Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5"

Transkrypt

1 Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5 Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 -

2 - 2 -

3 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EURA-2EASY OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE MONITORA BUDOWA MONITORA INSTALACJA MONITORA SCHEMAT POŁĄCZENIA MONITORA Z POZOSTAŁYMI MODUŁAMI SYSTEMU OBSŁUGA MONITORA MENU GŁÓWNE MONITORA WYWOŁANIE Z ZEWNĄTRZ I PODGLĄD FUNKCJA INTERKOMU USTAWIENIE CZASU AUTOMATYCZNEGO PODGLĄDU USTAWIENIE MELODII GONGU USTAWIENIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI GONGU USTAWIENIE PARAMETRÓW OBRAZU USTAWIENIA ZAAWANSOWANE (INSTALATORA) USTAWIENIE MONITORA JAKO NADRZĘDNY LUB PODRZĘDNY USTAWIENIE MONITORA JAKO KONSOLI PORTIERSKIEJ WŁĄCZENIE FUNKCJI PODGLĄDU NA MONITORACH PODRZĘDNYCH USTAWIENIE PARAMETRÓW DLA RYGLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO USTAWIENIE PRAWIDŁOWEGO ADRESU MONITORA W SYSTEMIE PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACA Z KAMERAMI MONITORUJĄCYMI CCTV STEROWANIE OŚWIETLENIEM LUB INNYMI URZĄDZENIAMI DODATKOWY PRZYCISK DZWONKOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4 UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji. 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EURA-2EASY 2-żyłowy system EURA-2EASY to wideodomofonowy system jedno- lub wielo-lokatorski, którego główną ideą jest prostota instalacji, uzyskana dzięki minimalizacji liczby użytych przewodów oraz zasilaczy sieciowych. Do połączenia poszczególnych modułów pracujących w systemie wystarcza przewód 2-żyłowy oraz 1 zasilacz sieciowy mogący obsłużyć maksymalnie 32 monitory oraz 4 stacje zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu modulacji FM do przesyłania sygnału wideo oraz modulacji ASK do przesyłania danych sterujących, system wyróżnia się dużą odpornością na interferencje czyli bardzo dobrą jakością kolorów obrazu w każdym punkcie instalacji. Oto podstawowe funkcje systemu: 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji, sposób podłączania obu żył jest dowolny (bez polaryzacji sygnału), tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie, łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu prostych wtyczek oraz przełączników typu DIPswitch, możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu (z tym samym kodem użytkownika), możliwość zdalnej obsługi systemu za pomocą stacjonarnego lub komórkowego aparatu telefonicznego. Oprócz standardowych wideobramofonów, istnieje możliwość podłączenia do systemu również kamer monitorujących CCTV. Maksymalna ilość stacji zewnętrznych lub kamer i ich możliwe konfiguracje w systemie EURA-2EASY to: 4 wideobramofony, 3 wideobramofony i 2 kamery do monitoringu CCTV, 2 wideobramofony i 4 kamery do monitoringu CCTV, 1 wideobramofon i 6 kamer do monitoringu CCTV, Maksymalnie 32 monitory, maks.4 monitory dla 1 użytkownika, Funkcja interkomu pomiędzy lokatorami w obrębie jednego systemu, Maksymalna odległość stacji zewnętrznej od najdalszego monitora 150 m. System można rozbudować tak, aby można było obsługiwać 2 niezależne rygle elektromagnetyczne. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych wideobramofonów i dodatkowego dzwonka (gongu wywołującego), a także możliwość sterowania oświetleniem (np. na klatce schodowej) lub innymi urządzeniami wyzwalanymi przekaźnikiem

5 Dodatkowo istnieje możliwość zdalnego sterowania systemem za pomocą stacjonarnego lub komórkowego telefonu użytkownika. Wymagany jest do tego specjalny moduł telefoniczny VXA-48A5, który włącza się szeregowo w 2-żyłową szynę systemu EURA-2EASY. Zadaniem modułu jest przekierowanie wywołań z kasety zewnętrznej wideodomofonu na 1 z 3 zaprogramowanych w monitorze numerów telefonu użytkownika. Szczegółowy opis modułu VXA-48A5 jest przedmiotem oddzielnej instrukcji obsługi. Poglądową konfiguracje systemu EURA-2EASY w budynku jedno-lokatorskim pokazano na rys.1, zaś poglądową konfiguracje systemu w budynku wielo-lokatorskim pokazano na rys.2. Szczegółowy opis całego systemu EURA-2EASY wraz z jego wszystkimi modułami jest przedmiotem oddzielnej instrukcji obsługi. Rys.1. Konfiguracja systemu w budynku 1-lokatorskim z wideobramofonem (np. VDA-14A5) Rys.2. Konfiguracja większego systemu w budynku wielorodzinnym

6 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE MONITORA VDA-42A5 to kolorowy monitor wideodomofonu, oparty na 2-żyłowym systemie EURA- 2EASY. Wyposażony jest w kolorowy ekran LCD o przekątnej 4. Może być wykorzystany zarówno w systemie jedno-lokatorskim, jak i wielo-lokatorskim. Współpracuje z każdą kasetą zewnętrzną (wideobramofonem), kompatybilną z 2-żyłowym systemem EURA-2EASY. Monitor wyposażony jest w menu ekranowe OSD. 3. BUDOWA MONITORA Budowę monitora VDA-42A5 wraz z rozmieszczeniem wszystkich jego elementów zewnętrznych pokazano na rys.3, zaś na rys.4 opisane zostały zaciski łączące monitor z pozostałą częścią systemu. Rys.3. Widok zewnętrzny monitora VDA-42A5. Rys.4. Zaciski połączeniowe - 6 -

7 L1,L2: podłączenie szyny 2-żyłowej 2EASY SW+,SW-: gniazdo podłączenia opcjonalnego dzwonka dodatkowego Przełącznik DIP-switch: 3 segmenty służące do konfiguracji Bit1: nieużywany/ zarezerwowany Bit2: nieużywany/ zarezerwowany Bit3: służy do dopasowania impedancji wideo, w przypadku słabego sygnału należy go ustawić w pozycji on. 4. INSTALACJA MONITORA Monitor VDA-42A5 przeznaczony jest do montażu wewnątrz lokalu użytkownika. Instalację monitora na ścianie (patrz rys.5) przeprowadzić należy w sposób następujący: 1. W wybranym miejscu na ścianie zamocować dołączoną do zestawu specjalną ramkę montażową. Montaż ramki należy wykonać za pomocą 2 wkrętów montażowych 4x25mm 2. Podłączyć do monitora 2 żyły przewodu biegnącego z modułu VXA-45A5, zgodnie ze schematem z rys.6 lub rys.7, kolejność podłączenia obu przewodów jest dowolna (brak polaryzacji) 3. Ostrożnie zawiesić monitor na 4 zaczepach ramki montażowej, zgodnie z kierunkiem strzałki na rys.5. Rys.5. Instalacja monitora VDA-42A5 na ścianie. 5. SCHEMAT POŁĄCZENIA MONITORA Z POZOSTAŁYMI MODUŁAMI SYSTEMU Sposób połączenia monitora VDA-42A5 z modułem zasilacza VZA-53A, modułem separatora VXA-45A5 oraz kasetą zewnętrzną VDA-14A5 (wersja 1-lokatorska) pokazano na schemacie na rys.6. Na rys.7 pokazano schemat połączeń systemu dwu-lokatorskiego, z dwoma monitorami VDA-42A5 oraz jedną kasetą 2-lokatorską VDA-16A

8 Rys.6. Schemat połączeń w systemie jedno-lokatorskim. Rys.7. Schemat połączeń w systemie 2-lokatorskim. Do prawidłowej współpracy monitora z wideobramofonem w systemie EURA-2EASY konieczne będą jeszcze przynajmniej 2 dodatkowe moduły: zasilacz VZA-53A5 (dla systemu 1-lokatorskiego) lub zasilacz VZA-55A5 (dla systemu wielo-lokatorskiego), separator napięcia VXA-45A5. Uwaga 1: Gdy w systemie zainstalowano tylko jeden wideobramofon, segmenty 1 i 2 przełącznika należy ustawić w pozycji OFF. Uwaga 2: Moduły VXA-45A5 oraz VZA-53A5/ VZA-55A5 najlepiej zamocować na szynie DIN, względnie bezpośrednio na ścianie w bliskiej odległości od siebie Uwaga 3: Właściwe podłączenie rygla zależne jest od sposobu jego zasilania (zasilanie z kasety zewnętrznej lub z oddzielnego zasilacza) oraz od typu rygla (zwykły lub rewersowy). W celu prawidłowego połączenia rygla należy zapoznać się z instrukcją obsługi kasety zewnętrznej

9 Rys.8. Dobór długości i przekroju przewodów w systemie EURA-2EASY. 6. OBSŁUGA MONITORA 6.1. MENU GŁÓWNE MONITORA Aby wejść do głównego menu ekranowego monitora, należy w trybie czuwania monitora wcisnąć przycisk MENU na monitorze. Rys.9. Wejście do menu głównego WYWOŁANIE Z ZEWNĄTRZ I PODGLĄD W momencie, gdy osoba odwiedzająca wciśnie przycisk wywołania na kasecie modułu zewnętrznego, w module wewnętrznym generowany jest sygnał gongu oraz automatycznie pojawia się na monitorze obraz osoby wywołującej. Po podniesieniu słuchawki możliwe jest prowadzenie rozmowy z osobą przy wejściu

10 Maksymalny czas rozmowy wynosi 90 sekund, a jeśli moduł zewnętrzny nie odezwie się w ciągu 30 sekund, monitor automatycznie powróci do stanu czuwania. Podgląd z kamery wyłączy się automatycznie po czasie ok. 30 sekund. W celu zdalnego zwolnienia rygla elektromagnetycznego (sterującego otwieraniem drzwi wejściowych lub furtki) należy wcisnąć przycisk zwalniania rygla elektromagnetycznego na monitorze. Istnieje możliwość podglądu otoczenia kamery bez konieczności wywołania z zewnątrz. Należy w tym celu w trybie czuwania monitora wcisnąć przycisk podglądu na pulpicie monitora lub wybrać funkcję Monitor w głównym menu ekranowym. Na ekranie pojawi się obraz otoczenia kamery kasety zewnętrznej. Jeśli w systemie zainstalowano większą ilość kaset zewnętrznych lub dodatkowe kamery monitorujące, można w z głównego menu monitora wybrać funkcję Manual monitor, a następnie wybrać numer odpowiedniej kamery (Camera 1,., Camera 4) z wewnętrznego menu monitora. Ponowne wciśnięcie przycisku podglądu spowoduje wyłączenie funkcji podglądu FUNKCJA INTERKOMU Funkcja interkomu dostępna jest w systemach wielo-lokatorskich oraz w przypadku rozbudowy systemu o dodatkowy monitor (monitory) lub dodatkową słuchawkę (słuchawki). Istnieje możliwość wywołania wewnętrznego z dowolnego monitora lub słuchawki. Jeśli z jakiegokolwiek modułu wewnętrznego nastąpi wywołanie interkomu, we wszystkich pozostałych modułach uruchamia się sygnał gongu. Jeśli którykolwiek moduł wewnętrzny podejmie to wywołanie, pozostałe moduły przestają generować sygnał gongu. Maksymalny czas rozmowy dla funkcji interkomu ustalony jest na 90 sekund. Ewentualne wywołanie zewnętrzne przerwie funkcję interkomu (funkcja wywołania lokatora z zewnątrz posesji ma wyższy priorytet niż funkcja interkomu). Wywołanie interkom Funkcja służy do wywołania lokatora innego lokalu (np. w budynku wielorodzinnym). Kody użytkowników ustawione w poszczególnych monitorach muszą się różnić. Aby wywołać dowolnego lokatora z innego lokalu, należy najpierw podnieść słuchawkę po czym wcisnąć klawisz MENU. Następnie należy za pomocą klawiszy nawigacji (kursor góra/dół) wybrać wywoływanego lokatora z zaprogramowanej wcześniej listy. Po wybraniu żądanego lokatora można go wywołać za pomocą klawisza MENU. W celu powtórnego połączenia z tym samym lokatorem (redial) należy przycisk MENU wcisnąć ponownie. Wywołanie wewnętrzne Funkcja służy do wywołania innego monitora (lub unifonu) zainstalowanego w obrębie tego samego lokalu. Kody użytkowników ustawione w poszczególnych monitorach muszą być identyczne. Aby wywołać inny monitor lub unifon w tym samym lokalu, należy z głównego menu monitora najpierw wybrać funkcję Intercom, a następnie funkcję Inner call

11 Wywołanie konsoli portierskiej W systemie EURA-2EASY jeden z monitorów może zostać ustawiony jako konsola portierska. Aby wywołać konsolę portierską należy najpierw z głównego menu wybrać Intercom, a następnie Direct Call Guard Unit. Rys.10. Menu wewnętrzne funkcji Interkom Rys.11. Menu z lista lokatorów po wybraniu opcji Intercom Call 6.4. USTAWIENIE CZASU AUTOMATYCZNEGO PODGLĄDU Istnieje możliwość ustawienia maksymalnego czasu podglądu, czyli czasu po jakim podgląd automatycznie zniknie z ekranu monitora po pierwszym wciśnięciu przycisku podglądu. Aby ustawić odpowiedni czas podglądu, należy najpierw z głównego menu monitora wybrać funkcję Manual Monitor a następnie funkcję Monitor Time Set i za pomocą klawiszy nawigacji zwiększyć lub zmniejszyć wartość czasu automatycznego podglądu dla monitora. Klawiszem MENU potwierdzamy i zapisujemy zmiany oraz powracamy do poprzedniego menu (ekranu). Rys.12. Ustawienie czasu automatycznego podglądu

12 6.5. USTAWIENIE MELODII GONGU Istnieje możliwość wyboru po 1 z 12 dostępnych fabrycznie melodii gongu, osobno dla: wywołań zewnętrznych (z kasety zewnętrznej), wywołań wewnętrznych/ interkomu, wywołań z opcjonalnie podłączonego dzwonka dodatkowego. Aby dokonać odpowiednich ustawień melodii gongu należy z głównego menu ekranowego monitora kolejno: wybrać funkcję User Setup, na ekranie pojawi się zestaw kilku funkcji (rys.13), wybrać funkcję Door Station Call Tone jeśli chcemy ustawić melodię gongu dla wywołania zewnętrznego, wybrać funkcję Intercom Call Tone jeśli chcemy ustawić melodię gongu dla wywołań wewnętrznych/interkomu, wybrać funkcję Door Bell Tone jeśli chcemy ustawić melodię gongu dla opcjonalnie podłączonego dzwonka dodatkowego. Po wybraniu jednej z powyższych funkcji na ekranie pojawi się zestaw 12 melodii gongu do wyboru (rys.14), za pomocą klawiszy nawigacji należy wybrać odpowiednią melodię, a następnie zatwierdzić wybór klawiszem MENU. Rys.13. Funkcje ustawień melodii gongu Rys.14. Zestaw 12 melodii do wyboru Można powtórzyć identyczne czynności osobno dla gongu interkomu oraz opcjonalnie dla dzwonka dodatkowego (jeśli taki zainstalowano patrz rozdział 7.3) USTAWIENIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI GONGU Istnieje możliwość ustawienia głośności gongu w monitorze. Aby dokonać odpowiedniego ustawienia głośności gongu należy z głównego menu ekranowego monitora najpierw wybrać funkcję User Setup, a następnie Ring Volume i za pomocą klawiszy nawigacji zwiększyć lub zmniejszyć głośność melodii gongu (rys.15)

13 Rys.15. Ustawienie głośności gongu 6.7. USTAWIENIE PARAMETRÓW OBRAZU Aby zmienić ustawienia obrazu w monitorze należy w trybie podglądu lub rozmowy wcisnąć klawisz MENU, po czym na ekranie pojawią się funkcje regulacji podstawowych parametrów obrazu (rys.16). Za pomocą klawiszy nawigacji należy wybrać żądaną funkcje, zaś klawiszem MEMO zmienić wartość wybranego parametru. Rys.16. Regulacja parametrów obrazu w monitorze Pierwszy z wyświetlanych parametrów obrazu to Scene. Jest to zestaw 4 gotowych trybów obrazu, które mogą być wybierane sekwencyjne: Normal, User, Soft oraz Brightly. Chcąc ręcznie ustawić jasność oraz nasycenie kolorów obrazu, należy dla odmiany skorzystać z funkcji Bright oraz Color USTAWIENIA ZAAWANSOWANE (INSTALATORA) Istnieje możliwość ustawienia w monitorze bardziej zaawansowanych parametrów pracy monitora i skonfigurowanego z nim systemu. Służy do tego specjalne menu ustawień instalatora, za pomocą którego można np. określić czy konkretny monitor ma być monitorem głównym czy podrzędnym (w układach rozbudowanych o dodatkowe monitory w obrębie 1 lokalu), dopasować monitor do typu rygla elektromagnetycznego pracującego w systemie (normalny, rewersowy), ustawić odpowiedni czas aktywacji rygla, itd. Aby dokonać odpowiednich ustawień instalacyjnych należy kolejno:

14 Wybrać funkcję Installation Setup z menu User Setup Wcisnąć klawisz zwalniania rygla i przytrzymać go przez 2 sekundy aby przejść do następnego ekranu, na ekranie pojawi się zestaw zaawansowanych funkcji ustawień instalatorskich (rys.17) Rys.17. Wejście do ustawień instalacyjnych monitora. Następnie należy wybrać odpowiednią funkcję z listy wyświetlanych, gdzie: [8000]: ustawia monitor jako nadrzędny (Master) [8001]~[8003]: ustawiają monitor jako podrzędny (Slave) pierwszy, drugi lub trzeci [8004]: ustawia monitor jako konsolę portierską [8005]: wyłącza funkcje konsoli portierskiej [8006]: włączenie podglądu na monitorze podrzędnym, gdy jest wywoływany [8007]: wyłączenie podglądu na monitorze podrzędnym, gdy jest wywoływany [8010]: Tryb zwalniania rygla 0 (dla rygli zwykłych, czyli otwieranych impulsem napięcia) [8011]: Tryb zwalniania rygla 1 (dla rygli rewersyjnych, czyli otwieranych brakiem napięcia) [8014]: Włączenie menu dla 2 rygli [8015]: Wyłączenie menu dla 2 rygli [8016]: Gdy system jest zajęty nie można włączyć monitora [8017]: Gdy system jest zajęty można włączyć monitor [8018]~[8020]:Wybór standardu wideo, odpowiednio: AUTO, PAL lub NTSC [8021]~[8029]:Ustawienie czasu impulsu zwalniania rygla od 1 do 9 sek. [8200]~[8231]: Ustawienie adresu monitora w zakresie 0~31 (w systemie wielo-lokatorskim) USTAWIENIE MONITORA JAKO NADRZĘDNY LUB PODRZĘDNY Maksymalnie 4 monitory mogą być zainstalowane w obrębie jednego lokalu 1 monitor nadrzędny (Master) i 3 monitory podrzędne (Slave). Aby określić funkcję dla poszczególnych monitorów należy w ustawieniach instalatora użyć następujących kodów ustawień: 8000 : ustawia monitor jako nadrzędny (Master), 8001 : ustawia monitor jako pierwszy podrzędny (Slave 1), 8002 : ustawia monitor jako drugi podrzędny (Slave 2), 8003 : ustawia monitor jako trzeci podrzędny (Slave 3)

15 Przyciskiem # potwierdzamy zmiany, zaś przyciskiem * wycofujemy się z operacji. Fabrycznie każdy monitor ustawiony jest jako nadrzędny USTAWIENIE MONITORA JAKO KONSOLI PORTIERSKIEJ W systemie EURA-2EASY jeden z monitorów może zostać ustawiony jako konsola portierska. Jeśli dany monitor ma pracować jako konsola portierska, należy w ustawieniach instalatora (rys.17) użyć funkcji o kodzie Aby wyłączyć status konsoli portierskiej, należy użyć funkcji o kodzie WŁĄCZENIE FUNKCJI PODGLĄDU NA MONITORACH PODRZĘDNYCH W domyślnym trybie (ustawienie fabryczne), tylko monitor nadrzędny będzie miał aktywną funkcje podglądu z kamery kasety zewnętrznej po wywołaniu z zewnątrz. Ustawienie to można zmienić za pomocą funkcji instalacyjnych. Aby umożliwić podgląd w monitorze podrzędnym, należy posłużyć się funkcją o kodzie Jeśli użyjemy tej funkcji dla każdego z 3 monitorów podrzędnych, wszystkie 4 monitory w lokalu będą miały aktywny podgląd obrazu po wywołaniu z kasety zewnętrznej (patrz rys.18). Rys.18. Aktywny podgląd w każdym monitorze w obrębie lokalu USTAWIENIE PARAMETRÓW DLA RYGLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Tryb wyzwalania rygla (Unlock Mode): Istnieje możliwość podłączenia do systemu 2 typów rygla elektromagnetycznego: a. rygiel zwykły, czyli wyzwalany impulsem napięcia w tym przypadku należy ustawić w monitorze tryb wyzwalania rygla na 0 (ustawienie fabryczne), używając do tego funkcji instalatora 8010 ; b. rygiel rewersowy, czyli wyzwalany brakiem napięcia - w tym przypadku należy ustawić w monitorze tryb wyzwalania rygla na 1, używając do tego funkcji instalatora Czas wyzwalania rygla: Istnieje możliwość ustawienia czasu zwalniania rygla w zakresie od 1 do 9 sekund. Służą do tego odpowiednio kody funkcji w ustawieniach instalacyjnych: Na przykład: kod 8021 ustawia czas otwarcia rygla na 1 sek., kod 8022 na 2 sek., itd. Domyślna (ustawiona fabrycznie) wartość czasu to 3 sek

16 Dodatkowy rygiel elektromagnetyczny: Do większości kaset zewnętrznych wideodomofonów z serii EURA-2EASY istnieje możliwość podłączenia 2 rygli elektromagnetycznych, dzięki czemu można sterować z menu monitora VDA-42A5 dwoma niezależnymi wejściami na posesję. W takim przypadku należy włączyć Unlock menu ON (Menu dla 2 rygli) za pomocą funkcji o kodzie 8014 w ustawieniach instalacyjnych monitora. Wówczas po wciśnięciu przycisku zwalniania rygla na monitorze pojawiać się będzie dodatkowe pod-menu z zapytaniem, które drzwi chcemy otworzyć (rys.19). Domyślnie (fabrycznie) menu dla 2 rygli jest wyłączone. Rys.19. Menu wyboru rygla USTAWIENIE PRAWIDŁOWEGO ADRESU MONITORA W SYSTEMIE Istnieje możliwość zainstalowania maksymalnie 32 monitorów w jednym systemie EURA- 2EASY. Dotyczy to głównie systemów wielo-lokatorskich. Dzięki przypisaniu odpowiedniego adresu do każdego monitora nastąpi prawidłowe powiązanie monitora z konkretnym przyciskiem (lub kodem numerycznym) kasety zewnętrznej (wideo-bramofonu). Do przypisania poszczególnych adresów dla monitora służą kody 8200~8231 w ustawieniach instalatora. 7. PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ 7.1. WSPÓŁPRACA Z KAMERAMI MONITORUJĄCYMI CCTV Oprócz standardowych wideobramofonów systemu EURA-2EASY, istnieje możliwość podłączenia do systemu kamer monitorujących CCTV (rys.20). Konieczne będzie wówczas zainstalowanie dodatkowo w systemie specjalnego modułu VXA-50A5. Moduł VXA-50A5 jest elementem wyposażenia dodatkowego. Po jego zastosowaniu, na ekranie monitora VDA- 42A5 możliwa jest nie tylko obsługa wejścia (wejść) na posesję, ale również obserwacja wybranych miejsc posesji, gdzie zainstalowane zostaną kamery CCTV. Jeden moduł VXA- 50A5 pozwala na monitoring otoczenia maksymalnie 2 zewnętrznych kamer CCTV. Istnieje możliwość kaskadowego połączenia modułów VXA-50A5 (maksymalnie 3 takie moduły), co pozwoli na rozszerzenie systemu do maksymalnie 6 kamer CCTV. Na wyjściu modułu VXA- 50A5 znajdują się dodatkowe zaciski zasilające, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania oddzielnych zasilaczy dla kamer monitorujących

17 7.2. STEROWANIE OŚWIETLENIEM LUB INNYMI URZĄDZENIAMI Opcjonalny moduł VXA-50A5 pozwala dodatkowo na sterowanie oświetleniem (np. w przedsionku, klatce schodowej itp.), lub innym urządzeniem elektrycznym z poziomu monitora VDA-42A5. Na wyjściu modułu VXA-50A5 znajduje się przekaźnik 250V AC/ 7A, za pomocą specjalnych przełączników DIP-switch można zaprogramować wyjście VXA- 50A5 jako normalnie otwarte (N.O.) lub normalnie zamknięte (N.C.), a także skokowo ustalać czas aktywacji przekaźnika (czyli np. czas załączenia oświetlenia) w zakresie od 1 sekundy do 10 minut. UWAGA: Szczegółowy opis modułu sterownika VXA-50A5 jest przedmiotem oddzielnej instrukcji obsługi. Rys.20. Opcjonalne podłączenie do wideodomofonu kamer monitorujących CCTV oraz oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem modułu sterownika VXA-50A5 (element wyposażenia dodatkowego) DODATKOWY PRZYCISK DZWONKOWY Do monitora VDA-42A5 można podłączyć dodatkowy przycisk dzwonkowy, np. bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi (główna kaseta zewnętrzna zainstalowana przy furtce). Dźwięk dodatkowego dzwonka będzie generowany zarówno po wciśnięciu przycisku wywołania na kasecie stacji zewnętrznej, jak również po wciśnięciu dodatkowego (opcjonalnego) przycisku wywołania przy drzwiach wejściowych lokalu (rys.21)

18 Rys.21. Podłączenie dodatkowego przycisku wywołania. 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 24V DC (z zasilacza VZA-53A5 lub VZA-55A5) Pobór prądu 8mA (czuwanie), 190mA (praca) Typ ekranu Kolor TFT-LCD 4 Rozdzielczość monitora 320(R,G,B) x 240 pikseli Parametry sygnału wideo 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard Ilość przewodów wymaganych do podłączenia 2, sygnał i zasilanie bez polaryzacji Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.) 186 x 190 x 26 (mm)

19 KARTA GWARANCYJNA nazwa wyrobu: Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego model: VDA-42A5 EURA-2EASY data sprzedaży... pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy WARUNKI GWARANCJI 1. Producent udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w Karcie Gwarancyjnej w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest łącznie z dowodem sprzedaży! 2. Ważna jest wyłącznie Karta Gwarancyjna sporządzona na oryginalnym formularzu i prawidłowo wypełniona; Brak jakichkolwiek z wymaganych informacji, dokonywanie poprawek bądź skreśleń w treści Karty jest równo znaczne z jej unieważnieniem. 3. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych. 4. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji: - dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady, - usunięcie wady jest niemożliwe. 5. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Producenta. 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika.towar nie podlega reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku: - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu, - niewłaściwego przechowywania, - dokonywania jakichkolwiek przeróbek, - dokonywania samdzielnych napraw poza Centralnym Serwisem Producenta, - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.), - uszkodzeń mechanicznych. 7. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: słuchawki, przewody połączeniowe, gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas normalnej eksploatacji. 8. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania transportowego. 9. Gwarancja jest udzielana na terenie Polski 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 11. Szczegółowe obowiązki producenta i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny. 12. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do : CENTRALNY SERWIS EURA-TECH Sp. z o.o Wejherowo ul. Przemysłowa 3A pon. - pt. 9:00-16:00 tel.: Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów Dz.U. nr 180 poz.1495 z dn nr rej. GIOŚ: E W

20 EURA-TECH Sp. z o.o WEJHEROWO, ul. Przemysłowa 3A tel , fax Wszystkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy EURA-TECH Sp. z o.o. Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ MC-820CM Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-432CM

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-432CM INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-430CM MC-432CM Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo