Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający:

2 Copyright Mobil-O-Graph NG wersja /2008 I.E.M. zastrzega sobie wszelkie prawa. Rozpowszechnianie bądź publikowanie treści niniejszego podręcznika bez uzyskania pisemnej zgody I.E.M. jest zabronione. Producent: I.E.M. Industrielle Entwicklung Medizintechnik und Vertriebsgesellschaft mbh Cockerillstraße 69 D Stolberg Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Strona WWW:

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Uwagi wstępne Uwagi do tej instrukcji obsługi Badania kliniczne Znak CE Zakres dostawy Wskazówki dotyczące użytkowania Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem Wskazanie Działania uboczne związane z długotrwałym pomiarem ciśnienia krwi Ważne wskazówki dla lekarza Ważne wskazówki dla pacjenta Opis produktu Wprowadzenie Rozpakowanie Monitor Przyciski Wyświetlacz Sygnały dźwiękowe Przyłącze mankietu Gniazdo transmisji danych Port podczerwieni Przygotowania do pomiaru Włączenie Kasowanie pamięci Ustawienie czasu/ daty Przesyłanie danych pacjenta (ID) Programowanie żądanego protokołu pomiaru Podłączenie monitora i rozpoczęcie pomiaru Dane techniczne Symbole Hypertension-Management-Software Client-Server Praca z programem HMS CS Instalacja oprogramowania Wymagania systemowe Instalacja w systemie operacyjnym Windows Instalacja w systemie operacyjnym Macintosh OS 10.4 lub nowszym Instalacja w systemie operacyjnym Linux Uruchomienie i zakończenie programu HMS CS Struktura interfejsu użytkownika programu HMS CS Pasek menu Pasek symboli Obsługa myszką Pierwsze kroki z wirtualnym pacjentem Wyświetlenie wirtualnego pacjenta Wyświetlenie danych pomiarowych wirtualnego pacjenta Zakończenie HMS CS Edycja informacji o pacjencie Utworzenie nowego profilu pacjenta Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta Uzupełnienie lub zmiana danych pacjenta Zmiana osobistego numeru pacjenta (ID pacjenta) Usunięcie profilu pacjenta Podawanie ciśnienia krwi do pomiaru własnego Podawanie wagi do pomiaru własnego... 25

4 Spis treści 4.7 Praca z monitorem ciśnienia krwi Mobil-O-Graph NG Połączenie za pośrednictwem kabla Połączenie za pośrednictwem Bluetooth Połączenie za pośrednictwem podczerwieni (IR) Przygotowanie aparatu Wybór protokołu pomiaru Ustawienie zegara aparatu Zastosowanie ID pacjenta Testowanie aparatu Usunięcie starych pomiarów Ustawienie czasów przypomnień Zakończenie przygotowania aparatu Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego za pomocą aparatu Mobil-O-Graph NG Rozpoczęcie pomiaru za pomocą aparatu Stabil-O-Graph Odczytanie wartości pomiarowych z aparatu Zakończenie pomiaru długotrwałego za pomocą aparatu Mobil-O-Graph NG Połączenie programu HMS CS z aparatem Mobil-O-Graph NG Połączenie programu HMS CS z aparatem Stabil-O-Graph Zastosowanie wartości pomiarowych z aparatu do programu HMS CS Eksport wyników pomiaru Praca z aparatem Stabil-O-Graph (opcja) Analiza pomiaru Tabela wartości pomiarowych Profil ciśnienia krwi Samodzielne pomiary Korelacja Przekroczenia wartości granicznej Rozdziały częstości Raport z badań Godzinne wartości średnie Zmiana ciśnienia krwi Drukowanie Porównanie kilku serii pomiarów Ustawienie wartości standardowych HMS CS Granice ciśnienia krwi Wybór języka Ustalenie kolorów krzywych i tła w analizach Interfejsy Baza danych Serwis e-health Narzędzia Ustawienia GDT (transferu) Konserwacja i utrzymanie Wykrywanie błędów Zasadnicze źródła błędów Napięcie akumulatorów Błędy w przesyłaniu danych Lista kontrolna Tabele błędów Opis błędów występujących w aparacie Mobil-O-Graph NG Błędy w komunikacji z aparatem Stabil-O-Graph Błędy w komunikacji z aparatem Mobil-O-Graph NG przy interfejsie Bluetooth Ładowarki M2X TL 4+4 Ultrafast Charger Używanie baterii alkalicznych Warunki gwarancji i naprawy Załącznik Wytyczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i deklaracja producenta Ważne wskazówki dla pacjenta Lista akcesoriów do aparatu Mobil-O-Graph NG Lista do zamawiania domowych aparatów do pomiaru ciśnienia krwi

5 1. Wprowadzenie 1.1 Uwagi wstępne Przedstawiany system monitorowania ciśnienia krwi Ambulanten-Blut-Druck-Monitor-System (ABDM), Mobil O Graph NG, ziałający przez 24 godziny na dobę aparat do pomiaru ciśnienia krwi jest efektem naszych kilkuletnich prac nad monitorem ABD Mobil-O-Graph, podczas których wykorzystano najnowsze technologie. Ponadto przy pracach nad aparatem Mobil-O-Graph NG uwzględniliśmy uwagi i życzenia naszych klientów. Monitor ciśnienia krwi, zwany dalej również monitorem ABD lub monitorem, można w praktyce podłączyć do drugiego pacjenta w kilka minut. Optymalną zaletą monitora ABD jest możliwość wykonania 24-godzinnego obrazu stanu zdrowia pacjenta. Aparat Mobil-O-Graph NG można dzięki temu szybko wprowadzić do użytku w codziennej praktyce. Doświadczenie kliniczne pokazało, że obok prowadzenia obserwacji za pomocą systemu ABDM warto jest analizować pomiar własnego ciśnienia krwi. Dzięki dostępnej opcji zarządzania danymi klient-serwer można tworzyć wirtualną klinikę pacjenta. 1.2 Uwagi do tej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi ma za zadanie szybkie i łatwe zapoznanie użytkownika z obsługą systemu monitorowania ciśnienia krwi oraz jego akcesoriów. Wystarczy krótki okres praktyki, by przekonać się o łatwości obsługi monitora ciśnienia krwi Mobil-O-Graph NG. Producent, firma I.E.M., udostępnia do prowadzenia analizy aparatem Mobil-O-Graph NG dwa różne programy komputerowe: Hypertension-Management-Software Client-Server Datenmanagement Hypertension-Management-Software do systemu Windows (od wersji 7.0). W odniesieniach do charakterystycznych cech poszczególnych wersji należy uwzględnić tylko te fragmenty, które dotyczą używanej wersji! Ważne: Instrukcja obsługi zawiera opis monitora ABD i akcesoriów w kolejności, w jakiej aparat należy uruchomić i później użytkować. Po informacjach o charakterze ogólnym przedstawiono opis instalacji, uruchomienia, przygotowania do pomiaru, podłączenia do pacjenta i analizy. Poszczególne funkcje objaśniane są dopiero wtedy, gdy mają być zastosowane. Użytkownik będzie więc zapoznawał się z obsługą monitora ciśnienia krwi krok po kroku. Użytkownik powinien mieć stały dostęp do instrukcji obsługi. 1.3 Badania kliniczne Aparat do pomiaru ciśnienia krwi Mobil-O-Graph NG spełnia wymagania Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH European Society of Hypertension). 1.4 Znak CE Aparat Mobil-O-Graph NG spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG i ma znak CE. Aparat Mobil-O-Graph NG spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE) 1999/5/WE i ma znak CE. Tekst deklaracji zgodności dotyczącej produktu można pobrać ze strony producenta I.E.M. Aparat spełnia wymagania norm stosowanych zgodnie z odpowiednimi dyrektywami. W szczególności spełniane są wymogi następujących norm: 1. EN Nieinwazyjne sfigmomanometry Część 1: Wymagania ogólne 2. EN Nieinwazyjne sfigmomanometry Część 3: Wymagania dodatkowe dla systemów elektromechanicznego pomiaru ciśnienia 1.5 Zakres dostawy Zestaw bazowy 1. Monitor ABD Mobil-O-Graph NG 2. Mankiet o rozmiarze S, M i L 3. Wężyk przedłużający z przyłączem do urządzenia 4. Torba do aparatu Mobil-O-Graph NG 5. Ładowarka z 4 akumulatorami NiMH 6. Instrukcja obsługi 7. Miarka 8. Protokół zdarzenia Opcje analizy: Jednostka analizująca HMS dla systemu Windows 1. Oprogramowanie HMS na płycie CD. 2. Kabel transmisyjny USB lub szeregowy. alternatywnie 3. IR-MED szeregowy lub USB (opcja). Jednostka analizująca HMS Client-Server 1. HMS Client-Server na płycie CD. 2. Klucz sprzętowy Bluetooth. 5

6

7 2. Wskazówki dotyczące użytkowania 2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Za użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem uznaje się 24-godzinny pomiar ciśnienia krwi u osób dorosłych. Aparat Mobil-O-Graph NG może być użytkowany wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego. 2.2 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem Ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia wężykiem i mankietem, systemu ABDM Mobil-O-Graph NG nie należy używać do badania pacjentów w stanie niepoczytalności, a także należy go przechowywać z dala od dzieci. Aparatu Mobil-O-Graph NG nie należy używać do monitorowania ciśnienia krwi na oddziałach intensywnej terapii oraz podczas operacji. 2.3 Wskazanie System ABDM Mobil-O-Graph NG jest przewidziany do badania ciśnienia krwi i pomocy w ustaleniu diagnozy. Korzystając z niniejszego systemu medycznego lekarz może według własnej oceny zastosować odpowiednie badanie u pacjentów, którzy między innymi: mają niedociśnienie tętnicze lub nadciśnienie tętnicze, cierpią na hipertrofię lub zaburzenia czynności nerek, lub wymagają zastosowania leczenia nadciśnienia. 2.4 Działania uboczne związane z długotrwałym pomiarem ciśnienia krwi Ciągły pomiar ciśnienia krwi jest obecnie powszechnie stosowaną, uznaną i skuteczną metodą pomiarową, która znalazła zastosowanie w codziennym diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia. Przy diagnozie ciągły pomiar ciśnienia krwi należy zawsze sprawdzać, czy pacjent nie cierpi na zaburzenie krzepliwości lub nie jest w trakcie przyjmowania leków hamujących proces krzepnięcia krwi. Podobnie jak w przypadku jednorazowego pomiaru ciśnienia krwi może dojść do wystąpienia wybroczyn skórnych (krwawień). U pacjentów przyjmujących leki hamujące proces krzepnięcia krwi lub pacjentów z zaburzeniami krzepliwości może dojść mimo prawidłowego założenia mankietu do wystąpienia wybroczyn skórnych w okolicy ramienia po stronie pomiaru. Zagrożenie ze względu na stan pacjenta w trakcie leczenia lekami hamującymi proces krzepnięcia krwi lub cierpiącego na zaburzenia krzepnięcia występuje niezależnie od typu stosowanego aparatu pomiarowego. 2.5 Ważne wskazówki dla lekarza Pomiar można w każdej chwili przerwać naciskając jeden z przycisków zapisu. Przerwanie pomiaru spowoduje odpowietrzenie mankietu. Informować pacjentów, by przy wystąpieniu bólu w trakcie pomiaru wyłączali i zdejmowali aparat. Koniecznie wyjaśnić pacjentom, jak należy prawidłowo zakładać mankiet. Aparatu nie należy używać w okolicy tomografu komputerowego! Aparatu nie należy podłączać do komputera PC lub innego urządzenia, gdy pozostaje on cały czas podłączony do pacjenta. Używanie akcesoriów, które nie znajdują się w zakresie dostawy, może doprowadzić do błędów w pomiarze. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez I.E.M. Wężyk ciśnieniowy między aparatem Mobil-O-Graph NG a mankietem nie może być nigdy zaplątany, ściśnięty ani rozciągnięty. Zwracać uwagę na utrzymywanie czystości zgodnie z planem konserwacji. Ostrzeżenia: Pasek naramienny lub wężyk od mankietu mogą się zaplątać wokół szyi pacjenta i spowodować uduszenie. Działania zaradcze: Lekarz musi poinstruować pacjenta, że mankiet trzeba zakładać zawsze na ramię, a także że należy zwracać uwagę na to, by ani pasek naramienny ani wężyk ciśnieniowy nie miały możliwości zawinięcia się wokół szyi. W tym celu wężyk ciśnieniowy powinien zawsze przebiegać pod ubraniem (także w nocy). 7

8 2. Wskazówki dotyczące użytkowania 2.6 W wypadku podejrzenia, że podczas czyszczenia lub używania aparatu doszło do przedostania się do środka wody, aparat nie powinien być dalej używany. Zwrócić się do serwisu lub odesłać aparat do sprawdzenia. Przy napompowanym mankiecie wężyk ciśnieniowy może być zagięty. Lekarz musi zwrócić uwagę pacjentowi, że aparat szczególnie podczas snu pacjenta powinien być rozłożony tak, by nie doszło do przygniecenia ani zagięcia wężyka. Pacjenci w stanie niepoczytalności mogą nosić aparat wyłącznie pod nadzorem właściwej osoby. U niektórych pacjentów mogą wystąpić wybroczyny skóry lub krwawienia podskórne. Każdego pacjenta przy zakładaniu mankietu należy poinstruować o tym, że w razie wystąpienia bólu trzeba wyłączyć aparat i zgłosić się do lekarza. Lekarz musi wtedy upewnić się, że ze względu na stan zdrowia pacjenta podczas używania aparatu nie ma zagrożenia utrudnionego krążenia krwi w ramieniu. Aparat Mobil-O-Graph NG nie jest przystosowany do jednoczesnego używania z aparatami chirurgicznymi wykorzystującymi wysokie częstotliwości (HF). Aparat Mobil-O-Graph NG spełnia wszystkie wymagania norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), jednak aparatu Mobil-O-Graph NG nie można narażać na działania silnych pól elektromagnetycznych, ponieważ przy przekroczeniu wartości granicznych może to doprowadzić do nieprawidłowego działania. Mankiety i wężyk są wykonane z materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego. W ten sposób aparat może być chroniony przed szkodliwym działaniem wyładowań elektrycznych defibrylatora. Podczas trwania wyładowania elektrycznego defibrylatora aparat nie powinien dotykać pacjenta. Aparat mógłby przez to ulec uszkodzeniu lub zacząć wyświetlać błędne wartości. 2.6 Ważne wskazówki dla pacjenta Dźwięk pip informuje o rozpoczęciu pomiaru. W trakcie pomiaru należy zachowywać się spokojnie. Ramię powinno swobodnie zwisać lub gdy pacjent znajduje się w pozycji siedzącej, przedramię powinno spoczywać swobodnie na stole lub na podkładce. W trakcie trwania pomiaru należy unikać ruszania ręką. Przycisk Start powoduje rozpoczęcie dodatkowego pomiaru. Tego przycisku należy używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza (np. po zażyciu leków, przy wystąpieniu bólu w klatce piersiowej, przy pojawieniu się trudności z oddychaniem itp.). Przycisk Zdarzenie zapisuje czas zdarzenia i powoduje rozpoczęcie pomiaru. Ten przycisk należy naciskać tylko wtedy, gdy wydarzy się coś ważnego lub nietypowego w związku z prowadzoną obserwacją. Przycisk Dzień / Noc należy naciskać bezpośrednio przed zaśnięciem lub zaraz po obudzeniu. Przycisk WŁ./WYŁ. pozwala na włączanie i wyłączanie aparatu, gdy trzeba pominąć wykonanie pomiaru w ustalonym czasie. W celu wyłączenia aparatu nacisnąć przycisk i przytrzymać dłużej niż 2 sekundy. Pomiar można w każdej chwili przerwać naciskając dowolny przycisk. Spowoduje to odpowietrzenie mankietu. Ostrzeżenia: Mankiet należy zakładać wyłącznie na ramię oraz bezwzględnie zwracać uwagę, by przez przypadek nie doszło do zawinięcia się paska naramiennego ani wężyka ciśnieniowego wokół szyi. W tym celu wężyk ciśnieniowy powinien zawsze przebiegać pod ubraniem (także w nocy). Zwracać uwagę, aby wężyk ciśnieniowy mankietu, szczególnie w czasie snu, nie był zagięty ani ściśnięty. Jeśli pomiar wywołuje ból, należy od razu wyłączyć aparat, zdjąć mankiet i zgłosić się do lekarza. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi nie może mieć styczności z cieczą. Z aparatem nie wchodzić pod prysznic! Aparatu nie wolno używać, gdy do jego wnętrza przedostanie się woda. Wyłączyć aparat i wyjąć akumulatory lub baterie. Poważne zakłócenia w działaniu sygnalizowane są ciągłym sygnałem dźwiękowym. Jeśli włączy się taki sygnał dźwiękowy, należy od razu wyłączyć aparat, zdjąć mankiet i zgłosić się do lekarza. Przyłącze mankietu (podłączenie powietrza) musi się zawsze zatrzasnąć z towarzyszącym temu wyraźnym kliknięciem. W przeciwnym razie między urządzeniem a wężykiem będzie występowała nieszczelność, powodująca przekłamanie pomiaru. Kopia formularza do przekazania pacjentowi znajduje się w załączniku! 8

9 3. Opis produktu 3.1 Wprowadzenie System Mobil-O-Graph NG składa się z dwóch głównych składników: z zestawu bazowego Mobil-O-Graph NG z różnymi mankietami oraz z pozostałych akcesoriów z oprogramowania do analizowania przez lekarza rezultatów pomiaru. Dane z monitora ABD można odczytywać za pomocą jednostki analizującej (w zależności od wersji: HMS- Client-Server lub HMS dla systemu Windows). Za pomocą oprogramowania można wczytywać zapisane rezultaty pomiarów do komputera PC, a także prezentować je na ekranie w różnych formach, jako grafiki, listy i statystyki, a także drukować. Aparat Mobil-O-Graph NG można potem przygotować bezpośrednio dla następnego pacjenta. Po krótkim przećwiczeniu na początku procedura trwa zaledwie kilka minut. Pozwala to lekarzowi na korzystanie z aparatu na co dzień przez całą dobę. System monitorowania Mobil-O-Graph NG został zaprojektowany tak, że pozwala na dokumentowanie i wyświetlanie profilu ciśnienia krwi w dzień i w nocy. Oprócz tego rozpoznawane są dodatkowe parametry takie, jak wartości nocne i zarejestrowane odchylenia ciśnienia krwi. Pozwala to lekarzowi na zaplanowanie indywidualnego i dostosowanego do wymagań każdego pacjenta przebiegu leczenia, a także na kontrolowanie postępów w leczeniu. 3.2 Rozpakowanie Wszystkie elementy wchodzące w zakres dostawy zostały przed wysłaniem prawidłowo zapakowane i sprawdzone pod kątem kompletności i sprawności. Gdyby jednak zdarzyło się, że otrzymane produkty będą niekompletne lub uszkodzone, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym firmę odpowiedzialną za przesyłkę. 3.3 Monitor Składniki: 1: Wężyk przedłużający/ przyłącze powietrza 2: Przyłącze mankietu 3: Przycisk START 4: Przycisk DZIEŃ/NOC 5: Przycisk ZDARZENIE 6: Przycisk DZIEŃ/NOC 7: Wyświetlacz LCD 8: Port podczerwieni 9: Pokrywa komory na baterie 10: Komora na baterie 11: Kabel transmisji danych do komputera PC 12: Gniazdo do przesyłania danych Ilustracja 3.1: Monitor, widok z góry 13: Port Bluetooth (nie widać) 9

10 3. Opis produktu Przyciski Wszystkie przyciski znajdują się na panelu czołowym obudowy monitora (patrz ilustracja 3.1 Monitor, widok od góry). WŁ./WYŁ. Przycisk WŁ./WYŁ. służy do włączania i wyłączania monitora ABD. Ten przycisk reaguje dopiero po przytrzymaniu go dłużej niż 2 sekundy. W ten sposób aparat jest zabezpieczony przed ewentualnym pomyłkowym włączeniem bądź wyłączeniem. Dodatkowo za pomocą tego przycisku, jak i reszty pozostałych, można przerwać pomiar przed zaprogramowanym czasem: ciśnienie w mankiecie zostanie wtedy szybciej spuszczone (patrz również fragment Ostrzeżenia). Uwaga: W celu wznowienia pracy aparatu należy go ponownie włączyc. DZIEŃ/NOC Za pomocą przycisku DZIEŃ/NOC można podczas rejestrowania danych rozgraniczyć fazę dzienną i nocną, co ma potem duże znaczenie przy analizowaniu statystyki i prezentacji graficznych. Szczegółowa specyfikacja dotycząca wydruku znajduje się w odpowiednich rozdziałach jednostek analizujących. W skrócie: Pacjenta należy poinstruować, aby bezpośrednio przed zaśnięciem nacisnął raz przycisk DZIEŃ/NOC, a następnie drugi raz rano zaraz po obudzeniu. W ten sposób aparat dostosowuje odstęp czasowy pomiaru indywidualnie do pacjenta, pomagając w ten sposób lekarzowi przy analizowaniu profilu ciśnienia krwi. Oprócz dostosowania odstępu czasowego odpowiednie adnotacje znajdują się na wydruku. Gdy pacjent nie naciśnie tego przycisku, zmiana odstępu czasowego będzie następowała według ustawionego protokołu. ZDARZENIE Za pomocą przycisku ZDARZENIE pacjent odnotowuje czas zażywania leków lub rejestruje ewentualne zdarzenia, które mogłyby wywołać wzrost lub obniżenie ciśnienia krwi. Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie pomiaru. Przyczynę naciśnięcia przycisku zdarzenia pacjent powinien zapisać w protokole zdarzeń. START Przycisk START służy do rozpoczęcia pomiaru 24-godzinnego, a także do wykonywania pomiaru poza zaprogramowanym cyklem pomiarowym. Uwaga: Wartości z pierwszego pomiaru powinny być poddane weryfikacji przez lekarza. W ten sposób zyskuje się pewność, że kolejne pomiary wykonywane automatycznie będą prawidłowe, a mankiet została prawidłowo założona. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze należy postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi w częściach Przygotowania do pomiaru i Lokalizacja błędów. Naciśnięcie przycisku START powoduje wyświetlenie ilości zarejestrowanych dotychczas pomiarów, a następnie rozpoczęcie pomiaru ręcznego. Różni się on od pomiaru automatycznego, wykonywanego według protokołu pomiaru, stopniowym pompowaniem mankietu. W ten sposób ustalane jest potrzebne ciśnienie w mankiecie, przy którym można zmierzyć wartość ciśnienia skurczowego (systolicznego) krwi. Ta wymagana maksymalna wartość ciśnienia zostaje zapisana i przy kolejnych pomiarach automatycznych, natychmiast jest wytwarzana poprzez bezpośrednie napompowanie. Pacjent może skorzystać z przycisku START do wykonywania ręcznych pomiarów, dodatkowo do pomiarów, które zostały zaprogramowane w cyklu pomiarowym Wyświetlacz Wyświetlacz LCD znajduje się na panelu czołowym obudowy monitora (patrz ilustracja 3.1 Monitor, widok od góry). Służy on lekarzowi i pacjentowi do wyświetlania ważnych informacji na temat danych pomiarowych, ustawień monitora i błędów pomiarowych Sygnały dźwiękowe Zastosowane sygnały dźwiękowe składają się z pojedynczych lub kilkakrotnych ciągów impulsów. Aparat emituje następujące ciągi impulsów dźwiękowych: 1 impuls dźwiękowy Włączenie/ wyłączenie, rozpoczęcie i zakończenie pomiaru (nie dotyczy nocnego przedziału czasowego), odłączenie kabla transmisji danych, zakończenie komunikacji za pośrednictwem portu podczerwieni, utworzenie i zakończenie połączenia za pośrednictwem portu Bluetooth, błędy pomiarowe 3 impulsy dźwiękowe Błąd systemowy Ciągłe impulsy dźwiękowe Złożony impuls dźwiękowy Poważne błędy systemowe (np. w przerwie między pomiarami ciśnienie w mankiecie przez ponad 10 sekund jest wyższe niż 15 mmhg) Przy ręcznym usuwaniu wartości pomiarowych najpierw słychać 1 impuls dźwiękowy, a następnie po upływie 2 sekund 5 impulsów dźwiękowych. 10

11 Opis produktu Przyłącze mankietu Przyłącze mankietu znajduje się na panelu czołowym obudowy aparatu Mobil-O-Graph NG (patrz ilustracja 3.1 Monitor, widok od góry). Ten wtyk metalowy jest potrzebny do połączenia monitora z mankietem za pośrednictwem wężyka przedłużającego i gniazda metalowego mankietu. Ważne: Gniazdo transmisji danych Wtyk metalowy (podłączenie powietrza) musi się zawsze zatrzasnąć z towarzyszącym temu wyraźnym kliknięciem. W przeciwnym razie między aparatem Mobil-O-Graph NG a wężykiem będzie występowała nieszczelność, powodująca przekłamanie pomiaru. Gniazdo transmisji danych znajduje się z lewej strony obudowy (patrz Ilustracja 3.1 Monitor, widok od góry). Do tego gniazda można przyłączyć dołączony do aparatu kabel połączeniowy. Występuje tu połączenie wtykowe, czyli czerwony punkt wtyku musi być wetknięty w czerwony punkt gniazda. W celu zwolnienia połączenia pociągnąć za zewnętrzny pierścień metalowy (patrz fragment Jednostka analizująca) Port podczerwieni Port podczerwieni stanowi przy przesyłaniu danych równorzędną bezprzewodową alternatywę w stosunku do gniazda transmisji danych. Do korzystania z tego portu potrzebny jest interfejs na podczerwień IR-Med. Interfejs na podczerwień można nabyć u autoryzowanego przedstawiciela handlowego (patrz fragment Jednostka analizująca). 3.4 Przygotowania do pomiaru Wężyk przedłużający podłączyć do jedngo z dostępnych mankietów, wtykając go w plastikową złączkę. Wężyk wychodzący z mankietu podłączyć do wtyku na panelu czołowym obudowy monitora. Na początku pracy sprawdzić, czy akumulatory zostały prawidłowo włożone. Do nowego pomiaru należy zawsze używać naładowanych do końca akumulatorów. Alternatywnie można stosować również baterie alkaliczne. Przy wkładaniu akumulatorów lub baterii zwracać uwagę na prawidłowe położenie biegunów. Ważne: Włączenie Należy używać wyłącznie akumulatorów NiMH dołączonych przez I.E.M. lub baterii alkalicznych. Co prawda baterie cynkowo-węglowe i akumulatory NiCd w testach wykazują wystarczające napięcie, jednak ich moc bywa często niewystarczająca do przeprowadzenia badania, które trwa pełne 24 godziny. Akumulatory przed ich pierwszym użyciem należy kilka razy rozładować i ponownie naładować. W tej sprawie należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi ładowarki akumulatorów. Do przeprowadzenia pomiaru przez 48 godzin potrzebne są 2 dodatkowe akumulatory, które należy wymienić po 24 godzinach. Przed przekazaniem monitora innemu pacjentowi należy zawsze najpierw sprawdzić stan monitora. Przegląd stanu polega na zaobserwowaniu pierwszych wskazań, jakie pokażą się na wyświetlaczu zaraz po włączeniu monitora. W kolejności wyświetlą się następujące informacje: Test Wyświetlacz Komentarz Stan zasilania (V) 2.85 (przy akumulatorach NiMH co najmniej 2,75 przy bateriach alkalicznych co najmniej 3,10) Test segmentów wyświetlacza Aktualny czas 24-godzinny 21:45 (przykład) 999:999 do Wraz z wyświetleniem cyfr wyświetla się kolejno 000:000 oraz wszystkie pozostałe symbole wyświetlacza. Sprawdzić, czy wszystkie segmenty wyświetlają się poprawnie i w całości (aparat sprawdza w tle poprawność całego kodu programu). Gdy przy kontroli wewnętrznej wystąpi błąd, na wyświetlaczu monitora wyświetla się napis E004 i słychać sygnał dźwiękowy. Ze względów bezpieczeństwa monitor blokuje się i nie można go o bsługiwać. Jak najszybciej odesłać monitor do autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub bezpośrednio do IEM w celu dokonania naprawy Kasowanie pamięci Przed każdym nowym pomiarem należy skasować pamięć aparatu, by nie było w niej zgromadzonych żadnych danych o ciśnieniu krwi poprzedniego pacjenta. Jeśli jednak zdarzy się, że w pamięci będą przechowywane wartości z poprzedniego pomiaru, należy je usunąć za pomocą funkcji Usuń, dostępnej w używanym programie analizującym. Pamięć można skasować również ręcznie, naciskając i przytrzymując dłużej niż 5 sekund przycisk START. Najpierw wyświetlą się wszystkie segmenty wyświetlacza, po czym słychać będzie 1 impuls dźwiękowy, a następnie po upływie 2 sekund 5 impulsów dźwiękowych. Po zakończeniu tej procedury pamięć będzie wyczyszczona. 11

12 3. Opis produktu Ustawienie czasu / daty Aparat Mobil-O-Graph NG jest wyposażony w wewnętrzną baterię podtrzymującą zasilanie aparatu potrzebne do działania zegarka i odliczania czasu przy wyjętych akumulatorach lub bateriach. Mimo to czas i datę należy zawsze sprawdzać przed rozpoczęciem nowej serii pomiarów. Czas i datę można ustawić za pomocą używanego programu analizującego. Czas i datę można również ustawić ręcznie, naciskając przycisk Zdarzenie przy jednocześnie przytrzymywanym przycisku Start. Aparat przełącza się na tryb Nastawienie czasu. Naciskając przycisk Start można przejść do kolejnej pozycji wskazania czasu, natomiast naciskając przycisk Zdarzenie do kolejnej pozycji wyświetlacza Przesyłanie danych pacjenta (ID) Monitor należy odpowiednio przygotować do badania przesyłając do niego dane pacjenta (ID). Dzięki temu przy odczytywaniu możliwe będzie prawidłowe przyporządkowanie danych (patrz Zastosowanie danych pacjenta ID) Programowanie żądanego protokołu pomiaru Do wyboru jest dziewięć protokołów (od 1 do 10). Po zakończeniu wykonywania pomiaru zmiana protokołu będzie możliwa dopiero po usunięciu z pamięci wszystkich poprzednich danych. Ustawienia w protokołach można wykonywać przy pomocy używanego programu analizującego. Protokoły można również ustawiać ręcznie, naciskając przycisk Dzień/Noc przy jednocześnie przytrzymywanym przycisku Zdarzenie. Naciskając przycisk Start/Stop można zmienić protokół, a następnie zatwierdzić zmianę naciskając przycisk Zdarzenie. Protokół Czas w dzień Czas w nocy Il. pomiarów na godz. 1 08:00 00: :00 23: :00 22: :00 00: :00 10: :00 00: :00 23: :00 09:00 23:59 07:59 23:59 07:59 21:59 06:59 21:59 06:59 09:59 17:59 23:59 06:59 22:59 05:59 08:59 23: Sygnał dźwiękowy TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE Wskazanie wartości pomiarowych na wyświetlaczu 9 09:00 08:59 30 NIE TAK 10 08:00 07:59 30 TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE TAK Wskazówka: Tabela 3.0 Tabela protokołów Protokoły 1, 2 i 10 są zdefiniowane jako standardowe, jednak można je modyfikować przy użyciu programu analizującego (patrz 4.8 Przygotowanie aparatu). Protokół 5 nadaje się do czynności nocnych (zmiana nocna). Protokół 9 to tak zwany test Schellonga. Protokół 10 po wykonaniu pomiaru wysyła automatycznie wartości pomiarowe za pośrednictwem portu Bluetooth do komputera PC lekarza lub za pośrednictwem urządzenia przenośnego, np. telefonu komórkowego lub modemu (skonfigurowanego przez I.E.M) do bazy danych (patrz Wybór protokołu pomiaru). Tylko specjalnie skonfigurowane telefony komórkowe lub modemy mogą wysyłać dane w postaci pakietów przy wykorzystaniu technologii GPRS. 12

13 Opis produktu Podłączenie monitora i rozpoczęcie pomiaru Założyć pacjentowi torbę z aparatem. Regulując długość paska, można go zapiąć na biodrach lub na ramieniu. Można też wykorzystać zwykły pasek do spodni. Teraz założyć pacjentowi mankiet; jej prawidłowe założenie jest niezwykle ważne przy prawidłowym pomiarze (patrz ilustracja 3.2) Mankiet można nosić również na koszuli lub na bluzie. Zaleca się zakładanie mankietu bezpośrednio na ramię. Wyciągnąć na zewnątrz wężyk przez pasek z guzikami na koszuli lub bluzie, a następnie przełożyć z tyłu przez szyję aż do monitora ABD umieszczonego z prawej strony. Ilustracja 3.2 Zakładanie mankietu Przestrzegać następujących punktów: WAŻNE: 1. Przy zakładaniu pacjentowi monitora aparat nie może być podłączony do żadnych urządzeń zewnętrznych! 2. Mankiet musi być założona tak, by wężyk ciśnieniowy był jak najmniej zagięty. W tym celu przyłącze wężyka przy mankiecie musi być skierowane do góry. Droga wężyka ciśnieniowego nie powinna krępować ruchów ramienia przez przez tył szyi w kierunku przeciwległej strony ciała. 3. Koniecznie zwrócić uwagę, czy symbol tętnicy przylega do tętnicy ramiennej. Przy prawidłowo założonym mankiecie metalowe strzemiączko znajduje się po zewnętrznej stronie ramienia (po stronie łokcia) 4. Pętla z materiału musi zakrywać skórę pod metalowym strzemiączkiem. 5. Krawędź dolna mankietu powinna się znajdować około 2 cm nad załamaniem łokcia pacjenta. 6. Mankiet powinna względnie ciasno przylegać do ramienia. Poprawne założenie można sprawdzić w bardzo prosty sposób: Pod mankiet powinno się dać łatwo wsunąć palec. 7. Prawidłowy rozmiar mankietu ma także duże znaczenie przy prawidłowym wykonywaniu pomiaru ciśnienia krwi. By możliwe było uzyskiwanie powtarzalnych wartości pomiaru, należy stworzyć standardowe warunki pomiaru, czyli rozmiar mankietu powinien być dostosowany do pacjenta. Za pomocą dołączonej do zestawu miarki można zmierzyć obwód pośrodku ramienia i dobrać odpowiedni rozmiar mankietu: Obwód ramienia Mankiet cm S cm M cm L cm XL 8. Wężyk ciśnieniowy od mankietu podłączyć do monitora ABD. Podłączyć wężyk mocno do przyłącza, przyłącze musi się przy tym zatrzasnąć z wyraźnie słyszalnym odgłosem; aby odłączyć wężyk, wystarczy pociągnąć za zewnętrzny pierścień metalowy. 9. W tym momencie monitor jest prawidłowo założony i gotowy do pomiaru. Po doprowadzeniu do końca wszystkich poprzednich czynności można uruchomić monitor. Najpierw naciskając przycisk START trzeba wykonać pomiar ręczny. Na podstawie przebiegu tego pomiaru będzie można stwierdzić, czy monitor pracuje prawidłowo. Gdy wystąpią błędy, należy ponownie sprawdzić, czy wszystkie etapy ustawiania i zakładania aparatu zostały prawidłowo przeprowadzone. Jeśli to nie pomoże, powtórzyć od początku proces uruchamiania. Tylko po pomyślnym zakończeniu pomiaru ręcznego można puścić pacjenta i umówić się z nim na oddanie aparatu. Przerwanie pomiaru Pomiar można w każdej chwili przerwać naciskając DOWOLNY przycisk na aparacie. Na wyświetlaczu pojawi się napis -StoP- i słychać będzie 5 razy sygnał dźwiękowy. Ponadto operacja zostanie zapisana w tabeli wartości pomiarowych pod nazwą Przerwanie. Ważne: Przed przystąpieniem do pomiaru 24-godzinnego należy wspólnie z pacjentem przestudiować rozdział 2, Wskazówki dotyczące użytkowania. 13

14 3. Opis produktu Dane techniczne Zakres ciśn. pomiarowego: Dokładność: Statyczny zakres ciśnienia: Zakres pulsu: Pomiar: Odstęp czasowy pomiaru: Protokoły pomiaru: Pojemność pamięci: Pojemność baterii: Temperatury robocze: Skurczowe Rozkurczowe od 60 do 290 mmhg od 30 do 195 mmhg +/- 3 mmhg w zakresie wskazania od 0 do 300 mmhg od 30 do 240 uderzeń na minutę Oscylometrycznie 0, 1, 2, 4, 5, 6, 12 lub 30 pomiarów na godzinę 2 grupy odstępów czasowych z możliwością modyfikacji 300 pomiarów > 300 pomiarów od +10 C do +40 C Wilg. powietrza: od 15% do 90% Warunki przechowywania: Wymiary: Ciężar: Zasilanie: Interfejsy: 3.6 Symbole od -20 C do 50 C i od 15% do 95% wilg. pow. 128 x 75 x 30 mm około 240 g z bateriami 2 akumulatory Ni-MH po 1,2 V każdy i min mah (AA, Mignon) 2 baterie alkaliczne 1,5 V (AA, Mignon) Interfejs szeregowy (kabel) Podczerwień oferowane przez IEM Bluetooth (Class 1 / 100 m) Symbol baterii Znaczenie: Symbol informuje o rodzaju zasilania. Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Znaczenie: Symbol na produkcie lub opakowaniu informuje o tym, że niniejszego produktu nie można traktować jak zwykłego odpadu gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą pracownicy urzędów gminy, komunalnych zakładów utylizacji odpadów lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chronione przed działaniem defibrylatora Znaczenie: Urządzenie typu BF chronione przed działaniem defibrylatora Uwaga, przestrzegać pozostałej dokumentacji Znaczenie: Uwaga, przestrzegać pozostałej dokumentacji Data produkcji Znaczenie: Data produkcji Znak CE Znaczenie: Aparat spełnia podstawowe wymagania dyrektyw europejskich dotyczących wyrobów medycznych. 14

15 4. Hypertension-Management-Software Client-Server Aparat mierzy i zapisuje ciśnienie krwi. Po zakończeniu pomiaru zapisane wartości przesyłane są do komputera osobistego. Wartości pomiarowe można analizować według własnych wytycznych. Plik pacjenta zawiera wszystkie najważniejsze dane: Zmiana osobistego numeru pacjenta (ID pacjenta, dane obowiązkowe) Nazwisko (dane obowiązkowe) Adres, Telefon Dane osobowe (wiek, płeć itp.) Leczenie, historia leczenia, kontakty alarmowe Program HMS CS udostępnia różne możliwości analizy. Wyniki można wyświetlać na ekranie i drukować: Tabela wartości pomiarowych, patrz , Tabela wartości pomiarowych Analiza statystyczna ze średnimi wartościami ciśnienia krwi trybu dziennego oraz dziennego i nocnego, a także pierwszej godziny po obudzeniu oraz godzinne wartości średnie, patrz , Raport z badań Wartości ekstremalne (maks., min.), patrz , Raport z badań Procentowa częstość wartości pomiarowych, które znajdują się poza ustaloną wartością graniczną, patrz , Raport z badań Obliczenie obniżenia dziennego/ nocnego, patrz , Raport z badań Odchylenie od normy (zmienność), patrz , Godzinne wartości średnie Analizy graficzne: Obwiednia godzinnych wartości średnich, patrz , Profil ciśnienia krwi Korelacja, patrz , Korelacja Wykres kołowy (tortowy) procentowego przekroczenia granicznego, patrz , Przekroczenia wartości granicznej. Wykres słupkowy wartości pomiarowych, patrz Rozdziały częstości Krzywa zmiany ciśnienia krwi, patrz , Zmiana ciśnienia krwi Krzywa wartości pomiarowych, patrz , Zmiana ciśnienia krwi Wykres kolumnowy rozdziału ciśnienia krwi, patrz , Zmiana ciśnienia krwi Porównanie krzywych do zwiększenia skuteczności leczenia, patrz , Zmiana ciśnienia krwi Można szybko i łatwo wyświetlić dzienny i nocny przebieg oraz odchylenia ciśnienia krwi. Do tego przebiegu można następnie optymalnie dobrać leczenie. Dodatkowo do programu HMS CS można wczytać aparat do pomiaru ciśnienia krwi na nadgarstku Klock oraz aparat do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu Stabil-O-Graph i zarządzać danymi (patrz , Samodzielne pomiary). Do przesyłania danych wymagany jest port podczerwieni. Program HMS CS oferuje także możliwości prowadzenia serwisu e-health (Telemedycyna) zwiększającego bezpieczeństwo pacjenta i jednocześnie usprawniającego pracę lekarza. Można ustalić wartości graniczne, zdefiniować alarmy i ustawić informowanie tylko w przypadku przekroczenia nastawionych granic (np. za pośrednictwem faksu). Można wybrać albo monitorowanie ciśnienia krwi za pomocą aparatu Stabil-O-Graph mobil, albo monitorowanie wagi za pomocą aparatu IEM-Waage mobil. W tych aparatach, oprócz bazy danych online, za pomocą programu HMS CS można synchronizować i zarządzać danymi online. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani przedstawiciele handlowi IEM. 4.1 Praca z programem HMS CS Do obsługi programu HMS CS potrzebna będzie podstawowa znajomość i doświadczenie w korzystaniu z systemu operacyjnego Windows, Mac OS lub Linux. Za pomocą programu HMS CS można zarządzać zmierzonymi długotrwałymi danymi pomiarowymi ciśnienia krwi i analizować je. Te wartości pomiarowe można przyporządkować do pacjenta. Każdemu pacjentowi można zapisać dowolną ilość serii pomiarów. Każda seria pomiarów składa się z wielu wartości pojedynczych. HMS CS wykonywany jest w następujących etapach: przed pomiarem długotrwałym: przygotowanie pomiaru 1) 2) 3) uruchomienie HMS CS wybór pacjenta lub utworzenie profilu nowego pacjenta połączenie aparatu z programem HMS CS 15

16 4. Hypertension Management Software Client-Server 4.2 4) Przygotowanie aparatu 5) Zakończenie HMS CS. po pomiarze długotrwałym: obróbka danych pomiarowych 1) Uruchomienie HMS CS 2) Połączenie HMS CS z aparatem 3) Odczytanie wartości pomiarowych z aparatu 4) Analiza pomiaru 5) Zakończenie HMS CS. 4.2 Instalacja oprogramowania Oprogramowanie może się komunikować z aparatem pomiarowym za pośrednictwem różnych interfejsów. Możliwe połączenia: kabel z interfejsem szeregowym (COM1,2...), kabel z interfejsem USB, podczerwień (IR) z interfejsem szeregowym, podczerwień (IR) z interfejsem USB, Bluetooth. Ważne: Przy korzystaniu z interfejsu USB i/lub Bluetooth najpierw należy zainstalować odpowiednie sterowniki. Szczegóły na ten temat podano w dalszej części podręcznika. Wskazówka: Podłączyć adapter USB (wtyk USB lub kabel z interfejsem USB) do komputera dopiero po zainstalowaniu oprogramowania lub gdy będzie taka konieczność Wymagania systemowe 1) Komputer 1 GHz 512 MB RAM 100 MB Hard Disk Storage 1024x768 Pixel Two spare USB Port 2) System operacyjny a) Windows 2000 SP4, XP, Vista b) Mac OS X 10.4 lub nowszy c) Linux (z procesorami Intel/AMD), GNU/Linux z BlueZ lub Affix Bluetooth Stack 3) Oprogramowanie Java-Runtime-Environment (JRE znajduje się na płycie instalacyjnej) 4) Bluetooth Adapter Bluetooth USB Bluetooth 2.0 USB wersja 1.1 lub wyższa Nie należy instalować sterowników BlueSoleil ani innego oprogramowania! Sprawdzone adaptery USB: - Gigabyte GN-BT03D - Windows XP SP2: instalacja automatyczna z Microsoft Stack ANYCOM USB-200 lub USB 250 Blue USB Adapter Windows XP, Windows XP SP2: instalacja dołączonego sterownika do Windows XP Bluetooth Stack lub instalacja dołączonego oprogramowania Bluetooth BTW 5.1 Windows 2000, XP, Mac OS X 10.4 lub nowszy: instalacja dołączonego oprogramowania Bluetooth BTW 5.1 GNU/Linux 2.4, GNU/Linux 2.6 z BlueZ lub Affix Bluetooth Stack: instalacja nie jest wymagana Instalacja w systemie operacyjnym Windows Wskazówka: Podłączyć adapter USB (wtyk USB lub kabel z interfejsem USB) i/lub adapter Bluetooth do komputera dopiero po zainstalowaniu oprogramowania lub gdy będzie taka konieczność. Ważne: Przy korzystaniu z interfejsu USB i/lub Bluetooth najpierw należy zainstalować odpowiednie sterowniki. Postępowanie: 16

17 Hypertension Management Software Client-Server 1) Instalacja aplikacji z płyty CD-ROM 2) W razie konieczności zainstalować sterowniki z płyty CD-ROM w następującej kolejności - najpierw sterownik Bluetooth, - następnie sterownik USB. 3) Do komputera podłączyć adapter USB i/lub adapter Bluetooth. Instalacja aplikacji z płyty CD-ROM Do napędu CD-ROM włożyć dołączoną płytę CD. Program instalacyjny uruchamia się zwykle automatycznie. Jeśli tak się nie stanie (wyłączona funkcja autorun), to w programie Eksplorator Windows wybrać napęd CD-ROM, a następnie kliknąć nazwę pliku CD_Start.exe, by rozpocząć instalację. W menu instalacji kliknąć HMS-CS Setup Wyświetla się okno kreatora instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalacja sterownika Bluetooth Wskazówka: Podłączyć adapter Bluetooth do komputera dopiero po zainstalowaniu sterownika lub gdy będzie taka konieczność. W menu instalacji kliknąć Sterownik Bluetooth. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalacja sterownika USB Wskazówka: Podłączyć adapter USB (wtyk USB lub kabel z interfejsem USB) do komputera dopiero po zainstalowaniu oprogramowania. W menu instalacji kliknąć Sterownik kabla USB. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W tym momencie instalacja oprogramowania jest zakończona Instalacja w systemie operacyjnym Macintosh OS 10.4 lub nowszym Postępowanie: 1) Instalacja aplikacji z płyty CD-ROM 2) Do komputera podłączyć adapter USB i/lub adapter Bluetooth. Instalacja aplikacji z płyty CD-ROM Do napędu CD-ROM włożyć dołączoną płytę CD. Na pulpicie wyświetli się ikona płyty CD z programem HMS CS. Dwukrotnie kliknąć tę ikonę płyty CD z programem HMS CS. Wyświetli się zawartość płyty CD-ROM. Otworzyć zawartość folderu Mac_10-4. Plik HMS.app przeciągnąć do teczki (folderu) programu. W tym momencie instalacja oprogramowania jest zakończona Instalacja w systemie operacyjnym Linux Postępowanie: 1) Zainstalować aplikację z płyty CD-ROM. 2) Do komputera podłączyć adapter Bluetooth i/lub adapter USB. Instalacja aplikacji z płyty CD-ROM Zalogować się jako administrator systemu (root). Do napędu CD-ROM włożyć dołączoną płytę CD. 17

18 4. Hypertension Management Software Client-Server 4.3 Wyświetlić zawartość folderu Linux na płycie CD. Skopiować folder HMS CS do folderu Home. Plik HMS CS w folderze Home ustawić jako plik uruchamiający. Utworzyć na pulpicie skrót do pliku HMS CS. W tym momencie instalacja oprogramowania jest zakończona. Na płycie instalacyjnej CD w folderze Docs znajdują się różne dokumenty (Pierwsze kroki, Skrócone instrukcje obsługi, Instrukcje obsługi). Za pośrednictwem pliku index.htm dostępne dokumenty są prezentowane w przejrzysty sposób. 4.3 Uruchomienie i zakończenie programu HMS CS Do obsługi programu HMS CS potrzebna będzie podstawowa znajomość i doświadczenie w korzystaniu z systemu operacyjnego Windows, Mac OS lub Linux. Otwieranie programu Na pulpicie dwukrotnie kliknąć ikonę. Uruchomi się program HMS CS. Pojawiają się informacje o postępie w ładowaniu programu (np. wersja programu, pasek postępu). Zakończenie programu W oknie roboczym programu w górnym pasku ikon kliknąć. Gdy wcześniej zostały zmodyfikowane dane, wyświetli się pytanie, czy je zapisać. Pojawiają się informacje o postępie w kończeniu programu. 4.4 Struktura interfejsu użytkownika programu HMS CS W oknie roboczym programu dostępne są wszystkie funkcje. W zależności od konkretnej funkcji wyświetlają się dalsze okna. Ilustracja: Okno robocze z zakładką Informacje o pacjencie. Na pasku menu w górnej krawędzi okna wybrać funkcje. Pasek ikon bezpośrednio pod paskiem menu zawiera przyciski (ikony) odpowiadające kolejnym etapom edycji. Obszar roboczy zawiera obie zakładki Informacje o pacjencie i Dane pomiarowe Pasek menu U samej góry w oknie obsługi znajduje się pasek menu. W każdy punkcie menu zgrupowane są różne funkcje. 18

19 Hypertension Management Software Client-Server Menu Plik Punkt menu Lista pacjentów Nowy pacjent Import HMS CS Zakończenie programu Funkcja Wyświetlenie listy z dotychczas utworzonymi profilami pacjentów Utworzenie nowego profilu pacjenta Zastosowanie bazy danych ze starszej wersji HMS CS Zakończenie HMS CS Menu Pacjent Punkt menu Usuń Zmień ID Funkcja Usunięcie dotychczas edytowanych profili pacjentów włącznie z ich danymi pomiarowymi, patrz 4.6.5, Usunięcie profilu pacjenta Zmiana numeru osobistego w aktualnie edytowanym profilu pacjenta, patrz 4.6.4, Zmiana osobistego numeru pacjenta (ID pacjenta) Menu Seria pomiaru Punkt menu Eksportuj Usuń Funkcja Zapisanie do pliku aktualnie wybranej serii pomiarów, patrz 4.9.5, Eksport wyników pomiaru Usunięcie aktualnie wybranej serii pomiaru Menu Ustawienia Wskazówka: Szczegółowe informacje, patrz 4.12, Ustawienie wartości standardowych HMS CS Punkt menu Baza danych Język Serwis e-health Interfejsy Granice ciśnienia krwi Kolory Narzędzia Funkcja Konfiguracja bazy danych, tylko dla zaawansowanych użytkowników! Wybór języka interfejsu użytkownika programu Utworzenie połączenia do serwisu e-health Ustalenie interfejsu do aparatu Ustalenie wartości granicznych do analiz Ustalenie kolorów krzywych i tła w wykresach Ustalenie metod obliczeń, wskazań i opcji Bluetooth Menü? Punkt menu O programie... Funkcja Wyświetlenie informacji o wersji HMS CS Pasek symboli U góry w oknie obsługi pod paskiem menu znajduje się pasek ikon. Zawiera on przyciski (ikony) do szybkiego wybierania ważnych funkcji. W polu z prawej strony widać nazwisko i datę urodzenia bieżącego pacjenta. Porada: Ustawienie kursora myszy na ikonie spowoduje wyświetlenie krótkiego teksu opisu (podpowiedź). Ikona Znaczenie Funkcja Nowy pacjent Zarejestrowanie nowego pacjenta, patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta Lista pacjentów Przygotowanie aparatu Odczytanie aparatu Wyświetlenie listy z dotychczas utworzonymi profilami pacjentów, patrz 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta Zaprogramowanie aparatu na następny pomiar długotrwały Odczytanie wartości pomiarowych z aparatu 19

20 4. Hypertension Management Software Client-Server Ikona Znaczenie Funkcja Bluetooth czerwony: Bluetooth nie działa zielony: Bluetooth działa Zakończenie programu Zakończenie HMS CS Wskazówka: Niektóre z tych funkcji można wybrać również za pośrednictwem punktów na pasku menu Obsługa myszką Kliknięcie oznacza przeważnie: Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Dwukrotne kliknięcie: Dwukrotne kliknięcie krótko lewym przyciskiem myszy. 4.5 Pierwsze kroki z wirtualnym pacjentem Po pomyślnym zainstalowaniu programu HMS CS można na wirtualnym pacjencie Ferdinand Zweibein wypróbować najważniejsze funkcje. Do obsługi programu HMS CS potrzebna będzie podstawowa znajomość i doświadczenie w korzystaniu z systemu operacyjnego Windows, Mac OS lub Linux. Na pulpicie dwukrotnie kliknąć ikonę. Uruchomi się program HMS CS. Pojawiają się informacje o postępie w ładowaniu programu (np. wersja programu, pasek postępu). Pojawia się okno robocze oraz okno Lista pacjentów Wyświetlenie wirtualnego pacjenta Kliknąć wiersz z nazwiskiem Ferdinand Zweibein, a następnie. Porada: Jeszcze szybciej będzie dwukrotnie kliknąć wiersz. W oknie roboczym wyświetlą się informacje o pacjencie. 20

21 Hypertension Management Software Client-Server W prawym górnym rogu okna widać nazwisko i datę urodzenia bieżącego pacjenta. W zakładce Informacje o pacjencie znajduje się kilka obszarów: adres, dane pacjenta, kontakty awaryjne, historię leczenia i leczenie Wyświetlenie danych pomiarowych wirtualnego pacjenta Kliknąć zakładkę wybranej analizy. W zakładce Dane pomiarowe z lewej strony znajduje się lista z dotychczas przeprowadzonymi pomiarami. Kliknąć wybrany pomiar. Wyświetla się odpowiednia tabela wartości pomiarowych. Wyróżnione pozycje są wartościami pomiarowymi, wykraczającymi poza ustalone wartości graniczne (patrz 4.12, Ustawienie wartości standardowych programu HMS CS). 21

22 4. Hypertension Management Software Client-Server 4.6 By wyświetlić pozostałe analizy, kliknąć wybraną zakładkę. Porada: Ustawienie kursora myszy na zakładce spowoduje wyświetlenie krótkiego teksu opisu (podpowiedź). Pozostałe informacje o analizach można znaleźć w rozdziale 4.11, Analiza danych pomiarowych Zakończenie HMS CS W górnym pasku ikon kliknąć. Gdy wcześniej zostały zmodyfikowane dane, wyświetli się pytanie, czy je zapisać. Pojawiają się informacje o postępie w kończeniu programu. Okno robocze znika z okna programu HMS CS. 4.6 Edycja informacji o pacjencie Informacje o pacjencie zapisywane są w bazie danych. Zakres możliwości Zarejestrowanie nowego pacjenta, patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta Edycja danych dotychczas zapisanych profili pacjentów, patrz 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta Zaimportowanie informacji o pacjencie z innego źródła. Każdą informację o pacjencie po zarejestrowaniu będzie można w każdej chwili zmienić Utworzenie nowego profilu pacjenta W pasku ikon kliknąć. Wyświetla się okno Nowy pacjent. ID pacjenta i Nazwisko są polami obowiązkowymi (obie informacje stanowią kryteria sortowania i wyszukiwania), wszystkie pozostałe informacje są dowolne. Porada: Do przechodzenia między kolejnymi polami używać klawisza Tab. By zapisać nowy profil użytkownika, kliknąć. Na zapytanie potwierdzające odpowiedzieć. By zaniechać tworzenia nowego profilu użytkownika, kliknąć. W obu wypadkach wyświetla się ponownie okno robocze. 22

23 Hypertension Management Software Client-Server W zakładce Informacje o pacjencie znajdują się dane nowego pacjenta. Obejmują one: adres, dane pacjenta, kontakty awaryjne, historię leczenia i leczenie Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta Spośród dotychczas rejestrowanych w programie HMS CS profili pacjentów wybrać jeden, by edytować dotychczasowe pomiary pacjenta, przygotować aparat dla tego pacjenta lub zastosować do programu HMS CS wartości dotychczas zakończonego pomiaru długotrwałego z aparatu. W pasku ikon kliknąć. Pojawia się okno Lista pacjentów z wszystkimi dotychczas zarejestrowanymi w programie HMS CS profilami pacjentów. Gdy w oknie będzie już widać profil wybranego pacjenta, kliknąć odpowiednią pozycję na liście, a następnie. Porada: Jeszcze szybciej będzie dwukrotnie kliknąć pozycję na liście. Powrócić do widoku okna roboczego (dalsze postępowanie 4.6.3, Uzupełnienie lub zmiana danych pacjenta). By spośród wielu pacjentów odnaleźć wybranego, w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu wpisać nazwisko, imię lub ID pacjenta. Jeszcze w trakcie wpisywania program HMS CS rozpoczyna przeszukiwanie bazy danych i wyświetla profil szukanego pacjenta. kliknąć odpowiednią pozycję na liście, a następnie. Porada: Jeszcze szybciej będzie dwukrotnie kliknąć pozycję na liście. Powrócić do widoku okna roboczego (dalsze postępowanie 4.6.3, Uzupełnienie lub zmiana danych pacjenta). Gdy profil wybranego pacjenta nie zostanie odnaleziony, 23

24 4. Hypertension Management Software Client-Server Kliknąć. Pojawia się okno Nowy pacjent (dalsze postępowanie, patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta) Uzupełnienie lub zmiana danych pacjenta By zmienić adres lub dane pacjenta, w polach wprowadzić nowe informacje. By dodać kontakty alarmowe, historię leczenia i leczenie, kliknąć. Pojawia się następne okno. W polach wprowadzić nowe informacje. By zastosować nowe dane, kliknąć. Okno znika Zmiana osobistego numeru pacjenta (ID pacjenta) Na pasku menu kliknąć Pacjent, a następnie Zmień ID. Pojawia się okno Zmień ID pacjenta z numerem wybranego pacjenta. Zmienić ID pacjenta. Kliknąć Usunięcie profilu pacjenta Na pasku menu kliknąć Pacjent, a następnie Usuń. Na zapytanie potwierdzające odpowiedzieć. Profil pacjenta wraz z wszystkimi danymi pomiarowymi zostanie usunięty Podawanie ciśnienia krwi do pomiaru własnego Do pomiarów ciśnienia krwi, ustalanych samodzielnie jako lekarz lub pacjent własnym aparatem, przewidziano osobną serię pomiarów Pomiar własny ciśnienia krwi. By te wartości pomiarowe zapisać w programie HMS CS, można samodzielnie wprowadzić wartości przekazane przez pacjenta, wartości zarejestrowane przez aparat Stabil-O-Graph zastosować bezpośrednio z aparatu łącząc się poprzez port podczerwieni i przesyłając dane (patrz 4.10, Praca z aparatem Stabil-O-Graph (opcja)), wartości zarejestrowane przez aparat Stabil-O-Graph mobil i przesłane do serwera IEM zaktualizować poprzez synchronizację z serwerem IEM (szczegółowych informacji udzielają autoryzowani przedstawiciele handlowi lub bezpośrednio IEM ). By samodzielnie wprowadzić wartości pomiarowe, w oknie roboczym kliknąć zakładkę Ciśnienie krwi. Dwukrotnie kliknąć z lewej strony w liście Pomiar własny. 24

25 Hypertension Management Software Client-Server W oknie Ręczny pomiar ciśnienia krwi wpisać wartości pomiarowe, datę i czas Podawanie wagi do pomiaru własnego Do wagi jest przewidziana specjalna seria pomiarów Pomiar własny wagi. By te wartości pomiarowe zapisać w programie HMS CS, można samodzielnie wpisać ustalone własnoręcznie wartości, wartości zarejestrowane przez wagę pacjenta i przesłane do serwera IEM zaktualizować poprzez synchronizację z serwerem IEM (szczegółowych informacji udzielają autoryzowani przedstawiciele handlowi lub bezpośrednio IEM ). By samodzielnie wprowadzić wartości pomiarowe, w oknie roboczym kliknąć zakładkę Waga. Dwukrotnie kliknąć z lewej strony w liście Pomiar własny. W oknie Ręczny pomiar wagi wpisać wagę, datę i czas. 4.7 Praca z monitorem ciśnienia krwi Mobil-O-Graph NG Połączenie za pośrednictwem kabla Podczas użytkowania aparatu Mobil-O-Graph NG za pomocą połączenia kablem wykonuje się następujące czynności: połączenie aparatu z komputerem PC, skonfigurowanie aparatu w programie HMS CS, ustawienie aparatu za pomocą programu HMS CS dla pacjenta, sprawdzenie aparatu i założenie go pacjentowi. Po zakończeniu pomiaru długotrwałego zdjęcie aparatu z pacjenta i połączenie za pośrednictwem kabla do komputera PC, odczytanie wartości pomiarowych z aparatu i zapisanie w programie HMS CS w informacjach o pacjencie. Połączenie komputera PC z aparatem Mobil-O-Graph NG za pośrednictwem kabla Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG 2) Utworzyć połączenie między aparatem Mobil-O-Graph NG a komputerem PC. a) za pośrednictwem interfejsu szeregowego (COM1,2...) kablem lub kablem zespolonym b) interfejsem USB. Wyłączyć komputer PC Podłączyć kabel do interfejsu szeregowego (COM1,2...) Włączyć komputer PC Podłączyć kabel do interfejsu USB 25

26 4. Hypertension Management Software Client-Server Krok Mobil-O-Graph NG PC 3) Podłączyć wtyczkę do gniazda transmisji danych po lewej stronie obudowy aparatu. Wskazówka: Czerwony punkt na wtyczce musi się zejść z czerwonym punktem w gnieździe do przesyłania danych. Uwaga: Nie używać zbyt dużej siły! 4) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Na wyświetlaczu pojawia się napis co. Skonfigurowanie interfejsu między aparatem Mobil-O-Graph NG a programem HMS CS Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Interfejsy. W oknie Interfejsy kliknąć zakładkę Szeregowy/IR/USB. Wybrać COM1,2... jako interfejs (patrz , Interfejsy) 26

27 Hypertension Management Software Client-Server Przygotowanie aparatu Mobil-O-Graph NG do pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Mobil-O-Graph NG. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Starten Sie das Programm HMS CS. Wskazać pacjenta (patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta i 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta) W pasku ikon kliknąć. Uwaga: Gdy napięcie z akumulatorów w aparacie nie będzie wystarczające na cały okres trwania pomiaru długotrwałego, wyświetli się odpowiednia wskazówka. Przestrzegać tej informacji! Wyświetla się okno Przygotowanie aparatu. Ustalić protokół do pomiaru długotrwałego (patrz 4.8.1, Wybór protokołu pomiaru). Kliknąć przycisk 2) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Odłączyć kabel (wyciągnąć wtyczkę z gniazda transmisji danych). W pasku ikon kliknąć. Program zostanie zakończony. Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: brak połączenia aparatu z komputerem PC. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Założyć pacjentowi aparat (założyć mankiet i połączyć z aparatem). Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Na wyświetlaczu pojawia się ustawiony czas. nacisnąć na pomiar ręczny, by się upewnić, czy urządzenie pracuje bez zarzutu. Odczekać pierwszy pomiar automatyczny. Gdy wszystko będzie w porządku, można odesłać pacjenta. Pomyślne zakończenie pomiaru jest warunkiem uruchomienia protokołu! 27

28 4. Hypertension Management Software Client-Server Połączenie komputera PC z aparatem Mobil-O-Graph NG za pośrednictwem kabla Po zakończeniu pomiaru długotrwałego przenieść dane z aparatu do programu HMS CS. Sytuacja wyjściowa: Aparat Mobil-O-Graph NG znajduje się przy ramieniu pacjenta i jest włączony. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Zdjąć pacjentowi aparat (ściągnąć mankiet i odłączyć od aparatu). 2) Utworzyć połączenie między aparatem Mobil-O-Graph NG a komputerem PC a) za pośrednictwem interfejsu szeregowego (COM1,2...) kablem lub kablem zespolonym Gdy nie ma już połączenia kablem z komputerem PC: b) interfejsem USB. 3) Podłączyć wtyczkę do gniazda transmisji danych po lewej stronie obudowy aparatu. Wskazówka: Czerwony punkt na wtyczce musi się zejść z czerwonym punktem w gnieździe do przesyłania danych. Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Na wyświetlaczu pojawia się napis co. Wyłączyć komputer PC Podłączyć kabel do interfejsu szeregowego (COM1,2...) Włączyć komputer PC. Odczytanie z aparatu Mobil-O-Graph NG wartości pomiaru długotrwałego Podłączyć kabel do interfejsu USB. Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Mobil-O-Graph NG. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) W pasku ikon kliknąć. Wyświetla się pytanie: Przyporządkować dane pomiarowe pacjentowi o ID xxx? Wyświetla się pytanie: Usunąć ID pacjenta i dane pomiarowe z aparatu? Po zakończeniu przesyłania danych wyświetla się okno Seria pomiarów. W razie konieczności zmienić godziny dziennego i nocnego przedziału czasowego. Przesłane wartości pomiarowe wyświetlą się w postaci tabeli. 28

29 Hypertension Management Software Client-Server Krok Mobil-O-Graph NG PC 2) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Odłączyć kabel (wyciągnąć wtyczkę z gniazda transmisji danych). Pozostałe możliwości analiz serii pomiarów, patrz 4.11, Analiza pomiaru Połączenie za pośrednictwem Bluetooth Podczas użytkowania aparatu Mobil-O-Graph NG za pomocą połączenia Bluetooth wykonuje się następujące kroki: skonfigurowanie aparatu w programie HMS CS, ustawienie aparatu za pomocą programu HMS CS dla pacjenta, sprawdzenie aparatu i założenie go pacjentowi. Po zakończeniu pomiaru długotrwałego zdjąć aparat z pacjenta, odczytanie wartości pomiarowych z aparatu i zapisanie w programie HMS CS w informacjach o pacjencie. Skonfigurowanie interfejsu między aparatem Mobil-O-Graph NG a programem HMS CS Sytuacja wyjściowa: ważne: Sterownik Bluetooth jest zainstalowany! komputer PC jest włączony. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Interfejsy. W oknie Interfejsy kliknąć zakładkę Bluetooth. 2) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Przejście w tryb PAIr: Wyświetla się wskazówka: Włączyć aparat Mobil O Graph NG i przejść w tryb PAIr. Nacisnąć i przytrzymać nacisnąć. a następnie Przytrzymywać tak długo, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis PAIr. Kliknąć. PAIr przestaje migać i słychać dźwięk brzęczyka. 29

30 4. Hypertension Management Software Client-Server Krok Mobil-O-Graph NG PC 3) 4) Włącza się brzęczyk. Wyświetla się okno Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth. Po upływie chwili w oknie wyświetla się numer seryjny, na przykład C Kliknąć ten numer seryjny. Wyświetla się wskazówka: Parowanie zakończone pomyślnie. Wyświetla się okno Połączenie z urządzeniem. 5) Aparat wyświetlany jest w oknie Interfejsy w zakładce Bluetooth. 6) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Interfejs między aparatem Mobil-O-Graph NG a programem HMS CS jest w tym momencie skonfigurowany. Przygotowanie aparatu Mobil-O-Graph NG do pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: aparat Mobil-O-Graph NG jest wyłączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Mobil-O-Graph NG. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG 2) Uruchomić program HMS CS. Ikona na pasku ikon sygnalizuje uruchomione połączenie Bluetooth. Wskazać pacjenta (patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta i 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta) 3) Nacisnąć i przytrzymać a następnie nacisnąć. Na wyświetlaczu pojawia się migający napis bt. Kliknąć. bt przestaje migać i słychać dźwięk brzęczyka. 4) Wyświetla się okno Akcja urządzenia. 5) Dwukrotnie włącza się brzęczyk. 30

31 Hypertension Management Software Client-Server Krok Mobil-O-Graph NG PC 6) Uwaga: Gdy napięcie z akumulatorów w aparacie nie będzie wystarczające na cały okres trwania pomiaru długotrwałego, wyświetli się odpowiednia wskazówka. Przestrzegać tej informacji! Wyświetla się okno Przygotowanie aparatu. Ustalić protokół do pomiaru długotrwałego (patrz 4.8.1, Wybór protokołu pomiaru). 7) Włącza się brzęczyk. 8) Na wyświetlaczu pojawia się najpierw napis bt end, a następnie czas. W pasku ikon kliknąć. Program zostanie zakończony. Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Założyć pacjentowi aparat (założyć mankiet i połączyć z aparatem). nacisnąć na pomiar ręczny, by się upewnić, czy urządzenie pracuje bez zarzutu. Odczekać pierwszy pomiar automatyczny. Gdy wszystko będzie w porządku, można odesłać pacjenta. Pomyślne zakończenie pomiaru jest warunkiem uruchomienia protokołu! Odczytanie z aparatu Mobil-O-Graph NG wartości pomiaru długotrwałego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth Sytuacja wyjściowa: aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Mobil-O-Graph NG. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Ikona na pasku ikon sygnalizuje uruchomione połączenie Bluetooth. Wyświetla się okno Akcja urządzenia. 31

32 4. Hypertension Management Software Client-Server Krok Mobil-O-Graph NG PC 2) Zdjąć pacjentowi aparat (ściągnąć mankiet i odłączyć od aparatu). Nacisnąć i przytrzymać nacisnąć. a następnie Na wyświetlaczu pojawia się migający napis bt. Kliknąć. bt przestaje migać i słychać dźwięk brzęczyka. 3) Dwukrotnie włącza się brzęczyk. 4) Wyświetla się pytanie: Przyporządkować dane pomiarowe pacjentowi o ID xxx? Po zakończeniu przesyłania danych wyświetla się okno Seria pomiarów. W razie konieczności zmienić godziny dziennego i nocnego przedziału czasowego. Wyświetla się pytanie: Usunąć ID pacjenta i dane pomiarowe z aparatu? 4) Włącza się brzęczyk. Na wyświetlaczu pojawia się najpierw napis bt end, a następnie czas. Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG. Przesłane wartości pomiarowe wyświetlą się w postaci tabeli. Pozostałe możliwości analiz serii pomiarów, patrz 4.11, Analiza pomiaru Połączenie za pośrednictwem podczerwieni (IR) Interfejs podczerwieni IR-Med pozwala na bezprzewodowe przesyłanie danych między aparatem Mobil O Graph NG a komputerem PC. Interfejs podczerwieni IR-Med do komputera PC podłącza się kablem: za pośrednictwem interfejsu szeregowego (COM1,2...) lub interfejsem USB. Interfejs podczerwieni IR-Med (z prawej) z interfejsem szeregowym (z lewej) Przyłączenie interfejsu szeregowego w komputerze PC 32

33 Hypertension Management Software Client-Server Podczas użytkowania aparatu Mobil-O-Graph NG za pomocą interfejsu podczerwieni IR-Med wykonuje się następujące kroki: połączenie aparatu z komputerem PC, skonfigurowanie aparatu w programie HMS CS, ustawienie aparatu za pomocą programu HMS CS dla pacjenta, sprawdzenie aparatu i założenie go pacjentowi. Po zakończeniu pomiaru długotrwałego zdjęcie aparatu z pacjenta i połączenie z komputerem PC, odczytanie wartości pomiarowych z aparatu i zapisanie w programie HMS CS w informacjach o pacjencie. Połączenie komputera PC z aparatem Mobil-O-Graph NG za pośrednictwem interfejsu podczerwieni IR-Med Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG 2) Utworzyć połączenie między aparatem Mobil-O-Graph NG a komputerem PC. a) za pośrednictwem interfejsu szeregowego (COM1,2...) kablem lub kablem zespolonym b) interfejsem USB. 3) Interfejs podczerwieni aparatu Mobil-O-Graph NG skierować w stronę interfejsu podczerwieni IR-Med w odległości od 10 do 15 cm. 4) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Przejście w tryb co: Wyłączyć komputer PC Podłączyć kabel do interfejsu szeregowego (COM1,2...) Włączyć komputer PC. Podłączyć kabel do interfejsu USB. Nacisnąć i przytrzymać nacisnąć. a następnie Przytrzymywać ) tak długo, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis co. Kliknąć. co przestaje migać i słychać dźwięk brzęczyka. Skonfigurowanie interfejsu między aparatem Mobil-O-Graph NG a programem HMS CS Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Interfejsy. W oknie Interfejsy kliknąć zakładkę Szeregowy/IR/USB. Wybrać COM1,2... jako interfejs (patrz , Interfejsy) 33

34 4. Hypertension Management Software Client-Server Przygotowanie aparatu Mobil-O-Graph NG do pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Mobil-O-Graph NG. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Wskazać pacjenta (patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta i 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta) W pasku ikon kliknąć. Uwaga: Gdy napięcie z akumulatorów w aparacie nie będzie wystarczające na cały okres trwania pomiaru długotrwałego, wyświetli się odpowiednia wskazówka. Przestrzegać tej informacji! Wyświetla się okno Przygotowanie aparatu. Ustalić protokół do pomiaru długotrwałego (patrz 4.8.1, Wybór protokołu pomiaru). 2) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG W pasku ikon kliknąć. Program zostanie zakończony. Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: brak połączenia aparatu z komputerem PC. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Założyć pacjentowi aparat (założyć mankiet i połączyć z aparatem). 3) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG nacisnąć na pomiar ręczny, by się upewnić, czy urządzenie pracuje bez zarzutu. Odczekać pierwszy pomiar automatyczny. Gdy wszystko będzie w porządku, można odesłać pacjenta. Pomyślne zakończenie pomiaru jest warunkiem uruchomienia protokołu! 34

35 Hypertension Management Software Client-Server Połączenie komputera PC z aparatem Mobil-O-Graph NG za pośrednictwem interfejsu podczerwieni IR Med po zakończeniu badania długotrwałego Po zakończeniu pomiaru długotrwałego przenieść dane z aparatu do programu HMS CS. Sytuacja wyjściowa: Aparat Mobil-O-Graph NG znajduje się przy ramieniu pacjenta i jest włączony. Komputer PC jest połączony za pośrednictwem interfejsu podczerwieni IR-Med. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Zdjąć pacjentowi aparat (ściągnąć mankiet i odłączyć od aparatu). 2) Interfejs podczerwieni aparatu Mobil-O-Graph NG skierować w stronę interfejsu podczerwieni IR-Med w odległości od 10 do 15 cm. 3) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Przejście w tryb co: Nacisnąć i przytrzymać nacisnąć. a następnie Przytrzymywać tak długo, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis co. Kliknąć. co przestaje migać i słychać dźwięk brzęczyka. Odczytanie z aparatu Mobil-O-Graph NG wartości pomiaru długotrwałego Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Mobil-O-Graph NG jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Mobil-O-Graph NG. Krok Mobil-O-Graph NG PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) W pasku ikon kliknąć. Wyświetla się pytanie: Przyporządkować dane pomiarowe pacjentowi o ID xxx? Po zakończeniu przesyłania danych wyświetla się okno Seria pomiarów. W razie konieczności zmienić godziny dziennego i nocnego przedziału czasowego. 2) Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Pozostałe możliwości analiz serii pomiarów, patrz 4.11, Analiza pomiaru. Wyświetla się pytanie: Usunąć ID pacjenta i dane pomiarowe z aparatu? Przesłane wartości pomiarowe wyświetlą się w postaci tabeli. 35

36 4. Hypertension Management Software Client-Server Przygotowanie aparatu Przed przystąpieniem do wykonywania pomiaru u pacjenta do aparatu za pomocą programu HMS CS przesłać informacje o planowanym badaniu wartości pomiarowych. Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, Aparat jest włączony, Komputer PC jest włączony, a program HMS CS został otwarty, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem. Patrz 4.7, Praca z aparatem Mobil-O-Graph NG i 4.10, Praca z aparatem Stabil-O-Graph (opcja). W zależności od wykorzystywanego aparatu można wykonywać następujące kroki: Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG - Ustalenie protokołu pomiarowego, patrz 4.8.1, Wybór protokołu pomiaru - Ustawienie zegara aparatu, patrz 4.8.2, Ustawienie zegara aparatu - Zastosowanie ID pacjenta, patrz 4.8.3, Zastosowanie ID pacjenta - Przeprowadzenie testu aparatu, patrz 4.8.4, Testowanie aparatu - Usuwanie wszystkich pomiarów, patrz 4.8.5, Usuwanie wszystkich pomiarów - Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego, patrz 4.8.8, Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego za pomocą aparatu Mobil-O-Graph NG. Stabil-O-Graph (opcja) - Ustawienie czasów przypomnień, patrz 4.8.6, Ustawienie czasów przypomnień - Ustawienie zegara aparatu, patrz 4.8.2, Ustawienie zegara aparatu - Zastosowanie ID pacjenta, patrz 4.8.3, Zastosowanie ID pacjenta - Przeprowadzenie testu aparatu, patrz 4.8.4, Testowanie aparatu - Usuwanie wszystkich pomiarów, patrz 4.8.5, Usuwanie wszystkich pomiarów - Rozpoczęcie pomiaru, patrz 4.8.9, Rozpoczęcie pomiaru za pomocą aparatu Stabil-O-Graph. Wyświetlić profil wybranego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta). W pasku ikon kliknąć. Wyświetla się okno Przygotowanie aparatów. Zawartość zależy od aparatu. Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Stabil-O-Graph (opcja) 36

37 Hypertension Management Software Client-Server Wybór protokołu pomiaru Wskazówka: możliwe tylko w aparacie Mobil-O-Graph NG W tym miejscu można ustalić przebieg pomiaru długotrwałego. Do wyboru jest dziesięć różnych protokołów. Protokoły 1 i 2 można dostosować indywidualnie. Protokół 10 po wykonaniu pomiaru dodatkowo wysyła automatycznie każdą wartość pomiarową za pośrednictwem portu Bluetooth do komputera PC lekarza lub za pośrednictwem urządzenia przenośnego, np. telefonu komórkowego lub modemu (skonfigurowanego przez I.E.M) do bazy danych. Protokół 10 można wykorzystywać do monitorowania własnego lub telemonitorowania. Do monitorowania własnego potrzebny będzie interfejs Bluetooth w komputerze PC. Należy wykonać kroki od 1 do 6 w rozdziale 4.7.2, a w programie HMS CS musi być otwarty profil odpowiedniego pacjenta. W wypadku zainteresowania metodą telemonitoringu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o monitorowaniu własnym, prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem handlowym lub bezpośrednio z IEM. Wybór protokołu W polu rozwijalnym Protokół kliknąć wybrany protokół. W protokole 1 i 2 w Dzienny przedział czasowy i Nocny przedział czasowy określić przedział czasowy (początek przedziału czasowego), ilość pomiarów w czasie przedziału czasowego, czy wyświetlać wartości pomiarowe na aparacie (Wskazanie wartości pomiarowych) i czy podczas pomiaru włączy się sygnał dźwiękowy (brzęczyk). Wysyłanie protokołu Kliknąć. Odpowiedzieć na pytanie potwierdzające Ustawienie zegara aparatu W aparacie można zastosować czas z komputera PC. Odpowiedzieć na pytanie potwierdzające. W aparacie wyświetli się zastosowany czas Zastosowanie ID pacjenta W aparacie można zapisać ID wybranego pacjenta. Później przy stosowaniu wartości pomiaru długotrwałego program HMS CS rozpozna pacjenta automatycznie po jego ID. Na zapytanie potwierdzające odpowiedzieć Testowanie aparatu Upewnić się, czy aparat działa prawidłowo. Wyświetla się okno Testy urządzenia. Zawartość zależy od aparatu. Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG Stabil-O-Graph (opcja) 37

38 4. Hypertension Management Software Client-Server Kliknąć odpowiednie przyciski funkcyjne. Odpowiedzieć na pytanie potwierdzające. Zakończenie testów Usunięcie starych pomiarów Wartości pomiarowe w aparacie zostają zwykle usunięte po zastosowaniu ich w komputerze PC. Gdy w aparacie zostaną stare wartości z pomiaru u poprzedniego pacjenta, program HMS CS poinformuje o tym fakcie przy przygotowywaniu aparatu do badania nowego pacjenta. By z aparatu usunąć stare wartości pomiarowe, Na zapytanie potwierdzające odpowiedzieć Ustawienie czasów przypomnień Wskazówka: możliwe tylko w aparacie Stabil-O-Graph W tym miejscu można ustalić, czy, kiedy i jak pacjentowi będzie przypominany czas pomiaru ciśnienia krwi. Ustawienie czasu Określić czas przypomnienia. Odczytanie czasów przypomnienia z aparatu Czas i rodzaj przypomnienia zostaną zastosowane i wyświetlone z aparatu. Ustalenie rodzaju przypomnienia Aparat może informować pacjenta o pomiarze ciśnienia krwi na dwa sposoby: poprzez miganie poprzez miganie i dźwięk brzęczyka. Włączenie migania i brzęczyka: Kliknąć przycisk Aktywne. Pojawia się krzyżyk. Wysyłanie czasów przypomnień do aparatu Odpowiedzieć na pytanie potwierdzające Zakończenie przygotowania aparatu Zamyka się okno Przygotowanie aparatów. Usunąć połączenie między aparatem a komputerem PC Rozpoczęcie pomiaru długotrwałego za pomocą aparatu Mobil-O-Graph NG Po zakończeniu przygotowania aparatu w programie HMS CS rozpocząć pomiar u pacjenta. Sytuacja wyjściowa: brak połączenia aparatu z komputerem PC. Założyć pacjentowi aparat (założyć mankiet i połączyć z aparatem). Włączyć aparat. Upewnić się, czy aparat działa prawidłowo. Nacisnąć pomiar ręczny. Odczekać pierwszy pomiar automatyczny. Gdy wszystko będzie w porządku, można odesłać pacjenta. 38

39 Hypertension Management Software Client-Server Rozpoczęcie pomiaru za pomocą aparatu Stabil-O-Graph Po zakończeniu przygotowania aparatu w programie HMS CS rozpocząć pomiar u pacjenta. Sytuacja wyjściowa: brak połączenia aparatu z komputerem PC. Założyć pacjentowi aparat (założyć mankiet i połączyć z aparatem). Upewnić się, czy aparat działa prawidłowo. Nacisnąć dowolny przycisk. Wyświetli się czas i data. nacisnąć na pomiar, by się upewnić, czy urządzenie pracuje bez zarzutu. Gdy wszystko będzie w porządku, można odesłać pacjenta. 4.9 Odczytanie wartości pomiarowych z aparatu Dane z aparatu można zastosować w programie HMS CS. W zależności od wykorzystywanego aparatu można wykonywać następujące kroki: Wyłączyć aparat Mobil-O-Graph NG - Zakończenie pomiaru długotrwałego, patrz 4.9.1, Zakończenie pomiaru długotrwałego za pomocą aparatu Mobil-O-Graph NG - Połączenie programu HMS CS z aparatem, patrz 4.9.2, Połączenie programu HMS CS z aparatem Mobil O Graph NG - Zastosowanie wartości pomiarowych z aparatu, patrz 4.9.4, Zastosowanie wartości pomiarowych z aparatu do programu HMS CS. Stabil-O-Graph (opcja) - Połączenie programu HMS CS z aparatem, patrz 4.9.3, Połączenie programu HMS CS z aparatem Stabil O Graph - Zastosowanie wartości pomiarowych z aparatu, patrz 4.9.4, Zastosowanie wartości pomiarowych z aparatu do programu HMS CS Zakończenie pomiaru długotrwałego za pomocą aparatu Mobil-O-Graph NG Sytuacja wyjściowa: Aparat znajduje się przy ramieniu pacjenta i jest włączony. Wyłączyć aparat. Zdjąć aparat z pacjenta Połączenie programu HMS CS z aparatem Mobil-O-Graph NG Wyłączony aparat połączyć z komputerem PC. Uruchomić program HMS CS Połączenie programu HMS CS z aparatem Stabil-O-Graph Wyłączony aparat połączyć z komputerem PC. Uruchomić program HMS CS Zastosowanie wartości pomiarowych z aparatu do programu HMS CS Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta). Przy korzystaniu z interfejsu podczerwieni IR lub kabla na pasku ikon kliknąć ikonę. Przy korzystaniu z interfejsu Bluetooth przełączyć aparat Mobil-O-Graph NG w tryb BT naciskając i przytrzymując oraz naciskając. Na wyświetlaczu pojawia się migający napis bt. Nacisnąć. bt przestaje migać i słychać dźwięk brzęczyka. Program HMS CS sprawdza, czy w aparacie jest dostępny ID pacjenta. 39

40 4. Hypertension Management Software Client-Server Jeśli tak wyświetla się pytanie: Przyporządkować dane pomiarowe pacjentowi o ID xxx? Jeśli nie wybrać profil wybranego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta). Dane pomiarowe zostaną zastosowane w programie HMS CS i zapisane w profilu pacjenta. Wyświetla się pytanie: Usunąć ID pacjenta i dane pomiarowe z aparatu? Wskazówka: Zwykle zaleca się usunięcie tych informacji z aparatu. Program HMS CS przy przygotowywaniu aparatu do badania nowego pacjenta poinformuje, że w aparacie zostały stare wartości z pomiaru u poprzedniego pacjenta. Jeśli tak Jeśli nie Wyświetla się okno Seria pomiarów. W razie konieczności zmienić godziny dziennego i nocnego przedziału czasowego. Wpisać wynik/ komentarz. Przesłane wartości pomiarowe wyświetlą się w postaci tabeli (patrz , Tabela wartości pomiarowych) Eksport wyników pomiaru Wyniki pomiaru długotrwałego zastosowane z aparatu do programu HMS CS i przeanalizowane można zapisać do pliku. Za pomocą tego pliku można zastosować wyniki pomiaru na przykład w praktykowanym systemie lekarskim. Wyświetlić profil wybranego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta). W oknie roboczym kliknąć zakładkę Dane pomiarowe. W zakładce Dane pomiarowe z lewej strony znajduje się lista z dotychczas przeprowadzonymi pomiarami. Kliknąć pomiar z wartościami pomiarowymi, które zostaną wyeksportowane. 40

41 Hypertension Management Software Client-Server Na pasku menu kliknąć Seria pomiarów, a następnie Ustawienia Eksport. Wyświetla się okno Eksportuj serię pomiarów. Ustalić folder i nazwę pliku Praca z aparatem Stabil-O-Graph (opcja) Interfejs podczerwieni IR-Med pozwala na bezprzewodowe przesyłanie danych między aparatem Stabil O Graph NG a komputerem PC. Interfejs podczerwieni IR-Med do komputera PC podłącza się kablem: za pośrednictwem interfejsu szeregowego (COM1,2...) lub interfejsem USB. Interfejs podczerwieni IR-Med (z prawej) z interfejsem szeregowym (z lewej) Przyłączenie interfejsu szeregowego w komputerze PC Podczas użytkowania aparatu Mobil-O-Graph za pomocą interfejsu podczerwieni IR-Med wykonuje się następujące kroki: połączenie aparatu z komputerem PC, skonfigurowanie aparatu w programie HMS CS, ustawienie aparatu za pomocą programu HMS CS dla pacjenta, sprawdzenie aparatu i założenie go pacjentowi. Po zakończeniu pomiaru zdjęcie aparatu z pacjenta i połączenie z komputerem PC, odczytanie wartości pomiarowych z aparatu i zapisanie w programie HMS CS w informacjach o pacjencie. Połączenie komputera PC z aparatem Stabil-O-Graph za pośrednictwem interfejsu podczerwieni IR-Med Krok Stabil-O-Graph PC 1) Wyłączyć komputer PC 2) Utworzyć połączenie między aparatem Stabil-O-Graph a komputerem PC. a) za pośrednictwem interfejsu szeregowego (COM1,2...) kablem lub kablem zespolonym b) interfejsem USB. 3) Interfejs podczerwieni aparatu Stabil O Graph skierować w stronę interfejsu podczerwieni IR-Med w odległości od 10 do 15 cm. Podłączyć kabel do interfejsu szeregowego (COM1,2...). Podłączyć kabel do interfejsu USB 41

42 4. Hypertension Management Software Client-Server 4.10 Krok Stabil-O-Graph PC 4) Przejście w tryb co: Nacisnąć i przytrzymać a następnie nacisnąć. Na wyświetlaczu pojawia się napis co. 5) Włączyć komputer PC Skonfigurowanie interfejsu między aparatem Stabil-O-Graph a programem HMS CS Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Stabil-O-Graph jest włączony, komputer PC jest włączony. Krok Stabil-O-Graph PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Interfejsy. W oknie Interfejsy kliknąć zakładkę Szeregowy/IR/USB. Wybrać COM1,2... jako interfejs (patrz , Interfejsy) 42

43 Hypertension Management Software Client-Server Przygotowanie aparatu Stabil-O-Graph do pomiaru Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Stabil-O-Graph jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Stabil-O-Graph. Krok Stabil-O-Graph PC 1) Uruchomić program HMS CS. Wskazać pacjenta (patrz 4.6.1, Utworzenie nowego profilu pacjenta i 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta) W pasku ikon kliknąć. Uwaga: Gdy napięcie z akumulatorów w aparacie nie będzie wystarczające na cały okres trwania pomiaru, wyświetli się odpowiednia wskazówka. Przestrzegać tej informacji! Wyświetla się okno Przygotowanie aparatu. Ustalić czasy przypomnień (patrz 4.8.6, Ustawienie czasów przypomnień). W pasku ikon kliknąć. Program zostanie zakończony. Rozpoczęcie pomiaru Sytuacja wyjściowa: brak połączenia aparatu z komputerem PC. Krok Stabil-O-Graph PC 1) Założyć pacjentowi aparat (założyć mankiet i połączyć z aparatem). 2) Nacisnąć dowolny przycisk. Wyświetli się czas i data. nacisnąć na pomiar, by się upewnić, czy urządzenie pracuje bez zarzutu. Gdy wszystko będzie w porządku, można odesłać pacjenta. Połączenie komputera PC z aparatem Stabil-O-Graph przy kolejnej wizycie pacjenta za pośrednictwem interfejsu podczerwieni IR-Med Dane z aparatu można zastosować w programie HMS CS. Sytuacja wyjściowa: aparat Stabil-O-Graph jest włączony, Komputer PC jest połączony za pośrednictwem interfejsu podczerwieni IR-Med. Krok Stabil-O-Graph PC 1) Włączyć komputer PC 43

44 Hypertension Management Software Client-Server Krok Stabil-O-Graph PC 2) Interfejs podczerwieni aparatu Stabil O Graph skierować w stronę interfejsu podczerwieni IR-Med w odległości od 10 do 15 cm. 3) Przejście w tryb co: Nacisnąć i przytrzymać a następnie nacisnąć. Na wyświetlaczu pojawia się napis co. Odczytanie wartości pomiarowych z aparatu Stabil-O-Graph Sytuacja wyjściowa: Aparat jest połączony z komputerem PC, aparat Stabil-O-Graph jest włączony, komputer PC jest włączony, program HMS CS zna interfejs, za pośrednictwem którego połączy się z aparatem Stabil-O-Graph. Krok Stabil-O-Graph PC 1) Uruchomić program HMS CS. Przy odpowiednim ustawieniu programu wyświetla się okno Lista pacjentów (patrz , Narzędzia). W tym wypadku wybrać dowolnego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór dotychczas utworzonego profilu pacjenta) W pasku ikon kliknąć. Wyświetla się pytanie: Przyporządkować dane pomiarowe pacjentowi o ID xxx? Po zakończeniu przesyłania danych wyświetla się okno Seria pomiarów. W razie konieczności zmienić godziny dziennego i nocnego przedziału czasowego. Wyświetla się pytanie: Usunąć ID pacjenta i dane pomiarowe z aparatu? Przesłane wartości pomiarowe wyświetlą się w postaci tabeli. Pozostałe możliwości analiz serii pomiarów, patrz 4.11, Analiza pomiaru. 44

45 4. Hypertension Management Software Client-Server Analiza pomiaru Sytuacja wyjściowa: Wartości pomiarowe z aparatu są już zapisane programie HMS CS (patrz 4.9, Odczytanie wartości pomiarowych z aparatu). Możliwości i funkcje dostępne do analizy pomiarów: Zakładka Analiza Tabela wartości pomiarowych, patrz , Tabela wartości pomiarowych Profil ciśnienia krwi, patrz , Profil ciśnienia krwi Samodzielne pomiary, patrz , Samodzielne pomiary Korelacja, patrz , Korelacja Przekroczenia wartości granicznej, patrz , Przekroczenia wartości granicznej Rozdziały częstości, patrz , Rozdziały częstości Raport z badań, patrz , Raport z badań Godzinne wartości średnie, patrz , Godzinne wartości średnie Zmiana ciśnienia krwi, patrz , Zmiana ciśnienia krwi Drukowanie informacji o pacjencie i analiz wartości pomiarowych, patrz , Drukowanie Porada: Ustawienie kursora myszy na zakładce spowoduje wyświetlenie krótkiego teksu opisu (podpowiedź). Wyświetlić profil wybranego pacjenta (patrz 4.6.2, Wybór istniejącego profilu pacjenta). W oknie roboczym kliknąć zakładkę Dane pomiarowe. W zakładce Dane pomiarowe z lewej strony znajduje się lista z dotychczas przeprowadzonymi pomiarami. Kliknąć wybrany pomiar. Wyświetla się odpowiednia tabela wartości pomiarowych. Wyróżnione pozycje są wartościami pomiarowymi, wykraczającymi poza ustalone wartości graniczne (patrz 4.12, Ustawienie wartości standardowych programu HMS CS). By wyświetlić pozostałe analizy, kliknąć wybraną zakładkę. Wprowadzenie wyniku do serii pomiarów Dwukrotnie kliknąć pozycję pomiaru. Wyświetla się okno Seria pomiarów. Wpisać wynik. By zastosować wynik, kliknąć. Okno znika. 45

46 Hypertension Management Software Client-Server Tabela wartości pomiarowych Tabela wartości pomiarowych zawiera wykaz w postaci listy wszystkich wartości pomiarowych z serii. By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć Wyróżnione pozycje są wartościami pomiarowymi, wykraczającymi poza ustalone wartości graniczne (patrz 4.12, Ustawienie wartości standardowych programu HMS CS). Porada: Ustawienie kursora myszy na tabeli powoduje wyświetlenie krótkiego tekstu informującego o rodzaju pomiaru (na przykład Aparat do długotrwałego pomiaru ciśnienia krwi pomiar automatyczny). Komentarz do wartości pomiarowej W kolumnie Komentarz kliknąć wybrany wiersz. Wpisać uwagę. Nacisnąć przycisk Enter. Wykluczenie wartości pomiarowej Gdy jedna z wartości wyraźnie się różni od pozostałych i być może spowodowałaby przekłamanie reprezentatywnej analizy długotrwałej, można ją wykluczyć: W kolumnie Nr. kliknąć wybrany wiersz. Numer pomiaru znika i od tego momentu wartość pomiarowa nie będzie uwzględniana przy analizach statystycznych. Wskazówka: By wykluczoną wartość pomiarową przywrócić ponownie do analizy, kliknąć numer. Wydruk tabeli wartości pomiarowych W zakładce Dane pomiarowe kliknąć (patrz , Drukuj) Profil ciśnienia krwi W widoku profilu prezentowane są graficznie na wykresie jako funkcja czasu następujące wartości serii pomiaru: wartości ciśn. skurczowego wartości średnie wartości ciśn. rozkurczowego częstotl. bicia serca By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. 46

47 4. Hypertension Management Software Client-Server Lewa oś y z jednostką mmhg dotyczy wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich (ciśnienia krwi). Prawa oś y z jednostką 1/min dotyczy częstotliwości bicia serca. Oś x przedstawia funkcję czasu. Nocne odstępy czasowe są wyróżnione optycznie. Za jeden dzień przyjmuje się wszystkie trzy dzienne odstępy czasowe. Pomiary ręczne zaznaczone są literą M. Górne granice ciśnienia krwi (skurczowe, rozkurczowe) są widoczne jako biegnące poziomo krzywe wartości zadanej. Wskazówka: Te wartości ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi. Wyświetlenie i ukrycie wartości średnich Kliknąć pole opcji MAD. Wyświetlenie i ukrycie godzinnych wartości średnich W polu rozwijalnym Godzinne wartości średnie kliknąć wybraną liczbę godzin. Wyświetlenie i ukrycie częstotliwości bicia serca Kliknąć pole opcji Hf. Wskazanie pojedynczych wartości W widoku wykresu kliknąć wybrany przedział czasu. Wyświetli się pionowa linia oraz okno z wartościami pomiarowymi. Porada: By zobaczyć sąsiadujące wartości pomiarowe, przesunąć kursor myszy po wykresie. Pionowa linia będzie się przemieszczała za ruchem kursora i jednocześnie będą się wyświetlały nowe wartości pomiarowe. Kliknąć ponownie, by ukryć wskazanie. Powiększenie widoku wykresu Ustawić kursor na wykresie, a następnie nacisnąć klawisz myszy i z przytrzymanym klawiszem przeciągnąć kursor po wykresie od lewej do prawej na obszarze zamierzonego powiększenia. Pomniejszenie widoku wykresu (przywrócenie pierwotnej wielkości) Ustawić kursor na wykresie, a następnie nacisnąć klawisz myszy i z przytrzymanym klawiszem przeciągnąć kursor po wykresie od lewej do prawej na obszarze zamierzonego powiększenia Samodzielne pomiary Do profili wszystkich pacjentów będą się tworzyć automatycznie obie serie pomiaru Samodzielne pomiary ciśnienia krwi i Samodzielne pomiary ciężaru. W tym miejscu wpisać wartości, które przekaże pacjent (patrz 4.6.6, Podawanie ciśnienia krwi przy pomiarze samodzielnym i 4.6.7, Podawanie ciężaru przy pomiarze samodzielnym). By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. 47

48 Hypertension Management Software Client-Server Lewa oś y z jednostką mmhg dotyczy wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich (ciśnienia krwi). Prawa oś y z jednostką 1/min dotyczy częstotliwości bicia serca. Oś x przedstawia funkcję czasu. Nocne odstępy czasowe są wyróżnione optycznie. Za jeden dzień przyjmuje się wszystkie trzy dzienne odstępy czasowe. Pomiary ręczne zaznaczone są literą M. Górne granice ciśnienia krwi (skurczowe, rozkurczowe) są widoczne jako biegnące poziomo krzywe wartości zadanej. Wskazówka: Te wartości ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi. Powiększenie widoku wykresu (Zoom In) Ustawić kursor na wykresie, a następnie nacisnąć klawisz myszy i z przytrzymanym klawiszem przeciągnąć kursor po wykresie od lewej do prawej na obszarze zamierzonego powiększenia. Pomniejszenie widoku wykresu (przywrócenie pierwotnej wielkości) Korelacja Ustawić kursor na wykresie, a następnie nacisnąć klawisz myszy i z przytrzymanym klawiszem przeciągnąć kursor po wykresie od lewej do prawej na obszarze zamierzonego powiększenia. Wykres obrazuje korelację ciśnienia krwi rozkurczowego do ciśnienia krwi skurczowego. Każdy punkt odpowiada jednemu pomiarowi. By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. 48

49 4. Hypertension Management Software Client-Server Oś y przedstawia wartości ciśnienia rozkurczowego. Oś x przedstawia wartości ciśnienia skurczowego. Granice ciśnienia krwi są prezentowane jako poziome (skurczowe) i pionowe (rozkurczowe) krzywe wartości zadanej. Wskazówka: Granice ciśnienia krwi ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi. Wyświetlenie i ukrycie pomiarów łącznych/ dziennych/ nocnych W polu rozwijalnym w lewym dolnym rogu ekranu kliknąć wybrany widok (łączny, dzień, noc) Przekroczenia wartości granicznej Wartości serii pomiarów są poddawane analizie odpowiednio do ustalonych granic ciśnienia krwi. W różnych wykresach kołowych (tortowych) prezentowane są procentowe udziały wartości pomiarowych do przyjęcia, zbyt wysokich i prawidłowych. Wskazówka: Granice ciśnienia krwi ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi. By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. 49

50 Hypertension Management Software Client-Server Rozdziały częstości Rozdziały częstości wartości pomiarowych ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także częstotliwości bicia serca wyświetlane są w postaci wykresów kolumnowych. Wykres słupkowy zawiera po każdym z procentowych udziałów tych wartości pomiarowych w jednostkach dziesiętnych, a więc 80-89, By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. Wybór wartości pomiarowych do wyliczeń W polu rozwijalnym w lewym dolnym rogu ekranu kliknąć wybrany okres wyliczania (łączny, dzień, noc). Przy wskazaniu dnia i nocy pojawiają się pionowe linie granic ciśnienia krwi. Wskazówka: Granice ciśnienia krwi ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi Raport z badań Raport z badań zawiera ważne dane statystyczne dotyczące skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Wyświetlają się wartości dnia i nocy. By wyświetlić raport z badań, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. Bezpośrednio pod pozycjami Dzień i Noc prezentowane są wartości średnie i odchylenie (doświadczalna odchylenie standardowa) wartości pomiarowych. 50

51 4. Hypertension Management Software Client-Server Pod pozycją Skurczowe i Rozkurczowe widać rozdział częstości wartości pomiarowych. Rozdział częstości pokazuje, ile wartości pomiarowych spośród wszystkich obowiązujących znajduje się poza określoną wartością. Za wartości wyjściowe przyjmuje się granice ciśnienia krwi wybranego pacjenta. Wskazówka: Granice ciśnienia krwi ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi. Pod pozycją Spadek dzień / noc widać procentowy spadek wartości średniej ciśnienia krwi (= wartości średnie) między dniem a nocą. Zmiana wartości granicznych rozdziału częstości KW polu listy obok Wartości >= kliknąć przyciski strzałek, by zmienić wartość graniczną. Nowe wartości po wyliczeniu wyświetlają się automatycznie. Wydruk raportu z badań W zakładce Dane pomiarowe kliknąć (patrz , Drukowanie) Godzinne wartości średnie W tym rodzaju analizy wyświetla się lista wszystkich godzinnych wartości średnich ciśnienia krwi i pulsu. By wyświetlić godzinne wartości średnie, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. Zmiana podstawy wyliczeń godzinnych wartości średnich W polu rozwijalnym Podstawa wartości średniej (h) kliknąć wybraną liczbę godzin (1, 2, 3, 4, 6, 8). W lewej kolumnie Czas wyświetlane będą odpowiednio przedziały czasowe. Godzinne wartości średnie obliczane są od nowa. Wydruk godzinnych wartości średnich W zakładce Dane pomiarowe kliknąć (patrz , Drukowanie) Zmiana ciśnienia krwi W tej analizie można monitorować poranne skoki ciśnienia krwi. Na wykresie jako funkcja czasu prezentowane są graficznie następujące wartości serii pomiarów: wartości ciśn. skurczowego wartości średnie wartości ciśn. rozkurczowego częstotl. bicia serca By wyświetlić tabelę wartości pomiarowych, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. 51

52 Hypertension Management Software Client-Server Lewa oś y z jednostką mmhg dotyczy wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich (ciśnienia krwi). Prawa oś y z jednostką mmhg/h dotyczy częstotliwości bicia serca. Oś x przedstawia funkcję czasu. Odstępy czasowe porannego wzrostu ciśnienia krwi są wyróżnione optycznie. Dolna krzywa przedstawia wygładzony przebieg ciśnienia krwi. W tym celu w obszarze częstotliwości zostają zastosowane przekształcone przez analizę Fouriera dane średniego tętniczego ciśnienia krwi. Wysokie częstotliwości zostaną pominięte, z czego po przekształceniu powrotnym (odwrotna transformacja Fouriera) wyniknie prezentowana krzywa. Będzie ona pokazywała dodatnią zmianę ciśnienia krwi (mmhg na godzinę) w czasach wzrostu ciśnienia oraz ujemną zmianę w czasach spadku ciśnienia. Czerwone pionowe linie zaznaczają początek i koniec (= czas trwania) wczesnoporannego spadku ciśnienia krwi oraz moment i wysokość wzrostu maksymalnego Górne granice ciśnienia krwi (skurczowe, rozkurczowe) są widoczne jako biegnące poziomo krzywe wartości zadanej. Wskazówka: Te wartości ustala się w zakładce Informacja o pacjencie w obszarze Granice ciśnienia krwi. Wskazanie pojedynczych wartości W widoku wykresu kliknąć wybrany przedział czasu. Wyświetli się pionowa linia oraz okno z wartościami pomiarowymi. Porada: By zobaczyć sąsiadujące wartości pomiarowe, przesunąć kursor myszy po wykresie. Pionowa linia będzie się przemieszczała za ruchem kursora i jednocześnie będą się wyświetlały nowe wartości pomiarowe. Kliknąć ponownie, by ukryć wskazanie. Powiększenie widoku wykresu (Zoom In) Ustawić kursor na wykresie, a następnie nacisnąć klawisz myszy i z przytrzymanym klawiszem przeciągnąć kursor po wykresie od lewej do prawej na obszarze zamierzonego powiększenia. Pomniejszenie widoku wykresu (przywrócenie pierwotnej wielkości) Drukowanie Ustawić kursor na wykresie, a następnie nacisnąć klawisz myszy i z przytrzymanym klawiszem przeciągnąć kursor po wykresie od lewej do prawej na obszarze zamierzonego powiększenia. Funkcja Drukuj pozwala drukować wykonane analizy. By wykonać wydruk, w zakładce Dane pomiarowe kliknąć. 52

53 4. Hypertension Management Software Client-Server Kliknąć analizy, które zostaną wydrukowane. Wyświetla się okno Drukuj Porównanie kilku serii pomiarów Gdy w profilu pacjenta zostaną zapisane co najmniej dwie serie pomiarów, można je będzie ze sobą porównać. W zależności od analizy wykresy poszczególnych serii pomiarów zostaną ułożone jeden na drugim lub wartości zostaną zebrane, a następnie wyświetlone graficznie. Wybór i porównanie kilku serii pomiarów Kliknąć pierwszy pomiar. Seria pomiarów zostanie wyróżniona. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć następne serie pomiarów. Także te serie pomiarów zostaną wyróżnione. Kliknąć zakładkę wybranej analizy. Przykład: Porównanie profilu ciśnienia krwi z dwóch pomiarów 53

54 Hypertension Management Software Client-Server 4.12 Ustawienie wartości standardowych HMS CS Można wykonać następujące ustawienia programu: do analiz - granice ciśnienia krwi, patrz , Ustalenie granic ciśnienia krwi - podstawy wyliczeń, patrz , Narzędzia do interfejsu użytkownika - język, patrz , Wybór języka - kolory, patrz , Ustalenie kolorów krzywych i tła w analizach - okno wyświetlane po uruchomieniu programu, patrz , Narzędzia ustawienia techniczne - interfejsy, patrz , Interfejsy - baza danych, patrz , Baza danych - serwis e-health, patrz , Serwis e-health - Bluetooth, patrz , Narzędzia. Jak ustawić wartości standardowe, Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie żądaną funkcję Granice ciśnienia krwi Można ustalić wartości graniczne ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Przy przekroczeniu wartości granicznych wyniki pomiarów zostaną odpowiednio zaznaczone w analizach. Wartości te będą zapisywane automatycznie jako wartości graniczne w zakładanych profilach nowych pacjentów. Wskazówka: W zakładce Informacja o pacjencie (patrz 4.6, Edycja informacji o pacjencie) można ustalić dla każdego pacjenta indywidualne granice ciśnienia krwi. Ustalenie wartości granicznych do analiz Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Granice ciśnienia krwi. Wyświetla się okno Granice ciśnienia krwi. Wpisać ustalone wartości graniczne By zastosować nowe wartości graniczne, kliknąć. Okno znika Wybór języka Interfejs użytkownika jest dostępny w różnych wersjach językowych. Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Język. Wyświetla się okno Język. 54

55 4. Hypertension Management Software Client-Server W polu rozwijalnym kliknąć wybrany język. Okno znika. Ważne! By ustawienie nowego języka zostało zastosowane, należy zamknąć i ponownie uruchomić program HMS CS Ustalenie kolorów krzywych i tła w analizach Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Ustawienia Kolory. Wyświetla się okno Kolory. By zmienić wartości, w odpowiednim polu rozwijalnym kliknąć wybraną pozycję. Okno znika Interfejsy W tym miejscu można ustalić interfejs, za pośrednictwem którego aparat będzie się komunikował z komputerem PC. Możliwe połączenia kabel z interfejsem szeregowym (COM1,2...), kabel z interfejsem USB, podczerwień (IR) z interfejsem szeregowym, podczerwień (IR) z interfejsem USB, Bluetooth. Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Interfejsy. Wyświetla się okno Interfejsy. 55

56 Hypertension Management Software Client-Server Ustalenie rodzaju interfejsu Dla interfejsu szeregowego, USB lub podczerwieni kliknąć zakładkę Szeregowy/IR/USB. Dla interfejsu Bluetooth kliknąć zakładkę Bluetooth. Ustalenie interfejsu szeregowego/ir/usb do połączenia z aparatem W zakładce Szeregowy/IR/USB kliknąć. Wyświetla się okno Połączenie z urządzeniem. Aby wyszukać dostępne urządzenia, włączyć aparat. Znalezione urządzenia wyświetlą się w liście rozwijalnej Interfejs. Gdy w pobliżu nie będzie żadnego urządzenia, wyświetli się odpowiedni komunikat. Dodanie urządzenia do listy interfejsów, Okno znika i nowe urządzenie wyświetla się w liście interfejsów. Wykonanie testu połączenia interfejsu Szeregowy/IR/USB Kliknąć interfejs testowanego aparatu. Wyświetla się okno z rezultatem testu połączenia. Gdy nie będzie możliwe nawiązanie połączenia z aparatem, wyświetli się odpowiednia wskazówka. Ustalenie interfejsu Bluetooth do połączenia z aparatem W zakładce Bluetooth kliknąć. Wyświetla się wskazówka: Włączyć aparat Mobil-O-Graph NG i przejść w tryb PAIr. Włączyć aparat i przejść do trybu PAIr (patrz 4.7.2, Połączenie za pośrednictwem Bluetooth). Wyświetla się okno Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth. Po upływie chwili w oknie wyświetla się numer seryjny, na przykład C Kliknąć ten numer seryjny. 56

57 4. Hypertension Management Software Client-Server Wyświetla się wskazówka: Parowanie zakończone pomyślnie. W oknie Interfejsy w zakładce Bluetooth do listy interfejsu zostanie dodane nowe urządzenie. Usuwanie aparatu z listy Kliknąć interfejs usuwanego aparatu. Na zapytanie potwierdzające odpowiedzieć Urządzenie znika z listy. Zabezpieczenie interfejsu Zastosowanie ustalonych danych, Znika okno Interfejsy Baza danych Informacje o pacjentach oraz zgromadzone dane pacjentów zapisywane są w bazie danych. W tym miejscu można ustalić szczegóły związane z dostępem do bazy danych. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani przedstawiciele handlowi IEM. Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Baza danych. Wyświetla się okno Baza danych. Wpisać ustalone dane. Okno znika Serwis e-health Za pomocą tego serwisu można uzyskiwać połączenie z Wirtualną Kliniką Pacjenta. Wartości zmierzone przez pacjenta przesyłane są za pośrednictwem telefonii komórkowej do serwera i w każdej chwili są tam dostępne do synchronizacji z oprogramowaniem zainstalowanym na kliencie. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani przedstawiciele handlowi IEM. Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie e-health Service. Wyświetla się okno e-health Service. 57

58 Hypertension Management Software Client-Server Wpisać ustalone dane. Okno znika Narzędzia W tym miejscu można ustalić procedury do: wyliczania wartości średniej (z wartości jednostkowych lub godzinnych wartości średnich (SMW)); wyliczania średniego ciśnienia tętniczego (zmierzone MAD lub wyliczone MAD); analizy, która zostanie wyświetlona po przesłaniu danych pomiarowych z aparatu do programu HMS CS (tabela wartości pomiarowych lub grafika). czy po uruchomieniu programu wyświetli się widok listy pacjentów, czy tylko puste okno robocze. czy w użytku będzie interfejs Bluetooth. Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Narzędzia. Wyświetla się okno Narzędzia. Dokonać właściwych ustawień. Okno znika Ustawienia GDT (transferu) GDT (Gerätedatentransfer) jest formatem wymiany danych, wykorzystywanym w niemieckiej służbie zdrowia przez lekarzy pracujących w swoich prywatnych praktykach. Interfejs GDT służy do niezależnego od używanych systemów przesyłania danych między aparatami medycznymi a używanymi we własnej praktyce lekarskiej narzędziami do przetwarzania danych. Ustawienia GDT są niezbędne do automatycznej wymiany danych o pacjentach między używanymi we własnej praktyce lekarskiej narzędziami do przetwarzania danych a programem HMS CS. Przy prawidłowych ustawieniach w tym miejscu program HMS CS będzie można uruchomić z używanych we własnej praktyce lekarskiej narzędzi do przetwarzania danych oraz bezpośrednio wykorzystywać dane zbierane od pacjenta. Na pasku menu kliknąć Ustawienia, a następnie Ustawienia GDT. Wyświetla się okno Ustawienia GDT. 58

59 Hypertension Management Software Client-Server Kliknąć Wybór. W tym miejscu można ustalić wspólny folder do pracy programu HMS CS i używanego we własnej praktyce lekarskiej narzędzia do przetwarzania danych. Program HMS CS i używane we własnej praktyce lekarskiej narzędzie do przetwarzania danych muszą mieć ustawiony taki sam folder. Przeważnie ustawia się tu folder programu HMS CS. W polu Narzędzia w praktyce -> HMS Client-Server podać nazwę pliku GDT, który będzie przekazywał dane pacjentów z używanego we własnej praktyce lekarskiej narzędzia do przetwarzania danych do programu HMS CS. W programie HMS CS oraz w używanym we własnej praktyce lekarskiej narzędziu do przetwarzania danych musi być ustawiona taka sama nazwa. W polu HMS Client-Server -> Narzędzia w praktyce podać nazwę pliku GDT, który będzie przekazywał raport z badania z programu HMS CS do używanego we własnej praktyce lekarskiej narzędzia do przetwarzania danych. W programie HMS CS oraz w używanym we własnej praktyce lekarskiej narzędziu do przetwarzania danych musi być ustawiona taka sama nazwa. W ustawieniach używanego we własnej praktyce lekarskiej narzędzia do przetwarzania danych podać plik uruchamiający HMS_GDT.exe. 59

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów.

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów. Ciśnieniomierz Nr art. 860169 Oznaczenie elementów. 1. Przycisk M (trybu działania). 2. Wyświetlacz LCD. 3. Przycisk Start/Stop. 4. Przycisk wywołania pamięci. 5. Przycisk przewijania wartości do przodu/do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

testo Comfort Software Basic 5 Instrukcja obsługi

testo Comfort Software Basic 5 Instrukcja obsługi testo Comfort Software Basic 5 Instrukcja obsługi 2 1 Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści...3 2 Informacje ogólne...4 3 Zastosowanie...5 3.1. Użycie...5 3.2. Warunki systemowe...5 4 Pierwsze kroki...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI.

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Interfejs BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Producent: AC Spółka Akcyjna. 15 182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e mail: autogaz@ac.com.pl

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo