KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY"

Transkrypt

1 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń badawczych w budynku nr 42 WIHiE na poziomie 1 i 2 piętra ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Kozielska 4 INWESTOR : Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie ADRES INWESTORA : BRANŻA : wentylacja i klimatyzacja DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Uwaga: kosztorys rozpatrywać jedynie łącznie z dokumentacją pt. ""Remont pomieszczeń badawczych na 1 i 2 piętrze budynku nr 42 WIHiE". Użyte w kosztorysie oznaczenia "grupa A" odnoszą sie do pomieszczeń na 1 i 2 piętrze przeznaczonych dla ZFiT (Zakład Fizlogogii i Toksykologii), oznaczenie "grupa B" odnosi sie do grupy pomieszczeń na 2 pietrze (206, 207, 208, 209, 210, 215, 231, 232, 233, 234, 235/236) - szczegóły w dokumentacji. NINIEJSZY KOSZTORYS DOTYCZY ROBÓT W CAŁOŚCI ZWIAZANYCH JEDYNIE Z GRUPĄ "B" REMONTOWANYCH POMIESZ CZEŃ WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CPV Roboty rozbiórkowe i towarzyszące KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład RAZEM KNR 4-01 d Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm RAZEM KNR-W 2-02 Uszczelnienie pianką PU i silikonem przejść kanałów instalacyjnych w ścianach d () RAZEM KNR 4-01 d Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim RAZEM KNR-W 4-01 Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej d RAZEM KNR-W 2-02 d d.2 Murowane podstawy pod sprężarkę chłodniczą i wentylator m m RAZEM Montaż urządzeń i instalacji wentylacji KNR z.o Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie RAZEM KNR 2-17 d z.o Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie RAZEM KNR 2-17 d z.o Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie RAZEM KNR 2-17 d z.o Montaż przewodów elastycznch Vental śr RAZEM KNR 2-17 d z.o Montaż przewodów elastycznych Vental o śr.do RAZEM

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 12 KNR 2-17 d Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie 1 z.o RAZEM KNR 2-17 d Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie 1 z.o RAZEM KNR 2-17 d z.o Montaż anemostatów typ AKK RAZEM KNR 2-17 d KNR 2-17 d KNR 2-17 d KNR 2-17 d Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250, w układach kanałowych RAZEM Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A 250 x Tłumik akustyczny TOB l = Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - EHA RAZEM KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ K3 + P 250 x 630 d z.o RAZEM KNR 2-17 Montaż wyrzutni dachowej typ C d z.o KNR 2-17 d z.o Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 22 KNR 2-17 d Montaż wentylatora WD c/s KNR 2-17 d Montaż centali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej VS R - PHC - T (komplet wraz z automatyką, przemiennikiem częstotliwości, wyposażeniem opcjonalnym) KNR 2-16 d Izolacja matami z wełny mineralnej w oplocie z siatki oraz płaszczem z folii aluminiowej przy gr. izolacji RAZEM Montaż instalacji klimatyzacyjnej (chłodniczej) 25 KNR 7-24 d Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 kg 35 kg RAZEM KNR 7-24 d Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 kg 27 kg RAZEM KNR 7-24 d Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 kg 14 kg RAZEM KNR 7-24 d Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 kg 4 kg RAZEM KNR 7-24 d Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury RAZEM KNR 7-24 d Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury RAZEM KNR 7-24 d Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury RAZEM KNR 7-24 d Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury RAZEM KNR 7-24 d Trzy kielichy i trójnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o średnicy rury RAZEM KNR 7-24 d Trzy kielichy i trójnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o średnicy rury RAZEM KNR 7-24 d KNR 7-24 d KNR 7-24 d Trzy kielichy i trójnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o średnicy rury do RAZEM Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 300 kg - agregat AJ L RAZEM Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 300 kg agregat AJ 20.2 A72L

5 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 38 KNR 7-24 d Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 1 kg kg 50 kg RAZEM KNR 7-24 d Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 50 kg kg 150 kg RAZEM KNR 7-24 d Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 2.5 tys.kcal/h KNR 7-24 d Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 15.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 2.5 tys.kcal/h KNR 7-24 d Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 10.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 15.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h KNR 7-24 d Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h KNR 7-24 d Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h KNR 7-24 d Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h KNR 2-16 d IIzolacja otulinami Armaflex gr. 25 w jednej warstwie - przewody o śr. do RAZEM KNR 2-16 d KNR 2-16 d Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 na izolacji rurociągów o śr.zewn. do RAZEM Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 na izolacji rurociągów o śr.zewn. ponad 57 4 Wywóz gruzu 55 KNR 4-04 d RAZEM Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km m 3

6 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 m KNR 4-04 d KNR 2-16 d Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i m 3 mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 1 m Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 na izolacji rurociągów o śr.zewn. do RAZEM

7 1 CPV Roboty rozbiórkowe i towarzyszące 1 d KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład ) obmiar = 3 r-g Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w 0.41r-g/ 2 KNR 4-01 d ) elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm obmiar = r-g/ r-g KNR-W 2-02 d () Uszczelnienie pianką PU i silikonem przejść kanałów instalacyjnych w ścianach obmiar = r-g/ r-g kg kg Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 2* silikon sanitarny 0.1kg/ 3* pianka poliuretanowa 0.36kg/ 4* materiały pomocnicze 15%(od M) % KNR 4-01 d ) kat. II na kominach ponad dachem płaskim obmiar = r-g/ r-g t m m * cement portlandzki z dodatkami t/ 3* ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.003m 3 / 4* piasek do zapraw m 3 / 5* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.03m-g/ 7* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/ m-g KNR-W 4-01 d ) Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej obmiar = 4-7 -

8 0.48r-g/ kg kg * papa asfaltowa na tekturze 2.36 / 3* emulsje asfaltowe izolacyjne 0.3kg/ 4* lepiki asfaltowe bez wypełniaczy 3.2kg/ 5* materiały pomocnicze 2%(od M) % m-g * żuraw okienny 0.5 t 0.04m-g/ 6 KNR-W 2-02 d ) Murowane podstawy pod sprężarkę chłodniczą i wentylator obmiar = 0.3 m r-g/m 3 r-g m * cegła budowlana pełna 374/m 3 3* zaprawa 0.254m 3 /m 3 4* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g * wyciąg 1.53m-g/m 3 m 3 Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Roboty rozbiórkowe i towarzyszące RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 Montaż urządzeń i instalacji wentylacji 7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, d typ S(Spiro) o śr.do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i 1 z.o.3.8. szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie ) obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do / 3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do / 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do / 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr / 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) kg % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.1m-g/ 8 KNR 2-17 d z.o ) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do / 3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do / 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do / 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr /

10 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/ 9 KNR 2-17 d z.o ) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do / 3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do / 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do / 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr / 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) kg % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.07m-g/ 10 KNR 2-17 d z.o ) Montaż przewodów elastycznch Vental śr. 100 obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * przewody (prostki) wentylacyjne Ventalo śr.do / 3* kształtki wentylacyjne kołowe Vental o śr.do /

11 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do / 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr / 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.1m-g/ 11 KNR 2-17 d z.o ) Montaż przewodów elastycznych Vental o śr.do 200 obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * przewody (prostki) wentylacyjne kołowe Vental o śr.do / 3* kształtki wentylacyjne kołowe Vental o śr.do / 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do / 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr / 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) kg % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/ 12 KNR 2-17 d z.o ) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g

12 2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do / 3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do / 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do / 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr / 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.07m-g/ 13 KNR 2-17 d z.o ) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do / 3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do / 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do / 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr / 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 8* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/

13 14 KNR 2-17 d z.o ) Montaż anemostatów typ AKK obmiar = *0.955*1.1*1.2*1.1= r-g/ r-g * anemostaty AKK / 3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M) kg % * samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/ m-g KNR 2-17 d ) Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250, w układach kanałowych obmiar = 2 4.4*0.955=4.202r-g/ r-g * podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 1/ 3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr / 5* śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x / 6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 7* materiały pomocnicze 0.5%(od M) kg % Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A 8* samochód dostawczy 0.9 t 0.18m-g/ m-g KNR 2-17 d ) 250 x 200 obmiar = *0.955= r-g/ r-g

14 2* podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do / 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr / 5* śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x / 6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 7* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % * samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/ m-g KNR 2-17 d ) Tłumik akustyczny TOB l = 1050 obmiar = 1 2.9*0.955=2.7695r-g/ r-g * tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 200 1/ 3* materiały pomocnicze 3%(od M) % * samochód dostawczy 0.9 t 0.21m-g/ m-g KNR 2-17 d ) Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - EHA 755 obmiar = *0.955*1.15= r-g/ 2* nawietrzaki podokienne typ A 1/ 3* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g % * samochód dostawczy 0.9 t 0.11m-g/ m-g KNR 2-17 d z.o ) Kratki wentylacyjne typ K3 + P 250 x 630 obmiar =

15 1.66*0.955*1.1*1.2*1.1= r-g/ 2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do / 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 o dług.do kg/ 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M) r-g kg % * samochód dostawczy 0.9 t 0.07m-g/ m-g KNR 2-17 d z.o ) Montaż wyrzutni dachowej typ C obmiar = *0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * czerpnie dachowe kołowe typ C o śr.do 315 1/ 3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 4* kausze stalowe ocynkowane 12.5/ 5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym 3.12/ 6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 1.25m/ 7* linka stalowa ocynkowana śr m/ 8* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 9* materiały pomocnicze 0.5%(od M) m m kg % * samochód dostawczy 0.9 t 0.13m-g/ m-g KNR 2-17 d z.o ) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie obmiar =

16 2.9*0.955*1.1*1.15*1.1= r-g/ r-g * czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A 500 x 250 1/ 3* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % * samochód dostawczy 0.9 t 0.12m-g/ m-g KNR 2-17 d ) Montaż wentylatora WD c/s obmiar = *0.955*1.1*1.15= r-g/ 2* płyty gumowe bez przekładek o gr kg/ 3* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x kg/ 4* podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8- M kg/ 5* wentylator WD c/s szt/ 6* materiały pomocnicze 0.8%(od M) r-g kg kg kg szt % * samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/ m-g KNR 2-17 d ) Montaż centali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej VS R - PHC - T (komplet wraz z automatyką, przemiennikiem częstotliwości, wyposażeniem opcjonalnym) obmiar = *0.955*1.1*1.15= r-g/ 2* płyty gumowe bez przekładek o gr kg/ 3* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x kg/ 4* podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8- M kg/ 5* centrala VS R - PHC - T (komplet) 1szt/ 6* materiały pomocnicze 0.8%(od M) 7* samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/ r-g kg kg kg szt % m-g

17 24 KNR 2-16 d ) Izolacja matami z wełny mineralnej w oplocie z siatki oraz płaszczem z folii aluminiowej przy gr. izolacji 40 obmiar = *0.955=0.9741r-g/ r-g * wełna mineralna 1.2 / 3* siatka tkana Rabitza,oczka 10x10 śr / 4* drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr kg/ kg m-g * przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.06m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Montaż urządzeń i instalacji wentylacji RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

18 Montaż instalacji klimatyzacyjnej (chłodniczej) 25 KNR 7-24 kg d ) freonu o śr. 10 obmiar = 35 kg 3.88*0.955=3.7054r-g/kg r-g Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu 2* rura miedziana śr /1 kg kg/kg 3* konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg kg/kg 4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m śr.30x m/kg 5* masa betonowa B m 3 /kg m KNR 7-24 kg d ) freonu o śr. 15 obmiar = 27 kg 2.64*0.955=2.5212r-g/kg r-g Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu 2* rura miedziana śr /1 kg kg/kg 3* konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg kg/kg 4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m śr.30x m/kg 5* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 /kg 6* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/kg 7* masa betonowa B m 3 /kg m KNR 7-24 kg d ) freonu o śr. 18 obmiar = 14 kg 2.25*0.955= r-g/kg r-g Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu 2* rura miedziana śr /1.5 kg kg/kg 3* konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg kg/kg 4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m śr.30x m/kg 5* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 /kg 6* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/kg 7* masa betonowa B m 3 /kg m KNR 7-24 kg d ) freonu o śr. 22 obmiar = 4 kg

19 1.23*0.955= r-g/kg r-g Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji 2* rura miedziana śr /1.5 kg kg/kg 3* konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg kg/kg 4* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m śr.30x m/kg 5* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 /kg 6* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/kg 7* masa betonowa B m 3 /kg m KNR 7-24 d ) obiegu freonu o śr.rury 10 obmiar = *0.955= r-g/ r-g Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji 2* łącznik miedziany śrubunkowy typ APM o śr.rury / 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.01kg/ kg KNR 7-24 d ) obiegu freonu o śr.rury 15 obmiar = *0.955=0.4011r-g/ r-g * łącznik miedziany śrubunkowy typ APM o śr.rury / 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.01kg/ kg KNR 7-24 d ) Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury 18 obmiar = *0.955=0.4011r-g/ 2* łącznik miedziany śrubunkowy typ APM o śr.rury 18 1/ 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.01m 3 / r-g m

20 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.01kg/ kg KNR 7-24 d ) obiegu freonu o śr.rury 28 obmiar = *0.955= r-g/ r-g Trzy kielichy i trójnik na rurze miedzianej w instalacji 2* łącznik miedziany śrubunkowy typ APM o śr.rury / 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.01kg/ kg KNR 7-24 d ) obiegu freonu o średnicy rury 10 obmiar = *0.955= r-g/ r-g Trzy kielichy i trójnik na rurze miedzianej w instalacji 2* trójnik miedziany śrubunkowy typ ATM o średnicy rury 10 1/ 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.01kg/ kg KNR 7-24 d ) obiegu freonu o średnicy rury 16 obmiar = 4 1*0.955=0.955r-g/ r-g * trójnik miedziany śrubunkowy typ ATM o średnicy rury 16 1/ 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.01kg/ kg KNR 7-24 d ) Trzy kielichy i trójnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o średnicy rury do 25 obmiar = *0.955= r-g/ r-g * trójnik miedziany śrubunkowy typ ATM o średnicy rury do 25 1/

21 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.02kg/ kg KNR 7-24 d ) ne i śrubowe dostarczane w całości o masie 300 kg - agregat AJ L obmiar = *0.955=23.111r-g/ r-g Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne 2* agregat AJ 11.2 A72L szt szt/ 3* śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg kg/ 4* kliny stalowe kg kg/ 5* masa betonowa B m 3 / m KNR 7-24 d ) i śrubowe dostarczane w całości o masie 300 kg agregat AJ 20.2 A72L obmiar = *0.955=23.111r-g/ r-g Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania 2* kliny stalowe kg kg/ 3* śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg kg/ 4* masa betonowa B-20 m m 3 / 5* agregat AJ 20.2 A72L 1szt/ szt KNR 7-24 kg d ) rurociągów i aparatów z elem.o masie 1 kg obmiar = 50 kg *0.955= r-g/kg 2* konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 1kg/kg 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.005m 3 /kg 4* acetylen techniczny rozpuszczony 0.002kg/kg 5* drut stalowy do spawania niepokryty śr kg/kg 6* elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr kg/kg r-g kg m kg kg kg * spawarka elektryczna wirująca 300 A 0.388m-g/kg m-g

22 39 KNR 7-24 kg d ) rurociągów i aparatów z elem.o masie 50 kg obmiar = 150 kg *0.955= r-g/kg 2* konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy 1kg/kg 3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.003m 3 /kg 4* acetylen techniczny rozpuszczony kg/kg 5* drut stalowy do spawania niepokryty śr kg/kg 6* elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr kg/kg r-g kg m kg kg kg Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji 7* spawarka elektryczna wirująca 300 A 0.049m-g/kg m-g KNR 7-24 d ) chłodniczych freonowych o wydajności 2.5 tys.kcal/h obmiar = 1 9.3*0.955=8.8815r-g/ r-g Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji 2* azot gazowy sprężony techniczny osuszony 0.3m 3 / m KNR 7-24 d ) chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955=16.617r-g/ r-g Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji 2* azot gazowy sprężony techniczny osuszony 1m 3 / m KNR 7-24 d ) chłodniczych freonowych o wydajności 15.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955=19.482r-g/ r-g * azot gazowy sprężony techniczny osuszony 1.5m 3 / m

23 43 KNR 7-24 d ) freonu itp. o wydajności 2.5 tys.kcal/h obmiar = *0.955= r-g/ r-g Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu 2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 3* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/ 4* mydło maziste (szare) 65 % kg kg/ 5* czyściwo bawełniane kg kg/ 6* azot gazowy sprężony techniczny osuszony 0.36m 3 / m KNR 7-24 d ) freonu itp. o wydajności 10.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955=33.234r-g/ r-g Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu 2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 3* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/ 4* mydło maziste (szare) 65 % kg kg/ 5* czyściwo bawełniane kg kg/ 6* azot gazowy sprężony techniczny osuszony 1.2m 3 / m KNR 7-24 d ) freonu itp. o wydajności 15.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955= r-g/ r-g Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i 2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m m 3 / 3* acetylen techniczny rozpuszczony kg kg/ 4* mydło maziste (szare) 65 % kg kg/ 5* czyściwo bawełniane kg kg/ 6* azot gazowy sprężony techniczny osuszony 1.8m 3 / m KNR 7-24 d ) podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h obmiar = *0.955= r-g/ r-g

24 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i 2* czyściwo bawełniane kg kg/ 3* spirytus 0.16dm 3 / dm KNR 7-24 d ) podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955=21.201r-g/ r-g Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i 2* czyściwo bawełniane kg kg/ 3* spirytus 0.49dm 3 / dm KNR 7-24 d ) podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955= r-g/ r-g Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - 2* czyściwo bawełniane kg kg/ 3* spirytus 0.76dm 3 / dm KNR 7-24 d ) wydajność 2.5 tys.kcal/h obmiar = 1 24*0.955=22.92r-g/ r-g Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - 2* czyściwo bawełniane kg kg/ 3* spirytus 0.25dm 3 / dm KNR 7-24 d ) wydajność 10.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955=38.964r-g/ r-g * czyściwo bawełniane kg kg/ 3* spirytus 0.44dm 3 / dm

25 51 KNR 7-24 d ) wydajność 15.0 tys.kcal/h obmiar = *0.955= r-g/ r-g * czyściwo bawełniane kg kg/ 3* spirytus 0.44dm 3 / dm KNR 2-16 d ) IIzolacja otulinami Armaflex gr. 25 w jednej warstwie - przewody o śr. do 28 obmiar = 12 1*0.955=0.955r-g/ r-g kg * otulina Armaflex kg/ 3* siatka tkana Rabitza,oczka 10x10 śr / 4* drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr kg/ kg m-g * przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.05m-g/ 53 KNR 2-16 d ) Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 57 obmiar = *0.955= r-g/ r-g * blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr kg/ 3* wkręty stalowe samogwintujące do blch z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2x kg/ kg kg m-g * przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.03m-g/ 5* nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do m-g/ m-g KNR 2-16 d ) Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 na izolacji rurociągów o śr.zewn. ponad 57 obmiar = *0.955= r-g/ r-g

26 2* blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr kg/ 3* wkręty stalowe samogwintujące do blch z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2x kg/ kg kg m-g * przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.03m-g/ 5* nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do m-g/ m-g Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Montaż instalacji klimatyzacyjnej (chłodniczej) RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

27 4 Wywóz gruzu 55 KNR 4-04 m 3 d ) czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km obmiar = 1 m 3 0.7r-g/m 3 r-g m-g Transport gruzu samochodem samowyładowczym 2* samochód samowyładowczy do 5 t 0.325m-g/m 3 56 KNR 4-04 m 3 d ) przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 obmiar = 1 m 3 m-g Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 1* samochód samowyładowczy do 5 t' 0.037*9=0.333m-g/m 3 57 KNR 2-16 d ) 0.55 na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 55 obmiar = *0.955=1.0123r-g/ r-g * blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr kg/ 3* wkręty stalowe samogwintujące do blch z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2x kg/ kg kg m-g * przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.03m-g/ 5* nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do m-g/ m-g Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Wywóz gruzu RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

28 PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł OPISY PODSTAWY WYCENY Lp. 1 ORGBUD wyd.iii 1994,biuletyny do ORGBUD wyd.i 1988,biuletyny do WACETOB wyd.iii WACETOB wyd.v ORGBUD 1987,biuletyny do ORGBUD wyd.iv 1988,biuletyny do ORGBUD wyd.iii 1988,biuletyny do Wydawnictwo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany przebudowy targowiska miejskiego - instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : 95-015 Głowno, ul Bielawska 32, ul. Orzeszkowej E.1, dz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z.o.o 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik. Instalacja wentylacji ADRES INWESTYCJI : PRUCHNIK POW.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budynek komory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIARY 453320- Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum - łącznik - Instalacja wentylacji. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-4 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330- Instalowanie wentylacji 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 4530000-6 Roboty izolacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEDMIAR ROBÓT

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro  PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - MODERNIZOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - 1 ETAP REALIZACJI ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ ul. KONARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja Wentylacji ADRES INWESTYCJI : Krubin, ul. Jeziorna INWESTOR : Gmina Wieliszew ADRES INWESTORA : Wieliszew, ul. Modlińska 1 BRANśA : sanitarna SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna - układ WW1 ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa Budynków wchodzących w skład Nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 122, Łódź - bud B INWESTOR : Bursa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa: Worcella 7, Kraków Inwestor: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE UL. BASZTOWA 22, KRAKÓW

Przedmiar robót. Budowa: Worcella 7, Kraków Inwestor: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE UL. BASZTOWA 22, KRAKÓW Przedmiar robót Urzędu Wojewódzkiego położonego przy ul. Worcella 7 w Krakowie Klimatyzacja Budowa: Worcella 7, 31-156 Kraków Inwestor: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE UL. BASZTOWA 22, 32-156 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji i klimatyzacji w sali nr 302 i 303 w bud. WBiA ZUT Szczecin ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Kotłownia Osiedlowa w Podczelu, 78-100 Kołobrzeg Podczele ul. Lwowska 2 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe BISPROL Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 PRZEDMIAR ROBÓT WEW. INSTALACJI WENTYLACJI MECHA- NICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O.

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O. MAXTEL SP. Z O.O. NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENTA "FAMA" ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 13 INWESTOR : UJK W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL.ŻEROMSKIEGO 5 BRANŻA : WENTYLACJA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień UNIWERSYTET WARSZAWSKI, ŚRODOWISKOWE LA- BORATORIUM JONÓW CIĘŻKICH UL. PASTEURA 5, WARSZAWA 45331210-1 Instalowanie wentylacji KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY 094-10-100 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamawiający: Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPSZOZ w Śremie Modernizacja wnętrz Zespołu Rehabilitacji Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBOT Obiekt Budowa Port Jachtowy - BUDYNEK NR 3 Inwestor Gmina Miasto Szczecin, Plac Armi Krajowej 1 Niniejszy kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia Grupa Budowlana m e r i t u m spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny do projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Klimatyzacja i wentylacja ADRES INWESTYCJI : Bielsko-Biała ul. Legionów 47 INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2010 GDAŃSK. Opracowanie: Miejscowość: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36. Zleceniodawca:

WRZESIEŃ 2010 GDAŃSK. Opracowanie: Miejscowość: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36. Zleceniodawca: 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Przedmiar Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Projektu wykonawczego instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. Limanowskiego 34/40 INWESTOR : Szkolne Schronisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIAR 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pomieszczeń II Piętra Budynku "B" Instytutu Medycyny Pracy - Dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (pom - 119) RCITT ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Andrzej Balcewicz 501 019 580 PRZEDIAR ROBÓT 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna przy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa instalacji wentylacji kuchni i jadalni (wymiana urządzeń) ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar INSTALACJE: WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZIPM 2 i 3

Przedmiar INSTALACJE: WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZIPM 2 i 3 Przedmiar INSTALACJE: WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZIPM 2 i 3 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku głównego i rozdzielni 15 kv Hydroelektrowni Smardzewice ADRES INWESTYCJI : Smardzewice, ul.wodna INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 45350000-5 Instalacje mechaniczne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY PGE OBRÓT SA

KOSZTORYS ŚLEPY PGE OBRÓT SA PGE OBRÓT SA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU RE PRUSZKÓW - INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZA- CJI ADRES INWESTYCJI : Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6 INWESTOR : PGE OBRÓT SA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/17

Przedmiar robót 27/17 Przedmiar robót 27/17 Obiekt INSTALACJA WENTYLACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji wentylacji

Wymiana instalacji wentylacji Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji wentylacji KOSZTORYS NR: 81/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" PROJEKT MODERNIZACJI Wymianan instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZENIA W HALI LABORATORYJNEJ NA PIECOWNIĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Komenda DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Komenda DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY CAPITE Engineering Mateusz Komenda ul. Bora-Komorowskiego 35/163, 03-982 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenie repozytorium cyfrowego ADRES INWESTYCJI : Al. Niepodległości 213; 02-086

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Sell-Bud Inwest s.c. ul. Wincentego Witosa 65, 25-651 Kielce INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Biura Obsługi Klienta w Radomiu ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Średnia 49 INWESTOR : PGE OBRÓT S.A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie 71-750 Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej ADRES INWESTYCJI : Radzanek gm. Maszewo, działka nr 107/1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Nr: 02/10/2012

Przedmiar Nr: 02/10/2012 Inwestor: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ul Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz Wykonawca: 2012-10-22 Przedmiar Nr: 02/10/2012 Nr. Umowy: Kod CPV: 45331000-6 Data Oprac.: 2012-10-19 Umowa z dnia:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Inwestor Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kam. ul. Legionów 131 INWESTOR : Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR KIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : KIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SIEDZIBIE KANCEARII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A SETIN SP. Z O.O. 41-907 BYTOM, UL. DYWIZJI KOŚCIUSZ- KOWSKIEJ 12A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH

KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH Grupa Azoty Police Serwis Spółka z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 1 NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ob.540 ADRES INWESTYCJI : Police, ul. Kużnicka1 INWESTOR : Grupa Azoty Police Serwis Sp.z o.o. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 System WG1 - wywiewny 1.1 KNRW 217/123/2 kształtek do 55%, Fi 160 mm 0,24+2,71+1,11+1,56+0,24+ 0,93+1,31+1,0+0,9+0,38+1,83+ 1,16+0,24 = 13,61 0,09+0,13+0,18+0,63+3,42+ 0,14+0,32

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k... Strona 1 z 24 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: orys inwestorski Szpital WojewódzkiOddział Patologia CiąŜy - Instalacja klimatyzacyjna Obiekt Budowa Instalacja klimatyzacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) P.P.U.H. "VITARO" UL. 11-GO LISTOPADA 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄSPOSOBU UśYTKOWANIA DOMU śołnierza NA OŚRODEK KULTURY ADRES INWESTYCJI : DZ.O. NR EWID. 37/1, 37/5 GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45350000-5 Instalacje mechaniczne NAZWA INWESTYCJI : DŹWIG OSOBOWY W SZYBIE ZEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

U.P. J.Z.LASKA Brzesko ul. Okocimska 5 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

U.P. J.Z.LASKA Brzesko ul. Okocimska 5 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : U.P. J.Z.ASKA 32-800 Brzesko ul. Okocimska 5 KOSZTORUYS INWESTYCYJNY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Oddz. Anestezjologi i Intens. Terapi ADRES INWESTYCJI : SP Z.O.Z. Brzesko u. Kościuszki 68 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT 20- Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont sali wykładowej w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót - Zalącznik nr 10-3 do SIWZ

Przedmiar Robót - Zalącznik nr 10-3 do SIWZ Przedmiar Robót - Zalącznik nr 10-3 do SIWZ NAZWA INWESTYCJI : Remont chłodni Stołowki Akademii Morskiej w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : Wały Chrobrego 1-2 INWESTOR : Akademia Morska w Szczecinie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji i klimatyzacji w sali nr 302 i 303 w bud WBiA ZUT w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek pawilonu sportowego Instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : Pionki ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna w pomieszczeniach Instytutu Lingwistyki Stosowanej ADRES INWESTYCJI : Coll. H. Cegielskiego ul. 28 Czerwca

Bardziej szczegółowo

Zbiór: SOKOL_STARY_SACZ_-_wentylacja_III Zuzia (C) DataComp 1994-2001. Obmiar Robót

Zbiór: SOKOL_STARY_SACZ_-_wentylacja_III Zuzia (C) DataComp 1994-2001. Obmiar Robót Obmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 WENTYLACJA MECHANICZNA nawiew/wywiew 1.001 KNR 401/208/4 P.A. Przebicie otworów w elementach z betonu 10 szt 1.002

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu kawiarni, zaplecza kawiarni, sala dzinenego pobytu Obiekt Budowa Inwestor Wykonanie Wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Dobudowa do kompleksu budynków szkolnych sali sportowej z widownia i pomieszczeniami szatniowo-łazienkowymi, budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r.

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM Obiekt Kod CPV 45331220-4 Inwestor URZĄD GMINY BESKO Sanok listopad 2009r. Przedmiar Strona 2/23 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Wentylacja mechaniczna 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WENTYLACJA MECHANICZNA

Przedmiar robót WENTYLACJA MECHANICZNA Przedmiar robót Budowa: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny S.P. Z.O.Z. w Busku Zdroju Obiekt lub rodzaj robót: Budowa połączenia szpitala z kompleksem zabiegowym OPAL Lokalizacja: Nr ewid.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331221-1 Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza Nazwa inwestycji : Instalacja kontenerowego agregatu prądotwórczego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii SPCSK W WARSZA- WIE ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1a, Blok B

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Płockiego

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9 EUROPROJEKT Marek Borkowski 5-44 Wrocław, ul Wybickiego 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 4537300-5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE OBRÓT SA ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane w BOK KIELCE - INSTALACJA KLIMATYZACJI ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Sandoierska 105 INWESTOR : PGE OBRÓT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budynek produkcyjny wraz z zapleczem socjalnym i biurowym "BRYK" w Jasionce - Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,...

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji mechanicznej Data: 2007-02-20 Budowa: UL. GLOWSKA RADŁÓW DZIAŁKA NR 821/41 Kody CPV: 45332200-5, 45332400-7, 45321000-3, 45331100-7 Obiekt: HALA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

ADCZY KOSZTORYS NAKŁADCZY. 007 Łódźpl. Komuny Paryskiej 3 m.5 ARCHITEKT PIOTR BILIŃSKI

ADCZY KOSZTORYS NAKŁADCZY. 007 Łódźpl. Komuny Paryskiej 3 m.5 ARCHITEKT PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT PIOTR BILIŃSKI 90-007 007 Łódźpl. Komuny Paryskiej 3 m.5 KOSZTORYS NAKŁADCZY ADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna nawiewna do kl. schodowych ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew,

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ przewodów wentylacyjnych z kuchnii i WC ADRES INWESTYCJI : Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Cienistej 10 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm Jednostka: szt.

Przedmiar robót. 1. KNR Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm Jednostka: szt. Data utworzenia: 2009-05-08 Wentylacja i klimatyzacja Przedmiar robót Dział nr 1. Układ nawiewny 1. KNR 02-17-0146-0400 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm 2. KNR 02-17-0103-0600

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "Marel-Projekt" Radom ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR

Biuro Usług Technicznych Marel-Projekt Radom ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR Biuro Usług Technicznych "Marel-Projekt" Radom ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA (CPV 45331210-1, 45331220-4, CPV 45000000-7, S.S.T. sanitarna cz.i)

Bardziej szczegółowo

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA PentaKoszt Nakłady RMS w pozycjach strona 1 ELEMENT 1. Wentylacja mechaniczna jadalni z blachy stalowej ocynkowanej. POZYCJA 1. 0217-0101 -04 Ilość 5,450 M2 PRZEWODY WENT.Z BLACHY STAL. TYP A/I.35 PROC.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOD CVP , ,

PRZEDMIAR ROBÓT KOD CVP , , KOD CVP 45331211, 45331211-8, 45331230-7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie biurowe w budynku WTC EXPO ADRES INWESTYCJI : Gdynia, ul Wendy 7/9 INWESTOR : Urząd Miasta Gdyni ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna pomieszczeń kuchni i jadalni ADRES INWESTYCJI : ZPL "Jan Kazimierz",

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I PIWNIC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH ROBOTY:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Przedmiar robót

Zatwierdzam: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SC-PROJEKT Szymon Ciesielski ul. Adama Próchnika 3/1, DATA OPRACOWANIA : 8 sierpień 2016

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SC-PROJEKT Szymon Ciesielski ul. Adama Próchnika 3/1, DATA OPRACOWANIA : 8 sierpień 2016 "ADB" - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANNA DEREBECKA - BARSZCZYŃSKA 82-300 ELBLĄG UL. CICHA 11D PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej Data: 14-09-10 Budowa: Część: wentylacja Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Uporządkowanie przewodów kominowych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Uporządkowanie przewodów kominowych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Jackowskiego 60 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : Poznań ul. Jackowskiego 58-60 Wykonawca :... Adres :... Wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Centrum Onkologii-Insytut im. Marii Skłodowskiej Curie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Załącznik nr 1 do SIWZ (3 strony) 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5 45311100-1 45311200-2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji

Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Budowa Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wlkp. Inwestor Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wlkp. Sporządził Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kluczbork, ul. Ossowskiego 35b/5. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Anna Dürr

PRZEDMIAR Kluczbork, ul. Ossowskiego 35b/5. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Anna Dürr Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Anna Dürr 46-203 Kluczbork, ul. Ossowskiego 35b/5 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ADRES INWESTYCJI : Specjalistyczny Szpital Im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo; 70-891

Bardziej szczegółowo