SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze OKABLOWANIE STRUKTURALNE. Prace przygotowawcze - /Uchwyty, przeloty, przepusty, listwy/ d.. KNR AT KNR AT- d KNR -0 d KNNR d KNR -0 d KNR AT- d KNR AT- d KNR AT- d KNR AT- d KNR AT- d Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 0 c, śr. rury do RAZEM Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 0 c, śr. rury do 0 -wykonanie pionu do serwerowni RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych o śr RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 00 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o asie do kg ontowane na stropie RAZEM Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o asie do kg ontowane na ścianie RAZEM Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do RAZEM Kąty, rozgałęzienia itp RAZEM Łączniki kanałów i listew RAZEM UłoŜenie przewodów okablowania strukturalnego KNR AT- Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel d iedziany KNR AT- d Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel iedziany - iędzy GPD a szafką telefoniczną RAZEM RAZEM MontaŜ punktów logiczno-elektrycznych KNR-W -08 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów, przekrój przewodu. d KNR-W -08 d Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do ) MontaŜ podstaw i obudów gniazd teleinforatycznych RAZEM RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

3 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR AT- MontaŜ złącza RJ na skrętce -parowej nieekranowanej UTP d RAZEM Wykonanie poiarów torów transisyjnych 6 KNR AT- Wykonanie poiarów torów transisyjnych zgodnie z wyaganiai poiar d poiar RAZEM Budowa Głównego Punktu Dystrybucyjnego 7 KNR 7-08 Szafy i tablice poiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z d zabudowanie konstr.wsporczej - dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej U 600x KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d TPSA 9 d TPSA 9 d TPSA 9 d Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja cokołu do szafy.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela wentylacyjnego.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )-instalacja paneli zasilających.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela światłwodowego xst.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela światłwodowego xsc/apc.000 RAZEM.000 MontaŜ panela 9"/U, porty RJ (analogia) RAZEM MontaŜ panela- Syste Monitor RealTie 6 Portów U Master (B)- analogia.000 RAZEM.000 MontaŜ panela-syste Monitor RealTie 6 Portów U Link (B)- analogia.000 RAZEM Dostawa kabli krosowych d.. kalk. własna RAZEM Dostawa kabli systeowych d.. kalk. własna.000 RAZEM Dostawa i konfiguracja oprograowania Real Tie d.. kalk. własna.000 RAZEM Dostawa pasków integracyjnych d.. kalk. własna - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

4 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR -08 d KNR -08 d TPSA 9 d KNR -0 d KNR -0 d Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja wieszaków U.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja paneli telefonicznych RAZEM MontaŜ panelu do łączówek LSA (analogia).000 RAZEM.000 MontaŜ łączówki RAZEM MontaŜ agazynka odgroników RAZEM WYDZIELONE ZASILANIE. MontaŜ tablic elektrycznych koputerowych d.. KNR KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, asa do 0 kg -TGK RAZEM MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, asa do 0 kg-tpk do TPK7 7 7 RAZEM 7 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ VISTOP A w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ R A w TGK 7 7 RAZEM 7 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ R 0A w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ NH 0000A w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ ograniczni- ka przepięć w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ FR 0 00A w TPK do TPK7 7 7 RAZEM 7 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ wyłączni- ków instalacyjnych z człone róŝnicowo-prądowy w TPK do TPK RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

5 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR -08 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, d aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ lapki sygnalizacyjnej ontaŝ w TGK oraz TPK do TPK7 7 7 KNR -08 d RAZEM 7 MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 00kg wraz z konstrukcją kpl. - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa-ontaŝ UPSa 60kVA kpl. RAZEM. Roboty kablowe 6 KNR -0 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle d KNR -08 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -08 d KNNR d KNNR d Poiary KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d RAZEM Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 8 ocowanych na gotowych uchwytach RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 00 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania 7 7 RAZEM 7 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-wlzty do TPK do TPK7 RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do. pod zaciski Ŝył lub bolce 8 Ŝył RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 6 pod zaciski Ŝył lub bolce 70 Ŝył RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania, poiar ipedancji pętli zwarciowej, pierwszy poiar poiar RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania, poiar ipedancji pętli poiar zwarciowej, następny poiar RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika poiar róŝnicowoprądowego, 68 poiar 68 RAZEM 68 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód -fazowy, poiar poiar pierwszy poiar RAZEM Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód -fazowy, poiar poiar kaŝdy następny 67 poiar 67 RAZEM 67 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód -fazowy, poiar poiar pierwszy - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

6 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze poiar RAZEM 9 KNR-W -08 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, kaŝdy następny poiar poiar 6 poiar 6 RAZEM 6 SYSTEM P.POś.. Prace przygotowawcze - /Uchwyty, przeloty, przepusty, listwy/ 60 d.. KNR AT KNR -0 d KNNR d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 0 c, śr. rury do RAZEM.000 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 70 UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr 0 luze na gotowej konstrukcji sufitów podwieszanych na I piętrze w poieszczeniach dydaktycznych i nauko- wych RAZEM Przewody kabelkowe YnTKSYekw x xx,0(0,8) w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM KNR -08 Przew.kabelkowe YnTKSYekw xx,0(0,8) w powłoce polwinitowej d (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne RAZEM KNR -08 Przew.kabelkowe HTKSH PH90 xx w powłoce polwinitowej (łączny d przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne do sygnalizatorów akustycznych RAZEM MontaŜ urządzeń systeu SAP 68 KNR -06 d Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŝaru CSP 0 NN na betonie 69 KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR -06 d RAZEM.000 MontaŜ obudowy do wielkości HE (pojenik PAR 800).000 RAZEM.000 MontaŜ akuulatora bezobsługowego o pojeności 8 Ah pojeności.000 RAZEM.000 MontaŜ gniazda G RAZEM Instalowanie czujek jonizacyjnych DIO 06 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

7 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 KNR -06 Instalowanie czujek liniowych dyu DOP 0 w uprzednio zainstalowanych d gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie KNR -06 d KNR -06 d KNR AL-0- d KNR -06 d Instalowanie czujek teperatury TUN-06 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie RAZEM RAZEM Instalowanie wskaźników zadziałania WZ RAZEM MontaŜ sygnalizatora akustycznego SAK sygnalizator akustyczny wewnętrzny (ontaŝ sygnalizatora z podłączenie ) RAZEM Instalowanie puszek n/t. gniazd do saoczynnych ostrzegaczy poŝarowychczujek na cegle ( puszka ROP) RAZEM KNR -06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŝarowych-przycisków w wykonaniu zwykły d bez uruchoienia i sprawdzenia w puszce(do uprzednio przygotowanych puszek ) RAZEM Uruchoienie i oprograowanie 79 KNR AL-0- d Uruchoieie i poiary linii dozorowych adresowych do 8 adresów ( linie dozorowe adresowe) 80 KNR ALd KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0 d RAZEM.000 Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali do 00 kroków prograowych.000 RAZEM.000 Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali do 00 kroków prograowych ( czujka DIO-06) RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych instrukcji ( czujka TUN-06) RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych instrukcji ( przyciski ROP ) RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych instrukcji ( eleenty ADC ) RAZEM Praca próbna i testowanie systeu alarowego do eleentów liniowych n-g n-g.000 RAZEM.000 Praca próbna - sprawdzenie wspólpracy z urządzeniai sterowanyi i onitorowanyi RAZEM SYSTEM CCTV, SSWiN, KD. CCTV Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

8 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 87 KNR 7-08 Szafy i tablice poiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z d zabudowanie konstr.wsporczej - dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej U 600x KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d TPSA 9 d Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja cokołu do szafy.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela wentylacyjnego.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )-instalacja paneli zasilających.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )-instalowanie urządzeń aktywnych.000 RAZEM.000 MontaŜ panela 9"/U, porty RJ (analogia).000 RAZEM KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji d.. 07 cyfrowa krosownica wizyjna do 6 wejść video KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - ultipleksowy przełącznik wizji d.. 0 do 6 wejść video KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - pulpit sterujący funkcjai krosownicy, d.. 0 rejestratorów i kaer 96 KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - onitor " LCD d KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - zestaw koputerowy-terinal d.. 0 operatorski 98 KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNNR d MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - kaery TVU wewnętrzne K, 0,,, 8, 9 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - kaery TVU wewnętrzne K,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, RAZEM MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - kaery TVU wewnętrzne K do K RAZEM MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku ANALOGIA ontaŝ kaer K do K9 8 8 RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

9 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 0 KNNR Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, d przekrój do 7, -w serwerowni 0 KNR -0 d KNR -08 d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d KNR -0 d KNR AL-0 d Zarobienie kabli RG6, UTP oraz YDYx, końc.k a 00 końc.k a RAZEM 00 RAZEM 00 Przew.kabelkowe RG6 w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Przewody kabelkowe RG6 w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 00 Uruchoienie systeu TVU - linia transisji wizji linia 9 linia RAZEM KONTROLA DOSTĘPU 0 KNNR Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-wyposaŝenie serwerowni szafa CCTV kpl. d kpl..000 KNNR d KNNR d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-wyposaŝenie serwerowni szafa odułów STEELAR kpl. RAZEM.000 kpl..000 RAZEM.000 Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-dla KD kpl. 7 kpl RAZEM MontaŜ eleentów systeu kontroli dostępu - czytnik kart RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - przycisk wyjścia awaryjnego RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - kontaktron RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - zaek elektroechaniczny (blokowy)-rygiel Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

10 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR -08 d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d KNR -08 d KNR -0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d SSWiN 9 KNR AL-0 d KNNR d MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - zaek elektroechaniczny (blokowy)-okucie rygla RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - saozaykacz do drzwi RAZEM Dodatek za utrudnienia przy ontaŝu elektroechanicznego eleentu blokującego w drzwiach drewnianych typu zespolonego wzocnionego RAZEM Przew.kabelkowe UTP xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu- /Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne-agistrale RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Przewody kabelkowe UTP xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur-przycisk wyjścia, kontaktron, czytnik kart.000 RAZEM.000 Przewody kabelkowe OMY x w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur-zasilanie rygla RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 7 Uruchoienie systeu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) agistrali RAZEM Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontaŝowesterownika (kontrolera) agistrali RAZEM Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontaŝoweelektroechanicznych eleentów blokujących RAZEM MontaŜ odułowej centrali alarowej do 6 linii dozorowych - za kaŝdą linię dodatkowo.000 RAZEM.000 Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-dla SSWiN kpl. 6 kpl RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

11 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR AL-0 MontaŜ eleentów obsługowych - klawiatura szyfrowa d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d KNR -0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d MontaŜ sygnalizatora wewnętrznego RAZEM RAZEM MontaŜ akuulatora bezobsługowego o poj. do 0 Ah RAZEM MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni -analogia ontaŝ czujki dualnej RAZEM MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni.000 RAZEM.000 Przew.kabelkowe UTP xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu- /Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne- agistrale RAZEM Przew.kabelkowe YnTKSYekw xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne-czujki RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Przewody kabelkowe YnTKSYekw xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur-czujki RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 900 Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu iprotect - do 00 n-g kroków prograowych (instrukcji) 0 n-g RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu alarowego - za kaŝdy n-g krok powyŝej 00 kroków prograowych (instrukcji) 0 n-g RAZEM Prograowanie i uruchoienie oprograowania zarządzającego i nadzorującego systey alarowe instr. iprotect 00 instr RAZEM Dodatek za utrudnienia przy uruchaianiu oprograowania systeowego i wariant zarządzającego z tytułu złoŝoność logicznej budowy prograu wariant RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

12 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SYSTEM EIB i NAGŁOŚNIENIA OGÓLNEGO. INSTALACJA MODUŁÓW EIB 6 d.. KNR KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-AT/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-SA/S RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- LR/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- JA/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- AE/F..000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-ET/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-6/0.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- 6/0.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-EA/S..000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- JG/F..000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- SV/S RAZEM.000 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek szczękowych o wylotach i przekroju przewodów. przez przykręcanie.000 RAZEM.000 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej z podłączenie-60 U RAZEM MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych z podłączenie RAZEM MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce z podłączenie- 00 US Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

13 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze.000 RAZEM KNR -08 d KNR -08 d KNR 0- d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej z podłączenie- US/U..000 RAZEM.000 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej z podłączenie - analogia - ontaŝ na raie okna MM S RAZEM Głowice terostatyczne o zakresie nastaw 6-8 st. C- analogia - ontaŝ siłowników 66/ RAZEM INSTALACJE KABLOWE 6 KNR -08 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) d układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- J-Y(ST)Y xx0, KNR -08 d KNR -08 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- YDYt x RAZEM RAZEM Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- YnTKSYekw xx0, RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP6,RIS6,RL o śr.do 7 w cegle RAZEM Rury winidurowe o śr. do 8 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RAZEM Zaprawianie bruzd o szer. do RAZEM Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. przebicia do ceg. - śr.rury do 60 otw..000 RAZEM.000 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do. ) RAZEM PROGRAMOWANIE SYSTEMU EIB - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

14 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 KNR AL-0 Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu EIB - do 00 kroków n-g d prograowych (instrukcji) n-g KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu alarowego - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych (instrukcji) n-g RAZEM.000 n-g.000 RAZEM.000 Zainstalowanie oprograowania zarządzającego systeai alarowyi za kaŝdy MB pojeności powyŝej 0 MB.000 RAZEM.000 Prograowanie i uruchoienie oprograowania zarządzającego i nadzorującego systey alarowe i autoatyki - instr instr RAZEM Dodatek za utrudnienia przy uruchaianiu oprograowania systeowego i wariant zarządzającego z tytułu złoŝoność logicznej budowy prograu wariant RAZEM NAGŁOŚNIENIE OGÓLNE 80 KNR -08 Przygotowanie podłoŝa betonowego pod oprawy oświetleniowe ocowane na kpl d kołkach plastykowych lub kotwiących - ocowania-ocowanie głośników sufitowych LBC087/ 7 kpl KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d RAZEM Przygotowanie podłoŝa betonowego pod oprawy oświetleniowe ocowane na kpl kołkach plastykowych lub kotwiących - ocowania-ocowanie liniowych atryc głośnikowych LBC00 8 kpl RAZEM MontaŜ dostropowy liniowych atryc głośnikowych LBC00 kpl 8 kpl RAZEM MontaŜ do sufitów podwieszonych 600x600 głośników sufitowych LBC087/ kpl. 7 kpl RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Manager kounikatów cyfrowych 96/ RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Odtwarzacz CD/tuner LBB 96/ RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Przedwzacniacz systeowy LBB9.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Wzacniacz końcowy LBB 9/ RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Stacja ikrofonowa LBB RAZEM.000 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- HLGS x, - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

15 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR -0 d KNR -08 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -08 d KNR AL-0- d Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP6,RIS6,RL o śr.do 7 w cegle.000 RAZEM.000 Rury winidurowe o śr. do 8 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.000 RAZEM.000 Zaprawianie bruzd o szer. do.000 RAZEM.000 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur.000 RAZEM.000 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do. ) RAZEM Uruchoieie i poiary linii nagłośnienia.000 RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

16 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość. Elektroonterzy gr.ii r-g Elektroonterzy gr.iii r-g Robotnicy r-g.700. robocizna r-g 99.. robocizna r-g robocizna r-g robotnicy r-g 9.0 RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

17 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.. Adapter ST typ A-STM-I Adapter SC/APC typ A-SCAPC-I Odgronik gazowy trójelektrodowy Siens V z ochroną tericzną nr kołki rozporowe z wkręte fi Czujka ciepła TUN-06 z izolatore puszka ROP Adapter linii konwencjonalnej ADC M 6M UCHWYT NA WKRĘTY, 7806, Mosaic raka 9. M M GNIAZDO P+Z KOMPUTER, 7, Mosaic 0. Kabel krosowy ST-ST, Duplex, 6,u, nr D-STP-STP-6K-,0. Pigtail ST 6,u, nr D-000-STP-6K-, Pigtail SC/APC,, nr D-000-SCA-JK-, Kabel krosowy RJ, 68B-P, UTP, linka, Real Tie PowerCat e,, Szary nr RTC-000-0E. Kabel systeowy LINK,.0 nr RTL Kabel systeowy I/O W,.0 nr RTI Oprograowanie Real Tie Paski integracyjne Zaek do drzwiczek WXL Zaek do drzwiczek RWN Czujka liniowa dyu DOP Leflektor pryzowy E9-R Gniazdo G-T Klawiatura z wbudowany czytnikie zbliŝeniowy Moduł iprotecttm CCTV-kalkulacja własna Uchwyt ścienny WV-E SDIII Dualna, Min.ośw. 0.08/0.6 :F,, BLC, Dyn.60x Roz.poz. 70/0linii, 0dB 0V - WV-CP80/G 7. Obudowa wewnętrzna pyło-szczelna - WV A 8. /" 0x Zoo zotoryzowany (6-60 ) z autoatyką przysłony - WV-LZ6/0E 9. /" "szerokokątny" 9 z autoatyką przysłony sterowanie DC - WV-LA9CB 0. /" 8x Zoo ręczny (,-8 ) z autoatyką przysłony sterowanie DC - WV-LZA6/SE. Wewnętrzny wysięgnik ścienny (przeznaczony zarówno do ontaŝu ściennego jak i sufitowego kaer) WV-E. Kaera Dualna, Min.ośw. 0,/,0 :F,, BLC, ALC, Roz.pozioa 70/80linii, 0dB 0V- WV-CP0/G. Czujka PIR,DS. 0E Uniwersalny uchwyt do czujki UCH Czujka PIR/MW Dualna zasięg x, DS "S" 6. Akuulator 0 Ah/V bezobsługowy Sygnalizator wew.akustyczny Flushbob, SOFB08/WH 8. Panel SSWiN CCS8, 8 linii kontaktron ART saozaykacz drzwiowy Okucie rygla Przycisk wyjścia awaryjnego Rygiel,NO,V 7(HZ,kl) Czytnik SartIDTM Mifare nr Obudowa IE nr Zasilacz ADA (V /.A) nr Obudowa 00x0 typu NXL 6x Bateria back-up dla STELLAR / ORBIT nr Zewnętrzny zasilacz na szynę DIN nr Moduł rozszerzenia oprograowania iprotecttm Kontrola Dostępu, dla 6 czytników. Interfejs Dual Line z zabezpieczenie, na szynę DIN nr 0-8. Karta zbliŝeniowa ISO Mifare (niezakodowana) nr 0-. WYJŚCIE CYFROWE -KANAŁOWE O OB CIĄśALNOŚCI 0A - AT/S.0. Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

18 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.. Bateria podtrzyująca zasilanie AN/S PILOT NA PODCZERWIEŃ OPROGRAMOWANIE NARZĘDIOWE - ETS HOME SERVER-GIRA ADAPTER DO ZAWORU VA 80-66/ KLAWISZ DO PRZYCISKU Uniwersalny uchwyt do czujki UCH r-g Kabel YTKSY xx0, Zestaw x śruba/koszyczek/podkładka nr kpl d00 6. ZłoŜenie jednostki ORBIT + zasilacz + bateria + kpl obudowa 6. ZłoŜenie jednostki STELLAR + zasilacz + bateria kpl Podstawowy oduł sprzętowy iprotecttm składający kpl się z: - jednostka centralna iprotecttm (Sun Fire V60, odel 9 rack) - Zasilacz UPS 9 rack U, typ 70 VA Sart APC - oprograowanie powerdownpodstawowy oduł oprograowania iprotecttm składający się z: - Podstawowy oduł kontroli dostępu iprotecttm dla 6 czytników i kart - Funkcja iportu i exportu oraz autoryzacji(bazy danych - iprotecttm KeyMap interaktywne apy - Moduł SSWiN iprotecttm, dla odułu CSS8, 8 linii - Oprograowanie iprotecttm do zarządzania I/ O (Wej/Wyj) - iprotecttm Alar handler - jednoczesnych uŝytkowników (terinali) 66. Sterownik do krosownicy wizyjnej typ WV CU0CJ/G 67. Drukarka A+ business inkjet Kołki rozporowe uniwersalne polietylenowe z wkrętai farba olejna nawierzchniowa szara d farba olejna nawierzchniowa szara' d Liniowa atryca głośnikowa LBC Głośnik sufitowy LBC087/ Panel 9-calowy RealTie xrj, KATT, B, UTP, PowerCat e, U, Grafitowy nr PID Syste Monitor RealTie 6 Portów U Master (B) 7. Syste Monitor RealTie 6 Portów U Link (B) 76. Panel szyny łączówek nr Raka askująca rura giętka ICA śr rura giętka ICA śr SIŁOWNIK ZAWORU V - 66/ śruba Mx0 z nakrętką PRET GWINTOWANY M8, STAL, 679, DLPC 8. WSPORNIK WIESZAK SZER.00, 6778, DLPC 8. FR 0 00A R A R 0A NH-0000A VISTOP A wyłącznik instalacyjny z człone róŝnicowy LS/FI C0/0,0A 90. Ogranicznik przepięć klasa C Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. 9..LanPro 60kVA w wersji standard,.pakiet do autoatycznego zarządzania energią UPSa - IEM ( nteligent Energy Manageent),.Sieciowe oprograowanie zabezpieczające PowerFLAG / Power JUMP * na CD ROM z przewode,. Dokuentacja techniczna,. Baterie w UPSie na 0in na stojaku zewnętrzny wraz z okablowanie, 6. Karta sieciowa SNMP Card (typu wtykowego do slotu w UPSie), 7. Zewnętrzny bypass serwisowy, 8.Interfejs "Eergency off" w UPSie + zdalny awaryjny wyłącznik UPSa (np. w przypadku poŝaru), 9.MontaŜu UPSa, podłączenia do istniejącej sieci zasilającej i odbiorczej, uruchoienie, testowania systeu i baterii, szkolenie obsługi. 9. Lapki sygnalizacyjne L Podstacja STELLAR Podstacja ORBIT- nr Moduł I/O (odel ORBIT) Rozdzielnica WXL x z drzwiczkai transp Rozdzielnica RWNx z drzwiczkai transp Przełącznica panelowa OptiTel PSP typ G009/ U/ z płytą czołową na złączki ST nr --0/ 99. Przełącznica panelowa OptiTel PSP typ G009/ U/ z płytą czołową na złączki SC/APC nr --0/ 00. Cokół MODBOX III 600x800 0 nr RAA Panel wentylacyjny W MODBOX III z terostate nr RAA Panel 9-calowy, zasilająco-filtrujący, x0v/ A, U, Opis w jęzku polski, Grafitowy nr.d00 0. Panel 9-calowy z wieszakai, U, Grafitowy nr b06g 0. Panel 9-calowy 0xRJ KATT IDC, USOC pary, UTP, U, Grafitowy nr PID ŚCIEMNIACZ DO ŚWIETLÓWEK -KANAŁO WY - LR/S ŁĄCZE RS - EA/S ZASILACZ 60A ZE ZINTEGROWANĄ CEW KĄ I DODATKOWYMI WYPROWADZONYM NAPIĘCIEM 0V - SV/S WYJŚCIE CYFROWE -KANAŁOWE O OBCIĄśALNOŚCI A - SA/S STEROWNIK DO śaluzj JA/S GATEWAY DO SIECI ETHERNET JG/F WEJŚCIE ANALOGOWE AE/F WEJŚCIE CYFROWE ET/S REGULATOR TYEMPERATURY 6/ REGULATOR TYEMPERATURY 6/ Manager kounikatów cyfrowych 96/ Odtwarzacz CD/tuner LBB 96/ Przedwzacniacz systeowy LBB Wzacniacz końcowy LBB 9/ Stacja ikrofonowa LBB Łączówka LSA rozłączna nr Magazynek odgroników nr Czujka jonizacyjna dyu DIO 06 z izolatore Gniazdo nieadresowalne typ G POTR MAGISTRALNY DO PRZYCISKÓW TRI TON - 60 U PRZYCISK ZWIERNY PODWÓJNY - 00 US WEJŚCIE CYFROWE -KANAŁOWE PODTYN KOWE - US/U. 7. KONTAKTRON DO OKIEN - MM S PRZYCISK -KROTNY Z REGULATOREM TEMPERATURY I ODBIORNIKIEM IR TRITON Puszka podtynkowa okrągła uniwersalna PUSZKA INST. 80X6 POTRÓJNA Eurood M xrj, Prosty, 68B, UTP, PowerCat e, Biały Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

20 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.. M 6M RAMKA BIAŁA POZIOM, 70, Mosaic raka. Rura instalacyjna gładka RB rura giętka ICA śr Ograniczniki do torów sygnałowych UGKF BNC ochrona sieci koputerowych, kaer video 6. KABEL MAGISTRALNY - J-Y(ST)Y xx0, Przewód niepalny HLGS x, kabel zasilający YDY x, Przewód YDY x, Przewód LgY x przewody kabelkowe typu YnTKSYekw xx, (0,8). przewody kabelkowe typu HTKSH PH90 xx przewody kabelkowe typu YnTKSYekw xx0, przewody kabelkowe typu OMY x przewody kabelkowe typu UTP xx0, przewody kabelkowe typu RG KABEL DO STEROWANIA ZAWORAMI - YDYt x 8. KABEL MAGISTRALNY - J-Y(ST)Y xx0, KABEL SYGNAŁOWY Z KONTAKTRONÓW ORAZ WYŁĄCZNIKÓW - YnTKSYekw xx0,8 0. Przewód niepalny HLGS x, Kabel UTP PowerCat e PVC pary, Ręczny ostrzegacz poŝarowy ROP WSPORNIK SUFITOWY, STAL, 6798, DLPC, Szafa stojąca MODBOX III, 9", U, 600x nr RAA-008. Zestaw koputerowy: Procesor in,0ghz/ kpl , Paięć RAM DDR 0 MB (xmb dual chanel), Dyski w układzie RAID-0 - x 60 GB S-ATA NCQ, Obudowa z zasilacze in 00W, Karta graficzna PCI Express 8MB/ 8bit, Płyta główna I9PL DCDDR00 AC8 LANGB SATA RAID, DVD-R EC [+ -] x6 DL, Klawiatura, ysz optyczna przewodowa, Monitor LCD ", 6. SDII Dualna, Paretry t.j. WV-CP70, Obiektyw , w obud. zewn., IP66, 0V - WV- CW70/G 7. Przewód YDY 0/70V x, Przewód UTP x kat e Przewód RG Wtyk BNC Wtyk RJ Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Św.Rocha 11/1 lok. 706 15-879 Białystok. Pracownia Projektowa,,Chrząszcz arch. Grzegorz Móżdżyński

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Św.Rocha 11/1 lok. 706 15-879 Białystok. Pracownia Projektowa,,Chrząszcz arch. Grzegorz Móżdżyński Pracownia Projektowa,,Chrząszcz arch. Grzegorz Móżdżyński ul. Św.Rocha 11/1 lok. 706 15-879 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻA: OPRACOWAŁ: DATA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 453200-8 CPV 4532200-9 CPV 4534320-0 INWESTYCJA : BUDYNEK GŁÓWNY A ADMINISTRACYJNY BUDYNEK B GARAŻOWO-GOSPODARCZY Komenda Miejska

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Załącznik Nr do ZDR Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności i użyteczności wszystkich instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w tym stały dostęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń

Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń WAT SALA SENATU tabela z parametrami maj 2012 Lp. Nazwa / rodzaj urządzenia Opis J.m. Ilość 1 System wizyjny System wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT Załącznik nr 5 do SIWZ WYPOSAŻENIE AV: Sala 100-osobowa (1.1 - I Piętro) - 1 szt., Sala 80-osobowa (2.21 - II Piętro) -

Bardziej szczegółowo

Dział II Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1

Dział II Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 Dział II Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 10,1 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor 1,2 GHz

Bardziej szczegółowo