Serwery strumieniujące wideo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwery strumieniujące wideo"

Transkrypt

1 Serwerystrumieniującewideo MikołajLeszczuk,MarekBałda 1. Wstęp Tworzenie systemów komunikacji multimedialnej (1), w tym cyfrowych bibliotek wideo, do których dostęp odbywa się przy użyciu sieci telekomunikacyjnej, wymaga wdrożenia mechanizmów strumieniowania sekwencji wizyjnych. Strumieniowaniem nazywamy synchronicznyprzekazobrazuzserwerawizjidoklientaprzyużyciusiecitelekomunikacyjnej.w niniejszym ćwiczeniu, testowane będą procesy strumieniowania z serwerów strumieniujących wideo(nazywanychteżserweramiwizji,ang.videoserver). 2. Celćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z technikami strumieniowania sekwencji wizyjnych z serwerów do komputerów klienckich. W tym celu zostaną użyte programowe rozwiązania serwerówwizji.wdalszejczęścićwiczeniazostanąprzeprowadzonepróbywydajnościserwerów wizji.celemćwiczeniajestteżzapoznaniesięztechnikamistrumieniowaniasekwencjiwizyjnych zserwerówdokomputerówklienckichzużyciemserwerapośredniczącego(ang. proxy).wtym celuzostanieużyteprogramowerozwiązanieserwerapośredniczącego. 3. Przedrozpoczęciemćwiczenia Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia konieczne jest posiadanie wiedzy dotyczącej podstawstrumieniowaniaorazprzygotowaniestanowiskalaboratoryjnego. a. Wiedza Przedprzystąpieniemdozajęć,studentpowinien: wiedzieć,dlaczegostosowanesąserwerystrumieniujące, wiedzieć,dlaczegostosowanesąserwerypośredniczące, posiadać ogólne informacje o serwerach strumieniujących, które będą używane w ćwiczeniu, posiadać ogólne informacje o serwerach pośredniczących, które będą używane w ćwiczeniu, znać podstawowe protokoły, które mogą służyć przesyłania strumieni multimedialnych (IP(2),TCP(3),UDP(4),RTP(5))isterowaniastrumieniamimultimedialnymi(RTSP)(6), zapoznaćsięzcałąinstrukcją.

2 a. Oprogramowanie W zależności od laboratorium, w którym odbywają się zajęcia, odpowiednie oprogramowanie (odbierające i wyświetlające strumienie multimedialne) może być, lub może nie być zainstalowane na komputerze. W tym ostatnim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, by instalacjęoprogramowania(składającegosiętylkozkilkuaplikacji)przeprowadzićsamodzielnie. i. Sprawdzeniezainstalowanegooprogramowania Proszę uruchomić komputer tak, aby pracował pod kontrolą systemu operacyjnego wymaganego do uruchomienia danego pakietu oprogramowania. Po uruchomieniu systemu operacyjnegoproszęspróbowaćuruchomićdaneoprogramowaniewsposóbpodanywtab.2 (serwery pośredniczące) i/lub Tab. 3 (odtwarzacze). Jeśli próba się powiedzie, oznacza to, że najprawdopodobniej konieczne programy zostały już zainstalowane. Jeśli jednej lub więcej pozycjibrakuje,koniecznejestichzainstalowaniewedługinstrukcjiponiżej. i. Instalacjaoprogramowania Poniżej znajdują się instrukcje instalacji wybranych programów odtwarzających. Jeżeli którykolwiek z programów jest już zainstalowany na komputerze, nie potrzeba go zapewne instalowaćponownie. 1. RealPlayer AbyzainstalowaćprogramRealPlayer,należy: pobrać jego program instalacyjny z serwera zapisując w folderze na dysku lokalnym komputera(zapamiętując miejsce gdzie program został zapisany); aby pobrać program należywybraćgozlisty,któraznajdujesiępodadresem:http://uk.real.com/player/more (12) klikając na pulpicie na My Computer ( Mój komputer ), a następnie na ikonki poszczególnych folderów na ścieżce do folderu gdzie został zapisany program instalacyjny,otworzyćtenfolder, klikającdwukrotnienaikonieprogramuinstalacyjnego,uruchomićprograminstalacyjny, wpierwszymokienkuwybrać Accept, w drugim okienku zaznaczyć prędkość łącza dostępowego Office LAN (10 Mbps and above) ikliknąćna Next, wewszystkichkolejnychokienkach,klikaćpoprostu Next, wostatnimokienkukliknąć Finish, okienko SelectyourRealPlayersetup możnapoprostuzamknąćklikającnakrzyżykw prawymgórnymrogu. ProgramRealPlayerjestjużzainstalowany!

3 1. QuickTimePlayer AbyzainstalowaćprogramQuickTimePlayer,należy: pobrać jego program instalacyjny z serwera zapisując w folderze na dysku lokalnym komputera(zapamiętując miejsce gdzie program został zapisany); aby pobrać program należy wybrać go z listy, która znajduje się pod adresem: (13) klikając na pulpicie na My Computer ( Mój komputer ), a następnie na ikonki poszczególnych folderów na ścieżce do folderu gdzie został zapisany program instalacyjny,otworzyćtenfolder, klikającdwukrotnienaikonieprogramuinstalacyjnego,uruchomićprograminstalacyjny, wewszystkichokienkach,klikaćpoprostu Next lub Agree, wostatnichokienkachkliknąć Finish i Close. ProgramQuickTimePlayerjestjużzainstalowany! 1. VideoLAN VLCmediaplayer AbyzainstalowaćprogramVLCmediaplayer,należy: pobrać jego program instalacyjny z serwera zapisując w folderze na dysku lokalnym komputera(zapamiętując miejsce gdzie program został zapisany); aby pobrać program należywybraćgozlisty,któraznajdujesiępodadresem:http://www.videolan.org/ (15) klikając na pulpicie na My Computer ( Mój komputer ), a następnie na ikonki poszczególnych folderów na ścieżce do folderu gdzie został zapisany program instalacyjny,otworzyćtenfolder, klikającdwukrotnienaikonieprogramuinstalacyjnego,uruchomićprograminstalacyjny, wewszystkichokienkach,klikaćpoprostu Next lub Agree, wostatnichokienkachkliknąć Finish i Close. ProgramVLCmediaplayerjestjużzainstalowany! 4. Wykonaniećwiczenia Poniżej przedstawiono sposób wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie składa się z kilku etapów. Ćwiczenie należy wykonać dla wszystkich dostępnych serwerów strumieniujących(w instrukcji wpisanowformietabelarycznej Tab.1 danepozwalającenakorzystaniezserwerów).

4 a. Strumieniowanietreścizużyciem VideoLANClient VLC Rysunek1.GlobalnerozwiązaniaVideoLAN napodstawie(15) VideoLANCilentjestoprogramowaniemstworzonymprzezstudentów ÉcoleCentraleParisi rozpowszechnianymnalicencjignu(generalpubliclicense)obecnieprzezponad20 developerównacałymświecie. VideoLANjestkompletnymrozwiązaniemsoftware owymdo strumieniowaniavideo.vlcmożebyćużywanyjakoserwerdostrumieniowaniaplikówmpeg 1, MPEG 2,MPEG 4,materiałówDVDczylivevideo(obrazzkameryinternetowej)dosieciunicast lubmulticast,jakrównieżmożesłużyćjakoodbiornik,dekoderiodtwarzaczstrumienimpeg podróżnymisystemamioperacyjnymi. Przed przestąpieniem do wykonania ćwiczenia należy ustalić adresy sieciowe maszyn,naktórychbędziemyprzeprowadzalićwiczenie. Rysunek2.WidokOdtwarzaczaVLCwersja0.9.4

5 4.1.1.Konfiguracjauproszczona(pojedynczystrumień) Program VLC można użyć jako serwer strumieniujący. Pojedynczy strumień można wysłać korzystając z GUI, oraz z zaawansowanych opcji podczas wybierania pliku źródłowego. Do przeprowadzeniaćwiczeniapotrzebnebędądwakomputery.najednymuruchomimyvlcjako serwerstrumieniującynadrugimvlcpracowaćbędziejakoklient.dodatkowopotrzebnabędzie treść multimedialna. Przykładowe treści znajdują się pod adresem: Należy jedną z nich pobrać na komputerwysyłającystrumieńmultimedialnylubwskazaćmiejscesieciowe. UWAGA! Dłuższe sekwencje wizyjne (gdyby okazały się potrzebne), można stosunkowo szybkopobraćzestrony:http://media.xiph.org/. Postronieserwera(komputerwysyłającystrumień): ZmenuMedianależywybraćOtwórzplik..(Ctrl+O).,następniewskazaćplikźródłowy(Rysunek 3,dobrzejestrozpocząćnaprzykładodplikuMPEG 1).

6 Rysunek3.Oknodialogowe Wybórplikuźródłowego Treścivideomożnaściągnąćbezpośrednionadysklubwskazaćmiejscewsieciużywajączakładki Sieć. Z menu rozwijalnego przycisku Odtwarzaj wybieramy Strumień (Alt+S) i przechodzimydooknaustawienia Następnienależyustawićparametrytransmisji(Rysunek 4). W sekcji Wyjścia zaznaczyć protokół RTP, podać adres maszyny docelowej, do której wysyłamy nasz strumień. Wybrać metodę inkapsulacji (proponuję pozostawić domyślną, ewentualniepóźniejzachęcamdopoeksperymentowania),podobniezsekcjątranskodowania. W tym momencie mamy przygotowany odtwarzacz do wysyłania strumienia multimedialnego podzadanyadres.

7 Rysunek4.Oknodialogowe ustawienieparametrówtransmisji Postronieklienta(maszynyprzyjmującejstrumień): Zmenu Plikwybieramy Otwórzsieć (Ctrl+N)

8 Rysunek5.Oknodialogowewyboruźródła Wybieramy protokół, po którym została wysłana treść multimedialna w tym przypadku RTP, podajemyadresmaszynydocelowej,doktórejwysyłamynaszstrumień. Zatwierdzamywybóri jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane powinniśmy zobaczyć odtwarzany strumień multimedialny. UWAGA: Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z przesyłaniem strumienia należy zwrócić uwagęnazaporęogniowąwsystemiewindows,orazewentualnienanumeryportów(muszą byćidentyczne!) Konfiguracjazaawansowana(wielestrumieni) Program VLC można również użyć jako serwer do strumienia wielu strumieni jednocześnie. W tymcelunależyskorzystaćzesterowaniavlm.

9 PostronieVLCpracującegojakoserwer ZmenuNarzędziawybieramy KonfiguracjaVLM (Ctrl+W).Tutajmamymożliwośćustalenia parametrówtransmisjikilkustrumieni. Rysunek6.Oknodialogowe SterowanieVLM Wtymceluwsekcji MediaManagerEdition wpisujemynazwętransmisji(doidentyfikacji np.: channel1), wybieramy materiał wejściowy plik z sekwencją wizyjną (z dysku lub DVD), wybieramy format wyjścia (podobnie jak w przypadku strumieniowania pojedynczego strumienia).tutajzewzględunato,żechcemywykorzystaćdoćwiczeniatylkodwakomputery, możemy dla każdego strumienia wyznaczyć inny port np. 1230, 1231, 1232 itd. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję Odtwarzanie lokalne do monitorowania przesyłu strumienia. Ewentualniezaznaczamyopcjedodatkowetj. Powtórka izatwierdzamy Dodaj (Rysunek6.). W ten sposób tworzymy plik konfiguracyjny wielu strumieni, który możemy zapisać w postaci plikudopóźniejszegoodtworzenia.

10 Postronieklienta(maszynyprzyjmującejstrumienie): Z menu Plik wybieramy Otwórz sieć (Ctrl+N). Zaznaczamy protokół, po którym została wysłana treść multimedialna w tym przypadku UDP/RTP a następnie wybieramy port, na którym oczekujemy na strumień. Zatwierdzamy wybór i jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane powinniśmy zobaczyć odtwarzany strumień multimedialny. W ten sposób postępujemypootwarciukilkuodtwarzaczyzwracającuwagęnanumerportu. Poprawidłowym wykonaniu ćwiczenia powinniśmy uzyskać na ekranie monitora kilka odtwarzaczy, z których każdypowinienodtwarzaćinnątreść. a. Strumieniowanietreścizserwerastrumieniującego OprogramowanieserwerawizjizostałozainstalowanenakomputerzepodanymwTab.1,serwer nasłuchujezgłoszeńzużyciemrtspnaodpowiednimporcie(standardowoużywasięportu554, aletenwymagaprawadministratora).większośćparametrówserwerówstrumieniującychjest już skonfigurowana, można raczej bardziej popatrzeć jak to zostało zrobione. Nie ma bezpośredniego dostępu do plików konfiguracyjnych, ale serwery oferują interfejs dostępny przezprzeglądarkęwww,doktóregohasłozostałoudostępnionestudentom.uwaga!serwery strumieniującesąwłączanenażądanieprzezprowadzącego. Proszę zapoznać się z konfiguracją serwera wizji korzystając z konsoli administracyjnej WWW (linki do instrukcji serwerów znajdują się na końcu instrukcji). Adres WWW na jaki proszę skierować przeglądarkę internetową, aby przejść na stronę konsoli administracyjnej (a także nazwęużytkownika/hasło)podanowtab.1.posiadającinformacjeokonfiguracjiserwerawizji, korzystając z szablonu URL, jaki należy wpisywać do odtwarzacza multimedialnego, proszę dokonaćpołączenia(wwiększościprzypadków:file/open) znimprzyużyciuoprogramowania odtwarzaczymultimedialnych(daneodtwarzaczypodanowtab.3)celemodtworzeniaplikówi obserwacji stanu serwera wizji. Jeśli występują problemy połączeniem z serwerem, proszę sprawdzić,czywustawieniachodtwarzaczaniezostałustawionyjakiśserwerpośredniczący.w takim przypadku proszę go wyłączyć. Szablon wywołania URL dla protokołu RTSP to: rtsp://serwer.domena:port/sciezka/plik.rozszerzenie. Jeśliplikinieznajdująsięwpod folderach, to ścieżka może zostać pominięta. Proszę zauważyć, że istotne jest podanie na początku wywołanianazwyprotokołu dziękitemuodtwarzaczbędzie wiedział,żemaodtwarzaćplikiz użyciemrtsp (anieprzykładowo:http). Nazwy konkretnych sekwencji wizyjnych można poznać przy pomocy serwera HTTP. Adres, na któryskierowaćprzeglądarkęinternetowąpodanowtab.1.proszęzwrócićuwagęnafakt,żew odróżnieniu od klientów HTTP (przeglądarek internetowych), klienci RTSP (odtwarzacze strumieniowe) w obecnych w laboratorium wersjach i konfiguracji nie są w stanie przeglądać

11 zawartości katalogów, ani otwierać domyślnego pliku (tak jak index.html dla HTTP). Należy więc zawsze podawać ścieżkę do konkretnego pliku, według wspomnianego szablonu. W przeciwnymraziemożemyoczekiwaćwyświetleniasiękomunikatuobłędzie(naprzykładtypu:,,ageneralerrorhasoccurred ). Proszęsprawdzić,któreformatyplikówobsługiwanesąprzezdanyserweriprzezposzczególne odtwarzacze. W przypadku problemów, warto rozpoczynać strumieniowanie od odtwarzaczy, serwerów i formatów plików rodzimych dla danego systemu strumieniowania. Proszę pamiętać, że niektóre odtwarzacze mogą mieć problemy z odtwarzaniem strumieniowo niektórychplików. a. Monitorowaniestanuserwerastrumieniującego Należy uruchomić konsolę administracyjną WWW. UWAGA! Proszę nie zmieniać ustawień portów serwera) i wybrać opcję monitorowania serwera wizji. W szczególności, w związku z tym, że na serwerze strumieniującym jest już uruchomiony serwer WWW na porcie 80, dodatkowo nie włączać opcji strumieniowania na porcie 80 w konsoli serwera wizji, gdyż spowoduje kolizję z już pracującym serwerem WWW. Proszę mieć też na uwadze, że niestety zainstalowane serwery czasem nie działają stabilnie; sporadycznie zdarzają się przypadki blokowania i restartowania się serwera. Jeśli szczęśliwie udało się zalogować do serwera, proszę połączyć się wielokrotnie dostępnymi odtwarzaczami, wybierając plik o formacie obsługiwanymprzezdanyodtwarzacz.uwaga!niektóreodtwarzaczeniedadząsięuruchomić kilkukrotnie na jednym komputerze! Proszę uruchamiać kolejne instancje odtwarzacza i obserwowaćstopieńobciążaniazasobówserwerawizji. Jeżelizdarzysię,żewokienkumonitoraserweraniemażadnegoobrazu(zamiastniegopojawia się tylko krzyżyk), to oznacza, że przeglądarka nie obsługuje języka Java. Proszę zmienić przeglądarkęi/lubdoinstalowaćmaszynęwirtualnąjavy. a. Strumieniowanietreściprzezserwerpośredniczący KolejnymkrokiemjestpodjęciepróbstrumieniowaniatreściprzyużyciuprotokołuRTSPprzez serwerypośredniczące.wtymcelunależyuruchomićtakiserwer.danepotrzebnedo uruchomieniaserwerapośredniczącegopodanowtab.2. UWAGA! Jeżeli w trakcie uruchamiania serwera pośredniczącego pojawia się komunikat, że port, na którym serwer pośredniczący ma działać, jest zajęty/niedostępny, to z dużym prawdopodobieństwem port został zajęty przez inną uruchomioną już wcześniej instancję serwerapośredniczącego,lubkorzystasięzportu<1024niemającdotegouprawnień. W ustawieniach programów odtwarzających, należy ustawić opcje przesyłania sekwencji wizyjnych RTSP, tak, aby odtwarzacze korzystały z uruchomionego serwera pośredniczącego. Następnie należy dokonać prób strumieniowania treści, kolejno dla wszystkich dostępnych

12 serwerów wizji, przy użyciu protokołu RTSP. W trakcie strumieniowania, należy monitorować pracęiobciążenieserwerówwizjiorazuruchomionegoserwerapośredniczącego. Czynności powtórzyć dla wszystkich dostępnych serwerów strumieniujących, serwerów pośredniczących i odtwarzaczy. W praktyce, niektóre kombinacje mogą sprawiać problemy, należy jednak wykluczyć błędy spowodowane brakiem obsługi danego formatu/kodeka przez komponenty systemu strumieniującego, czyli w przypadku niepowodzenia transmisji, spróbować jeszcze wybrać inną sekwencję wizyjną. Najlepiej sprawdzają się kombinacje, gdzie serwer strumieniujący, format pliku, serwer pośredniczący i odtwarzacz pochodzą z tego samegosystemustrumieniującego. 5. Dane Tab.1Daneserwerówstrumieniujących Serwer HelixDNAServerPlus strumieniujący DarwinStreamingServer VideoLAN École Centrale Producent RealNetworks,Freesoftwarecommunity Apple Paris,Free software community DostępRTSP rtsp://eit.agh.edu.pl:1554/ Brak PortRTSP Doustalenia samodzielnie Konsola WWW User student student Pass student student Dostępnepliki Bibliografia (7) (9) (15) Tab.2Daneserwerówpośredniczących Serwerpośredniczący DarwinStreamingProxy CCProxy Producent Apple YoungZSoft Miejsceinstalacji Brak Desktopwlabie Systemoperacyjny Brak Windows Wywołanie Brak Start/Programy/... Bibliografia (8) (11) Tab.3Daneodtwarzaczy Odtwarzacz RealPlayer QuickTimePlayer MPlayer Producent RealNetworks Apple Free software ViedoLANMedia Player Freesoftware community WindowsMedia Player Microsoft

13 Miejsce instalacji System operacyjny Desktopwlabie Windows Desktopwlabie Windows Wywołanie Start/Programy/... Start/Programy/... community Desktopw Desktopwlabie labie Linux, Linux,Windows Windows mplayer(dla Windows Start/Programy/... potrzebna ścieżka) Desktopwlabie Windows Start/Programy/... Bibliografia (12) (13) (14) (15) 6. Sprawozdanie W sprawozdaniu (o ile jest wymagane: domyślnie sprawozdania są wymagane, Prowadzący możejednakzadecydowaćinaczej)należyuwzględnićistotnewnioskiispostrzeżeniapoczynione nazajęciach. 7. Bibliografia 1.Hulicki,Zbigniew.Systemykomunikacjimultimedialnej.Kraków:braknazwiska.Wykład. 2.RealNetworksInc. Helix ServerHomePage.[Online]https://helixserver.helixcommunity.org/. 3.AppleComputerInc.DarwinStreamingServerAdministrator'sGuide. 4.YoungZSoft.CCProxy ProxyServerSoftwareforWindows.[Online] 5.Postel,J. InternetProtocol.InternetEngineeringTaskForce.1981.str.45,RFC.Anupdated specificationofip.replacesrfc UserDatagramProtocol.InternetEngineeringTaskForce.1980.RFC.Thespecificationof theudp.. 7..TransmissionControlProtocol.InternetEngineeringTaskForce.1981.str.85,RFC.The specificationoftcp.replacesrfcs761and TheMPlayerProject.MPlayer TheMoviePlayer.[Online] 9.Apple.OpenSource Server StreamingServer.[Online] 10.Schulzrinne,Henning,iinni. RTP:ATransportProtocolforReal TimeApplications.Internet EngineeringTaskForce.2003.str.104,RFC.ThismemorandumdescribesRTP,thereal time transportprotocol..

14 11.Schulzrinne,Henning,Rao,AshaiLanphier,R. RealTimeStreamingProtocol(RTSP). InternetEngineeringTaskForce.1998.str.92,RFC.TheRealTimeStreamingProtocol. 12.AppleComputerInc.Apple PublicSource DarwinStreamingServer.[Online] 13.AppleInc.Apple Quicktime QuicktimePlayer.Apple.[Online]23Luty2008.[Zacytowano: 23Luty2008.]http://www.apple.com/quicktime/player/. 14.RealNetworks,Inc.NewRealPlayer [Zacytowano:23Luty2008.]http://uk.real.com/player/more. 15.TheVideoLANProject.VideoLANMediaPlayer.[Online]http://www.videolan.org/. 16. KazimierzCHOROŚ - STRUMIENIOWANIE PLIKÓWWIDEOWSYSTEMACHNAUCZANIANA ODLEGŁOŚĆ Referat 8. DarwinStreamingServer(częśćniewykonywana) 1. \itemkolejnymkrokiemjestsymulowanieobciążeniaserwerawizji.wtymcelunależy użyćoprogramowania\textbf{streamingloadtool}zainstalowanegonaserwerzesunum (zalogujsięprzez\textbf{ssh},programwścieżce,przykładoweplikikonfiguracyjnew \texttt{/etc/streaming} naichpodstawiestwórzwłasnyipodajgopoargumencie \texttt{ f},zwróćuwagęnapisownięnazwypolecenia).równocześniezsymulowaniem obciążeniaserwerawizji,należymonitorowaćjegostanprzyużyciukonsoli administracyjnej.program\textbf{streamingloadtool}możnauruchomićtakżena dowolnejlokalnejmaszynie program\textbf{streamingloadtool}znajdujesięw archiwumoprogramowania\textbf{darwinstreamingserver}.jeślimaszbezpłatne kontonaserwerzeappleznajdźipobierznajświeższąwersja(takżedlainnychsystemów operacyjnych)nastronie\textbf{,,apple PublicSource DarwinStreamingServer''}: 2. \url{http://developer.apple.com/darwin/projects/streaming/} 3. Następnienależyzalogowaćsięnakontostudentzhasłemstudent. 4. Pozalogowaniu,należyodnaleźć\textbf{znajdującesięnakoncieużytkownika}pliki jednegozserwerów\textit{proxy},zapoznaćsięzdokumentacją,anastępnieuruchomić danyserwer\textit{proxy}wtrybieumożliwiającymmonitoringjegopracy.dlaserwera uruchamianegowsystemielinus,wtymceluproszęwypróbowaćopcje:\texttt{ s}i \texttt{ d},wrazieproblemów,uruchomieniezopcją\texttt{ h}wyświetlakrótkie podsumowaniewszystkichdostępnychopcji.

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Niestety firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do instalacji oprogramowania F-Secure Client Security. Paczkę

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Mozilla Thunderbird (czyt. tanderberd) to bardzo dobry, darmowy program do obsługi poczty, grup dyskusyjnych i RSS, brat przeglądarki internetowej Firefox.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej wersja 2008081401

Bardziej szczegółowo

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH W niniejszej części pokażę jak zalogować się na serwer w trybie graficznym. Protokół SSH służy do komunikowania się między klientem a serwerem. Jest to ulepszona wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows.

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instalacja trwa kilka minut (w zależności od szybkości łącza) a w naszej instrukcji wyjaśniamy krok po kroku proces instalacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dzial Sieci Teleinformatycznych Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja konsoli ShadowControl 1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Oprogramowanie wymaga maszyny bez

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. 2. W panelu sterowania odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 KONFIGURACJA W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA... 3 2 JAK TO DZIAŁA?... 3 3 KONFIGURACJA SERWERA ŹRÓDŁOWEGO (COMARCH ERP OPTIMA)... 3 4 KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Wstęp W niektórych przypadkach aktualizacja firmware urządzenia za pośrednictwem FTP jest korzystniejsza od standardowej aktualizacji z poziomu hosta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie. II) Użyte narzędzia: III) Kolejność działań

Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie. II) Użyte narzędzia: III) Kolejność działań Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie z protokołem HTTP. Ćwiczenie obejmuje takie zagadnienia jak: a) instalację i konfigurację serwera HTTP (Apache2), b) uwierzytelnianie dostępu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo