INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER"

Transkrypt

1 System Obsługi Finansowej INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER Dokument SOF 4(1) Procedura realizacji sprzedaży - pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Partner)

2 A. Wstęp Przedstawiony dokument zawiera instrukcję obsługi do Systemu Obsługi Finansowej dla Partnerów w zakresie sprzedaży pożyczki gotówkowej CitiFinancial. Poszczególne rozdziały zawierają następujące informacje: A.Wstęp... 2 B.Wprowadzenie nowej umowy do Systemu Obsługi Finansowej... 3 B.1.Dodanie nowej umowy... 3 B.2.Wybór produktu... 3 B.3.Propozycja kredytowa... 4 B.4.Dane Osobowe... 8 B.5.Zatrudnienie B.6.Dane pozostałe B.7.Tabela obciążeń B.8.Sprawdzenie wniosku C.Procedura sprzedaży C.1.Etap 1 Przygotowanie wniosku C.2.Etap 3 Weryfikacja wniosku C.3.Etap 4 Propozycja kredytowa C.4.Etap 5 Podpisanie umowy pożyczki przez klienta C.5.Etap 6 Weryfikacja dokumentów C.6.Etap 7 Uruchomienie pożyczki D.Zarządzanie listą Umów Operator Systemu Obsługi Finansowej zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji i modyfikacji Systemu. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani w module Komunikator. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z funkcjonowaniem Systemu Obsługi Finansowej prosimy o wpisy w Systemie w module Komunikator dla Administratora Systemu lub o kontakt na adres owy Strona 2 z 26

3 B. Wprowadzenie nowej umowy do Systemu Obsługi Finansowej B.1. Dodanie nowej umowy W celu dodania nowej umowy należy wejść do modułu Umowy. Na dolnej listwie widoczny jest przycisk Dodaj. Rysunek 6. Lista umów DODANIE NOWEJ UMOWY B.2. Wybór produktu Po kliknięciu na przycisk Dodaj pojawi się nowe okno, w którym Użytkownik musi wybrać produkt, który ma zamiar wprowadzać. W tym przypadku będzie to Pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Bank Handlowy w Warszawie S.A.). Rysunek 7. Wybór produktu WYBÓR PRODUKTU Strona 3 z 26

4 B.3. Propozycja kredytowa Po dokonaniu wyboru produktu pojawi się okno z charakterystycznymi dla danego produktu polami do wypełnienia. W przypadku pożyczki gotówkowej CitiFinancial, proces wprowadzania danych do wniosku został podzielony na 5 etapów: Etap 1 - PROPOZYCJA KREDYTOWA wpisujemy ogólne dane finansowe wnioskodawcy w celu określenia wstępnej zdolności pożyczkowej; Etap 2 - DANE OSOBOWE dane osobowe Wnioskodawcy/Wnioskodawców, informacje o adresie zameldowania/zamieszkania; Etap 3 - ZATRUDNIENIE informacje o źródle/źródłach dochodów, informacje na temat dokumentów klienta, stanowiących załączniki do umowy; Etap 4 - DANE POZOSTAŁE informacje o źródle informacji o pożyczce, przeznaczeniu pożyczki, telefonie do osoby do kontaktu oraz koncie osobistym Wnioskodawcy; Etap 5 - TABELA OBCIĄŻEŃ informacje o obciążeniach kredytowych Wnioskodawcy/Wnioskodawców. Rysunek 8. Etap 1 (propozycja kredytowa) podstawowe informacje WYGENERUJ PROPOZYCJĘ W celu wyliczenia zdolności kredytowej klienta, na etapie 1 wprowadzania wniosku należy określić podstawowe informacje: Jeżeli umowa wprowadzona jest powtórnie, wybierz numer poprzedniej umowy w przypadku ponownego wprowadzania umowy dla danego klienta, należy z rozwijanej listy wybrać numer poprzedniej umowy sporządzonej dla tego klienta (na rozwijanej liście pojawiają się wszystkie umowy danego Użytkownika, które kwalifikują się do powtórnego wprowadzenia). UWAGA!!!: Możliwość powtórnego wprowadzenia umowy występuje tylko w ciągu 30 dni od jej odrzucenia warunkowego przez BANK lub odrzucenia na etapie 5 lub 6. UWAGA!!!: Jeżeli przy wybraniu opcji: Powtórne wprowadzenie umowy, przy próbie przejścia do kolejnego etapu, PESEL klienta podświetli się na czerwono i pojawi się komunikat: Umowa o podanym poprzednim numerze została zapisana dla innego klienta oznacza to, że numer PESEL klienta, dla którego została sporządzona umowa o podanym poprzednim numerze, różni się od aktualnie wprowadzonego numeru PESEL. Strona 4 z 26

5 Pożyczkobiorca określenie Współwnioskodawca) ilości kredytobiorców: Wnioskodawca lub Wnioskodawca i UWAGA!!!: W przypadku gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza zł a ewentualny współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów lub klient nie chce łączyć dochodów z współmałżonkiem, wybieramy opcję Wnioskodawca. Zgoda współmałżonka wyraża się jedynie wprowadzeniem jego danych na piątym etapie realizacji procesu sprzedaży, oraz jego podpisem na umowie. Opcję Wnioskodawca i Współwnioskodawca wybieramy jedynie w sytuacji, gdy obydwie osoby (w przypadku nie małżeństwa posiadający ten sam adres zameldowania stałego i tymczasowego) osiągają dochody i dochody te są łączone. UWAGA!!!: W przypadku łączenia dochodów (opcja: Wnioskodawca i Współwnioskodawca), przy danych Współwnioskodawcy pojawia się pole Pokrewieństwo z Wnioskodawcą, w którym należy wybrać stopień pokrewieństwa Współwnioskodawcy z Wnioskodawcą. Oferta - możliwość wyboru rodzaju oferowanego kredytu: Standard standardowa opcja kredytu: Prowizja banku i Oprocentowanie uzależnione jest od grupy, do której zalicza się Klient. Konwersja opcja kredytu, przeznaczona dla klientów CitiFinancial, którzy skorzystali z oferty kredytu ratalnego Niebieskie Raty: Prowizja banku połowa wartości prowizji przypisanej do danej grupy Klienta, Oprocentowanie w zależności do jakiej grupy kwalifikuje się Klient. Odnowienie opcja kredytu, przeznaczona dla klientów CitiFinancial, którym została już przyznana pożyczka za pomocą SOF i ponownie starają się o pożyczkę w SOF: Prowizja banku połowa wartości prowizji przypisanej do danej grupy Klienta, Oprocentowanie w zależności do jakiej grupy kwalifikuje się Klient. UWAGA!!! W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Odnowienie lub Konwersja, automatycznie pod informacją na temat dodatkowego sposobu uzyskania dochodu, pojawia się pytanie Czy sposób uzyskiwania dochodu uległ zmianie od czasu uzyskania ostatniej pożyczki? W przypadku wybrania opcji Nie, klienci osiągający dochód z tytułu: umowy o pracę, emerytury/zasiłku przedemerytalnego i renty, są zobowiązani do przedstawienia jedynie dowodu osobistego i wyciągu z konta osobistego (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników). Podstawowy dochód; Dochód netto średni miesięczny dochód netto Klienta; Zakład pracy z listy banku możliwość wyboru z listy nazwy zakładu pracy Klienta. Na liście znajdują się nazwy znanych zakładów. Ilość zakładów na liście jest uzależniona od ustaleń Banku. W celu wyboru nazwy zakłady pracy należy: Nacisnąć na przycisk Wybierz, znajdujący się po prawej stronie pola, W wyświetlonym nowym oknie, wybrać z listy nazwę zakładu pracy, poprzez naciśnięcie ikony Wybierz przy danym zakładzie, (na liście wyświetla się jedynie 10 pozycji, w celu wyświetlenia kolejnych, należy kliknąć na przycisk Strona następna > ) lub; W wyświetlonym nowym oknie, w polu Szukaj (w górnej części widoku okna) wpisać pełną nazwę zakładu pracy Klienta lub jej początek ze znakiem (*) (np. Firma* ). (Wpisanie początku nazwy zakładu pracy ze znakiem (*) spowoduje, że na liście wyświetlą się wszystkie zakłady, których nazwa rozpoczyna się od wpisanego wyrażenia). UWAGA!!! Pole: Zakład pracy z listy banku pojawia się tylko w przypadku umowy o pracę. Staż pracy [lata] liczba pełnych lat przepracowanych w bieżącym miejscu pracy; Staż pracy [m-ce] liczba (0-11) miesięcy z niepełnego roku; Strona 5 z 26

6 Dodatkowy dochód; UWAGA!!! W przypadku gdy w polu Dodatkowy dochód zostanie wybrany rodzaj dodatkowego dochodu, pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia (Dochód netto uzyskiwany z tytułu tego dochodu, oraz ewentualnie, w zależności od rodzaju dodatkowego dochodu: Nazwa zakładu pracy, Staż pracy [lata], Staż pracy [m-ce]). Obciążenia kredytowe łącznie suma wszystkich miesięcznych rat kredytów spłacanych przez Wnioskodawcę; Obciążenia kredytowe do konsolidacji suma miesięcznych rat kredytów spłacanych przez Wnioskodawcę, które mają podlegać konsolidacji; Karta kredytowa/debet w koncie suma całkowitego limitu kart kredytowych oraz przyznanych debetów w rachunkach osobistych Klienta. Karta kredytowa/debet w koncie do konsolidacji suma całkowitego limitu kart kredytowych oraz przyznanych debetów w rachunkach osobistych Klienta, które mają podlegać konsolidacji. Wiek (lata) wiek Wnioskodawcy; Osiągnięty ustawowy wiek emerytalny? informacja, czy klient osiągnął ustawowy wiek emerytalny; Pakiet ubezpieczenia informacja czy Klient chce pożyczkę z ubezpieczeniem (możliwość wyboru pakietu ubezpieczenia: A lub B); Telefon rodzaj telefonu Wnioskodawcy; Stan cywilny stan cywilny Wnioskodawcy; UWAGA!!! W zależności od sposobu uzyskiwania podstawowego dochodu, wyświetlają się różne pola do wypełnienia. Poniższa tabela przedstawia zależność rodzaju wyświetlanego pola od sposobu uzyskiwania dochodu przez Wnioskodawcę. Tabela 1. Rodzaj wyświetlanego pola w zależności od sposobu uzyskiwania dochodu DOCHÓD Umowa o pracę Emeryt/Rencista Rolnik Wolny zawód Dochód netto Nazwa zakładu pracy z listy banku Staż pracy Wiek Osiągnięty ustawowy wiek emerytalny? Pakiet ubezpieczenia Telefon Stan cywilny RODZAJ POLA Po uzupełnieniu wymaganych pół należy kliknąć na przycisk Wygeneruj propozycję. Strona 6 z 26

7 Rysunek 9. Etap 1 (zdolność pożyczkowa) tabela pożyczkowa MOŻIWOŚĆ ZMIANY WPROWADZONYCH DANYCH TABELA POŻYCZKOWA INFORMACJE O UBEZPIECZENIU SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI POŻYCZKOWEJ Pojawia się tabela Propozycja kredytowa, z której można odczytać informacje na temat maksymalnej wysokości raty, jaką może przeznaczyć Wnioskodawca na spłatę pożyczki CitiFinancial oraz maksymalnej kwoty kredytu, o jaką może się ubiegać Wnioskodawca przy danym okresie spłaty. W przypadku wyboru pożyczki z ubezpieczeniem, pod tabelą pojawiają się informacje na temat ubezpieczenia. UWAGA!!! Jeżeli zostały wpisane jakieś kredyty do konsolidacji (pole: Obciążenia kredytowe do konsolidacji) w tabeli Propozycja kredytowa wyświetlą się dwa warianty pożyczki: Bez konsolidacji oraz Z konsolidacją. UWAGA!!! W celu zmiany wprowadzonych danych Wnioskodawcy/Wnioskodawców, należy kliknąć na przycisk Zmień warunki, dokonać zmiany wprowadzonych danych, a następnie, w celu ponownego wyświetlenia propozycji kredytowej dla Klienta, kliknąć na przycisk Propozycja kredytowa. Po zapoznaniu Wnioskodawcy z jego możliwościami pożyczkowymi, należy wprowadzić wnioskowaną kwotę pożyczki pole Kwota pożyczki netto oraz okres spłaty pole Okres spłaty i wcisnąć przycisk Zdolność pożyczkowa. W przypadku, gdy Klient posiada zdolność kredytową, po wprowadzeniu wnioskowanej kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty na ekranie ukażą się warunki kredytowe: Kwota pożyczki netto; Kwota pożyczki brutto; Rata pożyczki. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej po wprowadzeniu wnioskowanej kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty, poza informacjami na temat kwoty pożyczki netto, kwoty pożyczki brutto i danymi na temat raty pożyczki, na ekranie pojawi się także informacje: Zdolność: NIE, oraz komunikat Rata kredytu dla wprowadzonych danych przewyższa dostępną ratę maksymalną. UWAGA!!! W celu zmiany Kwoty pożyczki netto oraz Okresu spłaty, należy kliknąć na przycisk Zmień warunki, dokonać zmiany wprowadzonych danych a następnie, w celu ponownego sprawdzenia zdolności kredytowej dla Klienta, kliknąć na przycisk Zdolność pożyczkowa. Jeżeli Wnioskodawca posiada zdolność kredytową i wyrazi zgodę na wymienione warunki należy uzupełnić pola dotyczące danych osobowych Wnioskodawcy (PESEL, Imię, Nazwisko) oraz zaznaczyć czy klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centralę w celach marketingowych (System wymusi wypełnienie wszystkich pól przed przejściem do etapu 2-ego). Strona 7 z 26

8 Rysunek 11. Etap 1 (dane ogólne) zdolność pożyczkowa TAK WARUNKI KREDYTOWE DANE WNIOSKODAWCY PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU Po uzupełnieniu wszystkich pól należy wpisać pozostałe informacje we wniosku. W tym celu przechodzimy do kolejnego etapu wciskając przycisk Dalej. Jeżeli po wpisaniu danych Klienta i naciśnięciu przycisku Dalej wniosek nadal pozostaje na etapie 1(5), a numer PESEL jest podświetlony na czerwono, należy zwrócić uwagę na komunikat wyświetlający się nad nazwą pola, który informuje o przyczynie niemożliwości dodania wniosku dla danego Klienta. Istnieją następujące komunikaty: Nieprawidłowa wartość w oznaczonych polach komunikat oznacza, że numer PESEL Klienta został wpisany błędnie. Dodanie umowy niemożliwe z przyczyn niezależnych od Banku - komunikat oznacza, że dla osoby o takim numerze PESEL został już wprowadzony wniosek do Systemu Obsługi Finnasowej i wniosek ten został odrzucony przez Bank (status: Odrzucona). Wprowadzenie nowego wniosku dla danego Klienta, jest możliwe dopiero po 90 dniach od daty odrzucenia poprzedniego wniosku. Dodanie umowy niemożliwe Istnieją niezakończone umowy dla Klienta komunikat oznacza, że dla danego Klienta jest już wprowadzony wniosek do Systemu. Wniosek ten jest w trakcie Realizacji lub ma status Przygotowanie. Dodanie umowy niemożliwe Istnieją przeterminowane umowy na 1 etapie realizacji komunikat oznacza, że Użytkownik posiada w Systemie wnioski, które znajdują się na 1 etapie realizacji (status: Przygotowanie, Bufor), przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Dodanie umowy niemożliwe Istnieją przeterminowane umowy na 5 etapie realizacji komunikat oznacza, że Użytkownik posiada w Systemie wnioski, które znajdują się na 5 etapie realizacji (status: Decyzja Banku), a pierwsza promesa wystawiona dla nich, widnieje w Systemie dłużej niż 12 dni kalendarzowych. B.4. Dane Osobowe Kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji o danych osobowych Wnioskodawcy/Wnioskodawców: Dane osobowe (część jest uzupełniona z etapu 1); Posiadane telefony informacja na temat rodzaju telefonu posiadanego przez Wnioskodawcę oraz numer telefonu do Wnioskodawcy; UWAGA!!! Pola do wpisania numeru telefonu do Wnioskodawcy, pojawią się po wybraniu rodzaju telefonu posiadanego przez Wnioskodawcę (pole Posiadane telefony). Adres zameldowania/zamieszkania ważnym elementem na tym etapie jest uzupełnienie pola dotyczącego okresu zamieszkania pod aktualnym adresem. Koniecznie należy podać liczbę lat i miesięcy (w przypadku, gdy zaokrąglamy okres zamieszkania do pełnej liczby lat w polu dotyczącym miesięcy należy wpisać 0); Strona 8 z 26

9 UWAGA!!! W przypadku gdy adres zamieszkania jest różny od adresu zameldowania, należy w polu Adres zamieszkania inny od adresu stałego zameldowania? wybrać TAK, a następnie w wyświetlonych dodatkowych polach wpisać adres aktualnego zamieszkania. UWAGA!!!: W przypadku gdy Współwnioskodawcami są osoby nie będące małżeństwem, w momencie wprowadzenia adresu zameldowania i zamieszkania oraz danych lokalu dla jednego z Wnioskowadców, dane te są automatycznie kopiowane dla drugiego Wnioskodawcy. Rysunek 12. Etap 2 (Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców) (1) WYBÓR RODZAJU POSIADANEGO TELEFONU Rysunek 13. Etap 2 (Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców) (2) OKREŚLENIE CZY ADRES ZAMIESZKANIA JEST RÓŻNY OD ADRESU ZAMELDOWANIA PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU PRZEJŚCIE PDSUMOWANIA WPROWADZANIA WNIOSKU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚĆI WYPEŁNIENIA PÓL MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DO BUFORA Po uzupełnieniu danych na etapie 2, istnieje możliwość przejścia do kolejnego etapu wprowadzania wniosku (etap 3), poprzez naciśnięcie na przycisk ZATRUDNIENIE (nazwa kolejnego etapu). Partner ma na tym etapie dodatkowo możliwość: Strona 9 z 26

10 Sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych - w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, należy kliknąć na przycisk Sprawdź. W przypadku gdy którekolwiek z pól będzie wypełnione błędnie, nad tym polem wyświetli się na czerwono komunikat, informujący o błędach. W tym przypadku należy poprawić błędne pole. Cofnięcia się na wcześniejszy etap - w tym celu należy kliknąć na nazwę jednego z wcześniejszych etapów. Przejścia na kolejny etap - istnieje możliwość przejścia na wybrany kolejny etap, w tym celu należy kliknąć na nazwę jednego z kolejnych etapów. Przejścia na końcowe podsumowanie wniosku - naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje przejście na końcowe podsumowanie wniosku (wyświetlenie wszystkich danych wprowadzonych do wniosku). Anulowanie wprowadzenia wniosku - w przypadku rezygnacji z wprowadzania wniosku należy kliknąć na przycisk Anuluj. UWAGA!!! Anulowanie wprowadzania wniosku powoduje utracenie wszystkich niezapisanych danych. Zapisania wniosku do bufora - podczas wprowadzania wniosku istnieje możliwość przerwania wprowadzania wniosku oraz zapisania tymczasowo prowadzonych do tej pory danych, poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz do bufora. UWAGA!!!: Zapisania wniosku do bufora, jest to zapisanie tymczasowe bez sprawdzania błędów. Wniosku w buforze nie można przesłać do realizacji, aby móc tego dokonać należy wejść w edycję wniosku i zapisać go "normalnie" na końcowym podsumowaniu (Rysunek 19). Po zapisaniu danych do bufora, wniosek jest dodawany do listy umów ze statusem Bufor. W celu uzupełnienia danych we wniosku należy wejść w Realizację (ikona Realizacja ) a następnie kliknąć na przycisk Edytuj wniosek, znajdującą się pod polem Opis, w celu edycji wniosku. Po wyedytowaniu wniosku należy przyciskiem Dalej (znajdującym się w prawym, dolnym rogu widoku okna), przejść do etapu, na którym zakończyliśmy wprowadzanie danych do wniosku, a następnie uzupełnić wszystkie wymagane dane, w celu przejścia do kolejnego etapu wprowadzania wniosku. Strona 10 z 26

11 Schemat 1. Procedura zapisywania danych do bufora E T A P 1 EDYCJA DANYCH ZAPISANYCH W BUFORZE (POWRÓT DO WNIOSKU) 2 WYŚWIETLENIE ETAPÓW REALIZACJI UMOWY E T A P E T A P 3 UWAGA!!! Możliwość zapisywania danych do bufora istnieje na 2, 3, 4 i 5 etapie wprowadzania wniosku. Jeżeli wymagane pola zostały wypełnione przechodzimy do kolejnego etapu wciskając przycisk ZATRUDNIENIE (Rysunek 14). Strona 11 z 26

12 B.5. Zatrudnienie Etap 3 zawiera informację na temat zatrudnienia oraz dokumentów Wnioskodawcy/Wnioskodawców, stanowiących załączniki do umowy: Informacje o zatrudnieniu - W przypadku, gdy na etapie 1 zostało wybrane dodatkowe źródło uzyskiwania dochodów, pojawią się pola do uzupełnienia odnośnie dodatkowego zatrudnienia. Gdy na etapie 1 w polu: Dodatkowy dochód pozostanie brak, wyświetlą się jedynie pola dotyczące zatrudnienia podstawowego. Całkowity staż pracy - informacja na temat sumy lat (miesięcy), przepracowanych we wszystkich zakładach pracy, w ciągu całego okresu zatrudnienia Wnioskodawcy. Załączniki do wniosku - lista dokumentów Wnioskodawcy. Część z nich należy wybrać w zależności od sytuacji Wnioskodawcy/Wnioskodawców. Rysunek 14. Etap 3 (Dane o zatrudnieniu) (1) Rysunek 15. Etap 3 (Załączniki do umowy) (2) PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚĆI WYPEŁNIENIA PÓL MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DO BUFORA Strona 12 z 26

13 UWAGA!!! Po uzupełnieniu etapu Partner ma kilka możliwości: Sprawdzenia poprawności wypełnienia pól; Przejścia na etap wcześniejszy/kolejny; Przejścia na końcowe podsumowanie; Zapisania wniosku do bufora; Anulowania wprowadzenia wniosku (dokładny opis - punkt B.4. Dane osobowe ). W celu przejścia do kolejnego etapu należy kliknąć na przycisk DANE POZOSTAŁE. B.6. Dane pozostałe Na etapie 4 wprowadzamy: Informacje o pożyczce - informacja o przeznaczeniu pożyczki, o tym skąd wnioskodawca dowiedział się o ofercie CitiFinancial oraz czy wniosek jest składany po raz pierwszy (dotyczy sytuacji, gdy Wnioskodawca, w momencie składania wniosku, posiada inną pożyczkę w CitiFinancial); UWAGA!!! W przypadku gdy w polu Wniosek składany do CitiFinancial zostanie wybrana opcja kolejny raz, pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia: Numer rachunku pożyczki (nr rachunku pożyczki, którą Wnioskodawca aktualnie - na moment składania wniosku - posiada w CitiFinancial). Numer telefonu osoby do kontaktu - osoba do kontaktu nie może mieszkać pod tym samym adresem, co Wnioskodawca/Wnioskodawcy; UWAGA!!! W celu wpisania numeru telefonu osoby do kontaktu, należy w polu Posiadane telefony wybrać rodzaj telefonu posiadanego przez osobę do kontaktu. Rachunek bankowy i spłata pożyczki - numer konta osobistego Wnioskodawcy, na które mają zostać przelane środki z tytułu udzielonego kredytu. Informacje dodatkowe - informacja, czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych banku. Rysunek 16. Etap 4 (dane pozostałe) PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚĆI WYPEŁNIENIA PÓL MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DO BUFORA UWAGA!!! Po uzupełnieniu etapu Partner ma kilka możliwości: Sprawdzenia poprawności wypełnienia pól; Przejścia na etap wcześniejszy/kolejny; Przejścia na końcowe podsumowanie; Zapisania wniosku do bufora; Anulowania wprowadzenia wniosku (dokładny opis - punkt B.4. Dane osobowe ). Strona 13 z 26

14 W celu przejścia do kolejnego etapu należy kliknąć na przycisk TABELA OBCIĄŻEŃ. B.7. Tabela obciążeń Na etapie 5 wprowadzamy informacje o obciążeniach, które posiada Wnioskodawca/Wnioskodawcy z tytułu innych kredytów i pożyczek. Po wybraniu rodzaju kredytu należy uzupełnić wszystkie informacje o tym kredycie oraz zaznaczyć czy kredyt ten ma podlegać konsolidacji czy też nie (pole Refinansowanie zadłużenia T/N ). Rysunek 17. Etap 5 (obciążenia) PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚĆ POPRAWNOŚĆI ZAPISANIA DO WYPEŁNIENIA PÓL BUFORA UWAGA!!!: Jeżeli wybrane jest obciążenie, w danym wierszu muszą być uzupełnione wszystkie pozycje UWAGA!!!: W przypadku konsolidacji w tabelce musi być wypełniony przynajmniej jeden wiersz zaznaczony do refinansowania; w przypadku przeciwnym podajemy obciążenia bez oznaczenia do refinansowania. UWAGA!!!: Jeżeli Wnioskodawca/Wnioskodawcy posiadają więcej niż 8 kredytów należy je uzupełnić w polu poniżej tabeli, zgodnie z komunikatem wyświetlonym na ekranie. UWAGA!!! Po uzupełnieniu etapu Partner ma kilka możliwości: Sprawdzenia poprawności wypełnienia pól; Przejścia na etap wcześniejszy/kolejny; Przejścia na końcowe podsumowanie; Zapisania wniosku do bufora; Anulowania wprowadzenia wniosku (dokładny opis - punkt B.4. Dane osobowe ). W celu przejścia na kolejny etap (końcowe podsumowanie wniosku), należy kliknąć przycisk Zapisz. B.8. Sprawdzenie wniosku Po przejściu kolejnych etapów, przed zapisaniem wniosku, istnieje możliwość sprawdzenia jego poprawności. Zaleca się dokładne przejrzenie wprowadzonych danych w celu uniknięcia błędów, które mogą spowodować odrzucenie wniosku lub wydłużenie czasu jego realizacji. Jeżeli którekolwiek z pól zostanie wypełnione błędnie w górnym widoku okna pojawi się komunikat: NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ W OZNACZONYCH POLACH a nad polami, które zostały błędnie wypłnione pojawi sie na czerwono komunikat o rodzaju błędu. W celu poprawienia błędów należy wrócić do etapu, na którym zauważono błąd. W tym celu należy wcisnąć przycisk Wróć do etapu znajdujący się pod danymi wprowadzonymi na konkretnym etapie. Strona 14 z 26

15 Rysunek 18. Sprawdzenie wniosku część 1 POWRÓT DO WYBRANEGO ETAPU KOMUNIKAT O BŁĘDACH Rysunek 19. Sprawdzenie wniosku część 2 ZAPISANIE DANYCH WE WNIOSKU Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych oraz sprawdzeniu wniosku, wciskamy przycisk Zapisz, co powoduje zapisanie wniosku i pojawienie się jego na liście umów ze statusem Przygotowanie. Strona 15 z 26

16 Rysunek 20. Zapisany wniosek na liście umów WPROWADZONY I ZAPISANY WNIOSEK Strona 16 z 26

17 C. Procedura sprzedaży C.1. Etap 1 Przygotowanie wniosku Po zapisaniu danych wprowadzonych we wniosku, pojawi się on na liście umów, w module Umowy. Należy zauważyć, iż każdy nowy wniosek będzie posiadał status PRZYGOTOWANIE. Oznacza to, że nie został on jeszcze przesłany do Banku do weryfikacji. Rysunek 21. Lista umów STATUS UMOWY REALIZACJA W celu wysłania wniosku do realizacji należy kliknąć na ikonę Realizacja. Pojawią się kolejne etapy, jakie musi przejść umowa od momentu wprowadzenia do momentu zaakceptowania lub odrzucenia. UWAGA!!!: Aktualnie realizowany etap jest oznaczany charakterystyczną czerwoną obwódką. Rysunek 22. Etap 1 status Przygotowanie DRUKOWANIE WNIOSKU I OŚWIADCZENIA POLE TEKSTOWE PRZYCISKI OPERACYJNE Strona 17 z 26

18 Czynności, które musi wykonać użytkownik na etapie 1, aby wysłać wniosek do Banku: Wydrukować wniosek oraz oświadczenie klienta przed wysłaniem do Banku, należy bezwzględnie wydrukować wniosek oraz oświadczenie klienta i dać Wnioskodawcy/Wnioskodawcom do podpisania (przycisk Wniosek, Oświadczenie klienta); Przesłać w Systemie wniosek do Banku po wydrukowaniu i podpisaniu Wniosku przez Klienta, należy go przesłać w Systemie do Banku, w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych (przycisk Akceptuj etap). Dodatkowo na tym etapie istnieje możliwość: Edycji wniosku (poprawienia lub uzupełnienia danych zawartych we wniosku) Użytkownik przed wysłaniem wniosku do weryfikacji ma w każdej chwili możliwość edytowania wniosku (przycisk Edytuj wniosek ); Anulowania Wniosku w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, Partner ma obowiązek anulowania Wniosku już na etapie 1. W tym celu w polu tekstowym należy wpisać przyczynę rezygnacji, a następnie kliknąć przycisk Anuluj wniosek* ; Uwaga!!!: Jeżeli przy danym przycisku występuje znak (*), oznacza to że przed wykonaniem danej operacji w polu opis należy umieścić komentarz. Uwaga!!!: Jeżeli wniosek pozostaje na etapie 1 dłużej niż 7 dni kalendarzowych, następuje zablokowanie możliwości wprowadzania nowych wniosków do Systemu przez Partnera. Po przesłaniu w Systemie wniosku do Banku, zmieni się status wniosku na REALIZACJA oraz przejdzie on automatycznie do etapu 3. C.2. Etap 3 Weryfikacja wniosku Na etapie 3 wniosek jest weryfikowany w Banku pod względem poprawności i kompletności danych. Podczas weryfikacji status umowy zmienia się na WEJŚCIE DO BANKU. Jeżeli użytkownik chce zamieścić uwagę dotyczącą danego wniosku i chce by była ona informacją dla osób dokonujących weryfikację na kolejnych etapach realizacji umowy, należy w polu tekstowym wpisać treść uwagi a następnie kliknąć na przycisk Zapisz uwagi*. Porównując z poprzednim etapem można zauważyć, że w tej chwili widoczna jest tylko przycisk dotycząca uwag (przycisk Zapisz uwagi* ). Rysunek 23. Etap 3 Status Realizacja ZAPISANIE UWAG Strona 18 z 26

19 W przypadku, gdy osoba weryfikująca wniosek w Banku zauważy pewne nieścisłości lub błędy (literówki, braki w danych itp.) ma możliwość cofnięcia wniosku do poprawienia. Status wniosku zmieni się na DO POPRAWY. Jest to informacja dla Partnera, iż należy poprawić wniosek. W celu poprawienia wniosku należy wejść w Realizację (ikona Realizacja ) przy danym wniosku. Rysunek 24. Etap 3 Status Do poprawy INFORMACJA O BŁĘDACH EDYCJA WNIOSKU ORAZ PONOWNE WYSŁANIE DO REALIZACJI Pod polem tekstowym pojawiły się dwie dodatkowe przyciski (Edytuj wniosek* oraz Do realizacji* ). wysłania poprawionego wniosku do ponownej weryfikacji należy: W celu Poprawić lub uzupełnić wniosek przycisk Edytuj wniosek* ; Przesłać ponownie do weryfikacji - przycisk Do realizacji*. Należy pamiętać, iż przed wysłaniem w polu tekstowym wpisujemy komunikat o poprawieniu i/lub uzupełnieniu wniosku. Po wysłaniu poprawionych danych status wniosku zmieni się na DANE POPRAWIONE. Uwaga!!! Wyedytowanie wniosku na etapie 3 i zapisanie go do bufora powoduje, że wniosek ma status Bufor a pod polem tekstowym nie ma przycisku Do realizacji*. Aby była możliwość wysłania poprawionych danych, należy ponownie wyedytować wniosek a następnie zapisać go na końcowym podsumowaniu (przycisk Zapisz) Uwaga!!! Wyedytowanie wniosku na etapie 3 i zapisanie poprawionych danych powoduje, że wniosek ma status Przygotowanie. Aby zmienić jego status na Dane poprawione należy przesłać poprawione dane do Banku (przycisk Do realizacji* ). Strona 19 z 26

20 Rysunek 25. Etap 3 Status Dane poprawione KOMUNIKAT O POPRAWIENIU DANYCH Osoba w Banku otrzymując informację, że wniosek został poprawiony dokonuje kolejnej weryfikacji formalnej i w przypadku, gdy wniosek jest wypełniony prawidłowo dokonuje weryfikacji wniosku. W przypadku gdy weryfikacja wniosku jest negatywna Bank odrzuca wniosek a status wniosku zmienia się na ODRZUCONA WARUNKOWO (istnieje możliwość ponownego wprowadzenia wniosku dla tego Klienta) lub ODRZUCONA (nowy wniosek dla tego Klienta można wprowadzić ponownie do Systemu dopiero po upływie 90 dni od daty odrzucenia umowy). Uwaga!!! W przypadku gdy wniosek zostanie Odrzucony lub Odrzucony warunkowo na etapie 3, 4, 5, 6 i 7 realizacji a Partner nie posiada Wniosku i Oświadczenia Klienta, istnieje możliwość wydrukować Oświadczenie Partnera (oświadczenie o zniszczeniu dokumentów - dostępne na etapie 1 realizacji) i przesłania go do Centrali. Rysunek 26. Etap 3 Status Realizacja DRUKOWANIE OŚWIADCZENIA PARTNERA W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony poprawnie zostaje wysłany do etapu 4. Strona 20 z 26

21 C.3. Etap 4 Propozycja kredytowa Gdy wniosek znajduje się na etapie 4 ma on status REALIZACJA. Należy pamiętać, iż w momencie przesłania wniosku do tego etapu, nie ma już możliwości poprawienia wniosku. Rysunek 27. Etap 4 Status Realizacja Jest to etap, na którym analityk bankowy podejmuje decyzję kredytową. Jeżeli decyzja będzie negatywna status wniosku zmieni się na ODRZUCONA WARUNKOWO (istnieje możliwość ponownego wprowadzenia wniosku dla tego Klienta) lub ODRZUCONA (nowy wniosek dla tego Klienta można wprowadzić ponownie do Systemu dopiero po upływie 90 dni od daty odrzucenia umowy). Jeżeli decyzja będzie pozytywna zostaną wprowadzone warunki kredytowe (Promesa), a wniosek zostanie wysłany do etapu 5. Status zmieni się na DECYZJA BANKU (zarówno kwota kredytu jak i pozostałe parametry mogą różnić się od wnioskowanych). C.4. Etap 5 Podpisanie umowy pożyczki przez klienta Etap 5 jest wykonywany przez Partnera. Gdy status umowy zmieni się na DECYZJA BANKU, należy poinformować Wnioskodawcę o przyznaniu pożyczki na określonych przez Bank warunkach. Warunki te widoczne są na etapie 4 (propozycja kredytowa). Strona 21 z 26

22 Rysunek 28. Etap 5 Status Decyzja banku (1) PROMESA KREDYTOWA WARUNKI POŻYCZKI DODATKOWE KOMUNIKATY Rysunek 29. Etap 5 Status Decyzja banku (2) NUMER KONTA KLIENTA DANE DOT. KREDYTU KONSOLIDOWANEGO WYGENEROWANIE UMOWY Na tym etapie istnieje jeszcze możliwość poprawy ewentualnych błędów w numerze konta Klienta. W przypadku gdy przez Bank wymagana jest zgoda oraz podpis współmałżonka/współmałżonków Wnioskodawcy/Wnioskodawców, na etapie 5 pojawiają się dodatkowe pola (DANE MAŁŻONKA) do wypełnienia przez Partnera. UWAGA!!!: W przypadku gdy umowa zawiera kredyty konsolidowane, na etapie 5 pojawiają się dodatkowe pola do wypełnienia przez Partnera (Kredyt konsolidowany-dane). Są to informacje na temat konsolidowanych kredytów (nr rachunku, na który ma zostać spłacony konsolidowany kredyt; kwota do spłaty; numer umowy kredytowej). Ilość tych pól zależy od ilość konsolidowanych kredytów zaznaczonych przez Bank. W tym przypadku oprócz umowy automatycznie w Systemie zostanie wygenerowane oświadczenie Wnioskodawcy o kwotach pozostających do spłaty, które również należy przesłać do Centrali. Jeżeli klient wyrazi zgodę na zaproponowane warunki, należy uzupełnić wymagane dane i wygenerować umowę w Systemie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Zapisz dane udostępniania pożyczki i wygeneruj umowę. Po wykonaniu tego kroku, umowa pojawi się na liście dokumentów do wydrukowania (obok Regulaminu pożyczki i Oświadczenia o odstąpieniu). Po podpisaniu przez klienta wymaganych dokumentów należy przesłać je w Systemie do zatwierdzenia (przycisk Akceptuj etap* ). Równocześnie dokumenty papierowe powinny być wysłane pocztą do Centrali. Strona 22 z 26

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji funkcji leasingu swobodnego oraz zmiany harmonogramu w ramach leasingu swobodnego poprzez serwis Portal KlientEFL. v.1.

Instrukcja aktywacji funkcji leasingu swobodnego oraz zmiany harmonogramu w ramach leasingu swobodnego poprzez serwis Portal KlientEFL. v.1. Instrukcja aktywacji funkcji leasingu swobodnego oraz zmiany harmonogramu w ramach leasingu swobodnego poprzez serwis Portal KlientEFL. v.1.0 SPIS TREŚCI 1.Aktywacja leasingu swobodnego przez serwis Portal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Kredyt ratalny plus Wprowadzenie Każdy klient zainteresowany KREDYTEM ratalnym plus zobligowany jest złożyć wniosek kredytowy w celu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Podręcznik Użytkownika Sierpień 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do modułu Komunikacja Dokumentacja... 3 3. Nadanie schematów akceptacji do podpisywania

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek.

Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek. Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek. 3. Zakładka plagiat.pl Otwiera się zakładka plagiat.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Luty System CGAWEB

Szkolenie Luty System CGAWEB Szkolenie Luty 2014 System CGAWEB BLOK 1 sprzedaż umowy 1. Weryfikacja BIG 2. Kontrakt indywidualny 3. Kontrakt na firmę/ osobę prowadzącą działalność gospodarczą 4. Wprowadzenie adresu korespondencyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów.

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Home Banking - klient Pomoc 0 Program Home Banking jest elementem systemu NOVUM BANK umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE.

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE. PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW 1 2 Zaloguj się do swojego

Bardziej szczegółowo

Rejestr Personelu Medycznego

Rejestr Personelu Medycznego Rejestr Personelu Medycznego Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket

Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket SPRZEDAŻ PRODUKTU ERV 2 KALKULACJA SKŁADKI 6 WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY 6 KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI 9 Lista osób w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD.

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. Student: wpisywanie danych pracy i dodawanie pliku z pracą Należy zalogować się na stronie: apd.uni.opole.pl. Kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poprawy wniosku

Instrukcja poprawy wniosku Instrukcja poprawy wniosku System SEZAM Rodan Systems S.A. 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTRUKCJA... 4 3. SPIS RYSUNKÓW...10 2 1. Wstęp Poprawa wniosku przez Wnioskodawcę realizowana jest w systemie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Aby przystąpić

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo