV CPV, -45221111-3, -45111000-8,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wyrwy na potoku w Duląbce

Zabezpieczenie wyrwy na potoku w Duląbce Zabezpieczenie wyrwy na potoku w Duląbce Data: 2006-09-04 Budowa: Osuwisko skarpy na potoku w Duląbce Obiekt: Osuwisko skarpy na potoku w Duląbce Zamawiający: Urząd Gminy w Dębowcu Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJSCIAMI NA RZECE SKAWICA W MIEJSCOWOSCI ZAWOJA Kod CPV CPV, -45221111-3, -45111000-8,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na. terenie powiatu łomżyńskiego zad.

Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na. terenie powiatu łomżyńskiego zad. Znak sprawy: WZM.RI.333/37/7 Załącznik nr a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu łomżyńskiego zad. Łomża I Wykonawca: (pełna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastr towarzyszącą O b i e k t

Bardziej szczegółowo

ŻMIGRÓD OTULINA PARKU ZABYTKOWEGO RENATURYZACJA UKŁADU WODNEGO ZAKRES PRAS NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD PRZEDMIAR ROBÓT WG CPV

ŻMIGRÓD OTULINA PARKU ZABYTKOWEGO RENATURYZACJA UKŁADU WODNEGO ZAKRES PRAS NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD PRZEDMIAR ROBÓT WG CPV ŻMIGRÓD OTULINA PARKU ZABYTKOWEGO RENATURYZACJA UKŁADU WODNEGO ZAKRES PRAS NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD PRZEDMIAR ROBÓT WG CPV 1 ŻMIGRÓD OTULINA PARKU ZABYTKOWEGO RENATURYZACJA UKŁADU WODNEGO ZAKRES PRAS NADLEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d. Rzeka Czarna Hańcza 206.kst Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki Konserwacja bieżąca - 6930m poz. zast. Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasex2,5m, porost gęsty, miękki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Wersja archiwalna Wynik postępowania na wykonanie konserwacji bieżącej i gruntownej urządzeń melioracji szczegółowych - rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miasta Rumi w roku 2010 ZP/341/24/10 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nowa Wieś Wielka, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka

PRZEDMIAR ROBÓT. Nowa Wieś Wielka, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka, 2008-07-29 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie. Kod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia : Budownictwa Wodnego i Melioracji P - 2

Pracownia : Budownictwa Wodnego i Melioracji P - 2 - Działa od 1950 r. - Członek Izby Projektowania Budowlanego 22 846-11-52 tel/fax. 22 846-55-78 NIP 525-000 - 27-58 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA ul. Instalatorów 9 B I P R O M

Bardziej szczegółowo

2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt

2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt Budowa : Sowy Obiekt : Most drewniany w km 30+228 rzeki Orli Adres : Sowy, gm. Pakosław Str: 1 A. STAN : Most Kod CPV : 45111210-3 A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe 1. KNR 210-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. budowli piętrzących na terenie pow. wysokomazowieckiego zad. Wysokie Mazowieckie I.

Kosztorys ofertowy. budowli piętrzących na terenie pow. wysokomazowieckiego zad. Wysokie Mazowieckie I. Znak sprawy: WZM.RI.333//6 Załącznik nr a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. wysokomazowieckiego za Wysokie

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Rz. Supraśl przebudowa, rozbudowa (modernizacja) budowli (grobli prawej w km , grobli lewej w km ) Przedmiar robót Grobla lewa

Rz. Supraśl przebudowa, rozbudowa (modernizacja) budowli (grobli prawej w km , grobli lewej w km ) Przedmiar robót Grobla lewa BIPROMEL - Działa od 1950 r. - Członek Izby Projektowania Budowlanego Prezes 0-22-846-11-52 tel/ fax. 0-22-846-55-78 NIP 525-000 - 27-58 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA B I P R O

Bardziej szczegółowo

km 0,5 Komentarz: Koszenie skarp i pasa terenu przyległego od strony oczyszczalni na szerokości 5,0m 30,0 * 12,0 m2 360,000 razem m2 360

km 0,5 Komentarz: Koszenie skarp i pasa terenu przyległego od strony oczyszczalni na szerokości 5,0m 30,0 * 12,0 m2 360,000 razem m2 360 Przedmiar robót Wzmocnienie wylotu z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach do rzeki Bielawy - dz. 265/2 i 512, obręb Pszczółki Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 1.ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE 1.1.Robotypomiarowe

Bardziej szczegółowo

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR m-mały2006-62lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 1 0111-02 2 KNR AT-03 0101-01 3 0802-03 4 0801-05 5 KNR 4-01 0108-18 6 KNR 4-01 0108-20 2 45111200-0 7 0213-01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335 Data utworzenia: 2012-06-24 Budowa odwodnienia wsi Dłużniewo Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 20/14 w miejscowości Bazar - ETAP III ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 20/14 w miejscowości Bazar. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d. Rzeka Czarna Hańcza 205.kst Rzeka Czarna Hańcza, gmina Jeleniewo, Wiżajny, pow.suwałki Konserwacja bieżąca - 6930m 2508-04 - poz. zast. 2508-05 - poz. zast. Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasex2,5m,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul.argentyny

Przedmiar robót. Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul.argentyny Przedmiar robót Budowa: Bielsko-Biała,ul.Argentyny,ul.Bystrzńska. Obiekt: w Bielsku-Białej (w ramach likwidacji szkód powodziowych) Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała,43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Sporządził:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Sporządził: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa pięciu stawów i dwóch zastawek w obr. Żywkowo-Grądzik i Toprzyny, gmina Górowo Iławeckie i trzech stawów w obr. Wojciechy, gmina Bartoszyce. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul. Wojska Polskiego nr 6-7 działka nr 797 INWESTOR : Gmina Żagań o statusie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych Poz. 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa;. Podatek VAT 23%; Cena kosztorysowa;. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 R Czerteż - Strachocina od km 3+213 do km 3+406 polegająca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł. KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE : ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3310D KŁODZKO MORZYSZÓW, km 0+712 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km2+163 Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Kluczko DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Kluczko DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa pięciu stawów i dwóch zastawek w obr. Żywkowo-Grądzik i Toprzyny, gmina Górowo Iławeckie i trzech stawów w obr. Wojciechy, gmina Bartoszyce. ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia... Numer ogłoszenia: 415134-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej długosć 100m szer. 4,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B odc. Czartajew - Krasewice Stare w km rob

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B odc. Czartajew - Krasewice Stare w km rob D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Szemud- Grabowiec ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym km

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA MOSTOWA

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA MOSTOWA Lp. 1. 2. KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno Pławin w km 10+972 11+252 wraz z obiektem inżynierskim w ciągu tej drogi w km 11+021 PRZEPUST BRANŻA MOSTOWA Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów. Kosztorys opracowany przez:,...

Kosztorys ofertowy Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów. Kosztorys opracowany przez:,... Kosztorys ofertowy Nazwa kosztorysu: Dobra w miejscowości Pogorzany w km 4+938 wraz z zabezpieczeniem umocnienia brzegowego Lokalizacja: Obiekt mostowy nr JNI 35000214 w ciągu drogi Dobra w miejscowości

Bardziej szczegółowo

3. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Bochni Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2

3. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Bochni Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: Grupy: Klasy: 1. Przygotowanie terenu pod budowę: 2. Roboty budowlane w zakresie budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wykonanie warstwy odsączającej 30*3,0 = 90, m2 14 KNR 201/129/5

Przedmiar robót. wykonanie warstwy odsączającej 30*3,0 = 90, m2 14 KNR 201/129/5 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont stopnia z piętrzeniem w km 0+620 Kanału Horodyskiego w m. Horodysko, gm. Leśniowice 1.1 Roboty przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej- zadanie 5 ADRES INWESTYCJI : Koleczkowo

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Wykonawca: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 60-577 Poznań, ul.dąbrowskiego 138 Sporządzający: Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilość Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY NA ODCINKU DROGI 1 GMINNEJODCINEK AB- OD 0+00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE. Urząd Gminy Jaktorów

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE. Urząd Gminy Jaktorów INWESTOR MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ZLECENIODAWCA Urząd Gminy Jaktorów OBIEKT Droga wojewódzka nr 719 ul.kościuszki, budowa chodnika i przebudowa zjazdów w km 43+608 44+258,39 od drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: Joanna Adamska, sporządził... Wanda Adamska, sprawdził...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: Joanna Adamska, sporządził... Wanda Adamska, sprawdził... Kosztorys ofertowy 500 dl. 0,5 km, m. Kraków, gm. Kraków,pow. miasto Kraków. Data: 2012-06-13 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Podstawa Opis jedn. obm. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

PRZEDMIAR ROBÓT Podstawa Opis jedn. obm. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym PRZEDMIAR ROBÓT 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01.01 KNR 2-01 0122-01 01.02 KNR 2-01 0126-01 0419-03 01.08 KNR 2-01 0129-05 01.08 KNR 2-01 0129-09 01.08 KNR 2-01 0129-11

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZP 14 / 2015 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Roboty remontowokonserwacyjne Nr czę ści Biuro Terenowe Nazwa części Lokalizacja Zakres robót Rozmiar rzeczowy Termin rozpoczęci a/zakończ enia Gmina (km od. do) (km,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Odbudowa potoku Lubcza... Zuzia (C) DataComp (lic. 345) strona nr: 1. Przedmiar robót

Odbudowa potoku Lubcza... Zuzia (C) DataComp (lic. 345) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Regulacja, umocnienie potoku Lubcza 1.1 ST - 01 Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny 1 KNNR 6 Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas Cena Wartość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa

Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa Strona 1 z 7 ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH Wysieka, gmina Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie Obiekt Nr projektu Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa Kosztorys ofertowy Strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 280,0+150,0 i szer 4,0m

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Rzeka Czarna Hańcza, gmina Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Rzeka Czarna Hańcza, gmina Wiżajny, pow.suwałki 1 Konserwacja bieżąca m 1 d. Rzeka Czarna Hańcza 207.kst Rzeka Czarna Hańcza, gmina Wiżajny, pow.suwałki Konserwacja bieżąca - 6930m poz. zast. 2 2508-05 - poz. zast. Dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasex2,5m,

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanał PVC Dz400, drenaż Dn 50mm i Dn80mm

Opis robót : Kanał PVC Dz400, drenaż Dn 50mm i Dn80mm K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek-Pomocno w km 0+369-0+660 w zakresie odwodnienia O b i e k t : Zabudowa rowu przydrożnego wraz z drenażem A d r

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni dla ruchu pieszego ADRES INWESTYCJI : ul. Bydgoska

Bardziej szczegółowo