Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST nr projektu: POKL /10, 57/10, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie dotyczy usługi organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach projektu: Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST nr projektu: POKL /10: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkoleniowe 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych, lub zaproszenie do uczestnictwa w organizowanych przez podmiot szkoleniach zgodnie ze specyfikacją i tematyką przedstawioną poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów szkoleniowych (jeżeli szkolenie ma status szkolenia autoryzowanego dostarczane materiały muszą być autoryzowane przez jednostkę nadającą autoryzację), sprzętu, oprogramowania szkoleniowego oraz przygotowania dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, mleko, cukier, 1 woda mineralna 0,5 l na uczestnika, 2 rodzaje ciasteczek) w każdym dniu zajęć. Jeżeli szkolenie będzie realizowane poza miastem Rybnik, do ceny szkolenia należy doliczyć cenę noclegu, koszt ten leży po stronie wykonawcy zadania. Koszt dojazdu uczestników szkoleń pokrywa Urząd Miasta Rybnika. Szkolenia mogą być organizowane w maksymalnej odległości od Rybnika do 360 km. W ramach zamówienia będą realizowane następujące szkolenia dla określnej liczby uczestników zgodnie z zestawieniem i zakresem tematycznym przedstawionym poniżej. Możliwym jest również zaproszenie uczestników szkoleń na zorganizowane przez Państwa szkolenia otwarte. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

2 Wykaz specjalistycznych szkoleń informatycznych L.p. Tematyka Zakres szkoleń Liczba dni szkoleniowych Ilość osób 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX 2. SQL MS-2780 Budowa systemów UNIX., Procesy w systemie, Parsowanie linii poleceń, Zrozumienie składni wyrażeń regularnych, Grep podstawy i praca zaawansowana, Sed podstawy i praca zaawansowana, Awk podstawy i praca zaawansowana, Case Study warsztat automatyzacji zadań administracyjnych. Przygotowanie systemu do instalacji SQL Server, Instalacja SQL Server, Zarządzanie instalacją SQL Server, Planowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, Tworzenie kopii zapasowych baz danych użytkowników, Odtwarzanie baz danych użytkowników, Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie systemowych baz danych., Tworzenie i zarządzanie użytkownikami, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu serwera SQL, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu baz danych i schematów, Wykorzystanie funkcjonalności kryptograficznej w SQL Server, Monitorowanie aktywności na serwerze w czasie rzeczywistym, Monitorowanie wydajności przy użyciu narzędzia System Monitor, Monitorowanie zdarzeń przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler, Implementacja powiadomień o zdarzeniach, Implementacja wyzwalaczy DLL, Transfer i przekształcanie danych za pomocą SQL Server Integration Services (SSIS), Automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu SQL Server Agent, Automatyzacja zadań administracyjnych za pomocą operatorów rów i zadań, Tworzenie alertów, Zarządzanie wieloma serwerami, Zarządzanie bezpieczeństwem SQL Server Agent, Implementacja lustrzanych kopii baz danych, Implementacja wysyłania logów, Wprowadzenie do replikacji. 3 dni 4 os. 6 os. 3. SQL MS-2781 Szkolenie autoryzowane przez Wybór odpowiednich usług SQL Server do wsparcia potrzeb organizacji, Projektowanie strategii bezpieczeństwa dla rozwiązań SQL Server 2005, Projektowanie strategii modelowania danych, Projektowanie strategii transakcji dla rozwiązań SQL Server, Projektowanie rozwiązań dla usługi Notification Services, Projektowanie rozwiązań dla usługi Service Broker, Planowanie kontroli źródeł, testowania jednostek oraz wdrożenia, Rozwijanie zaawansowanych technik tworzenia zapytań, Rozwijanie zaawansowanych technik XML. 6 os. Szkolenie autoryzowane przez 4. PHP Wprowadzanie do programowania, Podstawy języka PHP - składnia, komentarze, typy zmiennych, Formaty liczbowe, stałe, zmienne, ciągi znakowe, tablice, Przepływ danych - operatory, instrukcje warunkowe, pętle, Funkcje, biblioteki, obsługa plików, zaawansowana obsługa tablic, praca z plikami, Najlepsze praktyki programistyczne, debugowanie, wprowadzenie do HTML, Wprowadzenie do komunikacji pomiędzy serwerami, obsługa sesji, zabezpieczenia, Bazy danych - wprowadzenie do MySQL i SQLite, podstawy użycia na stronach www, Podstawy tworzenia aplikacji - najlepsze praktyki projektowe, stworzenie przykładowego projektu 5. Język SQL w bazach generowanie raportów, podsumowań, statystyk. 3 dni 2 os. 2 dni 3 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

3 danych FIREBIRD tworzenie obiektów (m.in. tabele, sekwencje i widoki) użytkownicy, uprawnienia i role w bazach danych Firebird; indeksy, klucze i reguły aktualizacji, własne typy danych, ograniczenia, operacje na typach danych, operacje na strukturach danych, transakcje; podzapytania, złączenia, pola obliczane, operacje na polach agregowanych, interpretacja wartości NULL; praktyczne zastosowanie procedur i wyzwalaczy, język PSQL; tablice systemowe i zmienne kontekstowe w bazach Firebird; często spotykane błędy, sposoby ich wykrywania i usuwania; definiowanie zewnętrznych funkcji użytkownika (UDF); zaawansowane funkcje narzędzia IBExpert; współistnienie różnych wersji serwerów Firebird w środowisku Windows. 6. MS-2821 PKI w Wprowadzenie do PKI, podstawy kryptografii, infrastruktura klucza publicznego, certyfikaty klucza publicznego, Listy systemach certyfikatów unieważnionych i OCSP, Windows Zarządzanie certyfikatami, Mechanizmy PKI w systemie MS Windows, Zastosowanie mechanizmów PKI w tworzonych aplikacjach, Popularne protokoły i usługi wykorzystujące mechanizmy PKI, Dokumentacja bezpieczeństwa w PKI, Dobre praktyki bezpieczeństwa, Kluczowe punkty ryzyka związanego z zastosowaniem PKI Szkolenie autoryzowane przez 7. MS-6292 MS Windows 7 Instalacja Windows, Wprowadzenie do instalacji Windows 7, Instalacja Windows z wykorzystaniem obrazów, Migracja ustawień użytkownika, Konfiguracja sprzętu i oprogramowania, Konfiguracja urządzeń, Konfiguracja kompatybilności aplikacji, Konfiguracja sieci, Konfiguracja ustawień ogólnych, Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, Udostępnianie zasobów, Konfiguracja TCP/IP, Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi, Konfiguracja Windows Firewall, Konfiguracja zarządzania zdalnego, Udostępnianie i ochrona zasobów, Konfiguracja zasobów udostępnionych, Konfiguracja ustawień HomeGroup, Konfiguracja User Account Control, Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji, Windows 7 i komputery mobilne, Konfiguracja BitLocker i BitLocker To Go, Konfiguracja DirectAccess, Konfiguracja opcji mobilnych, Konfiguracja plików trybu offline, Konfiguracja połączeń zdalnych, Monitorowanie i utrzymanie Windows, Konfiguracja aktualizacji, Zarządzanie dyskami, Monitorowanie systemów, Konfiguracja ustawień wydajności, Kopie zapasowe i ich odtwarzanie, Konfiguracja kopii zapasowych, Konfiguracja opcji odtwarzania systemu. Szkolenie autoryzowane przez 3 os. 3 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

4 8. MS-6435 Designing a Server 2008 Informacje podstawowe na temat infrastruktury sieciowej, Projektowanie zabezpieczeń sieci, Projektowanie adresacji IP, Projektowanie wymagań w zakresie trasowania i przełączania, Projektowanie zabezpieczeń sieci wewnętrznych, Projektowanie rozwiązywania nazw, Zaawansowane projektowanie rozpoznawania nazw, Projektowanie rozwiązań dostępu do sieci, Projektowanie ochrony dostępu do sieci, Projektowanie wdrożenia i utrzymania systemu operacyjnego, Projektowanie usług serwera plików i rozproszonego systemu plików DFS, Projektowanie wysokiej dostępności w Windows Server 2008, Projektowanie usług drukowania w Windows Server os. 9. MS-6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane przez Projektowanie infrastruktury lasu Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie replikacji i lokacji Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie struktury administracyjnej domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie polityk grupowych Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie zabezpieczeń Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie wysokiej dostępności Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie odtwarzania Active Directory po awarii w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure) w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Projektowanie i wdrażanie Active Directory Federation Services (AD FS), Projektowanie wdrożenia Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), Projektowanie migracji i Active Directory w Windows Server os. 10. Szkolenia z CISCO - ICND1 Szkolenie autoryzowane przez ICND1- Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 Moduł 1 Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Sieci LAN, technologia Ethernet Moduł 3 Sieci LAN, Technologia Wireless Moduł 4 Routing, zasada działania routerów Moduł 5 - Sieci WAN Moduł 6 - Zarządzanie siecią CISCO 1 os. 11. Szkolenia z CISCO ICND2 Szkolenie autoryzowane CISCO ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 Moduł 1 - Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Budowanie sieci LAN średnich rozmiarów Moduł 3 - Budowanie sieci WAN średnich rozmiarów Moduł 4 Implementacja protokołu OSPF (jednoobszarowa) Moduł 5 Implementacja protokołu EIGRP Moduł 6 Listy kontroli dostępu (listy ACL) Moduł 7 Zarządzanie przestrzenią adresową Moduł 8 rozszerzenia sieci LAN do WAN Szkolenie autoryzowane CISCO CISCO 1 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

5 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO - SWITCH SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks W ramach szkolenia SWITCH prezentowane są zagadnienia związane z planowaniem, konfiguracją i weryfikacją implementacji w dużych sieciach opartych o przełączniki firmy Cisco Systems. Prezentowany jest model dla wdrożeń: Cisco Enterprise Campus Architecture. Główne tematy to: sieci wirtualne, protokoły drzewa rozpinającego (STP), routing pomiędzy sieciami wirtualnymi, protokoły redundancji dla bramy dostępowej, głos i obraz w sieci z przełącznikami, elementy bezpieczeństwa switchy oraz rozwiązania bezprzewodowe (WLAN). CISCO 2 os. Szkolenie autoryzowane CISCO 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO - ROUTE ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Szkolenie to przedstawia administratorom średnich i dużych sieci zaawansowane techniki stosowania routingu IP, dla wprowadzenia routerów rów firmy Cisco Systems w sieciach typu LAN i WAN. Inżynierowie sieciowi nauczą się, w jaki sposób wprowadzać rozszerzenia w postaci rozbudowy struktury o nowe routery ry i lokalizacje firmy. Zagadnieniom towarzyszą odpowiednie laboratoria z praktycznego zastosowania omawianych tematów. Szczegółowo omawiane są protokoły wewnątrzdomenowe: EIGRP oraz OSPF wraz z ich optymalizacją, plus połączenie z systemem ISP (Internet Service Provider) wykorzystując protokołu BGP. Ponadto, do szkolenia dołączane są materiały e-learning (self-study) study) z tematów dodatkowych: IPv6 oraz routingu u dla małych oddziałów i użytkowników zdalnych. CISCO 2 os. Szkolenie autoryzowane CISCO 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO - TSHOOT TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks Szkolenie TSHOOT przedstawia metodyczne podejście do diagnostyki sieci konieczne przy rozwiązaniach dużej skali. Omawiane są narzędzia służące do diagnostyki. Prezentowane są metody diagnostyki w sieciach przełączanych, routowanych, a także w elementach zabezpieczających. Kurs obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających wypróbować te metody w praktyce. CISCO 2 os. 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi 16. Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials Szkolenie autoryzowane CISCO Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującym standardem PMBOK Kurs omawia koncepcje i korzystanie typów danych, usług i funkcji dostępnych w Oracle Spatial (w tym: tworzenie warstw, definiowanie parametrów, układy współrzędnych, weryfikacja danych, indeksowanie, zapytania przestrzenne, podstawowe analizy przestrzenne, geokodowanie itd.) 3 dni 2 os. ORACLE 4 os. 17. MS MS-6236 Zaawansowane Szkolenie autoryzowane ORACLE Relacyjne hurtownie danych, Partycje tabel, Korzystanie z partycji tabel do szybkiego ładowania i usuwania danych, Operacje indeksowania online, Kwerendy endy rekurencyjne, Pobieranie, transformacja i ładowanie (ETL; Extract, Transformation, and Loading). 2 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

6 technologie Usługi Reporting Services projektowania oraz Kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) tworzenia baz danych w Usługi Analysis Services,Rozwiązania Business Intelligence czasu rzeczywistego, Data Mining technologii Szkolenie autoryzowane przez 18. MS-6462 Visual Studio Uczestnik po ukończeniu kursu będzie potrafił wywoływać metody w procesie hosta. Zapoznanie z publikowaniem przepływu pracy jako usługi. Nauczenie monitorowania przepływu pracy. 1. Tworzenie i udostępnianie przepływu pracy: Omówienie przepływu pracy w systemie Windows Tworzenie sekwencyjnego przepływu pracy Tworzenie stanu maszyny Windows Modyfikowanie czasu przepływu pracy 2. Stosowanie warunków i reguł: Implementacja kontroli przepływu Definiowanie i wykonanie zestawu reguł Przesyłanie łańcuchów reguł Łączenie reguł w czasie 3. Komunikacja z przepływem pracy: Wywoływanie metod w procesie hosta Przechwytywanie wyjątków z procesu hosta Konsumpcja usług z przepływu pracy Publikowanie przepływu pracy jako usługi 4. Tworzenie i konfiguracja zwykłych aktywności: Tworzenie zwykłych aktywności Tworzenie kompozytowych aktywności Tworzenie aktywności serializowanych Definiowanie układu aktywności 5. Tworzenie i Zarządzaniem czasu działania usługi: tworzenie usług czasowych zwiększanie i ograniczanie przepływu pracy monitorowanie przepływu pracy śledzenie przepływu pracy 6. Zarządzanie załamaniem i anulowaniem, transakcjami i kompensacjami: przechwytywanie załamań przechwytywanie anulacji 3 os. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

7 tworzenie i Zarządzanie transakcjami tworzenie i przechwytywanie kompensacji Szkolenie autoryzowane przez 19. ESRI Budowanie geobaz Ten kurs zapoznaje ze strukturą i możliwościami geobazy w ArcGIS. Uczestnicy uczą się tworzenia geobaz, migracji z istniejącymi danymi do formatu geobazy oraz edycji i aktualizowania danych przechowywanych w geobazie. Omawiane są takie zaawansowane zagadnienia jak budowanie topologii w geobazie i utrzymywanie integralności danych dzięki podtypom, domenom atrybutowym i klasom relacji oraz tworzenie schematu geobazy. W czasie ćwiczeń uczestnicy wykorzystują geobazy plikowe i poznają sposoby migracji z danymi z geobazy osobistej do geobazy plikowej oraz sposoby tworzenia różnorodnych komponentów geobazy. Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem licencji ArcGIS Kurs jest dedykowany doświadczonym użytkownikom ArcGIS, którzy chcą przechowywać dane w geobazach i korzystać w pełni z zaawansowanej funkcjonalności, jaką oferuje format geobazy. ESRI 1 os. Szkolenie autoryzowane 20. ACAD02 AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD Map. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji map terenu za pomocą programu AutoCAD Map, a następnie z zasadami budowy topologii, zapytań i analiz geodezyjnych: 1. Terminologia pojęć programu AutoCAD MAP. 2. Podstawy narzędzia AutoCAD Data Extension. 3. Wprowadzanie i łączenie danych. 4. Budowa i analiza topologii węzłów. 5. Mapy tematyczne na podstawie węzłów. 6. Kreślenie zestawów map. 7. Wprowadzanie danych sieciowych. 8. Czyszczenie rysunku. 9. Budowa i analiza topologii sieci. 10. Edycja topologii sieci. 11. Tematyczna mapa sieci. 12. Dołączanie danych do regionów. 13. Czyszczenie rysunku i budowa topologii regionów. 14. Analiza regionów. 15. Narzędzia mapowe i mapy tematyczne. 16. Konwersja układów współrzędnych. AUTOCAD 1 os. Szkolenie autoryzowane AUTOCAD Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

8 21. MS-2389 Programowanie z wykorzystaniem ADO.NET Słuchacze poznają zagadnienia związane z dostępem do danych poprzez tworzone aplikacje. Nabędą również umiejętność pobierania i modyfikowania, umiejętność tworzenia i zarządzania danymi lokalnymi poprzez Data Set oraz umiejętność zastosowania Visual Studio.NET Data Designers. Kursanci poznają też jak używać transakcji do koordynacji DML (INSERT, UPDATE, DELETE). TEMATY: Zagadnienia związane z architekturą ADO.NET (obiekty przestrzenie nazewnicze) Uzyskiwanie dostępu do danych z SQL Serwera i innych zasobów (OLE DB i XML) Dostęp do danych środowiska połączonego Budowanie i zarządzanie schematami danych lokalnych (min. Generowanie dataset z dokumentów XML) Zarządzanie i modyfikowanie danymi w środowisku rozłącznym Zarządzanie transakcjami (użycie ADO.NET i obiektów transakcji) Budowanie i dystrybucja aplikacji dostępu danych (Web Service Web Aplication) 2 os 22. Internet Security and Acceleration (ISA) Server lub Forefront Threat Management Gateway Szkolenie autoryzowane przez Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi administrowania ISA Server 2006 lub Forefront Threat Management Gateway Zdobycie umiejętności pozwalających na konfigurację dostępu do Internetu, publikowanie serwerów Web oraz konfigurację połączeń VPN. Zapoznanie z konfiguracją równoważenia obciążenia sieciowego oraz wykorzystania monitorowania, powiadamiania i rejestrowania ISA Server. 2 os. 23. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Szkolenie autoryzowane przez Wstęp do usługi Active Directory w Windows Server 2008, - plan wdrożenia domen Active Directory, - instalacja, konfiguracja i zarządzanie Core Server, - zarządzanie kontami, podsieciami, Site-Link, zasady grup, oraz DNS, - zarządzanie Active Directory Federation Services, Active Directory Lightweight Directory Services, oraz Active Directory Rights Management Services. - Read-Only Domain Controllers (RODC) - audyt w Active Directory, - Active Directory Certificate Services, (Credential Roaming) 1 os. Szkolenie autoryzowane przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

9 III. Kryteria oceny: Termin i miejsce wykonania zadania: 1. Szczegółowe terminy przeprowadzania kursów będą ustalane z wykonawcą na minimum 14 dni przed planowanym szkoleniem. 2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się od r. do r. IV. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub mail-em) skan podpisanej oferty 4. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Grupa Ergo Sp. z o.o. Biuro Projektu: Ul. Św. Mikołaja 56/ Wrocław 71/ V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Joanna Nowak Spejalista ds. finasowych tel VI. Sposób obliczania ceny Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto obejmującą cenę jednostkową za uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN. Na podstawie przedstawionych cen jednostkowych Zamawiający wybierze wykonawcę lub wykonawców usługi. VII. Kryterium wyboru oferty 100% cena Sposób wyliczenia ceny: Cena porównywanej oferty/ Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi pisemne negocjacje ze wszystkimi oferentami. VIII. Termin składania ofert: Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym,, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. na adres faksem na nr 71/ lub pocztą tradycyjną, na adres: Grupa Ergo Sp. z o.o. Biuro Projektu: Ul. Św. Mikołaja 56/ Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

10 IX. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia Oferty częściowe będą poddawane ocenie. X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie opublikowana na stronie terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy przez Komisję ofertowe Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

11 Załącznik nr 1... Pieczątka Oferenta.. Miejscowość, data Nazwa oferenta NIP REGON TELEFON FAX ADRES SIEDZIBY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

12 LP. Temat i zakres szkolenia Cena brutto za uczestnictwo 1 os. w szkoleniu 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX 2. SQL MS SQL MS PHP 5. Język SQL w bazach danych FIREBIRD 6. MS-2821 PKI w systemach Windows 7. MS-6292 MS Windows 7 8. MS-6435 Designing a Server MS-6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server Szkolenia z CISCO - ICND1 11. Szkolenia z CISCO ICND2 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO - SWITCH 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO - ROUTE 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO - TSHOOT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

13 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi 16. Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials 17. MS MS-6236 Zaawansowane technologie projektowania oraz tworzenia baz danych w technologii 18. MS-6462 Visual Studio 19. ESRI Budowanie geobaz 20. ACAD02 AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych 21. MS-2389 Programowanie z wykorzystaniem ADO.NET 22. Internet Security and Acceleration (ISA) Server lub Forefront Threat Management Gateway 23. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows.. Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

14 Załącznik nr 2.. Pieczątka Oferenta Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania... Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW UM Rybnika wzorcową JST

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo