PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny"

Transkrypt

1 SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow y (zł) 67,00 w ycena DCF (zł) 77,20 min 52 tyg (zł) 57,10 max 52 tyg (zł) 123,00 kapitalizacja (mln zł) 755,22 EV (mln zł) 1 258,56 liczba akcji (mln szt.) 12,59 free float 60,5% free float (mln zł) 456,68 śr. obrót/msc (mln zł) 37,08 Zmiana kursu WIG 1 miesiąc -22,0% -9,7% 3 miesiące -17,3% -6,3% 6 miesięcy -32,2% -23,8% 12 miesięcy -48,8% -33,8% Akcjonariat 50 8 cze 20 sie 29 paź 15 sty 27 mar 10 cze Dom Maklerski PKO BP SA ul. Puławska Warszawa tel. (0-22) WIG znormalizowany Analityk: Ludomir Zalewski tel. (0-22) % akcji i głosów J. Szw ajcow ski 10,13 30,19 Z. Molenda 5,41 15,32 KIPF Sp.zo.o. 7,31 4,67 ING NN OFE 7,85 5,02 Julius Baer IM 8,83 5,65 Poprzednie rekom. data cena doc Informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania Wyniki I kw W pierwszym kwartale br. znacznie wzrosły przychody grupy, o 21% w stosunku do I kw. ubiegłego roku. Jest to efekt konsolidowania spółek litewskich oraz Hurtowni Aptekarz. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 9,9% w I kw roku do 10,1%. Równocześnie wzrosły także koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (łącznie z 89 mln zł do 116 mln zł, tj. o 31%). Wzrost zysku operacyjnego (z 25,2 mln zł do 28,7 mln zł, tj. o 14%) był możliwy tylko dzięki transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Poznaniu, na której zysk netto wyniósł 5,3 mln zł. Bez tej transakcji zysk operacyjny byłby niższy niż przed rokiem (ok. 22,1 mln zł). Negatywnie na wyniki grupy wpłynęły koszty odsetkowe. Saldo na działalności finansowej wyniosło -4,5 mln zł (przed rokiem saldo wyniosło 1 mln zł). W efekcie, pomimo znacznego zwiększenia przychodów i wykazania jednorazowego zysku z transakcji leasingu zwrotnego, zysk netto wzrósł niewiele, bo o 1,2%. Perspektywy na przyszłość Celem grupy na 2008 rok jest osiągnięcie 5 mld przychodów ze sprzedaży oraz utrzymanie dwucyfrowej dynamiki zysku netto (czyli co najmniej 82 mln zł). O ile realizacja przychodów w tej wysokości jest bardzo prawdopodobna, o tyle uzyskanie dwucyfrowej dynamiki zysku netto stoi pod dużym znakiem zapytania. Grupa jest obciążona wysokimi kosztami finansowymi (dług netto na koniec I kw. wyniósł ok. 0,5 mld zł), ponosi koszty rozbudowy sieci detalicznej, ponadto nie została jeszcze zakończona restrukturyzacja grupy po zeszłorocznych akwizycjach. Naszym zdaniem realizacja tak wysokiej dynamiki zysku netto będzie możliwa tylko dzięki transakcjom jednorazowym (kolejny leasing zwrotny, sprzedaż nieruchomości). Grupa niedawno rozpoczęła działalność poza granicami Polski. Obecnie przygotowuje się do dalszej ekspansji zagranicznej. Te inwestycje mogą, przynajmniej na początku, negatywnie wpływać na wyniki całej grupy. W związku z tym na znaczny wzrost wyników trzeba będzie jeszcze poczekać. Wycena i rekomendacja Nie spodziewamy się istotnej poprawy zysków w najbliższej przyszłości. Jest bardzo prawdopodobne, że spółka będzie kompensowała słabe wyniki operacyjne zdarzeniami jednorazowymi, co w najlepszym wypadku będzie miało neutralny wpływ na kurs. Planowane rozpoczęcie skupu akcji własnych będzie czynnikiem powstrzymującym dalsze spadki ceny akcji spółki. Wycena DCF daje stosunkowo wysoką wartość (77,2 zł), jednak ta wycena ma długoterminowy charakter. W krótkim terminie największy wpływ na rynkową cenę akcji będą miały wyniki kwartalne. Sądzimy, że w obecnej sytuacji rynkowej najbardziej miarodajna jest wycena porównawcza. Naszym zdaniem ostatnie spadki kursu są zbyt duże i pojawiła się okazja do kupna akcji. Cenę docelową ustalamy na poziomie wyceny porównawczej dla krajowych dystrybutorów farmaceutyków na poziomie 67 zł za akcję i wydajemy rekomendację AKUMULUJ. Dane finansow e (skonsolidow ane) mln zł p 2009p 2010p Sprzedaż 4 007, , , , ,56 EBITDA 108,32 113,65 153,70 161,28 169,82 EBIT 87,02 93,04 128,55 133,35 136,38 Zysk netto 62,52 74,41 76,48 81,12 84,00 Zysk skorygow any 52,32 53,38 60,28 73,02 79,95 EPS (zł) 5,07 5,91 6,08 6,44 6,67 DPS (zł) 2,45 0,00 0,00 3,22 3,34 CEPS (zł) 6,80 7,54 8,07 8,66 9,33 P/E 11,84 10,15 9,88 9,31 8,99 P/BV 3,00 2,64 2,05 1,68 1,53 EV/EBITDA 11,48 11,07 8,19 7,80 7,41 p - prognoza DM PKO BP SA

2 Perspektywy rynku farmaceutycznego Rynek farmaceutyczny w Polsce od kilku lat stabilnie rośnie. Jego wartość w 2007 jest szacowana na 19,5 mln zł (w cenach hurtowych netto) oznacza to wzrost o 9,8% w stosunku do roku W przyszłości spodziewany jest dalszy wzrost rynku, co najmniej 5% rocznie. IMS Health oczekuje 6,3% wzrostu rynku w tym roku, z kolei wg szacunków Roland Berger do 2015 roku rynek apteczny będzie rósł w tempie 7,3% rocznie. W naszych prognozach zakładamy wzrost rynku sprzedaży hurtowej do aptek na poziomie 6,2% w latach oraz 5% od 2013 roku. Wzrost rynku farmaceutycznego jest bezpośrednim efektem starzenia się społeczeństwa oraz zwiększeniem zachorowań na choroby cywilizacyjne (choroby serca, alergie). Istotny wypływ na wielkość rynku będzie miał także wzrost zamożności społeczeństwa oraz świadomości pacjentów. Szansą na wzrost rynku farmaceutycznego jest także zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia. Jednak jest to bardziej perspektywa kilkunastu niż kilku lat. Segmentem rynku, który będzie rozwijał się najszybciej będą produkty OTC. Krótki opis Polskiej Grupy Farmaceutycznej posiada ok. 20% rynku sprzedaży hurtowej do aptek, co sprawia, że grupa jest drugim co do wielkość graczem na tym rynku (pierwszy jest Torfarm z udziałem ok. 20,5%). sprzedaje leki oraz inne preparaty farmaceutyczne do aptek, szpitali oraz innych hurtowni. Grupa zaopatruje ok aptek w Polsce i na Litwie, w tym kilkaset własnych placówek. W 2007 roku rozpoczął także działalność detaliczną w Wielkiej Brytanii, która w tym momencie nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki. Grupa prowadzi program wsparcia program marketingowego aptek Dbam o Zdrowie, którym objętych jest 1800 placówek w całej Polsce. W tej sieci aptek wprowadzony został program lojalnościowy, którego celem jest przywiązanie pacjentów do marki Dbam o Zdrowie i w efekcie zwiększenie sprzedaży. Poniższa tabela przedstawia rozbicie przychodów realizowanych w poszczególnych grupach odbiorców. Największy udział ma sprzedaż do aptek, która dzieli się niemal po równo pomiędzy palcówki należące do sieci Dbam o Zdrowie oraz inne apteki prywatne. Udział sprzedaży do aptek spada, jest to związane z rozbudową przez własnej sieci detalicznej. Sprzedaż do szpitali w ciągu ostatnich 4 lat miała w miarę stabilny, lekko rosnący udział w przychodach grupy. Stabilny udział w sprzedaży mają dostawy farmaceutyków do hurtowni (tzw. przedhurt ), jest to działalność prowadzona na bardzo niewielkiej marży (poniżej jednego procenta). Jednak dzięki niej realizuje większy obrót z producentami, za co może otrzymywać wyższe premie sprzedażowe. Sprzedaż towarów Grupy (%) Apteki otwarte 67,3% 63,9% 60,4% 59,5% Szpitale 13,0% 14,7% 15,4% 15,7% Sprzedaż detaliczna 10,2% 9,3% 15,0% 15,7% Hurtownie 9,5% 12,1% 9,2% 9,1% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Źródło:, DM PKO BP SA 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Przychody ze sprzedaży i rentow nosć operacyjna ,0% IQ'02 IIQ'02 IIIQ'02 IVQ'02 IQ'03 IIQ'03 IIIQ'03 IVQ'03 IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 I Przychody ze sprzedaży rentow ność EBIT Źródło:, DM PKO BP SA 2

3 Przejęcia i restrukturyzacja Od 2007 roku grupa dokonała trzech dużych przejęć: Apexim oraz podmiot Apteka Rodzinna. Wartość transakcji 30 mln zł. Roczne przychody przejętych aptek (ok. 30) wynoszą ok. 50 mln zł. 50% udziałów w spółkach farmaceutycznych na Litwie: hurtowni UAB Limedika oraz sieci aptek Gintarine Vastine. Wartośc transakcji 22,5 mln EUR. Roczne przychody przejętych podmiotów wynoszą ok. 400 mln zł. 25% udziałów w Hurtowni Aptekarz. Wartość transakcji 12,5 mln zł, następnie za 26 mln zł objęła wszystkie nowe udziały wynikające z podwyższenia kapitału. W efekcie udział na koniec marca 2008 roku wynosił 62,35%. Roczne przychody Aptekarza wynoszą ok. 300 mln zł. przejęła także szereg mniejszych podmiotów (pojedynczych aptek). Grupa planuje w II i III kw roku przeprowadzić restrukturyzację polegającą na oddzieleniu części hurtowej od detalicznej, optymalizacji kosztów, redukcji zatrudnienia o 300 osób oraz zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Planowana jest także sprzedaż zbędnego majątku trwałego, głównie nieruchomości, które pojawiły się w grupie w wyniku przejmowania kolejnych spółek (magazyny, powierzchnie biurowe). W związku z działaniami reorganizacyjnymi (dodatkowe koszty) oraz rosnącymi kosztami zadłużenia wyniki spółki w kolejnych kwartałach ulegną pogorszeniu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że zrekompensuje słabe wyniki z podstawowej działalności poprzez transakcje o charakterze jednorazowym (leasing zwrotny, sprzedaż nieruchomości). Nie mniej jakość raportowanych wyników nie będzie zachwycać. Zakończenie działań restrukturyzacyjnych powinno korzystnie wpłynąć na wyniki grupy. Jednak ponieważ przejęte ostatnio spółki mają relatywnie niewielki udział w przychodach całej grupy (łącznie dokładają one ok. 800 mln zł), wykazane oszczędności prawdopodobnie nie wpłyną znacząco na skonsolidowane wyniki. cały czas rozwija swoją sieć detaliczną poprzez dokupowanie kolejnych aptek. Spółka konsekwentnie nie zdradza ile placówek należy już do jej sieci, jednak można się spodziewać, że jest ich kilkaset. Rozbudowując sieć detaliczną chce przejmować coraz większą część marży na sprzedaży leków. Obecnie w sprawozdaniu segmentowym grupy wynik operacyjny na segmencie detalicznym (apteki) jest ujemny. W 2006 roku strata z tego tytułu wyniosła 5,2 mln zł, a w 2007 roku wzrosła do 15,5 mln zł. W dużej mierze wynika to ze sposobu sporządzania sprawozdania segmentowego - do każdego z segmentów jest przypisana, w sposób nieco sztuczny, część kosztów funkcjonowania grupy (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu). Zaburza to rzeczywisty wynik osiągany przez apteki. Ponadto słabe wyniki segmentu detalicznego tłumaczone są trwającą rozbudową sieci detalicznej (remonty aptek, rebranding), te koszty w dużej części nie są traktowane jako inwestycje, tylko jako koszt bieżącej działalności. Rocznie grupa remontuje ok. 50 placówek. Po wydzieleniu aptek do Central European Pharmaceutical Distribution (co powinno nastąpić w połowie tego roku), wynik na działalności dystrybucyjnej powinien być dokładniej prezentowany. Strategia rozwoju w Europie Centralnej Spółka przedstawiła strategię rozwoju w Europie Centralnej. Ekspansją w regionie zajmie się spółka prawa holenderskiego Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD), jej prezesem została Maria Wiśniewska (wieloletni prezes Banku Pekao SA, były członek rady nadzorczej ). CEPD będzie spółką holdingową, zostanie do niej wniesiona aportem detaliczna część oraz podmioty kupione przez grupę na Litwie, jej głównym zadaniem będzie przeprowadzenie akwizycji na poszczególnych rynkach Europy Środkowo Wschodniej (hurtownie oraz sieci detaliczne). Planowany jest zakup spółek zajmujących się dystrybucją farmaceutyków w co najmniej dwóch nowych krajach. zostanie podzielona na dwie części: (działalność hurtowa prowadzona w Polsce) oraz CEPD (działalność detaliczna w Polsce oraz ekspansja zagraniczna). Zdaniem zarządu, podział na dwie części pozwoli ograniczyć koszty i tym samym spowodować wzrost realizowanych marż. Planowane akwizycje zwiększą skalę działania grupy, co może umożliwić uzyskanie korzystniejszych warunków współpracy z producentami leków. Jednak w krótkim terminie ekspansja zagraniczna oznaczać będzie przede wszystkim koszty i najprawdopodobniej obniży rentowność grupy. będzie miała początkowo 100% udziałów w CEPD, jednak aby sfinansować plany akwizycyjne zostanie przeprowadzona emisja akcji CEPD (emisja niepubliczna, w dalszej kolejności rozważana jest także emisja poprzez giełdę), docelowo udział nie spadnie poniżej 51%. Emisja jest konieczna ponieważ w chwili obecnej jest bardzo zadłużona 3

4 (dług odsetkowy na koniec marca 2008 roku wyniósł 757 mln zł) i dalsze finansowanie akwizycji kredytem byłoby trudne. Wartość księgowa spółek detalicznych w księgach kształtuje się obecnie na poziomie ok. 430 mln zł (część aktywów jest ujęta po koszcie historycznym i ich aktualna wartość rynkowa może być wyższa). Zarząd spółki liczy na to, że znajdzie inwestorów, którzy zechcą zapłacić za udziały w CEPD znacznie więcej (co najmniej dwukrotnie) niż wynikałoby z ich wartości księgowej. Dzięki temu spółka będzie miała środki na przeprowadzanie kolejnych akwizycji. Powodzenie transakcji może korzystnie wpłynąć na wycenę całej. Nowa emisja akcji CEPD poprawi także wskaźnik długu do kapitałów własnych. W związku z emisją nowych akcji zostanie przeszacowana także wartość akcji tej spółki znajdująca się księgach, w wyniku tej operacji należy oczekiwać wykazania przez grupę bardzo wysokiego niepieniężnego zysku (nie uwzględniamy tego w prognozach). Zarząd spółki ma nadzieję, że po wydzieleniu i emisji akcji CEPD, inwestorzy zaczną patrzeć na bardziej jak na spółkę detaliczną niż hurtownię farmaceutyków. Taka zmiana postrzegania grupy wiązałaby się ze wzrostem wyceny grupy (spółki detaliczne są notowane na rynku przy wyższych wskaźnikach). Ponieważ jednak sprzedaż detaliczna stanowiła w 2007 roku zaledwie 16% przychodów grupy, musiałaby przejąć jeszcze bardzo dużo aptek aby być traktowana jak spółka zajmująca się handlem detalicznym. A to naszym zdaniem jest mało prawdopodobne. W obecnych warunkach kupowanie kolejnych aptek jest trudne (ograniczenia prawne, stosunkowo niewielka liczba aptek połączona w sieć, duża ilość pojedynczych placówek). Otwartym pytaniem pozostaje także to, gdzie będą wykazywane zyski z segmentu detalicznego. Aby przyciągnąć inwestorów do objęcia akcji CEPD, będzie musiał wykazywać tam zyski, co spowoduje wyłączenie części zysku przynależnego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Pharmena Jednym z ciekawych podmiotów wchodzących w skład grupy jest spółka Pharmena ( posiada 47,64% udział). Jest to podmiot zamierzający wprowadzić na rynek lek przeciwko miażdżycy. Za pomocą spółki zależnej Pharmena North America (posiada w niej jedynie 17,9% udział, reszta należy do inwestorów finansowych i kadry manadżerskiej) prowadzi badania kliniczne w USA i Kanadzie. W tym roku Pharmena planuje debiut na rynku New Connect. Spółka potrzebuje pieniędzy na dofinansowanie Pharmena North America, która w ciągu najbliższych dwóch lat wyda mln USD na dokończenie badań klinicznych. Potencjalny rynek leków na którym zamierza działać Pharmena jest bardzo duży, spółka szacuje jego wartość na 40 mld USD rocznie (z czego połowa przypada na USA i Kanadę). Pomyślne zakończenie testów klinicznych umożliwi rozpoczęcie sprzedaży nowego leku. Spółka rozważa także sprzedaż patentu do leku. Tworzenie nowych leków jest kosztochłonne i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Z tego powodu nie uwzględniamy potencjalnej wartości spółki Pharmena w wycenie. Niemniej powodzenie przedsięwzięcia może mieć pozytywny wpływ na wyniki grupy w przyszłości. Program skupu akcji własnych Inaczej niż w latach ubiegłych, w 2008 roku grupa nie wypłaci dywidendy. Zamiast tego przeprowadzi skup akcji własnych. Na ten cel zarząd spółki chce przeznaczyć maksymalnie 49 mln zł, skup będzie trwał od do (40 mln zł pochodzić będzie z zeszłorocznego zysku, 9 mln to niewykorzystana kwota przeznaczona na skup akcji z zysku za 2006 rok). Jeżeli nie uda się wydać tej kwoty, niewykorzystana cześć może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy. Spółka skupi maksymalnie 10% własnych akcji, skup będzie realizowany wyłącznie w trakcie sesji giełdowych. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką płynność akcji grupy, najprawdopodobniej nie uda się wydać całej kwoty w wyznaczonym terminie. Skup akcji własnych powinien korzystnie wpływać na kształtowanie się kursu akcji. W prognozach i wycenie nie uwzględniamy skupu akcji własnych. 4

5 Rachunek zysków i strat (mln zł) P 2009P 2010P IQ 07 I-IQ 07 IQ 08 I-IQ 08 Przy chody netto ze sprzedaży 3 890, , , , , , , , , ,75 zmiana 6,9% 3,0% 10,1% 15,1% 6,1% 6,1% 8,4% 8,4% 20,7% 20,7% EBITDA 92,52 108,32 113,65 153,70 161,28 169,82 29,89 29,89 34,58 34,58 zmiana 15,8% 17,1% 4,9% 35,2% 4,9% 5,3% 1,3% 1,3% 15,7% 15,7% EBIT 75,55 87,02 93,04 128,55 133,35 136,38 25,22 25,22 28,67 28,67 zmiana 13,3% 15,2% 6,9% 38,2% 3,7% 2,3% 1,7% 1,7% 13,7% 13,7% Zy sk netto 52,63 62,52 74,41 76,48 81,12 84,00 19,16 19,16 19,39 19,39 zmiana 11,9% 18,8% 19,0% 2,8% 6,1% 3,6% 19,0% 19,0% 1,2% 1,2% Zy sk netto skory gowany 47,95 52,32 53,38 60,28 81,12 79,95 19,16 19,16 14,09 14,09 zmiana 1,9% 9,1% 2,0% 12,9% 34,6% -1,4% 19,0% 19,0% -26,5% -26,5% Marża EBITDA 2,4% 2,7% 2,6% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% Marża EBIT 1,9% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,1% 2,1% Rentowność netto 1,4% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% Źródło: Spółka, DM PKO BP SA Wybrane pozycje bilansu i CF (mln zł) P 2009P 2010P Akty wa ogółem 1 445, , , , , ,24 Akty wa trwałe 404,59 354,24 619,36 719,00 774,07 790,83 Akty wa obrotowe 1 040, , , , , ,40 Kapitał własny 213,34 246,73 286,43 368,25 449,37 492,81 Zobowiązania i rezerwy ogółem 1 188,00 156, , , , ,27 Dług netto 275,17 244,99 454,23 460,62 450,14 440,00 Kapitał obrotowy 1 040, , , , , ,40 Kapitał zaangażowany 488,50 491,73 740,66 828,87 899,52 932,81 Środki pieniężne z działalności operacy jnej 74,84 118,18 11,18 118,40 93,48 100,90 Środki pieniężne z działalności inwesty cy jnej -51,05 23,98-154,19-124,80-83,00-50,20 Środki pieniężne z działalności f inansowej -28,79-128,48 208,49-50,00 0,00-40,56 Środki pieniężne na koniec okresu 38,59 52,27 116,30 59,90 70,38 80,52 Dług netto/ebitda 2,97 2,26 4,00 3,00 2,79 2,59 ROE 26,3% 27,2% 27,9% 23,4% 19,8% 17,8% ROACE 18,1% 14,4% 12,2% 13,3% 12,5% 12,1% Źródło: Spółka, DM PKO BP SA Wycena DCF (mln zł) Prognozy EBIT Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT Amorty zacja Nakłady inwesty cy jne Inwesty cje w kapitał obrotowy FCF Kalkulacja WACC Dług/(Dług+Kapitał) 64% 59% 57% 55% 52% 49% 46% 43% 41% 39% Stopa wolna od ry zy ka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia ry nkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt długu po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Koszt kapitału 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% WACC 7,9% 8,1% 8,2% 8,3% 8,5% 8,6% 8,7% 8,9% 9,0% 9,1% Wycena DFCF Suma DFCF 474 Zdy skontowana wartość rezy dualna 919 realna stopa wzrostu FCF po roku 2017 = 1% Dług netto 454 Wartość spółki 938 Liczba akcji (mln sztuk) 12,587 Wartość 1 akcji (zł) 74,54 Wartość 1 akcji (zł) 77,20 Źródło: DM PKO BP SA Wycena porównawcza Kraj Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA Ticker notow. EUR USD Farmacol Polska FCL PW ,16 10,45 10,21 9,16 8,20 7,56 Torf arm Polska TFM PW ,45 12,75 7,49 13,00 8,76 6,70 Prosper Polska PSP PW ,20 10,45 10,54 13,69 8,57 8,11 Mediana 12,45 10,45 10,21 13,00 8,57 7,56 Polska PW ,15 9,88 9,31 11,07 8,19 7,80 Premia/(dy skonto) w wy cenie ry nkowej spółki -18,5% -5,5% -8,8% -14,8% -4,5% 3,3% Implikowana wartość 1 akcji (zł) 73,62 63,51 65,82 77,39 64,68 56,83 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP SA 5

6 Raport analityczny Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Telefony kontaktowe Zespół Analiz i Doradztwa Kapitałowego banki budownictwo i nieruchomości, hotele, informatyka przemysł paliwowy, chemia, energetyka, handel przemysł metalowy, spożywczy, inne telekomunikacja, media przemysł drzewny i papierniczy e-commerce, analiza techniczna Hanna Kędziora (022) Michał Sztabler (022) Ludomir Zalewski makler papierów wartościowych (022) Marcin Sójka (022) Michał Janik doradca inwestycyjny (022) Bartosz Arenin (022) Przemysław Smoliński (022) Wydział Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki (0-22) Leszek Iwaniec (0-22) Piotr Dedecjus (0-22) Katarzyna Patora-Kopeć (0-22) Piotr Gawron (0-22) Dariusz Andrzejak (0-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał wzrostu nie większy niż 15% NEUTRALNIE - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki REDUKUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał spadku nie większy niż 15% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał spadku Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji PKO PB SA udzielił kredytu. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY telekomunikacja ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001 Teraz w rytmie innych telekomów kurs PLN 60 50 wolumen 000 szt. 7000 6000 Po podpisaniu umowy z Vivedni znika

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo