INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER"

Transkrypt

1 System Obsługi Finansowej INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER Dokument SOF 4(1) Procedura realizacji sprzedaży - pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Partner)

2 A. Wstęp Przedstawiony dokument zawiera instrukcję obsługi do Systemu Obsługi Finansowej dla Partnerów w zakresie sprzedaży pożyczki gotówkowej CitiFinancial. Poszczególne rozdziały zawierają następujące informacje: A.Wstęp... 2 B.Wprowadzenie nowej umowy do Systemu Obsługi Finansowej... 3 B.1.Dodanie nowej umowy... 3 B.2.Wybór produktu... 3 B.3.Propozycja kredytowa... 4 B.4.Dane Osobowe... 8 B.5.Zatrudnienie B.6.Dane pozostałe B.7.Tabela obciążeń B.8.Sprawdzenie wniosku C.Procedura sprzedaży C.1.Etap 1 Przygotowanie wniosku C.2.Etap 3 Weryfikacja wniosku C.3.Etap 4 Propozycja kredytowa C.4.Etap 5 Podpisanie umowy pożyczki przez klienta C.5.Etap 6 Weryfikacja dokumentów C.6.Etap 7 Uruchomienie pożyczki D.Zarządzanie listą Umów Operator Systemu Obsługi Finansowej zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji i modyfikacji Systemu. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani w module Komunikator. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z funkcjonowaniem Systemu Obsługi Finansowej prosimy o wpisy w Systemie w module Komunikator dla Administratora Systemu lub o kontakt na adres owy Strona 2 z 26

3 B. Wprowadzenie nowej umowy do Systemu Obsługi Finansowej B.1. Dodanie nowej umowy W celu dodania nowej umowy należy wejść do modułu Umowy. Na dolnej listwie widoczny jest przycisk Dodaj. Rysunek 6. Lista umów DODANIE NOWEJ UMOWY B.2. Wybór produktu Po kliknięciu na przycisk Dodaj pojawi się nowe okno, w którym Użytkownik musi wybrać produkt, który ma zamiar wprowadzać. W tym przypadku będzie to Pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Bank Handlowy w Warszawie S.A.). Rysunek 7. Wybór produktu WYBÓR PRODUKTU Strona 3 z 26

4 B.3. Propozycja kredytowa Po dokonaniu wyboru produktu pojawi się okno z charakterystycznymi dla danego produktu polami do wypełnienia. W przypadku pożyczki gotówkowej CitiFinancial, proces wprowadzania danych do wniosku został podzielony na 5 etapów: Etap 1 - PROPOZYCJA KREDYTOWA wpisujemy ogólne dane finansowe wnioskodawcy w celu określenia wstępnej zdolności pożyczkowej; Etap 2 - DANE OSOBOWE dane osobowe Wnioskodawcy/Wnioskodawców, informacje o adresie zameldowania/zamieszkania; Etap 3 - ZATRUDNIENIE informacje o źródle/źródłach dochodów, informacje na temat dokumentów klienta, stanowiących załączniki do umowy; Etap 4 - DANE POZOSTAŁE informacje o źródle informacji o pożyczce, przeznaczeniu pożyczki, telefonie do osoby do kontaktu oraz koncie osobistym Wnioskodawcy; Etap 5 - TABELA OBCIĄŻEŃ informacje o obciążeniach kredytowych Wnioskodawcy/Wnioskodawców. Rysunek 8. Etap 1 (propozycja kredytowa) podstawowe informacje WYGENERUJ PROPOZYCJĘ W celu wyliczenia zdolności kredytowej klienta, na etapie 1 wprowadzania wniosku należy określić podstawowe informacje: Jeżeli umowa wprowadzona jest powtórnie, wybierz numer poprzedniej umowy w przypadku ponownego wprowadzania umowy dla danego klienta, należy z rozwijanej listy wybrać numer poprzedniej umowy sporządzonej dla tego klienta (na rozwijanej liście pojawiają się wszystkie umowy danego Użytkownika, które kwalifikują się do powtórnego wprowadzenia). UWAGA!!!: Możliwość powtórnego wprowadzenia umowy występuje tylko w ciągu 30 dni od jej odrzucenia warunkowego przez BANK lub odrzucenia na etapie 5 lub 6. UWAGA!!!: Jeżeli przy wybraniu opcji: Powtórne wprowadzenie umowy, przy próbie przejścia do kolejnego etapu, PESEL klienta podświetli się na czerwono i pojawi się komunikat: Umowa o podanym poprzednim numerze została zapisana dla innego klienta oznacza to, że numer PESEL klienta, dla którego została sporządzona umowa o podanym poprzednim numerze, różni się od aktualnie wprowadzonego numeru PESEL. Strona 4 z 26

5 Pożyczkobiorca określenie Współwnioskodawca) ilości kredytobiorców: Wnioskodawca lub Wnioskodawca i UWAGA!!!: W przypadku gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza zł a ewentualny współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów lub klient nie chce łączyć dochodów z współmałżonkiem, wybieramy opcję Wnioskodawca. Zgoda współmałżonka wyraża się jedynie wprowadzeniem jego danych na piątym etapie realizacji procesu sprzedaży, oraz jego podpisem na umowie. Opcję Wnioskodawca i Współwnioskodawca wybieramy jedynie w sytuacji, gdy obydwie osoby (w przypadku nie małżeństwa posiadający ten sam adres zameldowania stałego i tymczasowego) osiągają dochody i dochody te są łączone. UWAGA!!!: W przypadku łączenia dochodów (opcja: Wnioskodawca i Współwnioskodawca), przy danych Współwnioskodawcy pojawia się pole Pokrewieństwo z Wnioskodawcą, w którym należy wybrać stopień pokrewieństwa Współwnioskodawcy z Wnioskodawcą. Oferta - możliwość wyboru rodzaju oferowanego kredytu: Standard standardowa opcja kredytu: Prowizja banku i Oprocentowanie uzależnione jest od grupy, do której zalicza się Klient. Konwersja opcja kredytu, przeznaczona dla klientów CitiFinancial, którzy skorzystali z oferty kredytu ratalnego Niebieskie Raty: Prowizja banku połowa wartości prowizji przypisanej do danej grupy Klienta, Oprocentowanie w zależności do jakiej grupy kwalifikuje się Klient. Odnowienie opcja kredytu, przeznaczona dla klientów CitiFinancial, którym została już przyznana pożyczka za pomocą SOF i ponownie starają się o pożyczkę w SOF: Prowizja banku połowa wartości prowizji przypisanej do danej grupy Klienta, Oprocentowanie w zależności do jakiej grupy kwalifikuje się Klient. UWAGA!!! W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Odnowienie lub Konwersja, automatycznie pod informacją na temat dodatkowego sposobu uzyskania dochodu, pojawia się pytanie Czy sposób uzyskiwania dochodu uległ zmianie od czasu uzyskania ostatniej pożyczki? W przypadku wybrania opcji Nie, klienci osiągający dochód z tytułu: umowy o pracę, emerytury/zasiłku przedemerytalnego i renty, są zobowiązani do przedstawienia jedynie dowodu osobistego i wyciągu z konta osobistego (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników). Podstawowy dochód; Dochód netto średni miesięczny dochód netto Klienta; Zakład pracy z listy banku możliwość wyboru z listy nazwy zakładu pracy Klienta. Na liście znajdują się nazwy znanych zakładów. Ilość zakładów na liście jest uzależniona od ustaleń Banku. W celu wyboru nazwy zakłady pracy należy: Nacisnąć na przycisk Wybierz, znajdujący się po prawej stronie pola, W wyświetlonym nowym oknie, wybrać z listy nazwę zakładu pracy, poprzez naciśnięcie ikony Wybierz przy danym zakładzie, (na liście wyświetla się jedynie 10 pozycji, w celu wyświetlenia kolejnych, należy kliknąć na przycisk Strona następna > ) lub; W wyświetlonym nowym oknie, w polu Szukaj (w górnej części widoku okna) wpisać pełną nazwę zakładu pracy Klienta lub jej początek ze znakiem (*) (np. Firma* ). (Wpisanie początku nazwy zakładu pracy ze znakiem (*) spowoduje, że na liście wyświetlą się wszystkie zakłady, których nazwa rozpoczyna się od wpisanego wyrażenia). UWAGA!!! Pole: Zakład pracy z listy banku pojawia się tylko w przypadku umowy o pracę. Staż pracy [lata] liczba pełnych lat przepracowanych w bieżącym miejscu pracy; Staż pracy [m-ce] liczba (0-11) miesięcy z niepełnego roku; Strona 5 z 26

6 Dodatkowy dochód; UWAGA!!! W przypadku gdy w polu Dodatkowy dochód zostanie wybrany rodzaj dodatkowego dochodu, pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia (Dochód netto uzyskiwany z tytułu tego dochodu, oraz ewentualnie, w zależności od rodzaju dodatkowego dochodu: Nazwa zakładu pracy, Staż pracy [lata], Staż pracy [m-ce]). Obciążenia kredytowe łącznie suma wszystkich miesięcznych rat kredytów spłacanych przez Wnioskodawcę; Obciążenia kredytowe do konsolidacji suma miesięcznych rat kredytów spłacanych przez Wnioskodawcę, które mają podlegać konsolidacji; Karta kredytowa/debet w koncie suma całkowitego limitu kart kredytowych oraz przyznanych debetów w rachunkach osobistych Klienta. Karta kredytowa/debet w koncie do konsolidacji suma całkowitego limitu kart kredytowych oraz przyznanych debetów w rachunkach osobistych Klienta, które mają podlegać konsolidacji. Wiek (lata) wiek Wnioskodawcy; Osiągnięty ustawowy wiek emerytalny? informacja, czy klient osiągnął ustawowy wiek emerytalny; Pakiet ubezpieczenia informacja czy Klient chce pożyczkę z ubezpieczeniem (możliwość wyboru pakietu ubezpieczenia: A lub B); Telefon rodzaj telefonu Wnioskodawcy; Stan cywilny stan cywilny Wnioskodawcy; UWAGA!!! W zależności od sposobu uzyskiwania podstawowego dochodu, wyświetlają się różne pola do wypełnienia. Poniższa tabela przedstawia zależność rodzaju wyświetlanego pola od sposobu uzyskiwania dochodu przez Wnioskodawcę. Tabela 1. Rodzaj wyświetlanego pola w zależności od sposobu uzyskiwania dochodu DOCHÓD Umowa o pracę Emeryt/Rencista Rolnik Wolny zawód Dochód netto Nazwa zakładu pracy z listy banku Staż pracy Wiek Osiągnięty ustawowy wiek emerytalny? Pakiet ubezpieczenia Telefon Stan cywilny RODZAJ POLA Po uzupełnieniu wymaganych pół należy kliknąć na przycisk Wygeneruj propozycję. Strona 6 z 26

7 Rysunek 9. Etap 1 (zdolność pożyczkowa) tabela pożyczkowa MOŻIWOŚĆ ZMIANY WPROWADZONYCH DANYCH TABELA POŻYCZKOWA INFORMACJE O UBEZPIECZENIU SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI POŻYCZKOWEJ Pojawia się tabela Propozycja kredytowa, z której można odczytać informacje na temat maksymalnej wysokości raty, jaką może przeznaczyć Wnioskodawca na spłatę pożyczki CitiFinancial oraz maksymalnej kwoty kredytu, o jaką może się ubiegać Wnioskodawca przy danym okresie spłaty. W przypadku wyboru pożyczki z ubezpieczeniem, pod tabelą pojawiają się informacje na temat ubezpieczenia. UWAGA!!! Jeżeli zostały wpisane jakieś kredyty do konsolidacji (pole: Obciążenia kredytowe do konsolidacji) w tabeli Propozycja kredytowa wyświetlą się dwa warianty pożyczki: Bez konsolidacji oraz Z konsolidacją. UWAGA!!! W celu zmiany wprowadzonych danych Wnioskodawcy/Wnioskodawców, należy kliknąć na przycisk Zmień warunki, dokonać zmiany wprowadzonych danych, a następnie, w celu ponownego wyświetlenia propozycji kredytowej dla Klienta, kliknąć na przycisk Propozycja kredytowa. Po zapoznaniu Wnioskodawcy z jego możliwościami pożyczkowymi, należy wprowadzić wnioskowaną kwotę pożyczki pole Kwota pożyczki netto oraz okres spłaty pole Okres spłaty i wcisnąć przycisk Zdolność pożyczkowa. W przypadku, gdy Klient posiada zdolność kredytową, po wprowadzeniu wnioskowanej kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty na ekranie ukażą się warunki kredytowe: Kwota pożyczki netto; Kwota pożyczki brutto; Rata pożyczki. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej po wprowadzeniu wnioskowanej kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty, poza informacjami na temat kwoty pożyczki netto, kwoty pożyczki brutto i danymi na temat raty pożyczki, na ekranie pojawi się także informacje: Zdolność: NIE, oraz komunikat Rata kredytu dla wprowadzonych danych przewyższa dostępną ratę maksymalną. UWAGA!!! W celu zmiany Kwoty pożyczki netto oraz Okresu spłaty, należy kliknąć na przycisk Zmień warunki, dokonać zmiany wprowadzonych danych a następnie, w celu ponownego sprawdzenia zdolności kredytowej dla Klienta, kliknąć na przycisk Zdolność pożyczkowa. Jeżeli Wnioskodawca posiada zdolność kredytową i wyrazi zgodę na wymienione warunki należy uzupełnić pola dotyczące danych osobowych Wnioskodawcy (PESEL, Imię, Nazwisko) oraz zaznaczyć czy klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centralę w celach marketingowych (System wymusi wypełnienie wszystkich pól przed przejściem do etapu 2-ego). Strona 7 z 26

8 Rysunek 11. Etap 1 (dane ogólne) zdolność pożyczkowa TAK WARUNKI KREDYTOWE DANE WNIOSKODAWCY PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU Po uzupełnieniu wszystkich pól należy wpisać pozostałe informacje we wniosku. W tym celu przechodzimy do kolejnego etapu wciskając przycisk Dalej. Jeżeli po wpisaniu danych Klienta i naciśnięciu przycisku Dalej wniosek nadal pozostaje na etapie 1(5), a numer PESEL jest podświetlony na czerwono, należy zwrócić uwagę na komunikat wyświetlający się nad nazwą pola, który informuje o przyczynie niemożliwości dodania wniosku dla danego Klienta. Istnieją następujące komunikaty: Nieprawidłowa wartość w oznaczonych polach komunikat oznacza, że numer PESEL Klienta został wpisany błędnie. Dodanie umowy niemożliwe z przyczyn niezależnych od Banku - komunikat oznacza, że dla osoby o takim numerze PESEL został już wprowadzony wniosek do Systemu Obsługi Finnasowej i wniosek ten został odrzucony przez Bank (status: Odrzucona). Wprowadzenie nowego wniosku dla danego Klienta, jest możliwe dopiero po 90 dniach od daty odrzucenia poprzedniego wniosku. Dodanie umowy niemożliwe Istnieją niezakończone umowy dla Klienta komunikat oznacza, że dla danego Klienta jest już wprowadzony wniosek do Systemu. Wniosek ten jest w trakcie Realizacji lub ma status Przygotowanie. Dodanie umowy niemożliwe Istnieją przeterminowane umowy na 1 etapie realizacji komunikat oznacza, że Użytkownik posiada w Systemie wnioski, które znajdują się na 1 etapie realizacji (status: Przygotowanie, Bufor), przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Dodanie umowy niemożliwe Istnieją przeterminowane umowy na 5 etapie realizacji komunikat oznacza, że Użytkownik posiada w Systemie wnioski, które znajdują się na 5 etapie realizacji (status: Decyzja Banku), a pierwsza promesa wystawiona dla nich, widnieje w Systemie dłużej niż 12 dni kalendarzowych. B.4. Dane Osobowe Kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji o danych osobowych Wnioskodawcy/Wnioskodawców: Dane osobowe (część jest uzupełniona z etapu 1); Posiadane telefony informacja na temat rodzaju telefonu posiadanego przez Wnioskodawcę oraz numer telefonu do Wnioskodawcy; UWAGA!!! Pola do wpisania numeru telefonu do Wnioskodawcy, pojawią się po wybraniu rodzaju telefonu posiadanego przez Wnioskodawcę (pole Posiadane telefony). Adres zameldowania/zamieszkania ważnym elementem na tym etapie jest uzupełnienie pola dotyczącego okresu zamieszkania pod aktualnym adresem. Koniecznie należy podać liczbę lat i miesięcy (w przypadku, gdy zaokrąglamy okres zamieszkania do pełnej liczby lat w polu dotyczącym miesięcy należy wpisać 0); Strona 8 z 26

9 UWAGA!!! W przypadku gdy adres zamieszkania jest różny od adresu zameldowania, należy w polu Adres zamieszkania inny od adresu stałego zameldowania? wybrać TAK, a następnie w wyświetlonych dodatkowych polach wpisać adres aktualnego zamieszkania. UWAGA!!!: W przypadku gdy Współwnioskodawcami są osoby nie będące małżeństwem, w momencie wprowadzenia adresu zameldowania i zamieszkania oraz danych lokalu dla jednego z Wnioskowadców, dane te są automatycznie kopiowane dla drugiego Wnioskodawcy. Rysunek 12. Etap 2 (Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców) (1) WYBÓR RODZAJU POSIADANEGO TELEFONU Rysunek 13. Etap 2 (Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców) (2) OKREŚLENIE CZY ADRES ZAMIESZKANIA JEST RÓŻNY OD ADRESU ZAMELDOWANIA PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU PRZEJŚCIE PDSUMOWANIA WPROWADZANIA WNIOSKU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚĆI WYPEŁNIENIA PÓL MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DO BUFORA Po uzupełnieniu danych na etapie 2, istnieje możliwość przejścia do kolejnego etapu wprowadzania wniosku (etap 3), poprzez naciśnięcie na przycisk ZATRUDNIENIE (nazwa kolejnego etapu). Partner ma na tym etapie dodatkowo możliwość: Strona 9 z 26

10 Sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych - w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, należy kliknąć na przycisk Sprawdź. W przypadku gdy którekolwiek z pól będzie wypełnione błędnie, nad tym polem wyświetli się na czerwono komunikat, informujący o błędach. W tym przypadku należy poprawić błędne pole. Cofnięcia się na wcześniejszy etap - w tym celu należy kliknąć na nazwę jednego z wcześniejszych etapów. Przejścia na kolejny etap - istnieje możliwość przejścia na wybrany kolejny etap, w tym celu należy kliknąć na nazwę jednego z kolejnych etapów. Przejścia na końcowe podsumowanie wniosku - naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje przejście na końcowe podsumowanie wniosku (wyświetlenie wszystkich danych wprowadzonych do wniosku). Anulowanie wprowadzenia wniosku - w przypadku rezygnacji z wprowadzania wniosku należy kliknąć na przycisk Anuluj. UWAGA!!! Anulowanie wprowadzania wniosku powoduje utracenie wszystkich niezapisanych danych. Zapisania wniosku do bufora - podczas wprowadzania wniosku istnieje możliwość przerwania wprowadzania wniosku oraz zapisania tymczasowo prowadzonych do tej pory danych, poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz do bufora. UWAGA!!!: Zapisania wniosku do bufora, jest to zapisanie tymczasowe bez sprawdzania błędów. Wniosku w buforze nie można przesłać do realizacji, aby móc tego dokonać należy wejść w edycję wniosku i zapisać go "normalnie" na końcowym podsumowaniu (Rysunek 19). Po zapisaniu danych do bufora, wniosek jest dodawany do listy umów ze statusem Bufor. W celu uzupełnienia danych we wniosku należy wejść w Realizację (ikona Realizacja ) a następnie kliknąć na przycisk Edytuj wniosek, znajdującą się pod polem Opis, w celu edycji wniosku. Po wyedytowaniu wniosku należy przyciskiem Dalej (znajdującym się w prawym, dolnym rogu widoku okna), przejść do etapu, na którym zakończyliśmy wprowadzanie danych do wniosku, a następnie uzupełnić wszystkie wymagane dane, w celu przejścia do kolejnego etapu wprowadzania wniosku. Strona 10 z 26

11 Schemat 1. Procedura zapisywania danych do bufora E T A P 1 EDYCJA DANYCH ZAPISANYCH W BUFORZE (POWRÓT DO WNIOSKU) 2 WYŚWIETLENIE ETAPÓW REALIZACJI UMOWY E T A P E T A P 3 UWAGA!!! Możliwość zapisywania danych do bufora istnieje na 2, 3, 4 i 5 etapie wprowadzania wniosku. Jeżeli wymagane pola zostały wypełnione przechodzimy do kolejnego etapu wciskając przycisk ZATRUDNIENIE (Rysunek 14). Strona 11 z 26

12 B.5. Zatrudnienie Etap 3 zawiera informację na temat zatrudnienia oraz dokumentów Wnioskodawcy/Wnioskodawców, stanowiących załączniki do umowy: Informacje o zatrudnieniu - W przypadku, gdy na etapie 1 zostało wybrane dodatkowe źródło uzyskiwania dochodów, pojawią się pola do uzupełnienia odnośnie dodatkowego zatrudnienia. Gdy na etapie 1 w polu: Dodatkowy dochód pozostanie brak, wyświetlą się jedynie pola dotyczące zatrudnienia podstawowego. Całkowity staż pracy - informacja na temat sumy lat (miesięcy), przepracowanych we wszystkich zakładach pracy, w ciągu całego okresu zatrudnienia Wnioskodawcy. Załączniki do wniosku - lista dokumentów Wnioskodawcy. Część z nich należy wybrać w zależności od sytuacji Wnioskodawcy/Wnioskodawców. Rysunek 14. Etap 3 (Dane o zatrudnieniu) (1) Rysunek 15. Etap 3 (Załączniki do umowy) (2) PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚĆI WYPEŁNIENIA PÓL MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DO BUFORA Strona 12 z 26

13 UWAGA!!! Po uzupełnieniu etapu Partner ma kilka możliwości: Sprawdzenia poprawności wypełnienia pól; Przejścia na etap wcześniejszy/kolejny; Przejścia na końcowe podsumowanie; Zapisania wniosku do bufora; Anulowania wprowadzenia wniosku (dokładny opis - punkt B.4. Dane osobowe ). W celu przejścia do kolejnego etapu należy kliknąć na przycisk DANE POZOSTAŁE. B.6. Dane pozostałe Na etapie 4 wprowadzamy: Informacje o pożyczce - informacja o przeznaczeniu pożyczki, o tym skąd wnioskodawca dowiedział się o ofercie CitiFinancial oraz czy wniosek jest składany po raz pierwszy (dotyczy sytuacji, gdy Wnioskodawca, w momencie składania wniosku, posiada inną pożyczkę w CitiFinancial); UWAGA!!! W przypadku gdy w polu Wniosek składany do CitiFinancial zostanie wybrana opcja kolejny raz, pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia: Numer rachunku pożyczki (nr rachunku pożyczki, którą Wnioskodawca aktualnie - na moment składania wniosku - posiada w CitiFinancial). Numer telefonu osoby do kontaktu - osoba do kontaktu nie może mieszkać pod tym samym adresem, co Wnioskodawca/Wnioskodawcy; UWAGA!!! W celu wpisania numeru telefonu osoby do kontaktu, należy w polu Posiadane telefony wybrać rodzaj telefonu posiadanego przez osobę do kontaktu. Rachunek bankowy i spłata pożyczki - numer konta osobistego Wnioskodawcy, na które mają zostać przelane środki z tytułu udzielonego kredytu. Informacje dodatkowe - informacja, czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych banku. Rysunek 16. Etap 4 (dane pozostałe) PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU SPRAWDZENIE POPRAWNOŚĆI WYPEŁNIENIA PÓL MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DO BUFORA UWAGA!!! Po uzupełnieniu etapu Partner ma kilka możliwości: Sprawdzenia poprawności wypełnienia pól; Przejścia na etap wcześniejszy/kolejny; Przejścia na końcowe podsumowanie; Zapisania wniosku do bufora; Anulowania wprowadzenia wniosku (dokładny opis - punkt B.4. Dane osobowe ). Strona 13 z 26

14 W celu przejścia do kolejnego etapu należy kliknąć na przycisk TABELA OBCIĄŻEŃ. B.7. Tabela obciążeń Na etapie 5 wprowadzamy informacje o obciążeniach, które posiada Wnioskodawca/Wnioskodawcy z tytułu innych kredytów i pożyczek. Po wybraniu rodzaju kredytu należy uzupełnić wszystkie informacje o tym kredycie oraz zaznaczyć czy kredyt ten ma podlegać konsolidacji czy też nie (pole Refinansowanie zadłużenia T/N ). Rysunek 17. Etap 5 (obciążenia) PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ETAPU SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚĆ POPRAWNOŚĆI ZAPISANIA DO WYPEŁNIENIA PÓL BUFORA UWAGA!!!: Jeżeli wybrane jest obciążenie, w danym wierszu muszą być uzupełnione wszystkie pozycje UWAGA!!!: W przypadku konsolidacji w tabelce musi być wypełniony przynajmniej jeden wiersz zaznaczony do refinansowania; w przypadku przeciwnym podajemy obciążenia bez oznaczenia do refinansowania. UWAGA!!!: Jeżeli Wnioskodawca/Wnioskodawcy posiadają więcej niż 8 kredytów należy je uzupełnić w polu poniżej tabeli, zgodnie z komunikatem wyświetlonym na ekranie. UWAGA!!! Po uzupełnieniu etapu Partner ma kilka możliwości: Sprawdzenia poprawności wypełnienia pól; Przejścia na etap wcześniejszy/kolejny; Przejścia na końcowe podsumowanie; Zapisania wniosku do bufora; Anulowania wprowadzenia wniosku (dokładny opis - punkt B.4. Dane osobowe ). W celu przejścia na kolejny etap (końcowe podsumowanie wniosku), należy kliknąć przycisk Zapisz. B.8. Sprawdzenie wniosku Po przejściu kolejnych etapów, przed zapisaniem wniosku, istnieje możliwość sprawdzenia jego poprawności. Zaleca się dokładne przejrzenie wprowadzonych danych w celu uniknięcia błędów, które mogą spowodować odrzucenie wniosku lub wydłużenie czasu jego realizacji. Jeżeli którekolwiek z pól zostanie wypełnione błędnie w górnym widoku okna pojawi się komunikat: NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ W OZNACZONYCH POLACH a nad polami, które zostały błędnie wypłnione pojawi sie na czerwono komunikat o rodzaju błędu. W celu poprawienia błędów należy wrócić do etapu, na którym zauważono błąd. W tym celu należy wcisnąć przycisk Wróć do etapu znajdujący się pod danymi wprowadzonymi na konkretnym etapie. Strona 14 z 26

15 Rysunek 18. Sprawdzenie wniosku część 1 POWRÓT DO WYBRANEGO ETAPU KOMUNIKAT O BŁĘDACH Rysunek 19. Sprawdzenie wniosku część 2 ZAPISANIE DANYCH WE WNIOSKU Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych oraz sprawdzeniu wniosku, wciskamy przycisk Zapisz, co powoduje zapisanie wniosku i pojawienie się jego na liście umów ze statusem Przygotowanie. Strona 15 z 26

16 Rysunek 20. Zapisany wniosek na liście umów WPROWADZONY I ZAPISANY WNIOSEK Strona 16 z 26

17 C. Procedura sprzedaży C.1. Etap 1 Przygotowanie wniosku Po zapisaniu danych wprowadzonych we wniosku, pojawi się on na liście umów, w module Umowy. Należy zauważyć, iż każdy nowy wniosek będzie posiadał status PRZYGOTOWANIE. Oznacza to, że nie został on jeszcze przesłany do Banku do weryfikacji. Rysunek 21. Lista umów STATUS UMOWY REALIZACJA W celu wysłania wniosku do realizacji należy kliknąć na ikonę Realizacja. Pojawią się kolejne etapy, jakie musi przejść umowa od momentu wprowadzenia do momentu zaakceptowania lub odrzucenia. UWAGA!!!: Aktualnie realizowany etap jest oznaczany charakterystyczną czerwoną obwódką. Rysunek 22. Etap 1 status Przygotowanie DRUKOWANIE WNIOSKU I OŚWIADCZENIA POLE TEKSTOWE PRZYCISKI OPERACYJNE Strona 17 z 26

18 Czynności, które musi wykonać użytkownik na etapie 1, aby wysłać wniosek do Banku: Wydrukować wniosek oraz oświadczenie klienta przed wysłaniem do Banku, należy bezwzględnie wydrukować wniosek oraz oświadczenie klienta i dać Wnioskodawcy/Wnioskodawcom do podpisania (przycisk Wniosek, Oświadczenie klienta); Przesłać w Systemie wniosek do Banku po wydrukowaniu i podpisaniu Wniosku przez Klienta, należy go przesłać w Systemie do Banku, w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych (przycisk Akceptuj etap). Dodatkowo na tym etapie istnieje możliwość: Edycji wniosku (poprawienia lub uzupełnienia danych zawartych we wniosku) Użytkownik przed wysłaniem wniosku do weryfikacji ma w każdej chwili możliwość edytowania wniosku (przycisk Edytuj wniosek ); Anulowania Wniosku w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, Partner ma obowiązek anulowania Wniosku już na etapie 1. W tym celu w polu tekstowym należy wpisać przyczynę rezygnacji, a następnie kliknąć przycisk Anuluj wniosek* ; Uwaga!!!: Jeżeli przy danym przycisku występuje znak (*), oznacza to że przed wykonaniem danej operacji w polu opis należy umieścić komentarz. Uwaga!!!: Jeżeli wniosek pozostaje na etapie 1 dłużej niż 7 dni kalendarzowych, następuje zablokowanie możliwości wprowadzania nowych wniosków do Systemu przez Partnera. Po przesłaniu w Systemie wniosku do Banku, zmieni się status wniosku na REALIZACJA oraz przejdzie on automatycznie do etapu 3. C.2. Etap 3 Weryfikacja wniosku Na etapie 3 wniosek jest weryfikowany w Banku pod względem poprawności i kompletności danych. Podczas weryfikacji status umowy zmienia się na WEJŚCIE DO BANKU. Jeżeli użytkownik chce zamieścić uwagę dotyczącą danego wniosku i chce by była ona informacją dla osób dokonujących weryfikację na kolejnych etapach realizacji umowy, należy w polu tekstowym wpisać treść uwagi a następnie kliknąć na przycisk Zapisz uwagi*. Porównując z poprzednim etapem można zauważyć, że w tej chwili widoczna jest tylko przycisk dotycząca uwag (przycisk Zapisz uwagi* ). Rysunek 23. Etap 3 Status Realizacja ZAPISANIE UWAG Strona 18 z 26

19 W przypadku, gdy osoba weryfikująca wniosek w Banku zauważy pewne nieścisłości lub błędy (literówki, braki w danych itp.) ma możliwość cofnięcia wniosku do poprawienia. Status wniosku zmieni się na DO POPRAWY. Jest to informacja dla Partnera, iż należy poprawić wniosek. W celu poprawienia wniosku należy wejść w Realizację (ikona Realizacja ) przy danym wniosku. Rysunek 24. Etap 3 Status Do poprawy INFORMACJA O BŁĘDACH EDYCJA WNIOSKU ORAZ PONOWNE WYSŁANIE DO REALIZACJI Pod polem tekstowym pojawiły się dwie dodatkowe przyciski (Edytuj wniosek* oraz Do realizacji* ). wysłania poprawionego wniosku do ponownej weryfikacji należy: W celu Poprawić lub uzupełnić wniosek przycisk Edytuj wniosek* ; Przesłać ponownie do weryfikacji - przycisk Do realizacji*. Należy pamiętać, iż przed wysłaniem w polu tekstowym wpisujemy komunikat o poprawieniu i/lub uzupełnieniu wniosku. Po wysłaniu poprawionych danych status wniosku zmieni się na DANE POPRAWIONE. Uwaga!!! Wyedytowanie wniosku na etapie 3 i zapisanie go do bufora powoduje, że wniosek ma status Bufor a pod polem tekstowym nie ma przycisku Do realizacji*. Aby była możliwość wysłania poprawionych danych, należy ponownie wyedytować wniosek a następnie zapisać go na końcowym podsumowaniu (przycisk Zapisz) Uwaga!!! Wyedytowanie wniosku na etapie 3 i zapisanie poprawionych danych powoduje, że wniosek ma status Przygotowanie. Aby zmienić jego status na Dane poprawione należy przesłać poprawione dane do Banku (przycisk Do realizacji* ). Strona 19 z 26

20 Rysunek 25. Etap 3 Status Dane poprawione KOMUNIKAT O POPRAWIENIU DANYCH Osoba w Banku otrzymując informację, że wniosek został poprawiony dokonuje kolejnej weryfikacji formalnej i w przypadku, gdy wniosek jest wypełniony prawidłowo dokonuje weryfikacji wniosku. W przypadku gdy weryfikacja wniosku jest negatywna Bank odrzuca wniosek a status wniosku zmienia się na ODRZUCONA WARUNKOWO (istnieje możliwość ponownego wprowadzenia wniosku dla tego Klienta) lub ODRZUCONA (nowy wniosek dla tego Klienta można wprowadzić ponownie do Systemu dopiero po upływie 90 dni od daty odrzucenia umowy). Uwaga!!! W przypadku gdy wniosek zostanie Odrzucony lub Odrzucony warunkowo na etapie 3, 4, 5, 6 i 7 realizacji a Partner nie posiada Wniosku i Oświadczenia Klienta, istnieje możliwość wydrukować Oświadczenie Partnera (oświadczenie o zniszczeniu dokumentów - dostępne na etapie 1 realizacji) i przesłania go do Centrali. Rysunek 26. Etap 3 Status Realizacja DRUKOWANIE OŚWIADCZENIA PARTNERA W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony poprawnie zostaje wysłany do etapu 4. Strona 20 z 26

21 C.3. Etap 4 Propozycja kredytowa Gdy wniosek znajduje się na etapie 4 ma on status REALIZACJA. Należy pamiętać, iż w momencie przesłania wniosku do tego etapu, nie ma już możliwości poprawienia wniosku. Rysunek 27. Etap 4 Status Realizacja Jest to etap, na którym analityk bankowy podejmuje decyzję kredytową. Jeżeli decyzja będzie negatywna status wniosku zmieni się na ODRZUCONA WARUNKOWO (istnieje możliwość ponownego wprowadzenia wniosku dla tego Klienta) lub ODRZUCONA (nowy wniosek dla tego Klienta można wprowadzić ponownie do Systemu dopiero po upływie 90 dni od daty odrzucenia umowy). Jeżeli decyzja będzie pozytywna zostaną wprowadzone warunki kredytowe (Promesa), a wniosek zostanie wysłany do etapu 5. Status zmieni się na DECYZJA BANKU (zarówno kwota kredytu jak i pozostałe parametry mogą różnić się od wnioskowanych). C.4. Etap 5 Podpisanie umowy pożyczki przez klienta Etap 5 jest wykonywany przez Partnera. Gdy status umowy zmieni się na DECYZJA BANKU, należy poinformować Wnioskodawcę o przyznaniu pożyczki na określonych przez Bank warunkach. Warunki te widoczne są na etapie 4 (propozycja kredytowa). Strona 21 z 26

22 Rysunek 28. Etap 5 Status Decyzja banku (1) PROMESA KREDYTOWA WARUNKI POŻYCZKI DODATKOWE KOMUNIKATY Rysunek 29. Etap 5 Status Decyzja banku (2) NUMER KONTA KLIENTA DANE DOT. KREDYTU KONSOLIDOWANEGO WYGENEROWANIE UMOWY Na tym etapie istnieje jeszcze możliwość poprawy ewentualnych błędów w numerze konta Klienta. W przypadku gdy przez Bank wymagana jest zgoda oraz podpis współmałżonka/współmałżonków Wnioskodawcy/Wnioskodawców, na etapie 5 pojawiają się dodatkowe pola (DANE MAŁŻONKA) do wypełnienia przez Partnera. UWAGA!!!: W przypadku gdy umowa zawiera kredyty konsolidowane, na etapie 5 pojawiają się dodatkowe pola do wypełnienia przez Partnera (Kredyt konsolidowany-dane). Są to informacje na temat konsolidowanych kredytów (nr rachunku, na który ma zostać spłacony konsolidowany kredyt; kwota do spłaty; numer umowy kredytowej). Ilość tych pól zależy od ilość konsolidowanych kredytów zaznaczonych przez Bank. W tym przypadku oprócz umowy automatycznie w Systemie zostanie wygenerowane oświadczenie Wnioskodawcy o kwotach pozostających do spłaty, które również należy przesłać do Centrali. Jeżeli klient wyrazi zgodę na zaproponowane warunki, należy uzupełnić wymagane dane i wygenerować umowę w Systemie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Zapisz dane udostępniania pożyczki i wygeneruj umowę. Po wykonaniu tego kroku, umowa pojawi się na liście dokumentów do wydrukowania (obok Regulaminu pożyczki i Oświadczenia o odstąpieniu). Po podpisaniu przez klienta wymaganych dokumentów należy przesłać je w Systemie do zatwierdzenia (przycisk Akceptuj etap* ). Równocześnie dokumenty papierowe powinny być wysłane pocztą do Centrali. Strona 22 z 26

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28 S E R W I S WWW-MKP EKSPRES PIENIĘŻNY PRZEKAZ POCZTOWY D OKUMENTACJA U Ż YTKOWA M ARZEC 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4 1.1. Sprawdzenie stanu realizacji przekazu/zlecenia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo