EKS 110. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07"

Transkrypt

1 EKS Instrukcja obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. M t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści A B Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Opis wózka 1 akres eksploatacji... B 1 2 Podzespoły... B Wózek... B Opis techniczny nośnik ładunku... B 4 3 Dane techniczne model podstawowy... B Parametry... B Wymiary... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B 7 4 Tabliczki... B Tabliczka znamionowa wózka... B Tabliczka nośności, nośność/środek ciężkości ładunku/wysokość podnoszenia... B 9 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie za pomocą dźwigu... C abezpieczenie wózka podczas transportu... C 2 2 Pierwsze uruchomienie... C 2 3 Przetaczanie wózka bez napędu własnego... C 3 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Odsłanianie akumulatora... D 2 4 Ładowanie akumulatora... D 3 5 Demontaż i montaż akumulatora... D 4 6 Wyświetlacz operatora... D 5 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchamianie pojazdu... E Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu... E Włączanie wózka... E 9 4 Eksploatacja pojazdu... E asady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Wyłączanie awaryjne... E Przycisk nożny... E Barierki... E Jazda... E Kierowanie... E Hamulce... E Jazda w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (o)... E Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora... E Podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego... E Podnoszenie i opuszczanie w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (o)... E Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (wersja L)... E Podnoszenie i opuszczanie wideł w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (wersja )... E Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora z wyłączeniem podnoszenia (o)... E Podejmowanie i odkładanie ładunku... E Regulacja zębów wideł (o)... E espół nośny z balustradą palety (o)... E Bezpiecznie zaparkować pojazd.... E Jazda w korytarzach międzyregałowych... E Wózki z prowadzeniem szynowym (o)... E Wózki z prowadzeniem szynowym (o) i rozpoznaniem korytarza (o)... E Wózki z redukcją prędkości przed wyjazdem z korytarza (o)... E 31 5 Opuszczanie awaryjne... E 32 6 Wskaźniki... E Wyświetlacz operatora (t)... E Symbole na wyświetlaczu operatora... E 35 7 Klawiatura (CANCODE) (o)... E amek szyfrowy... E Parametry... E Ustawianie parametrów... E 39 8 miana parametrów wózka... E 42 9 Pomoc w przypadku usterek... E 43 I 2

6 Przegląd i konserwacja pojazdu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas konserwacji pojazdu Czynności konserwacyjne i inspekcyjne Lista czynności konserwacyjnych Plan smarowania Materiały eksploatacyjne alecenia dotyczące konserwacji Przygotować pojazd do prac konserwacyjnych Dokręcanie nakrętek kół astosowanie zabezpieczenia masztu Otworzyć pokrywę przednią Odsłanianie instalacji elektrycznej Kontrola/wymiana oleju przekładniowego Kontrola bezpieczników elektrycznych Ponowne uruchomienie Wyłączenie pojazdu z eksploatacji Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji Ponowne uruchomienie pojazdu po przerwie w eksploatacji Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie eksploatacji lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych (D: kontrola niem. UVV (pol. BHP) zgodnie z BGV D27) Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja I 3

7 I 4

8 ałącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

9 PL

10 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji wózków jezdniowych (VDMA) dostarczane są wraz z wózkiem. Stanowią one integralną część instrukcji obsługi i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Wózek opisany w niniejszej instrukcji obsługi przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka oraz szkody materialne. Należy przede wszystkim unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. M Obowiązki użytkownika: W rozumieniu instrukcji obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik wózka musi upewnić się, że wszyscy operatorzy wózka zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody serwisu producenta. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta lub otrzymaniu zezwolenia lokalnej jednostki administracyjnej. goda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta. A 1

11 A 2

12 B Opis wózka 1 akres eksploatacji EKS 110 jest trójkołowym wózkiem do kompletacji pionowej z napędem elektrycznym. Przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na równych powierzchniach zgodnych z normą DIN Może podnosić palety z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi oraz pojemniki/wózki na kółkach. Wózek nie jest przeznaczony do układania palet w systemach regałowych! Kabina operatora podnosi się wraz z widłami, umożliwiając operatorowi wygodny wgląd i dostęp do towaru na wszystkich wysokościach regału. Regały muszą być przystosowane do wózka EKS 110. Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych przez producenta odstępów bezpieczeństwa (np. EN , punkt 7.3.2). Podłoga musi odpowiadać wymogom normy DIN Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (S) korytarze międzyregałowe muszą być wyposażone w szyny prowadzące. Przymocowane do wózka rolki prowadzące z wulkolanu prowadzą wózek pomiędzy szynami. Standardowo wózek wyposażony jest w maszt pojedynczy (maszt E) lub maszt podwójny (maszt ) (wysokość podnoszenia: patrz tabela, rozdział B). Opcjonalnie dostępny jest zespół dodatkowy, umożliwiający podnoszenie wideł o kolejne 800 mm. Nośność znamionowa wózka podana jest na tabliczce znamionowej lub na tabliczce nośności Qmax. Wymiary wideł przystosowane są do rodzaju i liczby stosowanych palet czy pojemników/wózków na kółkach. B 1

13 2 Podzespoły Poz. Nazwa Poz. Nazwa 1 t dach ochronny 8 t pokrywa instalacji elektrycznej 2 o maszt podwójny 9 o rolki prowadzące 3 t nastawnik jazdy 10 t pokrywa przednia 4 t barierka (od 1200 mm) 11 t koło napędowe 5 t maszt pojedynczy 12 t pokrywa akumulatora 6 t widły 13 t wyświetlacz operatora 7 t platforma stanowiska operatora t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe B 2

14 2.1 Wózek abezpieczenia: warta konstrukcja wózka. Koło napędowe (10) chronione jest za pomocą stabilnego zderzaka. Platforma stanowiska operatora jest (7) amortyzowana. Dach ochronny (1) zabezpiecza operatora przed spadającymi z góry częściami. W przypadku przekroczenia wysokości podnoszenia 1200 mm barierki (4) po obu stronach platformy stanowiska operatora (7) przerywają jazdę i podnoszenie. Aby umożliwić jazdę i podnoszenie w trybie Prowadzenie szynowe z rozpoznawaniem korytarza (o) w wąskich korytarzach, należy dodatkowo wcisnąć przycisk Obsługa oburęczna (o). unkcja obsługi oburęcznej zapobiega wsuwaniu się w regały podczas jazdy lub podnoszenia. W razie niebezpieczeństwa można wyłączyć wszystkie funkcje elektryczne za pomocą wyłącznika głównego. Budowa: Pojazd jest wózkiem trójkołowym ze skręcanym kołem napędowym (11) wewnątrz zwartej konstrukcji. Łatwo otwierana pokrywa przednia (10), otwierana pokrywa akumulatora (12) oraz łatwo otwierana pokrywa instalacji elektrycznej (8) zapewniają wygodny dostęp do wszystkich agregatów. Napęd trakcyjny: Jednostka napędowa umieszczona jest na środku. Trójfazowy silnik trakcyjny o mocy 2,5kW napędza koło napędowe za pomocą przekładni zębatej czołowo-stożkowej. Elektroniczny układ sterowania zapewnia płynną zmianę prędkości obrotowej silnika trakcyjnego. Poprzez przełączanie kierunku jazdy za pomocą nastawnika jazdy (3) następuje regulowane elektronicznie hamowanie przeciwprądowe. Gdy nastawnik znajduje się w położeniu neutralnym, silnik trakcyjny pełni funkcję hamulca generatorowego. Układ kierowniczy: akres skrętu wynosi 90 w obie strony. Kierownica oddziałuje w pełni elektrycznie na silnik przekładni kierowniczej, który poprzez łańcuch przenosi ruch skrętny na koło napędowe (11). W trybie Prowadzenie szynowe z rozpoznawaniem korytarza (o) układ kierowniczy nie działa. Elementy obsługi i wskaźniki: Elementy obsługi i wskaźniki są umieszczone w kabinie w przejrzysty sposób. Nastawnik jazdy (3) steruje prędkością. unkcje podno-szenia, opuszczania i sygnału dźwiękowego obsługiwane są za pomocą przycisków bez konieczności przekładania rąk. W przypadku zespołu dodatkowego (o) elementy obsługi służące do podnoszenia i opuszczania umieszczone są dodatkowo po stronie ładunku (przy zespole dodatkowym). Wyświetlacz operatora (13) wskazuje stan naładowania akumulatora, czas pracy oraz dane serwisowe i diagnostyczne. Wskaźnik położenia kół informuje o aktualnym kącie skrętu koła napędowego. Istnieje wiele kombinacji, które nie różnią się funkcją (drugie stanowisko obsługi, obsługa oburęczna). Układ hamulcowy: unkcja hamowania realizowana jest poprzez przełączenie kierunku jazdy za pomocą nastawnika jazdy (3) (hamulec przeciwprądowy) lub poprzez zwolnienie nastawnika jazdy (hamulec wybiegowy). Po wyłączeniu instalacji elektrycznej hamulec sprężynowy pełni funkcję hamulca postojowego. B 3

15 Instalacja hydrauliczna: unkcje podnoszenia i opuszczania uruchamiane są za pomocą przycisków obsługi. Włączenie podnoszenia powoduje uruchomienie agregatu pompy, który pompuje olej hydrauliczny ze zbiornika do siłownika podnoszenia. biornik hydrauliczny i zawór elektromagnetyczny umożliwiają amortyzowane podno-szenie i opuszczanie. Instalacja elektryczna: Interfejs do przyłączenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urządzenia (charakterystyka hamowania i przyspieszania, wyłączenia itp.). Opróżnianie pamięci błędów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów programowych. Układ sterowania wyposażony jest w magistralę CAN. Układ sterowania zapewnia miękkie ruszanie i hamowanie ładunku. Technologia trójfazowa o wysokiej skuteczności oraz odzysk energii silnika trakcyjnego umożliwiają wysokie prędkości jazdy oraz lepsze wykorzystanie energii. Trójfazowy układ sterowania MOSET 24 V gwarantuje łagodne ruszanie. 2.2 Opis techniczny nośnik ładunku espół podnoszący: Maszt pojedynczy (5), spawany. Karetka wideł z platformą stanowiska operatora (7) i widłami (6) porusza się na ułożyskowanych tocznie rolkach, aby zapewnić małe straty tarciowe i niskie zużycie prądu. Podnoszenie odbywa się poprzez wysunięcie siłowników hydraulicznych. W trybie pracy z zespołem dodatkowym (o) widły (6) podnoszone są za pomocą łańcucha i umieszczonego na środku siłownika podnoszenia. Wózek może być wyposażony w maszt podwójny (2). B 4

16 3 Dane techniczne model podstawowy Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI Prawo do zmian technicznych i uzupełnień zastrzeżone. 3.1 Parametry Nazwa Q Nośność znamionowa 1000 kg C Odległość środka ciężkości ładunku 600 mm Prędkość jazdy z obciążeniem znamionowym/bez obciążenia 9,8 / 10,1 km/h C h 4 h 1 Q h 4 h 1 h 12 h 7 h 9 h 3 y h l 2 l (l 1 ) b 1 Wa a 2 Ast a 2 B 5

17 3.2 Wymiary (wszystkie wymiary w mm) Nazwa Maszt pojedynczy Maszt podwójny h Widły opuszczone h 7 Platforma stanowiska operatora opuszczona h 9 espół dodatkowy y Rozstaw osi l Długość wideł (standardowa) l 1 Długość pojazdu l l l 2 Długość zespołu przedniego b 1 Szerokość pojazdu a Odstęp bezpieczeństwa W a Promień skrętu Ast Szerokość korytarza 2) dla palet 800x1200 w pozycji wzdłużnej dla palet 1000x1200 w pozycji poprzecznej Masa własna patrz tabliczka znamionowa wózka Standardowe wersje masztu (wszystkie wymiary w mm) Nazwa Maszt pojedynczy Maszt podwójny h 3 Podnoszenie h 12 Platforma stanowiska operatora podniesiona h 1 Wysokość ) h 4 Wysokość podniesionego masztu ) ) w wersji z dachem kabiny operatora (o): h 1 = 2270 mm h 4 = 3270 mm 2) Do zawracania przed zajętym miejscem paletowym wg VDI 2198 (metoda ukośna). B 6

18 3.3 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego: 64 db(a) wg EN zgodnie z ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią, obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi, i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu kierowcy. Wibracje: 0,8 m/s 2 wg normy EN godnie z wytycznymi normatywnymi działające na ciało w pozycji obsługi przyspieszenie drgań jest zintegrowanym liniowo, ważonym przyspieszeniem w linii pionowej. Jest ono ustalane przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. godność elektromagnetyczna Producent potwierdza przestrzeganie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na zakłócenia, kontroli wyładowania elektryczności statycznej wg EN oraz wyszczególnionych tam normatywnych odsyłaczy. miany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta. 3.4 Warunki eksploatacji Temperatura otoczenia podczas eksploatacji 5 C do 40 C W przypadku ciągłej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. B 7

19 Tabliczki Poz. Nazwa 14 tabliczka zakazu akaz sięgania pomiędzy ramionami masztu 15 tabliczka znamionowa wózka 16 tabliczka nośności, nośność/środek ciężkości ładunku/wysokość podnoszenia 17 naklejka kontroli BHP (tylko w D) 18 tabliczka ostrzegawcza Niebezpieczeństwo ścięcia/zgniecenia 19 tabliczka zakazu Nie wchodzić pod nośnik ładunku 20 tabliczka ostrzegawcza Uwaga tryb impulsowy 21 tabliczka zakazu Przewożenie osób zabronione 22 tabliczka ostrzegawcza Uwaga, układy elektroniczne i niskie napięcie 23 uchwyt do przenoszenia wózka za pomocą dźwigu 24 miejsce osadzenia podnośnika B 8

20 4.1 Tabliczka znamionowa wózka Poz. Nazwa Poz. Nazwa 26 typ 32 producent 27 nr seryjny 33 masa akumulatora min./maks. w kg 28 udźwig znamionowy w kg 34 moc napędu w kw 29 napięcie akumulatora w V 35 odległość środka ciężkości ładunku w mm 30 masa własna bez akumulatora w kg 36 rok produkcji 31 logo producenta 37 opcja W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać numer seryjny (27). 4.2 Tabliczka nośności, nośność/środek ciężkości ładunku/wysokość podnoszenia Tabliczka nośności (16) podaje nośność wózka Q w kg w przypadku masztu ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla określonego punktu ciężkości D (w mm) i żądanej wysokości podnoszenia H (w mm). Przykład obliczenia nośności maksymalnej: W przypadku odległości środka ciężkości ładunku D wynoszącej 600 mm i maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 1000 mm udźwig maksymalny Q wynosi 1000 kg. B 9

21 B 10

22 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie za pomocą dźwigu Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu (masa wózka patrz tabliczka znamionowa na wózku). Aby umożliwić przenoszenie wózka za pomocą dźwigu, na ramie znajdują się specjalne zaczepy (1+2). aparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). Przymocować liny dźwigu do zaczepów (1) i (2). Umocować liny dźwigu w zaczepach w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie mogły się zsunąć i aby nie podczas podnoszenia dotykały żadnych elementów wózka. 2 1 C 1

23 1.1 abezpieczenie wózka podczas transportu M Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania taśm. aładunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami norm VDI 2700 i VDI Wybór i realizację odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać indywidualnie dla każdego przypadku. M abezpieczenie transportowe wózka z zamontowanym masztem Jeżeli wózek dostarczono wraz z akumulatorem, należy odłączyć wtyk akumulatora! Stosować wyłącznie pasy o wytrzymałości znamionowej > 5 t. Maszt zamocować należy za pomocą co najmniej 4 pasów 2 po prawej i 2 po lewej stronie (4, 5). 2 Pierwsze uruchomienie M Wózek należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody do akumulatora muszą być krótsze niż 6 m. W celu przygotowania wózka do eksploatacji po dostawie lub transporcie należy przeprowadzić następujące czynności: Sprawdzić, czy wyposażenie jest kompletne i w dobrym stanie technicznym. W razie potrzeby zamontować akumulator, nie uszkadzając przy tym przewodów akumulatora (patrz rozdział D). Naładować akumulator (patrz rozdział D). Uruchomić wózek zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E). Podczas parkowania wózka może dojść do spłaszczenia powierzchni tocznej kół. Po krótkiej jeździe spłaszczenia te znikają. C 2

24 3 Przetaczanie wózka bez napędu własnego Wykonywanie tej czynności na stokach czy wzniesieniach jest niedozwolone. Jeśli po wystąpieniu usterki, która negatywnie wpływa na jazdę, zachodzi konieczność przemieszczenia pojazdu, należy postępować w następujący sposób: Umieścić wyłącznik główny w pozycji WYŁ. Stacyjkę ustawić w pozycji WYŁ ( 0 ) i wyjąć kluczyk. abezpieczyć wózek przed toczeniem. Otworzyć i zdjąć pokrywę przednią (6) (patrz rozdział ). a pomocą dwóch śrub (zależnie od wersji hamulca) (7) podciągnąć płytę kotwową, wkręcając śruby do oporu. Hamulec zostaje zwolniony i można przemieszczać wózek. W miejscu docelowym przywrócić układ hamulcowy do stanu pierwotnego! Parkowanie wózka ze zwolnionym hamulcem jest zabronione! Wykręcić ponownie śruby (7) Działanie hamulca jest przywrócone. amontować pokrywę przednią (6) C 3

25 C 4

26 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed przystąpieniem do prac z akumulatorem należy zaparkować i zabezpieczyć wózek (patrz rozdział E). Osoby upoważnione: Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania. abezpieczenie przeciwpożarowe: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwo palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Konserwacja akumulatorów: Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć nieślizgającą się matą izolacyjną. M M Utylizacja akumulatorów: Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu. Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas wszelkich prac przy akumulatorach należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Unikać kontaktu z elektrolitem. Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy zostaną skażone elektrolitem, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody; w przypadku skażenia oczu lub skóry należy ponadto skontaktować się z lekarzem. Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową. Ciężar i wymiary akumulatora mają istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. D 1

27 2 Typy akumulatorów W zależności od wersji wózek może być wyposażony w akumulatory różnego typu. Tabela przedstawia zakresy mocy akumulatorów oraz standardowe kombinacje: akumulator 24 V (bezobsługowy) akumulator 24 V akumulator 24 V akumulator 24 V (niskoobsługowy) 4 EPzV 480 Ah 4 EPzS 560 Ah 4 EPzS 620 Ah 4 EPzW 560 Ah Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć nieślizgającą się matą izolacyjną. M W zależności od rodzaju akumulatora można stosować także akumulatory bezobsługowe. Przy wymianie/montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. 3 Odsłanianie akumulatora aparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). W celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy akumulatora korzystać wyłącznie z uchwytów (2). 2 1 Chwycić oba uchwyty (2) pokrywy akumulatora (1) i podnieść do oporu do góry. Pokrywa przytrzymywana jest w tej pozycji jedynie dzięki ciężarowi własnemu. amykać pokrywę akumulatora, korzystając wyłącznie z uchwytów (2). Przed uruchomieniem wózka przywrócić normalny stan eksploatacyjny osłon izłączy. D 2

28 4 Ładowanie akumulatora W celu naładowania akumulatora zaparkować wózek w zamkniętym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. M M Odsłonić akumulator (patrz punkt 3). Podłączanie i rozłączanie wtyku akumulatora (3) i przewodu stacji ładowania oraz obsługa wyłącznika głównego możliwe są tylko po wyłączeniu pojazdu i ładowarki. Podczas ładowania powierzchnia ogniw akumulatora musi być odsłonięta, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta akumulatora i stacji ładowania. Wyjąć wtyk akumulatora (3). W razie potrzeby zdjąć z akumulatora matę izolacyjną. Połączyć przewód (4) stacji ładowania akumulatora z wtykiem akumulatora (3) i włączyć ładowarkę. Naładować akumulator zgodnie z przepisami producenta akumulatora i stacji ładowania D 3

29 5 Demontaż i montaż akumulatora M Wózek powinien stać poziomo. Aby zapobiec zwarciom, akumulator z otwartymi biegunami lub złączami należy przykryć matą izolacyjną. Wtyk lub przewód akumulatora odłożyć tak, aby przy wyjmowaniu akumulatora nie zaczepił się o wózek. W przypadku transportu akumulatora za pomocą dźwigu należy upewnić się, że ma on wystarczającą nośność (patrz masa akumulatora na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie akumulatora). Dźwig musi ciągnąć akumulator pionowo do góry, aby obudowa akumulatora nie była zgniatana. Haki należy zamocować w uchwytach (5) akumulatora w taki sposób, aby przy poluzowanych linach dźwigu nie mogły spaść na ogniwa akumulatora. Odsłonić akumulator (patrz punkt 3). wolnić dźwignię zaciskową (6) zamocowania akumulatora, obracając ją o 180 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie wyjąć do góry całe zamocowanie akumulatora. Wyjąć wtyk akumulatora (3). a pomocą dźwigu wyjąć wolno i ostrożnie akumulator z wózka lub przeciągnąć w bok na stację wymiany akumulatorów (o). wrócić uwagę na poprawne zablokowanie stacji wymiany akumulatorów! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi stacji wymiany akumulatorów! Montaż przeprowadza się, powtarzając czynności w odwrotnej kolejności. Przed osadzeniem zamocowania akumulatora zwrócić uwagę, aby akumulator został całkowicie wsunięty do oporu. Należy przy tym zwrócić uwagę na poprawną pozycję montażową i odpowiednie podłączenie akumulatora. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. Akumulator musi być odpowiednio zamocowany w wózku, aby uniknąć szkód powstałych w wyniku jego przemieszczania. Pokrywa akumulatora musi być dobrze zamknięta D 4

30 6 Wyświetlacz operatora M Wskaźnik wyładowania akumulatora: Stan naładowania akumulatora (7) wskazywany jest na wyświetlaczu operatora. Standardowe ustawienie wskaźnika wyładowania akumulatora/czujnika rozładowania dokonywane jest dla akumulatorów standardowych Gdy akumulator został rozładowany do dopuszczalnego stanu rozładowania, symbol akumulatora jest przedstawiony jako pusty. Czujnik rozładowania: W przypadku rozładowania poniżej pojemności szczątkowej wyłączana jest funkcja podnoszenia. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiednie wskazanie. unkcja podnoszenia zostaje włączona ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator naładowany jest co najmniej w 70%. Godzina: Nad symbolem akumulatora wyświetlana jest godzina (8). Program jazdy: Aktualny program jazdy (10) wyświetlany jest po prawej stronie wyświetlacza. Czas pracy: Pod symbolem akumulatora wyświetlany jest czas pracy (11), który upłynął od ostatniego kasowania licznika. D 5

31 D 6

32 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu Uprawnienia operatora: Do eksploatacji pojazdu uprawnione są wyłącznie osoby, które odbyły odpowiednie przeszkolenie i wykazały wobec właściciela lub jego pełnomocnika umiejętność obsługi pojazdu i obchodzenia się z ładunkami oraz którym zostało to wyraźnie zlecone. Prawa, obowiązki i zasady postępowania operatora: Operator musi zostać przeszkolony w zakresie swych uprawnień i obowiązków oraz zasad eksploatacji pojazdu i musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji eksploatacji. Należy zapewnić mu warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Pojazdy do prowadzenia pieszo wolno obsługiwać tylko w odpowiednim obuwiu ochronnym. akaz obsługi przez osoby nieuprawnione: Podczas eksploatacji za pojazd odpowiada operator. Nie może dopuścić, aby pojazd obsługiwały nieuprawnione osoby. Pojazdu nie wolno stosować do przewożenia ani podnoszenia osób. Uszkodzenia i usterki: W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek w pojeździe bądź jego wyposażeniu fakt ten należy niezwłocznie zgłosić przełożonym. Nie wolno korzystać z pojazdów niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zużytych kół lub uszkodzonych hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia. Naprawy: Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień nie może samodzielnie dokonywać żadnych napraw pojazdu. Pod żadnym pozorem nie może odłączać ani modyfikować elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Obszar zagrożenia: Obszarem zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek pojazd, jego elementy (widły, oprzyrządowanie doczepiane) lub ładunek stanowią zagrożenie dla osób. Do obszaru zagrożenia zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić upadek ładunku lub innych elementów. Osoby nieupoważnione nie mają wstępu na obszar zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia osób należy je natychmiast zasygnalizować. Jeśli mimo ostrzeżeń w obszarze zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd. abezpieczenia i tablice ostrzegawcze: Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji. E 1

33 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi lub wskaźnik unkcja 1 Stacyjka z kluczykiem t Włączanie i wyłączanie napięcia sterującego. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza wózek przed uruchomieniem go przez osoby niepowołane. Panel obsługi (CANCODE) o amek szyfrowy, zastępuje stacyjkę. Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Udostępnianie funkcji wózka. miana parametrów. Moduł dostępowy ISM o astępuje stacyjkę. Sprawdzanie karty (lub transpondera). Udostępnianie funkcji wózka. Nadzór limitu czasu. Rejestracja użytkowników pojazdu i zapis na karcie. Rejestracja danych roboczych. 2 Nastawnik jazdy t Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy. 3 Przycisk Obsługa oburęczna o Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie funkcji podnoszenia i jazdy (w trybie prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem korytarza). 4 Kierownica t Kierowanie wózkiem. 5 Wyłącznik główny wyłącznik awaryjny t Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i wyhamowanie wózka. 6 Wyświetlacz operatora t Wskazanie istotnych parametrów jazdy i podnoszenia; wybór i wskazanie trybów jazdy, wskazania ostrzegawcze, informacja o błędach obsługi i wskazania serwisowe (patrz rozdział 5). 7 Listwa zaciskowa t Mocowanie formatów DIN A4. 8 Przycisk sygnału t Wyzwala sygnał ostrzegawczy. ostrzegawczego (klakson) 9 Przycisk opuszczanie o Opuszczanie wideł. zespołu dodatkowego 10 Przycisk opuszczanie t Opuszczanie podestu operatora. 11 Przycisk podnoszenie t Podnoszenie podestu operatora. 12 Przycisk Podnoszenie o Podnoszenie wideł. zespołu dodatkowego 13 Przycisk nożny t wolniony: jazda zablokowana lub wózek wyhamowuje. Włączony: jazda możliwa. 14 Przycisk nożny (2. stanowisko obsługi) o wolniony: jazda zablokowana lub wózek wyhamowuje. Włączony: jazda możliwa, przełączanie funkcji obsługi na 2. stanowisko obsługi. t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe E 2

34 E E 3

35 Poz. Element obsługi lub wskaźnik unkcja 15 Barierka o Otwarta: zablokowana funkcja podnoszenia i jazdy od wysokości podnoszenia 1200 mm. amknięta: zwolniona funkcja podnoszenia i jazdy. 16 Przycisk opuszczanie zespołu dodatkowego 17 Przycisk Podnoszenie zespołu dodatkowego wyłącznik główny wyłącznik awaryjny 19 Tryb impulsowy prowadzenie pieszo w kierunku wideł 20 Tryb impulsowy prowadzenie pieszo w kierunku napędu 21 Kierownica (2. stanowisko obsługi) 22 Przycisk Obsługa oburęczna (2. stanowisko obsługi) wyłącznik główny wyłącznik awaryjny (2. stanowisko obsługi) 24 Nastawnik jazdy (2. stanowisko obsługi) 25 Przycisk sygnał ostrzegawczy (klakson) (2. stanowisko obsługi) 26 Przycisk opuszczanie zespołu dodatkowego (2. stanowisko obsługi) o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : opuszczanie wideł. o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : podnoszenie wideł. o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i wyhamowanie wózka. o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : jazda kontynuowana jest przy prowadzeniu wózka pieszo w kierunku (R) (jazda wolna). o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : jazda kontynuowana jest przy prowadzeniu wózka pieszo w kierunku (V) (jazda wolna). o Kierowanie wózkiem. o Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie funkcji podnoszenia i jazdy (w trybie prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem korytarza). o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i wyhamowanie wózka. o Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy. o Wyzwala sygnał ostrzegawczy. o Opuszczanie wideł. 27 Przycisk opuszczanie o Opuszczanie podestu operatora. 28 Przycisk podnoszenie o Podnoszenie podestu operatora. 29 Przycisk Podnoszenie zespołu dodatkowego (2. stanowisko obsługi) o Podnoszenie wideł. t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe E 4

36 E E 5

37 Poz. Element obsługi lub wskaźnik 30 Przycisk Obsługa oburęczna podnoszenie/ opuszczanie wideł EM 31 Przycisk Podnoszenie zespołu dodatkowego 32 Przycisk opuszczanie zespołu dodatkowego unkcja o Podnoszenie/opuszczanie wideł (zespół dodatkowy). Stosować w połączeniu z przyciskami 31/32. o Podnoszenie wideł (zespół dodatkowy) (dodatkowo do przycisku 30). o Opuszczanie wideł (zespół dodatkowy) (dodatkowo do przycisku 30). 33 Przycisk opuszczanie o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : opuszczanie wideł ze stanowiskiem operatora. 34 Przycisk podnoszenie o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : podnoszenie wideł ze stanowiskiem operatora. 35 Tryb impulsowy prowadzenie pieszo w kierunku napędu 36 Tryb impulsowy prowadzenie pieszo w kierunku wideł o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : jazda kontynuowana jest przy prowadzeniu wózka pieszo w kierunku (V) (jazda wolna). o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : jazda kontynuowana jest przy prowadzeniu wózka pieszo w kierunku (R) (jazda wolna). 37 Wyłącznik awaryjny o Wyposażenie dodatkowe Tryb prowadzenia pieszo : przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i wyhamowanie wózka. 38 Przycisk resetowania o Wyposażenie dodatkowe redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza : aktywacja normalnej prędkości jazdy. 39 Lampka kontrolna o Wyposażenie dodatkowe redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza : wskazuje zredukowaną prędkość jazdy. t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe E 6

38 E E 7

39 3 Uruchamianie pojazdu Przed uruchomieniem pojazdu lub podniesieniem ładunku operator powinien upewnić się, że nikogo nie ma w obszarze zagrożenia. Elektroniczny sterownik jazdy i sterownik kierowania nadzorują swoje działanie automatycznie. W razie wystąpienia błędu jazda i kierowanie zostają przerwane. Błąd musi zostać usunięty przez serwis producenta. 3.1 Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu M Sprawdzić cały wózek (w szczególności koła i elementy podnoszenia ładunku) pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić wzrokowo zamocowanie akumulatora i łącza kablowe. Podczas wchodzenia na wózek nie poruszyć nastawnika jazdy (2 lub 24) lub przycisku prowadzenie pieszo (19, 20 lub 35, 36) E 8

40 3.2 Włączanie wózka Podczas parkowania wózka może dojść do spłaszczenia powierzchni tocznej kół. Po krótkiej jeździe spłaszczenia te znikają. Wejść na podest. Włączyć wyłącznik główny (5), obracając go w kierunku wskazywanym przez strzałkę (w razie potrzeby włączyć wszystkie wyłączniki główne). Włożyć kluczyk do stacyjki (1) i obrócić do oporu w prawo, do pozycji I lub wpisać kod do zamka szyfrowego. Sprawdzić działanie klaksonu (8). Sprawdzić działanie przycisku nożnego (13) / (14) (2. stanowisko obsługi) i nastawnika jazdy (2) (patrz rozdział 4.2). Wózek jest gotowy do pracy. Układ kierowniczy ustawia się do jazdy prosto. Na wyświetlaczu operatora (6) przez krótki czas wyświetla się numer identyfikacyjny wózka, a następnie aktualna pozycja (jazda prosto) koła napędowego, stan naładowania akumulatora oraz czas pracy. Sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo (patrz rozdział 4.2). E 9

41 4 Eksploatacja pojazdu 4.1 asady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy Trasy przejazdu i obszary pracy: Pojazd może poruszać się jedynie po przeznaczonych do tego celu trasach. Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstępu na obszar pracy pojazdu. Ładunek należy składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach. achowanie się podczas jazdy: Operator musi dostosowywać prędkość jazdy do lokalnych warunków. Prędkość jazdy na zakrętach, w wąskich przejazdach i w ich pobliżu, przez drzwi wahadłowe i w miejscach o słabej widoczności musi być odpowiednio mniejsza. Operator musi utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdów poprzedzających pojazd i cały czas mieć pojazd pod kontrolą. abrania się nagłego zatrzymywania (z wyjątkiem przypadków zagrożenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach niebezpiecznych lub o utrudnionej widoczności. Wystawianie rąk oraz wychylanie się poza stanowisko operatora jest zabronione. Widoczność podczas jazdy: Operator powinien przez cały czas patrzeć w kierunku jazdy i zapewnić sobie dobrą widoczność trasy przejazdu. Podczas transportu ładunków ograniczających widoczność wózek należy poruszać w kierunku napędu. Jeśli nie jest to możliwe, przed pojazdem powinna iść druga osoba, która będzie ostrzegać o niebezpieczeństwach. Pokonywanie wzniesień i stoków: Pokonywanie wzniesień i stoków dozwolone jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy stanowią one część trasy przejazdu pojazdu, ich nawierzchnia jest czysta i ma odpowiednią przyczepność, a wielkość nachylenia jest zgodna ze specyfikacją techniczną pojazdu. Jazda po wzniesieniach powinna odbywać się zawsze ładunkiem ku górze. Na wzniesieniach i stokach zabronione jest zawracanie, jazda po przekątnej i parkowanie pojazdu. Pochyłości terenu należy pokonywać z ograniczoną prędkością i przy stałej gotowości do hamowania. Wjeżdżanie do wind i na rampy załadunkowe: Wjeżdżanie do wind i na rampy dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przejazdu pojazdem. Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Pojazd musi wjeżdżać do windy widłami do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą dotykanie do ścian szybu. Jeśli wraz z pojazdem jadą windą osoby, mogą one wejść do środka dopiero po sprawdzeniu, czy pojazd i ładunek zostały odpowiednio zabezpieczone. Właściwości transportowanych ładunków: Operator musi upewnić się, że ładunek jest w prawidłowym stanie. Wolno transportować tylko prawidłowo zabezpieczone ładunki. Nigdy nie przewozić ładunków wykraczających poza górny koniec wspornika wideł lub kraty ochronnej. E 10

42 abezpieczenie przed upadkiem: Operator nie może opuszczać stanowiska, gdy jest ono podniesione. Przechodzenie na regał lub inne wózki oraz przez zabezpieczenia, takie jak poręcze lub barierki, jest zabronione. W przypadku wzdłużnego układania europalet dosięgnięcie pakietów bez odpowiednich przyrządów pomocniczych może nie być możliwe. Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia personelowi obsługi odpowiednich przyrządów pomocniczych, umożliwiających bezpieczne kompletowanie pakietów. Wchodzenie na przyrządy pomocnicze służące do załadunku możliwe jest wyłącznie po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, np. balustrad i zabezpieczeń palet przed przewróceniem. Wózek opisany w tej instrukcji obsługi nie jest przystosowany do jazdy z przyczepą. 4.2 Jazda, kierowanie i hamowanie Podczas jazdy i skręcania, w szczególności poza konturem wózka, należy zachować zwiększoną ostrożność. E 11

43 4.2.1 Wyłączanie awaryjne M Nacisnąć wyłącznik (wyłącznik awaryjny) (5, 18, 23, 37). Naciśnięcie wyłącznika głównego (wyłącznika awaryjnego) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji elektrycznych wóka i wyhamowanie wózka mechanicznym hamulcem postojowym aż do zatrzymania. Wyłącznika głównego (wyłącznika awaryjnego) nie można stosować jako hamulca roboczego E 12

44 4.2.2 Przycisk nożny unkcja jazdy działa tylko przy naciśniętym przycisku nożnym (13, 14). unkcje podnoszenia zespołu głównego i zespołu dodatkowego (o) działają bez naciskania przycisku nożnego. wolnienie przycisku nożnego podczas jazdy wyłącza funkcję jazdy i pojazd zostaje wyhamowany silnikiem z maksymalną mocą aż do zatrzymania. W przypadku pojazdów z drugim stanowiskiem obsługi (o) przyciski nożne pełnią funkcję blokady: elementy obsługi działają tylko po tej stronie, po której naciśnięty jest przycisk nożny Barierki Od wysokości podnoszenia 1200 mm warunkiem włączenia funkcji jazdy i podnoszenia (maszt główny) jest zamknięcie barierek (15). E 13

45 4.2.4 Jazda Jazda możliwa jest tylko z zamkniętymi i prawidłowo zablokowanymi pokrywami. Poza korytarzami należy jeździć wyłącznie z opuszczonym ładunkiem. Przestrzegać kolejności kroków obsługowych. Uruchomić wózek (patrz podrozdział 3). Nacisnąć przycisk nożny (13) / (14). Sprawdzić pozycję koła napędowego na wyświetlaczu operatora (6). Ustawić nastawnik jazdy (2/24) w żądanej pozycji (V lub R). Wózek rusza w wybranym kierunku. Prędkość jazdy reguluje się za pomocą nastawnika jazdy. ależnie od wysokości podestu i zespołu dodatkowego osiągnąć można następujące prędkości jazdy (o): Pojazdy z widłami (wersja L): maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 1200 mm od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu < +/ 10 stopni: prędkość jazdy 4 km/h (jazda wolna) przy kącie skrętu > +/ 10 stopni: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna) Pojazdy z dodatkowym zespołem podnoszenia (wersja ) (o): przy zespole dodatkowym < 100 mm maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 1200 mm od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu < +/ 10 stopni: prędkość jazdy 4 km/h (jazda wolna) od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu > +/ 10 stopni: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna) przy zespole dodatkowym > 100 mm maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 520 mm od wysokości podestu 520 mm przy kącie skrętu < +/ 10 stopni: prędkość jazdy 4 km/h (jazda wolna) od wysokości podestu 520 mm przy kącie skrętu > +/ 10 stopni: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna) od wysokości podestu 2000 mm: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna) E 14

46 6 4 2 V R R R V V Kierowanie Obracać kierownicę (4)/(21) w prawo lub w lewo E 15

47 4.2.6 Hamulce achowanie wózka podczas hamowania zależy w dużym stopniu od rodzaju podłoża. Operator powinien zawsze mieć to na uwadze podczas jazdy. Wózek można hamować na dwa sposoby: za pomocą hamulca roboczego (hamulec przeciwprądowy poprzez nastawnik jazdy (2)/(24)), za pomocą hamulca generatorowego (hamulec wybiegowy poprzez nastawnik jazdy (2)/(24)). W sytuacjach niebezpiecznych należy zawsze hamować hamulcem roboczym. Hamowanie za pomocą hamulca roboczego (hamulca przeciwprądowego): podczas jazdy przełączyć nastawnik jazdy (2) / (24) na kierunek przeciwny. Wózek wyhamowywany jest przeciwprądowo do momentu rozpoczęcia jazdy w przeciwnym kierunku. Skuteczność hamowania zależy od pozycji nastawnika jazdy. Siłę hamowania można wyregulować w punkcie serwisowym producenta. Hamowanie za pomocą hamulca generatorowego (hamulca wybiegowego): zwolnić nastawnik jazdy (2) / (24) nastawnik jazdy w pozycji zerowej. W zależności od ustawienia wózek wyhamowywany jest generatorowo za pomocą hamulca wybiegowego. Siłę hamowania można wyregulować w punkcie serwisowym producenta E 16

48 4.3 Jazda w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (o) Podczas prowadzenia pojazdu pieszo należy zwrócić uwagę na to, by układ kierowniczy ustawiony był do jazdy prosto, a operator lub inna osoba idąca obok wózka nie została zakleszczona między wózkiem a przeszkodą. W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka. Na podeście operatora nie powinny przebywać inne osoby. Ładunek należy opuścić na wysokość podnoszenia swobodnego 200 mm. W trybie prowadzenia pieszo wózek może być obsługiwany przez idącego obok operatora z obu stron. Prędkość maksymalna redukowana jest do ok. 2,5 km/h (jazda wolna). Nacisnąć przycisk prowadzenie pieszo w kierunku napędu (20, 35). Wózek porusza się w kierunku jazdy (V) ze stałą prędkością ok. 2,5 km/h (jazda wolna). Nacisnąć przycisk prowadzenie pieszo w kierunku wideł (19, 36). Wózek porusza się w kierunku jazdy (R) ze stałą prędkością ok. 2,5 km/h (jazda wolna). Przed oddaleniem się od wózka w trybie prowadzenia pieszo operator powinien zabezpieczyć go przed przypadkową aktywacją elementów obsługowych: Ustawić wyłącznik główny (wyłącznik awaryjny) (18, 37) w pozycji WYŁ R 37 V E 17

49 4.4 Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora a pomocą przycisku Podnoszenie (11, 28) lub Opuszczanie (10, 27) uruchamiane jest podnoszenie lub opuszczanie podestu operatora ze stałą prędkością Podnoszenie Przytrzymać wciśnięty przycisk Podnoszenie (11, 28), aż osiągnięta zostanie żądana wysokość podestu operatora. Opuszczanie Nacisnąć przycisk Opuszczanie (10, 27) podest operatora jest opuszczany. W pojazdach z opcją Tryb impulsowy prowadzenia pieszo (o) w wersji L w celu podniesienia do wysokości maksymalnej należy dodatkowo do przycisku podnoszenia (11) nacisnąć przycisk nożny (13). W pojazdach z dodatkowym zespołem podnoszenia i widłami kutymi EM 2A funkcja opuszczanie podestu operatora możliwa jest tylko przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków opuszczanie (10, 27) i obsługa oburęczna (3, 22). Należy przy tym zwrócić uwagę na kolejność przycisków: najpierw należy nacisnąć i przytrzymać przycisk opuszczanie, a następnie nacisnąć przycisk obsługa oburęczna. Po każdym zwolnieniu przycisku opuszczanie należy również zwolnić przycisk obsługa oburęczna. E 18

50 4.5 Podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego espół dodatkowy umożliwia podnoszenie wideł bez konieczności podnoszenia podestu operatora. espół dodatkowy (o) mona obsługiwać przyciskami (9, 12) na pulpicie sterowniczym lub na barierce (31, 32). W przypadku wózków z podwójnymi elementami obsługi zespół dodatkowy obsługiwany jest przyciskami (26, 29). Podnoszenie Przytrzymać wciśnięty przycisk Podnoszenie (12, 29, 31), aż osiągnięta zostanie żądana wysokość. Opuszczanie Nacisnąć przycisk Opuszczanie (9, 26, 32) widły opuszczają się E 19

51 W pojazdach z dodatkowym zespołem podnoszenia i widłami kutymi EM 2A funkcja podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego możliwa jest tylko przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków podnoszenie (12, 29, 31) lub opuszczanie (9, 26, 32) i przycisku obsługa oburęczna (3, 22, 30). Należy przy tym zwrócić uwagę na kolejność przycisków: najpierw należy nacisnąć i przytrzymać przycisk podnoszenie lub opuszczanie, a następnie nacisnąć przycisk obsługa oburęczna. Po każdym zwolnieniu przycisku podnoszenie lub opuszczanie należy również zwolnić przycisk obsługa oburęczna. 4.6 Podnoszenie i opuszczanie w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (o) W trybie impulsowym prowadzenie pieszo jako wyposażenie dodatkowe oferowana jest możliwość obsługi funkcji podnoszenia i opuszczania po obu stronach wózka. W pojazdach z widłami (wersja L) podczas podnoszenia i opuszczania w trybie impulsowym prowadzenie pieszo cały podest operatora podnoszony lub opuszczany jest razem z widłami. W pojazdach z dodatkowym zespołem podnoszenia (wersja ) () podczas podnoszenia i opuszczania w trybie impulsowym prowadzenie pieszo podnoszone lub opuszczane są widły zespołu dodatkowego. Podczas obsługi w trybie prowadzenia pieszo na wózku nie powinny przebywać żadne osoby. Operator powinien znajdować się poza konturem wózka i ładunku Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora w trybie impulsowym prowadzenie pieszo (wersja L) a pomocą przycisku podnoszenie (34) lub opuszczanie (33) uruchamiane jest podnoszenie lub opuszczanie ze stałą prędkością. 34 Podnoszenie Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenie (34), aż osiągnięta zostanie żądana wysokość. przyczyn bezpieczeństwa wysokość podnoszenia wideł ograniczona jest w tym przypadku do 625 mm. Opuszczanie 33 Nacisnąć przycisk opuszczanie (33) podest operatora z widłami jest opuszczany. Podczas opuszczania podestu operatora z widłami należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia, a operator znajduje się poza konturem pojazdu i ładunku! E 20

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instrukcja obsługi p 50460028 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

ERE 120. Instrukcja obsługi

ERE 120. Instrukcja obsługi ERE 120 09.05- Instrukcja obsługi p 50466117 04.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Instrukcja eksploatacji 50453638 12.14 p ESE 120K ESE 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Instrukcji obsługi p 51054878 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Instrukcji obsługi 51212460 11.14 p ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Instrukcji obsługi 51122095 11.14 p ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Instrukcja obsługi p 52025104 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

EJC 110/112. Instrukcja obsługi

EJC 110/112. Instrukcja obsługi EJC 110/112 01.05 - Instrukcja obsługi p 50444158 03.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10 EKX 410 01.10 - Instrukcja eksploatacji p 51166888 03.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Instrukcji obsługi 51040422 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

ERD 220. Instrukcji obsługi

ERD 220. Instrukcji obsługi ERD 220 11.03 - Instrukcji obsługi p 50428263 09.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji ERD 220

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Mechaniczne i hydrauliczne urządzenia do podnoszenia mogą niespodziewanie przewrócić się lub obniżyć w wyniku

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Inne Silnik elektryczny Osiągi Wymiary Koła Ciężar

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcja eksploatacji

HC 110. Instrukcja eksploatacji HC 110 12.05 - Instrukcja eksploatacji p 51109753 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka Dane identyfikacyjne Ciężar Koła Wymiary Osiągi Silnik elektryczny Inne 7FBEST10 1.1 Producent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Instrukcja eksploatacji 50468498 07.12 p ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT Instrukcja montażu i użytkowania wg EN 131; BGI 637 i BGV D36 Pomost VARIO typu KOMPAKT Świdnica listopad 2008 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.1 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA...3 1.2 KONSTRUKTOR:...4

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

ETV C16/C20. Instrukcja eksploatacji 06.08 - 51069906 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instrukcja eksploatacji 06.08 - 51069906 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instrukcja eksploatacji 51069906 07.12 p ETV C16 ETV C20 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie koleby. Z jej treścią

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ECE 118. Instrukcja eksploatacji

ECE 118. Instrukcja eksploatacji ECE 118 05.10- Instrukcja eksploatacji p 51169288 01.11 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

ETM/V 214-325. Instrukcja eksploatacji 10.04 - 50441314 03.12

ETM/V 214-325. Instrukcja eksploatacji 10.04 - 50441314 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instrukcja eksploatacji p 50441314 03.12 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg)

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg) Nawigacja w magazynie (opcja) optymalizacja czasu przejazdu Podwójny system odzyskiwania energii i efektywna gospodarka energetyczna Szeroki zakres zastosowań dzięki modułowej budowie i technologii RFID

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE.

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE. Zestaw Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 Model nr 136-5802 Form No. 3412-233 Rev B Instrukcja instalacji Bezpieczeństwo KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków

Bardziej szczegółowo

EJC M10. Instrukcja obsługi 05.09 - 51145335 05.09

EJC M10. Instrukcja obsługi 05.09 - 51145335 05.09 EJC M10 05.09 - Instrukcja obsługi p 51145335 05.09 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

EZS 130. Instrukcja obsługi 04.06 - 51044523 05.06

EZS 130. Instrukcja obsługi 04.06 - 51044523 05.06 ES 130 04.06 - Instrukcja obsługi p 51044523 05.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Pojazdy hybrydowe firmy Scania wykorzystują tzw. napędy równoległe. Wyposażone są one w silnik spalinowy i elektryczny. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Instrukcji obsługi 51126167 12.14 p EME 114 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Instrukcji obsługi 51151453 11.14 p EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

EZS 330/350 / XL. Instrukcja obsługi

EZS 330/350 / XL. Instrukcja obsługi EZS 330/350 / XL 04.06 - Instrukcja obsługi p 51066627 04.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 tony Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 tony Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Ta funkcja jest dostępna w pojazdach z następującymi układami: Automatyczna skrzynia biegów Całkowicie zautomatyzowany układ Opticruise (pojazdy bez pedału sprzęgła)

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF NAPĘD SILNIKOWY NM 24...220 DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF Zaprojektowany do sterowania zdalnego Instrukcja montażu i eksploatacji 1. WSTĘP Napęd silnikowy można montować bezpośrednio na rozłączniku lub

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Sterowanie przystawkami odbioru mocy odbywa się za pośrednictwem jednostki sterującej BCI pojazdu (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcja jest dostępna, jeżeli pojazd

Bardziej szczegółowo