MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz Poz. w KRS Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze należy wpłacać na rachunek bankowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 124, poz. 1358) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 10 listopada 2001 r. Opłata za ogłoszenie wymagane przez przepisy art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) dotyczące jednego przedsiębiorcy wynosi 60 zł.

2

3 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały firm: KOLPORTER S.A., RUCH S.A., BIURO INFORMACJI w Krakowie oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkty sprzedaży detalicznej Monitora Sądowego i Gospodarczego: Warszawa, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c, I klatka, V p., pokój 504, Kraków, Biuro Informacji, Kraków 1, skr. poczt. 241, tel./faks (0-prefiks-12) , Ponadto Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową dowolnych numerów Monitora (zarówno bieżących, jak i archiwalnych). Zamówienia można składać listownie, faksem, em. Istnieje również możliwość zamówienia egzemplarza Monitora, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Formularze dotyczące zamówień na Monitory znajdują się na stronie internetowej

4 Wykaz punktów przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego Miasto Kod Adres Telefon Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Chełm Ciechanów Częstochowa Elbląg Gdańsk-Gdynia Gorzów Jelenia Góra Kalisz Katowice Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Leszno Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piła Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Skierniewice Słupsk Suwałki Szczecin Tarnobrzeg Tarnów Toruń Warszawa Wałbrzych Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra ul. Brzeska ul. Łąkowa 3 ul. Bogusławskiego 24 ul. Toruńska 64a pl. Kościuszki 3 ul. Mikołajczyka 5/6 ul. Dekabrystów 41 ul. płk Dąbka 8-12 ul. 10 Lutego 24 ul. Dzieci Wrzesińskich 6 ul. Norwida 9 al. Wolności 13 ul. Lompy 14 ul. Warszawska 44 ul. Wojska Polskiego 2 ul. gen. Andersa 34 ul. Przy Rondzie 7 ul. Sienkiewicza 12 ul. Złotoryjska 29 ul. Kasprowicza 1 ul. Grabarska 20 ul. Wojska Polskiego 2 ul. Pomorska 37 ul. Pijarska 3 ul. Partyzantów 70 ul. Ozimska 19 pl. Bema 10 al. Powstańców Wielkopolskich 79 ul. Słowackiego 5 ul. Kilińskiego 10b ul. Grochowe Łąki 6 ul. Konarskiego 6 ul. Trauguta 30/30a ul. Trembeckiego 11a ul. Biskupa Świrskiego 17 al. Zwycięstwa 1 ul. Mszczonowska 33/35 ul. Szarych Szeregów 13 ul. Przytorowa 2 ul. Królowej Korony Polskiej 32 ul. Sienkiewicza 27 ul. Szujskiego 66 ul. Młodzieżowa 31 ul. Barska 28/30 ul. Słowackiego 1 ul. Kilińskiego 20 ul. Grabiszyńska 269 ul. Ormiańska 11 ul. Kożuchowska , w , , w , , , , w , , w , , , , , , , w , , , w , , w , w , , w , w , w. 224 lub , , , , w , w , , , , w , , w , , , w. 256 lub , , w , w , , w , , w , , , , , , , , lub ,

5 Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor (można zamówić dowolny numer!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0-prefiks-22) , pocztą elektroniczną: lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0-prefiks-22) , ; ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego: Zamawiający Nr KRS nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. * prosimy zaznaczyć wybraną formę zapłaty Data, podpis, pieczęć

6 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora (można zamówić od dowolnego numeru i na dowolny okres!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0-prefiks-22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0-prefiks-22) , ; Uwaga: koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego od numeru/dnia do numeru/dnia Zamawiam egz. Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon/ Faktury wystawiamy co miesiąc. Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

7 MSiG 232/2002 (1564) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz NAFTO-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie Poz PERFEKT Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie Poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA I TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach Poz ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gostyninie Spółki akcyjne Poz INSTAL KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach Poz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie... 8 Poz ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE METALCHEM-KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA w Kościanie Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Turku Poz TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AVENA - AGRO E. WÓJCIK I S-KA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ciechowie Poz APTEKA POD JEMIOŁĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach Poz Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERKARPOL Zakład Pracy Chronionej w Sosnowcu Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE INTERKARPOL-2 KARKUSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Sosnowcu Poz Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe J&J w Kaliszu Poz MABOX Spółka z o.o. w Chojnowie Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Poz Garbacz Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa GARBACZ w Ostrowsku Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz FABRYKA TKANIN MEBLOWYCH FATMA w Pobiednej Poz Zakład Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 1. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLSZANEX Spółka z o.o. w Olszanicy Poz Borysławski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BORTOM w Tomaszowie Mazowieckim MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 232/2002 (1564) SPIS TREŚCI V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Kozłowscy Urszula i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 551/02/K Poz Wnioskodawca Ojrzeński Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1478/ Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Gmina Suchedniów. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 419/ Poz Wnioskodawca Migacz Wanda. Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 131/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice. Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 363/ Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Trzmielewski Henryk. Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 388/ INDEKS XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Wpisy pierwsze Poz Wpisy kolejne Poz INDEKS KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6

9 MSiG 232/2002 (1564) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze umorzenia 80 udziałów o wartości nominalnej (jeden tysiąc) zł każdy, wzywając wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w trybie art Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r. [BM-11749/2002] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. otwarto likwidację Spółki pod firmą Zarząd Budynków Gliwice-Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. Likwidatorem Spółki powołano Krystynę Madejską-Karbownik. Poz NAFTO-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r. [BM-11745/2002] Likwidator NAFTO-PLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25, zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki z dniem 1 października 2002 r. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia. Poz PERFEKT Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 11 lutego 1994 r. [BM-11736/2002] Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11. Likwidator Krystyna Madejska-Karbownik Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2001 r. [BM-11755/2002] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. otwarto likwidację Spółki pod firmą Zarząd Budynków Gliwice- -Wschód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. Likwidatorem Spółki powołano Krystynę Madejską-Karbownik. Przedsiębiorstwo Usługowe PERFEKT Spółka z o.o. w Lublinie, ul. Kunickiego 35a, została postawiona w stan likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem likwidatora: Elżbieta Osińska, ul. Mickiewicza 28/4, Lublin. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11. Likwidator Krystyna Madejska-Karbownik Poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNIC- TWA I TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS SĄD REJONO- WY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 27 września 2001 r. [BM-11741/2002] Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Budownictwa i Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. ks. Wł. Sedlaka 4/6, informuje o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r. [BM-11750/2002] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. otwarto likwidację Spółki pod firmą Zarząd Budynków Gliwice-Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 232/2002 (1564) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Likwidatorem Spółki powołano Krystynę Madejską-Karbownik. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11. Likwidator Krystyna Madejska-Karbownik Poz ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gostyninie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2001 r. [BM-11744/2002] Zarząd Spółki ELGO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (adres: Gostynin, ul. Kutnowska 98), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr. KRS zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, powiadamia wierzycieli Spółki ELGO PLUS, iż dnia 12 listopada 2002 r., na podstawie art i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 5 umowy Spółki, Zarząd podjął uchwałę w formie aktu notarialnego, Rep. nr A 3703/2002, o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę zł do kwoty zł. Wierzycielom Spółki przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 3. Spółki akcyjne Poz INSTAL KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY W KATO- WICACH, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r. [BM-11748/2002] Zarząd Spółki INSTAL KATOWICE S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 398 i art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 grudnia 2002 r., o godz , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki w Katowicach, al. Roździeńskiego 188d. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2001 r. Instal Katowice Spółki Akcyjnej. 5. Zamknięcie obrad. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski ING Securities S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, o zablokowaniu akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach, al. Roździeńskiego 188d, na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Poz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 22 maja 2001 r. [BM-11730/2002] W dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie podjęło uchwały następującej treści: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elżbietę Niebisz. Uchwała została podjęta wszystkimi głosami za. Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest akcji (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy), a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 8 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 MSiG 232/2002 (1564) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 25 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1 Wyraża się zgodę na nabycie przez KWB Konin w Kleczewie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kleczewie, na warunkach określonych w uchwałach Zarządu nr 35/II/2002 z dnia 3 września 2002 r. i nr 38/II/2002 z dnia 16 września 2002 r., następujących nieruchomości: 1) niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Złotkowie, gmina Kleczew, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4, o powierzchni 8,96 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie księga wieczysta KW nr 57324, 2) niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Bilczewie, gmina Kramsk, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 206, 224, 227, o łącznej powierzchni 2,90 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie księga wieczysta KW nr 63171, 3) niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Bilczewie, gmina Kramsk, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 116, 124/1, 124/2, o łącznej powierzchni 2,44 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie księga wieczysta KW nr Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. Poz ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2002 r. [BM-11726/2002] Zarząd ODRATRANS S.A. we Wrocławiu zmienia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220 z dnia 14 listopada 2002 r., poz , w ten sposób, że zamiast na dzień 17 grudnia 2002 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2003 r. Zmianie ulega również termin złożenia zaświadczenia z Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w siedzibie Spółki z dnia 10 grudnia 2002 r. na dzień 31 grudnia 2002 r. Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE METALCHEM-KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA w Kościanie. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r. [BM-11734/2002] Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłowego Metalchem- -Kościan S.A., działając zgodnie z art k.s.h. w związku z art k.s.h. oraz art Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 grudnia 2002 r., godz , w Sali Konferencyjnej Finezja Group w Kościanie przy ul. Szkolnej 53. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art Kodeksu spółek handlowych. 6. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z dnia r., poz. 1037). Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- -MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Turku. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2002 r. [BM-11739/2002] Likwidator Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Turku przy ul. Komunalnej 4, działając na podstawie art k.s.h. w związku z 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2002 r., o godz , w świetlicy Spółdzielni Remontowo-Budowlanej w Turku, ul. Nowa 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Uchwalenie regulaminu obrad WZA. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki, 2) udzielenie skwitowania likwidatorowi Spółki. 6. Zamknięcie obrad. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 232/2002 (1564) poz III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWON UPADŁOŚCIOWE Poz TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2002 r. [BM-11727/2002] Zarząd TORSEED Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na zasadzie art i art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2003 r., o godz , w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Toruniu przy ul. Zaułek Prosowy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za obiegły rok obrotowy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w Akcie Zawiązania i Statucie Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia na majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego. 16. Wolne wnioski. Zgodnie z treścią art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian: 1) w Statucie Spółki: W art. 8 Statutu rozszerza się dotychczasowy przedmiot działalności o: - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana A, - pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana B, - pozostała sprzedaż detaliczna, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana B, - wynajem nieruchomości na własny rachunek Z. 2) w Akcie Zawiązania i Statucie Spółki: Zmienia się treść art. 2 ust. 1 Aktu Zawiązania i Statutu Spółki Akcyjnej z dnia 29 października 1998 r. i nadaje mu się następujące prawidłowe brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, oznaczonych jako seria A. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisany do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wszelkie dokumenty (sprawozdań, analiz) są złożone do wglądu w sekretariacie TORSEED PNOS S.A. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 35. III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE AVENA - AGRO E. WÓJCIK I S-KA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ciechowie. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2002 r., sygn. akt VIII U 234/2. [BM-11742/2002] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, z dnia 18 listopada 2002 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII U 234/2 ogłoszona została upadłość PPHU AVENA - AGRO E. Wójcik i S-ka Spółka jawna z siedzibą w Ciechowie, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

13 MSiG 232/2002 (1564) poz III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWON UPADŁOŚCIOWE Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jarosława Horobiowskiego, a na syndyka masy upadłości Józefa Kuczkowskiego. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu będą rozpoznawane na koszt wierzyciela. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII, Wrocław, ul. Grabiszyńska 269. Poz APTEKA POD JEMIOŁĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-DZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJO 13 listopada 2001 r., sygn. akt X U 49/02/8. [BM-11725/2002] Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 lipca 2002 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X U 49/02/8 ogłosił upadłość Apteki Pod Jemiołą Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach Doroty Zienkiewicz, a syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi. Wzywa się wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powołując się na sygnaturę akt, wskazaną wyżej. Adres Sądu: Katowice, ul. Warszawska 45. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpatrywane będą na koszt wierzyciela. Poz Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe INTERKARPOL Zakład Pracy Chronionej w Sosonowcu, w upadłości. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, sygn. akt X U 163/02/1. [BM-11746/2002] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2002 r. w sprawie o sygn. akt X U 163/02/1 ogłosił upadłość Jana Karkusińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowo-Handlowe INTERKARPOL Zakład Pracy Chronionej w Sosnowcu. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach Marka Stachury, a syndyka upadłości w osobie Romana Bereszki. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie 2 miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem Sądu Rejonowego w Katowicach, ul. Warszawska 45, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Sędzia komisarz Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWO-HANDLOWE INTERKARPOL-2 KARKUSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Sosnowcu. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJO 14 października 2002 r., sygn. akt X U 162/02/1. [BM-11747/2002] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt X U 162/02/1 ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handdlowego INTERKARPOL-2 Spółki jawnej z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie Romana Bereszki. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy, Wydział X Gospodarczy, Katowice, ul. Warszawska 45, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu będą rozpoznane na koszt wierzyciela. Sędzia komisarz Poz Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe J&J w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V U 55/02. [BM-11721/2002] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia r. w sprawie V U 55/02 ogłoszono upadłość Lidii Zengteler prowadzącej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe J&J w Kaliszu. Sędzią komisarzem wyznaczono SSR Renatę Olejnik. Syndykiem masy upadłości ustanowiono radcę prawnego Urszulę Dudek (adres dla doręczeń: Kalisz, ul. Asnyka 12/17). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia zgłaszali swe wierzytelności. Poz MABOX Spółka z o.o. w Chojnowie, w upadłości. RHB Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 czerwca 2000 r., sygn. akt U 58/02. [BM-11781/2002] Sad Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2002 r. ogłosił upadłość MABOX Sp. z o.o. w Chojnowie (sygn. akt U 58/02). 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 232/2002 (1564) poz IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Wojtyło oraz syndyka masy upadłości Andrzeja Jurkiewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Poz Zakład Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie, w upadłości. PP 272. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V U 18/95. [BM-11729/2002] Postanowieniem z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie V U 18/95 Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Kielcach, stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Zakładu Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie. 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Poz Garbacz Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa GARBACZ w Ostrowsku. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt U 14/99. [BM-11738/2002] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2002 r., sygn. akt U 14/99, ogłoszono umorzenie postępowania upadłościowego Stanisława Garbacza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Garbacz w Ostrowsku. 3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego 1. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLSZANEX Spółka z o.o. w Olszanicy. Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł. 8/02. [BM-11728/2002] Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2002 r., sygn. akt V Ukł. 8/02, otworzył postępowanie układowe między dłużnikiem: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLSZANEX Sp. z o.o. z s. w Olszanicy a wierzycielami. Sędzią komisarzem wyznaczony został SSR Andrzej Leśniak, a nadzorcą sądowym Kazimierz Moskal. Sąd wyznaczył termin sprawdzenia wierzytelności na dzień 26 listopada 2002 r. Poz FABRYKA TKANIN MEBLOWYCH FATMA W UPADŁOŚCI w Pobiednej. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJO 12 lutego 2002 r., sygn. akt U 35/00. [BM-11735/2002] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2002 r. (sygn. akt U 35/00) ukończono postępowanie upadłościowe Fabryki Tkanin Meblowych FATMA w Pobiednej. Poz Borysławski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BOR- TOM w Tomaszowie Mazowieckim. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt Ukł. 14/02. [BM-11731/2002] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Go spodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt Ukł. 14/02 zostało otwarte postępowanie układowe Tomasza Borysławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BORTOM w Tomaszowie Mazowieckim. 12 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

15 MSiG 232/2002 (1564) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sędzią komisarzem został wyznaczony SSR w Piotrkowie Trybunalskim Maria B. Chabasińska, a nadzorcą sądowym Maria Szewczyk-Janicka. Termin sprawdzania wierzytelności został ustalony na dzień 10 stycznia 2003 r., do godz (tel ). V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Kozłowscy Urszula i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 551/02/K. [BM-11754/2002] W Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie I Ns 551/02/K, dawna (I Ns 114/99/K), z wniosku Urszuli i Stanisława Kozłowskich przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Izby Skarbowej w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Julianie Hridowyj. W związku z tym wzywa się nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców po Julianie Hridowyj i Helenie Hridowyj, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swe prawa. Poz Wnioskodawca Gmina Suchedniów. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 419/02. [BM-11737/2002] W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 419/02 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Suchedniów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1358/3 i 1358/4 o pow. odpowiednio 220 m 2 i 323 m 2, dla których jest urządzona księga hipoteczna Hip 913 w Wydziale Ksiąg Wieczystych tutejszego Sądu, gdzie jako właściciele są wpisani Stanisław i Aniela małż. Pająk. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stanisława i Anieli małż. Pająk, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do ww. nieruchomości, albowiem w przeciwnym wypadku, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostaną udowodnione wymagane przesłanki. Poz Wnioskodawca Ojrzeński Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1478/02. [BM-11743/2002] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Ireneusza Ojrzeńskiego pod sygn. akt I Ns 1478/02 o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Piwowarskiej, zmarłej dnia 8 czerwca 2002 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 46/50 m Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda postanowienie z ich pominięciem. Poz Wnioskodawca Migacz Wanda. Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 131/02. [BM-11733/2002] Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach, Wydziałem I Cywilnym, z wniosku Wandy Migacz toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez samoistnego posiadacza własności nieruchomości położonych w Grybowie, obr. 4, oznaczonych jako dz. ewid. 2151, 2166/1, 2167/1, 2167/2, 2312/1, o łącznej powierzchni 1,4296 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Franciszka Obrzuta, Marię Obrzut, Helenę Obrzut, Annę Obrzut lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do ww. nieruchomości, bo inaczej wniosek może zostać uwzględniony. 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 232/2002 (1564) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice. Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 363/02. [BM-11740/2002] W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w Wydziale I Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 363/02 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych we wsi Zajączków, gmina Mniszków, oznaczonej nr. działki 200 o powierzchni 32,41 ha, i we wsi Błogie Rządowe, gmina Mniszków, oznaczonej numerami działek 59 i 93/1 o łącznej powierzchni 32,06 ha, przedstawionych na mapach zaewidencjonowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zain teresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. 5. Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Trzmielewski Henryk. Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 388/02. [BM-11732/2002] Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku Henryka Trzmielewskiego o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janie Trzmielewskim, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Dziewiątka 27, gm. Kawęczyn, zmarłym w dniu r., informuje o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Wojciecha Trzmielewskiego, ostatnio stale zamieszkałego we wsi Dziewiątka na terenie Urzędu Gminy w Kawęczynie - kuratora w osobie Lidii Klasińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Turku - do zastępowania nieobecnego. 14 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

17 MSiG 232/2002 (1564) A W INDEKS M INDEKS MABOX Spółka z o.o. w Chojnowie [BM-11781/2002] - s. 11, poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA I TRANS- PORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIALNOŚCIĄ w Radomiu [BM-11741/2002] - s. 7, poz N A NAFTO-PLAN ŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie [BM-11745/2002] - s. 7, poz APTEKA POD JEMIOŁĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO- BRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach [BM-11725/2002] - s. 11, poz B Borysławski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany BORTOM w Tomaszowie Mazowieckim [BM-11731/2002] - s. 12, poz E ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Gostyninie [BM-11744/2002] - s. 8, poz F FABRYKA TKANIN MEBLOWYCH FATMA w Pobiednej [BM-11735/2002] - s. 12, poz G Garbacz Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa GARBACZ w Ostrowsku [BM-11738/2002] - s. 12, poz I INSTAL KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach [BM-11748/2002] - s. 8, poz INTERKARPOL Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe Zakład Pracy Chronionej w Sosnowcu [BM-11746/2002] - s. 11, poz J J&J Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Kaliszu - Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą [BM-11721/2002] - s. 11, poz K KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZE- WIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie [BM-11730/2002] - s. 8, poz O ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BM-11726/2002] - s. 9, poz OLSZANEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. w Olszanicy [BM-11728/2002] - s. 12, poz P PERFEKT Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie [BM-11736/2002] - s. 7, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE AVENA - AGRO E. WÓJCIK I S-KA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ciechowie [BM-11742/2002] - s. 10, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- -HANDLOWE INTERKARPOL-2 KARKUSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Sosnowcu [BM-11747/2002] - s. 11, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE METALCHEM- -KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA w Kościanie [BM-11734/2002] - s. 9, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Turku [BM-11739/2002] - s. 9, poz T TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNI- CZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu [BM-11727/2002] - s. 10, poz W Wnioskodawca Gmina Suchedniów. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 419/02 [BM-11737/2002] - s. 13, poz Wnioskodawca Kozłowscy Urszula i Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 551/02/K [BM-11754/2002] - s. 13, poz Wnioskodawca Migacz Wanda. Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 131/02 [BM-11733/2002] - s. 13, poz Wnioskodawca Ojrzeński Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1478/02 [BM-11743/2002] - s. 13, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 232/2002 (1564) W Z INDEKS Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice. Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 363/02 [BM-11740/2002] - s. 14, poz Wnioskodawca Trzmielewski Henryk. Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 388/02 [BM-11732/2002] - s. 14, poz Z Zakład Przetwórstwa Papierniczego w Bodzechowie [BM-11729/2002] - s. 12, poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach [BM-11749/2002] - s. 7, poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach [BM-11755/2002] - s. 7, poz ZARZĄD BUDYNKÓW GLIWICE-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gliwicach [BM-11750/2002] - s. 7, poz Zengteler Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe J&J w Kaliszu [BM-11721/2002] - s. 11, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

20

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.01.2004 r. uchwałę o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w ciągu trzech

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:13:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:13:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 22:13:45 Numer KRS: 0000035881 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:01:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:01:21 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2016 godz. 02:01:21 Numer KRS: 0000009870 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2017 godz. 21:48:31 Numer KRS: 0000131772 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2016 godz. 15:40:18 Numer KRS: 0000554223 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:39:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:39:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 09:39:46 Numer KRS: 0000004714 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:45 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2016 godz. 12:00:45 Numer KRS: 0000553361 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarząd W. KRUK S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku.

Zarząd W. KRUK S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku. Zarząd W. KRUK S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku. Uchwała numer 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: W. KRUK spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:04:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:04:16 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 06:04:16 Numer KRS: 0000028613 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 09:14:47 Numer KRS: 0000345590 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:27:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:27:07 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 06:27:07 Numer KRS: 0000132029 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 08:35:58 Numer KRS: 0000210955 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:43:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:43:22 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2017 godz. 21:43:22 Numer KRS: 0000430852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 23:41:20 Numer KRS: 0000121186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2016 godz. 07:55:47 Numer KRS: 0000207492 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: W. Kruk S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 26 listopada 2008 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2017 godz. 14:13:28 Numer KRS: 0000153727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:35:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:35:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.11.2016 godz. 21:35:37 Numer KRS: 0000563832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:36:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:36:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.02.2017 godz. 08:36:49 Numer KRS: 0000134807 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 05:54:57 Numer KRS: 0000264562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2014 godz. 22:48:28 Numer KRS: 0000280849

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2014 godz. 22:48:28 Numer KRS: 0000280849 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2014 godz. 22:48:28 Numer KRS: 0000280849 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2016 godz. 11:59:58 Numer KRS: 0000560315 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:34 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2016 godz. 21:53:34 Numer KRS: 0000133905 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:31:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:31:45 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 16:31:45 Numer KRS: 0000051898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2016 godz. 11:07:13 Numer KRS: 0000013838 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:25:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:25:10 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2017 godz. 23:25:10 Numer KRS: 0000282718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:45:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:45:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 13:45:11 Numer KRS: 0000167920 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:25:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:25:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2016 godz. 03:25:55 Numer KRS: 0000151449 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:55:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:55:26 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2017 godz. 06:55:26 Numer KRS: 0000032574 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 15:51:07 Numer KRS: 0000022334 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:21:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:21:25 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 00:21:25 Numer KRS: 0000268784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.02.2015 godz. 17:16:51 Numer KRS: 0000167654 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:09:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:09:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2016 godz. 00:09:35 Numer KRS: 0000203356 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:12:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:12:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2016 godz. 20:12:47 Numer KRS: 0000278483 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:41:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:41:12 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2016 godz. 05:41:12 Numer KRS: 0000288830 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:31:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:31:09 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2016 godz. 04:31:09 Numer KRS: 0000026836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 33/2006 (2378) poz. 1869-1874 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 1869. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 18:41:16 Numer KRS: 0000284100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 18:41:16 Numer KRS: 0000284100 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 18:41:16 Numer KRS: 0000284100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2013 godz. 07:35:51 Numer KRS: 0000089306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2017 godz. 04:16:10 Numer KRS: 0000345909 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 listopada 2012 roku.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 listopada 2012 roku. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 listopada 2012 roku 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd KUPIEC SA z siedziba w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:36:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:36:15 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 23:36:15 Numer KRS: 0000205029 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:45:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:45:22 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 01:45:22 Numer KRS: 0000026652 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 16:52:05 Numer KRS: 0000140803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 11:45:19 Numer KRS: 0000205099 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:36 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2016 godz. 18:19:36 Numer KRS: 0000328975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2017 godz. 11:59:01 Numer KRS: 0000004218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:46:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:46:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.11.2016 godz. 18:46:06 Numer KRS: 0000345629 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:48:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:48:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2016 godz. 05:48:12 Numer KRS: 0000156272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 17:55:39 Numer KRS: 0000110005 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 10:51:00 Numer KRS: 0000438004 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:34:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:34:23 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.02.2017 godz. 05:34:23 Numer KRS: 0000135523 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:49:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:49:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.11.2016 godz. 22:49:31 Numer KRS: 0000081799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:58:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:58:31 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 04:58:31 Numer KRS: 0000565310 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:02:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:02:08 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2016 godz. 06:02:08 Numer KRS: 0000098338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:52:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:52:50 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:52:50 Numer KRS: 0000141533 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:39:59 Numer KRS: 0000229009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:39:59 Numer KRS: 0000229009 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:39:59 Numer KRS: 0000229009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:11:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:11:27 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2017 godz. 10:11:27 Numer KRS: 0000547292 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:51:52 Numer KRS: 0000067537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:27:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:27:15 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 08:27:15 Numer KRS: 0000295451 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 17:09:47 Numer KRS: 0000185668

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 17:09:47 Numer KRS: 0000185668 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 17:09:47 Numer KRS: 0000185668 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2012 godz. 10:09:37 Numer KRS: 0000433299 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:11:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:11:10 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 17:11:10 Numer KRS: 0000191357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 16:54:17 Numer KRS: 0000246681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.02.2013 godz. 11:39:49 Numer KRS: 0000167265

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.02.2013 godz. 11:39:49 Numer KRS: 0000167265 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.02.2013 godz. 11:39:49 Numer KRS: 0000167265 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2017 godz. 21:34:40 Numer KRS: 0000515585 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:24:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:24:36 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2016 godz. 14:24:36 Numer KRS: 0000203885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:21:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:21:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.10.2016 godz. 06:21:11 Numer KRS: 0000377602 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2017 godz. 07:35:00 Numer KRS: 0000062242 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 12:21:03 Numer KRS: 0000384800 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2016 godz. 10:03:27 Numer KRS: 0000535108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:33:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:33:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.07.2014 godz. 23:33:56 Numer KRS: 0000041413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:57:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:57:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2016 godz. 20:57:27 Numer KRS: 0000120834 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:38 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 13:29:38 Numer KRS: 0000134132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:18:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:18:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 18:18:55 Numer KRS: 0000116660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 11:32:42 Numer KRS: 0000005750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:54 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 11:59:54 Numer KRS: 0000277049 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2016 godz. 10:44:04 Numer KRS: 0000208802 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:38:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:38:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 14:38:08 Numer KRS: 0000272517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:58:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:58:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2015 godz. 06:58:21 Numer KRS: 0000339167 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 02:18:18 Numer KRS: 0000099192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo