Monitor płodu Avalon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor płodu Avalon"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów

2

3 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona ta instrukcja 9 Przed rozpoczęciem monitorowania upewnij się, czy płód żyje 10 Podstawowe informacje o monitorach płodu serii Avalon 11 2 Co nowego 19 Co nowego w wersji J.3? 19 Co nowego w wersji G.0? 22 3 Obsługa podstawowa 27 Wykonywane pomiary 27 Avalon FM20 i FM30 28 Avalon FM40 i FM50 30 System przetworników Avalon CL 31 Zapoznanie z działaniem monitora Avalon FM20/FM30 31 Poznawanie monitora Avalon FM40/FM50 34 Podłączanie monitora do sieci elektrycznej AC 36 Przetworniki przewodowe 36 Zapoznanie z działaniem przetwornika Avalon CL 38 Przetworniki bezkablowe 41 Moduły bezkablowe 45 Obsługa i nawigacja 47 Tryby pracy 53 Automatyczny wybór układu ekranu 54 Ustawienia 55 Przygotowanie do monitorowania 57 Po zakończeniu monitorowania 92 Przełączanie monitora w tryb gotowości 93 Odłączanie od źródła zasilania 93 Działanie monitora w przypadku braku zasilania sieciowego 93 Monitorowanie po awarii zasilania 94 Wykrywanie usterek 94 4 FM20/30 z opcjonalnym akumulatorem 95 Zewnętrzny zasilacz sieciowy M8023A 95 Korzystanie z akumulatorów 96 Optymalizacja wydajności akumulatora 99 Przechowywanie akumulatora 101 Bezkablowe monitorowanie z zastosowaniem monitora FM20/30 z opcjonalnym akumulatorem 101 Transport pacjentki w szpitalu 102 3

4 5 Alarmy 103 Tryb alarmu 104 Systemy przywołania pielęgniarki 105 Wizualna sygnalizacja alarmowa 105 Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa 105 Potwierdzanie alarmów 108 Potwierdzanie alarmów technicznych odłączenia 108 Monit alarmowy 108 Pauzowanie lub wyłączanie alarmów 108 Progi alarmowe 111 Przeglądanie alarmów 112 Podtrzymanie alarmów 113 Testowanie alarmów 115 Zachowanie alarmów przy włączaniu monitora Alarmy pacjentki i komunikaty techniczne 117 Komunikaty alarmowe 117 Techniczne komunikaty alarmowe Przyjmowanie i wypisywanie 133 Przyjęcie/wypis z poziomu monitora 133 Kontrola nowej pacjentki 135 OB TraceVue/IntelliSpace Perinatal Stoper testu bezstresowego 137 Ustawianie funkcji autostartu i autostopu NST 137 Wyświetlanie stopera NST 137 Sygnalizacja upływu czasu 138 Wyświetlanie przycisków kontekstowych NST Raport testu bezstresowego 141 Konfiguracja raportu NST 141 Okno stanu raportu NST 142 Kryteria NST Weryfikacja międzykanałowa (CCV) 147 Błędna identyfikacja częstości akcji serca 147 Funkcja weryfikacji międzykanałowej 148 Omówienie porównań międzykanałowych 148 Przykłady zbieżności 149 Zalecane działania przy wystąpieniu alarmu technicznego zbieżności odczytów 152 4

5 11 Monitorowanie FHR i FMP za pomocą ultradźwięków 153 Charakterystyka techniczna 153 Ograniczenia technologii 154 Omyłkowe uznanie sygnału MHR za FHR 154 Wymagane elementy 155 Monitorowanie bezprzewodowe ważne uwagi 155 Przygotowanie do monitorowania 156 Wybór dźwięku serca płodu 157 Zmiana głośności dźwięku serca płodu 158 Profil ruchów płodu 158 Wykrywanie usterek 160 Informacje dodatkowe Monitorowanie FHR bliźniąt 171 Ważne wskazówki 171 Zewnętrzne monitorowanie bliźniąt 172 Wewnętrzne monitorowanie bliźniąt 173 Separacja zapisów FHR 173 Wykrywanie usterek Monitorowanie FHR trojaczków 179 Ważne wskazówki 179 Monitorowanie trojaczków 180 Separacja zapisów FHR 180 Standardowa kolejność separacji 181 Klasyczna kolejność separacji 182 Włączanie i wyłączanie separacji zapisów 183 Po włączeniu separacji zapisów 183 Po wyłączeniu separacji zapisów 183 Wykrywanie usterek Alarmy częstości akcji serca płodu 185 Zmiana ustawień alarmu 185 Zmiana opóźnienia alarmu utraty sygnału Zewnętrzne monitorowanie aktywności skurczowej macicy 187 Wymagane elementy 187 Zewnętrzne monitorowanie Toco 188 Czułość Toco 188 Wykrywanie usterek Inwazyjne monitorowanie aktywności skurczowej macicy 191 Wymagane elementy 191 Monitorowanie inwazyjne (IUP) 193 Wykrywanie usterek 193 5

6 17 Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą DECG 195 Omyłkowe uznanie sygnału MHR za FHR 195 Wymagane elementy 196 Wykonywanie połączeń 198 Monitorowanie DECG 199 Supresja artefaktów 200 Wykrywanie usterek 201 Kontrola trybu DECG Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi 203 Podstawowe informacje o nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia metodą oscylometryczną 203 Przygotowanie do pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną 205 Rozpoczynanie i kończenie pomiarów 207 Uruchamianie trybu automatycznego i ustawianie czasu powtarzania 208 Włączanie trybu sekwencji i konfigurowanie sekwencji 208 Wybór źródła alarmów 209 Pomoc w nakłuciu żyły 209 Kalibracja pomiaru NBP 209 Wykrywanie usterek Monitorowanie temperatury matki 211 Pomiar temperatury błony bębenkowej Monitorowanie SpO2 217 Wybór czujnika SpO2 217 Mocowanie czujnika 217 Podłączanie kabli SpO2 218 Pomiar SpO2 218 Wskaźnik jakości sygnału SpO2 (tylko FAST SpO2) 219 Ocena wątpliwego odczytu SpO2 220 Informacje o alarmach SpO2 220 Ustawianie modulacji sygnału 221 Ustawianie głośności QRS Częstość rytmu serca / tętna matki 223 Priorytety częstości rytmu serca / tętna matki 223 Omyłkowe uznanie sygnału MHR za FHR 224 MHR z elektrod MECG 224 Monitorowanie krzywej MECG 227 Częstość tętna mierzona za pomocą przetwornika Toco MP 230 Częstość tętna na podstawie SpO2 230 Zmiana ustawień progów alarmowych częstości rytmu / tętna 231 Średnia częstość tętna uzyskana na podstawie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi 231 Kontrola trybu MECG 231 6

7 22 Drukowanie krzywej EKG Tryb oszczędzania papieru przy pomiarach parametrów matki Odzyskiwanie danych 239 Odzyskiwanie zapisów na papierze 239 Odzyskiwanie zapisów z poziomu systemu OB TraceVue/IntelliSpace Perinatal 240 Ręczna rejestracja zachowanych danych Obsługa i czyszczenie 243 Uwagi ogólne 243 Czyszczenie i odkażanie 244 Czyszczenie i odkażanie akcesoriów związanych z monitorowaniem 246 Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów do pomiaru temperatury błony bębenkowej 246 Sterylizacja Czynności konserwacyjne 249 Kontrola wyposażenia i akcesoriów 249 Kontrola kabli i przewodów 249 Czynności konserwacyjne i harmonogram testów 250 Konserwacja rejestratora 250 Czyszczenie głowicy drukującej 254 Likwidacja zużytego monitora Akcesoria i materiały eksploatacyjne 257 Informacje na temat lateksu 257 Stacja bazowa Avalon CL 258 Przetworniki 258 Akcesoria płodowe 258 Akcesoria MECG 260 Akcesoria do nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia krwi 261 Akcesoria SpO2 264 Akcesoria do pomiaru temperatury błony bębenkowej 269 Papier rejestracyjny 269 Akumulatory Dane techniczne i zgodność z normami 271 Parametry środowiskowe 271 Wymiary i waga 273 Dane techniczne interfejsu 276 Specyfikacja 277 Specyfikacja rejestratora 288 Zgodne ekrany zewnętrzne: tylko FM40/FM Dane producenta 291 Znaki towarowe 291 Zgodność z przepisami i normami 291 7

8 Środowisko użytkowania 301 Monitorowanie po awarii zasilania 302 ESU, MRI i defibrylacja 302 Stymulatory rytmu serca i stymulatory elektryczne 302 Szybkie stany nieustalone/przepięcia 302 Symbole użyte na obudowie systemu Dodatek: Ustawienia domyślne 307 Ustawienia domyślne alarmów i pomiarów 307 Ustawienia domyślne rejestratora 310 Indeks 311 8

9 1 1Wprowadzenie Dla kogo jest przeznaczona ta instrukcja Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przeszkolonego personelu medycznego, który korzysta z monitorów płodu/matki Avalon FM20, FM30, FM40 i FM50 oraz systemu przetworników Avalon CL. Opisuje ona, w jaki sposób konfigurować oraz stosować monitor i przetworniki. Przed rozpoczęciem monitorowania pacjentów prosimy zapoznać się z całą instrukcją, w tym z ostrzeżeniami i uwagami. Należy również przeczytać i zachować instrukcje obsługi dołączane do wszelkich akcesoriów, gdyż zawierają one informacje na temat ich stosowania, obsługi i czyszczenia, które nie są powtarzane w tym dokumencie. Użytkownik powinien być: przeszkolony w obsłudze monitorów częstości czynności serca płodu (FHR), przeszkolony w interpretacji zapisów FHR, zaznajomiony ze stosowaniem aparatury medycznej oraz standardowymi procedurami wykorzystywanymi przy monitorowaniu płodów. Informacje dotyczące konfiguracji i serwisu monitora zawiera podręcznik konfiguracji Configuration Guide (tylko w jęz. angielskim) i instrukcje serwisowe Service Guides (tylko w jęz. angielskim) lub udziela ich autoryzowany dostawca usług serwisowych. Dany monitor może nie posiadać wszystkich funkcji i opcji opisanych w tej instrukcji. Wygląd monitora może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracjach. W tej instrukcji: Ostrzeżenie ostrzega przed poważnymi konsekwencjami, działaniami ubocznymi lub zagrożeniem zdrowia. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w ostrzeżeniach może być przyczyną śmierci lub poważnego urazu użytkownika bądź pacjenta. Uwaga wskazuje sytuacje, w których dla skutecznego i bezpiecznego korzystania z urządzenia konieczne jest wykazanie szczególnej uwagi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w uwagach może spowodować: drobne lub średnie obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub innego mienia, odległe ryzyko poważniejszych obrażeń ciała. Określenie Monitor odnosi się do całego monitora płodu/matki. Określenie Wyświetlacz odnosi się do fizycznej jednostki wyświetlającej dane. Określenie Ekran odnosi się do wszystkich informacji wyświetlanych na ekranie monitora, takich jak pomiary, alarmy, dane pacjentki itp. 9

10 1 Wprowadzenie FM30 Zawsze, gdy po lewej stronie nagłówka lub akapitu widnieje identyfikator monitora, oznacza to, że informacje w nim zawarte dotyczą wyłącznie monitora. W przeciwnym wypadku informacje odnoszą się do wszystkich modeli. Avalon CL Avalon CTS Jeśli po lewej stronie nagłówka lub akapitu widnieje jeden z tych identyfikatorów, oznacza to, że informacje zawarte w tej części instrukcji dotyczą określonego modelu systemu bezkablowych przetworników. W przeciwnym wypadku informacje odnoszą się do obu modeli. Instrukcje instalacji i opis techniczny zawiera odpowiednia instrukcja serwisowa Service Guide (tylko w jęz. angielskim) monitorów płodu. Przed rozpoczęciem monitorowania upewnij się, czy płód żyje 10 Obecnie stosowana technologia monitorowania płodu nie zawsze pozwala we wszystkich sytuacjach odróżnić sygnał częstości rytmu serca płodu (FHR) od sygnału rytmu serca matki (MHR). W związku z tym, przed rozpoczęciem stosowania monitora płodu, należy upewnić się że płód żyje za pomocą niezależnych metod, na przykład, palpacyjnie wyczuwając ruchy płodu lub wysłuchując tony serca płodu za pomocą fetoskopu, stetoskopu lub stetoskopu Pinarda. Jeżeli tonów serca płodu nie udaje się usłyszeć oraz nie można stwierdzić palpacyjnie jego ruchów, należy potwierdzić że płód żyje za pomocą ultrasonografii. W dalszej kolejności w trakcie monitorowania należy upewnić się, że źródłem sygnału FHR jest płód. Należy pamiętać, że: Zapis MHR może bardzo przypominać zapis FHR, a nawet zawierać akceleracje i deceleracje. W celu identyfikacji źródła tętna płodu nie wolno polegać wyłącznie na wyglądzie zapisów. Adnotacje Profilu Ruchów Płodu (FMP) na zapisie płodowym, jako jedyny dowód, nie zawsze wskazują, że płód jest żywy. Ciało obumarłego płodu może poruszać się, co może być odebrane przez monitor jako ruchy żywego płodu. Poniżej zamieszczany przykłady sytuacji, w których MHR może być omyłkowo uznane za FHR. Podczas stosowania przetwornika ultradźwiękowego: Istnieje możliwość, że odbierany sygnał pochodzi od matki z jej aorty lub innego dużego naczynia. Do pomyłki może dojść, gdy częstość rytmu serca matki (MHR) jest wyższa niż zwykle (szczególnie, gdy przekracza 100 bpm). W przypadku stosowania elektrody mocowanej do główki płodu: Impulsy elektryczne pochodzące z serca matki mogą być czasami przesyłane do monitora płodu poprzez ciało niedawno obumarłego płodu za pośrednictwem elektrody spiralnej i są widoczne jako pochodzenia płodowego. Zarejestrowany zapis MHR (i dowolne artefakty) można mylnie zinterpretować jako FHR (szczególnie gdy ich częstość przekracza 100 bpm). Gdy włączona jest rejestracja FMP: W przypadku obumarcia płodu adnotacje FMP na zapisie płodu mogą być powodowane przez: Ruchy obumarłego płodu podczas lub w następstwie ruchów matki. Ruchy obumarłego płodu podczas lub w następstwie badania palpacyjnego płodu (szczególnie gdy wywierany nacisk jest zbyt duży). Ruchy głowicy ultradźwiękowej.

11 1 Wprowadzenie Przetwornik ultradźwiękowy wykrywający ruchy pochodzenia matczynego, powstające na przykład podczas kaszlu. Patrz również Monitorowanie FHR i FMP za pomocą ultradźwięków na str. 153 i Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą DECG na str Aby zmniejszyć ryzyko pomylenia zapisu MHR z zapisem FHR, zaleca się prowadzenie monitorowania zarówno częstości rytmu serca matki, jak i płodu. Funkcja weryfikacji międzykanałowej (CCV), w którą wyposażony jest monitor, automatycznie wykrywa sytuacje, gdy zapis MHR nakłada się na zapis FHR. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Weryfikacja międzykanałowa (CCV) na str Podstawowe informacje o monitorach płodu serii Avalon Seria Avalon monitorów płodu obejmuje modele Avalon FM20, FM30, FM40 i FM50. Monitory FM20/FM30 i FM40/FM50 różnią się kształtem obudów, natomiast zasada działania jest bardzo zbliżona w przypadku wszystkich monitorów. Monitory płodu serii Avalon korzystają z tych samych przetworników, akcesoriów i oprogramowania oraz są zgodne z systemami przetworników do monitorowania płodu Avalon CL i Avalon CTS. Przeznaczenie urządzenia Monitory płodu/matki Avalon FM20 (M2702A), FM30 (M2703A), FM40 (M2704A) i FM50 (M2705A) firmy Philips są przeznaczone do: nieinwazyjnego monitorowania czynności serca i ruchów płodu; nieinwazyjnego monitorowania czynności serca, tętna, aktywności skurczowej macicy, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, saturacji i temperatury ciała matki; inwazyjnego monitorowania bezpośredniego zapisu EKG płodu, ciśnienia wewnątrzmacicznego, a także do wyświetlania i rejestrowania krzywych EKG matki i płodu (tylko FM30 i FM50); wyświetlania, zapisywania i rejestrowania danych oraz wartości parametrów życiowych pacjentów, a także generowania alarmów związanych z przekroczeniem wartości progowych ustawionych dla parametrów życiowych płodu i matki; przesyłania danych oraz wartości parametrów życiowych pacjentek do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej wykorzystywanego przez wyszkolony personel medyczny; stosowania w badaniach przedporodowych, śródporodowych oraz poporodowych w warunkach szpitalnych. Nie są one przeznaczone do użytku na oddziałach intensywnej terapii czy salach operacyjnych; monitorowania w kąpieli lub pod prysznicem (tylko bezkablowe przetworniki Avalon CL Toco + MP, przetworniki ultradźwiękowe i przetworniki do monitorowania EKG/IUP); stosowania podczas transportu pacjentek na terenie placówek medycznych, użytku w pozaszpitalnych placówkach medycznych, np. gabinetach lekarskich, a także w warunkach domowych (tylko FM20 i FM30). 11

12 1 Wprowadzenie OSTRZEŻENIE Monitory płodu/matki nie są przeznaczone do: stosowania podczas defibrylacji, zabiegów z wykorzystaniem aparatury elektrochirurgicznej ani obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI); prowadzenia pomiarów EKG u pacjentek podłączonych do stymulatora elektrycznego lub posiadających stymulatory rytmu serca; stosowania inwazyjnych pomiarów IUP i DECG płodu, stosowania modułu pacjentki (M2738A) i korzystania z systemu Avalon CL w budynkach mieszkalnych oraz podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, która zaopatruje budynki mieszkalne; pomiaru temperatury matki przy użyciu termometru do pomiaru temperatury błony bębenkowej (866149) w warunkach domowych. OSTRZEŻENIE Nie jest dozwolone wprowadzanie żadnych modyfikacji w monitorach płodu, przetwornikach i stacji bazowej Avalon CL. UWAGA Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza. Przed rozpoczęciem pracy z monitorem płodu wszyscy użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi. Ignorowanie informacji zawartych w instrukcji obsługi uznawane jest za nieprawidłowe użytkowanie urządzenia. Wskazania do stosowania Monitor płodu/matki Avalon FM20 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, saturacji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych, w badaniach przedporodowych, w warunkach domowych oraz w czasie transportu pacjentek na terenie placówki medycznej. Monitor płodu/matki Avalon FM30 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, EKG, saturacji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych, w badaniach przedporodowych, w warunkach domowych oraz w czasie transportu pacjentek na terenie placówki medycznej. 12

13 1 Wprowadzenie Monitor płodu/matki Avalon FM40 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, saturacji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych oraz w badaniach przedporodowych. Monitor płodu/matki Avalon FM50 Jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolony personel medyczny w przypadku konieczności monitorowania parametrów życiowych, aktywności skurczowej macicy, częstości rytmu serca, saturacji, EKG, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz częstości tętna i temperatury ciała kobiet ciężarnych, a także częstości rytmu serca pojedynczych płodów, bliźniąt i trojaczków na salach porodowych oraz w badaniach przedporodowych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa W tej instrukcji: Ostrzeżenie ostrzega przed poważnymi konsekwencjami, działaniami ubocznymi lub zagrożeniem zdrowia. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w ostrzeżeniach może być przyczyną śmierci lub poważnego urazu użytkownika bądź pacjenta. Uwaga wskazuje sytuacje, w których dla skutecznego i bezpiecznego korzystania z urządzenia konieczne jest wykazanie szczególnej uwagi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w uwagach może być przyczyną drobnych lub średnio ciężkich urazów, bądź uszkodzenia urządzenia lub innej własności, i niesie za sobą odległe ryzyko poważniejszych urazów. Niebezpieczeństwa związane z prądem elektrycznym OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Nie otwieraj obudowy monitora. Pozostaw czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Do podłączania urządzenia do uziemionego gniazdka sieciowego należy zawsze stosować dołączony przewód zasilający z uziemionym wtykiem. Nie wolno przerabiać wtyku przewodu zasilającego monitora płodu w celu dopasowania go do nieuziemionego gniazdka sieciowego. Nie wolno stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy elektrycznych. Tylko monitory FM20/FM30: Przewód uziemiający jest wymagany w celu zapewnienia zgodności elektromagnetycznej. Nie chroni on przed porażeniem elektrycznym. Ochronę tę zapewnia podwójna i/lub wzmocniona izolacja. Nie wolno podłączać żadnych urządzeń nie będących częścią systemu. Wszelkie urządzenia niemedyczne umieszczone i obsługiwane w pobliżu pacjenta muszą być zasilane poprzez zatwierdzony transformator izolacyjny, który zapewnia mechaniczne mocowanie przewodów zasilających i zakrycie wszystkich nieużywanych gniazd. Monitor płodu/matki NIE jest przeznaczony do stosowania podczas defibrylacji, zabiegów z wykorzystaniem aparatury elektrochirurgicznej ani obrazowania MRI. Przed rozpoczęciem zabiegu z zastosowaniem aparatury elektrochirurgicznej, obrazowaniem MRI, wykonaniem defibrylacji bądź obrazowaniem MRI, należy odłączyć wszystkie przetworniki, czujniki i akcesoria. Podczas dotykania pacjentki nie należy dotykać styków ładowania przetworników bezkablowych znajdujących się w stacji bazowej Avalon CL. 13

14 1 Wprowadzenie Prądy upływu: Jeżeli kilka elementów wyposażenia stosowanych do monitorowania pacjentki zostanie ze sobą połączonych, wynikowy prąd upływu może przekroczyć dopuszczalne limity. Zakłócenia częstotliwości radiowych OSTRZEŻENIE Połączenia radiowe krótkiego zasięgu mogą być przerywane z powodu zakłóceń pochodzących z innych źródeł fal radiowych znajdujących się w pobliżu, w tym kuchenek mikrofalowych, urządzeń bluetooth, urządzeń WLAN ( b,g,n) i telefonów bezprzewodowych. W zależności od siły i czasu trwania zakłóceń przerwy mogą trwać dłuższy czas. Utrata połączenia z powodu przekroczenia zasięgu transmisji, zakłóceń lub z innych powodów jest sygnalizowana alarmem technicznym Brak monit. główn. (w tym przypadku hostem jest monitor płodu) na module bezkablowym IntelliVue CL NBP lub CL SpO 2, albo alarmem technicznym Brak monit. główn., NBP bk odłączony lub SpO₂ bk-odłączony na monitorze płodu. Ważne jest prawidłowe skonfigurowanie kanałów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach serwisowych Service Guides (tylko w jęz. angielskim) i podręczniku konfiguracji Configuration Guide (tylko w jęz. angielskim). Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń magnetycznych wpływających na działanie stymulatora, należy zadbać o to, aby stacja bazowa Avalon CL nie znajdowała się w pobliżu wszczepionych stymulatorów. Sprzęt generuje i wykorzystuje pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i, jeżeli nie zostanie zainstalowany oraz nie jest stosowany zgodnie z dołączoną dokumentacją, może powodować zakłócenia łączności radiowej. Korzystanie z urządzenia w obszarze zamieszkałym może powodować zakłócenia, które w przypadku ich pojawienia się muszą zostać usunięte przez użytkownika za pomocą wszelkich dostępnych metod. W otoczeniu pacjentki lub w promieniu 1,0 m od jakiejkolwiek części systemu monitorowania płodu nie wolno używać telefonów bezprzewodowych/komórkowych ani innych przenośnych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe. Pacjentki ze stymulatorem: moc promieniowana przez bezkablowe moduły pomiarowe parametrów SpO 2 inbp w związku z łącznością krótkiego zasięgu (SRR) oraz inne źródła energii oczęstotliwości radiowej może być wystarczająca do zakłócenia pracy stymulatora w przypadku ich użytkowania w jego pobliżu. Z powodu efektu ekranowania przez ciało stymulatory wewnętrzne są nieco mniej wrażliwe na te zakłócenia niż stymulatory zewnętrzne. Niemniej jednak podczas monitorowania pacjentek stymulowanych konieczne jest zachowanie ostrożności. W celu zminimalizowania możliwości powstania zakłóceń należy unikać umieszczania i noszenia bezkablowych urządzeń pomiarowych w bliskiej odległości od stymulatora. Aby uzyskać informacje na temat podatności stymulatora na energię oczęstotliwości radiowej, należy skontaktować się z producentem urządzenia. 14

15 1 Wprowadzenie Środowisko użytkowania OSTRZEŻENIE Ryzyko wybuchu: Nie używaj w obecności mieszanin palnych środków anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu, ani w środowisku, w którym występuje wysokie stężenie tlenu w powietrzu. Użycie tych urządzeń w takim środowisku grozi wybuchem. W monitorach FM20 lub FM30 z opcją zasilania akumulatorowego używaj wyłącznie akumulatorów firmy Philips o numerze katalogowym M4605A. Korzystanie z innego akumulatora może stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Parametry środowiskowe: Dane techniczne monitorów, pomiarów i akcesoriów odnoszą się wyłącznie do warunków użytkowania temperatury, wilgotności i zakresu wysokości nad poziomem morza podanych w części Parametry środowiskowe na str Wnikanie płynów: Nie używaj monitora, który jest mokry. W przypadku rozlania płynów na monitor skontaktuj się z personelem serwisowym w placówce lub serwisantem firmy Philips. Nigdy nie zanurzaj monitora płodu ani bezkablowej stacji bazowej w płynie. Należy zabezpieczyć je przed rozpryskaniem lub rozlaniem się wody. Monitor płodu i bezkablową stację bazową należy ustawić w miejscu uniemożliwiającym kontakt z wodą lub innymi płynami oraz zanurzenie w nich. Nie wolno prowadzić monitorowania podwodnego (na przykład w kąpieli lub pod prysznicem) za pomocą przetworników przewodowych. Ekspozycja na ciepło: Aparatury nie wolno suszyć za pomocą urządzeń grzewczych, takich jak nagrzewnice, piecyki (także mikrofalowe), suszarki do włosów oraz lampy grzewcze. Nie wolno umieszczać sprzętu ani akcesoriów w autoklawie (w celu sterylizacji). Umiejscowienie urządzeń: Urządzenie nie powinno być stosowane obok innych urządzeń ani ustawiane na nich bądź pod nimi, chyba że określono inaczej. Środowiska niedozwolone: Monitory nie są przeznaczone do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego ani w otoczeniu o wysokim stężeniu tlenu (np. komory hiperbaryczne). 15

16 1 Wprowadzenie Alarmy OSTRZEŻENIE Podczas monitorowania płodu nie można całkowicie polegać na systemie sygnalizacji dźwiękowej. Ustawienie głośności alarmów na niskim poziomie lub wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej w trakcie monitorowania może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Należy pamiętać, że najbardziej niezawodną metodą monitorowania płodu jest połączenie ścisłego nadzoru przez personel z prawidłową pracą aparatury monitorującej. Systemy alarmowe monitora oraz podłączonego systemu informacji położniczych i nadzoru są niezależne i nie są zsynchronizowane. W trybie Tylko Techn. żadne alarmy płodu/matki nie są włączone ani sygnalizowane. Akcesoria OSTRZEŻENIE Akceptacja firmy Philips: Należy stosować wyłącznie akcesoria zaakceptowane przez firmę Philips. Używanie akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Philips może upośledzić funkcjonalność urządzenia i działanie systemu oraz stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo. Ponowne stosowanie: Nigdy nie należy stosować ponownie jednorazowych przetworników, czujników, akcesoriów itp., które są przeznaczone do jednokrotnego użytku lub stosowania wyłącznie u jednej pacjentki. Ponowne użycie może upośledzić funkcjonalność urządzenia i działanie systemu oraz stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo. Kompatybilność elektromagnetyczna: Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż wymienione może spowodować wzrost emisji elektromagnetycznej lub spadek odporności elektromagnetycznej systemu. Uszkodzenie: Nie należy używać czujnika uszkodzonego ani czujnika z odsłoniętymi stykami elektrycznymi. Kable i przewody: Podłączając urządzenia pomiarowe, należy zawsze zwracać uwagę na położenie kabli i przewodów NBP, aby zapobiec ich splątaniu lub uduszeniu pacjentki. Omówienie elementów systemu Rodzina monitorów płodu Avalon została wzbogacona o nowe bezkablowe funkcje pomiarowe do monitorowania parametrów życiowych matki i płodu. System Avalon CL obejmuje stację bazową Avalon CL, przetworniki Avalon CL i technologię obsługi modułów IntelliVue CL. Moduły IntelliVue CL są używane tylko do pomiarów parametrów życiowych matki w ramach rozwiązania Avalon CL. Dla rozróżnienia przetworników bezkablowych (CL) i modułów bezkablowych (CL) moduły bezkablowe są również określane jako moduły do pomiaru parametrów życiowych matki. Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich urządzeń. 16

17 1 Wprowadzenie Avalon FM20/FM30 i FM40/ FM50 Przetworniki przewodowe FM20/FM30 Stacja bazowa Avalon CL Przetworniki Avalon CL Moduły IntelliVue CL FM40/FM50 M2702A i M2703A Stacja bazowa Avalon CL M2704A i M2705A Przetwornik ultradźwiękowy (przewodowy) Przetwornik ultradźwiękowy Avalon CL (bezkablowy) Moduł NBP IntelliVue CL (bezkablowy) M2736A Przetwornik Toco/Toco MP (przewodowy) Przetwornik Avalon CL Toco+ MP (bezkablowy) Moduł SpO 2 IntelliVue CL (bezkablowy) M2734A i M2734B

18 1 Wprowadzenie Avalon FM20/FM30 i FM40/ FM50 Przetworniki przewodowe Przetwornik Toco+ z funkcją pomiaru EKG/IUP (przewodowy) Stacja bazowa Avalon CL Przetworniki Avalon CL Przetwornik do pomiaru EKG/ IUP Avalon CL (bezkablowy) Moduły IntelliVue CL M2735A Moduł pacjentki do pomiaru EKG/IUP M2738A 18

19 2 2Co nowego W tej części opisano najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia monitorów płodu oraz ich interfejsy użytkownika wprowadzone z oprogramowaniem w wersji J.3. W zależności od zakupionej konfiguracji, monitor płodu może nie być wyposażony we wszystkie funkcje opisane w niniejszej dokumentacji. Co nowego w wersji J.3? System przetworników Avalon CL System przetworników Avalon CL umożliwia bezkablowe monitorowanie za pomocą monitora Avalon FM20/FM30 i FM40/FM50 z tymi samymi funkcjami i parametrami funkcjonalnymi, jak w przypadku przewodowych urządzeń pomiarowych (np. monitorowanie bliźniąt i trojaczków). System przetworników Avalon CL jest prosty w obsłudze. Bezkablowe przetworniki przypisuje się w prosty sposób przez zadokowanie ich w bezkablowej stacji bazowej. Nie wymaga to dodatkowej konfiguracji. System przetworników Avalon CL oferuje następujące funkcje: Bezkablowe monitorowanie bliźniąt i trojaczków (patrz Monitorowanie FHR bliźniąt na str. 171 i Monitorowanie FHR trojaczków na str. 179) Pomiar SpO 2 i NBP u matki za pomocą modułów bezkablowych (patrz Moduły bezkablowe na str. 45) Pomiar tętna matki za pomocą bezkablowego przetwornika Toco + MP (Smart Pulse) (patrz Częstość rytmu serca / tętna matki na str. 223) Pomiar IUP lub EKG płodu/matki za pomocą przetwornika bezkablowego EKG/IUP (patrz Monitorowanie krzywej MECG na str. 227 i Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą DECG na str. 195) Wodoszczelne przetworniki bezkablowe umożliwiające monitorowanie w wodzie (patrz Monitorowanie w wodzie na str. 92) Przywołanie pacjentki umożliwiające wezwanie chodzącej matki za pośrednictwem sygnału dźwiękowego emitowanego przez noszone przez nią przetworniki bezkablowe (patrz Przywoływanie pacjentek na str. 91) Sygnał dźwiękowy przekroczenia zasięgu emitowany przez założone u pacjentki przetworniki bezkablowe, informujący, że zbliżyła się do granicy obszaru zasięgu aktywnego sygnału (patrz Zasięg łączności radiowej przetworników bezkablowych na str. 42) Dioda LED na wszystkich przetwornikach bezkablowych ułatwiająca rozpoznanie przypisanego przetwornika (patrz Wskazania diody LED przetwornika bezkablowego ) 19

20 2 Co nowego Obsługa urządzeń do pomiaru parametrów życiowych matki 20 Moduły pomiarowe IntelliVue CL to noszone przez pacjentki, zasilane akumulatorowo urządzenia do pomiaru SpO 2 i NBP. Urządzenia wyświetlają wartości pomiarów na wbudowanym wyświetlaczu i przesyłają je do monitora płodu za pomocą interfejsu łączności radiowej krótkiego zasięgu (SRR) stacji bazowej systemu Avalon CL (patrz Moduły bezkablowe na str. 45). Pomiar temperatury matki W monitorach płodu Avalon można obecnie korzystać z pomiaru temperatury matki za pomocą nowego opcjonalnego termometru do pomiaru temperatury błony bębenkowej (866149) ( Monitorowanie temperatury matki na str. 211). Dane pomiarów są: dokumentowane i drukowane na rejestratorze lokalnym oraz przesyłane do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej; wyświetlane jako odczyty numeryczne na ekranie. Ręcznie wprowadzone pomiary temperatury matki Odczyty ręcznych pomiarów temperatury można wprowadzić do monitora płodu i zapisać w bazie danych. Można je również wyświetlić w postaci wartości numerycznych na ekranie i wydrukować na pasku zapisu rejestratora ( Monitorowanie temperatury matki na str. 211). Rejestracja i transmisja wartości SpO2 Drukowanie wartości SpO 2 w postaci adnotacji na rejestratorze lokalnym Teraz można skonfigurować odstęp czasowy drukowania wartości liczbowych SpO 2 na pasku zapisu rejestratora. Za pomocą nowego ustawienia konfiguracyjnego Rejestr.na zap. można ustawić odstęp czasowy wynoszący 1 lub 5 minut. Transmisja wartości SpO 2 do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej Teraz można skonfigurować odstęp czasowy przesyłania wartości liczbowych SpO 2 do systemu nadzoru i dokumentacji położniczej. Za pomocą nowego ustawienia konfiguracyjnego Przesył dosys.ob można ustawić odstęp czasowy wynoszący 1 lub 5 minut. Nowy wygląd interfejsu użytkownika Interfejs użytkownika monitorów płodu został zmieniony celem umieszczenia prezentowanych informacji na pierwszym planie, a elementów strukturalnych, takie jak przyciski i ramki, w tle. Wygląd i sposób obsługi interfejsu zostały ponadto upodobnione do wyglądu i sposobu obsługi standardowych programów komputerowych (patrz Obsługa i nawigacja na str. 47). Nowe przyciski zmienne Zmieniono nazwę przycisku zmiennego i opcji menu Start EKG na Rej. EKG. Za pomocą przycisku zmiennego Przyw. pacjenta można teraz przywoływać pacjentki, które chodzą z zamocowanymi przetwornikami bezkablowymi systemu Avalon CL. Za pomocą przycisku zmiennego Info o Tele na ekranie monitora płodu można otworzyć okno Info o Tele. W oknie Info o Tele można wyświetlać stan bezkablowych przetworników i sterować nimi z poziomu podłączonej stacji bazowej systemu Avalon CL. Za pomocą przycisku zmiennego Wpisz temp można otworzyć okno z klawiaturą numeryczną, które umożliwia wprowadzenie wartości wykonanych ręcznie pomiarów temperatury matki.

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo