Niedokrwistości u dzieci. Dr.Agnieszka Krauze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niedokrwistości u dzieci. Dr.Agnieszka Krauze"

Transkrypt

1 Niedokrwistości u dzieci Dr.Agnieszka Krauze

2 Niedokrwistością określa się stan chorobowy, który cechuje obniżenie stężenia hemoglobiny lub/i krwinek czerwonych w porównaniu z normami przyjętymi dla określonego wieku rozwojowego i płci. Dzieci: - Wartości Hb uznane za normę zależą od wieku pacjenta - Stężenie Hb < 10 g/dl należy traktować jako wartość zmniejszoną

3 Najnowsza definicja WHO: Niedokrwistość - spadek stężenia hemoglobiny poniżej fizjologicznego poziomu dla danej osoby.

4 Układ czerwonokrwinkowy u dzieci Grupa wieku Hemoglobina (g/dl) Hematokryt (%) Średnia objętość krwinki (fl) Średnia zawartość hemoglobiny w krwince (pg/e) Średnia* min.* średnia min. średnia min. średnia min. 1-3 dni 18,5 14, miesiąc 14,0 10, miesiące 11,5 9, miesięcy 11,5 9, /2-2 lat 12,0 11, lat 12,5 11, lat 13,5 11, lat Dziewczynki 14,0 12, Chłopcy 14,5 13, Wartości średnie i minimalne (min.). Wartość minimalna stanowi różnicę średniej i dwóch odchyleń standardowych. [Źródło: P. R. Dallman, M. A. Siimes: Percentile curves for hemoglobin and red cell vilume in infancy and childchood. J. Pediatr., 1979, 94, 26

5 Podział niedokrwistości I. Upośledzenie erytropoezy Niedobory: żelaza, kwasu foliowego, wit B 12 II. Utrata krwi Ostra lub przewlekła III. Niedokrwistość hemolityczna Defekt wewnątrzkrwinkowy( błony erytrocyta, enzymów, hemoglobiny ) Defekt pozakrwinkowy

6 Szkoła PTP 2013

7 12 miesięczna dziewczynka stan po utracie przytomności, bladość powłok Morfologia Hgb 5,1g/dl RBC 3,56 mln WBC 9,8 tys. HCT 20% Plt 382 tys MCV 48 L Rozmaz : wielojądrzaste 37%,limfocyty 54%, monocyty 9% Anizocytoza, formy obrączkowate, Retikulocyty 14

8 Rozpoznanie wstępne Niedokrwistość megaloblastyczna Aplazja szpiku Ostra białaczka Niedokrwistość z niedoboru żelaza Anemia hemolityczna

9 Zaproponuj badania

10 Żelazo 19ug/dl TIBC 416 ug/dl Badania wstępne

11 8 letni chłopiec, blady, nie lubi mięsnych potraw, pobolewanie brzucha Morfologia Hgb 8,2g/dl RBC 3,86 mln WBC 7,8 tys. HCT 27% Plt 310 tys MCV 60 L Rozmaz : wielojądrzaste 77%,limfocyty 18%, monocyty 5% Anizocytoza, formy obrączkowate, Retikulocyty 20

12 Zaproponuj badania

13 3 letni chłopiec z ośrodka dla uchodźców, wielodzietna rodzina, blady,4 luźne stolce/dobę Morfologia Hgb 8,4g/dl RBC 3,86 mln WBC 11,2 tys. HCT 27% Plt 240 tys MCV 63 L Rozmaz : wielojądrzaste 57%,limfocyty 30%, kwasochłonne 9%,monocyty 4% Anizocytoza Retikulocyty 10

14 Zaproponuj badania

15 30% populacji świata ma niedokrwistość z niedoboru żelaza

16 Dziecko powinno przyswoić dziennie 1mg żelaza < 10% żelaza spożytego zostanie przyswojone czyli powinno otrzymać ok.10mg żelaza 1 litr mleka ok.. 1mg żelaza Pokarm kobiecy absorbcja 3x wyższa niż mleko krowie

17 Niedokrwistość z niedoboru żelaza - przyczyny Niedostateczne przyjmowanie z pokarmem Zwiększenie zapotrzebowania (wzrost) Utrata krwi Nieprawidłowe wchłanianie

18 Niedobór żelaza określenie etiologii Wywiad - okołoporodowy - okres noworodkowy - okres niemowlęcy Analiza diety Utrata krwi? przewód pokarmowy : kał na krew utajoną, pasożyty, badanie per rectum, sigmoidoskopia, gastroskopia, scyntygrafia z Tc w poszukiwaniu uchyłku Meckela

19 Menstruacja Krwawienia z nosa Utrata krwi z moczem

20 Wpływ niedoboru żelaza na układy Bladość skóry - widoczna przy Hb 7-8 g/dl Przewód pokarmowy anoreksja ( masa ciała poniżej normy, zahamowanie wzrostu) spaczone łaknienie geofagia (piasek) zanikowe zapalenie języka enteropatia wysiękowa

21 Niedokrwistość wpływ na układu OUN Pobudliwość, znużenie, opóźnienie rozwoju psycho motorycznego Układ serowo - naczyniowy (tachykardia, przerost mięśnia sercowego )

22 Niedokrwistość badania laboratoryjne Badania wstępne Hematokryt, hemoglobina, liczba erytrocytów, wskaźników czerwonokrwinkowych (MCV, RDW), leukocyty, rozmaz, płytki krwi, Retikulocyty

23 Niedokrwistości niedobór żelaza Ferrytyna, Poziom żelaza, zdolność wiązania żelaza, Wolna protoporfiryna w erytrocytach Badania p.pokarmowego Kał na krew utajoną Rtg przewodu pokarmowego( górny i dolny odcinek)

24 Niedobór żelaza wyniki - Rozmaz krwi niedobarwliwość, mikrocytoza - MCV poniżej normy dla wieku - MCH poniżej 27,0 pg MCHC poniżej 30% - Zmniejszone stężenie ferrytyny - Zmniejszone stężenie Fe w surowicy - Zwiększona zdolność wiązania Fe - Zmniejszone wysycenie Fe

25 Prawidłowe krwinki czerwone 25 slight variation in size and shape central pallor

26 Anemia

27 Leczenie Dieta Preparaty żelazawe; dawka 5-6 mg Fe/kg Podawane przez 6-8 tyg. po uzyskaniu normy Hb

28 Niedokrwistości niedoborowe niedobór Fe Odpowiedź na leczenie godz. - wymiana żelaza wewnątrzkomórkowego w enzymach, subiektywna poprawa godz. - początkowa odpowiedź ze szpiku kostnego godz. - retikulocytoza z maks. wzrostem w 5-7 dniu dni - wzrost poziomu hemoglobiny 1-30 miesięcy - odbudowywanie zapasów Fe

29 Brak odpowiedzi na doustne leczenie żelazem Nieprawidłowe podawanie Fe Niewłaściwe dawki Fe Przetrwała lub nierozpoznana utrata krwi Nieprawidłowa rozpoznanie Choroba towarzysząca utrudniająca wchłanianie

30 Leczenie pozajelitowe żelazem - wskazania Niewrażliwość na leczenie doustne Ciężkie zapalenie jelit Powikłania Miejscowe przebarwienia miejsc wstrzyknięć przy zbyt płytkiej injekcji Uogólnione reakcje anafilaktyczne

31 Niedokrwistość z niedoboru żelaza transfuzja krwi Stężenie Hb < 4% oraz cechy Infekcji Niewydolności krążenia Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

32 18 miesięczna dziewczynka karmiona głównie mlekiem kozim z kaszą manną, blada,apatyczna Morfologia Hgb 7,2 g/dl RBC 3,86 mln WBC 10,7 tys. HCT 25% Plt 140 tys MCV 121 L Rozmaz : wielojądrzaste 41%,limfocyty 50%, kwasochłonne 4%,monocyty 5% Retikulocyty 8

33 Niedokrwistości niedoborowe megaloblastyczne Definicja Niedokrwistości spowodowane zaburzeniem dojrzewania jąder komórkowych erytroblastów, wskutek upośledzenia syntezy DNA w wyniku niedoboru kwasu foliowego i/lub witaminy B12. Charakteryzuje się megaloblastozą w szpiku i makrocytozą we krwi obwodowej. Zapotrzebowanie dobowe - witamina B 12: 2-5 µg - kwas foliowy: µg

34 Przyczyny: Niedokrwistości niedoborowe megaloblastyczne 1. Niedobory pokarmowe - Kwas foliowy - dieta bez surowych owoców i warzyw - Witamina B12 - dieta wyłącznie mleczna, wegetarianizm 2. Zaburzenia wchłaniania - Zespoły złego wchłaniania - Stany zapalne przewodu pokarmowego - Niedobór czynnika wewnętrznego IF - Choroba jelita cienkiego 3. Zwiększone zapotrzebowanie na witaminę B12 i kwas foliowy - nadczynność tarczycy, - zespoły mielo- i limfoproliferacyjne 4. Niedostateczne wykorzystanie witaminy B12 i kwasu foliowego - Zaburzenia polekowe - Wady metaboliczne

35 Niedokrwistości niedoborowe megaloblastyczne Badania laboratoryjne 1. Krew obwodowa-makrocytoza (MCV > 100 fl), obniżona liczba erytrocytów i stężenie hemoglobiny, obniżone stężenie kwasu foliowego i wit. B 12, oraz zdolność wiązania wit. B12 Szpik - megaloblastoza W moczu wzmożone wydalanie kwasu metylomalonowego (wit B12 ) i kwasu formiminoglutaminowego (kwas foliowy)

36 Niedokrwistości niedoborowe Objawy kliniczne megaloblastyczne 1. Związane z niedotlenieniem tkanek: - osłabienie, - męczliwość, - duszność, - zapalenie błony śluzowej języka 2. Zaburzenia neurologiczne w izolowanym niedoborze witaminy B12 - opóźnienie rozwoju ruchowego przy prawidłowym rozwoju psychicznym - obraz kliniczny zwyrodnienia sznurów tylnych i bocznych rdzenia - zaburzenia czucia głębokiego, ataksja, paraplegia spastyczna

37 Leczenie Niedokrwistości niedoborowe megaloblastyczne Substytucja kwasu foliowego i/lub wit. B 12 w dawkach zależnych od wieku i postaci często spektakularna poprawa (niedokrwistość złośliwa, niedobory w układzie nerwowym)

38

39 Anemia Blackfana-Diamonda wrodzona hypoplastyczna anemia 90% to rozpoznania w 1 roku życia Niedokrwistość, zwykle makrocytarna, retikulocytopenia Brak prekursorów krwinki czerwonej w szpiku Zaburzenie komórek progenitorowych ( i wzrost apoptozy) Leczenie : GKS, transfuzja, przeszczep szpiku

40 Przemijająca erytroblastopenia Nabyta Zwykle dotychczas zdrowe dzieci pomiędzy 6/12 a 3 lata Supresja erytropoezy związana z mechanizmami komórkowymi i IgM i IgG Po zakażeniu : parvowirus B19, EBV,HHV-6,CMV Transfuzja krwi może być konieczna Zwykle wyzdrowienie 1-2 miesiące

41 Niedokrwistość hemolityczna Skrócenie normalnego (120 dni) czasu przeżycia krwinek czerwonych Przyczyny to: nieprawidłowości samej krwinki ( defekty Hb, enzymów, błony ) czynniki pozakrwinkowe mechanizmy immunologiczne i nieimmunologiczne

42 Niedokrwistość hemolityczna przyczyny wewnątrzkrwinkowe Defekty błony ( sferocytoza) Defekty enzymatyczne (G6PD) Defekty hemoglobiny (hemu lub globiny) - jakościowe : hemoglobinopatie HbS - ilościowe: talasemia alfa i beta

43 Niedokrwistość hemolityczna przyczyny pozakrwinkowe Immunizacyjne Izoimmunizacyjne (choroba hemolityczna noworodków, przetoczenie krwi niezgodnej ) Autoimmunizacyjne (autoagresyjne związane z IgG, C3) po : infekcjach, lekach chorobach immunologicznych Nieimmunizacyjne

44 Postępowanie diagnostyczne Niedokrwistości hemolityczne Test antyglobulinowy Coombsa: - dodatni - anemia immunohemolityczna - ujemny - badania wykluczające defekty wewnątrzkrwinkowe Bezpośredni test antyglobulinowy: - wykrywanie Ig i składowych C3 dopełniacza na erytrocytach - odczyn z użyciem antyglobulin reagujących z IgG, IgA, IgM, C3, obecnie z użyciem przeciwciał monoklonalnych - test tradycyjny mało czuły (często fałszywie ujemny, dodatni przy molekułach IgG na erytrocycie) - test fałszywie dodatni u chorych zażywających methyldopa

45 Niedokrwistości hemolityczne Postępowanie diagnostyczne Etap 1: Udokumentowanie hemolizy, (c.d.) Badania laboratoryjne - Erytropoezy - W morfologii krwi obwodowej: wzrost odsetka retikulocytów, makrocytoza, obecność erytroblastów, nieprawidłowe erytrocyty - W szpiku: hiperplazja linii czerwonokrwinkowej do 40% - 70% ogólnej blastozy szpiku - Dodatkowe ogniska hematopoezy

46 Postępowanie diagnostyczne Niedokrwistości hemolityczne Etap 2: Ustalenie mechanizmu hemolizy (c.d.) Badania w kierunku defektów wewnątrzkrwinkowych - ocena morfologii krwinek czerwonych w rozmazie - oporność osmotyczna krwinek czerwonych: przed i po inkubacji: - obniżona: sferocytoza wrodzona - zwiększona: talasemie, hemoglobinopatie - test autohemolizy częściowa poprawa po dodaniu glukozy w sferocytozie wrodzonej, brak wpływu dodania glukozy w AIHA, w nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) - test Hama i test z sacharozą dodatni w PNH - stężenie HBF, HBA2 zwiększone w talasemii - zawartość enzymów wewnątrzkrwinkowych

47 Niedokrwistości hemolityczne Postępowanie diagnostyczne Etap 3: Ustalenie szczegółowej przyczyny hemolizy - identyfikacja autoprzeciwciał przeciwerytrocytarnych - test ELISA - odczyn Coombsa z przeciwciałami monoklonalnymi - cytometria przepływowa - identyfikacja defektów błonowych: - cytometria przepływowa i ocena fluorescencji erytrocytów znakowanych barwnikiem reagującym z proteiną transbłonową typu 3 (czułość i swoistość >90%), w HS - elektroforeza na żelu poliakrylamidowym (SDS-PAGE) - badania biomolekularne do identyfikacji genów kodujących ankyrynę, betaspektrynę i alfa spektrynę (HS)

48 Niedokrwistości hemolityczne Postępowanie diagnostyczne Etap 3: Ustalenie szczegółowej przyczyny hemolizy Badania specjalistyczne dla ustalenia szczegółowej przyczyny hemolizy cz. 2 -dalsza identyfikacja defektów błonowych: - cytometria przepływowa do wykrywania deficytu antygenów CD59 i CD 55 na granulocytach w PHN oraz defektu GPI (glikozylofosfatydyloinozytolu) w obrębie erytrocytów w PNH - metoda PCR do wykrywania mutacji w allelach G6PD w erytrocytach, leukocytach i fibroblastach ze skóry u osób z tym deficytem - badania molekularne do identyfikacji mutacji genu PIG-A w nocnej napadowej hemoglobinurii - badania biochemiczne i biomolekularne do identyfikacji patologicznych hemoglobin

49 Niedokrwistości hemolityczne Postępowanie diagnostyczne Etap 3: Ustalenie szczegółowej przyczyny hemolizy - analiza subopulacji limfocytów T - obniżenie odsetka limfocytów CD4+, CD4+CD45RA+ - wzrost odsetka limfocytów CD8 - badanie stężenia dopełniacza i jego składników - ocena występowania kompleksów immunologicznych - badania w kierunku kolagenoz - badanie antygenów zgodności tkankowej HLA, np. zwiększona częstość HLA DR2 w postaci nocnej napadowej hemoglobinurii i SAA lub MDS - badania pozwalające na obliczanie powierzchni erytrocytów od etapu retikulocyta do dojrzałej krwinki różnicowanie sferocytów w sferocytozie wrodzonej i AIHA

50 Niedokrwistości hemolityczne Leki immunosupresyjne: Glikokortykosterydy: Prednison 2-10 mg/kg przez 2-4 tygodnie Dożylne preparaty IVIG efekt przejściowy u około 15% leczonych Cyklosporyna Azathiopryna, cyklofosfamid tylko u dorosłych Rituximab przeciwciało anty CD20 powodujące deplecję limfocytów B i zahamowanie produkcji pł Wymiana plazmy lub plazmafereza: może być wskazana w sytuacjach krytycznych, u chorych z zimnymi p-ciałami

51 4 letni chłopiec blady,od 3 dni temperatura 38,7, zapalenie gardła, 3 centyl wagi i wzrostu, śledziona + 7 cm,białkówki zażołcone, Hb 6,5g%, MCV 80 fl, WBC 10 tys, plytki 180 tys a. Anemia sierpowatokrwinkowa b. Sferocytoza c. Talasemia d. Anemia Blackfana Diamonda e. Białaczka

52 Sferocytoza - rozmaz

53 śledziona w sferocytozie

54 3 letnia dziewczynka, ojciec cudoziemiec, blada, okresowo leczona żelazem i kw.foliowym Morfologia: Hgb 7,6g/dl, RBC 3,56 mln,wbc 5,8 tys Ht 23%, Plt 272 tys, MCV 63 Lum 3 Rozmaz : wielojądr 33%,limf 63%,mon 2%.kwas 2%, anizocytoza Retikulocyty 34%

55 Wyniki badań Żelazo 81ug/dl TIBC 300ug/dl

56 Elektroforeza hemoglobiny

57 Talasemia chorzy

58 Thalassemia 58

59

60 Chłopiec 13/12 w ciągu 2 dni bladość Morfologia Hgb 7,1 g/dl RBC 2,47 mln Hct 21%, Plt 332 tys MCV 87 Lum 3 Rozmaz wielojądrz 37%, limfocyty 55% Monocyty 8%, retikulocyty 103%

61

62 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PD) 0 brak aktywności

63 Niedobór G6PD czynniki wywołujące hemolizę Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe np. fenacetyna, kwas acetylosalicylowy - leki przeciwmalaryczne - sulfonamidy np.sulfacetamid - nitrofurany Bób Infekcje

64

65

66 Anemia sierpowatokrwinkowa objawy - Już w wieku 6/12 funkcjonalna asplenia - do 5 r.ż zwykle asplenia u wszystkich chorych dzieci - posocznice bakteryjne ( zwłaszcza bakterie otoczkowe) - profilaktyka penicylinowa wskazana

67 Zagrożenia w AS Gorączka - antybiotyk III rzędowa cefalosporyna Dactylitis - objaw dłoń - stopa ( obrzęk i ból ) leki przeciwbólowe Ostra sekwestracja śledziony powiękzenie śledziony objawowa hypowolemia, spadek Hb > 2g/dl, reticulocytoza - płyny izotoniczne + transfuzja ( 5ml/kg ) ME Ból zaburzenie przepływu krwi ( paracetamol, opiaty) terapia hydroksymocznik?

68 Zagrożenia w AS Priapism - bezwolny wzwód prącia > 30 minut kąpiele, leki przeciwbólowe a powyżej 4 godzin aspiracja krwi z ciał jamistych konsultacja urolog + hematolog!!!!! Komplikacje neurologiczne Komplikacje płucne zawał płuca

69 Anemia sierpowatokrwinkowa

70

71 anemia sierpowatokrwinkowa- rozmaz

72

73 Anemia aplastyczna Podział anemii aplastycznej 1. Nabyta niedokrwistość aplastyczna: - postać wtórna, - postać idiopatyczna, 2. Postać wrodzona: - niedokrwistość Fanconiego, - zespół Diamonda-Blackfana.

74 Anemia aplastyczna Nabyta niedokrwistość aplastyczna Nabyta niedokrwistość aplastyczna (SAA) jest schorzeniem które objawia się hipokomórkowością szpiku oraz pancytopenią krwi obwodowej. W Europie i USA występuje z częstością 2.2 zachorowań/1 mln mieszkańców /rok.

75 PRZYCZYNY NABYTYCH NIEDOKRWISTOŚCI APLASTCZNYCH 1. Uszkodzenie komórek macierzystych szpiku. 2. Uszkodzenie mikrośrodowiska hemopoetycznego. 3. Zaburzenia kontroli hematopoezy: (blokada receptorów dla czynników wzrostu, zahamowanie syntezy receptora, nadmiar inhibitorów). 4. Zaburzenie metabolizmu (uszkodzenie toksyczne). 5. Uszkodzenie immunologiczne komórki macierzystej lub upostaciowanych komórek szpiku.

76 PRZYCZYNY NABYTYCH NIEDOKRWISTOŚCI APLASTCZNYCH Jakie czynniki? 1. Czynniki fizyczne ( promieniowanie jonizujące.) 2. Czynniki chemiczne ( leki, trucizny.) 3. Wirusy ( parwowirusy, wirusy WZW.) 4. Bakterie ( prątki gruźlicy.) 5.Choroby autoimmunologiczne. 6. Niedokrwistości hemolityczne. 7. Nocna napadowa hemoglobinuria. 8. Choroby nowotworowe ( Thymoma, ALL,AML.).

77 Niedokrwistości hemolityczne Niedokrwistości hemolityczne u dzieci Najczęstsze w praktyce klinicznej: - Wrodzona sferocytoza - Anemie w następstwie zakażeń wirusowych: EBV, CMV, HbV, HIV, HSV, wirusa odry, Coxackie B - W zakażeniu Mycoplasma Pneumoniae - W zakażeniu pałeczkami Clostridium - W chorobach autoimmunologicznych: SLE, inne kolagenozy - W schorzeniach proliferacyjnych: chłoniaki złośliwe, białaczki - Polekowe: pochodne sulfonamidów, nitrofurantoina, kwas acetylosalicylowy

78 Anemia aplastyczna Kryteria rozpoznawania anemii aplastycznej 1. Ubogokomórkowy szpik kostny < 25 %, oraz dwa z trzech poniższych kryteriów: 2. Liczba neutrofili < 500/µL, 3. Liczba płytek krwi < /µL, 4. Odsetek retikulocytów (z poprawką na hematokryt) < 1 %, Postać bardzo ciężką (VSAA) rozpoznawano w przypadku spełnienia dodatkowego kryterium: 1. Liczba neutrofili < 200/µL, 2. Obecna infekcja

79 Anemia aplastyczna Metody leczenia anemii aplastycznej 1. Allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego 2. Leczenie immunosupresyjne z równoczesnym wykorzystaniem czynników wzrostowych (protokół wg Bacigalupo) Protokół leczenia niedokrwistości aplastycznej wg Bacigalupo 1. ALG 15 µg/kg/dobę dni Metyloprednizolon 2 mg/kg/dobę dni G-CSF 5 µg/kg/dobę dni Cyklosporyna A 5 mg/kg/dobę- pod kontrola stężenia leku- 2 lata

80 KRZYWA PRZEŻYCIA DZIECI LECZONYCH Z POWODU ANEMII APLASTYCZNEJ (GRUPA LECZONA PROTOKOŁEM BACIGALUPO + GRUPA HISTORYCZNA) przeżycie miesiące Dzieci leczone protokołem Bacigalupo Grupa historyczna

81

82

83 Niedokrwistość Fanconiego 1. Dziedziczenie autosomalne. 2. Pierwsze objawy pomiędzy 4 a 12 r.ż. 3. Niedokrwistość+leukopenia lub niedokrwistość +trombocytopenia. 4. Łamliwość chromosomów, wzrost hemoglobiny płodowej, ubogokomórkowy szpik kostny. 5. Wady: brązowe przebarwienia skóry, wady kośćca, mikrocefalia, małoocze, wady uszu, głuchota, upośledzenie umysłowe, wady nerek i serca. 6. Leczenie: sterydoterapia/ przeszczep szpiku kostnego

84 84

85 Fanconi anemia hypoplastic thumbs 85

86

87 4 miesięczny chłpczyk blady,mało aktywny,gorszy apetyt. W badaniach : Hb 6,1g/dl, reticulocyty <5 prom, MCV 90 fl, WBC 5,6 tys,płytki 455 tys.najbardziej prawdopodobna : a. Niedokrwistość megaloblastyczna b. Anemia Fanconiego c. Anemia Blackfana- Diamonda d. Anemia hemolityczna e. A i C i D f. A i C

88 Dla sferocytozy wrodzonej nie jest charakterystyczne : a. obecność mikrosferocytów b.kamica pęcherzyka żółciowego c.pobudzenie układu erytroblastycznego szpiku d.niskie stężenie ferrytyny e.splenomegalia

89 zwiększone ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza nie występuje a. U wcześniaków b. W okresie szybkiego wzrostu w okresie dojrzewania c. W niedoborze hormonu wzrostu d. W nawracających i przewlekłych biegunkach e. W celiakii lub zespołach trzewnych

90 Do niedokrwistości hemolitycznych zaliczamy a. Zespół Blackfana Diamonda b. Aplazję szpiku c.niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego d.niedokrwistości związane z zaburzeniem w budowie hemoglobiny e.niedokrwistość z niedoboru B

91 U 13 letniej pacjentki z niedoborem masy ciała,miesiaczkującej regularnie od 6 miesięcy stwierdzono niedokrwistość. W rożnicowaniu bierzesz pod uwagę : 1. Niedobór żelaza w wyniku cyklicznej utraty krwi 2. Zaburzenia wchłaniania żelaza w przebiegu celiaki skąpoobjawowej 3. Zaburzenia erytropoezy w nadczynności tarczycy 4. Niedobory pokarmowe związane z odchudzaniem 5. Anemia Blackfana-Diamonda

Niedokrwistości u dzieci. Dr.Agnieszka Krauze

Niedokrwistości u dzieci. Dr.Agnieszka Krauze Niedokrwistości u dzieci Dr.Agnieszka Krauze Podział niedokrwistości I. Upośledzenie erytropoezy Niedobory: żelaza, kwasu foliowego, wit B 12 II. Utrata krwi Ostra lub przewlekła III. Niedokrwistość hemolityczna

Bardziej szczegółowo

Niedokrwistości u dzieci. Dr.Agnieszka Krauze

Niedokrwistości u dzieci. Dr.Agnieszka Krauze Niedokrwistości u dzieci Dr.Agnieszka Krauze Podział niedokrwistości I. Upośledzenie erytropoezy Niedobory: żelaza, kwasu foliowego, wit B 12 II. Utrata krwi Ostra lub przewlekła III. Niedokrwistość hemolityczna

Bardziej szczegółowo

DOPROWADZAJĄC POKARMY DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ORGANIZMU KREW PEŁNI ROLĘ KELNERA. Humor z zeszytów szkolnych (IV klasa)

DOPROWADZAJĄC POKARMY DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ORGANIZMU KREW PEŁNI ROLĘ KELNERA. Humor z zeszytów szkolnych (IV klasa) DOPROWADZAJĄC POKARMY DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ORGANIZMU KREW PEŁNI ROLĘ KELNERA Humor z zeszytów szkolnych (IV klasa) NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NIEDOKRWISTOŚCI Prof. dr hab.med. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Krew I. Michał Pyzlak Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Krew I. Michał Pyzlak Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Krew I Michał Pyzlak Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Krew Erytrocyty Leukocyty Płytki Osocze Woda Elektrolity Białka Albuminy, Globuliny, Czynniki krzepnięcia Erytrocyt Komórka macierzysta

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

NIEDOKRWISTOŚCI Podział : I. niedokrwistości niedoborowe II. niedokrwistości aplastyczne i hipoplastyczne III. niedokrwistości hemolityczne 1

NIEDOKRWISTOŚCI Podział : I. niedokrwistości niedoborowe II. niedokrwistości aplastyczne i hipoplastyczne III. niedokrwistości hemolityczne 1 NIEDOKRWISTOŚCI Podział : I. niedokrwistości niedoborowe II. niedokrwistości aplastyczne i hipoplastyczne III. niedokrwistości hemolityczne 1 NIEDOKRWISTOŚĆ jest stanem chorobowym, w którym stężenie hemoglobiny

Bardziej szczegółowo

NIEDOKRWISTOŚCI 2010-10-31

NIEDOKRWISTOŚCI 2010-10-31 KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ NIEDOKRWISTOŚCI SEMINARIUM V ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK DF: Stan chorobowy, który cechuje obniżenie

Bardziej szczegółowo

NIEDOKRWISTOŚCI Z ZABURZEŃ WYTWARZANIA

NIEDOKRWISTOŚCI Z ZABURZEŃ WYTWARZANIA NIEDOKRWISTOŚCI Z ZABURZEŃ WYTWARZANIA Katarzyna Albrecht/Edyta Ulińska Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM PRZYPOMNIENIE Po urodzeniu szpik jest podstawowym narządem wytwarzającym

Bardziej szczegółowo

NIEDOKRWISTOŚĆ W CIĄŻY JULIA ZARĘBA-SZCZUDLIK

NIEDOKRWISTOŚĆ W CIĄŻY JULIA ZARĘBA-SZCZUDLIK NIEDOKRWISTOŚĆ W CIĄŻY JULIA ZARĘBA-SZCZUDLIK Niedokrwistość Stan charakteryzujący się obniżeniem stężenia hemoglobiny w jednostce objętości krwi, poniżej normy uzależnionej od wieku i płci K: 11-15 mg%

Bardziej szczegółowo

Talasemia. Czas przebywania retikulocytów we krwi obwodowej (przesunięcie) 45% 1,0 dni 35% 1,5 dni 25% 2,0 dni 15% 2,5 dni HCT.

Talasemia. Czas przebywania retikulocytów we krwi obwodowej (przesunięcie) 45% 1,0 dni 35% 1,5 dni 25% 2,0 dni 15% 2,5 dni HCT. Talasemia Wstęp: Anemia Pierwszymi objawami anemii (niedokrwistości) są osłabienie, bladość skóry, spadek koncentracji, obniżona aktywność i bóle głowy. Przyczyną jest zmniejszenie zawartości hemoglobiny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 10.10.2015 r.

Gdańsk 10.10.2015 r. Celiakia- czy nadążamy za zmieniającymi się rekomendacjami Gdańsk 10.10.2015 r. prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi?

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 1 Zaburzenia hemostazy skazy krwotoczne płytkowe 2 Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 3 4 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ NIEDOKRWISTOŚCI NIEDOKRWISTOŚCI U DZIECI OBJAWY NIEDOKRWISTOŚCI. Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

PODZIAŁ NIEDOKRWISTOŚCI NIEDOKRWISTOŚCI U DZIECI OBJAWY NIEDOKRWISTOŚCI. Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak NIEDOKRWISTOŚCI U DZIECI Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NiedokrwistoÊç u dzieci algorytm post powania

NiedokrwistoÊç u dzieci algorytm post powania NiedokrwistoÊç u dzieci algorytm post powania 1 NiedokrwistoÊç u dzieci algorytm post powania Dr hab. n. med. Teresa Jackowska Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kszta cenia Podyplomowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITAMINUM B 12 WZF 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań VITAMINUM B 12 WZF 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Cyanocobalaminum Należy

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

Niedokrwistość u pacjentów OIT opracowała lek. Paulina Kołat

Niedokrwistość u pacjentów OIT opracowała lek. Paulina Kołat Niedokrwistość u pacjentów OIT opracowała lek. Paulina Kołat na podstawie Anaemia during critical illness T.S. Walsh, Ezz-El El-Din Saleh Br J Anaesth, July 2006 DEFINICJA Stężenie hemoglobiny poniżej

Bardziej szczegółowo

Hematologia dziecięca

Hematologia dziecięca Hematologia dziecięca dr n. med. Jolanta Meller Odrębności hematologiczne wieku rozwojowego Hematopoeza płodowa I. Mezodermalny - od 2 tyg. do 2 m.ż. płodowego II. Narządowy - od 2 do 4 m.ż. płodowego

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE?

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE? CATOSAL: SKŁAD Per ml: Butafosfan Witamina B12 WSKAZANIA 100 mg ] Źródło aktywnego fosforu ] 0,050 mg ] Składniki Dodatek witaminowy aktywne Zaleca się stosowanie preparatu przy zaburzeniach przemiany

Bardziej szczegółowo

1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna

1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć Seminaria 1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna Ludzki układ odpornościowy Składowe i mechanizmy odporności wrodzonej Składowe i mechanizmy odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 PCA Zakres akredytacji Nr AM 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 2 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość u kobiety z zakrzepicą w układzie żyły wrotnej

Małopłytkowość u kobiety z zakrzepicą w układzie żyły wrotnej Małopłytkowość u kobiety z zakrzepicą w układzie żyły wrotnej Ewa Stefańska-Windyga Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 39- letnia pacjentka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza Laboratorium M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o zaprasza Polecane badania: AspAT AlAT GGTP 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł Bilirubina 5.00 zł HBSAg 12.00 zł AntyHCV 35.00 zł Albuminy 5.00

Bardziej szczegółowo

CHOROBY KRWI U DZIECI

CHOROBY KRWI U DZIECI Benigna Konatkowska CHOROBY KRWI-NIEDOBORY CZERWONE BIAŁE PŁYTKI KRWI OSOCZE CHOROBY KRWI U DZIECI NIEDOKRWISTOŚCI niedoborowe (Fe, vit. B12, kw.foliowy, Cu) pokrwotoczne hemolityczne aplastyczne w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zespół Gilberta u chorego z rozpoznaniem przewlekłego wzw B, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i HFE-hemochromatozy

Zespół Gilberta u chorego z rozpoznaniem przewlekłego wzw B, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i HFE-hemochromatozy Zespół Gilberta u chorego z rozpoznaniem przewlekłego wzw B, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i HFE-hemochromatozy Katarzyna Sikorska Gdański Uniwersytet Medyczny ABC Hepatologii dziecięcej 16.10-17.10.2015,

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Krzysztof Letachowicz Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger Cewkowo-śródmiąższowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 764 Poz. 86 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Hipertransaminazemia- co z tym fantem zrobić? Agnieszka Bakuła

Hipertransaminazemia- co z tym fantem zrobić? Agnieszka Bakuła Hipertransaminazemia- co z tym fantem zrobić? Agnieszka Bakuła Przypadek 1 Dziewczynka 18/12 Dotychczas zdrowa Hospitalizacja z powodu wymiotów, biegunki i gorączki Bad przedm: cechy niewielkiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

Temat: PIELĘGNOWANIE W SCHORZENIACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

Temat: PIELĘGNOWANIE W SCHORZENIACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO Temat: PIELĘGNOWANIE W SCHORZENIACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO mgr Iwona Malinowska-Lipień Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego WNZ CM UJ 5/20/2012 Projekt

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych jelit

Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych jelit Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Odział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Al. Dzieci Polskich 20, 04-730, Warszawa Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. Załącznik nr 1 Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Wersja 1.1 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/33 02-516 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krew I. Michał Pyzlak. www.pathophysiology.amwaw.edu.pl

Krew I. Michał Pyzlak. www.pathophysiology.amwaw.edu.pl Krew I Michał Pyzlak www.pathophysiology.amwaw.edu.pl Czym jest krew? Osocze Woda Elektrolity Białka Albuminy, Globuliny, Czynniki krzepnięcia Elementy morfotyczne Erytrocyty Leukocyty Płytki Erytropoeza

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6. Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6. Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6 Nazwa przedmiotu: Immunopatologia Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 492 Poz. 66 Załącznik B.3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie adjuwantowe

Bardziej szczegółowo

Hiperkaliemia. Dzienne zapotrzebowanie. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska. 1 meq/kg/dobę. 1 meq K + - 2,5cm banana

Hiperkaliemia. Dzienne zapotrzebowanie. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska. 1 meq/kg/dobę. 1 meq K + - 2,5cm banana Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska Dzienne zapotrzebowanie 1 meq/kg/dobę 1 meq K + - 2,5cm banana Dzienne zapotrzebowanie osoby 70 kg = 30 cm banana 1 Prawidłowe wartości potasu w

Bardziej szczegółowo

Zespół hemofagocytowy. Podstawy teoretyczne i opis przypadku

Zespół hemofagocytowy. Podstawy teoretyczne i opis przypadku Zespół hemofagocytowy Podstawy teoretyczne i opis przypadku Definicja Z.h. (Hemophagocytic lymphohistiocytosis) HLH Rzadki zespół objawów klinicznych składający się z: - gorączki - pancytopenii - splenomegalii

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 załącznik nr 18 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ AZOOSPERMIA badanie wykrywa delecje w regionie długiego ramienia chromosomu Y w fragmencie zwanym AZF, będące często przyczyną azoospermii lub oligospermii o podłożu

Bardziej szczegółowo

Niedokrwistości spowodowane nieprawidłową lub upośledzoną syntezą hemoglobiny

Niedokrwistości spowodowane nieprawidłową lub upośledzoną syntezą hemoglobiny Niedokrwistości spowodowane nieprawidłową lub upośledzoną syntezą hemoglobiny 3 Niedokrwistości spowodowane nieprawidłową syntezą hemoglobiny bądź upośledzoną syntezą hemoglobiny są niedokrwistościami

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie choroby Hurler

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie choroby Hurler Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY HURLER ICD-10 E-76.0 - Mukopolisacharydoza typu I (MPS I) Dziedzina medycyny: pediatria załącznik nr 23 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Okresy rozwojowe. Najczęściej występujące objawy chorób u dzieci. płód i noworodek okres niemowlęcy małe dziecko okres dojrzewania

Okresy rozwojowe. Najczęściej występujące objawy chorób u dzieci. płód i noworodek okres niemowlęcy małe dziecko okres dojrzewania Ogólne zasady postępowania z chorym dzieckiem. Interpretacja podstawowych badań dodatkowych. Najczęściej występujące schorzenia w poszczególnych okresach rozwojowych. dr n. med. Jolanta Meller Okresy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 6 maja 2016 r. Nazwa i adres INVICTA Sp. z

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 1. Pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) Podstawowym sposobem uzyskania próbki do badania płynu mózgowo rdzeniowego jest punkcja lędźwiowa. Nakłucie lędźwiowe przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Techniki w badaniu hematologicznym

Techniki w badaniu hematologicznym Techniki w badaniu hematologicznym UKŁAD CZERWONOKRWINKOWY ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ KRWI CZŁOWIEK - 5-5,5 l =7%= ok. 70 ml/kg m.c. PIES - ok. 90 ml/kg m.c. KOT - ok. 60 ml/kg m.c.! Prawidłowy skład krwi pies /

Bardziej szczegółowo

Problemy przedstawione w prezentowanym przypadku: Odstawienie immunosupresji Przewlekłe odrzucanie Zwiększona immunosupresja Zakażenie

Problemy przedstawione w prezentowanym przypadku: Odstawienie immunosupresji Przewlekłe odrzucanie Zwiększona immunosupresja Zakażenie Problemy przedstawione w prezentowanym przypadku: Odstawienie immunosupresji Przewlekłe odrzucanie Zwiększona immunosupresja Zakażenie Pytania Co było przyczyną zgonu dziecka? 1. Odstawienie leków przez

Bardziej szczegółowo

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u psów

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u psów Zewnątrzwydzielnicza niewydolność Roman Lechowski Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinika, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Niewystarczajace wytwarzanie enzymów trawiennych przez trzustkę

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO BIAŁACZKI WIEKU DZIECIĘCEGO

CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO BIAŁACZKI WIEKU DZIECIĘCEGO CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO BIAŁACZKI WIEKU DZIECIĘCEGO ZWIĘKSZONE RYZYKO WYSTĄPIENIA BIAŁACZKI Zakażenia wirusowe Promieniowanie jonizujące Związki chemiczne (benzen- ANLL) Środki alkilujące

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.71. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji: 1) Do programu kwalifikowani są dorośli świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum) - witaminy B 12.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum) - witaminy B 12. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITAMINUM B 12 WZF, 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wstęp: Bladość u dzieci do 1 roku życia Bladość to subiektywny objaw polegający

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Działania niepożądane radioterapii

Działania niepożądane radioterapii Działania niepożądane radioterapii Powikłania po radioterapii dzielimy na wczesne i późne. Powikłania wczesne ostre występują w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ostry odczyn popromienny

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krew składa się z części płynnej i składników morfotycznych tj. z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi.

Krew składa się z części płynnej i składników morfotycznych tj. z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi. PIELĘGNOWANIE PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO Krew składa się z części płynnej i składników morfotycznych tj. z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi. U dorosłego człowieka

Bardziej szczegółowo

1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego ) 6. wybiórcza hipoplazja układu płytkotwórczego

1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego ) 6. wybiórcza hipoplazja układu płytkotwórczego Skazy krwotoczne Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM Krzepnięcie krwi I.Małopłytkowości zależne od zaburzeń w wytwarzaniu 1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Co to są nieswoiste zapalenia jelit? Grupa chorób w których dochodzi

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia I.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) Załącznik nr 25 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD-10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

Zanim wypiszemy do domu dziecko hipotroficzne opis przypadku

Zanim wypiszemy do domu dziecko hipotroficzne opis przypadku Zanim wypiszemy do domu dziecko hipotroficzne opis przypadku Agnieszka Jalowska Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik kliniki: dr. hab. Barbara Królak-Olejnik,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo