NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r."

Transkrypt

1 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja Ameryka, Prezydent USA, Mój Oświęcim, Remonty, Galeria pod WieŜą - powrót. Zachęcamy do odw iedzenia daw nego cmentarza, a obecnie Parku nad Rudą, gdzie we wspólnej mogile spoczyw ają pacjenci naszego szpitala, oraz Ŝołnierze radzieccy i niemieccy, którzy zginęli w czasie II Wojny Św iatowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie. Redakcja PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy

2 Str. 2 N AS Z BIUL E TYN L is to pa d r. Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla listopadowych Solenizantów przebywających w naszy m szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁU GA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedzie le i święta : godz i W tygodniu : codziennie o godz (oprócz czwartku), sobota godz i Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! Ks. Krzysztof Muras To juŝ dziesięć lat, jak Pieta namalowana przez pacjenta oddz. IX pana Michała G. czuwa nad spokojnym snem pacjentów naszego szpitala, którzy zginęli w czasie działań II wojny światowej. Ostatnie informacje uzyskane przez redakcję biuletynu wskazują, Ŝe w zbiorowej mogile moŝe być pochowanych ponad 850 osób. Posiadane przez nas informacje wskazują takŝe, iŝ w tym samym miejscu pochowani są Ŝołnierze radzieccy i niemieccy. W tym roku grupa pacjentów, wespół ze swym duszpasterzem ks. Krzysztofem, nawiedzając dawny cmentarz nad Rudą odmówiła dziesiątkę róŝańca w intencji zmarłych pacjentów, Ŝołnierzy, oraz więźniów oświęcimskich. Re dakcja ŚWIĘTYCH OBCOWANIE. I CO DALEJ? KaŜdy zadaje pytanie o wartość Ŝycia, ale ono jest uzaleŝnione od tego co będzie po śmierci, bo jak mówił św. Paweł: jeśli nie ma zmartwychwstania, to jedzmy, pijmy i uŝywajmy, ale jeśli Chrystus prawdziwie zmartwychwstał to i my zmartwychwstaniemy, a to juŝ nie przelewki, bo Ŝycie to zasługiwanie na wieczność. A co to wieczność? MoŜna ją poczuć, kiedy Ci z tamtej strony dają w róŝny sposób poznać swoje działanie i swoją obecność. Oni są wśród nas. Zobaczymy ich kiedy pozbędziemy się ciała, które nas ogranicza. I co wtedy? Niebo? Czyściec? Czy piekło? A gdzie to jest? Jest wśród nas, bo to nie miejsce, ale stan człowieka!!! I tak: Niebo stan człowieka, Ŝyjącego miłością BoŜą, zdolnego poświęcić się bezinteresownie dla innych. Piekło stan człowieka, który chce zniszczyć szczęście innych, które go wkurza i chce skoncentrować uwagę wszystkich na sobie, a tego nie potrafi zrobić. I stąd cierpienie wieczne!!! Czyściec stan człowieka, który nie jest doskonały w miłości i potrzebuje pomocy, by kochać jak Bóg idealnie. Potrzebują zbawienia. Zbawić moŝe tylko Bóg, dlatego moŝemy Go ofiarować. Zapraszamy Boga na modlitwie, Mszy św., czy w Komunii św. i ofiarujemy Go jest to intencja!!! Z tego tworzymy odpusty zupełne z ich warunkami. I jeszcze kilka myśli. - osoby w wieczności nie potrafią juŝ zasługiwać na niebo. Na tym polega cudowny plan Boga. Na ziemi organizujemy ludzi, którzy mając wiarę i miłość będą mogli pomóc. Im więcej tym lepiej. - im więcej ofiarujemy, tym bardziej stajemy się podobni do Boga zbawiającego ludzi. I o to teŝ chodzi Bogu, by ofiarując zbawienie innym samemu się zbawiać. Czynimy siebie i świat wokół siebie lepszym. A zatem: DO DZIEŁA!!! I śyczę POWODZENIA!!! Ks. Krzysztof Muras

3 N ASZ BIUL ETYN OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 26 Zwiedzanie Ziemi Str. 3 W poniedziałek rano poŝegnali się z Ŝyczliwym sobie personelem brunatnego niedźwiedzia, uzupełnili samochodową spiŝarnię, oraz udali się do stacji ładowania baterii, gdzie doładowali baterie pojazdu do pełna, czyli MJ, oraz zrobili jego przegląd. Przed nimi była długa, biegnąca przez bezludne obszary górskie droga i samochód musiał być sprawny. Wydostanie się z poza zasięgu półwyspu zajęło im półtorej godziny. Trzeba tutaj dodać, Ŝe droga nie była zakorkowana, moŝe właśnie dlatego, Ŝe był to poniedziałek, a nie niedziela wieczorem. Na szczęście nasi podróŝnicy nie lubili nocnej jazdy, a celem podróŝy było przede wszystkim zwiedzanie, a nie zaliczanie kolejnych odcinków. Niestety znowu musieli przebywać monotonne obszary górzystej Syberii. Atrakcją mogły być tutaj głównie zwierzęta, w tym na pewno oczekiwany przez Staszka tygrys syberyjski. Biegnąca tunelami i wysokimi mostami transsyberyjska autostrada nie sprzyjała raczej tego typu niespodziankom. Po trzech godzinach jazdy znaleźli się w miejscowości Sejmcan leŝącej nad rzeką Kołymą, którą tym razem przekraczali ze wschodu na zachód. Samo miasto nie stanowiło specjalnej atrakcji. Było po prostu zwykłym syberyjskim miastem o prostym zwyczajnym zabudowaniu. Góry wśród których się poruszali, były dość wysokie i niektóre z nich jak wynikało z mapy, grubo przekraczały wysokość dwóch tysięcy m.n.p.m. Jadąc dalej tą samą trasą na jednym z mostów Staszek krzyknął: Stój! Antek nie wiedząc, co się stało przycisnął pedał hamulca. Pojazd gwałtownie zahamował. Szczęśliwie Ŝe nikt nie jechał z tyłu, bo z pewnością przy tej szybkości doszłoby do stłuczki. Staszek odezwał się radosnym głosem: Popatrz na stok po lewej stronie przed wjazdem do tunelu. Antek spojrzał we wskazanym kierunku i rzeczywiście, pod górę wspinał się olbrzymi biały kot: Piękna sztuka, ale na przyszłość panuj nad emocjami, bo ten twój tygrys moŝe być ostatnim zwierzęciem naszej wyprawy. Staszek dokładnie sfilmował to piękne zwierzę, którego wielkość była imponująca. Musiał waŝyć dobrze ponad 300 kg. Przy tym poruszał się powoli, a jednocześnie dostojnie, tak jakby swoim ruchem chciał powiedzieć, Ŝe on tu jest królem. Gdy trofeum filmowe było gotowe, a oczy Staszka nasycone widokiem upolowanego i oczekiwanego zwierzęcia, pojazd ruszył w dalszą drogę. Po pewnym czasie Antek który miał juŝ dość prowadzenia pojazdu poprosił Staszka o zmianę. Ten tym razem bez większych oporów usiadł za kierownicą Sokoła. Huzar spał rozłoŝony na tylnim siedzeniu. O godzinie 18:45 samochód znalazł się w mieście Ust'Maja nad rzeką Mają, jedną z głównych dopływów Zeny, a po przeszło kolejnej godzinie jazdy wzdłuŝ rzeki Aldan, będącej z kolei dopływem Mai w docelowym mieście Cagda. Tym razem skorzystali ze zwykłego pensjonatu w domu państwa Buriaków, którzy za 5 GlobRubli od osoby, zapewnili im kolację, nocleg, oraz śniadanie. Po nakarmieniu Huzara rozejrzeli się trochę po mieście, które cechowała głównie niska i prosta zabudowa. Po godzinie wrócili do pensjonatu, gdzie zastali suto zastawiony stół i czy chcieli, czy nie chcieli, musieli się z właścicielami napić tutejszej wódki, która była prawdopodobnie fachowo zrobionym bimbrem. Wesoła rozmowa toczyła się prawie do północy, gdy bicie ściennego zegara przypomniało im, Ŝe jutro muszą wcześnie wstać. Tłumacząc się gospodarzom ze swojej sytuacji, poszli na górę do swojego pokoju. Przebrali się szybko do pidŝam i z solidnym szumem w głowie połoŝyli się do łóŝka. Antek jeszcze przed tym przypomniał sobie o nastawieniu zegara na godzinę 8:00. Następnego dnia obudzili się z mocnym bólem głowy. Wiesz co Stachu, nie moŝemy juŝ sobie pozwolić na tego typu eksperymenty. Wiadomo Syberia, ale przed nami długa droga. I jeszcze coś: Ŝadnego klinowania przy śniadaniu. Grzecznie, zjemy i spadamy. Tylko jak z takim bólem prowadzić samochód? spytał Staszek. Znajdziemy coś w apteczce i póki będzie łeb bolał, pojedziemy wolniej. Jeśli mamy jechać, to dopiero wtedy, jak łeb przestanie boleć. Godzinny spacer na świeŝym, ostrym powietrzu, powinien nas wyleczyć. Po tej krótkiej rozmowie, panowie zeszli na dół, gdzie gospodyni zrobiła im obfite śniadanie w postaci jajecznicy z boczkiem. O dodatkowym poczęstunku nawet nie wspominała. Powiedziała tylko, Ŝe wczorajsza rozmowa była bardzo ciekawa i Ŝe oni teŝ są fajni, bo inni pensjonariusze jakoś dziwnie odmawiają wspólnego wypicia tych kilku skromnych kieliszków. Przejdziemy się nad rzekę zagadnął Antek i razem wyszli ku rzece, która jak poinformowała gospodyni, płynęła w odległości 20 minut na północ od domu. Wiesz Antek ciekaw jestem, jakim sposobem inni są w stanie odmówić, skoro nam się mimo duŝych starań nie udało?. Są bardziej stanowczy, czego zresztą i sobie w przyszłości musimy Ŝyczyć. Skoro tylko znaleźli się nad rzeką Antek spojrzał w toń wody. Piękne ryby, prawdopodobnie jakaś odmiana łososiowatych. Gdyby było więcej czasu, to bym sobie połowił. Na szczęście mamy czasu niewiele i moŝesz sobie tylko pozaglądać, skwitował krótko Staszek i spojrzał jednocześnie na zegarek, na którym była godzina 9:15. Weźmiemy dwie tabletki od bólu głowy i jak dobrze pójdzie, to po nakarmieniu psa wyjedziemy jeszcze przed jedenastą. Huzar musi się wybiegać. Gdybyśmy o nim pamiętali, to juŝ by się wybiegał. Nie ma sensu się kłócić, jak wyjedziemy przed dwunastą i pojedziemy stałym rytmem bez zbędnych postojów, to po ośmiu godzinach powinniśmy być w mieście Cara, a stamtąd do Bajkału, jak kamieniem rzucił. C.d.n. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN L isto List pad opad r. r. Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest to święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc od momentu ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w roku 1937 i W latach podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i kaŝde inne przejawy polskości, było niemoŝliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez SłuŜbę Bezpieczeństwa. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 r. Jest to dzień wolny od pracy. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem moŝe być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). NaleŜy takŝe wskazać, iŝ 10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, a 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad podległym jej wojskiem. TakŜe tego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W czasie dyskusji pacjentów poruszającej powyŝsze zagadnienie, pojawiły się takŝe myśli związane z pojęciem wolności, np.: - wolność daje nam wolny wybór, - wolność jest dla mnie bardzo waŝna, wolność niesie radość, - wolność to Ŝycie, to praca, miłość i wakacje, - być wolnym, to znaczy móc wypowiedzieć swoje myśli, - wolność jest dla mnie posiadaniem wyzwolonego ciała i ducha od wszelkich ucisków zewnętrznych, - dla mnie wolność, to Ŝycie w wolnym kraju, - wolność w mowie i piśmie, - wolność daje mi moŝliwość wypowiedzenia moich słów, - wolność jest jak miłość, której nie rozumiemy, biorąc tak na zdrowy rozum, - wolność to prawo do wyznania, do prywatności i poglądów politycznych, - wolność wiąŝe się z suwerennym państwem, - wolność to moŝliwość decydowania o sobie, - Dzień Niepodległości to dzień szczęścia i radości. Redakcja Syreny Było lato, a w lecie, jak to w lecie, jeździmy po świeci. Jeździmy tam i dni spędzamy. MoŜe w morzu pływamy z Syrenami? Otaczały mnie swymi ogonami. Pływały zwinnie, pluskały, jak baletnice lub ptak na godach. Tylko, Ŝe wakacje się skończyły, a Syreny do swego królestwa powróciły. Tęsknię za nimi, co poranek. Jestem sam, lecz to nie był sen. Tylko ja o tym wiem i łódka, którą pływałem. Michał P. BIBLIOTEKA POLECA Wiadomo, Ŝe na jesienne długie wieczory najlepsza jest dobra ksiąŝka. Taką ksiąŝką jest niewątpliwie Klient Johna Grishama, autora takich hitów jak Firma czy Raport pelikana. Mark, jeden z bohaterów powieści, staje się przypadkowym świadkiem samobójstwa znanego adwokata. Przed śmiercią prawnik wyznaje jedenastolatkowi miejsce ukrycia ciała pewnego senatora ofiary głośnej zbrodni. Od tego momentu chłopca zaczynają ścigać morderca senatora, policja oraz FBI. Z pomocą przychodzi Markowi prawniczka Reggie Love. Czy uda im się stawić czoło władzom i mafii? Przekonajcie się Państwo sami. Zapraszam do Biblioteki! I.N.

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Zbiory kalafiorów z gospodarstwa ogrodniczego przy szpitalu. Szklarnia przyszpitalna.

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN L isto List opad 2013 r. r. Szybka pomoc w nagłych wypadkach Do napisania tego artykułu skłoniła mnie lektura jednego z wydań miesięcznika CKM. Na podstawie uzyskanych informacji, poniŝej przedstawiam jak na urlopie pomóc swojej dziewczynie, kiedy znajdzie się ona w nagłej potrzebie. MoŜe się to zdarzyć zarówno na urlopie w kraju, jaki i na zagranicznych wczasach. Oto jak pomóc w przypadku tonięcia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, Ŝe co roku na świecie topi się 450 tysięcy osób. Istnieje więc spore ryzyko, Ŝe i twoja luba zniknie nagle pod wodą. Co wtedy robić? NajwaŜniejsze, aby szybko - ale bezpiecznie - wyciągnąć ją z topieli. Jeśli nie czujesz się pewnie w wodzie, zapewnij sobie pomoc ratowników lub innych plaŝowiczów. Gdy nieprzytomna i nieoddychająca juŝ będzie na lądzie, unieś jej brodę do góry i wykonaj pięć wdechów ratowniczych (wdech jedna sekunda, wydech jedna sekunda ). Po pięciu wdechach ratowniczych pora na uciśnięcie klatki piersiowej. UłóŜ podstawę dłoni między piersiami dziewczyny ( czyli na mostku ), spleć palce i wyprostuj łokcie. Tak przygotowanym całym cięŝarem uciskaj szybko (ok razy na min) i mocno. Wykonaj naprzemiennie 30 ucisków i 2 wdechy. Gdy dziewczyna zacznie sama oddychać, ułóŝ ją na boku niewaŝne, czy lewym, czy prawym. Fachowo wykonuje się to poprzez odpowiednie ułoŝenie rąk oraz nóg pacjentki. W stresie pewnie zapomnisz całego układu, więc pamiętaj tylko, Ŝe: ciało powinno być ułoŝone stabilnie i tak, by zapobiec uciskowi na klatkę piersiową. Po ułoŝeniu panny na boku odchyl jej głowę i sprawdzaj, czy oddycha. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jej stanu dzwoń po pogotowie. Kolejnym nagłym zdarzeniem na urlopie i nie tylko, moŝe być zatrucie pokarmowe. Wakacyjna choroba powszechnie znana jako klątwa faraona dotyka jakby inaczej częściej kobiety niŝ męŝczyzn. Chcesz ratować swoją lubą? UłóŜ ją na boku z podkurczonymi nogami to zmniejszy napięcie mięśni brzucha i ułatwi oddychanie. Zapewnij jej takŝe duŝo wody mineralnej (by zapobiec odwodnieniu i niedoborom elektrolitowym) oraz miskę na wypadek wymiotów. JeŜeli panna biega do łazienki częściej niŝ raz na dwie godziny, idź do apteki i po konsultacji z farmaceutą kup lek przeciw biegunce. Jednym z częstych nagłych wypadków jest przegrzanie. Zamiast jak ty siedzieć w barze, twoja kobieta leŝała na plaŝy, a teraz boli ją głowa, ma gorączkę i opuchnięte stopy? Najpewniej padła ofiarą przegrzania (nazywanego udarem słonecznym). UłóŜ ją z lekko uniesionymi nogami i nakryj mokrym ręcznikiem. By zapobiec zaburzeniom elektrolitowym, podawaj jej wodę mineralną i bogate w jony, soki owocowe (np. pomidorowy). W przypadku braku poprawy, skonsultuj się z lekarzem. UwaŜam, Ŝe te praktyczne porady mogą się przydać wielu z nas. I to nie tylko męŝczyznom ale równieŝ kobietom, którym moŝe się zdarzyć rola ratownika. Pomagając w nagłym przypadku, moŝemy wyręczyć zawodowych ratowników czy teŝ lekarzy. Oni mogą przecieŝ być potrzebni gdzie indziej, ratując inne Ŝycia. WciąŜ przecieŝ wielu ludzi nie wie jak ratować innych. Piotr Załuski Moja Ameryka Pewnego dnia moja babcia Lidzia przyjechała odpocząć do Stanów Zjednoczonych. Od razu byłem pewny, Ŝe to ja będę miał zaszczyt pokazać babci Lidzi uroki Kolorado. Wieczorem wziąłem babcię do miasta, aby pokazać jej ulubione przeze mnie rzeźby z lodu. Wszystkie były bardzo piękne, przedstawiały zamki, łabędzie, niedźwiedzie gryzli itp. Impreza była super, wszędzie świeciły kolorowe światła. KaŜdy posąg świecił na inny kolor. Posągi były robione przez osoby z wielu krajów. Babcia Lidzia szybko zauwaŝyła takŝe flagę Polski. Przy jednej z rzeźb oczywiście kazała sobie zrobić zdjęcie. Następnego dnia rano chciałem babci Lidzi pokazać inne miejsce, które bardzo mi się podobało. Więc rano zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy się i pojechaliśmy. Droga była długa, ale góry między, którymi jechaliśmy były tak piękne, Ŝe podróŝ była przyjemna. No poza zatrzymywaniem się co chwile aby robić zdjęcia, bo babci co chwilę coś się podobało ha, ha. W połowie drogi zatrzymaliśmy się, gdyŝ chciałem pokazać babci mały, ale bardzo ładny wodospad. Byliśmy tam dobre pół godziny i pojechaliśmy dalej w góry wspinając się coraz wyŝej, by dotrzeć na samą górę Elbert na wysokość 4399 m. Chciałem pokazać babci, gdzie Góry Skaliste stanowią dział wodny pomiędzy zlewiskiem oceanu Spokojnego i oceanu Atlantyckiego. Dojechaliśmy jak najdalej się da samochodem. Dalej musimy iść pieszo przez dobre 40 min. Dotarliśmy na miejsce trochę zmęczeni,. ale widoki były tak piękne, Ŝe zmęczenie szybko przeszło. Widzimy piękne jezioro, a dookoła piękny las. Przed jeziorem stała tablica z informacją Ŝe jezioro jest zlewiskiem oceanu Spokojnego i oceanu Atlantyckiego. Zrobiliśmy parę zdjęć i wracaliśmy z powrotem - szkoda bo jest tam naprawdę ładnie. Kamil Cichowski

7 N ASZ BIUL ETYN Z PRACOWNI ARTETERAPII Str października wybraliśmy się z pacjentami reprezentującymi ZOL e naszego szpitala, szlakiem rybnickich wystaw. Pierwszą była wspaniała wystawa w Muzeum p.t. Przez dziurkę od klucza, będąca kolekcją domków dla lalek. A oto odczucia jednej z podopiecznych oddziału V a, pani Danuty: Salon sukien ślubnych, poczta, zakład krawiecki, apteka, sklep, kuchnie, salony, łazienki i pokoje - wszystkie to wyposaŝone w najdrobniejszych szczegółach, wyglądały tak, jakby czas się tam zatrzymał, a dziewczynka, która się nimi bawiła, wyszła na chwilę. Misterne kubeczki, szafeczki, lampki, półki, stoliki, mebelki, kominki, pokój z łóŝkiem, gdzie spała mała lalunia, sypialnia, to to co mnie najbardziej urzekło. Druga wystawa była wystawą bajkowych ilustracji w Bibliotece miejskiej. Pani Danuta pisze tak na ten temat: Ze świata lalek, przenieśliśmy się w świat bajek Andersena. Królowa śniegu, KsięŜniczka na ziarnku grochu, Dziewczynka z zapałkami, Świniopas, spoglądały na nas z przepięknych obrazów. W bibliotece zwiedziliśmy równieŝ wystawę fotografii i ceramiki artystycznej DPS w Rybniku. Były to piękne rękodzieła - mozaiki, anioły, witraŝe, ciekawe w swoich kolorach i kształtach. Z Biblioteki przenieśliśmy się na kolejną wystawę do Teatru Ziemi Rybnickiej. Tym razem była to wystawa znanego artysty plastyka Krzysztofa Dublewskiego p.t. Akwarela, Realizm, Ilustracja. Piękno i kolorystyka wystawionych akwareli, a jednocześnie realizm zabytków Rybnika i okolic. Wycieczkę szlakiem rybnickich wystaw, zorganizowali pacjentom terapeuci: p. BoŜena Gwiazda - Wróblewska z oddz. Va, p. Joanna Zimończyk z oddz. V, p. Dominika Malina z oddz. XI a, oraz p. Aleksander Czekański z oddz. II a i moja skromna osoba. Danuta Musioł terapeuta Zdjęcia zaczerpnięto z folderu poświęconego wystawie, którą przygotowała pani Aneta Popiel - Machnicka

8 Str. 8 Galeria Pod WieŜą N ASZ BIUL ETYN Geometria na psychorysunku Podstawowe figury geometryczne, były tematem zakończonego psychorysunku, jaki w ramach działalności Galerii pod WieŜą, odbył się gościnnie w sali Klubu Pacjenta. Pacjenci zmierzyli się z geometrią koła, kwadratu i trójkąta. Figury geometryczne od dawna istnieją, jako waŝne znaki komunikacji w kulturze i sztuce. Człowiek opowiadał o otaczającym świecie, sprawach cielesnych i duchowych. Uczestnicy zajęć równieŝ mieli coś do powiedzenia - rysowania na te tematy. WyraŜali swoje fantazje, radości, lęki Próbowali analizować swoje emocje w dialogu z terapeutą. W zajęciach wzięło udział 51 pacjentów. Powstały 134 prace. Dokonano prezentacji 24 prac spośród nich, które zostały wystawione w Galerii, oraz w Klubie Pacjenta. Pacjenci mogli oddać swój głos na wybrany przez siebie rysunek. Kryterium jakim się kierowali głosujący naleŝało do nich samych. Najwięcej głosów zostało przyznane pracy Koło, autorstwa pana Tomasza S. Pracę tą moŝna oglądać w Galerii pod WieŜą. Gratulujemy Terapeuta Bogusława Jaworska - Zniszczoł Druk przestrzenny (3D) Większość otaczających nas przedmiotów została wykonana za pomocą tradycyjnych metod obróbki materiałów. Jednak istnieje inna metoda wytwarzania materiałów czyli druk 3D. JuŜ w 1984 roku opracowano jedną z pierwszych technik druku przestrzennego stereolitografie (SLA). Jednak jest ona zbyt droga do uŝytku masowego. Inną techniką jest SLS czyli syntetyczne spiekanie laserowe. Polega ono na nanoszeniu warstw proszku tworzywa sztucznego i spiekaniu ich za pomocą lasera. Ta metoda pozwala na tworzenie bardzo wytrzymałych konstrukcji o cienkich ściankach. Plusem tej technologii są niskie koszty eksploatacji zaś minusem wysokie ceny komponentów maszyny oraz konieczność przygotowania odpowiedniego zaplecza do pracy z pylącym materiałem. A drukarka 3D dla zwykłego Kowalskiego czy istnieje coś takiego? OtóŜ okazuje się Ŝe tak. Dzięki uwolnieniu patentów na druk przestrzenny powstał projekt FFF (Fused Filament Fabrication) dzięki któremu moŝna tworzyć drukarki 3D w cenie do 1000 euro. Na bazie projektu na polskim rynku powstało kilka projektów drukarek 3D jak chociaŝby Golem 3D. UwaŜam, Ŝe drukarki 3D, to wybawienie dla majsterkowiczów, którzy mogą na bieŝąco dodrukowywać sobie brakujące elementy. Coś niesamowitego! Leszek Prezydent USA Prezydent Obama wrócił z wakacji, które spędził jak co roku na atlantydzkiej wyspie Martha's Vinneyard, u wybrzeŝy Massachusetts, kurorcie zamieszkałym przez gwiazdy i celebrytów. Rezydencja w której wypoczywała rodzina prezydenta jest warta 7,6 miliona dolarów, a wynajął ją jeden ze sponsorów kampanii prezydenckiej Obamy. Rezydencja leŝy na działce wielkości 9,5 ha ze wspaniałym widokiem na ocean. Koszt ośmiodniowego pobytu to prawdopodobnie tys. dolarów za co zapłacili państwo Obama. Agentom Secret Service wynajęto 75 pokoi w tutejszych hotelach. Jak wyliczył Daily Mail 8 dni wypoczynku Obamów mogło kosztować 2 miliony dolarów. Czy w dobie kryzysu koszt wakacji głowy państwa powinien być taki wysoki? CóŜ urlop kaŝdemu się naleŝy, a zwolennicy prezydenta ripostują, Ŝe Obama nie moŝe tak po prostu zanocować w przydroŝnym hotelu. Pewnie mają rację. A gdzie był na wakacjach prezydent Komorowski? Aramis

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Cierpienie Umieramy wszyscy za własne grzechy, nigdy za nie swoje. Cierpiąc zastanawiam się ile ich musiałem popełnić skoro koszmar nie ustaje. To tajemnica tego, co z diabłem wgrywa w pokera. Moje Ŝycie Siekierka śycie bez problemów, to nie Ŝycie. I proszę Ŝeby nie była taka surowa moja kara, Choć na nią zasługuję. Źle postąpiłem swoim zachowaniem, naduŝyłem waszego zaufania i nie wiem co dalej mam robić w swoim nieudanym Ŝyciu, które jest takie marne. U mnie nie tak najlepiej. Czemu? śe tak zawiodłem, Ŝe serce mi płacze. Dariusz z ZOL JuŜ dawno JuŜ dawno z drzewa zŝółkły spadał liść. Tęskniąc za Tobą, coś gna, kaŝe mi iść. A świat jest zły ocean nas rozdzielił. Muszę tak Ŝyć, jakbyś była moim snem. Świat rzucił nas, jak na rozstaje dróg. Wiem, Ŝe zapomnieć Cię nie będę mógł. Miłość jesiennym kwiatem kwitnie, A serce tak trzepocze, jak zaplątany w sieci ptak. ChociaŜ śnieg, jak srebro skrzy się, Widzę Twa twarz, Twe oczy, a w oczach łzy. KsięŜyca blask swym złotym szlakiem łączy. Miłość mocniejsza jest nad śmierć. Władek Melski Uczucie Niech ten romans nadal trwa, Niesie radość i wesele, W czasie słonecznego dnia, Niech miłości będzie wiele. Bo miłość góry przenosi, Daje wiarę i nadzieję. I o wzajemność prosi, Niech z miłości oszaleję. Mam protekcję u Erosa i Amora, Mój błogi stan mnie ciągle zadowala. Gdy natłok myśli przychodzi pora, Wtedy uczucie się we mnie wyzwala. Małgosi Jesteś dziewczę kruche, jak muszelka. Głos masz miły, Lecz cichutki, jak wróbelek. Lubisz chleb, który daje Ŝycie. Mało się uśmiechasz, Jakbyś została bardzo skrzywdzona. Ja Cię rozumiem i kocham, Córeczko. Ciemny las Józef Zubrzycki Renata Gołas Gdzieś w oddali słychać głos, Cichy głos. KtóŜ to moŝe być? Czy to moŝe szum drzew w lesie rozbrzmiewa? MoŜe to sarna wpadła w sidła i nie umie z nich wyjść? Nie! To ciemny las. Wioletta B.

10 Str. 10 N ASZ BIUL ETYN Remonty W wielu oddziałach naszego szpitala, a takŝe budynku administracji, zakończyła się wymiana grzejników centralnego ogrzewania. Dobiegają końca prace przy wymianie okien, oraz poszyciu dachów wielu budynków szpitalnych. Przy wielu niedogodnościach, jakie z pracami remontowymi są związane, pacjenci podkreślają zauwaŝalną róŝnicę w codziennym funkcjonowaniu, albowiem w zajmowanych pomieszczeniach nie ma przeciągów, jednak nie jest tak ciepło, jak się tego spodziewano. CóŜ, tak zwane drykle, które zapewnie od przeszło wieku były uŝywane do otwierania okien, przeszły do historii. Nowe okna, to nowe otwarcie Redakcja To mnie kręci W dzisiejszym wydaniu biuletynu pragnę przedstawić samochód, który pojawi się w sprzedaŝy w przyszłym roku. Samochodem tym jest Subaru WRX. Auto to będzie kolejnym wcieleniem sportowego Subaru. Oprócz sprzedaŝy cywilnych jednostek będzie przygotowanych pojazdów do rajdów samochodowych. Samochód ten wygląda sportowo tzn. jego bryła nadwozia jest zwarta i muskularna, o ładnie przepływającej linii nadwozia. Samochód będzie posiadał silniki o mocy od Km, a prędkość będzie wynosiła 250 km/h. Osobiście przyznaję, Ŝe będzie to udany model marki Subaru. Adam Węgrzyn Ciekawostki z armii Czy Stefan Batory zdobył Psków? Niestety nie zdobył, ale posłuchajmy. Armia polska liczyła aŝ 47 tys. Ŝołnierzy i oblegała potęŝnie umocnione miasto od 8 września 1581 r. do 6 lutego 1582 r. tj. 6 miesięcy, ale opanować go nie zdołała. Najlepiej poszło nam w pierwszym dniu bitwy, gdyŝ dzięki naszej artylerii udało się wybić dwie niewielkie wyrwy w murach. Atakujący, którym udało się wedrzeć przez nie, zdołali zawiesić na dwóch wieŝach królewskie sztandary. Armia rosyjska broniła się jednak zawzięcie, wzywali nawet na pomoc siły nadprzyrodzone ihumen Tichon pojawił się na murach z ikoną Matki Boskiej i relikwiami miejscowego świętego. Duch obrońców wzmocnił się tym i ruszyli oni do kontrataku. Wyrwy były jednak niewielkie by pomieścić uciekinierów i spieszących z odsieczą. Po czterech godzinach walki Batory zarządził więc odwrót. Następnego dnia rano rada wojenna postanowiła, by dalej prowadzić ostrzał, aby powiększyć wyrwy w murach. Przeprowadzono w tym celu kilkadziesiąt salw armatnich, ale niestety to było wszystko, gdyŝ skończyły się im kule armatnie. Potem nadeszły mrozy i nasz władca wraz z częścią wojska wycofał się na Litwę. Następnie nuncjusz apostolski podjął się mediacji między dwoma zwaśnionymi stronami co przyniosło w efekcie rozejm podpisany w Jamie Zapolskim. Polska nie wyszła na tym ze stratą lecz z korzyścią, gdyŝ Rosjanie oddali Polakom Inflanty, które zagarnęli wcześniej. W tej właśnie sprawie Batory złoŝył zbrojną wizytę u naszych sąsiadów. Szymek Mój Oświęcim Oświęcim to miasto bardzo małe, jednak na świecie dobrze znane. Wychowałem się w Oświęcimiu od małego szkraba, przebywałem na boiskach lub w pizzerii. MoŜna się tu dobrze zabawić bez uŝywek, alkoholu, narkotyków. Trzeba być męŝczyzną, Ŝeby odwiedzić i zwiedzić Muzeum Auschwitz, albo zamek w górze miasta. W muzeum mają duŝe baraki z włosami, garnkami, okularami, wszystkim tym z czym przyszli ludzie przybywający do tego strasznego miejsca. Zamek otoczony rzeką Sołą i wałami liczącymi 6 metrów wysokości, został odnowiony w 2011 roku. Większość mojej rodziny mieszka w Oświęcimiu. Zawsze co roku 2-3 września są w moim mieście imprezy na stadionie Unii Oświęcim, są fajerwerki i duŝo ciekawych osób i zespołów. Gdy nadchodziła zima, to zawsze budowaliśmy fortecę, albo iglo. Nasze miasto pobudza. Jest tu galeria handlowa, duŝe kino i KFC, wszystko do kupy zebrane. Oczywiście to miasto próbuje się wybić, coraz wyŝej. Latem, gdy jest ciepło to szykujemy sobie kiełbaski lub grilla. Gramy często w piłkę, kosza, ręczną, siatkówkę, jeździmy na Kruki, gdzie pływamy i opalamy się. Bawimy się jak najlepiej, jak natura na to pozwala, kiedyś były to rowery, teraz jeździmy autami. Dorośliśmy więc próbujemy korzystać z danego nam Ŝycia. Adrian

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna Rybnik, ul. Szafranka 7 (pierwsze piętro) Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Szpital Psychiatryczny Klub Pacjenta Czynny codziennie od Szpital Psychiatryczny Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 Budynek oddz. XX tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) Poniedziałek - czwartek od 7.25 do Piątek od 7.25 do Str. 11 CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN Nie michałki Prawda bywa słuszna i dobra Fryzura lub ssak z małą trąbą 2. Hit Paula Anki 3. Epoka Wiwaldiego 4. Inaczej kichnięcie 5. Japoński samochód osobowy 6. Z niej kasza gryczana 7. Kobiecy czar 8. Łotewski likier 9. Prawnik w firmie 10. Spiekota, upał śycie jest drogą na co dzień. Dobroć Boska jest nadzieją dla ludzi zagubionych. Bóg mówi do nas poprzez czas w którym Ŝyjemy. Kto wierzy w Boga, wyzdrowieje. Michał P. Sport Moją ulubioną druŝyną piłkarską jest Ruch Chorzów, który aktualnie znajduje się w środku tabeli Ekstraklasy. Oglądam ich mecze w telewizji. Jednak wcześniej kibicowałem na stadionie. Na mecze jeździłem z grupą ok. 20 fanów tego zespołu. Ubrani byliśmy w biało niebieskie szaliki, które są barwami Ruchu Chorzów. Przed meczem zawsze spotykaliśmy się w pubie, aby wypić po piwku dla lepszego nastroju. Śpiewaliśmy teŝ piosenki klubowe ze śpiewników zakupionych w Internecie. W drodze na stadion spotykaliśmy innych kibiców i wspólnie szliśmy na mecz. W czasie drogi zawsze eskortowała nas policja, aby nie doszło do bijatyk z kibicami przeciwnej druŝyny. Czasami jednak zdarzały się burdy przed stadionem i na samym stadionie. Zaczynały się one od słownych zaczepek, następnie rzucano krzesełkami, butelkami i racami. Starałem się unikać takich sytuacji. Aktualnie Ruch Chorzów przeŝywa kłopoty finansowe, przez co moŝe spaść do niŝszej ligi. Aby się przed tym uchronić sprzedaje posiadane nieruchomości, sprzedał teŝ firmę Reporter. PZPN zastosował wobec klubu nadzór finansowy, przez co Ruch nie moŝe kupować nowych zawodników, a wynagrodzenia miesięczne piłkarzy nie mogą przekraczać 15 tys. zł. Przez kłopoty finansowe klub traci prestiŝ i zaufanie kibiców. Ruch sprzedał Artura Sobiecha, grającego w ataku, który był kluczowym zawodnikiem. ZauwaŜam, Ŝe zespół gra duŝo słabiej i grozi mu nie utrzymanie się w Ekstraklasie. Pomimo trudności klubu, jestem sercem z druŝyną. Kuti Uśmiechnij się! Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby. - Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową szosą. Oto nagroda pienięŝna od firmy budującej drogi! Obok pojawia się reporter i pyta: - Na co wyda pan te pieniądze? 11. Imię Armstronga (tego od 11. Imię Armstronga (tego od trąbki) trąbki) 12. Pokarm nieba 12. Pokarm z nieba 13. Owacje 13. Owacje 14. DuŜe miasto Iraku 14. DuŜe miasto w Iraku 15. Powód zbrodni 15. Powód zbrodni 16. Po deszczu droga Po deszczu droga Prowadzi pług 17. Prowadzi pług Janusz Janusz - No cóŝ - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię prawo jazdy... śona kierowcy z przeraŝeniem: - Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi Ŝartować, gdy za duŝo wypije! W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tyłu dziadek i widząc policjanta zauwaŝa: - A nie mówiłem, Ŝe skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy! Michał Plus NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcy jny: Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Michał, Sebastian, Shadow, Szymek, Janusz, A dam Węgrzy n, Kuti, A ramis, Adrian, Kamil Cichowski. Druk: Maciej Frydecki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. naszbiulety wydanie internetowe - www. psy chiatria.com

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój,

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

MITYNG. B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a NUMER 01/67/2003 STYC ZEŃ 2003

MITYNG. B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a NUMER 01/67/2003 STYC ZEŃ 2003 16 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE ul. PONIATOWSKIEGO 26 SZPITAL WOJEWÓDZKI INTERGRUPA AA

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Brutalny mord w melinie! Zabili 52-latka, bo miał długi?

Brutalny mord w melinie! Zabili 52-latka, bo miał długi? KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 17 MAJA (CZWARTEK) W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ 10 maja 2012 rok 4 nr 156. Nakład: 7100 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 W NASZYM OBIEKTYWIE: CENA

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Zrujnują nasze portfele!

Zrujnują nasze portfele! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 4 KWIETNIA (CZWARTEK) 28 marca 2013 rok 5 nr 201. Nakład: 7400 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA 1,80 zł w tym 5% VAT W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY

Bardziej szczegółowo

POLICYJNY POŚCIG PRZEZ POLA. Sceny jak z gangsterskiego filmu rozegrały się 25 lipca wieczorem w Pieszkowie i okolicznych wsiach.

POLICYJNY POŚCIG PRZEZ POLA. Sceny jak z gangsterskiego filmu rozegrały się 25 lipca wieczorem w Pieszkowie i okolicznych wsiach. MRÓZ SPOSOBEM NA DŁUGOWIECZNOŚĆ Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 9 sierpnia 2012 BEZDOMNI DAJĄ IM POPALIĆ POLICYJNY POŚCIG PRZEZ POLA Prywatne toalety

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki Zdobądź dźs sprawność ćfin finansową nso ąz Fortuną! Kampania wyborcza rozpoczęta Tygodnik Lokalny 3 9 kwietnia 2013 r. nr 14/1123 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej Jezus przychodzi do nas Przewodnik metodyczny Jezus przychodzi do nas Klasa II szkoły podstawowej Kielce 2009 Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-12-02/9-1,

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Skąpani w ulewie i w pełnym słońcu

Skąpani w ulewie i w pełnym słońcu Nr 7(70) Lipiec 2013 ISSN 1898-0791 ISSN gazeta 1898-0805 bezpłatna Nakład 8.000 egz. GŁOS PROSZOWICKI miesięcznik regionalny Bezpłatne ogłoszenia na stronie www.glos24.pl proszowicki gazeta bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci PolonijneTM

Wiadomosci PolonijneTM Wiadomosci PolonijneTM Polonia - grupa osób zachowujących poczucie łączności z Polską bez względu na kraj urodzenia czy znajomość języka Thunder Bay, Ontario, Kanada MIESIĘCZNIK NIEZALEŻNY Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety.

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety. www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 02 68 luty 2014 r. www.prestizszczecin.pl Kochajmy się! Afrodyzjaki, perfumy, gadżety Kozdra & Baczulis Skazani na sukces Maciej Dobromilski O podróżowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska jest najważniejsza

Polska jest najważniejsza P POLISH a n o r a m a Niezalezny magazyn kulturalny Independent Cultural Magazine POLSKA VO L. 1 8, N O 6 ( 2 0 0 ) J U N E / C Z E RW I E C 2 0 1 0 Polska jest najważniejsza W czerwcu, a dokładnie 20

Bardziej szczegółowo

teoria z Praktyką dworce W PakIecIe trzech tenorów rekord kajetanowicza związkowcy o szpitalu

teoria z Praktyką dworce W PakIecIe trzech tenorów rekord kajetanowicza związkowcy o szpitalu trzech tenorów rekord kajetanowicza związkowcy o szpitalu Nr 43 (1091) 25 października 2012 r. 2,10 zł (w tym 5% Vat) Nakład: 1350 egzemplarzy ISSN 1231-9651 Pażdziernikowy popas. teoria z Praktyką Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie miesięcznik bezpłatny nr 01 59 kwiecień 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Łona & Webber Złote Chłopaki Za co kobiety pokochały Christiana Greya? Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Wojtek Brzeziński Kaligula

Bardziej szczegółowo

prąd pod UE - PROJEKT PILOTAśOWY Paweł Chojecki idź RZĄDU ŚWIATOWEGO? 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: TYLKO Z D R O W E RYBY

prąd pod UE - PROJEKT PILOTAśOWY Paweł Chojecki idź RZĄDU ŚWIATOWEGO? 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: TYLKO Z D R O W E RYBY 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: UE - proj. PilotaŜowy P. Chojecki. 1 Zakończyły się igrzyska M. Waszak.. 2 Eurobiurwy i...m. Miąsik 2 Wychodzenie z komunizmu - St. Michalkiewicz 3 Płacić

Bardziej szczegółowo

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04 reklama 01 reklama 02 reklama 04 reklama 03 reklama 03 M a s z p r a w o w i e d z i e ć W S Z Y S T KO! K r z y s z t o f Tu r z a ń s k i w w w. p i e k a r y. b l o o g. p l Zdrowie Uroda Relaks Profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

W WATYKANIE TRWA REHABILITACJA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYDAŁ JEZUSA OPRAWCOM s. 10

W WATYKANIE TRWA REHABILITACJA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYDAŁ JEZUSA OPRAWCOM s. 10 www.metro.gazeta.pl Piątek niedziela 20 22 stycznia 2006 Nr 763 nakład 920 tys. Dziennik bezpłatny W WATYKANIE TRWA REHABILITACJA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYDAŁ JEZUSA OPRAWCOM s. 10 WYTNIJ KUPON oferuje " CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 2 STYCZNIA 2014 (CZWARTEK) 19 grudnia 2013 rok 5 nr 239. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ CENA 1,80 zł

Bardziej szczegółowo