TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog"

Transkrypt

1 TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009

2 SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English translation into another language contained in this document. 2

3 Index Spis treści Applications 4 Zastosowanie 4 Type test list 6 Próby typu 6 TPS Features 7 Cechy rozdzielnic TPS 7 Standards 8 Normy 8 Quality 9 Jakość 9 General description 10 Opis ogólny 10 Construction details 11 Szczegóły konstrukcyjne 11 Main components 12 Główne podzespoły 12 Disconnector and switch disconnector 12 Rozłącznik i odłącznik 12 Disconnector/Switch Disconnector operating mechanism 14 Mechanizm napędowy rozłącznika / odłącznika 14 TCB Vacuum Circuit Breaker 16 Wyłącznik próżniowy TCB 16 TPS Technical data 19 Dane techniczne rozdzielnic TPS 20 TPS Unit list 21 Wykaz zespołów rozdzielnic TPS 21 Internal arc proof units 58 Zespoły łukoochronne 58 TPS Unit accessories Wyposażenie zespołów rozdzielnic TPS Switch disconnector/disconnector electrical accessories 60 Wyposażenie elektryczne rozłącznika / odłącznika 60 Circuit breaker electrical accessories 61 Wyposażenie wyłącznika 61 Keylocks and padlock holders 62 Blokady zamkiem i uchwyty kłódek 62 Protection relay 64 Zespoły zabezpieczeń 64 LV compartment for auxiliary circuits 66 Przedział nn i obwody pomocnicze 66 Bases 67 Podstawa 67 Other components 67 Inne elementy 67 Cable and busbar connection systems 68 System przyłączania kabli i szyn 68 Busbars 71 Szyny 71 Fuses 72 Bezpieczniki 72 Surge arresters 74 Ochronniki przepięciowe 74 Current and voltage transformers 75 Przekładniki prądowe i napięciowe 75 Other accessories 76 Inne wyposażenie 76 Fault indicator 77 Wskaźnik zakłóceń 77 Measuring instruments 78 Przyrządy pomiarowe 78 Integrated Data acquisition, monitoring and control system Monitor 79 Zintegrowany system zbierania danych, monitoringu i sterowania Monitor Automatic Change Over System ACO 80 System samoczynnego przełączania zasilania ACO 80 Dimensional data 82 Szkice wymiarowe 82 Preparation for incoming/outgoing cables 86 Przygotowanie do wprowadzenia i wyjścia kabli 86 Connection height Cable terminal connection point 87 Położenie przyłączy Umiejscowienie zacisków kabli 87 Approximate weights 88 Przybliżone masy 88 Civil works 89 Prace budowlane

4 Applications TPS is a complete MV switchgear range suitable for all the switching operations from 7.2kV to 24kV in the secondary distribution network. Operating safely in a distribution network requires different switching points to obtain maximum service continuity in case of fault on the network. TPS can be used in various applications in the secondary distribution network. Hydroelectric power plant Power plant Elektrownia Utility Rozdział energii Elektrownia wodna Secondary distribution Sieć rozdzielcza SN Town Miasto Industry Przemysł Airport Lotnisko 4

5 Zastosowanie Rozdzielnice TPS służą do wszelkich operacji łączeniowych w całym zakresie napięci sieci rozdzielczych SN od 7.2 do 24kV. Niezawodnie funkcjonowanie sieci rozdzielczej wymaga różnych punktów rozdziału aby uzyskać ciągłość zasilania w przypadku zakłóceń w sieci. Rozdzielnice TPS mogą być wykorzystane w sieciach rozdzielczych w różnych zastosowaniach. Wind mill Farma wiatrowa Solar plant - Elektrownia słoneczna Shopping center Centrum handlowe Hospital Szpital Stadium/ sports center Stadion / ośrodek sportowy 5

6 Type tests carried out by independent laboratories Próby typu przeprowadzane przez niezależne laboratorium Type Test MV Switchboard Dielectric Test Lightning impulse voltage test beetwen phases Lightning impulse voltage test across the isolating distance Próby typu Rozdzielnica SN Próby wytrzymałości dielektrycznej Próba napięciem udarowym pomiędzy fazami Próba napięciem udarowym odstępów izolacyjnych Power frequency voltage test on the main circuit between the phases Power frequency voltage test on the main circuit across the isolating distance Próba napięciem o częstotliwości technicznej pomiędzy fazami obwodu głównego Próba napięciem o częstotliwości technicznej odstępów izolacyjnych obwodu głównego Partial discharge test (*) Pomiar wyładowań niezupełnych (*) Temperature rise test Measurament of resisteance of the main circuit Short time withstand current test Peak withstand current test Mechanical operation tests Making & breaking Test on fuse-switch combination Making & breaking Test at rated short circuit current (Test duty 1 TD I SC ) Breaking test at rated transfer current (Test duty 2 TD I transfer ) Arcing due to internal fault class A FLR Degree of protection test MV Switch disconnector and Earthing switch Dielectric Test Lightning impulse voltage test beetwen phases Lightning impulse voltage test across the isolating distance Power frequency voltage test on the main circuit between the phases Power frequency voltage test on the main circuit across the isolating distance Pomiar przyrostu temperatury Pomiar rezystancji obwodu głównego Sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej prądem wytrzymywanym Sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej prądem szczytowym Sprawdzenie działania mechanicznego Sprawdzenie zdolności załączania i wyłączania zestawu rozłącznikbezpiecznik Sprawdzenie zdolności załączania i wyłączania przy znamionowym prądzie zwarciowym (cykl probierczy 1 TD I sc ) Sprawdzenie zdolności wyłączania przy znamionowym prądzie przewodzonym (cykl probierczy 2 TD I transf er ) Powstawanie łuku przy uszkodzeniu wewnętrznym klasa AFLR Sprawdzenie stopnia ochrony Rozłącznik i uziemnik SN Próba wytrzymałości dielektrycznej Próba napięciem udarowym pomiędzy fazami Próba napięciem udarowym odstępów izolacyjnych Próba napięciem o częstotliwości technicznej pomiędzy fazami obwodu głównego Próba napięciem o częstotliwości technicznej odstępów izolacyjnych obwodu głównego Partial discharge test (*) Pomiar wyładowań niezupełnych (*) Temperature rise test Measurament of resisteance of the main circuit Rated short time withstand current Rated peak withstand current Rated duration of short circuit Mainly active load breaking current class E3 Close loop breaking current Cable charging breaking current Line charging breaking current Short Circuit making current class E3 (peak value) Short circuit making current on earthing switch class E2 (peak Value) Mechanical operation tests on Earthing switch Fuse Trip Connection Test Mechanical operation tests Load-Breaker switch Environmental Test Fuse holder Mechanical operation Test Electromagnetic compatibility (EMC) tests MV circuit-breaker Dielectric Test Lightning impulse voltage test beetwen phases Pomiar przyrostu temperatury Pomiar rezystancji obwodu głównego Znamionowy prąd wytrzymywany Znamionowy prąd szczytowy Znamionowy czas trwania zwarcia Głownie czynny wyłączalny prąd obciążenia klasa E3 Prąd wyłączalny zamkniętej pętli Prąd wyłączalny ładowania kabli Prąd wyłączalny ładowania linii Prąd załączalny zwarciowy Klasa E3 (wartość szczytowa) Prąd załączalny zwarciowy uziemnika Klasa E2 (wartość szczytowa) Sprawdzenie działania mechanicznego uziemnika Sprawdzenie działania wyzwalacza bezpiecznikowego Sprawdzenie działania mechanicznego Sprawdzenie otoczenia łącznika obciążenia Sprawdzenie działania mechanicznego uchwytu bezpiecznika Sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Wyłącznik SN Próba wytrzymałości dielektrycznej Próba napięciem udarowym pomiędzy fazami Lightning impulse voltage test across the isolating distance Próba napięciem udarowym odstępów izolacyjnych Power frequency voltage test on the main circuit between the phases Power frequency voltage test on the main circuit across the isolating distance Próba napięciem o częstotliwości technicznej pomiędzy fazami obwodu głównego Próba napięciem o częstotliwości technicznej odstępów izolacyjnych obwodu głównego Partial discharge test (*) Pomiar wyładowań niezupełnych (*) Short circuit test duties Mechanical operation test Temperature rise test Making and breaking test on circuit-breaker class E2 Sprawdzenie zdolności zwarciowych Sprawdzenie działania mechanicznego Pomiar przyrostu temperatury Próba załączania i wyłączania wyłącznika Klasa E2 6

7 TPS features Cechy rozdzielnic TPS Compact vacuum CB unit Zespół o małych wymiarach z wyłącznikiem próżniowym 1600 mm Inspection window for your safety Wziernik FLEXIBILITY A wide range of products covering your present and future requirements Modular cubicles adapted to future extensions. Possibility to mount auxiliary components under voltage Options to anticipate the telecontrol COMPACT DIMENSIONS Small dimensions and reduced weights for easier handling and installation. Reduced civil works costs SAFETY Position of the main and earthing contacts is clearly visible from the inspection window. Interlock operated by earthing switch prevents unsafe operations Additional interlocks to prevent incorrect operations Complete heat shrink isolation of the 24 kv busbars together with the insulating caps reduce the internal fault possibility and make the switchboard resistant in the installation under the difficult ambient conditions ELASTYCZNOŚĆ Szeroki zakres wykonań spełni bieżące i przyszłe potrzeby Modułowe zespoły przystosowane do rozbudowy Możliwość montażu wyposażenia pomocniczego bez wyłączania napięcia Wykonania przewidywane do rdalnego sterowania MAŁE WYMIARY Małe wymiary i masa ułatwiają transport i instalowanie Obniżenie kosztu prac budowlanych BEZPIECZEŃSTWO Stan styków głównych i uziemiających jest dobrze widoczny przez wziernik Blokady realizowane przez uziemnik zapobiegają niebezpiecznym czynnościom Pełna izolacja termokurczliwa szyn 24 kv wraz z izolacyjnymi osłonami zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń wewnętrznych i czynią rozdzielnicę odporną na różne warunki otoczenia. TPS installation Zainstalowana rozdzielnica TPS EASY OPERATION Simple operations All the control operations are carried out from the front by means of a simple devices EASY INSTALLATION Small dimensions and reduced weights facilitate easy installation Solutions adapted to cable connection ŁATWA OBSŁUGA Proste czynności Wszystkie czynności obsługowe są wykonywane od przedniej strony przy użyciu prostych narzędzi ŁATWE INSTALOWANIE Małe wymiary i masa ułatwiają instalowanie Konstrukcja przystosowana do przyłączania kabli REDUCED MAINTENANCE TPS has long service life Maintenance free live parts which are integrated in vacuum or in SF6 filled sealed for life unit Control mechanisms are intended to function with reduced maintenance under normal operating conditions High level of electrical endurance when breaking UPROSZCZONA KONSERWACJA Rozdzielnice TPS zapewniają długi okres eksploatacji Części czynne nie wymagające konserwacji powiązane z zespołem próżniowym lub wypełnionym SF6 uszczelnionym na cały okres eksploatacji Mechanizmy sterowania są przystosowane do działania przy małych zabiegach konserwacyjnych w normalnych warunkach eksploatacji Wysoki poziom trwałości łączeniowej 7

8 Standards Normy IEC Standards TPS is manufactured and tested in conformity with the latest issues of the following IEC standards. IEC Common specifications for high voltage switchgear and controlgear. Ambient temperature: Maximum value 40 C Maximum value of 24 hours average: 35 C Minimum value 5 C Altitude of installation: Up to 1000 m. Above 1000 m consult SEL. IEC A.C. Metal enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1kV and up to 52kV Switchgear classification: PI class (metallic partitioning) Loss of service continuity: LSC class not classifiable. (No loss of service continuity). Internal arc classification: class AFL to 12.5kA /1s (access restricted to authorized personnel only for front and lateral access) on request: AFLR - 16KA / 1s IEC High voltage switches for rated voltage above 1kV and up to 52kV Class M1/E operating cycles close/open 100 make-break operating cycles at 100% mainly active load test duty 1 (rated current and 0.7 power factor) IEC High voltage alternating current circuit breakers Standard circuit-breakers have class M1/E1. Circuit-breaker class M1: circuit-breaker with normal mechanical endurance, type tested for 2000 mechanical operations. Circuit-breaker class E1: circuit-breaker with basic electrical endurance not falling into class E2 (no extra tests are therefore required beyond the normal short-circuit type test). On request class M1/E2 or class M2/E2 circuit-breakers are also available. Circuit-breaker class M2: circuit-breaker with extended mechanical endurance, type tested for mechanical operations. Circuit-breaker class E2: circuit-breaker with extended electrical endurance specifically type tested operating sequence (see tab of IEC ). Rated operating sequence: O-t-CO-t -CO where t=3 min for circuit-breaker not intended for rapid auto-reclosing t=0,3 s for rapid auto-reclosing circuit-breakers t =3 min IEC Alternating current disconnectors and earthing switches IEC Alternating current switch - fuse combination IEC Electrical relays IEC Degrees of protection provided by enclosures (IP code) PN-EN Rozdzielnice TPR6 są wytwarzane i sprawdzane zgodnie z wymaganiami niżej wymienionych norm PN-EN Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne Temperatura otoczenia : Wartość maksymalna 40 o C Wartość maksymalna średnia w ciągu doby: 35 o C Wartość minimalna 5 o C Wysokość zainstalowania Do 1000 m npm. Powyżej 1000 m npm. należy skonsultować się z SEL PN-EN :2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kv do 52 kv włącznie Klasyfikacja rozdzielnicy: klasa PI ( metalowe osłony przedziałów) Poziom utraty ciągłości pracy: Klasa LSC nie klasyfikowana ( nie ma utraty ciągłości pracy) Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny: klasa AFL do 12,5 ka / 1 s (dostęp ograniczony tylko dla upoważnionego personelu od strony przedniej i bocznej), na życzenie: AFLR 16 ka / 1s PN-EN Rozłączniki wysokonapięciowe -- Część 1: Rozłączniki na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kv i niższe niż 52 kv Klasa M1/E cykli przestawień zamknięty / otwarty 100 cykli łączeniowych załącz / wyłącz przy 100% głównie czynnego obciążenia probierczego (prąd znamionowy i współczynnik mocy 0,7) PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego Standardowe wyłączniki w rozdzielnicach TPR6 są klasy M1/E1. Wyłącznik klasy M1: wyłącznik o normalnej trwałości mechanicznej (2000 przestawień podczas badań typu). Wyłącznik klasy E1: wyłącznik o podstawowej trwałości elektrycznej nie należący do klasy E2 (nie wymagający dodatkowych prób poza normalnymi zwarciowymi próbami typu). Na życzenie dostępny jest wyłącznik klasy M1/E2 lub wyłącznik klasy M2/E2. Wyłącznik klasy M2: Wyłącznik o zwiększonej trwałości mechanicznej (10000 przestawień podczas badań typu). Wyłącznik klasy E2: Wyłącznik o zwiększonej trwałości elektrycznej przy specjalnym szeregu łączeniowym podczas badań typu (patrz tablica 21 p normy PN-EN ). Znamionowy szereg łączeniowy: O t CO t CO gdzie t = 3 min dla wyłączników nie przewidzianych do szybkiego ponownego załączenia t = 0,3 s dla wyłączników przewidzianych do szybkiego ponownego załączenia t = 3 min PN-EN Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego PN-EN :2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego PN-EN Przekaźniki energoelektryczne PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 8

9 Quality Jakość All the manufacturing process follows a quality procedure certified by TUV in accordance with ISO 9001:2000. The production conforms with the specific quality manual which is updated regularly in the way that it reflects the most recent applicable quality control procedures. Cały proces produkcyjny przebiega z uwzględnieniem procedur jakościowych certyfikowanych przez TUV zgodnie z ISO9001:2000. Produkcja odbywa się wg instrukcji jakościowych systematycznie aktualizowanych tak aby odpowiadała najnowszym stosownym procedurom kontroli jakości. Systematic tests Each TPS undergoes a thorough check before leaving the factory. The following routine tests are carried out in order to guarantee the quality, reliability and safety of the product: Measurement of the resistance of the main circuits Opening and closing speed measurement on swich, earthing switch and circuit-breaker Operating torque measurement Filling pressure and tightness test Partial discharge test Dielectric test Conformity with drawings and diagrams Electrical function test on auxiliary circuits Próby wyrobu Każda rozdzielnica przed opuszczeniem fabryki przechodzi szereg prób. Niżej wymienione rutynowe próby są przeprowadzane dla zapewnienia jakości, niezawodności i bezpieczeństwa wyrobu. Pomiar rezystancji obwodów głównych Pomiar prędkości otwierania i zamykania dla rozłączników, uziemników i wyłączników Pomiar momentu obrotowego mechanizmu napędowego Sprawdzenie ciśnienia gazu wypełniającego i szczelności Pomiar wyładowań niezupełnych Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej Sprawdzenie zgodności z rysunkami i schematami Sprawdzenie działania obwodów pomocniczych In order to obtain higher quality TPS manufacturing process is partially automized. Metal sheet processing is done by computer controlled robots speeding and simplifying the production. Celem uzyskania wyższej jakości proces produkcji rozdzielnic TPR6 jest częściowo zautomatyzowany. Proces obróbki blach jest prowadzony roboty sterowane komputerowo co przyśpiesza i upraszcza produkcję. Dielectric test Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej Metal sheet processing Obróbka blach Some routine tests Niektóre próby wyrobu Tightness test Sprawdzenie szczelności Opening and closing speed measurement Pomiar prędkości otwierania i zamykania 9

10 General description Opis ogólny Introduction TPS is a complete unit range which can be equipped with SF6 disconnector or switch disconnector and vacuum circuit breaker. It is suitable for switching, protection and measuring applications in the secondary distribution network up to 24kV. Modular units are adapted to future ensuring at the same time maximum personnel safety. PREZENTACJA Rozdzielnice TPS są zestawem zespołów, który może być wyposażony w odłącznik lub rozłącznik z SF6 oraz wyłącznik próżniowy. Są przeznaczone do łączenia, zabezpieczenia i pomiarów w sieciach rozdzielczych o napięciu do 24 kv. Modułowe zespoły są przystosowane do rozbudowy i zapewniają maksimum bezpieczeństwa obsługi. Construction characteristics The switchboard is made of a metal structure composed of galvanized steel sheets that are assembled using rivets and bolts. This structure is built to withstand the electrodynamic stresses during the operation. A switch and earthing switch are fixed to this structure. A switch envelope made of epoxy resin makes the isolation possible between the structure and live parts. An operating mechanism, a mechanical position indicator and a voltage indicator are positioned in the front of the unit. The position of the switch is given by the mechanical indicator whereas the voltage signalling lamp indicates the presence of voltage. Visibility of main contacts can be checked through an inspection window positioned above the operating mechanism. In the front of the unit there is a door giving access to different compartments, e.g. cables, fuses and measurement. When the unit is equipped with a low voltage auxiliary compartment it is situated in its upper part. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KONSTRUKCJI Rozdzielnica składa się z metalowych elementów, wykonanych z blachy stalowej pokrytej galwanicznie, łączonych przy użyciu nitów i śrub. Konstrukcja ta jest zbudowana tak aby wytrzymać naprężenia od sił elektrodynamicznych mogących wystąpić podczas eksploatacji. Łącznik i uziemnik jest mocowany do tej konstrukcji. Obudowa łącznika wykonana z żywicy epoksydowej zapewnia niezbędną izolację pomiędzy konstrukcją a częściami czynnymi. Mechanizm napędowy, mechaniczny wskaźnik stanu oraz wskaźnik napięcia znajdują się z przodu zespołu. Stan łącznika jest uwidoczniony przez mechaniczny wskaźnik a lampka sygnalizacyjna wskazuje na obecność napięcia. Widoczność styków głównych jest umożliwiona po przez wziernik znajdujący się powyżej mechanizmu napędowego. Z przodu zespołu znajdują się drzwi umożliwiające dostęp do różnych przedriatoi zedziałów np. kabli, bezpieczników i przekładników. Jeśli zespół jest wyposażony w przedział niskiego napięcia to jest on umieszczony w górnej części zespołu. Safety The personnel safety is obtained by means of mechanical Interlocks as follows: When the switch is closed it cannot be earthed and the access to MV cables is prevented When the switch is earthed it is impossible to close the switch but there is a free access to MV cables When the access door to MV cables is open it is impossible to close the switch Metal screens prevent access to live parts during maintenance operations. In addition to the functional interlocks it is possible to lock the switch in three positions open, closed, earthed with the help of keylocks. In case of overpressure the maximum personnel safety is guaranteed by the opening of the safety membrane located on the back side of the switch. In this way the gas is directed to the back of the unit away from the operator. Versions TPS is available in the following two series: Standard series: The series guarantees the internal arc protection on 3 sides up to 12.5kA for 1s Internal arc proof series: The series guarantees the internal arc protection on 4 sides up to 16 ka for 1 s. The robust and reinfroced metal metal structure provides protection against internal arc. BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo obsługi uzyskano przez zastosowanie mechanicznych blokad wzajemnych jak poniżej: Przy zamkniętym łączniku nie jest możliwe równoczesne zamknięcie uziemnika oraz uniemożliwiony jest dostęp do kabli SN. Przy uziemionym łączniku niemożliwe jest zamknięcie łącznika. lecz możliwy jest dostęp do kabli SN. Przy otwartych drzwiach dostępu do kabli SN niemożliwe jest zamknięcie łącznika. Metalowe osłony uniemożliwiają dostęp do części czynnych podczas operacji obsługowych. Możliwe jest zablokowanie łącznika w trzech stanach (otwarty, zamknięty, uziemiony) przy użyciu zamka. W przypadku wystąpienia nadmiernego ciśnienia zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo obsługi dzięki otwarciu się membrany bezpieczeństwa znajdującej się z tyłu łącznika. Wydmuch gazu jest skierowany do tyłu zespołu z dala od obsługującego. WYKONANIA Rozdzielnice TPS dostępne są w dwóch wykonaniach: Wykonanie standardowe: Wykonanie zapewnia tukoochronmość w trzech kierunkach do 12 ka przez 0,7 s Wykonanie tukoochronne: Wykonanie zapewnia tukoochronmość w czterech kierunkach do 16 ka przez 1 s. Wzmocniona konstrukcja zapewnia ochronę przy d łuku wewnętrznym. 10

11 Construction details Szczegóły konstrukcyjne Cable connection TPS unit have been constructed to enable a cable connection in the upper and lower compartment. This makes possible every kind of switchboard installation; in fact in many cases an upper cable entry allows to have a smaller and cheaper MV switchboard. The cables can be connected to the switchboard by using a traditional thermo contracting bolted connector or Elastimold type. This second type is fully screened and submersible and its use is highly recommended if there is an interest for the reduction of atmospheric pollution. PRZYŁĄCZANIE KABLI Rozdzielnice TPS zostały skonstruowane tak aby była możliwość przyłączenia kabli w dolnym lub górnym przedziale. Pozwala to na różny sposób instalowania. W wielu przypadkach rozdzielnice SN z kablami przyłączanymi od góry są mniejsze i tańsze. Kable mogą być przyłączane do rozdzielnicy przy użyciu tradycyjnych termokurczliwych przykręcanych złączy lub złączy typu Elastimold. Złącza Elastimold są w pełni osłonięte i wodoszczelne a ich stosowanie jest bardzo zalecane gdy zależy na zmniejszeniu wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych. Reduction of internal fault Probability of internal faults in a particularly difficult installation environment has been reduced to minimum. Use of completely heat shrink insulated busbars and connections make the switchboard resistant and provide a protective covering against the pollution and the extremes of heat, corrosion and moisture. ZMNIEJSZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ WEWNĘTRZNYCH Prawdopodobieństwo uszkodzeń wewnętrznych przy instalowaniu w szczególnie trudnych warunkach otoczenia jest zredukowane do minimum. Zastosowanie pełnej izolacji termokurczliwej szyn i połączeń czyni rozdzielnicę odporną i zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami oraz skrajnymi temperaturami, korozją i wilgocią. 11

12 Main components / Główne podzespoły Disconnector and Switch disconnector / Rozłącznik i odłącznik SF6 gas The insulation of the switch active parts is obtained by means of sulphur hexafluoride (SF6). This gas has excellent insulating properties; it increases dielectric rigidity in comparison with air and quenches the electric arc. TPS switching parts are contained in epoxy cast resin enclosure filled with SF6 to a relative pressure of 0.4 bar (20 C above sea level. The use of SF6 insulated equipment offers the following advantages: Enhanced electrical endurance Maintenance-free live parts Safe and stable operations Reduced sizes F F F Gaz SF 6 S Izolacja części czynnych łącznika jest zapewniona przez sześciofluorek siarki F F (SF 6 ). Gaz ten ma doskonałe własności izolacyjne; zwiększa wytrzymałość dielektryczną w F porównaniu do powietrza oraz ułatwia gaszenie łuku. Częsci łączące umieszczone są w obudowie z żywicy epoksydowej wypełnionej SF 6 o ciśnieniu względnym 0,4 bara (przy 20 o C powyżej poziomu morza). Zastosowanie wyposażenia z izolacją z SF 6 ma następujące zalety: Podwyższona trwałość elektryczna Nie wymagają konserwacji części czynnych Stabilna i bezpieczna obsługa Zmniejszone wymiary Switch disconnector The switch disconnector is made up of an insulating enclosure fixed to the metal structure of the unit. The enclosure filled with SF6 contains the three rotating contacts which carry out the switching operations. TPS Switch main characteristics Gas tightness The envelope is filled with SF6 gas at a pressure of 0.4 bar Safety In case of any over-pressure, the gas is directed to the rear part of the enclosure by the opening of safety membrane without any risk to the operator. Rozłącznik Rozłącznik w izolacyjnej obudowie jest mocowany do stalowej konstrukcji zespołu. W obudowie wypełnionej SF 6 znajdują się trzy obrotowe zestyki realizujące operacje łączeniowe. Główne cechy łącznika Szczelność Obudowa jest wypełniona gazem SF 6 o ciśnieniu 0,4 bara Bezpieczeństwo W przypadku jakiegokolwiek nadciśnienia gaz jest kierowany do tyłu rozdzielnicy poprzez otwierającą się membranę bezpieczeństwa bez żadnego narażenia obsługującego. Safety membrane Membrana bezpieczeństwa 12

13 Main components / Główne podzespoły Disconnector and Switch disconnector / Rozłącznik i odłącznik Visibility of main contacts To enhance the safety of the people the TPS switch is equipped with two position indications: 1. Mechanical position indication is fixed to the rotating contact shaft 2. The position of main contacts is clearly visibly from the inspection window. In this way the contact position can be checked easily by the operator. Uwidocznienie stanu styków głównych Celem zapewnienia bezpieczeństwa łącznik jest wyposażony we wskaźnik stanu. 1. Mechaniczny wskaźnik stanu jest mocowany do obrotowego wałka styków 2. Położenie styków głównych jest widoczne poprzez wziernik i może być łatwo sprawdzone przez obsługującego Inspection window to main contacts and mechanical position indication Wziernik do obserwacji położenia styków głównych Operation positions The disconnector may be in one of the three positions: Closed (fig. 1) Open (fig. 2) Earthed (fig. 3) Stan rozłącznika Zamknięty (Rys.1) Otwarty (Rys.2) Uziemiony (Rys.3) Rys.1 Rys.2 Rys.3 13

14 Main components / Główne podzespoły Disconnector/Switch disconnector Operating Mechanism / Mechanizmy napędowe rozłącznika / odłącznika : Switch disconnector Operating Mechanism LT Operator independent, operating mechanism which operates under load. Operation energy is provided by a compressed spring which, when released, causes the opening and closing of the device after exceeding a deadlock. 3D Operator independent, energy stored operating mechanism which operates under load. Operation in two steps: 1. Operation mechanism charging by lever or motor. 2. Stored energy released by opening/closing knob. Disconnector operating mechanism NL Operator dependent manual operating mechanism which operates under no-load. Opening and closing by lever. DNL Operator dependent manual operating mechanism which operates under no-load. Opening and closing by lever (for simultaneous double switching, in 2ICB unit) Earthing disconnector operating mechanism E Operator dependent manual operating mechanism which operates under no-load. (only for earthing disconnector) Mechanizm napędowy do rozłącznika LT Mechanizm napędowy niezależny od obsługującego do łączenia pod obciążeniem. Niezbędna do działania energia jest zgromadzona w ściskanej sprężynie, która jest wykorzystana do otwarcia wyłącznika i zamknięcia po czasie zwłoki. 3D Zasobnikowy mechanizm napędowy niezależny od obsługującego do łączenia pod obciążeniem. Działanie jest dwustopniowe: 1. Zgromadzenie energii przy użyciu dźwigni lub silnika 2. Wyzwolenie tej energii pokrętłem otwieranie/zamykanie. Mechanizm napędowy do odłącznika NL Ręczny mechanizm napędowy zależny od obsługującego do łączenia bez obciążenia. Otwieranie i zamykanie przy użyciu dźwigni. DNL Ręczny mechanizm napędowy zależny od obsługującego do łączenia bez obciążenia. Otwieranie i zamykanie przy użyciu dźwigni. Do równoczesnego łączenia podwójnego (w zespole 2ICB). Mechanizm napędowy do uziemnika E Ręczny mechanizm napędowy zależny od obsługującego do łączenia bez obciążenia (tylko do uziemnika). Typ zespołu Standardowy mechanizm napędowy Opcjonalny mechanizm napędowy Unit type Standard operating Optional operating mechansim mechanism SM - SM/5 - BSM LT 3D CME E (MAT) -- FS 3D -- ICBV - ILCBV LT -- ICB - ICBR - ICBLT NL -- 2ICB DNL -- SCB - SCBR - SCBLT 3D -- 2MCB n.2 LT -- MBER E (MAT) -- SMM - SMMR LT 3D FIM - FIM/5 NL 3D SMS LT 3D FIM/7 3D -- NOTE: LT operating mechanism is also used in Vacuum circuit breaker units ICBV and ILCBV. In ICBV unit it is installed in the normal position (with earthing switch on the bottom part); in ICBV unit it is installed in the upside-down position (with earthing switch on the top part). Motorized operating mechanism is not provided for this application. UWAGA: Mechanizm napędowy LT jest również stosowany w zespołach ICBV oraz ILCBV z wyłącznikiem próżniowym. W zespole ICBV jest montowany w normalnej pozycji ( z uziemnikiem w dolnej części); w zespole ILCBV jest montowany w pozycji odwróconej ( z uziemnikiem w górnej części). W tych zastosowaniach nie przewiduje się mechanizmu napędowego z silnikiem. 14

15 Main components / Główne podzespoły Switch disconnectors Operating Mechanism / Mechanizm napędowy rozłączników LT operating mechanism Mechanizm napędowy LT 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D NL operating mechanism Mechanizm napędowy NL DNL operating mechanism Mechanizm napędowy DNL Some examples of possible operating mechanism accessories Kilka przykładów możliwego wyposażenia mechanizmu napędowego Accessories Wyposażenie LT 3D Padlock holder on switch Uchwyt do kłódki dla łącznika x Padlock holder on earthing switch Uchwyt do kłódki dla uziemnika x x Switch keylock (key removable in open position) Switch keylock (key removable in closed position) Earthing switch keylock (key removable in open position) Earthing switch keylock (key removable in closed position) Blokada zamkiem dla łącznika ( klucz wyjmowany w stanie otwartym) Blokada zamkiem dla łącznika ( klucz wyjmowany w stanie zamkniętym) Blokada zamkiem dla uzimnika ( klucz wyjmowany w stanie otwartym) Blokada zamkiem dla uziemnika ( klucz wyjmowany w stanie zamkniętym) Switch auxiliary contacts Styki pomocnicze dla łącznika x x Earthing switch auxiliary contacts Styki pomocnicze dla uziemnika x x Shunt opening release Wyzwalacz otwierający x Shunt closing release Wyzwalacz zamykający x Motor mechanism Silnikowy mechanizm napędowy x x* Door locking when earthing switch is open Blokada drzwi przy otwartym uziemniku x x x x x x x x NL x x x x x x x x x E x x x x * In order to motorize 3D operating mechanism afterwards, the complete operating mechanism has to be returned back to SEL. * Przy późniejszym zamówieniu silnikowego mechanizmu napędowego 3D kompletny mechanizm napędowy powinien być zwrócony do SEL 15

16 Main components / Główne podzespoły TCB Circuit Breaker / Wyłącznik TCB General information TCB medium voltage vacuum circuit breakers for indoor installation are sealed for life pressure systems (IEC and CEI 71-1 Standards) and they are constructed using the separate pole technique. Each pole contains a vacuum interrupter which is incorporated in the resin. This construction technique ensures protection of the vacuum interrupter against impact, dust and condensation phenomena and guarantees the lightning impulse withstand also on the external surface of the vacuum interrupter. The contact transmission is obtained by means of mechanical transmission shaft which makes possible to adapt the circuit breaker to different solutions very easily. INFORMACJE OGÓLNE Próżniowe wyłączniki średniego napięcia TCB dla instalacji wnętrzowych są systemu ciśnieniowego szczelny na okres eksploatacji ( Normy PN-EN i IEC-71-1) i są zbudowane z trzech oddzielnych biegunów. W każdym z nich znajduje się wyłączająca komora próżniowa umieszczona w żywicznej osłonie. Taka konstrukcja zapewnia ochronę komory próżniowej przed uderzeniem, zapyleniem oraz kondensacją i gwarantuje odporność na wyładowania atmosferyczne również po zewnętrznej powierzchni komory próżniowej. Ruch styków jest przeniesiony przez wałek napędowy co pozwala na bardzo łatwe przystosowanie wyłącznika do różnych rozwiązań. Circuit breaker for 750mm units Wyłącznik próżniowy w zespole 750mm Vacuum technology Nowadays the interruption of current in vacuum is recognised as the dominant technology in medium voltage and as a consequence its use is continuously increasing. It is possible to have highly efficient vacuum circuit-breakers with electrical life which is longer than mechanical life, with total respect of environment; but in particular, vacuum circuit-breakers offer enhanced performances thanks to the reduction of arc energy, fast opening time, insulation recovery after overvoltage and reduction of mechanical energy needed for operating mechanism. TECHNIKA PRÓŻNIOWA Przerywanie prądu w próżni jest obecnie uznawane za dominującą i ciągle rozwijającą się techniką w zakresie średnich napięć. Pozwala ona na zbudowanie wyłączników próżniowych o wysokich parametrach i trwałości łączeniowej większej od trwałości mechanicznej oraz pełną ochronę środowiska. Wyłączniki próżniowe uzyskują wysokie własności dzięki zmniejszeniu energii łuku, krótkiemu czasowi wyłączania, przywróceniu własności izolacyjnych po przepięciu oraz zmniejszeniu energii mechanicznej mechanizmu napędowego. 16

17 Main components / Główne podzespoły TCB Circuit Breaker / Wyłącznik TCB Unique characteristics of TCB circuit breaker In case of short circuit TCB exploits a particular form of the electric connection inside its poles to increase pressure force of the movable contact during the closing operation. The connection between the terminal of the vacuum interrupter and the contact of the circuit-breaker forms a coil which produces a magnetic field proportional to the passing current. The strength of this magnetic field is added to mechanic force of the operating mechanism. Greater is the fault current more elevated is the strength of the coil that contributes to the good performances of the circuit breaker. UNIKALNA CHARAKTERYSTYKA WYŁĄCZNIKA PRÓŻNIOWEGO TCB W przypadku zwarcia wyłącznik TCB wykorzystuje szczególny sposób połączenia Elektrycznego wewnątrz bieguna w celu zwiększenia siły docisku zestyku ruchomego przy załączaniu. Połączenie pomiędzy zaciskami komory próżniowej a stykami wyłącznika ma formę cewki wytwarzającej pole magnetyczne proporcjonalne do wielkości przepływającego prądu. Siła od tego pola magnetycznego dodaje się do siły mechanizmu napędowego. Im prąd zakłóceniowy jest większy tym bardziej wzrasta siła od cewki, która przyczynia się do prawidłowego działania wyłącznika. Circuit breaker for 375mm units Wyłącznik próżniowy w zespole 375mm Operating Mechanism The stored energy type operating mechanism with opening and closing operations independent of the operator allows to carry out a complete cycle O-C-O without spring charging; besides it is suitable for the rapid (0-0,3s-CO 3min-CO) reclosing cycle. Remote control of the circuit-breaker can be provided by means of electrical accessories (e.g. spring charging motor, shunt opening & closing release, undervoltage release in addition to auxiliary contacts). MECHANIZM NAPĘDOWY Zasobnikowy mechanizm napędowy niezależny od obsługującego pozwala na przeprowadzenie pełnego cyklu O-C-O po jednokrotnym naciągnięciu sprężyny. Oprócz tego może być wykorzystany do cyklu szybkiego ponownego załączenia (O- 0,3s - CO 3min - CO). Możliwe jest zdalne sterowanie wyłącznikiem za pomocą wyposażenia elektrycznego (np. Silnik naciągu sprężyn, wyzwalacz załączający i wyłączający, wyzwalacz podnapięciowy oraz stykiw pomocnicze). 17

18 Main components / Główne podzespoły TCB Circuit Breaker / Wyłącznik TCB Standard accessories Manual operating mechanism Mechanical signalling for CB open/closed Springs charged signalling Opening/closing knob Spring charging handle Keylock (Circuit-breaker in open position) Shunt opening release Auxiliary contacts Standard wiring and auxiliary terminal strip WYPOSAŻENIE STANDARDOWE Ręczny mechanizm napędowy Mechaniczna sygnalizacja stanu wyłącznika (zamknięty / otwarty) Sygnalizacja naciągnięcia sprężyny Pokrętło zamykania i otwierania Dźwignia naciągu sprężyny Zamek blokady wyłącznika w stanie otwartym Wyzwalacz otwierający Styki pomocnicze Standardowe oprzewodowanie i listwa zaciskowa Electrical Auxiliaries Wyposażenie elektryczne Charging time Czas naciągania Power supply Zasilanie Power Moc Rated current Prąd znamionowy Characteristics of electrical accessories / Charakterystyka wyposażenia elektrycznego M.U Jednost ka Spring charging motor Silnik naciągu sprężyny S 15 Shunt closing release Wyzwalacz zamykający Shunt opening release Wyzwalacz otwierający Undervoltage release Wyzwalacz podnapięciowy Ps Pc Ps Pc Pr.zm. V ±10% (50Hz) ; ±10% (60Hz) Pr.st. V ±10% Pr.zm. VA Pr.st. W V~ (cosφ=1) 250 V (cosφ=0,6) Auxiliary contacts Styki pomocnicze A 15 A 6 18

19 TPS Technical data Main characteristics Mechanical and Electrical Characteristics U.M. kv 7, (5) 17,5 24 Altitude IEC m <1000 (4) Ambient air temperature IEC C (3) Relative humidity % 95 Insulation Rated Voltage kv 7, ,5 24 Rated Voltage kv 7, ,5 24 Lightning impulse withstand voltage between phases and towards the ground kv Lightning impulse withstand voltage across the isolating distance kv Power frequency withstand voltage between the phases kv Power frequency withstand voltage across the isolating distance kv Rated Frequency Hz (3) (6) Rated current A 630 Rated short time withstand current I k ka Rated peak withstand current I P (making capacity ) ka 2,5 x I k Rated duration of short circuit t k s 3 (1) 3 Degree of protection on front face IP 3X Degree of protection on electrical MV circuits IP 20 Mechanical operation Switch disconnector IEC operations / Class M1 Electrical operation Switch disconnector IEC breaks at In p.f.=0,7 / Class E3 Mechanical operation Earthing switch IEC operations / Class M1 Electrical operation Earthing switch IEC making capacity 5 / Class E2 Mechanical operation Circuit breaker IEC M2 / 10,000 operations Electrical operation Circuit breaker IEC E2 Rated operating sequence Circuit breaker IEC O - 0,3s - CO - 3 min - CO Internal arc withstand current ka x s 16kA 1s (2) Making & breaking on fuse-switch ka rms Breaking at rated transfer current I transfer A Mainly active load breaking current Switch disconnector IEC A 630 Close loop breaking current Switch disconnector IEC A 630 No load transformer breaking current Switch disconnector IEC A 6.3 Cable charging breaking current Switch disconnector IEC A 16 Line charging breaking current Switch disconnector IEC A 10 (1) For I k 25 ka Maximum short circuit duration time 1s (2) 20kA 1s on request (3) Rated current is referred to 40 C ambient temperature. For different values contact SEL (4) For different values contact SEL (5) For Asian market (6) Available up to 1250A (contact SEL) 19

20 Dane techniczne rozdzielnic TPS Główna charakterystyka Charakterystyka mechaniczna i elektryczna U. M. kv 7, (5) 17,5 24 Wysokość n.p.m. PN-EN m <1000 (4) Temperatura otoczenia PN-EN C (3) Wilgotność względna % 95 Napięc ie znamionowe izolac ji kv 7, ,5 24 Napięc ie znamionowe kv 7, ,5 24 Napięc ie udarowe wytrzymywane pomiędzy fazami i fazami a ziemią kv Napięc ie udarowe wytrzymywane odstępów izolacyjnych kv Napięc ie o częstotliwości technicznej wytrzymywane pomiędzy fazami kv Napięc ie o częstotliwości technicznej wytrzymywane odstępów izolacyjnych kv Częstotliwość znamionowa Hz (3) (6) Prąd znamionowy A 630 Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany I k ka Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany I p (zdolność załączania) ka 2,5 x I k Znamionowy czas trwania zwarcia t k s 3 (1) 3 Stopień ochrony od strony przedniej IP 3X Stopień ochrony obwodów elektrycznych SN IP 20 Operacje mechaniczne Rozłącznik PN-EN cykli przestawień / klasa M1 Operacje elektryczne Rozłącznik PN-EN wyłączeń I n przy cosj = 0,7 / klasae3 Operacje mechaniczne Uziemnik PN-EN cykli przestawień / klasa M1 Operacje elektryczne Uziemnik PN-EN załączeń prądu I p / klasa E2 Operacje mechaniczne Wyłącznik PN-EN M2 / cykli przestawień Operacje elektryczne Wyłącznik PN-EN E2 Znamionowy szereg łączeniowy Wyłącznik PN-EN O - 0,3s - CO - 3 min - CO Prąd wytrzymywany przy łuku wewnętrznym ka x s 16kA 1s (2) Zdolność załączania i wyłączania rozłącznika bezpiecznikowego ka rms Zdolność wyłączania prądu przejściowego I transfer A Prąd wyłączalny obciążenia głównie czynnego Rozłącznik PN-EN A 630 Prąd wyłączalny zamkniętej pętli Rozłącznik PN-EN A 630 Prąd wyłączalny nieobciążonego transformatora Rozłącznik PN-EN A 6.3 Prąd wyłączalny ładowania kabla Rozłącznik PN-EN A 16 Prąd wyłączalny ładowania linii Rozłącznik PN-EN A 10 (1) Dla I k = 25 ka maksymalny czas trwania zwarcia 1 s (2) 25 ka 1s na życzenie (3) Prąd znamionowy jest określony dla temperatury otoczenia 40 o C. Dla innych wartości należy skontaktować się z SEL 11- (4) Dla innych wartości należy skontaktować się z SEL (5) Na rynek azjatycki (6) Dostępny na prąd do 1250 A (należy skontaktować się z SEL) 20

21 TPS Unit list Wykaz zespołów rozdzielnic TPS Typ zespołu Unit type Opis Description SM Zespół rozłącznika Switch-disconnector unit 22 SM5 Zespół rozłącznika (W = 500 mm) Switch-disconnector unit (W) 500mm 23 BSM Zespół szyn pionowych z rozłącznikiem Busbar riser unit with switch-disconnector 24 BM Zespół szyn pionowych Busbar riser unit 25 IOC Zespół kablowy dopływowy i odpływowy Incoming-Outgoing cable unit 26 *CM Zespół do kabli pionowych Cable riser unit 27 *CM5 Zespół do kabli pionowych (W = 500 mm) Cable riser unit (W) 500mm 28 CME Zespół do kabli pionowych z uziemnikem Cable riser unit with earthing switch 29 FS Zespół zestawu rozłącznika z bezpiecznikami Fuse-switch disconnector combination unit 30 FS5 Zespół zestawu rozłącznika z bezpiecznikami (W = 500 Fuse-switch disconnector combination unit (W) 500mm mm) 31 FSM Zespół zestawu rozłącznika z bezpiecznikami i Fuse-switch disconnector combination unit with measurement pomiarem (W = 750 mm) (W) 750mm 32 *ICB Zespół wyłącznika z odłącznikiem Circuit breaker unit with disconnector 33 *ICBV Zespół wyłącznika próżniowego z rozłącznikiem Vacuum Circuit breaker unit with switch-disconnector 34 *ILCBV Zespół wyłącznika próżniowego z rozłącznikiem z Lower incoming Vacuum Circuit breaker unit with switchdisconnector dopływem dolnym 35 ICBR Zespół wyłącznika z odłącznikiem i szynami pionowymi Circuit breaker unit with disconnector and busbar riser 36 *ICBLT Zespół wyłącznika z odłącznikiem i bocznym odpływem (*) Dostępny na prąd do 1250 A (należy skontaktować się z SEL) Circuit-breaker unit with disconnector and lateral outgoing line 37 2ICB Zespół wyłącznika z dwoma odłącznikami Circuit breaker unit with double disconnector 38 SCB Zespół wyłącznika z rozłącznikiem Circuit-breaker unit with switch-disconnector 39 SCBR Zespół wyłącznika z rozłącznikiem i szynami pionowymi Circuit-breaker unit with switch disconnector and busbar riser 40 SCBLT Zespół wyłącznika z rozłącznikiem i bocznym Circuit-breaker unit with switch-disconnector and lateral outgoing line odpływem 41 2MCB Zespół wyłącznika z dwoma niezależnymi rozłącznikami Circuit-breaker unit with two independent switch-disconnectors 42 *MBMP Zespół pomiarowy Metering unit 43 *MBMR Zespół pomiarowy z wyjściami w prawo lub w lewo Metering unit with right or left outgoing line 44 *MBMPF Zespół pomiarowy z bezpiecznikami Metering unit with fuses 45 *MBER Zespół pomiarowy z wyjściami w prawo lub w lewo iuziemnikem Metering unit with right or left outgoing line and earthing switch 46 SMM Zespół pomiarowy z rozłącznikiem Metering unit with switch-disconnector 47 SMMR Zespół pomiarowy z rozłącznikiem i szynami pionowymi Metering unit with switch-disconnector and busbar riser 48 FIM Zespół przekładnika napięciowego z odłącznikiem ibezpiecznikami VT unit with disconnector and fuses 49 FIM5 Zespół przekładnika napięciowego z odłącznikiem ibezpiecznikami (W=500 mm) VT unit with disconnector and fuses (W) 500mm 50 FIM7 Zespół przekładnika napięciowego z rozłącznikiem ibezpiecznikami (W=750 mm) VT unit with switch-disconnector and fuses (W) 750mm 51 FMM Zespół przekładnika napięciowego z bezpiecznikami VT unit with fuses 52 MTV Zespół przekładnika napięciowego VT unit 53 MTVS Zespół przekładnika napięciowego i ogranicznika przepięć VT and Surge arrester unit 54 *MTA Zespół przekładnika prądowego CT unit 55 SMS Zespół ogranicznika przepięć z rozłącznikiem Surge arrester unit with switch-disconnector 56 ESM Zespół uziemnika szyn Busbar earthing unit 57 21

22 SM Switch-disconnector unit SM Zespół rozłącznika IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSM ,5 ka 630A 12 kv TPSSM ,5 ka 630A 24 kv TPSSM ka 630A 12 kv TPSSM ka 630A 24 kv TPSSM ka 630A 12 kv TPSSM ka 630A 24 kv TPSSM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSMA ka 630A 12 kv TPSSMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication Mechaniczny wskaźnik stanu Cable holder Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Motor Silnik Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Versions / Wersje LT operating mechanism (not applicable with shunt opening release) Mechanizm napędowy LT (niedostępny z wyzwalaczem otwierającym) 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and closing release (only for 3D OM) Wyzwalacz zamykający i otwierający (tylko dla mechanizmu napędowego 3D) Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr 22

23 SM5 Switch-disconnector unit (W) 500mm SM5 Zespół rozłącznika (W = 500 mm) IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary: 500 x 1600 x 840 Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSM /5 12,5 ka 630A 12 kv TPSSM /5 12,5 ka 630A 24 kv TPSSM /5 16 ka 630A 12 kv TPSSM /5 16 ka 630A 24 kv TPSSM /5 20 ka 630A 12 kv TPSSM /5 20 ka 630A 24 kv TPSSM /5 25 ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSMA /5 16 ka 630A 12 kv TPSSMA /5 16 ka 630A 24 kv Wyposażenie podstawowe / Basic equipment Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication Mechaniczny wskaźnik stanu Cable holder Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Versions / Wersje LT operating mechanism (not applicable with shunt opening release) Mechanizm napędowy LT ( niedostępny z wyzwalaczem otwierającym) 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Motor Silnik Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and closing release (only for 3D OM) Wyzwalacz zamykający i otwierający (tylko dla mechanizmu napędowego 3D) Operation counter - Licznik operacji Manometer - Manometr Surge arresters - Ogranicznik przepięć 23

24 BSM Busbar riser unit with switch-disconnector Zespół szyn pionowych z rozłącznikiem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSBSM ,5 ka 630A 12 kv TPSBSM ,5 ka 630A 24 kv TPSBSM ka 630A 12 kv TPSBSM ka 630A 24 kv TPSBSM ka 630A 12 kv TPSBSM ka 630A 24 kv TPSBSM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSBSMA ka 630A 12 kv TPSBSMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication Mechaniczny wskaźnik stanu Cable holder Uchwyt kabli Bottom plate Płyta dolna Versions / Wersje LT operating mechanism (not applicable with shunt opening release) Mechanizm napędowy LT ( niedostępny z wyzwalaczem otwierającym) 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Motor Silnik Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and closing release (only for 3D OM) Wyzwalacz zamykający i otwierający (tylko dla mechanizmu napędowego 3D) Operation counter - Licznik operacji Manometer - Manometr 24

25 BM Busbar riser unit Zespół szyn pionowych IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSBM ,5 ka 630A 12 kv TPSBM ,5 ka 630A 24 kv TPSBM ka 630A 12 kv TPSBM ka 630A 24 kv TPSBM ka 630A 12 kv TPSBM ka 630A 24 kv TPSBM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSBMA ka 630A 12 kv TPSBMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Base - Podstawa Versions / Wersje LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A Anti-condensation heater Grzejnik 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych 25

26 IOC Incoming-Outgoing cable unit Zespół kablowy dopływowy i odpływowy IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSIOC ,5 ka 630A 12 kv TPSIOC ,5 ka 630A 24 kv TPSIOC ka 630A 12 kv TPSIOC ka 630A 24 kv TPSIOC ka 630A 12 kv TPSIOC ka 630A 24 kv TPSIOC ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSIOCA ka 630A 12 kv TPSIOCA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Voltage indicator Wskaźnik napięcia Cable holder - Wziernik Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Manometer - Manometr 26

27 CM Cable riser unit Zespół do kabli pionowych IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSCM ,5 ka 630A 12 kv TPSCM ,5 ka 630A 24 kv TPSCM ka 630A 12 kv TPSCM ka 630A 24 kv TPSCM ka 630A 12 kv TPSCM ka 630A 24 kv TPSCM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSCMA ka 630A 12 kv TPSCMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable holder - Uchwyt kabli Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Voltage indicator (*) Wskaźnik napięcia (*) (*) Not available if coupled with ICBV or ILCBV (*) Nie dostępny przy zestawieniu z zespołem ICBV lub ILCBV 27

28 CM5 Cable riser unit (W) 500mm Zespół do kabli pionowych (W = 500 mm) IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 500x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSCM /5 12,5 ka 630A 12 kv TPSCM /5 12,5 ka 630A 24 kv TPSCM /5 16 ka 630A 12 kv TPSCM /5 16 ka 630A 24 kv TPSCM /5 20 ka 630A 12 kv TPSCM /5 20 ka 630A 24 kv TPSCM /5 25 ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSCMA /5 16 ka 630A 12 kv TPSCMA /5 16 ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Cable holder - Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Voltage indicator Wskaźnik napięcia Surge arresters Ogranicznik przepięć 28

29 CME Cable riser unit with earthing switch Zespół do kabli pionowych z uziemnikem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 500x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSCME ,5 ka 630A 12 kv TPSCME ,5 ka 630A 24 kv TPSCME ka 630A 12 kv TPSCME ka 630A 24 kv TPSCME ka 630A 12 kv TPSCME ka 630A 24 kv TPSCME ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSCMEA ka 630A 12 kv TPSCMEA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Earthing switch Uziemnik E operating mechanism Mechanizm napędowy E Cable holder - Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on earthing switch Styki pomocnicze uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Voltage indicator Wskaźnik napięcia Surge arresters Ogranicznik przepięć 29

30 FS Fuse-switch disconnector combination unit Zespół zestawu rozłącznika z bezpiecznikami IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFS ,5 ka 630A 12 kv TPSFS ,5 ka 630A 24 kv TPSFS ka 630A 12 kv TPSFS ka 630A 24 kv TPSFS ka 630A 12 kv TPSFS ka 630A 24 kv TPSFS ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFSA ka 630A 12 kv TPSFSA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch - Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication Mechaniczny wskaźnik stanu Cable holder Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Downstream earthing switch with making capacity Uziemnik o zdolności załączenia na zwarcie, na odpływie Mechanical indication system for blown fuse Mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika Switch disconnector automatic opening for blown fuse Samoczynne otwieranie rozłącznika po przepaleniu bezpiecznika Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz zamykający i otwierający Versions / Wersje Operation counter / Licznik operacji 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D Motorized 3D operating mechanism Silnikowy mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Manometer / Manometr Indication contact for blown fuses Styk sygnalizacji przepalenia bezpiecznika Fuses - Bezpieczniki 30

31 FS5 Fuse-switch disconnector combination unit (W) 500mm Zespół zestawu rozłącznika z bezpiecznikami (W = 500 mm) IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 500x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFS /5 12,5 ka 630A 12 kv TPSFS /5 12,5 ka 630A 24 kv TPSFS /5 16 ka 630A 12 kv TPSFS /5 16 ka 630A 24 kv TPSFS /5 20 ka 630A 12 kv TPSFS /5 20 ka 630A 24 kv TPSFS /5 25 ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFSA /5 16 ka 630A 12 kv TPSFSA /5 16 ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication Mechaniczny wskaźnik stanu Cable holder Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Downstream earthing switch with making capacity Uziemnik o zdolności załączenia na zwarcie, na odpływie Mechanical indication system for blown fuse Mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika Switch disconnector automatic opening for blown fuse Samoczynne otwieranie rozłącznika po przepaleniu bezpiecznika Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz zamykający i otwierający (tylko dla mechanizmu napędowego 3D Versions / Wersje Operation counter / Licznik operacji 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D Motorized 3D operating mechanism Silnikowy mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Manometer / Manometr Indication contact for blown fuses Styk sygnalizacji przepalenia bezpiecznika Fuses - Bezpieczniki 31

32 FSM Fuse-switch disconnector combination unit and measurement Zespół zestawu rozłącznika z bezpiecznikami i pomiarem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFSM ,5 ka 630A 12 kv TPSFSM ,5 ka 630A 24 kv TPSFSM ka 630A 12 kv TPSFSM ka 630A 24 kv TPSFSM ka 630A 12 kv TPSFSM ka 630A 24 kv TPSFSM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFSMA ka 630A 12 kv TPSFSMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication Mechaniczny wskaźnik stanu Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Cable holder - Uchwyt kabli Base - Podstawa Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Downstream earthing switch with making capacity Uziemnik o zdolności załączenia na zwarcie, na odpływie Mechanical indication system for blown fuse Mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika Switch disconnector automatic opening for blown fuse Samoczynne otwieranie rozłącznika po przepaleniu bezpiecznika Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Versions / Wersje 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D Motorized 3D operating mechanism Silnikowy mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz zamykający i otwierający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Indication contact for blown fuses Styk sygnalizacji przepalenia bezpiecznika Fuses - Bezpieczniki One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych 32

33 ICB Circuit Breaker unit Zespół wyłącznika IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSICB ,5 ka 630A 12 kv TPSICB ,5 ka 630A 24 kv TPSICB ka 630A 12 kv TPSICB ka 630A 24 kv TPSICB ka 630A 12 kv TPSICB ka 630A 24 kv TPSICB ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSICBA ka 630A 12 kv TPSICBA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Disconnector and earthing disconnector with NL operating mechanism Odłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym NL Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Cable holder - Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Downstream earthing switch Uziemnik na odpływie Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on disconnector and earthing disconnector Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Versions / Wersje Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Surge arresters - Ogranicznik przepięć Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 33

34 ICBV Vacuum Circuit breaker unit with switch-disconnector Zespół wyłącznika próżniowego z rozłącznikiem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : (*) 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSICBV ,5 ka 630A 12 kv TPSICBV ,5 ka 630A 24 kv TPSICBV ka 630A 12 kv TPSICBV ka 630A 24 kv TPSICBV ka 630A 12 kv TPSICBV ka 630A 24 kv TPSICBV ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSICBVA ka 630A 12 kv TPSICBVA ka 630A 24 kv (*) 1250A version W= 750mm with NL operating mechanism Wersja 1250 A, W = 750 mm z mechanizmem napędowym NL Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Switch and earthing switch with LT operating mechanism Rozłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym LT Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Cable holder - Uchwyt kabli (**) Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli (**) Not applicable with cable CTs Nie dostępny z kablowymi przekładnikami Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Cable CTs - Kablowe przekładniki prądowe Undervoltage release for TCB circuit breaker. Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB 34

35 ILCBV Lower incoming Vacuum Circuit breaker unit with switch-disconnector Zespół wyłącznika próżniowego z rozłącznikiem z dołnym IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : (*) 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSILCBV ,5 ka 630A 12 kv TPSILCBV ,5 ka 630A 24 kv TPSILCBV ka 630A 12 kv TPSILCBV ka 630A 24 kv TPSILCBV ka 630A 12 kv TPSILCBV ka 630A 24 kv TPSILCBV ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSILCBVA ka 630A 12 kv TPSILCBVA ka 630A 24 kv (*) 1250A version W= 750mm with NL operating mechanism Wersja 1250 A, W = 750 mm z mechanizmem napędowym NL Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Switch and earthing switch with LT operating mechanism Rozłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym LT Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Cable holder - Uchwyt kabli (**) Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli (**) Not applicable with cable CTs Nie dostępny z kablowymi przekładnikami Versions / Wersje Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Cable CTs - Kablowe przekładniki prądowe Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB 35

36 ICBR Circuit breaker unit with disconnector and busbar riser Zespół wyłącznika z odłącznikiem i szynami pionowymi IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSICBR ,5 ka 630A 12 kv TPSICBR ,5 ka 630A 24 kv TPSICBR ka 630A 12 kv TPSICBR ka 630A 24 kv TPSICBR ka 630A 12 kv TPSICBR ka 630A 24 kv TPSICBR ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSICBRA ka 630A 12 kv TPSICBRA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Disconnector and earthing disconnector with NL operating mechanism Odłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym NL Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Bottom plate Płyta dolna Downstream earthing switch Uziemnik odpływu Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on disconnector and earthing disconnector Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 36

37 ICBLT Circuit breaker unit with disconnector and lateral outgoing busbar Zespół wyłącznika z odłącznikiem i bocznym odpływem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSICBLT ,5 ka 630A 12 kv TPSICBLT ,5 ka 630A 24 kv TPSICBLT ka 630A 12 kv TPSICBLT ka 630A 24 kv TPSICBLT ka 630A 12 kv TPSICBLT ka 630A 24 kv TPSICBLT ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSICBLTA ka 630A 12 kv TPSICBLTA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Disconnector and earthing disconnector with NL operating mechanism Odłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym NL Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Bottom plate Płyta dolna Downstream earthing switch Uziemnik odpływu Three-phase bottom busbars Dolne szyny zbiorcze trójfazowe Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on disconnector and earthing disconnector Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Versions / Wersje Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Surge arresters - Ogranicznik przepięć One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs (*) Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 37

38 2ICB Circuit breaker unit with double disconnector Zespół wyłącznika z dwoma odłącznikami IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPS2ICB ,5 ka 630A 12 kv TPS2ICB ,5 ka 630A 24 kv TPS2ICB ka 630A 12 kv TPS2ICB ka 630A 24 kv TPS2ICB ka 630A 12 kv TPS2ICB ka 630A 24 kv TPS2ICB ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPS2ICBA ka 630A 12 kv TPS2ICBA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Double disconnector and earthing disconnector with DNL operating mechanism Podwójny odłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym DNL Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on disconnector and earthing disconnector Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Versions / Wersje Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Surge arresters - Ogranicznik przepięć One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker. Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 38

39 SCB Circuit breaker unit with switch disconnector Zespół wyłącznika z rozłącznikiem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSCB ,5 ka 630A 12 kv TPSSCB ,5 ka 630A 24 kv TPSSCB ka 630A 12 kv TPSSCB ka 630A 24 kv TPSSCB ka 630A 12 kv TPSSCB ka 630A 24 kv TPSSCB ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSCBA ka 630A 12 kv TPSSCBA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Switch and earthing switch with 3D operating mechanism Rozłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym 3D Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Cable holder - Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Downstream earthing switch Uziemnik odpływu Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Versions / Wersje Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Surge arresters - Ogranicznik przepięć One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 39

40 SCBR Circuit breaker unit with switch disconnector and busbar riser Zespół wyłącznika z odłącznikiem i szynami pionowymi IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSCBR ,5 ka 630A 12 kv TPSSCBR ,5 ka 630A 24 kv TPSSCBR ka 630A 12 kv TPSSCBR ka 630A 24 kv TPSSCBR ka 630A 12 kv TPSSCBR ka 630A 24 kv TPSSCBR ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSCBRA ka 630A 12 kv TPSSCBRA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Switch and earthing switch with 3D operating mechanism Odłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym 3D Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Bottom plate Płyta dolna Downstream earthing switch Uziemnik odpływu Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 40

41 SCBLT Circuit breaker unit with switch disconnector and lateral outgoing line Zespół wyłącznika z rozłącznikiem i bocznym odpływem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSCBLT ,5 ka 630A 12 kv TPSSCBLT ,5 ka 630A 24 kv TPSSCBLT ka 630A 12 kv TPSSCBLT ka 630A 24 kv TPSSCBLT ka 630A 12 kv TPSSCBLT ka 630A 24 kv TPSSCBLT ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSCBLTA ka 630A 12 kv TPSSCBLTA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Switch and earthing switch with 3D operating mechanism Rozdłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym 3D Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Bottom plate Płyta dolna Downstream earthing switch Uziemnik odpływu Three-phase bottom busbars Dolne szyny zbiorcze trójfazowe Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Versions / Wersje Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Surge arresters - Ogranicznik przepięć One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 41

42 2MCB Circuit breaker unit with two indipendent switch disconnectors Zespół wyłącznika z dwoma niezależnymi rozłącznikami IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPS2MCB ,5 ka 630A 12 kv TPS2MCB ,5 ka 630A 24 kv TPS2MCB ka 630A 12 kv TPS2MCB ka 630A 24 kv TPS2MCB ka 630A 12 kv TPS2MCB ka 630A 24 kv TPS2MCB ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPS2MCBA ka 630A 12 kv TPS2MCBA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe TCB Vacuum Circuit Breaker Wyłącznik próżniowy TCB Double switch-disconnector and earthing switch with 2 LT operating mechansim Podwójny rozłącznik i uziemnik z mechanizmem napędowym 2 LT Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu rozłącznika Auxiliary contacts on circuit breaker Styki pomocnicze do wyłącznika Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Protection relay - Zespół zabezpieczeń Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Blocking magnet - Magnes blokujący Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Motor for circuit breaker Silnik do wyłącznika Shunt opening and/or closing release Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Versions / Wersje Disconnectable circuit breaker Wyłącznik odłączalny Withdrawable circuit breaker - Wyłącznik wysuwny 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Surge arresters - Ogranicznik przepięć One to three CTs - Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) Undervoltage release for TCB circuit breaker Wyzwalacz podnapięciowy do wyłącznika TCB (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 42

43 MBMP Meterimg unit Zespół pomiarowy IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMBMP ,5 ka 630A 12 kv TPSMBMP ,5 ka 630A 24 kv TPSMBMP ka 630A 12 kv TPSMBMP ka 630A 24 kv TPSMBMP ka 630A 12 kv TPSMBMP ka 630A 24 kv TPSMBMP ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMBMPA ka 630A 12 kv TPSMBMPA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Voltage indicator Wskaźnik napięcia Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych (*) One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) (*) Maximum 9 pieces with VTs phase-to-earth Maksimum 9 przekładników z przekładnikami napięciowymi faza-ziemia 43

44 MBMR Metering unit with right or left outgoing line Zespół pomiarowy z wyjściami w prawo lub w lewo IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMBMR ,5 ka 630A 12 kv TPSMBMR ,5 ka 630A 24 kv TPSMBMR ka 630A 12 kv TPSMBMR ka 630A 24 kv TPSMBMR ka 630A 12 kv TPSMBMR ka 630A 24 kv TPSMBMR ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMBMRA ka 630A 12 kv TPSMBMRA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Right or left three-phase bottom busbars Prawe lub lewe trójfazowe dolne szyny zbiorcze Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Voltage indicator Wskaźnik napięcia Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych One to six CTs Jeden do trzech przekładników prądowych (*) One to three VTs Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) (*) Maximum 9 pieces with VTs phase-to-earth Maksimum 9 przekładników z przekładnikami napięciowymi faza-ziemia 44

45 MBMPF Meterimg unit with fuses Zespół pomiarowy z bezpiecznikami IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMBMPF ,5 ka 630A 12 kv TPSMBMPF ,5 ka 630A 24 kv TPSMBMPF ka 630A 12 kv TPSMBMPF ka 630A 24 kv TPSMBMPF ka 630A 12 kv TPSMBMPF ka 630A 24 kv TPSMBMR ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMBMPFA ka 630A 12 kv TPSMBMPFA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Fuse holder Podstawa bezpiecznikowa Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Voltage indicator Wskaźnik napięcia Fuses - Bezpieczniki Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs (*) Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 45

46 MBER Metering unit with right or left outgoing line and earthing switch Zespół pomiarowy z wyjściami w prawo lub w lewo i uziemnikem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMBER ,5 ka 630A 12 kv TPSMBER ,5 ka 630A 24 kv TPSMBER ka 630A 12 kv TPSMBER ka 630A 24 kv TPSMBER ka 630A 12 kv TPSMBER ka 630A 24 kv TPSMBER ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMBERA ka 630A 12 kv TPSMBERA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Right or left three-phase bottom busbars Prawe lub lewe trójfazowe dolne szyny zbiorcze Earthing disconnector with E operating mechanism Uziemnik z mechanizmem napędowym E Versions / Wersje 630A Three-phase busbar Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A Three-phase busbar Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Voltage indicator Wskaźnik napięcia Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anticondensation (heater) Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to Three VTs (*) Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 46

47 SMM Meterimg unit with switch disconnector Zespół pomiarowy z rozłącznikiem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Standard version / Wersja standardowa Ui TPSSMM ,5 ka 630A 12 kv TPSSMM ,5 ka 630A 24 kv TPSSMM ka 630A 12 kv TPSSMM ka 630A 24 kv TPSSMM ka 630A 12 kv TPSSMM ka 630A 24 kv TPSSMM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSMMA ka 630A 12 kv TPSSMMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu rozłącznika Cable holder Uchwyt kabli Bottom plate with cable passing holes Płyta dolna z otworami przepustowymi kabli Cable terminal connection point Zaciski przyłączeniowe kabli Versions / Wersje LT operating mechanism (not applicable with shunt opening release) Mechanizm napędowy LT (nie dostępny z wyzwalaczem otwierającym) 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Motor Silnik Auxiliary contacts Styki pomocnicze Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and closing release (only for 3D OM) Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs (*) Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 47

48 SMMR Metering unit with switch disconnector and busbar riser Zespół pomiarowy z rozłącznikiem i szynami pionowymi IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSMMR ,5 ka 630A 12 kv TPSSMMR ,5 ka 630A 24 kv TPSSMMR ka 630A 12 kv TPSSMMR ka 630A 24 kv TPSSMMR ka 630A 12 kv TPSSMMR ka 630A 24 kv TPSSMMR ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSMMRA ka 630A 12 kv TPSSMMRA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu rozłącznika Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Motor Silnik Auxiliary contacts Styki pomocnicze Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Versions / Wersje LT operating mechanism (not applicable with shunt opening release) Mechanizm napędowy LT ( nie dostępny z wyzwalaczem otwierającym) 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Shunt opening and closing release (only for 3D OM) Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr One to three CTs Jeden do trzech przekładników prądowych One to three VTs (*) Jeden do trzech przekładników napięciowych (*) (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 48

49 FIM VT unit with disconnector and fuses Zespół przekładnika napięciowego z odłącznikiem i bezpiecznikami IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFIM ,5 ka 630A 12 kv TPSFIM ,5 ka 630A 24 kv TPSFIM ka 630A 12 kv TPSFIM ka 630A 24 kv TPSFIM ka 630A 12 kv TPSFIM ka 630A 24 kv TPSFIM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFIMA ka 630A 12 kv TPSFIMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Disconnector and earthing disconnector Odzłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu odłącznika Bottom plate Płyta dolna Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and/or closing release (*) Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający (*) Versions / Wersje NL operating mechanism Mechanizm napędowy NL 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D Motorized 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D z silnikiem 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Mechanical indication system for blown fuse Mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika Manometer / Manometr Switch disconnector automatic opening for blown fuse (*) Samoczynne otwieranie odłącznika po przepaleniu bezpiecznika (*) Indication contact for blown fuses Styk sygnalizacji przepalenia bezpiecznika Fuses - Bezpieczniki VTs (**) - Przekładniki napięciowe (**) (*) Only with 3D operating mechanism Tylko z mechanizmem napędowym 3D (**) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 49

50 FIM5 VT unit with disconnector and fuses (W=500mm) Zespół przekładnika napięciowego z odłącznikiem i bezpiecznikami (W = 500 mm) IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 500x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFIM /5 12,5 ka 630A 12 kv TPSFIM /5 12,5 ka 630A 24 kv TPSFIM /5 16 ka 630A 12 kv TPSFIM /5 16 ka 630A 24 kv TPSFIM /5 20 ka 630A 12 kv TPSFIM /5 20 ka 630A 24 kv TPSFIM /5 25 ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFIMA /5 16 ka 630A 12 kv TPSFIMA /5 16 ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Disconnector and earthing disconnector Odłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu odłącznika Bottom plate Płyta dolna Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze odłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and/or closing release (*) Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający (*) Versions / Wersje NL operating mechanism Mechanizm napędowy NL 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D Motorized 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D z silnikiem 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Mechanical indication system for blown fuse Mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika Manometer / Manometr Switch disconnector automatic opening for blown fuse (*) Samoczynne otwieranie odłącznika po przepaleniu bezpiecznika (*) Indication contact for blown fuses Styk sygnalizacji przepalenia bezpiecznika Fuses - Bezpieczniki VTs - Przekładniki napięciowe (**) (*) Only with 3D operating mechanism Tylko z mechanizmem napędowym 3D (**) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 50

51 FIM7 VT unit with disconnector and fuses (W=750mm) Zespół przekładnika napięciowego z rozłącznikiem i bezpiecznikami (W = 750 mm) IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 750x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFIM /7 12,5 ka 630A 12 kv TPSFIM /7 12,5 ka 630A 24 kv TPSFIM /7 16 ka 630A 12 kv TPSFIM /7 16 ka 630A 24 kv TPSFIM /7 20 ka 630A 12 kv TPSFIM /7 20 ka 630A 24 kv TPSFIM /7 25 ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFIMA /7 16 ka 630A 12 kv TPSFIMA /7 16 ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Disconnector and earthing disconnector Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for disconnector Mechaniczny wskaźnik stanu odłącznika Bottom plate Płyta dolna Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and/or closing release (*) Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający (*) Versions / Wersje NL operating mechanism Mechanizm napędowy NL 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D Motorized 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D z silnikiem 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Mechanical indication system for blown fuse Mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika Manometer / Manometr Indication contact for blown fuses Styk sygnalizacji przepalenia bezpiecznika Fuses - Bezpieczniki Switch disconnector automatic opening for blown fuse (*) Samoczynne otwieranie odłącznika po przepaleniu bezpiecznika (*) Three VTs phase-to-earth Trzy przekładniki napięciowe faza ziemia Two VTs phase-to-phase Dwa przekładniki napięciowe faza ziemia (*) Only with 3D operating mechanism Tylko z mechanizmem napędowym 3D 51

52 FMM VT unit with fuses Zespół przekładnika napięciowego z bezpiecznikami IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 500x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSFMM ,5 ka 630A 12 kv TPSFMM ,5 ka 630A 24 kv TPSFMM ka 630A 12 kv TPSFMM ka 630A 24 kv TPSFMM ka 630A 12 kv TPSFMM ka 630A 24 kv TPSFMM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSFMMA ka 630A 12 kv TPSFMMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Fuse holder for 3 fuses Podstawa bezpiecznikowa do trzech bezpieczników Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Fuses - Bezpieczniki VTs - Przekładniki napięciowe (*) Voltage indicator - Wskaźnik napięcia (*) Maximum 2 VTS phase-to-phase or 3 VTs phase-to-earth Maksimum 2 przekładniki faza-faza lub 3 przekładniki faza-ziemia 52

53 MTV VT unit Zespół przekładnika napięciowego IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMTV ,5 ka 630A 12 kv TPSMTV ,5 ka 630A 24 kv TPSMTV ka 630A 12 kv TPSMTV ka 630A 24 kv TPSMTV ka 630A 12 kv TPSMTV ka 630A 24 kv TPSMTV ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMTVA ka 630A 12 kv TPSMTVA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Busbar connection point Złącze szynowe Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Three VTs phase-to-earth Trzy przekładniki napięciowe faza-ziemia 53

54 MTVS VT and surge arresters unit Zespół przekładnika napięciowego i ogranicznika przepięć IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMTVS ,5 ka 630A 12 kv TPSMTVS ,5 ka 630A 24 kv TPSMTVS ka 630A 12 kv TPSMTVS ka 630A 24 kv TPSMTVS ka 630A 12 kv TPSMTVS ka 630A 24 kv TPSMTVS ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMTVSA ka 630A 12 kv TPSMTVSA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Busbar connection point Złącze szynowe Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Three VTs phase-to-earth Trzy przekładniki napięciowe faza-ziemia Surge arresters - Ograniczniki przepięć 54

55 MTA CT unit Zespół przekładnika prądowego IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 500x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSMTA ,5 ka 630A 12 kv TPSMTA ,5 ka 630A 24 kv TPSMTA ka 630A 12 kv TPSMTA ka 630A 24 kv TPSMTA ka 630A 12 kv TPSMTA ka 630A 24 kv TPSMTA ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSMTAA ka 630A 12 kv TPSMTAA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Bottom plate Płyta dolna Busbar connection point Złącze szynowe Versions / Wersje 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Three CTs Trzy przekładniki prądowe 55

56 SMS Surger arrester unit with switch disconnector Zespół ogranicznika przepięć z rozłącznikiem IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSSMS ,5 ka 630A 12 kv TPSSMS ,5 ka 630A 24 kv TPSSMS ka 630A 12 kv TPSSMS ka 630A 24 kv TPSSMS ka 630A 12 kv TPSSMS ka 630A 24 kv TPSSMS ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSSMSA ka 630A 12 kv TPSSMSA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Switch and earthing switch Rozłącznik i uziemnik Voltage indicator Wskaźnik napięcia Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for switch Mechaniczny wskaźnik stanu odłącznika Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Motor Silnik Auxiliary contacts on switch and earthing switch Styki pomocnicze rozłącznika i uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa Versions / Wersje LT operating mechanism (not applicable with shunt opening release) Mechanizm napędowy LT (niedostępny z wyzwalaczem otwierającym) 3D operating mechanism Mechanizm napędowy 3D 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Shunt opening and closing release (only for 3D OM) Wyzwalacz otwierający i / lub zamykający ( tylko do mechanizmu napędowego 3D) Operation counter / Licznik operacji Manometer / Manometr Surge arresters - Ograniczniki przepięć 56

57 ESM Busbar earthing unit Zespół uziemnika szyn IAC: A-FL 12.5kA 1s IAC: A-FLR 16kA 1s Dimensions / Wymiary : 375x1600x840mm Code / Kod Icw Ir Ui Standard version / Wersja standardowa TPSESM ,5 ka 630A 12 kv TPSESM ,5 ka 630A 24 kv TPSESM ka 630A 12 kv TPSESM ka 630A 24 kv TPSESM ka 630A 12 kv TPSESM ka 630A 24 kv TPSESM ka 630A 12 kv Internal arc proof / Wykonanie łukoochronne TPSESMA ka 630A 12 kv TPSESMA ka 630A 24 kv Basic equipment / Wyposażenie podstawowe Earthing switch Uziemnik Visibility of main contacts Wziernik Mechanical position indication for earthing switch Mechaniczny wskaźnik stanu odłącznika Bottom plate Płyta dolna Optional accessories Opcjonalne wyposażenie dodatkowe Auxiliary contacts on earthing switch Styki pomocnicze uziemnika Keylocks and padlock holders Zamek blokady i uchwyt kłódek Upper input/output cable box Górna skrzynka wejść/wyjść kabli Base - Podstawa LV compartment for auxiliary circuits Przedział obwodów pomocniczych nn Anti-condensation heater Grzejnik Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych Versions / Wersje Operation counter / Licznik operacji 630A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 630 A 1250A three-phase busbars Szyny zbiorcze trójfazowe 1250 A Manometer / Manometr Upper voltage indicator Górny wskaźnik napięcia 57

58 Internal arc proof units Zespoły łukochronne In the internal arc proof unit solutions the exhaust gases are canalized on the top or to the bottom of the units. In the upwards exhaust version there are two possible solutions available: Exhaust gases are canalized directly in the atmosphere (see Fig.1) Exhaust gases are canalized through a flap device (see Fig.2) W zespołach łukoochronnych wydmuch gazów może być skierowany do góry lub do dołu zespołu. Przy wydmuchu do góry możliwe są dwa wykonania: Wydmuch gazów jest skierowany bezpośrednio do atmosfery (Rys.1) Wydmuch gazów następuje poprzez uchylną klapę (Rys. 2) Upwards exhaust Wydmuch do góry Pressure relief flap window Wylot z uchylną klapą obniżający ciśnienie wewnętrzne Rys.1 Rys.2 The exhaust gases flow in outside direction of the substation, through the flap window opened by overpressure. See Fig. 2. Wydmuch gazów na zewnątrz rozdzielnicy poprzez wylot z klapą otwierającą się na skutek wzrostu ciśnienia wewnątrz ( Rys.2). Flap window (contact SEL) Klapa wylotu (skontaktuj się z SEL) 58

59 Downwards exhaust Wydmuch do dołu In case the gases are canalized to the bottom of the units, the cable duct of the substation which is positioned under the units is used to direct the gases outside. In this way the gases will loose their energy before going out through the grid doors. W przypadku wydmuchu gazów do dołu wykorzystuje się kanał kablowy pod rozdzielnicą do odprowadzenia gazów na zewnątrz. Na drodze przepływu gazy tracą swoją energię przed wypływem przez otwór wentylacyjny. The figure shows the typical exhaust gas flow verified during the internal arc test. Na rysunku pokazano typowy przepływ gazów sprawdzany podczas prób łukoochronności. TPS has been tested for internal arc proof in accordance with IEC298 standard. (App.AA, Crit. N. 1 6) Łukochroonność jest sprawdzana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

60 Switch disconnector/disconnector electrical accessories Wyposażenie elektryczne rozłącznika / odłącznika Shunt opening release (optional): The switch disconnector shunt opening release can be used only in 3D operating mechanism. Wyzwalacz otwierający (opcja): Wyzwalacz otwierający rozłącznika może być zastosowany tylko w mechaniźmie napędowym 3D Shunt closing release (optional): The switch disconnector shunt closing release can be used only in 3D operating mechanism. Un Power supplì Zasilanie Power supplì Zasilanie Dc / Pr. st Ac / Pr.przem Wyzwalacz zamykający (opcja): Wyzwalacz zamykający rozłącznika może być zastosowany tylko w mechaniźmie napędowym 3D Auxiliary contacts (optional): The switch disconnector auxiliary contacts can be installed in 3D, LT and NL operating mechanism. Styki pomocnicze (opcja): Styki pomocnicze mogą być instalowane w mechanizmach napędowych 3D, LT i NL LT 3D / NL Max 4 CO contacts on switch + 4 CO on earthing switch Maksimum 4 styki ZW w rozłączniku + 4 styki ZW w uziemniku Max 5 CO contacts on switch + 5 CO on earthing switch Maksimum 5 styków ZW w rozłączniku + 5 styków ZW w uziemniku Un Power supplì Zasilanie Dc / pr.st Ac / Pr.przem. Motor gear (optional): Both LT and 3D operating mechanisms can be motirized. While LT can be motorized at any time, 3D must be motorized in SEL factory. 3D can be motorized later but the existing operating mechanism must be returned back to SEL factory. Napęd silnikowy (opcja): Mechanizmy napędowe LT i 3D mogą być wyposażone w napęd silnikowy. Napęd silnikowy może być zainstalowany w mechanizmie napędowym LT w dowolnym czasie. Instalowanie napędu silnikowego w mechanizmie napędowym 3D musi się odbywać w fabryce SEL. Może się to odbywać po zainstalowaniu rozdzielnicy ale istniejący mechanizm napędowy 3D musi powrócić do fabryki SEL. Power supplì Zasilanie

61 Circuit Breaker Electrical accessories Wyposażenie wyłącznika Shunt opening release (standard) Wyzwalacz otwierający (standard) Shunt closing release (optional) Wyzwalacz zamykający (opcja) Un Dc / Pr. st Zasilanie Ac / Pr.przem Zasilanie Un Dc / Pr. st Zasilanie Undervoltage release (optional) Wyzwalacz podnapięciowy (opcja) Ac / Pr.przem Zasilanie Low energy shunt opening release (standard with self powered protection relay) Wyzwalacz otwierający o małym poborze mocy (standard z zespołem zabezpieczeń z własnym zasilaniem) N 8 CO contacts 8 styków ZW Each installed electrical accessory uses at least one or more auxiliary contacts. Therefore the number of the available auxiliary contacts depends on the installed electrical accessories. Każde zainstalowane wyposażenie elektryczne potrzebuje co najmniej jednego lub więcej styków pomocniczych. Ilość potrzebnych styków pomocniczych zależy od zainstalowanego wyposażenia. Auxiliary contacts (standard) Styki pomocnicze (standard) Un Dc / pr.st. Zasilanie Ac / Pr.przem bold Spring charging motor (optional) Silnik naciągu sprężyny (opcja) Zasilanie

62 Accessories - Keylocks and padlock holders Wyposażenie - Blokady zamkiem i uchwyty kłódek A Symbol Symbol Description Opis Keylock, free key with earthing switch closed and Circuit breaker closed, (only for ILCBV) Blokada zamkiem, klucz wolny przy zamkniętym uziemniku lub zamkniętym wyłączniku (tylko dla zespołu ILCBV) Op. mechanism Mechanizm napędowy NL TCB LT 3D E X B + E C D Keylock with earthing switch closed and Circuit breaker closed, (only for ILCBV) to free the A key Blokada zamkiem przy zamkniętym uziemniku lub zamkniętym wyłączniku (tylko dla zespołu ILCBV) uwalnianie klucza A Keylock with switch open: When the switch is open, turn the key anticlockwise and remove it in order to prevent the closing of circuit Blokada zamkiem przy otwartym odłączniku. Przy otwartym odłączniku obrót klucza w lewo i wyjęcie go uniemożliwia zamknięcie obwodu Keylock with earthing switch open: When the earthing switch is open, turn the key anticlockwise and remove it in order to prevent earthing. Blokada zamkiem przy otwartym uziemniku. Przy otwartym uziemniku obrót klucza w lewo i wyjęcie go uniemożliwia uziemienie X X X X X X X X E F Keylock with earthing switch closed: When the earthing switch is closed, turn the key clockwise and remove it in order to prevent the opening of the earthing switch. Blokada zamkiem przy zamkniętym uziemniku.przy zamkniętym uziemniku obrót klucza w prawo i wyjęcie go uniemożliwia otwarcie uziemienika Keylock with switch closed: When the switch is closed, turn the key anticlockwise and remove it in order to prevent the closing of circuit Blokada zamkiem przy zamkniętym odłączniku.przy zamkniętym dłączniku obrót klucza w lewo i wyjęcie go uniemożliwia otwarcie obwodu X X X X X I Keylock with circuit breaker open: when the circuit breaker is open, turn the key clockwise and remove it in order to prevent the closing of circuit breaker. Blokada zamkiem przy otwartym wyłączniku. Przy otwartym wyłączniku obrót klucza w prawo i wyjęcie go uniemożliwia zamknięcie wyłącznika X G H Uchwyt kłódki G Padlock holder on disconnector/ switch-disconnector Uchwyt kłódki do odłącznika / rozłącznika X X X Padlock holder on earthing disconnector/ earthing switch Uchwyt kłódki do uziemnika / rozłącznika uziemiającego X X X X H Keylocks and padlock holders can be installed in both switch disconnectors and earthing switches as optionals. Blokady zamkiem i uchwyty kłódek mogą być instalowane do rozłączników i uziemników jako opcja. 62

63 Accessories - Keylocks and padlock holders Wyposażenie - Blokady zamkiem i uchwyty kłódek LT operating mechanism / Mechanizm napędowy LT D 3D operating mechanism / Mechanizm napędowy 3D D C E C E D C NL operating mechanism Mechanizm napędowy NL E CB6 Circuit breaker unit operating mechanism A B Mechanizm napędowy wyłącznika CB6 I 63

64 Accessories - Protection relay Wyposażenie - Zespoły zabezpieczeń TPS range can be provided with self-powered protection relays with ring core CTs on cables or protection relays with power supply. All the relays used are well-known brands with high level of safety and reliability. In some cases the protection relay is installed directly on board of the circuit breaker, in other cases when the protection relay dimensions are bigger or when the wiring diagram is more complex, the protection relay is installed in the LV compartment located on the top or in front of the switchgear W rozdzielnicach TPS mogą być stosowane zespoły zabezpieczeń z własnym zasilaniem i kablowymi przekładnikami prądowymi lub zespoły zabezpieczeń z zasilaniem zewnętrznym. Wszystkie stosowane zespoły zabezpieczeń są znanych marek i zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności. W niektórych przypadkach zespoły zabezpieczeń są instalowane w przednim przedziale nn. W innych, gdy wymiary zespołu zabezpieczeń są większe lub gdy schemat jest bardziej rozbudowany, zespoły zabezpieczeń są instalowane w przedziale nn usytuowanym na wierzchu lub z przodu rozdzielnicy. Protection relay installed in LV compartment Zespoły zabezpieczeń instalowane w przedziale nn 64

65 Accessories - Protection relay Wyposażenie - Zespoły zabezpieczeń Type of fault IEC code Protection function Description Self-powered Rodzaj zakłócenia Kod IEC Opis funkcji zabezpieczenia Zasilanie wewnętrzne Auxiliary Power Zasilanie zewnętrzne Over load Time overcurrent Przeciążenie Przetężenie długotrwałe 51 Three or two phase non directional overcurrent low set stage Trój- lub dwufazowe przetężeniowe nieukierunkowane niskiego zakresu Short circuit Instantaneous overcurrent Zwarcie Przetężenie krótkotrwałe 50 Three or two phase non directional overcurrent high set stage Trój- lub dwufazowe przetężeniowe nieukierunkowane wysokiego zakresu 51N Non directional earth fault low stage Ziemnozwarciowe nieukierunkowane niskiego zakresu (1) Earth fault Doziemienie 50N 67N Non directional earth fault high set stage Ziemnozwarciowe nieukierunkowane wysokiego zakresu Directional earth fault protection Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ukierunkowane (1) 59N Residual voltage protection Zabezpieczenie napięciowe (napięcie zerowe) 59 Over-voltage protection Zabezpieczenie nadnapięciowe Voltage functions Funkcje napięciowe 27 Under-voltage protection Zabezpieczenie podnapięciowe 81 Over/under frequency protection Zabezpieczenie nad / pod częstotliwościowe 79 Auto recloser Samoczynne ponowne załączanie 46 Negative phase current sequence Niewłaściwa kolejność faz Additional options Funkcje dodatkowe 49 Thermal protection Zabezpieczenie termiczne Logic discrimination Selektywność logiczna Serial communication port Szeregowe łącze komunikacyjne (1) Check the device manufacturer user manual. Należy sprawdzić z instrukcją obsługi producenta. 65

66 Accessories - LV compartment for auxiliary circuits Wyposażenie - Przedział nn i obwody pomocnicze The LV compartment can be installed on the roof or on the front of the unit. The frontal LV compartment can be used in case of very simple and small LV accessories. The LV compartment (height 450mm) is needed for larger and more complex LV accessories and if the unit is provided with Automatic Change Over system. Przedział nn może być instalowany na wierzchu lub z przodu zespołu. Instalowany z przodu stosuje się dla prostego i małego wyposażenia nn. Dla większego i bardziej rozbudowanego wyposażenia oraz dla zespołów z systemem samoczynnego przełączania zasilania koniecznym jest przedział nn (wysokość 450 mm). Upper LV comparment overall dimensions Wymiary górnego przedziału nn Width Szerokość Height Wysokość Depth Głębokość [mm] [mm] [mm] (*) (*) ICBV and ILCBV can be provided with 250mm hi gh LV compartment in fixed and w ithdraw able version. (*) W zespołach ICBV i ILCBV stosuje się przedział nn o wysokości 250 mm w wersji stałej i wysuwnej Frontal LV compartment Przedział nn instalowany z przodu Withdrawable LV compartment for ICBV/ ILCBV Wysuwny przedział nn dla zespołów ICBV / ILCBV 66

67 Accessories - Base Wyposażenie - Podstawa As an option all the units and standard configurations can be equipped with a 350mm high bases. The base is only applicable for standard series IAC: A-FL 12.5kA 1s. Wszystkie zespoły i standardowe konfiguracje mogą być wyposażone, jako opcja, w podstawę o wysokości 350 mm. Podstawę można zastosować tylko do standardowych serii IAC: A-FL 12,5 ka, 1 s. Base overall dimensions Wymiary zewnętrzne podstawy Width Height Szerokość Wysokość Depth Głębokość [mm] [mm] [mm] The use of base simplifies cable connection, helps to keep the correct bending radius of the cables and reduces the trench depth in civil engineering works. Zastosowanie podstawy upraszcza przyłączanie kabli, pomaga zachować właściwe promienie gięcia kabli i umożliwia zmniejszenie głębokości kanału kablowego. Accessories - Other components Wyposażenie Inne elementy Upper auxiliary circuit duct Górny kanał obwodów pomocniczych The upper auxiliary circuit duct can not be installed with the LV compartment or with the upper input/output cable box Górny kanał obwodów pomocniczych nie może być stosowany równocześnie z przedziałem nn oraz z górną skrzynką wejść kablowych Lateral panels (left or right) Osłony boczne (prawa i lewa) Cable holder Uchwyt kabli Lifting hook Zaczepy transportowe Door with inspection window for infrared Thermography Drzwi z wziernikiem do termografii w podczerwieni 67

68 Accessories - cable and busbar connection systems Wyposażenie - Systemy przyłączania kabli i szyn Cabling from above - Górne wejścia Upper input/output cable box Skrzynka górnego wejścia / wyjścia kabli Not available for internal arc proof series Nie dostępne dla wykonań łukoochronnych Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Upper input cable box can be used in the following situations: Switch disconnector (fig.3) or circuit breaker (fig.1) with ONLY CABLES Switch disconnector with CABLES + BUSBARS (fig.2) Switch disconnector with CABLES + DOUBLE BUSBARS (fig.4) Upper input cable box has to be provided with the appropriate cable connection kit Skrzynka górnego wejścia kabli może być zastosowana w następujących sytuacjach: Rozłącznik (Rys.3) lub wyłącznik (Rys.1) z przyłączonymi tylko kablami Rozłącznik z przyłączonymi kablami i szynami (Rys.2) Rozłącznik z przyłączonymi kablami i szynami z dwóch stron (Rys.4) Skrzynkę górnego wejścia kabli stosuje się wraz z odpowiednimi złączami kablowymi Cable connection kit Zestaw złącza kablowego Lateral input/output cables Boczne wejście / wyjście kabli Not available for internal arc proof series Nie dostępne dla wykonań łukoochronnych Lateral input cables from CM unit Boczne wejście kabli z zespołu CM Cable connection kit for TPS switch Zestaw złącza kablowego dla TPS Lateral outgoing cable system from ICBV/ILCBV to transformer System bocznego wyjścia kabli z zespołów ICBV / ILCBV do transformatora Not available for internal arc proof series Nie dostępne dla wykonań łukochronnych TCB cable connection kit Zestaw złącza kablowego TCB 68

69 Accessories - cable and busbar connection systems Wyposażenie - Systemy przyłączania kabli i szyn Lower input/output cable Dolne wejścia / wyjścia kabli Cable connection on the switch terminals in SM unit (standard). In the figure 24kv cable connection. Przyłączenie kabli do zacisków rozłącznika w zespole SM (standard). Na rysunku przyłączenie kabla 24 kv. Cable connection on the lower fuse holder in FS unit (standard). Przyłączenie kabla do dolnego uchwytu bezpiecznika w zespole FS (standard) Cable connection on the circuit breaker connector (standard). In the figure 24kv cable connection. Przyłączenie kabla do zacisków wyłącznika (standard). Na rysunku przyłączenie kabla 24 kv. Cable connection on the measuring unit (standard) Przyłączenie kabla w zespole pomiarowym (standard). 69

70 Accessories - cable and busbar connection systems Wyposażenie - Systemy przyłączania kabli i szyn Busbar coupling kit on TPS switch Zestaw do przyłączania szyn do rozłacznika TPS Kit with T-shaped insulating caps (busbar+busbar) Zestaw z osłonami izolacyjnymi T (szyny + szyny) For 24kV 1 2 Dla 24 kv Kit with L shaped insulating caps (only busbar) Zestaw z osłonami izolacyjnymi L (tylko szyny) For 12kV Dla 12 kv Lateral input/output cables Boczne wejście / wyjście kabli 6 Upper cable connection kit Zestaw do przyłączenia kabli od góry 5 Busbar coupling kit on TCB circuit breaker Zestaw do przyłączenia szyn do wyłącznika TCB 3 4 Possible connections for TCB circuit breakers are as follows: Only cable Cable + busbar Only busbar Busbar + busbar Możliwe przyłączenia do wyłącznika TCB: Tylko kabel Kabel + szyny Tylko szyny Szyny + szyny Kit for only cable or cable + busbar Zestaw dla kabla lub kabel + szyny Kit for only busbar or busbar + busbar Zestaw dla szyn lub szyny + szyny Some examples / Kilka przykładów

71 Accessories - Busbars Wyposażenie Szyny A 12-24kV 24kV busbars are completely insulated Szyny 24 kv są całkowicie izolowane In order to identify the necessary busbar connection, the unit arrangement in the switchgear is followed from left to right. For example: In fig. 1 it is necessary to have one busbar connection between SM 375 (on the left) and SM375 (on the right) in addition to the connection kits in the previous page. In fig. 2 it is necessary have one busbar connection between ICBV (on the left) and SM (on the right); one connection between SM (on the left) and ICBV (on the right); one connection between ICBV (on the left) and ICBV (on the right) in addition to the connection kits in the previous page. W celu określenia połączenia szynowego zestawiamy zespoły tworzące rozdzielnicę od lewej do prawej. Na przykład: Oprócz zestawu do przyłączenia, opisanego na poprzedniej stronie, pomiędzy zespołem SM 375 (po lewej) a zespołem SM 375 (po prawej) konieczne jest zainstalowanie połączenia szynowego. (nyf 1) Oprócz zestawu do przyłączenia, opisanego na poprzedniej stronie, konieczne jest zainstalowanie połączenia szynowego pomiędzy zespołem ICBV (po lewej) a zespołem SM 375 (po prawej); jednego połączenia pomiędzy SM (po lewej) a ICBV(po prawej); jednego połączenia pomiędzy ICBV (po lewej) a ICBV(po prawej).(nyf 2) SM SM ICBV SM ICBV ICBV CM 71

72 Accessories - Fuses Wyposażenie Bezpieczniki Fuse selection Some important transformer and fuse features have to be known to select the right fuse for power transformer protection: Transformer: Rated power P n [kva] Short circuit voltage U cc [%] Service rated voltage U n [kv] Rated current I nt [A] Inrush maximum current I i [A] (usually 12xInt) Overload current I s [A] (usually 1,5xInt) Short circuit current I CCt [A] Maximum time withstand short circuit t m [s] (usually 2s for transformer up to 630kVA, 3s for bigger transformer) Fuse Rated insulation voltage V i [kv] Rated current I n [A] Maximum breaking current I 1 [ka] Minimum breaking current I 3 [A] Power losses at I nt P W [W] Time/current characteristic to get follow values: Pre-arcing current at 0,1s I f (t=0,1s)[a] Pre-arcing current at t m I f (t=tm)[a] Pre-arcing current at 0,05s I f (t=0,05s)[a] Verify following conditions: The rated insulation voltage of the fuse has to be greater then the service rated voltage of the transformer V i > U n The fuse has to be able to break the maximum short circuit current of the plant I 1 > I CCimpianto (in case of fault before the transformer) The fuse melts in case of fault on LV wiring of the transformer I 3 < I CCt The fuse protects the transformer in case of short circuit I f (t m ) < I CCt The fuse does not melt at the transformer withstand overload I n > I S The fuse does not melt at the transformer inrush current I f (0,1s) > I i The fuse power dissipation does not compromise the temperature inside the switchboard P W < 150W The transfer current has to be lower then the maximum admissible value for the switchboard I f (0,05s) < I transfer Standard Striker pin fuses (1 ± 0.25 Joule) in accordance with: IEC /VDE IEC /VDE DIN Selection table helps to select the fuses for generic MV/LV power transformers; it is valid for ambient air temperature up to 40 C and it has to be verified with all above parameters. Dobór bezpieczników Ważne parametry bezpiecznika i transformatora muszą być znane aby dobrać prawidłowy bezpiecznik do zabezpieczenia transformatora Transformator: Moc znamionowa P n [kva] Napięc ie zwarcia U cc [%] Napięc ie znamionowe U n [kv] Prąd znamionowy I nt [A] Prąd rozruchowy I i [A] (zazwyczaj 12 x In) Prąd przeciążeniowy I s [A] (zazwyczaj 1,5 x In) Prąd zwarciowy I CCt [A] Maksymalny czas wytrzymywania zwarcia t m [s] (zazwyczaj 2s dla transformatorów do 630 kva,3s dla transformatorów większych) Bezpiecznik: Napięcie znamionowe izolacji V i [kv] Prąd znamionowy I n [A] Największy prąd wyłączalny I 1 [ka] Najmniejszy prąd wyłączalny I 3 [ka] Strata mocy przy Int P w [W] Wartości charakterystyki czasowo prądowej: Prąd przedłukowy dla 0,1 s I f (t=01s) [A] Prąd przedłukowy dla tm I f (t=tm) [A] Prąd przedłukowy dla 0,05 s I f (t=005s) [A] Powinny być spełnione poniższe warunki: Napięcie znamionowe izolacji bezpiecznika powinno być większe od napięcia znamionowego transformatora V i > U n Bezpiecznik musi mieć zdolność wyłączenia największego prądu zwarciowego rozdzielni I 1 > I CCimp (w przypadku zwarcia przed transformatorem) Bezpiecznik przepala się w przypadku zwarcia na zaciskach uzwojenia nn transformatora I 3 < I CCt Bezpiecznik zabezpiecza transformator w przypadku zwarcia I f (tm) < I CCt Bezpiecznik nie przepala się w przypadku przeciążenia wytrzymywanego przez transformator I n > I s Bezpiecznik nie przepala się przy prądzie rozruchowym transformatora I f (0,1s) > I i Strata mocy bezpiecznika niezależna od temperatury wewnątrz rozdzielnicy P w < 150 W Przewodzony prąd musi być mniejszy od maksymalnej dopuszczalnej wartości dla rozdzielnicy I f (0,05s) < I transfer Normy Bezpieczniki wtykowe (1 ± 0,25 Dżula) spełniające wymagania: PN-EN / VDE IEC / VDE DIN Tablice doboru pomagają dobrać bezpieczniki do transformatorów w całym zakresie mocy SN/nn.Tablice są ważne dla temperatury otaczającego powietrza do 40 o C i wzięto w nich pod uwagę wszystkie podane wyżej parametry. 72

73 Accessories - Fuses Wyposażenie Bezpieczniki Fuses selection table - Tablica doboru bezpieczników Vs Vi Pn [kva] [kv] [kv] , , , , , , , , , , Time/current characteristics - Charakterystyki czasowo/prądowe Special fuses up to 12kV - Bezpieczniki specjalne do 12 kv Standard fuses - Bezpieczniki standardowe Special fuses up to 24kV - Bezpieczniki specjalne do 24 kv TYPE Typ e (mm) Insulation Voltage Napięcie izolacji L (mm) 12kV kV V i =12kV V i =24kV Transfer current Prąd przewodzony I transfer =1800 A I transfer =1400 A Order the adapter kit for 12KV fuses with e =292mm Dla bezpieczników 12 kv o wymiarze e = 292 mm należy zamówić zestaw dostosowujący 73

74 Accessories - Surge arresters Wyposażenie Ogranicznik przepięć Electrical characteristics Charakterystyka elektryczna Discharge rated current/ Prąd znamionowy wyładowania Rated voltage/ Napięcie znamionowe Discharge max. current/ Maksymalny prąd wyładowania Discharge current for 2 sec. / Prąd wyładowania dwusekundowy Ambient temperature/ Temperatura otoczenia 10 ka 3 33 kv 100 ka 250 A C Altitude of installation/ Wysokość instalowania Do 1000 m npm Up to 1000m (*) Surge Arrester Ogranicznik przepięć Insulating base has to be installed in case the automatic disconnector is used to prevent potential earth faults. Insulating base Wspornik izolacyjny Izolacyjny wspornik należy instalować jeśli zastosowano automatyczny odłącznik aby zapobiec możliwym zwarciom doziemnym Impulse meter counts only the impulses or it can also measure the leakage current. Both kind of solutions can be supplied with auxiliary contact 0,5 A / 250 V for remote control on request. Miernik impulsów tylko zlicza impulsy lub także mierzy prąd upływu. Oba wykonania mogą być, na życzenie dostarczone ze stykiem pomocniczym 0,5 A / 250 V do zdalnego sterowania. Impulse meters for surge arrester Miernik impulsów do ogranicrnika ptzepięi Automatic disconnector disconnects overloaded arresters from power supply in case of internal fault or informs about the faulty surge arrester. Automatyczny odłącznik odłącza przeciążone ograniczniki od sieci w przypadku uszkodzenia wewnętrznego lub informuje o uszkodzeniu ogranicznika. Automatic disconnector Automatyczny odłącznik 74

75 Accessories - CTs and VTs Wyposażenie Przekładniki prądowe i napięciowe When placing the order, specify the ratio and the performance of the transformers Przy składaniu zamówienia należy określić przekładnie i parametry przekładników Damping resistor Rezystor tłumiący Cast resin current transformer Przekładnik prądowy w izolacji żywicznej Cast resin voltage transformer Przekładnik napięciowy w izolacji żywicznej Cable CTs Inct = 300/5A 10VA 5P30 Przekładniki prądowe kablowe, In przekładnika = 300/5 A, 10VA, 5P30 Cable current transformers Przekładniki prądowe kablowe Toroidal transformer Przekładniki toroidalne Important: The copper braid of the cable s shield must be insulated and crossed again inside CT s and toroidal transformer s hole. Ważne: Miedziany oplot ekranu kabla musi być izolowany i przepuszczony z powrotem przez otwór przekładnika prądowego 75

76 Other accessories Inne wyposażenie Self-regulating heater 50VA 230V (optional) Grzejnik z samoczynną regulacją (opcja) Voltage indicator (standard) Wskaźnik napięcia (standard) Manometer (optional) Manometr (opcja) Earth fault detector (optional) Czujnik doziemienia (opcja) HV sensor (optional) Czujnik WN (opcja) Short circuit indicator (optional) Czujnik zwarcia (opcja) Phase comparator (optional) Wskaźnik zgodności faz (opcja) Arc detector (optional) Detektor łuku (opcja) 76

77 Other accessories - Fault indicator Inne wyposażenie Wskaźniki zakłóceń Short circuit indicator and earth fault indicator Wskaźnik zwarcia i doziemienia Phase sensor Including short-circuit tripping current : Α Fiber optic connection Czujnik zwarcia Earth fault sensor Including earth fault tripping current : A and auxiliary cable Earth fault indicator Wskaźnik doziemienia Czujnik doziemienia Horstmann indicators are available on request Na zamówienie dostępny jest wskaźnik Horstmann Self-supplied remote signalling Sygnalizacja zdalna z własnym zasilaniem Lithium battery Bateria litowa Battery 3V for signal indicator Battery 3,6V for remote signalling Bateria 3 V do wskaźnika Bateria 3,6 V do sygnalizacji zdalnej 77

78 Other electrical accessories Wyposażenie elektryczne dodatkowe Electrical auxiliaries Wyposażenie elektryczne Electric control and signalling kit for spring charging motor (no. 1 Closing-Opening knob + no. 2 signalling lamps ) Two-pole circuit-breaker for auxiliary protection Withdrawable two-pole fuse holder base for auxiliary protection Withdrawable three-pole fuse holder base for secondary VT protection Control pushbutton Illuminated push button Zestaw sterowania i sygnalizacji do silnika naciągu sprężyny ( 1 zespół przycisków zamykania i otwierania + dwie lampki sygnalizacyjne ) Dwubiegunowy wyłącznik do zabezpieczenia obwodu pomocniczego Podstawa dwubiegunowego uchwytu bezpieczników do zabezpieczenia obwodu pomocniczego Podstawa trójbiegunowego uchwytu bezpieczników do zabezpieczenia obwodu wtórnego przekładnika Przycisk sterowniczy Przycisk podświetlany Two position selector (LOCAL-REMOTE) Selektor dwupozycyjny (sterowanie lokalne rdalne) Three position selector (AUTO-OFF-MANUAL) Pilot lamp Auxiliary relay Multifunction deleyed relay Flag relay with 1 flag Flag relay with 2 flags Flag relay with 4 flags Temperature control relay with display Selektor trójpozycyjny (działanie samoczynne wyłączony sterowanie ręczne) Lampka kontrolna Przekaźnik pomocniczy Przekaźnik wielofunkcyjny zwłoczny Przekaźnik chorągiewkowy z jedną chorągiewką Przekaźnik chorągiewkowy z dwoma chorągiewkami Przekaźnik chorągiewkowy z czterema chorągiewkami Przekaźnik sterowania temperaturą, z wyświetlaczem Measuring Instruments Przyrządy pomiarowe No. 1 Analogic ammeter (range from 0-90, cl. 1,5) No. 1 digital Ammeter Current switch No. 1 Voltmeter (range from 0-90, cl. 1,5) No. 1 digital Voltmeter Voltmeter switch 3 Phase measure transducer Monophase measure transducer 3 Phase active energy counter Protected terminal for measure control 1 amperomierz analogowy (zakres 0 do 90 o, klasa 1,5) 1 amperomierz cyfrowy Przełącznik amperomierzowy 1 Woltomierz analogowy (zakres 0 do 90 o, klasa 1,5) 1 Woltomierz cyfrowy Przełącznik woltomierzowy Przetwornik pomiarowy trójfazowy Przetwornik pomiarowy jednofazowy Trójfazowy licznik energii czynnej Zabezpieczona listwa zaciskowa do obwodów When placing the order, specify the ratio of the transformers which send the signal to the instruments Przy zamawianiu należy podać przekładnię przekładników które będą przekazywały sygnały do przyrządów 3 Phase reactive energy counter Multifunctional meter [V-A-cosØ-W-VAR-Wh- VARh-Hz] Multifunctional meter [V-A-cosØ-W-VAR-Wh- VARh-Hz] with RS485 output 3 Phase active energy counter Sealing Kit for measuring unit. Trójfazowy licznik energii biernej Miernik wielofunkcyjny ( U, I, cosϕ, W, var, Wh, varh, Hz) Miernik wielofunkcyjny ( U, I, cosj, W, var, Wh, varh, Hz) z wyjściem RS485 Trójfazowy licznik energii czynnej Zestaw do plombowania modułu pomiarowego 78

79 Integrated data acquisition, monitoring and control system Zintegrowany system pozyskiwania danych, monitoringu i sterowania MONITOR Monitor 2003 is an integrated data acquisition and control system. It is used in plant and substation monitoring and in industrial equipment control. Its easy construction technique and flexibility allows to use it in all the situations where it is necessary to acquire data from different machines and instruments. System Monitor 2003 jest zintegrowanym systemem pozyskiwania danych i sterowania. Jest on stosowany do monitoringu w obiektach i podstacjach oraz do sterowania urządzeń przemysłowych. Prosta konstrukcja i elastyczność pozwalają na stosowanie we wszystkich przypadkach wymagających pozyskiwania danych z różnych źródeł. The system is composed of one or more GPCs General Purpose Controllers which are connected by the means of standard RS485, making reference to a personal computer for data acquisition and process. The GPCs allow to interface to the measuring instruments, existing PLCs or PLCs dedicated to real time alarm management, energy meters and gas meters. By the means of local network, standard telephones or mobile phones it is possible to connect to remote sites and control them in a centralized way. System składa się z jednego lub kilku zespołów GPC (General Purpose Controllers Zespół sterujący o wszechstronnym zastosowaniu) połączonych standardowym przewodem RS485 z komputerem (stacją roboczą) do którego zespoły GPC przesyłają zadania pobrania i przetworzenia danych. GPC pozwalają na komunikację z instrumentami pomiarowymi, istniejącymi jednostkami PLC (Programing Logic Controller Kontroler logiczny programowalny) lub jednostkami PLC przeznaczonymi do zarządzania alarmami w czasie rzeczywistym, licznikami energii i gazu. Za pośrednictwem lokalnej sieci telefonów stacjonarnych lub komórkowych możliwe jest podłączenie do zewnętrznych punktów obsługi i sterowanie w sposób scentralizowany. 79

80 ACO Automatic Change Over system System samoczynnego przełączania N M M R ACO System HV Sensor HV sensor Sensor Normal line (N) Linia normalna (N) HV sensor (TPSA025201) Czujnik WN (TPS A025201) Reserve line (R) Linia rezerwowa ACO is an automatic change over system for automatic control and management of sources in the secondary distribution network to ensure maximum service continuity, e.g. in case the voltage disappears on the line in service the ACO switches to the reserve line. ACO system needs a voltage presence signal from each incoming ACO unit. This signal can be detected by means of VTs or by HV sensor (voltage presence indicator), code " TPSA025201" System ACO jest systemem samoczynnej kontroli i sterowania źródłami zasilania w sieciach rozdzielczych dla zapewnienia maksymalnej ciągłości zasilania, np. w przypadku zaniku napięcia w linii normalnej system ACO przełącza na linię rezerwową.system samoczynnego przełączania ACO (Automatic Change Over) wymaga sygnału obecności napięcia z każdego zespołu na wejściu do ACO. Sygnał ten jest wykrywany przez przekładniki napięciowe lub czujnik WN (wskaźnik obecności napięcia) kod TPS A Normal line / Linia normalna Reserve line / Linia rezerwowa N line switch / Łącznik linii N R line switch / Łącznik linii R Start up of the diesel generator Uruchomienie generatora Automatic operating mode example/ Przykład sekwencji samoczynnego przełączenia zał wył zał wył zał wył zał wył zał wył Time (s) / Czas (s) 2 3 X 2 5 X For other solutions contact us Dla innych rozwiązań należy skontaktować się z SEL 80

81 Automatic Change Over system System samoczynnego przełączania Mechanical Interlocks can be installed between two switch - disconnectors fitted with LT operating mechanism or between two CBs. The mechanical interlock prevents to turn on the reserve line when the normal line is turned on and vice versa. Mechaniczna blokada wzajemna może być zainstalowana pomiędzy dwoma rozłącznikami wyposażonymi w mechanizm napędowy LT lub pomiędzy dwoma wyłącznikami.mechaniczna blokada wzajemna zapobiega załączeniu linii rezerwowej jeśli załączona jest linia normalna i przeciwnie Automatic Change-Over system ACO between two (2) switch-disconnectors with LT operating mechanism System samoczynnego przełączania ACO pomiędzy dwoma rozłącznikami z mechanizmem napędowym LT Mechanical interlock between two switch-disconnectors with LT operating mechanism Mechaniczna blokada wzajemna pomiędzy dwoma rozłącznikami z mechanizmem napędowym LT Automatic Change-Over system ACO between two (2) TCB type Circuit-breakers System samoczynnego przełączania ACO pomiędzy dwoma wyłącznikami TCB Mechanical interlock between two Vacuum CBs Mechaniczna blokada wzajemna pomiędzy dwoma wyłącznikami próżniowymi Automatic Change-Over system ACO between three (3) switch-disconnectors with LT operating mechanism System samoczynnego przełączania ACO pomiędzy trzema rozłącznikami z mechanizmem napędowym LT Automatic Change-Over system ACO between three (3) TCB type Circuit-breakers System samoczynnego przełączania ACO pomiędzy trzema wyłącznikami TCB 81

82 Standard Series - Dimensional data Zespoły standardowe Szkice wymiarowe L=375 SM BSM FS L=500 SM5 CME FIM5 FIM SMS ESM L=750 FSM SMM SMMR FIM7 L=375 BM IOC CM MTV MTVS L=500 CM5 FMM MTA L=750 MBMP MBMR MBMPF MBER L=375 ICBV ILCBV L=750 ICB ICBR ICBLT 2ICB SCB SCBR SCBLT 2MCB 82

83 Internal Arc Proof - Dimensional data Zespoły Tukoochronne Szkice wymiarowe L=375 SM BSM FS FIM SMS Upwards exhaust Wydmuch gazów do góry L=500 SM5 CME FIM5 ESM L=750 FSM SMM SMMR FIM7 L=375 BM IOC CM MTV MTVS L=500 CM5 FMM MTA L=750 MBMP MBMR MBMP F MBER L=375 ICBV ILCBV L=750 ICB ICBR ICBLT 2ICB SCB SCBR SCBLT 2MCB 83

84 Internal Arc Proof - Dimensional data Zespoły Tukoochronne Szkice wymiarowe Downwards exhaust Wydmuch gazów do dołu L=375 SM BSM FS FIM SMS ESM L=500 SM5 CME FIM5 L=750 FSM SMM SMMR FIM7 L=500 L=375 CM5 BM FMM IOC MTA CM MTV MTVS L=750 MBMP MBMR MBMPF MBER L=375 ICBV ILCBV L=750 ICB ICBR ICBLT 2ICB SCB SCBR SCBLT 2MCB 84

85 Accessories Dimensional data Szkice wymiarowe wyposażenia 250 LV compartment Przedział nn Base Podstawa

86 Preparation for incoming/outgoing cables Przygotowanie do wprowadzenia kabli Drawing examples Przykładowe rysunki Front side Przód SM IOC CM FS Front side Przód SM5 CM5 CME FS5 Front side Przód SM ICB SCB SMM Front side Przód ICBV ILCBV Internal arc proof series - Wykonania tukoochronne 86

87 Connection height - Cable terminal connection point Usytuowanie zacisków przyłączeniowych kabli Cabling from below Okablowanie z dołu SM IOC FS FSM ICBV SM5 FS5 ILCBV H1 H2 H3 CM5 CME ICB SCB SMM H8 H4 H5 Height from the floor Wysokość od podłoża Note Uwaga H1 940 H2 380 Maximum 2 cabels per phase 240 mmq Maksimum 2 kable 240 mm 2 na fazę Maximum 2 cabels per phase 70 mmq Maksimum 2 kable 70 mm 2 na fazę H6 H7 H3 500 Maximum 2 cabels per phase 240 mmq Maksimum 2 kable 240 mm 2 na fazę H4 400 Maximum 2 cabels per phase 240 mmq Maksimum 2 kable 240 mm 2 na fazę H5 500 Maximum 2 cabels per phase 240 mmq Maksimum 2 kable 240 mm 2 na fazę H6 470 Maximum 2 cabels per phase 120 mmq Maksimum 2 kable 120 mm 2 na fazę H7 470 H8 640 Maximum 2 cabels per phase 120 mmq Maksimum 2 kable 120 mm 2 na fazę Maximum 2 cabels per phase 240 mmq Maksimum 2 kable 240 mm 2 na fazę Cabling from above circuit breaker Okablowanie z góry - wyłącznik Cabling from above switch disconnector Okablowanie z góry - rozłącznik 87

88 Approximate weights Przyblizone masy Unit type Typ zespołu kg Unit type Typ zespołu kg Unit type Typ zespołu kg Unit type Typ zespołu kg SM 120 FS5 132 SCBR 290 FIM 110 SM5 150 FSM 150 SCBLT 305 FIM5 125 BSM 120 ICB 285 2MCB 320 FIM7 150 BM 80 ICBV 188 MBMP 130 FMM 115 IOC 95 ILCBV 183 MBMR 130 MTV 75 CM 80 ICBR 300 MBMPF 150 MTVS 90 CM5 82 ICBLT 295 MBER 155 MTA 90 CME 100 2ICB 320 SMM 145 SMS 140 FS 130 SCB 290 SMMR 145 ESM 110 Note: The approximate weights are without LV compartment, base, CTs, VTs, motorization etc. Uwaga: Przybliżone masy podano bez przedziału nn, podstawy, przekładników prądowych i napięciowych, mechanizmów silnikowych itp. 88

89 Civil Works Prace budowlane It is important to maintain the bending radius (R) recommended by the MV cable manufacturer. Use of bases makes it possible to respect such a recommendation, reducing the depth of the trench (P) to minimum. Ważne jest zachowanie promieni gięcia kabli (R) zalecanych przez producenta kabli. Zastosowanie podstawy umożliwia zachowanie tych zaleceń przy zmniejszonej do minimum głębokości kanału kablowego (P) Bending radius for MV cables Promienie gięcia kabli SN Cable Type Typ kabla Single core Jednożyłowy RG7H1R-12/20kV Tri-core Trójżyłowy RG7H1R-12/20kV Tri-core armoured Trójżyłowy opancerzony RG7H1ONR-12/20kV Cable Section Mmq Przekrój kabla (mm 2 ) Insulating 17kV (mm) Izolacja 17 kv (mm) Insulating 24kV (mm) Izolacja 24 kv (mm) Insulating 32 kv (mm) Izolacja 32 kv (mm) Insulating 40kV (mm) Izolacja 40 kv (mm)

90 Civil Works Prace budowlane For some units an additional depth of 100mm is required for the rear panel. Always provide at least 120mm distance from the rear wall. During the installation respect the minimum distances from the wall. Leave at least 1.2 m operating space in the front of switchgear. Dla niektórych zespołów wymagany jest dodatkowy odstęp 100 mm od tylnej osłony. Zawsze należy przewidzieć odstęp od tylnej ściany co najmniej 120 mm. Przy instalowaniu należy zachować minimalne odstępy od ściany. Należy pozostawić co najmniej 1200 mm przestrzeni obsługowej z przodu rozdzielnicy. Standard Version - Wykonanie standardowe Internal arc proof - Wykonanie łukoochronne Hole positioning for floor fixing / Rozmieszczenie otworów do mocowania do podłoża Il is possible to fix the units to the floor with wedges, using the holes indicated Możliwe jest mocowanie zespołu do podłoża z klinami wykorzystując pokazane otwory. 90

TPR6. SEL S.p.A RING MAIN UNIT. 7.2kV do 40.5kV 200A do 1250A. Katalog. Web site:

TPR6. SEL S.p.A RING MAIN UNIT. 7.2kV do 40.5kV 200A do 1250A. Katalog. Web site: TPR6 RNG MAN UNT 7.2kV do 4.5kV 2A do 125A Katalog 29 SEL S.p.A Web site: WWW.SEL-ELECTRC.COM E-mail: info@sel-electric.com 2 TPR6_ed92-nPo ndex Spis treści Applications 4 Standards 6 Quality 7 General

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUTOR.

DYSTRYBUTOR. DYSTRYBUTOR www.egsystem.pl Rozdzielnica średniego napięcia Medium Voltage Switchgear IEC 62271-1 IEC 62271-200 CEI 016 Rozdzielnica TPS są zestawem zespołów, który może być wyposażony w odłącznik lub

Bardziej szczegółowo

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja Rozdzielnice pierścieniowe 12-17,5 kv 630 3150 A 16 31,5 ka licencja informacje ogólne - rozdzielnica średniego napięcia przeznaczona jest do pierwotnego rozdziału energii. Pola mają konstrukcję modułową

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe info info Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe

Bardziej szczegółowo

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1 438 Features / Właściwości Fuse monitoring unit for 3 phases system up to 690 V, compatible with NH00,, 2 and 3 TRIVER fuse switches. The Fuse Supervision Control unit has been developed specially for

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział Energii SN Katalog 2013 PM6. Napowietrzny rozłącznik w izolacji SF6

Rozdział Energii SN Katalog 2013 PM6. Napowietrzny rozłącznik w izolacji SF6 Rozdział Energii SN Katalog 2013 PM6 Napowietrzny rozłącznik w izolacji SF6 Spis treści Opis ogólny 2 Charakterystyka ogólna Budowa Sterowanie elektryczne i mechanizm napędu Podłączenia SN Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe NG125N

Wyłączniki nadprądowe NG125N Wyłączniki nadprądowe Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 25 ka (10 125 A) wg IEC/EN60947-2 Mocowanie kabli: ząbkowane gniazdo głębokie gniazdo dokręcanie sześciokątnym kluczem Allena (NG125 80 A)

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A 630-12kV INSTRUKCJA OBSŁUGI Olsztyn, 2011 1. SPRAWDZENIE, KWALIFIKACJA Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności w

Bardziej szczegółowo

ROZŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY NAPOWIETRZNY TYP OJC-25p

ROZŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY NAPOWIETRZNY TYP OJC-25p KARTA KATALOGOWA ROZŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY NAPOWIETRZNY TYP OJC-25p KPB Intra Polska sp. z o.o., ul. Towarowa 23a, 43-100 TYCHY tel.: (+48 32) 327 00 10, faks: (+48 32) 327 00 14, kom. 0606 303 148 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

W Y Ł Ą C Z N I K I S I L N I K O W E

W Y Ł Ą C Z N I K I S I L N I K O W E WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE Wyłączniki silnikowe LOVATO Electric nadają się do współpracy z nowymi silnikami o wysokiej sprawności według IE3. WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE SERII SM... KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW DO KAŻDEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

(pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy)

(pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do SP (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Ja (My), niżej podpisany (ni) Działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rodzina ZX Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji SF6

Rodzina ZX Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji SF6 Rodzina ZX Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji SF6 ZX Twoje korzyści Minimum kosztów 14 13 12 11 8 7 Pole wyłącznikowe 1250 A 1 2 3 4 5 6 ZX oferuje najtańsze rozwiązania Zwarta budowa pól rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki izolacyjne typu LA

Rozłączniki izolacyjne typu LA Rozłączniki mocy Tilos Rozłączniki izolacyjne typu LA Zalety: małe gabaryty podwójny układ widocznych styków z napędem migowym, styki samoczyszczące, wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna, napięcie

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Declaration of conformity (Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2005)

Deklaracja zgodności Declaration of conformity (Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2005) Numer identyfikacyjny / ID No : DZ.01.01.0701.04 v.1.0 ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, Polska/ Odłącznik wnętrzowy / Indoor disconnector: OW-3/7,2/25/Z PN-EN 60129 :2002 Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

FIBERGLASS ENCLOSURES FIBERGLASS ENCLOSURES IP 65 FIBERGLASS ENCLOSURES IP65 WINDOW DOOR VERSION. Szafy wzmocnione włóknem szklanym

FIBERGLASS ENCLOSURES FIBERGLASS ENCLOSURES IP 65 FIBERGLASS ENCLOSURES IP65 WINDOW DOOR VERSION. Szafy wzmocnione włóknem szklanym FIBERGLASS ENCLOSURES FIBERGLASS ENCLOSURES QUADRI IN VETRORESINA IP 65 FIBERGLASS ENCLOSURES o stopniu ochrony IP65 7 sizes 7 Modular rozmiarów and adjustable frame regulowana Din rails adjustable rama

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL.

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL. Styczniki próżniowe SV5...6 Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego do 125 A lub 160 A o napięciu do 1000 V Budowa Styczniki próżniowe SV składają się z: trójbiegunowego układu stykowego złożonego

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Dopełnienia/ewakuacji gazu lub diagnostyki gazu w urządzeniu*

Dopełnienia/ewakuacji gazu lub diagnostyki gazu w urządzeniu* Załącznik nr 2 Wzór protokołu z pomiarów diagnostycznych gazu SF6 Protokół Nr. / /.. Kod Spółki Rok Dopełnienia/ewakuacji gazu lub diagnostyki gazu w urządzeniu* Termin wykonania:.. Miejsce wykonania usługi:

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A Wyłączniki kompaktowe mocy Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 6-2500A Zalety: małe gabaryty, układ szybkiego wyłączania - F.B.M., znaczne ograniczenie prądu zwarcia poprzez szybkie przerwanie

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Z TYRYSTOREM SERII 860/861 860/861 SERIES SCR SOLID STATE RELAY Wymiary w mm. Dimension in mm TABELA DOBORU PRZEKAŹNIKA - RELAY SELECTION TABLE 10 A 25 A 40 A 50 A 70 A 90

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

IEC IEC CEI 016

IEC IEC CEI 016 REDUCED MAINTENANCE SAFETY IEC 62271-1 IEC 62271-200 CEI 016 ZREDUKOWANA CZĘSTOTLIWOŚCI KONSERWACJI EASY INSTALLATION BEZPIECZEŃSTWO TPS is a complete unit range which can be equipped with SF6 disconnector

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Post low voltage insulators

Post low voltage insulators 63 Insulators Zakład Zakład Produkcji Aparatury Elektrycznej i i Izolatorów ELTOM ELTOM Tomasz Tomasz Cisak Cisak ul. ul. Pionierów 17 17 84-300 84-300 Lębork Lębork Polska Polska www.cisak.pl 64 Post

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p ZOE Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 675 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p Rozłącznik napowietrzny Fla15/97p Jest

Bardziej szczegółowo

GMA Rozdzielnice w izolacji gazowej Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24 kv A ka

GMA Rozdzielnice w izolacji gazowej Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24 kv A ka Sieci Rozdzielcze SN GMA Rozdzielnice w izolacji gazowej Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24 kv - 2500 A - 31.5 ka PE90341 Energetyka Przemysł Górnictwo Energia Lotniska Marynarka wiatrowa Wasze Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik próżniowy VCB/TEL TAVRIDA ELECTRIC

Wyłącznik próżniowy VCB/TEL TAVRIDA ELECTRIC Wyłącznik próżniowy VCB/TEL TAVRIDA ELECTRIC OPIS TECHNICZNY 0506.1 Charakterystyka ogólna Przedstawiony w niniejszym opisie wyłącznik próżniowy SN należy do nowej generacji łączników produkowanych przez

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Wyłączniki 3VT www.siemens.pl/cd Wysoko wydajne i ekonomiczne: wyłączniki 3VT Sukces ekonomiczny projektów przemysłowych i infrastrukturalnych bardziej

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych TERMSERIES TRS 24VDC 1CO

Arkusz danych TERMSERIES TRS 24VDC 1CO Moduł przekaźnikowy, 1 zestyk przełączny, kompletne moduły obejmujące przekaźnik i element bazowy z cewkami AC/DC/UC, dostępne w różnych wariantach: Ze złączem śrubowym Ze stykiem AgNi Opcjonalnie z wejściem

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY Rok załoŝenia 1878 ISO 9001 Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY Three-phase induction motors with squirrel-cage rotor NEMA-PREMIUM EFFICIENCY EDITION 3 FABRYKA MASZYN

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. Przekładnik prądowy typu IWF wykonany jest jako jednofazowy przekładnik niskiego napięcia, wnętrzowy, jednordzeniowy, suchy, służący do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych Opis systemu. Mi-rozdzielnice skrzynkowe do 630 A

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych Opis systemu. Mi-rozdzielnice skrzynkowe do 630 A - system rozdzielnic skrzynkowych Opis systemu -rozdzielnice skrzynkowe do system skrzynek modułowch skrzynki z tworzywa izolacyjnego, pełna izolacja, stopień ochrony IP 65 do budowy zestawów rozdzielczych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria Wyposażenie dodatkowe i akcesoria Spis treści Kombinacje zastosowania wyposażenia dodatkowego z wyłącznikami... /2 Dane techniczne wyposażenia dodatkowego i akcesoriów... /3 Przegląd wyposażenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 56 serii h. SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS FRAME SIZE 56 series h

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 56 serii h. SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS FRAME SIZE 56 series h K.K. /17 B B.. FBYK IIKÓW KYCZYCH IIKI IUKCY OFZOW O WZIOI OI WŁU 6 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, praca ciągła

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a ZOE Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 675 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p/a Rozłącznik napowietrzny Fla15/97p/a

Bardziej szczegółowo

Przełączniki krzywkowe

Przełączniki krzywkowe Przemysłowe przełączniki krzywkowe serii TK Przemysłowe przełączniki krzywkowe serii TK... dostępne w poniżej przedstawionych wersjach, występują w 6 różnych wielkościach prądu znamionowego z zakresu od

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Napięcie znamionowe U n 230V AC/110V DC y znamionowe I N 6A AC/1A DC Stopień ochrony (w zabudowie) IP20 (IP40) Temperatura otoczenia (pracy) max. 35 o C Temperatura składowania

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Modułowy rozłącznik izolacyjny Prąd znamionowy do 6 A Napięcie znamionowe łączeniowe U e 0/00 V AC Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I cw = ka, s Zgodność z normą IEC

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje od 50 do 50 A Numery zamówieniowe fusom_06_a cat to rodzina rozłączników bezpiecznikowych z cewką wybijakową. Aparaty zapewniają bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem oraz chronią

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Łączniki krzywkowe ŁK

Łączniki krzywkowe ŁK Łączniki krzywkowe ŁK Zastosowanie Łączniki krzywkowe są elektrycznymi obrotowymi łącznikami wielotorowymi przystosowanymi do załączania i wyłączania prądów Łączniki krzywkowe znajdują zastosowanie w obudowach

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Przyłącza elektryczne VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Główne Gama produktów Typ produktu Altivar ATV61 rezystor hamujący ATV71 rezystor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DMX elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4. wyłączniki powietrzne od 630 do 1600 A. Wykonanie wysuwne

DMX elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4. wyłączniki powietrzne od 630 do 1600 A. Wykonanie wysuwne wyłączniki powietrzne od 630 do 1600 elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4 0280 28 + 0281 66 0281 65 0281 72 Wymiary str. 8 Dane techniczne str. 7 Wyłączniki należy ZWSZE zamawiać z elektronicznym wyzwalaczem

Bardziej szczegółowo

ABB. Rozwiązania retrofitowe dla starych rozdzielnic SN Modernizacja rozdzielnic poprzez wymianę wyłączników. Karta informacyjna

ABB. Rozwiązania retrofitowe dla starych rozdzielnic SN Modernizacja rozdzielnic poprzez wymianę wyłączników. Karta informacyjna Rozwiązania retrofitowe dla starych rozdzielnic SN Modernizacja rozdzielnic poprzez wymianę wyłączników Napięcia znamionowe 7,2 do 36 kv Prąd znamionowy ciągły do 4000 A Prąd znamionowy wyłączalny do 40

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Katalog aparatów ŚN. Wyłączniki - Styczniki - Podzespoły. Korzyści dla klienta:

Katalog aparatów ŚN. Wyłączniki - Styczniki - Podzespoły. Korzyści dla klienta: 01 Korzyści dla klienta: Szeroki zakres produktów i podzespołów Najnowsze technologie Przejrzysty panel operatora Rozwiązania dostosowane do projektu Dedykowany zespół wsparcia technicznego Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozdzielnice rodzaje, przeznaczenie i podstawowe wyposażenie.

Temat: Rozdzielnice rodzaje, przeznaczenie i podstawowe wyposażenie. Temat: Rozdzielnice rodzaje, przeznaczenie i podstawowe wyposażenie. 1. Rozdzielnica definicja. Rozdzielnicą nazywa się zespół urządzeń elektroenergetycznych składających się z aparatury rozdzielczej,

Bardziej szczegółowo