PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel ; ; mm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm."

Transkrypt

1 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel ; ; mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WNĘTRZA HALLU WEJŚCIOWEGO ADRES INWESTYCJI : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU 5-4 WROCŁAW UL. H.KAMIEŃSKIEGO 7A INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU ADRES INWESTORA : 5-4 WROCŁAW UL. H.KAMIEŃSKIEGO 7A BRANśA : budowlana, elektryczna, sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Benedykt Stryczek DATA OPRACOWANIA : 6 wrzesień 0 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 6 wrzesień 0 Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do KAMIŃSKIEGO HOLL - remont ROBOTY BUDOWLANE 8. Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie Posadzki przygotowanie podłoŝa wykładziny z PCV posadzki granitowe Schody balustrady okładziny kamienne obudowy z plyt g.k Drzwi drewniane aluminiowe Zabudowy g-k Tynki wewnętrzne Roboty malarskie Okładziny ścienne Ścianki z profili szklanych INSTALACJA C.O roboty demontaŝowe grzejniki - montaŝ grzejniki - malowanie INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE roboty demontaŝowe roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych INSTALACJE ELEKTRYCZNE roboty demontazowe instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych pomiary instalacji elektrycznej instalacja logiczna dokumentacja, projekty ROBOTY PORZĄDKOWE gruz pozostałe mat. rozbiórkowe WYPOSAśENIE OBIEKTU Zabudowy stałe kasa rejestracja portiernia siedziska stałe zabudowy grzejników tablice informacyjne meble ruchome oznakowanie obiektu SYSTEM KOLEJKOWY Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

3 KAMIŃSKIEGO HOLL - remont ROBOTY BUDOWLANE Roboty rozbiórkowe B.0.0 Demontaz wyposaŝenia i wyniesienie w miejsce wskazane przez d.. analiza indywidualna Zamawiajacego na terenie budynku.00 d.. analiza indywidualna KNNR-W d KNR-W 4-0 d analogia 5 KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d analogia 7 KNR 4-0 d analogia 8 KNR-W 4-0 d analogia 9 KNR-W 4-0 d analogia 0 KNR 4-04 d analogia KNR 4-04 d analogia KNR 9-0 d analogia B.0.0 Osłony okien i drzwi folią polietylenową B.0.0 <okna >*.5* *.0* 8.76 <drzwi>5.40*.0+.70*.0+.0* Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym RAZEM.00 RAZEM <rejestracja do szpitala>.95*(.+0.78)+0.0* RAZEM 0.5 B.0.0 Wyjęcie ościeŝnicy z ściany g-k o powierzchni od do m szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <rejestracja> <portiernia> RAZEM 4.40 B.0.0 Rozebranie podłóg drewnianych białych <portiernia> RAZEM 5.00 B.0.0 Zerwanie posadzek z kamienia <holl> <spocznik-półpiętro> <spocznik-półpiwnica> RAZEM 9.40 B.0.0 Zerwanie okładzin kamiennych ze schodów <schody półpiętro-piętro>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody parter-półpiętro>*(.87*0.5) <schody parter-półpiwnica>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody półpiwnica-piwnica>*(.87*0.5) <cokoliki>0.4*( *)*+0.4*(.*4+.65*4) 5. RAZEM 6.54 B.0.0 Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej B.0.0 B.0.0 B.0.0 <holl>.95*(( *+.0)+( )+(.58*4)+(.4*4)) Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 66.9 m RAZEM 66.9 <piętro, półpiętro>.0+.70* m 0.60 RAZEM 0.60 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I m kondygnacji (.70*)*.0 RAZEM.0 OstroŜny demontaŝ boazerii drewnianej, płytowej (okładziny ścienne) <słupy>.95*(0.70*4) 8.6 <podciąg>0.5** <listwy ścienne>0.5*(4.60*).0 <ściany>.95*(.65*)-<drzwi>(.0*.0*+.0*.0+.0*.0+.60*.0)-<okna>(.5*.0) Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

4 KNR 4-04 d analogia 4 KNNR d.. 04 z.o..4. analogia 5 KNR-W -0 d analogia 6 KNNR d.. 0 z.o..4. analogia 7 KNR 4-0 d analogia 8 KNR 4-0 d analogia 9 KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia KNR 4-0 d analogia KNR 4-0 d analogia KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia B.0.0 B.0.0 Rozebranie działowych ścianek meblowych (wraz z konstrukcją wsporczą wsp. Rx,) <portiernia>0.80*.60* 4.6 <rejestracja do przychodni>( )*(9.60) 9.68 <rejestracja do szpitala>(.00)*(5.80) 5.80 Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego o pow.ponad.0 m - demontaŝ RAZEM 6.84 RAZEM 9.64 <rejestracja do przychodni>(0.90)*(9.60) 8.64 <rejestracja do szpitala>(.40)*(5.80) 8. RAZEM 6.76 B.0.0 DemontaŜ rolet z listew (wsp Rx0,) B.0.0 <rejestracja do szpitala>(.40)*(5.80) 8. RAZEM 8. Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - demontaŝ (0.0*+.4)*( )+(0.0*+.58)*( ) 4.79 RAZEM 4.79 B.0.0 Wykucie z muru ościeŝnic drzwiowych o powierzchni do m szt. <rejestracja przychodni> szt..00 RAZEM.00 B.0.0 Wykucie z muru ościeŝnic drzwiowych o powierzchni ponad m <apteka>.0*..7 <wc>.*.0.54 <łącznik>.56* <tomograf>.0*.0.64 RAZEM 4.90 B.0.0 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m B.0.0 <tomograf>0.*(.95*( )-.0*.0) m 0.6 RAZEM 0.6 Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub m cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <drzwi do rejestracji>0.7*0.6*.00 m 0. <rejestracja - okna>0.47*0.5*.00 m 0. <rejestracja - hydrant>0.5*0.5* *.90 m 0.09 RAZEM 0. B.0.0 Wykucie gniazd w ścianach dla nadproŝy gniazd. B.0.0 B.0.0 <drzwi do rejestracji> gniazd..00 RAZEM.00 Wykucie z muru belek nadproŝowych (ilość wykuwanych nadpro- m Ŝy przyjęto w zaleŝności od grubości muru) <drzwi do rejestracji>.0 m.0 RAZEM.0 Podstemplowania zagroŝonych nadproŝy (z uwagi na zalecaną szt. technologię wykonania przyjęto stęple na nadproŝe) <drzwi do rejestracji> szt..00 RAZEM.00 B.0.0 Rozebranie podstemplowania zagroŝonych nadproŝy szt. B.0.0 <drzwi do rejestracji>poz. szt..00 RAZEM.00 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad m <okno kasy>.9*.40.5 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

5 6 KNR 9-0 B.0.0 d analogia 7 KNR-W 4-0 d analogia OstroŜny demontaŝ drewnianej obudowy grzejnika (wraz z konstrukcją stalową).40*( )* 6.80 RAZEM 6.80 B.0.0 Rozbiórka okładziny kamiennej z obudowy grzejnika Roboty murarskie 8 KNR 0-6 B.0.0 d analogia 9 KNR 4-0 d analogia 0 KNR 0-6 d analogia KNR -0 d KNR -0 d B.0.0 B * RAZEM.70 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowegoo wysokości do 4.5 m i grubości 0cm, np. YTONG, lub innymi o analogicznych własnościach <ściana pom. tomografu>4.80*.56.9 <rejestracja + zaplecze socjalne>0.70* <portiernia>(0.47*+0.95*)* RAZEM 8.87 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie m cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego np. YTONG, lub innymi o analogicznych własnościach <ściana pom. tomografu>.40*.56*0.4 m 0.86 <pom. tomografu, zamurowanie drzwi>.0*.0*0.5 m 0.4 <rejestracja - hydrant>0.5*.90 m 0.44 <rejestracja - drzwi>(0.*0.5)*.0 m 0.04 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m i grubości 5-7,5cm RAZEM.77 <rejestracja - lada 7,5cm>.*.95.7 <rejestracja - lada 5cm>(.5+.59)*.95+(.0+5.0)* RAZEM 9.49 B.0.0 Otwory na drzwi w ścianach murowanych z bloczków szt <rejestracja> szt.00 RAZEM.00 B.0.0 Otwory w ścianach murowanych - ułoŝenie nadproŝy prefabr. m Posadzki przygotowanie podłoŝa d... KNR K KNR K KNR -0 d <rejestracja>.50* m.50 RAZEM.50 B.0.0 Usunięcie zewnętrznej warstwy kleju, cementu, betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie B.0.05 <holl+rejestracja+portiernia> RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 0 mm zatarte na ostro <rejestracja>poz RAZEM KNNR 08- B.0.05 Samopoziomujące masy szpachlowe gr.,0 mm wewnątrz budynków d KNNR na podkładach cementowych pod posadzki z wykładzin PCV i posadzki z płyt granitowych <holl+rejestracja+portiernia> RAZEM NNRNKB 0 B.0.05 Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych emulsją gruntującą d pod masy okładziny (pom. z płytkami granitowymi i wykładziny z PCV). <holl+rejestracja+portiernia z dodatkiem na cokoliki>60.75*05% 7.79 RAZEM wykładziny z PCV 7 kalkulacja indywidualna d... B.0.06 UłoŜenie wykładziny podłogowej homogenicznej np.typu Tarkett Optima 85 lub materiału równowaŝnego łącznie z listwami przyściennymi wys.0cm ; na klej do jednorodnych wykładzin PCV posadzki granitowe <rejestracja> RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

6 8 NNRNKB 0 B.0.05 d NNRNKB 0 d analogia 40 NNRNKB 0 d analogia 4 KNR AT-08 d analogia B.0.05 B.0.05 B.0.05 Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych emulsją gruntującą pod masy samopoziomujące (pom. z płytkami granitowymi). <holl+portiernia>( ).45 RAZEM.45 z.iv) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 0 m/m z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <holl+portiernia>( ).45 RAZEM.45 (z.iv) Cokoliki o wys cm z płyt z płytek z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <holl+portiernia>0.*(.4*4+0.65*8+0.47*4+0.0* * +.0* * * * * ) Przygotowanie podłoŝa dla zabezpieczenia - oczyszczenie powierzchni gładkich 7.4 RAZEM 7.4 <holl+portiernia>poz.9.45 RAZEM.45 4 KNR AT-08 B.0.05 Wykonanie antypoślizgowego zabezpieczenia posadzki granitowej d analogia - agregatem z napędem elektrycznym podłoŝa z granitu, marmuru o fakturze szlifowanej <holl+portiernia>poz.9.45 RAZEM.45.4 Schody balustrady 4 KNR 4-0 d analogia B.0.0 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (wykucie gniazd na konsole balustrad) 44 KNR -0 d B B.0.0 d.. wycena indywidualna B.0.0 d.. wycena indywidualna okładziny kamienne 47 KNR K-0 d <piętro>4*(0.5*0.5) 0.5 <schody>(7*(0.5*0.5)*4)*.0 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 0 mm zatarte na ostro (zaszpachlowanie gniazd na konso- le) <piętro, schody>poz.4.5 Balustrada schodowa wys. 0cm wykonana w systemie zamocowań m Balardo (konsole montaŝowe, zaciskowe profile nośne, alumi- niowe osłony zewnętrzne i wewnętrzne gr.,5mm) - mocowane na kotwy stalowe, wypełnienie balustrady - tafle szkła klejonego dwuwarstwowego VSG ESG 00.4, pochwyt z rury mosięŝnej 40xmm mocowany w systemie Balardo (profil U 0x7x ze stali nierdzewnej) szczegóły wykonania wg rys. PA i opisu technicznego ( )* 8.88 RAZEM.5 RAZEM.5 RAZEM 8.88 Balustrada podestowa wys. 0cm wykonana w systemie zamocowań Balardo (konsole montaŝowe, zaciskowe profile nośne, alumi- m niowe osłony zewnętrzne i wewnętrzne gr.,5mm) - mocowane na kotwy stalowe, wypełnienie balustrady - tafle szkła klejonego dwuwarstwowego VSG ESG 00.4, pochwyt z rury mosięŝnej 40xmm mocowany w systemie Balardo (profil U 0x7x ze stali nierdzewnej) szczegóły wykonania wg rys. PA i opisu technicznego.+*0.8 m.67 RAZEM.67 B.0.0 Usunięcie zewnętrznej warstwy cementu, kleju, betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych i pionowych (spoczniki, stopnie i podstopnice) przez frezowanie schody <spocznik-półpiętro> <spocznik-półpiwnica> A (suma częściowa) <schody półpiętro-piętro>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody parter-półpiętro>*(.87*0.5) <schody parter-półpiwnica>(*(.40*0.5)+4.60)*.8 <schody półpiwnica-piwnica>*(.87*0.5) Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

7 48 KNNR 08- d KNNR analogia 49 NNRNKB 0 d analogia 50 NNRNKB 0 d analogia 5 NNRNKB 0 d analogia 5 NNRNKB 0 d NNRNKB 0 d KNR AT-08 d analogia 55 KNR AT-08 d analogia 56 KNR-W -0 d analogia B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B.0.05 B (suma częściowa) Masy szpachlowe gr.,0 mm wewnątrz budynków na podkładach cementowych (poziome i pionowe) pod okładziny z płyt granitowych (z wyrównaniem miejsc pod konsole schodowe) RAZEM 7. <schody>poz RAZEM 7. Gruntowanie jednokrotne powierzchni pionowych i poziomych emulsją gruntującą pod okładziny granitowe <schody>poz RAZEM 7. z.iv) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 0 m/m z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <spocznik-półpiętro> <spocznik-półpiwnica> (z.iv) Cokoliki o wys cm z płyt z płytek z granitów polerowanych gr cm kładzone na klej <spocznik-półpiętro>0.*( *) 0.98 <spocznik-półpiwnica>0.*( *) 0.98 (z.iv) Okładziny schodów z płyt kamiennych (granit 0mm) na spoiwie klejowym (pow. poziome i pionowe) <stopnice> <podstopnice> (z.iv) Cokoliki schodów o wys do 0 cm z płyt kamiennych (granit 0mm) na spoiwie klejowym RAZEM 5.80 RAZEM.96 RAZEM 54.4 <schody - cokolik 4,7cm>0.47*(.*4+.65*4).86 RAZEM.86 Przygotowanie podłoŝa dla zabezpieczenia - oczyszczenie powierzchni gładkich <schody>poz RAZEM 7. B.0.05 Wykonanie antypoślizgowego zabezpieczenia posadzki granitowej - agregatem z napędem elektrycznym podłoŝa z granitu, marmuru o fakturze szlifowanej <schody>poz RAZEM 7. B.0.05 Posadzki - listwy przeciwślizgowe - klejone m <krawędź schodów>*(.80**+.40**4) RAZEM obudowy z plyt g.k. 57 KNR AT- d analogia B.0.04 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych, pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach z wykończeniem krawędzi 58 KNR 0-4 d analogia B.0.04 <schody - krawędzie biegów>0.0*( )* 5.78 RAZEM 5.78 Obudowa elementów z płyt g-k wodododpornych na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 50-0, z wykończeniem krawędzi - krawędź piętra <schody - krawędź piętra>.0*( )+(.40*)* ( ) 6. RAZEM Drzwi drewniane 59 KNNR 04- MontaŜ ościeŝnic stalowych - (bez ceny ościeŝnic). szt. d <do rejestracji> szt..00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

8 60 KNNR 0- MontaŜ skrzydeł drzwiowych pełnych - (bez ceny skrzydeł). d <do rejestracji>*(.00*0.90).80 RAZEM.80 6 <do rejestracji> Dostawa drzwi jednoskrzydłowych drewnianych szt d.. 5. płycinowych w okleinie dębowej, wraz z ościeŝnicą stalową, 0x00cm; ościeŝnica w kolorze aluminium - wygląd i wymiarowanie wg zestawienia stolarki i PA. <do rejestracji> szt.00 RAZEM aluminiowe 6 d.. 5. KNNR KNNR d B B.0.08 d.. wycena indywidualna B.0.08 d.. wycena indywidualna B.0.08 d.. wycena indywidualna kalkulacja indywidualna d.. 5. Przegrody aluminiowe wew. o konstr. w systemie profili aluminiowych, całkowicie oszklone z drzwiami - tylko montaŝ <do łącznika>.74* RAZEM 7.0 B.0.08 Drzwi aluminiowe wew. o konstr. w systemie profili aluminiowych - tylko montaŝ. <do apteki>.*.0.7 <do WC>.*.0.54 <do apteki> Dostawa - drzwi wew. przeszklonych (szkło bezpieczne) w systemie profili aluminiowych; pozostałe szczególy wg zest. drzwi i opisu technicznego PA <do apteki>.*.0.7 <do WC> Dostawa - drzwi wew. pełne w systemie profili aluminiowych; pozostałe szczególy wg zest. drzwi i opisu technicznego PA RAZEM 5.5 RAZEM.7 <do WC>.*.0.54 RAZEM.54 <do łącznika> Dostawa - drzwi wew. przeszklonych (szkło bezpieczne) w systemie profili aluminiowych; pozostałe szczególy wg zest. drzwi i opisu technicznego PA <do łącznika>.74* RAZEM 7.0 B.0.08 Dostawa i montaŝ samozamykaczy do drzwi wewnetrznych alu. szt Zabudowy g-k 68 KNR 0-4 B.0.04 d analogia krawędzi Tynki wewnętrzne 69 KNR AT- B.0.0 d analogia 70 KNR 4-0 d analogia B.0.0 <do łącznika> szt.00 <do apteki> szt.00 RAZEM.00 Obudowa elementów z płyt g-k wodododpornych na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 50-0, z wykończeniem <odtworzenie zdemontowanych kanałów stalowych, nowe zabudowy>(0.0*+.4)*( )+(0.0*+.58)*(.60+.0)+ (0.0*+0.44)* A (suma częściowa) <zabudowa nad ladą rejestracji>( )* *.8 ( ) B (suma częściowa) RAZEM 6.8 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowowapienna, tynki zatarte grubości 0 mm ŚCIANY <portiernia>*(0.47*+0.95*+0.0*)* <rejestracja, łącznik>( *)*.95+.0*( )+ 0.0*(.0+.50)*.54 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach RAZEM.75 STROPY <holl, rejestracja, schody biegi i spoczniki>poz RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

9 7 NNRNKB 0 B.0.0 d KNR 4-0 d analogia 7 NNRNKB 0 d B.0.0 B.0.0 Gładzie gipsowe gr. mm jednowarstwowe na stropach na podło- Ŝu z betonu o pow. ponad 5 m STROPY <holl> <rejestracja> <schody, biegi i spoczniki>(.40*)*.6**+.80* * ( ) 6.8 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ŚCIANY <ściany A i B, schody, łącznik, ściana frontowa, portiernia>poz Gładzie gipsowe gr. mm jednowarstwowe na ścianach na podło- Ŝu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m RAZEM 86.6 RAZEM 6.96 ŚCIANY <ściana A> <ściana B> <schody>45.0*+6.06*( * ) 5.0 <łącznik>.95*(4.56* ) 9.8 <ściana frontowa>.95*( * *+.04* ) <portiernia>*(0.47*+0.95*+0.0*)* <rejestracja>( * )* RAZEM Roboty malarskie 74 KNR 0-40 d analogia B.0.09 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 75 KNR -0 d analogia 76 KNR -0 d analogia 77 KNR -0 d analogia B.0.09 B.0.09 B Okładziny ścienne 78 kalkulacja indywidualna d.. 9 poz RAZEM 548. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (gładź gipsowa) bez gruntowa- nia - farba lateksowa biała STROPY <holl, rejestracja, schody biegi i spoczniki>poz A (suma częściowa) ŚCIANY <ściany A i B, łącznik, schody, ściana frontowa, portiernia, rejestracja>poz B (suma częściowa) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem (zabudowy z G- K) - farba lateksowa biała STROPY <nowe zabudowy sufitów>poz.68a+<stare zabydowy sufitów> 48.8 (0.0* )*4.0 <schody zabudowy>poz.57+poz.58.0 RAZEM 548. RAZEM 60.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem (zabudowy z G- K) - farba lateksowa kolor NCS S 0580-Y70R STROPY <zabudowy sufitów nad ladą rejestracji>poz.68b.8 RAZEM.8 Okładziny z płyt ściennych Trespa Virtuon z termicznie utwardzanej Ŝywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym gr. 8mm wykonane w wykończeniu satin, na stelaŝu systemowym. Mocowanie poprzez klejenie do el. pionowych z fugą pionową krytą szer.0mm, fugi poziome kryte ceownikiem aluminiowym.(kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <ściana A>( )+0.75*(.09*5+.0*) 8.0 <ściana B>( )+0.75*(.99*4) 6.89 <portiernia, słupy>.45*(.5*4+0.75*8+.68*+0.*4-0.5*8) *( )* <rejestracja>0.70*( )+.99*((.06* *+.60) (.66*+0.5*)+( *)) <siedziska stałe>0.86*( )* 0.5 <obudowy grzejników>0.48*(5.56)* Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

10 79 kalkulacja indywidualna d kalkulacja indywidualna d kalkulacja indywidualna d Ścianki z profili szklanych 0 8 kalkulacja indywidualna d.. 0 RAZEM 0.8 Okładziny z płyt ściennych Trespa Virtuon z termicznie utwardzanej Ŝywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym gr. 8mm wykonane w wykończeniu satin, klejona bezpośrednio do ściany (kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <zaplecze socjalne>.50* Okładziny z płyt PLEXIGLAS Satinice WH0DC gr. 6mm rozpraszające oświetlenie LED, na stelaŝu systemowym Trespa. (kolo- rystyka i szczegóły wykonania wg PA) <portiernia, słupy>.45*(0.5*8).94 RAZEM 0.75 RAZEM.94 Okładziny ścian, wykończenie przy drzwiach i okienku kasowym z płyt MDF lakierowane satynowo na kolor RAL 708 mocowane na kołki do konstrukcji stalowych Trespa (kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <ściana A>0.75*(.09*5+.0*).8 <ściana B>0.75*(.99*4).9 RAZEM.67 Ścianka z profili szklanych wykonana w ramie systemowej (proponowany system profili Pilkington Profilit: szklane K ornament szklenie podwójne; rama z profili serii 60) wzmocnionej obejmową konstrukcją stalową - szczegóły wyglądu imontaŝu wg PA <zaplecze socjalne>.0* RAZEM INSTALACJA C.O roboty demontaŝowe 8 d.. KNR-W KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d B.0.0 DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 5-0 mm szt. B.0.0 B grzejniki - montaŝ 86 B.05.0 d.. KNR-W z.sz KNR 0-5 d z.sz KNR 0-5 d z.sz KNR 0-5 d B.05.0 B.05.0 B grzejniki - malowanie 90 B.0.09 d.. KNR K KNR analogia 6* szt..00 RAZEM.00 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - ilość elementów do. 0 <rejestracja>..00 RAZEM.00 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - ilość elementów do. 5 <schody>+..00 RAZEM.00 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 5 mm - obiekty słuŝby zdrowia Przedmiar dodatkowy - łączna długość.0 m RAZEM 6.00 Grzejniki stalowe dwupłytowe typu szpitalnego o wys mm szt. i dł mm, montaŝ grzejników na ścianie montaŝ w obiektach słuŝby zdrowia itp. <schody>+ szt..00 RAZEM.00 Grzejniki stalowe dwupłytowe typu szpitalnego wys mm i szt. dł mm, montaŝ grzejników na ścianie montaŝ w obiektach słuŝby zdrowia itp. <rejestracja> szt..00 RAZEM.00 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste. lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 5 mm poz.87+poz RAZEM 6.00 Przygotowanie podłoŝa - oczyszczenie i zmycie wodą z detergentem (mydło techniczne) - grzejników rurowo-ŝebrowych Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

11 9 KNR 4-0 d.. - <holl - grzejniki - przyjęto wsp. 5>5*((.50*)*) RAZEM B.0.09 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikow rurowo-ŝebrowych m <holl - grzejniki>(.50*)* m 4.00 RAZEM INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE roboty demontaŝowe 9 d.. KNR KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d B.0.0 DemontaŜ węŝa hydrantowego gumowego lub parcianego szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ hydrantu ściennego o śr. 5 mm szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ skrzynki hydrantowej wnękowej szt. szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ baterii umywalkowej szt. szt..00 RAZEM B.0.0 Demontaz podejścia dopływowego do baterii szt. d.. wycena indywidualna Przedmiar dodatkowy - łączna długość m KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt. B.0.0 szt..00 RAZEM.00 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych -. umywalka..00 RAZEM roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych 99 d.. B.05.0 Wymiana podejścia dopływowego do hydrantu l - połączenie sztywne o śr. 5 mm - pomieszczenia słuŝby zdrowia lub szkolnictwa wyŝszego KNR-W z.sz KNR-W 4-0 d z.sz KNR-W -5 d z.sz B.05.0 szt..00 RAZEM.00 Wymiana zaworu hydrantowego ściennego o śr. 5-5 mm - pomieszczenia słuŝby zdrowia lub szkolnictwa szt. wyŝszego szt..00 RAZEM.00 B.05.0 Szafki hydrantowe wnękowe - obiekty słuŝby zdrowia lub uczelni szt. szt..00 RAZEM.00 0 B.05.0 Wykonanie pomiaru wydajności wymienianego hydrantu. szt d.. wycena indywidualna szt.00 0 KNR-W -5 d z.sz B.05.0 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty słuŝby zdrowia szt. podej. podej..00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

12 04 KNR-W -5 d z.sz KNR-W -5 d KNR-W -5 d B.05.0 RAZEM.00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych szt. do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 0 mm - obiekty słuŝby zdrowia szt..00 B.05.0 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 5 mm-bez baterii B.05.0 szt. RAZEM.00 szt..00 RAZEM.00 Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt. szafce-bez zlewozmywaka szt..00 RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE roboty demontazowe 07 d.4. KNR KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d d.4. analiza indywidualna 4 d.4. analiza indywidualna B.0.0 DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6++6 szt..00 RAZEM.00 B.0.0 DemontaŜ belek montaŝowych dla opraw świetlówkowych szt. B.0.0 B szt..00 RAZEM.00 DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt. 0 szt RAZEM 0.00 DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŝeniu prądu szt. do 6 A - ilość biegunów szt RAZEM 0.00 B.0.0 DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŝeniu szt. prądu do 0 A - wylot (wyłącznik lub przełącznik biegunowy lub grupowy) 0 szt RAZEM 0.00 B.0.0 DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 4 m mm z podłoŝa ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub RAZEM B.0.0 DemontaŜ instalacji elektrycznych natynkowych ; wlacznie z wykonaniem instalacji tymczasowych. B RAZEM.00 Odlączenie istniejacych instalacji podtynkowych oraz ich demontaz w zakresie koniecznym do wykonania nowych instalacji..00 RAZEM instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 5 B.04.0 d.4. wycena indywidualna 6 KNR 4-0 d KNR 5-08 d analogia Dostawa i montaz wlacznie z wyposazeniem i podlaczeniem do istn. istalacji rozdzielnic elektrycznych..00 RAZEM.00 B.04.0 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m B RAZEM Układanie rurek ochronnych z tworzywa sztucznego w podłoŝach m pod posadzką 50 m RAZEM szt. Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

13 8 KNR 5-08 B.04.0 Wciąganie przewodów x,5mm do rur m d m RAZEM KNR 5-08 B.04.0 Przewody YDY x,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m d bruzd 50 m KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d analogia 0 KNR 5-08 d analogia B.04.0 Przewody YDY x,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m RAZEM m RAZEM B.04.0 MontaŜ puszek rozgałęźnych szt. 0 szt RAZEM 0.00 B.04.0 MontaŜ na gotowym podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt. 0 szt RAZEM 0.00 B.04.0 Zaprawianie bruzd o szer. do 5 mm m B.04.0 B.04.0 B RAZEM Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 0 cm m na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 50 m RAZEM Przygotowanie podłoŝa pod mocowanie osprzętu z wykonaniem szt. ślepych otworów 0 szt RAZEM 0.00 Przygotowanie podłoŝa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na. betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) RAZEM B.04.0 MontaŜ opraw nastropowych Artemide Edge 0 (soffitto Edge 0) RAZEM 8.00 B.04.0 MontaŜ opraw nastropowych typu ES System ( symbol SD 48) B.04.0 B.04.0 B.04.0 d.4. wycena indywidualna B.04.0 d.4. wycena indywidualna RAZEM 5.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw ewakuacyjnych ES System Monitor IP40 DS-S,TAN RAZEM 7.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw naściennych LED na słupach RAZEM 8.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw liniowych dostropowych Chors 60.80T P (W)C0 o długości,94 mb.00 RAZEM.00 MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŝu opraw liniowych dostropowych Chors 60.80T P (W)C0 o długości 4,94 mb.00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

14 KNR-W 5-08 B.04.0 d KNR-W 5-08 d KNR 5-08 d B.04.0 B.04.0 MontaŜ na gotowym podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie 5 szt RAZEM 5.00 MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych -bieg.z uziemieniem przykręcanych szt. 6A/.5mm 5 szt RAZEM 5.00 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod szt. zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do.5 mm) pomiary instalacji elektrycznej 6 KNR 4-0 B.04.0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR - d szt RAZEM Sprawdzenie i pomiar kompletnego -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt. pomiar. 0 pomiar. B.04.0 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. pomiar. B.04.0 Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 9 pomiar. B.04.0 Pomiary natęŝenia oświetlenia.po m..po m instalacja logiczna 40 B.04.0 Wykonanie instalacji logicznej w holu wejściowym obejmujace : d.4. wycena indywidualna 4 ulozenie przewodów instalacji logicznej w pomieszczeniu rejestracji, portierni ; instalacji logicznej dla systemu kolejkowego; polaczenie instalacji z instalacja szpitala B.04.0 d.4. wycena indywidualna 4 4 B.04.0 d.4. wycena indywidualna dokumentacja, projekty 4 B.04.0 d.4. wycena indywidualna 5 Dostawa, montaz i podlączenie gniazd elektryczno-logicznych w posadzce 0.00 RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM.00 RAZEM RAZEM.00 Dostawa, montaz i podlączenie gniazd elektryczno-logicznych na ścianach RAZEM 0.00 Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i logicznej w holu wejściowym.00 RAZEM ROBOTY PORZĄDKOWE gruz 44 d.5. KNR KNR B.0.0 Wywiezienie gruzu kamiennego i betonowego samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km poz.*0.05+poz.7*0.0+poz.8*0.0+poz.9*0.0+poz.9+poz.0+ poz.*0.0*0.0+poz.7*0.0+poz.*0.05+poz.47*0.005 m m 6.4 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

15 45 kalkulacja indywidualna B.0.0 d pozostałe mat. rozbiórkowe 46 kalkulacja indywidualna B.0.0 d.5. Oplaty składowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego, z betonu komórkowego i betonu (przyjęto śr.,t/m) 6.4*. t 5.95 RAZEM 5.95 Wywóz składowanie i utylizacja zdemontowanych el.budowlanych, kontenery 6m < kontenery>4 kont RAZEM WYPOSAśENIE OBIEKTU Zabudowy stałe kasa 47 KNR K-05 d analogia MontaŜ wyposaŝenia - Ŝaluzja w oknie kasy 48 KNNR d analogia 49 d.6. analiza indywidualna. 50 KSNR d analogia <roleta w oknie kasy>.5*.7.88 RAZEM.88 Szklenie ram szybami ze szkła VSG ESG 66.4 o pow.do.0 m (wygląd szkła i technologia montaŝu wg PA) <okno kasy>.5*.7.88 RAZEM.88 Blat okienka kasowego z płyty laminowanej gr 8mm (szczegóły wg PA) <blat okna kasy>.7*( *+0.7).04 RAZEM.04 Progi i listwy osłaniające - cokoliki z ceownika ze stali nierdzewnej m szczotkowanej (szczegóły wg PA) <kasa>.7.7 RAZEM rejestracja 5 KNNR d analogia Szklenie ram szybami ze szkła VSG ESG 66.4 o pow.ponad.0 m (wygląd szkła i technologia montaŝu wg PA) 5 d.6. analiza indywidualna. 5 d.6. analiza indywidualna. 54 KSNR d analogia B.0.0 <okna rejestracji>( )*(.0) 9.60 RAZEM 9.60 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod zabudowy meblowe (ścianki i lada rejestracji) o masie elementu do 0, t kg (z ceną materiału) <konstrukcja zabudowy rejestracji>5.00*5+.00*( ) kg.00 RAZEM.00 Zabudowy meblowe lad rejestracyjnych z płyty laminowanej gr 8mm (szczegóły wg PA) wraz z systemowymi el. mocującymi <lada - zabudowa>( )*( ) 6.6 RAZEM 6.6 Progi i listwy osłaniające - cokoliki z ceownika ze stali nierdzewnej m szczotkowanej (szczegóły wg PA) ( )* m 6.00 RAZEM portiernia 55 d.6. analiza indywidualna. B.0.0 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod urządzenia (lada ruchoma i nieruchoma) o masie elementu do 0, t (z ceną materiału) wraz z el. zapewniającymi ruch kg 56 d.6. analiza indywidualna. 6.00*(0.0* * *)* kg 8.40 RAZEM 8.40 Zabudowy meblowe ścian i lady ruchome i nieruchome z płyty laminowanej gr 8mm (szczegóły wg PA) wraz z systemowymi el. mocującymi t kont. <lada ruchoma>(0.45*.80*-0.0* *(.80* ) *.00)*5% <lada nieruchoma>(0.45*.80*-0.0* *(.80* )+0.60*.00)*5% <zabudowy meblowe ścian>(.50*( )+0.5*.0*4)+(0.5*(.0*+0.6*)+0.6*.0*) 5.8 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

16 siedziska stałe 4 57 kalkulacja indywidualna MontaŜ i dostawa siedzisk krzesełek (szczegóły wg PA) szt d.6..4 <el. 8 krzesełkowy>8 szt 8.00 <el. krzesełkowy> szt d.6. analiza indywidualna.4 59 kalkulacja indywidualna d.6..4 B.0.0 RAZEM 0.00 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod urządzenia kg (konstrukcja siedzisk stałych) o masie elementu do 0, t (z ceną materiału) wraz z el. zapewniającymi ruch i montaŝem do posadzki <el. 8 krzesełkowy>70 kg <el. krzesełkowy>0.00 kg 0.00 RAZEM Element wykończenioey z płyt MDF lakierowane satynowo na kolor RAL 009 mocowane na kołki do konstrukcji stalowych (kolo- rystyka i szczegóły wykonania wg PA) <el. 8 krzesełkowy>0.5*( *) 0.6 <el. krzesełkowy>0.5*( *) 0.8 RAZEM zabudowy grzejników 5 60 kalkulacja indywidualna d.6..5 MontaŜ i dostawa siedzisk krzesełek (szczegóły wg PA) szt 6 d.6. analiza indywidualna.5 6 kalkulacja indywidualna d d.6. analiza indywidualna.5 B.0.0 <el. 8 krzesełkowy>8* szt 6.00 RAZEM 6.00 Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej spawanej pod urządzenia (zabudowa grzejników, konstrukcja siedzisk stałych) o ma- kg sie elementu do 0, t (z ceną materiału) wraz z el. zapewniającymi ruch i montaŝem do posadzki <el. 8 krzesełkowy>00.00* kg RAZEM Element wykończeniowy z płyt granitowych polerowanych gr. 0mm (kolorystyka i szczegóły wykonania wg PA) <el. 8 krzesełkowy>(0.0+0.)*(5.56)* 5.67 RAZEM 5.67 Kratka - ramka wypełniona płaskownikami o szer. 90mm (duraluminium) - dostawa i montaŝ (szczegóły wykonania wg m PA) <el. 8 krzesełkowy>5.56* m. RAZEM tablice informacyjne 6 64 kalkulacja indywidualna d.6..6 MontaŜ i dostawa głównej tablicy informacyjnej 980x40mm w podziale na 70 kwater (szczegóły wg PA) szt 65 kalkulacja indywidualna d kalkulacja indywidualna d meble ruchome 67 d.6. wycena indywidualna 68 d.6. wycena indywidualna <tablica główna> szt.00 RAZEM.00 Wykonanie opisów pomieszczeń i dróg wg PA bezpośrednio na. okładzinie, <opisy na okładzinie>..00 RAZEM.00 MontaŜ i dostawa tablicy pamiątkowej 400x700mm (szczegóły wg szt PA) <tablica pamiątkowa> szt.00 RAZEM.00 Dostawa i montaz mebli Mikomax lub rozwiazanie równowazne Szczegóły wyposazenia wg rys. PA i opisu technicznego.00 RAZEM.00 Dostawa i montaz mebli Ikea lub rozwiazanie równowazne Szczegóły wyposazenia wg rys. PA i opisu technicznego.00 RAZEM oznakowanie obiektu Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

17 69 d.6. wycena indywidualna SYSTEM KOLEJKOWY 70 d.7 wycena indywidualna Dostawa i wykonanie oznakowania p.poŝ ( zgodnie z instrukcja p.poŝ dla hollu) hollu wejściowego..00 RAZEM.00 Dostawa i montaz systemu kolejkowego Q-NSK firmy Infobox lub rozwiazania równowaznego. Szczegóły wykonania, wyposazenia wg rys. PA i opisu technicznego.00 RAZEM Norma PRO Wersja 4.9a Nr seryjny: 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo