BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse"

Transkrypt

1 BEA 950 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys pt Manual original Análise de emissões Bosch fi Alkuperäiset ohjeet Boschin päästöanalyysi da Original brugsanvisning Bosch-emissions-analyse no Original driftsinstruks Bosch-utslippsanalyse pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Miernik do analizy emisji spalin Bosch tr Orijinal işletme talimatı Bosch Emisyon Analizi

2

3 pl 76 BEA 950 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Dyrektywa R&TTE Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Opis produktu Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis urządzenia Widok od przodu Widok z tyłu Bluetooth Adapter Bluetooth-USB Wskazówki dotyczące symbolu Bluetooth Manager Wskazówki dotyczące zakłóceń Wyłączenie z eksploatacji Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji Zmiana miejsca Usuwanie i złomowanie Dane techniczne Wymiary i masa Zasilanie Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza Dane dotyczące wydajności Emisja dźwięków Bluetooth klasy Obsługa Uruchamianie Włączanie / Wyłączanie Po pierwszym włączeniu Praca Instalacja oprogramowania SystemSoft BEA-PC Ustawianie interfejsów urządzenia Konserwacja Czyszczenie Kalibracja Konserwacja i terminy konserwacji Części zamienne i eksploatacyjne

4 Stosowane symbole BEA pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło niebezpieczeństwa ostrzegawczy Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nieprzestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała 1.2 Na produkcie Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. NIEBEZPIECZEŃSTWO części przewodzące prąd podczas otwierania BEA 950! Obrażenia, zakłócenia pracy serca lub śmierć spowodowane porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu części przewodzących prąd (np. wyłącznik główny, płytki drukowane). Przy urządzeniach elektrycznych lub osprzęcie mogą pracować tylko wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed otwarciem urządzenia BEA 950 należy je odłączyć. Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulato rami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy

5 pl 78 BEA 950 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 950 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 950 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Dyrektywa R&TTE Urządzenie BEA 950jest urządzeniem radiowym klasy 1 (zgodnie z dyrektywą R&TTE 1999/55/WE) i jest dopuszczone do użytku w Europie. We Francji urządzenie BEA 950 wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. iiw krajach leżących poza Europą należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (np. urządzeń WLAN albo Bluetooth). 2.4 Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Bluetooth to połączenie radiowe w wolnym paśmie ISM 2,4 GHz (ISM: Industrial, Scientific, Medical). Ten zakres częstotliwości nie podlega żadnym państwowym regulacjom prawnym i w większości krajów może być wykorzystywany bez konieczności uzyskania licencji. To powoduje, że emisja sygnału na tym paśmie częstotliwości wykorzystywana jest do wielu zastosowań i urządzeń. Może dojść do nakładania się częstotliwości, a tym samym do zakłóceń. Dlatego w zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić ograniczenia łączności Bluetooth, np. przy połączeniach WLAN (WLAN: Wireless Local Area Network), telefonach bezprzewodowych, termometrach radiowych, radiowych bramach garażowych, radiowych włącznikach światła lub radiowych instalacjach alarmowych. iiw sieci WLAN Bluetooth może spowodować ograniczenie przepustowości. Anteny urządzeń Bluetooth i WLAN muszą być oddalone od siebie o co najmniej 30 centymetrów. Nie podłączać adaptera Bluetooth USB i adapterów WLAN do sąsiednich portów USB komputera/laptopa. Użyć przewodu przedłużającego USB (akcesoria dodatkowe), aby oddalić podłączony do komputera adapter Bluetooth USB od adaptera WLAN. iiosoby z rozrusznikami serca lub innymi ważnymi dla życia urządzeniami elektronicznymi powinny zachować ogólną ostrożność podczas korzystania z technologii radiowej, ponieważ nie można wykluczyć jej negatywnego wpływu na działanie urządzeń. Aby uzyskać możliwie dobre połączenie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Sygnał radiowy Bluetooth poszukuje zawsze bez- -pośredniej drogi. Komputer/laptop z adapterem Bluetooth USB należy ustawić tak, aby możliwie niewiele przeszkód, takich jak drzwi stalowe czy betonowe ściany, mogło zakłócać sygnał radiowy do i od BEA W razie problemów z połączeniem Bluetooth można zamiast niego użyć połączenia USB. 3. Używanie innego zamontowanego w komputerze lub podłączonego sprzętu Bluetooth nie jest możliwe

6 Opis produktu BEA pl 3. Opis produktu 3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł analizy emisji Bosch, dalej określany jako BEA, służy do ułatwiania pomiarów spalin w pojazdach. Elementami badanymi jest całe spektrum pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które uczestniczą w ruchu ulicznym i w których pomiary emisji muszą być przeprowadzane w ramach wizyt wwarsztatach, z jednej strony ze względu na wymagania ustawowe, a z drugiej strony w celu lokalizowania iusuwania błędów. 3.2 Zakres dostawy Zakres dostawy jest zależny od zamówionej wersji. 3.4 Opis urządzenia BEA 950 użytkować tylko w zamkniętych pomieszczeniach warsztatowych. Chronić BEA 950 przed wilgocią. W zależności od zamówionej wersji, BEA 950 może składać się z wózka (2 różne warianty), komputera, drukarki, myszy lub pilota zdalnej obsługi. Wózek zawiera dodatkową przestrzeń na BEA 030 i składniki spalin BEA 055 (silnik benzynowy) i BEA 070 (silnik wysokoprężny) Widok od przodu Nazwa Numer katalogowy 1 Wózek z komputerem PC, monitorem, pilotem (z bateriami), myszą i podkładką pod mysz BEA 030 z zasilaczem BEA BEA Przewód sieciowy do BEA 070 (4 m) Przewód podłączeniowy akumulatora B+/B Przewód przyłączeniowy do gniazda zapalniczki Główny przewód adaptera PDR Filtr wstępny Uchwyt do BEA Wąż do BEA 070 i Sonda próbnika spalin (silnik wysokoprężny) Szczotka do czyszczenia Wąż do BEA 055 i Sonda próbnika spalin (silnik benzynowy) Adapter Bluetooth-USB Przewód USB (1 m) Przewód USB (5 m) DVD ESI[tronic] P Pakiet oprogramowania z SystemSoft BEA-PC Płyta Recovery DVD Instrukcje obsługi ) w zależności od zamówionej wersji 3.3 Akcesoria dodatkowe Informacje o akcesoriach dodatkowych, np. przewodach przystosowanych do konkretnych pojazdów, można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców firmy Bosch Rys. 1: Widok od przodu BOSCH BEA950 BOS C Powered by ESI [tronic] _Ko 1 Adapter Bluetooth USB 2 Monitor 1) 3 Moduł KTS (akcesoria dodatkowe) 4 BEA Mysz USB 1) 6 Odbiornik zdalnego sterowania 1) 7 Klawiatura 1) 8 Osłona komory drukarki 9 Drukarka (PDR 377) 1) 10 Sonda próbnika spalin (silnik benzynowy) 11 Komputer PC z napędem DVD 1) 12 Pilot zdalnego sterowania 1) 1) w zależności od wariantu

7 USB USB 15V DC 15V DC A B A B BOSCH 0 I pl 80 BEA 950 Opis produktu Widok z tyłu Wskazówki dotyczące symbolu Bluetooth Manager Symbol Bluetooth Manager (na pasku zadań): Kolor Funkcja 1 Zielony Biały Biały / zielony co 7 sekund Czerwony Adapter Bluetooth USB jest aktywny i komunikuje się z BEA 950. Adapter Bluetooth USB jest podłączony do komputera/laptopa, ale połączenie Bluetooth nie jest aktywne. Adapter USB Bluetooth próbuje nawiązać połączenie radiowe z modułem BEA 950. Adapter Bluetooth USB nie jest podłączony do komputera/laptopa. 6 5 BOSCH BEA Wskazówki dotyczące zakłóceń iiw przypadku problemów z transmisją danych Bluetooth podczas pomiaru spalin należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale _Ko Brak komunikacji między BEA 030, BEA 055 lub BEA 070 a komputerem/laptopem Rys. 2: Widok z tyłu bez ściany tylnej 1 Przycisk WŁ/WYŁ z listwą zasilającą (z tyłu BEA 070) 2 Blacha osłonowa 3 BEA Sonda próbnika spalin (silnik wysokoprężny) 5 BEA Wtyczka sieciowa 7 Uchwyt czujnika W przypadku konieczności włożenia kątowej wtyczki sieciowej do listwy gniazd wtykowych należy w celu ułatwienia wkładania wtyczki kabla sieciowego usunąć blaszkę zakrywającą znajdującą się pod listwą gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 2). 3.5 Bluetooth Adapter Bluetooth-USB Adapter Bluetooth USB należący do zakresu dostawy umożliwia nawiązanie połączenia radiowego z BEA 950. Wskazuje on gotowość do pracy za pomocą migającej niebieskiej diody. Możliwe przyczyny Brak zasilania. Moduł BEA 030, BEA 055, BEA 070 lub KTS 540 nieaktywny lub nieprawidłowo skonfigurowany. Połączenie Bluetooth zakłócone lub niedostępne (np.po trybie Standby komputera/laptopa). Brak adaptera Bluetooth USB. Co można zrobić Sprawdzić, czy BEA 030, BEA 055 lub BEA 070 jest zasilane napięciem. 1. Uruchomić CDC: Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub lewym przyciskiem myszy kliknąć na pasku zadań. 2. Sprawdzić rodzaj połączenia w CDC: Ustawienia >> Interfejsy urządzenia, Sprawdzić połączenie: USB/BTB (Bluetooth). Ikona Bluetooth Manager biała, miga na biało/zielono lub czerwona. 1. Zmniejsz odstęp między adapterem Bluetooth USB i BEA 030, BEA 055 lub BEA Jeżeli adapter Bluetooth USB ma być podłączany do różnych portów USB komputera/laptopa, to sterownik Bluetooth należy zainstalować w każdym z tych portów. 3. Odłącz i ponownie podłącz adapter Bluetooth USB lub ponownie uruchom komputer/laptop. Ikona Bluetooth Manager czerwona 1. Podłączyć adapter Bluetooth USB. 2. Ponownie uruchomić pomiar spalin. Używanie innego zamontowanego w komputerze/ laptopie lub wtykowego modułu Bluetooth nie jest możliwe, ponieważ zakłóca to wymianę danych między testerem BEA 950 i komputerem/laptopem

8 Obsługa BEA pl 4. Obsługa 4.1 Uruchamianie 1. Zdjąć opakowania z wszystkich części Włączanie / Wyłączanie Aby uniknąć powstawania skroplin, urządzenie BEA 950 włączać dopiero wtedy, gdy temperatura urządzenia BEA 950 dostosuje się do temperatury otoczenia! 1 BEA 070 BOSCH Zasilanie pochodzi z sieci elektrycznej. BEA 950 jest fabrycznie ustawiony na V, 50/60 Hz. Należy przestrzegać informacji znajdujących się na naklejce na wózku po stronie urządzenia. Rys. 3: 1 BEA Uchwyt Montaż uchwytu _Ko 2. Zamontować uchwyt (rys. 3, poz. 2) na wózku. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że napięcie w sieci jest takie samo, jak napięcie BEA. Jeśli BEA pracuje na zewnątrz, zalecamy stosowanie źródła napięcia, zabezpieczonego wyłącznikiem ochronnym FI. BEA 950 włącza się i wyłącza za pomocą przełącznika listwy zasilającej. Uchwyt musi być zawsze mocno przykręcony do wózka, tak aby zawieszony moduł BEA 070 nie mógł upaść. 3. Zawiesić BEA 070 (rys. 3, poz. 1) w uchwycie i, w razie potrzeby, włożyć przewód łączący USB do BEA 070 i do przyłącza USB z przodu komputera (rys. 1, poz. 11). 4. Podłączyć przewód sieciowy do BEA 070 i do listwy gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 1). iiw przypadku konieczności włożenia kątowej wtyczki sieciowej do listwy gniazd wtykowych należy w celu ułatwienia wkładania wtyczki kabla sieciowego usunąć blaszkę zakrywającą znajdującą się pod listwą gniazd wtykowych (rys. 2, poz. 2). 4.3 Po pierwszym włączeniu Po pierwszym włączeniu z menu wybrać język systemu operacyjnego Windows i postępować według wskazówek na ekranie (patrz instrukcja obsługi ). iinie przewidziano późniejszej zmiany języka. Jeśli okaże się ona jednak konieczna, należy zwrócić się do dealera firmy Bosch. 4.4 Praca!! BEA 070 transportować tylko w pozycji stojącej. W przypadku przewożenia pochylonego BEA 070 może dojść do wycieku kondensatu i uszkodzenia komory pomiarowej. 5. Wyciągnąć adapter Bluetooth USB z przewodu przyłączeniowego USB na dźwigarze (rys. 1, poz. 1). iiadapter Bluetooth USB podłączyć dopiero po wyświetleniu takiego polecenia podczas instalacji oprogramowania. 6. Czujniki, sondy próbnika spalin i przewody adaptera podłączyć do przewidzianych gniazd wtykowych modułu BEA 030, BEA 055 i BEA 070 (patrz odpowiednie instrukcje obsługi). 7. Ustawić drukarkę w wózku (rys. 1; poz. 9) i ją podłączyć (patrz instrukcja montażu ). Przewód sieciowy i przewód łączący USB znajdują się gotowe do podłączenia w wózku. BEA 950 gotowy do pracy

9 pl 82 BEA 950 Konserwacja 4.5 Instalacja oprogramowania SystemSoft BEA-PC 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. 2. Włożyć płytę SystemSoft BEA-PC do napędu DVD. 3. Uruchomić Eksploratora Windows. 4. Uruchomić plik D:\RBSETUP.EXE (D = litera napędu DVD). Rozpoczyna się instalacja Setup - BEA. 5. Potwierdzić przyciskiem <Dalej>. 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. iina końcu instalacji instalowany jest sterownik Bluetooth. W czasie instalacji należy po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłączyć adapter Bluetooth USB. 7. Aby prawidłowo zakończyć instalację, należy ponownie uruchomić komputer. "" Aplikacja BEA jest zainstalowana Ustawianie interfejsów urządzenia Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania SystemSoft BEA-PC należy ustawić interfejsy typów urządzeń. 1. Wybrać Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań. Startuje program CDC Central Device Communication. 2. Wybrać Ustawienia >> Porty urządzenia. 5. Konserwacja Wszystkie przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dysponujące dostateczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektrotechniki. 5.1 Czyszczenie Nie stosować środków do szorowania ani ostrych szmat warsztatowych. Obudowę czyścić tylko miękkimi szmatkami i neutralnymi środkami czyszczącymi. 5.2 Kalibracja W przypadku zastosowań wymagających kalibracji, regularna kalibracja jest bezwzględną koniecznością (w zależności od regulacji danego kraju). 5.3 Konserwacja i terminy konserwacji iirutynowa konserwacja pozwala utrzymać gotowość do pracy. Konserwacja może być wykonywana przez specjalistyczną firmę lub przez fachowy personel użytkownika miernika; musi być dokumentowana i jednoznacznie określana na mierniku. Wskazówki dotyczące konserwacji można znaleźć na kartach (BEA 055) i (BEA 070) należących do zakresu dostawy. iiaby wyświetlić pomoc online, należy nacisnąć klawisz <F1>. Tutaj wyświetlają się najważniejsze informacje na temat ustawiania interfejsów. Moduły KTS (akcesoria specjalne) należy konfigurować za pomocą <F2> DDC (DDC Diagnostic Device Configuration). 3. Skonfigurować wszystkie urządzenia (USB lub Bluetooth). BEA 950 jest gotowy do pracy. 4. Uruchomić SystemSoft BEA-PC

10 Wyłączenie z eksploatacji BEA pl 5.4 Części zamienne i eksploatacyjne Nazwa Numer katalogowy Wózek PC Monitor Mysz Pilot zdalnego sterowania BEA Przewód sieciowy <) do BEA Przewód podłączeniowy akumulatora <) B+/B Przewód przyłączeniowy do gniazda zapalniczki Główny przewód adaptera <) PDR Filtr wstępny <) Uchwyt do BEA Wąż <) do BEA 070 i Sonda próbnika spalin <) (silnik wysokoprężny) Wąż <) do BEA 055 i Sonda próbnika spalin <) (silnik benzynowy) Adapter Bluetooth-USB Uchwyt mocujący modułu KTS/BEA Przewód USB <) (1 m) Przewód USB <) (5 m) <) Część eksploatacyjna 6. Wyłączenie z eksploatacji 6.1 Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji W przypadku dłuższego nieużywania: Odłączyć urządzenie BEA 950 od sieci elektrycznej. 6.2 Zmiana miejsca W przypadku przekazania urządzenia BEA 950 należy przekazać również kompletną dokumentację dostarczoną wraz z urządzeniem. Urządzenie BEA 950 transportować tylko w oryginalnym lub zbliżonym do niego opakowaniu. Odłączyć od zasilania elektrycznego. Przestrzegać wskazówek dotyczących pierwszego uruchomienia. 6.3 Usuwanie i złomowanie 1. Odłączyć urządzenie BEA 950 od sieci elektrycznej i odłączyć przewód sieciowy. 2. Urządzenie BEA 950 rozłożyć na części, posortować na poszczególne materiały i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie BEA 950 spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 2002/96/WE (WEEE). Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulatorami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych. W tym przypadku należy skorzystać z istniejących systemów zbiórki i utylizacji. Przepisowe usunięcie urządzenia BEA 950 pozwoli uniknąć zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia

11 pl 84 BEA 950 Dane techniczne 7. Dane techniczne 7.1 Wymiary i masa Parametr Wymiary (S x W x G) Masa (z akcesoriami) 7.2 Zasilanie Parametr Napięcie znamionowe U(V) Moc znamionowa P(W) Częstotliwość F(Hz) Wartość/zakres 680 x 1785 x 670 mm 26.8 x 70.3 x 26.4 inch 110 kg 243 lb Wartość/zakres Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa 7.3 Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza 7.4 Dane dotyczące wydajności Parametr Klasa ochronności Emisja dźwięków Parametr Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowisku roboczym wg EN ISO Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN EN ISO Bluetooth klasy 1 Połączenie radiowe z KTS 515 do komputera/laptopa Otoczenie warsztatowe w polu swobodnym Przy otwartych drzwiach pojazdu lub otwartym oknie pojazdu i pracującym silniku we wnętrzu pojazdu Wartość/zakres Wartość/zakres <70 db(a) < 72 db(a) Minimalny zasięg 30 metrów 10 metrów Temperatura otoczenia Parametr Wartość/zakres Składowanie i transport -25 C 60 C -13 F 140 F Funkcja 5 C 40 C 41 F 104 F Dokładność pomiaru 10 C 35 C 50 F 95 F Wilgotność powietrza Parametr Wartość/zakres Składowanie i transport <75 % Funkcja <90 % Dokładność pomiaru <90 % Ciśnienie powietrza Parametr Składowanie i transport Funkcja (przy 25 C i 24 h) Dokładność pomiaru Wartość/zakres 700 hpa 1060 hpa 700 hpa 1060 hpa 700 hpa 1060 hpa

12 Automotive Service Solutions Franz-Oechsle-Straße Plochingen DEUTSCHLAND

13 BEA 030 de Originalbetriebsanleitung Drehzahl- und Temperatur-Messmodul sv Bruksanvisning i original Varvtal- och temperaturmätmodul da Original brugsanvisning Omdrejningstal- og temperatur-målemodul tr Orijinal işletme talimatı Devir Sayısı ve Sıcaklık Ölçüm Modülü en Original instructions Speed and temperature measurement module pt Manual original Módulo de medição das rotações e temperatura no Original driftsinstruks Målemodul for turtall og temperatur es Manual original Módulo de medición de temperatura y revoluciones fi Alkuperäiset ohjeet Kierrosluku- ja lämpötilanmittausmoduuli pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Moduł pomiaru prędkości obrotowej i temperatury

14

15 BEA de Inhaltsverzeichnis Deutsch 4 Contents English 12 Índice español 20 Innehållsförteckning svenska 28 Índice português 36 Sisällysluettelo Suomi 44 Indholdsfortegnelse Dansk 52 Innholdsfortegnelse norsk 60 Spis treści po polsku 68 İçindekiler Türkçe

16 pl 68 BEA 030 Spis treści po polsku 1. Stosowane symbole W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Dyrektywa R&TTE Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Kategoria pomiarowa zgodna z normą EN Opis produktu Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Warunki Sprzęt Oprogramowanie Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis urządzenia BEA 030 Widok od przodu BEA 030 Widok z tyłu Wskaźnik stanu LED A i LED B Bluetooth Adapter Bluetooth USB Wskazówki dotyczące ikony Bluetooth Manager Wskazówki dotyczące zakłóceń Konserwacja Czyszczenie Części zamienne i eksploatacyjne Wyłączenie z eksploatacji Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji Zmiana miejsca Usuwanie i złomowanie Dane techniczne Dane ogólne Wymiary i masa Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza Zakres pomiaru i dokładność pomiaru Pomiar prędkości obrotowej Pomiar temperatury oleju Zasilacz Bluetooth klasy Obsługa Uruchamianie Zasilanie Podłączenie BEA 030 do komputera PC/laptopa Instalacja aplikacji SystemSoft BEA-PC Skonfiguruj BEA Pomiary w pojeździe

17 Stosowane symbole BEA pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło niebezpieczeństwa ostrzegawczy Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nieprzestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała 1.2 Na produkcie!! Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. NIEBEZPIECZEŃSTWO części przewodzące prąd podczas otwierania BEA 030! Obrażenia, zakłócenia pracy serca lub śmierć spowodowane porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu części przewodzących prąd (np. wyłącznik główny, płytki drukowane). Przy urządzeniach elektrycznych lub osprzęcie mogą pracować tylko wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed otwarciem urządzenia BEA 030 należy je odłączyć. Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulato rami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy

18 pl 70 BEA 030 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 030 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem BEA 030 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Dyrektywa R&TTE Urządzenie BEA 030jest urządzeniem radiowym klasy 1 (zgodnie z dyrektywą R&TTE 1999/55/WE) i jest dopuszczone do użytku w Europie. We Francji urządzenie BEA 030 wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. iiw krajach leżących poza Europą należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (np. urządzeń WLAN albo Bluetooth). 2.4 Ważne wskazówki dotyczące standardu Bluetooth Bluetooth to połączenie radiowe w wolnym paśmie ISM 2,4 GHz (ISM: Industrial, Scientific, Medical). Ten zakres częstotliwości nie podlega żadnym państwowym regulacjom prawnym i w większości krajów może być wykorzystywany bez konieczności uzyskania licencji. To powoduje, że emisja sygnału na tym paśmie częstotliwości wykorzystywana jest do wielu zastosowań i urządzeń. Może dojść do nakładania się częstotliwości, a tym samym do zakłóceń. Dlatego w zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić ograniczenia łączności Bluetooth, np. przy połączeniach WLAN (WLAN: Wireless Local Area Network), telefonach bezprzewodowych, termometrach radiowych, radiowych bramach garażowych, radiowych włącznikach światła lub radiowych instalacjach alarmowych. iiw sieci WLAN Bluetooth może spowodować ograniczenie przepustowości. Anteny urządzeń Bluetooth i WLAN muszą być oddalone od siebie o co najmniej 30 centymetrów. Nie podłączać adaptera Bluetooth USB i adapterów WLAN do sąsiednich portów USB komputera/laptopa. Użyć przewodu przedłużającego USB (akcesoria dodatkowe), aby oddalić podłączony do komputera adapter Bluetooth USB od adaptera WLAN. iiosoby z rozrusznikami serca lub innymi ważnymi dla życia urządzeniami elektronicznymi powinny zachować ogólną ostrożność podczas korzystania z technologii radiowej, ponieważ nie można wykluczyć jej negatywnego wpływu na działanie urządzeń. Aby uzyskać możliwie dobre połączenie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Sygnał radiowy Bluetooth poszukuje zawsze bez- -pośredniej drogi. Komputer/laptop z adapterem Bluetooth USB należy ustawić tak, aby możliwie niewiele przeszkód, takich jak drzwi stalowe czy betonowe ściany, mogło zakłócać sygnał radiowy do i od BEA W razie problemów z połączeniem Bluetooth można zamiast niego użyć połączenia USB. 3. Używanie innego zamontowanego w komputerze lub podłączonego sprzętu Bluetooth nie jest możliwe. 2.5 Kategoria pomiarowa zgodna z normą EN Norma EN definiuje ogólne wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych oraz kategorie pomiarowe od I do IV. Urządzenie BEA 030 jest przeznaczone do stosowania w obrębie kategorii pomiarowej I (CAT 1), tzn. do pomiarów na obwodach elektrycznie nie posiadających bezpośredniego połączenia z siecią

19 Opis produktu BEA pl 3. Opis produktu 3.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem BEA 030 jest przenośnym testerem służącym do wykonywania pomiarów w warsztatach samochodowych. BEA 030 pełni funkcję modułu do pomiaru prędkości obrotowej i temperatury do testerów spalin BEA 060, BEA 070, BEA 550 i BEA 950 (silniki benzynowe i wysokoprężne). Komunikacja między komputerem stacjonarnym/laptopem i testerem BEA 030 jest możliwa albo przez złącze Bluetooth, albo przez port USB. Funkcje pomiarowe: RR Pomiar prędkości obrotowej $ $ na podstawie górnej harmonicznej akumulatora $ $ na podstawie TD/TN/EST $ $ na podstawie BEA 040/BDM 300 RR Pomiar temperatury oleju 3.5 Opis urządzenia BEA 030 Widok od przodu Rys. 1: 15V DC 3 BEA 030 Widok od przodu 1 Port USB 2 LED A i LED B (patrz rozdz ) 3 Gniazdo zasilania 15 V BEA 030 Widok z tyłu A 2 B USB _01_IN BEA 030 jest zasilany napięciem przez zasilacz lub akumulator pojazdu. 3.2 Warunki BEA 030 można obsługiwać jedynie za pośrednictwem komputera PC/laptopa z wykorzystaniem oprogramowania SystemSoft BEA-PC _IN Sprzęt RR Komputer PC/laptop z napędem DVD/CD i systemem operacyjnym Win XP, Win 7 lub Win 8 RR Procesor X86 (Celeron M): co najmniej 1GHz, zalecany Dualcore 1,66 GHz RR Wolna pamięć na twardym dysku: co najmniej 1 GB RR RAM: co najmniej 1 GB RR Dwa wolne gniazda USB do adaptera USB Bluetooth i do przewodu USB Oprogramowanie Oprogramowanie SystemSoft BEA-PC zainstalowane na komputerze PC/laptopie. 3.3 Zakres dostawy Oznaczenie Numer katalogowy BEA Rys. 2: BEA 030 Widok z tyłu 1 Gniazdo akumulatora pojazdu (pomiar prędkości obrotowej na podstawie górnej harmonicznej akumulatora) 2 Gniazdo czujnika temperatury oleju 3 Gniazdo pomiaru prędkości obrotowej (TD/TN/EST lub BEA 040/ BDM 300 przez przewód łączący , wyposażenie dodatkowe) Wskaźnik stanu LED A i LED B LED A: wskaźnik stanu pracy LED A świeci: Zielony Stan Prędkość obrotowa rozpoznana Pomarańczowy Napięcie zasilania zbyt niskie (< 10 V) Czerwony Napięcie zasilania zbyt wysokie (> 32 V) LED B: Stan interfejsów 3.4 Akcesoria dodatkowe Informacje o akcesoriach dodatkowych, np. przewodach przystosowanych do konkretnych pojazdów, można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców firmy Bosch. LED B miga: Zielony Pomarańczowy Czerwony Stan Napięcie zasilania dostępne, połączenie Bluetooth lub USB z komputerem PC/laptopem Napięcie zasilania dostępne, brak połączenia Bluetooth lub USB z komputerem PC/laptopem Wadliwe oprogramowanie sprzętowe / bootloader aktywny

20 pl 72 BEA 030 Opis produktu 3.6 Bluetooth Adapter Bluetooth USB Tylko adapter Bluetooth USB należący do zakresu dostawy umożliwia nawiązanie połączenia radiowego z BEA 030. Podłącza się go do komputera/laptopa; wskazuje on gotowość do pracy za pomocą migającej niebieskiej diody. Używanie innego zamontowanego w komputerze/ laptopie lub wtykowego modułu Bluetooth nie jest możliwe, ponieważ zakłóca to wymianę danych między testerem BEA 030 i komputerem/laptopem. Podłączonego do komputera adaptera Bluetooth USB nie należy obciążać mechanicznie albo używać jako uchwytu. Może to doprowadzić do uszkodzenia laptopa lub adaptera Bluetooth USB. iiprzy jednoczesnym połączeniu USB i Bluetooth, połączenie USB ma pierwszeństwo Wskazówki dotyczące ikony Bluetooth Manager Ikona Bluetooth Manager (na pasku zadań): Kolor Zielony Biały Biały / zielony co 7 sekund Czerwony Funkcja Adapter Bluetooth USB jest aktywny i komunikuje się z BEA 030. Adapter USB Bluetooth jest podłączony do komputera/laptopa, ale połączenie Bluetooth nie jest aktywne. Adapter USB Bluetooth próbuje nawiązać połączenie radiowe z modułem BEA 030. Adapter Bluetooth USB nie jest podłączony do komputera/laptopa Wskazówki dotyczące zakłóceń iiw przypadku problemów z transmisją danych Bluetooth podczas pomiaru spalin należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale 2.4. Brak komunikacji między BEA 030 a komputerem/laptopem Możliwe przyczyny Brak zasilania. BEA 030 nieaktywny lub źle skonfigurowany. Połączenie Bluetooth zakłócone lub niedostępne (np. po trybie standby komputera/laptopa). Brak adaptera Bluetooth USB. Co można zrobić Sprawdzić, czy BEA 030 jest zasilany napięciem (zasilacz lub akumulator pojazdu). 1. Uruchomić CDC: Start >> Wszystkie programy >> Bosch >> Diagnostics >> Central Device Communication lub lewym przyciskiem myszy kliknąć na pasku zadań. 2. Sprawdzić rodzaj połączenia w CDC: Ustawienia >> Interfejsy urządzeń, Grupa: GAM, Typ urządzenia: BEA 030 Połączenie: USB / BTB (Bluetooth) Ikona Bluetooth-Manager biały, miga na biało/zielono lub czerwony. 1. Zmniejsz odstęp między adapterem Bluetooth USB i BEA Jeżeli adapter Bluetooth USB ma być podłączany do różnych portów USB komputera/laptopa, to sterownik Bluetooth należy zainstalować w każdym z tych portów. 3. Jeśli podczas testu okaże się, że połączenie Bluetooth nie działa poprawnie, należy wykonać inicjalizację sterownika Bluetooth. 4. Odłącz i ponownie podłącz adapter Bluetooth USB lub ponownie uruchom komputer/laptop. Ikona Bluetooth-Manager czerwony 1. Podłączyć adapter Bluetooth USB. 2. Ponownie uruchomić pomiar spalin

BEA 550. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

BEA 550. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse BEA 550 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup. Oferta firmy P. P. U H. EMAL tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.pl WYŚWIETLACZE TEKSTOWE RGB Wyświetlacz służy do wyświetlania płynącego tekstu w trybie monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) pl Ważne wskazówki Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 1 2. Zasady bezpieczeństwa 1 3. Informacje prawne 2 4. Zakres dostawy 2 5. Opis działania 2 6. Opis urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo