PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel ; ; mm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm."

Transkrypt

1 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel ; ; mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WNĘTRZA HALLU WEJŚCIOWEGO ADRES INWESTYCJI : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU 5-4 WROCŁAW UL. H.KAMIEŃSKIEGO 7A INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU ADRES INWESTORA : 5-4 WROCŁAW UL. H.KAMIEŃSKIEGO 7A BRANśA : budowlana, elektryczna, sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Benedykt Stryczek DATA OPRACOWANIA : 6 wrzesień 0 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 6 wrzesień 0 Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do KAMIŃSKIEGO HOLL - remont ROBOTY BUDOWLANE 8. Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie Posadzki przygotowanie podłoŝa wykładziny z PCV posadzki granitowe Schody balustrady okładziny kamienne obudowy z plyt g.k Drzwi drewniane aluminiowe Zabudowy g-k Tynki wewnętrzne Roboty malarskie Okładziny ścienne Ścianki z profili szklanych INSTALACJA C.O roboty demontaŝowe grzejniki - montaŝ grzejniki - malowanie INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE roboty demontaŝowe roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych INSTALACJE ELEKTRYCZNE roboty demontazowe instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych pomiary instalacji elektrycznej instalacja logiczna dokumentacja, projekty ROBOTY PORZĄDKOWE gruz pozostałe mat. rozbiórkowe WYPOSAśENIE OBIEKTU Zabudowy stałe kasa rejestracja portiernia siedziska stałe zabudowy grzejników tablice informacyjne meble ruchome oznakowanie obiektu SYSTEM KOLEJKOWY Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

3 KAMIŃSKIEGO HOLL - remont ROBOTY BUDOWLANE Roboty rozbiórkowe B.0.0 Demontaz wyposaŝenia i wyniesienie w miejsce wskazane przez d.. analiza indywidualna Zamawiajacego na terenie budynku.00 d.. analiza indywidualna KNNR-W d KNR-W 4-0 d analogia 5 KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d analogia 7 KNR 4-0 d analogia 8 KNR-W 4-0 d analogia 9 KNR-W 4-0 d analogia 0 KNR 4-04 d analogia KNR 4-04 d analogia KNR 9-0 d analogia B.0.0 Osłony okien i drzwi folią polietylenową B.0.0 <okna >*.5* *.0* 8.76 <drzwi>5.40*.0+.70*.0+.0* Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym RAZEM.00 RAZEM <rejestracja do szpitala>.95*(.+0.78)+0.0* RAZEM 0.5 B.0.0 Wyjęcie ościeŝnicy z ściany g-k o powierzchni od do m szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <rejestracja> <portiernia> RAZEM 4.40 B.0.0 Rozebranie podłóg drewnianych białych <portiernia> RAZEM 5.00 B.0.0 Zerwanie posadzek z kamienia <holl> <spocznik-półpiętro> <spocznik-półpiwnica> RAZEM 9.40 B.0.0 Zerwanie okładzin kamiennych ze schodów <schody półpiętro-piętro>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody parter-półpiętro>*(.87*0.5) <schody parter-półpiwnica>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody półpiwnica-piwnica>*(.87*0.5) <cokoliki>0.4*( *)*+0.4*(.*4+.65*4) 5. RAZEM 6.54 B.0.0 Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej B.0.0 B.0.0 B.0.0 <holl>.95*(( *+.0)+( )+(.58*4)+(.4*4)) Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 66.9 m RAZEM 66.9 <piętro, półpiętro>.0+.70* m 0.60 RAZEM 0.60 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I m kondygnacji (.70*)*.0 RAZEM.0 OstroŜny demontaŝ boazerii drewnianej, płytowej (okładziny ścienne) <słupy>.95*(0.70*4) 8.6 <podciąg>0.5** <listwy ścienne>0.5*(4.60*).0 <ściany>.95*(.65*)-<drzwi>(.0*.0*+.0*.0+.0*.0+.60*.0)-<okna>(.5*.0) Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

4 KNR 4-04 d analogia 4 KNNR d.. 04 z.o..4. analogia 5 KNR-W -0 d analogia 6 KNNR d.. 0 z.o..4. analogia 7 KNR 4-0 d analogia 8 KNR 4-0 d analogia 9 KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia KNR 4-0 d analogia KNR 4-0 d analogia KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia B.0.0 B.0.0 Rozebranie działowych ścianek meblowych (wraz z konstrukcją wsporczą wsp. Rx,) <portiernia>0.80*.60* 4.6 <rejestracja do przychodni>( )*(9.60) 9.68 <rejestracja do szpitala>(.00)*(5.80) 5.80 Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego o pow.ponad.0 m - demontaŝ RAZEM 6.84 RAZEM 9.64 <rejestracja do przychodni>(0.90)*(9.60) 8.64 <rejestracja do szpitala>(.40)*(5.80) 8. RAZEM 6.76 B.0.0 DemontaŜ rolet z listew (wsp Rx0,) B.0.0 <rejestracja do szpitala>(.40)*(5.80) 8. RAZEM 8. Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - demontaŝ (0.0*+.4)*( )+(0.0*+.58)*( ) 4.79 RAZEM 4.79 B.0.0 Wykucie z muru ościeŝnic drzwiowych o powierzchni do m szt. <rejestracja przychodni> szt..00 RAZEM.00 B.0.0 Wykucie z muru ościeŝnic drzwiowych o powierzchni ponad m <apteka>.0*..7 <wc>.*.0.54 <łącznik>.56* <tomograf>.0*.0.64 RAZEM 4.90 B.0.0 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m B.0.0 <tomograf>0.*(.95*( )-.0*.0) m 0.6 RAZEM 0.6 Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub m cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <drzwi do rejestracji>0.7*0.6*.00 m 0. <rejestracja - okna>0.47*0.5*.00 m 0. <rejestracja - hydrant>0.5*0.5* *.90 m 0.09 RAZEM 0. B.0.0 Wykucie gniazd w ścianach dla nadproŝy gniazd. B.0.0 B.0.0 <drzwi do rejestracji> gniazd..00 RAZEM.00 Wykucie z muru belek nadproŝowych (ilość wykuwanych nadpro- m Ŝy przyjęto w zaleŝności od grubości muru) <drzwi do rejestracji>.0 m.0 RAZEM.0 Podstemplowania zagroŝonych nadproŝy (z uwagi na zalecaną szt. technologię wykonania przyjęto stęple na nadproŝe) <drzwi do rejestracji> szt..00 RAZEM.00 B.0.0 Rozebranie podstemplowania zagroŝonych nadproŝy szt. B.0.0 <drzwi do rejestracji>poz. szt..00 RAZEM.00 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad m <okno kasy>.9*.40.5 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

5 6 KNR 9-0 B.0.0 d analogia 7 KNR-W 4-0 d analogia OstroŜny demontaŝ drewnianej obudowy grzejnika (wraz z konstrukcją stalową).40*( )* 6.80 RAZEM 6.80 B.0.0 Rozbiórka okładziny kamiennej z obudowy grzejnika Roboty murarskie 8 KNR 0-6 B.0.0 d analogia 9 KNR 4-0 d analogia 0 KNR 0-6 d analogia KNR -0 d KNR -0 d B.0.0 B * RAZEM.70 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowegoo wysokości do 4.5 m i grubości 0cm, np. YTONG, lub innymi o analogicznych własnościach <ściana pom. tomografu>4.80*.56.9 <rejestracja + zaplecze socjalne>0.70* <portiernia>(0.47*+0.95*)* RAZEM 8.87 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie m cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego np. YTONG, lub innymi o analogicznych własnościach <ściana pom. tomografu>.40*.56*0.4 m 0.86 <pom. tomografu, zamurowanie drzwi>.0*.0*0.5 m 0.4 <rejestracja - hydrant>0.5*.90 m 0.44 <rejestracja - drzwi>(0.*0.5)*.0 m 0.04 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m i grubości 5-7,5cm RAZEM.77 <rejestracja - lada 7,5cm>.*.95.7 <rejestracja - lada 5cm>(.5+.59)*.95+(.0+5.0)* RAZEM 9.49 B.0.0 Otwory na drzwi w ścianach murowanych z bloczków szt <rejestracja> szt.00 RAZEM.00 B.0.0 Otwory w ścianach murowanych - ułoŝenie nadproŝy prefabr. m Posadzki przygotowanie podłoŝa d... KNR K KNR K KNR -0 d <rejestracja>.50* m.50 RAZEM.50 B.0.0 Usunięcie zewnętrznej warstwy kleju, cementu, betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie B.0.05 <holl+rejestracja+portiernia> RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 0 mm zatarte na ostro <rejestracja>poz RAZEM KNNR 08- B.0.05 Samopoziomujące masy szpachlowe gr.,0 mm wewnątrz budynków d KNNR na podkładach cementowych pod posadzki z wykładzin PCV i posadzki z płyt granitowych <holl+rejestracja+portiernia> RAZEM NNRNKB 0 B.0.05 Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych emulsją gruntującą d pod masy okładziny (pom. z płytkami granitowymi i wykładziny z PCV). <holl+rejestracja+portiernia z dodatkiem na cokoliki>60.75*05% 7.79 RAZEM wykładziny z PCV 7 kalkulacja indywidualna d... B.0.06 UłoŜenie wykładziny podłogowej homogenicznej np.typu Tarkett Optima 85 lub materiału równowaŝnego łącznie z listwami przyściennymi wys.0cm ; na klej do jednorodnych wykładzin PCV posadzki granitowe <rejestracja> RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

6 8 NNRNKB 0 B.0.05 d NNRNKB 0 d analogia 40 NNRNKB 0 d analogia 4 KNR AT-08 d analogia B.0.05 B.0.05 B.0.05 Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych emulsją gruntującą pod masy samopoziomujące (pom. z płytkami granitowymi). <holl+portiernia>( ).45 RAZEM.45 z.iv) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 0 m/m z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <holl+portiernia>( ).45 RAZEM.45 (z.iv) Cokoliki o wys cm z płyt z płytek z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <holl+portiernia>0.*(.4*4+0.65*8+0.47*4+0.0* * +.0* * * * * ) Przygotowanie podłoŝa dla zabezpieczenia - oczyszczenie powierzchni gładkich 7.4 RAZEM 7.4 <holl+portiernia>poz.9.45 RAZEM.45 4 KNR AT-08 B.0.05 Wykonanie antypoślizgowego zabezpieczenia posadzki granitowej d analogia - agregatem z napędem elektrycznym podłoŝa z granitu, marmuru o fakturze szlifowanej <holl+portiernia>poz.9.45 RAZEM.45.4 Schody balustrady 4 KNR 4-0 d analogia B.0.0 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (wykucie gniazd na konsole balustrad) 44 KNR -0 d B B.0.0 d.. wycena indywidualna B.0.0 d.. wycena indywidualna okładziny kamienne 47 KNR K-0 d <piętro>4*(0.5*0.5) 0.5 <schody>(7*(0.5*0.5)*4)*.0 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 0 mm zatarte na ostro (zaszpachlowanie gniazd na konso- le) <piętro, schody>poz.4.5 Balustrada schodowa wys. 0cm wykonana w systemie zamocowań m Balardo (konsole montaŝowe, zaciskowe profile nośne, alumi- niowe osłony zewnętrzne i wewnętrzne gr.,5mm) - mocowane na kotwy stalowe, wypełnienie balustrady - tafle szkła klejonego dwuwarstwowego VSG ESG 00.4, pochwyt z rury mosięŝnej 40xmm mocowany w systemie Balardo (profil U 0x7x ze stali nierdzewnej) szczegóły wykonania wg rys. PA i opisu technicznego ( )* 8.88 RAZEM.5 RAZEM.5 RAZEM 8.88 Balustrada podestowa wys. 0cm wykonana w systemie zamocowań Balardo (konsole montaŝowe, zaciskowe profile nośne, alumi- m niowe osłony zewnętrzne i wewnętrzne gr.,5mm) - mocowane na kotwy stalowe, wypełnienie balustrady - tafle szkła klejonego dwuwarstwowego VSG ESG 00.4, pochwyt z rury mosięŝnej 40xmm mocowany w systemie Balardo (profil U 0x7x ze stali nierdzewnej) szczegóły wykonania wg rys. PA i opisu technicznego.+*0.8 m.67 RAZEM.67 B.0.0 Usunięcie zewnętrznej warstwy cementu, kleju, betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych i pionowych (spoczniki, stopnie i podstopnice) przez frezowanie schody <spocznik-półpiętro> <spocznik-półpiwnica> A (suma częściowa) <schody półpiętro-piętro>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody parter-półpiętro>*(.87*0.5) <schody parter-półpiwnica>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody półpiwnica-piwnica>*(.87*0.5) Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

7 48 KNNR 08- d KNNR analogia 49 NNRNKB 0 d analogia 50 NNRNKB 0 d analogia 5 NNRNKB 0 d analogia 5 NNRNKB 0 d NNRNKB 0 d KNR AT-08 d analogia 55 KNR AT-08 d analogia 56 KNR-W -0 d analogia B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B (suma częściowa) Masy szpachlowe gr.,0 mm wewnątrz budynków na podkładach cementowych (poziome i pionowe) pod okładziny z płyt granitowych (z wyrównaniem miejsc pod konsole schodowe) RAZEM 7. <schody>poz RAZEM 7. Gruntowanie jednokrotne powierzchni pionowych i poziomych emulsją gruntującą pod okładziny granitowe <schody>poz RAZEM 7. z.iv) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 0 m/m z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <spocznik-półpiętro> <spocznik-półpiwnica> (z.iv) Cokoliki o wys cm z płyt z płytek z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <spocznik-półpiętro>0.*( *) 0.98 <spocznik-półpiwnica>0.*( *) 0.98 (z.iv) Okładziny schodów z płyt kamiennych (granit 0mm) na spoiwie klejowym (pow. poziome i pionowe) <stopnice> <podstopnice> (z.iv) Cokoliki schodów o wys do 0 cm z płyt kamiennych (granit 0mm) na spoiwie klejowym RAZEM 5.80 RAZEM.96 RAZEM 54.4 <schody - cokolik 4,7cm>0.47*(.*4+.65*4).86 RAZEM.86 Przygotowanie podłoŝa dla zabezpieczenia - oczyszczenie powierzchni gładkich <schody>poz RAZEM 7. B.0.05 Wykonanie antypoślizgowego zabezpieczenia posadzki granitowej - agregatem z napędem elektrycznym podłoŝa z granitu, marmuru o fakturze szlifowanej <schody>poz RAZEM 7. B.0.05 Posadzki - listwy przeciwślizgowe - klejone m <krawędź schodów>*(.80**+.40**4) RAZEM obudowy z plyt g.k. 57 KNR AT- d analogia B.0.04 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych, pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach z wykończeniem krawędzi 58 KNR 0-4 d analogia B.0.04 <schody - krawędzie biegów>0.0*( )* 5.78 RAZEM 5.78 Obudowa elementów z płyt g-k wodododpornych na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 50-0, z wykończeniem krawędzi - krawędź piętra <schody - krawędź piętra>.0*( )+(.40*)* ( ) 6. RAZEM Drzwi drewniane 59 KNNR 04- MontaŜ ościeŝnic stalowych - (bez ceny ościeŝnic). szt. d <do rejestracji> szt..00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

8 60 KNNR 0- MontaŜ skrzydeł drzwiowych pełnych - (bez ceny skrzydeł). d <do rejestracji>*(.00*0.90).80 RAZEM.80 6 <do rejestracji> Dostawa drzwi jednoskrzydłowych drewnianych szt d.. 5. płycinowych w okleinie dębowej, wraz z ościeŝnicą stalową, 0x00cm; ościeŝnica w kolorze aluminium - wygląd i wymiarowanie wg zestawienia stolarki i PA. <do rejestracji> szt.00 RAZEM aluminiowe 6 d.. 5. KNNR KNNR d B B.0.08 d.. wycena indywidualna B.0.08 d.. wycena indywidualna B.0.08 d.. wycena indywidualna kalkulacja indywidualna d.. 5. Przegrody aluminiowe wew. o konstr. w systemie profili aluminiowych, całkowicie oszklone z drzwiami - tylko montaŝ <do łącznika>.74* RAZEM 7.0 B.0.08 Drzwi aluminiowe wew. o konstr. w systemie profili aluminiowych - tylko montaŝ. <do apteki>.*.0.7 <do WC>.*.0.54 <do apteki> Dostawa - drzwi wew. przeszklonych (szkło bezpieczne) w systemie profili aluminiowych; pozostałe szczególy wg zest. drzwi i opisu technicznego PA <do apteki>.*.0.7 <do WC> Dostawa - drzwi wew. pełne w systemie profili aluminiowych; pozostałe szczególy wg zest. drzwi i opisu technicznego PA RAZEM 5.5 RAZEM.7 <do WC>.*.0.54 RAZEM.54 <do łącznika> Dostawa - drzwi wew. przeszklonych (szkło bezpieczne) w systemie profili aluminiowych; pozostałe szczególy wg zest. drzwi i opisu technicznego PA <do łącznika>.74* RAZEM 7.0 B.0.08 Dostawa i montaŝ samozamykaczy do drzwi wewnetrznych alu. szt Zabudowy g-k 68 KNR 0-4 B.0.04 d analogia krawędzi Tynki wewnętrzne 69 KNR AT- B.0.0 d analogia 70 KNR 4-0 d analogia B.0.0 <do łącznika> szt.00 <do apteki> szt.00 RAZEM.00 Obudowa elementów z płyt g-k wodododpornych na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 50-0, z wykończeniem <odtworzenie zdemontowanych kanałów stalowych, nowe zabudowy>(0.0*+.4)*( )+(0.0*+.58)*(.60+.0)+ (0.0*+0.44)* A (suma częściowa) <zabudowa nad ladą rejestracji>( )* *.8 ( ) B (suma częściowa) RAZEM 6.8 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowowapienna, tynki zatarte grubości 0 mm ŚCIANY <portiernia>*(0.47*+0.95*+0.0*)* <rejestracja, łącznik>( *)*.95+.0*( )+ 0.0*(.0+.50)*.54 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach RAZEM.75 STROPY <holl, rejestracja, schody biegi i spoczniki>poz RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

9 7 NNRNKB 0 B.0.0 d KNR 4-0 d analogia 7 NNRNKB 0 d B.0.0 B.0.0 Gładzie gipsowe gr. mm jednowarstwowe na stropach na podło- Ŝu z betonu o pow. ponad 5 m STROPY <holl> <rejestracja> <schody, biegi i spoczniki>(.40*)*.6**+.80* * ( ) 6.8 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ŚCIANY <ściany A i B, schody, łącznik, ściana frontowa, portiernia>poz Gładzie gipsowe gr. mm jednowarstwowe na ścianach na podło- Ŝu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m RAZEM 86.6 RAZEM 6.96 ŚCIANY <ściana A> <ściana B> <schody>45.0*+6.06*( * ) 5.0 <łącznik>.95*(4.56* ) 9.8 <ściana frontowa>.95*( * *+.04* ) <portiernia>*(0.47*+0.95*+0.0*)* <rejestracja>( * )* RAZEM Roboty malarskie 74 KNR 0-40 d analogia B.0.09 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 75 KNR -0 d analogia 76 KNR -0 d analogia 77 KNR -0 d analogia B.0.09 B.0.09 B Okładziny ścienne 78 kalkulacja indywidualna d.. 9 poz RAZEM 548. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (gładź gipsowa) bez gruntowa- nia - farba lateksowa biała STROPY <holl, rejestracja, schody biegi i spoczniki>poz A (suma częściowa) ŚCIANY <ściany A i B, łącznik, schody, ściana frontowa, portiernia, rejestracja>poz B (suma częściowa) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem (zabudowy z G- K) - farba lateksowa biała STROPY <nowe zabudowy sufitów>poz.68a+<stare zabydowy sufitów> 48.8 (0.0* )*4.0 <schody zabudowy>poz.57+poz.58.0 RAZEM 548. RAZEM 60.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem (zabudowy z G- K) - farba lateksowa kolor NCS S 0580-Y70R STROPY <zabudowy sufitów nad ladą rejestracji>poz.68b.8 RAZEM.8 Okładziny z płyt ściennych Trespa Virtuon z termicznie utwardzanej Ŝywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym gr. 8mm wykonane w wykończeniu satin, na stelaŝu systemowym. Mocowanie poprzez klejenie do el. pionowych z fugą pionową krytą szer.0mm, fugi poziome kryte ceownikiem aluminiowym.(kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <ściana A>( )+0.75*(.09*5+.0*) 8.0 <ściana B>( )+0.75*(.99*4) 6.89 <portiernia, słupy>.45*(.5*4+0.75*8+.68*+0.*4-0.5*8) *( )* <rejestracja>0.70*( )+.99*((.06* *+.60) (.66*+0.5*)+( *)) <siedziska stałe>0.86*( )* 0.5 <obudowy grzejników>0.48*(5.56)* Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

10 79 kalkulacja indywidualna d kalkulacja indywidualna d kalkulacja indywidualna d Ścianki z profili szklanych 0 8 kalkulacja indywidualna d.. 0 RAZEM 0.8 Okładziny z płyt ściennych Trespa Virtuon z termicznie utwardzanej Ŝywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym gr. 8mm wykonane w wykończeniu satin, klejona bezpośrednio do ściany (kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <zaplecze socjalne>.50* Okładziny z płyt PLEXIGLAS Satinice WH0DC gr. 6mm rozpraszające oświetlenie LED, na stelaŝu systemowym Trespa. (kolo- rystyka i szczegóły wykonania wg PA) <portiernia, słupy>.45*(0.5*8).94 RAZEM 0.75 RAZEM.94 Okładziny ścian, wykończenie przy drzwiach i okienku kasowym z płyt MDF lakierowane satynowo na kolor RAL 708 mocowane na kołki do konstrukcji stalowych Trespa (kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <ściana A>0.75*(.09*5+.0*).8 <ściana B>0.75*(.99*4).9 RAZEM.67 Ścianka z profili szklanych wykonana w ramie systemowej (proponowany system profili Pilkington Profilit: szklane K ornament szklenie podwójne; rama z profili serii 60) wzmocnionej obejmową konstrukcją stalową - szczegóły wyglądu imontaŝu wg PA <zaplecze socjalne>.0* RAZEM INSTALACJA C.O roboty demontaŝowe 8 d.. KNR-W KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d B.0.0 DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 5-0 mm szt. B.0.0 B grzejniki - montaŝ 86 B.05.0 d.. KNR-W z.sz KNR 0-5 d z.sz KNR 0-5 d z.sz KNR 0-5 d B.05.0 B.05.0 B grzejniki - malowanie 90 B.0.09 d.. KNR K KNR analogia 6* szt..00 RAZEM.00 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - ilość elementów do. 0 <rejestracja>..00 RAZEM.00 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - ilość elementów do. 5 <schody>+..00 RAZEM.00 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 5 mm - obiekty słuŝby zdrowia Przedmiar dodatkowy - łączna długość.0 m RAZEM 6.00 Grzejniki stalowe dwupłytowe typu szpitalnego o wys mm szt. i dł mm, montaŝ grzejników na ścianie montaŝ w obiektach słuŝby zdrowia itp. <schody>+ szt..00 RAZEM.00 Grzejniki stalowe dwupłytowe typu szpitalnego wys mm i szt. dł mm, montaŝ grzejników na ścianie montaŝ w obiektach słuŝby zdrowia itp. <rejestracja> szt..00 RAZEM.00 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste. lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 5 mm poz.87+poz RAZEM 6.00 Przygotowanie podłoŝa - oczyszczenie i zmycie wodą z detergentem (mydło techniczne) - grzejników rurowo-ŝebrowych Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

11 9 KNR 4-0 d.. - <holl - grzejniki - przyjęto wsp. 5>5*((.50*)*) RAZEM B.0.09 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikow rurowo-ŝebrowych m <holl - grzejniki>(.50*)* m 4.00 RAZEM INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE roboty demontaŝowe 9 d.. KNR KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d B.0.0 DemontaŜ węŝa hydrantowego gumowego lub parcianego szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ hydrantu ściennego o śr. 5 mm szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ skrzynki hydrantowej wnękowej szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ baterii umywalkowej szt. szt..00 RAZEM B.0.0 Demontaz podejścia dopływowego do baterii szt. d.. wycena indywidualna Przedmiar dodatkowy - łączna długość m KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt. B.0.0 szt..00 RAZEM.00 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych -. umywalka..00 RAZEM roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych 99 d.. B.05.0 Wymiana podejścia dopływowego do hydrantu l - połączenie sztywne o śr. 5 mm - pomieszczenia słuŝby zdrowia lub szkolnictwa wyŝszego KNR-W z.sz KNR-W 4-0 d z.sz KNR-W -5 d z.sz B.05.0 szt..00 RAZEM.00 Wymiana zaworu hydrantowego ściennego o śr. 5-5 mm - pomieszczenia słuŝby zdrowia lub szkolnictwa szt. wyŝszego szt..00 RAZEM.00 B.05.0 Szafki hydrantowe wnękowe - obiekty słuŝby zdrowia lub uczelni szt. szt..00 RAZEM.00 0 B.05.0 Wykonanie pomiaru wydajności wymienianego hydrantu. szt d.. wycena indywidualna szt.00 0 KNR-W -5 d z.sz B.05.0 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty słuŝby zdrowia szt. podej. podej..00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

12 04 KNR-W -5 d z.sz KNR-W -5 d KNR-W -5 d B.05.0 RAZEM.00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych szt. do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 0 mm - obiekty słuŝby zdrowia szt..00 B.05.0 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 5 mm-bez baterii B.05.0 szt. RAZEM.00 szt..00 RAZEM.00 Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt. szafce-bez zlewozmywaka szt..00 RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE roboty demontazowe 07 d.4. KNR KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d d.4. analiza indywidualna 4 d.4. analiza indywidualna B.0.0 DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6++6 szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ belek montaŝowych dla opraw świetlówkowych szt. B.0.0 B szt..00 RAZEM.00 DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt. 0 szt RAZEM 0.00 DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŝeniu prądu szt. do 6 A - ilość biegunów szt RAZEM 0.00 B.0.0 DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŝeniu szt. prądu do 0 A - wylot (wyłącznik lub przełącznik biegunowy lub grupowy) 0 szt RAZEM 0.00 B.0.0 DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 4 m mm z podłoŝa ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub RAZEM B.0.0 DemontaŜ instalacji elektrycznych natynkowych ; wlacznie z wykonaniem instalacji tymczasowych. B RAZEM.00 Odlączenie istniejacych instalacji podtynkowych oraz ich demontaz w zakresie koniecznym do wykonania nowych instalacji..00 RAZEM instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 5 B.04.0 d.4. wycena indywidualna 6 KNR 4-0 d KNR 5-08 d analogia Dostawa i montaz wlacznie z wyposazeniem i podlaczeniem do istn. istalacji rozdzielnic elektrycznych..00 RAZEM.00 B.04.0 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m B RAZEM Układanie rurek ochronnych z tworzywa sztucznego w podłoŝach m pod posadzką 50 m RAZEM szt. Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

13 8 KNR 5-08 B.04.0 Wciąganie przewodów x,5mm do rur m d m RAZEM KNR 5-08 B.04.0 Przewody YDY x,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m d bruzd 50 m KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d analogia 0 KNR 5-08 d analogia B.04.0 Przewody YDY x,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m RAZEM m RAZEM B.04.0 MontaŜ puszek rozgałęźnych szt. 0 szt RAZEM 0.00 B.04.0 MontaŜ na gotowym podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt. 0 szt RAZEM 0.00 B.04.0 Zaprawianie bruzd o szer. do 5 mm m B.04.0 B.04.0 B RAZEM Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 0 cm m na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 50 m RAZEM Przygotowanie podłoŝa pod mocowanie osprzętu z wykonaniem szt. ślepych otworów 0 szt RAZEM 0.00 Przygotowanie podłoŝa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na. betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) RAZEM B.04.0 MontaŜ opraw nastropowych Artemide Edge 0 (soffitto Edge 0) RAZEM 8.00 B.04.0 MontaŜ opraw nastropowych typu ES System ( symbol SD 48) B.04.0 B.04.0 B.04.0 d.4. wycena indywidualna B.04.0 d.4. wycena indywidualna RAZEM 5.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw ewakuacyjnych ES System Monitor IP40 DS-S,TAN RAZEM 7.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw naściennych LED na słupach RAZEM 8.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw liniowych dostropowych Chors 60.80T P (W)C0 o długości,94 mb.00 RAZEM.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw liniowych dostropowych Chors 60.80T P (W)C0 o długości 4,94 mb.00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

14 KNR-W 5-08 B.04.0 d KNR-W 5-08 d KNR 5-08 d B.04.0 B.04.0 MontaŜ na gotowym podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie 5 szt RAZEM 5.00 MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych -bieg.z uziemieniem przykręcanych szt. 6A/.5mm 5 szt RAZEM 5.00 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod szt. zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do.5 mm) pomiary instalacji elektrycznej 6 KNR 4-0 B.04.0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR - d szt RAZEM Sprawdzenie i pomiar kompletnego -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt. pomiar. 0 pomiar. B.04.0 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. pomiar. B.04.0 Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 9 pomiar. B.04.0 Pomiary natęŝenia oświetlenia.po m..po m instalacja logiczna 40 B.04.0 Wykonanie instalacji logicznej w holu wejściowym obejmujace : d.4. wycena indywidualna 4 ulozenie przewodów instalacji logicznej w pomieszczeniu rejestracji, portierni ; instalacji logicznej dla systemu kolejkowego; polaczenie instalacji z instalacja szpitala B.04.0 d.4. wycena indywidualna 4 4 B.04.0 d.4. wycena indywidualna dokumentacja, projekty 4 B.04.0 d.4. wycena indywidualna 5 Dostawa, montaz i podlączenie gniazd elektryczno-logicznych w posadzce 0.00 RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM.00 RAZEM RAZEM.00 Dostawa, montaz i podlączenie gniazd elektryczno-logicznych na ścianach RAZEM 0.00 Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i logicznej w holu wejściowym.00 RAZEM ROBOTY PORZĄDKOWE gruz 44 d.5. KNR KNR B.0.0 Wywiezienie gruzu kamiennego i betonowego samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km poz.*0.05+poz.7*0.0+poz.8*0.0+poz.9*0.0+poz.9+poz.0+ poz.*0.0*0.0+poz.7*0.0+poz.*0.05+poz.47*0.005 m m 6.4 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

15 45 kalkulacja indywidualna B.0.0 d pozostałe mat. rozbiórkowe 46 kalkulacja indywidualna B.0.0 d.5. Oplaty składowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego, z betonu komórkowego i betonu (przyjęto śr.,t/m) 6.4*. t 5.95 RAZEM 5.95 Wywóz składowanie i utylizacja zdemontowanych el.budowlanych, kontenery 6m < kontenery>4 kont RAZEM WYPOSAśENIE OBIEKTU Zabudowy stałe kasa 47 KNR K-05 d analogia MontaŜ wyposaŝenia - Ŝaluzja w oknie kasy 48 KNNR d analogia 49 d.6. analiza indywidualna. 50 KSNR d analogia <roleta w oknie kasy>.5*.7.88 RAZEM.88 Szklenie ram szybami ze szkła VSG ESG 66.4 o pow.do.0 m (wygląd szkła i technologia montaŝu wg PA) <okno kasy>.5*.7.88 RAZEM.88 Blat okienka kasowego z płyty laminowanej gr 8mm (szczegóły wg PA) <blat okna kasy>.7*( *+0.7).04 RAZEM.04 Progi i listwy osłaniające - cokoliki z ceownika ze stali nierdzewnej m szczotkowanej (szczegóły wg PA) <kasa>.7.7 RAZEM rejestracja 5 KNNR d analogia Szklenie ram szybami ze szkła VSG ESG 66.4 o pow.ponad.0 m (wygląd szkła i technologia montaŝu wg PA) 5 d.6. analiza indywidualna. 5 d.6. analiza indywidualna. 54 KSNR d analogia B.0.0 <okna rejestracji>( )*(.0) 9.60 RAZEM 9.60 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod zabudowy meblowe (ścianki i lada rejestracji) o masie elementu do 0, t kg (z ceną materiału) <konstrukcja zabudowy rejestracji>5.00*5+.00*( ) kg.00 RAZEM.00 Zabudowy meblowe lad rejestracyjnych z płyty laminowanej gr 8mm (szczegóły wg PA) wraz z systemowymi el. mocującymi <lada - zabudowa>( )*( ) 6.6 RAZEM 6.6 Progi i listwy osłaniające - cokoliki z ceownika ze stali nierdzewnej m szczotkowanej (szczegóły wg PA) ( )* m 6.00 RAZEM portiernia 55 d.6. analiza indywidualna. B.0.0 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod urządzenia (lada ruchoma i nieruchoma) o masie elementu do 0, t (z ceną materiału) wraz z el. zapewniającymi ruch kg 56 d.6. analiza indywidualna. 6.00*(0.0* * *)* kg 8.40 RAZEM 8.40 Zabudowy meblowe ścian i lady ruchome i nieruchome z płyty laminowanej gr 8mm (szczegóły wg PA) wraz z systemowymi el. mocującymi t kont. <lada ruchoma>(0.45*.80*-0.0* *(.80* ) *.00)*5% <lada nieruchoma>(0.45*.80*-0.0* *(.80* )+0.60*.00)*5% <zabudowy meblowe ścian>(.50*( )+0.5*.0*4)+(0.5*(.0*+0.6*)+0.6*.0*) 5.8 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

16 siedziska stałe 4 57 kalkulacja indywidualna MontaŜ i dostawa siedzisk krzesełek (szczegóły wg PA) szt d.6..4 <el. 8 krzesełkowy>8 szt 8.00 <el. krzesełkowy> szt d.6. analiza indywidualna.4 59 kalkulacja indywidualna d.6..4 B.0.0 RAZEM 0.00 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod urządzenia kg (konstrukcja siedzisk stałych) o masie elementu do 0, t (z ceną materiału) wraz z el. zapewniającymi ruch i montaŝem do posadzki <el. 8 krzesełkowy>70 kg <el. krzesełkowy>0.00 kg 0.00 RAZEM Element wykończenioey z płyt MDF lakierowane satynowo na kolor RAL 009 mocowane na kołki do konstrukcji stalowych (kolo- rystyka i szczegóły wykonania wg PA) <el. 8 krzesełkowy>0.5*( *) 0.6 <el. krzesełkowy>0.5*( *) 0.8 RAZEM zabudowy grzejników 5 60 kalkulacja indywidualna d.6..5 MontaŜ i dostawa siedzisk krzesełek (szczegóły wg PA) szt 6 d.6. analiza indywidualna.5 6 kalkulacja indywidualna d d.6. analiza indywidualna.5 B.0.0 <el. 8 krzesełkowy>8* szt 6.00 RAZEM 6.00 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod urządzenia (zabudowa grzejników, konstrukcja siedzisk stałych) o ma- kg sie elementu do 0, t (z ceną materiału) wraz z el. zapewniającymi ruch i montaŝem do posadzki <el. 8 krzesełkowy>00.00* kg RAZEM Element wykończeniowy z płyt granitowych polerowanych gr. 0mm (kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <el. 8 krzesełkowy>(0.0+0.)*(5.56)* 5.67 RAZEM 5.67 Kratka - ramka wypełniona płaskownikami o szer. 90mm (duraluminium) - dostawa i montaŝ (szczegóły wykonania wg m PA) <el. 8 krzesełkowy>5.56* m. RAZEM tablice informacyjne 6 64 kalkulacja indywidualna d.6..6 MontaŜ i dostawa głównej tablicy informacyjnej 980x40mm w podziale na 70 kwater (szczegóły wg PA) szt 65 kalkulacja indywidualna d kalkulacja indywidualna d meble ruchome 67 d.6. wycena indywidualna 68 d.6. wycena indywidualna <tablica główna> szt.00 RAZEM.00 Wykonanie opisów pomieszczeń i dróg wg PA bezpośrednio na. okładzinie, <opisy na okładzinie>..00 RAZEM.00 MontaŜ i dostawa tablicy pamiątkowej 400x700mm (szczegóły wg szt PA) <tablica pamiątkowa> szt.00 RAZEM.00 Dostawa i montaz mebli Mikomax lub rozwiazanie równowazne Szczegóły wyposazenia wg rys. PA i opisu technicznego.00 RAZEM.00 Dostawa i montaz mebli Ikea lub rozwiazanie równowazne Szczegóły wyposazenia wg rys. PA i opisu technicznego.00 RAZEM oznakowanie obiektu Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

17 69 d.6. wycena indywidualna SYSTEM KOLEJKOWY 70 d.7 wycena indywidualna Dostawa i wykonanie oznakowania p.poŝ ( zgodnie z instrukcja p.poŝ dla hollu) hollu wejściowego..00 RAZEM.00 Dostawa i montaz systemu kolejkowego Q-NSK firmy Infobox lub rozwiazania równowaznego. Szczegóły wykonania, wyposazenia wg rys. PA i opisu technicznego.00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek WORD Roboty malarskie i posadzkowe, oświetlenie, ślusarka alumi, zabudowa ścian meble wg AranŜacji wnętrz Inwestor : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY 23-02-2010 KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY Remont ZSB - WC dla osób niepełnosprawnych NR -1/06/2009 WYKONAWCA ROBÓT : INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie Telefon : ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem M*1.3; S*1.1 1 Pokój wychowawców i pokój komputerowy 1 d.1

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem M*1.3; S*1.1 1 Pokój wychowawców i pokój komputerowy 1 d.1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze M*1.3; S*1.1 1 Pokój wychowawców i pokój koputerowy 1 d.1 KNR-W 4-01 0346-03 2 KNR-W 4-01 d.1 0304-01 3 KNR-W 4-02 d.1 0234-08 4 KNR-W 4-02 d.1 0141-01 5 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania Czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania Czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń po byłej Poradni Pedagogicznej - sanitariaty ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kam ul. Legionów 131 INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali konferencyjnej ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 INWESTOR : Powiat Zduńskowolski ADRES INWESTORA : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 GRUPA I 11 ELEMENT - STOLARKA DRZWIOWA PARTERU 111 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 15 szt 112 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/10. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/10. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Remont Pracowni genetycznej i magazynu mikrobiologii Zakładu Mikrobiologii Rolniczej w przyziemiu budynku "Geodezji" ul. Grunwaldzka 53 we Wrocławiu Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 1 ROZBIÓRKI POSADZEK, FREZOWANIE, PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOśY ORAZ WYKONANIE NOWYCH POSA- DZEK EPOKSYDOWO-KWARCOWYCH 1KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów d.1 0816-06

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13, 58-160 ŚWIEBODZICE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13, 58-160 ŚWIEBODZICE gr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96, ko. 606-812-089 www.ppkonstruktor.co.pl e-ail: biuroppkonstruktor@wp.pl

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : SŁUBICE - ZASOBY Gminne Obiekt : BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUBICACH Adres : 69-100 SŁUBICE ul. Akademicka 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2007-05-10 Str: 1 a. ELEMENT : Malowanie Poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI

PRZEDMIAR ROBÓT. ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI PRZEDMIAR ROBÓT ARANśACJA WNĘTRZ SALI KONFERENCYJNEJ PWiK WODZISŁAW ŚLĄSKI Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 15 Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Remont parteru chłopców 3 pokoje, II p dziewcząt 7 pokoi oraz Podział na II piętrze świetlicy chłopców w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DANUTA NAUMAN DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DANUTA NAUMAN DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WARSZAWA UL. PODCHORĄśYCH 38 BIURO OCHRONY RZĄDU PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU BIUROWYM ADRES INWESTYCJI : 00-463 WARSZAWA, UL. PODCHORĄŹCH 32 INWESTOR : BIURO OCHRONY RZĄDU ADRES

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965 DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. Projekt przebudowy pomieszczenia nr 1/5 na parterze w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu z przeznaczeniem na serwerownię 1 POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA,

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość PRZEDMIAR ROBÓT Zal nr 8 do SIWZ Obiekt Przebudowa części parteru na pomieszczenia fizjoterapii ambulatoryjnej w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej - położonej na działce nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KPW Świnoujście - Infrastruktura ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 22kk4370 - remont części pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT WCO ul. Garbary 15, 61-866 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa gabinetu zabiegowego na oddziale Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej ADRES INWESTYCJI : VI piętro, budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45432113-9 Kładzenie parkietu 45421131-1 Instalowanie drzwi 45410000-4 Tynkowanie 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

zaplecze socjalne rejestracja widok na hydrant wuburzenia dobudowy apteka gniazdo wtykowe DODO kasa portiernia punkt elektryczno-logiczny w posadzce

zaplecze socjalne rejestracja widok na hydrant wuburzenia dobudowy apteka gniazdo wtykowe DODO kasa portiernia punkt elektryczno-logiczny w posadzce łącznik zaplecze socjalne OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-662 rejestracja KUB-KN-022 KUB-KN-022 TR widok na hydrant KUB-KN-021 KUB-KN-021 KUB-KN-021 KUB-KN-021 wuburzenia WC apteka dobudowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu INTERNAT Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczenia prysznicy na I piętrze ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jednostkowa Wartość PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ IIIp - ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ - LIKWIDACJA BARIER, MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYPOŚLIZGOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT WEWNETRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W ŁODZI PRZY UL. EMILII PLATER 28/32 Sporządził: Tomasz Karaczko Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

Data : 2010-06-03 Str: 1. Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m.

Data : 2010-06-03 Str: 1. Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Zadanie : Remont węzła sanitarnego I p.-" żółta łazienka" i natrysku i WC na parterze Obiekt : Remont węzła sanitarnego I p.żółta łazienka, natrysku i WC na parterze w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy ul. Bea 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych ŁAZIENKA NA PARTERZE KNR 4-0 d. 0354-04 Wykucie z uru futryn o pow.do 4 4.000 KNR 4-0 d. 0348-03 Rozebranie ścianki

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KsiąŜka Przedmiarów Roboty elektryczne

KsiąŜka Przedmiarów Roboty elektryczne 1 Roboty elektryczne KsiąŜka Przedmiarów Roboty elektryczne 1 04-03-1129-01-020 DemontaŜ tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2 2 04-03-1125-01-020 DemontaŜ łączników w obudowie z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remonty bieŝące Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Kod CPV : 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji: Remont parteru na salę bezpośredniej obsługi podatnika Adres inwestycji: ul. Doktora PienięŜnego 24, 65-054 Zielona Góra Inwestor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze Lp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ mag Sławomir Grzeszczak DATA OPRACOWANIA : lipiec.2009

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ mag Sławomir Grzeszczak DATA OPRACOWANIA : lipiec.2009 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT KAPITALNY PARTERU BUDNKU ADRES INWESTYCJI : SHM Jelenia Góra INWESTOR : IMGW Oddział Wrocław ADRES INWESTORA : Wrocław ul Parkowa BRANśA : roboty budowlane SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- Dworzec Centralny PKP - Warszawa pomieszczenia dla menadżera

PRZEDMIAR- Dworzec Centralny PKP - Warszawa pomieszczenia dla menadżera ADAM-BUD Firma Budowlano Usługowa 26-600 Radom ul Natolińska 5m48 PRZEDMIAR- Dworzec Centralny PKP - Warszawa pomieszczenia dla menadżera NAZWA INWESTYCJI : W-wa Centralna - remont pomieszczeń dla menadżera

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku.

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Kosztorys ślepy Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Obiekt lub rodzaj robót: Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 PRZEDMIAR ROBÓT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 PRZEDMIAR ROBÓT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz zmiana sposob uytkowania pomieszcze w istniejcym budynku,siedzibie WFO i GW -Pom. socjalne,pom.biurowe ADRES INWESTYCJI : 71-323 Szczecin ul. Solskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PFRO N. Malbork ul. Jagiellońska 79-82. Wykonawca. Adres: Sporządził: Sprawdził:

PRZEDMIAR ROBÓT PFRO N. Malbork ul. Jagiellońska 79-82. Wykonawca. Adres: Sporządził: Sprawdził: Załącznik nr 12 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Bran ża k osztorysu : bu dowl ana san i tarn a i el e krycz n a In westycja: Re mon t ł az ie n e k dla n ie pełn osprawn ych PFRO N Malbork ul. Jagiellońska 79-82

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Przedmiar Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Data: 2008-06-03 Obiekt: Dom Kultury, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR KOSZTORYS INWESTORSKI (prace reontowe z wyianą drzwi D2 i D) - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 553000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo