RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY"

Transkrypt

1 AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy rekomendację AKUMULUJ. Wyceny dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), modelu zdyskonowaych dywidend oraz na bazie wyceny porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość Spółki na poziomie 53,6 mln PLN, czyli 61,4 PLN za akcję. Przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych dywidend otrzymaliśmy wartość Spółki na poziomie 42,8 mln PLN co daje kwotę 49 PLN na akcję. Analiza porównawcza dała wartość Spółki na poziomie 85,51 mln PLN czyli 100 PLN za akcję. Końcowa wycena jest średnią ważoną tych trzech wycen RPL WIG znormalizowany Relpol jest największym polskim producentem przekaźników elektromagnetycznych. Przekaźniki wykorzystywane są głównie w maszynach i urządzeniach, środkach transportu, sprzęcie AGD oraz sprzęcie elektronicznym. Spółka sprzedaje swoje produkty głównie poprzez sieć hurtowni oraz przez dostawy bezpośrednie wynikające z zawartych umów. Rok 2005 był okresem ekspansji terytorialnej Relpolu. Duże znaczenie dla zwiększenia przychodów w przyszłości może mieć marka Relpol. W tym celu Spółka systematycznie poszerza i uatrakcyjnia ofertę produktów. W dalszej ekspansji na rynkach UE mają pomóc również nowe spółki dystrybucyjne we Francji i Wlk. Brytanii. Pozytywnie oceniamy podpisane kontrakty na dystrybucję produktów Relpolu, na pozostałych rynkach UE. Przyjęte założenia modelu DCF są konserwatywne i uwzględniają jedynie umiarkowany wzrost przychodów szczególnie pochodzących z eksportu. W końcowych latach prognozy udział eksportu w ogóle przychodów przekracza 80%. Przyjęcie tak ostrożnych prognoz tłumaczymy silną konkurencją na rynku przekaźników oraz wysokimi cenami surowców, co bezpośrednio odbija się na wynikach Relpolu. Wyniki za 1Q 2006 roku nie należały do udanych. Pozytywną informacją jest fakt, że Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz poprawiła zysk brutto ze sprzedaży. Na pozostałych poziomach widać pogorszenie wyników. Zysk netto Spółki wyniósł zaledwie 0,14 mln PLN, co oznacza spadek o 87,6% w porównaniu z 1Q 2005 roku. Nasza rekomendacja opiera się na obecnym składzie Grupy Kapitałowej i nie uwzględnia poszerzenia o nowe podmioty oraz ewentualnych korzyści z tego tytułu /20/ /30/ /09/ /20/ /31/ /16/2006 Cena rynkowa [PLN] 60,2 Kapitalizacja [mln PLN] 51,5 Ilość akcji [tys. szt.] 855,1 Średni obrót za 6 mc [mln PLN] 0,44 Wycena DCF [PLN] 61,4 Wycena DDM [PLN] 49,0 Wycena porównawcza [PLN] 100,0 Struktura akcjonariatu: Leszek Jędrzejewski 15,7% OFE Skarbiec Emerytura 8,5% CU S.A. 7,3% Skarbiec TFI S.A. 5,5% Generali OFE 5,2% Bogumił Piontek 5,2% Pozostali 52,3% P 2007P 2008P 2009P 2010P Przychody [mln PLN] 91,6 97,0 103,7 105,5 110,5 115,6 EBITDA [mln PLN] 13,7 13,5 14,6 15,6 15,9 16,3 EBIT [mln PLN] 7,0 6,7 7,8 8,8 9,1 9,3 Zysk netto [mln PLN] 4,3 4,3 5,2 6,2 6,5 6,8 DPS [PLN] 2,75 2,75 2,70 3,29 4,26 4,48 P/BV (x) 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,3 P/E (x) 12,3 10,1 8,5 8,1 7,7 12,3 EV/EBITDA (x) 4,8 4,4 3,9 3,7 3,6 4,8 Analityk: Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice tel. (0-32) (x) - dane dla ceny 60,2 PLN Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 1. WYCENA Na podstawie sporządzonych wycen szacujemy wartość jednej akcji Relpolu na 67,9 PLN. Wartość ta odpowiada naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Wycena pokazuje, że akcje Relpolu są wyceniane na GPW ok. 12% poniżej oszacowanej przez nas wartości godziwej i na tej podstawie wydajemy rekomendację AKUMULUJ. Wycena Relpolu opiera się na trzech metodach: na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), zdyskontowanych dywidend (DDM) oraz na podstawie analizy porównawczej Relpolu do spółek notowanych na GPW. Końcowa wycena jest średnią ważoną trzech wycen przy czym wycenie opartej na modelu DCF przyznaliśmy wagę 50%, pozostałe dwie wyceny otrzymały wagę 25%. Podsumowanie wyceny Pagedu Waga Wycena Wycena DCF 50% 61,4 Wycena DDM 25% 49,0 Wycena porównawcza 25% 100,0 Wycena 1 akcji Relpolu [PLN] 67,9 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. MODEL DCF Główne założenia: Kurs EUR/PLN w okresie prognozy ustaliliśmy na poziomie 4 PLN Założyliśmy, że ceny miedzi, srebra oraz ropy będą utrzymywać się na poziomie średnich cen z pierwszego półrocza 2006 roku Zakładamy, że Relpol nie będzie dokonywał żadnych przejęć Średnioroczna inflacja na poziomie 2% Zakładamy, że w latach wartość światowego rynku przekaźników będzie wzrastała 4% rocznie, a w latach wartość rynku będzie rosła 1,5% rocznie CAGR na poziomie 3,87% - średnioroczny wzrost przychodów z eksportu szacujemy na 5,28%, a przychody ze sprzedaży krajowej będą spadać średniorocznie o 0,43% Założyliśmy, że Relpol nie przedłuży współpracy z włoską firmą Carlo Gavazzi i w 2008 roku nastąpi spowolnienie wzrostu przychodów do 1,75% r/r Wzrost udziału eksportu w ogóle przychodów do ponad 80% w 2015 roku Wzrost w okresie rezydualnym FCFF na poziomie 0,5% Założyliśmy spadek marż od 2010 roku w wyniku m.in. silnej konkurencji na rynku przekaźników Liczbę akcji zwiększyliśmy o akcje, które mają być zarejestrowane w drugiej połowie 2006 roku, czyli o szt. Nie zaliczyliśmy wartości potencjalnego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego do długu netto - uwzględnienie zobowiązania spowodowałoby zmniejszenie wyceny jednej akcji Relpolu do ok. 50,7 PLN Nakłady inwestycyjne w całym okresie prognozy będą średnio o 4,7% wyższe od odpisów amortyzacyjnych Spółka będzie wypłacać dywidendę w wysokości 55-60% zysku netto Średni ważony koszt kapitału (WACC) w okresie prognozy wynosi 8,2% Beta = 0,77 Strona 2 z 21

3 Model DCF 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody ze sprzedaży 97,00 103,72 105,54 110,55 115,63 120,66 125,14 128,83 131,35 133,86 EBIT 6,70 7,76 8,77 9,06 9,34 9,48 9,48 9,39 9,28 9,14 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT 1,27 1,47 1,67 1,72 1,77 1,80 1,80 1,78 1,76 1,74 NOPLAT 5,43 6,29 7,10 7,34 7,56 7,68 7,68 7,60 7,52 7,41 Amortyzacja 6,84 6,84 6,85 6,88 6,97 7,03 7,13 7,26 7,39 7,52 CAPEX -7,28-6,85-6,86-7,02-7,34-7,30-7,57-7,79-7,95-8,10 Inwestycje w kapitał obrotowy -1,70-2,59-0,86-2,37-2,40-2,38-2,11-1,75-1,19-1,19 FCF 3,30 3,69 6,23 4,84 4,79 5,03 5,13 5,32 5,77 5,64 DFCF 3,05 3,17 4,95 3,55 3,25 3,15 2,96 2,84 2,84 2,56 Suma DFCF 32,31 Wartość rezydualna 71,71 wzrost w okresie rezydualnym 0,50% Zdyskontowana wart. rezydualna 32,55 Wartość firmy EV 64,87 Dług netto 11,27 Wartość kapitału własnego 53,60 Ilość akcji 0,87 Wartość kapitału na akcję 61,36 Kalkulacja WACC 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Stopa wolna od ryzyka 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% Udział kapitału własnego 68,5% 71,0% 73,6% 75,8% 77,4% 78,8% 80,2% 80,9% 81,6% 82,2% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% Udział kapitału obcego 31,5% 29,0% 26,4% 24,2% 22,6% 21,2% 19,8% 19,1% 18,4% 17,8% WACC 7,9% 8,0% 8,1% 8,2% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 8,4% 8,4% Strona 3 z 21

4 Wrażliwość modelu DCF wzrost w okresie rezydualnym -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 0,60 56,62 58,50 60,59 62,94 65,59 68,61 72,08 76,11 80,85 0,77 51,70 53,24 54,95 56,84 58,97 61,36 64,07 67,18 70,77 0,80 50,90 52,39 54,04 55,87 57,91 60,21 62,81 65,79 69,22 0,90 48,37 49,71 51,18 52,80 54,61 56,63 58,91 61,49 64,44 beta 1,00 46,03 47,23 48,55 50,00 51,60 53,39 55,39 57,64 60,20 1,10 43,87 44,95 46,13 47,42 48,85 50,44 52,20 54,18 56,41 1,20 41,85 42,82 43,89 45,05 46,33 47,74 49,30 51,05 53,00 1,30 39,97 40,85 41,81 42,86 44,01 45,27 46,66 48,20 49,93 1,40 38,21 39,01 39,88 40,83 41,86 42,99 44,23 45,61 47,13 1,50 36,57 37,30 38,09 38,94 39,87 40,89 42,00 43,23 44,58 MODEL ZDYSKONTOWANYCH DYWIDEND Zdecydowaliśmy się na dokonanie wyceny metodą zdyskontowanych dywidend z uwagi na fakt, że Spółka deklaruje długoterminową politykę dywidendową. Główne założenia: Spółka będzie wypłacać dywidendę w wysokości 55-60% zysku netto Koszt kapitału w okresie prognozy wynosi 9,05% Wzrost w okresie rezydualnym na poziomie 0,5% Liczbę akcji zwiększyliśmy o akcje, które mają być zarejestrowane w drugiej połowie 2006 roku, czyli o szt. Model DDM 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Dywidenda 2,35 2,36 2,87 3,72 3,91 4,08 4,19 4,23 4,21 4,20 DPS 2,75 2,70 3,29 4,26 4,48 4,67 4,79 4,84 4,82 4,81 EPS 4,97 4,91 5,98 7,09 7,46 7,78 7,98 8,06 8,04 8,02 DPS/EPS 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Wartość bieżąca dywidend (DDM) 2,16 1,98 2,22 2,63 2,54 2,43 2,28 2,11 1,93 1,77 Suma DDM 22,04 Wartość rezydualna 49,40 wzrost w okresie rezydualnym 0,50% Zdyskontowana wart. rezydualna 20,77 Wartość kapitału własnego 42,81 Ilość akcji 0,87 Wartość kapitału na akcję 49,01 Strona 4 z 21

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Do wyceny porównawczej wykorzystaliśmy cztery spółki z branży elektromaszynowej notowane na GPW, uwzględniając dane finansowe za 2005 rok oraz sporządzając prognozy na 2006 rok. Naszym zdaniem profil działalności Relpolu jest najbardziej zbliżony do ZPUE, ZREW-u i Apatora. Do porównania dołączyliśmy również TIM ponieważ firma zajmuje się hurtową dystrybucją materiałów elektrotechnicznych czyli m.in. produktów Relpolu. Analizę spółek oparto na czterech wskaźnikach: P/E, MC/S, EV/S, EV, EBITDA. Za najbardziej miarodajny wskaźnik uznaliśmy P/E, któremu przypisaliśmy wagę 40%. Pozostały wskaźnikom przypisaliśmy wagę 20%. Analiza porównawcza oparta jest na dwóch latach w związku z tym ustaliśmy wagę dla roku 2005 na poziomie 20%, a dla 2006 roku wagę 80%. Do obliczeń przyjęto ceny zamknięcia z 10 lipca 2006 roku. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną pomniejszoną o dyskonto w wysokości 15%. Dyskonto w stosunku do pozostałych spółek jest naszym zdaniem uzasadnione m.in. przez fakt, że Relpol działa w mniej atrakcyjnym segmencie rynku. Uważamy że taka struktura wyceny porównawczej jest adekwatna do sytuacji rynkowej Grupy Relpol. Ekspansja na rynki zagraniczne, precyzyjna strategia, długoterminowa polityka dywidendowa i stosunkowo wysoka rentowność pozwalają na przyjęcie powyższych założeń. Wycena porównawcza P P/E MC/S EV/S EV/EBITDA P/E MC/S EV/S EV/EBITDA Apator 17,6 2,4 2,4 13,9 16,9 2,3 2,3 10,5 TIM 19,9 1,2 1,3 13,3 17,8 1,1 1,1 11,1 ZPUE 19,1 1,2 1,3 11,1 18,4 1,1 1,2 10,5 ZREW 20,3 0,6 0,5 9,4 17,4 0,6 0,5 8,3 Mediana 19,5 1,2 1,3 12,2 17,6 1,1 1,2 10,5 Relpol 12,1 0,6 0,6 4,0 12,3 0,5 0,6 4,3 Wycena wg wskaźnika [PLN] 96,9 127,6 133,0 191,3 86,5 121,4 122,4 157,1 Waga wskaźnika 40% 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% Wycena wg wskaźników [PLN] 129,1 114,8 Waga roku 20% 80% Dyskonto -15% Wycena 1 akcji Relpolu [PLN] 100,0 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Strona 5 z 21

6 2. CZYNNIKI RYZYKA Poniżej wyodrębniliśmy główne czynniki ryzyka inwestycji w akcje Relpolu: słabe wyniki za I kw roku mogą przyczynić się do kontynuacji spadków akcji Spółki zmniejszanie zaangażowania w kapitale Relpolu przez fundusze ING może zwiększyć podaż na rynku małe doświadczenie Spółki w ekspansji zagranicznej rosnąca konkurencja na rynku krajowym oraz silna konkurencja na rynku europejskim wejście na rynki europejskie silnych konkurentów z Chin utrzymujące się wysokie ceny miedzi, srebra i ropy kształtowanie się kursu walutowego - aprecjacja złotówki szczególnie względem euro będzie negatywnie wpływała na konkurencyjność eksportu Spółki presja na obniżkę cen przekaźników na rynku światowym szybki proces miniaturyzacji przekaźników przechodzenie na technologie półprzewodnikowe przez odbiorców Relpolu zerwanie wieloletniej współpracy przez klientów zagranicznych na dostawy produktów ewentualna przegrana sporu z Urzędem Skarbowym (opis w rozdziale nr 6) Z powyższych czynników szczególną wagę przykładamy do czynników zewnętrznych, które są trudne do przewidzenia, a mają istotny wpływ na rynek, na którym działa Relpol: wahania kursów walutowych (szczególnie EUR/PLN), cena surowców oraz konkurencja ze strony producentów z krajów o niższych kosztach pracy. Wiele zachodnich firm przenosi swoje zakłady produkcyjne do krajów o niższych kosztach produkcji. W tej konkurencji Relpol ma słabą pozycję z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Obecnie Spółka koncentruje się na rozwoju produkcji w spółce zależnej na Ukrainie. 3. PROFIL SPÓŁKI Relpol jest największym polskim producentem przekaźników elektromagnetycznych. Przekaźniki wykorzystywane są głównie w maszynach i urządzeniach, środkach transportu, sprzęcie AGD oraz sprzęcie elektronicznym. Spółka sprzedaje swoje produkty głównie poprzez sieć hurtowni oraz przez dostawy bezpośrednie wynikające z zawartych umów. Produkty Relpolu można podzielić na 6 podstawowych grup: przekaźniki przemysłowe - znajdują zastosowanie w układach automatyki urządzeń i linii technologicznych oraz przemysłowych układach bezpieczeństwa i sygnalizacji przekaźniki miniaturowe wykorzystywane w układach sterowania światłami, układach sygnalizacji ostrzegawczej i zabezpieczeń przekaźniki samochodowe - stosowane w obwodach elektrycznych samochodów (np.: lampach, zamkach centralnych, kierunkowskazach, itp.) przekaźniki elektroniczne i przełączniki - stosowane m.in. w układach elektronicznych i telekomunikacyjnych, urządzeniach pomiarowych, urządzeniach medycznych i transportowych gniazda wtykowe do przekaźników pozwalają na wybór sposobu połączenia przekaźnika cyfrowe systemy zabezpieczeń, automatyki, pomiaru i sterowania - wykorzystywane m.in. w rozdzielniach średniego napięcia Grupa Kapitałowa Relpol Produkcja i sprzedaż przekaźników: Relpol, Żary, jednostka dominująca Relpol Baltija, Wilno (Litwa), 100% Relpol Altera, Kijów (Ukraina), 51% Handel artykułami elektrotechnicznymi: Relpol BG, Warna (Bułgaria), 52% Relpol M, Mińsk (Białoruś), 60% Relpol Eltim, Sankt Petersburg (Rosja), 60% Relpol France, Paryż (Francja), 51% Relpol Hungary, Budapeszt (Węgry), 90% Relpol Ltd, Luton (Wlk. Brytania), 51% Strona 6 z 21

7 Sprawozdania skonsolidowane Relpolu nie obejmują wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. W 1Q 2006 roku Spółka konsolidowała następujące podmioty: Relpol S.A. Relpol Baltija Relpol Eltim Relpol France Relpol Ltd Spółki wyłączone z konsolidacji to: Relpol M roczne przychody ze sprzedaży ok tys. PLN. Relpol BG - roczne przychody ze sprzedaży ok. 216 tys. PLN. Relpol Hungary - roczne przychody ze sprzedaży ok. 232 tys. PLN. Relpol Altera spółka pod koniec 2005 r. rozpoczęła produkcję przekaźników i gniazd na potrzeby Relpolu Jak tłumaczy Relpol spółki wyłączone z konsolidacji, są spółkami małymi lub nowopowstałymi, nie mającymi istotnego wpływu na wyniki skonsolidowane. Zwracamy jednak uwagę na spółkę Relpol Altera (Ukraina), która rozpoczęła działalność produkcyjną. Altera może zatrudniać ok. 100 osób i jest stosunkowo małym zakładem produkcyjnym. Dla porównania zakład produkcyjny na Litwie zatrudnia ok. 300 osób. Przeniesienie produkcji części przekaźników na Ukrainę ma zwiększyć konkurencyjność Relpolu głównie dzięki niższym kosztom z tytułu wynagrodzeń. 4. WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 1Q 2006 roku nie należały do udanych. Pozytywną informacją jest fakt, że Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz poprawiła zysk brutto ze sprzedaży. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 5,57 mln PLN i był wyższy o 10,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku. Główny wpływ na poprawę miał wzrost ilości sprzedanych wyrobów i towarów. Na pozostałych poziomach widać pogorszenie wyników. Zysk netto Spółki wyniósł zaledwie 0,14 mln PLN, co oznacza spadek o 87,6% w porównaniu do 1Q 2005 roku. Duży wpływ na tak słabe wyniki miały koszty związane z funkcjonowaniem nowych spółek w ramach Grupy (szczególnie we Francji i Wlk. Btytanii). Należy zauważyć, że Relpol objął konsolidacją spółki handlowe, co zwiększyło koszty ogólnego zarządu w kosztach ogółem. Ponadto wzrost kosztów był związany z nakładami poniesionymi na wprowadzenie nowych produktów. Sytuacja finansowa Relpolu jest stabilna. Grupa Kapitałowa na koniec 1Q 2006 roku posiadała 52,71 mln PLN aktywów obrotowych (w tym 3,52 mln PLN gotówki) przy zobowiązaniach i rezerwach na poziomie 50,87 mln PLN. Skonsolidowane wyniki finansowe Relpolu [tys. PLN] IQ'05 IQ'06 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,7% ,2% Zysk brutto ze sprzedaży ,5% ,4% EBITDA ,0% ,1% EBIT ,9% ,5% Zysk brutto ,9% ,5% Zysk netto ,6% ,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 24,6% 23,9% 26,2% 24,9% Marża EBITDA 18,1% 9,9% 17,0% 14,9% Marża EBIT 9,4% 2,9% 10,6% 7,6% Marża zysku netto 5,6% 0,6% 6,3% 4,6% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe Spółki Strona 7 z 21

8 Prognozowane wyniki Relpolu [tys. PLN] P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P EBITDA EBIT Zysk netto Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe Spółki Relpol jest eksporterem netto zatem wpływ kursów walut, w szczególności EUR/PLN, ma istotny wpływ na osiągane wyniki. Poniżej przedstawiamy szacunkową kalkulację wpływu średniorocznego kursu EUR/PLN na wynik brutto w 2006 roku. Wpływ średniorocznego kursu EUR/PLN na wynik brutto [mln PLN] Kurs EUR/PLN 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 Wpływ na wynik brutto [mln PLN] -2,32-2,03-1,74-1,45-1,16-0,87-0,58-0,29 0 Kurs EUR/PLN 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 Wpływ na wynik brutto [mln PLN] 0 0,29 0,58 0,87 1,16 1,45 1,74 2,03 2,32 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Strona 8 z 21

9 5. PRZYCHODY Większość przychodów Relpol osiąga z eksportu. Z uwagi na ograniczoną wielkości krajowego rynku przekaźników wzrost przychodów Spółki możliwy jest głównie dzięki ekspansji zagranicznej. Od kilku lat widać systematyczny wzrost znaczenia eksportu w ogóle przychodów. Najważniejszym rynkiem zbytu są kraje UE, oraz rynki Rosji i Ukrainy. Struktura geograficzna przychodów [tys. PLN] 2005 Udział % 2004 Udział % Polska ,6% ,4% Eksport, w tym: ,4% ,6% Francja ,9% ,0% Włochy ,9% ,2% Niemcy ,7% ,1% Rosja ,3% ,6% Ukraina ,2% ,3% Wielka Brytania ,6% ,0% USA ,1% ,3% Pozostałe ,8% ,1% RAZEM % ,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka W naszej prognozie założyliśmy, że CAGR będzie wynosił 3,87% i motorem wzrostu będą przychody z eksportu. Średnioroczny wzrost przychodów z eksportu szacujemy na 5,28%, a przychody ze sprzedaży krajowej będą spadać średniorocznie o 0,43%. Uważamy, że jest to ostrożna prognoza. Przychody Relpolu będą wzrastały w zależności od roku o 1-3% szybciej niż cały rynek przekaźników. Szybszy wzrost przychodów Relpolu w stosunku do wzrostu wartości całego rynku jest związany głównie z ekspansją geograficzną. Przyjęliśmy takie założenia w obliczu coraz większej konkurencji na rynku światowym. Ponadto nowe spółki dystrybucyjne w krajach UE działają krótko na rynku w związku z tym planowanie wyższej stopy wzrostu przychodów obarczone jest wysokim ryzykiem. Istotny wpływ na przychody ma również założenie, że Relpol nie przedłuży współpracy z włoską firmą Carlo Gavazzi i w 2008 roku nastąpi spowolnienie wzrostu przychodów do 1,75% r/r. Roczne przychody z tytułu współpracy z włoską firmą szacujemy na ok. 8 mln PLN. Prognozowana struktura terytorialna przychodów 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Kraj 26,29 25,90 25,64 25,51 25,38 25,51 25,64 25,76 25,89 25,96 udział % w ogóle przychodów 27,1% 25,0% 24,3% 23,1% 22,0% 21,1% 20,5% 20,0% 19,7% 19,4% Eksport 70,71 77,83 79,90 85,04 90,24 95,15 99,50 103,07 105,46 107,91 udział % w ogóle przychodów 72,9% 75,0% 75,7% 76,9% 78,0% 78,9% 79,5% 80,0% 80,3% 80,6% RAZEM 97,00 103,72 105,54 110,55 115,63 120,66 125,14 128,83 131,35 133,86 zmiana % r/r 5,9% 6,9% 1,8% 4,7% 4,6% 4,4% 3,7% 3,0% 2,0% 1,9% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Widzimy szansę Relpolu w zwiększeniu przychodów dzięki ukierunkowaniu się na przekaźniki przemysłowe, programowalne i miniaturowe. Na korzyść Spółki przemawia możliwość zwiększania mocy produkcyjnych, co w połączeniu z dobrą znajomością rynku i zdolnością do wchodzenia w nisze rynkowe powinno przyczynić się do szybszego wzrostu przychodów. Strona 9 z 21

10 Prognozowane przychody Przychody [mln PLN] 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przekaźniki przemysłowe 31,7 34,5 36,3 38,1 40,0 41,2 42,0 42,8 43,7 44,6 Przekaźniki miniaturowe 21,0 23,7 23,2 25,3 27,6 29,9 32,2 33,8 35,1 36,6 Gniazda do przekaźników 5,1 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,4 7,7 8,1 Urządzenia do kontroli promieniowania i cyfrowe systemy zabezpieczeń Przekaźniki czasowe, samochodowe, moduły, styczniki 7,5 7,7 8,0 8,3 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,8 6,1 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,2 8,4 8,7 8,9 Pozostałe 25,6 25,7 25,4 25,6 25,6 26,1 26,7 27,1 26,6 25,9 RAZEM 97,0 103,7 105,5 110,5 115,6 120,7 125,1 128,8 131,4 133,9 Zmiana % przychodów r/r 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przekaźniki przemysłowe 5% 9% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% Przekaźniki miniaturowe 6% 13% -2% 9% 9% 9% 8% 5% 4% 4% Gniazda do przekaźników 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Urządzenia do kontroli promieniowania i cyfrowe systemy zabezpieczeń Przekaźniki czasowe, samochodowe, moduły, styczniki 3% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 9% 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Pozostałe 6% 0% -1% 1% 0% 2% 2% 2% -2% -2% RAZEM 6% 7% 2% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% Udział % w przychodach 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przekaźniki przemysłowe 32,7% 33,3% 34,4% 34,4% 34,6% 34,1% 33,6% 33,2% 33,3% 33,3% Przekaźniki miniaturowe 21,6% 22,8% 22,0% 22,9% 23,9% 24,8% 25,7% 26,2% 26,8% 27,3% Gniazda do przekaźników 5,3% 5,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,6% 5,7% 5,9% 6,1% Urządzenia do kontroli promieniowania i cyfrowe systemy zabezpieczeń Przekaźniki czasowe, samochodowe, moduły, styczniki 7,7% 7,4% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,3% 7,2% 7,3% 7,3% 6,3% 6,4% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 6,5% 6,6% 6,7% Pozostałe 26,4% 24,7% 24,0% 23,1% 22,1% 21,6% 21,3% 21,1% 20,2% 19,4% RAZEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. W okresie prognozy największy udział w przychodach utrzymają przekaźniki przemysłowe. W tej grupie produktów Spółka zmodernizowała i zwiększyła zdolności produkcyjne m.in. przekaźników grupy R4. Kolejną kluczową grupą przekaźników, dla Spółki, są przekaźniki miniaturowe. W okresie prognozy założyliśmy, że ta grupa będzie cechowała się najszybszym wzrostem. Wraz z rozwojem technologii na rynku światowym można zaobserwować tendencję w kierunku miniaturyzacji przekaźników. Przekaźniki miniaturowe ulegają ciągłym zmianom i największe firmy na rynku (w tym producenci z Azji) wyróżniają już przekaźniki miniaturowe 3G (trzeciej generacji), które mogą łączyć funkcje różnych przekaźników. Oferta Relpolu w tym segmencie rynku nie jest bogata. Niemniej w ostatnim okresie Spółka dokonała modernizacji wersji przekaźników miniaturowych RM84/5/7, a w 2006 roku mają zwiększyć się ich moce produkcyjne. Spółka poinformowała, że od czerwca br. planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnych ww. przekaźników o 30%, a od listopada 2006 roku o kolejne 20%. Strona 10 z 21

11 6. SPÓR Z URZĘDEM SKARBOWYM Spółka poinformowała, w raporcie z 4 lipca 2006 roku, że otrzymała zawiadomienie z Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) o przesunięciu do dnia 29 września 2006 roku terminu zakończenia postępowania w sprawie zobowiązania podatkowego. Jest to już kolejne przesunięcie terminu zakończenia sprawy. Od stycznia 2002 roku do czerwca 2004 roku Relpol otrzymał 3 decyzje UKS nakazujące zapłacenie zobowiązania podatkowego. Wszystkie decyzje UKS były kwestionowane przez Spółkę, a Izba Skarbowa za każdym razem uchylała decyzję UKS i przekazywała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Pierwsza decyzja UKS mówiła o zobowiązaniu podatkowym w wysokości 3,3 ml PLN i 0,8 mln PLN z tytułu odsetek za zwłokę. W trzeciej decyzji UKS zrewidował kwotę główną zobowiązania i podniósł ją do 4,3 mln PLN (+odsetki). Obecnie Spółka poinformowała, że wartość zobowiązania podatkowego szacowana jest na ponad 9,5 mln PLN. Relpol utworzył z tego tytułu rezerwy i ewentualne negatywne rozstrzygnięcie nie będzie miało wpływu na wynik finansowy. Z kolei wygrana Relpolu będzie oznaczała, że Spółka zanotuje jednorazowy zysk - kwota w wysokości ok. 9,8 mln PLN daje ok. 11,5 PLN na 1 akcję Relpolu. Zwracamy uwagę, że nie zaliczyliśmy wartości potencjalnego zobowiązania do długu netto w modelu DCF. Uwzględnienie zobowiązania do długu netto spowodowałoby zmniejszenie wyceny jednej akcji Relpolu do ok. 50,7 PLN W obecnej sytuacji możliwe są następujące warianty rozwoju sytuacji: UKS ponownie przesunie termin zakończenia sprawy UKS przyzna rację Spółce UKS ponownie wyda decyzję o zobowiązaniu podatkowym Jeżeli UKS wyda decyzję o zobowiązaniu podatkowym należy się spodziewać, że władze Relpolu odwołają się do Izby Skarbowej. W takim przypadku możliwe jest, że: Izba Skarbowa wyda decyzję na korzyść Spółki Izba odda sprawę do ponownego rozpatrzenia (do UKS) Izba Skarbowa podtrzyma decyzję UKS W sytuacji, kiedy Izba Skarbowa podtrzyma negatywną decyzję UKS, Relpol może skierować sprawę do NSA lub zgodzić się z negatywną dla siebie decyzją. Sprawa zaległości podatkowych ciągnie się od 2002 roku. Wówczas Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze zakwestionował sposób rozliczenia przez Spółkę transakcji finansowej. Transakcja wiązała się z zakupem i sprzedażą akcji zarejestrowanego w Luksemburgu funduszu inwestycyjnego Raiffeisen SARDUS. Relpol korzystając z usług doradczych RZB (mniejszościowego akcjonariusza) kupił 41,7% akcji funduszu w listopadzie 1999 roku od Raiffeisen Investment AG za 5 mln euro. Środki na przeprowadzenie transakcji Relpol uzyskał z kredytu udzielonego przez RZB. Następnie przeprowadzono transakcję odwrotną, jednak za ten sam pakiet Relpol otrzymał tylko 1,56 mln euro. Stratę brutto na transakcji zrekompensowała wypłacona wcześniej przez SARDUS dywidenda (3,4 mln EUR). Relpol skorzystał na tej transakcji dzięki obniżeniu podstawy opodatkowania i to zakwestionował UKS. 7. AKCJONARIAT Kapitał akcyjny Relpolu wynosi tys. PLN i składa się z szt. akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 PLN każda. Wszystkie wyemitowane akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Ilość akcji i ilość głosów na WZA jest taka sama. Wszystkie akcje maja jednakowe prawo do dywidendy. Relpol jest w trakcje realizacji jednego programu akcji pracowniczych przyznanych członkom Zarzadu w ramach programu motywacyjnego. W związku z tym w 2006 roku przewidziana jest emisja szt. akcji w ramach tego programu. Po emisji ilość akcji Relpolu zwiększy się o 2,2% do szt. Największym akcjonariuszem Relpolu jest Leszek Jędrzejewski, który posiada 15,67% kapitału Spółki. Dużym pakietem akcji dysponują OFE oraz fundusze inwestycyjne (ponad 26,5%), co wpływa na większą stabilność kursu Relpolu. Negatywną informacją jest fakt, że w pierwszym półroczu 2006 roku jeden ze znaczących akcjonariuszy sprzedawał akcje Spółki. Relpol poinformował, że 13 lutego 2006 r. ING TFI w wyniku zbycia akcji Spółki, zmniejszyło swój stan posiadania akcji z szt. (10,48%) do szt. (9,58%). Natomiast 7 kwietnia 2006 r. okazało się, że ING TFI S.A. zmniejszyło stan posiadania akcji do szt. (4,38%). Strona 11 z 21

12 Struktura akcjonariatu Spółki [stan na dzień ] Akcjonariusz Liczba akcji %akcji % głosów Leszek Jędrzejewski ,67% 15,67% OFE Skarbiec Emerytura ,45% 8,45% CU S.A ,29% 7,29% Skarbiec TFI S.A ,54% 5,54% Generali OFE ,21% 5,21% Bogumił Piontek ,24% 5,24% Pozostali ,3% 52,3% RAZEM ,0% 100,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka 8. STRATEGIA ROZWOJU Celem strategicznym jest zbudowanie silnej Grupy na rynku przekaźników w oparciu o markę Relpol. W tym celu Spółka opracowała i wytyczyła sobie następujące działania długookresowe, które mają pomóc w realizacji strategii rozwoju. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia: osiąganie zwrotu z kapitału zaangażowanego ( ROIC ) wyższego o 2% ponad średnioważony koszt kapitału ( WACC ) ROIC >= WACC + 2%; skupienie się na działalności podstawowej rozwijanie sprzedaży krajowej poprzez sieć niezależnych dystrybutorów oraz obsługę bezpośrednią za pomocą sprzedaży internetowej; rozbudowa sieci dystrybucyjnej w Europie w oparciu o powiązania kapitałowe zróżnicowanie produktów w obrębie typu na rynku globalnym; utrzymanie stałych kontaktów z partnerami na rynkach azjatyckich, którzy uzupełniają ofertę o nowe produkty sprzedawane z logo Relpolu; promowanie marki Relpol. Plan na lata podzielony został na kilka etapów. Obecnie Relpol realizuje czwarty i ostatni etap przyjętego planu. Od 2005 roku rozpoczęto ekspansję produktową i geograficzną. W ramach tych działań utworzono nowe spółki, podpisano umowy dystrybucyjne oraz wprowadzono do oferty nowe produkty. W najbliższych dwóch latach Relpol będzie kontynuować podjęte działania. Celem Spółki będzie dalszy rozwój własnej sieci handlowej w krajach europejskich oraz rozszerzanie oferty wyrobów pod własną marką. 9. RYNEK Rynek przekaźników jest rynkiem dojrzałym. Na rynku jest dużo producentów i coraz wyraźniejsza jest konkurencja ze strony producentów z Chin, która dotyka w szczególności mniejsze firmy w branży. Koncentracja na rynku jest wysoka i wg szacunków ośmiu największych producentów reprezentuje ponad 50% globalnego rynku przekaźników. Wartość światowego rynku przekaźników jest trudna do oszacowania. Najważniejszym rynkiem dla Relpolu jest rynek europejski. Spółka podaje, że wartość europejskiego rynku przekaźników szacowana jest na ok. 700 mln EUR. Największym rynkiem europejskim są Niemcy. Kolejne miejsce zajmują Francja, Wielka Brytania i Włochy. Relpol aktywnie działa na rynku francuskim i brytyjskim, gdzie powołał nowe spółki dystrybucyjne. Na rynku niemieckim ekspansja możliwa jest głównie dzięki współpracy z niemieckim dystrybutorem SHC GmbH. Szacunkowa wartość kontraktu z SHC w okresie 5 lat może wynieść ok. 10,8 mln EUR. Strona 12 z 21

13 Europejski rynek przekaźników Inni 24% Niemcy 37% Benelux 5% Włochy 10% Wielka Brytania 11% Francja 13% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka za Forst & Sulliwan W kolejnych latach prognozy oczekujemy dużo szybszego wzrostu rynku azjatyckiego i w perspektywie kilku lat zostanie on największym rynkiem dla przekaźników. Zakładamy, że w latach wartość rynku przekaźników, na którym działa Relpol, będzie wzrastała 4% rocznie. W ostatnich latach prognozy przyjęliśmy, że rynek będzie wzrastał 1,5% r/r. Najwyższy wzrost będzie dotyczył rynków azjatyckich, gdzie pozycja Relpolu jest bardzo słaba. Obszary zastosowań przekaźników instrumenty medyczne 4% ogrzew anie 6% inne 4% sprzęt biurow y 3% systemy pomiarow e 9% telekomunikacja 34% przemysł samochodow y 14% sprzęt AGD 9% systemy zabezpieczeń 6% automatyka przemysłow a 11% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka za Forst & Sulliwan Udział Relpolu w światowym rynku przekaźników można określić na ok. 1%. Trzeba mieć na uwadze, że Relpol jest stosunkowo małym producentem i w związku z tym w swojej ofercie nie posiada pełnej gamy przekaźników. Zwracamy uwagę, że Spółka nie uczestniczy w konkurencji w produkcji przekaźników samochodowych, które zresztą posiada w ofercie - sprzedaż przekaźników samochodowych Relpolu jest marginalna. Wg China Conrol Relays Industry Association (CCRIA) udział przekaźników samochodowych w całym rynku przekaźników sięga ok 15%. W najbliższych latach ten segment będzie notował jeden z najbardziej dynamicznych wzrostów. Jest to związane z coraz większym wykorzystywaniem elektronicznych systemów w samochodach. W przyszłości kluczowe znaczenie dla rynku przekaźników może mieć wzrost popytu światowego w szczególności na przekaźniki miniaturowe. Strona 13 z 21

14 10. KONKURENCJA Stała tendencja do obniżki cen, ciągłe zmiany technologiczne spowodowane oczekiwaniem klientów na spełnienie ich specyficznych potrzeb powodują, że konkurencja na rynku przekaźników jest coraz silniejsza. Poniżej przedstawiamy główne elementy przewagi konkurencyjnej na rynku przekaźników. Wagi przypisane poszczególnym elementom zostały przyznane przez Spółkę. W kolejnych latach spodziewamy się modyfikacji zestawienia. Głównym wyznacznikiem pozostanie cena produktów jednak coraz większe znaczenie może odgrywać technologia wytwarzania oraz skala produkcji. Istotne znaczenie będzie mieć również sieć dystrybucji. Sprzedaż przez pośredników będzie obniżała możliwe do uzyskania marże, oraz będzie wpływała na opóźnienia w dostosowywaniu oferty produktów do potrzeb rynkowych. Elementy przewagi konkurencyjnej 35% 30% 25% 20% 15% 10% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% cena jakość czas dostawy sieć dystrybucji innowacyjność produktów Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka W przyszłości duży wpływ na kształt rynku może mieć miniaturyzacja wyrobów i pod tym względem pozycja Relpolu jest dość słaba. Jest to związane z tym, że nowe technologie oraz zdolność do wprowadzania innowacji i nowych aplikacji wymaga dużych nakładów na badania i rozwój. Porównanie zaplecza badawczego i finansowego największych podmiotów na rynku z Relpolem przemawia na niekorzyść Spółki. Główni konkurenci Relpolu: Fujitsu Takamisawa Component Ltd. Matsushita Electric Works/Automation Controls Group (znany jako Aromat w Północnej Ameryce) NEC Electronics, Inc. Tyco Electronics EC GmbH & Co. KG (poprzednio Siemens Electromechanical Components Group) Finder Omron Hongfa i producenci z Chin Strona 14 z 21

15 11. RENTOWNOŚĆ, CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MARŻE Na wyniki finansowe Spółki istotny wpływ ma otoczenie makroekonomiczne. Kluczowe znaczenie dla Relpolu ma stopa wzrostu PKB i inwestycji oraz cena surowców na giełdach światowych, która bezpośrednio wpływa na działalność operacyjną. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Relpolu są również wahania kursów walut, które wpływają na wszystkie elementy składowe wyniku netto. Relpol, podobnie jak wielu innych producentów, odczuwa negatywne skutki wysokich cen surowców. Dotyczy to zwłaszcza cen miedzi, srebra i ropy naftowej (tworzywa). Założyliśmy, że w okresie prognozy ceny surowców będą utrzymywać się na poziomie średnich cen z pierwszego półrocza 2006 roku. Ponadto w 2005 roku również sytuacja na rynku walutowym nie była sprzyjająca dla Spółki. Kurs EUR/PLN był niszy od planowanego o 4,4% i o 12,4% od poziomu z 2004 roku. Bezpośrednim efektem mocnej złotówki była niższa sprzedaż w ujęciu wartościowym oraz spadek marży. W naszym modelu założyliśmy, że średnioroczny kurs EUR/PLN w latach wyniesie 4 PLN. W pierwszych czterech latach prognozy spodziewamy się poprawy rentowności na wszystkich poziomach. Poprawa wyników powinna być związana m.in. z uruchomieniem produkcji części przekaźników na Ukrainie. W 2006 roku spodziewamy się już pierwszych efektów w postaci redukcji kosztów samego Relpolu. Jednak zwracamy uwagę, że do chwili obecnej spółka zależna na Ukrainie nie jest konsolidowana. W kolejnych latach ( ) w poprawie rentowności coraz większe znaczenie będą odgrywały nowe technologie i skala produkcji. W związku z tym przyjęliśmy ostrożnie, że Relpol będzie miał coraz większe trudności z utrzymaniem rentowności i w końcowych latach prognozy marża zysku netto spada do 5,2%. Prognozowana rentowność Grupy Relpol [mln PLN] 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Zysk brutto na sprzedaży EBITDA EBIT Zysk netto 24,12 25,57 27,10 27,87 28,67 29,32 29,67 29,91 30,13 30,32 13,55 14,60 15,61 15,94 16,31 16,51 16,61 16,64 16,67 16,66 6,70 7,76 8,77 9,06 9,34 9,48 9,48 9,39 9,28 9,14 4,29 5,22 6,20 6,52 6,80 6,98 7,04 7,02 7,00 6,96 marża brutto na sprzedaży marża EBITDA marża EBIT marża netto 24,87% 24,65% 25,67% 25,21% 24,79% 24,30% 23,71% 23,22% 22,94% 22,65% 13,96% 14,08% 14,80% 14,42% 14,10% 13,68% 13,27% 12,92% 12,69% 12,45% 6,91% 7,48% 8,31% 8,20% 8,08% 7,86% 7,58% 7,29% 7,06% 6,83% 4,42% 5,04% 5,87% 5,90% 5,88% 5,78% 5,63% 5,45% 5,33% 5,20% ROE 10,50% 12,15% 13,44% 13,25% 13,07% 12,71% 12,19% 11,59% 11,05% 10,52% ROA Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 4,56% 5,44% 6,27% 6,41% 6,48% 6,45% 6,31% 6,10% 5,90% 5,70% Strona 15 z 21

16 Prognozowane marże Relpolu na lata ,00% 25,00% 15,00% 5,00% -5,00% P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P -15,00% marża brutto na sprzedaży marża EBITDA marża netto Strona 16 z 21

17 12. ANALIZA SWOT MOCNE STRONY: SZANSE: pozycja lidera na krajowym rynku przekaźników silna pozycja w segmencie przekaźników przemysłowych nowoczesne zaplecze produkcyjne szybszy wzrost gospodarczy wzrost światowego rynku przekaźników zdolność do wchodzenia w nisze rynkowe dobra współpraca z zagranicznymi odbiorcami ekspansja na rynkach zagranicznych wysoka jakość produktów możliwość zwiększania mocy produkcyjnych jasna i precyzyjna strategia dogodna lokalizacja w Europie doświadczenie i znajomość branży rozwój spółek w Grupie SŁABE STRONY: ZAGROŻENIA: słabo rozwinięta sieć dystrybucji ograniczone środki finansowe na szybką ekspansję koncentracja tylko na kilku produktach rynku przekaźników pozycja rynkowa na światowym rynku przekaźników ograniczona możliwość wprowadzania nowych technologii silna konkurencja ze strony firm z krajów azjatyckich duża ekspozycja na wahania walut tendencja światowa do na obniżki cen przekaźników wysoka cena surowców (miedź, srebro, stal, ropa) coraz większa konkurencja na krajowym rynku ze strony zagranicznych konkurentów Strona 17 z 21

18 13. DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P A. Aktywa trwałe 40,43 40,92 40,99 41,07 41,28 41,73 42,07 42,58 43,19 43,82 44,47 I. Wartości niematerialne i prawne 6,74 6,81 6,88 6,94 7,01 7,08 7,15 7,22 7,29 7,36 7,43 III. Rzeczowe aktywa trwałe 29,12 29,56 29,56 29,57 29,71 30,09 30,36 30,80 31,34 31,90 32,48 IV. Należności długoterminowe 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 V. Inwestycje długoterminowe 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 B. Aktywa obrotowe 52,99 53,69 56,44 59,27 61,84 64,79 67,86 70,66 73,70 76,58 79,40 I. Zapasy 22,33 23,17 24,20 24,63 25,79 26,98 28,15 29,20 30,06 30,65 31,23 II. Należności krótkoterminowe 22,08 23,22 24,78 25,21 26,41 27,62 28,82 29,89 30,78 31,38 31,98 III. Inwestycje krótkoterminowe 8,24 6,96 7,12 9,09 9,30 9,85 10,54 11,22 12,52 14,21 15,85 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 Aktywa razem 93,41 94,61 97,43 100,34 103,12 106,52 109,93 113,23 116,89 120,40 123,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) własny 40,20 41,58 44,44 47,77 50,56 53,45 56,35 59,21 62,00 64,79 67,55 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 4,28 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4. Kapitał (fundusz) zapasowy 28,88 30,78 32,71 35,06 37,54 40,14 42,86 45,65 48,47 51,28 54,08 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 9. Zysk (strata) netto 4,25 4,29 5,22 6,20 6,52 6,80 6,98 7,04 7,02 7,00 6,96 II. Kapitały mniejszości 1,61 1,86 2,18 2,55 2,94 3,35 3,77 4,19 4,61 5,03 5,45 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51,61 51,17 50,81 50,03 49,62 49,72 49,81 49,84 50,28 50,57 50,87 1. Rezerwy na zobowiązania 15,11 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 2. Zobowiązania długoterminowe 6,83 5,50 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 3. Zobowiązania krótkoterminowe 29,45 30,07 30,71 30,92 31,52 32,12 32,71 33,24 33,67 33,97 34,27 Pasywa razem 93,41 94,61 97,43 100,34 103,12 106,52 109,93 113,23 116,89 120,40 123,87 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 91,61 97,00 103,72 105,54 110,55 115,63 120,66 125,14 128,83 131,35 133,86 68,77 72,88 78,15 78,44 82,68 86,96 91,34 95,47 98,92 101,22 103,54 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22,85 24,12 25,57 27,10 27,87 28,67 29,32 29,67 29,91 30,13 30,32 IV. Koszty sprzedaży 1,04 1,26 1,35 1,37 1,44 1,50 1,57 1,63 1,67 1,71 1,74 V. Koszty ogólnego zarządu 16,68 17,01 17,35 17,70 18,05 18,42 18,78 18,97 19,16 19,35 19,55 VI. Zysk (strata) na sprzedaży 5,13 5,85 6,87 8,02 8,38 8,75 8,97 9,07 9,08 9,07 9,03 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3,49 2,31 2,45 2,33 2,35 2,33 2,32 2,29 2,25 2,18 2,12 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1,64 1,46 1,56 1,58 1,66 1,73 1,81 1,88 1,93 1,97 2,01 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6,98 6,70 7,76 8,77 9,06 9,34 9,48 9,48 9,39 9,28 9,14 X. Przychody finansowe 1,74 0,28 0,29 0,39 0,40 0,43 0,46 0,50 0,57 0,65 0,74 XI. Koszty finansowe 2,30 1,68 1,59 1,51 1,42 1,37 1,33 1,29 1,29 1,29 1,29 XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6,41 5,30 6,45 7,65 8,05 8,39 8,61 8,69 8,67 8,65 8,60 XVII. Zysk (strata) brutto 6,41 5,30 6,45 7,65 8,05 8,39 8,61 8,69 8,67 8,65 8,60 XXII. Zysk (strata) netto 4,25 4,29 5,22 6,20 6,52 6,80 6,98 7,04 7,02 7,00 6,96 Strona 18 z 21

19 Rachunek przepływu środków pieniężnych [mln PLN] P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19,14 10,94 11,67 13,82 12,96 13,25 13,44 13,73 14,04 14,48 14,49-3,55-7,00-6,56-6,47-6,62-6,91-6,84-7,07-7,23-7,29-7,36-10,99-4,99-4,95-5,38-6,14-5,78-5,91-5,97-5,51-5,50-5,49 D. Przepływy pieniężne netto 4,60-1,05 0,16 1,97 0,21 0,55 0,69 0,68 1,30 1,69 1,64 F. Środki pieniężne na początek okresu 1,79 6,39 5,34 5,49 7,47 7,67 8,22 8,92 9,60 10,90 12,59 G. Środki pieniężne na koniec okresu 6,39 5,34 5,49 7,47 7,67 8,22 8,92 9,60 10,90 12,59 14,22 Strona 19 z 21

20 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Tomasz Lalik Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Makler papierów wartościowych Tel. (032) IT, telekomunikacja, ubrania, obuwie, stal Jakub Sierka Specjalista ds. analiz Tel. (032) AGD, energetyka, farmaceutyki, przemysł elektromaszynowy, turystyka i hotelarstwo Bartosz Ostafiński Specjalista ds. analiz Tel. (032) Chemia, branża papiernicza, budowlana, oponiarska i mięsna Maciej Bobrowski Referent ds. analiz Tel. (032) Monika Kosakowska Referent ds. analiz Tel. (032) EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji: raporty okresowe i bieżące Relpolu, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Beskidzki Dom Maklerski S.A. uważa za wiarygodne. Beskidzki Dom Maklerski nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendację okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Beskidzki Dom Maklerski planuje dokonywanie systematycznych aktualizacji rekomendacji, nie rzadziej niż raz w roku. Nadzór nad Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Niniejszy Raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez Beskidzki Dom Maklerski S.A., przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Beskidzki Dom Maklerski S.A. nie sporządził w okresie ostatnich 6 miesięcy rekomendacji Spółki. Niniejszy Raport sporządzony został z należytą starannością oraz rzetelnością. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM S.A. bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą. Beskidzki Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie niniejszego Raportu. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony publicznie 18 lipca 2006 roku (tydzień po udostępnieniu Klientom BDM S.A.). W Raporcie wykorzystano istotne dane z historii Spółki do dnia wydania rekomendacji. Zgodnie z naszą wiedzą Beskidzki Dom Maklerski nie był oferującym instrumenty finansowe Emitenta w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, ani nie wykonywał na jego rzecz innych usług. Zgodnie z naszą wiedzą Beskidzki Dom Maklerski nie nabywał i zbywał akcji Emitenta na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego i realizacji umów o subemisje inwestycyjne i usługowe. Jest możliwe, że Beskidzki Dom Maklerski złoży Emitentowi papierów wartościowych ofertę świadczenia dodatkowych usług na jego rzecz w ciągu najbliższych trzech miesięcy od daty sporządzenia niniejszego Raportu. Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieją inne istotne powiązania między Beskidzkim Domem Maklerskim, osobami przygotowującymi rekomendację a Emitentem. Strona 20 z 21

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2017-03-29 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo