PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny"

Transkrypt

1 SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow y (zł) 67,00 w ycena DCF (zł) 77,20 min 52 tyg (zł) 57,10 max 52 tyg (zł) 123,00 kapitalizacja (mln zł) 755,22 EV (mln zł) 1 258,56 liczba akcji (mln szt.) 12,59 free float 60,5% free float (mln zł) 456,68 śr. obrót/msc (mln zł) 37,08 Zmiana kursu WIG 1 miesiąc -22,0% -9,7% 3 miesiące -17,3% -6,3% 6 miesięcy -32,2% -23,8% 12 miesięcy -48,8% -33,8% Akcjonariat 50 8 cze 20 sie 29 paź 15 sty 27 mar 10 cze Dom Maklerski PKO BP SA ul. Puławska Warszawa tel. (0-22) WIG znormalizowany Analityk: Ludomir Zalewski tel. (0-22) % akcji i głosów J. Szw ajcow ski 10,13 30,19 Z. Molenda 5,41 15,32 KIPF Sp.zo.o. 7,31 4,67 ING NN OFE 7,85 5,02 Julius Baer IM 8,83 5,65 Poprzednie rekom. data cena doc Informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania Wyniki I kw W pierwszym kwartale br. znacznie wzrosły przychody grupy, o 21% w stosunku do I kw. ubiegłego roku. Jest to efekt konsolidowania spółek litewskich oraz Hurtowni Aptekarz. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 9,9% w I kw roku do 10,1%. Równocześnie wzrosły także koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (łącznie z 89 mln zł do 116 mln zł, tj. o 31%). Wzrost zysku operacyjnego (z 25,2 mln zł do 28,7 mln zł, tj. o 14%) był możliwy tylko dzięki transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Poznaniu, na której zysk netto wyniósł 5,3 mln zł. Bez tej transakcji zysk operacyjny byłby niższy niż przed rokiem (ok. 22,1 mln zł). Negatywnie na wyniki grupy wpłynęły koszty odsetkowe. Saldo na działalności finansowej wyniosło -4,5 mln zł (przed rokiem saldo wyniosło 1 mln zł). W efekcie, pomimo znacznego zwiększenia przychodów i wykazania jednorazowego zysku z transakcji leasingu zwrotnego, zysk netto wzrósł niewiele, bo o 1,2%. Perspektywy na przyszłość Celem grupy na 2008 rok jest osiągnięcie 5 mld przychodów ze sprzedaży oraz utrzymanie dwucyfrowej dynamiki zysku netto (czyli co najmniej 82 mln zł). O ile realizacja przychodów w tej wysokości jest bardzo prawdopodobna, o tyle uzyskanie dwucyfrowej dynamiki zysku netto stoi pod dużym znakiem zapytania. Grupa jest obciążona wysokimi kosztami finansowymi (dług netto na koniec I kw. wyniósł ok. 0,5 mld zł), ponosi koszty rozbudowy sieci detalicznej, ponadto nie została jeszcze zakończona restrukturyzacja grupy po zeszłorocznych akwizycjach. Naszym zdaniem realizacja tak wysokiej dynamiki zysku netto będzie możliwa tylko dzięki transakcjom jednorazowym (kolejny leasing zwrotny, sprzedaż nieruchomości). Grupa niedawno rozpoczęła działalność poza granicami Polski. Obecnie przygotowuje się do dalszej ekspansji zagranicznej. Te inwestycje mogą, przynajmniej na początku, negatywnie wpływać na wyniki całej grupy. W związku z tym na znaczny wzrost wyników trzeba będzie jeszcze poczekać. Wycena i rekomendacja Nie spodziewamy się istotnej poprawy zysków w najbliższej przyszłości. Jest bardzo prawdopodobne, że spółka będzie kompensowała słabe wyniki operacyjne zdarzeniami jednorazowymi, co w najlepszym wypadku będzie miało neutralny wpływ na kurs. Planowane rozpoczęcie skupu akcji własnych będzie czynnikiem powstrzymującym dalsze spadki ceny akcji spółki. Wycena DCF daje stosunkowo wysoką wartość (77,2 zł), jednak ta wycena ma długoterminowy charakter. W krótkim terminie największy wpływ na rynkową cenę akcji będą miały wyniki kwartalne. Sądzimy, że w obecnej sytuacji rynkowej najbardziej miarodajna jest wycena porównawcza. Naszym zdaniem ostatnie spadki kursu są zbyt duże i pojawiła się okazja do kupna akcji. Cenę docelową ustalamy na poziomie wyceny porównawczej dla krajowych dystrybutorów farmaceutyków na poziomie 67 zł za akcję i wydajemy rekomendację AKUMULUJ. Dane finansow e (skonsolidow ane) mln zł p 2009p 2010p Sprzedaż 4 007, , , , ,56 EBITDA 108,32 113,65 153,70 161,28 169,82 EBIT 87,02 93,04 128,55 133,35 136,38 Zysk netto 62,52 74,41 76,48 81,12 84,00 Zysk skorygow any 52,32 53,38 60,28 73,02 79,95 EPS (zł) 5,07 5,91 6,08 6,44 6,67 DPS (zł) 2,45 0,00 0,00 3,22 3,34 CEPS (zł) 6,80 7,54 8,07 8,66 9,33 P/E 11,84 10,15 9,88 9,31 8,99 P/BV 3,00 2,64 2,05 1,68 1,53 EV/EBITDA 11,48 11,07 8,19 7,80 7,41 p - prognoza DM PKO BP SA

2 Perspektywy rynku farmaceutycznego Rynek farmaceutyczny w Polsce od kilku lat stabilnie rośnie. Jego wartość w 2007 jest szacowana na 19,5 mln zł (w cenach hurtowych netto) oznacza to wzrost o 9,8% w stosunku do roku W przyszłości spodziewany jest dalszy wzrost rynku, co najmniej 5% rocznie. IMS Health oczekuje 6,3% wzrostu rynku w tym roku, z kolei wg szacunków Roland Berger do 2015 roku rynek apteczny będzie rósł w tempie 7,3% rocznie. W naszych prognozach zakładamy wzrost rynku sprzedaży hurtowej do aptek na poziomie 6,2% w latach oraz 5% od 2013 roku. Wzrost rynku farmaceutycznego jest bezpośrednim efektem starzenia się społeczeństwa oraz zwiększeniem zachorowań na choroby cywilizacyjne (choroby serca, alergie). Istotny wypływ na wielkość rynku będzie miał także wzrost zamożności społeczeństwa oraz świadomości pacjentów. Szansą na wzrost rynku farmaceutycznego jest także zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia. Jednak jest to bardziej perspektywa kilkunastu niż kilku lat. Segmentem rynku, który będzie rozwijał się najszybciej będą produkty OTC. Krótki opis Polskiej Grupy Farmaceutycznej posiada ok. 20% rynku sprzedaży hurtowej do aptek, co sprawia, że grupa jest drugim co do wielkość graczem na tym rynku (pierwszy jest Torfarm z udziałem ok. 20,5%). sprzedaje leki oraz inne preparaty farmaceutyczne do aptek, szpitali oraz innych hurtowni. Grupa zaopatruje ok aptek w Polsce i na Litwie, w tym kilkaset własnych placówek. W 2007 roku rozpoczął także działalność detaliczną w Wielkiej Brytanii, która w tym momencie nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki. Grupa prowadzi program wsparcia program marketingowego aptek Dbam o Zdrowie, którym objętych jest 1800 placówek w całej Polsce. W tej sieci aptek wprowadzony został program lojalnościowy, którego celem jest przywiązanie pacjentów do marki Dbam o Zdrowie i w efekcie zwiększenie sprzedaży. Poniższa tabela przedstawia rozbicie przychodów realizowanych w poszczególnych grupach odbiorców. Największy udział ma sprzedaż do aptek, która dzieli się niemal po równo pomiędzy palcówki należące do sieci Dbam o Zdrowie oraz inne apteki prywatne. Udział sprzedaży do aptek spada, jest to związane z rozbudową przez własnej sieci detalicznej. Sprzedaż do szpitali w ciągu ostatnich 4 lat miała w miarę stabilny, lekko rosnący udział w przychodach grupy. Stabilny udział w sprzedaży mają dostawy farmaceutyków do hurtowni (tzw. przedhurt ), jest to działalność prowadzona na bardzo niewielkiej marży (poniżej jednego procenta). Jednak dzięki niej realizuje większy obrót z producentami, za co może otrzymywać wyższe premie sprzedażowe. Sprzedaż towarów Grupy (%) Apteki otwarte 67,3% 63,9% 60,4% 59,5% Szpitale 13,0% 14,7% 15,4% 15,7% Sprzedaż detaliczna 10,2% 9,3% 15,0% 15,7% Hurtownie 9,5% 12,1% 9,2% 9,1% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Źródło:, DM PKO BP SA 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Przychody ze sprzedaży i rentow nosć operacyjna ,0% IQ'02 IIQ'02 IIIQ'02 IVQ'02 IQ'03 IIQ'03 IIIQ'03 IVQ'03 IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 I Przychody ze sprzedaży rentow ność EBIT Źródło:, DM PKO BP SA 2

3 Przejęcia i restrukturyzacja Od 2007 roku grupa dokonała trzech dużych przejęć: Apexim oraz podmiot Apteka Rodzinna. Wartość transakcji 30 mln zł. Roczne przychody przejętych aptek (ok. 30) wynoszą ok. 50 mln zł. 50% udziałów w spółkach farmaceutycznych na Litwie: hurtowni UAB Limedika oraz sieci aptek Gintarine Vastine. Wartośc transakcji 22,5 mln EUR. Roczne przychody przejętych podmiotów wynoszą ok. 400 mln zł. 25% udziałów w Hurtowni Aptekarz. Wartość transakcji 12,5 mln zł, następnie za 26 mln zł objęła wszystkie nowe udziały wynikające z podwyższenia kapitału. W efekcie udział na koniec marca 2008 roku wynosił 62,35%. Roczne przychody Aptekarza wynoszą ok. 300 mln zł. przejęła także szereg mniejszych podmiotów (pojedynczych aptek). Grupa planuje w II i III kw roku przeprowadzić restrukturyzację polegającą na oddzieleniu części hurtowej od detalicznej, optymalizacji kosztów, redukcji zatrudnienia o 300 osób oraz zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Planowana jest także sprzedaż zbędnego majątku trwałego, głównie nieruchomości, które pojawiły się w grupie w wyniku przejmowania kolejnych spółek (magazyny, powierzchnie biurowe). W związku z działaniami reorganizacyjnymi (dodatkowe koszty) oraz rosnącymi kosztami zadłużenia wyniki spółki w kolejnych kwartałach ulegną pogorszeniu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że zrekompensuje słabe wyniki z podstawowej działalności poprzez transakcje o charakterze jednorazowym (leasing zwrotny, sprzedaż nieruchomości). Nie mniej jakość raportowanych wyników nie będzie zachwycać. Zakończenie działań restrukturyzacyjnych powinno korzystnie wpłynąć na wyniki grupy. Jednak ponieważ przejęte ostatnio spółki mają relatywnie niewielki udział w przychodach całej grupy (łącznie dokładają one ok. 800 mln zł), wykazane oszczędności prawdopodobnie nie wpłyną znacząco na skonsolidowane wyniki. cały czas rozwija swoją sieć detaliczną poprzez dokupowanie kolejnych aptek. Spółka konsekwentnie nie zdradza ile placówek należy już do jej sieci, jednak można się spodziewać, że jest ich kilkaset. Rozbudowując sieć detaliczną chce przejmować coraz większą część marży na sprzedaży leków. Obecnie w sprawozdaniu segmentowym grupy wynik operacyjny na segmencie detalicznym (apteki) jest ujemny. W 2006 roku strata z tego tytułu wyniosła 5,2 mln zł, a w 2007 roku wzrosła do 15,5 mln zł. W dużej mierze wynika to ze sposobu sporządzania sprawozdania segmentowego - do każdego z segmentów jest przypisana, w sposób nieco sztuczny, część kosztów funkcjonowania grupy (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu). Zaburza to rzeczywisty wynik osiągany przez apteki. Ponadto słabe wyniki segmentu detalicznego tłumaczone są trwającą rozbudową sieci detalicznej (remonty aptek, rebranding), te koszty w dużej części nie są traktowane jako inwestycje, tylko jako koszt bieżącej działalności. Rocznie grupa remontuje ok. 50 placówek. Po wydzieleniu aptek do Central European Pharmaceutical Distribution (co powinno nastąpić w połowie tego roku), wynik na działalności dystrybucyjnej powinien być dokładniej prezentowany. Strategia rozwoju w Europie Centralnej Spółka przedstawiła strategię rozwoju w Europie Centralnej. Ekspansją w regionie zajmie się spółka prawa holenderskiego Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD), jej prezesem została Maria Wiśniewska (wieloletni prezes Banku Pekao SA, były członek rady nadzorczej ). CEPD będzie spółką holdingową, zostanie do niej wniesiona aportem detaliczna część oraz podmioty kupione przez grupę na Litwie, jej głównym zadaniem będzie przeprowadzenie akwizycji na poszczególnych rynkach Europy Środkowo Wschodniej (hurtownie oraz sieci detaliczne). Planowany jest zakup spółek zajmujących się dystrybucją farmaceutyków w co najmniej dwóch nowych krajach. zostanie podzielona na dwie części: (działalność hurtowa prowadzona w Polsce) oraz CEPD (działalność detaliczna w Polsce oraz ekspansja zagraniczna). Zdaniem zarządu, podział na dwie części pozwoli ograniczyć koszty i tym samym spowodować wzrost realizowanych marż. Planowane akwizycje zwiększą skalę działania grupy, co może umożliwić uzyskanie korzystniejszych warunków współpracy z producentami leków. Jednak w krótkim terminie ekspansja zagraniczna oznaczać będzie przede wszystkim koszty i najprawdopodobniej obniży rentowność grupy. będzie miała początkowo 100% udziałów w CEPD, jednak aby sfinansować plany akwizycyjne zostanie przeprowadzona emisja akcji CEPD (emisja niepubliczna, w dalszej kolejności rozważana jest także emisja poprzez giełdę), docelowo udział nie spadnie poniżej 51%. Emisja jest konieczna ponieważ w chwili obecnej jest bardzo zadłużona 3

4 (dług odsetkowy na koniec marca 2008 roku wyniósł 757 mln zł) i dalsze finansowanie akwizycji kredytem byłoby trudne. Wartość księgowa spółek detalicznych w księgach kształtuje się obecnie na poziomie ok. 430 mln zł (część aktywów jest ujęta po koszcie historycznym i ich aktualna wartość rynkowa może być wyższa). Zarząd spółki liczy na to, że znajdzie inwestorów, którzy zechcą zapłacić za udziały w CEPD znacznie więcej (co najmniej dwukrotnie) niż wynikałoby z ich wartości księgowej. Dzięki temu spółka będzie miała środki na przeprowadzanie kolejnych akwizycji. Powodzenie transakcji może korzystnie wpłynąć na wycenę całej. Nowa emisja akcji CEPD poprawi także wskaźnik długu do kapitałów własnych. W związku z emisją nowych akcji zostanie przeszacowana także wartość akcji tej spółki znajdująca się księgach, w wyniku tej operacji należy oczekiwać wykazania przez grupę bardzo wysokiego niepieniężnego zysku (nie uwzględniamy tego w prognozach). Zarząd spółki ma nadzieję, że po wydzieleniu i emisji akcji CEPD, inwestorzy zaczną patrzeć na bardziej jak na spółkę detaliczną niż hurtownię farmaceutyków. Taka zmiana postrzegania grupy wiązałaby się ze wzrostem wyceny grupy (spółki detaliczne są notowane na rynku przy wyższych wskaźnikach). Ponieważ jednak sprzedaż detaliczna stanowiła w 2007 roku zaledwie 16% przychodów grupy, musiałaby przejąć jeszcze bardzo dużo aptek aby być traktowana jak spółka zajmująca się handlem detalicznym. A to naszym zdaniem jest mało prawdopodobne. W obecnych warunkach kupowanie kolejnych aptek jest trudne (ograniczenia prawne, stosunkowo niewielka liczba aptek połączona w sieć, duża ilość pojedynczych placówek). Otwartym pytaniem pozostaje także to, gdzie będą wykazywane zyski z segmentu detalicznego. Aby przyciągnąć inwestorów do objęcia akcji CEPD, będzie musiał wykazywać tam zyski, co spowoduje wyłączenie części zysku przynależnego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Pharmena Jednym z ciekawych podmiotów wchodzących w skład grupy jest spółka Pharmena ( posiada 47,64% udział). Jest to podmiot zamierzający wprowadzić na rynek lek przeciwko miażdżycy. Za pomocą spółki zależnej Pharmena North America (posiada w niej jedynie 17,9% udział, reszta należy do inwestorów finansowych i kadry manadżerskiej) prowadzi badania kliniczne w USA i Kanadzie. W tym roku Pharmena planuje debiut na rynku New Connect. Spółka potrzebuje pieniędzy na dofinansowanie Pharmena North America, która w ciągu najbliższych dwóch lat wyda mln USD na dokończenie badań klinicznych. Potencjalny rynek leków na którym zamierza działać Pharmena jest bardzo duży, spółka szacuje jego wartość na 40 mld USD rocznie (z czego połowa przypada na USA i Kanadę). Pomyślne zakończenie testów klinicznych umożliwi rozpoczęcie sprzedaży nowego leku. Spółka rozważa także sprzedaż patentu do leku. Tworzenie nowych leków jest kosztochłonne i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Z tego powodu nie uwzględniamy potencjalnej wartości spółki Pharmena w wycenie. Niemniej powodzenie przedsięwzięcia może mieć pozytywny wpływ na wyniki grupy w przyszłości. Program skupu akcji własnych Inaczej niż w latach ubiegłych, w 2008 roku grupa nie wypłaci dywidendy. Zamiast tego przeprowadzi skup akcji własnych. Na ten cel zarząd spółki chce przeznaczyć maksymalnie 49 mln zł, skup będzie trwał od do (40 mln zł pochodzić będzie z zeszłorocznego zysku, 9 mln to niewykorzystana kwota przeznaczona na skup akcji z zysku za 2006 rok). Jeżeli nie uda się wydać tej kwoty, niewykorzystana cześć może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy. Spółka skupi maksymalnie 10% własnych akcji, skup będzie realizowany wyłącznie w trakcie sesji giełdowych. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką płynność akcji grupy, najprawdopodobniej nie uda się wydać całej kwoty w wyznaczonym terminie. Skup akcji własnych powinien korzystnie wpływać na kształtowanie się kursu akcji. W prognozach i wycenie nie uwzględniamy skupu akcji własnych. 4

5 Rachunek zysków i strat (mln zł) P 2009P 2010P IQ 07 I-IQ 07 IQ 08 I-IQ 08 Przy chody netto ze sprzedaży 3 890, , , , , , , , , ,75 zmiana 6,9% 3,0% 10,1% 15,1% 6,1% 6,1% 8,4% 8,4% 20,7% 20,7% EBITDA 92,52 108,32 113,65 153,70 161,28 169,82 29,89 29,89 34,58 34,58 zmiana 15,8% 17,1% 4,9% 35,2% 4,9% 5,3% 1,3% 1,3% 15,7% 15,7% EBIT 75,55 87,02 93,04 128,55 133,35 136,38 25,22 25,22 28,67 28,67 zmiana 13,3% 15,2% 6,9% 38,2% 3,7% 2,3% 1,7% 1,7% 13,7% 13,7% Zy sk netto 52,63 62,52 74,41 76,48 81,12 84,00 19,16 19,16 19,39 19,39 zmiana 11,9% 18,8% 19,0% 2,8% 6,1% 3,6% 19,0% 19,0% 1,2% 1,2% Zy sk netto skory gowany 47,95 52,32 53,38 60,28 81,12 79,95 19,16 19,16 14,09 14,09 zmiana 1,9% 9,1% 2,0% 12,9% 34,6% -1,4% 19,0% 19,0% -26,5% -26,5% Marża EBITDA 2,4% 2,7% 2,6% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% Marża EBIT 1,9% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,1% 2,1% Rentowność netto 1,4% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% Źródło: Spółka, DM PKO BP SA Wybrane pozycje bilansu i CF (mln zł) P 2009P 2010P Akty wa ogółem 1 445, , , , , ,24 Akty wa trwałe 404,59 354,24 619,36 719,00 774,07 790,83 Akty wa obrotowe 1 040, , , , , ,40 Kapitał własny 213,34 246,73 286,43 368,25 449,37 492,81 Zobowiązania i rezerwy ogółem 1 188,00 156, , , , ,27 Dług netto 275,17 244,99 454,23 460,62 450,14 440,00 Kapitał obrotowy 1 040, , , , , ,40 Kapitał zaangażowany 488,50 491,73 740,66 828,87 899,52 932,81 Środki pieniężne z działalności operacy jnej 74,84 118,18 11,18 118,40 93,48 100,90 Środki pieniężne z działalności inwesty cy jnej -51,05 23,98-154,19-124,80-83,00-50,20 Środki pieniężne z działalności f inansowej -28,79-128,48 208,49-50,00 0,00-40,56 Środki pieniężne na koniec okresu 38,59 52,27 116,30 59,90 70,38 80,52 Dług netto/ebitda 2,97 2,26 4,00 3,00 2,79 2,59 ROE 26,3% 27,2% 27,9% 23,4% 19,8% 17,8% ROACE 18,1% 14,4% 12,2% 13,3% 12,5% 12,1% Źródło: Spółka, DM PKO BP SA Wycena DCF (mln zł) Prognozy EBIT Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT Amorty zacja Nakłady inwesty cy jne Inwesty cje w kapitał obrotowy FCF Kalkulacja WACC Dług/(Dług+Kapitał) 64% 59% 57% 55% 52% 49% 46% 43% 41% 39% Stopa wolna od ry zy ka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia ry nkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt długu po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Koszt kapitału 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% WACC 7,9% 8,1% 8,2% 8,3% 8,5% 8,6% 8,7% 8,9% 9,0% 9,1% Wycena DFCF Suma DFCF 474 Zdy skontowana wartość rezy dualna 919 realna stopa wzrostu FCF po roku 2017 = 1% Dług netto 454 Wartość spółki 938 Liczba akcji (mln sztuk) 12,587 Wartość 1 akcji (zł) 74,54 Wartość 1 akcji (zł) 77,20 Źródło: DM PKO BP SA Wycena porównawcza Kraj Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA Ticker notow. EUR USD Farmacol Polska FCL PW ,16 10,45 10,21 9,16 8,20 7,56 Torf arm Polska TFM PW ,45 12,75 7,49 13,00 8,76 6,70 Prosper Polska PSP PW ,20 10,45 10,54 13,69 8,57 8,11 Mediana 12,45 10,45 10,21 13,00 8,57 7,56 Polska PW ,15 9,88 9,31 11,07 8,19 7,80 Premia/(dy skonto) w wy cenie ry nkowej spółki -18,5% -5,5% -8,8% -14,8% -4,5% 3,3% Implikowana wartość 1 akcji (zł) 73,62 63,51 65,82 77,39 64,68 56,83 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP SA 5

6 Raport analityczny Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Telefony kontaktowe Zespół Analiz i Doradztwa Kapitałowego banki budownictwo i nieruchomości, hotele, informatyka przemysł paliwowy, chemia, energetyka, handel przemysł metalowy, spożywczy, inne telekomunikacja, media przemysł drzewny i papierniczy e-commerce, analiza techniczna Hanna Kędziora (022) Michał Sztabler (022) Ludomir Zalewski makler papierów wartościowych (022) Marcin Sójka (022) Michał Janik doradca inwestycyjny (022) Bartosz Arenin (022) Przemysław Smoliński (022) Wydział Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki (0-22) Leszek Iwaniec (0-22) Piotr Dedecjus (0-22) Katarzyna Patora-Kopeć (0-22) Piotr Gawron (0-22) Dariusz Andrzejak (0-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał wzrostu nie większy niż 15% NEUTRALNIE - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki REDUKUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał spadku nie większy niż 15% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał spadku Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji PKO PB SA udzielił kredytu. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

SEKTOR: DRZEWNY GPW: PGD REUTERS: PAGD.WA BLOOMBERG: PGD.PW

SEKTOR: DRZEWNY GPW: PGD REUTERS: PAGD.WA BLOOMBERG: PGD.PW SEKTOR: DRZEWNY GPW: PGD REUTERS: PAGD.WA BLOOMBERG: PGD.PW 28.09.2007 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Paged Kupuj 50,00 zł 80 60 40 Dane podstawowe cena rynkow a (zł) 40,70 kurs docelow y (zł)

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Hurt leków. Raport analityczny 09.03.2009

Hurt leków. Raport analityczny 09.03.2009 09.03.2009 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Hurt leków Torf arm Farmacol PGF 2008-02-22 2008-05-22 2008-08-22 2008-11-22 2009-02-22 Spółka Rekomen. Cena doc. % wzrostu PGF KUPUJ 31,10 56% Farmacol

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Komercni Bloomberg: KOMB CP Equity, Reuters: BKOM.PR Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Niskie stopy zostaną z nami dłużej Wydarzenia jakie rozegrały się na arenie banków centralnych w ostatnich tygodniach

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1

Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1 10 LAT NA GIEŁDZIE Warszawa, 3 marca 2008 r. Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 10 lat liderem rynku 10 lat na giełdzie 10 lat innowacyjnych rozwiązańzań Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj)

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj) RAPORT Trzymaj (obniżona do Trzymaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 93,55 Cena docelowa (PLN) 100,00 Min 52 tyg (PLN) 93,30 Max 52 tyg (PLN) 165,95 Kapitalizacja (mln PLN) 444,14 EV (mln PLN) 407,81

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Hurtownie farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne 25 czerwca 2007 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Hurt farmaceutyczny Polska P/E 2007* 19,6 P/E 2008* EV/EBITDA 2007* EV/EBITDA 2008* *mediana z analizowanych spółek Strategia dotycząca sektora

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Otmuchów Restrukturyzacji ciąg dalszy

Otmuchów Restrukturyzacji ciąg dalszy RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 8.60 Cena docelowa (PLN) 11.72 Min 52 tyg (PLN) 7.00 Max 52 tyg (PLN) 10.78 Kapitalizacja (mln PLN) 109.65 EV (mln PLN) 150.05 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Warszawa, 24 sierpnia 2007 r. 1

Konferencja prasowa Warszawa, 24 sierpnia 2007 r. 1 Warszawa, 24 sierpnia 2007 r. Konferencja prasowa Warszawa, 24 sierpnia 2007 r. 1 PGF NOWOCZESNA FIRMA DYSTRYBUCYJNA DZIAŁAJĄCA W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Konferencja prasowa Warszawa, 24 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu Raport sektorowy Sektor detaliczny 08 grudnia 2015 r. Wolniejszy wzrost Ze względu na słabsze perspektywy wzrostu sprzedaży i brak widoków na poprawę marży brutto obniżamy cenę docelową dla LPP do 5 059

Bardziej szczegółowo

Droga nie usłana różami

Droga nie usłana różami RAPORT Droga nie usłana różami Orange Polska Rekomendacja Włodzimierz Giller (-22) 521-79-17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 2-515 Warszawa SPRZEDAJ Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

ZPC Otmuchów. Kupuj (niezmieniona) Sektor spożywczy RAPORT. Wiatr w żagle

ZPC Otmuchów. Kupuj (niezmieniona) Sektor spożywczy RAPORT. Wiatr w żagle RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 8.71 Cena docelowa (PLN) 12.26 Min 52 tyg (PLN) 7.00 Max 52 tyg (PLN) 10.78 Kapitalizacja (mln PLN) 111.05 EV (mln PLN) 164.82 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014 ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Sierpień 2014 Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Prognoza na 2014/15 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

Czy dywidendy mogą być wyższe?

Czy dywidendy mogą być wyższe? RAPORT Czy dywidendy mogą być wyższe? Orange Polska Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 8, Cena bieżąca (PLN) 1,7 Stopa dywidendy 4,7% Potencjał wzrostu -2,5% Kapitalizacja (mln PLN) 14 42 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

TIM. Kupuj 21,50 zł. Raport analityczny

TIM. Kupuj 21,50 zł. Raport analityczny SEKTOR: HANDEL GPW: REUTERS: P.WA BLOOMBERG: PW 06.06. DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Kupuj 21,50 zł 72 52 32 Dobre wyniki I kwartału pomimo słabszych oczekiwań W związku z bardzo dobrymi wynikami

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Wyniki roczne 2011 CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Dane rynkowe Spółka: ZELMER S.A. Liczba akcji: 15 200 000 sztuk Kapitalizacja /kurs 33,75 PLN za akcję na dzień 20.03.2012/:

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8%

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8% Budownictwo 24 listopada 2005 Prochem Prognozy niezagrożone Cena (24/11/2005) Cena docelowa poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Prochem osiągnął w III kwartale 2005 istotnie lepsze wyniki od naszych oczekiwań.

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Konferencja po III kwartale 2009

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Konferencja po III kwartale 2009 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Konferencja po III kwartale 2009 r. Agenda Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce Struktura holdingu PGF Usługi dla pacjentów Usługi dla aptek Usługi dla szpitali Usługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo