Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych"

Transkrypt

1 TQM w budownictwie Materiały z IX Sympozjum SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Warszawa 2010

2 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Warszawa

3 Autorzy: dr hab. inż. PIOTR WITAKOWSKI, prof. nadzw. ITB (rozdz. 1 i 2) mgr inż. RYSZARD GRAUMAN (rozdz. 3) prof. dr hab. inż. JERZY BERNASIK, dr inż. SŁAWOMIR MIKRUT (rozdz. 4) mgr WIKTOR KWIATKOWSKI (rozdz. 5) dr inż. GUSTAW MAZUREK (rozdz. 6) mgr inż. MICHAŁ KOZARZEWSKI (rozdz. 7) prof. dr hab. inż. TADEUSZ UHL, dr inż. ARTUR HANC (rozdz. 8) Redaktor naukowy: dr hab. inż. PIOTR WITAKOWSKI, prof. nadzw. ITB Skład komputerowy: PIOTR WITAKOWSKI Projekt okładki: EWA KOSSAKOWSKA Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2010 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format pdf Złożono w maju 2010 r. 2

4 Spis treści 1. WPROWADZENIE WSTĘP SYSTEMY JAKOŚCI I INFORMATYZACJA BUDOWNICTWA INFORMATYZOWANIE I MONITOROWANIE PLACU BUDOWY SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU RMS I JEGO SEGMENTY ZAKOŃCZENIE CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH. OBECNE MOŻLIWOŚCI I ROZWÓJ GENEZA CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Teleinformatyka i systemy jakości Specyfika TQM w budownictwie Wyjątkowość budownictwa betonowego System zdalnego monitoringu RMS i jego segmenty Zdalny Monitoring Wizualny Remote Video Monitoring Zdalny monitoring w budownictwie CENTRUM USŁUG ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Schemat działania Centrum i jego struktura informatyczna Baza danych i jej zasoby Oprogramowanie System Zarządzania Jakością Robót SZJ Obiektywność i wiarygodność danych PODSYSTEMY LABORATORYJNE System Kinematycznego Badania Betonu - KBB Skomputeryzowany System Kalorymetryczny - SSK System Badania Dynamiki Narastania Wytrzymałości - DNW Podsystem Pomiaru Mikroodkształceń - SPM Laboratoryjny Podsystem Pomiaru Temperatury - APEK Podsystem Doświadczalnej Weryfikacji Laboratoryjnej - DWL PODSYSTEMY OBLICZENIOWE System symulacji komputerowej dojrzewania betonu - CONCRETE System Zdalnego Pomiaru Dojrzałości - SPD (MATUROMETR) PODSYSTEMY ZDALNEGO POMIARU Podsystem zdalnego pomiaru temperatury - SPT-GSM-GPS Podsystem zdalnego pomiaru wilgotności SPW Podsystem zdalnego pomiaru rezystancji SPR Podsystem zdalnego obserwacji wizualnej ZOW Podsystem zdalnego pomiaru przemieszczeń ZPP

5 2.6. POTRZEBY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Ocena ogólna Podsystemy laboratoryjne - potrzeby i zamiary Podsystemy zdalnego pomiaru - potrzeby i zamiary Systemy łączności bezprzewodowej i uniwersalny segment transmisji System powiązania inwestycji z terenem i wirtualna budowa ZAKOŃCZENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RENOWACJI CMENTARZA ORLĄT LWOWSKICH HISTORIA POWSTANIA I ODBUDOWY CMENTARZA OPIS TERENU I UKŁADU PRZESTRZENNEGO CMENTARZA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTANE PRZY REMONCIE CMENTARZA Kanalizacja deszczowa Drenaż Naprawa elementów betonowych w technologii Hydrostop Izolacja katakumb preparatem bentonitowym BentoGrout UWAGI KOŃCOWE ZAUTOMATYZOWANE WYZNACZANIE DEFORMACJI BUDOWLI NA PODSTAWIE ZDJĘĆ CYFROWYCH INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII KONCEPCJA FOTOGRAMETRYCZNEGO SYSTEMU BLISKIEGO ZASIĘGU DO OKREŚLANIA ANOMALII KSZTAŁTU WYSMUKŁYCH BUDOWLI W CZASIE PRAWIE RZECZYWISTYM FOTOTEODOLIT CYFROWY ZBUDOWANY NA BAZIE KAMERY CYFROWEJ ROLLEIMETRIC FOTOGRAMETRYCZNE NIE ZAUTOMATYZOWANE WYZNACZANIE IMPERFEKCJI KSZTAŁTU WYSMUKŁEJ BUDOWLI TYPU WIEŻOWEGO KOMPUTEROWA ANALIZA ZDJĘĆ CYFROWYCH O ZNANEJ ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ POD KĄTEM OKREŚLENIA KSZTAŁTU WYBRANYCH OBIEKTÓW Pozyskiwanie obrazów cyfrowych Opis metod określania kształtu wybranych obiektów SYSTEM POMIAROWY DO OKREŚLANIA IMPERFEKCJI KSZTAŁTU BUDOWLI Założenia systemu Zaimplementowane algorytmy TESTOWANIE I OCENA DOKŁADNOŚCI NOWO OPRACOWANEGO, DOKŁADNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO RTP OPIS PRZEPROWADZONYCH EKSPERYMENTÓW WYNIKI TESTOWANIA I WNIOSKI

6 5. ZDALNE ROZLICZANIE I ANALIZA KOSZTÓW EKSPLOATACJI MASZYN UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO ORGANIZACYJNE PRACY MASZYN ROBOCZYCH ARCHITEKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SZMIRTT OPROGRAMOWANIE I PRZYKŁADOWE RAPORTY Karta pracy Lokalizowanie pojazdów i analiza ich tras Raport analityczne Raporty syntetyczne KORZYŚCI EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA SYSTEMU PODSUMOWANIE UNIWERSALNY MODUŁ POMIAROWY MONITORING WIELKOŚCI FIZYCZNYCH NA PLACU BUDOWY ARCHITEKTURA SYSTEMU POMIAROWEGO KONCEPCJA UNIWERSALNEGO MODUŁU POMIAROWEGO PROTOTYPOWY MODUŁ POMIAROWY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ KIERUNKI DALSZYCH PRAC MONITOROWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO W PEKINIE WPROWADZENIE MONITOROWANIE DŁUGOTERMINOWE ORAZ SYSTEM PRZENOŚNY CZUJNIKI WYKORZYSTYWANE W POMIARACH PARAMETRÓW STRUKTUR KARTY AKWIZYCJI DANYCH WYKORZYSTYWANE DO PRZENOŚNEGO TESTOWANIA STRUKTUR OBIEKTÓW WYTRZYMAŁE SYSTEMY WBUDOWANE SŁUŻĄCE DO MONITOROWANIA DŁUGOTERMINOWEGO PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH SERII C ŚRODOWISKO PROJEKTOWANIA APLIKACJI ZAAWANSOWANA ANALIZA ORAZ PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW PODSUMOWANIE

7 8. NOWOCZESNY SYSTEM MONITOROWANIA DRGAŃ KONSTRUKCJI STRUCOM WSTĘP PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI SYSTEMÓW MONITOROWANIA STANU MOSTÓW SIEĆ CZUJNIKÓW OPRACOWANA W FIRMIE EC ELECTRONICS ARCHITEKTURA ZBUDOWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA MOSTU WERYFIKACYJNE (LABORATORYJNE) BADANIA SYSTEMU POMIAROWEGO WYNIKI BADAŃ ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI MOSTU STALOWEGO ZAIMPLEMENTOWANA PROCEDURA ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH WNIOSKI ZAŁĄCZNIK BIBLIOGRAFIA

8 1. WPROWADZENIE Piotr Witakowski Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników pracę będącą podsumowaniem obrad kolejnego IX już "Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie", jakie miało miejsce w dniu na terenie Instytut Techniki Budowlanej. Odbyło się pod tytułem "BEZPRZEWODOWY MONITORING OBIEKTÓW BUDOWLANYCH". Sympozja na temat kompleksowego zarządzania jakością mają już siedmioletnią tradycję. Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 5 listopada 2002 r. i poświęcone było technologiom GIS (Geographical Information Systems) i ich znaczeniu dla budownictwa. Z czasem problematyka Sympozjów zaczęła obejmować wszelkie sfery budownictwa, w których odbija się nowe podejście do jakości i dążenie do wdrożenia kompleksowego zarządzania jakością TQM, co wraz z informatyzacją jest zasadniczym wyznacznikiem nowoczesności we współczesnym budownictwie. Nowoczesność budownictwa nie oznacza tylko nowych materiałów i technologii, lecz przede wszystkim nowe podejście do zagadnień jakości. W tym kontekście istotną okolicznością jest rozwój systemów jakości. Rozwój tych systemów pozwala na osiąganie coraz wyższej jakości właściwie w każdej dziedzinie wytwórczości. Znaczenie tych systemów w budownictwie różni się jednak od ich znaczenia dla innych dziedzin gospodarki ze względu na konstrukcję prawa budowlanego. Zgodnie z prawem odpowiedzialność za to, czy obiekty budowlane spełniają wymagania podstawowe, spada na państwo. Wdrażanie systemów jakości w budownictwie znajduje oparcie w aparacie państwowym i stanowi jeden z najważniejszych czynników postępu w budownictwie. Przykładem intensywnych zmian w tym kierunku jest coraz powszechniejsze przyjmowanie i stosowanie standardów wyznaczanych przez normy ISO. Drugim takim czynnikiem postępu w budownictwie jest ogólny rozwój informatyki i stopniowe informatyzowanie wielu prac w dziedzinie budownictwa. Niektóre z nich, jak np. obliczenia projektowe, zostały już w całości zinformatyzowane. Inne uzyskują coraz silniejsze wsparcie ze strony informatyki, a dotyczy to w szczególności czynności związanych z wdrażaniem systemów jakości, co dowodzi możliwości wprowadzenia 1 dr hab. inż., prof. AGH, Instytut Techniki Budowlanej, Akademia Górniczo-Hutnicza 7

9 Piotr Witakowski głębokiego przewrotu w całej filozofii budowania. Zauważmy też, że szybkiemu rozwojowi informatyki towarzyszy równie szybki rozwój telekomunikacji. Co więcej, nie buduje się już obecnie żadnych urządzeń łączności, których działanie nie byłoby nadzorowane przez procesory, jak też nie buduje się żadnych urządzeń informatycznych bez możliwości teletransmisji. Obie te dziedziny wiedzy i techniki od kilka lat są ze sobą tak ściśle związane, iż obecnie mówimy o już o jednej wspólnej dziedzinie - teleinformatyce. Właśnie pojawienie się i rozwój teleinformatyki rodzi możliwość zrewolucjonizowania systemów budowlanych. Można więc stwierdzić, że w budownictwie mamy obecnie dwie lokomotywy postępu - teleinformatykę i systemy jakości. Obie te dziedziny rozwijały się dotąd niezależnie. Oczywistym jest jednak, że najskuteczniejsze będą dla postępu w budownictwie te działania, które stanowią połączone wykorzystanie osiągnięć teleinformatyki i systemów jakości. Po raz pierwszy w historii budownictwa pojawia się możliwość oceny jakości bez żadnych ograniczeń w czasie i przestrzeni. Mówiąc o nowoczesnym budownictwie mamy na myśli taki sposób budowania, którego intencją jest zapewnienie jakości, lecz środkami prowadzącymi do tego celu w praktyce jest informatyka. Zinformatyzowanie procesów budowlanych jest więc znamieniem nowoczesności budownictwa i można powiedzieć, że: tyle jest w technologii budowlanej nowoczesności ile w niej informatyki Systemy jakości i informatyzacja budownictwa Przez system jakości rozumie się ogół powiązanych ze sobą środków, których zastosowanie ma doprowadzić do sytuacji, iż przekazany do użytku produkt lub wyrób będzie spełniał wcześniej określone wymagania dobrej jakości. Wszystkie znane systemy jakości można podzielić na 4 poziomy: 1) systemy kontroli jakości. 2) systemy zapewnienia jakości. 3) systemy zarządzania jakością. 4) systemy kompleksowego zarządzania jakością. Działanie systemu kontroli jakości polega na kontroli jakości gotowych wyborów i eliminacji wyrobów wadliwych. Systemy zapewnienia jakości oparte o normy ISO z 1994 roku działają w oparciu o procedury zapewnienia jakości, które określają precyzyjnie wszystkie czynności składające się na proces wytwarzania i istotą tych systemów jest nie dopuszczenie do powstania produktu nie spełniającego kryterium jakości. Systemy zarządzania jakością działają w oparciu o normy ISO z 2000 roku i istotą tych systemów nie jest wierne przestrzeganie ustalonych procedur, lecz nieustanna analiza procesów i stałe ich doskonalenie celem poprawy jakości. Najwyższy poziom wśród systemów jakości stanowią systemy kompleksowego zarządzania jakością określane w skrócie TQM (ang. Total Quality Management). Są to systemy zarządzania 8

10 CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH jakością obejmujące całościowo wszystkie procesy funkcjonujące u wytwórcy i umożliwiające kompleksową optymalizację procesu wytwarzania. W dziedzinie budownictwa można obecnie spotkać wszystkie 4 systemy jakości. Wyraźnie widoczny jest jednak dynamiczny proces przechodzenia od niższych do wyższych poziomów systemów jakości. Wśród dużych przedsiębiorstw działających w obrębie budownictwa normą jest obecnie posiadanie certyfikatu ISO Ze względu na znaczną konkurencję w Unii i brak barier w postaci granic, przedsiębiorstwa nie posiadające tego certyfikatu nie mogą sprostać konkurencji i w praktyce nie mogą utrzymać się na rynku. Nie ma natomiast do tej pory przedsiębiorstwa budowlanego, które miałoby wdrożony system TQM. Podstawowym faktem jest zależność między poziomem systemu jakości, a zinformatyzowaniem danej instytucji - im wyższy poziom systemu jakości, tym większe wymagania wobec systemu informatycznego stosowanego przy tym systemie. Ekspansja informatyki w dziedzinie budownictwa jest faktem już od wielu lat i szereg sfer budownictwa zostało już zdominowane przez techniki informatyczne. Poniżej przedstawiono przykłady tych sfer budownictwa, które w praktyce zostały już całkowicie zinformatyzowane. 1. Obliczenia inżynierskie. Rozwój technik obliczeniowych opartych o metodę elementów skończonych MES doprowadził do całkowitego zarzucenia technik tradycyjnych. Właściwie wszelkie obliczenia inżynierskie - statyczne, dynamiczne, termiczne, hydrotechniczne i inne - wymagane przy projektowaniu obiektów budowlanych wykonuje się programami komputerowymi. Na rynku dostępnych jest wiele różnych programów zarówno krajowych jak też zagranicznych. 2. Projektowanie konstrukcji i sporządzanie dokumentacji technicznej. Dziedzina ta całkowicie została zdominowana przez zastosowanie programów komputerowego projektowania z dziedziny Computer Added Design. Programy te określane są w skrócie jako CAD. 3. Harmonogramowanie prac. Znanych jest od dawna szereg algorytmów służących do automatyzacji harmonogramowania prac budowlanych. Od kilku lat zaczyna w tej sferze dominować oprogramowanie firmy Microsoft znane pod nazwą MS PROJECT. Z polskich produktów zdobył uznanie i od wielu lat utrzymuje się na rynku pakiet PLANISTA. Z pakietu tego korzysta wiele programów kosztorysujących. 4. Kosztorysowanie prac. Istnieje wiele komputerowych systemów kosztorysowania. Wśród polskich programów najpopularniejsze są: NORMA, ZUZIA i WINBUD. Dostępna oferta handlowa zawiera wiele innych programów. Wszystkie te programy działają w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, tzw. KNR, i cenniki. 5. Sterowanie węzłami betoniarskimi. Wszystkie liczące się na rynku węzły betoniarskie produkujące beton towarowy zostały całkowicie skomputeryzowane. System komputerowy nie tylko steruje urządzeniami dozującymi i mieszalnikiem, 9

11 Piotr Witakowski lecz również tworzy samoczynnie dokumentację dla każdego wykonanego zarobu, co umożliwia pozytywne przejście auditu i uzyskanie certyfikatu ISO. 6. Obsługa finansowo-księgowa. Tak jak w innych dziedzinach gospodarki obsługa finansowo-księgowa w jednostkach organizacyjnych budownictwa została całkowicie zinformatyzowana, a na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych pakietów oprogramowania pozwalających na informatyczną obsługę wszystkich operacji finansowo-księgowych, a dodatkowo na wiele różnych analiz ekonomicznych praktycznie niewykonalnych bez zastosowania informatyki. 7. Zarządzanie bazami danych. Tradycyjne zasoby informacji budowlanej (katalogi, wykazy, rejestry itp.) właściwie już zanikły. Albo straciły swe znaczenie, albo zostały zinformatyzowane. Wszelkie zasoby informacji są obecnie przechowywane w bazach danych stanowiących jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć informatyki. Zarówno szybkość dostępu do informacji jak też wielkość zasobów przechowywanych we współczesnych bazach danych są zupełnie nie do osiągnięcia bez zastosowania technik komputerowych Powyższe przykłady nie wyczerpują zakresu zastosowania informatyki w budownictwie. Właściwie nie ma już obecnie takiej sfery, w której nie stosowano by komputerów i technik informatycznych. Jednakże już te powyżej wymienione przykłady ilustrują, jak wielki wpływ na współczesne budownictwo wywiera postęp w informatyce. Stwierdzenie to dotyczy w szczególności również wdrażania i udoskonalania w przedsiębiorstwie systemu jakości. Pamiętać ponadto trzeba, że dzięki teleinformatyce informacja może być przekazywana z ogromną prędkością na bardzo nawet duże odległości. Niejednokrotnie ma to decydujący wpływ na sprawność organizacji procesu budowlanego. Prawie wszystkie (poza sterowaniem węzłami betoniarskimi) wymienione powyżej zinformatyzowane sfery budownictwa mieszczą się jednak w ramach prac określanych jako biurowe. Informatyzacja tych sfer biegnie już od trzydziestu lat. Można stwierdzić, że cały zakres prac technicznych składających się na etap Projektowanie został już w pełni zinformatyzowany. Około 10 lat temu zaczął się okres informatyzowania etapów Realizacja i Eksploatacja. W odniesieniu do tych etapów coraz powszechniejsza staje się obsługa informatyczna obejmująca przygotowanie inwestycyjne, obsługę finansową i zarządzanie Informatyzowanie i monitorowanie placu budowy Informatyzacja etapu Realizacja wiąże się z całokształtem produkcji budowlanej. Istnieje duża elastyczność w podziale na roboty wykonywane w zamkniętych zakładach prefabrykacji i roboty wykonywane bezpośrednio na placu budowy. Problem ten dotyczy przede wszystkim budownictwa z betonu, który to materiał jest najbardziej powszechnie stosowany. 10

12 CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH Przeniesienie produkcji betonu z placu budowy do węzłów betoniarskich i powszechne stosowanie betonu towarowego, pozwoliło na wykorzystanie w produkcji betonu metod przemysłowych i tak jak w innych zamkniętych zakładach produkcji materiałów budowlanych na zastosowanie zinformatyzowanych systemów sterowania przemysłowego. Identyczny proces obserwuje się od dawna w zakładach prefabrykacji. Zlokalizowanie całego procesu produkcyjnego w jednej hali pozwala podobnie jak na węźle betoniarskim na pełne zmechanizowanie, a następnie zautomatyzowanie całego procesu. Jest oczywiste, że automatyzacja jest możliwa dzięki rozwojowi informatyki i implementacji jej osiągnięć w zakładzie prefabrykacji podobnie jak w zakładach produkcyjnych wielu branż przemysłowych. Co więcej, wzorem najbardziej zaawansowanych technicznie dziedzin przemysłowych obserwujemy kolejny etap rozwoju technologii w zakładach produkcyjnych polegający na robotyzacji. Zrobotyzowanie produkcji w takich dziedzinach jak przemysł elektroniczny lub samochodowy spowodowało radykalny spadek kosztów produkcji i wzrost jakości produktów. Jest rzeczą naturalną, że również zakłady prefabrykacji budowlanej przechodzić będą proces robotyzacji. Proces ten już się rozpoczął, a pierwsze zrobotyzowane węzły pojawiły się już i w polskich zakładach produkcji materiałów budowlanych [1, 2, 3]. Odrębny problem stanowi informatyzacja placu budowy. Wykonywanie robót na placu budowy różni się zdecydowanie od warunków zakładu przemysłowego m.in. tym, że uczestnicy procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy) przebywają na ogół w różnych miejscach, a sposób podejmowania decyzji wymuszony przez specyfikę robót zwykle nie pozwala na odkładanie decyzji w czasie. Dotyczy to przede wszystkim wykonywania konstrukcji betonowych, które charakteryzują się tym, ze wykonuje się je z innego materiału (mieszanki betonowej) niż przewidziany w projekcie. Dopiero po wylaniu mieszanki do deskowania powinna ona przejść transformację (gęstnienie, wiązanie i twardnienie) i przekształcić się w przewidziany w projekcie beton odpowiednie klasy. Jednakże dojrzewanie betonu zależy w istotny sposób od warunków pielęgnacji. Ewentualne błędy w tym procesie prowadzą w najlepszym razie do spadku jakości, a w najgorszym mogą prowadzić do katastrofy budowlanej. Wszelkie jednak decyzje technologiczne wymagają bieżącej informacji o sytuacji na placu budowy. Pamiętać też trzeba, że plac budowy charakteryzuje się nieprzewidywalnością. Nie chodzi tu tylko o to, że nie da się uniknąć zmian pogody. Nie da się przewidzieć wszystkich zmian w harmonogramie wynikających z opóźnienia w dostawach lub zmian w terminie zakończenia wcześniejszych operacji. Wszystko to sprawia, że zarządzanie placem budowy przypomina dowodzenie w czasie kampanii wojennej. Dlatego podstawą systemu jakości stosowanego na placu budowy musi być system informatyczny zapewniający wszystkim uczestnikom procesu budowlanego wspomniane informacje w czasie rzeczywistym. 11

13 Piotr Witakowski Wynika stąd, że system zarządzania jakością w budownictwie betonowym (a tym samym w budownictwie w ogóle) wymaga przestrzegania 3 zasad: ZASADA 1. Pomiary należy wykonywać "in situ". Pomiary i obserwacje należy wykonywać na placu budowy lub w miejscu użytkowania. Pamiętać trzeba, że warunki pomiaru współdecydują o wyniku. Badanie laboratoryjne zwykle przyniesie inne wyniki niż to samo badanie wykonane w warunkach budowy. ZASADA 2. Przetwarzanie należy wykonywać "w centrum". Przetwarzanie wyników pomiarów należy wykonywać w centrum obliczeniowopomiarowym. Dla pełnej analizy i oceny wyników niezbędne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji pochodzących: a) z różnych pomiarów, b) z różnych miejsc i c) z różnych czasów. Warunków takich nie da się spełnić bezpośrednio na placu budowy, toteż kompleksowa analiza wymaga transmisji wyników z placu budowy do centrali. ZASADA 3. Decydowanie należy umożliwiać "przy osobie". Osoba podejmująca decyzję (decydent) musi mieć udostępniony komplet informacji niezwłocznie i w tym miejscu, w którym aktualnie przebywa, gdyż zwłoka może mieć nieodwracalne skutki. Oznacza to konieczność transmisji wyników analizy do decydenta i konieczność transmisji jego decyzji na plac budowy. Konieczność spełnienia tych zasad oznacza, że zarządzanie jakością w budownictwie, a w szczególności w budownictwie betonowym, wymaga monitorowania potencjalnych zagrożeń dla obiektu System zdalnego monitoringu RMS i jego segmenty Monitoring często mylony jest z obserwacją. Trzeba więc podkreślić, że monitoring nie jest obserwacją, aczkolwiek w skład monitoringu wchodzi obserwacja. Monitoring (od łacińskiego słowa monitor - ostrzegający, przypominający) jest to działalność mająca na celu wykrywanie zagrożeń. Co za tym idzie niezbędne przy monitoringu jest wcześniejsze ustalenie rodzaju zagrożenia określenie warunku monitoringu - i dostosowanie systemu monitorowania do tego zagrożenia oraz ustalenie sposobu informowania o zagrożeniu. System monitoringu musi się więc składać zawsze z dwóch podsystemów: obserwacyjnego i ostrzegawczego. Podsystem obserwacyjny musi umożliwiać pozyskiwanie informacji stosownych do rodzaju potencjalnego zagrożenia. System ostrzegawczy musi być wyposażony w możliwość analizy obserwacji, porównywania jej ze stanami alarmowymi i przekazywania informacji o wystąpieniu stanów alarmowych pod z góry ustalone adresy. W zabezpieczeniu obiektów budowlanych przed stanami awaryjnymi znaczenie ma wyłącznie monitoring zdalny (ang. Remote Monitoring) wymagający zastosowania systemu zdalnego monitorowania (Remote Monitoring System). Przy takim monitoringu 12

14 CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH obserwator jest w miejscu na tyle odległym od miejsca obserwacji, że przekaz informacji z obiektu monitorowanego do obserwatora wymaga zastosowania odrębnej technologii transmisji. Do obserwatora może być przekazywana całość zaobserwowanej informacji lub też jedynie informacja wytworzona przez podsystem ostrzegawczy. Na system zdalnego monitoringu RSM składają się zawsze 4 segmenty: 1) segment obserwacji (czujnika) 2) segment transmisji 3) segment analizy (centrali) 4) segment dystrybucji Zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 2 Mimo znacznie większych trudności w budowie systemów monitoringu dla placu budowy niż w przypadku obiektów zamkniętych, ich rozwój jest warunkiem wdrażania systemów zarządzania jakością i TQM, toteż w pewnym sensie warunkuje ogólny postęp w budownictwie. Tym samym rozwój RSM dla budownictwa jest już zdeterminowany. Tak jak prace biurowe, tak również prace na placu budowy czeka informatyzacja, a w dalszej kolejności również stopniowa automatyzacja i robotyzacja podobna do tej, jaką obserwujemy w zamkniętych zakładach przemysłowych [4]. Procesy te są szczegółowo omówione w rozdziale drugim poświęconym budowie Centrum Usług Zarządzania Jakością w Budownictwie. Pozostałe rozdziały ukazują wybrane najnowsze narzędzia i technologie, które mogą być już wdrażane na placu budowy przyczyniając się do teleinformatyzacji i budowie systemów RSM dla placu budowy. Jak ukazano powyżej, podstawowym warunkiem jest zawsze pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na placu budowy i udostępnienie jej wszystkim systemom, urządzeniom i osobom, które wymagają tej informacji dla prawidłowego działania i decyzji. W warunkach budowy oznacza to konieczność przeniesienia tej informacji on line w różne miejsca niezależnie od czasu. Wymaga to przełamania ograniczeń dla informacji wynikających z czasu i przestrzeni. Po raz pierwszy w historii budownictwa stało się to nie tylko możliwe teoretycznie, lecz praktycznie. Ukazaniu tej możliwości służą kolejne Sympozja nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie Zakończenie Jak wspomniano na wstępie Sympozja na temat kompleksowego zarządzania jakością mają już siedmioletnią tradycję. Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 5 listopada 2002 r. i poświęcone było technologiom GIS (Geographical Information Systems) i ich znaczeniu dla budownictwa. Kolejne sympozja poświęcone były wybranym zagadnieniom mającym znaczenie dla zarządzania jakością. Ich terminy i tematykę przedstawia Tablica 1, a ich szczegółowy program ukazuje załącznik zamieszczony na końcu pracy. Jak można zauważyć, z czasem problematyka Sympozjów zaczęła 13

15 Piotr Witakowski obejmować wszelkie sfery budownictwa, w których odbija się nowe podejście do jakości i dążenie do wdrożenia kompleksowego zarządzania jakością TQM, co wraz z informatyzacją jest zasadniczym wyznacznikiem nowoczesności we współczesnym budownictwie. Tablica 1. Sympozja nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie Nr sympozjum Tytuł Data Liczba referatów I Technologia MAPINFO jako podstawa systemu kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie II Informatyczny system zarządzania środowiskiem obliczeniowo-pomiarowym jako podstawa systemu kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie III Informatyzacja procesów pomiarowych jako warunek kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie IV Zdalne pomiary, obserwacje i decyzje jako warunek kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie V Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych Metody optyczne i nie optyczne VI Zdalne pomiary przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w obiektach budowlanych VII Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych VIII Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy IX Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Oddając do rąk Czytelników kolejną pracę poświęconą wykorzystaniu najnowszych zdobyczy informatyki dla podniesienia jakości w budownictwie mamy świadomość, że zagadnienia te mają duże znaczenie dla całej filozofii budowania i oceny wytworów budownictwa. Dzięki wykorzystaniu tzw. high-tech po raz pierwszy otwiera się bowiem możliwość stworzenia w budownictwie kompleksowego systemu zarządzania jakością. 14

16 CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH Do niedawna zagadnienia jakości w budownictwie budziły zwykle złe skojarzenia. Z jednej strony uważano budownictwo za prymitywną dziedzinę techniki, z drugiej zaś za dziedzinę, w której niska jakość jest immanentnie z nią związana. Obecnie rysuje się możliwość całkowitego odwrócenia tych wyobrażeń. Zastosowanie teleinformatyki może przekształcić budownictwo w dziedzinę produkcji, w której jakość odgrywa znaczenie podstawowe. Jednocześnie pozwoli na optymalizację procesów technologicznych, co może stać się źródłem wielkich oszczędności finansowych. Cel ten wart jest wysiłków całego środowiska naukowo-badawczego stanowiącego zaplecze budownictwa. Temu też służą kolejne Sympozja na temat kompleksowego zarządzania jakością. Niniejsza praca stanowi podsumowanie obrad IX Sympozjum zatytułowanego "Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych". Po raz drugi praca ta ma formę dostosowaną do nowoczesnych środków przekazu. Wzorem publikacji materiałów z VII Sympozjum zasadniczą formą jest publikacja internetowa. Jednakże na życzenie Czytelnika Wydawnictwo może wykonać i sprzedać zarówno kopię elektroniczną pracy jak też wydrukować ją w formie papierowej. Warto zaznaczyć, że materiały z II i III Sympozjum zostały opublikowane w serii Poradniki przez wydawnictwo ITB [5, 6], materiały z VII Sympozjum zostały publikowane na stronie internetowej Wydawnictwa ITB [7], a materiały z VIII Sympozjum ukazały się w postaci drukowanej nakładem PIAP [8]. Dzięki swemu interdyscyplinarnemu charakterowi praca niniejsza ma w zamierzeniach autorów odgrywać rolę poradnika dla tych wszystkich, którzy będąc specjalistami w wybranych dziedzinach potrzebują uzupełniających informacji z innych dziedzin dla uzyskania wiedzy o całości problematyki związanej z budową systemu kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. W budowie takiego systemu powinny uczestniczyć zarówno osoby i instytucje specjalizujące się w budownictwie, jak też osoby i instytucje specjalizujące się w teleinformatyce. W każdej z tych dziedzin potrzebna jest współpraca praktyków jak też osób pracujących w ośrodkach naukowo-badawczych. Autorzy pragnęliby, aby Czytelnicy potraktowali niniejszą publikację również jako zaproszenie do takiej współpracy. 15

17 2. CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH. OBECNE MOŻLIWOŚCI I ROZWÓJ Piotr Witakowski Geneza Centrum Usług Internetowych Teleinformatyka i systemy jakości W potocznym rozumieniu przez nowoczesność w budownictwie rozumie się zastosowanie nowych materiałów, jakich dostarcza nieustanny postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej, oraz zastosowanie nowych technologii, jakie powstają dzięki rozwojowi techniki maszynowej i informatyzacji. Ich znamieniem jest uprzemysłowienie placu budowy, zastępowanie pracy żywej pracą maszyn, wzrost szybkości wznoszenia obiektów budowlanych i wzrost parametrów tych obiektów. Obserwujemy powstawanie mostów o coraz większej rozpiętości i budynków o coraz większej wysokości. Ocena nowoczesności budownictwa według takich kryteriów byłaby jednak powierzchowna. Najważniejszym znamieniem nowoczesnego budownictwa jest jakość, przez która należy rozumieć stopień doskonałości w spełnianiu wymagań podstawowych określonych w dyrektywie EWG [9] i prawie budowlanych [10] oraz wymagań projektowych. Zasadniczą różnicą w stosunku do dawniejszego sposobu budowania jest nacisk na zapobieganie powstaniu lub eksploatacji obiektu wadliwego. Jeśli w przeszłości nawet zaostrzano kontrole jakościowe, to dotyczyły one istniejącego obiektu w trakcie jego budowy lub eksploatacji. Obecnie stosowane systemy jakości mają na celu nie dopuszczenie do tego, aby wadliwy obiekt w ogóle powstał i dotyczą elementów poprzedzających jego budowę lub wytworzenie elementu składowego w trakcie budowy [11]. Przekłada się to również na trwałość obiektu budowlanego i okres użytkowania nie wymagający interwencji technicznych. Stało się to możliwe dzięki pojawieniu się nowych możliwości kontroli jakości, jakie wnosi przede wszystkim postęp w dziedzinie informatyki, a ściślej biorąc teleinformatyki. Mówimy, że w dziedzinie budownictwa działają dwie "lokomotywy postępu" - teleinformatyka i systemy jakości. Dotychczasowa informatyzacja w dziedzinie budownictwa dotyczyła przede wszystkim prac biurowych. Były to prace występujące przede wszystkim w etapie 1 dr hab. inż., prof. AGH, Instytut Techniki Budowlanej, Akademia Górniczo-Hutnicza 16

18 CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH projektowania związane w wykonaniem niezbędnych obliczeń i dokumentacji. Dla wykonania takich prac wystarczała mówiąc umownie "informatyzacja pomieszczeń biurowych". Z punktu widzenia jakości najważniejszy w budownictwie jest jednak etap realizacji - niezbędne jest zinformatyzowanie placu budowy. Nowoczesność budownictwa oznacza przede wszystkim nowe podejście do zagadnień jakości. W tym kontekście istotną okolicznością jest rozwój systemów jakości. Rozwój tych systemów pozwala na osiąganie coraz wyższej jakości właściwie w każdej dziedzinie wytwórczości. Znaczenie tych systemów w budownictwie różni się jednak od ich znaczenia dla innych dziedzin gospodarki ze względu na konstrukcję prawa budowlanego. Zgodnie z prawem odpowiedzialność za to, czy obiekty budowlane spełniają wymagania podstawowe spada na państwo [9]. Wdrażanie systemów jakości w budownictwie znajduje oparcie w aparacie państwowym i stanowi jeden z najważniejszych czynników postępu w budownictwie. Przykładem intensywnych zmian w tym kierunku jest coraz powszechniejsze przyjmowanie i stosowanie standardów wyznaczanych przez normy ISO. Przez system jakości rozumie się ogół powiązanych ze sobą środków, których zastosowanie ma doprowadzić do sytuacji, iż przekazany do użytku produkt lub wyrób będzie spełniał wcześniej określone wymagania dobrej jakości. Wszystkie znane systemy jakości można podzielić na 4 poziomy 5) Systemy kontroli jakości. Systemy z tego poziomu znane są od dawna. Ich działanie polega na funkcjonowaniu kontroli jakości gotowego wyboru i porównanie go z kryteriami oceny jakości. Jeśli wyrób nie spełnia założonych kryteriów jest eliminowany z dalszego obrotu, skutkiem czego do użytkowania przekazywane są wyłącznie wyroby o dobrej jakości. Znamieniem systemów tego poziomu są istniejące do niedawna działy kontroli jakości i stanowiska brakarza we wszystkich większych zakładach produkcyjnych. 6) Systemy zapewnienia jakości. Systemy te działają w oparciu o normy ISO (International Standard Organisation) z 1994 roku. Cechą charakterystyczną tych systemów jest działanie w oparciu o procedury zapewnienia jakości. Procedury te określają precyzyjnie wszystkie czynności składające się na proces wytwarzania i warunki, w jakich te czynności powinny być wykonane, aby uzyskać wyrób dobrej jakości. W odróżnieniu od systemów kontroli jakości istotą tych systemów jest nie dopuszczenie do powstania produktu nie spełniającego kryterium jakości. 7) Systemy zarządzania jakością. Systemy te działają w oparciu o normy ISO z 2000 roku. Cechą charakterystyczną tych systemów jest działanie w oparciu o wyróżnienie w całym procesie wytwarzania procesów składowych mających wpływ na jakość wyrobu końcowego. W odróżnieniu od systemów zapewnienia jakości, istotą tych systemów nie jest wierne przestrzeganie ustalonych procedur, lecz nieustanna analiza procesów i stałe ich doskonalenie celem poprawy jakości. Systemy takie 17

19 Piotr Witakowski umożliwiają stałe udoskonalanie procesów przez implementację najnowszych osiągnięć techniczno-organizacyjnych. 8) Systemy kompleksowego zarządzania jakością. W literaturze anglosaskiej określane są one mianem Total Quality Management - w skrócie TQM. Są to systemy zarządzania jakością, lecz obejmujące wszystkie procesy funkcjonujące u wytwórcy i umożliwiające kompleksową optymalizację procesu wytwarzania. Optymalizacja nie obejmuje tu funkcjonowania każdego z procesów oddzielnie, lecz wspólnie traktuje je wszystkie jako całość. W dziedzinie budownictwa można obecnie spotkać wszystkie 4 systemy jakości. Wyraźnie widoczny jest jednak dynamiczny proces przechodzenia od niższych do wyższych poziomów systemów jakości. Wśród dużych przedsiębiorstw działających w obrębie budownictwa normą jest obecnie posiadanie certyfikatu ISO Ze względu na znaczną konkurencję w Unii i brak barier w postaci granic, przedsiębiorstwa nie posiadające tego certyfikatu nie mogą sprostać konkurencji i w praktyce nie mogą utrzymać się na rynku. Nie ma natomiast do tej pory przedsiębiorstwa budowlanego, które miałoby wdrożony system TQM. Nie cały jednak cykl życia budowli podlega zarządzaniu jakością. Najczęściej dotyczy to jedynie etapu realizacji i rzadko etapu eksploatacji zwykle tylko w fazie napraw i remontów. Można więc stwierdzić, że systemy jakości wchodzą do budownictwa opieszale wolniej niż w wielu gałęziach przemysłu. Jest to poniekąd zrozumiałe ze względu na specyfikę budownictwa., które musi operować dużymi wymiarami i masami, na dużych odległościach, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Podniesienie funkcjonujących w budownictwie systemów jakości na wyższy poziom i objęcie nimi pozostałych etapów cyklu życia budowli jest jednak tylko kwestią czasu. Tak jak w innych gałęziach przemysłu również w budownictwie rozwój systemów jakości zmierza do stworzenia systemu kompleksowego zarządzania jakością TQM. Pojawienie się i rozwój teleinformatyki rodzi możliwość zrewolucjonizowania systemów budowlanych. Po raz pierwszy w historii budownictwa pojawia się możliwość oceny jakości bez żadnych ograniczeń w czasie i przestrzeni. Mówiąc o nowoczesnym budownictwie mamy na myśli taki sposób budowania, którego intencją jest zapewnienie jakości, lecz środkami prowadzącymi do tego celu w praktyce jest informatyka. Zinformatyzowanie procesów budowlanych jest więc znamieniem nowoczesności budownictwa i można powiedzieć, że: Tyle jest w budownictwie nowoczesności ile w nim jest informatyki. Pamiętać ponadto trzeba, że dzięki teleinformatyce informacja może być przekazywana z ogromną prędkością na bardzo nawet duże odległości. Niejednokrotnie ma to decydujący wpływ na sprawność organizacji procesu budowlanego. 18

20 CENTRUM BUDOWLANYCH USŁUG INTERNETOWYCH Specyfika TQM w budownictwie Początek wieku XXI przyniósł nowe jakościowo zjawiska wpływające bezpośrednio na technologie budowlane i zmieniające stopniowo całą filozofię budowania, a jednocześnie stwarzające możliwość wprowadzenia w budownictwie kompleksowego zarządzania jakością - TQM. Zjawiska te polegają na implementacji w budownictwie najnowszych osiągnięć z dziedziny teleinformatyki i informatyzowaniu samego placu budowy. Oprócz ogólnego postępu w dziedzinie elektroniki, teleinformatyki i miernictwa istotnymi elementami w tym procesie były: rozwój Internetu, rozwój sieci bezprzewodowych WLAN, usunięcie sygnału zakłócającego w GPS, rozwój systemów informacji geograficznej GIS i rozwój systemów zdalnego monitoringu RMS. W wyniku tych przemian stało się możliwe pozyskiwanie właściwie każdej informacji o obiekcie budowlanym w sposób zdalny, tj. bez konieczności obecności na obiekcie. Po raz pierwszy w historii budownictwa pojawiła się możliwość obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych bez żadnych ograniczeń wynikających z czasu i przestrzeni. Z punktu widzenia technik pomiarowych cały glob ziemski może być traktowany jak pomieszczenie laboratoryjne w dowolnym miejscu i dowolnym czasie możemy mieć komplet informacji o interesującym nas obiekcie, jeśli tylko zainstalowano na nim odpowiednie urządzenia obserwacyjno-pomiarowe. W szczególności możemy mieć w czasie rzeczywistym komplet informacji o procesie budowy i poddać go analizie niezbędnej z punktu widzenia TQM. Powszechne zastosowanie znalazła teleinformatyka w zarządzaniu procesem budowy i coraz częściej znajduje zastosowanie przy wspieraniu zarządzania jakością z uwzględnieniem informacji zbieranych na placu budowy - w pracy [12] można znaleźć informacje o zastosowaniu teleinformatyki w zarządzaniu jakością w budownictwie chińskim. Informatyzacja placu budowy obejmuje stopniowo wszystkie rodzaje prac. Najbardziej znamienne jest stopniowe automatyzowanie prac budowlanych, co nie byłoby możliwe bez zastosowania teleinformatyki. Podkreślenia wymaga fakt, że proces produkcji budowlanej przebiegający na placu budowy w istotny sposób różni się od procesu produkcyjnego przebiegającego w zamkniętym zakładzie przemysłowym. Różnice spowodowane są: odmienną strukturą zarządzania, zależnością od lokalnych warunków, zmiennymi warunkami wykonawstwa, nieprzewidywalnością wydarzeń decydujących o jakości, rozległością obszaru, na którym mogą toczyć się wydarzenia podlegające ocenie z punktu widzenia jakości, 19

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo