WYNIKI GŁOSOWANIA IV EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI GŁOSOWANIA IV EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"

Transkrypt

1 WYNIKI GŁOSOWANIA IV EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

2 213 złożonych projektów 35 spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców 122 projekty o wartości ponad 20 mln zł trafiły pod głosowanie oddanych głosów głosów elektronicznych głosów papierowych (kart do głosowania) Frekwencja ~ 23% Dwie dzielnice z najwyższą frekwencją: Okradzionów 93% Kuźniczka Nowa 90% 48 projektów ( w tym dwa dodatkowe w nagrodzonych dzielnicach) o szacunkowej wartości ,34 zł wyłonionych podczas głosowania Najwięcej punktów ze wszystkich dzielnic zdobył projekt w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Park rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich (1070 głosów)

3 FREKWENCJA W DZIELNICACH 1. Okradzionów 93% 2. Kuźniczka Nowa 90% 3. Reden 35% 4. Rudy 35% 5. Łosień 29% 6. Marianki 29% 7. Mydlice Południowe 27% 8. Stary Gołonóg 27% 9. Kasprzak 27% 10. Strzemieszyce Wielkie 25% 11. Gołonóg 25% 12. Ujejsce 25% 13. Mydlice Północne 24% 14. Strzemieszyce Małe 23% 15. Ząbkowice 23% 16. Śródmieście 21% 17. Tucznawa-Bugaj-Sikorka 21% 18. Manhattan 20% 19. Osiedle Młodych Hutników 20% 20. Reden-Adamiecki 19% 21. Brodway 17% 22. Łęknice 17% 23. Błędów 13% 24. Łęka 13% 25. Piekło 12% 26. Aleje 11% 27. Łazy Błędowskie 11% 28. Antoniów 10% 29. Zielona-Korzeniec-Dziewiąty 10% 30. Podlesie 9% 31. Trzebiesławice 5% 32. Tworzeń 4,5% 33. Staszic 4% 34. Stara Dąbrowa 3%

4 Typy projektów: Inwestycje drogowe 26 Siłownie zewnętrzne 2 Zagospodarowanie (rewitalizacja) terenu 4 Place zabaw 7 Budowa, modernizacja boisk 7 Miasteczko rowerowe 1 Doposażenie świetlic, bibliotek 7 Oświetlenie 2 Modernizacja pracowni multimedialnych 1 Koncerty 1 Monitoring 1 Wi-Fi 1 Bezpieczeństwo pieszych 2

5 ANTONIÓW Wybrane projekty Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury Las w Antoniowie i wymiana wiat przystankowych Opis: Projekt zakłada wykonanie altanki z ławkami (miejsca odpoczynku) dla osób odwiedzających las w Antoniowie wraz z oznakowaniem ścieżki tablicami informacyjnymi. Dodatkowo w ramach projektu wymienione zostaną dwie wiaty na przystankach autobusowych: Antoniów Skrzyżowanie oraz Antoniów Autostrada. Zamontowana zostanie również tablica ogłoszeniowa. Lokalizacja: las i przystanki autobusowe w dzielnicy Antoniów Szacunkowy koszt: ,00 zł

6 BŁĘDÓW Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół SP 27 zgodnie z projektem ustalonym i wypracowanym w konsultacjach społecznych Opis: Projekt zakłada wykonanie boiska zgodnie z koncepcją wypracowaną w konsultacjach społecznych na terenie SP 27. Lokalizacja: ul. Żołnierska 188 Szacunkowy koszt: ,74 zł

7 ŁAZY BŁĘDOWSKIE Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Kontynuacja chodnika Opis: Projekt zakłada wykonanie chodnika z kostki brukowej. Za kwotę przeznaczoną na dzielnice zostanie wykonane ok. 63 m². W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji projektowej. Lokalizacja: ul. Łazy Błędowskie. Szacunkowy koszt: ,55 zł

8 ŁĘKA Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej Opis: Projekt zakłada demontaż obecnie istniejącego ogrodzenia, montaż ok. 56m ogrodzenia panelowego oraz modernizację placu zabaw poprzez dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu statek. W kosztach ujęto wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Lokalizacja: ul. Przelotowa Szacunkowy koszt: ,02 zł

9 ŁĘKNICE Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi w rejonie budynków Toplowa 20 i 22 Opis: Projekt zakłada budowę parkingu w rejonie budynków Topolowa 20 i 22. Nawierzchnia oraz ilość miejsc postojowych zostanie określona w dokumentacji projektowej. Lokalizacja: ul. Topolowa Szacunkowy koszt: ,90 zł

10 PIEKŁO Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Wymiana nawierzchni chodnika z płyty chodnikowej na kostkę brukową i utwardzenie terenu między blokami przy ul. Jasnej 47 od A-H Opis: Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników (na kostkę brukową) po obu stronach drogi dojazdowej do budynków przy ul. Jasnej A-H (ok. 290 m2). Lokalizacja: Chodniki przy ul. Jasnej 47 A-H Szacunkowy koszt: ,10 zł

11 RUDY Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Przygody czekają Opis: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw: montaż urządzeń zabawowych typu huśtawka Kasia, urządzenie linearne Piramida, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (ok. 86m²), w kosztach ujęto przeniesienie 11 ławek parkowych, demontaż urządzenia sprawnościowego, huśtawki podwójnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Lokalizacja: ul. Rudy 13 a Szacunkowy koszt: ,00 zł

12 STARA DĄBROWA Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Renowacja chodnika przy ul. Szkolnej Opis: Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika wymiana nawierzchni na kostkę brukową (ok. 220 m2). Lokalizacja: chodnik przy ul. Szkolnej (od nr 1 do nr 10) Szacunkowy koszt: ,00 zł

13 STASZIC Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Dzieci się bawią Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenie zabawowe typu DIAMOND. W kosztach ujęto montaż urządzenie zabawowego, przestawienie ogrodzenia, wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzeniem, projekt techniczny. Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy ulicami: Bobrowa, Różana, Świerkowa Szacunkowy koszt: ,63 zł

14 TWORZEŃ Liczba projektów do głosowania:1 Tytuł projektu: Szczęście pieszego, czyli rewitalizacja chodnika przy ul. Tworzeń Opis: Projekt zakłada budowę chodnika (nawierzchnia z kostki brukowej) o łącznej powierzchni ok. 750 m2. W kosztach ujęto opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz uzgodnienia branżowe. Lokalizacja: ul. Tworzeń Szacunkowy koszt: ,19 zł

15 ALEJE Liczba projektów do głosowania: 6 Liczba wybranych projektów: 3 Tytuł projektu: Rewitalizacja chodników przy ul. Krasińskiego Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (ok.380 m2) wraz z dobudową dwóch punktów świetlnych. Lokalizacja: chodniki przy blokach nr 46,48,49 Szacunkowy koszt: ,00 zł

16 Tytuł projektu: Zmiana Zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynków Mickiewicza 6,7 i 11 Opis: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu poprzez demontaż istniejącej wiaty śmietnikowej, przeniesienie punktu zbiórki odpadów selektywnych, wykonanie nowej wiaty śmietnikowej na sześć stanowisk, nasadzenie zieleni, utwardzenie częściowo terenu jako miejsca postojowe. Lokalizacja: teren pomiędzy blokami nr 6,7,11 przy ul. Mickiewicza Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Ulica i parking 6 sierpnia Opis: Projekt zakłada modernizację terenu poprzez wykonanie miejsc postojowych (powierzchnia ok. 500 m2) oraz remontem chodników (300 m2). Lokalizacja: ul. 6 Sierpnia (przy bloku Norwida 7) Szacunkowy koszt: ,00 zł

17 BRODWAY Liczba projektów do głosowania: 4 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Tysiąclecia 4 poprzez utworzenie nowych miejsc parkingowych i stref zieleni Opis: Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych z nawierzchni rozbieralnej (powierzchnia ok. 620 m2). Ilość miejsc postojowych zostanie określona projektem wykonawczym. W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz urządzenie zieleni. Lokalizacja: teren przy blokach na ul. Tysiąclecia 4 Szacunkowy koszt: ,00 zł

18 GOŁONÓG Liczba projektów do głosowania: 6 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Parking centralny przy ul. Cedlera Opis: Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej (powierzchnia ok. 540 m2) wraz z wykonaniem ciągu pieszo-jezdnego. W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ilość miejsc parkingowych określona zostanie w projekcie budowlanym. Lokalizacja: skwer przy ul. Cedlera (obok istniejącego placu zabaw) Szacunkowy koszt: ,00 zł

19 KASPRZAK Liczba projektów do głosowania: 4 Liczba wybranych projektów: 1

20 Tytuł projektu: Wspólnie dla Kasprzaka kolorowo i bezpiecznie Opis: Projekt zakłada realizację inwestycji w kilku miejscach w dzielnicy Kasprzak: 1. doposażenie filii biblioteki poprzez zakup książek, audiobooków, organizację warsztatów autorskich; 2. remont nawierzchni chodników wymiana nawierzchni na kostkę brukową, montaż elementów małej architektury (ławki, betonowe kosze); 3. renowację istniejących schodów terenowych; 4. remont nawierzchni chodników przy ul. Kosmonautów 7 oraz pomiędzy blokami przy ul. Kosmonautów 3-5; 5. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 (montaż urządzeń zabawowych typu Ptasie gniazdo, skałka do wspinaczki, karuzela Trzmiel,,Piramida, montaż elementów małej architektury, montaż 2 lamp oświetleniowych; Lokalizacja: Filia nr 7 MBP, chodniki przy ul. Młodych (od strony bloków przy ul. Kasprzaka 56/64; schody usytuowane przy bloku ul. Kosmonautów 1, chodniki przy ul. Kosmonautów 3-5, Kosmonautów 7, plac zabaw na terenie SP nr 12 Szacunkowy koszt: ,00 zł

21 KUŹNICZKA NOWA Liczba projektów do głosowania: 2 Liczba wybranych projektów: (NAGRODA ZA FREKWENCJĘ) Tytuł projektu: Dawka zdrowia pod chmurką Opis: Projekt zakłada montaż 3 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na podbudowie z kostki brukowej. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja: ul. Kuźniczka Nowa 48. Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II Opis: Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez zwiększenie jego powierzchni o (ok. 112m²) oraz wykonanie piłkochwytu po jednej stronie boiska. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. Lokalizacja: ul. Kuźniczka Nowa 48. Szacunkowy koszt: ,00 zł

22 ŁOSIEŃ Liczba projektów do głosowania: 5 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Łaskowa bezpieczna od nowa Opis: Projekt zakłada kontynuację budowy chodnika po prawej stronie ulicy od nr 84 do 116a Lokalizacja: ul. Łaskowa Szacunkowy koszt: ,00 zł

23 MANHATTAN Liczba projektów do głosowania: 5 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Trasy rowerowe fajne i zdrowe Opis: Projekt zakłada budowę tras rowerowych mających na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. W ramach projektu ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie tras rowerowych, urządzenie zieleni, oświetlenie. Lokalizacja: skwer zlokalizowany na Osiedlu Manhattan (przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada oraz Tysiąclecia Szacunkowy koszt: ,00 zł

24 MARIANKI Liczba projektów do głosowania: 3 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Centrum rekreacyjne dzielnicy boisko streetball Opis: Projekt zakłada wykonanie boiska do koszykówki o powierzchni ok. 100 m2 z nawierzchni asfaltobetonowej. W kosztach ujęto wykonanie projektu technicznego. Lokalizacja: ul. Marianki teren obok placu zabaw i siłowni Szacunkowy koszt: ,00 zł

25 MYDLICE POŁUDNIOWE Liczba projektów do głosowania: 9 Liczba wybranych projektów: 1

26 Tytuł projektu: PAM Plac Aktywności Mieszkańca Mydlic etap II Opis: Projekt dotyczy realizacji drugiego etapu wykonania Placu Aktywności Mieszkańca - zgodnie z wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych z mieszkańcami dzielnicy tj. elementów architektury ogrodowej, zieleni, infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej, sportowej służącej mieszkańcom dzielnicy. Lokalizacja: teren przy ul. Ludowej, w pobliżu Klubu Osiedlowego Krąg Szacunkowy koszt: ,52 zł

27 MYDLICE PÓŁNOCNE Liczba projektów do głosowania: 6 Liczba wybranych projektów: 3

28 Tytuł projektu: Nowe chodniki i miejsca postojowe przy ul. Chopina i Łukasińskiego Opis: Projekt dotyczy wykonania miejsc postojowych przy ul. Łukasińskiego (w rejonie usytuowania sklepów) oraz przy ul. Chopina oraz remont nawierzchni chodników (wymiana na kostkę brukową powierzchni ok. 673 m2) zlokalizowanych przy ul. Chopina i Łukasińskiego. Lokalizacja: chodniki przy ul. Chopina 3; chodnik i miejsca postojowe wzdłuż ul. Łukasińskiego (od skrzyżowania z ul. Chopina) przy budynkach handlowych Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Strefa aktywności rodzinnej przy ulicy Sienkiewicza pomiędzy budynkami nr 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej) 6 oraz 10 Opis: Projekt dotyczy doposażenia projektu zgłoszonego w III edycji DBP pn. Plac rekreacji i zabaw dla dzieci, rodziców oraz seniorów poprzez wykonanie boiska do koszykówki o powierzchni ok.100 m2, montaż dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej, wykonania schodów terenowych z podjazdem dla wózków, a także uruchomienie bezpłatnego dostępu do internetu (Hot Spot). Lokalizacja: teren pomiędzy blokiem Sienkiewicza 10 a budynkiem Centrum Aktywności Obywatelskiej Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Poszerzenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego i rewitalizacja wokół niego Opis: Projekt dotyczy poszerzenia istniejącego parkingu pomiędzy blokiem przy ul. Dąbrowskiego 36 i ul. Dąbrowskiego 38 wraz z uporządkowaniem terenu tj. likwidacją elementów betonowych po byłym placu zabaw. Lokalizacja: parking pomiędzy blokiem przy ul. Dąbrowskiego 36 i 38 Szacunkowy koszt: ,00 zł

29 OKRADZIONÓW Liczba projektów do głosowania: 2 Liczba wybranych projektów: (NAGRODA ZA FREKWENCJĘ) Tytuł projektu: Gramy w piłkę przez cały rok. Budowa profesjonalnego oświetlenia boiska sportowego UKS Przemsza Dąbrowa Górnicza Okradzionów Opis: Projekt zakłada oświetlenie boiska sportowego UKS Przemsza. Dokładna ilość punktów świetlnych zostanie określona w projekcie budowlanym. Lokalizacja: ul. Białej Przemszy Szacunkowy koszt: ,16 zł Tytuł projektu: Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką Opis: Projekt zakłada wykonanie remontu toalety na parterze budynku, wykonanie paneli w dużej sali, montaż nowych drzwi. Zakup konsoli Playstation 4 wraz z 3 grami oraz sprzętu nagłaśniającego. Doposażenie biblioteki polegające na zakupie nowości wydawniczych oraz organizację spotkań i warsztatów. Lokalizacja: ul. Białej Przemszy 23, ul. Górna 1 Szacunkowy koszt: ,00 zł

30 OSIEDLE MŁODYCH HUTNIKÓW Liczba projektów do głosowania: 6 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z parkingiem i przyległymi alejkami przy pawilonie Al. Zwycięstwa 91 Opis: Projekt zakłada wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej wraz z krawężnikiem, parkingu z płyt ażurowych oraz chodnika. Lokalizacja: teren przy Al. Zwycięstwa 91 Szacunkowy koszt: ,00 zł

31 Tytuł projektu: Parking na Spółdzielczej Wybrane projekty PODLESIE Liczba projektów do głosowania: 4 Liczba wybranych projektów: 2 Opis: Projekt zakłada utworzenie miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej wraz z wykonaniem placu pod kontenery. Lokalizacja: teren przy ul. Spółdzielczej Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Bezpieczny pieszy ul. 11 Listopada Opis: Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie azyli na dwóch przejściach dla pieszych oraz oznakowanie pozostałych przejść poprzez zastosowanie technologii chemoutwardzalnej. Lokalizacja: pas drogowy ul.11 Listopada na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Norwida i ul. Długą Szacunkowy koszt: ,00 zł

32 REDEN Liczba projektów do głosowania: 9 Liczba wybranych projektów: 1

33 Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka i Starej Opis: Projekt zakłada remont chodników przy ul. Skibińskiego 2, 4, 4A, przy ul. Skibińskiego 6, remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Królowej Jadwigi 1A, modernizację terenu wokół pomnika przy ul. Augustynika (remont chodników, schodów), wykonanie trzech nowych wiat śmietnikowych (ul. Górników Redenu, ul. Skibińskiego 4, Stara 15,17) wraz z podbudową z kostki brukowej. Lokalizacja: teren w obrębie ulic Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka, Starej Szacunkowy koszt: ,00 zł

34 REDEN-ADAMIECKI Liczba projektów do głosowania: 6 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Remont nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz remont schodów terenowych Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji terenu wraz z wytyczeniem miejsc postojowych (powierzchnia ok m2) oraz renowacją istniejących schodów. Zakres projektu zostanie określony projektem wykonawczym. W ramach kosztów ujęto wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Lokalizacja: teren przy ul. Wojska Polskiego 43 oraz 47 Szacunkowy koszt: ,00 zł

35 STARY GOŁONÓG Liczba projektów do głosowania: 2 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Siłownia plenerowa dla małych i dużych, miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie placu zabaw Opis: Projekt zakłada: 1. montaż 8 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, 2. wykonanie miejsc postojowych po stronie południowej budynku przy ul. Tysiąclecia 1, 3. montaż dwóch wiat śmietnikowych na 4 stanowiska wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej, 4. wykonanie boiska do Street ball a o powierzchni 100 m2 wraz z piłkochwytem, stojakiem na rowery, montaż ławek, kosza, wykonanie słupków odgradzających część boiska od parkingu, 5. remont nawierzchni chodników przy ul. III Powstania Śląskiego 5 oraz przy bloku Kasprzaka 8 (wraz z przedłużeniem do budynku przy ul. III Powstania Śląskiego 7) 6. ogrodzenie placu zabaw znajdującego się przy ul. Kasprzaka 8 Szacunkowy koszt: ,00 zł

36 Tytuł projektu: Boisko trawiaste dla dzieci i młodzieży (trampkarzy) Opis: Wybrane projekty STRZEMIESZYCE MAŁE Liczba projektów do głosowania: 5 Liczba wybranych projektów: 1 Projekt zakłada wykonanie boiska o nawierzchni z trawy wysiewanej o wymiarach 46x66 (włączając strefę bezpieczeństwa). W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego boiska trawiastego, prace przygotowawcze terenu, budowa boiska (ułożenie poszczególny nawierzchni boiska). Lokalizacja: teren obiektu sportowego przy ul. Głównej Szacunkowy koszt: ,45 zł

37 Tytuł projektu: Park rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich Opis: Projekt zakłada realizację koncepcji zagospodarowania terenu wypracowaną na konsultacjach społecznych. W pierwszym etapie przewiduję się stworzenie trasy rolkowo rowerowej. Szczegółowy przebieg trasy zostanie wytyczony projektem budowlanym. Lokalizacja: ul. Grabocińska Wybrane projekty STRZEMIESZYCE WIELKIE Liczba projektów do głosowania: 8 Liczba wybranych projektów: 1 Szacunkowy koszt: ,52 zł

38 ŚRÓDMIEŚCIE Liczba projektów do głosowania: 5 Liczba wybranych projektów: 4

39 Tytuł projektu: Biblioteka dla Ciebie Opis: Projekt zakłada doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez zakup książek, audiobooków oraz organizację spotkań autorskich. Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna, Al. T. Kościuszki 25 Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Remont i wykonanie chodników oraz modernizacja nawierzchni jezdni w rejonie ulic: Sienkiewicza 17, Okrzei 7 oraz Okrzei 9 Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (wymiana na kostkę brukową) oraz nawierzchni jezdni (o łącznej powierzchni ok.900 m2). Lokalizacja: teren w pobliżu bloków przy ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7, Okrzei 9 Szacunkowy koszt: ,00 zł, Tytuł projektu: Pracownia multimedialna Opis: Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej biblioteki multimedialnej. W kosztach projektu ujęto zakup sprzętu multimedialnego (komputery, programy), wyposażenia (m.in. biurka, krzesła, tablice), artykułów papierniczych, plastycznych do prowadzenia warsztatów. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, wykładów i warsztatów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkoleń z zakresu obsługi komputerów, warsztatów prowadzonych w ramach Klubu Wolontariusza. Pracownia dostępne będzie dla mieszkańców co najmniej dwa razy w tygodniu. Lokalizacja: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Szacunkowy koszt: ,21 zł, Tytuł projektu: Nowe miejsca parkingowe Aleja Tadeusza Kościuszki Opis: Projekt zakłada przebudowę pasa drogowego celem wyznaczenia miejsc postojowych. Dokładna ilość miejsc zostanie wyznaczona projektem wykonawczym. Lokalizacja: teren na wysokości budynku przy ul. Kościuszki 31, Szacunkowy koszt: ,00 zł

40 Tytuł projektu: Zabawy i festyny pod dachem Wybrane projekty TRZEBIESŁAWICE Liczba projektów do głosowania: 2 Liczba wybranych projektów: 1 Opis: Projekt zakłada wykonanie zadaszenia nad sceną oraz bono o pow. ok. 160m². W projekcie uwzględniono wykonanie projektu technicznego wraz z uzgodnieniami oraz prace porządkowe terenu. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 47 Szacunkowy koszt: ,00 zł

41 TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA Liczba projektów do głosowania: 2 Liczba wybranych projektów: 2 Tytuł projektu: Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i ławki wraz z parasolami Opis: Projekt zakłada wykonanie modernizacji mniejszego boiska do siatkówki o powierzchni (ok. 312m²) wraz z trybunami oraz montażem 2 koszy do koszykówki, dostawę oraz montaż ok. 30m piłkochwytów (6m wysokości), zakup 10 kompletów (stół i 2 ławy) oraz 4 parasoli ogrodowych o wymiarach 4x4 z herbem miasta Dąbrowa Górnicza. Lokalizacja: ul. Idzikowskiego 139 Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Książka źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki Opis: Projekt zakłada zakup książek, z uwzględnieniem najbardziej poszukiwanych pozycji we wszystkich kategoriach tzn. beletrystyki, literatury naukowej, literatury dziecięcej oraz brakujące tomy już zakupionych woluminów. Lokalizacja: ul. Ks. Stanisława 1 Szacunkowy koszt: 4 751,00 zł

42 UJEJSCE Liczba projektów do głosowania: 2 Liczba wybranych projektów: 1 Tytuł projektu: Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu Opis: W ramach projektu planuję się : montaż urządzeń sportowych typu street workout wraz z bezpieczną nawierzchnią, bilard terenowy, stół do ping ponga, tor plenerowy do gry w kręgle, młyńskie koło, ufoball - do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego. Lokalizacja: teren między Mieszka I, Olimpijską ul. Dobrawa, Szacunkowy koszt: ,35 zł

43 ZĄBKOWICE Liczba projektów do głosowania: 6 Liczba wybranych projektów: 3

44 Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury drogowo chodnikowej na Osiedlu Robotniczym 1,2,3,4,5,3A,4A,5A,6A,7A, 8A,9 Etap I Opis: Projekt zakłada remont chodników na osiedlu Robotniczym (wymiana nawierzchni na kostkę brukową). Lokalizacja: Osiedle Robotnicze 1,2,3,4,5,3A,4A,5A,6A,7A, 8A,9 Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Zakup książek i regałów oraz organizacja spotkań autorskich, konkursów i warsztatów metodycznych w Filii nr 2 miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice Opis: Projekt zakłada zakup literatury dla dorosłych, dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań autorskich, konkursów i warsztatów. Lokalizacja: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach Szacunkowy koszt: ,00 zł, Tytuł projektu: Piosenka jest dobra na wszystko czyli organizacja dzielnicowych koncertów dla mieszkańców Ząbkowic Opis: Projekt zakłada organizację wydarzeń o charakterze kulturalno artystycznym tzn. 3 koncertów w następujących lokalizacjach : Dom Kultury Ząbkowice, Kościół P.W. Św. Marii Magdaleny w Ząbkowicach, Kościół P.W. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkowicach. Lokalizacja: ul. Chemiczna 2, ul. Oświecenia 34, ul. Sikorskiego 55 Szacunkowy koszt: ,00 zł,

45 ZIELONA-KORZENIEC-DZIEWIĄTY Liczba projektów do głosowania: 3 Liczba wybranych projektów: 2 Tytuł projektu: Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 Opis: Projekt zakłada modernizację boiska poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej (ok.840m²). W kosztach ujęto: wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,0m, montaż bramek do gry w piłkę nożną i ręczną oraz koszy do gry w koszykówkę, montaż ławek parkowych, koszy na odpady, wykonanie 10m² chodnika z kostki brukowej oraz projekt techniczny Lokalizacja: ul. Konopnickiej 56 Szacunkowy koszt: ,00 zł Tytuł projektu: Mała wspólna przestrzeń Dziewiąty Bezpieczeństwo i wygoda Opis: Projekt zakłada montaż słupków zabezpieczających typu U-12c przy skrzyżowaniu ulic Urbańskiego i Napierskiego, betonowych koszy na odpady wzdłuż ulicy oraz ławek przy przystankach autobusowych, zmianę organizacji ruchu, polegającą na wykonaniu dodatkowego oznakowania poziomego która podniesie poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Napieralskiego Kostki z ul. Urbańskiego. Szacunkowy koszt: ,00 zł

46 Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej tel ;

Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Lp. Dzielnica Tytuł projektu Szacunkowy koszt 1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami nr 12,16,19 31 200,00zł Aleje ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 Kwota dla dzielnicy: 516 667,65 zł Liczba złożonych projektów: 6 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 21

Reden dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 425 494,47 zł Liczba złożonych projektów: 12 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 18.10.2016 r. godz. 17.00 Klub Krąg ul. Ludowa 19 a PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO EDYCJE

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 14.10.2015 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 408 892,35 zł Liczba złożonych projektów: 22 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 22

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 22 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 Kwota dla dzielnicy: 451 015,92 zł Liczba złożonych projektów: 6 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Zielona Korzeniec Dziewiąty

Zielona Korzeniec Dziewiąty LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Zielona Korzeniec Dziewiąty dzielnica nr 35 13.09.2016 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Manhattan dzielnica nr 2

Manhattan dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Manhattan dzielnica nr 2 08.09.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 32 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 10

Śródmieście dzielnica nr 10 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 10 17.09.2014 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Koncepcja przebudowy pasażu

Bardziej szczegółowo

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 184 677,28 zł Lista złożonych projektów: 10 04.09.2013 r. godz. 17.00, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 Autor: Czesław

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Reden-Adamiecki dzielnica nr 22

Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 15.09.2016 r. godz. 17.00 Klub Helikon ul. Wojska Polskiego 43 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 2 Kwota dla dzielnicy: 359 599,84 zł Liczba złożonych projektów: 20 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 10

Śródmieście dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 479 249,59 zł Liczba złożonych projektów: 12 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 8

Mydlice Południowe dzielnica nr 8 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 8 Kwota dla dzielnicy: 583 166,86 zł Liczba złożonych projektów: 28 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Brodway dzielnica nr 4

Brodway dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Brodway dzielnica nr 4 05.09.2016 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO EDYCJE

Bardziej szczegółowo

Trzebiesławice dzielnica nr 30

Trzebiesławice dzielnica nr 30 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Trzebiesławice dzielnica nr 30 27.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 420 145,54 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Marianki dzielnica nr 13 05.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, ul. Letnia 9 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 25.09.2014 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Budowa parkingu na Osiedlu Mydlice

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Kasprzak Plan spotkania 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 21

Ząbkowice dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 21 14.09.2015 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 15

Stary Gołonóg dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 15 13.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3 Projekty realizowane w ramach II

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 21

Reden dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 21 06.10.2016 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące ul. Kopernika 40 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Łosień dzielnica nr 35

Łosień dzielnica nr 35 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Łosień dzielnica nr 35 19.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Antoniów dzielnica nr 2 Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO EDYCJE I - III I edycja

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 Kwota dla dzielnicy: 511 698,90 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Kwota dla dzielnicy: 533 413,60 zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 05.09.2013 r. godz. 17.30 Gimnazjum nr 4 ul. Wyspiańskiego 1 Podsumowanie weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 434 906,85 zł Liczba złożonych projektów:10 Liczba projektów do głosowania:6 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 19

Ząbkowice dzielnica nr 19 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 19 Kwota dla dzielnicy: 629 215,09 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 32

Tworzeń dzielnica nr 32 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 32 14.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 25

Ząbkowice dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 25 Kwota dla dzielnicy: 385 937,04 zł Liczba złożonych projektów: 23 Liczba projektów pod głosowanie:12

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: Miejsca postojowe dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza Kasprzaka 38

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: Miejsca postojowe dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza Kasprzaka 38 Karta do głosowania dla Dzielnicy: KASPRZAK KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r. 326 252,16 zł liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4914 UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/357/12

Bardziej szczegółowo

Zielona-Korzeniec-Dziewiąty dzielnica nr 17

Zielona-Korzeniec-Dziewiąty dzielnica nr 17 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Zielona-Korzeniec-Dziewiąty dzielnica nr 17 Kwota dla dzielnicy: 328 260,90 zł Liczba złożonych projektów: 9 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

Manhattan dzielnica nr 2

Manhattan dzielnica nr 2 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Manhattan dzielnica nr 2 10.09.2014 godz. 17.00 Zespół Szkół nr 2 Al. Piłsudskiego 24 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Budowa osiedlowego skweru Manhattan na

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Kwota zgłoszonych projektów: 1 717 200,00 zł Liczba złożonych projektów: 14 03.10.2013 r. godz. 17.00 Klub Helikon

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW BRODWAY. dzielnica nr 14. Kwota dla dzielnicy: 201 227,68 zł

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW BRODWAY. dzielnica nr 14. Kwota dla dzielnicy: 201 227,68 zł LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW BRODWAY dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 201 227,68 zł Liczba złożonych projektów: 6 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr. ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr. ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019 Wykaz miejsc w których ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiące infrastrukturę Zamawiającego wytworzoną w ramach projektu pn.: Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/357/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 17.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77 Projekty realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Łosień Plan spotkania 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza

Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza ID Dzielnica bieżące majątkowe bieżące majątkowe Miejski Zarząd Dróg i Transportu 1. Montaż wysepki wraz z oznakowaniem 57 na skrzyżowaniu Alei Północ Wyzwolenia i ul. Pużaka 2. Darmowa sieć 68 Ogólnomiejskie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie otwierające. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie otwierające. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie otwierające Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza dzielnicy OSIEDLE MŁODYCH HUTNIKÓW 12.04.2018 r. Plan spotkania

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Wyniki VI Edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Wyniki VI Edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Wyniki VI Edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Spis treści 1. Dąbrowski Budżet Partycypacyjny już po raz szósty.. 3 2. Lista wypracowanych przez mieszkańców projektów. 5 3. Wyniki Głosowania w

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Łęka dzielnica nr 9

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Łęka dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Łęka dzielnica nr 9 19.10.2016 r. godz. 17.00 Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Łosień dzielnica nr 18

Łosień dzielnica nr 18 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Łosień dzielnica nr 18 Kwota dla dzielnicy: 81 340,72 zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

L.p. Ulica Numer Rejon PET PAPIER SZKŁO 1 11 listopada 17 1 P S20 S Listopada 20 1 P S20 S Listopada 13 1 P S20 S3 4 1-go Maja 49 1 P S20

L.p. Ulica Numer Rejon PET PAPIER SZKŁO 1 11 listopada 17 1 P S20 S Listopada 20 1 P S20 S Listopada 13 1 P S20 S3 4 1-go Maja 49 1 P S20 L.p. Ulica Numer Rejon PET PAPIER SZKŁO 1 11 listopada 17 1 P S20 S3 2 11 Listopada 20 1 P S20 S3 3 11-Listopada 13 1 P S20 S3 4 1-go Maja 49 1 P S20 S3 5 1-go Maja 30 1 P S20 S3 6 1-go Maja 38 1 P S20

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 313 942,80zł Kwota złożonych projektów: 1 415 645,50zł Liczba złożonych projektów: 12 01.10.2013 r. godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

Centrum Północ Dzielnica duża. Makoszowy Dzielnica mała. Grzybowice Dzielnica mała

Centrum Północ Dzielnica duża. Makoszowy Dzielnica mała. Grzybowice Dzielnica mała Zabrzański Budżet Partycypacyjny - V edycja (na rok 2019) Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych (Lista projektów, które będą przedmiotem głosowania) P0001 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią

Bardziej szczegółowo

Cennik miejski. wg stanu na dzień r. remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) budowa 1m² chodnika

Cennik miejski. wg stanu na dzień r. remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) budowa 1m² chodnika Cennik miejski wg stanu na dzień 24.04.2018 r. INFRASTRUKTURA remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) budowa 1m² chodnika remont 1m² chodnika wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Błędów dzielnica nr 25

Błędów dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Błędów dzielnica nr 25 10.09.2014 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Żołnierska 188 Projekt realizowany w ramach I edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. ulica numer. Załącznik nr 1 do Umowy Nr. ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/ 1/MZGO/2015

Lp. ulica numer. Załącznik nr 1 do Umowy Nr. ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/ 1/MZGO/2015 Wykaz miejsc w których ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiące infrastrukturę Zamawiającego wytworzoną w ramach projektu pn.: Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4.

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4. Nazwa zadania Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza,,,8,,. an Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły odstawowej Nr ) an Budowa schodów terenowych od ul. Zakładowej

Bardziej szczegółowo

Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Tucznawa-Bugaj-Sikorka LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Tucznawa-Bugaj-Sikorka dzielnica nr 27 17.09.2014 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139 Projekt realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA III EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYNIKI GŁOSOWANIA III EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO WYNIKI GŁOSOWANIA III EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 247 złożonych projektów 35 spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców 164 projekty o wartości 20 857 791,04 zł trafiły pod głosowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o projektach dotyczących poszczególnych dzielnic / projektów ogólnomiejskich znajduje się na poszczególnych stronach dokumentu:

Informacja o projektach dotyczących poszczególnych dzielnic / projektów ogólnomiejskich znajduje się na poszczególnych stronach dokumentu: LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA Informacja o projektach dotyczących poszczególnych dzielnic / projektów ogólnomiejskich znajduje się na poszczególnych stronach dokumentu: Projekty ogólnomiejskie...2 Biskupice...3

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Aleje Cel spotkania Wyjaśnienie procedury

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 Kwota dla dzielnicy: 523 886,38 zł Liczba złożonych projektów: 30 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI KATEGORIA OŚWIATOWA

BUDŻET OBYWATELSKI KATEGORIA OŚWIATOWA Symbol wniosku Tytuł zadania Charakter zadania Ostateczny opis zadania Szacowany koszt Lokalizacja Własność miasta Zgodność z planami Zadanie jednoroczne Ogólnodostępność Opinia Zespołu Uzasadnienie opinii

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - V edycja (na rok 2019)

Lista złożonych projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - V edycja (na rok 2019) 1 P0001 2 P0002 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, etap I Tor do pumptrack'u

Bardziej szczegółowo

STAWKI MZD Drogi lokalne

STAWKI MZD Drogi lokalne STAWKI STAWKI Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Pstrowskiego do granicy miasta granicą miasta Łódzką, Starą Drogą, Strzałową,

Bardziej szczegółowo

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie Pula: 1 530 000,00 zł Nazwa zadania Ilość głosów Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY Ilość osób biorących udział w głosowaniu : (13,91 % uprawnionych)

WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY Ilość osób biorących udział w głosowaniu : (13,91 % uprawnionych) WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017 osób uprawnionych do głosowania: 92035 Ilość osób biorących udział w głosowaniu : 12 279 (13,91 % uprawnionych) Suma na projekty lokalne i ogólnomiejskie : 14 710

Bardziej szczegółowo

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne:

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne: Dane sumaryczne: Złożone karty do głosowania: 12824 W tym elektronicznych: 3076 W tym papierowych: 9748 Poprawnych: 11217 Niepoprawnych: 1607 Suma głosów oddanych na kartach do głosowania: 17317 DUŻE POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/lista-zadan LISTA ZADAŃ Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Plan spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys projektu.

Szczegółowy kosztorys projektu. Załącznik nr Szczegółowy kosztorys projektu. Wartość projektu: 1 00 000,00zł 1 00 000,00 Dane do obliczeń Nr działania l.p Zakres prac Koszt brutto Koszt działania Cena brutto ilość j.m. ilość j.m. 1 Montaż

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017 Wydarzenia Sobota, 8 października 2016 Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017 Trwa już odliczanie do rozpoczęcia głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Gorlice. Na stronie

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski miasta Włocławek na rok 2018

Budżet Obywatelski miasta Włocławek na rok 2018 Budżet Obywatelski miasta Włocławek na rok 0 Złożone karty do głosowania 540 Poprawne: 59 Niepoprawne: Elektroniczne: 6 Papierowe: 59 Suma wszystkich 54 Suma poprawnych głosów oddanych na kartach do głosowania

Bardziej szczegółowo

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza 1 Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza PN Ks. dr Johannes Chrząszcz pyskowicki proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1890-1928. Zadanie zakłada wydanie książki (skład,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł Lp. WNIOSKODAWCA TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA SZACUNKOWY KOSZT*

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 15

Gołonóg dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNEINIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 15 Kwota dla dzielnicy: 313 699,44 zł Liczba złożonych projektów: 8 Liczba projektów do głosowania:8

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Projekty złożone przez mieszkańców do

Projekty złożone przez mieszkańców do y złożone przez mieszkańców wg stanu na dzień 19 lipca 2018 r. Spis treści: 1) y kolejno - str. 2 2) y w podziale na e i wg poszczególnych dzielnic - str. 4 Strona 1 z 5 y złożone przez mieszkańców Lp

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Realizacja projektów

Budżet Obywatelski Realizacja projektów Budżet Obywatelski Realizacja projektów Budżet Obywatelski 2014 I edycja REJON I Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 11 i Publicznego Gimnazjum nr 3 w urządzenia multimedialne Szkołę wyposażono w wysokiej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI lp Numer projektu Data wpływu Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI 1. 1/2017 06.02.2017 Brodnicka siłownia na świeżym powietrzu czyli outdoor fitness 2. 2/2017 10.02.2017 Posprzątaj po swoim psie w

Bardziej szczegółowo