Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST nr projektu: POKL /10, 57/10, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie dotyczy usługi organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach projektu: Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST nr projektu: POKL /10: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkoleniowe 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych, lub zaproszenie do uczestnictwa w organizowanych przez podmiot szkoleniach zgodnie ze specyfikacją i tematyką przedstawioną poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów szkoleniowych (jeżeli szkolenie ma status szkolenia autoryzowanego dostarczane materiały muszą być autoryzowane przez jednostkę nadającą autoryzację), sprzętu, oprogramowania szkoleniowego oraz przygotowania dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, mleko, cukier, 1 woda mineralna 0,5 l na uczestnika, 2 rodzaje ciasteczek) w każdym dniu zajęć. Jeżeli szkolenie będzie realizowane poza miastem Rybnik, do ceny szkolenia należy doliczyć cenę noclegu, koszt ten leży po stronie wykonawcy zadania. Koszt dojazdu uczestników szkoleń pokrywa Urząd Miasta Rybnika. Szkolenia mogą być organizowane w maksymalnej odległości od Rybnika do 360 km. W ramach zamówienia będą realizowane następujące szkolenia dla określnej liczby uczestników zgodnie z zestawieniem i zakresem tematycznym przedstawionym poniżej. Możliwym jest również zaproszenie uczestników szkoleń na zorganizowane przez Państwa szkolenia otwarte. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

2 Wykaz specjalistycznych szkoleń informatycznych L.p. Tematyka Zakres szkoleń Liczba dni szkoleniowych Ilość osób 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX 2. SQL MS-2780 Budowa systemów UNIX., Procesy w systemie, Parsowanie linii poleceń, Zrozumienie składni wyrażeń regularnych, Grep podstawy i praca zaawansowana, Sed podstawy i praca zaawansowana, Awk podstawy i praca zaawansowana, Case Study warsztat automatyzacji zadań administracyjnych. Przygotowanie systemu do instalacji SQL Server, Instalacja SQL Server, Zarządzanie instalacją SQL Server, Planowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, Tworzenie kopii zapasowych baz danych użytkowników, Odtwarzanie baz danych użytkowników, Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie systemowych baz danych., Tworzenie i zarządzanie użytkownikami, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu serwera SQL, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu baz danych i schematów, Wykorzystanie funkcjonalności kryptograficznej w SQL Server, Monitorowanie aktywności na serwerze w czasie rzeczywistym, Monitorowanie wydajności przy użyciu narzędzia System Monitor, Monitorowanie zdarzeń przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler, Implementacja powiadomień o zdarzeniach, Implementacja wyzwalaczy DLL, Transfer i przekształcanie danych za pomocą SQL Server Integration Services (SSIS), Automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu SQL Server Agent, Automatyzacja zadań administracyjnych za pomocą operatorów rów i zadań, Tworzenie alertów, Zarządzanie wieloma serwerami, Zarządzanie bezpieczeństwem SQL Server Agent, Implementacja lustrzanych kopii baz danych, Implementacja wysyłania logów, Wprowadzenie do replikacji. 3 dni 4 os. 6 os. 3. SQL MS-2781 Szkolenie autoryzowane przez Wybór odpowiednich usług SQL Server do wsparcia potrzeb organizacji, Projektowanie strategii bezpieczeństwa dla rozwiązań SQL Server 2005, Projektowanie strategii modelowania danych, Projektowanie strategii transakcji dla rozwiązań SQL Server, Projektowanie rozwiązań dla usługi Notification Services, Projektowanie rozwiązań dla usługi Service Broker, Planowanie kontroli źródeł, testowania jednostek oraz wdrożenia, Rozwijanie zaawansowanych technik tworzenia zapytań, Rozwijanie zaawansowanych technik XML. 6 os. Szkolenie autoryzowane przez 4. PHP Wprowadzanie do programowania, Podstawy języka PHP - składnia, komentarze, typy zmiennych, Formaty liczbowe, stałe, zmienne, ciągi znakowe, tablice, Przepływ danych - operatory, instrukcje warunkowe, pętle, Funkcje, biblioteki, obsługa plików, zaawansowana obsługa tablic, praca z plikami, Najlepsze praktyki programistyczne, debugowanie, wprowadzenie do HTML, Wprowadzenie do komunikacji pomiędzy serwerami, obsługa sesji, zabezpieczenia, Bazy danych - wprowadzenie do MySQL i SQLite, podstawy użycia na stronach www, Podstawy tworzenia aplikacji - najlepsze praktyki projektowe, stworzenie przykładowego projektu 5. Język SQL w bazach generowanie raportów, podsumowań, statystyk. 3 dni 2 os. 2 dni 3 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

3 danych FIREBIRD tworzenie obiektów (m.in. tabele, sekwencje i widoki) użytkownicy, uprawnienia i role w bazach danych Firebird; indeksy, klucze i reguły aktualizacji, własne typy danych, ograniczenia, operacje na typach danych, operacje na strukturach danych, transakcje; podzapytania, złączenia, pola obliczane, operacje na polach agregowanych, interpretacja wartości NULL; praktyczne zastosowanie procedur i wyzwalaczy, język PSQL; tablice systemowe i zmienne kontekstowe w bazach Firebird; często spotykane błędy, sposoby ich wykrywania i usuwania; definiowanie zewnętrznych funkcji użytkownika (UDF); zaawansowane funkcje narzędzia IBExpert; współistnienie różnych wersji serwerów Firebird w środowisku Windows. 6. MS-2821 PKI w Wprowadzenie do PKI, podstawy kryptografii, infrastruktura klucza publicznego, certyfikaty klucza publicznego, Listy systemach certyfikatów unieważnionych i OCSP, Windows Zarządzanie certyfikatami, Mechanizmy PKI w systemie MS Windows, Zastosowanie mechanizmów PKI w tworzonych aplikacjach, Popularne protokoły i usługi wykorzystujące mechanizmy PKI, Dokumentacja bezpieczeństwa w PKI, Dobre praktyki bezpieczeństwa, Kluczowe punkty ryzyka związanego z zastosowaniem PKI Szkolenie autoryzowane przez 7. MS-6292 MS Windows 7 Instalacja Windows, Wprowadzenie do instalacji Windows 7, Instalacja Windows z wykorzystaniem obrazów, Migracja ustawień użytkownika, Konfiguracja sprzętu i oprogramowania, Konfiguracja urządzeń, Konfiguracja kompatybilności aplikacji, Konfiguracja sieci, Konfiguracja ustawień ogólnych, Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, Udostępnianie zasobów, Konfiguracja TCP/IP, Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi, Konfiguracja Windows Firewall, Konfiguracja zarządzania zdalnego, Udostępnianie i ochrona zasobów, Konfiguracja zasobów udostępnionych, Konfiguracja ustawień HomeGroup, Konfiguracja User Account Control, Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji, Windows 7 i komputery mobilne, Konfiguracja BitLocker i BitLocker To Go, Konfiguracja DirectAccess, Konfiguracja opcji mobilnych, Konfiguracja plików trybu offline, Konfiguracja połączeń zdalnych, Monitorowanie i utrzymanie Windows, Konfiguracja aktualizacji, Zarządzanie dyskami, Monitorowanie systemów, Konfiguracja ustawień wydajności, Kopie zapasowe i ich odtwarzanie, Konfiguracja kopii zapasowych, Konfiguracja opcji odtwarzania systemu. Szkolenie autoryzowane przez 3 os. 3 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

4 8. MS-6435 Designing a Server 2008 Informacje podstawowe na temat infrastruktury sieciowej, Projektowanie zabezpieczeń sieci, Projektowanie adresacji IP, Projektowanie wymagań w zakresie trasowania i przełączania, Projektowanie zabezpieczeń sieci wewnętrznych, Projektowanie rozwiązywania nazw, Zaawansowane projektowanie rozpoznawania nazw, Projektowanie rozwiązań dostępu do sieci, Projektowanie ochrony dostępu do sieci, Projektowanie wdrożenia i utrzymania systemu operacyjnego, Projektowanie usług serwera plików i rozproszonego systemu plików DFS, Projektowanie wysokiej dostępności w Windows Server 2008, Projektowanie usług drukowania w Windows Server os. 9. MS-6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane przez Projektowanie infrastruktury lasu Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie replikacji i lokacji Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie struktury administracyjnej domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie polityk grupowych Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie zabezpieczeń Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie wysokiej dostępności Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie odtwarzania Active Directory po awarii w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure) w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Projektowanie i wdrażanie Active Directory Federation Services (AD FS), Projektowanie wdrożenia Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), Projektowanie migracji i Active Directory w Windows Server os. 10. Szkolenia z CISCO - ICND1 Szkolenie autoryzowane przez ICND1- Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 Moduł 1 Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Sieci LAN, technologia Ethernet Moduł 3 Sieci LAN, Technologia Wireless Moduł 4 Routing, zasada działania routerów Moduł 5 - Sieci WAN Moduł 6 - Zarządzanie siecią CISCO 1 os. 11. Szkolenia z CISCO ICND2 Szkolenie autoryzowane CISCO ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 Moduł 1 - Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Budowanie sieci LAN średnich rozmiarów Moduł 3 - Budowanie sieci WAN średnich rozmiarów Moduł 4 Implementacja protokołu OSPF (jednoobszarowa) Moduł 5 Implementacja protokołu EIGRP Moduł 6 Listy kontroli dostępu (listy ACL) Moduł 7 Zarządzanie przestrzenią adresową Moduł 8 rozszerzenia sieci LAN do WAN Szkolenie autoryzowane CISCO CISCO 1 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

5 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO - SWITCH SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks W ramach szkolenia SWITCH prezentowane są zagadnienia związane z planowaniem, konfiguracją i weryfikacją implementacji w dużych sieciach opartych o przełączniki firmy Cisco Systems. Prezentowany jest model dla wdrożeń: Cisco Enterprise Campus Architecture. Główne tematy to: sieci wirtualne, protokoły drzewa rozpinającego (STP), routing pomiędzy sieciami wirtualnymi, protokoły redundancji dla bramy dostępowej, głos i obraz w sieci z przełącznikami, elementy bezpieczeństwa switchy oraz rozwiązania bezprzewodowe (WLAN). CISCO 2 os. Szkolenie autoryzowane CISCO 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO - ROUTE ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Szkolenie to przedstawia administratorom średnich i dużych sieci zaawansowane techniki stosowania routingu IP, dla wprowadzenia routerów rów firmy Cisco Systems w sieciach typu LAN i WAN. Inżynierowie sieciowi nauczą się, w jaki sposób wprowadzać rozszerzenia w postaci rozbudowy struktury o nowe routery ry i lokalizacje firmy. Zagadnieniom towarzyszą odpowiednie laboratoria z praktycznego zastosowania omawianych tematów. Szczegółowo omawiane są protokoły wewnątrzdomenowe: EIGRP oraz OSPF wraz z ich optymalizacją, plus połączenie z systemem ISP (Internet Service Provider) wykorzystując protokołu BGP. Ponadto, do szkolenia dołączane są materiały e-learning (self-study) study) z tematów dodatkowych: IPv6 oraz routingu u dla małych oddziałów i użytkowników zdalnych. CISCO 2 os. Szkolenie autoryzowane CISCO 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO - TSHOOT TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks Szkolenie TSHOOT przedstawia metodyczne podejście do diagnostyki sieci konieczne przy rozwiązaniach dużej skali. Omawiane są narzędzia służące do diagnostyki. Prezentowane są metody diagnostyki w sieciach przełączanych, routowanych, a także w elementach zabezpieczających. Kurs obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających wypróbować te metody w praktyce. CISCO 2 os. 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi 16. Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials Szkolenie autoryzowane CISCO Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującym standardem PMBOK Kurs omawia koncepcje i korzystanie typów danych, usług i funkcji dostępnych w Oracle Spatial (w tym: tworzenie warstw, definiowanie parametrów, układy współrzędnych, weryfikacja danych, indeksowanie, zapytania przestrzenne, podstawowe analizy przestrzenne, geokodowanie itd.) 3 dni 2 os. ORACLE 4 os. 17. MS MS-6236 Zaawansowane Szkolenie autoryzowane ORACLE Relacyjne hurtownie danych, Partycje tabel, Korzystanie z partycji tabel do szybkiego ładowania i usuwania danych, Operacje indeksowania online, Kwerendy endy rekurencyjne, Pobieranie, transformacja i ładowanie (ETL; Extract, Transformation, and Loading). 2 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

6 technologie Usługi Reporting Services projektowania oraz Kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) tworzenia baz danych w Usługi Analysis Services,Rozwiązania Business Intelligence czasu rzeczywistego, Data Mining technologii Szkolenie autoryzowane przez 18. MS-6462 Visual Studio Uczestnik po ukończeniu kursu będzie potrafił wywoływać metody w procesie hosta. Zapoznanie z publikowaniem przepływu pracy jako usługi. Nauczenie monitorowania przepływu pracy. 1. Tworzenie i udostępnianie przepływu pracy: Omówienie przepływu pracy w systemie Windows Tworzenie sekwencyjnego przepływu pracy Tworzenie stanu maszyny Windows Modyfikowanie czasu przepływu pracy 2. Stosowanie warunków i reguł: Implementacja kontroli przepływu Definiowanie i wykonanie zestawu reguł Przesyłanie łańcuchów reguł Łączenie reguł w czasie 3. Komunikacja z przepływem pracy: Wywoływanie metod w procesie hosta Przechwytywanie wyjątków z procesu hosta Konsumpcja usług z przepływu pracy Publikowanie przepływu pracy jako usługi 4. Tworzenie i konfiguracja zwykłych aktywności: Tworzenie zwykłych aktywności Tworzenie kompozytowych aktywności Tworzenie aktywności serializowanych Definiowanie układu aktywności 5. Tworzenie i Zarządzaniem czasu działania usługi: tworzenie usług czasowych zwiększanie i ograniczanie przepływu pracy monitorowanie przepływu pracy śledzenie przepływu pracy 6. Zarządzanie załamaniem i anulowaniem, transakcjami i kompensacjami: przechwytywanie załamań przechwytywanie anulacji 3 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

7 tworzenie i Zarządzanie transakcjami tworzenie i przechwytywanie kompensacji Szkolenie autoryzowane przez 19. ESRI Budowanie geobaz Ten kurs zapoznaje ze strukturą i możliwościami geobazy w ArcGIS. Uczestnicy uczą się tworzenia geobaz, migracji z istniejącymi danymi do formatu geobazy oraz edycji i aktualizowania danych przechowywanych w geobazie. Omawiane są takie zaawansowane zagadnienia jak budowanie topologii w geobazie i utrzymywanie integralności danych dzięki podtypom, domenom atrybutowym i klasom relacji oraz tworzenie schematu geobazy. W czasie ćwiczeń uczestnicy wykorzystują geobazy plikowe i poznają sposoby migracji z danymi z geobazy osobistej do geobazy plikowej oraz sposoby tworzenia różnorodnych komponentów geobazy. Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem licencji ArcGIS Kurs jest dedykowany doświadczonym użytkownikom ArcGIS, którzy chcą przechowywać dane w geobazach i korzystać w pełni z zaawansowanej funkcjonalności, jaką oferuje format geobazy. ESRI 1 os. Szkolenie autoryzowane 20. ACAD02 AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD Map. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji map terenu za pomocą programu AutoCAD Map, a następnie z zasadami budowy topologii, zapytań i analiz geodezyjnych: 1. Terminologia pojęć programu AutoCAD MAP. 2. Podstawy narzędzia AutoCAD Data Extension. 3. Wprowadzanie i łączenie danych. 4. Budowa i analiza topologii węzłów. 5. Mapy tematyczne na podstawie węzłów. 6. Kreślenie zestawów map. 7. Wprowadzanie danych sieciowych. 8. Czyszczenie rysunku. 9. Budowa i analiza topologii sieci. 10. Edycja topologii sieci. 11. Tematyczna mapa sieci. 12. Dołączanie danych do regionów. 13. Czyszczenie rysunku i budowa topologii regionów. 14. Analiza regionów. 15. Narzędzia mapowe i mapy tematyczne. 16. Konwersja układów współrzędnych. AUTOCAD 1 os. Szkolenie autoryzowane AUTOCAD Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

8 21. MS-2389 Programowanie z wykorzystaniem ADO.NET Słuchacze poznają zagadnienia związane z dostępem do danych poprzez tworzone aplikacje. Nabędą również umiejętność pobierania i modyfikowania, umiejętność tworzenia i zarządzania danymi lokalnymi poprzez Data Set oraz umiejętność zastosowania Visual Studio.NET Data Designers. Kursanci poznają też jak używać transakcji do koordynacji DML (INSERT, UPDATE, DELETE). TEMATY: Zagadnienia związane z architekturą ADO.NET (obiekty przestrzenie nazewnicze) Uzyskiwanie dostępu do danych z SQL Serwera i innych zasobów (OLE DB i XML) Dostęp do danych środowiska połączonego Budowanie i zarządzanie schematami danych lokalnych (min. Generowanie dataset z dokumentów XML) Zarządzanie i modyfikowanie danymi w środowisku rozłącznym Zarządzanie transakcjami (użycie ADO.NET i obiektów transakcji) Budowanie i dystrybucja aplikacji dostępu danych (Web Service Web Aplication) 2 os 22. Internet Security and Acceleration (ISA) Server lub Forefront Threat Management Gateway Szkolenie autoryzowane przez Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi administrowania ISA Server 2006 lub Forefront Threat Management Gateway Zdobycie umiejętności pozwalających na konfigurację dostępu do Internetu, publikowanie serwerów Web oraz konfigurację połączeń VPN. Zapoznanie z konfiguracją równoważenia obciążenia sieciowego oraz wykorzystania monitorowania, powiadamiania i rejestrowania ISA Server. 2 os. 23. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Szkolenie autoryzowane przez Wstęp do usługi Active Directory w Windows Server 2008, - plan wdrożenia domen Active Directory, - instalacja, konfiguracja i zarządzanie Core Server, - zarządzanie kontami, podsieciami, Site-Link, zasady grup, oraz DNS, - zarządzanie Active Directory Federation Services, Active Directory Lightweight Directory Services, oraz Active Directory Rights Management Services. - Read-Only Domain Controllers (RODC) - audyt w Active Directory, - Active Directory Certificate Services, (Credential Roaming) 1 os. Szkolenie autoryzowane przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

9 III. Kryteria oceny: Termin i miejsce wykonania zadania: 1. Szczegółowe terminy przeprowadzania kursów będą ustalane z wykonawcą na minimum 14 dni przed planowanym szkoleniem. 2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się od r. do r. IV. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub mail-em) skan podpisanej oferty 4. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Grupa Ergo Sp. z o.o. Biuro Projektu: Ul. Św. Mikołaja 56/ Wrocław 71/ V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Joanna Nowak Spejalista ds. finasowych tel VI. Sposób obliczania ceny Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto obejmującą cenę jednostkową za uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN. Na podstawie przedstawionych cen jednostkowych Zamawiający wybierze wykonawcę lub wykonawców usługi. VII. Kryterium wyboru oferty 100% cena Sposób wyliczenia ceny: Cena porównywanej oferty/ Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi pisemne negocjacje ze wszystkimi oferentami. VIII. Termin składania ofert: Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym,, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. na adres faksem na nr 71/ lub pocztą tradycyjną, na adres: Grupa Ergo Sp. z o.o. Biuro Projektu: Ul. Św. Mikołaja 56/ Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

10 IX. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia Oferty częściowe będą poddawane ocenie. X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie opublikowana na stronie terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy przez Komisję ofertowe Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

11 Załącznik nr 1... Pieczątka Oferenta.. Miejscowość, data Nazwa oferenta NIP REGON TELEFON FAX ADRES SIEDZIBY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

12 LP. Temat i zakres szkolenia Cena brutto za uczestnictwo 1 os. w szkoleniu 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX 2. SQL MS SQL MS PHP 5. Język SQL w bazach danych FIREBIRD 6. MS-2821 PKI w systemach Windows 7. MS-6292 MS Windows 7 8. MS-6435 Designing a Server MS-6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server Szkolenia z CISCO - ICND1 11. Szkolenia z CISCO ICND2 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO - SWITCH 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO - ROUTE 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO - TSHOOT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

13 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi 16. Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials 17. MS MS-6236 Zaawansowane technologie projektowania oraz tworzenia baz danych w technologii 18. MS-6462 Visual Studio 19. ESRI Budowanie geobaz 20. ACAD02 AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych 21. MS-2389 Programowanie z wykorzystaniem ADO.NET 22. Internet Security and Acceleration (ISA) Server lub Forefront Threat Management Gateway 23. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows.. Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

14 Załącznik nr 2.. Pieczątka Oferenta Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania... Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 03.10.2012r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych

Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych Wrocław, 02.01.2012r. Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zaplanowana liczba wyżywienia w zestawach opisanych w punkcie 2 w trakcie realizacji projektu wynosi maksymalnie 450 szt.

Zaplanowana liczba wyżywienia w zestawach opisanych w punkcie 2 w trakcie realizacji projektu wynosi maksymalnie 450 szt. Wrocław, 18.02.2013 r. Zapytanie Ofertowe Usługa cateringowa na szkolenia I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający 2. zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę cateringową. 3. Zamówienie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów języka angielskiego Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów języka angielskiego Wrocław, 06.02.2012 r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dostarczenie produktów cateringowych.

Zapytanie Ofertowe dostarczenie produktów cateringowych. Zapytanie Ofertowe dostarczenie produktów cateringowych. Wrocław, 16.01.2013 r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 108 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego.

Zapytanie Ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego. Zapytanie Ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego. Wrocław, 28.11.2012 r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów komputerowych w 4 partnerskich JST

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów komputerowych w 4 partnerskich JST Wrocław, 01.08.2013r. Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów komputerowych w 4 partnerskich JST I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający: Grupa Ergo Sp. z o.o.; 50-127 Wrocław; ul. Św. Mikołaja 56/57 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie o przedstawienie oferty handlowej na dostawę dwóch zintegrowanych środowisk programistycznych do tworzenia aplikacji wieloplatformowych w języku Object Pascal

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Umowa przyznania pomocy Nr 00194-6930-UM0740469/13 zawarta w dniu 21.01.2014r. w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Administracja SQL Server

Program szkolenia: Administracja SQL Server Program szkolenia: Administracja SQL Server Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja SQL Server SQLSERV-Admin SQL Programiści, administratorzy baz 3 dni

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

POKL /13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych

POKL /13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań Łódź, 11.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Umowa przyznania pomocy Nr 0094-6930-UM0740469/3 zawarta w dniu 2.0.204r. w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 Nabór wykładowcy do przeprowadzenia wykładu z zakresu: Silniki lotnicze klasyfikacja, materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne dla studentów 3. roku I stopnia kierunku Mechanika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02 października 13 r. pieczęć firmowa Wykonawcy OFERTA data - przeprowadzenia szkoleń z systemów geoinformatycznych - oprogramowanie Bentley, Geospatial Administrator,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL............ W związku z realizacją projektu pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) K a t o l i c k i e C e n t r u m E d u k a c j i M ł o d z i e ż y K A N A u l. G ó r n a 1 3, 4 4-1 0 0 G l i w i c e tel. (+48) 32 230 89 41, fax (+48) 32 718 63 81 www.kana.gliwice.pl kana@kana.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 1. NAZWA BENEFICJENTA I TYTUŁ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015)

FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015) Zał. nr 1 do SIWZ... ---------------------------------------- (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11-2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11-2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11-2/2014 Nabór wykładowcy - praktyka z doświadczeniem do przeprowadzenia wykładu z zakresu Ubezpieczeń komunikacyjnych dla studentów 3 roku I-stopnia kierunku Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Wrocław, 25.02.2014 Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Kałuszyn, dnia 24 października 2012 r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia na: wybór osoby świadczącej usługi full-stack developera tworzącego aplikację webową Predictail.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia na: wybór osoby świadczącej usługi full-stack developera tworzącego aplikację webową Predictail. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 10.05.2017 na: wybór osoby świadczącej usługi full-stack developera tworzącego aplikację webową Predictail. 1. Zamawiający: Predictail Sp. z o.o., 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

POKL.09.06.02-10-068/13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

POKL.09.06.02-10-068/13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań, 16.09.2012 Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zapewnienia sal szkoleniowych Ι. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. ΙΙ. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Wzór formularza ofertowego Nawiązując do zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-119/11-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-119/11-2/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-119/11-2/2015 Nabór wykładowcy praktyka z doświadczeniem w przemyśle do przeprowadzenia wykładu z zakresu energetyki geotermalnej dla studentów VII semestru I-stopnia kierunku Energetyka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo