BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse"

Transkrypt

1 BEA 950 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys pt Manual original Análise de emissões Bosch fi Alkuperäiset ohjeet Boschin päästöanalyysi da Original brugsanvisning Bosch-emissions-analyse no Original driftsinstruks Bosch-utslippsanalyse pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Miernik do analizy emisji spalin Bosch tr Orijinal işletme talimatı Bosch Emisyon Analizi

2

3 pl 76 BEA 950 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Dyrektywa R&TTE Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Opis produktu Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis urządzenia Widok od przodu Widok z tyłu Bluetooth Adapter Bluetooth-USB Wskazówki dotyczące symbolu Bluetooth Manager Wskazówki dotyczące zakłóceń Wyłączenie z eksploatacji Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji Zmiana miejsca Usuwanie i złomowanie Dane techniczne Wymiary i masa Zasilanie Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza Dane dotyczące wydajności Emisja dźwięków Bluetooth klasy Obsługa Uruchamianie Włączanie / Wyłączanie Po pierwszym włączeniu Praca Instalacja oprogramowania SystemSoft BEA-PC Ustawianie interfejsów urządzenia Konserwacja Czyszczenie Kalibracja Konserwacja i terminy konserwacji Części zamienne i eksploatacyjne

4 Stosowane symbole BEA pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło niebezpieczeństwa ostrzegawczy Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nieprzestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała 1.2 Na produkcie Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. NIEBEZPIECZEŃSTWO części przewodzące prąd podczas otwierania BEA 950! Obrażenia, zakłócenia pracy serca lub śmierć spowodowane porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu części przewodzących prąd (np. wyłącznik główny, płytki drukowane). Przy urządzeniach elektrycznych lub osprzęcie mogą pracować tylko wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed otwarciem urządzenia BEA 950 należy je odłączyć. Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulato rami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy

5 pl 78 BEA 950 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 950 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 950 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Dyrektywa R&TTE Urządzenie BEA 950jest urządzeniem radiowym klasy 1 (zgodnie z dyrektywą R&TTE 1999/55/WE) i jest dopuszczone do użytku w Europie. We Francji urządzenie BEA 950 wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. iiw krajach leżących poza Europą należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (np. urządzeń WLAN albo Bluetooth). 2.4 Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Bluetooth to połączenie radiowe w wolnym paśmie ISM 2,4 GHz (ISM: Industrial, Scientific, Medical). Ten zakres częstotliwości nie podlega żadnym państwowym regulacjom prawnym i w większości krajów może być wykorzystywany bez konieczności uzyskania licencji. To powoduje, że emisja sygnału na tym paśmie częstotliwości wykorzystywana jest do wielu zastosowań i urządzeń. Może dojść do nakładania się częstotliwości, a tym samym do zakłóceń. Dlatego w zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić ograniczenia łączności Bluetooth, np. przy połączeniach WLAN (WLAN: Wireless Local Area Network), telefonach bezprzewodowych, termometrach radiowych, radiowych bramach garażowych, radiowych włącznikach światła lub radiowych instalacjach alarmowych. iiw sieci WLAN Bluetooth może spowodować ograniczenie przepustowości. Anteny urządzeń Bluetooth i WLAN muszą być oddalone od siebie o co najmniej 30 centymetrów. Nie podłączać adaptera Bluetooth USB i adapterów WLAN do sąsiednich portów USB komputera/laptopa. Użyć przewodu przedłużającego USB (akcesoria dodatkowe), aby oddalić podłączony do komputera adapter Bluetooth USB od adaptera WLAN. iiosoby z rozrusznikami serca lub innymi ważnymi dla życia urządzeniami elektronicznymi powinny zachować ogólną ostrożność podczas korzystania z technologii radiowej, ponieważ nie można wykluczyć jej negatywnego wpływu na działanie urządzeń. Aby uzyskać możliwie dobre połączenie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Sygnał radiowy Bluetooth poszukuje zawsze bez- -pośredniej drogi. Komputer/laptop z adapterem Bluetooth USB należy ustawić tak, aby możliwie niewiele przeszkód, takich jak drzwi stalowe czy betonowe ściany, mogło zakłócać sygnał radiowy do i od BEA W razie problemów z połączeniem Bluetooth można zamiast niego użyć połączenia USB. 3. Używanie innego zamontowanego w komputerze lub podłączonego sprzętu Bluetooth nie jest możliwe

6 Opis produktu BEA pl 3. Opis produktu 3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł analizy emisji Bosch, dalej określany jako BEA, służy do ułatwiania pomiarów spalin w pojazdach. Elementami badanymi jest całe spektrum pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które uczestniczą w ruchu ulicznym i w których pomiary emisji muszą być przeprowadzane w ramach wizyt wwarsztatach, z jednej strony ze względu na wymagania ustawowe, a z drugiej strony w celu lokalizowania iusuwania błędów. 3.2 Zakres dostawy Zakres dostawy jest zależny od zamówionej wersji. 3.4 Opis urządzenia BEA 950 użytkować tylko w zamkniętych pomieszczeniach warsztatowych. Chronić BEA 950 przed wilgocią. W zależności od zamówionej wersji, BEA 950 może składać się z wózka (2 różne warianty), komputera, drukarki, myszy lub pilota zdalnej obsługi. Wózek zawiera dodatkową przestrzeń na BEA 030 i składniki spalin BEA 055 (silnik benzynowy) i BEA 070 (silnik wysokoprężny) Widok od przodu Nazwa Numer katalogowy 1 Wózek z komputerem PC, monitorem, pilotem (z bateriami), myszą i podkładką pod mysz BEA 030 z zasilaczem BEA BEA Przewód sieciowy do BEA 070 (4 m) Przewód podłączeniowy akumulatora B+/B Przewód przyłączeniowy do gniazda zapalniczki Główny przewód adaptera PDR Filtr wstępny Uchwyt do BEA Wąż do BEA 070 i Sonda próbnika spalin (silnik wysokoprężny) Szczotka do czyszczenia Wąż do BEA 055 i Sonda próbnika spalin (silnik benzynowy) Adapter Bluetooth-USB Przewód USB (1 m) Przewód USB (5 m) DVD ESI[tronic] P Pakiet oprogramowania z SystemSoft BEA-PC Płyta Recovery DVD Instrukcje obsługi ) w zależności od zamówionej wersji 3.3 Akcesoria dodatkowe Informacje o akcesoriach dodatkowych, np. przewodach przystosowanych do konkretnych pojazdów, można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców firmy Bosch Rys. 1: Widok od przodu BOSCH BEA950 BOS C Powered by ESI [tronic] _Ko 1 Adapter Bluetooth USB 2 Monitor 1) 3 Moduł KTS (akcesoria dodatkowe) 4 BEA Mysz USB 1) 6 Odbiornik zdalnego sterowania 1) 7 Klawiatura 1) 8 Osłona komory drukarki 9 Drukarka (PDR 377) 1) 10 Sonda próbnika spalin (silnik benzynowy) 11 Komputer PC z napędem DVD 1) 12 Pilot zdalnego sterowania 1) 1) w zależności od wariantu

7 USB USB 15V DC 15V DC A B A B BOSCH 0 I pl 80 BEA 950 Opis produktu Widok z tyłu Wskazówki dotyczące symbolu Bluetooth Manager Symbol Bluetooth Manager (na pasku zadań): Kolor Funkcja 1 Zielony Biały Biały / zielony co 7 sekund Czerwony Adapter Bluetooth USB jest aktywny i komunikuje się z BEA 950. Adapter Bluetooth USB jest podłączony do komputera/laptopa, ale połączenie Bluetooth nie jest aktywne. Adapter USB Bluetooth próbuje nawiązać połączenie radiowe z modułem BEA 950. Adapter Bluetooth USB nie jest podłączony do komputera/laptopa. 6 5 BOSCH BEA Wskazówki dotyczące zakłóceń iiw przypadku problemów z transmisją danych Bluetooth podczas pomiaru spalin należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale _Ko Brak komunikacji między BEA 030, BEA 055 lub BEA 070 a komputerem/laptopem Rys. 2: Widok z tyłu bez ściany tylnej 1 Przycisk WŁ/WYŁ z listwą zasilającą (z tyłu BEA 070) 2 Blacha osłonowa 3 BEA Sonda próbnika spalin (silnik wysokoprężny) 5 BEA Wtyczka sieciowa 7 Uchwyt czujnika W przypadku konieczności włożenia kątowej wtyczki sieciowej do listwy gniazd wtykowych należy w celu ułatwienia wkładania wtyczki kabla sieciowego usunąć blaszkę zakrywającą znajdującą się pod listwą gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 2). 3.5 Bluetooth Adapter Bluetooth-USB Adapter Bluetooth USB należący do zakresu dostawy umożliwia nawiązanie połączenia radiowego z BEA 950. Wskazuje on gotowość do pracy za pomocą migającej niebieskiej diody. Możliwe przyczyny Brak zasilania. Moduł BEA 030, BEA 055, BEA 070 lub KTS 540 nieaktywny lub nieprawidłowo skonfigurowany. Połączenie Bluetooth zakłócone lub niedostępne (np.po trybie Standby komputera/laptopa). Brak adaptera Bluetooth USB. Co można zrobić Sprawdzić, czy BEA 030, BEA 055 lub BEA 070 jest zasilane napięciem. 1. Uruchomić CDC: Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub lewym przyciskiem myszy kliknąć na pasku zadań. 2. Sprawdzić rodzaj połączenia w CDC: Ustawienia >> Interfejsy urządzenia, Sprawdzić połączenie: USB/BTB (Bluetooth). Ikona Bluetooth Manager biała, miga na biało/zielono lub czerwona. 1. Zmniejsz odstęp między adapterem Bluetooth USB i BEA 030, BEA 055 lub BEA Jeżeli adapter Bluetooth USB ma być podłączany do różnych portów USB komputera/laptopa, to sterownik Bluetooth należy zainstalować w każdym z tych portów. 3. Odłącz i ponownie podłącz adapter Bluetooth USB lub ponownie uruchom komputer/laptop. Ikona Bluetooth Manager czerwona 1. Podłączyć adapter Bluetooth USB. 2. Ponownie uruchomić pomiar spalin. Używanie innego zamontowanego w komputerze/ laptopie lub wtykowego modułu Bluetooth nie jest możliwe, ponieważ zakłóca to wymianę danych między testerem BEA 950 i komputerem/laptopem

8 Obsługa BEA pl 4. Obsługa 4.1 Uruchamianie 1. Zdjąć opakowania z wszystkich części Włączanie / Wyłączanie Aby uniknąć powstawania skroplin, urządzenie BEA 950 włączać dopiero wtedy, gdy temperatura urządzenia BEA 950 dostosuje się do temperatury otoczenia! 1 BEA 070 BOSCH Zasilanie pochodzi z sieci elektrycznej. BEA 950 jest fabrycznie ustawiony na V, 50/60 Hz. Należy przestrzegać informacji znajdujących się na naklejce na wózku po stronie urządzenia. Rys. 3: 1 BEA Uchwyt Montaż uchwytu _Ko 2. Zamontować uchwyt (rys. 3, poz. 2) na wózku. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że napięcie w sieci jest takie samo, jak napięcie BEA. Jeśli BEA pracuje na zewnątrz, zalecamy stosowanie źródła napięcia, zabezpieczonego wyłącznikiem ochronnym FI. BEA 950 włącza się i wyłącza za pomocą przełącznika listwy zasilającej. Uchwyt musi być zawsze mocno przykręcony do wózka, tak aby zawieszony moduł BEA 070 nie mógł upaść. 3. Zawiesić BEA 070 (rys. 3, poz. 1) w uchwycie i, w razie potrzeby, włożyć przewód łączący USB do BEA 070 i do przyłącza USB z przodu komputera (rys. 1, poz. 11). 4. Podłączyć przewód sieciowy do BEA 070 i do listwy gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 1). iiw przypadku konieczności włożenia kątowej wtyczki sieciowej do listwy gniazd wtykowych należy w celu ułatwienia wkładania wtyczki kabla sieciowego usunąć blaszkę zakrywającą znajdującą się pod listwą gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 2). 4.3 Po pierwszym włączeniu Po pierwszym włączeniu z menu wybrać język systemu operacyjnego Windows i postępować według wskazówek na ekranie (patrz instrukcja obsługi ). iinie przewidziano późniejszej zmiany języka. Jeśli okaże się ona jednak konieczna, należy zwrócić się do dealera firmy Bosch. 4.4 Praca!! BEA 070 transportować tylko w pozycji stojącej. W przypadku przewożenia pochylonego BEA 070 może dojść do wycieku kondensatu i uszkodzenia komory pomiarowej. 5. Wyciągnąć adapter Bluetooth USB z przewodu przyłączeniowego USB na dźwigarze (rys. 1, poz. 1). iiadapter Bluetooth USB podłączyć dopiero po wyświetleniu takiego polecenia podczas instalacji oprogramowania. 6. Czujniki, sondy próbnika spalin i przewody adaptera podłączyć do przewidzianych gniazd wtykowych modułu BEA 030, BEA 055 i BEA 070 (patrz odpowiednie instrukcje obsługi). 7. Ustawić drukarkę w wózku (rys. 1; poz. 9) i ją podłączyć (patrz instrukcja montażu ). Przewód sieciowy i przewód łączący USB znajdują się gotowe do podłączenia w wózku. BEA 950 gotowy do pracy

9 pl 82 BEA 950 Konserwacja 4.5 Instalacja oprogramowania SystemSoft BEA-PC 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. 2. Włożyć płytę SystemSoft BEA-PC do napędu DVD. 3. Uruchomić Eksploratora Windows. 4. Uruchomić plik D:\RBSETUP.EXE (D = litera napędu DVD). Rozpoczyna się instalacja Setup - BEA. 5. Potwierdzić przyciskiem <Dalej>. 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. iina końcu instalacji instalowany jest sterownik Bluetooth. W czasie instalacji należy po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłączyć adapter Bluetooth USB. 7. Aby prawidłowo zakończyć instalację, należy ponownie uruchomić komputer. "" Aplikacja BEA jest zainstalowana Ustawianie interfejsów urządzenia Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania SystemSoft BEA-PC należy ustawić interfejsy typów urządzeń. 1. Wybrać Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań. Startuje program CDC Central Device Communication. 2. Wybrać Ustawienia >> Porty urządzenia. 5. Konserwacja Wszystkie przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dysponujące dostateczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektrotechniki. 5.1 Czyszczenie Nie stosować środków do szorowania ani ostrych szmat warsztatowych. Obudowę czyścić tylko miękkimi szmatkami i neutralnymi środkami czyszczącymi. 5.2 Kalibracja W przypadku zastosowań wymagających kalibracji, regularna kalibracja jest bezwzględną koniecznością (w zależności od regulacji danego kraju). 5.3 Konserwacja i terminy konserwacji iirutynowa konserwacja pozwala utrzymać gotowość do pracy. Konserwacja może być wykonywana przez specjalistyczną firmę lub przez fachowy personel użytkownika miernika; musi być dokumentowana i jednoznacznie określana na mierniku. Wskazówki dotyczące konserwacji można znaleźć na kartach (BEA 055) i (BEA 070) należących do zakresu dostawy. iiaby wyświetlić pomoc online, należy nacisnąć klawisz <F1>. Tutaj wyświetlają się najważniejsze informacje na temat ustawiania interfejsów. Moduły KTS (akcesoria specjalne) należy konfigurować za pomocą <F2> DDC (DDC Diagnostic Device Configuration). 3. Skonfigurować wszystkie urządzenia (USB lub Bluetooth). BEA 950 jest gotowy do pracy. 4. Uruchomić SystemSoft BEA-PC

10 Wyłączenie z eksploatacji BEA pl 5.4 Części zamienne i eksploatacyjne Nazwa Numer katalogowy Wózek PC Monitor Mysz Pilot zdalnego sterowania BEA Przewód sieciowy <) do BEA Przewód podłączeniowy akumulatora <) B+/B Przewód przyłączeniowy do gniazda zapalniczki Główny przewód adaptera <) PDR Filtr wstępny <) Uchwyt do BEA Wąż <) do BEA 070 i Sonda próbnika spalin <) (silnik wysokoprężny) Wąż <) do BEA 055 i Sonda próbnika spalin <) (silnik benzynowy) Adapter Bluetooth-USB Uchwyt mocujący modułu KTS/BEA Przewód USB <) (1 m) Przewód USB <) (5 m) <) Część eksploatacyjna 6. Wyłączenie z eksploatacji 6.1 Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji W przypadku dłuższego nieużywania: Odłączyć urządzenie BEA 950 od sieci elektrycznej. 6.2 Zmiana miejsca W przypadku przekazania urządzenia BEA 950 należy przekazać również kompletną dokumentację dostarczoną wraz z urządzeniem. Urządzenie BEA 950 transportować tylko w oryginalnym lub zbliżonym do niego opakowaniu. Odłączyć od zasilania elektrycznego. Przestrzegać wskazówek dotyczących pierwszego uruchomienia. 6.3 Usuwanie i złomowanie 1. Odłączyć urządzenie BEA 950 od sieci elektrycznej i odłączyć przewód sieciowy. 2. Urządzenie BEA 950 rozłożyć na części, posortować na poszczególne materiały i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie BEA 950 spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 2002/96/WE (WEEE). Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulatorami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych. W tym przypadku należy skorzystać z istniejących systemów zbiórki i utylizacji. Przepisowe usunięcie urządzenia BEA 950 pozwoli uniknąć zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia

11 pl 84 BEA 950 Dane techniczne 7. Dane techniczne 7.1 Wymiary i masa Parametr Wymiary (S x W x G) Masa (z akcesoriami) 7.2 Zasilanie Parametr Napięcie znamionowe U(V) Moc znamionowa P(W) Częstotliwość F(Hz) Wartość/zakres 680 x 1785 x 670 mm 26.8 x 70.3 x 26.4 inch 110 kg 243 lb Wartość/zakres Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa 7.3 Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza 7.4 Dane dotyczące wydajności Parametr Klasa ochronności Emisja dźwięków Parametr Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowisku roboczym wg EN ISO Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN EN ISO Bluetooth klasy 1 Połączenie radiowe z KTS 515 do komputera/laptopa Otoczenie warsztatowe w polu swobodnym Przy otwartych drzwiach pojazdu lub otwartym oknie pojazdu i pracującym silniku we wnętrzu pojazdu Wartość/zakres Wartość/zakres <70 db(a) < 72 db(a) Minimalny zasięg 30 metrów 10 metrów Temperatura otoczenia Parametr Wartość/zakres Składowanie i transport -25 C 60 C -13 F 140 F Funkcja 5 C 40 C 41 F 104 F Dokładność pomiaru 10 C 35 C 50 F 95 F Wilgotność powietrza Parametr Wartość/zakres Składowanie i transport <75 % Funkcja <90 % Dokładność pomiaru <90 % Ciśnienie powietrza Parametr Składowanie i transport Funkcja (przy 25 C i 24 h) Dokładność pomiaru Wartość/zakres 700 hpa 1060 hpa 700 hpa 1060 hpa 700 hpa 1060 hpa

12 Automotive Service Solutions Franz-Oechsle-Straße Plochingen DEUTSCHLAND

13 BEA 030 de Originalbetriebsanleitung Drehzahl- und Temperatur-Messmodul sv Bruksanvisning i original Varvtal- och temperaturmätmodul da Original brugsanvisning Omdrejningstal- og temperatur-målemodul tr Orijinal işletme talimatı Devir Sayısı ve Sıcaklık Ölçüm Modülü en Original instructions Speed and temperature measurement module pt Manual original Módulo de medição das rotações e temperatura no Original driftsinstruks Målemodul for turtall og temperatur es Manual original Módulo de medición de temperatura y revoluciones fi Alkuperäiset ohjeet Kierrosluku- ja lämpötilanmittausmoduuli pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Moduł pomiaru prędkości obrotowej i temperatury

14

15 BEA de Inhaltsverzeichnis Deutsch 4 Contents English 12 Índice español 20 Innehållsförteckning svenska 28 Índice português 36 Sisällysluettelo Suomi 44 Indholdsfortegnelse Dansk 52 Innholdsfortegnelse norsk 60 Spis treści po polsku 68 İçindekiler Türkçe

16 pl 68 BEA 030 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Dyrektywa R&TTE Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Kategoria pomiarowa zgodna z normą EN Opis produktu Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Warunki Sprzęt Oprogramowanie Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis urządzenia BEA 030 Widok od przodu BEA 030 Widok z tyłu Wskaźnik stanu LED A i LED B Bluetooth Adapter Bluetooth USB Wskazówki dotyczące ikony Bluetooth Manager Wskazówki dotyczące zakłóceń Konserwacja Czyszczenie Części zamienne i eksploatacyjne Wyłączenie z eksploatacji Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji Zmiana miejsca Usuwanie i złomowanie Dane techniczne Dane ogólne Wymiary i masa Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza Zakres pomiaru i dokładność pomiaru Pomiar prędkości obrotowej Pomiar temperatury oleju Zasilacz Bluetooth klasy Obsługa Uruchamianie Zasilanie Podłączenie BEA 030 do komputera PC/laptopa Instalacja aplikacji SystemSoft BEA-PC Skonfiguruj BEA Pomiary w pojeździe

17 Stosowane symbole BEA pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło niebezpieczeństwa ostrzegawczy Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nieprzestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała 1.2 Na produkcie!! Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. NIEBEZPIECZEŃSTWO części przewodzące prąd podczas otwierania BEA 030! Obrażenia, zakłócenia pracy serca lub śmierć spowodowane porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu części przewodzących prąd (np. wyłącznik główny, płytki drukowane). Przy urządzeniach elektrycznych lub osprzęcie mogą pracować tylko wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed otwarciem urządzenia BEA 030 należy je odłączyć. Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulato rami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy

18 pl 70 BEA 030 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 030 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 030 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Dyrektywa R&TTE Urządzenie BEA 030jest urządzeniem radiowym klasy 1 (zgodnie z dyrektywą R&TTE 1999/55/WE) i jest dopuszczone do użytku w Europie. We Francji urządzenie BEA 030 wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. iiw krajach leżących poza Europą należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (np. urządzeń WLAN albo Bluetooth). 2.4 Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Bluetooth to połączenie radiowe w wolnym paśmie ISM 2,4 GHz (ISM: Industrial, Scientific, Medical). Ten zakres częstotliwości nie podlega żadnym państwowym regulacjom prawnym i w większości krajów może być wykorzystywany bez konieczności uzyskania licencji. To powoduje, że emisja sygnału na tym paśmie częstotliwości wykorzystywana jest do wielu zastosowań i urządzeń. Może dojść do nakładania się częstotliwości, a tym samym do zakłóceń. Dlatego w zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić ograniczenia łączności Bluetooth, np. przy połączeniach WLAN (WLAN: Wireless Local Area Network), telefonach bezprzewodowych, termometrach radiowych, radiowych bramach garażowych, radiowych włącznikach światła lub radiowych instalacjach alarmowych. iiw sieci WLAN Bluetooth może spowodować ograniczenie przepustowości. Anteny urządzeń Bluetooth i WLAN muszą być oddalone od siebie o co najmniej 30 centymetrów. Nie podłączać adaptera Bluetooth USB i adapterów WLAN do sąsiednich portów USB komputera/laptopa. Użyć przewodu przedłużającego USB (akcesoria dodatkowe), aby oddalić podłączony do komputera adapter Bluetooth USB od adaptera WLAN. iiosoby z rozrusznikami serca lub innymi ważnymi dla życia urządzeniami elektronicznymi powinny zachować ogólną ostrożność podczas korzystania z technologii radiowej, ponieważ nie można wykluczyć jej negatywnego wpływu na działanie urządzeń. Aby uzyskać możliwie dobre połączenie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Sygnał radiowy Bluetooth poszukuje zawsze bez- -pośredniej drogi. Komputer/laptop z adapterem Bluetooth USB należy ustawić tak, aby możliwie niewiele przeszkód, takich jak drzwi stalowe czy betonowe ściany, mogło zakłócać sygnał radiowy do i od BEA W razie problemów z połączeniem Bluetooth można zamiast niego użyć połączenia USB. 3. Używanie innego zamontowanego w komputerze lub podłączonego sprzętu Bluetooth nie jest możliwe. 2.5 Kategoria pomiarowa zgodna z normą EN Norma EN definiuje ogólne wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych oraz kategorie pomiarowe od I do IV. Urządzenie BEA 030 jest przeznaczone do stosowania w obrębie kategorii pomiarowej I (CAT 1), tzn. do pomiarów na obwodach elektrycznie nie posiadających bezpośredniego połączenia z siecią

19 Opis produktu BEA pl 3. Opis produktu 3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem BEA 030 jest przenośnym testerem służącym do wykonywania pomiarów w warsztatach samochodowych. BEA 030 pełni funkcję modułu do pomiaru prędkości obrotowej i temperatury do testerów spalin BEA 060, BEA 070, BEA 550 i BEA 950 (silniki benzynowe i wysokoprężne). Komunikacja między komputerem stacjonarnym/laptopem i testerem BEA 030 jest możliwa albo przez złącze Bluetooth, albo przez port USB. Funkcje pomiarowe: RR Pomiar prędkości obrotowej $ $ na podstawie górnej harmonicznej akumulatora $ $ na podstawie TD/TN/EST $ $ na podstawie BEA 040/BDM 300 RR Pomiar temperatury oleju 3.5 Opis urządzenia BEA 030 Widok od przodu Rys. 1: 15V DC 3 BEA 030 Widok od przodu 1 Port USB 2 LED A i LED B (patrz rozdz ) 3 Gniazdo zasilania 15 V BEA 030 Widok z tyłu A 2 B USB _01_IN BEA 030 jest zasilany napięciem przez zasilacz lub akumulator pojazdu. 3.2 Warunki BEA 030 można obsługiwać jedynie za pośrednictwem komputera PC/laptopa z wykorzystaniem oprogramowania SystemSoft BEA-PC _IN Sprzęt RR Komputer PC/laptop z napędem DVD/CD i systemem operacyjnym Win XP, Win 7 lub Win 8 RR Procesor X86 (Celeron M): co najmniej 1GHz, zalecany Dualcore 1,66 GHz RR Wolna pamięć na twardym dysku: co najmniej 1 GB RR RAM: co najmniej 1 GB RR Dwa wolne gniazda USB do adaptera USB Bluetooth i do przewodu USB Oprogramowanie Oprogramowanie SystemSoft BEA-PC zainstalowane na komputerze PC/laptopie. 3.3 Zakres dostawy Oznaczenie Numer katalogowy BEA Rys. 2: BEA 030 Widok z tyłu 1 Gniazdo akumulatora pojazdu (pomiar prędkości obrotowej na podstawie górnej harmonicznej akumulatora) 2 Gniazdo czujnika temperatury oleju 3 Gniazdo pomiaru prędkości obrotowej (TD/TN/EST lub BEA 040/ BDM 300 przez przewód łączący , wyposażenie dodatkowe) Wskaźnik stanu LED A i LED B LED A: wskaźnik stanu pracy LED A świeci: Zielony Stan Prędkość obrotowa rozpoznana Pomarańczowy Napięcie zasilania zbyt niskie (< 10 V) Czerwony Napięcie zasilania zbyt wysokie (> 32 V) LED B: Stan interfejsów 3.4 Akcesoria dodatkowe Informacje o akcesoriach dodatkowych, np. przewodach przystosowanych do konkretnych pojazdów, można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców firmy Bosch. LED B miga: Zielony Pomarańczowy Czerwony Stan Napięcie zasilania dostępne, połączenie Bluetooth lub USB z komputerem PC/laptopem Napięcie zasilania dostępne, brak połączenia Bluetooth lub USB z komputerem PC/laptopem Wadliwe oprogramowanie sprzętowe / bootloader aktywny

20 pl 72 BEA 030 Opis produktu 3.6 Bluetooth Adapter Bluetooth USB Tylko adapter Bluetooth USB należący do zakresu dostawy umożliwia nawiązanie połączenia radiowego z BEA 030. Podłącza się go do komputera/laptopa; wskazuje on gotowość do pracy za pomocą migającej niebieskiej diody. Używanie innego zamontowanego w komputerze/ laptopie lub wtykowego modułu Bluetooth nie jest możliwe, ponieważ zakłóca to wymianę danych między testerem BEA 030 i komputerem/laptopem. Podłączonego do komputera adaptera Bluetooth USB nie należy obciążać mechanicznie albo używać jako uchwytu. Może to doprowadzić do uszkodzenia laptopa lub adaptera Bluetooth USB. iiprzy jednoczesnym połączeniu USB i Bluetooth, połączenie USB ma pierwszeństwo Wskazówki dotyczące ikony Bluetooth Manager Ikona Bluetooth Manager (na pasku zadań): Kolor Zielony Biały Biały / zielony co 7 sekund Czerwony Funkcja Adapter Bluetooth USB jest aktywny i komunikuje się z BEA 030. Adapter USB Bluetooth jest podłączony do komputera/laptopa, ale połączenie Bluetooth nie jest aktywne. Adapter USB Bluetooth próbuje nawiązać połączenie radiowe z modułem BEA 030. Adapter Bluetooth USB nie jest podłączony do komputera/laptopa Wskazówki dotyczące zakłóceń iiw przypadku problemów z transmisją danych Bluetooth podczas pomiaru spalin należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale 2.4. Brak komunikacji między BEA 030 a komputerem/laptopem Możliwe przyczyny Brak zasilania. BEA 030 nieaktywny lub źle skonfigurowany. Połączenie Bluetooth zakłócone lub niedostępne (np. po trybie standby komputera/laptopa). Brak adaptera Bluetooth USB. Co można zrobić Sprawdzić, czy BEA 030 jest zasilany napięciem (zasilacz lub akumulator pojazdu). 1. Uruchomić CDC: Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub lewym przyciskiem myszy kliknąć na pasku zadań. 2. Sprawdzić rodzaj połączenia w CDC: Ustawienia >> Interfejsy urządzeń, Grupa: GAM, Typ urządzenia: BEA 030 Połączenie: USB / BTB (Bluetooth) Ikona Bluetooth-Manager biały, miga na biało/zielono lub czerwony. 1. Zmniejsz odstęp między adapterem Bluetooth USB i BEA Jeżeli adapter Bluetooth USB ma być podłączany do różnych portów USB komputera/laptopa, to sterownik Bluetooth należy zainstalować w każdym z tych portów. 3. Jeśli podczas testu okaże się, że połączenie Bluetooth nie działa poprawnie, należy wykonać inicjalizację sterownika Bluetooth. 4. Odłącz i ponownie podłącz adapter Bluetooth USB lub ponownie uruchom komputer/laptop. Ikona Bluetooth-Manager czerwony 1. Podłączyć adapter Bluetooth USB. 2. Ponownie uruchomić pomiar spalin

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo