FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj dokładnie tą instrukcję i przechowuj ją w dostępnym miejscu, aby odwoływać się do niej w przyszłości. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, przeczytaj broszurę Zasady bezpieczeństwa oraz Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu. 1

2 2013 Ricoh Company, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Podręczniki Użytkownika i ich lokalizacja Który podręcznik? Co w nim się znajduje? Gdzie on się znajduje? Zasady bezpieczenstwa Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu Podrecznik dla panelu operacyjnego Podrecznik szybkiej instalacji Podręcznik szybkiej obsługi Podstawowy Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Software User's Guide (Instrukcja Oprogramowania) Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachować je do wglądu. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać ten Podręcznik. W tym podręczniku opisano znaki handlowe i ograniczenia prawne. Skrócona instrukcja obsługi panelu. Zachowaj w pobliżu urządzenia do wglądu. Zapoznaj się z tym podręcznikiem w czasie instalowania urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla ustawień urządzenia, instalacji sterowników i oprogramowania oraz typu podłączenia, który jest używany. Uzyskaj podstawowe informacje na temat faksowania i kopiowania oraz informacje na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Więcej zaawansowanych operacji: Faksowanie, kopiowanie, funkcja zabezpieczeń, drukowanie raportów i wykonywanie konserwacji rutynowej. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami dla drukowania, skanowania, zdalnego ustawiania oraz oprogramowania do wysyłania PC-Fax. W formie drukowanej / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / W pudełku W formie drukowanej / W pudełku W formie drukowanej / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / W pudełku i

4 Spis Treści (Podstawowy Podręcznik Użytkownika) 1 Informacje ogólne 1 Korzystanie z dokumentacji...1 Symbole i konwencje użyte w dokumentacji...1 Aby wyświetlić dokumentację...2 Przegląd panelu sterowania...3 Ustawienia głośności...5 Głośność dzwonienia...5 Głośność sygnalizatora...5 Głośność głośnika Wkładanie papieru 6 Wkładanie papieru i nośników druku...6 Wkładanie papieru do standardowego podajnika papieru...6 Wkładanie papieru do gniazda ręcznego podawania...7 Obszary nieskanowane i niezadrukowywane...11 Ustawienia papieru...12 Rodzaj papieru...12 Format papieru...12 Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku...12 Zalecany papier i nośniki wydruku...12 Typ i rozmiar papieru...13 Obsługa i używanie papieru specjalnego Wkładanie dokumentów 17 Sposób wkładania dokumentów...17 Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) Wysyłanie faksu 19 Jak wysłać faks...19 Anulowanie w trakcie wysyłania faksu...19 Raport weryfikacji transmisji...20 ii

5 5 Odbieranie faksu 21 Tryby odbierania...21 Wybór trybu odbierania...21 Korzystanie z trybów odbierania...22 Tylko faks...22 Faks/telefon...22 Ręczne...22 Zewnętrzny TAD...22 Ustawienia trybu odbioru...23 Opóźnienie dzwonienia...23 Czas dzwonienia faksu/telefonu (tylko Tryb Faks/Tel)...23 Wykrywanie faksu Telefon i urządzenia zewnętrzne 25 Usługi telefoniczne...25 Ustawianie typu linii telefonicznej...25 Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego (TAD)...26 Połączenia...26 Nagrywanie wiadomości wychodzących (OGM)...26 Połączenia wieloliniowe (PBX)...27 Telefony zewnętrzne i wewnętrzne...27 Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego...27 Obsługa z telefonów wewnętrznych lub zewnętrznych...28 Tylko dla trybu Tryb Faks/Tel...28 Używanie zewnętrznej słuchawki bezprzewodowej...28 Używanie kodów zdalnych Wybieranie i zapisywanie numerów 30 Jak wybierać numer...30 Ręczne wybieranie...30 Jednoprzyciskowe wybieranie...30 Szybkie wybieranie...30 Wyszukiwanie...30 ponowne wybieranie numeru faksu...31 Zapisywanie numerów...31 Zapisywanie pauzy...31 Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego...31 Zapisywanie numerów szybkiego wybierania...32 Zmienianie numerów wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania...32 Usuwanie numerów wybierania jednoprzyciskowego i numerów szybkiego wybierania Wykonywanie kopii 35 Jak kopiować...35 Zatrzymywanie kopiowania...35 Ustawienia kopiowania...35 iii

6 A Rutynowa konserwacja 36 Wymiana materiałów eksploatacyjnych...36 Wymiana kasety z tonerem...37 Wymiana jednostki bębna...43 Czyszczenie urządzenia...47 Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia...48 Czyszczenie szyby skanera...49 Czyszczenie podajnika dokumentów...49 Czyszczenie drutu koronowego...50 Czyszczenie jednostki bębna...52 Czyszczenie rolek podających papier...57 Sprawdzanie urządzenia...58 Sprawdzanie liczników stron...58 Sprawdzanie pozostałego okresu eksploatacji części...58 B Rozwiązywanie problemów 59 Rozpoznawanie problemu...59 Komunikaty o błędach i konserwacyjne...60 Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów...64 Zacięcia dokumentów...65 Dokument nie został włożony lub podany prawidłowo lub był zbyt długi...65 Zacięcia papieru...65 Papier zaciął się na standardowym podajniku papieru...65 Papier zaciął się w tylnej części urządzenia...67 Papier zaciął się w urządzeniu...70 Problemy z urządzeniem...74 Ustawianie wykrywania tonu wybierania...80 Zakłócenia linii telefonicznej/ VoIP...80 Poprawa jakości drukowania...81 Informacje o urządzeniu...90 Sprawdzanie numeru seryjnego...90 Funkcje resetowania...90 Resetowanie urządzenia...91 C Menu i funkcje 92 Programowanie ekranowe...92 Tabela menu...92 Dostęp do trybu menu...92 Tabela menu...93 Wprowadzanie tekstu iv

7 D Specyfikacje 103 Informacje ogólne Rozmiar dokumentu Nośniki druku Faks Kopia Interfejsy Elementy eksploatacyjne E Indeks 111 v

8 Spis Treści (Rozszerzony Podręcznik Użytkownika) Rozszerzony Podręcznik Użytkownika jest poświęcony objaśnieniu poniższych funkcji i operacji. Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można znaleźć na płycie CD-ROM. 1 Konfiguracja ogólna Pojemność pamięci Automatyczna zmiana czasu Funkcje oszczędzania Ustawienia toneru Kontrast wyświetlacza LCD Tryb zegara 2 Funkcje zabezpieczeń Zabezpieczenie 3 Wysyłanie faksu Dodatkowe opcje wysyłania Dodatkowe operacje wysyłania Przegląd pollingu 4 Odbieranie faksu Opcje zdalnego faksu Dodatkowe operacje odbierania Przegląd pollingu 5 Nawiązywanie połączeń i zapisywanie numerów Dodatkowe działania związane z nawiązywaniem połączeń Dodatkowe sposoby zapisywania numerów 6 Drukowanie raportów Raporty faksów Raporty 7 Wykonywanie kopii Ustawienia kopiowania A B C Rutynowa konserwacja Czyszczenie urządzenia Sprawdzanie urządzenia Pakowanie i transport urządzenia Glosariusz Indeks vi

9 1 Informacje ogólne 1 Korzystanie z dokumentacji 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Załączona dokumentacja zawiera informacje niezbędne do optymalnego wykorzystania produktu. Symbole i konwencje użyte w dokumentacji 1 W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Ważne Ważne wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcji urządzenia. Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części urządzenia. Te uwagi informują o tym, jak należy postępować w przypadku konkretnych sytuacji, lub dostarczają wskazówek dotyczących współpracy danej operacji z innymi funkcjami. Pogrubienie Kursywa Courier New Pogrubionym drukiem oznaczone są klawisze na panelu sterowania urządzenia lub przyciski na ekranie komputera. Kursywa wskazuje ważny punkt lub powiązany temat. Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia. 1 Ikony zakazu towarzyszą czynnościom, których nie należy wykonywać. Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu prądem elektrycznym. Ikony wskazujące na zagrożenie pożarem ostrzegają o możliwości wybuchu pożaru. 1

10 Rozdział 1 Aby wyświetlić dokumentację W menu Start wybierz TYPE 1195L z grupy programów, a następnie Podręcznik użytkownika. LUB a Włącz swój komputer. Do napędu CD-ROM włóż płytę CD-ROM dla Typu 1195L. b Jeżeli pojawi się ekran nazwy modelu, kliknij nazwę swojego modelu. Informacja Jeżeli nie pojawi się to okno, otwórz eksplorator Windows i uruchom aplikację setup.exe, która znajduje się w katalogu głównym na płycie CD-ROM. d Kliknij Dokumentacja. e Kliknij dokumentację, którą chcesz przeczytać. (Patrz Podręczniki Użytkownika i ich lokalizacja uu strona i.) c Jeżeli pojawi się ekran wyboru języka, kliknij swój język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. 2

11 Informacje ogólne Przegląd panelu sterowania Klawisze wybierania jednoprzyciskowego Te 11 klawiszy umożliwia natychmiastowy dostęp do 22 uprzednio zapisanych numerów. Shift Po przytrzymaniu klawisza możliwy jest dostęp do numerów wybierania jednoprzyciskowego od 12 do LCD Wyświetla komunikaty pomocne przy konfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia. 3 Klawisze wyboru trybu: FAX (FAKS) Przełącza urządzenie w tryb faksu. COPY (KOPIUJ) Przełącza urządzenie w tryb kopiowania. 4 Klawiatura telefoniczna Służy do wybierania numerów telefonów lub faksów oraz wprowadzania informacji do urządzenia. 5 Stop/Exit (Stop/Zakończ) Zatrzymuje operację lub zamyka menu. 6 Start Umożliwia rozpoczęcie wysyłania faksów lub kopiowania. 7 Klawisze menu: Clear (Wyczyść) Usuwa wprowadzone dane lub umożliwia anulowanie bieżących ustawień. Menu Umożliwia dostęp do menu w celu zaprogramowania ustawień urządzenia. OK Umożliwia zapisywanie ustawień oraz potwierdzanie komunikatów z poziomu urządzenia. Przyciski głośności: d lub c Naciśnij, aby przewijać opcje menu do tyłu lub do przodu. Naciśnij, aby zmienić głośność, gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu lub w trybie czuwania. a lub b Naciśnij, aby przewijać menu i opcje. 3

12 Rozdział 1 KSIĄŻKA ADRES. Umożliwia bezpośredni dostęp do numerów szybkiego wybierania. 8 COPY (KOPIUJ) klawisz: Options (Opcje) Pozwala szybko i łatwo wybrać tymczasowe ustawienia kopiowania. 9 FAX (FAKS) klawisze: Tel/R (Теl./R) Jeśli urządzenie jest podłączone do PBX, możesz użyć tego klawisza w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznych, oddzwonienia do operatora lub przeniesienia połączenia do innego telefonu zewnętrznego. Tego klawisza używa się do prowadzenia rozmów telefonicznych po podniesieniu zewnętrznej słuchawki podczas dzwonienia w trybie szybkich podwójnych dzwonków F/T. Redial/Pause (Powtórz wybieranie/pauza) Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer. Klawisz ten również wprowadza przerwę podczas programowania szybkiego wybierania numerów lub podczas ręcznego wybierania numeru. Resolution (Rozdzielczość) Ustawia rozdzielczość podczas wysyłania faksu. 4

13 Informacje ogólne Ustawienia głośności 1 Głośność dzwonienia 1 Dostępny jest zakres głośności dzwonienia od GŁOŚNO do WYŁ.. Gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu, naciśnij przycisk lub, aby wyregulować poziom głośności. Wyświetlacz LCD pokaże bieżące ustawienie, a po każdym wciśnięciu klawisza poziom głośności zmieni się o jeden stopień. Nowe ustawienie urządzenia będzie obowiązywało do czasu wprowadzenia zmiany. Głośność dzwonka można również zmienić za pośrednictwem menu: a Naciśnij przycisk, 1, 3, 1. b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz opcję WYŁ., CICHO, ŚREDNIO lub GŁOŚNO. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. Głośność głośnika 1 Dostępny jest zakres ustawień głośności głośnika od GŁOŚNO do WYŁ.. a Naciśnij przycisk, 1, 3, 3. b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz opcję WYŁ., CICHO, ŚREDNIO lub GŁOŚNO. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. 1 Głośność sygnalizatora 1 Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu klawisza, popełnieniu błędu albo po wysłaniu lub odebraniu faksu. Dostępny jest zakres ustawień głośności od GŁOŚNO do WYŁ.. a Naciśnij przycisk, 1, 3, 2. b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz opcję WYŁ., CICHO, ŚREDNIO lub GŁOŚNO. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. 5

14 2 Wkładanie papieru 2 Wkładanie papieru i nośników druku 2 Urządzenie może podawać papier ze standardowego podajnika papieru lub ręcznego gniazda podawania. b Naciskając dźwignię zwalniania prowadnic papieru, przesuń prowadnice papieru, dopasowując je do formatu wkładanego papieru. Upewnij się, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach. Wkładanie papieru do standardowego podajnika papieru 2 Można włożyć do 250 arkuszy. Papier można układać do poziomu znaku maksymalnej ilości papieru (b b) z prawej strony tacy na papier. (Informacje na temat zalecanego papieru zawiera Pojemność tac papieru uu strona 13). Drukowanie ze standardowego podajnika papieru na papierze zwykłym, cienkim lub z recyklingu 2 a Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia. 6

15 Wkładanie papieru c Przekartkuj dobrze stos papieru, aby zapobiec zacięciom papieru i nieprawidłowemu podawaniu. f Podnieś podporę wydruków podajnika ADF (1) i rozwiń (2), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wyjściowej. 1 2 d Włóż papieru do tacy i upewnij się, że: Papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (b b) (1). Przepełnienie tacy papieru spowoduje zacięcie papieru. Strona do zadrukowania musi być zwrócona do dołu. Prowadnice papieru dotykają boków papieru, aby był prawidłowo podawany. 1 2 Wkładanie papieru do gniazda ręcznego podawania 2 Do tego gniazda można wkładać pojedynczo koperty oraz specjalne nośniki wydruku. Gniazdo ręcznego podawania służy do drukowania lub kopiowania etykiet, kopert lub dokumentów na grubszym papierze. Informacja Po umieszczeniu papieru w gnieździe ręcznego podawania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb podawania ręcznego. e Wsuń tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, że jest ona całkowicie wsunięta do urządzenia. 7

16 Rozdział 2 Drukowanie z gniazda ręcznego podawania na papierze zwykłym, cienkim lub z recyklingu 2 a Podnieś podporę wydruków podajnika ADF (1) i rozwiń (2), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wyjściowej, lub zdejmuj poszczególne strony bezpośrednio po ich wydrukowaniu. c Obiema rękami przesuń prowadnice papieru w gnieździe ręcznego podawania, dostosowując je do szerokości papieru, który ma zostać użyty. 1 2 b Otwórz pokrywę gniazda ręcznego podawania. d Obiema rękami umieść jeden arkusz papieru w gnieździe ręcznego podawania, aż przednia krawędź papieru dotknie rolki podawania papieru. Kiedy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść go. 8

17 Wkładanie papieru Drukowanie na grubym papierze, papierze bond, etykietach lub kopertach 2 Po wysunięciu tylnej tacy wyjściowej w urządzeniu tworzy się prosta ścieżka papieru od gniazda ręcznego podawania do tyłu urządzenia. Z tej metody drukowania można skorzystać w celu drukowania na grubym papierze, etykietach lub kopertach. Informacja Aby zapobiec zacięciu papieru, zdejmuj natychmiast każdy wydrukowany arkusz lub kopertę. Informacja <Tylko koperty> Pociągnij w dół dwie zielone dźwignie, jedną po lewej i jedną po prawej stronie, zgodnie z poniższą ilustracją. 2 a Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa). b Otwórz pokrywę gniazda ręcznego podawania. 9

18 Rozdział 2 c Obiema rękami przesuń prowadnice papieru w gnieździe ręcznego podawania, dostosowując je do szerokości papieru, który ma zostać użyty. d Obiema rękami umieść jeden arkusz papieru lub kopertę w gnieździe ręcznego podawania, aż przednia krawędź papieru lub koperty dotknie rolki podawania papieru. Kiedy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść go. Informacja Umieść papier w gnieździe ręcznego podawania stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Upewnij się, że nośnik wydruku jest ułożony równo w gnieździe ręcznego podawania. W przeciwnym wypadku papier może nie zostać podany prawidłowo, skutkując krzywym wydrukiem lub zacięciem papieru. W gnieździe ręcznego podawania nie należy umieszczać więcej niż jednego arkusza na raz, ponieważ może to prowadzić do zacięcia papieru. W przypadku umieszczenia nośnika wydruku w gnieździe ręcznego podawania, zanim urządzenie przejdzie w tryb gotowości, nośnik może zostać wysunięty bez wykonania wydruku. 10

19 Wkładanie papieru Obszary nieskanowane i niezadrukowywane 2 Na poniższych rysunkach pokazano maksymalne obszary nieskanowane i niezadrukowywane. Obszary nieskanowane i niezadrukowywane mogą się różnić w zależności od rozmiaru papieru Funkcja Faks (wysyłanie) Rozmiar Góra (1) Lewa strona (2) dokumentu Dół (3) Prawa strona (4) List 3 mm 4 mm A4 3 mm 1 mm Kopiowanie List 3 mm 4 mm *pojedyncza kopia lub kopia 1/1 A4 3 mm 3 mm 2 11

20 Rozdział 2 Ustawienia papieru 2 Rodzaj papieru 2 Skonfiguruj urządzenie odpowiednio do papieru, jaki będzie używany. Zapewni to najwyższą jakość drukowania. a Naciśnij przycisk, 1, 2, 1. b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać opcję CIENKI, ZWYKŁY, GRUBY, GRUBSZY, PAPIER EKOLOG. lub ETYKIETA. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. Format papieru 2 Możesz drukować kopie na różnych formatach papieru: A4, listowy, Executive, A5, A5 L, A6, B5, lub B6, a dla faksów: A4 lub listowy. W przypadku zmiany formatu papieru na tacy należy również zmienić ustawienie formatu papieru, tak aby urządzenie dopasowało dokument lub przychodzący faks do strony. a Naciśnij przycisk, 1, 2, 2. b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać A4, LETTER, EXECUTIVE, A5, A5 L, A6, B5, lub B6. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku 2 Jakość drukowania może zależeć od typu używanego papieru. Można używać następujących typów nośników: cienki papier, zwykły papier, gruby papier, papier bond, papier z recyklingu, etykiety lub koperty. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy postępować według poniższych instrukcji: NIE należy układać równocześnie na tacy różnych typów papieru, ponieważ może to doprowadzić do zakleszczenia lub złego podawania papieru. Unikaj dotykania zadrukowanej powierzchni papieru tuż po drukowaniu. Przed zakupem dużej ilości papieru należy przetestować małą jego ilość, aby upewnić się, że jest odpowiedni. Zalecany papier i nośniki wydruku 2 Rodzaj papieru Pozycja Papier zwykły Xerox Premier TCF 80 g/m 2 Papier z recyklingu Etykiety Koperta Xerox Business 80 g/m 2 Xerox Recycled Supreme 80 g/m 2 Etykiety Avery do drukarek laserowych L7163 Seria Antalis River (DL) 12

21 Wkładanie papieru Typ i rozmiar papieru 2 Urządzenie może drukować na papierze podawanym ze standardowego podajnika papieru lub ręcznego gniazda podawania. Pojemność tac papieru 2 2 Standardowa taca papieru Gniazdo ręcznego podawania Rozmiar papieru Rodzaje papieru Liczba arkuszy A4, listowy, B5, Executive, A5, A5 (długa krawędź), A6, B6 Szerokość: 76,2 216 mm Długość: ,4 mm Papier zwykły, papier cienki i papier z recyklingu Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier bond, papier z recyklingu, koperty, etykiety Do 250 [80 g/m 2 ] Pojedynczy arkusz [80 g/m 2 ] Specyfikacje dotyczące zalecanego papieru 2 Specyfikacje papieru stosowanego w tym urządzeniu. Gramatura g/m 2 Grubość Szorstkość μm Ponad 20 s Sztywność cm 3 /100 Kierunek włókien Rezystancja objętościowa Włókna długie 10e 9-10e 11 om Rezystancja powierzchniowa 10e 9-10e 12 om-cm Wypełniacz CaCO 3 (obojętny) Zawartość popiołu Poniżej 23% wagi Jasność Ponad 80% Nieprzezroczystość Ponad 85% Używaj tylko papieru przeznaczonego do zwykłego kopiowania. Używaj tylko papieru o gramaturze od 75 do 90 g/m 2. Używaj wyłącznie papieru długowłóknistego o obojętnym Ph i wilgotności ok. 5%. To urządzenie może korzystać z papieru z recyklingu, zgodnego ze specyfikacją DIN

22 Rozdział 2 Obsługa i używanie papieru specjalnego 2 Urządzenie jest przeznaczone do pracy z większością typów papieru kserograficznego i papieru bond. Niemniej niektóre zmienne właściwości papieru mogą wpływać na jakość drukowania lub możliwości obsługi. Przed zakupem papieru najpierw należy przetestować kilka próbek, aby przekonać się, że uzyskiwane efekty są właściwe. Przechowuj papier w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Trzymaj papier ułożony płasko i z daleka od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz ciepła. Ważne wskazówki dotyczące wyboru papieru: NIE NALEŻY stosować papieru do drukarek atramentowych, ponieważ może to spowodować zacięcie papieru lub uszkodzenie urządzenia. Jeśli używany jest papier wstępnie zadrukowany, nadruk na nim powinien być wykonany atramentem, który wytrzyma temperaturę procesu nagrzewania urządzenia wynoszącą 200 C. Jeśli wybrano papier bond, papier o chropowatej powierzchni lub też papier pofałdowany lub pofalowany, jakość wydruku może ulec pogorszeniu. Rodzaje papieru, jakich należy unikać 2 Ważne Niektóre typy papieru mogą nie sprawdzać się lub uszkadzać urządzenie. Papier, jakiego NIE należy używać: silnie teksturowany bardzo gładki lub błyszczący pomarszczony lub pozwijany Zwinięcie 2 mm lub większe może spowodować zacięcie papieru. powlekany lub wykończony chemicznie uszkodzony, pofałdowany lub pozaginany o gramaturze większej niż określona w specyfikacji w niniejszym podręczniku z zakładkami i zszywkami z nagłówkami wykonanymi techniką barwników niskotemperaturowych lub termokopiowania wielowarstwowy lub bez zawartości węgla przeznaczony do drukowania za pomocą drukarki atramentowej W przypadku użycia któregoś z wymieniowych powyżej typów papieru może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie może nie być objęte żadną gwarancją naszej firmy ani umową serwisową. 14

23 Wkładanie papieru Koperty 2 W urządzeniu można stosować większość kopert przystosowanych do pracy z drukarkami laserowymi. Niemniej w przypadku niektórych kopert mogą powstać problemy z podawaniem i jakością wydruku, wynikające ze sposobu ich wykonania. Odpowiednia koperta powinna mieć krawędzie proste, dobrze zagięte, a brzeg prowadzący nie powinien być grubszy niż dwa arkusze papieru. Koperta powinna leżeć płasko i nie powinna być luźna ani słaba. Należy kupować dobrej jakości koperty u dostawcy, który wie, że mają być one stosowane z drukarką laserową. Gniazdo ręcznego podawania może podawać po jednej kopercie na raz. Przed rozpoczęciem drukowania lub zakupem większej liczby kopert zalecamy wydrukowanie koperty testowej, aby upewnić się, że druk jest zgodny z oczekiwaniem. wykonane z papieru o gramaturze wyższej, niż określona w specyfikacji urządzenia z nierównymi krawędziami lub krawędziami, które nie są idealnie prostokątne z okienkami, otworami, wycięciami lub perforacją z klejem na powierzchni (jak pokazano na rysunku poniżej) z podwójnymi zakładkami (jak pokazano na rysunku poniżej) 2 Rodzaje kopert, jakich należy unikać 2 Ważne Koperty, jakich NIE należy używać: uszkodzone, pozwijane, pomarszczone lub o nietypowym kształcie bardzo błyszczące lub silnie teksturowane z klamrami, zszywkami, zatrzaskami lub wiązaniami z zamknięciami samoprzylepnymi o luźnej budowie które nie są ostro sprasowane które są wytłaczane (mają wypukły napis) które wcześniej były zadrukowane drukarką laserową które są wstępnie zadrukowane wewnątrz których nie daje się równo ułożyć z zakładkami zamykającymi, które nie były zagięte w chwili zakupu z zakładkami zamykającymi (jak pokazano na rysunku poniżej) 15

24 Rozdział 2 z zakładkami po obu stronach (jak pokazano na rysunku poniżej) Rodzaje etykiet, jakich należy unikać 2 Nie używaj etykiet uszkodzonych, pozwijanych, pomarszczonych lub o nietypowym kształcie. W przypadku użycia któregoś z wymieniowych powyżej typów kopert może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie może nie być objęte żadną gwarancją naszej firmy ani umową serwisową. Etykiety 2 Urządzenie umożliwia drukowanie na większości etykiet przeznaczonych do użycia w drukarkach laserowych. Etykiety powinny być wykonane z wykorzystaniem kleju na bazie akrylu, ponieważ materiał ten jest bardziej stabilny przy wysokich temperaturach, jakie występują w nagrzewnicy. Klej nie powinien stykać się z żadną częścią urządzenia, ponieważ stos etykiet może przykleić się do jednostki bębna lub rolek i doprowadzić do zacięcia papieru lub pogorszenia jakości druku. Między etykietami nie powinien być widoczny klej. Etykiety powinny być ułożone tak, aby zakrywały całą długość i szerokość arkusza. Zostawianie pustych przestrzeni może doprowadzić do odklejania etykiet, zacięcia papieru lub nieprawidłowego drukowania. Wszystkie etykiety używane w urządzeniu muszą wytrzymywać temperaturę 200 C przez czas 0,1 s. Do urządzenia można włożyć tylko jeden arkusz etykiet na raz. Ważne NIE należy wkładać arkuszy, z których część etykiet została już zużyta. Odsłonięty arkusz nośnika może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Gramatura etykiet nie powinna przekraczać specyfikacji zawartej w niniejszym Podręczniku użytkownika. Etykiety o właściwościach przekraczających specyfikację mogą nie być poprawnie podawane i zadrukowywane oraz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. NIE WOLNO ponownie używać ani wkładać arkuszy, które były już używane lub w których brakuje etykiet. 16

25 3 Wkładanie dokumentów 3 Sposób wkładania dokumentów 3 Z podajnika ADF (automatyczny podajnik dokumentów) można wysyłać faksy i wykonywać kopie. Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF)3 Informacja Upewnij się, że dokumenty z płynem korekcyjnym lub pisane atramentem są całkowicie suche. Sposób wkładania dokumentów 3 a Rozwiń podpórkę dokumentów podajnika ADF (1) oraz podporę wydruków podajnika ADF (2). 3 Podajnik ADF może pomieścić do 20 stron i podaje każdy arkusz indywidualnie. Używaj standardowego papieru 80 g/m 2 i pamiętaj o przekartkowaniu stosu za każdym razem przed włożeniem go do podajnika ADF. Podajnik ADF może pomieścić do 30 arkuszy, o ile stos zostanie ułożony schodkowo i zostaną spełnione następujące warunki: Temperatura C Wilgotność: 50% 70% Papier: 80 g/m 2 2 b Dobrze przekartkuj strony. 1 Obsługiwane rozmiary dokumentów 3 Długość: 147,3 355,6 mm Szerokość: 147,3 215,9 mm Ciężar: g/m 2 Ważne NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszyty, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą. NIE używaj tektury, gazet ani tkanin. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas korzystania z podajnika ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie jego podawania. 17

26 Rozdział 3 c Ułóż strony dokumentu w podajniku ADF schodkowo, ze stroną do zadrukowania skierowaną w dół oraz górną krawędzią skierowaną do przodu, aż poczujesz, że papier dotknął rolek podawania, a na wyświetlaczu LCD zmieni się komunikat. 1 d Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentu. Ważne Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas korzystania z podajnika ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie jego podawania. 18

27 4 Wysyłanie faksu 4 Jak wysłać faks 4 Poniżej przedstawiono sposób wysyłania faksu. a Aby wysłać faks lub zmienić ustawienia wysyłania lub odbierania faksów, naciśnij klawisz (FAX (FAKS)), aby podświetlił się na zielono. b Umieść dokument zadrukowaną stroną w dół w podajniku ADF. (Patrz Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) uu strona 17). c Możesz ustawić rozdzielczość faksu lub kontrast. Aby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi operacjami wysyłania faksów i ustawieniami, patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Wysyłanie faksu. K.SERYJNA KONTRAST ROZDZIELCZ. FX TIMER TRANS.PAKIET ND.-CZAS RZ. POLL.NAD. STR.TYT.WŁ/WYŁ STR.TYT.-TEKST TRYB MIĘDZYN. d Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury telefonicznej, klawisza wybierania jednoprzyciskowego lub, a następnie wprowadź numer trzycyfrowy szybkiego wybierania. e Naciśnij przycisk. Urządzenie rozpocznie skanowanie i wysyłanie dokumentu. Informacja Aby anulować, naciśnij klawisz. Anulowanie w trakcie wysyłania faksu 4 Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij przycisk. Jeśli wciśniesz w trakcie kiedy urządzenie wybiera numer lub wysyła, na wyświetlaczu LCD pojawi się prośba o potwierdzenie. WYBIERANIE #XXX 1.ANULUJ 2.WYJŚĆ WYSYŁ. #XXX SXX 1.ANULUJ 2.WYJŚĆ Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij przycisk

28 Rozdział 4 Raport weryfikacji transmisji 4 Raport weryfikacji transmisji może służyć jako dowód, że faks został wysłany. Raport ten zawiera nazwę odbiorcy lub jego numer faksu, godzinę i datę wysłania, czas trwania transmisji, liczbę wysłanych stron oraz informację, czy transmisja się powiodła. Dostępnych jest kilka ustawień raportu weryfikacji transmisji: WŁ.: raport jest drukowany po każdym wysłanym faksie. WŁ.+OBRAZ: raport jest drukowany po każdym wysłanym faksie. Raport zawiera fragment pierwszej strony faksu. WYŁ.: raport jest drukowany, jeśli wystąpił błąd transmisji i wysyłanie się nie powiodło. Domyślnie opcja jest wyłączona. WYŁ.+OBRAZ: raport jest drukowany, jeśli wystąpił błąd transmisji i wysyłanie się nie powiodło. Raport zawiera fragment pierwszej strony faksu. a Naciśnij przycisk, 2, 4, 1. b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz opcję WŁ., WŁ.+OBRAZ, WYŁ. lub WYŁ.+OBRAZ. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. Informacja Jeśli wybrano opcję WŁ.+OBRAZ lub WYŁ.+OBRAZ, raport weryfikacji transmisji będzie zawierał obraz wyłącznie w przypadku ustawienia transmisji w czasie rzeczywistym na WYŁ.. (Patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Transmisja w czasie rzeczywistym). Jeśli transmisja się powiodła, na raporcie weryfikacji transmisji wydrukowane zostanie słowo OK obok słowa WYNIK. Jeśli transmisja się nie powiodła, BŁĄD pojawi się obok słowa WYNIK. 20

29 5 Odbieranie faksu 5 Tryby odbierania 5 Informacja Możesz drukować faksy na dwóch formatach papieru: A4 lub listowy. Należy wybrać tryb odbierania odpowiedni dla posiadanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych. Wybór trybu odbierania 5 Domyślnie urządzenie automatycznie odbierze faksy, które zostaną do niego wysłane. Poniższe schematy pomogą wybrać odpowiedni tryb. (Szczegółowe informacje na temat trybów odbierania zawiera temat Korzystanie z trybów odbierania uu strona 22). 5 Czy chcesz używać funkcji telefonicznych na zewnętrznym telefonie lub zewnętrznej automatycznej sekretarce podłączonej do tej samej linii co urządzenie? Tak Czy używasz funkcji wiadomości głosowych zewnętrznej automatycznej sekretarki? Aby ustawić tryb odbierania, wykonaj poniższe instrukcje: a Naciśnij przycisk, 0, 1. b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz tryb odbierania faksu. Naciśnij przycisk OK. c Naciśnij przycisk. Nie Czy chcesz, aby urządzenie automatycznie odbierało faksy i połączenia telefoniczne? Nie Tak Tak Nie TYLKO FX RĘCZNY FAX/TEL ZEW.TEL/A.SEKR. Na wyświetlaczu LCD pojawi się bieżący tryb odbierania. 21

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-L9200CDWT Dla użytkowników niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy użyciu czytnika ekranowego, zamieniającego tekst na mowę. Przed

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika użytkowanie bez komputera

Przewodnik użytkownika użytkowanie bez komputera Przewodnik użytkownika użytkowanie bez komputera Uwagi... 2 Wprowadzenie... 4 Ładowanie papieru... 5 Uzyskiwanie dostępu do obrazów do drukowania... 7 Wkładanie karty pamięci...7 Podłączanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo