19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)"

Transkrypt

1 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Pentium jest wpisanym znakiem towarowym firmy Intel. Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczne i optyczne jak i błędy w druku.

2 Spis treści: Instrukcja obsługi...i Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji...1 Grupa docelowa... 1 Jakość... 1 Serwis... 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...1 Zakres dostawy...1 Bezpieczeństwo...2 Bezpieczeństwo eksploatacji... 2 Miejsce ustawienia... 2 Naprawa... 3 Warunki panujące w otoczeniu... 3 Zasilanie elektryczne... 3 Normy / Kompatybilność elektromagnetyczna... 4 Uruchamianie...5 Montaż... 5 Przygotowanie komputera... 5 Wspomagane ustawienia monitora... 5 Windows 9X/2000/ME/XP: Właściwości: ekran... 6 Windows Vista: Ustawienia wyświetlania... 7 Podłączanie monitora... 7 Podłączenie kabla do transmisji danych... 7 Podłączanie kabla audio... 7 Podłączenie zasilania elektrycznego... 8 Miejsce pracy monitora... 8 Konfiguracja... 9 Elementy obsługi...10 Ustawienia monitora LCD...10 Obsługa menu OSD Wyjście z menu OSD Menu OSD Jasność oraz Kontrast Ustawienia obrazu Regulacja koloru Ustawienia OSD Andere Einstellungen Tryby energooszczędne...14 Serwis...15 Usuwanie problemów Lokalizacja przyczyn Kontrola podłączeń i kabli Błędy i ich możliwe przyczyny Potrzebują Państwo pomocy? Konserwacja...17 Utylizacja...17 ii

3 Dane techniczne...17 Warunki gwarancji...18 Błędy pikseli w monitorach LCDs (wyświetlacze TFT) Ograniczenie odpowiedzialności Powielanie niniejszego podręcznika iii

4

5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego rozdziału oraz przestrzeganie zawartych w nim wskazówek. Dzięki temu zapewnią Państwo niezawodne działanie monitora LCD oraz jego długą żywotność. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu monitora LCD. Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi, aby móc przekazać ją nowemu właścicielowi w razie ewentualnej odsprzedaży monitora LCD. Struktura niniejszej instrukcji obsługi umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji na dany temat w spisie treści. Celem niniejszej instrukcji jest objaśnienie Państwu, w przystępny sposób, obsługi monitora LCD. Grupa docelowa Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy mają kontakt z monitorem oraz dla doświadczonych użytkowników. Monitor LCD zostały skonstruowany z myślą o zastosowaniu w prywatnych gospodarstwach domowych, co nie oznacza, że nie można go stosować do celów zawodowych. Jakość Przy doborze podzespołów kierowaliśmy się przede wszystkim wysoką funkcjonalnością, prostą obsługą, bezpieczeństwem i niezawodnością. Dzięki wyważonej koncepcji możemy Państwu zaprezentować przyszłościowy monitor LCD, na którym będą Państwo z radością pracować i który doskonale sprawdzi się podczas zabawy w czasie wolnym. Dziękujemy za zaufanie okazane naszym produktom i cieszymy się, że możemy powitać Państwa w gronie naszych klientów. Serwis W ramach indywidualnej obsługi klientów pomagamy Państwu w codziennej pracy. Prosimy nawiązać z nami kontakt, chętnie pomożemy Państwu w rozwiązaniu problemów technicznych. W niniejszym podręczniku znajdą Państwo oddzielny rozdział poświęcony serwisowi (od strony 17). Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ten monitor płaski jest przeznaczony jako urządzenie peryferyjne do komputera i nadaje się tylko do użytkowania w suchych pomieszczeniach. Ten monitor płaski jest przewidziany tylko do użytku prywatnego. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w zakładzie przemysłu ciężkiego. Użytkowanie urządzenia w ekstremalnych warunkach panujących w otoczeniu może spowodować jego uszkodzenie. Zakres dostawy Prosimy o skontrolowanie kompletności dostawy i powiadomienie nas w terminie 14 dni od daty zakupu o ewentualnych brakach. Wraz z zakupionym przez Państwa monitorem otrzymują Państwo w komplecie: Monitor LCD Podstawka 15-pinowy kabel do transmisji danych typu D-Sub Kabel do transmisji danych typu DVI Kabel audio Karta gwarancyjna Podstawka Płyta CD z instrukcją obsługi i sterownikami WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 1

6 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo eksploatacji Nie pozostawiać bez nadzoru dzieci bawiących się urządzeniami elektrycznymi. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać grożących niebezpieczeństw. Proszę trzymać materiały pakunkowe, takie jak na przykład folie, poza zasięgiem dzieci. W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą one stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia. Nie otwierać obudowy monitora LCD /zasilacza! Może spowodować to zwarcie elektryczne lub nawet zapalenie się instalacji. Nie wkładać do wnętrza monitora LCD przez szczeliny i otwory przedmiotów. Może spowodować to zwarcie lub zapalenie się instalacji, co prowadzić może do uszkodzenia monitora LCD. Szczeliny i otwory monitora LCD spełniają funkcję wentylacji. Nie należy przykrywać otworów, ponieważ grozi to przegrzaniem. Monitor LCD nie jest przeznaczony do zastosowania w zakładach przemysłowych. Nie wywierać nacisku na wyświetlacz. Grozi to pęknięciem monitora. Pęknięcie monitora grozi doznaniem obrażeń. Resztki rozbitego monitora należy zbierać w rękawicach ochronnych. Należy przekazać je do najbliższego centrum obsługi klienta celem właściwego usunięcia. Po zebraniu resztek należy umyć ręce wodą i mydłem, ponieważ nie można wykluczyć, że z monitora nie wydostały się środki chemiczne. Nie dotykać wyświetlacza palcami lub spiczastymi przedmiotami, ponieważ grozi to uszkodzeniem. Należy zwrócić się do serwisu, jeśli: Kabel sieciowy/zasilacz jest nadtopiony / uszkodzony Do monitora przedostała się wilgoć Monitor LCD nie działa prawidłowo Monitor LCD przewrócił się lub została uszkodzona obudowa. Miejsce ustawienia Monitor LCD oraz wszystkie podłączone do niego urządzenia należy ustawić w miejscu suchym. Unikać kurzu, wysokich temperatur oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do zakłóceń działania lub uszkodzenia monitora LCD. Proszę nie używać urządzenia na zewnątrz, ponieważ działanie czynników zewnętrznych takich jak deszcz, śnieg itp. może spowodować jego uszkodzenie. Proszę nigdy nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników wypełnionych cieczą (wazoników i podobnych przedmiotów). Pojemnik taki może się przewrócić, a ciecz może mieć negatywny wpływ na bezpieczne użytkowanie urządzenia. Proszę nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia (świec lub podobnych przedmiotów). Proszę zachować wystarczająco duże odległości od meblościanki. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, proszę pozostawić wokół urządzenia minimalny odstęp 10 cm. Wszystkie podzespoły monitora należy ustawić i eksploatować na stabilnym, równym i nienarażonym na wibracje podłożu, aby nie dopuścić do upadku monitora LCD. Unikać oślepiającego działania światła, odbicia promieni, za ostrych kontrastów barw ze względu na ochronę wzroku i stworzenie przyjemnego i ergonomicznego miejsca pracy. Podczas pracy z monitorem należy robić regularne przerwy, aby zapobiec zmęczeniu i zesztywnieniu mięśni. 2 POLSKI

7 Naprawa Naprawy monitora LCD należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. W przypadku konieczności naprawy należy zwrócić się wyłącznie do naszych autoryzowanych punktów serwisowych. Warunki panujące w otoczeniu Monitor LCD można eksploatować w temperaturze otoczenia od 5 C do 35 C oraz przy względnej wilgotności powietrza od 20% - 85% (nieskraplającej się). W wyłączonym stanie monitor LCD można przechowywać w temperaturze od -20 C do 60 C. Po przewiezieniu monitora na miejsce ustawienia należy odczekać z jego uruchomieniem do momentu przystosowania się monitora do temperatury otoczenia. W przypadku dużych wahań temperatury lub wilgoci może dojść do powstania skroplin w obrębie monitora LCD, które mogą spowodować zwarcie elektryczne. Zasilanie elektryczne Proszę pamiętać: Także wtedy, gdy przełącznik zasilania jest wyłączony, elementy urządzenia pozostają pod napięciem. Aby odciąć dopływ prądu od monitora płaskiego lub odłączyć całkowicie urządzenie od napięcia, proszę wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka. Zasilacz sieciowy monitora LCD podłączać tylko do gniazd elektrycznych z uziemieniem o parametrach AC V~/ Hz. Jeśli nie ma pewności, co do parametrów prądu należy zwrócić się z zapytaniem do zakładu energetycznego. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy zastosowanie urządzenia chroniącego przed przepięciami, aby zabezpieczyć monitor LCD przed uszkodzeniami na skutek przepięć lub uderzeń pioruna. Aby przerwać zasilanie elektryczne monitora, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, proszę wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka lub używać listwy zasilania typu Master-/Slave, aby uniknąć pobierania przez urządzenie prądu, gdy jest ono wyłączone. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu monitora LCD i powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Przy zastosowaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy spełnia on wymogi VDE. W razie wątpliwości zapytać się instalatora-elektryka. Kabel należy ułożyć w takie sposób, aby nikt nie mógł nastąpić na niego ani potknąć się. Nie stawiać na kablu przedmiotów, które mogłyby uszkodzić kabel. BEZPIECZEŃSTWO 3

8 Normy / Kompatybilność elektromagnetyczna Monitor LCD spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z następującymi przepisami: EN Urządzenia informatyczne zakłócenia radiowe - wartości graniczne i pomiary EN Urządzenia informatyczne wartości graniczne i procedura kontroli EN Bezpieczeństwo urządzeń informatycznych Przy podłączaniu należy przestrzegać dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Zachować co najmniej odstęp jednego metra od magnetycznych źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości (odbiornik telewizyjny, głośniki, telefon komórkowy) aby uniknąć zakłóceń radiowych. Pomimo najnowocześniej produkcji, ze względu na stosowaną wysokozaawansowaną technikę, w rzadkich wypadkach może dochodzić do zniknięcia pojedynczych lub szeregu punktów świetlnych. Urządzenie spełnia wymogi europejskiej normy ISO klasa II (klasa błędów pikseli). 4 POLSKI

9 Uruchamianie Uwaga! Przed uruchomieniem monitora należy koniecznie zapoznać się z rozdziałem bezpieczeństwo na stronie 1 i następnych. Montaż Przymocować podstawkę monitora TFT w taki sposób, jak pokazano na ilustracji. Wykonać tę czynność przed podłączeniem monitora. (Rys.: Montaż podstawki monitora) Przygotowanie komputera Jeśli wcześniej do Państwa komputera podłączony był monitor kineskopowy, należy odpowiednio przygotować się do podłączenia nowego monitora. Jest to niezbędne, jeśli Państwa poprzedni monitor pracował w ustawieniach, które nie będą obsługiwane przez nowy monitor LCD. Wspomagane ustawienia monitora Ten monitor płaski obsługuje następujące tryby. Rozdzielczość Częstotliwość w poziomie Częstotliwość w pionie 720 x KHz 70 Hz 640 x KHz 60 Hz 640 x KHz 72.8 Hz 640 x KHz 75 Hz 800 x KHz 60.3 Hz 800 x KHz 72.2 Hz 800 x KHz 75 Hz 1024 x KHz 60 Hz 1024 x KHz 70.1 Hz 1024 x KHz 75 Hz 1280 x KHz Hz 1280 x KHz 75 Hz 1440 x 900 * KHz Hz *zalecana rozdzielczość (fizykalna) URUCHAMIANIE 5

10 W Windowsie 9X/ME/2000/XP należy sprawdzić ustawienia karty graficznej pod Właściwości: ekran. Sprawdzić w systemie Windows Vista ustawienie w Ustawieniach wyświetlania. Windows 9X/2000/ME/XP: Właściwości: ekran Ten program Windows umożliwia zmianę ustawień monitora. Są to między innymi kompozycja, wygaszacz ekranu pulpit (Web) oraz inne ustawienia ekranu oraz karty graficznej. Program uruchamiamy w następujący sposób: Prawym klawiszem myszy kliknąć na pulpit (Desktop), lewym klawiszem myszy na Właściwości. lub Pod menu Start kliknąć na panel sterowania i wybrać program Właściwości: ekran (Ilustracja: Właściwości: ekran) Rozdzielczość ustawia się pod opcją Rozdzielczość ekranu ( ). Maksymalna rozdzielczość monitora LCD wynosi maksymalnie 1440 x 900 pikseli. Ta rozdzielczość odpowiada rozdzielczości fizykalnej. Przy rozdzielczości fizykalnej monitory płaskie osiągają optymalną jakość obrazu. Pod Jakość kolorów ( ) można ustawić głębokość barw (ilość wyświetlanych kolorów). Monitor LCD obsługuje maksymalnie 16 milionów kolorów, co odpowiada 32 bitom tzw. Real Color. Rozdzielczość odpowiada rozdzielczości fizycznej. Z rozdzielczością fizyczną monitory TFT osiągają pełną jakość obrazu. Szybkość odświeżania można ustawić pod Zaawansowane ( ). W zależności od konfiguracji komputera pojawi się okno z właściwościami karty graficznej. Pod Karta w pasku wyboru Lista wszystkich trybów można dokonać ustawienia parametru, który w przypadku monitora LCD powinien wynosić 60 Hz i w zależności od ustawień nie powinien przekraczać 75 Hz. Uwaga! (Ilustracja: Fragment wyświetlanych właściwości) Jeśli ustawienia komputera nie są zgodne z wartościami obsługiwanymi przez komputer, istnieje możliwość braku obrazu. 6 POLSKI

11 W takim przypadku należy podłączyć ponownie monitor kineskopowy i ustawić prawidłowe wartości pod Właściwości: ekran. Windows Vista: Ustawienia wyświetlania Wbudowany ekran posiada aż do 1440 x 900 pikseli. Jeżeli w programie pomocy Windows Sterowanie systemem Regulacja Ustawienia wyświetlania wyświetlanie zostanie skonfigurowane z innymi ustawieniami, w pewnych warunkach obraz nie będzie wyświetlany na całym ekranie. Przy powiększeniu dochodzi do zniekształcenia wyświetlanego obrazu, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku napisów. W przypadku podłączenia monitora zewnętrznego z wyższą rozdzielczością można jednak ustawić wyższą rozdzielczość. W programie pomocy systemu Windows Sterowanie systemem Regulacja należy dopasować wyświetlanie do obsługiwanych trybów. Podłączanie monitora Aby uruchomić monitor LCD należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i konserwacja (od strony 1). Zalecamy przeczytanie również innych rozdziałów, aby otrzymać szczegółowe objaśnienia i wskazówki dotyczące obsługi monitora LCD. 1 Podłączenie VGA 2 Podłączenie DVI 3 Podłączenie audio 4 Zasilanie (Ilustracja: Podłączenia z tyłu urządzenia) Upewnić się, czy monitor LCD nie jest podłączony do zasilania sieciowego (wtyczka sieciowa nie jest włożona do gniazda) oraz czy monitor LCD oraz komputer nie są włączone. Przygotować odpowiednio komputer do podłączenia monitora LCD (patrz: poprzednie strony), tak aby był on skonfigurowany odpowiednio do monitora LCD. Podłączenie kabla do transmisji danych Proszę wetknąć końce kabla do transmisji danych do pasujących gniazd VGA na komputerze i na monitorze. Jeżeli Państwa komputer posiada również wyjście DVI, mogą Państwo podłączyć monitor poprzez gniazdo DVI. Podłączanie kabla audio Podłączyć kabel audio do odpowiedniego gniazda audio w komputerze oraz wyświetlaczu LCD. URUCHAMIANIE 7

12 Podłączenie zasilania elektrycznego Proszę włożyć przewód zasilający monitora LCD do gniazda zasilającego, a wtyczkę przewodu do gniazda znajdującego się w pobliżu monitora LCD. (Ten sam obwód prądowy). Ten monitor płaski posiada z tyłu przełącznik zasilania, za pomocą którego można go włączać i wyłączać. Jeżeli przełącznik ten znajduje się na pozycji 0, urządzenie nie zużywa prądu. Proszę najpierw ustawić przełącznik zasilania na pozycji I, a następnie włączyć monitor, wciskając włącznik/wyłącznik. Następnie włączyć komputer. Miejsce pracy monitora Unikając zbyt jaskrawego światła, odbicia promieni oraz zbyt mocnych kontrastów oświetlenia oszczędzamy wzrok. (Ilustracja: Konfiguracja monitora) 8 POLSKI

13 Konfiguracja Monitora nie należy ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie okna, ponieważ to miejsce jest w pomieszczeniu najbardziej oświetlone. Jasne oświetlenie utrudnia dostosowanie się wzroku do ciemnego monitora. Monitor należy ustawić w taki sposób, aby wzrok skierowany był równolegle w stosunku do przodu okna (patrz: ilustracja). Wzrok powinien być również skierowany równolegle do źródeł sztucznego oświetlenia. Oznacza to, że przy oświetleniu pracowni sztucznym światłem obowiązują te same kryteria i aspekty. Jeśli nie ma możliwości ustawienia ekranu zgodnie z powyższymi zasadami, pomocne mogą być następujące sposoby: Powierzchnia do opierania dłoni: 5-10 cm Górna linia na ekranie monitora lub trochę niżej Odległość pomiędzy monitorem a oczyma: 50 do 70 cm Wolna przestrzeń dla nóg (w pionie): co najmniej 65 cm Wolna przestrzeń dla nóg (w poziomie): co najmniej 60 cm URUCHAMIANIE 9

14 Elementy obsługi (Ilustracja: Elementy obsługi na panelu przednim) Przycisk Funkcja Opis 1 Menu/Enter Klawiszem tym uruchamiamy OSD (On Screen Display). Tym przyciskiem potwierdzamy wybór parametru, który chcemy zmienić. 2 Auto Za pomocą tego przycisku ustawia się Ustawienie automatyczne. 3 Przy włączonym menu OSD przycisk ten pozwala wybrać parametr i zwiększyć jego wartość. Głośniej Przy wybieraniu bezpośrednim przycisk ten służy do zwiększania poziomu głośności. 4 Przy włączonym menu OSD przycisk ten pozwala wybrać parametr i zmniejszyć jego wartość. Ciszej Przy wybieraniu bezpośrednim przycisk ten służy do zmniejszania poziomu głośności. 5 Włącznik i wyłącznik Wyłącznikiem można włączyć lub wyłączyć monitor LCD. 6 Kontrolka stanu Wskazuje tryb pracy urządzenia. Zielony = praca normalna, pomarańczowa = tryb czuwania (stand-by) Ustawienia monitora LCD OSD jest menu wyświetlanym przez krótki czas na ekranie monitora TFT. Za pomocą menu OSD możliwe jest ustawienie określonych parametrów monitora TFT. Automatyczna regulacja Służy do automatycznego regulowania optymalnej wartości pozycji poziomej, pozycji pionowej, fazy i zegara monitora TFT. 10 POLSKI

15 Obsługa menu OSD 1. Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby wywołać menu OSD. 2. Za pomocą przycisków funkcyjnych / można dokonać wyboru opcji w menu głównym. 3. Następnie należy zatwierdzić wybór przyciskiem MENU. 4. Za pomocą przycisków funkcyjnych / można dokonać wyboru opcji w podmenu. 5. Następnie należy zatwierdzić wybór przyciskiem MENU. 6. Za pomocą przycisków funkcyjnych / można wprowadzić żądaną wartość. Wyjście z menu OSD Istnieje kilka możliwości wyjścia z menu OSD: Wybrać pozycję menu Wyjdź. Menu OSD zniknie automatycznie z ekranu, jeżeli przez ustawiony okres czasu (ustawienie fabryczne to 10 sekund) nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na monitorze TFT. Menu OSD Następnie za pomocą menu OSD można wywołać funkcje główne ew. opcje ustawień. Uwaga Możliwości regulacji w przypadku monitora LCD ze względu na uwarunkowania technologiczne powodują jedynie marginalne zmiany. Jasność oraz Kontrast Brightness Proszę ustawić jasność monitora TFT. Contrast Proszę ustawić kontrast monitora TFT. (Menu OSD - Brightness) USTAWIENIA MONITORA LCD 11

16 Ustawienia obrazu (Menu OSD Image Setting) h. position Służy do ustawiania pozycji poziomej obrazu wyświetlanego na ekranie TFT. v. position Służy do ustawiania pozycji pionowej obrazu wyświetlanego na ekranie TFT. clock Służy do ustawiania zegara ekranu OSD. Im wyższa wartość, tym szerszy jest wyświetlany obraz. Im niższa wartość, tym bardziej ściśnięty jest wyświetlany obraz. phase Proszę ustawić fazę, aby zoptymalizować wyświetlanie na ekranie monitora TFT. Regulacja koloru (Menu OSD Color Setting) 5500K / 6500K / 9300K Proszę wybrać ustawione wstępnie opcje kolorów. User Wybrać kolor: czerwony (R), zielony (G) lub niebieski (B) i wyregulować ich ustawienie zgodnie z osobistymi upodobaniami. 12 POLSKI

17 Ustawienia OSD (Menu OSD OSD Setting) OSD h Position Proszę ustawić pozycję poziomą menu OSD. OSD v Position Proszę ustawić pozycję pionową menu OSD. OSD timeout Proszę ustawić, po jakim czasu nieaktywności ma się wyłączyć menu OSD. OSD Transparency Proszę ustawić poziom przejrzystości tła menu OSD. OSD-Color Proszę ustawić kolory menu OSD. Language Proszę wybrać język menu OSD. Do dyspozycji jest więcej możliwości wyboru. Andere Einstellungen (Abb.: OSD-Menü OSD-Einstellungen) DDC/CL Proszę włączyć tryb DDC, aby umożliwić systemowi operacyjnemu automatyczne rozpoznanie monitora zgodnie ze standardem VESA i instalację sterownika. Volume Służy do regulowania poziomu głośności głośników. DOS-Mode Proszę wybrać tę opcję, aby dostosować monitor do wyświetlania obrazu w trybie DOS. Ta funkcja jest aktywna tylko w trybie tekstowym. VGA-Mode Proszę wybrać tę opcję, aby dostosować monitor do wyświetlania obrazu w trybie VGA. Proszę wybrać rozdzielczość 720x400 lub 640x400. USTAWIENIA MONITORA LCD 13

18 Factory Preset Ta funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia wprowadzone ręcznie zostaną anulowane. Wartości parametrów będą takie same, jak w momencie dostawy urządzenia. Tryby energooszczędne Monitor przełącza się w różne stany energooszczędne, które są zależne od danego komputera i systemu operacyjnego. Dzięki temu spełnione są aktualne wymogi dotyczące redukcji zużycia energii. Monitor wspomaga następujące rodzaje trybów pracy energooszczędnej: Status Moc (wartość znamionowa) Barwa diody świecącej Gotowość (ok.) ZAŁ GOTOWY < 36 W < 2 W Niebieski pomarańczowa - 6 sekund Ekran pozostaje zależnie od systemu operacyjnego tak długo w stanie energooszczędnym, aż wciśnięty zostanie przycisk lub poruszona zostanie myszka (o ile jest podłączona). Monitor potrzebuje do przełączenia ze stanu GOTOWY na tryb pracy ZAŁ około 6 sekund. 14 POLSKI

19 Serwis Usuwanie problemów Jeśli wystąpią problemy z monitorem LCD, przed podjęciem dalszych działań należy upewnić się, czy monitor LCD został prawidłowo zainstalowany (należy przeczytać rozdział Uruchamianie od strony 5). Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy przeczytać poniższy rozdział dotyczący możliwych rozwiązań. Lokalizacja przyczyn Nieprawidłowe działanie może mieć nieraz banalne przyczyny. Nieraz jednak ich przyczyną są uszkodzone podzespoły. Poniżej przedstawiamy prosty przewodnik, który ma za zadanie ułatwić Państwu rozwiązywanie problemów. Jeśli wykonanie poniższych czynności nie przyniesie pożądanego efektu, chętnie udzielimy Państwu pomocy. Prosimy o telefon! Kontrola podłączeń i kabli Należy rozpocząć od wzrokowej kontroli połączeń kablowych. Jeśli nie działają kontrolki, należy upewnić się, czy monitor LCD i komputer są prawidłowo zasilane energią elektryczną. Błędy i ich możliwe przyczyny Na monitorze nie jest wyświetlany obraz: Sprawdzić: Częstotliwość odświeżania. Ustawiona częstotliwość odświeżania obrazu musi być dostosowana do monitora LCD. Tryb energooszczędny. Przycisnąć dowolny klawisz lub poruszyć myszą, w celu wyłączenia trybu. Piny kabla. Jeśli piny są wygięte, należy zwrócić się do naszego serwisu. Skonfigurować komputer na potrzeby monitora LCD (patrz Montaż Przymocować podstawkę monitora TFT w taki sposób, jak pokazano na ilustracji. Wykonać tę czynność przed podłączeniem monitora. (Rys.: Montaż podstawki monitora) Przygotowanie komputera, strona 5). Obraz pływa lub jest niestabilny: Sprawdzić: Piny kabla sygnału. Jeśli piny są wygięte, należy zwrócić się do naszego serwisu. Karta graficzna. Sprawdzić, czy ustawienia karty graficznej są prawidłowe. Częstotliwość odświeżania. Wybrać dopuszczalne wartości dla karty graficznej. Usunąć urządzenia zakłócające (telefony komórkowe, głośniki, itp) z najbliższego otoczenia monitora LCD. Unikać zastosowania kabli przedłużających do monitora. Wyświetlane znaki są za ciemne, obraz jest za mały, za duży lub nie jest wypośrodkowany itd.: SERWIS 15

20 Wyregulować ustawienia. (Ustawienia monitora LCD, strona 10) Wyświetlane kolory nie są czyste: Sprawdzić piny kabla sygnału. Jeśli piny są wygięte, należy zwrócić się do naszego serwisu. Wyregulować ustawienia. Unikać zastosowania kabli przedłużających do monitora. Obraz jest za jasny lub za ciemny: Sprawdzić, czy poziom sygnału video komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora. Wybrać Auto-Setup, aby zoptymalizować ustawienia dla jasności i kontrastu. W celu optymalizacji na ekranie musi być wyświetlana strona tekstowa (np. Explorer, Word,...). Drganie obrazu: Sprawdzić, czy napięcie robocze jest zgodne z danymi technicznym monitora. Wybrać Auto-Setup, aby zoptymalizować ustawienia pikseli oraz synchronizację faz. W celu optymalizacji na ekranie musi być wyświetlana strona tekstowa (np. Explorer, Word,...). Potrzebują Państwo pomocy? Jeśli skorzystali Państwo z porad zawartych w powyższym rozdziale, a problem nie został usunięty, prosimy o skontaktowanie się z nami. Ułatwią nam Państwo rozwiązanie problemu, przygotowując następujące informacje: Jak wygląda konfiguracja komputera? Jakie dodatkowe urządzenia peryferyjne podłączone są do Państwa komputera? Jakie komunikaty pojawiają się na ekranie? Z jakiego oprogramowanie korzystali Państwo w momencie pojawienia się problemu? Jakie czynności wykonali Państwo w celu usunięcia problemu? Jeśli posiadają Państwo numer klienta, prosimy o podanie go. 16 POLSKI

21 Konserwacja Żywotność monitora LCD można przedłużyć, przestrzegając następujących zasad: Uwaga! W obudowie monitora nie znajdują się części wymagające czyszczenia i konserwacji. Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Nie stosować rozpuszczalników, żrących środków czyszczących i środków w formie gazu. Monitor czyścić miękką niestrzępiącą się ściereczką. Należy uważać, aby na monitorze nie pozostały kropelki wody. Może spowodować to trwałe odbarwienia wyświetlacza. Monitor nie może być narażony na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych ani na promieniowanie ultrafioletowe. Utylizacja Opakowanie Urządzenie znajduje się w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Opakowania zostały wyprodukowane z materiałów, które mogą zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska i mogą zostać poddane odpowiedniemu recyklingowi. Urządzenie Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy go w żadnym wypadku wyrzucać do śmietnika przeznaczonego na śmieci z gospodarstwa domowego. Proszę poinformować się o możliwościach utylizacji tego typu odpadów w sposób przyjazny dla środowiska. Dane techniczne Obszar widzialny 19 (48,2 cm), TFT Napięcie znamionowe AC V ~ 50/60 Hz Prąd znamionowy 1,2 A Pobór mocy maks. 36 Watt Rozdzielczość 1440 x 75 Hz Jasność 300 cd/m 2 (typ.) Kontrast 700:1 (typ.) Czas reakcji 5 ms (typ.) Temperatury Praca +5 C ~ +35 C W stanie wyłączonym -20 C ~ +60 C Wilgotność Praca < 80% (nie skraplająca się) W stanie wyłączonym < 95% KONSERWACJA 17

22 Warunki gwarancji Paragon jest dowodem pierwszego nabycia i dlatego powinien być przechowywany. Jest on wymagany przy dochodzeniu świadczeń gwarancyjnych. Jeśli produkt zostanie przekazany innemu użytkownikowi, ma on prawo do świadczeń gwarancyjnych w pozostałym okresie gwarancji. Dowód zakupu oraz niniejsze oświadczenie powinny przejść na jego własność wraz z produktem. Gwarantujemy, że urządzenie to w sprawnym stanie odpowiada opisom w załączonej dokumentacji. Pozostały okres gwarancji przechodzi na odpowiednie części zamienne po przedłożeniu dowodu zakupu oryginalnych części. Jeśli urządzenie to zostanie przekazane w celu wykonania świadczeń gwarancyjnych, należy uprzednio usunąć wszystkie programy, dane i przenośne nośniki pamięci. Gwarancja nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane wypadkiem, katastrofą, wandalizmem, nadużyciem, nieprawidłowym użyciem, nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, zmianą wywołaną oprogramowaniem, wirusami lub przez inne urządzenie lub akcesoria, lub wskutek pozostałych, niedozwolonych przez nas modyfikacji. Ograniczone oświadczenie gwarancyjne zastępuje wszystkie inne gwarancje w wersji dosłownej i domniemanej. Wyklucza to gwarancję sprzedawalności lub przydatności dla własnych celów, nie ograniczając się jednak do tego. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji domniemanych jest niedopuszczalne prawnie. W takim wypadku obowiązywanie wszystkich dosłownych i domniemanych gwarancji jest ograniczone do okresu gwarancji. Wraz z upływem tego okresu wszystkie gwarancje tracą swą moc. W niektórych krajach ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji domniemanych jest niedopuszczalne prawnie, wobec czego powyższe ograniczenie nie wchodzi w życie. W razie pytań związanych z warunkami niniejszej gwarancji proszę zwrócić się do nas. Błędy pikseli w monitorach LCDs (wyświetlacze TFT) W aktywnej matrycy LCD (TFT) o rozdzielczości 1440 x 900 pikseli (SXGA), która składa się z po trzy subpiksele (czerwony, zielony, niebieski), stosowanych jest łącznie ok. 3,9 miliona tranzystorów sterujących. Ze względu na tą bardzo wysoką liczbę tranzystorów i związanym z tym bardzo skomplikowanym procesem produkcyjny, może w pojedynczych wypadkach dochodzić do usterki lub błędnego wysterowania pikseli lub pojedynczych subpikseli. W przeszłości pojawiło się wiele różnych wywodów zmierzających do zdefiniowania dopuszczalnej ilości martwych pikseli. Były one jednak za bardzo skomplikowane i różniły się zależnie od producenta. Tchibo stosuje dlatego dla wszystkich wyświetlaczy TFT przy reklamacjach gwarancyjnych najsurowsze i jasne wymogi normy ISO , Klasa II; która są zebrane w skrócie poniżej. 5 piksel subpixel Standard ISO definiuje m.in. ogólnie obowiązujące wielkości zadane w odniesieniu do błędów pikseli. Błędy pikseli są dzielone na cztery kategorie błędów. Każdy pojedynczy piksel składa się z trzech subpikseli, każdy o barwie podstawowej (czerwony, zielony, niebieski). piksel Wiersze Niebieski Zielony Czerwony 18 POLSKI

23 Typy błędów pikseli: Typ 1: świecący się stale piksel (jasny, biały punkt), chociaż nie jest on włączony. Biały piksel powstaje wskutek zaświecenia się wszystkich trzech subpikseli. Typ 2: nieświecący się piksel (ciemny, czarny punkt), chociaż jest włączony Typ 3: anormalny lub uszkodzony subpiksel barwy czerwonej, zielonej lub niebieskiej (np. stale świecący się w tonie półjasnym, bez jednego koloru, migający lub żarzący się, ale nie typu 1 lub 2) Uzupełnienie: klastry typu 3 ( = uszkodzenie dwóch lub więcej subpikseli w bloku 5 x 5 pikseli. Klaster jest polem 5 x 5 pikseli (15 x 5 subpikseli). Klasy błędów pikseli: Klasa błędu Typ 1 Typ 2 Typ 3 klaster typu 3 I II III IV Dopuszczalna ilość błędów ww. typu w każdej klasie błędów odnosi się do miliona pikseli i musi być przeliczona zgodnie z rozdzielczością fizyczną wyświetlacza. Stąd wynika maksymalna dopuszczalna ilość w klasie błędu II: dla rozdzielczości Mio. Piksel Subpiksel Typ (jak wyżej) 1024 x 768 (15") x 1024 (17,18, 19") x 1200 (19 ) x 900 (19 wide) x 1050 (20 wide, 22 wide) Klasa błędu I występuje tylko w specjalnych zastosowaniach, np. w branży medycznej, ale jest to połączone ze znacznie wyższymi kosztami. Klasa błędu II przyjęła się jako standard dla stawiających na jakość producentów bardzo dobrych wyświetlaczy. Przykład 1 : Wyświetlacz 15 XGA składa się z 1024 poziomych i 768 pionowych punktów (piksel), to daje łącznie pikseli. W odniesieniu do miliona pikseli daje to współczynnik około 0,8. Klasa błędu II dopuszcza tym samym po dwa błędy typu 1 i typu 2 oraz cztery błędy typu 3 i 2 klastry typu 3. Przykład 2: Wyświetlacz 17 SXGA składa się z 1280 poziomych i 1024 pionowych punktów (pikseli), co daje łącznie 1.31 mln pikseli. W odniesieniu do miliona pikseli daje to współczynnik około 1,31. Klasa błędu II dopuszcza tym samym po dwa błędy typu 1 i typu 2 oraz siedem błędów typu 3 i 3 klastry typu 3. Nie zachodzi w zasadzie w takim wypadku przypadek objęty gwarancją. Przypadek gwarancyjny zachodzi wtedy, gdy przekroczona zostanie podana liczba błędów w jednej kategorii. WARUNKI GWARANCJI 19

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

HL195 HSG1145 OSD[V4.393]

HL195 HSG1145 OSD[V4.393] HL195 HSG1145 OSD[V4.393] OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Numer modelu: VS15453 Oświadczenia o zgodności z przepisami UWAGA: W tej części znajdują się wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo