PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U"

Transkrypt

1 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP T M E Część / teczka IV/2 teat / obiekt / część: PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA NA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZEDSZKOLE SPECJALNE, ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ WRAZ Z WYBURZENIEM ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM TĘCZA adres: SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7A, DZIAŁKI NR 9/42, 9/17, 9/18 OBRĘB: 2147 POGODNO inwestor: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA W SZCZECINIE SZCZECIN, UL.BOHATERÓW WARSZAWY 27B branŝa: ELEKTRYCZNA faza: iejsce / data: SZCZECIN, OŚWIETLENIE autor / projektant / opracował: INSTALACJE ELEKTRYCZNE iię i nazwisko / uprawnienia / specjalność: PROJEKTANT: Jan Kublicki upr. proj. 48/Sz/76 specjalność : instalacje elektryczne - zdjęcie elewacji wschodniej frontowej - podpis

2 ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE - Szczecin,ul.Wawrzyniaka 7A-Przebudowa Budynku KONTRASTY wraz za Zianą Sposobu Użytkowania na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedszkole Specjalne,Świetlicę Środowiskową dla Stowarzyszenia Dziecio Niepełnosprawny TĘCZA ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.wawrzyniaka 7A INWESTOR : STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁO- DZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "TĘCZA" W SZCZECINIE ADRES INWESTORA : SZCZECIN,UL. BOHATERÓW WARSZAWY 27B WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANŻA : Elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Kryśkowiak upr.bud.nr.149/sz/93 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : listopad,2012 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia listopad,2012 Data zatwierdzenia

3 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Szczecin,ul.Wawrzyniaka DZIAŁY 7A-Przebudowa KOSZTORYSU Budynku KONTRASTY Lp. Nazwa działu Od Do OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Szczecin,ul.Wawrzyniaka 7A-Przebudowa Budynku KONTRASTY 1 Instalacja oœwietleniowa-przewody + osprzêt OPRAWY OŒWIETLENIOWE Poiary elektryczne Deonta Nora STD Wersja

4 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Szczecin,ul.Wawrzyniaka 7A-Przebudowa Budynku KONTRASTY Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Szczecin,ul.Wawrzyniaka 7A-Przebudowa Budynku KONTRASTY 1 Instalacja oświetleniowa-przewody + osprzęt 1 d.1 KNNR KNNR 5 d KNNR 5 4 KNNR 5 5 KNNR 5 6 KNNR 5 7 KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju żył do układane w tynku inny niż betonowy-ydyp 2x RAZEM Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju żył do układane w tynku inny niż betonowy-ydyp 3x RAZEM Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju żył do układane w tynku inny niż betonowy-ydyp 4x RAZEM Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju żył do układane w tynku inny niż betonowy-ydyp 5x RAZEM Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane w sufitach podwieszanych Przewód YDYp-450/750V 3x1, RAZEM Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej *0.05*0.05 = RAZEM Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z otw. cegły 198 otw RAZEM Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 3 wylotach RAZEM Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej RAZEM Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej RAZEM Łączniki zienne, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej RAZEM Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej RAZEM Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe RAZEM Łączniki świecznikowe bak szczelne RAZEM Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach ocowane bezśrubowo RAZEM Montaż czujnika ruchu Nora STD Wersja

5 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Szczecin,ul.Wawrzyniaka 7A-Przebudowa Budynku KONTRASTY Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM OPRAWY OŚWIETLENIOWE 21 d.2 KNNR KNNR 5 d z.sz KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 29 KNNR 5 d KNNR 5 31 KNNR 5 d KNNR 5 33 KNNR 5 34 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa typu OMS RELAX 4x18 kpl. z rastre 125 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W - oprawa kpl. typu OMS CLASSIC 4x18W PAR 60 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa typu OMS PLASTIC kpl. PLAST H 2x35W 16 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa typu OMS PLASTIC kpl. PLAST H 2x28W 5 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - DOWNLIGHT PRO 212 kpl. 2x18W,IP44 27 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - DOWNLIGHT OMS TUBUS kpl. PRO 2x18W 17 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - DOWNLIGHT BERYL SES kpl. 2x18W,IP44 22 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Plafoniera OMS PLASTIC PLAST kpl. 2x18W 49 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa jarzeniowa typ OMS Relax kpl. PV ASYMETRIC 1x36W 37 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet dekoracyjny Philips ACCUE- kpl. IL OWS kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - kpl. żyrandol KANDELABR 6x60W 193/W6) rownoważny do typu w projekcie 16 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Plafoniera -nuer adinistracyjny kpl. 1 kpl RAZEM Montaż oprawy awaryjnej-oprawa ewakuacyjna z piktograe ES-SYSTEM MO- kpl. NITOR 24 kpl RAZEM Montaż odułu awaryjnego 2h RAZEM Poiary elektryczne 35 KNNR 5 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar pierwszy) poiar d poiar RAZEM KNNR 5 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar d poiar) 31 poiar RAZEM KNR d Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 4 Deontaż 38 d.4 wycena indywidualna RAZEM Deontaż instalacji elektrycznej przyjęto 30 % z działów 1,2 rbg = * 30% = rg RAZEM rg Nora STD Wersja

6 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Szczecin,ul.Wawrzyniaka 7A-Przebudowa Budynku KONTRASTY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Roboty instalacji elektrycznych (ZP) r-g RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa 1. Ceent CEM I 42,5 - workowany t Czujka ruchu na podczerwień PIR typu CRB75 szt kinkiet dekoracyjny Philips ACCUEIL OWS 001 szt Łącznik n/t świecz.250v/10a st.pods.ip-44 szt Łącznik p/t bryzgoszcz. 250V/6A WNt-100C szt Łącznik podtynkowy IP A 16AX 250 V seria Foru szt WPT1F01R, 1-biegunowy z raką, kolor biały 7. Łącznik podtynkowy IP A 16AX 250 V seria Foru szt WPT2F01R (WPt - 2F), 1-biegunowy świecznikowy z raką, kolor biały 8. Łącznik podtynkowy IP A 16AX 250 V z raką seria Foru szt WPT8F01R (WPt - 8F), 1-biegunowy krzyżowy z raką, kolor biały 9. Łącznik podtynkowy IP A 16AX 250 V z raką seria Foru szt WPT8F01R (WPt - 8F), schodowy z raką, kolor biały 10. oduł awaryjny 2h szt odgałęźniki bryzgoszczelne szt oprawa DOWNLIGHT BERYL SES 2x18W,IP oprawa DOWNLIGHT OMS TUBUS PRO 2x18W oprawa DOWNLIGHT PRO 212 2x18W,IP Oprawa ewakuacyjna z piktograe ES-SYSTEM MONITOR szt oprawa jarzeniowa typ OMS Relax PV ASYMETRIC 1x36W szt oprawa typu OMS CLASSIC 4x18W PAR oprawa typu OMS PLASTIC PLAST H 2x28W oprawa typu OMS PLASTIC PLAST H 2x35W oprawa typu OMS RELAX 4x18 z rastre Piasek uszlachetniony pierścienie odgałęźne szt Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-Q16W /nuer adinistracyjny/ szt Plafoniera OMS PLASTIC PLAST 2x18W Przewód YDYp-450/750V 3x1, Przewód YDYp-450/750V 3x1, Przewód YDYp-750V 2x1, Przewód YDYp-750V 4x1, Przewód YDYp-750V 5x1, Puszka okrągła uniwers.po-80 z pokrywą p/t szt Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt Świetlówka kopakt. PL-C 18 W szt Świetlówka LF 36W szt ŚWIETLÓWKA LINIOWA T8 18W/ Świetlówka T5 F 24W szt Świetlówka TL5 HE 28W szt Świetlówka TL5 HE 35W szt Wapno hydratyzowane workowane t Żarówka głównego szeregu 60W,250V szt żyrandol KANDELABR 6x60W 193/W6) rownoważny do typu w projekcie 41. ateriały poocnicze zł RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość Słownie: Nora STD Wersja

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50531400-0 Usługi w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo