FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie"

Transkrypt

1 FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie Międzynarodowe badanie ING na temat na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Styczeń 2013

2 O badaniu Finansowy Barometr ING: cykliczne badanie Grupy ING przeprowadzane w kilkunastu krajach na całym świecie na bada zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie co kwartał koncentruje się na innym obszarze finansów Piąta edycja badania została przeprowadzona w 14 krajach: Polska, Austria, Francja, Włochy, Belgia, Wielka Brytania, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Słowacja, Turcja, Rumunia Metodologia: n= (PL=1001) czas: 8 22 listopad

3 Polak oszczędzający - w środku europejskiego peletonu Blisko trzy czwarte Polaków deklaruje, że ma oszczędności (72%). Plasuje nas to dokładnie w środku europejskiej stawki, wyprzedzamy m.in. Niemców (71%). Najwyższy odsetek osób posiadających oszczędności odnotowano w Luksemburgu (89%) i Holandii (81%), a najniższy w Rumunii (52%). 89% Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek oszczędności? 85% 81% 79% 76% 75% 74% 72% 72% 72% 71% 71% 67% 65% 64% 61% 55% Luksemburg Holandia Austria Francja Włochy Belgia Wielka Brytania 52% Polska Hiszpania Niemcy Czechy Słowacja Turcja Rumunia 3

4 Zdyscyplinowany wysoka skłonność do oszczędzania Wśród wszystkich badanych państw, Polska uzyskała najwyższy odsetek osób, które obecnie odkładają dodatkowe środki pieniężne, aby zwiększyć swoje oszczędności. Co piąty Polak (21%) oszczędza regularnie. Czy obecnie odkłada Pan/Pani dodatkowe środki pieniężne aby zwiększyć swoje oszczędności? 85% 75% 84% 81% 79% 77% Osoby odkładające środki 73% 72% 71% 69% 65% 64% 62% 61% 61% 63% 56% 53% 55% 45% 57% 45% 21% 25% 28% 24% 49% 47% 61% 61% 46% 49% 46% 48% 39% 22% 21% 19% 21% 12% 11% 13% 15% 9% 6% Tak, regularnie Tak, od czasu do czasu 4

5 Polak gotowy na zaciskanie pasa Ponad połowa Polaków deklaruje, że gdyby ich przychody znacznie by się zmniejszyły, mieliby wystarczająco dużo oszczędności, aby utrzymać obecny poziom wydatków przez trzy miesiące (54%). Rekordzistami pod tym względem są Słowacy (66%) i Austriacy (63%). Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że lubi mieć odłożoną jakąś minimalne sumę na oszczędności (95%). Jeśli moje przychody znacznie by się zmniejszyły, miał(a)bym wystarczająco dużo oszczędności, aby przez trzy miesiące utrzymać obecny poziom moich wydatków 10 Lubię mieć jakąś minimalną sumę odłożoną na oszczędności 66% 97% 96% 96% 95% 65% 63% 95% 95% 94% 94% 93% 92% 55% 61% 55% 54% 53% 52% 91% 89% 85% 45% 48% 47% 45% 45% 45% 81% 42% 75% 75% 35% 5

6 Jednak wśród najuboższych obywateli UE Polska znalazła się w gronie krajów, których mieszkańcy posiadają najmniej łatwo dostępnych pieniędzy. Posiadanie kwoty w wysokości większej niż 6 tys. zł (1500 euro) zadeklarowało 23% Polaków, co umiejscowiło nas na dopiero dziesiątym miejscu w Europie. W przypadku nagłego zdarzenia, do jakiej kwoty pieniędzy miał(a)by Pan/Pani dostęp w ciągu tygodnia, aby móc uregulować nieprzewidziany wydatek 10 3% 7% 9% 66% 12% 11% 13% 15% 15% 11% 12% 11% 8% 48% 12% 9% 44% 15% 12% 14% 13% 12% 11% 9% 9% 43% 41% 18% 18% 19% 16% 17% 12% 11% 7% 8% 37% 37% Luksemburg Austria Holandia Francja Hiszpania Belgia Niemcy Wielka Brytania 21% 16% 27% 24% 22% 24% 29% 12% 12% 23% 15% 9% 18% Więcej niż 6000 PLN (1500 Euro) PLN ( Euro) PLN ( Euro) PLN ( Euro) PLN (0-100 Euro) 36% 26% 13% 6% 15% 44% 26% 12% 47% 26% 8% 5% 4% 7% 7% Włochy Polska Turcja Czechy Słowacja Rumunia 6

7 Ograniczamy wydatki na rozrywkę Ze względu na obecną sytuację gospodarczą Polacy w ciągu ostatniego roku ograniczali przede wszystkim wydatki na rozrywkę i czas wolny (44%) oraz ubrania i urodę (42%), choć w mniejszym stopniu niż w przypadku większości badanych krajów (średnia wyniosła odpowiednio 52% i 44%). Mieszkańcy Polski natomiast częściej niż inni ograniczali koszty związane z domem (21% wobec średniej 12%). Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, czy w ciągu ostatniego roku zmniejszył(-a) Pan/Pani którekolwiek z wymienionych niżej rodzajów wydatków? Proszę wybrać kategorie, na które wydaje Pan/Pani mniej. Czas wolny i/lub rozrywka (np. kino, restauracje, sport) Ubrania i uroda (np. fryzjer) Nie musiałem(-am) ograniczać moich wydatków Wydatki na dom Transport Telefon, telefon komórkowy i/lub Internet Zdrowie (np. ubezpieczenie medyczne, wydatki na stomatologa) Edukacja Rachunki za media (np. gaz, elektryczność, woda) Inne 5% 4% 6% 12% 13% 11% 11% 14% 21% 19% 18% 17% 22% 29% 32% 44% 42% 44% 52% Polska Średnia dla wszystkich badanych krajów n = osoby które mają oszczędności 7

8 Polacy są podzieleni pod względem komfortu z oszczędności Co trzeci Polak czuje się komfortowo ze swoimi oszczędnościami (31%) silny spadek w porównaniu z poprzednią edycją badania (). Komfort netto (przewaga zadowolonych nad niezadowolonymi) wyniósł 7% (w porównaniu do 41% w poprzednim badaniu). Jak komfortowo czuje się Pan/Pani, biorąc pod uwagę aktualny poziom swoich oszczędności? 10 13% 19% 18% 24% 14% 26% 22% 35% 24% 16% 28% 35% 37% 35% 35% 37% 33% 45% 34% 44% 33% 45% 53% 43% 38% 39% 47% 46% 45% 42% 41% 41% Holandia Niemcy Luksemburg Austria Turcja Wielka Brytania 34% 32% 31% 29% 27% 25% 25% Belgia Hiszpania Polska Rumunia Francja Słowacja Czechy Włochy Komfortowo Ani komfortowo, ani niekomfortowo Niekomfortowo n = osoby które mają oszczędności 8

9 Przestaliśmy czuć się komfortowo z poziomem naszych oszczędności Polska znalazła się w gronie 6 krajów, w których komfort netto z oszczędności (przewaga zadowolonych nad niezadowolonymi) zmniejszył się w ciągu ostatniego roku (Polska, Francja, Luksemburg, Rumunia, Czechy, Słowacja). Komfort netto (przewaga zadowolonych nad niezadowolonymi) różnica między 2012 a 2011 r. 14% 9% 6% 3% 3% 2% - -9% - -13% -13% -15% -19% - - Turcja Wielka Brytania Hiszpania Niemcy Holandia Austria Włochy Słowacja Czechy Rumunia Luksemburg Francja Polska -34% 9

10 Polacy przestawiają się na tryb oszczędzania 41 % Polaków posiadających oszczędności zadeklarowało, że poziom odłożonych przez nich środków wzrósł w ciągu ostatniego roku to trzeci najwyższy poziom w Europie (średnia wyniosła 35%). 10 Jak zmieniała się kwota Pana/Pani oszczędności w ciągu ostatniego roku? 22% 26% 34% 28% 25% 23% 33% 31% 31% 34% 37% 33% 47% 52% 31% 27% 47% 47% Turcja Wielka Brytania 25% 32% 36% 37% 29% 32% 33% 31% 38% 34% 31% 34% 41% 41% 38% 38% 36% 35% 29% 28% 22% 14% Polska Luksemburg Czechy Niemcy Holandia Słowacja Austria Belgia Rumunia Francja Hiszpania Włochy Zwiększyła się Nie zmieniła się Zmniejszyła się n = osoby które mają oszczędności 10

11 Obecna sytuacja gospodarcza ma relatywnie mały wpływ na nasze finanse Polacy przodują wśród badanych krajów pod względem odsetka osób, których sytuacja finansowa w okresie ostatnich 3 miesięcy poprawiła się (15% wobec średniej 8%). Jednocześnie 37% Polaków deklaruje, że ich sytuacja uległa w tym czasie pogorszeniu (średnia 44%). W jaki sposób w ciągu ostatnich 3 miesięcy obecna sytuacja gospodarcza wpłynęła na Pana/Pani finanse? Osoby których sytuacja gosp. poprawiła się vs. pogorszyła się 10 29% 37% 36% 31% 32% 45% 44% 46% 47% 53% 54% 59% 64% 47% 58% 44% 53% 62% 61% 45% 47% 46% 38% 45% 32% 38% 31% 15% 15% 11% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 5% % -21% -25% -27% -27% -28% -36% -36% -39% - -44% -49% -52% -59% - Poprawiła Nic nie zmieniła Pogorszyła n = osoby które mają oszczędności 11

12 Oszczędzamy więcej i mniej Co trzeci Polak, którego sytuacja się pogorszyła w ostatnich 3 miesiącach, oszczędza więcej niż wcześniej (najwyższy odsetek w badaniu). W jaki sposób zmiana Pana/Pani sytuacji finansowej wpłynęła na sumę Pana/Pani oszczędności? 10 54% 46% 56% 69% 71% 67% 77% 63% 55% 63% 71% 66% 83% 12% 23% 32% 31% 24% 19% 27% 33% 15% 24% 25% 15% 15% 24% 8% 18% 9% 15% 14% 14% 13% 12% 12% 11% 11% 8% 8% 7% Oszczędzam więcej niż wcześniej Nie wpłynęła na sumę moich oszczędności Oszczędzam mniej niż wcześniej n = osoby, których sytuacja finansowa pogorszyła się w ostatnich 3 miesiącach 12

13 Polacy najmniej przezorni? Chociaż wśród preferowanych celów oszczędzania Polacy najczęściej wymieniali fundusz awaryjny (35%), był to najniższy odsetek wskazań odnotowany w badaniu. Bardziej zapobiegliwi od Polaków są m.in. Niemcy (), Turcy i Czesi (51%), Rumunii (47%) oraz Brytyjczycy (39%). Osoby oszczędzające na fundusz awaryjny na niespodziewane wydatki Osoby uznające fundusz awaryjny za najważniejszy cel oszczędzania 65% 45% 42% 39% 55% 37% 37% 51% 51% 47% 35% 33% 33% 32% 45% 44% 42% 42% 29% 28% 39% 39% 38% 26% 26% 25% 35% 35% 25% 23% n = osoby które mają oszczędności 13

14 Oszczędzamy na czarną godzinę, dom i drogie zakupy Polacy są podzieleni pod względem wyboru celów oszczędzania. Co trzeci oszczędza na fundusz awaryjny (35%), co czwarty na wydatki na dom (27%), kosztowne zakupy (26%) oraz urlop (24%). Co piąty Polak oszczędza bez konkretnego celu (19%). Prosimy wymienić możliwe cele / powody, na które Pan(i) oszczędza (możliwe kilka odpowiedzi) Fundusz awaryjny na niespodziewane wydatki 35% 47% Wydatki na dom 23% 27% Kosztowne zakupy (np. samochód, elektronika) 26% 27% Urlop 24% 31% Nie mam konkretnego celu 19% 18% Opłacanie bieżących rachunków 16% 17% Długi urlop/ odpoczynek 6% 15% Dzieci 15% 16% Inwestycje (np. nieruchomości, akcje, fundusze) 15% 14% Edukacja 11% 14% Spłata długów (np. karty kredytowe, osobiste pożyczki) 12% Inne 9% 7% (Wcześniejsza) emerytura 6% 11% 5% 15% 25% 35% 45% Polska Średnia dla wszystkich krajów n = osoby które mają oszczędności 14

15 Polak świadomym konsumentem Połowa Polaków porównuje wysokość oprocentowania oszczędności z oprocentowaniem w innych instytucjach finansowych () to najwyższy wynik w Europie, gdzie średnia wyniosła 38%. Polacy znaleźli się także w czołówce pod względem wiedzy na temat wysokości odsetek depozytów 72% badanych wie ile dostaje odsetek od oszczędności. Wiem, ile dostaję odsetek od moich oszczędności Regularnie porównuję wysokość oprocentowania moich oszczędności z oprocentowaniem w innych instytucjach finansowych 76% 75% 75% 72% 71% 47% 47% 45% 44% 43% 67% 67% 38% 36% 36% 35% 35% 62% 59% 53% 26% 24% 23% n = osoby które mają oszczędności 15

16 Wybieramy konta oszczędnościowe i lokaty Rachunek oszczędnościowy jest w Polsce najpopularniejszym sposobem trzymania oszczędności (53%). Mimo to, Polska wypada blado przy Holandii, gdzie rachunki oszczędnościowe posiada 96% osób. Kolejnym najpopularniejszym wśród Polaków sposobem oszczędzania są lokaty (37%), co jest drugim najwyższym wynikiem w Europie. Gdzie trzyma Pan/Pani oszczędności? (możliwe kilka odpowiedzi) 10 22% 23% 24% 26% 14% 7% 11% 3% 55% 87% 91% 11% 11% 9% 88% 13% 32% 26% 13% 22% 28% 6% 9% 5% 96% 16% 31% 21% 7% 37% 35% 53% 31% 17% 18% 16% 21% 26% 33% 48% 45% 31% 28% 38% 14% 9% 18% 22% 12% 13% 84% W gotówce (np. w skarbonce, kasie lub sejfie) Na rynku kapitałowym (np. akcje, obligacje lub fundusze powiernicze) Na lokacie Na rachunku oszczędnościowym Na rachunku bieżącym 36% 25% 54% 24% 35% 66% 15% 34% 54% 46% 16% 33% 36% n = osoby które mają oszczędności 16

17 W minionym roku co drugi Polak otworzył rachunek oszczędnościowy Rachunek oszczędnościowy założyło w ciągu ostatniego roku 49% Polaków, co jest drugim najwyższym odsetkiem wśród badanych krajów. 63% Czy w ciągu ostatniego roku otworzył(-a) Pan/Pani nowy rachunek oszczędnościowy? 49% 47% 44% 39% 38% 31% 31% 24% 23% 22% 21% 16% 14% Turcja Polska Rumunia Słowacja Czechy Wielka Brytania Hiszpania Włochy Niemcy Francja Austria Belgia Luksemburg Holandia n = osoby które mają konto oszczędnościowe 17

18 Najbardziej uderzył w nas wzrost cen Trzech na czterech Polaków jako przyczynę pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy wskazało na wzrost cen (73%). Polacy rzadziej niż inni podawali utratę pracy jako powód gorszej sytuacji finansowej (12% wobec średniej 17%). Co trzeci Polak, którego sytuacja się pogorszyła w ostatnich 3 miesiącach, oszczędza więcej niż wcześniej (najwyższy odsetek w badaniu). Które z następujących czynników przyczyniły się do pogorszenia Pana/Pani sytuacji finansowej? Może Pan/Pani wybrać kilka odpowiedzi Wzrost ceny Spadek dochodów i/lub pensji Nieprzewidziane wydatki Utrata pracy Inne 6% 9% 12% 17% 39% 38% 39% 69% 73% 10 W jaki sposób zmiana Pana/Pani sytuacji finansowej wpłynęła na sumę Pana/Pani oszczędności? 54% 46% 56% 12% 23% 32% 31% 27% 69% 71% 67% 15% 15% 15% 77% 8% 63% 55% 63% 24% 33% 25% 71% 66% 83% 18% 24% 9% 24% 19% 15% 14% 14% 13% 12% 12% 11% 11% 8% 8% 7% Polska Średnia dla wszystkich badanych krajów Oszczędzam mniej niż wcześniej Nie wpłynęła na sumę moich oszczędności Oszczędzam więcej niż wcześniej n = osoby, których sytuacja finansowa pogorszyła się w ostatnich 3 miesiącach 18

19 Ile jest warte poczucie finansowego bezpieczeństwa? Ponad połowa Polaków deklaruje, że poczucie finansowego bezpieczeństwa dałaby im 5-10-krotność ich miesięcznych dochodów. Ile odłożonych pensji lub przeciętnych miesięcznych dochodów dałoby Panu/Pani poczucie bezpieczeństwa? 14-krotność i więcej; 18% 0-4-krotność; 19% krotność; 14% 5-7-krotność; 25% 8-10-krotność; 24% n = Polacy 19

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zespół ekonomistów ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Grzegorz Ogonek T E

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw konsumentów wobec finansów, mediów społecznościowych oraz bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania przygotowany dla akcji Tydzień dla Oszczędzania organizowanej przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy pod patronatem merytorycznym Komisji

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 Numer 12/ 2010 Niezależni doradcy finansowi Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce grudniowe wydanie Raportu Rynkowego przygotowanego przez zespół analityków

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ I 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 10 najważniejszych wniosków 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo