BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka"

Transkrypt

1 BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Otwock ul. Karczewska 48 Nazwa inwestycji: Remont obiektów budowlanych i wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków w Otwocku. Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Otwocku Adres obiektu: Otwock ul. Kraszewskiego Stadium: Wytyczne wykonania robót Specjalność: wielobranżowa Teczka zawiera:. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Opis techniczny 5. Rysunki Remont obiektów budowlanych i wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków Otwocku. Budynek odwadniania osadu. Wytyczne wykonania robót Gł. Projektant: mgr inż. Danuta Możejko nr upr. 27/90/UW Projektant: Technologia: mgr inż. Paweł Szymecki nr upr. 23/DOŚ/05 Architektura: mgr inż. Grzegorz Gajewski nr upr. 25/03/DOIA Konstrukcja: mgr inż. Julita Jędrzejczak nr upr. 78/DOŚ/07 Instalacje sanitarne: mgr inż. Urszula Łacina nr upr. 363/84/WBPP Instalacje elektryczne: mgr inż. Tomasz Pacyna nr upr. MAZ/039/POOE/08 Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Goławski nr upr. 84/87/UW Wrocław, marzec 205

2 SPIS TREŚCI. Nazwa inwestycji i lokalizacja Inwestor Stadium dokumentacji Materiały wykorzystane do opracowania Przedmiot i zakres opracowania Dana wyjściowe Bilans ścieków Bilans osadów Opis rozwiązań technologicznych Budynek odwadniania osadu - obiekt nr Roboty remontowe w budynku odwadniania osadu ARCHITEKTURA Dane liczbowe dotyczące istniejącego budynku Zakres prac remontowych Wykończenie wewnętrzne Płytki posadzkowe na posadzki techniczne Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne Preparat do fug Prace naprawcze dla posadzek i zaprawy do montażu płytek Farby Wodne farby emulsyjne wg PN-C-894: Materiały pomocnicze Projektowana stolarka KONSTRUKCJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Dane elektroenergetyczne budynku Rozdzielnica główna RNN Miernik parametrów sieci Rozdzielnice oddziałowe Pożarowy wyłącznik prądu Instalacja kablowa Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja siły i gniazd wtykowych Trasy kablowe wewnątrz budynku Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych Instalacja odgromowa Ochrona przepięciowa Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo INSTALACJE SANITARNE Stan istniejący Instalacje centralnego ogrzewania Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Uwagi końcowe

3 SPIS RYSUNKÓW Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala. Orientacja ZG : Budynek odwadniania osadu. Rzut stan projektowany T-6-0 :50 3. Budynek odwadniania osadu. Przekroje stan projektowany T-6-02 :50 4. Budynek odwadniania osadu demontaże T-6-03 :00 5. Budynek odwadniania osadu. Rzut stan projektowany A-6-0 :00 6. Budynek odwadniania osadu. Zbrojenie płyt pod urządzenia K-6-0 :25, :00 7. Rozdzielnica główna budynku odwadniania osadów - RNN6 E Budynek odwadniania osadu instalacja oświetleniowa E-6-02 :00 9. Budynek odwadniania osadu instalacja siły i gniazd wtykowych E-6-03 :00 0. Budynek odwadniania osadu trasy kablowe kabli zasilających E-6-04 :00. Budynek odwadniania osadu trasy kablowe AKPiA E-6-05 :00 2. Budynek odwadniania osadu instalacja połączeń wyrównawczych E-6-06 :00 3. Budynek odwadniania osadu rozdzielnica budynkowa RB6 E Nazwa inwestycji i lokalizacja Remont obiektów budowlanych i wymiana urządzeń na Oczyszczalni Ścieków w Otwocku. Budynek odwadniania osadu. Obiekt zlokalizowany jest w Otwocku przy ul. Kraszewskiego. Istniejąca oczyszczalnia położona jest w granicach miast Otwock i Karczew, pomiędzy ul. Kraszewskiego a rozlewiskami rzeki Jagodzianki. Teren istniejącej oczyszczalni wraz z zapleczem technicznym i administracyjnym zajmuje obszar o powierzchni około 23 ha. 2. Inwestor Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska OTWOCK 3. Stadium dokumentacji Wytyczne wykonania robót. 4. Materiały wykorzystane do opracowania ) Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku - część technologiczna z operatem wodnoprawnym opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze EKOSAN" Warszawa w latach 2000/200 2) Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku opracowana przez BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. w roku ) Dane bilansowe ilości i jakości ścieków za lata otrzymane od Użytkownika 4) Plan sytuacyjny istniejącej oczyszczalni 5) Dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni 6) Wizja w terenie. 7) Projekt wstępny modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku opracowany przez BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. w roku Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania wytyczne wykonania robót związanych z remontem obiektów budowlanych i wymianą urządzeń na terenie oczyszczalni w Otwocku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont budynku odwadniania osadu i wymianę urządzeń

4 6. Dana wyjściowe 6.. Bilans ścieków Na podstawie analizy danych otrzymanych od Zamawiającego przyjęto: Qśrd = 5 500m 3 /d Q maxd = m 3 /d Q obl (85%) = m 3 /d 6.2. Bilans osadów Na podstawie wyżej przyjętego bilansu ścieków poniżej przedstawiono szacunkowe ilości osadu spodziewane na oczyszczalni. L.P Rodzaj osadu Uwodnienie [%] Ciężar [kgsm/d] Objętość [m3/d] Osad wstępny 97, Osad wstępny zagęszczony 96, Osad nadmierny 99, Osad nadmierny zagęszczony 96, Osad zmieszany zagęszczony 96, Osad przefermentowany 97, Osad odwodniony 80, Opis rozwiązań technologicznych. 7.. Budynek odwadniania osadu - obiekt nr 6 Przefermentowany osad odprowadzany jest do budynku odwadniania osadu gdzie poddawany jest procesowi mechanicznego odwodnienia na prasie firmy BELLMER. Do płukania taśmy prasy oraz przygotowania polielektrolitu używana jest woda z zakładowej sieci wodociągowej. Parametry techniczno-technologiczne urządzeń do odwadniania osadu: wydajność prasy 36 kg/h Aktualnie prasa jest eksploatowana całą dobę. W miejsce istniejących urządzeń w budynku zastosowane będą wirówki, podłączone do istniejących w budynku instalacji, jako urządzenia hermetyczne i gwarantujące wyższy stopień odwodnienia. Zakres robót obejmuje: remont budynku, wymianę urządzeń odwadniania osadu komplet wyposażenia wraz z zasilaniem, sterowaniem i monitorowaniem stanów pracy i awarii, kwalifikujący urządzenia do odwadniania do eksploatacji (z badaniami, próbami i odbiorami). W ramach remontu budynku i wymiany urządzeń - (rysunki nr: T 6 0, T 6 02) przewidziano: demontaż kompletu istniejących urządzeń do odwadniania osadu wraz z armaturą i zasilaniem oraz dozowaniem polielektrolitu, demontaż instalacji wewnętrznych: wody technologicznej od strony północnej, rurociągu osadu od strony wschodniej oraz rurociągu sprężonego powietrza w rozdzielni, sprawdzenie szczelności przyłącza wody technologicznej od strony wschodniej, przebudowa instalacji wody wodociągowej kolidującej z nowymi drzwiami do rozdzielni oraz montaż zaworów antyskażeniowych na wejściach rurociągów do budynku, montaż prysznica BHP, wykonanie przyłączy mediów do urządzeń, dostarczenie i uruchomienie urządzenia zastępczego do odwadniania osadu oraz dostarczenie polielektrolitu zapewniającego pracę urządzenia przez okres prowadzenia robót, remont pomieszczeń budynku odwadniania osadu: wykonanie nowych posadzek z gresu chemoodpornego antypoślizgowego, wykonanie nowych okładzin ścian z glazury chemoodpornej, malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych (zmiana lokalizacji) - szt., wymiana drzwi zewnętrznych szt., wykonanie odwodnienia liniowego posadzek, montaż prysznica BHP wymiana rozdzielnicy głównej, opraw oświetleniowych, koryt kablowych i osprzętu (gniazda, wyłączniki), wymiana elementów wentylacji. montaż urządzeń do odwadniania osadu o parametrach: / wirówki dekantacyjne osadu o parametrach: - 4 -

5 Ilość 2 (+) szt. Czas pracy jednej instalacji 6h Wydajność do8 m 3 /h osadu uwodnionego bądź 460 kgsm/h, Materiał bębna stal stopowa o podwyższonej jakości min (Duplex) Materiał ślimaka stal stopowa min oraz min..457 Elementy konstrukcji stykające się z osadem: stal stopowa.457, Pozostałe elementy konstrukcji niestykające się z osadem: stal normalna lakierowana, Średnica bębna min. 370 mm Bęben i ślimak napędzane dwoma niezależnymi silnikami elektrycznymi, Przekładnia usytuowana na zewnątrz (poza ułożyskowaniem bębna), umożliwiająca łatwy dostęp do obsługi technicznej, prosty montaż i demontaż. Silniki wirówki po przeciwnej stronie od wlotu osadu, Moc silnika dla napędu bębna nie więcej niż 8,5 kw, Moc silnika dla napędu ślimaka nie więcej niż 7,5 kw, Napięcie/częstotliwość 2 x 400V/ 50Hz, Czujniki temperatury łożysk głównych, Czujniki wibracji, Przyłącza elastyczne dla fazy stałej, odcieku, polimeru, osadu; Otwory wlotowe: tuleje z żeliwa utwardzonego wymienialne na miejscu Kierunkowy (jednostronny) system odprowadzania odcieku z funkcją odzysku energii Gwarancja na przekładnię godzin wyłączając wał uszczelniający oraz uszczelki. Gwarancja na uszczelki oraz wał uszczelniający godzin lub 3 lata. Gwarancja na bęben godzin, wyłączając listwy wzdłużne oraz tuleje zabezpieczające wylot fazy stałej, Wnętrze bębna listwy wzdłużne, Ochrona przed ścieraniem: ochrona przed ścieraniem ślimaka: krawędzie transportowe, węglik wolframu ochrona na wyjściu z bębna fazy stałej: tuleje z żeliwa utwardzonego wymienialne na miejscu ochrona w łapaczu fazy stałej: wykładzina wymienialna na miejscu Armatura kontrolno pomiarowa i sterowanie uwzględniające współpracę wirówek z urządzeniami peryferyjnymi, m.in.: pompy osadu, pompy polielektrolitu, stacja przygotowania polielektrolitu. Montaż: wirówki kompletne z podstawami stalowymi wraz z osprzętem umożliwiającym bezpieczną obsługę i eksploatację wirówek. Zaleca się zastosowanie również podkładów antywibracyjnych. 2/ montaż 2 pomp wyporowych rotacyjnych osadu surowego podających osad do wirówek dekantacyjnych, wraz z ich podłączeniem do wirówek o parametrach: ilość 2 szt wydajność - max 20 m 3 /h, ciśnienie robocze - ok.2 bary, moc - ok.5,5 kw; napięcie/częstotliwość -400V/ 50Hz, całkowite wyłożenie korpusu wymiennymi elementami ochronnymi wkładki obwodowe i osiowe obudowa części pompowej w konstrukcji jednoczęściowej tłoki trójskrzydłowe śrubowe całkowicie powleczone elastomerem bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego wewn. rdzenie wałów bez kontaktu z pompowanym medium materiał żeliwo szare/stal utwardzana niewrażliwość na pracę "na sucho" możliwość transportu medium z zawartością ciał włóknistych możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej możliwość przeprowadzenia serwisu bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana tłoków, uszczelnień, elementów obwodowych i osiowych,...) zdolność przenoszenia nie plastycznych ciał stałych min. 40mm Montaż: pompy z podstawami stalowymi. Zaleca się zastosowanie również podkładów antywibracyjnych. 3/ montaż bezwałowego przenośnika spiralnego do transportu odwodnionego osadu z wirówek na istniejący przenośnik taśmowy: przenośnika poziomego P o dł. ok. 3,0 m, o parametrach: - 5 -

6 wydajność nie mniej niż 6 m 3 /h, napęd ok.,5 kw, napięcie/częstotliwość 400V/ 50Hz, spirala bezwałowa o średnicy min 280 mm, koryto U - kształtne, z wykładziną odporną na ścieranie, materiał stal nierdzewna; 4/ zmiana lokalizacji istniejącego przenośnika taśmowego o dł. ok. 4,0 m, transportującego osad z projektowanego przenośnika spod wirówek na istniejący przenośnik taśmowy do pomieszczenia ewakuacji osadu ustawienie go pod kątem ok. 5 O, remont przenośnika (wymiana taśmy, gum zgarniających ); 5/ montaż urządzeń przygotowania i dozowania polielektrolitu z proszku i emulsji składających się z: automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu o parametrach: pojemność ok. 2 m 3, wydajność max 0 kg/h (2000 l/h roztworu bazowego), moc max 3,0 kw, zapotrzebowanie wody technologicznej. max,67l/s o ciśnieniu min. 4 bary układ dozowania proszkowego z grzewczą nasadką przy wylocie dozownika układ dozowania koncentratu ciekłego, składający się z przełącznika proszek/ciecz, pompy dozującej, przewód ssawny z zaworem zwrotnym i zespołem przyłączeniowym do pojemnika dostawczego, armatura wody rozcieńczającej, składająca się z zaworu kulowego odcinającego, reduktora ciśnienia, filtru, wyłącznika ciśnieniowego i zaworu elektromagnetycznego zbiorniki rozczyniania/dojrzewania/dozowania z mieszadłami i układem kontroli poziomu, materiał: stal nierdzewna 0H8N9 szafa sterownicza do obsługi instalacji; dwóch pomp podających polielektrolit do wirówek dekantacyjnych, wraz z ich podłączeniem do wirówek, z falownikiem, każda o parametrach: wydajności: min 200 l/h, max 500 l/h, ciśnienie ok. 2 bary, moc max,5 kw, napięcie/częstotliwość 400V/ 50Hz, zabezpieczenie przed pracą na sucho i nadciśnieniem; typ ochrony: IP 55, czujnik przewodów zimnych indukcyjnego miernika natężenia przepływu, 6/ rurociągi: osadu DN00 wyposażone w: armaturę odcinającą i kontrolno pomiarową: zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN00, PN0, ciśn. rob. 0,3 bara - 2 szt., kompensator kołnierzowy ze śrubami spinającymi DN00, PN0, ciśn. rob 0,3 bara - 2 szt., kompensator kołnierzowy ze śrubami spinającymi DN00, PN0, ciśn. rob 2,0 bara - 2 szt., zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN00, PN0, ciśn. rob. 2,0 bara - 4 szt., zawór zwrotny kulowy DN00, PN0, ciśn. rob. 2 bary - 2 szt., zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN00, PN0, ciśn. rob. 2 bary - szt. (na przewiązce pomiędzy rurociągami tłocznymi DN00), czyszczak kołnierzowy DN00 z zaworem hydrantowym DN50 o ciśn. roboczym 2 bary do płukania rurociągu osadowego 2 szt., rurociągi polielektrolitu do wirówek z PVC-U SDR2 DN40, DN32, DN25 wyposażone w; armaturę odcinającą i pomiarową: zawór kulowy odcinający z przyłączem mufowym do wklejenia DN40 (Ø50), ciśn. rob. 2,0 bara, 2szt., zawór kulowy odcinający z przyłączem mufowym do wklejenia DN20 (Ø25), ciśn. rob. 2,0 bara, 4szt., zawór zwrotny kulowy do wklejenia DN20 (Ø25), ciśn. rob. 2,0 bara, 2 szt., zawór kulowy odcinający DN20 (Ø25), ciśn. rob. 2,0 bara, szt. (na przewiązce między rurociągami tłocznymi DN20), rurociągi wody technologicznej w budynku DN25 i DN50 ze stali nierdzewnej (do płukania wirówek, do stacji polielektrolitu oraz do płukania rurociągów); rurociągi odcieków - odcieki z wirówki DN50 i DN200 należy podłączyć do istniejącej kanalizacji w rejonie budynku odwadniania - zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym. 7/ montaż wciągnika o udźwigu,5 tony, służącego do celów eksploatacyjnych wirówek, 8/ montaż w budynku prysznica BHP oraz zlewu ze złączką do węża

7 9/ remont istniejącego przenośnika taśmowego: m.in. wymiana łożysk, tulei prowadzących taśmę i taśmy, 0/ zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza, należy wymienić rozdzielnicę główną. System sterowania i monitorowania pracy urządzeń do odwadniania osadu z lokalnych szafek sterowniczych zlokalizowanych w pomieszczeniu istniejącej rozdzielni elektrycznej, połączonych z systemem wizualizacji zasilanie szafek z nowej szafy zasilającej z istniejącego kabla doprowadzającego energię elektryczna do budynku, system monitorujący przekazujący sygnały na dyspozytornię oczyszczalni poprzez istniejące linie kablowe/światłowodowe, monitorowanie w istniejącym systemie wizualizacji, który w miarę potrzeb należy dostosować do potrzeb wymienionego urządzenia, opisy w języku polskim. 8. Roboty remontowe w budynku odwadniania osadu. 8.. ARCHITEKTURA 8... Dane liczbowe dotyczące istniejącego budynku, w którym zlokalizowane jest odwadnianie osadu powierzchnia zabudowy ~7,30 powierzchnia użytkowa ~4,82 Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m2 6 Pomieszczenie odwadniania osadu 90,30 Rozdzielnia elektryczna 9,62 Pomieszczenie ewakuacji odwadniania osadu 4,90 Razem: 4,82 - kubatura ~856,50m 3. Zakresem remontu objęte jest pomieszczenie odwadniania osadu oraz rozdzielni elektrycznej Zakres prac remontowych Niżej wymienione prace remontowe dotyczą pomieszczenia odwadniania osadu i rozdzielni: wykonanie płyt pod urządzenia technologiczne, demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zamurowanie otworu w ścianie działowej pomieszczenia rozdzielni, montaż nowej ślusarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wyburzenie otworu w ścianie działowej pomieszczenia rozdzielni, wykonanie nowej posadzki z wymianą istniejącego odwodnienia liniowego oraz z odcinkami nowoprojektowanego odwodnienia i nowych okładzin ściennych, prace wykończeniowe wewnętrzne malowanie. W tym: Posadzki - posadzki z płytek gresowych - 89,38 m 2 ; - płyty pod urządzenia - 5,737 m 2 ; - odwodnienia liniowe - 20,0 m ; Ściany okładzina z płytek ściennych - 50,87 m 2 ; powłoki malarskie - 55,93 m 2 ; Sufity powłoki malarskie - 98,70m 2 ; Stolarka drzwiowa - 2 szt Wykończenie wewnętrzne Zamawiający dopuszcza wykonanie zamiast posadzek wykończonych płytkami gresowymi posadzek żywicznych o takich samych właściwościach. PARTER Lp Nazwa pom. Rodzaj wykończenia Posadzka Ściany Sufit 6 Pomieszczenie odwadniania osadu Płytki gresowe ściany na wys.3m wykończone okładziną z płytek ściennych, tynk malowane farbą emulsyjną cem-wap. kat.iii malowany emulsyjnie Rozdzielnia elektryczna Płytki gresowe ściany na wys.3m wykończone malowane farbą - 7 -

8 antyelektrostatyczne okładziną z płytek ściennych, tynk emulsyjną cem-wap. kat.iii malowany emulsyjnie ściany: - pomieszczenia technologiczne - tynk cem.wap. wykończony cienkowarstwową akrylową wyprawą tynkarską z wypełniaczem mineralnym, odporną na uszkodzenia mechaniczne, - stropy: po zatarciu i wyrównaniu powierzchni malowane farbą emulsyjną. - okładzina z płytek ściennych chemoodpornych do wys. 3m nad poz. posadzki - powyżej okładziny z płytek ściennych malowanie farbą emulsyjną powierzchni ścian i stropu, - stolarka drzwiowa wewnętrzna ( drzwi do rozdzielni ) stalowe, z izolacją termiczną podłogi: posadzka w pomieszczeniu odwadniania osadu: posadzka z płytek gres antypoślizgowych parametry płytek: posadzkowe typu gres gr.,0 cm : twardość - 8 wg skali Mohsa niska nasiąkliwość (max. 3%), odporność na plamienie, antypoślizgowość R2, w razie potrzeby do uzupełnień zastosować: podkład bet (C20/25) gr. 5cm, zbrojony zbrojeniem rozproszonym, folia izolacyjna lub papa termozgrzewalna, beton C8/0 gr. 0cm, podbudowa z warstwy piasku gr. ~20cm, zagęszczanego warstwami, Płytki posadzkowe na posadzki techniczne Na posadzki w pomieszczeniach zamkniętych należy stosować płytki typu gres grubości,0 cm o parametrach min.: nasiąkliwość 0.5% (dla pomieszczeń technologicznych wskazana 0.3%) twardość 8 w skali Mocha wytrzymałość na zginanie 45N/mm 2 odporne na plamienia, kl 5 wg ISO Odporność na odczynniki chemiczne: na kwasy i zasady o słabym natężeniu, wg ISO ULA -ULB na kwasy i zasady o mocnym stężeniu wg ISO UHA-UHB antypoślizgowość min. klasa R2, odporne na ścieranie (ścieralność wgłębna max.30 mm 3 ) mrozoodporne wg ISO Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne Nasiąkliwość wodna (%) wg ISO min Wytrzymałość na zginanie (MPa) wg ISO min Siła łamiąca (N) wg ISO min odporne na plamienia, wg ISO min. kl Preparat do fug Trwale elastyczny Chemoodporny Zabezpieczający przed rozwojem grzybów Gęstość ok.,02 kg/dm3 Odporność na temperatury od -40 C do +70 C, Prace naprawcze dla posadzek i zaprawy do montażu płytek Wszelkie ubytki posadzki betonowej po zdemontowaniu płytek gresowych uzupełnić masą wyrównawczą na bazie zapraw PCC wg specyfikacji producenta lub produkt równoważny o podobnych parametrach. Do przyklejania płytek należy stosować wysokoplastyczne zaprawy mrozoodporne i wodoodporne o dobrej przyczepności do podłoża. W obrębie powierzchni przewidzianej do zamontowania urządzeń należy wykonać dylatacje

9 8..8. Farby Wodne farby emulsyjne wg PN-C-894:2002 Wszystkie farby emulsyjne mają dobrą przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa: akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach domowych, lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych (kuchni, łazienek), winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzą gładką powłokę, słabo przepuszczają parę wodną. Dość szybko się brudzą, ale są łatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, mieszane - łącza w sobie właściwości obu rodzajów - na przykład akrylowo-lateksowe i winylowolateksowe Powłoki dyspersyjnych farb na bazie żywic lateksowych nadają się do zmywania. Mają dużą odporność na ścieranie i wilgoć. Farby lateksowe o podwyższonej wytrzymałości specjalnie przeznaczone do pokrywania ścian narażonych na zabrudzenia lub ścian w pomieszczeniach "mokrych", np. łazienkach czy pokojach kąpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzą na powierzchniach ścian całkowicie niewrażliwe na wodę i wilgoć powłoki o własnościach zbliżonych do płytek ceramicznych. Ich powłoka nie jest paroprzepuszczalna. Są odporne na przebarwienia pod wpływem zabrudzeń, np. tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują też odporność na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Zdają egzamin nawet w warsztatach czy zakładach przemysłowych Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN Projektowana stolarka drzwi wewnętrzne stalowe pełne, dwupowłokowe z izolacją termiczną, okładziny wew. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkową powłoką zewnętrzną, wyposażone w samozamykacz i blokadę skrzydła, dla stolarki drzwiowej wewnętrznej przyjęto U 2.0 W/m2K. drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwupowłokowe z izolacją termiczną, okładziny wew. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkową powłoką zewnętrzną, wyposażone w samozamykacz i blokadę skrzydła, dla stolarki drzwiowej zewnętrznej przyjęto U.7 W/m2K. Uwaga: przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary rzeczywiste otworu, po zamontowaniu stolarki należy, w razie konieczności, dokonać napraw otworów montażowych KONSTRUKCJA W istniejącym budynku odwadniania projektuje się płyty cokoły żelbetowe pod urządzenia technologiczne: P- o wymiarach,90x2,40m i wys. 0,20m ponad posadzkę, P-2 o wymiarach 2,90x,50m i wys. 0,5m ponad posadzkę. Fundamenty kotwione do istniejącej płyty posadzki przez pręty ( 2) wklejane na żywicę np. HIT HY- 200, otwór wiercony 4 o głębokości 0mm. Materiały konstrukcyjne: Beton: C25/30 Stal zbrojeniowa: A-IIIN, A-I (B500SP, St3SX) - 9 -

10 Otulina zbrojenia: 3cm 8.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W remontowanym budynku odwadniania instalacje elektryczne są instalacjami natynkowymi prowadzonymi w korytach kablowych. Należy je zdemontować na czas remontu ścian i sufitów. Przy montażu po remoncie powierzchni należy wymienić: - istniejące koryta kablowe - razem ok. 80 mb ; - istniejące oprawy oświetleniowe w ilości 7 szt. na oprawy nowe: lampy świetlówkowe mające odpowiedni stopień IP dostosowany do warunków środowiskowych pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane; - istniejący osprzęt: gniazda, przełączniki, wyłączniki na nowe mające odpowiedni stopień IP dostosowany do warunków środowiskowych pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane Dane elektroenergetyczne budynku System sieci nn: TN-S Napięcie zasilania urządzeń: 400/230V, 50Hz Moc zainstalowana: Pi = 43,2 kw Moc szczytowa: Ps = 76, kw Współczynnik mocy: cos = 0,93 Ochrona od porażeń: Samoczynne szybkie wyłączenie Rozdzielnica główna RNN6 W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w Budynku Odwadniania, w miejscu demontowanych istniejących rozdzielnic, zainstalowana zostanie rozdzielnica główna budynku RNN6 typu SIVACON S4 firmy SIEMENS. Rozdzielnica będzie miała szyny główne o obciążalności 250A i odpowiadać będzie za przesył energii elektrycznej do poszczególnych podrozdzielnic i instalacji technologicznych, oraz innych instalacji budynku, wymagających zasilania w energię elektryczną (np. wentylacja). Rozdzielnica wyposażona zostanie w wyłączniki w wersji stacjonarnej. Rozdzielnica będzie miała stopień ochrony co najmniej IP4X. Wyłącznik w polu zasilającym wyposażony zostanie w cewkę wybijakową nadnapięciową, umożliwiającą wyłączenie rozdzielnicy za pomocą Pożarowego Wyłącznika Prądu. Ponadto wszystkie wyłączniki będą podłączone do modułu komunikacyjnego ET200S, umożliwiającego wysłanie informacji o ich stanie do systemu monitoringu, za pomocą protokołu Profibus. Schemat, elewację i wymiary rozdzielnicy przedstawia rysunek E-6-0. Rozdzielnica zostanie odpowiednio oznaczona. Będzie zainstalowana w pomieszczeniu zaopatrzonym w drzwi zamykane zamkiem patentowym, w celu uniemożliwienia dostępu do aparatów elektrycznych osobom niepowołanym. W polu zasilającym zainstalowany zostanie miernik parametrów sieci typu PAC 3200 produkcji SIEMENS, pozwalający na wykonanie pomiarów podstawowych parametrów elektrycznych pracującej rozdzielni i przesłanie ich do systemu nadzoru. Zestawienia materiałów i aparatów rozdzielnicy: RNN6. 3NC NC NP33-CA0 4. 3VT702-2DC36-0AA0 5. 3VT703-2DC36-0AA0 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY DLA WKŁ. SITOR, -BIEG., 0X38, DO 32 A, 690 V AC ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY DLA WKŁ. SITOR, 3-BIEG., 0X38, DO 32 A, 690 V AC ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3NP, 3-BIEG., NH00, 60A, NA PŁYTĘ MONTAŻOWĄ, ZACISKI PŁASKIE, WYŁĄCZNIK 3VT ICU=25KA/45V AC, 3-BIEG., IN= 20A, WYZW. TERMOMAGNETYCZNY, OCHRONA INSTALACJI, IR= A, II= A WYŁĄCZNIK 3VT ICU=25KA/45V AC, 3-BIEG., IN= 32A, WYZW. TERMOMAGNETYCZNY, OCHRONA INSTALACJI, IR= A, II= A

11 6. 3VT704-2DC36-0AA0 WYŁĄCZNIK 3VT ICU=25KA/45V AC, 3-BIEG., IN= 40A, WYZW. TERMOMAGNETYCZNY, OCHRONA INSTALACJI, IR= A, II= A 7. 3VT706-2DC36-0AA0 8. 3VT792-2DC36-0AA0 9. 3VT2725-2AA36-0AA0 0. 3VT900-4PP30 WYŁĄCZNIK 3VT ICU=25KA/45V AC, 3-BIEG., IN= 63A, WYZW. TERMOMAGNETYCZNY, OCHRONA INSTALACJI, IR= A, II= A WYŁĄCZNIK 3VT ICU=25KA/45V AC, 3-BIEG., IN= 25A, WYZW. TERMOMAGNETYCZNY, OCHRONA INSTALACJI, IR= A, II= A, BLOK ŁĄCZENIOWY WYŁĄCZNIKA 3VT2 3-BIEG., IN= 250A, ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA, ICU=36KA/45V AC, STACJONARNY, DLA WYZWALACZY ETU: LP, DP, MP, MPS LUB MODUŁU ROZŁACZNIKA WYPOSAŻENIE DO VT60 ADAPTER MONTAŻOWY NA STANDARDOWĄ SZYNĘ DIN,. 3VT900-8CE00 WYPOSAŻENIE DO VT60 POJEDYNCZA BARIERA FAZOWA VT9200-3HA20 WYPOSAŻENIE DO VT250 NAPĘD OBROTOWY PRZEDNI, Z BLOKADĄ, VT9225-6DT00 BLOK ROZŁĄCZNIKA 3VT250 3-/4-BIEG VT9300-3HE0 WYPOSAŻENIE DO VT250, VT630 POKRĘTŁO, BEZ BLOKADY, VT9300-3HG0 WYPOSAŻENIE DO VT250, VT630 SPRZĘGŁO ROZŁĄCZNE, DO CZARNEGO POKRĘTŁA, IP VT9300-3HJ0 WYPOSAŻENIE DO VT250, VT630 WAŁEK 365MM VT9300-8CE00 WYPOSAŻENIE DO VT630 POJEDYNCZA BARIERA FAZOWA VT9300-8LA SD7444- WYPOSAŻENIE DO VT630 BLOKADA MECHANICZNA DO NAPĘDU OBROTOWEGO DRZWIOWEGO, OCHRONNIK P.-PRZEPIĘCIOWY KOMBI TYP +2, KLASA B+C, UC 350V, MODUŁY WTYKOWE, 4-BIEG., UKŁAD 3+, DO SIECI TN-S I TTZE STYKAMI SYGN., 8MM 20. 5SL606-6 WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V 6KA, -BIEG., B6A TE5802 LAMPKA SYGANLIZACYJNA AC 230V, 3X ZIELONA, MM, 22. 7KM333-0BA00-3AA PQ00-6BA PQ0-0BA0 SENTRON PAC300; LCD; 96X96MM POWER MIERNIK PARAMETRÓW SIECI. ZASILANIE UC: 0-250VDC / VAC UE: MAX.480/277V; 45-65HZ IE: X/5A AC PODŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKÓW, RS485 W STANDARDZIE OSŁONA BOCZNEJ PODSTAWY WYSOKOŚĆ 00MM GŁĘBOKOŚĆ 600MM COKÓŁ Z OSŁONĄ CZOŁOWĄ WYSOKOŚĆ 00MM SZEROKOŚĆ 000MM 25. 8PQ20-6BA02 SZAFA WYSOKOŚĆ 2000MM SZEROKOŚĆ 000MM GŁĘBOKOŚĆ 600MM 26. 8PQ2000-6BA03 RAMA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 600MM STAŁA SZEROKOŚĆ 600MM 27. 8PQ2005-6BA0 OSŁONA ZAMKNIĘTA WYSOKOŚĆ 50MM SZEROKOŚĆ 600MM 28. 8PQ205-6BA PQ2025-6BA5 OSŁONA SENTRON 3VT WYŁĄCZNIK 3VT DO 60A 3 LUB 4-BIEG., UŁOŻENIE POZIOME MONTAŻ STAŁY NAPĘD BEZPOŚREDNI LICZBA WYŁĄCZNIKÓW WYSOKOŚĆ 50MM SZEROKOŚĆ 600MM OSŁONA DLA 3VT DO 60A, 3-BIEG. LUB 4-BIEG., MONTAŻ STAŁY, UKŁAD PIONOWY WYSOKOŚĆ 250MM SZEROKOŚĆ 600MM 30. 8PQ2030-6BA0 OSŁONA ZAMKNIĘTA WYSOKOŚĆ 300MM SZEROKOŚĆ 600MM 3. 8PQ2035-6BA PQ297-4BA08 OSŁONA SENTRON 3VT WYŁĄCZNIK 3VT2 DO 250A 3-BIEG., UŁOŻENIE PIONOWE STAŁY, WTYK, WYSUWNY NAPĘD UNIWERSALNY LICZBA WYŁĄCZNIKÓW 2 WYSOKOŚĆ 350MM SZEROKOŚĆ 600MM DRZWI ROZDZIELNICY PEŁNE STOPIEŃ OCHRONY IP4X ZAWIASY Z LEWEJ STRONY ZAMEK DWUPOŁOŻENIOWY WYSOKOŚĆ 975MM SZEROKOŚĆ 400MM 33. 8PQ297-6BA06 DRZWI ROZDZIELNICY PEŁNE STOPIEŃ OCHRONY IP4X ZAWIASY Z LEWEJ STRONY ZAMEK DWUPOŁOŻENIOWY WYSOKOŚĆ 975MM

12 SZEROKOŚĆ 600MM 34. 8PQ230-6BA PQ2420-BA02 PŁYTA GÓRNA STOPIEŃ OCHRONY IP4X ZAMKNIĘTA SZEROKOŚĆ 000MM GŁĘBOKOŚĆ 600MM PANEL TYLNY STOPIEŃ OCHRONY IP4X WYSOKOŚĆ 2000MM SZEROKOŚĆ 000MM 36. 8PQ2520-6BA02 PANEL BOCZNY BEZ WZORU WYSOKOŚĆ 2000MM GŁĘBOKOŚĆ 600MM 37. 8PQ3000-0BA PQ3000-BA PQ3000-BA40 KONSTRUKCJA NOŚNA, WEWNĘTRZNA DO DOWOLNEGO UKŁADU SZYN GŁ. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 800MM GŁĘBOKOŚĆ 600, 800MM KONSTRUKCJA NOŚNA, WEWNĘTRZNA PRZEDZIAŁ FUNKCYJNY BEZ SYST. SZYN GŁÓWNYCH WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 800MM GŁĘBOKOŚĆ 600MM KONSTRUKCJA NOŚNA, WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ DOLNA GŁĘBOKOŚĆ 600MM PQ3000-BA43 KONSTRUKCJA NOŚNA, ZEWNĘTRZNA DO DRZWI ROZDZIELNICY 4. 8PQ3000-2BA5 PŁYTA MONTAŻOWA MODUŁOWA ZAMKNIĘTA WYSOKOŚĆ 300MM SZEROKOŚĆ 600MM 42. 8PQ4000-BA0 IZOLATOR GŁÓWNYCH SZYN ZBIORCZYCH 2SZT. W KPL PQ6000-3BA PQ6000-4BA PQ6000-4BA28 ZEST. MONTAŻOWY DO AP.MODUŁOWEJ -RZĄD 24MW SZEROKOŚĆ 600MM ZESTAW MONTAŻOWY SENTRON 3VT WYŁĄCZNIK 3VT DO 60A 3 LUB 4-BIEG., UŁOŻENIE POZIOME MONTAŻ STAŁY NAPĘD BEZPOŚREDNI LICZBA WYŁĄCZNIKÓW WYSOKOŚĆ 50MM SZEROKOŚĆ 600MM ZESTAW MONTAŻOWY SENTRON 3VT WYŁĄCZNIK 3VT2 DO 250A 3- BIEG., UŁOŻENIE PIONOWE STAŁY, WTYK, WYSUWNY NAPĘD UNIWERSALNY LICZBA WYŁĄCZNIKÓW 2-3 WYSOKOŚĆ 350MM SZEROKOŚĆ 600MM PQ9400-0BA06 ETYKIETA SZAFY SIVACON SIEMENS 47. 8PQ-DOD MATERIAŁY DROBNE (SIEMENS) Miernik parametrów sieci W celu monitorowania parametrów pracy rozdzielnicy RNN6, w jej polu zasilającym zainstalowany zostanie Miernik Parametrów Sieci typu PAC 3200 firmy SIEMENS. Dane z miernika widoczne będą na ekranach komputerów stacji operatorskich systemu AKPiA. Monitorowane będą następujące wielkości i sygnały: Napięcie Prąd Moc czynna i bierna Współczynnik mocy Częstotliwość Wyższe harmoniczne Energia czynna i bierna Licznik godzin pracy Dzienne wartości mocy Miernik parametrów sieci oraz przekładniki prądowe, z którymi współpracuje, będą miały klasę dokładności 0,5. Miernik wyposażone będzie w moduł przesyłania danych do systemu operatorskiego na bazie protokołu Profibus Rozdzielnice oddziałowe W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w Budynku Odwadniania zainstalowana zostanie rozdzielnica instalacji wewnętrznych budynku pompowni RB6 (rys. E-6-08), która odpowiadać będzie za zasilanie oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych i siły, itp. w pomieszczeniach pompowni. Rozdzielnica zostanie wykonana jako wisząca, o stopniu ochrony co najmniej IP

13 W tym samym pomieszczeniu zainstalowana zostanie również rozdzielnica technologiczna RT6, która odpowiadać będzie za sterowanie instalacjami technologicznymi oraz przesył danych do systemu nadzoru. Z rozdzielnicy zasilane i sterowne będą również wszystkie urządzenia technologiczne, nie objęte szafami zasilająco-sterującymi dostarczanymi przez dostawców technologii. Rozdzielnica zostanie ujęta w projekcie instalacji AKPiA. Szafy zasilająco sterownicze w zakresie dostawców instalacji technologicznych to: RW Szafa zasilająco-sterownicza wirówki nr, RW2 Szafa zasilająco-sterownicza wirówki nr 2, Szafa zasilająco-sterownicza stanowiska przygotowania polielektrolitu. Rozdzielnice zostaną odpowiednio oznaczone. Będą posiadały drzwi zamykane z zamkiem patentowym, w celu uniemożliwienia dostępu do aparatów elektrycznych osobom niepowołanym. Lokalizację rozdzielnic oddziałowych w budynku suszarni pokazano na rysunku E Zestawienia materiałów i aparatów rozdzielnicy RB6 RB6 Typ Nr kat. Opis Producent Ilość CS-75/ Obudowa z płytą montaż. (700x500x250) EATON 2 P3-63/E-RT Rozłącznik On/Off In=63A P=37kW EATON 3 Z-SLS/CEK25/ Tytan komplet - podst. rozłącz. z wtyk. EATON 5 4 FI-25/4/ Wył. różnicowoprądowy, typ AC (4-bieg.) EATON 5 FAZ-C6/ Wyłącznik nadprądowy serii 5kA (bieg) EATON 2 6 FAZ-B6/ Wyłącznik nadprądowy serii 5kA (bieg) EATON 6 7 FAZ-B4/ Wyłącznik nadprądowy serii 5kA (bieg) EATON 6 8 M22-L-W 2677 Główka lampki sygnalizacyjnej płaska EATON 9 M22-L-R Główka lampki sygnalizacyjnej płaska EATON 0 M22-L-G Główka lampki sygnalizacyjnej płaska, z EATON 4 M22-LED230-W Dioda LED biała U=230V moc. przód EATON 2 M22-LED230-R Dioda LED czerwona U=230V moc. przód EATON 3 M22-LED230-G Dioda LED zielona U=230V moc. Przód EATON 4 4 DILM7-0(230V50HZ,240V 60HZ) Stycznik mocy, I=7A [AC-3] Z 0R EATON 3 5 PKZM0-2, Wyłącznik silnikowy 2,5A 0,75kW EATON 3 6 NHI-PKZ Blok styków pomocniczych Z R EATON 3 7 Z-R230/2S2O Przekaźnik instalacyjny EATON 3 8 X Zaciski gwintowane 25mm2 na szynę szare WAGO 3 9 XN Zaciski gwintowane 25mm2 na szynę nieb. WAGO 20 XPE Zaciski gwintowane 25mm2 na szynę żółtozielone. WAGO 2 X2 Zaciski gwintowane 2,5mm2 na szynę szare WAGO X2N Zaciski gwintowane 2,5mm2 na szynę nieb. WAGO 23 X2PE Zaciski gwintowane 2,5mm2 na szynę żółtozielone. WAGO 24 Listwa grzebieniowa 40x40 EATON 4m 25 Listwa grzebieniowa 60x40 EATON 2m - 3 -

14 26 Wspornik TH-35 4m Pożarowy wyłącznik prądu Przy wejściu głównym do budynku suszarni zlokalizowany zostanie Pożarowy Wyłącznik Prądu (ST22/W0 SPAMEL). Efektem zadziałania wyłącznika PWP będzie pozbawienie napięcia zasilania wszystkich obwodów elektrycznych w obiekcie nie rezerwowanych indywidualnymi bateriami akumulatorów (np. opraw ewakuacyjnych). Przycisk zostanie połączony z wyłącznikiem w rozdzielni głównej za pomocą przewodu niepalnego typu HDGS 3x2,5mm Instalacja kablowa Do zasilania podrozdzielnic oraz urządzeń technologicznych zastosowane zostaną kable typu YKYzo i YDYzo. Kable sterownicze do zabezpieczeń termicznych, itp. wykonane zostaną jako YLY. Kable i przewody zasilające i sterownicze zostaną ułożone na projektowanym systemie koryt kablowych. Poniższa tabela przedstawia listę najważniejszych linii kablowych: Lp. Nr kabla Skąd Dokąd Typ kabla Długość Uwagi [m] WK02 Rozdz. RNN6 Rozdz. RW YKYzo 5x WK03 Rozdz. RNN6 Rozdz. RW2 YKYzo 5x WK05 Rozdz. RNN6 Rozdz. RB6 YKYzo 5x6 0 4 WK07 Rozdz. RNN6 Stacja polielektr. YDYzo 5x2, WK09 Rozdz. RB6 Zestaw ZR YDYzo 5x4 0 6 WK0 Rozdz. RB6 Zestaw ZR2 YDYzo 5x Instalacja oświetlenia podstawowego Oświetlenie podstawowe w Budynku Odwadniania Osadu wykonane zostanie lampami świetlówkowymi z wbudowanymi elektronicznymi modułami rozruchowymi. Lampy będą miały odpowiedni stopień IP dostosowany do warunków środowiskowych pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane. Oświetlenie podstawowe ma na celu zapewnienie wymaganych normami wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. Proponuje się następujące natężenia oświetlenia: Pomieszczenia technologiczne - 200lux Pomieszczenie elektryczne - 250lux Sterownie oświetlenia odbywać będzie się lokalnie, z wyłączników lub przycisków zainstalowanych na ścianach w pobliżu drzwi wejściowych do pomieszczeń (typu DELFINA OSPEL) Obwody zasilające oświetlenie w rozdzielnicy RB6 zostaną zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi oraz różnicowo-prądowymi Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego W Budynku Odwadniania jako oprawy ewakuacyjne kierunkowe zostaną zastosowane oprawy świetlówkowe ES-System MONITOR IP40 OP-A8TAN 8W, z lampami o mocy 8W, wyposażone w lokalne baterie akumulatorów, zapewniające -godzinne podtrzymanie w przypadku zaniku napięcia zasilania. Planuje się zainstalowanie tych opraw nad drzwiami ewakuacyjnymi, wyposażonych w odpowiednie symbole ewakuacyjne. Oprawy te będą zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić natychmiastową orientację. Nad drzwiami ewakuacyjnymi, po zewnętrznej stronie, zainstalowana zostanie oprawa świetlówkowa 2x8W z -godzinnym modułem awaryjnym, oświetlająca najbliższe otoczenie drzwi wejściowych. Ponadto w zasilanie bateryjne zostaną wyposażone niektóre oprawy oświetlenia podstawowego na drogach ewakuacyjnych. Oprawy te zostaną oznaczone żółtym paskiem

15 Oświetlenie ewakuacyjne będzie zapewniać nie mnie niż lux natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych. Zarówno oprawy ewakuacyjne, jak i oprawa nad drzwiami wejściowymi pracować będą na ciemno, tzn. będą załączać się w momencie zaniku napięcia zasilania w budynku. Lista materiałowa instalacji oświetleniowej: Oprawa ES-System CO2 254 EVG + źródło światła szt. 7 2 Oprawa ES-System CO2 254 EVG z modułem awaryjnym + źródło światła szt. 3 3 Oprawa ES-System PT28-A2x8TCN + żródło światła szt. 4 Oprawa kierunkowa MONITOR IP40 OP-A8TAN 8W z piktogramem i modułem awaryjnym + źródło światła szt. 3 5 Wyłącznik pojedynczy 230V 0A IP44 DELFINA OSPEL szt. 3 6 Przewód YDYzo 3x2,5mm2 m 00 7 Przewód YDYzo 4x2,5mm2 m 00 Materiały dodatkowe (wsporniki, zawiesia, dławiki, uchwyty, puszki, kołki, śruby, itp.) kpl. Instalacja oświetleniowa w budynku pompowni pokazana została na rysunku E Instalacja siły i gniazd wtykowych W pomieszczeniu technologicznym oraz pod wiatą odbioru osadu zostaną zainstalowane naścienne zestawy gniazd, zawierające dwa gniazda -fazowe oraz jedno gniazdo 3-fazowe 6A. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zainstalowane zostanie gniazdo -fazowe 6A IP44 DELFINA Ospel. Lokalizacja gniazd -fazowych, zestawów gniazd wtykowych i wypustów trójfazowych została pokazana na rysunku numer E Stopień ochrony IP zestawów gniazd wtykowych musi odpowiadać warunkom klimatycznym obszaru, w którym są zamontowane (IP44). Instalacje siłowe obejmują zasilanie: Urządzeń technologicznych suszarni, Urządzeń klimatyzacji i wentylacji, Drobnej siły, Zestawy gniazd wtykowych montować na wysokości,4m nad posadzką. Gniazda -fazowe montować na wysokości,m nad posadzką. Instalacje siłowe zasilane będą kablami i przewodami pięcio- i trój-żyłowymi typu YKYzo i YDYzo. Kable układane będą w korytkach lub rurkach instalacyjnych. Wszystkie przejścia przez ściany pożarowe uszczelnione będą materiałami o tej samej wytrzymałości ogniowej, co dana ściana. Jako uszczelnienie należy zastosować masy ognioodporne produkcji HILTI. W pomieszczeniach technicznych kable i przewody układane natynkowo, będą chronione od uszkodzeń mechanicznych do wysokości 2,5m nad posadzką przez rury ochronne z tworzywa sztucznego. Wszystkie obwody zasilające instalacje gniazd wtykowych i siły w rozdzielnicach oddziałowych będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi oraz różnicowo-prądowymi. Lista materiałowa instalacji siłowej: Zestaw gniazd naścienny (x6a 3-faz + 2x6A -faz) z zabezpieczeniem różn-prąd. i nadprądowym w obudowie IP44 szt. 2 2 Główny przycisk pożarowy (czerwony, w obudowie, z szybką) ST22/W0 SPAMEL szt. 3 Gniazdo 230V AC 6A IP44 DELFINA OSPEL szt. 4 Przewód YDYzo 5x2,5mm 2 m 50 5 Przewód YDYzo 3x2,5mm 2 m 0 6 Kabel HDGS 3x2,5 m 0-5 -

16 7 Rurka RL22 m 40 8 Materiały dodatkowe (dławiki, uchwyty, puszki, kołki, śruby, itp.) kpl Trasy kablowe wewnątrz budynku W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznych w budynku suszarni, wykonany zostanie w nich system kwasoodpornych koryt kablowych produkcji UNEX. Ich wielkość będzie stosowna do ilości ułożonych kabli i ich ciężaru. Ponadto w korytach i na drabinkach zostanie 20% zapasu miejsca na ewentualna rozbudowę sieci nn. Kable będą mocowane do pionowych odcinków koryt za pomocą trwałych uchwytów, natomiast na poziomych odcinkach koryt zostaną zastosowane opaski z tworzywa sztucznego. W celu rozprowadzenia kabli instalacji AKPiA, wykonany zostanie osobny system koryt kablowych (UNEX). Wszystkie kable i przewody ułożone na systemie koryt, zostaną odpowiednio oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami. Poza korytami kablowymi kable i przewody układać w rurkach ochronnych z tworzywa sztucznego typu RL o średnicy dobranej do średnicy przewodu. Trasy kablowe dla kabli i przewodów zasilających, zostały pokazane na rysunku nr E-6-04, a dla kabli i przewodów systemu AKPiA na rysunku E Zestawienie materiałów instalacji koryt kablowych: Lp. Nazwa Jedn. Ilość Nr katalogowy INSTALACJE ELEKTRYCZNE Unex 66 Trasa kablowa perforowana szara RAL x75 U23X m Unex 66 Trasa kablowa perforowana szara RAL x00 U23X m Unex 66 Trasa kablowa perforowana szara RAL x200 U23X m Unex 66 Trasa kablowa perforowana szara RAL x300 U23X m Unex 66 Łuk płaski 90 szary RAL X75 U23X szt Unex 66 Łuk płaski 90 szary RAL X00 U23X szt Unex 66 Łuk płaski 90 szary RAL X200 U23X szt Unex 66 Łuk płaski 90 szary RAL X300 U23X szt Unex 66 Wspornik izolujący szary RAL U23X szt Unex 66 Wspornik izolujący szary RAL U23X szt Unex 66 Wspornik izolujący szary RAL U23X szt Unex 66 Łącznik szary RAL U23X szt Unex 66 Łącznik kątowy dolny szary RAL U23X szt Unex 66 Rozgałęzienie szary RAL X75 U23X szt Unex 66 Rozgałęzienie szary RAL X00 U23X szt Unex 66 Rozgałęzienie szary RAL X200 U23X szt Unex 66 U Profil szary RAL7035 szt Unex 66 Śruby DIN 603 ISO 8677 szare RAL7035 M8x22 U23X szt INSTALACJE AKPiA 9 Unex 66 Trasa kablowa perforowana szara RAL x00 U23X m Unex 66 Trasa kablowa perforowana szara RAL x200 U23X m Unex 66 Łuk płaski 90 szary RAL X00 U23X szt

17 22 Unex 66 Łuk płaski 90 szary RAL X200 U23X szt Unex 66 Wspornik izolujący szary RAL U23X szt Unex 66 Wspornik izolujący szary RAL U23X szt Unex 66 Łącznik szary RAL U23X szt Unex 66 Łącznik kątowy dolny szary RAL U23X szt Unex 66 Rozgałęzienie szary RAL X00 U23X szt Unex 66 U Profil szary RAL7035 szt Unex 66 Śruby DIN 603 ISO 8677 szare RAL7035 M8x22 U23X szt Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych W budynku wykonana zostanie nowa instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych. Głównym elementem instalacji uziemiającej będzie istniejący uziom otokowy. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku wykonana zostanie główna szyna uziemiająca połączona z systemem uziomowym budynku. Do szyny tej należy sprowadzić uziemienie wszystkich zasilanych z rozdzielni głównej podrozdzielnic i urządzeń, poprzez podłączenie do niej przewodów ochronnych kabli zasilających te urządzenia. Ponadto dookoła pomieszczenia ułożona szyna z bednarki stalowej ocynkowanej (30x4mm) na wysokości 30cm nad posadzką, połączona z systemem uziemiającym budynku poprzez złącza kontrolne co najmniej w dwóch miejscach, do której podłączone zostaną obudowy wszystkich urządzeń znajdujących się w tym pomieszczeniu (również dwumiejscowo). Do instalacji uziemiającej podłączone będą również obudowy urządzeń technologicznych, metalowe bariery ochronne, konstrukcje wsporcze, pomost techniczny, itp. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych została pokazana na rysunku nr E Zestawienie materiałów instalacji uziemiającej: Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm CYNKMAL m 00 2 Zacisk kontrolny ocynkowany ZKn NOMAG szt. 0 3 Złącze krzyżowe ocynkowane ZKr-P-6 NOMAG szt Materiały dodatkowe (puszki IP44, uchwyty, kołki, śruby, itp.) kpl Instalacja odgromowa Instalacja odgromowa na budynku pozostaje bez zmian Ochrona przepięciowa W związku z faktem, iż zarówno Budynek Odwadniania, jak i urządzenia elektryczne, znajdujące się w nim, zasilane są liniami kablowymi, można wydzielić dwie strefy ochrony przepięciowej: Strefa 0 B strefa, w której elementy nie są narażone na bezpośrednie uderzenie pioruna, ale występuje w niej nietłumione pole elektromagnetyczne, Strefa strefa, w której nie może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna, a prądy udarowe są już ograniczone przy przejściu ze strefy 0 (budynki). W związku z tym w rozdzielnicy głównej zainstalowane zostaną urządzenia ochrony przepięciowej klasy B+C (wg normy DIN) Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo Ochrona przeciwporażeniowa Sieć rozdzielcza budynku pracować będzie w układzie TN-S z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia: izolacja robocza czynnych obwodów, odpowiednia konstrukcja rozdzielnic, - 7 -

18 Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni samoczynne szybkie wyłączenie w czasie t 0,4s uszkodzonego obwodu przez: wyłączniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przeciążeniowymi, Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE wszędzie, gdzie to jest możliwe przewody ochronne uziemić przewód neutralny N izolować od ziemi miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić Samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną. Ponadto przewidziano wykonanie połączeń wyrównawczych do szyny wyrównawczej w pomieszczeniu rozdzielni, do której przyłączone będą między innymi: metalowe elementy konstrukcyjne obiektu rurociągi metalowe wchodzące do obiektu i prowadzone w obiekcie, metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie będące pod napięciem np., obudowy, konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych itp. Ochrona przed prądem przetężeniowym Projektowane obwody instalacyjne będą zabezpieczone przed prądami przeciążeniowymi i zwarciami za pomocą: wyłączników nadmiarowoprądowych o odpowiedniej charakterystyce, wyłączników różnicowo-prądowych. Zdolność wyłączania: Wyłączniki muszą wytrzymywać prąd zwarciowy obliczony dla miejsca, w którym będą zainstalowane. Ewentualnie technika stopniowania wyłączników tej samej marki może być zastosowana: poniżej umieszczone zostaną wyłączniki o mniejszej zdolności wyłączania i powyżej wyłączniki ograniczające. Selektywność Instalacja będzie zabezpieczona selektywnie w celu ograniczenia do minimum ilości wyłączeń awaryjnych Selektywność będzie zrealizowana: amperometrycznie na poziomie rozdzielnic i szaf elektrycznych przez stopniowanie między rozdzielnicami głównymi NN a tablicami i rozdzielnicami odbiorczymi INSTALACJE SANITARNE Stan istniejący Przez remontowane pomieszczenia budynku odwadniania osadu przechodzą rurociągi centralnego ogrzewania zasilające grzejniki w pomieszczeniach ewakuacji osadu. W pomieszczeniach remontowanego budynku odwadniania osadu znajdują się natynkowe rurociągi wodociągowe i osadu oraz kanały wentylacyjne Instalacje centralnego ogrzewania W ramach remontu pomieszczeń technologicznych w budynku należy rurociągi centralnego ogrzewania, przechodzące przez pomieszczenia odwadniania osadu, zdemontować na czas remontu ścian i sufitów. Należy ocenić ich jakość, oczyścić i pomalować, a po zakończeniu remontu pomieszczeń ponownie zamontować i wykonać izolację cieplną rurociągów, wymienić armaturę odcinającą. Przy negatywnej ocenie jakości rurociągów należy wymienić je na nowe. W pomieszczeniu odwadniania osadu przewiduje się zainstalowanie czterech grzejników elektrycznych z termostatem o mocach: - 8 -

19 2,0 kw 3 sztuki, 2,5 kw sztuka Wentylacja pomieszczeń W remontowanych pomieszczeniach budynku odwadniania osadu znajdują się kanały wentylacyjne i zamontowane na nich urządzenia wentylacyjne. W ramach remontu pomieszczenia odwadniania należy instalacje wentylacyjną zdemontować na czas remontu ścian i sufitów. Należy ocenić jej jakość, oczyścić i pomalować, a po zakończeniu remontu pomieszczeń ponownie zamontować. Przy negatywnej ocenie jakości kanałów i urządzeń wentylacyjnych należy wymienić je na nowe Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa. Ponieważ wszystkie roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. Propozycja kolejności realizacji przedsięwzięcia: montaż tymczasowego urządzenia do odwadniania osadu na czas remontu i opróżnienie zbiornika OBF z zalegających osadów, demontaż istniejących urządzeń do odwadniania, remont pomieszczeń, montaż nowych urządzeń do odwadniania osadu wraz z ich podłączeniem do instalacji, uruchomienie i rozruch. Zakłada się okres 3 miesięcy od wyłączenia starych do uruchomienia nowych urządzeń. Załadunek, wywóz i przekazanie do zagospodarowania odwodnionych osadów w ilości równej 260 T, co wynika z ilości odwodnionych osadów w założonym 3 miesięcznym cyklu realizacyjnym, z tymczasowej instalacji odwadniania oraz osadów usuniętych z OBF-u jest po stronie Wykonawcy i na jego koszt Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przy robotach remontowych i wymianie urządzeń na oczyszczalni należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo montażowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni: wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np. budowa sieci międzyobiektowych, niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. zagęszczacz, zbiorniki), właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. zbiorniki, prasy, zagęszczacze, pompy, mieszadła), składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni, zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów (zbiorniki, pompy, konstrukcje wsporcze), zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu, remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, związki chemiczne. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed - 9 -

20 przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozporządzeniu MPiPS z dnia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U z póź. zm. tekst jednolity Dz.U ) i załączniku do Rozporządzenia Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U ), Rozporządzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U ), Rozporządzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U ), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U ). Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót remontowych i wymianie urządzeń należą: wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą montażu urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz umożliwiającą sprawną komunikację na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy, przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki pierwszej pomocy medycznej oraz telefony komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie potrzeby na wezwanie m in. straży pożarnej lub karetki pogotowia, odpowiednie przeszkolenie pracowników nadzoru i fizycznych, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez zagrożeniami tj. kaski, składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych na oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie głębokich wykopów zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów zgodnie z przepisami ogólnymi bhp, przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków pozwalających na dojście do czynnych stanowisk pracy, przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu, wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone i wyposażone w poręcze, przed wejściem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu/montażu, remontu lub oczyszczenia zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem.. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz, między wykonawcą robót a użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała współpraca, wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia ręcznie, kierownik budowy/kierownik robót zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 7 lipca 994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr 06, poz. 26 z późn. zm. - tekst jednolity Dz.U ) jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektów poszczególnych obiektów kierowano się zasadami BHP, które znalazły zastosowanie w poszczególnych rozwiązaniach części branżowych (zwłaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty, służące jako przejścia lub stanowiska pracy wyposażono w poręcze. Zbiorniki otwarte wyposażono w barierki do wysokości, m. Kierownik budowy/kierownik robót zgodnie z art. 2a, ust, i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uwagi końcowe Przy wykonywaniu robót remontowych i wymianie urządzeń należy stosować wytyczne branżowe oraz instrukcje producentów materiałów i urządzeń. Połączenia rurociągów, kanałów z istniejącymi, należy zweryfikować i dopasować w trakcie realizacji. Poszczególne kształtki należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych. Połączenia stali zwykłej i nierdzewnej należy

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo