Monitor płodu Avalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor płodu Avalon"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów

2

3 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona ta instrukcja 9 Przed rozpoczęciem monitorowania upewnij się, czy płód żyje 10 Podstawowe informacje o monitorach płodu serii Avalon 11 2 Co nowego 19 Co nowego w wersji J.3? 19 Co nowego w wersji G.0? 22 3 Obsługa podstawowa 27 Wykonywane pomiary 27 Avalon FM20 i FM30 28 Avalon FM40 i FM50 30 System przetworników Avalon CL 31 Zapoznanie z działaniem monitora Avalon FM20/FM30 31 Poznawanie monitora Avalon FM40/FM50 34 Podłączanie monitora do sieci elektrycznej AC 36 Przetworniki przewodowe 36 Zapoznanie z działaniem przetwornika Avalon CL 38 Przetworniki bezkablowe 41 Moduły bezkablowe 45 Obsługa i nawigacja 47 Tryby pracy 53 Automatyczny wybór układu ekranu 54 Ustawienia 55 Przygotowanie do monitorowania 57 Po zakończeniu monitorowania 92 Przełączanie monitora w tryb gotowości 93 Odłączanie od źródła zasilania 93 Działanie monitora w przypadku braku zasilania sieciowego 93 Monitorowanie po awarii zasilania 94 Wykrywanie usterek 94 4 FM20/30 z opcjonalnym akumulatorem 95 Zewnętrzny zasilacz sieciowy M8023A 95 Korzystanie z akumulatorów 96 Optymalizacja wydajności akumulatora 99 Przechowywanie akumulatora 101 Bezkablowe monitorowanie z zastosowaniem monitora FM20/30 z opcjonalnym akumulatorem 101 Transport pacjentki w szpitalu 102 3

4 5 Alarmy 103 Tryb alarmu 104 Systemy przywołania pielęgniarki 105 Wizualna sygnalizacja alarmowa 105 Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa 105 Potwierdzanie alarmów 108 Potwierdzanie alarmów technicznych odłączenia 108 Monit alarmowy 108 Pauzowanie lub wyłączanie alarmów 108 Progi alarmowe 111 Przeglądanie alarmów 112 Podtrzymanie alarmów 113 Testowanie alarmów 115 Zachowanie alarmów przy włączaniu monitora Alarmy pacjentki i komunikaty techniczne 117 Komunikaty alarmowe 117 Techniczne komunikaty alarmowe Przyjmowanie i wypisywanie 133 Przyjęcie/wypis z poziomu monitora 133 Kontrola nowej pacjentki 135 OB TraceVue/IntelliSpace Perinatal Stoper testu bezstresowego 137 Ustawianie funkcji autostartu i autostopu NST 137 Wyświetlanie stopera NST 137 Sygnalizacja upływu czasu 138 Wyświetlanie przycisków kontekstowych NST Raport testu bezstresowego 141 Konfiguracja raportu NST 141 Okno stanu raportu NST 142 Kryteria NST Weryfikacja międzykanałowa (CCV) 147 Błędna identyfikacja częstości akcji serca 147 Funkcja weryfikacji międzykanałowej 148 Omówienie porównań międzykanałowych 148 Przykłady zbieżności 149 Zalecane działania przy wystąpieniu alarmu technicznego zbieżności odczytów 152 4

5 11 Monitorowanie FHR i FMP za pomocą ultradźwięków 153 Charakterystyka techniczna 153 Ograniczenia technologii 154 Omyłkowe uznanie sygnału MHR za FHR 154 Wymagane elementy 155 Monitorowanie bezprzewodowe ważne uwagi 155 Przygotowanie do monitorowania 156 Wybór dźwięku serca płodu 157 Zmiana głośności dźwięku serca płodu 158 Profil ruchów płodu 158 Wykrywanie usterek 160 Informacje dodatkowe Monitorowanie FHR bliźniąt 171 Ważne wskazówki 171 Zewnętrzne monitorowanie bliźniąt 172 Wewnętrzne monitorowanie bliźniąt 173 Separacja zapisów FHR 173 Wykrywanie usterek Monitorowanie FHR trojaczków 179 Ważne wskazówki 179 Monitorowanie trojaczków 180 Separacja zapisów FHR 180 Standardowa kolejność separacji 181 Klasyczna kolejność separacji 182 Włączanie i wyłączanie separacji zapisów 183 Po włączeniu separacji zapisów 183 Po wyłączeniu separacji zapisów 183 Wykrywanie usterek Alarmy częstości akcji serca płodu 185 Zmiana ustawień alarmu 185 Zmiana opóźnienia alarmu utraty sygnału Zewnętrzne monitorowanie aktywności skurczowej macicy 187 Wymagane elementy 187 Zewnętrzne monitorowanie Toco 188 Czułość Toco 188 Wykrywanie usterek Inwazyjne monitorowanie aktywności skurczowej macicy 191 Wymagane elementy 191 Monitorowanie inwazyjne (IUP) 193 Wykrywanie usterek 193 5

6 17 Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą DECG 195 Omyłkowe uznanie sygnału MHR za FHR 195 Wymagane elementy 196 Wykonywanie połączeń 198 Monitorowanie DECG 199 Supresja artefaktów 200 Wykrywanie usterek 201 Kontrola trybu DECG Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi 203 Podstawowe informacje o nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia metodą oscylometryczną 203 Przygotowanie do pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną 205 Rozpoczynanie i kończenie pomiarów 207 Uruchamianie trybu automatycznego i ustawianie czasu powtarzania 208 Włączanie trybu sekwencji i konfigurowanie sekwencji 208 Wybór źródła alarmów 209 Pomoc w nakłuciu żyły 209 Kalibracja pomiaru NBP 209 Wykrywanie usterek Monitorowanie temperatury matki 211 Pomiar temperatury błony bębenkowej Monitorowanie SpO2 217 Wybór czujnika SpO2 217 Mocowanie czujnika 217 Podłączanie kabli SpO2 218 Pomiar SpO2 218 Wskaźnik jakości sygnału SpO2 (tylko FAST SpO2) 219 Ocena wątpliwego odczytu SpO2 220 Informacje o alarmach SpO2 220 Ustawianie modulacji sygnału 221 Ustawianie głośności QRS Częstość rytmu serca / tętna matki 223 Priorytety częstości rytmu serca / tętna matki 223 Omyłkowe uznanie sygnału MHR za FHR 224 MHR z elektrod MECG 224 Monitorowanie krzywej MECG 227 Częstość tętna mierzona za pomocą przetwornika Toco MP 230 Częstość tętna na podstawie SpO2 230 Zmiana ustawień progów alarmowych częstości rytmu / tętna 231 Średnia częstość tętna uzyskana na podstawie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi 231 Kontrola trybu MECG 231 6

7 22 Drukowanie krzywej EKG Tryb oszczędzania papieru przy pomiarach parametrów matki Odzyskiwanie danych 239 Odzyskiwanie zapisów na papierze 239 Odzyskiwanie zapisów z poziomu systemu OB TraceVue/IntelliSpace Perinatal 240 Ręczna rejestracja zachowanych danych Obsługa i czyszczenie 243 Uwagi ogólne 243 Czyszczenie i odkażanie 244 Czyszczenie i odkażanie akcesoriów związanych z monitorowaniem 246 Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów do pomiaru temperatury błony bębenkowej 246 Sterylizacja Czynności konserwacyjne 249 Kontrola wyposażenia i akcesoriów 249 Kontrola kabli i przewodów 249 Czynności konserwacyjne i harmonogram testów 250 Konserwacja rejestratora 250 Czyszczenie głowicy drukującej 254 Likwidacja zużytego monitora Akcesoria i materiały eksploatacyjne 257 Informacje na temat lateksu 257 Stacja bazowa Avalon CL 258 Przetworniki 258 Akcesoria płodowe 258 Akcesoria MECG 260 Akcesoria do nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia krwi 261 Akcesoria SpO2 264 Akcesoria do pomiaru temperatury błony bębenkowej 269 Papier rejestracyjny 269 Akumulatory Dane techniczne i zgodność z normami 271 Parametry środowiskowe 271 Wymiary i waga 273 Dane techniczne interfejsu 276 Specyfikacja 277 Specyfikacja rejestratora 288 Zgodne ekrany zewnętrzne: tylko FM40/FM Dane producenta 291 Znaki towarowe 291 Zgodność z przepisami i normami 291 7

8 Środowisko użytkowania 301 Monitorowanie po awarii zasilania 302 ESU, MRI i defibrylacja 302 Stymulatory rytmu serca i stymulatory elektryczne 302 Szybkie stany nieustalone/przepięcia 302 Symbole użyte na obudowie systemu Dodatek: Ustawienia domyślne 307 Ustawienia domyślne alarmów i pomiarów 307 Ustawienia domyślne rejestratora 310 Indeks 311 8

9 1 1Wprowadzenie Dla kogo jest przeznaczona ta instrukcja Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przeszkolonego personelu medycznego, który korzysta z monitorów płodu/matki Avalon FM20, FM30, FM40 i FM50 oraz systemu przetworników Avalon CL. Opisuje ona, w jaki sposób konfigurować oraz stosować monitor i przetworniki. Przed rozpoczęciem monitorowania pacjentów prosimy zapoznać się z całą instrukcją, w tym z ostrzeżeniami i uwagami. Należy również przeczytać i zachować instrukcje obsługi dołączane do wszelkich akcesoriów, gdyż zawierają one informacje na temat ich stosowania, obsługi i czyszczenia, które nie są powtarzane w tym dokumencie. Użytkownik powinien być: przeszkolony w obsłudze monitorów częstości czynności serca płodu (FHR), przeszkolony w interpretacji zapisów FHR, zaznajomiony ze stosowaniem aparatury medycznej oraz standardowymi procedurami wykorzystywanymi przy monitorowaniu płodów. Informacje dotyczące konfiguracji i serwisu monitora zawiera podręcznik konfiguracji Configuration Guide (tylko w jęz. angielskim) i instrukcje serwisowe Service Guides (tylko w jęz. angielskim) lub udziela ich autoryzowany dostawca usług serwisowych. Dany monitor może nie posiadać wszystkich funkcji i opcji opisanych w tej instrukcji. Wygląd monitora może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracjach. W tej instrukcji: Ostrzeżenie ostrzega przed poważnymi konsekwencjami, działaniami ubocznymi lub zagrożeniem zdrowia. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w ostrzeżeniach może być przyczyną śmierci lub poważnego urazu użytkownika bądź pacjenta. Uwaga wskazuje sytuacje, w których dla skutecznego i bezpiecznego korzystania z urządzenia konieczne jest wykazanie szczególnej uwagi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w uwagach może spowodować: drobne lub średnie obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub innego mienia, odległe ryzyko poważniejszych obrażeń ciała. Określenie Monitor odnosi się do całego monitora płodu/matki. Określenie Wyświetlacz odnosi się do fizycznej jednostki wyświetlającej dane. Określenie Ekran odnosi się do wszystkich informacji wyświetlanych na ekranie monitora, takich jak pomiary, alarmy, dane pacjentki itp. 9

10 1 Wprowadzenie FM30 Zawsze, gdy po lewej stronie nagłówka lub akapitu widnieje identyfikator monitora, oznacza to, że informacje w nim zawarte dotyczą wyłącznie monitora. W przeciwnym wypadku informacje odnoszą się do wszystkich modeli. Avalon CL Avalon CTS Jeśli po lewej stronie nagłówka lub akapitu widnieje jeden z tych identyfikatorów, oznacza to, że informacje zawarte w tej części instrukcji dotyczą określonego modelu systemu bezkablowych przetworników. W przeciwnym wypadku informacje odnoszą się do obu modeli. Instrukcje instalacji i opis techniczny zawiera odpowiednia instrukcja serwisowa Service Guide (tylko w jęz. angielskim) monitorów płodu. Przed rozpoczęciem monitorowania upewnij się, czy płód żyje 10 Obecnie stosowana technologia monitorowania płodu nie zawsze pozwala we wszystkich sytuacjach odróżnić sygnał częstości rytmu serca płodu (FHR) od sygnału rytmu serca matki (MHR). W związku z tym, przed rozpoczęciem stosowania monitora płodu, należy upewnić się że płód żyje za pomocą niezależnych metod, na przykład, palpacyjnie wyczuwając ruchy płodu lub wysłuchując tony serca płodu za pomocą fetoskopu, stetoskopu lub stetoskopu Pinarda. Jeżeli tonów serca płodu nie udaje się usłyszeć oraz nie można stwierdzić palpacyjnie jego ruchów, należy potwierdzić że płód żyje za pomocą ultrasonografii. W dalszej kolejności w trakcie monitorowania należy upewnić się, że źródłem sygnału FHR jest płód. Należy pamiętać, że: Zapis MHR może bardzo przypominać zapis FHR, a nawet zawierać akceleracje i deceleracje. W celu identyfikacji źródła tętna płodu nie wolno polegać wyłącznie na wyglądzie zapisów. Adnotacje Profilu Ruchów Płodu (FMP) na zapisie płodowym, jako jedyny dowód, nie zawsze wskazują, że płód jest żywy. Ciało obumarłego płodu może poruszać się, co może być odebrane przez monitor jako ruchy żywego płodu. Poniżej zamieszczany przykłady sytuacji, w których MHR może być omyłkowo uznane za FHR. Podczas stosowania przetwornika ultradźwiękowego: Istnieje możliwość, że odbierany sygnał pochodzi od matki z jej aorty lub innego dużego naczynia. Do pomyłki może dojść, gdy częstość rytmu serca matki (MHR) jest wyższa niż zwykle (szczególnie, gdy przekracza 100 bpm). W przypadku stosowania elektrody mocowanej do główki płodu: Impulsy elektryczne pochodzące z serca matki mogą być czasami przesyłane do monitora płodu poprzez ciało niedawno obumarłego płodu za pośrednictwem elektrody spiralnej i są widoczne jako pochodzenia płodowego. Zarejestrowany zapis MHR (i dowolne artefakty) można mylnie zinterpretować jako FHR (szczególnie gdy ich częstość przekracza 100 bpm). Gdy włączona jest rejestracja FMP: W przypadku obumarcia płodu adnotacje FMP na zapisie płodu mogą być powodowane przez: Ruchy obumarłego płodu podczas lub w następstwie ruchów matki. Ruchy obumarłego płodu podczas lub w następstwie badania palpacyjnego płodu (szczególnie gdy wywierany nacisk jest zbyt duży). Ruchy głowicy ultradźwiękowej.

11 1 Wprowadzenie Przetwornik ultradźwiękowy wykrywający ruchy pochodzenia matczynego, powstające na przykład podczas kaszlu. Patrz również Monitorowanie FHR i FMP za pomocą ultradźwięków na str. 153 i Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą DECG na str Aby zmniejszyć ryzyko pomylenia zapisu MHR z zapisem FHR, zaleca się prowadzenie monitorowania zarówno częstości rytmu serca matki, jak i płodu. Funkcja weryfikacji międzykanałowej (CCV), w którą wyposażony jest monitor, automatycznie wykrywa sytuacje, gdy zapis MHR nakłada się na zapis FHR. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Weryfikacja międzykanałowa (CCV) na str Podstawowe informacje o monitorach płodu serii Avalon Seria Avalon monitorów płodu obejmuje modele Avalon FM20, FM30, FM40 i FM50. Monitory FM20/FM30 i FM40/FM50 różnią się kształtem obudów, natomiast zasada działania jest bardzo zbliżona w przypadku wszystkich monitorów. Monitory płodu serii Avalon korzystają z tych samych przetworników, akcesoriów i oprogramowania oraz są zgodne z systemami przetworników do monitorowania płodu Avalon CL i Avalon CTS. Przeznaczenie urządzenia Monitory płodu/matki Avalon FM20 (M2702A), FM30 (M2703A), FM40 (M2704A) i FM50 (M2705A) firmy Philips są przeznaczone do: nieinwazyjnego monitorowania czynności serca i ruchów płodu; nieinwazyjnego monitorowania czynności serca, tętna, aktywności skurczowej macicy, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, saturacji i temperatury ciała matki; inwazyjnego monitorowania bezpośredniego zapisu EKG płodu, ciśnienia wewnątrzmacicznego, a także do wyświetlania i rejestrowania krzywych EKG matki i płodu (tylko FM30 i FM50); wyświetlania, zapisywania i rejestrowania danych oraz wartości parametrów życiowych pacjentów, a także generowania alarmów związanych z przekroczeniem wartości progowych ustawionych dla parametrów życiowych płodu i matki; przesyłania danych oraz wartości parametrów życiowych pacjentek do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej wykorzystywanego przez wyszkolony personel medyczny; stosowania w badaniach przedporodowych, śródporodowych oraz poporodowych w warunkach szpitalnych. Nie są one przeznaczone do użytku na oddziałach intensywnej terapii czy salach operacyjnych; monitorowania w kąpieli lub pod prysznicem (tylko bezkablowe przetworniki Avalon CL Toco + MP, przetworniki ultradźwiękowe i przetworniki do monitorowania EKG/IUP); stosowania podczas transportu pacjentek na terenie placówek medycznych, użytku w pozaszpitalnych placówkach medycznych, np. gabinetach lekarskich, a także w warunkach domowych (tylko FM20 i FM30). 11

12 1 Wprowadzenie OSTRZEŻENIE Monitory płodu/matki nie są przeznaczone do: stosowania podczas defibrylacji, zabiegów z wykorzystaniem aparatury elektrochirurgicznej ani obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI); prowadzenia pomiarów EKG u pacjentek podłączonych do stymulatora elektrycznego lub posiadających stymulatory rytmu serca; stosowania inwazyjnych pomiarów IUP i DECG płodu, stosowania modułu pacjentki (M2738A) i korzystania z systemu Avalon CL w budynkach mieszkalnych oraz podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, która zaopatruje budynki mieszkalne; pomiaru temperatury matki przy użyciu termometru do pomiaru temperatury błony bębenkowej (866149) w warunkach domowych. OSTRZEŻENIE Nie jest dozwolone wprowadzanie żadnych modyfikacji w monitorach płodu, przetwornikach i stacji bazowej Avalon CL. UWAGA Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza. Przed rozpoczęciem pracy z monitorem płodu wszyscy użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi. Ignorowanie informacji zawartych w instrukcji obsługi uznawane jest za nieprawidłowe użytkowanie urządzenia. Wskazania do stosowania Monitor płodu/matki Avalon FM20 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, saturacji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych, w badaniach przedporodowych, w warunkach domowych oraz w czasie transportu pacjentek na terenie placówki medycznej. Monitor płodu/matki Avalon FM30 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, EKG, saturacji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych, w badaniach przedporodowych, w warunkach domowych oraz w czasie transportu pacjentek na terenie placówki medycznej. 12

13 1 Wprowadzenie Monitor płodu/matki Avalon FM40 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, saturacji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych oraz w badaniach przedporodowych. Monitor płodu/matki Avalon FM50 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, saturacji, EKG, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych oraz w badaniach przedporodowych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa W tej instrukcji: Ostrzeżenie ostrzega przed poważnymi konsekwencjami, działaniami ubocznymi lub zagrożeniem zdrowia. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w ostrzeżeniach może być przyczyną śmierci lub poważnego urazu użytkownika bądź pacjenta. Uwaga wskazuje sytuacje, w których dla skutecznego i bezpiecznego korzystania z urządzenia konieczne jest wykazanie szczególnej uwagi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w uwagach może być przyczyną drobnych lub średnio ciężkich urazów, bądź uszkodzenia urządzenia lub innej własności, i niesie za sobą odległe ryzyko poważniejszych urazów. Niebezpieczeństwa związane z prądem elektrycznym OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Nie otwieraj obudowy monitora. Pozostaw czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Do podłączania urządzenia do uziemionego gniazdka sieciowego należy zawsze stosować dołączony przewód zasilający z uziemionym wtykiem. Nie wolno przerabiać wtyku przewodu zasilającego monitora płodu w celu dopasowania go do nieuziemionego gniazdka sieciowego. Nie wolno stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy elektrycznych. Tylko monitory FM20/FM30: Przewód uziemiający jest wymagany w celu zapewnienia zgodności elektromagnetycznej. Nie chroni on przed porażeniem elektrycznym. Ochronę tę zapewnia podwójna i/lub wzmocniona izolacja. Nie wolno podłączać żadnych urządzeń nie będących częścią systemu. Wszelkie urządzenia niemedyczne umieszczone i obsługiwane w pobliżu pacjenta muszą być zasilane poprzez zatwierdzony transformator izolacyjny, który zapewnia mechaniczne mocowanie przewodów zasilających i zakrycie wszystkich nieużywanych gniazd. Monitor płodu/matki NIE jest przeznaczony do stosowania podczas defibrylacji, zabiegów z wykorzystaniem aparatury elektrochirurgicznej ani obrazowania MRI. Przed rozpoczęciem zabiegu z zastosowaniem aparatury elektrochirurgicznej, obrazowaniem MRI, wykonaniem defibrylacji bądź obrazowaniem MRI, należy odłączyć wszystkie przetworniki, czujniki i akcesoria. Podczas dotykania pacjentki nie należy dotykać styków ładowania przetworników bezkablowych znajdujących się w stacji bazowej Avalon CL. 13

14 1 Wprowadzenie Prądy upływu: Jeżeli kilka elementów wyposażenia stosowanych do monitorowania pacjentki zostanie ze sobą połączonych, wynikowy prąd upływu może przekroczyć dopuszczalne limity. Zakłócenia częstotliwości radiowych OSTRZEŻENIE Połączenia radiowe krótkiego zasięgu mogą być przerywane z powodu zakłóceń pochodzących z innych źródeł fal radiowych znajdujących się w pobliżu, w tym kuchenek mikrofalowych, urządzeń bluetooth, urządzeń WLAN ( b,g,n) i telefonów bezprzewodowych. W zależności od siły i czasu trwania zakłóceń przerwy mogą trwać dłuższy czas. Utrata połączenia z powodu przekroczenia zasięgu transmisji, zakłóceń lub z innych powodów jest sygnalizowana alarmem technicznym Brak monit. główn. (w tym przypadku hostem jest monitor płodu) na module bezkablowym IntelliVue CL NBP lub CL SpO 2, albo alarmem technicznym Brak monit. główn., NBP bk odłączony lub SpO₂ bk-odłączony na monitorze płodu. Ważne jest prawidłowe skonfigurowanie kanałów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach serwisowych Service Guides (tylko w jęz. angielskim) i podręczniku konfiguracji Configuration Guide (tylko w jęz. angielskim). Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń magnetycznych wpływających na działanie stymulatora, należy zadbać o to, aby stacja bazowa Avalon CL nie znajdowała się w pobliżu wszczepionych stymulatorów. Sprzęt generuje i wykorzystuje pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i, jeżeli nie zostanie zainstalowany oraz nie jest stosowany zgodnie z dołączoną dokumentacją, może powodować zakłócenia łączności radiowej. Korzystanie z urządzenia w obszarze zamieszkałym może powodować zakłócenia, które w przypadku ich pojawienia się muszą zostać usunięte przez użytkownika za pomocą wszelkich dostępnych metod. W otoczeniu pacjentki lub w promieniu 1,0 m od jakiejkolwiek części systemu monitorowania płodu nie wolno używać telefonów bezprzewodowych/komórkowych ani innych przenośnych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe. Pacjentki ze stymulatorem: moc promieniowana przez bezkablowe moduły pomiarowe parametrów SpO 2 inbp w związku z łącznością krótkiego zasięgu (SRR) oraz inne źródła energii oczęstotliwości radiowej może być wystarczająca do zakłócenia pracy stymulatora w przypadku ich użytkowania w jego pobliżu. Z powodu efektu ekranowania przez ciało stymulatory wewnętrzne są nieco mniej wrażliwe na te zakłócenia niż stymulatory zewnętrzne. Niemniej jednak podczas monitorowania pacjentek stymulowanych konieczne jest zachowanie ostrożności. W celu zminimalizowania możliwości powstania zakłóceń należy unikać umieszczania i noszenia bezkablowych urządzeń pomiarowych w bliskiej odległości od stymulatora. Aby uzyskać informacje na temat podatności stymulatora na energię oczęstotliwości radiowej, należy skontaktować się z producentem urządzenia. 14

15 1 Wprowadzenie Środowisko użytkowania OSTRZEŻENIE Ryzyko wybuchu: Nie używaj w obecności mieszanin palnych środków anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu, ani w środowisku, w którym występuje wysokie stężenie tlenu w powietrzu. Użycie tych urządzeń w takim środowisku grozi wybuchem. W monitorach FM20 lub FM30 z opcją zasilania akumulatorowego używaj wyłącznie akumulatorów firmy Philips o numerze katalogowym M4605A. Korzystanie z innego akumulatora może stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Parametry środowiskowe: Dane techniczne monitorów, pomiarów i akcesoriów odnoszą się wyłącznie do warunków użytkowania temperatury, wilgotności i zakresu wysokości nad poziomem morza podanych w części Parametry środowiskowe na str Wnikanie płynów: Nie używaj monitora, który jest mokry. W przypadku rozlania płynów na monitor skontaktuj się z personelem serwisowym w placówce lub serwisantem firmy Philips. Nigdy nie zanurzaj monitora płodu ani bezkablowej stacji bazowej w płynie. Należy zabezpieczyć je przed rozpryskaniem lub rozlaniem się wody. Monitor płodu i bezkablową stację bazową należy ustawić w miejscu uniemożliwiającym kontakt z wodą lub innymi płynami oraz zanurzenie w nich. Nie wolno prowadzić monitorowania podwodnego (na przykład w kąpieli lub pod prysznicem) za pomocą przetworników przewodowych. Ekspozycja na ciepło: Aparatury nie wolno suszyć za pomocą urządzeń grzewczych, takich jak nagrzewnice, piecyki (także mikrofalowe), suszarki do włosów oraz lampy grzewcze. Nie wolno umieszczać sprzętu ani akcesoriów w autoklawie (w celu sterylizacji). Umiejscowienie urządzeń: Urządzenie nie powinno być stosowane obok innych urządzeń ani ustawiane na nich bądź pod nimi, chyba że określono inaczej. Środowiska niedozwolone: Monitory nie są przeznaczone do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego ani w otoczeniu o wysokim stężeniu tlenu (np. komory hiperbaryczne). 15

16 1 Wprowadzenie Alarmy OSTRZEŻENIE Podczas monitorowania płodu nie można całkowicie polegać na systemie sygnalizacji dźwiękowej. Ustawienie głośności alarmów na niskim poziomie lub wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej w trakcie monitorowania może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Należy pamiętać, że najbardziej niezawodną metodą monitorowania płodu jest połączenie ścisłego nadzoru przez personel z prawidłową pracą aparatury monitorującej. Systemy alarmowe monitora oraz podłączonego systemu informacji położniczych i nadzoru są niezależne i nie są zsynchronizowane. W trybie Tylko Techn. żadne alarmy płodu/matki nie są włączone ani sygnalizowane. Akcesoria OSTRZEŻENIE Akceptacja firmy Philips: Należy stosować wyłącznie akcesoria zaakceptowane przez firmę Philips. Używanie akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Philips może upośledzić funkcjonalność urządzenia i działanie systemu oraz stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo. Ponowne stosowanie: Nigdy nie należy stosować ponownie jednorazowych przetworników, czujników, akcesoriów itp., które są przeznaczone do jednokrotnego użytku lub stosowania wyłącznie u jednej pacjentki. Ponowne użycie może upośledzić funkcjonalność urządzenia i działanie systemu oraz stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo. Kompatybilność elektromagnetyczna: Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż wymienione może spowodować wzrost emisji elektromagnetycznej lub spadek odporności elektromagnetycznej systemu. Uszkodzenie: Nie należy używać czujnika uszkodzonego ani czujnika z odsłoniętymi stykami elektrycznymi. Kable i przewody: Podłączając urządzenia pomiarowe, należy zawsze zwracać uwagę na położenie kabli i przewodów NBP, aby zapobiec ich splątaniu lub uduszeniu pacjentki. Omówienie elementów systemu Rodzina monitorów płodu Avalon została wzbogacona o nowe bezkablowe funkcje pomiarowe do monitorowania parametrów życiowych matki i płodu. System Avalon CL obejmuje stację bazową Avalon CL, przetworniki Avalon CL i technologię obsługi modułów IntelliVue CL. Moduły IntelliVue CL są używane tylko do pomiarów parametrów życiowych matki w ramach rozwiązania Avalon CL. Dla rozróżnienia przetworników bezkablowych (CL) i modułów bezkablowych (CL) moduły bezkablowe są również określane jako moduły do pomiaru parametrów życiowych matki. Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich urządzeń. 16

17 1 Wprowadzenie Avalon FM20/FM30 i FM40/ FM50 Przetworniki przewodowe FM20/FM30 Stacja bazowa Avalon CL Przetworniki Avalon CL Moduły IntelliVue CL FM40/FM50 M2702A i M2703A Stacja bazowa Avalon CL M2704A i M2705A Przetwornik ultradźwiękowy (przewodowy) Przetwornik ultradźwiękowy Avalon CL (bezkablowy) Moduł NBP IntelliVue CL (bezkablowy) M2736A Przetwornik Toco/Toco MP (przewodowy) Przetwornik Avalon CL Toco+ MP (bezkablowy) Moduł SpO 2 IntelliVue CL (bezkablowy) M2734A i M2734B

18 1 Wprowadzenie Avalon FM20/FM30 i FM40/ FM50 Przetworniki przewodowe Przetwornik Toco+ z funkcją pomiaru EKG/IUP (przewodowy) Stacja bazowa Avalon CL Przetworniki Avalon CL Przetwornik do pomiaru EKG/ IUP Avalon CL (bezkablowy) Moduły IntelliVue CL M2735A Moduł pacjentki do pomiaru EKG/IUP M2738A 18

19 2 2Co nowego W tej części opisano najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia monitorów płodu oraz ich interfejsy użytkownika wprowadzone z oprogramowaniem w wersji J.3. W zależności od zakupionej konfiguracji, monitor płodu może nie być wyposażony we wszystkie funkcje opisane w niniejszej dokumentacji. Co nowego w wersji J.3? System przetworników Avalon CL System przetworników Avalon CL umożliwia bezkablowe monitorowanie za pomocą monitora Avalon FM20/FM30 i FM40/FM50 z tymi samymi funkcjami i parametrami funkcjonalnymi, jak w przypadku przewodowych urządzeń pomiarowych (np. monitorowanie bliźniąt i trojaczków). System przetworników Avalon CL jest prosty w obsłudze. Bezkablowe przetworniki przypisuje się w prosty sposób przez zadokowanie ich w bezkablowej stacji bazowej. Nie wymaga to dodatkowej konfiguracji. System przetworników Avalon CL oferuje następujące funkcje: Bezkablowe monitorowanie bliźniąt i trojaczków (patrz Monitorowanie FHR bliźniąt na str. 171 i Monitorowanie FHR trojaczków na str. 179) Pomiar SpO 2 i NBP u matki za pomocą modułów bezkablowych (patrz Moduły bezkablowe na str. 45) Pomiar tętna matki za pomocą bezkablowego przetwornika Toco + MP (Smart Pulse) (patrz Częstość rytmu serca / tętna matki na str. 223) Pomiar IUP lub EKG płodu/matki za pomocą przetwornika bezkablowego EKG/IUP (patrz Monitorowanie krzywej MECG na str. 227 i Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą DECG na str. 195) Wodoszczelne przetworniki bezkablowe umożliwiające monitorowanie w wodzie (patrz Monitorowanie w wodzie na str. 92) Przywołanie pacjentki umożliwiające wezwanie chodzącej matki za pośrednictwem sygnału dźwiękowego emitowanego przez noszone przez nią przetworniki bezkablowe (patrz Przywoływanie pacjentek na str. 91) Sygnał dźwiękowy przekroczenia zasięgu emitowany przez założone u pacjentki przetworniki bezkablowe, informujący, że zbliżyła się do granicy obszaru zasięgu aktywnego sygnału (patrz Zasięg łączności radiowej przetworników bezkablowych na str. 42) Dioda LED na wszystkich przetwornikach bezkablowych ułatwiająca rozpoznanie przypisanego przetwornika (patrz Wskazania diody LED przetwornika bezkablowego ) 19

20 2 Co nowego Obsługa urządzeń do pomiaru parametrów życiowych matki 20 Moduły pomiarowe IntelliVue CL to noszone przez pacjentki, zasilane akumulatorowo urządzenia do pomiaru SpO 2 i NBP. Urządzenia wyświetlają wartości pomiarów na wbudowanym wyświetlaczu i przesyłają je do monitora płodu za pomocą interfejsu łączności radiowej krótkiego zasięgu (SRR) stacji bazowej systemu Avalon CL (patrz Moduły bezkablowe na str. 45). Pomiar temperatury matki W monitorach płodu Avalon można obecnie korzystać z pomiaru temperatury matki za pomocą nowego opcjonalnego termometru do pomiaru temperatury błony bębenkowej (866149) ( Monitorowanie temperatury matki na str. 211). Dane pomiarów są: dokumentowane i drukowane na rejestratorze lokalnym oraz przesyłane do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej; wyświetlane jako odczyty numeryczne na ekranie. Ręcznie wprowadzone pomiary temperatury matki Odczyty ręcznych pomiarów temperatury można wprowadzić do monitora płodu i zapisać w bazie danych. Można je również wyświetlić w postaci wartości numerycznych na ekranie i wydrukować na pasku zapisu rejestratora ( Monitorowanie temperatury matki na str. 211). Rejestracja i transmisja wartości SpO2 Drukowanie wartości SpO 2 w postaci adnotacji na rejestratorze lokalnym Teraz można skonfigurować odstęp czasowy drukowania wartości liczbowych SpO 2 na pasku zapisu rejestratora. Za pomocą nowego ustawienia konfiguracyjnego Rejestr.na zap. można ustawić odstęp czasowy wynoszący 1 lub 5 minut. Transmisja wartości SpO 2 do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej Teraz można skonfigurować odstęp czasowy przesyłania wartości liczbowych SpO 2 do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej. Za pomocą nowego ustawienia konfiguracyjnego Przesył dosys.ob można ustawić odstęp czasowy wynoszący 1 lub 5 minut. Nowy wygląd interfejsu użytkownika Interfejs użytkownika monitorów płodu został zmieniony celem umieszczenia prezentowanych informacji na pierwszym planie, a elementów strukturalnych, takie jak przyciski i ramki, w tle. Wygląd i sposób obsługi interfejsu zostały ponadto upodobnione do wyglądu i sposobu obsługi standardowych programów komputerowych (patrz Obsługa i nawigacja na str. 47). Nowe przyciski zmienne Zmieniono nazwę przycisku zmiennego i opcji menu Start EKG na Rej. EKG. Za pomocą przycisku zmiennego Przyw. pacjenta można teraz przywoływać pacjentki, które chodzą z zamocowanymi przetwornikami bezkablowymi systemu Avalon CL. Za pomocą przycisku zmiennego Info o Tele na ekranie monitora płodu można otworzyć okno Info o Tele. W oknie Info o Tele można wyświetlać stan bezkablowych przetworników i sterować nimi z poziomu podłączonej stacji bazowej systemu Avalon CL. Za pomocą przycisku zmiennego Wpisz temp można otworzyć okno z klawiaturą numeryczną, które umożliwia wprowadzenie wartości wykonanych ręcznie pomiarów temperatury matki.

/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY

/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY / pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Aparat KTG do monitorowania ciąży pojedynczej szt. 3 Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

TAK/ PODAĆ TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK TAK

TAK/ PODAĆ TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK TAK SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.P Wymagane parametry techniczne Minimalne wartości wymagane SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU 1 SZTUKA 1 Nazwa systemu 2 System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 4 stanowiska KTG,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi. Polish

Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi. Polish Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi Polish 80019407 Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi Włączenie/tryb oszczędzania energii wyświetlacza Znajduje się na obudowie

Bardziej szczegółowo

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Modułowe monitory pacjenta Goldway G60, G70 i G80 Maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt medyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego L.p. PARAMETR/WARUNEK Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

GRUPA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p.

GRUPA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p. Załącznik nr 4 do SIWZ GRUPA I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p. wymagane Warunek oferowane, opis 1. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR MODUŁOWY

KARDIOMONITOR MODUŁOWY KARDIOMONITOR szt. 6 Producent :. Oferowany model/typ :.. Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2016 Kraj pochodzenia:.. L P. Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna) WARTOŚĆ OFEROWANA KARDIOMONITOR MODUŁOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Przenośny monitor pacjenta IntelliVue

Przenośny monitor pacjenta IntelliVue Przenośny monitor pacjenta IntelliVue Monitor pacjenta IntelliVue MX40 przeznaczony do noszenia Swoboda ruchu Pomiar w czasie rzeczywistym i rzeczywista mobilność Monitor IntelliVue MX40 firmy Philips

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nadzoru okołoporodowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nadzoru okołoporodowego L.p. I ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nadzoru okołoporodowego PARAMETR/WARUNEK Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna. 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna. 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk 1.1. Monitor płodu (kardiotokograf) do ciąży mnogiej 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Monitor Connex Spot firmy Welch Allyn Podręczna instrukcja obsługi

Monitor Connex Spot firmy Welch Allyn Podręczna instrukcja obsługi Monitor Connex Spot firmy Welch Allyn Podręczna instrukcja obsługi Spis treści Przycisk zasilania...2 Wyłączanie...2 Logowanie i wybieranie profilu...2 Stan akumulatora...2 Zmiana profilu...2 Rozpoczęcie/przerwanie

Bardziej szczegółowo

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha]

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] TELEMETRIA [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] Czym jest system telemetryczny? Telemetria: pomiar parametrów pracy na odległość Seria alpha - modułowy system kontroli

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf Nazwa... Typ... Kraj pochodzenia... Producent... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf Załącznik nr 4 Informacja o spełnianiu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia w przyszłości 1 Spis treści SYMBOLE OSTRZEGAWCZE...3

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START 1. Opis Wideotelefon GXV3175 to rewolucyjne rozwiązanie w komunikacji multimedialnej pomiędzy użytkownikami sieci IP. Dzięki wsparciu dla sygnalizacji SIP oraz kodeków

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji:

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/rozmiar I. KARDIOMONITORY Z MODUŁEM KAPNOGRAFII

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP Pakiet nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP Pakiet nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP.226.17.2015 Pakiet nr 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Nazwa urządzenia/ model...... Rok produkcji... Producent...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Przenośny monitor pacjenta IntelliVue

Przenośny monitor pacjenta IntelliVue Przenośny monitor pacjenta IntelliVue Monitor pacjenta IntelliVue MX40 przeznaczony do noszenia Swoboda ruchu Pomiar w czasie rzeczywistym i rzeczywista mobilność Monitor IntelliVue MX40 firmy Philips

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo