19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)"

Transkrypt

1 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Pentium jest wpisanym znakiem towarowym firmy Intel. Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczne i optyczne jak i błędy w druku.

2 Spis treści: Instrukcja obsługi...i Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji...1 Grupa docelowa... 1 Jakość... 1 Serwis... 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...1 Zakres dostawy...1 Bezpieczeństwo...2 Bezpieczeństwo eksploatacji... 2 Miejsce ustawienia... 2 Naprawa... 3 Warunki panujące w otoczeniu... 3 Zasilanie elektryczne... 3 Normy / Kompatybilność elektromagnetyczna... 4 Uruchamianie...5 Montaż... 5 Przygotowanie komputera... 5 Wspomagane ustawienia monitora... 5 Windows 9X/2000/ME/XP: Właściwości: ekran... 6 Windows Vista: Ustawienia wyświetlania... 7 Podłączanie monitora... 7 Podłączenie kabla do transmisji danych... 7 Podłączanie kabla audio... 7 Podłączenie zasilania elektrycznego... 8 Miejsce pracy monitora... 8 Konfiguracja... 9 Elementy obsługi...10 Ustawienia monitora LCD...10 Obsługa menu OSD Wyjście z menu OSD Menu OSD Jasność oraz Kontrast Ustawienia obrazu Regulacja koloru Ustawienia OSD Andere Einstellungen Tryby energooszczędne...14 Serwis...15 Usuwanie problemów Lokalizacja przyczyn Kontrola podłączeń i kabli Błędy i ich możliwe przyczyny Potrzebują Państwo pomocy? Konserwacja...17 Utylizacja...17 ii

3 Dane techniczne...17 Warunki gwarancji...18 Błędy pikseli w monitorach LCDs (wyświetlacze TFT) Ograniczenie odpowiedzialności Powielanie niniejszego podręcznika iii

4

5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego rozdziału oraz przestrzeganie zawartych w nim wskazówek. Dzięki temu zapewnią Państwo niezawodne działanie monitora LCD oraz jego długą żywotność. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu monitora LCD. Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi, aby móc przekazać ją nowemu właścicielowi w razie ewentualnej odsprzedaży monitora LCD. Struktura niniejszej instrukcji obsługi umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji na dany temat w spisie treści. Celem niniejszej instrukcji jest objaśnienie Państwu, w przystępny sposób, obsługi monitora LCD. Grupa docelowa Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy mają kontakt z monitorem oraz dla doświadczonych użytkowników. Monitor LCD zostały skonstruowany z myślą o zastosowaniu w prywatnych gospodarstwach domowych, co nie oznacza, że nie można go stosować do celów zawodowych. Jakość Przy doborze podzespołów kierowaliśmy się przede wszystkim wysoką funkcjonalnością, prostą obsługą, bezpieczeństwem i niezawodnością. Dzięki wyważonej koncepcji możemy Państwu zaprezentować przyszłościowy monitor LCD, na którym będą Państwo z radością pracować i który doskonale sprawdzi się podczas zabawy w czasie wolnym. Dziękujemy za zaufanie okazane naszym produktom i cieszymy się, że możemy powitać Państwa w gronie naszych klientów. Serwis W ramach indywidualnej obsługi klientów pomagamy Państwu w codziennej pracy. Prosimy nawiązać z nami kontakt, chętnie pomożemy Państwu w rozwiązaniu problemów technicznych. W niniejszym podręczniku znajdą Państwo oddzielny rozdział poświęcony serwisowi (od strony 17). Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ten monitor płaski jest przeznaczony jako urządzenie peryferyjne do komputera i nadaje się tylko do użytkowania w suchych pomieszczeniach. Ten monitor płaski jest przewidziany tylko do użytku prywatnego. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w zakładzie przemysłu ciężkiego. Użytkowanie urządzenia w ekstremalnych warunkach panujących w otoczeniu może spowodować jego uszkodzenie. Zakres dostawy Prosimy o skontrolowanie kompletności dostawy i powiadomienie nas w terminie 14 dni od daty zakupu o ewentualnych brakach. Wraz z zakupionym przez Państwa monitorem otrzymują Państwo w komplecie: Monitor LCD Podstawka 15-pinowy kabel do transmisji danych typu D-Sub Kabel do transmisji danych typu DVI Kabel audio Karta gwarancyjna Podstawka Płyta CD z instrukcją obsługi i sterownikami WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 1

6 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo eksploatacji Nie pozostawiać bez nadzoru dzieci bawiących się urządzeniami elektrycznymi. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać grożących niebezpieczeństw. Proszę trzymać materiały pakunkowe, takie jak na przykład folie, poza zasięgiem dzieci. W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą one stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia. Nie otwierać obudowy monitora LCD /zasilacza! Może spowodować to zwarcie elektryczne lub nawet zapalenie się instalacji. Nie wkładać do wnętrza monitora LCD przez szczeliny i otwory przedmiotów. Może spowodować to zwarcie lub zapalenie się instalacji, co prowadzić może do uszkodzenia monitora LCD. Szczeliny i otwory monitora LCD spełniają funkcję wentylacji. Nie należy przykrywać otworów, ponieważ grozi to przegrzaniem. Monitor LCD nie jest przeznaczony do zastosowania w zakładach przemysłowych. Nie wywierać nacisku na wyświetlacz. Grozi to pęknięciem monitora. Pęknięcie monitora grozi doznaniem obrażeń. Resztki rozbitego monitora należy zbierać w rękawicach ochronnych. Należy przekazać je do najbliższego centrum obsługi klienta celem właściwego usunięcia. Po zebraniu resztek należy umyć ręce wodą i mydłem, ponieważ nie można wykluczyć, że z monitora nie wydostały się środki chemiczne. Nie dotykać wyświetlacza palcami lub spiczastymi przedmiotami, ponieważ grozi to uszkodzeniem. Należy zwrócić się do serwisu, jeśli: Kabel sieciowy/zasilacz jest nadtopiony / uszkodzony Do monitora przedostała się wilgoć Monitor LCD nie działa prawidłowo Monitor LCD przewrócił się lub została uszkodzona obudowa. Miejsce ustawienia Monitor LCD oraz wszystkie podłączone do niego urządzenia należy ustawić w miejscu suchym. Unikać kurzu, wysokich temperatur oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do zakłóceń działania lub uszkodzenia monitora LCD. Proszę nie używać urządzenia na zewnątrz, ponieważ działanie czynników zewnętrznych takich jak deszcz, śnieg itp. może spowodować jego uszkodzenie. Proszę nigdy nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników wypełnionych cieczą (wazoników i podobnych przedmiotów). Pojemnik taki może się przewrócić, a ciecz może mieć negatywny wpływ na bezpieczne użytkowanie urządzenia. Proszę nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia (świec lub podobnych przedmiotów). Proszę zachować wystarczająco duże odległości od meblościanki. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, proszę pozostawić wokół urządzenia minimalny odstęp 10 cm. Wszystkie podzespoły monitora należy ustawić i eksploatować na stabilnym, równym i nienarażonym na wibracje podłożu, aby nie dopuścić do upadku monitora LCD. Unikać oślepiającego działania światła, odbicia promieni, za ostrych kontrastów barw ze względu na ochronę wzroku i stworzenie przyjemnego i ergonomicznego miejsca pracy. Podczas pracy z monitorem należy robić regularne przerwy, aby zapobiec zmęczeniu i zesztywnieniu mięśni. 2 POLSKI

7 Naprawa Naprawy monitora LCD należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. W przypadku konieczności naprawy należy zwrócić się wyłącznie do naszych autoryzowanych punktów serwisowych. Warunki panujące w otoczeniu Monitor LCD można eksploatować w temperaturze otoczenia od 5 C do 35 C oraz przy względnej wilgotności powietrza od 20% - 85% (nieskraplającej się). W wyłączonym stanie monitor LCD można przechowywać w temperaturze od -20 C do 60 C. Po przewiezieniu monitora na miejsce ustawienia należy odczekać z jego uruchomieniem do momentu przystosowania się monitora do temperatury otoczenia. W przypadku dużych wahań temperatury lub wilgoci może dojść do powstania skroplin w obrębie monitora LCD, które mogą spowodować zwarcie elektryczne. Zasilanie elektryczne Proszę pamiętać: Także wtedy, gdy przełącznik zasilania jest wyłączony, elementy urządzenia pozostają pod napięciem. Aby odciąć dopływ prądu od monitora płaskiego lub odłączyć całkowicie urządzenie od napięcia, proszę wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka. Zasilacz sieciowy monitora LCD podłączać tylko do gniazd elektrycznych z uziemieniem o parametrach AC V~/ Hz. Jeśli nie ma pewności, co do parametrów prądu należy zwrócić się z zapytaniem do zakładu energetycznego. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy zastosowanie urządzenia chroniącego przed przepięciami, aby zabezpieczyć monitor LCD przed uszkodzeniami na skutek przepięć lub uderzeń pioruna. Aby przerwać zasilanie elektryczne monitora, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, proszę wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka lub używać listwy zasilania typu Master-/Slave, aby uniknąć pobierania przez urządzenie prądu, gdy jest ono wyłączone. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu monitora LCD i powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Przy zastosowaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy spełnia on wymogi VDE. W razie wątpliwości zapytać się instalatora-elektryka. Kabel należy ułożyć w takie sposób, aby nikt nie mógł nastąpić na niego ani potknąć się. Nie stawiać na kablu przedmiotów, które mogłyby uszkodzić kabel. BEZPIECZEŃSTWO 3

8 Normy / Kompatybilność elektromagnetyczna Monitor LCD spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z następującymi przepisami: EN Urządzenia informatyczne zakłócenia radiowe - wartości graniczne i pomiary EN Urządzenia informatyczne wartości graniczne i procedura kontroli EN Bezpieczeństwo urządzeń informatycznych Przy podłączaniu należy przestrzegać dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Zachować co najmniej odstęp jednego metra od magnetycznych źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości (odbiornik telewizyjny, głośniki, telefon komórkowy) aby uniknąć zakłóceń radiowych. Pomimo najnowocześniej produkcji, ze względu na stosowaną wysokozaawansowaną technikę, w rzadkich wypadkach może dochodzić do zniknięcia pojedynczych lub szeregu punktów świetlnych. Urządzenie spełnia wymogi europejskiej normy ISO klasa II (klasa błędów pikseli). 4 POLSKI

9 Uruchamianie Uwaga! Przed uruchomieniem monitora należy koniecznie zapoznać się z rozdziałem bezpieczeństwo na stronie 1 i następnych. Montaż Przymocować podstawkę monitora TFT w taki sposób, jak pokazano na ilustracji. Wykonać tę czynność przed podłączeniem monitora. (Rys.: Montaż podstawki monitora) Przygotowanie komputera Jeśli wcześniej do Państwa komputera podłączony był monitor kineskopowy, należy odpowiednio przygotować się do podłączenia nowego monitora. Jest to niezbędne, jeśli Państwa poprzedni monitor pracował w ustawieniach, które nie będą obsługiwane przez nowy monitor LCD. Wspomagane ustawienia monitora Ten monitor płaski obsługuje następujące tryby. Rozdzielczość Częstotliwość w poziomie Częstotliwość w pionie 720 x KHz 70 Hz 640 x KHz 60 Hz 640 x KHz 72.8 Hz 640 x KHz 75 Hz 800 x KHz 60.3 Hz 800 x KHz 72.2 Hz 800 x KHz 75 Hz 1024 x KHz 60 Hz 1024 x KHz 70.1 Hz 1024 x KHz 75 Hz 1280 x KHz Hz 1280 x KHz 75 Hz 1440 x 900 * KHz Hz *zalecana rozdzielczość (fizykalna) URUCHAMIANIE 5

10 W Windowsie 9X/ME/2000/XP należy sprawdzić ustawienia karty graficznej pod Właściwości: ekran. Sprawdzić w systemie Windows Vista ustawienie w Ustawieniach wyświetlania. Windows 9X/2000/ME/XP: Właściwości: ekran Ten program Windows umożliwia zmianę ustawień monitora. Są to między innymi kompozycja, wygaszacz ekranu pulpit (Web) oraz inne ustawienia ekranu oraz karty graficznej. Program uruchamiamy w następujący sposób: Prawym klawiszem myszy kliknąć na pulpit (Desktop), lewym klawiszem myszy na Właściwości. lub Pod menu Start kliknąć na panel sterowania i wybrać program Właściwości: ekran (Ilustracja: Właściwości: ekran) Rozdzielczość ustawia się pod opcją Rozdzielczość ekranu ( ). Maksymalna rozdzielczość monitora LCD wynosi maksymalnie 1440 x 900 pikseli. Ta rozdzielczość odpowiada rozdzielczości fizykalnej. Przy rozdzielczości fizykalnej monitory płaskie osiągają optymalną jakość obrazu. Pod Jakość kolorów ( ) można ustawić głębokość barw (ilość wyświetlanych kolorów). Monitor LCD obsługuje maksymalnie 16 milionów kolorów, co odpowiada 32 bitom tzw. Real Color. Rozdzielczość odpowiada rozdzielczości fizycznej. Z rozdzielczością fizyczną monitory TFT osiągają pełną jakość obrazu. Szybkość odświeżania można ustawić pod Zaawansowane ( ). W zależności od konfiguracji komputera pojawi się okno z właściwościami karty graficznej. Pod Karta w pasku wyboru Lista wszystkich trybów można dokonać ustawienia parametru, który w przypadku monitora LCD powinien wynosić 60 Hz i w zależności od ustawień nie powinien przekraczać 75 Hz. Uwaga! (Ilustracja: Fragment wyświetlanych właściwości) Jeśli ustawienia komputera nie są zgodne z wartościami obsługiwanymi przez komputer, istnieje możliwość braku obrazu. 6 POLSKI

11 W takim przypadku należy podłączyć ponownie monitor kineskopowy i ustawić prawidłowe wartości pod Właściwości: ekran. Windows Vista: Ustawienia wyświetlania Wbudowany ekran posiada aż do 1440 x 900 pikseli. Jeżeli w programie pomocy Windows Sterowanie systemem Regulacja Ustawienia wyświetlania wyświetlanie zostanie skonfigurowane z innymi ustawieniami, w pewnych warunkach obraz nie będzie wyświetlany na całym ekranie. Przy powiększeniu dochodzi do zniekształcenia wyświetlanego obrazu, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku napisów. W przypadku podłączenia monitora zewnętrznego z wyższą rozdzielczością można jednak ustawić wyższą rozdzielczość. W programie pomocy systemu Windows Sterowanie systemem Regulacja należy dopasować wyświetlanie do obsługiwanych trybów. Podłączanie monitora Aby uruchomić monitor LCD należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i konserwacja (od strony 1). Zalecamy przeczytanie również innych rozdziałów, aby otrzymać szczegółowe objaśnienia i wskazówki dotyczące obsługi monitora LCD. 1 Podłączenie VGA 2 Podłączenie DVI 3 Podłączenie audio 4 Zasilanie (Ilustracja: Podłączenia z tyłu urządzenia) Upewnić się, czy monitor LCD nie jest podłączony do zasilania sieciowego (wtyczka sieciowa nie jest włożona do gniazda) oraz czy monitor LCD oraz komputer nie są włączone. Przygotować odpowiednio komputer do podłączenia monitora LCD (patrz: poprzednie strony), tak aby był on skonfigurowany odpowiednio do monitora LCD. Podłączenie kabla do transmisji danych Proszę wetknąć końce kabla do transmisji danych do pasujących gniazd VGA na komputerze i na monitorze. Jeżeli Państwa komputer posiada również wyjście DVI, mogą Państwo podłączyć monitor poprzez gniazdo DVI. Podłączanie kabla audio Podłączyć kabel audio do odpowiedniego gniazda audio w komputerze oraz wyświetlaczu LCD. URUCHAMIANIE 7

12 Podłączenie zasilania elektrycznego Proszę włożyć przewód zasilający monitora LCD do gniazda zasilającego, a wtyczkę przewodu do gniazda znajdującego się w pobliżu monitora LCD. (Ten sam obwód prądowy). Ten monitor płaski posiada z tyłu przełącznik zasilania, za pomocą którego można go włączać i wyłączać. Jeżeli przełącznik ten znajduje się na pozycji 0, urządzenie nie zużywa prądu. Proszę najpierw ustawić przełącznik zasilania na pozycji I, a następnie włączyć monitor, wciskając włącznik/wyłącznik. Następnie włączyć komputer. Miejsce pracy monitora Unikając zbyt jaskrawego światła, odbicia promieni oraz zbyt mocnych kontrastów oświetlenia oszczędzamy wzrok. (Ilustracja: Konfiguracja monitora) 8 POLSKI

13 Konfiguracja Monitora nie należy ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie okna, ponieważ to miejsce jest w pomieszczeniu najbardziej oświetlone. Jasne oświetlenie utrudnia dostosowanie się wzroku do ciemnego monitora. Monitor należy ustawić w taki sposób, aby wzrok skierowany był równolegle w stosunku do przodu okna (patrz: ilustracja). Wzrok powinien być również skierowany równolegle do źródeł sztucznego oświetlenia. Oznacza to, że przy oświetleniu pracowni sztucznym światłem obowiązują te same kryteria i aspekty. Jeśli nie ma możliwości ustawienia ekranu zgodnie z powyższymi zasadami, pomocne mogą być następujące sposoby: Powierzchnia do opierania dłoni: 5-10 cm Górna linia na ekranie monitora lub trochę niżej Odległość pomiędzy monitorem a oczyma: 50 do 70 cm Wolna przestrzeń dla nóg (w pionie): co najmniej 65 cm Wolna przestrzeń dla nóg (w poziomie): co najmniej 60 cm URUCHAMIANIE 9

14 Elementy obsługi (Ilustracja: Elementy obsługi na panelu przednim) Przycisk Funkcja Opis 1 Menu/Enter Klawiszem tym uruchamiamy OSD (On Screen Display). Tym przyciskiem potwierdzamy wybór parametru, który chcemy zmienić. 2 Auto Za pomocą tego przycisku ustawia się Ustawienie automatyczne. 3 Przy włączonym menu OSD przycisk ten pozwala wybrać parametr i zwiększyć jego wartość. Głośniej Przy wybieraniu bezpośrednim przycisk ten służy do zwiększania poziomu głośności. 4 Przy włączonym menu OSD przycisk ten pozwala wybrać parametr i zmniejszyć jego wartość. Ciszej Przy wybieraniu bezpośrednim przycisk ten służy do zmniejszania poziomu głośności. 5 Włącznik i wyłącznik Wyłącznikiem można włączyć lub wyłączyć monitor LCD. 6 Kontrolka stanu Wskazuje tryb pracy urządzenia. Zielony = praca normalna, pomarańczowa = tryb czuwania (stand-by) Ustawienia monitora LCD OSD jest menu wyświetlanym przez krótki czas na ekranie monitora TFT. Za pomocą menu OSD możliwe jest ustawienie określonych parametrów monitora TFT. Automatyczna regulacja Służy do automatycznego regulowania optymalnej wartości pozycji poziomej, pozycji pionowej, fazy i zegara monitora TFT. 10 POLSKI

15 Obsługa menu OSD 1. Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby wywołać menu OSD. 2. Za pomocą przycisków funkcyjnych / można dokonać wyboru opcji w menu głównym. 3. Następnie należy zatwierdzić wybór przyciskiem MENU. 4. Za pomocą przycisków funkcyjnych / można dokonać wyboru opcji w podmenu. 5. Następnie należy zatwierdzić wybór przyciskiem MENU. 6. Za pomocą przycisków funkcyjnych / można wprowadzić żądaną wartość. Wyjście z menu OSD Istnieje kilka możliwości wyjścia z menu OSD: Wybrać pozycję menu Wyjdź. Menu OSD zniknie automatycznie z ekranu, jeżeli przez ustawiony okres czasu (ustawienie fabryczne to 10 sekund) nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na monitorze TFT. Menu OSD Następnie za pomocą menu OSD można wywołać funkcje główne ew. opcje ustawień. Uwaga Możliwości regulacji w przypadku monitora LCD ze względu na uwarunkowania technologiczne powodują jedynie marginalne zmiany. Jasność oraz Kontrast Brightness Proszę ustawić jasność monitora TFT. Contrast Proszę ustawić kontrast monitora TFT. (Menu OSD - Brightness) USTAWIENIA MONITORA LCD 11

16 Ustawienia obrazu (Menu OSD Image Setting) h. position Służy do ustawiania pozycji poziomej obrazu wyświetlanego na ekranie TFT. v. position Służy do ustawiania pozycji pionowej obrazu wyświetlanego na ekranie TFT. clock Służy do ustawiania zegara ekranu OSD. Im wyższa wartość, tym szerszy jest wyświetlany obraz. Im niższa wartość, tym bardziej ściśnięty jest wyświetlany obraz. phase Proszę ustawić fazę, aby zoptymalizować wyświetlanie na ekranie monitora TFT. Regulacja koloru (Menu OSD Color Setting) 5500K / 6500K / 9300K Proszę wybrać ustawione wstępnie opcje kolorów. User Wybrać kolor: czerwony (R), zielony (G) lub niebieski (B) i wyregulować ich ustawienie zgodnie z osobistymi upodobaniami. 12 POLSKI

17 Ustawienia OSD (Menu OSD OSD Setting) OSD h Position Proszę ustawić pozycję poziomą menu OSD. OSD v Position Proszę ustawić pozycję pionową menu OSD. OSD timeout Proszę ustawić, po jakim czasu nieaktywności ma się wyłączyć menu OSD. OSD Transparency Proszę ustawić poziom przejrzystości tła menu OSD. OSD-Color Proszę ustawić kolory menu OSD. Language Proszę wybrać język menu OSD. Do dyspozycji jest więcej możliwości wyboru. Andere Einstellungen (Abb.: OSD-Menü OSD-Einstellungen) DDC/CL Proszę włączyć tryb DDC, aby umożliwić systemowi operacyjnemu automatyczne rozpoznanie monitora zgodnie ze standardem VESA i instalację sterownika. Volume Służy do regulowania poziomu głośności głośników. DOS-Mode Proszę wybrać tę opcję, aby dostosować monitor do wyświetlania obrazu w trybie DOS. Ta funkcja jest aktywna tylko w trybie tekstowym. VGA-Mode Proszę wybrać tę opcję, aby dostosować monitor do wyświetlania obrazu w trybie VGA. Proszę wybrać rozdzielczość 720x400 lub 640x400. USTAWIENIA MONITORA LCD 13

18 Factory Preset Ta funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia wprowadzone ręcznie zostaną anulowane. Wartości parametrów będą takie same, jak w momencie dostawy urządzenia. Tryby energooszczędne Monitor przełącza się w różne stany energooszczędne, które są zależne od danego komputera i systemu operacyjnego. Dzięki temu spełnione są aktualne wymogi dotyczące redukcji zużycia energii. Monitor wspomaga następujące rodzaje trybów pracy energooszczędnej: Status Moc (wartość znamionowa) Barwa diody świecącej Gotowość (ok.) ZAŁ GOTOWY < 36 W < 2 W Niebieski pomarańczowa - 6 sekund Ekran pozostaje zależnie od systemu operacyjnego tak długo w stanie energooszczędnym, aż wciśnięty zostanie przycisk lub poruszona zostanie myszka (o ile jest podłączona). Monitor potrzebuje do przełączenia ze stanu GOTOWY na tryb pracy ZAŁ około 6 sekund. 14 POLSKI

19 Serwis Usuwanie problemów Jeśli wystąpią problemy z monitorem LCD, przed podjęciem dalszych działań należy upewnić się, czy monitor LCD został prawidłowo zainstalowany (należy przeczytać rozdział Uruchamianie od strony 5). Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy przeczytać poniższy rozdział dotyczący możliwych rozwiązań. Lokalizacja przyczyn Nieprawidłowe działanie może mieć nieraz banalne przyczyny. Nieraz jednak ich przyczyną są uszkodzone podzespoły. Poniżej przedstawiamy prosty przewodnik, który ma za zadanie ułatwić Państwu rozwiązywanie problemów. Jeśli wykonanie poniższych czynności nie przyniesie pożądanego efektu, chętnie udzielimy Państwu pomocy. Prosimy o telefon! Kontrola podłączeń i kabli Należy rozpocząć od wzrokowej kontroli połączeń kablowych. Jeśli nie działają kontrolki, należy upewnić się, czy monitor LCD i komputer są prawidłowo zasilane energią elektryczną. Błędy i ich możliwe przyczyny Na monitorze nie jest wyświetlany obraz: Sprawdzić: Częstotliwość odświeżania. Ustawiona częstotliwość odświeżania obrazu musi być dostosowana do monitora LCD. Tryb energooszczędny. Przycisnąć dowolny klawisz lub poruszyć myszą, w celu wyłączenia trybu. Piny kabla. Jeśli piny są wygięte, należy zwrócić się do naszego serwisu. Skonfigurować komputer na potrzeby monitora LCD (patrz Montaż Przymocować podstawkę monitora TFT w taki sposób, jak pokazano na ilustracji. Wykonać tę czynność przed podłączeniem monitora. (Rys.: Montaż podstawki monitora) Przygotowanie komputera, strona 5). Obraz pływa lub jest niestabilny: Sprawdzić: Piny kabla sygnału. Jeśli piny są wygięte, należy zwrócić się do naszego serwisu. Karta graficzna. Sprawdzić, czy ustawienia karty graficznej są prawidłowe. Częstotliwość odświeżania. Wybrać dopuszczalne wartości dla karty graficznej. Usunąć urządzenia zakłócające (telefony komórkowe, głośniki, itp) z najbliższego otoczenia monitora LCD. Unikać zastosowania kabli przedłużających do monitora. Wyświetlane znaki są za ciemne, obraz jest za mały, za duży lub nie jest wypośrodkowany itd.: SERWIS 15

20 Wyregulować ustawienia. (Ustawienia monitora LCD, strona 10) Wyświetlane kolory nie są czyste: Sprawdzić piny kabla sygnału. Jeśli piny są wygięte, należy zwrócić się do naszego serwisu. Wyregulować ustawienia. Unikać zastosowania kabli przedłużających do monitora. Obraz jest za jasny lub za ciemny: Sprawdzić, czy poziom sygnału video komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora. Wybrać Auto-Setup, aby zoptymalizować ustawienia dla jasności i kontrastu. W celu optymalizacji na ekranie musi być wyświetlana strona tekstowa (np. Explorer, Word,...). Drganie obrazu: Sprawdzić, czy napięcie robocze jest zgodne z danymi technicznym monitora. Wybrać Auto-Setup, aby zoptymalizować ustawienia pikseli oraz synchronizację faz. W celu optymalizacji na ekranie musi być wyświetlana strona tekstowa (np. Explorer, Word,...). Potrzebują Państwo pomocy? Jeśli skorzystali Państwo z porad zawartych w powyższym rozdziale, a problem nie został usunięty, prosimy o skontaktowanie się z nami. Ułatwią nam Państwo rozwiązanie problemu, przygotowując następujące informacje: Jak wygląda konfiguracja komputera? Jakie dodatkowe urządzenia peryferyjne podłączone są do Państwa komputera? Jakie komunikaty pojawiają się na ekranie? Z jakiego oprogramowanie korzystali Państwo w momencie pojawienia się problemu? Jakie czynności wykonali Państwo w celu usunięcia problemu? Jeśli posiadają Państwo numer klienta, prosimy o podanie go. 16 POLSKI

21 Konserwacja Żywotność monitora LCD można przedłużyć, przestrzegając następujących zasad: Uwaga! W obudowie monitora nie znajdują się części wymagające czyszczenia i konserwacji. Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Nie stosować rozpuszczalników, żrących środków czyszczących i środków w formie gazu. Monitor czyścić miękką niestrzępiącą się ściereczką. Należy uważać, aby na monitorze nie pozostały kropelki wody. Może spowodować to trwałe odbarwienia wyświetlacza. Monitor nie może być narażony na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych ani na promieniowanie ultrafioletowe. Utylizacja Opakowanie Urządzenie znajduje się w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Opakowania zostały wyprodukowane z materiałów, które mogą zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska i mogą zostać poddane odpowiedniemu recyklingowi. Urządzenie Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy go w żadnym wypadku wyrzucać do śmietnika przeznaczonego na śmieci z gospodarstwa domowego. Proszę poinformować się o możliwościach utylizacji tego typu odpadów w sposób przyjazny dla środowiska. Dane techniczne Obszar widzialny 19 (48,2 cm), TFT Napięcie znamionowe AC V ~ 50/60 Hz Prąd znamionowy 1,2 A Pobór mocy maks. 36 Watt Rozdzielczość 1440 x 75 Hz Jasność 300 cd/m 2 (typ.) Kontrast 700:1 (typ.) Czas reakcji 5 ms (typ.) Temperatury Praca +5 C ~ +35 C W stanie wyłączonym -20 C ~ +60 C Wilgotność Praca < 80% (nie skraplająca się) W stanie wyłączonym < 95% KONSERWACJA 17

22 Warunki gwarancji Paragon jest dowodem pierwszego nabycia i dlatego powinien być przechowywany. Jest on wymagany przy dochodzeniu świadczeń gwarancyjnych. Jeśli produkt zostanie przekazany innemu użytkownikowi, ma on prawo do świadczeń gwarancyjnych w pozostałym okresie gwarancji. Dowód zakupu oraz niniejsze oświadczenie powinny przejść na jego własność wraz z produktem. Gwarantujemy, że urządzenie to w sprawnym stanie odpowiada opisom w załączonej dokumentacji. Pozostały okres gwarancji przechodzi na odpowiednie części zamienne po przedłożeniu dowodu zakupu oryginalnych części. Jeśli urządzenie to zostanie przekazane w celu wykonania świadczeń gwarancyjnych, należy uprzednio usunąć wszystkie programy, dane i przenośne nośniki pamięci. Gwarancja nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane wypadkiem, katastrofą, wandalizmem, nadużyciem, nieprawidłowym użyciem, nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, zmianą wywołaną oprogramowaniem, wirusami lub przez inne urządzenie lub akcesoria, lub wskutek pozostałych, niedozwolonych przez nas modyfikacji. Ograniczone oświadczenie gwarancyjne zastępuje wszystkie inne gwarancje w wersji dosłownej i domniemanej. Wyklucza to gwarancję sprzedawalności lub przydatności dla własnych celów, nie ograniczając się jednak do tego. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji domniemanych jest niedopuszczalne prawnie. W takim wypadku obowiązywanie wszystkich dosłownych i domniemanych gwarancji jest ograniczone do okresu gwarancji. Wraz z upływem tego okresu wszystkie gwarancje tracą swą moc. W niektórych krajach ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji domniemanych jest niedopuszczalne prawnie, wobec czego powyższe ograniczenie nie wchodzi w życie. W razie pytań związanych z warunkami niniejszej gwarancji proszę zwrócić się do nas. Błędy pikseli w monitorach LCDs (wyświetlacze TFT) W aktywnej matrycy LCD (TFT) o rozdzielczości 1440 x 900 pikseli (SXGA), która składa się z po trzy subpiksele (czerwony, zielony, niebieski), stosowanych jest łącznie ok. 3,9 miliona tranzystorów sterujących. Ze względu na tą bardzo wysoką liczbę tranzystorów i związanym z tym bardzo skomplikowanym procesem produkcyjny, może w pojedynczych wypadkach dochodzić do usterki lub błędnego wysterowania pikseli lub pojedynczych subpikseli. W przeszłości pojawiło się wiele różnych wywodów zmierzających do zdefiniowania dopuszczalnej ilości martwych pikseli. Były one jednak za bardzo skomplikowane i różniły się zależnie od producenta. Tchibo stosuje dlatego dla wszystkich wyświetlaczy TFT przy reklamacjach gwarancyjnych najsurowsze i jasne wymogi normy ISO , Klasa II; która są zebrane w skrócie poniżej. 5 piksel subpixel Standard ISO definiuje m.in. ogólnie obowiązujące wielkości zadane w odniesieniu do błędów pikseli. Błędy pikseli są dzielone na cztery kategorie błędów. Każdy pojedynczy piksel składa się z trzech subpikseli, każdy o barwie podstawowej (czerwony, zielony, niebieski). piksel Wiersze Niebieski Zielony Czerwony 18 POLSKI

23 Typy błędów pikseli: Typ 1: świecący się stale piksel (jasny, biały punkt), chociaż nie jest on włączony. Biały piksel powstaje wskutek zaświecenia się wszystkich trzech subpikseli. Typ 2: nieświecący się piksel (ciemny, czarny punkt), chociaż jest włączony Typ 3: anormalny lub uszkodzony subpiksel barwy czerwonej, zielonej lub niebieskiej (np. stale świecący się w tonie półjasnym, bez jednego koloru, migający lub żarzący się, ale nie typu 1 lub 2) Uzupełnienie: klastry typu 3 ( = uszkodzenie dwóch lub więcej subpikseli w bloku 5 x 5 pikseli. Klaster jest polem 5 x 5 pikseli (15 x 5 subpikseli). Klasy błędów pikseli: Klasa błędu Typ 1 Typ 2 Typ 3 klaster typu 3 I II III IV Dopuszczalna ilość błędów ww. typu w każdej klasie błędów odnosi się do miliona pikseli i musi być przeliczona zgodnie z rozdzielczością fizyczną wyświetlacza. Stąd wynika maksymalna dopuszczalna ilość w klasie błędu II: dla rozdzielczości Mio. Piksel Subpiksel Typ (jak wyżej) 1024 x 768 (15") x 1024 (17,18, 19") x 1200 (19 ) x 900 (19 wide) x 1050 (20 wide, 22 wide) Klasa błędu I występuje tylko w specjalnych zastosowaniach, np. w branży medycznej, ale jest to połączone ze znacznie wyższymi kosztami. Klasa błędu II przyjęła się jako standard dla stawiających na jakość producentów bardzo dobrych wyświetlaczy. Przykład 1 : Wyświetlacz 15 XGA składa się z 1024 poziomych i 768 pionowych punktów (piksel), to daje łącznie pikseli. W odniesieniu do miliona pikseli daje to współczynnik około 0,8. Klasa błędu II dopuszcza tym samym po dwa błędy typu 1 i typu 2 oraz cztery błędy typu 3 i 2 klastry typu 3. Przykład 2: Wyświetlacz 17 SXGA składa się z 1280 poziomych i 1024 pionowych punktów (pikseli), co daje łącznie 1.31 mln pikseli. W odniesieniu do miliona pikseli daje to współczynnik około 1,31. Klasa błędu II dopuszcza tym samym po dwa błędy typu 1 i typu 2 oraz siedem błędów typu 3 i 3 klastry typu 3. Nie zachodzi w zasadzie w takim wypadku przypadek objęty gwarancją. Przypadek gwarancyjny zachodzi wtedy, gdy przekroczona zostanie podana liczba błędów w jednej kategorii. WARUNKI GWARANCJI 19

Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. 19-CALOWY KOLOROWY MONITOR CIEKŁOKRYSTALICZNY (LCD) Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Ostrzeżenia...2. Zawartość opakowania...3. Instrukcje instalacyjne...3. Montaż monitora...3. Włączanie zasilania...5

Spis Treści. Ostrzeżenia...2. Zawartość opakowania...3. Instrukcje instalacyjne...3. Montaż monitora...3. Włączanie zasilania...5 Spis Treści Ostrzeżenia...2 Zawartość opakowania...3 Instrukcje instalacyjne...3 Montaż monitora...3 Ponowne pakowanie monitora...4 Ustawianie kąta oglądania...4 Podłączanie urządzeń...5 Włączanie zasilania...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO 1 SPIS TREŚCI 1. Instalacja programu PowerStrip...3 2. Przygotowanie profilu dla monitora...3 4. Określenie rozdzielczości...5 5. Zmiana trybu wyświetlania...7

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'.

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'. Obsługa monitora Podręcznik użytkownika monitora Dell E170S/E190S Flat Panel Używanie panela przedniego Używanie menu OSD Ustawianie maksymalnej rozdzielczości Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia. Środki ostrożności...2. Zawartość opakowania...2. Instrukcje instalowania...3. Składanie monitora...3. Odłączanie monitora...

Wykaz wyposażenia. Środki ostrożności...2. Zawartość opakowania...2. Instrukcje instalowania...3. Składanie monitora...3. Odłączanie monitora... Wykaz wyposażenia Środki ostrożności...2 Zawartość opakowania...2 Instrukcje instalowania...3 Składanie monitora...3 Odłączanie monitora...3 Regulacja kąta widzenia...3 Łączenie urządzeń...3 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo