Dobre praktyki w Opolu - eszkoła Opolska. Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła? Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki w Opolu - eszkoła Opolska. Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła? Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty"

Transkrypt

1 Dobre praktyki w Opolu - eszkoła Opolska Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

2 Fakty RCRE Malarstwo pierwotne okres między lat p.n.e. a lat p.n.e. groty Francji i Hiszpanii, najczęstszy motyw postacie zwierząt. Człowiek widnieje bardzo rzadko, VII w cyfry arabskie(indyjskie) 887 Moai, Wyspy Wielkanocne, Gall Anonim (zm. Po 1116) pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich, autor Kroniki polskiej, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, Gutenberg biblia Gutenberga, Telegraf igiełkowy 1833 Getynga Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber, Internet 1969, Projekt Gutenberg 1971 Michael Hart inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej. Według danych z roku 2009 projekt udostępnił ponad wolnych książek elektronicznych, Google, eszkoła. Czy to było i jest możliwe bez nauczyciela? Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

3 Rozwój ICT RCRE INTERNET Abakus 440 p.n.e. Pascalina (1645) Suwak logarytmiczny (1632) ENIAC (pamięta 2O liczb, ) Lata 60 produkcja komputerów IBM Mikrokomputery Lata Laptopy, tablety, smartfony Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

4 RCRE 1998 Internet w każdej gminie pracowni (10 stanowisk) Internet w każdym gimnazjum pracowni 2003 Internet w każdej szkole 1021 pracowni (15 stanowisk + 4 biblioteka) Pracownia internetowa w każdej szkole 1324 pracownie szkoły podstawowe, 42 pracownie gimnazja cd dostaw, 233 pracownie szkoły podstawowe i gimnazja EFS Pracownie komputerowe dla szkół podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne policealne 350 Internetowe centra informacji multimedialnej podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne WBP 322 CKP i CKU 261 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Cyfrowa szkoła Lokalne (Regionalne) projekty cyfryzacji edukacji Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

5 Cyfrowa szkoła: Do programu zostały zakwalifikowane 402 szkoły podstawowe, w tym: 153 szkół małych 90 tyś, zł (do 100 uczniów), 156 szkół średnich 140 tyś, zł (od 101 do 300 uczniów), 93 szkoły duże 2000 tyś, zł (powyżej 300 uczniów). Wartość: ,76 zł MEN fundusze UE ,93 zł wkład własny jst O udział w programie ubiegało się 1271 organów prowadzących (46% uprawnionych) i 3517 szkół (29% uprawnionych). Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

6 Rozwój człowieka a stosowana technologia RCRE Społeczeństwo pierwotne, maszyna prosta poruszana siłą mięśni człowieka maczuga. Społeczeństwo agrarne, narzędzia wykonane przez człowieka poruszane siłą mięśni zwierząt. Społeczeństwo industrialne, maszyny poruszane siłą silników, człowiek pełni rolę obsługującego. Społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy, maszyny obsługiwane przez komputery człowiek pełni rolę wytwórcy maszyny z pomocą maszyny. Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

7 Rozwój społeczny, rozwój umiejętności, rola nauczyciela RCRE Społeczeństwo industrialne, nacisk pozostaje nadal na umiejętności motoryczne, ale ciężar przesuwa się w stronę umiejętności intelektualnych. Nauczyciel uczy obsługi urządzeń. Społeczeństwo agrarne, nacisk na umiejętności motoryczne. Nauczyciel uczy jak użyć siły mięśni. Społeczeństwo informacyjne, nacisk na umiejętności intelektualne - umiejętność współpracy człowieka z maszyną. Nauczyciel przekazuje ogrom wiedzy. Nauczyciel doby eszkoły uczy umiejętnego i selektywnego stosowania technologii i techniki w procesie uczenia się. Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

8 Wiara Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

9 Fundusze strukturalne Regionalny Program Operacyjny: 85% wartości projektu(wydatki kwalifikowane) * Priorytet II RPO Społeczeństwo informacyjne 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych * Środki finansowe w RPO euro euro JST: *15% wkładu własnego

10 Opolska eszkoła, liczby RCRE Ilość szkół w projekcie: opolskim: * 111, w tym: * 2 przedszkola * 87 szkół podstawowych i gimnazjalnych(łącznie) * 24 ponadgimnazjalne Ilość jst w projekcie: * 53 gminy * 10 powiatów * 1 miasto na prawach powiatu Ilość miejscowości realizacji projektu: * 67 miejscowości Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

11 Opolska eszkoła, liczby Jedna szkoła 500 tyś. zł. łącznie: RCRE * 150 tyś. eusługi, * 350 tyś. infrastruktura dla eusług, Koszt dla jst na jedną szkołę: * 15% na wydatki kwalifikowane łącznie tj. 75 tyś. zł. * 1% wartości projektu na wydatki niekwalifikowane tj. 5 tyś. zł. * OSTATNIA MILA - min. 10% wartości projektu Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

12 Co dostarczono, zainstalowano i uruchomiono w szkole - eszkole Komputery przenośne 50 szt. na jedną szkołe: 5500 szt, Tablice ineteraktywne wraz z rzutnikami multimedialnymi, 5 kompletów na szkołę: 555 kompletów, Wizualizery po 2 na szkołe: 111 szt, Sieci bezprzewodowe w obrębie szkoły z zasięgniem socjalnym na teren podwórka szkolnego: 111 kompletów,, Urządzenia wielofunkcyjne: 111 szt. Terminale szkolne w każdej Sali w której odbywają się lekcje: 1827 Karty dostępu do systemu eszkoły: 3970 szt., Infomaty z nadajnikiem wi-fi: 111 szt. Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

13 Warstwa oprogramowania Warstwa wyposażenia sprzętowego Warstwa infrastruktury sieciowej

14 opolska Budowa sieci WAN dla 112 lokalizacji ME dla łącza w serwerowni 120Mb/s FR i SHDSL dla łączy w szkołach 2Mb/s urządzenia security [Firewall, IPS, websense] pozwalające na zarządzanie bezpieczeństwem sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi jak Internet, oraz wewnętrznymi z sieci LAN Budowa sieć wlan umożliwiającej dostęp do sieci w każdym punkcie placówki oświatowej, 890 punktów dostępowych wlan 120 kontrolerów 112 routerów i przełączników sieciowych

15 opolski 9412 km2 Zespół Szkół RCKU w Nysie wieloskrzydłowy budynek byłego klasztoru I LO Carolinum w Nysie Dawne gimnazjum Jezuickie wzniesione w latach

16 Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła? Portal e-szkoła opolska Blok Wirtualnej szkoły Aplikacja Dzienniczek elektroniczny Blok zarządzanie szkołą Aplikacja wirtualnej biblioteki Aplikacje finansowo księgowe, Aplikacja Elektroniczny zeszyt kontaktów Aplikacje do obsługi kadr i płac, Aplikacja Arkusz organizacyjny Aplikacja Plan lekcji Moduł Wirtualny pokój nauczycielski Aplikacja Księga zastępstw Aplikacja Dzienniki Lekcyjne Moduł Tablica ogłoszeń Aplikacja Arkusz Ocen Moduł Grupa dyskusyjna / szkolna / klasowa / przedmiotowa Aplikacja Wydruki dokumentacji Aplikacja System planowania i analiz w tym budżetowych Aplikacja Zarządzanie majątkiem Blok usługi regionalne Aplikacja Serwis Kompetencje Aplikacja rekrutacja Aplikacja elearning Aplikacja kontroli przestrzegania realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, Aplikacja Raporty statystyczne / uczniowskie / finansowe / organizacyjne / przekrojowe Moduł doskonalenia nauczycieli Aplikacja kontroli tożsamości i jednokrotnego logowania Aplikacja porady/obsługa prawne/a Regionalny moduł zasobów dydaktycznych Aplikacja Sekretariat Aplikacja nadzór Moduł Dedykowana poczta elektroniczna Blok samorządowy Aplikacja Zarządzanie majątkiem Aplikacja Serwer terminali oprogramowania

17 Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

18 Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

19 Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

20 Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

21 Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

22 RCRE To tylko sprzęt Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

23 Administratorzy: -szkolenia z rozwiązania, -szkolenia specjalistyczne z zastosowanego oprogramowania, -szkolenia techniczne. Szkoły: -szkolenia stanowiskowe z dostarczanego sprzętu, -szkolenia liderów szkolnych z obsługi dostarczanego rozwiązania, -szkolenia nauczycieli z obsługi dostarczanego sprzętu, -szkolenia metodyczno-praktyczne wplecione w szkolenia z obsługi, -szkolenia Rad pedagogicznych w zakresie funkcjonalności i użytkowania portalu, -spotkania informacyjne dla rodziców. Materiały elektroniczne dla użytkowników rozwiązania. Polityka bezpieczeństwa i regulamin eszkoły.

24 RCRE Nadzieja Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

25 Technologia funkcjonująca na rynku biznesu włączona w proces RCRE edukacji (sprzęt, sieć korporacyjna, celowe stosowanie technologii), Odczarowanie komputerów i internetu, Skuteczniejsze zarządzanie czasem w procesie edukacji, Podkreślenie roli nauczyciela, Wirtualne tematyczne klasy, Łatwiejszy kontakt ucznia z nauczycielem, nauczyciela z rodzicami/opiekunami ucznia, Możliwość pokazania mistrzostwa zarówno przez ucznia jak i nauczyciela, Budowanie społeczności zainteresowań uczniów i nauczycieli (kolejność dowolna, łączenie wskazane), Usprawnienie funkcjonowania szkoły, Obcowanie z technologią i techniką. Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

26 RCRE Z dziennikowanie i z facebookowanie eszkoły, Przerost techniczny procesu edukacji, Przesunięcie uwagi nauczyciela z procesu edukacji na technologię, Przesunięcie uwagi ucznia z procesu uczenia się na proces hakerowania, Brak lidera w celowym, pełnym i ukierunkowanym na cel informatyzowaniu procesu edukacji, Częściowa, wybiórcza realizacja procesu eszkoła, Brak przygotowania szkoły do udziału w projekcie, Ucieczka technologiczna rzeczywistości pozaszkolnej, Zmuszanie nauczycieli do stosowania technologii i udziału w sztucznych forach realizacyjnych, Zmuszanie nauczyciela do podążania za uczniami zamiast wsparcia go w procesie nauczania. Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

27 Co nas czeka dalej? Integracja podejść/systemów eszkoły w skali kraju z jednoczesnym przystosowaniem przepisów prawa. RCRE Wędrująca za uczniem historia rozwoju zapisana w indywidualnym profilu, dostępna za pomocą jednokrotnego logowania z wykorzystaniem elektronicznej legitymacji. Rozwój systemów edukacji wspartych mistrzostwem nauczyciela. Rozwój Centrów edukacji wspierających wszystkich aktorów procesu edukacji, w tym w stosowaniu narzędzi i środków technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czy nauczyciel musi stać się/być interneto magister informationis? Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

28 RCRE Miłość mam nadzieję, że nie do komputerów i internetu Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

29 RCRE Zatem co? i jak? robić dalej Szkoła w Chmurze - czyli po co nam eszkoła?

30 Opolskie i nie tylko opolskie wnioski RCRE Przygotowanie jst(polityków): Sprecyzowanie oczekiwań i możliwości Przygotowanie szkoły: Plan szkoły techniczne możliwości Decyzja Rady pedagogicznej Wybór lidera Plan działań Realizacja techniczna i szkolenia Monitoring i wymiana doświadczeń Wsparcie nauczycieli: Poradniki on-line Doradca techniczny i metodyczny Wsparcie uczniów: Włączenie sprzętu ucznia w funkcjonowanie eszkoły Ukierunkowanie na rozwój Czy to jest możliwe bez nauczyciela? Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

31 Opolskie i nie tylko opolskie wnioski RCRE MEN: Standaryzacja Koordynacja projektów krajowych MAiC: Łącza dla szkół Chmura edukacyjna strona techniczna Projekty krajowe Krajowy system eszkoły Przestrzeń wirtualna dla portali Regionalnych Projekty regionalne Regionalny system eszkoły Fundacje i Stowarzyszenia Standaryzacja systemu eszkoła współpraca z MEN Placówki doskonalenia nauczycieli Wsparcie metodyczne Prowadzenie sieci tematycznych Szkoła w Chmurze -czyli po co nam eszkoła?

32 Cierpliwość przynosi róże Lesław Tomczak

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4 Spis treści Weź swój sprzęt do szkoły!......................................... 3 Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły.......................................

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo