BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse"

Transkrypt

1 BEA 950 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys pt Manual original Análise de emissões Bosch fi Alkuperäiset ohjeet Boschin päästöanalyysi da Original brugsanvisning Bosch-emissions-analyse no Original driftsinstruks Bosch-utslippsanalyse pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Miernik do analizy emisji spalin Bosch tr Orijinal işletme talimatı Bosch Emisyon Analizi

2

3 pl 76 BEA 950 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Dyrektywa R&TTE Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Opis produktu Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis urządzenia Widok od przodu Widok z tyłu Bluetooth Adapter Bluetooth-USB Wskazówki dotyczące symbolu Bluetooth Manager Wskazówki dotyczące zakłóceń Wyłączenie z eksploatacji Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji Zmiana miejsca Usuwanie i złomowanie Dane techniczne Wymiary i masa Zasilanie Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza Dane dotyczące wydajności Emisja dźwięków Bluetooth klasy Obsługa Uruchamianie Włączanie / Wyłączanie Po pierwszym włączeniu Praca Instalacja oprogramowania SystemSoft BEA-PC Ustawianie interfejsów urządzenia Konserwacja Czyszczenie Kalibracja Konserwacja i terminy konserwacji Części zamienne i eksploatacyjne

4 Stosowane symbole BEA pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło niebezpieczeństwa ostrzegawczy Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nieprzestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała 1.2 Na produkcie Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. NIEBEZPIECZEŃSTWO części przewodzące prąd podczas otwierania BEA 950! Obrażenia, zakłócenia pracy serca lub śmierć spowodowane porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu części przewodzących prąd (np. wyłącznik główny, płytki drukowane). Przy urządzeniach elektrycznych lub osprzęcie mogą pracować tylko wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed otwarciem urządzenia BEA 950 należy je odłączyć. Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulato rami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy

5 pl 78 BEA 950 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 950 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 950 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Dyrektywa R&TTE Urządzenie BEA 950jest urządzeniem radiowym klasy 1 (zgodnie z dyrektywą R&TTE 1999/55/WE) i jest dopuszczone do użytku w Europie. We Francji urządzenie BEA 950 wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. iiw krajach leżących poza Europą należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (np. urządzeń WLAN albo Bluetooth). 2.4 Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Bluetooth to połączenie radiowe w wolnym paśmie ISM 2,4 GHz (ISM: Industrial, Scientific, Medical). Ten zakres częstotliwości nie podlega żadnym państwowym regulacjom prawnym i w większości krajów może być wykorzystywany bez konieczności uzyskania licencji. To powoduje, że emisja sygnału na tym paśmie częstotliwości wykorzystywana jest do wielu zastosowań i urządzeń. Może dojść do nakładania się częstotliwości, a tym samym do zakłóceń. Dlatego w zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić ograniczenia łączności Bluetooth, np. przy połączeniach WLAN (WLAN: Wireless Local Area Network), telefonach bezprzewodowych, termometrach radiowych, radiowych bramach garażowych, radiowych włącznikach światła lub radiowych instalacjach alarmowych. iiw sieci WLAN Bluetooth może spowodować ograniczenie przepustowości. Anteny urządzeń Bluetooth i WLAN muszą być oddalone od siebie o co najmniej 30 centymetrów. Nie podłączać adaptera Bluetooth USB i adapterów WLAN do sąsiednich portów USB komputera/laptopa. Użyć przewodu przedłużającego USB (akcesoria dodatkowe), aby oddalić podłączony do komputera adapter Bluetooth USB od adaptera WLAN. iiosoby z rozrusznikami serca lub innymi ważnymi dla życia urządzeniami elektronicznymi powinny zachować ogólną ostrożność podczas korzystania z technologii radiowej, ponieważ nie można wykluczyć jej negatywnego wpływu na działanie urządzeń. Aby uzyskać możliwie dobre połączenie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Sygnał radiowy Bluetooth poszukuje zawsze bez- -pośredniej drogi. Komputer/laptop z adapterem Bluetooth USB należy ustawić tak, aby możliwie niewiele przeszkód, takich jak drzwi stalowe czy betonowe ściany, mogło zakłócać sygnał radiowy do i od BEA W razie problemów z połączeniem Bluetooth można zamiast niego użyć połączenia USB. 3. Używanie innego zamontowanego w komputerze lub podłączonego sprzętu Bluetooth nie jest możliwe

6 Opis produktu BEA pl 3. Opis produktu 3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł analizy emisji Bosch, dalej określany jako BEA, służy do ułatwiania pomiarów spalin w pojazdach. Elementami badanymi jest całe spektrum pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które uczestniczą w ruchu ulicznym i w których pomiary emisji muszą być przeprowadzane w ramach wizyt wwarsztatach, z jednej strony ze względu na wymagania ustawowe, a z drugiej strony w celu lokalizowania iusuwania błędów. 3.2 Zakres dostawy Zakres dostawy jest zależny od zamówionej wersji. 3.4 Opis urządzenia BEA 950 użytkować tylko w zamkniętych pomieszczeniach warsztatowych. Chronić BEA 950 przed wilgocią. W zależności od zamówionej wersji, BEA 950 może składać się z wózka (2 różne warianty), komputera, drukarki, myszy lub pilota zdalnej obsługi. Wózek zawiera dodatkową przestrzeń na BEA 030 i składniki spalin BEA 055 (silnik benzynowy) i BEA 070 (silnik wysokoprężny) Widok od przodu Nazwa Numer katalogowy 1 Wózek z komputerem PC, monitorem, pilotem (z bateriami), myszą i podkładką pod mysz BEA 030 z zasilaczem BEA BEA Przewód sieciowy do BEA 070 (4 m) Przewód podłączeniowy akumulatora B+/B Przewód przyłączeniowy do gniazda zapalniczki Główny przewód adaptera PDR Filtr wstępny Uchwyt do BEA Wąż do BEA 070 i Sonda próbnika spalin (silnik wysokoprężny) Szczotka do czyszczenia Wąż do BEA 055 i Sonda próbnika spalin (silnik benzynowy) Adapter Bluetooth-USB Przewód USB (1 m) Przewód USB (5 m) DVD ESI[tronic] P Pakiet oprogramowania z SystemSoft BEA-PC Płyta Recovery DVD Instrukcje obsługi ) w zależności od zamówionej wersji 3.3 Akcesoria dodatkowe Informacje o akcesoriach dodatkowych, np. przewodach przystosowanych do konkretnych pojazdów, można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców firmy Bosch Rys. 1: Widok od przodu BOSCH BEA950 BOS C Powered by ESI [tronic] _Ko 1 Adapter Bluetooth USB 2 Monitor 1) 3 Moduł KTS (akcesoria dodatkowe) 4 BEA Mysz USB 1) 6 Odbiornik zdalnego sterowania 1) 7 Klawiatura 1) 8 Osłona komory drukarki 9 Drukarka (PDR 377) 1) 10 Sonda próbnika spalin (silnik benzynowy) 11 Komputer PC z napędem DVD 1) 12 Pilot zdalnego sterowania 1) 1) w zależności od wariantu

7 USB USB 15V DC 15V DC A B A B BOSCH 0 I pl 80 BEA 950 Opis produktu Widok z tyłu Wskazówki dotyczące symbolu Bluetooth Manager Symbol Bluetooth Manager (na pasku zadań): Kolor Funkcja 1 Zielony Biały Biały / zielony co 7 sekund Czerwony Adapter Bluetooth USB jest aktywny i komunikuje się z BEA 950. Adapter Bluetooth USB jest podłączony do komputera/laptopa, ale połączenie Bluetooth nie jest aktywne. Adapter USB Bluetooth próbuje nawiązać połączenie radiowe z modułem BEA 950. Adapter Bluetooth USB nie jest podłączony do komputera/laptopa. 6 5 BOSCH BEA Wskazówki dotyczące zakłóceń iiw przypadku problemów z transmisją danych Bluetooth podczas pomiaru spalin należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale _Ko Brak komunikacji między BEA 030, BEA 055 lub BEA 070 a komputerem/laptopem Rys. 2: Widok z tyłu bez ściany tylnej 1 Przycisk WŁ/WYŁ z listwą zasilającą (z tyłu BEA 070) 2 Blacha osłonowa 3 BEA Sonda próbnika spalin (silnik wysokoprężny) 5 BEA Wtyczka sieciowa 7 Uchwyt czujnika W przypadku konieczności włożenia kątowej wtyczki sieciowej do listwy gniazd wtykowych należy w celu ułatwienia wkładania wtyczki kabla sieciowego usunąć blaszkę zakrywającą znajdującą się pod listwą gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 2). 3.5 Bluetooth Adapter Bluetooth-USB Adapter Bluetooth USB należący do zakresu dostawy umożliwia nawiązanie połączenia radiowego z BEA 950. Wskazuje on gotowość do pracy za pomocą migającej niebieskiej diody. Możliwe przyczyny Brak zasilania. Moduł BEA 030, BEA 055, BEA 070 lub KTS 540 nieaktywny lub nieprawidłowo skonfigurowany. Połączenie Bluetooth zakłócone lub niedostępne (np.po trybie Standby komputera/laptopa). Brak adaptera Bluetooth USB. Co można zrobić Sprawdzić, czy BEA 030, BEA 055 lub BEA 070 jest zasilane napięciem. 1. Uruchomić CDC: Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub lewym przyciskiem myszy kliknąć na pasku zadań. 2. Sprawdzić rodzaj połączenia w CDC: Ustawienia >> Interfejsy urządzenia, Sprawdzić połączenie: USB/BTB (Bluetooth). Ikona Bluetooth Manager biała, miga na biało/zielono lub czerwona. 1. Zmniejsz odstęp między adapterem Bluetooth USB i BEA 030, BEA 055 lub BEA Jeżeli adapter Bluetooth USB ma być podłączany do różnych portów USB komputera/laptopa, to sterownik Bluetooth należy zainstalować w każdym z tych portów. 3. Odłącz i ponownie podłącz adapter Bluetooth USB lub ponownie uruchom komputer/laptop. Ikona Bluetooth Manager czerwona 1. Podłączyć adapter Bluetooth USB. 2. Ponownie uruchomić pomiar spalin. Używanie innego zamontowanego w komputerze/ laptopie lub wtykowego modułu Bluetooth nie jest możliwe, ponieważ zakłóca to wymianę danych między testerem BEA 950 i komputerem/laptopem

8 Obsługa BEA pl 4. Obsługa 4.1 Uruchamianie 1. Zdjąć opakowania z wszystkich części Włączanie / Wyłączanie Aby uniknąć powstawania skroplin, urządzenie BEA 950 włączać dopiero wtedy, gdy temperatura urządzenia BEA 950 dostosuje się do temperatury otoczenia! 1 BEA 070 BOSCH Zasilanie pochodzi z sieci elektrycznej. BEA 950 jest fabrycznie ustawiony na V, 50/60 Hz. Należy przestrzegać informacji znajdujących się na naklejce na wózku po stronie urządzenia. Rys. 3: 1 BEA Uchwyt Montaż uchwytu _Ko 2. Zamontować uchwyt (rys. 3, poz. 2) na wózku. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że napięcie w sieci jest takie samo, jak napięcie BEA. Jeśli BEA pracuje na zewnątrz, zalecamy stosowanie źródła napięcia, zabezpieczonego wyłącznikiem ochronnym FI. BEA 950 włącza się i wyłącza za pomocą przełącznika listwy zasilającej. Uchwyt musi być zawsze mocno przykręcony do wózka, tak aby zawieszony moduł BEA 070 nie mógł upaść. 3. Zawiesić BEA 070 (rys. 3, poz. 1) w uchwycie i, w razie potrzeby, włożyć przewód łączący USB do BEA 070 i do przyłącza USB z przodu komputera (rys. 1, poz. 11). 4. Podłączyć przewód sieciowy do BEA 070 i do listwy gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 1). iiw przypadku konieczności włożenia kątowej wtyczki sieciowej do listwy gniazd wtykowych należy w celu ułatwienia wkładania wtyczki kabla sieciowego usunąć blaszkę zakrywającą znajdującą się pod listwą gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 2). 4.3 Po pierwszym włączeniu Po pierwszym włączeniu z menu wybrać język systemu operacyjnego Windows i postępować według wskazówek na ekranie (patrz instrukcja obsługi ). iinie przewidziano późniejszej zmiany języka. Jeśli okaże się ona jednak konieczna, należy zwrócić się do dealera firmy Bosch. 4.4 Praca!! BEA 070 transportować tylko w pozycji stojącej. W przypadku przewożenia pochylonego BEA 070 może dojść do wycieku kondensatu i uszkodzenia komory pomiarowej. 5. Wyciągnąć adapter Bluetooth USB z przewodu przyłączeniowego USB na dźwigarze (rys. 1, poz. 1). iiadapter Bluetooth USB podłączyć dopiero po wyświetleniu takiego polecenia podczas instalacji oprogramowania. 6. Czujniki, sondy próbnika spalin i przewody adaptera podłączyć do przewidzianych gniazd wtykowych modułu BEA 030, BEA 055 i BEA 070 (patrz odpowiednie instrukcje obsługi). 7. Ustawić drukarkę w wózku (rys. 1; poz. 9) i ją podłączyć (patrz instrukcja montażu ). Przewód sieciowy i przewód łączący USB znajdują się gotowe do podłączenia w wózku. BEA 950 gotowy do pracy

9 pl 82 BEA 950 Konserwacja 4.5 Instalacja oprogramowania SystemSoft BEA-PC 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. 2. Włożyć płytę SystemSoft BEA-PC do napędu DVD. 3. Uruchomić Eksploratora Windows. 4. Uruchomić plik D:\RBSETUP.EXE (D = litera napędu DVD). Rozpoczyna się instalacja Setup - BEA. 5. Potwierdzić przyciskiem <Dalej>. 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. iina końcu instalacji instalowany jest sterownik Bluetooth. W czasie instalacji należy po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłączyć adapter Bluetooth USB. 7. Aby prawidłowo zakończyć instalację, należy ponownie uruchomić komputer. "" Aplikacja BEA jest zainstalowana Ustawianie interfejsów urządzenia Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania SystemSoft BEA-PC należy ustawić interfejsy typów urządzeń. 1. Wybrać Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań. Startuje program CDC Central Device Communication. 2. Wybrać Ustawienia >> Porty urządzenia. 5. Konserwacja Wszystkie przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dysponujące dostateczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektrotechniki. 5.1 Czyszczenie Nie stosować środków do szorowania ani ostrych szmat warsztatowych. Obudowę czyścić tylko miękkimi szmatkami i neutralnymi środkami czyszczącymi. 5.2 Kalibracja W przypadku zastosowań wymagających kalibracji, regularna kalibracja jest bezwzględną koniecznością (w zależności od regulacji danego kraju). 5.3 Konserwacja i terminy konserwacji iirutynowa konserwacja pozwala utrzymać gotowość do pracy. Konserwacja może być wykonywana przez specjalistyczną firmę lub przez fachowy personel użytkownika miernika; musi być dokumentowana i jednoznacznie określana na mierniku. Wskazówki dotyczące konserwacji można znaleźć na kartach (BEA 055) i (BEA 070) należących do zakresu dostawy. iiaby wyświetlić pomoc online, należy nacisnąć klawisz <F1>. Tutaj wyświetlają się najważniejsze informacje na temat ustawiania interfejsów. Moduły KTS (akcesoria specjalne) należy konfigurować za pomocą <F2> DDC (DDC Diagnostic Device Configuration). 3. Skonfigurować wszystkie urządzenia (USB lub Bluetooth). BEA 950 jest gotowy do pracy. 4. Uruchomić SystemSoft BEA-PC

10 Wyłączenie z eksploatacji BEA pl 5.4 Części zamienne i eksploatacyjne Nazwa Numer katalogowy Wózek PC Monitor Mysz Pilot zdalnego sterowania BEA Przewód sieciowy <) do BEA Przewód podłączeniowy akumulatora <) B+/B Przewód przyłączeniowy do gniazda zapalniczki Główny przewód adaptera <) PDR Filtr wstępny <) Uchwyt do BEA Wąż <) do BEA 070 i Sonda próbnika spalin <) (silnik wysokoprężny) Wąż <) do BEA 055 i Sonda próbnika spalin <) (silnik benzynowy) Adapter Bluetooth-USB Uchwyt mocujący modułu KTS/BEA Przewód USB <) (1 m) Przewód USB <) (5 m) <) Część eksploatacyjna 6. Wyłączenie z eksploatacji 6.1 Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji W przypadku dłuższego nieużywania: Odłączyć urządzenie BEA 950 od sieci elektrycznej. 6.2 Zmiana miejsca W przypadku przekazania urządzenia BEA 950 należy przekazać również kompletną dokumentację dostarczoną wraz z urządzeniem. Urządzenie BEA 950 transportować tylko w oryginalnym lub zbliżonym do niego opakowaniu. Odłączyć od zasilania elektrycznego. Przestrzegać wskazówek dotyczących pierwszego uruchomienia. 6.3 Usuwanie i złomowanie 1. Odłączyć urządzenie BEA 950 od sieci elektrycznej i odłączyć przewód sieciowy. 2. Urządzenie BEA 950 rozłożyć na części, posortować na poszczególne materiały i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie BEA 950 spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 2002/96/WE (WEEE). Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulatorami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych. W tym przypadku należy skorzystać z istniejących systemów zbiórki i utylizacji. Przepisowe usunięcie urządzenia BEA 950 pozwoli uniknąć zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia

11 pl 84 BEA 950 Dane techniczne 7. Dane techniczne 7.1 Wymiary i masa Parametr Wymiary (S x W x G) Masa (z akcesoriami) 7.2 Zasilanie Parametr Napięcie znamionowe U(V) Moc znamionowa P(W) Częstotliwość F(Hz) Wartość/zakres 680 x 1785 x 670 mm 26.8 x 70.3 x 26.4 inch 110 kg 243 lb Wartość/zakres Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa 7.3 Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza 7.4 Dane dotyczące wydajności Parametr Klasa ochronności Emisja dźwięków Parametr Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowisku roboczym wg EN ISO Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN EN ISO Bluetooth klasy 1 Połączenie radiowe z KTS 515 do komputera/laptopa Otoczenie warsztatowe w polu swobodnym Przy otwartych drzwiach pojazdu lub otwartym oknie pojazdu i pracującym silniku we wnętrzu pojazdu Wartość/zakres Wartość/zakres <70 db(a) < 72 db(a) Minimalny zasięg 30 metrów 10 metrów Temperatura otoczenia Parametr Wartość/zakres Składowanie i transport -25 C 60 C -13 F 140 F Funkcja 5 C 40 C 41 F 104 F Dokładność pomiaru 10 C 35 C 50 F 95 F Wilgotność powietrza Parametr Wartość/zakres Składowanie i transport <75 % Funkcja <90 % Dokładność pomiaru <90 % Ciśnienie powietrza Parametr Składowanie i transport Funkcja (przy 25 C i 24 h) Dokładność pomiaru Wartość/zakres 700 hpa 1060 hpa 700 hpa 1060 hpa 700 hpa 1060 hpa

12 Automotive Service Solutions Franz-Oechsle-Straße Plochingen DEUTSCHLAND

13 BEA 030 de Originalbetriebsanleitung Drehzahl- und Temperatur-Messmodul sv Bruksanvisning i original Varvtal- och temperaturmätmodul da Original brugsanvisning Omdrejningstal- og temperatur-målemodul tr Orijinal işletme talimatı Devir Sayısı ve Sıcaklık Ölçüm Modülü en Original instructions Speed and temperature measurement module pt Manual original Módulo de medição das rotações e temperatura no Original driftsinstruks Målemodul for turtall og temperatur es Manual original Módulo de medición de temperatura y revoluciones fi Alkuperäiset ohjeet Kierrosluku- ja lämpötilanmittausmoduuli pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Moduł pomiaru prędkości obrotowej i temperatury

14

15 BEA de Inhaltsverzeichnis Deutsch 4 Contents English 12 Índice español 20 Innehållsförteckning svenska 28 Índice português 36 Sisällysluettelo Suomi 44 Indholdsfortegnelse Dansk 52 Innholdsfortegnelse norsk 60 Spis treści po polsku 68 İçindekiler Türkçe

16 pl 68 BEA 030 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Dyrektywa R&TTE Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Kategoria pomiarowa zgodna z normą EN Opis produktu Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Warunki Sprzęt Oprogramowanie Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis urządzenia BEA 030 Widok od przodu BEA 030 Widok z tyłu Wskaźnik stanu LED A i LED B Bluetooth Adapter Bluetooth USB Wskazówki dotyczące ikony Bluetooth Manager Wskazówki dotyczące zakłóceń Konserwacja Czyszczenie Części zamienne i eksploatacyjne Wyłączenie z eksploatacji Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji Zmiana miejsca Usuwanie i złomowanie Dane techniczne Dane ogólne Wymiary i masa Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza Zakres pomiaru i dokładność pomiaru Pomiar prędkości obrotowej Pomiar temperatury oleju Zasilacz Bluetooth klasy Obsługa Uruchamianie Zasilanie Podłączenie BEA 030 do komputera PC/laptopa Instalacja aplikacji SystemSoft BEA-PC Skonfiguruj BEA Pomiary w pojeździe

17 Stosowane symbole BEA pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło niebezpieczeństwa ostrzegawczy Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nieprzestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała 1.2 Na produkcie!! Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. NIEBEZPIECZEŃSTWO części przewodzące prąd podczas otwierania BEA 030! Obrażenia, zakłócenia pracy serca lub śmierć spowodowane porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu części przewodzących prąd (np. wyłącznik główny, płytki drukowane). Przy urządzeniach elektrycznych lub osprzęcie mogą pracować tylko wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed otwarciem urządzenia BEA 030 należy je odłączyć. Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulato rami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy

18 pl 70 BEA 030 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 030 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 030 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Dyrektywa R&TTE Urządzenie BEA 030jest urządzeniem radiowym klasy 1 (zgodnie z dyrektywą R&TTE 1999/55/WE) i jest dopuszczone do użytku w Europie. We Francji urządzenie BEA 030 wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. iiw krajach leżących poza Europą należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (np. urządzeń WLAN albo Bluetooth). 2.4 Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Bluetooth to połączenie radiowe w wolnym paśmie ISM 2,4 GHz (ISM: Industrial, Scientific, Medical). Ten zakres częstotliwości nie podlega żadnym państwowym regulacjom prawnym i w większości krajów może być wykorzystywany bez konieczności uzyskania licencji. To powoduje, że emisja sygnału na tym paśmie częstotliwości wykorzystywana jest do wielu zastosowań i urządzeń. Może dojść do nakładania się częstotliwości, a tym samym do zakłóceń. Dlatego w zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić ograniczenia łączności Bluetooth, np. przy połączeniach WLAN (WLAN: Wireless Local Area Network), telefonach bezprzewodowych, termometrach radiowych, radiowych bramach garażowych, radiowych włącznikach światła lub radiowych instalacjach alarmowych. iiw sieci WLAN Bluetooth może spowodować ograniczenie przepustowości. Anteny urządzeń Bluetooth i WLAN muszą być oddalone od siebie o co najmniej 30 centymetrów. Nie podłączać adaptera Bluetooth USB i adapterów WLAN do sąsiednich portów USB komputera/laptopa. Użyć przewodu przedłużającego USB (akcesoria dodatkowe), aby oddalić podłączony do komputera adapter Bluetooth USB od adaptera WLAN. iiosoby z rozrusznikami serca lub innymi ważnymi dla życia urządzeniami elektronicznymi powinny zachować ogólną ostrożność podczas korzystania z technologii radiowej, ponieważ nie można wykluczyć jej negatywnego wpływu na działanie urządzeń. Aby uzyskać możliwie dobre połączenie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Sygnał radiowy Bluetooth poszukuje zawsze bez- -pośredniej drogi. Komputer/laptop z adapterem Bluetooth USB należy ustawić tak, aby możliwie niewiele przeszkód, takich jak drzwi stalowe czy betonowe ściany, mogło zakłócać sygnał radiowy do i od BEA W razie problemów z połączeniem Bluetooth można zamiast niego użyć połączenia USB. 3. Używanie innego zamontowanego w komputerze lub podłączonego sprzętu Bluetooth nie jest możliwe. 2.5 Kategoria pomiarowa zgodna z normą EN Norma EN definiuje ogólne wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych oraz kategorie pomiarowe od I do IV. Urządzenie BEA 030 jest przeznaczone do stosowania w obrębie kategorii pomiarowej I (CAT 1), tzn. do pomiarów na obwodach elektrycznie nie posiadających bezpośredniego połączenia z siecią

19 Opis produktu BEA pl 3. Opis produktu 3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem BEA 030 jest przenośnym testerem służącym do wykonywania pomiarów w warsztatach samochodowych. BEA 030 pełni funkcję modułu do pomiaru prędkości obrotowej i temperatury do testerów spalin BEA 060, BEA 070, BEA 550 i BEA 950 (silniki benzynowe i wysokoprężne). Komunikacja między komputerem stacjonarnym/laptopem i testerem BEA 030 jest możliwa albo przez złącze Bluetooth, albo przez port USB. Funkcje pomiarowe: RR Pomiar prędkości obrotowej $ $ na podstawie górnej harmonicznej akumulatora $ $ na podstawie TD/TN/EST $ $ na podstawie BEA 040/BDM 300 RR Pomiar temperatury oleju 3.5 Opis urządzenia BEA 030 Widok od przodu Rys. 1: 15V DC 3 BEA 030 Widok od przodu 1 Port USB 2 LED A i LED B (patrz rozdz ) 3 Gniazdo zasilania 15 V BEA 030 Widok z tyłu A 2 B USB _01_IN BEA 030 jest zasilany napięciem przez zasilacz lub akumulator pojazdu. 3.2 Warunki BEA 030 można obsługiwać jedynie za pośrednictwem komputera PC/laptopa z wykorzystaniem oprogramowania SystemSoft BEA-PC _IN Sprzęt RR Komputer PC/laptop z napędem DVD/CD i systemem operacyjnym Win XP, Win 7 lub Win 8 RR Procesor X86 (Celeron M): co najmniej 1GHz, zalecany Dualcore 1,66 GHz RR Wolna pamięć na twardym dysku: co najmniej 1 GB RR RAM: co najmniej 1 GB RR Dwa wolne gniazda USB do adaptera USB Bluetooth i do przewodu USB Oprogramowanie Oprogramowanie SystemSoft BEA-PC zainstalowane na komputerze PC/laptopie. 3.3 Zakres dostawy Oznaczenie Numer katalogowy BEA Rys. 2: BEA 030 Widok z tyłu 1 Gniazdo akumulatora pojazdu (pomiar prędkości obrotowej na podstawie górnej harmonicznej akumulatora) 2 Gniazdo czujnika temperatury oleju 3 Gniazdo pomiaru prędkości obrotowej (TD/TN/EST lub BEA 040/ BDM 300 przez przewód łączący , wyposażenie dodatkowe) Wskaźnik stanu LED A i LED B LED A: wskaźnik stanu pracy LED A świeci: Zielony Stan Prędkość obrotowa rozpoznana Pomarańczowy Napięcie zasilania zbyt niskie (< 10 V) Czerwony Napięcie zasilania zbyt wysokie (> 32 V) LED B: Stan interfejsów 3.4 Akcesoria dodatkowe Informacje o akcesoriach dodatkowych, np. przewodach przystosowanych do konkretnych pojazdów, można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców firmy Bosch. LED B miga: Zielony Pomarańczowy Czerwony Stan Napięcie zasilania dostępne, połączenie Bluetooth lub USB z komputerem PC/laptopem Napięcie zasilania dostępne, brak połączenia Bluetooth lub USB z komputerem PC/laptopem Wadliwe oprogramowanie sprzętowe / bootloader aktywny

20 pl 72 BEA 030 Opis produktu 3.6 Bluetooth Adapter Bluetooth USB Tylko adapter Bluetooth USB należący do zakresu dostawy umożliwia nawiązanie połączenia radiowego z BEA 030. Podłącza się go do komputera/laptopa; wskazuje on gotowość do pracy za pomocą migającej niebieskiej diody. Używanie innego zamontowanego w komputerze/ laptopie lub wtykowego modułu Bluetooth nie jest możliwe, ponieważ zakłóca to wymianę danych między testerem BEA 030 i komputerem/laptopem. Podłączonego do komputera adaptera Bluetooth USB nie należy obciążać mechanicznie albo używać jako uchwytu. Może to doprowadzić do uszkodzenia laptopa lub adaptera Bluetooth USB. iiprzy jednoczesnym połączeniu USB i Bluetooth, połączenie USB ma pierwszeństwo Wskazówki dotyczące ikony Bluetooth Manager Ikona Bluetooth Manager (na pasku zadań): Kolor Zielony Biały Biały / zielony co 7 sekund Czerwony Funkcja Adapter Bluetooth USB jest aktywny i komunikuje się z BEA 030. Adapter USB Bluetooth jest podłączony do komputera/laptopa, ale połączenie Bluetooth nie jest aktywne. Adapter USB Bluetooth próbuje nawiązać połączenie radiowe z modułem BEA 030. Adapter Bluetooth USB nie jest podłączony do komputera/laptopa Wskazówki dotyczące zakłóceń iiw przypadku problemów z transmisją danych Bluetooth podczas pomiaru spalin należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale 2.4. Brak komunikacji między BEA 030 a komputerem/laptopem Możliwe przyczyny Brak zasilania. BEA 030 nieaktywny lub źle skonfigurowany. Połączenie Bluetooth zakłócone lub niedostępne (np. po trybie standby komputera/laptopa). Brak adaptera Bluetooth USB. Co można zrobić Sprawdzić, czy BEA 030 jest zasilany napięciem (zasilacz lub akumulator pojazdu). 1. Uruchomić CDC: Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub lewym przyciskiem myszy kliknąć na pasku zadań. 2. Sprawdzić rodzaj połączenia w CDC: Ustawienia >> Interfejsy urządzeń, Grupa: GAM, Typ urządzenia: BEA 030 Połączenie: USB / BTB (Bluetooth) Ikona Bluetooth-Manager biały, miga na biało/zielono lub czerwony. 1. Zmniejsz odstęp między adapterem Bluetooth USB i BEA Jeżeli adapter Bluetooth USB ma być podłączany do różnych portów USB komputera/laptopa, to sterownik Bluetooth należy zainstalować w każdym z tych portów. 3. Jeśli podczas testu okaże się, że połączenie Bluetooth nie działa poprawnie, należy wykonać inicjalizację sterownika Bluetooth. 4. Odłącz i ponownie podłącz adapter Bluetooth USB lub ponownie uruchom komputer/laptop. Ikona Bluetooth-Manager czerwony 1. Podłączyć adapter Bluetooth USB. 2. Ponownie uruchomić pomiar spalin

BEA 550. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

BEA 550. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse BEA 550 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

en Original instructions Speed measurement module it Istruzioni originali Modulo contagiri pt Manual original Módulo para medição de rotações

en Original instructions Speed measurement module it Istruzioni originali Modulo contagiri pt Manual original Módulo para medição de rotações de Originalbetriebsanleitung Drehzahlmessmodul en Original instructions Speed measurement module fr Notice originale Module de mesure du régime es Manual original Módulo de medición del número de revoluciones

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

ElektroPhysik. Krótka instrukcja obsługi dla. SmarTest. Bezprzewodowy miernik grubości powłok. Uwaga:

ElektroPhysik. Krótka instrukcja obsługi dla. SmarTest. Bezprzewodowy miernik grubości powłok. Uwaga: ElektroPhysik Krótka instrukcja obsługi dla SmarTest Bezprzewodowy miernik grubości powłok Uwaga: Przed zainstalowaniem aplikacji SmarTest należy najpierw utworzyć połączenie czujnika SmarTest z smartfonem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu 000120742 Strona 1 z 5 Postępowanie z produktem i oddanie do eksploatacji Kalibrator prądowy obsługiwany jest jedynie za pomocą trzech przełączników

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A

System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A INSTRUKCJA OBSŁUGI System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A Numer produktu: 857905 Strona 1 z 9 1. Elementy sterowania 1 Wyświetlacz manometru 2 Gumowy uchwyt 3 Woltomierz 4 Kabel z zaciskami

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyta bazowa DVD 1 2006 oraz płyta z najnowszym uaktualnieniem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

BEA - nowoczesny system analizy spalin o budowie modułowej

BEA - nowoczesny system analizy spalin o budowie modułowej BEA LS 043 BO 05 Producent - Bosch System analizy spalin w silnikach benzynowych i wysokoprężnych Najnowocześniejszy pomiar prędkości obrotowej Bosch z zacisków B+ / B- Dodatkowe pomiary: napięcia sondy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 HELSINKI 2012 Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 1. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe

Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe A V A V V-A MASTER V A SLAVE V-A 300V CAT II 5V FI XED 3A V A 300V CAT II A V A V E E 300V CAT II 5V FI XED 3A AX-3003D-3 AX-3005D-3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści po polsku

Spis treści po polsku KTS 560 / 590 (KTS 5a Series) 125 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole 126 1.1 W dokumentacji 126 1.1.1 Ostrzeżenia struktura i znaczenie 126 1.1.2 Symbole nazwa i znaczenie 126 1.2 Na produkcie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo