Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa"

Transkrypt

1 Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: Warszawa, grudzień 2008

2 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08 Praca nr Słowa kluczowe (maksimum 5 słów): teleinformatyczna infrastruktura krytyczna; system informacyjny o zasobach teleinformatycznych. Kierownik pracy: doc. dr hab. inż. Marian Kowalewski Wykonawcy pracy: inż. Bogdan Chojnacki Z 10 inż. Paweł Godlewski Z 10 mgr inż. Zofia Hendler Z 10 dr inż. Jacek Jarkowski Z 10 mgr inż. Ryszard Kobus Z 10 dr inż. Bolesław Kowalczyk Z 10 Bartłomiej Parol Z 10 mgr inż. Barbara Regulska Z 10 mgr inż. Tomasz Sędek Z 10 mgr inż. Kamil Wrzosek Z 10 Katarzyna Godlewska Z 10 Kierownik Zakładu: inż. Bogdan Chojnacki 2

3 SPIS TREŚCI Stosowane skróty i określenia Wstęp Wprowadzenie, uzasadnienie realizacji pracy Cele i problemy badawcze pracy Przedmiot i obszar pracy, uwarunkowania, przyjęte założenia Stosowane metody badawcze Wnioski z literatury Układ pracy Infrastruktura teleinformatyczna państwa Ogólnie o podziale infrastruktury teleinformatycznej państwa Architektura struktura sieci telekomunikacyjnych Sieci szkieletowe stan obecny i ewolucja Sieci dostępowe stan obecny i ewolucja Sieci komputerowe Sieci specjalne Sieci telekomunikacyjne wybranych operatorów ogólnokrajowych Telekomunikacja Polska S.A. (TP) Exatel S.A Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o. (TK) Netia Telekom S.A Publiczne sieci GSM Zarządzanie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych Identyfikacja podstawowego sprzętu telekomunikacyjnego w kraju Usługi telekomunikacyjne Lokalizacje zasadniczych składników systemów telekomunikacyjnych i systemu informacyjnego Instalacje elektryczne lokalizacji Instalacje klimatyzacji i wentylacji lokalizacji Instalacje inteligentnego budynku lokalizacji Instalacje przeciwpożarowe lokalizacji Instalacje dozoru lokalizacji Wymagania na ochronę fizyczną obiektu lokalizacji System informacyjny o infrastrukturze krytycznej państwa Aplikacje infrastruktury teleinformatycznej państwa Badanie potrzeb przewidywanych użytkowników systemu informacyjnego o zasobach infrastruktury teleinformatycznej państwa Model systemu informacyjnego o zasobach infrastruktury teleinformatycznej państwa Architektura modelu Struktura funkcjonalna modelu Struktura techniczna modelu Systemy telekomunikacyjne na potrzeby systemu informacyjnego Baza danych systemu informacyjnego Wielkoformatowe systemy zobrazowania Struktura informacyjno-technologiczna modelu Struktura organizacyjna modelu Wnioski i uogólnienia końcowe Bibliografia

4 SPIS TABEL Tabl. 1. Klasy komórek systemu UMTS Tabl. 2. Przepływności systemu WiMAX, standard IEEE Tabl. 3. Przepływności systemu WiMAX, standard IEEE a,b,c Tabl. 4. Przepływności systemu WiMAX, standard IEEE d Tabl. 5. Podstawowe parametry AP Tabl. 6. Podział częstotliwości w systemach satelitarnych Tabl. 7. Dane techniczne systemu Skystar Advantage Tabl. 8. Klasy nadajników SB wg ETSI Tabl. 9. Klasy odbiorników SB wg ETSI SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Model odniesienia światłowodowej sieci dostępowej FITL Rys. 3. Architektura i struktura techniczna systemu dostępowego DPL Rys. 4. Architektura sieci UMTS Rys. 5. Struktura sieci radiowej UTRAN Rys. 6. Architektura sieci radiowej GERAN Rys. 7. Struktura sieci szkieletowej wersja R Rys. 8. Podstawowe globalne standardy szerokopasmowych radiowych sieci typu WiMAX i Wi-Fi wg IEEE oraz ETSI Rys. 9. Sieci WLAN (Wi-Fi) a WPAN identyfikacja Rys. 10. Architektura systemu TETRA V+D Rys. 11. Struktura sieci krajowej SDH TP Rys. 12. Struktura sieci krajowej SDH płaszczyzna tranzytowa TP Rys. 13. Struktura sieci krajowej DWDM płaszczyzna tranzytowa TP Rys. 14. Charakterystyka zasobów transportowych WSN struktura sieci transportowej TP Rys. 15. Struktura sieci transportowej SC płaszczyzna strefowa TP Rys. 16. Sieć teletransmisyjna Exatel Rys. 17. Sieć telekomunikacyjna Tel-Energo S.A Rys. 18. Podstawowa infrastruktura telekomunikacyjna Telbank S.A Rys. 19. Sieć kabli światłowodowych TK Rys. 20. Sieć DWDM, SDH STM 16 TK Rys. 21. Sieć teletransmisyjna TK Rys. 22. Sieć ATM, FR i IP TK Rys. 23. Sieć X.25 TK Rys. 24. Węzły cyfrowe szkieletu sieci telefonicznej TK Rys. 25. Mapa obszarów licencyjnych Netia Telekom Rys. 26. Proponowany sposób ustawienia szaf serwerowych Rys. 27. Serwerowania systemu Rys. 28. Schemat blokowy struktury organizacyjnej systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych państwa Rys. 29. Architektura ogólna systemu Rys. 30. Architektura softwarowa systemu koncepcja wstępna Rys. 31. Koncepcja wstępna architektury systemu w głównej i w zapasowej lokalizacji

5 Stosowane skróty i określenia AmI Ambient Intelligence sieci inteligencji otoczenia AP Access Point punkt dostępu AuC Authentication Center centrum uwierzytelniania w UMTS ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ATM Asynchronous Transfer Mode BBN Biuro Bezpieczeństwa Narodowego BSC Base Station Controller sterownik stacji bazowej BSS Base Station Subsystem podsystem stacji bazowych systemu komórkowego CEPIK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CORBA Common Object Request Broker Architecture standard sieci zarządzania telekomunikacją DCE Data Communication Equipment urządzenia pośredniczące łączące terminal końcowy z kanałem komunikacyjnym DPL/PLC Digital Power Line system dostepowy na liniach energetycznych DTE Data Terminal Equipment końcowe terminale danych DWDM Dense Wavelength Division Multiplet FDD Frequency Division Duplex dupleks czestotliwosciowy EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution ESS Extended Service Set kilka punktów dostępu jednej RLAN ETSI European Telecommunications Standard Institute europejski instytut standardów telekomuikacyjnych FTTB Fiber To The Building FTTC Fiber To The Curb FTTH Fiber To The Home FITL Fiber In The Loop GEO Geostationary Earth Orbit geostacjonarny system satelitarny GERAN GSMEDGE Radio Access Network GGSN Gateway GPRS Support Node węzeł sieci pakietowej UMTS GIS Geographic Informations Systems geograficzny system informacyjny GMSC Gateway Mobile Switching Center radiokomunikacyjna centrala tranzytowa GOCC Ground Operations Control Center centrum sterowania siecią naziemną systemu satelitarnego GPRS General Packet Radio Service GSM Global System Mobile Communications CS-MGW Circuit Switched Media Gateway brama medialna UMTS HDSL High data rate Digital Subscriber Line HEO _ Highly Eliptical Orbit system satelitarny o orbitach silnie eliptycznych HFC Hybrid Fiber-Coax HFDD Half Frequency Division Duplex dupleks częstotliwościowo-czasowy (mieszany) HSS Home Subscriber Sever serwer w UMTS HLR Home Location Register rejestr abonentów macierzystych w UMTS HSDPA High Speed Downlink Packet Access IAB Internet Activities Bard grupa standardów zarządzania sieciami informatycznymi pracującymi zgodnie z protokołem TCP/IP (protokół zarządzania SNMP) IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers miedzynarodowy instytut inżynierow elektroniki i elektryki IMA Investe Multiplexing over ATM 5

6 IMS IP Multimedia Subsystem podsystem w R5 UMTS IMS-MGW IP Multimedia Subsystem Media Gateway brama w R5 UMTS IP Internet Protocol IPv4 Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6 ISDN Integrated Services Digital Network ISO International Standards Organization międzynarodowa organizacja standardów telekomunikacyjnych ITU-T International Telecommunication Union-Telecommunication Standarization Sektor międzynarodowa unia telekomunikacyjna KATASTER nieruchomości rejestr o gruntach, budynkach i ich właścicielach KEP Krajowa Ewidencja Podatników KITI Krytyczna Infrastruktura Teleinformatyczna LAN Local Area Network lokalne sieci komputerowe LEO Low Earth Orbit system satelitarny o niskich orbitach kołowych LOS Line of Sight optyczna widoczność anten MAN Metropolitan Area Network metropolitalne sieci komputerowe MEO Medium Earth Orbit system satelitarny o średnich orbitach kołowych MFA Management Functional Areas funkcjonalne obszaru zarzadzania w telekomunikacji MI Ministerstwo Infrastruktury MON Ministerstwo Obrony Narodowej MRFP Media Resource Functioń Processor pocesor stosowany w UMTS MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NLOS Non Line of Sight brak bezpośredniej widoczności optycznej anten NMT Nordic Mobile Telecommunications NOM Niezależny Operator Międzystrefowy OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing OSI Open Systems Interconnection wzorcowy model sieci telekomunikacyjnej PCM Pulse Code Modulation PDH Plezjochronous Digital Hierarchy PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PLMN Public Land Mobile Network POTS Plain Old Telephone Sernice PSTN Public Switched Telephony Network RAN Radio Access Network radiowe sieci dostępowe REGON Powszechny Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej RLAN Radio Lokal Area Networks) w ETSI, a w IEEE jako WLAN (Wireless LAN), sieci AmI wykorzystujące fale radiowe, podczerwieni, światła widzialnego i inne. RNC Radio Network Controller sterownik sieci radiowej SCC Satellite Control Centr stacja centralnego sterowania satelitami SDH Synchronous Digital Hierarchy SEZTEL System Ewidencji Zasobów Telekomunikacyjnych (TP S.A.) SGSN Serving GPRS Support Node węzeł sieci pakietowej UMTS SGW Signalling Gateway Function brama sygnalizacyjna w UMTS SHDSL Single-Pair Hight bit rete DSL SOFDMA Scalable Ortogonal Frequency Division Multiplexing Access odmiana modulacji OFDMA SOCC Satelite Operations Control Center centrum sterowania segmentem kosmicznym STB Set-Top Box detector TV 6

7 TC SMG Technical Cominittee Special Mobile Group TDD Time Division Duplex dupleks czasowy TDMA Time Division Multiple Access dostęp czasowy do kanału radiowego TEDS TETRA Enhanced Data Services program budowy systemu TETRA 2 (TETRA Release 2 TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TETRA Terrestrial Trunked Radio cyfrowy system radiowej łączności dyspozytorskiej standardu ETSI z wielodostępem TDMA TMN Telecommunications Management Network sieć zarządzania telekomunikacją TTAC Tracking, Telemetry and Command naziemna stacja kontrolna UMTS Universal Mobile Telecommunications System UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej WAN Wide Area Network rozległe sieci komputerowe WAVE Wileless Access for the Vehicular Environment nazwa standardu IEEE p definiującego radiowe środowisko w samochodach WDM Wavelenght Division Multiplexing Wi-Fi Wireless Fidelity radiowe sieci dostępowych, stosowane wewnątrz i/lub na zewnątrz obiektów standardu IEEE WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access nazwa handlowa urządzeń radiowych szerokopasmowych sieciach metropolitalnych WMAN (Wireless MAN), odnosząca się do rodziny systemów standardu IEEE (ETSI HIPERMAN & HIPERACCESS) Wireless LAN Working Group Grupa Roboczej standardu IEEE , która miedzy innymi certyfikuje interoperacyjność sprzętu (Wi-Fi Aliance) WLAN Wireless Local Area Network WPAN Wireless Personal Area Nerwork radiowe sieci osobistego otoczenia VDSL Very high data rate Digital Subscriber Line VLR Visitors Location Register rejestr abonentów wizytujących VoIP Voice over Internet Protocol VSAT Very Small Aperture Terminal terminale o małych antenach systemu satelitarnego xdsl x Digital Subscriber Line 3G Mobile Switching Centre centrala radiokomunikacyjna 3G-MSC 7

8 1. Wstęp Niniejszy wstęp zawiera informacje dotyczące zasadniczych uwarunkowań realizacji projektu finansowanego z działalności statutowej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, które sprowadzono do prezentacji: celu i problemów badawczych realizowanych w ramach pracy, przedmiotu pracy oraz uwarunkowań jej realizacji i przyjętych założeń, stosowanych w toku realizacji pracy metod badawczych, wniosków z dostępnej literatury i dokumentów źródłowych, jakie wykorzystywano w toku realizacji zadań pracy i studiowania ich przed przystąpieniem do realizacji pracy, układu pracy Wprowadzenie, uzasadnienie realizacji pracy Postęp cywilizacyjny, jaki jest zauważalny w naszych czasach oraz towarzyszące temu procesowi zagrożenia skłaniają do jednej zasadniczej refleksji a zarazem pytania. Czy stać jest tak rozwinięte społeczeństwo, jakim jest społeczeństwo jednoczącej się Europu, na zapewnienie ram jej bezpieczeństwa. Oczywiście odpowiedź jest tutaj jedna, przynajmniej w deklaracjach osób i organów, czy też organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w jej państwach tak jest stać, a jeśli nie to musi być stać. Skoro przyjmiemy to za pewnik, to musimy zdawać sobie sprawę między innymi z obszaru, uwarunkowań oraz zasobów, jakimi dysponują instytucje i organizacje odpowiedzialne za tego typu zadania w kraju, a związane głównie z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Przystępując do realizacji przedmiotowych zadań w ramach tego projektu dokonano rozpoznania przedmiotu badań. Z pracy tej wynikło kilka ważnych problemów, a głównie takich, które wskazują na potrzebę wyposażenia organów i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe we wszelkie zasoby, które umożliwia skuteczne ich działanie, a nie deklarowanie tego działania. W środowisku zajmującym się zasobami teleinformatycznymi oraz problemami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wiadomym jest, że infrastruktura teleinformatyczna w kraju jest niezwykle wrażliwą i podatna materią na różnego rodzaju zagrożenia. Ten stan rzeczy dostrzegły instytucje państwowe i różnego rodzaju organizacje tym zainteresowane, które doprowadziły do powstania stosownych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń). Zasoby teleinformatyczne są zaliczane do krytycznej infrastruktury państwa. A skoro tak, to powinny być szczególnie chronione i zabezpieczone. Ten stan rzeczy wynika z kilku powodów, głównie jednak z tego, że bez ich sprawnego funkcjonowania nie ma sprawnego funkcjonowania gospodarki i państwa, a bez ich znajomości i wiedzy o nich nie ma skutecznej realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Biorąc pod uwagę zasygnalizowane fakty oraz brak w naszym kraju nowoczesnego systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, powstała sytuacja, która wyzwoliła zainteresowanie, niepokój a zarazem chęć opracowania wstępnej koncepcji modelu systemu informacyjnego 8

9 o przedmiotowych zasobach w kraju na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Stąd też tematem pracy statutowej jest Infrastruktura teleinformatyczna państwa Cele i problemy badawcze pracy Głównym celem pracy jest opracowanie i przedstawienie wstępnej koncepcji (modelu) systemu informacyjnego o zasobach telekomunikacyjnych w kraju na potrzeby organów i instytucji odpowiedzialnych za rozwój, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe państwa. Celami cząstkowymi pracy są: 1) dokonanie identyfikacji infrastruktury teleinformatycznej państwa na potrzeby opracowania wstępnej koncepcji (modelu) systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych państwa, 2) określenie potrzeb wybranych podmiotów na różnych szczeblach organizacyjnych państwa i w ramach jego organizacji w zakresie dysponowania niezbędnymi informacjami o infrastrukturze teleinformatycznej państwa, 3) przedstawienie wstępnej koncepcji (modelu) systemu informacyjnego o zasobach infrastruktury teleinformatycznej państwa Przedmiot i obszar pracy, uwarunkowania, przyjęte założenia Przedmiotem pracy jest wstępna koncepcja (model) systemu informacyjnego o zasobach informatycznych w kraju, budowana na potrzeby instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w państwie. Koncepcja ta dotyczy w szczególności ogólnych wymagań na przedmiotowy model oraz jego architekturę i to w zakresie funkcjonalności, struktury technicznej, informacyjno-tehnologicznej oraz organizacyjnej. Ważne miejsce w prezentowanej wstępnej koncepcji modelu przedmiotowego systemu informacyjnego przypisano identyfikacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w kraju. Założono, że identyfikacja ta zostanie przeprowadzona z jednej strony w sposób ogólny, natomiast z drugiej strony w sposób taki, by ukazać ogrom problemów z nią związanych. Założono także, że w ramach ogólnej prezentacji infrastruktury teleinformatycznej, która stanowić będzie merytoryczną zawartość treści przedmiotowej bazy informacyjnej, zostaną zaprezentowane systemy informacyjne dostępne zespołowi badawczemu, a dotyczące identyfikowanej bazy teleinformatycznej w tym systemy paszportyzacji. Realizacja zamierzonej pracy wymagała przeprowadzenia badań, które w znacznym względzie dotyczą potrzeb przewidywanych użytkowników na dysponowanie tego typu systemem informacyjnym w kraju, w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Ze względu na ograniczone środki realizacji projektu założono, że badania te zostaną ograniczone do przeprowadzenia wywiadów z osobami ekspertami zajmującymi się tą problematyką w kraju i to na różnych szczeblach organizacyjnych państwa. 9

10 1.4. Stosowane metody badawcze W toku realizacji zadań w ramach pracy statutowej stosowano podejście systemowe oraz empiryczne i teoretyczne metody badawcze. Zastosowanie w toku realizacji zadań podejścia systemowego było podyktowane tym, że rozwiązywany problem badawczy dotyczący opracowania wstępnej koncepcji modelu systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych w kraju jest systemem. Z jednej strony jest on cząstką innych systemów, ich podsystemem np. systemu o zasobach infrastrukturalnych w kraju, a z drugiej strony posiada on własne elementy składniki, będące jego podsystemami. Wśród metod empirycznych, stosowano wywiad oraz opinie ekspertów. Metodami tymi objęto specjalistów ekspertów na wszystkich szczeblach organizacyjnych państwa, tzn. gmina, powiat, województwo, aglomeracja miejska m. st. Warszawa oraz administracja szczebla centralnego: MSWiA, UKE, MI, BBN. Badania te umożliwiły pozyskanie informacji na temat sposobu działania administracji miasta w systemie zarządzania kryzysowego (SZK) i jej potrzeb informacyjnych w tym procesie. Ponadto pozwoliły one opracować założenia, uwarunkowania i wymagania wstępnej koncepcji modelu systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych w kraju. Wśród metod teoretycznych stosowano głównie analizę i syntezę, porównanie, uogólnienie, analogię i modelowanie, które stały się dopełnieniem stosowanych metod empirycznych. Zastosowanie tych metod umożliwiło osiągnięcie założonych celów i problemów badawczych w pracy. Dotyczy to szczególnie analizy materiałów oraz rozwiązywanie problemów w zakresie budowy wstępnej koncepcji modelu przedmiotowego systemu informacyjnego 1.5. Wnioski z literatury W toku przygotowania zespołu do realizacji zadań w ramach pracy statutowej oraz w toku jej realizacji stwierdzono brak dokumentów źródłowych dotyczących systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych w kraju. Jednocześnie należy stwierdzić, że istnieją zasoby bibliograficzne, co do opisu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju, zarówno te dostępne w środowisku naukowym jak i wśród operatorów telekomunikacyjnych. Przy czym mają one charakter opracowań ogólnych, często przestarzałych 1. Natomiast opracowania konkretne, szczegółowe, jakimi dysponują operatorzy telekomunikacyjni 2 i to z różnym stopniem szczegółowości, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są chronione przez ich właścicieli i nie są udostępniane praktycznie żadnym podmiotom. Z takich to powodów zamieszczane w niniejszym opracowaniu dane z jednej strony mają charakter ogólny, natomiast z drugiej strony wystarczający na potrzeby prowadzonych badań i opracowanej wstępnej koncepcji modelu systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych w kraju. Uzupełnieniem tego stanu rzeczy była wiedza i umiejętności zespołu prowadzącego badania i wykonującego niniejsze opracowanie. 1 Patrz np. strony www operatorów telekomunikacyjnych. 2 Praktycznie TP S.A. system Seztel. Operatorzy inni posiadają dane o swoich zasobach telekomunikacyjnych, przy czym wiedza ta ma charakter rozproszony. 10

11 1.6. Układ pracy Sprawozdanie z przeprowadzonych badań i prac zawiera: wprowadzenie, charakterystykę infrastruktury telekomunikacyjnej państwa, wnioski z badań potrzeb przewidywanych użytkowników systemu informacyjnego o zasobach telekomunikacyjnych państwa, wstępna koncepcja (model) systemu informacyjnego o zasobach telekomunikacyjnych państwa, wnioski i uwarunkowania końcowe. We wprowadzeniu przedstawiono podstawy metodologiczne rozwiązywanego problemu, przyjęte założenia i uwarunkowania w toku realizacji pracy. W dziale poświeconym infrastrukturze telekomunikacyjnej państwa przedstawiono wnioski z jej identyfikacji i klasyfikacji w różnych aspektach. Przy czym uwagę skoncentrowano głównie na architekturze i organizacji systemów telekomunikacyjnych i sieci mających wymiar krajowy. Autorzy zdają sobie sprawę tego, że ten problem ten jest ważnym problemem z punktu charakteru pracy budowy systemu informacyjnego o zasobach telekomunikacyjnych i nie został on ostatecznie rozwiązany. Natomiast został zasygnalizowany i powinien być uwzględniany w budowie przedmiotowego systemu informacyjnego. W dziale dotyczącym wniosków z badań przewidywanych użytkowników systemu informacyjnego przedstawiono ich potrzeby, opinie i spostrzeżenia, jakie wynikły w toku wywiadów i rozmów z nimi przeprowadzonych. Wyniki te świadczą o wadze problemu i potrzebie jego rozwiązania. W dziale poświęconym modelowi systemu informacyjnego o zasobach telekomunikacyjnych państwa zaprezentowano architekturę tego modelu i przedstawiono charakterystykę jego składników. Wnioski i uogólnienia stały się dopełnieniem niniejszego sprawozdania. 2. Infrastruktura teleinformatyczna państwa Dokonując identyfikacji i ogólnego opisu infrastruktury teleinformatycznej państwa zasygnalizowano szereg problemów, które przy dalszej realizacji projektu powinny być uszczegółowione i stanowić bazę a zarazem zasadniczą treść systemową przedmiotowego systemu informacyjnego. Biorąc za podstawę te ustalenia główną uwagę zwrócono na: ogólny podział infrastruktury teleinformatycznej państwa, architekturę i charakterystykę wybranych sieci telekomunikacyjnych w kraju, w tym sieci szkieletowej, dostępowych, komputerowych i specjalnych, sieci telekomunikacyjne wybranych operatorów ogólnokrajowych, w tym głównie Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP), Exatela S.A., Telekomunikacji Kolejowej spółki z o.o. (TK), Netia Telekom. S.A. oraz publicznych sieci GSM, zarządzanie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, identyfikację podstawowego sprzętu telekomunikacyjnego w kraju, podstawowe usługi telekomunikacyjne świadczone użytkownikom sieci, 11

12 lokalizację zasadniczych składników identyfikowanych systemów telekomunikacyjnych Ogólnie o podziale infrastruktury teleinformatycznej państwa Zgodnie z przyjętymi celami projektu realizacja zadania w zakresie identyfikacji infrastruktury teleinformatycznej państwa wymaga przyjęcia określenia infrastruktura teleinformatyczna państwa i ustalenia jej zakresu. Przyjęcie tego określenia, z formalnego punktu widzenia wymaga zaczerpnięcia wiedzy wywodzącej się z określenia telekomunikacja i teleinformatyka. Powszechnie wiadomym jest, że telekomunikacja, jako dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej zajmuje się przekazywaniem na odległość wiadomości za pośrednictwem sygnałów głównie elektrycznych 3. Poza transmisją wszelkiego rodzaju informacji, sposobami jej przetwarzania i kodowania oraz innymi obszarami, telekomunikacja zajmuje się infrastrukturą zasobami telekomunikacyjnymi, w tym głównie sieciami i urządzeniami (systemami) telekomunikacyjnymi w różnych aspektach, o co nam w niniejszej pracy szczególnie chodzi. Natomiast teleinformatyka, jako dziedzina techniki, zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych (głównie cyfrowych) do przekazywania informacji miedzy komputerami 4. Oznacza to, że organizowane na potrzeby przesyłania informacji systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne w swej istocie bazują na wspólnych zasobach materialnych infrastrukturze (urządzeniach, sieciach systemach) telekomunikacyjnych. Współczesna infrastruktura teleinformatyczna obejmuje dwie coraz bardziej przenikające się hierarchiczne struktury komunikacyjne, a mianowicie sieci komputerowe oraz sieci telekomunikacyjne, oparte nadal o cyfrowe systemy komutacyjne (centrale) wraz z różnymi sieciami dostępu abonenckiego. Mówiąc o infrastrukturze teleinformatycznej państwa mamy na uwadze głównie zasoby telekomunikacyjne umożliwiające organizowanie sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych w kraju. Przy czym w tym miejscu mamy także na uwadze inne zasoby urządzenia i systemy, które wywierają znaczny wpływ na sieci telekomunikacyjne, zasilając je i zabezpieczając. Mówiąc o infrastrukturze teleinformatycznej mamy także na uwadze miejsca instalacji i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz pośrednio personel użytkujący je i obsługujący. Przy czym ustalmy już na wstępie, że w dobie systemów cyfrowych trudno o klasyczną sieć telekomunikacyjną, która nie realizuje funkcji sieci teleinformatycznej. Pomijając różnice i subtelności pomiędzy wskazywanymi sieciami, możemy przyjąć, że infrastruktura teleinformatyczna to nic innego jak infrastruktura telekomunikacyjna, która odpowiednio zorganizowana umożliwia świadczenie usług telekomunikacyjnych abonentom w kraju posiadającym różnego rodzaju terminale, w tym komputery. Uogólniając należy stwierdzić, że infrastruktura teleinformatyczna państwa, to urządzenia i systemy zorganizowane w sieci telekomunikacyjne, teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczone i zasilane wraz z miejscami oraz obiektami ich eksploatowania, świadcząca usługi telekomunikacyjne na terenie kraju. 3 Wielka encyklopedia PWN, Warszawa, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań,

13 Przyjęcie określenia infrastruktury teleinformatycznej państwa oraz przyjęte cele pracy wymagają określenia jej zakresu, a więc jej identyfikacji, jako jednego z wielu przedmiotu prac i badań niniejszego projektu. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi infrastruktury teleinformatycznej w kraju są organizowane za pomocą urządzeń i systemów telekomunikacyjnych sieci telekomunikacyjne. Sieci te odpowiednio zorganizowane, posiadające specjalizowane systemy zarządzania i utrzymania, zasilania i zabezpieczenia, eksploatowane są przez ich użytkowników i zarządzane przez operatorów telekomunikacyjnych. Mają one rozmach sieci krajowych i regionalnych oraz charakter sieci publicznych i wydzielonych (specjalnych, resortowych). Sieć telekomunikacyjna to zespół węzłów (central, systemów komutacyjnosterujących) i linii telekomunikacyjnych rozmieszczonych w określonym obszarze, wraz z systemami zarządzającymi i zabezpieczającymi jej funkcjonowanie, świadcząca usługi telekomunikacyjne użytkownikom (abonentom). Z punktu widzenia charakteru niniejszej pracy obiektem zainteresowania są następujące składniki sieci telekomunikacyjnych: architektura i struktura sieci telekomunikacyjnych, rodzaj sprzętu technicznego użytego do budowy sieci telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone użytkownikom sieci, lokalizacje zasadniczych składników systemów telekomunikacyjnych (miejsca instalacji i eksploatacji, przebieg linii telekomunikacyjnych, lokalizacje ) Architektura struktura sieci telekomunikacyjnych Biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanego medium transmisyjnego wyszczególniamy dwa rodzaje sieci telekomunikacyjnych: przewodowe, bezprzewodowe. Do budowy sieci przewodowych wykorzystuje się kable metalowe (symetryczne i współosiowe) i kable światłowodowe. Natomiast do budowy sieci bezprzewodowych wykorzystuje się łącza radiowe różnych zakresów, głównie mikrofalowego zapewniające przepływności do ok. 560 Mbit/s oraz zakresu podczerwieni do ok. 1 Gbit/s na niewielkie odległości. Uwzględniając stosowane metody komutacji w sieciach telekomunikacyjnych wyszczególniamy dwa rodzaje sieci: sieci z komutacją pakietów (np. sieć komputerowa), sieci z komutacja kanałów (np. sieć PSTN). Natomiast uwzględniając przepływności w kanałach, jakie są stosowane w sieciach telekomunikacyjnych powszechnie dzielimy je na: wąskopasmowe udostępniające kanał o przepływności do 64 kbit/s lub grupy kanałów o przepływności do 2, 048 Mbit/s, średniopasmowe udostępniające kanał o przepływności od 2 do 34 Mbit/s 5, szerokopasmowe udostępniające kanał o przepływności powyżej 34 Mbit/s. 5 Powszechnie wliczane do sieci szerokopasmowych. 13

14 Do podstawowych rodzajów sieci publicznych zaliczamy głównie: publiczną sieć telefoniczną PSTN (Public Switched Telephone Network), sieć cyfrową z integracją usług ISDN (Integrated Services Digital Network). PSTN (Public Switched Telephone Network) jest najstarszą siecią telekomunikacyjną. Jest ona oparta na komutacji łączy (linii telekomunikacyjnych) i świadczy podstawową usługę telefoniczną analogową POTS (Plain Old Telephone Sernice) oraz usługi cyfrowe ISDN. Sieć ta znormalizowana jest w zaleceniach ITU-T, w tym numeracja telefoniczna w zaleceniach E.163/E.164. ISDN jest siecią publiczną oraz wynikającą z rozwoju (cyfryzacji) sieci PSTN i bezpośrednio udostępniającą usługi cyfrowe użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych). Sieć ta jest znormalizowana w zaleceniach ITU-T (Q.700 Signaling System Number 7, Q921 Layer 2: Link Access Procedure D Chanel, Q931 Layer 3: User Network Interface, V.110 B chanel Procedure Europe, V.120 B chanel Procedure North America) i standardach ETSI oraz w Polskich Normach jako grupa ICS Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN). Sieć ISDN wykorzystująca zasoby sieci PSTN umożliwia świadczenie usług w trybie komutacji kanałów i pakietów. Sieć ISDN jest siecią rozwijającą się w sposób dynamiczny. Współczesne sieci telekomunikacyjne maja strukturę warstwową i składają się z następujących warstw: sieć szkieletowa, sieć dystrybucyjna 6, sieć dostępowa. Sieć szkieletową stanowią łącza cyfrowe i specjalizowane urządzenia pośredniczące (np. rutery, multipleksery, komutatory ATM). Sieć dystrybucyjna np. miejska, budowana jest w oparciu o cyfrowe centrale telefoniczne i centrale ISDN. Sieci szkieletowe i dystrybucyjne są budowane głównie w oparciu o systemy transmisyjne i media kablowe optoelektroniczne zapewniające transmisję do 40 i więcej Gbit/s w oparciu o technikę zwielokrotnienia falowego WDM (Wavelenght Division Multiplexing) przy zastosowaniu sprzęgaczy, przełącznic i krotnic optycznych. Ogromny postęp, który dokonał się na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, zarówno w szeroko rozumianych technologiach informatycznych, jak i technikach cyfrowego przetwarzania sygnałów, a także w technikach transmisyjnych, ukształtował nową architekturę jednolitej sieci telekomunikacyjnej z wyraźnie wydzielonymi płaszczyznami: szerokopasmowej cyfrowej sieci szkieletowej, cyfrowej sieci dostępowej, cyfrowej płaszczyzny usługowej. W sieci takiej wszystkie rodzaje przekazywanych wiadomości (obrazy ruchome i nieruchome, sygnały mowy, wiadomości dyskretne) na wszystkich jej płaszczyznach przyjmują jednolitą postać sygnału cyfrowego, który z użyciem odmiennych mechanizmów rutingu, zwanych także protokołami komunikacyjnymi, jest przekazywany przez sieć od miejsca jego wytwarzania do miejsca przeznaczenia. 6 Często pomijana w klasyfikacji. 14

15 Sieci szkieletowe stan obecny i ewolucja Rozwój sieci szkieletowych zawdzięczamy pojawieniu się głównie systemów transmisyjnych o dużych przepływnościach oraz zmianie charakteru ruchu telekomunikacyjnego. Na wzrost przepustowości systemów transmisyjnych miał wpływ przede wszystkim rozwój technik światłowodowych wraz z pojawieniem się nowej generacji systemów transmisyjnych z gęstym podziałem długości fali DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) oraz opracowanie systemów SDH (Synchronous Digital Hierarchy) o wielkiej krotności. Zmiana charakteru ruchu telekomunikacyjnego, jest związana ze wzrostem transmisji danych w sieci Internet. W warstwie fizycznej sieci szkieletowych stosowane są następujące media transmisyjne: kable światłowodowe, linie radiowe. W warstwie transportowej sieci szkieletowych i dystrybucyjnych stosowane są różne techniki transmisyjne, głównie: PDH (Plezjochronous Digital Hierarchy), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), ATM (Asynchronous Transfer Mode), IP (Internet Protocol), mieszane wykorzystujące ww. techniki transmisyjne. Systemy transmisyjne PDH, wykorzystujące technikę modulacji kodowo-impulsowej PCM (Pulse Code Modulation), zapewniają przepływność od kbit/s do 564, 992 Mbit/s. Ze względu na ograniczone prędkości transmisji i wady, jakie posiadają 7, systemy te obecnie są wycofywane i stosowane sporadycznie. W systemach SDH podstawową strukturą informacyjną jest Synchroniczny Moduł Transportowy STM-1 (Synchronous Transport Module). Sygnały wyższego rzędu STM-n 8 powstają dzięki zwielokrotnieniu sygnału STM-1. Systemy te, w zależności od zastosowanego modułu transportowego STM-n umożliwiają zapewnienie przepływności od 155,52 Mbit/s do 10 i więcej Gbit/s. W asynchronicznych systemach pakietowych zastosowana technika ATM realizuje połączeniowo zorientowane przesyłanie komórek. Komórki ATM są pakietami o stałej długości 53 bajtów i umożliwiają szybkie przełączenie, dzięki małej, prostej i o ustalonej wielkości, strukturze komórki oraz dzięki zorientowanym połączeniowo sposobie transmisji. 7 Konieczność multipleksacji/demultipleksacji przy każdym transferowaniu lub przełączaniu strumienia niższego rzędu, a więc praktycznie w każdym węźle; niedostosowanie do transmisji sygnałów o przepływnościach różnych od standardowych dla poszczególnych poziomów zwielokrotnienia; małą elastyczność sieci transmisyjnej; brak możliwości realizacji nowych usług telekomunikacyjnych wymagających większych przepływności; organizacja ramki systemów PDH uniemożliwiała zautomatyzowane i scentralizowane zarządzanie systemem transmisyjnym i siecią; dużą liczbę sprzętu i jego zróżnicowanie. 8 Np. STM-4, STM-16, STM

16 Do głównych zalet transmisji danych za pomocą komórek ATM należą: duża rozdzielczość dostępnych przepływności: dostępna jest dowolna liczba komórek przesyłanych w ciągu sekundy, w rezultacie zapewniając dowolną przepływność bitową, możliwość zapewnienia różnorodnych przepływności bitowych, możliwość elastycznego zwielokrotniania różnorodnych strumieni w pojedynczym nośniku. Pomimo przedstawionych zalet technologii ATM, należy stwierdzić, że pozycja ATM staje się poważnie zagrożona przez konkurencyjną technologię, jaką jest IP (Internet Protocol). W systemach IP stosowany jest protokół komunikacyjny IP (Internet Protocol) w warstwie sieciowej siedmiowarstwowego modelu odniesienia OSI. Protokół ten używany jest powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych, umożliwia on integrację różnych systemów i sieci na platformie IP. Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. Protokół IP jest protokołem zawodnym, stąd stabilność i niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych powyżej warstwy sieciowej modelu OSI. Obecnie najbardziej rozpowszechniona wersją takiego protokołu IP jest wersja czwarta IPv4 (Internet Protocol version 4) przeznaczona głównie dla Internetu. Ze względu na swą niestabilność, brak uwierzytelniania i kompresji oraz ograniczoną ilość adresów IPv4 staje się wersją wypieraną przez wersję szóstą protokołu IPv6. Wersja IPv6 stanowi tylko jedną warstwę w modelu OSI i nie ingeruje w inne warstwy modelu. Zastosowanie IP umożliwiło w sieciach teleinformatycznych, stosowanie technologii VoIP (Voice over Internet Protocol), która umożliwia przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP. Ta możliwość zrodziła nadzieję integracji współpracy sieci i systemów różnych generacji i stosowanych technik na platformie IP. Systemy mieszane funkcjonują dzięki współpracy technik IP, ATM, SDH i WDM, z których każda posiada pewne właściwości: warstwa optyczna/fizyczna (WDM) odpowiada za rzeczywistą transmisję poszczególnych bitów na najniższym poziomie; wszystkie systemy korzystają z warstwy fizycznej, warstwa SDH może być stosowana opcjonalnie; dzięki temu uzyskuje się znormalizowane rozwiązania obejmujące m.in. funkcje przełączania protekcji, wykrywania błędów bitowych, etykietowania sygnałów. warstwa ATM może być stosowana, gdy wymagane są duże prędkości przełączania: ATM zapewnia wysoką jakość realizacji QoS oraz dużą szerokość pasma dla potoków przesyłanych informacji, warstwa IP może być wykorzystywana w celu integracji usług: wiele już istniejących aplikacji pozwala na wymianę informacji przy pomocy pakietów IP. Architektura docelowa warstwy transportowej sieci następnej generacji, powstaje dzięki migracji w kierunku sieci w pełni optycznych. Na tej drodze realizuje się lub przewiduje realizować: w etapie pierwszym: zastosowanie w sieci szkieletowej przełącznic optycznych OXC oraz mechanizmów inżynierii ruchu MPLS/MPλS (sieci z przełączaniem ścieżek optycznych), 16

17 w etapie drugim: stosowanie różnych metod przełączania pakietów, w szczególności techniki przełączania paczki pakietów (OBS), równocześnie z wcześniej stosowanym przełączaniem ścieżek optycznych, w etapie docelowym: zastąpienie tradycyjnych urządzeń przełączających (jak przełącznice ATM, rutery IP), przez przełącznice/rutery optyczne dokonujące przetwarzania i przełączania pakietów w sposób całkowicie optyczny Sieci dostępowe stan obecny i ewolucja Sieć dostępowa umożliwia dołączenie użytkowników końcowych do sieci telekomunikacyjnej. Ze względu na rodzaj zastosowanego medium transmisyjnego wyszczególniamy następujące sieci dostępowe 9 : abonenckie budowane w oparciu o kable miejscowe z żyłami miedzianymi lub bimetalowymi oraz budowane w oparciu o kable światłowodowe, koncentryczno światłowodowe sieci dostępowe, sieci dostępowe na liniach energetycznych, szerokopasmowe radiowe systemy dostępowe naziemne i satelitarne Abonenckie sieci dostępowe Stosowane powszechnie cyfrowe łącza abonenckie, o dużej szybkości transmisji, budowane w oparciu o kable metalowe, to łącza stosujące techniki xdsl (x Digital Subscriber Line), takie jak: technika HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) symetrycznego cyfrowego łącza abonenckiego, technika ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrycznego cyfrowego łącza abonenckiego, technika VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) cyfrowego łącza abonenckiego o bardzo dużej szybkości transmisji. Technika HDSL umożliwia dwukierunkowe przesyłanie strumieni E1 (PCM 2,048 Mbit/s) lub T1 (PCM 1,544 Mbit/s) na jednej, dwóch lub trzech parach przewodów miedzianych. Jednoparowe łącze HDSL jest często wyróżniane jako technika transmisyjna SHDSL (Single-Pair Hight bit rete DSL), charakteryzuje się ona mniejszym zasięgiem transmisji (w zależności od średnicy żyły od ok. 3 do ok. 9 km) niż HDSL kilku-parowy, lecz jej podstawową zaletą jest to, że wykorzystuje jedną parę przewodów miedzianych. W zależności od klasy zastosowanych urządzeń i warunków ich eksploatacji, przepustowości techniki SDSL i SHDSL mogą być następujące: SDSL od 144 kbit/s do 2,3 Mbit/s, SHDSL przy zastosowaniu jednej pary przewodów miedzianych od 192 kbit/s do 2,3 Mbit/s. SHDSL przy zastosowaniu dwóch par przewodów miedzianych od 384 kbit/s do 4,6 Mbit/s. Rozwój techniki HDSL wiedzie wg następującego scenariusza: do SDSL (Symmetric DSL), SHDSL (Single-Pair Hight bit rete DSL), ADSL (Asymmetric DSL) do rodziny ADSL2, i VDSL (Very Hight bit rate DSL). 9 Kowalewski M. i inni, Techniki i umiejętności decydujące o szansach na przyszłość, IŁ, Warszawa,

18 Technika ADSL wywodzi się od wcześniej omówionej techniki HDSL, jest to technika asymetryczna. Początkowo technika ta oferuje duży transfer danych do użytkownika, teoretycznie: maksymalne osiągi w górę (upstream) od użytkownika do 768 kbit/s, w dół (downstream) do użytkownika do 8 Mbit/s. Obecnie są stosowane różne rodzaje technik transmisyjnych ADSL (głównie ADSL klasyczny i ADSL G.Lite o zmniejszonej przepływności transportowej, lecz nieco większym zasięgu), a od 2006 r. nowa rodzina ADSL2 (ADSL2 standardu ITU G.992.3, ADSL2Lite standardu ITU G.992.4, ADSL2+ standardu ITU G.992.5). Obecnie oczekuje się kolejnych standardów ADSL o jeszcze większych wydajnościach. Rozwój ADSL zmierza w kierunku VDSL i przebiega on przez ADSL2 nową rodzinę standardów ADSL (ADSL2 G.992.3, ADSL 2Lite G.992.4), którą zatwierdzono w ITU, w 2006 r. Obecnie trwają prace nad standardem kolejnym ADSL2+ (standardu ITU G.992.5), który zwiększa transmisję do abonenta, do 25 i więcej Mbit/s. Ogólne cechy obecnie istniejących standardów ADSL2 są zaprezentowane poniżej. 1) Prędkość transmisji do abonenta ok. 12 Mbit/s (dotychczas praktyczna prędkość transmisji w ADSL 8-10 Mbit/s), maksymalna 16 Mbit/s. 2) Zasięg łącza o powyższych parametrach do 2-2,5 km. 3) Technika umożliwia monitorowanie (diagnozowanie) jakości połączenia w czasie rzeczywistym (badanie poziomu szumów i sygnałów po obu stronach). 4) Istnieje możliwość budowania wysoko wydajnych sieci dostępowych przy wykorzystaniu nowej techniki multipleksowania zwrotnego (opracowanej przez ATM Forum), tzw. IMA (Investe Multiplexing over ATM), która polega na wiązaniu logicznym kilku par kabla miedzianego i uzyskania przepływności zbliżonych do tych we włóknach światłowodowych. 5) ADSL2+: standard ten umożliwia zwiększenie przepustowości do 25 Mbit/s w dół przy zasięgu ok m dzięki zastosowaniu dyskretnej modulacji wieloczęstotliwościowej (DMT) i podziale pasma na 512 podkanałów (w ADSL i ADSL2 wykorzystuje się 256 podkanałów). 6) Specjalna wersja ADSL2 i ADSL2+ do zastosowań specjalnych umożliwia przepustowość w górę do 3,5 Mbit/s, kosztem przepustowości w dół. Technika VDSL jako rozwój ADSL, podobnie jak ADSL, jest techniką asymetryczną i w odróżnieniu od ADSL umożliwia uzyskanie większych prędkości transmisji do 52 Mbit/s lecz o mniejszym zasięgu. Przy czym z praktyki wynika, że przy odległości 900 m od centrali, przepustowość spada do ok. 26 Mbit/s, natomiast przy odległości 2 km przepustowość jest taka sama jak ADSL. Ze względu na wyższy zakres częstotliwości (dochodzących do 30 MHz) teoretycznie może osiągnąć prędkość transmisji rzędu 100 Mbit/s (ADSL2). Obecnie umożliwia to zasięg do ok. 300 m (przy częstotliwości 12 MHz do 25 Mbit/s rezultat lepszy od standardowego ADSL). Coraz powszechniej stosowane cyfrowe łącza abonenckie o dużej szybkości transmisji, budowane w oparciu o kable światłowodowe, to łącza stosujące techniki FITL (Fiber In The Loop). Główne rodzaje tego typu łącz są następujące (Rys. 1.): FTTC (Fiber To The Curb), FTTB (Fiber To The Building), FTTH (Fiber To The Home). 18

19 SYSTEM ZARZĄDZANIA Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 WDU SNI OLT S/R ODN R/S xdsl bez VDSL ONU R/S xdsl ONU NT NT UNI Abonent Abonent FTTC FTTB R/S ONU NT Abonent FTTH Sieć dostępowa Rys. 1. Model odniesienia światłowodowej sieci dostępowej FITL Oznaczenia: OLT zakończenie linii optycznej, ODN optyczna sieć dystrybucyjna, ONU jednostka sieci optycznej, Q3 styk z systemem zarządzania siecią, SNI styk z węzłem usługi, UNI styk użytkownika z siecią, WDU węzeł dostępu do usługi lub węzła sieci transportowej, xdsl techniki transmisyjne (HDSL, ADSL, VDSL), S i R punkty odniesienia kierunku nadawczego i odbiorczego w sieci dystrybucyjnej. W strukturze FTTC światłowód jest doprowadzany do jednostki optycznej (ONU), która jest zainstalowana w odpornej na zmienne warunki atmosferyczne szafce kablowej w pobliżu ulicy lub drogi. Podłączenie do użytkownika jest realizowane z wykorzystaniem istniejącej pary przewodów miedzianych oraz zastosowaniem jednej z dostępnych technik transmisyjnych cyfrowego łącza abonenckiego (HDSL, SDSL, ADSL). W strukturze FTTB światłowód jest doprowadzany do zakończenia traktu optycznego zainstalowanego w budynku, zwykle w piwnicy lub w kanale konserwacyjnym. Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu, podłączenie do użytkownika jest realizowane z wykorzystaniem istniejącej pary przewodów miedzianych oraz zastosowaniem jednej z dostępnych technik transmisyjnych cyfrowego łącza abonenckiego. Struktura FTTH jest architekturą docelową sieci FITL z pełnym zakresem usług szerokopasmowych. Osobny światłowód jest tu doprowadzany bezpośrednio do domu każdego abonenta, udostępniając mu tym samym pełną szerokość pasma światłowodu. W konsekwencji zakres świadczonych usług multimedialnych jest w zasadzie nieograniczony. 19

20 Koncentryczno światłowodowe sieci dostępowe Koncentryczno światłowodowe sieci dostępowe stosują technikę HFC (Hybrid Fiber-Coax). Są to głównie sieci telewizji kablowej CATV, świadczące w pełnym zakresie usługi wąsko jak i szerokopasmowe, w tym usługi multimedialne. Architekturę sieci tego typu stanowią trzy zasadnicze składniki: stacja czołowa, węzeł światłowodowy i urządzenia abonenckie (Rys. 2.). Stacja czołowa (HDT) pośredniczy pomiędzy węzłem usług a siecią dystrybucyjną. Jest ona połączona z węzłem usług (system komutacyjny, wyniesiony koncentrator, serwer usług multimedialnych) za pomocą interfejsu V5.x (w przyszłości VB5.x). Sygnały ze stacji czołowej są przesyłane do węzłów światłowodowych łączami światłowodowymi. Węzeł światłowodowy (FN) jest połączony z urządzeniami abonenckimi za pomocą kabli koncentrycznych. Pojedynczy FN może obsługiwać do 500 abonentów, którzy zajmują podzielone pasmo kanału zwrotnego od 5 do 40 MHz i kanału rozsiewczego od 50 do 860 MHz. Urządzenie abonenckie (NIU) obsługuje jednego abonenta lub grupę abonentów. W urządzeniu abonenckim wydzielane sygnały za pomocą: skrętki (sygnały telefoniczne) przesyłane są do abonenta (POTS), za pomocą kabla koncentrycznego (sygnały analogowe) kierowane są do odbiorników TV, natomiast sygnały cyfrowe interaktywnych usług multimedialnych są kierowane poprzez detektor STB (Set-Top Box). Współcześnie eksploatowane sieci HFC są oparte na architekturze gwiazdy, stąd są podatne na uszkodzenia i posiadają niską odporność.... STB Stacja czołowa HDT Kabel światłowodowy FN Kabel koncentryczny Rozgałężnik NIU Odbiornik TV Węzeł usług V5 x (VB5 x) Kabel symetryczny POTS Rys. 2. Architektura przykładowej sieci HFC W systemach telewizji kablowej HFC jest stosowane częstotliwościowe zwielokrotnianie kanałów. Można tu przesyłać zarówno standardowe analogowe sygnały telewizyjne, jak i sygnały cyfrowe (np. MPEG-2). Kanały analogowe są bezpośrednio 20

21 odbierane przez konwencjonalne odbiorniki telewizyjne (modulacja AM-VSB), natomiast kanały cyfrowe wymagają dekoderów cyfrowo-analogowych (STB) Sieci dostępowe na liniach energetycznych Sieci dostępowe na liniach energetycznych stosują technikę DPL/PLC (Digital Power Line). Ich architektura oparta jest na trzech zasadniczych elementach: sprzęgacz (S), stacja bazowa (SB) i moduł komunikacyjny (MK), patrz Rys. 3. Sprzęgacz, jako układ dwóch filtrów biernych, jest najważniejszym elementem architektury systemu dostępowego DPL/PLC. Sprzęgacze są lub mogą być instalowane zarówno w podstacji transformatorowej, jak i u wszystkich odbiorców energii elektrycznej dołączonych do obwodów fazowych sieci energetycznej. W energetycznej sieci rozdzielczej wydzielają one część przenoszącą sygnały energii elektrycznej oraz część, z pasmem 1 10 MHz, wykorzystywaną do transmisji sygnałów DPL/PLC. Moduł komunikacyjny jest lub może być instalowany jedynie u tych odbiorców energii elektrycznej, którzy są równocześnie odbiorcami usługi POTS i/lub usługi transmisji danych oraz innych usług dodanych. Moduł ten jest instalowany tuż przy liczniku energii elektrycznej. Od strony abonenckiej moduł ten jest na ogół wyposażony w złącze interfejsu: telefonicznego, umożliwiające dołączanie aparatu telefonicznego, modemu lub faksu pracującego w podstawowym paśmie telefonicznym, transmisji danych, pozwalające na podłączenie komputera PC do dupleksowego kanału informacyjnego o przepływności binarnej udostępnianej przez system, aplikacyjnego, w celu podłączenia liczników zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody do centralnego systemu nadzoru, sygnalizacji alarmowej i sterowania wyposażeniem inteligentnego domu. Stacja bazowa, jako główny element systemu dostępowego DPL, jest instalowana w pobliżu transformatora rozdzielczego 15 kv/0,4 kv. Do każdego z torów transmisyjnych techniki DPL jest ona dołączana za pomocą oddzielnych sprzęgaczy dużej mocy. W strukturze funkcjonalnej systemu wykonuje ona funkcje węzła pośredniczącego, obsługującego ruch informatyczny i/lub telefoniczny wychodzący od i kierowany do abonentów bezpośrednio do niej przyłączonych. Z publiczną siecią telefoniczną (PSTN) i/lub teleinformatyczną (TD) jest ona połączona bezpośrednio lub za pośrednictwem tzw. stacji głównej. 21

22 PC-multimedia LE LE S MK Telefon Fax BS B Podstacja transformatorowa 15 kv/0,4 kv S 2xE1 G.703 WDM PDH G.704 SB (1) Kabel ADL/ADSS ZTN 110 kv/15 kv WDM PDH (1) G.703 G.704 Sieć WAN RB Pierścień SDH CK Rys. 3. Architektura i struktura techniczna systemu dostępowego DPL Oznaczenia: krotnica transferowa SDH z wydzielaniem kanałów, BS bezpieczniko-sprzęgacz, CK centrala komutacyjna, LE licznik energii elektrycznej, M moduł komunikacyjny, RB ruter brzegowy sieci WAN, S sprzęgacz, SB stacja bazowa, WDM multiplekser optyczny, ZTN zdalny terminal nadzoru Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe naziemne i satelitarne Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe naziemne i satelitarne to liczny zbiór sieci dostępowych. Ich dynamiczny rozwój zawdzięczamy ogromnemu postępowi w naukach technicznych związanych z telekomunikacją. Z powodu posiadania możliwości, lub osiągnięcia możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych, takich jak systemy dostępowe stacjonarne, systemy radiowe rozbudziły nadzieje zaspokojenia szeregu potrzeb współczesnego społeczeństwa. 22

23 Biorąc pod uwagę potrzeby niniejszego projektu na uwagę zasługują krótkie charakterystyki, podstawowe parametry oraz architektury następujących dostępowych systemów radiowych: naziemne komórkowe, których reprezentantem jest głównie system GSM, UMTS i TETRA, naziemne, które reprezentują głównie WiMAX, Wi-Fi, Bloothuf, satelitarne, wśród których uwzględniono głownie Globalstar, podstawowe wersje Inmarsat, Intersputnik, Eutelsat, Intelsat, oraz wersje VSAT. Jest kilka generacji (G) naziemnych systemów komórkowych. System 1G NMT (Nordic Mobile Telecommunications) to najbardziej rozpowszechniony w Polsce system europejski lat 90-tych ubiegłego stulecia. Jego odpowiednikiem w Japonii był system AMPS i TACS. Systemy te świadczyły podstawową usługę telekomunikacyjną transmisję głosu. System 2G w Europie i świecie to głównie system GSM (Global System Mobile Communications) standardu ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Jego odpowiednikiem w Japonii jest system PDC oraz IS-95 CDMA. Ponadto do tej kategorii systemów należy zaliczyć także systemy telefonii bezsznurowej europejski DECT i japoński PHS. Obecnie systemy 2G rozwijane są w sposób ewolucyjny w kierunku systemów 3G. Systemy tej klasy świadczą podstawową usługę telekomunikacyjną oraz inne usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych. Systemy 2,5G są efektem rozwoju systemów 2G. Systemy te stosują technologię GPRS (General Packet Radio Service), następnie jako jej rozwój także technologię EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), która umożliwia uzyskiwanie większych niż GPRS prędkości transmisji. Systemy 2,5G umożliwiają zapewnienie usługi telefonicznej i transmisji danych pakietowych, w tym dostęp do Internetu. Kolejny etap rozwoju to systemy 3G rodzina systemu IMT-2000, a szczególnie opracowany w ramach TC SMG (Technical Cominittee Special Mobile Group) system UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Systemy te zapewniają usługę telefoniczną i transmisję danych pakietowych, w tym interaktywne usługi multimedialne. Obecnie stosuje się także systemy 3,5G HSDPA (High Speed Downlink Packet Acces). Jest to technologia rozszerzająca systemy 3G głównie UMTS, szczególnie w zakresie prędkości transmisji. Rozwój ten zmierza w kierunku systemów 4G. Systemy 1G a szczególne 2G wprowadzano do eksploatacji w sposób rewolucyjny, bez możliwości zapewnienia pomiędzy nimi współpracy. Z tego to powodu systemy te są niekompatybilne. Większość ekspertów europejskich uważało, że ze względów ekonomicznotechnicznych takie wprowadzenie do eksploatacji radiowych systemów dostępowych jest niekorzystne. Pamiętając o tym, w ramach ETSI założono ewolucyjny rozwój systemów 2G w kierunku systemów 3G i następnie 4G, a więc w kierunku globalnego systemu łączności o wysokiej pojemności. System GSM początkowo miał wyznaczony zakres 900 MHz z pasmami MHz (łączność w górę, od stacji ruchomych MS do stacji bazowych BS, up link) oraz MHz (łączność w dół, do BS do MS, down link). Prace modernizacyjne systemu trwały bezustannie i trwają nadal zarówno w paśmie 900 MHz jak i 1800 MHz (DSC 1800 lub GSM 1800). Udoskonalony system GSM (fazy 2+) wprowadzono do eksploatacji w połowie lat dziewięćdziesiątych, w Polsce na początku XX wieku. Ze względu na rosnące potrzeby klientów w zakresie usług dla systemu GSM dodatkowo przydzielono następujące pasma częstotliwości w zakresie 900 MHZ, tzw. pasma 23

24 E GSM: MHz i MHz. Przewiduje się też wdrożenie GSM, tzw. R GSM, ulokowanego w pasmach MHz i MHz. Podstawową strukturą organizacyjną systemu GSM, a szczególnie jego zespołu stacji bazowych BS jest struktura komórkowa z jedną stacją bazową w każdej komórce. Przeznaczeniem zespołu stacji bazowych jest umożliwienie dostępu stacjom ruchomym do części stałej systemu, a za jego pośrednictwem do innych sieci telekomunikacyjnych. Prowadzone prace badawcze i analityczne wskazuję, że za masowym zastosowaniem UMTS zadecydowały: uzgodnione w skali międzynarodowej standardy usług, interfejsy i protokóły komunikacyjne, otwarta architektura systemu dla nowych usług i technologii, dostęp do usług w dowolnym miejscu poprzez podsystem naziemny i satelitarny, modułowa budowa urządzeń i umożliwiające rozwój oprogramowanie systemu, terminale wielosystemowe o funkcjach i usługach kształtowanych programowo, liczny zbiór prędkości transmisji od 1 kbit/s do 144 kbit/s (globalnie) i do 2 Mbit/s (lokalnie), jakość połączeń niezależnie od lokalizacji, wielostopniową ochronę kryptograficzną, dostarczanie do terminala informacji o jego położeniu geograficznym, inne. Założono, że UMTS zapewni dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej i w dowolnym czasie za pośrednictwem segmentu naziemnego i/lub satelitarnego, zarówno dla abonentów mobilnych jak i stacjonarnych. Wynika stąd, że UMTS funkcjonuje lub będzie funkcjonował w różnych środowiskach. Segment naziemny będzie obejmował miasta, wsie, tereny równinne. Natomiast segment satelitarny morza, oceany, pustynie i góry, a więc tam gdzie nie ma lub jest niecelowe eksploatowanie segmentu naziemnego. UMTS posiada lub posiadać będzie posiadać będzie 4 klasy komórek: pikokomórka, mikrokomórka, makrokomórka i hiperkomórka, z różnym dostępem do świadczonych usług (patrz Tabl. 1). Tabl. 1. Klasy komórek systemu UMTS Typ komórki pikokomórka mikrokomórka makrokomórka hiperkomórka km (satelity Promień komórki do 100 m do 1 km do 20 km LEO,MEO) km (satelity GEO) Dostępność do usług wszystkie liczna ilość podstawowe podstawowe Legenda: LEO (Low Earth Orbit) niskoorbitowe MEO (Medium Earth Orbit) średnioorbitowe GEO (Geostationary Earth Orbit) geostacjonarne 24

25 Zgodnie ze standardami ETSI, z punktu organizacyjno funkcjonalnego architekturę systemu UMTS tworzą dwa podsystemy, radiowa siec dostępowa i sieć szkieletowa połączone przez znormalizowany interfejs. System UMTS zapewni dostęp usług jakie oferują Internet, Intranet i Ekstranet. Aplikacje internetowe takie jak , przeglądanie stron www i przesyłanie plików będą udostępniane użytkownikom. UMTS powinien oferować też i inne usługi. Nie powinny być obce dla użytkowników systemu usługi profesjonalne, a związane z rozrywką (np. gry), zdalną edukacją, pracą w biurze ( ruchome biuro umożliwiające korzystanie za pośrednictwem UMTS z możliwości takich, jakie są obecnie możliwe w biurze, które jest wyposażone w sprzęt informatyczny). Perspektywiczne aplikacje internetowe, takie jak elektroniczny obrót handlowy oraz elektroniczne transakcje bankowe powinny być dostępne w UMTS. Ważna rola w systemie informacyjnym o zasobach telekomunikacyjnych przypada sieciom komórkowym, jakie są eksploatowane na terenie kraju. Stwierdzenie to dotyczy systemów publicznych jak i specjalnych, czy też resortowych 10. Nie sposób wręcz analizować i to w tym miejscu, wszystkich systemów, jakie są eksploatowane na terenie kraju, ale warto zaznaczyć to, że powinny być one uwzględniane i to stosownie do potrzeb i obszarów zainteresowania w przedmiotowym systemie informacyjnym. Jak już stwierdzono, wśród systemów komórkowych najbardziej rozpowszechnionymi systemami są systemy UMTS (3G) i GSM (2G), jako systemy publiczne i operowane przez podstawowych operatorów telekomunikacyjnych w kraju i systemy specjalne, operowane przez organizacje związane z bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym itp., czego przykładem jest system TETRA standardu ETSI, P25 i inne systemy dyspozytorskie. Najogólniej ujmując systemy te mają zbliżoną architekturę, której poszczególne składniki powinny stanowić obiekt zainteresowania systemu informacyjnego o zasobach teleinformatycznych w kraju. Architekturę tego typu systemów głównie tworzą: systemy komutacyjno sterujące, stacje bazowe, linie transmisyjne tworzące różnego rodzaju sieci oraz podsystemy zarządzania i utrzymania. Architektura systemu GSM i UMTS Ogólną architekturę sieci UMTS stanowią głównie następujące elementy: sieć szkieletowa, sieć dostępowa, system zarządzania siecią (patrz Rys. 4) 11. Podstawowym zadaniem radiowej sieci dostępowej RAN (Radio Access Network) jest zapewnienie pokrycia sygnałem radiowym obsługiwanego terenu oraz zarządzanie przydziałem zasobów radiowych poszczególnym stacjom ruchomym. Podstawowym rodzajem sieci RAN będzie sieć UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) wykorzystująca styk radiowy WCDMA. Obecnie ograniczone pokrycie sygnałem radiowym sieci UMTS, szczególnie w początkowym okresie spowoduje, że stacje ruchome korzystają z istniejących sieci 2G. Przewidziane jest współdziałanie z podsystemami stacji bazowych BSS (Base Station 10 Szacuje się, że na terenie kraju funkcjonuje ok różnych sieci specjalnych w tym resortowych. 11 B. Kowalczyk, Wykłady z projektowanie sieci radiokomunikacyjnych, opracowania własne. 25

26 Subsystem) działających sieci GSM/GPRS, a w przyszłości z siecią radiową GERAN (GSMEDGE Radio Access Network), będącą kolejnym etapem ewolucji GSM. Możliwe będzie wykorzystanie w strukturze UMTS również innych sieci radiowych, zwłaszcza sieci WLAN (Wireless LocalArea Network). System zarządzania siecią Radiowa sieć dostępowa Sieć macierzysta Sieć macierzy Sieć obsługująca Sieć obsługując Sieci tranzytowe Sieci tranzyto Sieć szkieletowa Domena komutacji pakietów Domena komutacji łączy Rys. 4. Architektura sieci UMTS Centralną rolę w architekturze współczesnej sieci komórkowej odgrywa sieć szkieletowa (Core Network). Jej główne zadania to sterowanie realizacją usług, naliczanie opłat, składowanie i przetwarzanie informacji związanych z przemieszczaniem się stacji ruchomych, zarządzanie zabezpieczeniami w sieci. Sieć ta koordynuje pracę całej sieci komórkowej, w tym sieci radiowe i stacje ruchome. Zapewnia także interfejsy umożliwiające współpracę z sieciami zewnętrznymi np. siecią PSTN i Internetem. Zasięg globalny system UMTS oznacza, że zaistnieje konieczność obsługi użytkowników podczas roamingu. Sytuacja taka wywiera wpływ na zakres funkcji sieci szkieletowej. Sieć operatora (PLMN - Public Land Mobile Network), u którego właściciel stacji ruchomej wykupił abonament jest określana mianem sieci macierzystej (Home Network). W sieci tej przechowywane są dane określające zakres realizowanych usług i umożliwiające ich realizację np. dane wykorzystywane w procedurach zabezpieczających. Sieć, na której terenie abonent korzysta z usług, jest określana jako sieć obsługująca (Serving Network). Rolę sieci obsługującej może pełnić zarówno sieć macierzysta jak i sieć wizytowana (Visited Network) innego operatora. Do realizacji połączeń pomiędzy różnymi sieciami są wykorzystywane sieci tranzytowe (Transit Networks).Transmisja w sieci szkieletowej może odbywać się zarówno w trybie z komutacją łączy jak i komutacji pakietów. 26

27 System zarządzania siecią (Network Management System), którego podstawę stanowi opracowany przez ITU standard TMN (Telecommunications Management Network), jest wyposażony w interfejsy do poszczególnych urządzeń infrastruktury sieci i umożliwia konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykrycie oraz obsługę sytuacji awaryjnych. Udostępnia również narzędzia ułatwiające analizę wydajności sieci. Za jego pomocą odbywa się zarządzanie danymi abonentów, obsługa procesów naliczania opłat. Umożliwia konfigurację zabezpieczeń sieci oraz jest wyposażony w funkcje ułatwiające wykrywanie nadużyć. Uważa się, że na potrzeby niniejszej pracy i w obszarze nas interesującym systemu informacyjnego o zasobach telekomunikacyjnych, ważnego znaczenia nabierają wskazane powyżej elementy w tym szczególnie: w sieci GSM: podsystem stacji bazowych BSS (Base Station Subsystem), sterowniki stacji bazowych BSC (Base Station Controller), centrale MSC, podsystem zarządzania, inne ważne składniki, w sieci UMTS sieć radiowa UTRAN (patrz. Rys. 5.), która jest budowana na bazie dwóch urządzeń stacji bazowej Node B oraz sterownika sieci radiowej RNC (Radio Network Controller), połączonych ze sobą interfejsem. UTRAN Domena komutacji łączy Node B Iub IuC Node B RNC Iur IuPS Sieć szkieletowa Node B RNC Domena komutacji pakietów Node B Node B stacja bazowa, RNC (Radio Network Controller) sterownik sieci radiowej Iub, IuCS, IuPS interfejsy Rys. 5. Struktura sieci radiowej UTRAN Sieć radiowa GERAN to kolejny etap ewolucji podsystemu GSM BSS. W sieci tej, wykorzystuje się taką samą strukturę kanałów radiowych jak w sieci GSM. Interfejs radiowy umożliwia znaczny wzrost przepływności transmitowanych danych, co zostało osiągnięte 27

28 poprzez wprowadzenie nowego rodzaju modulacji (3 n/8 offset 8 PSK) oraz nowych technik sterowania transmisją w łączu radiowym: adaptacji łącza (link adaptation) i wzrastającej nadmiarowości (incremental redundancy). Architekturę sieci GERAN będącej rozwinięciem architektury stosowanego w GSM podsystemu stacji bazowych BSS, ilustruje Rys. 6. Sterownik BSC jest wyposażony w liczne interfejsy. Interfejs Iu umożliwi dołączenie sieci GERAN do sieci szkieletowej UMTS, natomiast interfejs Iur-g ułatwi koncentrację funkcji zarządzania zasobami sieci w obrębie GERAN oraz umożliwi współpracę z siecią UTRAN. Interfejsy A i Gb pozostają takie same jak w podsystemie stacji bazowych BSS GSM. GERAN BTS BTS BTS BSC Abis Iur-g BSC Iur-g A Gb Iu Sieć szkieletowa UTRAN BTS (Base Transceiver Station) stacja bazowa, BSC (Base Stations Controller) sterownik stacji bazowych, A, Abis; Gb, Iu, Iur-g interfejsy Rys. 6. Architektura sieci radiowej GERAN Sieć szkieletowa UMTS, określana jako R99 (R3) (UMTS Release 1999), została zatwierdzona i przez 3GPP w roku Podstawowa struktura sieci szkieletowej, przedstawionej na Rys. 7, nie odbiega znacząco od struktury sieci GSM/GPRS, co wynika z przyjętego założenia ewolucji sieci 2G do3g. Centralnym elementem domeny transmisji z komutacją łączy jest centrala radiokomunikacyjna 3G-MSC (3G Mobile Switching Centre) wraz z rejestrem abonentów wizytujących VLR (Visitors Location RegisterCentrala 3G-MSC jest rozszerzoną wersją wykorzystywanej w GSM centrali MSC. 28

29 Rejestr abonentów wizytujących (VLR) przechowuje informacje dotyczące stacji ruchomych przebywających na obszarze centralowym (MSC area). Jest to obszar sieci obsługiwany przez daną centralę (dopuszczane są rozwiązania, w których rejestr VLR obsługuje kilka central MSC. Centrala tranzytowa GMSC (Gateway Mobile Switching Center) zapewnia współpracę sieci UMTS z sieciami zewnętrznymi m.in. sieciami PSTN, ISDN. Odgrywa aktywną rolę w procesie zestawiania połączeń przychodzących z sieci zewnętrznych do abonenta systemu UMTS. W sieci UMTS domenę transmisji z komutacją łączy może tworzyć kilka central MSC/VLR oraz GSMC. Domena komutacji łączy 3G-MSC VLR E G PSTN GSM BSS A 3G-MSC VLR GMSC Gb F D C IuCS EIR HLR AUC H Gs Gf Gc UTRAN IuPS SGSN GGSN Gi Gp Gp Sieci pakietowe Domena komutacji pakietów SGSN Rys. 7. Struktura sieci szkieletowej wersja R99 Domena pakietowa sieci UMTS jest zbudowana (podobnie jak w GPRS) z dwóch rodzajów węzłów: SGSN (Serving GPRS Support Node) i GGSN (Gateway GPRS Support Node). O liczbie węzłów decyduje operator. Węzeł SGSN odpowiada za: obsługę poszczególnych stacji ruchomych, w tym realizację procedur związanych z aktualizacją informacji o położeniu stacji ruchomej, 29

30 gromadzenie danych wykorzystywanych w procedurach zabezpieczających oraz sterowanie przebiegiem tych procedur, przechowywanie danych związanych z realizowanymi połączeniami np. adresy IP stacji ruchomej, informacje o wybranych rodzajach protokółów, adresy bram do sieci zewnętrznych. Interfejs Gs umożliwia dołączenie SGSN do 3G-MSC co pozwala na realizację procedur przywołania i aktualizacji informacji o położeniu stacji ruchomej jednocześnie dla obu domen sieci UMTS. Węzeł GGSN pełni funkcje bramy do sieci zewnętrznych. Przechowuje dane pozwalające na rutowanie połączenia do SGSN, a następnie do stacji ruchomej. Rozwiązanie to wynika z przyjętego trybu transmisji, w którym pakiety IP w domenie pakietowej są przesyłane z wykorzystaniem specjalizowanego protokółu tunelowego. Oba węzły gromadzą informacje taryfikacyjne. Interfejsy Gp umożliwiają komunikację pomiędzy węzłami należącymi do różnych sieci PLMN. Rejestr abonentów macierzystych HLR (Home Location Register) jest wykorzystywany zarówno przez domenę transmisji z komutacją łączy, jak i domenę pakietową. Dane przechowywane w rejestrze można podzielić na informacje stałe nieulegające zmianie podczas działania stacji, a modyfikowane tylko przy zmianie abonamentu oraz informacje tymczasowe zapisywane, modyfikowane i kasowane podczas realizacji połączeń, przemieszczania się stacji. Do informacji stałych należą identyfikatory stacji ruchomej oraz uprawnienia stacji do korzystania z poszczególnych usług. Przykładami informacji tymczasowych są zestawy kluczy stosowanych w procedurach zabezpieczających, numery MSC, VLR, węzłów SGSN wskazujące na przybliżoną lokalizację abonenta. Rejestr HLR współpracuje z centrum uwierzytelniania AuC (Authentication Center), którego podstawowym zadaniem jest generacja zestawów kluczy wykorzystywanych w procedurach zabezpieczających, np. szyfrowaniu transmisji, uwierzytelniania stacji i sieci, kontroli integralności przesyłanych danych. System zabezpieczeń oparty jest na kluczach K przydzielonych poszczególnym abonentom. Klucze te są przechowywane w centrum AuC i w karcie USIM. Rejestr EIR baza danych przechowująca numery używanych w systemie terminali. Daje on operatorowi możliwość zablokowania określonego terminala. Sprawdzenie odbywa się poprzez porównanie numeru IMEI terminala (International Mobile Eąuipment Identity) (otrzymanego od stacji ruchomej podczas realizacji połączenia) z zawartością trzech list przechowywanych w EIR: listą białą przechowującą terminale dopuszczone do użytkowania, listą szarą zawierającą numery terminali, których działanie stwarza problemy (i powinno być obserwowane) oraz listą czarną, na której umieszczane są numery terminali, które powinny zostać wyłączone z użytkowania (np. terminali skradzionych). Należy podkreślić, że współużytkowanie baz danych ułatwia alternatywną realizację części procesów sieciowych przez obie domeny pomimo separacji urządzeń obu domen. Przykładem takich rozwiązań jest procedura przywołania stacji ruchomej, która w przypadku przychodzącego połączenia z komutacją łączy może być zrealizowana przez domenę pakietową sieci. Struktura sieci szkieletowej w wersji R99 jest prostym rozwiązaniem i wynika z założeń ewolucji 2G-3G. Wadą tego rozwiązania jest obsługa transmisji informacji generowanej przez użytkowników i sygnalizacji przez te same urządzenia, co utrudnia i rozbudowę sieci w przypadku wzrostu obsługiwanego ruchu i podnosi jej koszty. Inne wady to mało elastyczna struktura sieci, w której każdy sterownik RNC może być dołączony tylko do jednej centrali MSC i jednego węzła SGSN, które mogą obsługiwać wiele sterowników 30

31 RNC. W obu płaszczyznach zastosowano oddzielne protokóły do transmisji danych i sygnalizacji, co powoduje rozdzielenie ruchu. Architektura sieci w wersji R4 pozwala na wykorzystanie w sieci UMTS technik transmisji, których podstawą jest protokół IP. Powoduje to ujednolicenie sieci, obniża koszty wdrażania, monitorowania i sterowania. Mniejsze są koszty realizacji połączeń, łatwiejsza i tańsza staje się rozbudowa sieci. Uproszczeniu ulegają mechanizmy sterujące współpracą z siecią Internet. Odbywający się obecnie proces konwergencji sieci stałych i ruchomych sprawia, że rozwiązanie oparte na IP jest perspektywiczne. Zmiany standardu wprowadzone w wersji R4 dotyczą sieci szkieletowej i polegają na: wprowadzeniu modyfikacji domeny transmisji z komutacją łączy poprzez zastąpienie dotychczasowych central MSC i GMSC układem bram medialnych CS-MGW (Circuit Switched Media Gateway) obsługujących transmisję z komutacją łączy oraz serwerów MSC i GMSC (z serwerem MSC zintegrowano funkcje rejestru VLR), wykorzystaniu bram medialnych w procesie transmisji i przetwarzania informacji generowanej przez użytkownika, gdzie ma miejsce również konwersja informacji na postać pakietową z postaci wykorzystywanej w sieciach zewnętrznych (i odwrotnie w przypadku transmisji do abonentów tych sieci), uwzględnieniu w strukturze sieci urządzeń zapewniających konwersję sygnalizacji pomiędzy standardami IP i SS7, rolę tę pełni funkcja bramy sygnalizacyjnej SGW (Signalling Gateway Function), rozdzieleniu funkcji realizacji transmisji informacji użytkownika i funkcji sterowania transmisją, przez co osiągnięto większą elastyczność i skalowalność systemu, wprowadzeniu nowych interfejsów umożliwiających: wymianę informacji pomiędzy bramami medialnymi (Nb), pomiędzy serwerami (A/c), sterowanie pracą bram medialnych (Mc) oraz transmisją sygnalizacji pomiędzy serwerami i siecią zewnętrzną (Nn). Architektura sieci szkieletowej w wersji R5 i R6 systemu UMTS umożliwi realizację transmisji multimedialnych z wykorzystaniem transmisji pakietowej. Dostosowano istniejące węzły sieci (SGSN i GGSN) do transmisji informacji multimedialnych w czasie rzeczywistym. Podstawowym rozszerzeniem wprowadzonym w wersji R5 jest podsystem IMS (IP Multimedia Subsystem), który ma umożliwić realizację usług multimedialnych z wykorzystaniem protokółu IP. Podsystem został wyposażony w interfejsy zarówno do sieci pakietowej jak i do sieci PSTN. W strukturze sieci zaszły również zmiany w obszarze baz danych. Zaproponowano serwer HSS (Home Subscriber Sever), w którym zintegrowano funkcje dotychczasowego rejestru HLR i centrum AuC. Wyposażono go w zestaw interfejsów, w tym także do podsystemu IMS. W serwerze HSS oprócz dotychczasowych danych wymaganych do realizacji połączeń w domenach komutacji łączy i pakietowej będą przechowywane dane związane z połączeniami multimedialnymi. W podsystemie IMS dane użytkownika będą transmitowane za pośrednictwem bramy IMS-MGW (IP Multimedia Subsystem Media Gateway) oraz procesora MRFP (Media Resource Functioń Processor). Brama IMS-MGW odpowiada za przetwarzanie przychodzących i wychodzących strumieni danych. Przetwarzanie to, oprócz zmiany formatu danych może obejmować funkcje typowe dla interfejsu pomiędzy różnymi sieciami np. transkodowanie mowy, likwidację echa. W wersji R5 standardu wprowadzono również zmiany w zasadach współpracy sieci szkieletowej z sieciami radiowymi. W wersjach R99 i R4 systemu UMTS sterowniki RNC 31

32 i BSC były jednoznacznie przypisane do jednego węzła SGSN i jednej centrali MSC. W wersji R5 zniesiono to ograniczenie. Możliwość dołączenia sterowników sieci radiowej do wielu central i węzłów SGSN przynosi szereg korzyści. Wzrost wydajności sieci osiągany jest dzięki łatwiejszemu rozłożeniu obciążenia pomiędzy urządzenia sieci oraz dzięki zmniejszeniu ruchu związanego z sygnalizacją przesyłaną podczas przemieszczania się abonentów pomiędzy obszarami kontrolowanymi przez różne sterowniki RNC. Dzięki temu rozwiązaniu stacja ruchoma może przemieszczać się na obszarze obsługiwanym przez kilka podsystemów BSS lub RNS bez konieczności zmiany węzła w sieci szkieletowej, który obsługuje połączenie. Obszar obsługiwany przez podsystemy tworzące taki zestaw jest określany jako obszar PA (pool area). Obszary PA mogą być definiowane oddzielnie dla domen transmisji z komutacją łączy i domen transmisji pakietowej PS PA (PS pool area). Propozycje określające kierunki ewolucji sieci szkieletowej zakładają jak najszersze wykorzystanie technik IP. Przykładem mogą być architektury MIP (Mobile IP), EMA (Edge Mobility Architecture) czy też MG/S&G-PSC. 3GPP prowadzi prace zmierzające do modyfikacji sieci radiowej UTRAN. Zakłada się szersze wykorzystanie sieci IP do komunikacji pomiędzy siecią szkieletową, sterownikami i stacjami bazowymi. Również gwałtowny rozwój lokalnych radiowych sieci komputerowych WLAN spowodował pojawienie się wątpliwości dotyczących sensu realizacji systemów trzeciej generacji w przypadku, gdy są łatwo dostępne urządzenia oferujące przepływności znacznie większe od oczekiwanych w sieciach 3G. Jednak przeważa opinia, że sieci WLAN mogą stanowić uzupełnienie uruchamianych systemów 3G. Operatorzy upatrują w takich rozwiązaniach możliwości zwiększenia zakresu oferowanych usług i w konsekwencji własnych dochodów. W wersji R6 standardu UMTS powstały dokumenty normalizacyjne standaryzujące dołączenie sieci WLAN do sieci szkieletowej systemu 3G. WiMAX Wśród dostępowych szerokopasmowych sieci radiowych ważnego znaczenia nabierają sieci budowane zgodnie ze standardami wymienionych poniżej organizacji IEEE i ETSI, które prezentuje Rys. 8. Rys. 8. Podstawowe globalne standardy szerokopasmowych radiowych sieci typu WiMAX i Wi-Fi wg IEEE oraz ETSI 32

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Analiza nowych rozwiązań technicznych szerokopasmowych światłowodowych sieci dostępowych FTTH i FTTx oraz współzależności między inwestycjami w sieci tego

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo