SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze OKABLOWANIE STRUKTURALNE. Prace przygotowawcze - /Uchwyty, przeloty, przepusty, listwy/ d.. KNR AT KNR AT- d KNR -0 d KNNR d KNR -0 d KNR AT- d KNR AT- d KNR AT- d KNR AT- d KNR AT- d Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 0 c, śr. rury do RAZEM Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 0 c, śr. rury do 0 -wykonanie pionu do serwerowni RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych o śr RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 00 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o asie do kg ontowane na stropie RAZEM Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o asie do kg ontowane na ścianie RAZEM Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do RAZEM Kąty, rozgałęzienia itp RAZEM Łączniki kanałów i listew RAZEM UłoŜenie przewodów okablowania strukturalnego KNR AT- Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel d iedziany KNR AT- d Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel iedziany - iędzy GPD a szafką telefoniczną RAZEM RAZEM MontaŜ punktów logiczno-elektrycznych KNR-W -08 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów, przekrój przewodu. d KNR-W -08 d Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do ) MontaŜ podstaw i obudów gniazd teleinforatycznych RAZEM RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

3 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR AT- MontaŜ złącza RJ na skrętce -parowej nieekranowanej UTP d RAZEM Wykonanie poiarów torów transisyjnych 6 KNR AT- Wykonanie poiarów torów transisyjnych zgodnie z wyaganiai poiar d poiar RAZEM Budowa Głównego Punktu Dystrybucyjnego 7 KNR 7-08 Szafy i tablice poiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z d zabudowanie konstr.wsporczej - dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej U 600x KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d TPSA 9 d TPSA 9 d TPSA 9 d Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja cokołu do szafy.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela wentylacyjnego.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )-instalacja paneli zasilających.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela światłwodowego xst.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela światłwodowego xsc/apc.000 RAZEM.000 MontaŜ panela 9"/U, porty RJ (analogia) RAZEM MontaŜ panela- Syste Monitor RealTie 6 Portów U Master (B)- analogia.000 RAZEM.000 MontaŜ panela-syste Monitor RealTie 6 Portów U Link (B)- analogia.000 RAZEM Dostawa kabli krosowych d.. kalk. własna RAZEM Dostawa kabli systeowych d.. kalk. własna.000 RAZEM Dostawa i konfiguracja oprograowania Real Tie d.. kalk. własna.000 RAZEM Dostawa pasków integracyjnych d.. kalk. własna - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

4 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR -08 d KNR -08 d TPSA 9 d KNR -0 d KNR -0 d Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja wieszaków U.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja paneli telefonicznych RAZEM MontaŜ panelu do łączówek LSA (analogia).000 RAZEM.000 MontaŜ łączówki RAZEM MontaŜ agazynka odgroników RAZEM WYDZIELONE ZASILANIE. MontaŜ tablic elektrycznych koputerowych d.. KNR KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, asa do 0 kg -TGK RAZEM MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, asa do 0 kg-tpk do TPK7 7 7 RAZEM 7 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ VISTOP A w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ R A w TGK 7 7 RAZEM 7 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ R 0A w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ NH 0000A w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ ograniczni- ka przepięć w TGK RAZEM Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ FR 0 00A w TPK do TPK7 7 7 RAZEM 7 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ wyłączni- ków instalacyjnych z człone róŝnicowo-prądowy w TPK do TPK RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

5 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR -08 Mocowanie aparatów na gotowy podłoŝu bez częściowego rozebrania i podłączenia, d aparat do, kg, ilość otworów ocujących do - ontaŝ lapki sygnalizacyjnej ontaŝ w TGK oraz TPK do TPK7 7 7 KNR -08 d RAZEM 7 MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 00kg wraz z konstrukcją kpl. - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa-ontaŝ UPSa 60kVA kpl. RAZEM. Roboty kablowe 6 KNR -0 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle d KNR -08 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -08 d KNNR d KNNR d Poiary KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d KNRW -08 d RAZEM Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 8 ocowanych na gotowych uchwytach RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 00 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania 7 7 RAZEM 7 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-wlzty do TPK do TPK7 RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do. pod zaciski Ŝył lub bolce 8 Ŝył RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 6 pod zaciski Ŝył lub bolce 70 Ŝył RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania, poiar ipedancji pętli zwarciowej, pierwszy poiar poiar RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania, poiar ipedancji pętli poiar zwarciowej, następny poiar RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika poiar róŝnicowoprądowego, 68 poiar 68 RAZEM 68 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód -fazowy, poiar poiar pierwszy poiar RAZEM Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód -fazowy, poiar poiar kaŝdy następny 67 poiar 67 RAZEM 67 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód -fazowy, poiar poiar pierwszy - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

6 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze poiar RAZEM 9 KNR-W -08 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, kaŝdy następny poiar poiar 6 poiar 6 RAZEM 6 SYSTEM P.POś.. Prace przygotowawcze - /Uchwyty, przeloty, przepusty, listwy/ 60 d.. KNR AT KNR -0 d KNNR d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 0 c, śr. rury do RAZEM.000 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 70 UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr 0 luze na gotowej konstrukcji sufitów podwieszanych na I piętrze w poieszczeniach dydaktycznych i nauko- wych RAZEM Przewody kabelkowe YnTKSYekw x xx,0(0,8) w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM KNR -08 Przew.kabelkowe YnTKSYekw xx,0(0,8) w powłoce polwinitowej d (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne RAZEM KNR -08 Przew.kabelkowe HTKSH PH90 xx w powłoce polwinitowej (łączny d przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne do sygnalizatorów akustycznych RAZEM MontaŜ urządzeń systeu SAP 68 KNR -06 d Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŝaru CSP 0 NN na betonie 69 KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR -06 d RAZEM.000 MontaŜ obudowy do wielkości HE (pojenik PAR 800).000 RAZEM.000 MontaŜ akuulatora bezobsługowego o pojeności 8 Ah pojeności.000 RAZEM.000 MontaŜ gniazda G RAZEM Instalowanie czujek jonizacyjnych DIO 06 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

7 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 KNR -06 Instalowanie czujek liniowych dyu DOP 0 w uprzednio zainstalowanych d gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie KNR -06 d KNR -06 d KNR AL-0- d KNR -06 d Instalowanie czujek teperatury TUN-06 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie RAZEM RAZEM Instalowanie wskaźników zadziałania WZ RAZEM MontaŜ sygnalizatora akustycznego SAK sygnalizator akustyczny wewnętrzny (ontaŝ sygnalizatora z podłączenie ) RAZEM Instalowanie puszek n/t. gniazd do saoczynnych ostrzegaczy poŝarowychczujek na cegle ( puszka ROP) RAZEM KNR -06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŝarowych-przycisków w wykonaniu zwykły d bez uruchoienia i sprawdzenia w puszce(do uprzednio przygotowanych puszek ) RAZEM Uruchoienie i oprograowanie 79 KNR AL-0- d Uruchoieie i poiary linii dozorowych adresowych do 8 adresów ( linie dozorowe adresowe) 80 KNR ALd KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0- d KNR AL-0 d RAZEM.000 Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali do 00 kroków prograowych.000 RAZEM.000 Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali do 00 kroków prograowych ( czujka DIO-06) RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych instrukcji ( czujka TUN-06) RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych instrukcji ( przyciski ROP ) RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania centrali - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych instrukcji ( eleenty ADC ) RAZEM Praca próbna i testowanie systeu alarowego do eleentów liniowych n-g n-g.000 RAZEM.000 Praca próbna - sprawdzenie wspólpracy z urządzeniai sterowanyi i onitorowanyi RAZEM SYSTEM CCTV, SSWiN, KD. CCTV Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

8 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 87 KNR 7-08 Szafy i tablice poiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z d zabudowanie konstr.wsporczej - dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej U 600x KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d TPSA 9 d Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja cokołu do szafy.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )- instalacja panela wentylacyjnego.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )-instalacja paneli zasilających.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy podłoŝu aparatów o asie do. kg z częściowy rozebranie i złoŝenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do )-instalowanie urządzeń aktywnych.000 RAZEM.000 MontaŜ panela 9"/U, porty RJ (analogia).000 RAZEM KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji d.. 07 cyfrowa krosownica wizyjna do 6 wejść video KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - ultipleksowy przełącznik wizji d.. 0 do 6 wejść video KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - pulpit sterujący funkcjai krosownicy, d.. 0 rejestratorów i kaer 96 KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - onitor " LCD d KNR 00- MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - zestaw koputerowy-terinal d.. 0 operatorski 98 KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNNR d MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - kaery TVU wewnętrzne K, 0,,, 8, 9 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - kaery TVU wewnętrzne K,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, RAZEM MontaŜ eleentów systeu telewizji uŝytkowej - kaery TVU wewnętrzne K do K RAZEM MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku ANALOGIA ontaŝ kaer K do K9 8 8 RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

9 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 0 KNNR Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, d przekrój do 7, -w serwerowni 0 KNR -0 d KNR -08 d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d KNR -0 d KNR AL-0 d Zarobienie kabli RG6, UTP oraz YDYx, końc.k a 00 końc.k a RAZEM 00 RAZEM 00 Przew.kabelkowe RG6 w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Przewody kabelkowe RG6 w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 00 Uruchoienie systeu TVU - linia transisji wizji linia 9 linia RAZEM KONTROLA DOSTĘPU 0 KNNR Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-wyposaŝenie serwerowni szafa CCTV kpl. d kpl..000 KNNR d KNNR d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-wyposaŝenie serwerowni szafa odułów STEELAR kpl. RAZEM.000 kpl..000 RAZEM.000 Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-dla KD kpl. 7 kpl RAZEM MontaŜ eleentów systeu kontroli dostępu - czytnik kart RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - przycisk wyjścia awaryjnego RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - kontaktron RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - zaek elektroechaniczny (blokowy)-rygiel Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

10 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR -08 d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d KNR -08 d KNR -0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d SSWiN 9 KNR AL-0 d KNNR d MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - zaek elektroechaniczny (blokowy)-okucie rygla RAZEM MontaŜ elektroechanicznych eleentów blokujących - saozaykacz do drzwi RAZEM Dodatek za utrudnienia przy ontaŝu elektroechanicznego eleentu blokującego w drzwiach drewnianych typu zespolonego wzocnionego RAZEM Przew.kabelkowe UTP xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu- /Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne-agistrale RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Przewody kabelkowe UTP xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur-przycisk wyjścia, kontaktron, czytnik kart.000 RAZEM.000 Przewody kabelkowe OMY x w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur-zasilanie rygla RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 7 Uruchoienie systeu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) agistrali RAZEM Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontaŝowesterownika (kontrolera) agistrali RAZEM Praca próbna systeu kontroli dostępu - próby poontaŝoweelektroechanicznych eleentów blokujących RAZEM MontaŜ odułowej centrali alarowej do 6 linii dozorowych - za kaŝdą linię dodatkowo.000 RAZEM.000 Tablice rozdzielcze o asie do 0 kg-dla SSWiN kpl. 6 kpl RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

11 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR AL-0 MontaŜ eleentów obsługowych - klawiatura szyfrowa d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -0 d KNNR d KNR -08 d KNR -0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d MontaŜ sygnalizatora wewnętrznego RAZEM RAZEM MontaŜ akuulatora bezobsługowego o poj. do 0 Ah RAZEM MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni -analogia ontaŝ czujki dualnej RAZEM MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni.000 RAZEM.000 Przew.kabelkowe UTP xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu- /Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne- agistrale RAZEM Przew.kabelkowe YnTKSYekw xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-/Al-0 ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania-ciągi kounikacyjne-czujki RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP,RIS,RL8 o śr.do 7 w cegle RAZEM UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr RAZEM Przewody kabelkowe YnTKSYekw xx0, w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur-czujki RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM 900 Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu iprotect - do 00 n-g kroków prograowych (instrukcji) 0 n-g RAZEM Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu alarowego - za kaŝdy n-g krok powyŝej 00 kroków prograowych (instrukcji) 0 n-g RAZEM Prograowanie i uruchoienie oprograowania zarządzającego i nadzorującego systey alarowe instr. iprotect 00 instr RAZEM Dodatek za utrudnienia przy uruchaianiu oprograowania systeowego i wariant zarządzającego z tytułu złoŝoność logicznej budowy prograu wariant RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

12 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SYSTEM EIB i NAGŁOŚNIENIA OGÓLNEGO. INSTALACJA MODUŁÓW EIB 6 d.. KNR KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-AT/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-SA/S RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- LR/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- JA/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- AE/F..000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-ET/S RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-6/0.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- 6/0.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-EA/S..000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- JG/F..000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )- SV/S RAZEM.000 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek szczękowych o wylotach i przekroju przewodów. przez przykręcanie.000 RAZEM.000 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej z podłączenie-60 U RAZEM MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych z podłączenie RAZEM MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce z podłączenie- 00 US Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

13 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze.000 RAZEM KNR -08 d KNR -08 d KNR 0- d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej z podłączenie- US/U..000 RAZEM.000 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej z podłączenie - analogia - ontaŝ na raie okna MM S RAZEM Głowice terostatyczne o zakresie nastaw 6-8 st. C- analogia - ontaŝ siłowników 66/ RAZEM INSTALACJE KABLOWE 6 KNR -08 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) d układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- J-Y(ST)Y xx0, KNR -08 d KNR -08 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- YDYt x RAZEM RAZEM Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- YnTKSYekw xx0, RAZEM Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP6,RIS6,RL o śr.do 7 w cegle RAZEM Rury winidurowe o śr. do 8 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RAZEM Zaprawianie bruzd o szer. do RAZEM Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. przebicia do ceg. - śr.rury do 60 otw..000 RAZEM.000 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur RAZEM Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do. ) RAZEM PROGRAMOWANIE SYSTEMU EIB - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

14 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 KNR AL-0 Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu EIB - do 00 kroków n-g d prograowych (instrukcji) n-g KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d Przygotowanie i testowanie oprograowania systeu alarowego - za kaŝdy krok powyŝej 00 kroków prograowych (instrukcji) n-g RAZEM.000 n-g.000 RAZEM.000 Zainstalowanie oprograowania zarządzającego systeai alarowyi za kaŝdy MB pojeności powyŝej 0 MB.000 RAZEM.000 Prograowanie i uruchoienie oprograowania zarządzającego i nadzorującego systey alarowe i autoatyki - instr instr RAZEM Dodatek za utrudnienia przy uruchaianiu oprograowania systeowego i wariant zarządzającego z tytułu złoŝoność logicznej budowy prograu wariant RAZEM NAGŁOŚNIENIE OGÓLNE 80 KNR -08 Przygotowanie podłoŝa betonowego pod oprawy oświetleniowe ocowane na kpl d kołkach plastykowych lub kotwiących - ocowania-ocowanie głośników sufitowych LBC087/ 7 kpl KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d KNR -08 d RAZEM Przygotowanie podłoŝa betonowego pod oprawy oświetleniowe ocowane na kpl kołkach plastykowych lub kotwiących - ocowania-ocowanie liniowych atryc głośnikowych LBC00 8 kpl RAZEM MontaŜ dostropowy liniowych atryc głośnikowych LBC00 kpl 8 kpl RAZEM MontaŜ do sufitów podwieszonych 600x600 głośników sufitowych LBC087/ kpl. 7 kpl RAZEM Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Manager kounikatów cyfrowych 96/ RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Odtwarzacz CD/tuner LBB 96/ RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Przedwzacniacz systeowy LBB9.000 RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Wzacniacz końcowy LBB 9/ RAZEM.000 Mocowanie na gotowy.podłoŝu aparatów o asie do. kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów ocujących do )-Stacja ikrofonowa LBB RAZEM.000 Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania- HLGS x, - - Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

15 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR -0 d KNR -08 d KNR -0 d KNR -08 d KNR -08 d KNR AL-0- d Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP6,RIS6,RL o śr.do 7 w cegle.000 RAZEM.000 Rury winidurowe o śr. do 8 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.000 RAZEM.000 Zaprawianie bruzd o szer. do.000 RAZEM.000 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al- ) wciągane do rur.000 RAZEM.000 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do. ) RAZEM Uruchoieie i poiary linii nagłośnienia.000 RAZEM Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

16 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość. Elektroonterzy gr.ii r-g Elektroonterzy gr.iii r-g Robotnicy r-g.700. robocizna r-g 99.. robocizna r-g robocizna r-g robotnicy r-g 9.0 RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

17 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.. Adapter ST typ A-STM-I Adapter SC/APC typ A-SCAPC-I Odgronik gazowy trójelektrodowy Siens V z ochroną tericzną nr kołki rozporowe z wkręte fi Czujka ciepła TUN-06 z izolatore puszka ROP Adapter linii konwencjonalnej ADC M 6M UCHWYT NA WKRĘTY, 7806, Mosaic raka 9. M M GNIAZDO P+Z KOMPUTER, 7, Mosaic 0. Kabel krosowy ST-ST, Duplex, 6,u, nr D-STP-STP-6K-,0. Pigtail ST 6,u, nr D-000-STP-6K-, Pigtail SC/APC,, nr D-000-SCA-JK-, Kabel krosowy RJ, 68B-P, UTP, linka, Real Tie PowerCat e,, Szary nr RTC-000-0E. Kabel systeowy LINK,.0 nr RTL Kabel systeowy I/O W,.0 nr RTI Oprograowanie Real Tie Paski integracyjne Zaek do drzwiczek WXL Zaek do drzwiczek RWN Czujka liniowa dyu DOP Leflektor pryzowy E9-R Gniazdo G-T Klawiatura z wbudowany czytnikie zbliŝeniowy Moduł iprotecttm CCTV-kalkulacja własna Uchwyt ścienny WV-E SDIII Dualna, Min.ośw. 0.08/0.6 :F,, BLC, Dyn.60x Roz.poz. 70/0linii, 0dB 0V - WV-CP80/G 7. Obudowa wewnętrzna pyło-szczelna - WV A 8. /" 0x Zoo zotoryzowany (6-60 ) z autoatyką przysłony - WV-LZ6/0E 9. /" "szerokokątny" 9 z autoatyką przysłony sterowanie DC - WV-LA9CB 0. /" 8x Zoo ręczny (,-8 ) z autoatyką przysłony sterowanie DC - WV-LZA6/SE. Wewnętrzny wysięgnik ścienny (przeznaczony zarówno do ontaŝu ściennego jak i sufitowego kaer) WV-E. Kaera Dualna, Min.ośw. 0,/,0 :F,, BLC, ALC, Roz.pozioa 70/80linii, 0dB 0V- WV-CP0/G. Czujka PIR,DS. 0E Uniwersalny uchwyt do czujki UCH Czujka PIR/MW Dualna zasięg x, DS "S" 6. Akuulator 0 Ah/V bezobsługowy Sygnalizator wew.akustyczny Flushbob, SOFB08/WH 8. Panel SSWiN CCS8, 8 linii kontaktron ART saozaykacz drzwiowy Okucie rygla Przycisk wyjścia awaryjnego Rygiel,NO,V 7(HZ,kl) Czytnik SartIDTM Mifare nr Obudowa IE nr Zasilacz ADA (V /.A) nr Obudowa 00x0 typu NXL 6x Bateria back-up dla STELLAR / ORBIT nr Zewnętrzny zasilacz na szynę DIN nr Moduł rozszerzenia oprograowania iprotecttm Kontrola Dostępu, dla 6 czytników. Interfejs Dual Line z zabezpieczenie, na szynę DIN nr 0-8. Karta zbliŝeniowa ISO Mifare (niezakodowana) nr 0-. WYJŚCIE CYFROWE -KANAŁOWE O OB CIĄśALNOŚCI 0A - AT/S.0. Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

18 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.. Bateria podtrzyująca zasilanie AN/S PILOT NA PODCZERWIEŃ OPROGRAMOWANIE NARZĘDIOWE - ETS HOME SERVER-GIRA ADAPTER DO ZAWORU VA 80-66/ KLAWISZ DO PRZYCISKU Uniwersalny uchwyt do czujki UCH r-g Kabel YTKSY xx0, Zestaw x śruba/koszyczek/podkładka nr kpl d00 6. ZłoŜenie jednostki ORBIT + zasilacz + bateria + kpl obudowa 6. ZłoŜenie jednostki STELLAR + zasilacz + bateria kpl Podstawowy oduł sprzętowy iprotecttm składający kpl się z: - jednostka centralna iprotecttm (Sun Fire V60, odel 9 rack) - Zasilacz UPS 9 rack U, typ 70 VA Sart APC - oprograowanie powerdownpodstawowy oduł oprograowania iprotecttm składający się z: - Podstawowy oduł kontroli dostępu iprotecttm dla 6 czytników i kart - Funkcja iportu i exportu oraz autoryzacji(bazy danych - iprotecttm KeyMap interaktywne apy - Moduł SSWiN iprotecttm, dla odułu CSS8, 8 linii - Oprograowanie iprotecttm do zarządzania I/ O (Wej/Wyj) - iprotecttm Alar handler - jednoczesnych uŝytkowników (terinali) 66. Sterownik do krosownicy wizyjnej typ WV CU0CJ/G 67. Drukarka A+ business inkjet Kołki rozporowe uniwersalne polietylenowe z wkrętai farba olejna nawierzchniowa szara d farba olejna nawierzchniowa szara' d Liniowa atryca głośnikowa LBC Głośnik sufitowy LBC087/ Panel 9-calowy RealTie xrj, KATT, B, UTP, PowerCat e, U, Grafitowy nr PID Syste Monitor RealTie 6 Portów U Master (B) 7. Syste Monitor RealTie 6 Portów U Link (B) 76. Panel szyny łączówek nr Raka askująca rura giętka ICA śr rura giętka ICA śr SIŁOWNIK ZAWORU V - 66/ śruba Mx0 z nakrętką PRET GWINTOWANY M8, STAL, 679, DLPC 8. WSPORNIK WIESZAK SZER.00, 6778, DLPC 8. FR 0 00A R A R 0A NH-0000A VISTOP A wyłącznik instalacyjny z człone róŝnicowy LS/FI C0/0,0A 90. Ogranicznik przepięć klasa C Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. 9..LanPro 60kVA w wersji standard,.pakiet do autoatycznego zarządzania energią UPSa - IEM ( nteligent Energy Manageent),.Sieciowe oprograowanie zabezpieczające PowerFLAG / Power JUMP * na CD ROM z przewode,. Dokuentacja techniczna,. Baterie w UPSie na 0in na stojaku zewnętrzny wraz z okablowanie, 6. Karta sieciowa SNMP Card (typu wtykowego do slotu w UPSie), 7. Zewnętrzny bypass serwisowy, 8.Interfejs "Eergency off" w UPSie + zdalny awaryjny wyłącznik UPSa (np. w przypadku poŝaru), 9.MontaŜu UPSa, podłączenia do istniejącej sieci zasilającej i odbiorczej, uruchoienie, testowania systeu i baterii, szkolenie obsługi. 9. Lapki sygnalizacyjne L Podstacja STELLAR Podstacja ORBIT- nr Moduł I/O (odel ORBIT) Rozdzielnica WXL x z drzwiczkai transp Rozdzielnica RWNx z drzwiczkai transp Przełącznica panelowa OptiTel PSP typ G009/ U/ z płytą czołową na złączki ST nr --0/ 99. Przełącznica panelowa OptiTel PSP typ G009/ U/ z płytą czołową na złączki SC/APC nr --0/ 00. Cokół MODBOX III 600x800 0 nr RAA Panel wentylacyjny W MODBOX III z terostate nr RAA Panel 9-calowy, zasilająco-filtrujący, x0v/ A, U, Opis w jęzku polski, Grafitowy nr.d00 0. Panel 9-calowy z wieszakai, U, Grafitowy nr b06g 0. Panel 9-calowy 0xRJ KATT IDC, USOC pary, UTP, U, Grafitowy nr PID ŚCIEMNIACZ DO ŚWIETLÓWEK -KANAŁO WY - LR/S ŁĄCZE RS - EA/S ZASILACZ 60A ZE ZINTEGROWANĄ CEW KĄ I DODATKOWYMI WYPROWADZONYM NAPIĘCIEM 0V - SV/S WYJŚCIE CYFROWE -KANAŁOWE O OBCIĄśALNOŚCI A - SA/S STEROWNIK DO śaluzj JA/S GATEWAY DO SIECI ETHERNET JG/F WEJŚCIE ANALOGOWE AE/F WEJŚCIE CYFROWE ET/S REGULATOR TYEMPERATURY 6/ REGULATOR TYEMPERATURY 6/ Manager kounikatów cyfrowych 96/ Odtwarzacz CD/tuner LBB 96/ Przedwzacniacz systeowy LBB Wzacniacz końcowy LBB 9/ Stacja ikrofonowa LBB Łączówka LSA rozłączna nr Magazynek odgroników nr Czujka jonizacyjna dyu DIO 06 z izolatore Gniazdo nieadresowalne typ G POTR MAGISTRALNY DO PRZYCISKÓW TRI TON - 60 U PRZYCISK ZWIERNY PODWÓJNY - 00 US WEJŚCIE CYFROWE -KANAŁOWE PODTYN KOWE - US/U. 7. KONTAKTRON DO OKIEN - MM S PRZYCISK -KROTNY Z REGULATOREM TEMPERATURY I ODBIORNIKIEM IR TRITON Puszka podtynkowa okrągła uniwersalna PUSZKA INST. 80X6 POTRÓJNA Eurood M xrj, Prosty, 68B, UTP, PowerCat e, Biały Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

20 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.. M 6M RAMKA BIAŁA POZIOM, 70, Mosaic raka. Rura instalacyjna gładka RB rura giętka ICA śr Ograniczniki do torów sygnałowych UGKF BNC ochrona sieci koputerowych, kaer video 6. KABEL MAGISTRALNY - J-Y(ST)Y xx0, Przewód niepalny HLGS x, kabel zasilający YDY x, Przewód YDY x, Przewód LgY x przewody kabelkowe typu YnTKSYekw xx, (0,8). przewody kabelkowe typu HTKSH PH90 xx przewody kabelkowe typu YnTKSYekw xx0, przewody kabelkowe typu OMY x przewody kabelkowe typu UTP xx0, przewody kabelkowe typu RG KABEL DO STEROWANIA ZAWORAMI - YDYt x 8. KABEL MAGISTRALNY - J-Y(ST)Y xx0, KABEL SYGNAŁOWY Z KONTAKTRONÓW ORAZ WYŁĄCZNIKÓW - YnTKSYekw xx0,8 0. Przewód niepalny HLGS x, Kabel UTP PowerCat e PVC pary, Ręczny ostrzegacz poŝarowy ROP WSPORNIK SUFITOWY, STAL, 6798, DLPC, Szafa stojąca MODBOX III, 9", U, 600x nr RAA-008. Zestaw koputerowy: Procesor in,0ghz/ kpl , Paięć RAM DDR 0 MB (xmb dual chanel), Dyski w układzie RAID-0 - x 60 GB S-ATA NCQ, Obudowa z zasilacze in 00W, Karta graficzna PCI Express 8MB/ 8bit, Płyta główna I9PL DCDDR00 AC8 LANGB SATA RAID, DVD-R EC [+ -] x6 DL, Klawiatura, ysz optyczna przewodowa, Monitor LCD ", 6. SDII Dualna, Paretry t.j. WV-CP70, Obiektyw , w obud. zewn., IP66, 0V - WV- CW70/G 7. Przewód YDY 0/70V x, Przewód UTP x kat e Przewód RG Wtyk BNC Wtyk RJ Wartość Grupa Nora PRO Wersja.0, Marzec 00 r.

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ: : mgr inż. Witold Zioło DATA OPRACOWANIA: : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ: : mgr inż. Witold Zioło DATA OPRACOWANIA: : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Wytwórnia Planów ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 32410000-0 Lokalna sieć koputerowa 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji dozorowo-inforacyjnej CCTV ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1245

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314310-7 Instalowanie okablowania koputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zaku w Stopnicy\Sieć Strulturalna

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19 - urządzenie aktywne - demontaż - projekt zaienny.kst Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - deontaż d.1 0109-14 z. do ponownego ontażu/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratoryjno-Warsztatowo-Biurowy "H", segent III. ADRES INWESTYCJI : 60-963 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekounikacyjnych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK. 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK. 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13 PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314320-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY ,, PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWY --INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL.KOCHANOWSKIEGO 15 INWESTOR :. ADRES INWESTORA :. WYKONAWCA ROBÓT :.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa poieszczeń SPOZ Kościan ETAP I ADRES INWESTYCJI : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa Zaku w Stopnicy Instalacja sygnalizacji alaru pożaru ADRES INWESTYCJI : Stopnica INWESTOR : Gina Stopnica ADRES INWESTORA : 28-130 Stopnica, ul.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia Kielce ul.jana Pawła II 13/18. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia Kielce ul.jana Pawła II 13/18. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-019 Kielce ujana Pawła II 13/18 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa części poieszczeń na II Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Wojewódzki Szpitalu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MyCo Sp. z o.o. ul.poznańska, 62-035 Kórnik KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji teleinforatycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Głogowska 26, Poznań INWESTOR : Straż Miejska Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U Białystok PRZEDMIAR ROBÓT

ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U Białystok PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 0 lok. U 5-066 Białystok Telefon: (85) 74 6 0 Faks: (85) 740 78 40 ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

KOSZTORYS NAKŁADCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Zakład Wielobranżowy Telvid 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 125 KOSZTORYS NAKŁADCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia SUPERVISOR - Usługi Inwestycyjne ul. Turkusowa 14/4, 20-572 Lublin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa okablowania logicznego i dedykowanej instalacji elektrycznej 230V w budynku Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE "FILAR-NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. NIP 692-22-75-837 59-300 LUBIN ul.kościuszki 7 tel. 785/177-880, ail: anaarzec@vp.pl NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 59-300 LUBIN ul.1-go Maja

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor. Kule 2, Popów. mgr inż. Kamil Miękus

Przedmiar robót. Inwestor. Kule 2, Popów. mgr inż. Kamil Miękus Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji obserwacyjnej dla lekkiego hangraru ADRES INWESTYCJI : Kopleks Wojskowy Gydnia-Babie Doły INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk BUD-EL Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i odernizacja systeu sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego. - Sieć Lan ADRES INWESTYCJI : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej dla

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : Maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : Maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453143-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 4523232-1 Kablowe linie nadawcze 453121-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

ARCHIPLUS RADOM UL. SOBIESKIEGO 1/39. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INś. PIOTR GRALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ARCHIPLUS RADOM UL. SOBIESKIEGO 1/39. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INś. PIOTR GRALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : ARCHIPLUS RADOM UL. SOBIESKIEGO 1/39 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ " POD FILARAMI" NA PORADNIE OKULISTYCZNĄ ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. TOCHTERMANA 1 INWESTOR : RADOMSKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. JAN RUCIŃSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. JAN RUCIŃSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Koorys nakladczy NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI WENTYLACJI GARAŻU PODZIEMNEGO I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI : UL. WSPÓLNEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Pracownia Projektowo - Usługowa Bogusław Dyduch ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa systeu onitorowania wizyjnego CCTV iasta Wrocławia na obszarze Wsparcia (40

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego

Przedmiar robót - Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego Przediar robót - Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z reonte dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 533-7 Układanie

Bardziej szczegółowo

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015 K3 Syste Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku biurowy i hali produkcyjno-ontażowej ADRES INWESTYCJI : ul. Gen.S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont Dou Studenckiego Aicus ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Sieci zew CPV

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Sieci zew CPV OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 Sieci zew CPV 45315300-1 45316100-6 1 KNNR 5 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o asie do 100 kg Słup 6 aluiniu d.1 1001-01 3 3.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Collegium Historicum UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Collegium Historicum UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Collegiu Historicu UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN ADRES INWESTYCJI : ul. Święty Marcin 78, 61-89 Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18

PRZEDMIAR. WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18 WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18 NAZWA INWESTYCJI : Okablowanie strukturalne ADRES INWESTYCJI : Archiwu 3 gniazda podwójne BRANŻA : telekounikacyjna PRZEDMIAR Ogółe wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

BRANśA : Instalacje teleinformatyczne. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

BRANśA : Instalacje teleinformatyczne. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pawilonu szpitalnego nr IX ADRES INWESTYCJI : ul. Sądowa 18 86-100 Świecie INWESTOR : Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych i. dr Józefa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZORU OBIEKTU (CCTV)

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZORU OBIEKTU (CCTV) S. Leleniewski i inż. M. Szanel 76-220 SŁUPSK ul. Batalionów Chłopskich 9 S.C. Tel. 59 844 14 44 602 177347, 601 66 16 89 e-ail: alaryslupsk@o2.pl PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul. Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul. Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ Halina Szczepaniak DATA OPRACOWANIA : wrzesień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana central alarowych wraz z niezbędnyi podzespołai oraz aktualizacja oprograowania wizualizacji stanów alarowych w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cieśla SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jacek Betlej DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cieśla SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jacek Betlej DATA OPRACOWANIA : CERBEX sp. zo.o. ul. Lwowska 14, 38-4 Krosno, PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Dou Poocy Społecznej w Gorlicach do wyagań ochrony ppoż. ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 3, 38-3 Gorlice

Bardziej szczegółowo

Budynek Fa parter ginekologia - instal. elektryczne

Budynek Fa parter ginekologia - instal. elektryczne Budynek Fa parter ginekologia - instal. elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453200-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 4532200-9 Instalowanie przeciwwłaaniowych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA :

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA : NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta i Giny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 1.2. potrójnych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych. podtynkowych dwumodułowych - 2xRJ45 ekranowanych

PRZEDMIAR 1.2. potrójnych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych. podtynkowych dwumodułowych - 2xRJ45 ekranowanych PRZEDMIAR 1.2. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 d.1 KNR 4-03 1003-19 cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 80 4 4.000 RAZEM 4.000 2 d.1 KNR 4-03 1003-14 3 d.1 KNR 4-03 1003-09

Bardziej szczegółowo

Zakres dostawy i montażu

Zakres dostawy i montażu Sąd Okręgowy w Poznaniu Poznań, ul. Marcinkowskiego 32 Zakres dostawy i ontażu NAZWA INWESTYCJI : Syste alarowania pożarowego SAP w Zakładzie Poprawczy w Trzeesznie ADRES INWESTYCJI : Trzeeszno ul. A.Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZADANIE INWESTYCYJNE CAMPUS NR 2 - ZADANIE NR 3 ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK ZUT, UL. JANICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja teletechniczna BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Boya śeleńskiego 4, 33-100 Tarnów.

Przedmiar robót. Instalacja teletechniczna BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Boya śeleńskiego 4, 33-100 Tarnów. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY Rzędów 40, 28-142 Tuczępy EZGOK w Rzędowie Rzędów 40, 28-142 Tuczępy PROBUD Sp. z.o.o. Boya śeleńskiego 4, 33-100 Tarnów Tarnów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Kur SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kur. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009 WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Kur SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kur. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009 WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku biurowego instalacja alarowa, koputerowa i telefoniczna ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Rzeczna dz. nr 354/3 INWESTOR : UG Starogard Gd. ADRES INWESTORA : 83-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP)

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicai (RG i TP) ADRES INWESTYCJI : 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 INWESTOR : Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP KORI Ptak Krzysztof 05-200 Wołoin, ul. 1 Maja 11/24 Wyiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA POZNAŃ 60-361 POZNAŃ ul. Wolyńska 4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212225-9 Hale sportowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 KNR 2-01 0119-03 2 KNR 5-01 3 KNR 5-01 4 KNR 5-01 5 KNR 5-01 6 KNR 5-01

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SAWA - TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT SAWA - TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20 SAWA - TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45317300-5 Elektryczne

Bardziej szczegółowo

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceraiczna, 05-20 Kobyłka PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA POTRZEBY CHŁO- DZENIA DUŻEJ SCENY ORAZ FOYER

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcze Biuro Projektów w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79

Spółdzielcze Biuro Projektów w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79 Spółdzielcze Biuro Projektów w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - Etap IIIe ADRES INWESTYCJI : Gołdap, działki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. ul. Bałtycka 7A, 0-75 Olyn PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50-7 5000-0 Instalowanie okablowania koputerowego Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

15 m RAZEM KNR Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w betonie

15 m RAZEM KNR Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w betonie Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja oswietlenia i gniazd 230V 1 KNNR 5 d.1 0301-02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kozieł DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kozieł DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Sieci Strukturalnej ADRES INWESTYCJI : ul. M. Konopnickiej 1 INWESTOR : Teatr Rozrywki ADRES INWESTORA : Chorzów SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kozieł DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont części pomieszczeń I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wilekiej. ul. Partyzantów Kazimierza Wielka

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont części pomieszczeń I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wilekiej. ul. Partyzantów Kazimierza Wielka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 28-100 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-41) 378-35-18 NIP 655-103-23-12 REGON 290675405 Sybol projektu: WG/02/2013 Sybol opracowania:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY roboty elektryczne

KOSZTORYS ŚLEPY roboty elektryczne ATI/373-08/WNośiR/10 Załącznik nr 7.2.B KOSZTORYS ŚLEPY roboty elektryczne NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. PAPIEśA PAWŁA VI Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk BUD-EL Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja systemu sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego. - Instalacja Multimedialna ADRES

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD ROBÓT BRANŻA : Instalacje audiowizualne Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koy pośrednie [Kp]... % R Zysk od Kp [ZKp]... % Kp(R) Zysk od R [Zr]... % R+Kp(R)+ZKp(Kp), S Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Zakład Elektryczny Tomasz Zając Mikułowice 254

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Zakład Elektryczny Tomasz Zając Mikułowice 254 Zakład Elektryczny Toasz Zając Mikułowice 254 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa teletechnicznej instalacji wewnętrznej i instalacji sygnalizacji pożarowej w rozbudowywany budynku Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja poieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Inforacji Modernizacja sieci Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja zdalnego otwarcia okien (do

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne dla kotłowni Zgierz Sadowa 6a TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Instalacje elektryczne dla kotłowni Zgierz Sadowa 6a TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz 1 INSTALACJA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNII 3 UZIEMIENIE OCHRONNE KOT- ŁOWNII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA POZNAŃ 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212225-9 Hale sportowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314200-3 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st. Warszawy ul. Bea 70, -225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL. TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO

TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL. TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEDMIAR TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO Kosztorys inwestorskikst Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Projekt wykonawczy budowy onitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS na wykonanie systemu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY

KOSZTORYS na wykonanie systemu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY TK SYSTEM 25-627 Kielce, ul. Władysława Łokietka 8 KOSZTORYS na wykonanie systeu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY Nazwa Inwestycji : Okablowanie Strukturalne Pawilonów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznych w obiekcie MOPS w Katowicach przy ul. Morcinka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r. Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplny Krzyżanowskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej, odernizacja kotłowni gazowej wraz z wyianą kotła - prace elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie infrastruktury kablowej

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie infrastruktury kablowej Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury telekounikacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : 11 sierpnia 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : 11 sierpnia 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR - Węzeł cieplny - Białostocka 6 NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ węzła cieplnego w budynku ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Białostocka 6 INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga

Bardziej szczegółowo

L3-SYSTEM Andrzej Kowalczyk Warszawa ul. Farbiarska 9C. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Kowalczyk DATA OPRACOWANIA :

L3-SYSTEM Andrzej Kowalczyk Warszawa ul. Farbiarska 9C. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : L3-SYSTEM Andrzej Kowalczyk 2-862 Warszawa ul. Farbiarska 9C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA UPS - PRACOWNIA MIKROANALIZY INSTYTUTU GEOCHEMII, MINERALOGII i PETRO- LOGII WYDZIAŁU GEOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : maj 2009r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kwartał 2009r.

SPORZĄDZIŁ : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : maj 2009r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kwartał 2009r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Szeroka 14.3 INWESTOR : Zakład BudŜetowy Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych

Bardziej szczegółowo