MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz Poz. w KRS Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze należy wpłacać na rachunek bankowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 124, poz. 1358) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 10 listopada 2001 r. Opłata za ogłoszenie wymagane przez przepisy art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) dotyczące jednego przedsiębiorcy wynosi 60 zł.

2

3 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały firm: KOLPORTER S.A., RUCH S.A., BIURO INFORMACJI w Krakowie oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkty sprzedaży detalicznej Monitora Sądowego i Gospodarczego: Warszawa, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c, I klatka, V p., pokój 504, Kraków, Biuro Informacji, Kraków 1, skr. poczt. 241, tel./faks (0-prefiks-12) , Ponadto Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową dowolnych numerów Monitora (zarówno bieżących, jak i archiwalnych). Zamówienia można składać listownie, faksem, em. Istnieje również możliwość zamówienia egzemplarza Monitora, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Formularze dotyczące zamówień na Monitory znajdują się na stronie internetowej

4 Wykaz punktów przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego Miasto Kod Adres Telefon Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Chełm Ciechanów Częstochowa Elbląg Gdańsk-Gdynia Gorzów Jelenia Góra Kalisz Katowice Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Leszno Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piła Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Skierniewice Słupsk Suwałki Szczecin Tarnobrzeg Tarnów Toruń Warszawa Wałbrzych Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra ul. Brzeska ul. Łąkowa 3 ul. Bogusławskiego 24 ul. Toruńska 64a pl. Kościuszki 3 ul. Mikołajczyka 5/6 ul. Dekabrystów 41 ul. płk Dąbka 8-12 ul. 10 Lutego 24 ul. Dzieci Wrzesińskich 6 ul. Norwida 9 al. Wolności 13 ul. Lompy 14 ul. Warszawska 44 ul. Wojska Polskiego 2 ul. gen. Andersa 34 ul. Przy Rondzie 7 ul. Sienkiewicza 12 ul. Złotoryjska 29 ul. Kasprowicza 1 ul. Grabarska 20 ul. Wojska Polskiego 2 ul. Pomorska 37 ul. Pijarska 3 ul. Partyzantów 70 ul. Ozimska 19 pl. Bema 10 al. Powstańców Wielkopolskich 79 ul. Słowackiego 5 ul. Kilińskiego 10b ul. Grochowe Łąki 6 ul. Konarskiego 6 ul. Trauguta 30/30a ul. Trembeckiego 11a ul. Biskupa Świrskiego 17 al. Zwycięstwa 1 ul. Mszczonowska 33/35 ul. Szarych Szeregów 13 ul. Przytorowa 2 ul. Królowej Korony Polskiej 32 ul. Sienkiewicza 27 ul. Szujskiego 66 ul. Młodzieżowa 31 ul. Barska 28/30 ul. Słowackiego 1 ul. Kilińskiego 20 ul. Grabiszyńska 269 ul. Ormiańska 11 ul. Kożuchowska , w , , w , , , , w , , w , , , , , , , w , , , w , , w , w , , w , w , w. 224 lub , , , , w , w , , , , w , , w , , , w. 256 lub , , w , w , , w , , w , , , , , , , , lub ,

5 Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor (można zamówić dowolny numer!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0-prefiks-22) , pocztą elektroniczną: lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0-prefiks-22) , ; ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego: Zamawiający Nr KRS nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. * prosimy zaznaczyć wybraną formę zapłaty Data, podpis, pieczęć

6 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora (można zamówić od dowolnego numeru i na dowolny okres!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0-prefiks-22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0-prefiks-22) , ; Uwaga: koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego od numeru/dnia do numeru/dnia Zamawiam egz. Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ Faktury wystawiamy co miesiąc. Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

7 MSiG 232/2002 (1564) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz NAFTO-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie Poz PERFEKT Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie Poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA I TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach Poz ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gostyninie Spółki akcyjne Poz INSTAL KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach Poz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie... 8 Poz ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE METALCHEM-KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA w Kościanie Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Turku Poz TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AVENA - AGRO E. WÓJCIK I S-KA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ciechowie Poz APTEKA POD JEMIOŁĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach Poz Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERKARPOL Zakład Pracy Chronionej w Sosnowcu Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE INTERKARPOL-2 KARKUSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Sosnowcu Poz Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe J&J w Kaliszu Poz MABOX Spółka z o.o. w Chojnowie Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Poz Garbacz Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa GARBACZ w Ostrowsku Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz FABRYKA TKANIN MEBLOWYCH FATMA w Pobiednej Poz Zakład Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 1. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLSZANEX Spółka z o.o. w Olszanicy Poz Borysławski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BORTOM w Tomaszowie Mazowieckim MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 232/2002 (1564) SPIS TREŚCI V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Kozłowscy Urszula i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 551/02/K Poz Wnioskodawca Ojrzeński Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1478/ Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Gmina Suchedniów. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 419/ Poz Wnioskodawca Migacz Wanda. Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 131/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice. Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 363/ Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Trzmielewski Henryk. Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 388/ INDEKS XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Wpisy pierwsze Poz Wpisy kolejne Poz INDEKS KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6

9 MSiG 232/2002 (1564) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze umorzenia 80 udziałów o wartości nominalnej (jeden tysiąc) zł każdy, wzywając wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w trybie art Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r. [BM-11749/2002] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. otwarto likwidację Spółki pod firmą Zarząd Budynków Gliwice-Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. Likwidatorem Spółki powołano Krystynę Madejską-Karbownik. Poz NAFTO-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r. [BM-11745/2002] Likwidator NAFTO-PLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25, zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki z dniem 1 października 2002 r. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia. Poz PERFEKT Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 11 lutego 1994 r. [BM-11736/2002] Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11. Likwidator Krystyna Madejska-Karbownik Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2001 r. [BM-11755/2002] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. otwarto likwidację Spółki pod firmą Zarząd Budynków Gliwice- -Wschód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. Likwidatorem Spółki powołano Krystynę Madejską-Karbownik. Przedsiębiorstwo Usługowe PERFEKT Spółka z o.o. w Lublinie, ul. Kunickiego 35a, została postawiona w stan likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem likwidatora: Elżbieta Osińska, ul. Mickiewicza 28/4, Lublin. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11. Likwidator Krystyna Madejska-Karbownik Poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNIC- TWA I TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS SĄD REJONO- WY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 27 września 2001 r. [BM-11741/2002] Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Budownictwa i Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. ks. Wł. Sedlaka 4/6, informuje o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r. [BM-11750/2002] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. otwarto likwidację Spółki pod firmą Zarząd Budynków Gliwice-Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 232/2002 (1564) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Likwidatorem Spółki powołano Krystynę Madejską-Karbownik. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11. Likwidator Krystyna Madejska-Karbownik Poz ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gostyninie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2001 r. [BM-11744/2002] Zarząd Spółki ELGO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (adres: Gostynin, ul. Kutnowska 98), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr. KRS zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, powiadamia wierzycieli Spółki ELGO PLUS, iż dnia 12 listopada 2002 r., na podstawie art i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 5 umowy Spółki, Zarząd podjął uchwałę w formie aktu notarialnego, Rep. nr A 3703/2002, o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę zł do kwoty zł. Wierzycielom Spółki przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 3. Spółki akcyjne Poz INSTAL KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY W KATO- WICACH, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r. [BM-11748/2002] Zarząd Spółki INSTAL KATOWICE S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 398 i art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 grudnia 2002 r., o godz , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki w Katowicach, al. Roździeńskiego 188d. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2001 r. Instal Katowice Spółki Akcyjnej. 5. Zamknięcie obrad. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski ING Securities S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, o zablokowaniu akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach, al. Roździeńskiego 188d, na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Poz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 22 maja 2001 r. [BM-11730/2002] W dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie podjęło uchwały następującej treści: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elżbietę Niebisz. Uchwała została podjęta wszystkimi głosami za. Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest akcji (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy), a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 8 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 MSiG 232/2002 (1564) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 25 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1 Wyraża się zgodę na nabycie przez KWB Konin w Kleczewie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kleczewie, na warunkach określonych w uchwałach Zarządu nr 35/II/2002 z dnia 3 września 2002 r. i nr 38/II/2002 z dnia 16 września 2002 r., następujących nieruchomości: 1) niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Złotkowie, gmina Kleczew, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4, o powierzchni 8,96 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie księga wieczysta KW nr 57324, 2) niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Bilczewie, gmina Kramsk, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 206, 224, 227, o łącznej powierzchni 2,90 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie księga wieczysta KW nr 63171, 3) niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Bilczewie, gmina Kramsk, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 116, 124/1, 124/2, o łącznej powierzchni 2,44 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie księga wieczysta KW nr Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. Poz ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2002 r. [BM-11726/2002] Zarząd ODRATRANS S.A. we Wrocławiu zmienia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220 z dnia 14 listopada 2002 r., poz , w ten sposób, że zamiast na dzień 17 grudnia 2002 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2003 r. Zmianie ulega również termin złożenia zaświadczenia z Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w siedzibie Spółki z dnia 10 grudnia 2002 r. na dzień 31 grudnia 2002 r. Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE METALCHEM-KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA w Kościanie. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r. [BM-11734/2002] Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłowego Metalchem- -Kościan S.A., działając zgodnie z art k.s.h. w związku z art k.s.h. oraz art Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 grudnia 2002 r., godz , w Sali Konferencyjnej Finezja Group w Kościanie przy ul. Szkolnej 53. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art Kodeksu spółek handlowych. 6. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z dnia r., poz. 1037). Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- -MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Turku. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2002 r. [BM-11739/2002] Likwidator Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Turku przy ul. Komunalnej 4, działając na podstawie art k.s.h. w związku z 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2002 r., o godz , w świetlicy Spółdzielni Remontowo-Budowlanej w Turku, ul. Nowa 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Uchwalenie regulaminu obrad WZA. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki, 2) udzielenie skwitowania likwidatorowi Spółki. 6. Zamknięcie obrad. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 232/2002 (1564) poz III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWON UPADŁOŚCIOWE Poz TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2002 r. [BM-11727/2002] Zarząd TORSEED Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na zasadzie art i art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2003 r., o godz , w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Toruniu przy ul. Zaułek Prosowy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za obiegły rok obrotowy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w Akcie Zawiązania i Statucie Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia na majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego. 16. Wolne wnioski. Zgodnie z treścią art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian: 1) w Statucie Spółki: W art. 8 Statutu rozszerza się dotychczasowy przedmiot działalności o: - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana A, - pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana B, - pozostała sprzedaż detaliczna, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana B, - wynajem nieruchomości na własny rachunek Z. 2) w Akcie Zawiązania i Statucie Spółki: Zmienia się treść art. 2 ust. 1 Aktu Zawiązania i Statutu Spółki Akcyjnej z dnia 29 października 1998 r. i nadaje mu się następujące prawidłowe brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, oznaczonych jako seria A. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisany do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wszelkie dokumenty (sprawozdań, analiz) są złożone do wglądu w sekretariacie TORSEED PNOS S.A. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 35. III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE AVENA - AGRO E. WÓJCIK I S-KA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ciechowie. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2002 r., sygn. akt VIII U 234/2. [BM-11742/2002] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, z dnia 18 listopada 2002 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII U 234/2 ogłoszona została upadłość PPHU AVENA - AGRO E. Wójcik i S-ka Spółka jawna z siedzibą w Ciechowie, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

13 MSiG 232/2002 (1564) poz III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWON UPADŁOŚCIOWE Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jarosława Horobiowskiego, a na syndyka masy upadłości Józefa Kuczkowskiego. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu będą rozpoznawane na koszt wierzyciela. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII, Wrocław, ul. Grabiszyńska 269. Poz APTEKA POD JEMIOŁĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-DZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJO 13 listopada 2001 r., sygn. akt X U 49/02/8. [BM-11725/2002] Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 lipca 2002 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X U 49/02/8 ogłosił upadłość Apteki Pod Jemiołą Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach Doroty Zienkiewicz, a syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi. Wzywa się wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powołując się na sygnaturę akt, wskazaną wyżej. Adres Sądu: Katowice, ul. Warszawska 45. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpatrywane będą na koszt wierzyciela. Poz Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe INTERKARPOL Zakład Pracy Chronionej w Sosonowcu, w upadłości. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, sygn. akt X U 163/02/1. [BM-11746/2002] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2002 r. w sprawie o sygn. akt X U 163/02/1 ogłosił upadłość Jana Karkusińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowo-Handlowe INTERKARPOL Zakład Pracy Chronionej w Sosnowcu. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach Marka Stachury, a syndyka upadłości w osobie Romana Bereszki. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie 2 miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem Sądu Rejonowego w Katowicach, ul. Warszawska 45, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Sędzia komisarz Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWO-HANDLOWE INTERKARPOL-2 KARKUSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Sosnowcu. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJO 14 października 2002 r., sygn. akt X U 162/02/1. [BM-11747/2002] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt X U 162/02/1 ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handdlowego INTERKARPOL-2 Spółki jawnej z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie Romana Bereszki. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy, Wydział X Gospodarczy, Katowice, ul. Warszawska 45, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu będą rozpoznane na koszt wierzyciela. Sędzia komisarz Poz Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe J&J w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V U 55/02. [BM-11721/2002] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia r. w sprawie V U 55/02 ogłoszono upadłość Lidii Zengteler prowadzącej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe J&J w Kaliszu. Sędzią komisarzem wyznaczono SSR Renatę Olejnik. Syndykiem masy upadłości ustanowiono radcę prawnego Urszulę Dudek (adres dla doręczeń: Kalisz, ul. Asnyka 12/17). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia zgłaszali swe wierzytelności. Poz MABOX Spółka z o.o. w Chojnowie, w upadłości. RHB Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 czerwca 2000 r., sygn. akt U 58/02. [BM-11781/2002] Sad Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2002 r. ogłosił upadłość MABOX Sp. z o.o. w Chojnowie (sygn. akt U 58/02). 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 232/2002 (1564) poz IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Wojtyło oraz syndyka masy upadłości Andrzeja Jurkiewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Poz Zakład Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie, w upadłości. PP 272. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V U 18/95. [BM-11729/2002] Postanowieniem z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie V U 18/95 Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Kielcach, stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Zakładu Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie. 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Poz Garbacz Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa GARBACZ w Ostrowsku. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt U 14/99. [BM-11738/2002] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2002 r., sygn. akt U 14/99, ogłoszono umorzenie postępowania upadłościowego Stanisława Garbacza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Garbacz w Ostrowsku. 3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego 1. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLSZANEX Spółka z o.o. w Olszanicy. Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł. 8/02. [BM-11728/2002] Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2002 r., sygn. akt V Ukł. 8/02, otworzył postępowanie układowe między dłużnikiem: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLSZANEX Sp. z o.o. z s. w Olszanicy a wierzycielami. Sędzią komisarzem wyznaczony został SSR Andrzej Leśniak, a nadzorcą sądowym Kazimierz Moskal. Sąd wyznaczył termin sprawdzenia wierzytelności na dzień 26 listopada 2002 r. Poz FABRYKA TKANIN MEBLOWYCH FATMA W UPADŁOŚCI w Pobiednej. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJO 12 lutego 2002 r., sygn. akt U 35/00. [BM-11735/2002] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2002 r. (sygn. akt U 35/00) ukończono postępowanie upadłościowe Fabryki Tkanin Meblowych FATMA w Pobiednej. Poz Borysławski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BOR- TOM w Tomaszowie Mazowieckim. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt Ukł. 14/02. [BM-11731/2002] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Go spodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt Ukł. 14/02 zostało otwarte postępowanie układowe Tomasza Borysławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BORTOM w Tomaszowie Mazowieckim. 12 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

15 MSiG 232/2002 (1564) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sędzią komisarzem został wyznaczony SSR w Piotrkowie Trybunalskim Maria B. Chabasińska, a nadzorcą sądowym Maria Szewczyk-Janicka. Termin sprawdzania wierzytelności został ustalony na dzień 10 stycznia 2003 r., do godz (tel ). V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Kozłowscy Urszula i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 551/02/K. [BM-11754/2002] W Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie I Ns 551/02/K, dawna (I Ns 114/99/K), z wniosku Urszuli i Stanisława Kozłowskich przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Izby Skarbowej w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Julianie Hridowyj. W związku z tym wzywa się nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców po Julianie Hridowyj i Helenie Hridowyj, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swe prawa. Poz Wnioskodawca Gmina Suchedniów. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 419/02. [BM-11737/2002] W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 419/02 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Suchedniów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1358/3 i 1358/4 o pow. odpowiednio 220 m 2 i 323 m 2, dla których jest urządzona księga hipoteczna Hip 913 w Wydziale Ksiąg Wieczystych tutejszego Sądu, gdzie jako właściciele są wpisani Stanisław i Aniela małż. Pająk. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stanisława i Anieli małż. Pająk, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do ww. nieruchomości, albowiem w przeciwnym wypadku, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostaną udowodnione wymagane przesłanki. Poz Wnioskodawca Ojrzeński Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1478/02. [BM-11743/2002] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Ireneusza Ojrzeńskiego pod sygn. akt I Ns 1478/02 o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Piwowarskiej, zmarłej dnia 8 czerwca 2002 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 46/50 m Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda postanowienie z ich pominięciem. Poz Wnioskodawca Migacz Wanda. Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 131/02. [BM-11733/2002] Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach, Wydziałem I Cywilnym, z wniosku Wandy Migacz toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez samoistnego posiadacza własności nieruchomości położonych w Grybowie, obr. 4, oznaczonych jako dz. ewid. 2151, 2166/1, 2167/1, 2167/2, 2312/1, o łącznej powierzchni 1,4296 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Franciszka Obrzuta, Marię Obrzut, Helenę Obrzut, Annę Obrzut lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do ww. nieruchomości, bo inaczej wniosek może zostać uwzględniony. 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 232/2002 (1564) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice. Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 363/02. [BM-11740/2002] W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w Wydziale I Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 363/02 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych we wsi Zajączków, gmina Mniszków, oznaczonej nr. działki 200 o powierzchni 32,41 ha, i we wsi Błogie Rządowe, gmina Mniszków, oznaczonej numerami działek 59 i 93/1 o łącznej powierzchni 32,06 ha, przedstawionych na mapach zaewidencjonowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zain teresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. 5. Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Trzmielewski Henryk. Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 388/02. [BM-11732/2002] Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku Henryka Trzmielewskiego o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janie Trzmielewskim, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Dziewiątka 27, gm. Kawęczyn, zmarłym w dniu r., informuje o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Wojciecha Trzmielewskiego, ostatnio stale zamieszkałego we wsi Dziewiątka na terenie Urzędu Gminy w Kawęczynie - kuratora w osobie Lidii Klasińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Turku - do zastępowania nieobecnego. 14 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

17 MSiG 232/2002 (1564) A W INDEKS M INDEKS MABOX Spółka z o.o. w Chojnowie [BM-11781/2002] - s. 11, poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA I TRANS- PORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIALNOŚCIĄ w Radomiu [BM-11741/2002] - s. 7, poz N A NAFTO-PLAN ŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie [BM-11745/2002] - s. 7, poz APTEKA POD JEMIOŁĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO- BRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach [BM-11725/2002] - s. 11, poz B Borysławski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BORTOM w Tomaszowie Mazowieckim [BM-11731/2002] - s. 12, poz E ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Gostyninie [BM-11744/2002] - s. 8, poz F FABRYKA TKANIN MEBLOWYCH FATMA w Pobiednej [BM-11735/2002] - s. 12, poz G Garbacz Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa GARBACZ w Ostrowsku [BM-11738/2002] - s. 12, poz I INSTAL KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach [BM-11748/2002] - s. 8, poz INTERKARPOL Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe Zakład Pracy Chronionej w Sosnowcu [BM-11746/2002] - s. 11, poz J J&J Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Kaliszu - Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą [BM-11721/2002] - s. 11, poz K KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZE- WIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie [BM-11730/2002] - s. 8, poz O ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BM-11726/2002] - s. 9, poz OLSZANEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. w Olszanicy [BM-11728/2002] - s. 12, poz P PERFEKT Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie [BM-11736/2002] - s. 7, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE AVENA - AGRO E. WÓJCIK I S-KA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ciechowie [BM-11742/2002] - s. 10, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- -HANDLOWE INTERKARPOL-2 KARKUSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Sosnowcu [BM-11747/2002] - s. 11, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE METALCHEM- -KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA w Kościanie [BM-11734/2002] - s. 9, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Turku [BM-11739/2002] - s. 9, poz T TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNI- CZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu [BM-11727/2002] - s. 10, poz W Wnioskodawca Gmina Suchedniów. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 419/02 [BM-11737/2002] - s. 13, poz Wnioskodawca Kozłowscy Urszula i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 551/02/K [BM-11754/2002] - s. 13, poz Wnioskodawca Migacz Wanda. Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 131/02 [BM-11733/2002] - s. 13, poz Wnioskodawca Ojrzeński Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1478/02 [BM-11743/2002] - s. 13, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 232/2002 (1564) W Z INDEKS Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice. Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 363/02 [BM-11740/2002] - s. 14, poz Wnioskodawca Trzmielewski Henryk. Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 388/02 [BM-11732/2002] - s. 14, poz Z Zakład Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie [BM-11729/2002] - s. 12, poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach [BM-11749/2002] - s. 7, poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach [BM-11755/2002] - s. 7, poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach [BM-11750/2002] - s. 7, poz Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe J&J w Kaliszu [BM-11721/2002] - s. 11, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

20

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz. 57243-57590 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. 2 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: MONNARI TRADE SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE (tekst jednolity na dzień 11.07.2011 r.) 1 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA 1 W celu dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo