Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna"

Transkrypt

1 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na poniedziałek, 26 stycznia 215 opracowanie cykliczne Rynek akcji w 215: strategia inwestycyjna Rynek akcji, makroekonomia Wojna na Ukrainie, słabszy wzrost strefy euro, reforma OFE, niekorzystne regulacje w bankach, umorzenia w TFI, niedoważanie Polski w strategiach zagranicznych banków inwestycyjnych to otoczenie polskiego rynku akcji w 214 roku. Mimo tego WIG zakończył rok z wynikiem +,26%, przy +2,7% dla DAX i -4,6% indeksu MSCI EM. Oczekujemy, że rok 215 przyniesie więcej pozytywnych informacji, co znajdzie odzwierciedlenie w rosnących cenach akcji, również na GPW (WIG na koniec roku 6 tys. pkt). Od miesięcy rynki dyskontują te same trendy na USD, surowcach, obligacjach czy akcjach, dlatego uważamy, że obecnie łatwo o zaskoczenia. W zakładanym przez nas scenariuszu: 1) Rosja pod wpływem sankcji i kryzysu gospodarczego będzie stopniowo wycofywać się z konfliktu militarnego na Ukrainie. 2) Osłabienie euro (+,2/,3% do PKB), spadek cen ropy, a w efekcie pozytywny wpływ na konsumpcję (ta już od kilku kwartałów rośnie o ponad 1% r/r), wprowadzenie QE przez ECB (skup aktywów za 6 mld EUR miesięcznie) oraz złagodzona polityka banków w kwestii udzielania kredytów w konsekwencji wzrost zainteresowania kredytem inwestycyjnym, spowodują przyspieszenie wzrostu PKB w strefie (q/q). 3) Z drugiej strony pozytywny (i konsensusowy: +2,9% PKB) obraz koniunktury w USA może nadszarpnąć: umocnienie USD, które osłabia eksport oraz spadek cen ropy, który uderza w sektor wydobywczy i sektory powiązane (wpływ na zagregowane wskaźniki dla przemysłu, ISM już w spadkowym momentum, dodatkowo obawy o kondycję spółek wydobywczych w kontekście ich zadłużenia i ewentualnego wpływu bankructw na banki). 4) To oddala w czasie decyzję FED dotyczącą początku cyklu podwyżek stóp procentowych (dopiero końcówka roku). Obecnie kurs EUR/USD znajduje się pod silnymi oporami technicznymi wyznaczonymi przez spadkowy kanał uformowany od 198 roku. Taki scenariusz makro zahamuje dalsze umacnianie USD (obecnie duża pozycja long na USD), pozwoli na odbicie cen na rynkach surowcowych (najwyższa w historii krótka pozycja na miedzi), a także poprawi sentyment inwestorów do rynków wschodzących, w tym mocno eksponowanej na strefę Polski. 5) W Polsce, pomimo że w ostatnich dwóch kwartałach realny wzrost PKB utrzymywał się w okolicach 3% r/r to nominalny przyrost na przełomie 214 i 215 obniży się poniżej 2% (tak niskie odczyty nominalne nie wystąpiły nawet w okresie 28-9). Ta sytuacja ma istotne przełożenie na wyniki spółek z GPW. Począwszy od 2Q 15 (ożywienie w strefie, osłabienie PLN, rozpoczęcie programów infrastrukturalnych w budownictwie, odbudowa popytu konsumpcyjnego jako efekt niskich stóp procentowych i poprawiającej się sytuacji na rynku pracy) w kolejnych kwartałach zarówno na poziomie wzrostu realnego, jak i nominalnego gospodarka przyspieszy tym samym wyznaczając dołek w cyklu wynikowym. 6) Rok 215 przyniesie pozytywne zmiany w krajowych funduszach. Na koniec grudnia OFE dysponowały ponad 1 mld PLN w gotówce, w ciągu roku pozyskają netto kolejne 2,8 mld PLN (z dywidendami). W pozytywnym scenariuszu makro nie widzimy uzasadnienia do tego, żeby fundusze sprzedawały akcje (nie ma ryzyka płynności portfela) lub też masowo wychodziły ze swoimi inwestycjami na rynki zagraniczne (ryzyko aprecjacji PLN bez możliwości hedgingu). W ostatnich trzech latach TFI (bez FIZAN) pozyskiwały netto 32 mld PLN, przy czym trafiały one głównie do funduszy dłużnych i pieniężnych. W 214 fundusze akcyjne/mieszane zanotowały odpływ kapitału na poziomie,98 mld PLN vs. +2,9 mld PLN w 213. W 215 wartość depozytów gospodarstw domowych przewyższy ich zadłużenie, rynek pracy poprawi się, otoczenie zewnętrzne ustabilizuje się,5% depozytów to 3 mld PLN. Obecnie relacja aktywa TFI vs. depozyty czy PKB jest na najniższym poziomie od 23-5 roku. W pozytywnym scenariuszu dla rynku akcji przyjmujemy następujące rekomendacje sektorowe oraz top picks dla spółek: Finanse /przeważaj polskie banki od 2Q/ K: PKO BP, Millennium, Erste Bank, Kruk, S: BZ WBK Paliwa i Chemia /neutralnie/ K: PKN Orlen, Synthos, S: PGNiG Energetyka /neutralnie/ K: Enea, Tauron, S: CEZ Surowce /przeważaj/ K: KGHM, Bogdanka Handel /neutralnie/ K: CCC, S: LPP TMT /neutralnie/ K: Asseco Poland, TVN, S: Cyfrowy Polsat Przemysł /przeważaj/ K: Elemental Holding, Famur, Feerum, Hydrotor, Tarczyński, S: Alchemia, AC Auto Gaz, Boryszew, Radpol, PGO Budownictwo i Deweloperzy /przeważaj/ K: Elektrobudowa, LC Corp, Erbud, Elektrotim, Polnord, Capital Park. WIG Średnie P/E ,7 Średnie P/E ,1 Średni dzienny obrót (3 m-ce) mln PLN WIG na tle indeksów w regionie 56 pkt Departament Analiz: Michał Marczak Kamil Kliszcz Jakub Szkopek Piotr Zybała Michał Konarski Paweł Szpigiel Piotr Bogusz WIG PX BUX

2 Spis treści 1. Rynek akcji Aktualne rekomendacje Domu Maklerskiego mbanku Statystyki rekomendacji Finanse BZ WBK Getin Noble Bank Handlowy ING BSK Millennium Pekao PKO BP Komercni Bank Erste Bank Raiffeisen Bank International OTP Bank PZU Kruk Paliwa, Chemia Ciech Lotos MOL PGNiG PKN Orlen Synthos Energetyka CEZ Enea Energa PGE Tauron Telekomunikacja Netia Orange Polska Media Agora Cyfrowy Polsat TVN IT Asseco Poland Górnictwo i Metale JSW KGHM LW Bogdanka Przemysł Elemental Famur Kernel Kęty Kopex Tarczyński Vistal Budownictwo Budimex Elektrobudowa Erbud Unibep Deweloperzy Capital Park Dom Development Echo Investment GTC Robyg Handel CCC LPP Inne Work Service

3 Rynek akcji 214: hossa w USA, słabość EM i GPW 215:? Dynamika zysków i wzrostu gospodarczego w USA uzasadnia wysoką stopę wzrostu S&P5. Pomimo słabego otoczenia zewnętrznego i reformy OFE, WIG lepszy od MSCI EM. Umacniający się USD obniżał ceny surowców i ceny akcji na EM. Rok 215 przyniesie stopniowe wygaszanie otwartego konfliktu na Ukrainie. Otoczenie zewnętrzne będzie się stabilizować. OFE będą mieć neutralny wpływ na rynek. Napływ środków zanotują fundusze akcyjne TFI. Umocnienie USD negatywnie wpływało na wyceny aktywów EM i surowce, a w roku 215 USD zatrzyma się. Po obniżkach stóp procentowych przez NBP w marcu, oczekujemy zmiany sentymentu do banków. Ceny surowców nie będą już spadać, a od 1Q będzie pozytywne momentum wyników spółek wydobywczych. 214 był rokiem zaskoczeń. Na początku roku dominował silny konsensus wśród banków inwestycyjnych zakładający m.in.: 1) odwrócenie trendu na rynku obligacji, 2) wypłaszczenie dynamiki wzrostu cen na głównych rynkach akcji (+), 3) stabilne ceny ropy naftowej, 4) nieznaczne umocnienie USD, 5) odbudowanie wzrostu gospodarczego w strefie euro, 6) relatywną słabość EM vs. DM na giełdach. Zrealizował się tylko ostatni punkt, co m.in. znalazło odzwierciedlenie w słabym zachowaniu GPW (WIG +,26%, WIG2-3,5%, S&P5 +11,4%, DAX +2,7%, MSCI World +2,9%, MSCI EM -4,6%) dodatkowo dotkniętej reformą OFE i konfliktem Ukraina-Rosja. Pomimo rekordowo niskich nominalnych stóp procentowych polskie fundusze TFI odnotowały odpływ środków z funduszy akcyjnych i mieszanych na poziomie ok. 1 mld PLN. Relatywna słabość polskiego rynku akcji wynika z kilku czynników, które naszym zdaniem w 215 roku będą odgrywały mniejsze znaczenie lub całkowicie znikną: Wojna na Ukrainie w 1Q 14 nieoczekiwana eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a w efekcie nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych, spowodowały obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego w całym regionie w tym w Polsce a także zwiększyło oczekiwaną przez inwestorów zagranicznych premię za ryzyko. W 215 roku sytuacja na Wschodzie nadal będzie wpływała na otoczenie jednak bardziej w kontekście kryzysu gospodarczego (przewidywalnego) niż w kontekście kryzysu militarnego (nawet w skali regionalnej niszczy on poczucie bezpieczeństwa i tym samym wpływa na skalę inwestycji). Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Rosja pod wpływem sankcji i kryzysu gospodarczego będzie wycofywała się z konfliktu militarnego niż że nastąpi jego eskalacja. To zostanie pozytywnie przyjęte przez inwestorów. Spowolnienie w strefie euro i w gospodarce polskiej na początku ur. prognozy zakładały, że PKB strefy euro wzrośnie w 214 roku o,9-1,1%, z czego wzrost w Niemczech wyniesie 1,7-2,%. Kryzys w Rosji, spowolnienie wzrostu w Chinach, brak reform strukturalnych we Francji i Włoszech powodują, że finalne odczyty będą niższe i wyniosą odpowiednio,8% i 1,5%. Spowolnienie strefy, szczególnie w Niemczech, oraz zahamowanie eksportu na rynki wschodnie miały również wpływ na rozczarowujące dane makro z gospodarki polskiej, czego efektem były kolejne obniżki stóp procentowych przez NBP. W całym 215 roku dynamika wzrostu w strefie powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku (,8-,9% PKB) przy czym w ujęciu kwartalnym momentum będzie się poprawiało. Bilans ECB (mld EUR) Za poprawą kondycji gospodarki przemawiają: 1) osłabienie euro (+,2/,3% PKB), 2) spadek cen ropy i pozytywny wpływ na konsumpcję (ta od kilku kwartałów pozostaje relatywnie silna wzrost o ponad 1% r/r), 3) wprowadzenie QE przez ECB (skup aktywów za 6 mld euro miesięcznie), 4) złagodzona polityka banków w kwestii udzielania kredytów, a w efekcie wzrost zainteresowania kredytem inwestycyjnym (wzrost r/r w sektorze niefinansowym po raz pierwszy od 211). W Polsce dodatkowo pojawi się wpływ inwestycji infrastrukturalnych i silnego osłabienia PLN. PMI w przemyśle dla wybranych krajów UE 58 pkt PMI strefa 44 PMI Polska PMI Włochy 42 PMI Niemcy PMI Francja 4 PMI Hiszpania sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 Reforma OFE aż do końca lipca, do kiedy ubezpieczeni musieli zdecydować o pozostawieniu części składki emerytalnej w OFE lub przeniesieniu jej do ZUS, ważyły się przyszłe losy OFE i tego, jakie fundusze będą miały wpływ na rynek kapitałowy w Polsce. W międzyczasie pojawiały się bardzo negatywne scenariusze (część akcyjna trafia również do ZUS), które co najmniej powstrzymywały inwestorów przed zakupami. W efekcie aktywność na GPW samych OFE 3

4 zmniejszyła się, a inwestorzy zagraniczni oczekując podaży akcji ze strony OFE negatywnie postrzegali polski rynek. Naszym zdaniem, negatywny wpływ reformy został już przez rynek zdyskontowany. OFE posiadają ponad 1 mld PLN z gotówce i w ciągu roku pozyskają netto kolejne 2,8 mld PLN (łącznie z dywidendami). W pozytywnym scenariuszu makro nie widzimy uzasadnienia do tego, żeby fundusze sprzedawały akcje lub też masowo wychodziły ze swoimi inwestycjami na rynki zagraniczne. W efekcie uważamy, że w 215 roku OFE pozytywnie wpłyną na ceny akcji z GPW (szerzej na 9 stronie raportu). powinny przełożyć się na wzrost zużycia paliw oczekujemy, że poziom 45 USD za baryłkę wyznacza dołek cyklu. W ciągu roku ceny będą się stabilizować, stabilizując również ceny metali przemysłowych. Z punktu widzenia polskich spółek wydobywczych, ze względu na osłabienie złotego, ceny sprzedaży pozostaną na poziomie z 3Q 14. WIG na tle indeksu koniunktury bankowej PENGAB i dynamiki produkcji przemysłowej 7 5 Słabość rynków wschodzących słabszy wzrost gospodarczy, rosnące ryzyko polityczne i osłabienie lokalnych walut powodowały, że w ujęciu globalnym kapitał unikał akcji z rynków wschodzących (wyjątek stanowiły silnie przecenione Chiny). Z danych EPFR wynika, że w 214 roku z funduszy akcyjnych dedykowanych na EM odpłynęło niespełna 5% AUM, z czego z funduszy dedykowanych na EMEA aż 13%. W tym samym okresie fundusze dedykowane na rynki rozwinięte pozyskały 2% AUM. Pomimo licznych negatywnych czynników lokalnych polskie akcje w ciągu ostatnich dwóch lat zachowują się lepiej niż szerokie indeksy dla EM, również w 214 roku. Wzrost WIG lokuje się między DAX a MSCI EM, co może uzasadniać tezę, że ze względu na silne powiązania gospodarcze i stabilność polityczną Polska jest postrzegana przez inwestorów zagranicznych jako kraj na granicy państw rozwiniętych i wschodzących. WIG na tle głównych indeksów lip 6 sty 8 lip 9 sty 11 lip 12 sty 14 WIG PENGAB Dynamika produkcji przemysłowej (avg. 3M) ,6 1,4 S&P5 MSCI EM DAX WIG Umocnienie USD nadal utrzymuje się silna korelacja cen surowców (szczególnie metali przemysłowych i szlachetnych) i trendu na USD. USD jest również wyznacznikiem sentymentu dla rynków wschodzących. 1,2 1,,8 USD/EUR (PS) na tle cen wybranych metali i MSCI EM (LS, rok 199 = 1) 7 Miedź 1,55 6 Złoto Ropa naftowa 1,4 5 MSCI EM USD/EUR 1,25 4 1,1,6 kwi 11 kwi 12 kwi 13 kwi ,95,8 Największe sektory w WIG: banki i spółki surowcowe pod presją podażową słabszy niż prognozowano wzrost gospodarczy, niekorzystne regulacje obniżające wyniki oraz oczekiwanie na obniżki stóp procentowych (zawężające marżę odsetkową) powodowały, że konsensus prognoz dla banków był systematycznie obniżany. Spadek cen surowców (efekt m.in. nadpodaży i wolniejszego wzrostu PKB w Chinach) obniżał wyceny spółek wydobywczych. Oba sektory to 49% wartości indeksu WIG2 (z czego banki stanowią 38%). Oczekiwana przez nas obniżka stóp procentowych (marzec, 5 p.b.) powinna wyznaczyć dno w momentum obniżania przez analityków prognoz dla sektora. Według naszych szacunków konsensus powinien obniżyć się o ok. 1-12% vs. obecne poziomy. Naszym zdaniem istotny wpływ na spadek cen wszystkich surowców mają przede wszystkim umocnienie USD oraz coraz niższe ceny ropy. To wpływa na umarzanie udziałów i zamykanie funduszy dedykowanych na sektor. Biorąc pod uwagę koszty wydobycia ropy, nowych inwestycji oraz fakt, że niskie ceny , Dom Maklerski mbanku,65,5 Relatywnie silny wzrost gospodarczy, niska inflacja, perspektywa normalizacji polityki pieniężnej w USA; w strefie euro niestabilna gospodarka i oczekiwane QE; w Japonii agresywne działania płynnościowe BoJ powodowały, że USD zyskuje na wartości w relacji do głównych światowych walut. Inwestorzy konsensusowo zakładają utrzymanie tego trendu w 215 roku (ze wszystkimi konsekwencjami dla surowców i EM)

5 Długoletni trend euro/usd pod silnym oporem Zwracamy jednak uwagę, że obecny poziom notowań euro/ USD znajduje się pod silnymi oporami technicznymi wyznaczonymi przez spadkowy kanał uformowany od 198 roku. Co musiałoby się wydarzyć, żeby aprecjacja USD została zahamowana? Europejskie QE odnosi sukces i gospodarka strefy zaczyna rosnąć szybciej niż oczekują tego inwestorzy (+,8% r/r). Z kolei oczekiwania tempa wzrostu dla USA są zbyt optymistyczne (+2,9%, szerzej na 6 stronie raportu). Jednocześnie inwestorzy niedoszacowują CPI w USA (+,2%), który wraz z osiągnięciem przez gospodarkę wysokiego wykorzystania mocy wytwórczych i poprawy sytuacji na rynku pracy powoli zaczyna wywierać presje płacową. W takim scenariuszu inwestorzy zagraniczni powinni powrócić na GPW. EBITDA spółek wchodzących w skład indeksu (rok 211 = 1) WIG mwig4 DAX S&P5 Niższa dynamika wzrostu zysków spółek na GPW niż spółek z DAX, a S&P5 poza konkurencją słabsze zachowanie WIG vs. główne indeksy rynków rozwiniętych uzasadniał również poziom zysków spółek wchodzących w ich skład. Jak widać z wykresu obok w ostatnich czterech latach skumulowana wartość EBITDA w poszczególnych latach dla S&P5 wyraźnie rośnie, dla DAX (pomimo słabości strefy euro) również utrzymuje trend wzrostowy, a dla WIG obniża się. Jest to w dużej mierze spowodowane słabszymi wynikami spółek o największej kapitalizacji przede wszystkim spółek surowcowych. Warto zwrócić uwagę, że wyniki polskich MidCapów prezentują się zdecydowanie lepiej. Ze względu jednak na ograniczoną płynność obrotu spółki te znajdują się często poza zainteresowaniem inwestorów zagranicznych (z kolei w minionym roku lokalne fundusze akcyjne inwestujące w MidCapy notowały odpływ kapitału). W roku 215 oczekujemy napływu kapitału do TFI, co w połączeniu z rosnącymi zyskami małych i średnich spółek będzie pozytywnie wpływać na WIG. Marginalizacja GPW wariant czeski i węgierski? w 2H 14/4Q 14 średnie dzienne obroty na GPW wyniosły 1,56/1,55 mld PLN i były o 1/14,7% niższe niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę strukturę obrotu w rozbiciu na klasy klientów rzeczywisty spadek aktywności inwestorów jest dużo większy. Z najświeższych danych GPW wynika, że w 1H 14 udział klientów zagranicznych w obrocie na GPW wynosił 48,7%, krajowych instytucji finansowych 37,8%, a klientów detalicznych 13,5%. W grupie krajowych instytucji finansowych aż 41% stanowią obroty generowane przez animatorów i własną działalność biur maklerskich, co oznacza, że udział OFE i TFI to zaledwie 19,3% obrotu na całym rynku. W strukturze obrotów generowanych przez inwestorów zagranicznych dużą część stanowi również obrót generowany przez własne operacje banków czy zarządzanie pasywne (ETFy, algorytmy, etc.). Oznacza to, że nawet niewielki kapitał spekulacyjny jest w stanie dosyć swobodnie przesuwać rynek w dowolna dla siebie stronę P 5

6 Scenariusz makro będzie sprzyjał rynkowi akcji Sytuacja na rynku nieruchomości w USA 2 5 4,5 Słaby wzrost w strefie euro, spowolnienie wzrostu w USA ECB rozpoczyna europejskie QE, FED zwleka z podwyżkami stóp. FED będzie normalizował politykę monetarną jeżeli gospodarka będzie silna poza pierwszą reakcją (korekta) to również pozytywny scenariusz dla akcji. Nominalny wzrost PKB w Polsce wyraźnie przyspieszy w trakcie 215 roku, dołek cyklu w 1Q, NBP obniży stopy procentowe w marcu o kolejne 5 p.b. Jeżeli nie dojdzie do sytuacji kryzysowych, których obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, rysujące się scenariusze powinny nadal skłaniać inwestorów do lokowania kapitału na rynku akcji. Konsensus banków inwestycyjnych na 215 rok zakłada kontynuację dobrej koniunktury w USA, czego mniej więcej w połowie roku efektem będzie rozpoczęcie przez FED serii podwyżek stóp procentowych. Podstawowe wskaźniki opisujące rynek pracy w USA osiągnęły cele zakładane przez FED (powoli rośnie nawet wskaźnik partycypacji oraz tygodniowy czas pracy). Na rynku nieruchomości trwa ożywienie, którego analizując historyczne poziomy liczby rozpoczynanych budów (średnio 1,46 mln w latach , obecnie 1, mln) czy sprzedanych domów (średnio 746 mln w latach , obecnie 44 mln), potencjał z pewnością jeszcze się nie wyczerpał. Gospodarstwa domowe nadal się delewarują (zadłużenie w relacji do PKB 76% vs. 96% w 1Q 9), a wraz z rosnącymi cenami aktywów (akcje, obligacje, nieruchomości) nastroje konsumencie w dalszym ciągu się poprawiają (Conference Board 92,6 vs. 77,5 przed rokiem). Obecnie wskaźnik Conference Board znajduje się na poziomie sprzed kryzysu 27. Stopa bezrobocia w USA w kolejnych cyklach (m-ce) Makroekonomiści z Commerzbanku zakładają nawet, że w połowie roku FED włączy autopilota co miesiąc podnosząc FED Funds Rate, która na koniec roku wzrośnie do 1,5% z obecnych,25%. Podwyżki, które oznaczają normalizację stóp procentowych, a nie zacieśnianie monetarne, nie wykoleją gospodarki ze ścieżki wzrostu. Przy obecnych rynkowych stopach procentowych rentowność obligacji 1Y jest niższa niż prognozowana stopa dywidendy DY dla indeksu S&P5. Rentowność obligacji 1Y w USA na tle DY dla S&P5 5,5% 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% Istniejące domy na sprzedaż (PS, mln) sty sty 3 sty 6 sty 9 sty 12 Rozpoczęte budowy domów (LS, tys.) 1,% wrz 4 sty 7 maj 9 wrz 11 sty 14 Pomimo rosnącego bezrobocia we Włoszech i Francji konsensus zakłada, że w strefie euro rozpoczyna się niemrawe ożywienie gospodarcze, które będzie efektem m.in. słabszego euro oraz reform przeprowadzonych w niektórych krajach peryferyjnych (Hiszpania, Portugalia zauważalny spadek stopy bezrobocia). Bieżące twarde dane makro jak również wskaźniki wyprzedzające są słabe, dlatego ważnym elementem pozytywnego sentymentu jest QE w wykonaniu ECB (od marca skup aktywów o wartości 6 mld euro miesięcznie). Ważnym elementem w całej układance jest stabilna sytuacja gospodarcza w Chinach. DY 1Y 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 6

7 Stopa bezrobocia w wybranych krajach strefy euro odwrotnie?). Warto zwrócić uwagę na to, że wzrost ISM nie jest potwierdzony wybiciem wskaźnika wyprzedzającego opisującego koniunkturę w małych i średnich firmach (NFIB Small Business Optimism). Ponadto, pozytywny obraz koniunktury w USA może zmienić umocnienie USD, które osłabia eksport oraz spadek cen ropy, który uderza w sektor wydobywczy i sektory powiązane (wpływ na zagregowane wskaźniki dla przemysłu, pozytywny wpływ na konsumpcję). Spadek cen ropy budzi również obawy o kondycję spółek wydobywczych w kontekście ich zadłużenia i ewentualnego wpływu bankructw na sytuację w bankach. ISM Manufacturing na tle NFIB Small Business Optimism Niemcy 5, Francja 1,3 Grecja 25,8 Hiszpania 23,9 Włochy 13,4 Portugalia 13,9 sty 8 sty 9 sty 1 sty 11 sty 12 sty 13 sty 14 sty Co konsensus oznacza dla rynku akcji? Biorąc pod uwagę obecny poziom wycen, w ujęciu całorocznym realizacja takiego scenariusza powinna oznaczać pozytywny scenariusz dla rynku w ujęciu globalnym. Rozłożenie w czasie poszczególnych akcentów determinowałoby następujący scenariusz: inwestorzy zdyskontowali już QE w strefie, dlatego jego ogłoszenie jest wykorzystane do realizacji zysków w kolejnych tygodniach rynki zaczynają rozgrywać podwyżki stóp w USA, co wywołuje korektę na głównych indeksach (1-15% na S&P5, DAX). Jej koniec zapoczątkuje kolejną falę wzrostową (gospodarka w fazie wzrostowej, daleko od przegrzania koniunktury) i ustanowienie jeszcze w tym roku nowych szczytów na głównych indeksach. Cykle na ISM dla przemysłu ISM Manufacturing NFIB Small Business Optimism Naszym zdaniem taki scenariusz oznacza płaską korektę na indeksach akcji (reakcja na rozczarowujące dane) i powrót do trendu wzrostowego jako efekt odłożonych oczekiwań na podwyżkę stóp przez FED. USD przestaje się umacniać, co pozytywnie wpływa na ceny surowców i wycen aktywów na EM. Optymizm konsumentów amerykańskich powrócił do poziomu sprzed kryzysu Co może zaskoczyć? Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim utrzymanie się momentum w gospodarce amerykańskiej. Co może spowolnić wzrost w USA vs. oczekiwania? Otoczenie zewnętrzne dla gospodarki amerykańskiej (koniunktura w strefie i Chinach) jest największym ryzykiem o czym wielokrotnie wspominała J. Yellen. Wyraźnie widać to na wskaźnikach wyprzedzających w przemyśle dla głównych obszarów gospodarczych (czy w najbliższych miesiącach świat będzie równał do USA, czy

8 Polska dynamika wzrostu nominalnego PKB pomoże przedsiębiorstwom W 213 roku realny wzrost PKB wyniósł 1,7% po wzroście o 1,8% w 212. Rok 214 to już wyraźne przyspieszenie ekspansji gospodarki, która według naszych makroekonomistów wyniesie 3,4%, a w roku 215 utrzyma się na poziomie 3,5%. Inaczej prezentują się jednak dynamiki w ujęciu nominalnym mające większy wpływ na dynamiki zysków przedsiębiorstw szczególnie te prezentowane w ujęciu kwartalnym. Pomimo, że w ostatnich dwóch kwartałach realny wzrost PKB utrzymywał się w okolicach 3% r/r to nominalny przyrost na przełomie lat 214 i 215 (IV i I kwartał) obniży się poniżej 2%. Na wykresie nominalnych dynamik rysuje się podwójne dno dla gospodarki wyznaczone na przełomie 4Q 13 i 1Q 14. Tak niskie wzrosty nominalne nie wystąpiły nawet w okresie spowolnienia Ta sytuacja ma istotne przełożenie na wyniki przedsiębiorstw notowanych na GPW. Dynamika wzrostu realnego i nominalnego PKB Polski Q'6 3Q'7 1Q'9 3Q'1 1Q'12 3Q'13 1Q'15P Źródło: mbank SA Nominalny wzrost PKB Realny wzrost PKB prognoza mbanku Kompozycja realnego wzrostu PKB w Polsce Inwestycje -15 1Q'9 3Q'1 1Q'12 3Q'13 1Q'15P Źródło: mbank SA PKB r/r Popyt wewnętrzny Konsumpcja prywatna prognoza mbanku Począwszy od 2Q 15 w kolejnych kwartałach zarówno na poziomie wzrostu realnego, jak i nominalnego gospodarka przyspieszy tempo, co będzie wynikało z kilku czynników: 1) powoli poprawiającej się kondycji gospodarki europejskiej, 2) osłabienia PLN vs. euro i USD, 3) rozpoczęcia programów infrastrukturalnych w budownictwie drogowym, 4) odbudowania się popytu konsumpcyjnego jako efekt niskich stóp procentowych, a przede wszystkim poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Elementem, który będzie nadal negatywnie wpływał na wyniki spółek i PKB w Polsce i regionie będzie pogłębiający się kryzys w Rosji (-4% PKB). Deflacja, która utrzyma się w Polsce do połowy 215 roku, działania ECB (QE) oraz negatywny wpływ czynników zewnętrznych na dynamikę wzrostu gospodarczego skłonią NBP do kolejnych obniżek stóp procentowych (5 p.b. w marcu), co pomoże ogólnej koniunkturze, ale będzie miało negatywne przełożenie na wyniki banków (kluczowy sektor na GPW; oznacza to dalsze obniżanie konsensusu prognoz). Pierwszych podwyżek stóp procentowych możemy spodziewać się nie wcześniej niż w 216 roku. Tak niskie środowisko stóp procentowych powinno mocno stymulować koniunkturę w sektorze przemysłowym i sektorze budownictwa mieszkaniowego. 8

9 Skąd nowe pieniądze na GPW? Po bardzo słabym 214 roku zarówno w krajowych (reforma OFE, odpływy z TFI akcyjnych na rzecz funduszy dłużnych i pieniężnych), jak i w zagranicznych funduszach na region (umacniający się USD to historycznie odpływ kapitału z EM), uważamy że br. przyniesie odwrócenie tej negatywnej tendencji szczególnie w przypadku TFI. Zreformowane OFE nie będą już psuć sentymentu. Na koniec 214 roku OFE posiadały 1 mld PLN gotówki kwestia płynności nie jest już ryzykiem, potencjalnie OFE mogą zainwestować część tych środków, tym bardziej, że bilans napływów/odpływów w 215 roku zamyka się dodatnią kwotą 2,8 mld PLN (z uwzględnieniem dywidend). OFE mogły zwiększyć zaangażowanie w akcje zagraniczne w 214 roku nie czekając na wzrost limitu obecnie średni udział to 3,7% (a plus akcje zagraniczne notowane na GPW łącznie poniżej 8%). Negatywnie czynniki wpływające na sentyment wpłacających oszczędności do TFI nie będą już tak silne, pojawia się coraz więcej argumentów za - to będzie przełomowy rok dla TFI akcyjnych. Analiza przepływów pieniężnych OFE w 215 r. Do lipca 214 do OFE trafiała składka z ZUS na poziomie blisko 1 mld PLN miesięcznie. Od sierpnia, kiedy jedynie 15% ubezpieczonych zdecydowało się pozostawić przyszłe składki w OFE, transfery z ZUS obniżyły się do ok. 24 mln PLN miesięcznie. Zakładając 3% wzrost wartości składki wynikający z rosnących wynagrodzeń, w 215 roku można oczekiwać, że OFE pozyskają 2,9 mld PLN nowych środków. Dodatkowo, OFE zostaną zasilone 44 mln PLN z tytułu odsetek od posiadanych obligacji, a przede wszystkim 4 mld PLN z dywidend od posiadanych udziałów w spółkach polskich i zagranicznych. Łącznie oczekujemy, że OFE pozyskają w 215 roku 7,3 mld PLN w gotówce. Składki i odsetki przekazane przez ZUS do OFE 25 będą musiały przekazać do ZUS ok. 4,45 mld PLN. Oznacza to, że w 215 roku przepływy gotówkowe netto (napływy minus odpływy) wyniosą około +2,8 mld PLN. To znacznie mniej niż w poprzednich latach (tylko z tytułu składki z ZUS w latach 28-1: 21 mld PLN średniorocznie, dwa etapy reformy: 8,9 mld PLN średniorocznie), ale jest to scenariusz korzystniejszy niż dyskontowany przez inwestorów jeszcze w połowie ur. (odpływ środków netto i konieczność sprzedawania aktywów). Struktura aktywów OFE i dwa mity Na koniec grudnia OFE zarządzały kwotą 149 mld PLN, z czego 82,8% ulokowane było w akcjach (79,1% w akcjach notowanych na rynku polskim), 8,6% w nieskarbowych papierach dłużnych, a 6,9% stanowiły depozyty (1 mld PLN). Ze względu na wielkość aktywów utrzymuje się duża koncentracja udziałów w posiadaniu trzech największych funduszy było 6,1% wszystkich polskich akcji, a w posiadaniu pięciu największych 74,2%. Aktywa OFE w rozbiciu na klasy aktywów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Inne Akcje GPW Depozyty Źródło: OFE Szacowane przepływy gotówkowe w OFE (mln PLN) 3 Dłużne papiery nieskarbowe Akcje zagraniczne 2 mln PLN VII VIII IX X 214 XI XII 5-2 I II III IV V VI VII VIII IX X 215 XI XII Źródło: ZUS W listopadzie OFE przelały do ZUS pierwszą miesięczną płatność w ramach suwaka na kwotę 362,8 mln PLN. Ponadto ZUS został jednorazowo zasilony kwotą 3,3 mld PLN z tytułu przelania środków 1,3 mln ubezpieczonych, którzy w wyniku reformy weszli w okres 1 lat przed emeryturą. Zakładając 3% wzrost wartości świadczenia w ciągu roku, w całym 215 roku OFE P -3-4 Źródło: OFE Inwestycje w akcje notowane na innych rynkach niż rynek polski stanowiły zaledwie 3,7%, a po uwzględnieniu akcji zagranicznych notowanych w Polsce poniżej 8%. Biorąc pod uwagę to, że OFE nie mogą zabezpieczać pozycji walutowej, a w dłuższym okresie można oczekiwać aprecjacji PLN, naszym zdaniem przy obecnych wycenach polskich akcji vs. zagraniczne OFE nie będą skłonne istotnie zwiększać zaangażowania na rynkach zagranicznych. 9

10 Argumentem przemawiającym za taką tezą jest również to, że zmniejszyło się ryzyko związane z utrzymywaniem płynnego portfela (vs. oczekiwania w połowie 214 roku), co w łatwy sposób umożliwiały akcje zagraniczne. Skala odpływów z tytułu suwaka jest obecnie przewidywalna (depozyty to 1,3 mld PLN, odpływy do ZUS skumulowane w najbliższych 6 miesiącach to kwota 2,2 mld PLN, z tytułu składki OFE pozyskają 1,45 mld PLN). Ponadto, w segmencie małych i średnich spółek przy obecnie niskiej płynności rynku chęć pozbycia się polskich akcji oznaczałaby istotny wpływ na cenę sprzedaży. W kontekście spodziewanego ożywienia gospodarczego nieracjonalnym byłoby sprzedawanie tanio polskich akcji i kupno akcji zagranicznych wycenianych drożej. Czynnikiem, który w średnim okresie negatywnie wpływałby na rynek akcji jest strategiczna decyzja o zmniejszeniu przez OFE alokacji w akcje z obecnych 82,8%. Argumentem za takim działaniem jest chęć zmniejszenia zmienności portfela i ograniczenie profilu ryzyka. Dziś OFE funkcjonują jak fundusze akcyjne, ale nie mają do dyspozycji ważnych instrumentów ograniczających ryzyko (hedging). Z wyjątkiem pojedynczych przypadków w ciągu ostatnich 6 miesięcy, kiedy efekt reformy OFE jest już znany, fundusze nie zmniejszają zaangażowania na rynku akcji. Dlaczego? Oczekując ożywienia w gospodarce sprzedaż akcji po obecnych wycenach wydaje się nieracjonalna, szczególnie w kontekście braku alternatywy inwestycyjnej. Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce jest słabo rozwinięty. Inwestycje zagraniczne to również ryzyko walutowe, w przypadku długu w euro inwestycja sprowadza się praktycznie tylko do zajęcia pozycji na walucie. W długim okresie należy oczekiwać, ze fundusze będą się bardziej dywersyfikować, jednak będzie to proces długotrwały, a rok 215 nie przyniesie w tej kwestii istotnej zmiany. Czy 215 przyniesie wreszcie przełom w TFI? Na koniec grudnia 214 roku łączne aktywa TFI wyniosły 29 mld PLN z czego fundusze akcyjne zarządzały kwotą 29,7 mld PLN (14,2% udziału, najniższy udział od 25 roku), a fundusze mieszane 34,9 mld PLN (16,7% udziału). Łączne aktywa oraz zsumowane aktywa funduszy akcyjnych i mieszanych stanowią odpowiednio 5,/6,% depozytów gospodarstw domowych i 1,7/2,% PKB. To poziomy notowane w latach W ostatnich trzech latach fundusze pozyskiwały netto środki, przy czym trafiały one przede wszystkim do funduszy zamkniętych lokujących inwestycje w aktywa niepubliczne (FIZAN) oraz do funduszy dłużnych i rynku pieniężnego. W roku 214 fundusze akcyjne zanotowały odpływ kapitału na poziomie 84 mln PLN (do listopada), a fundusze mieszane -135 mln PLN. Dla porównania w 213 roku, który był lepszy dla rynku akcji, było to +2,9 mld PLN. Miesięczne napływy netto do TFI w rozbiciu na fundusze akcyjne/mieszane i pozostałe (mld PLN) akcyjne/mieszane pozostałe Struktura aktywów TFI (mld PLN) 8 mieszane dłużne akcyjne pieniężna pozostałe Źródło: IZFA Źródło: IZFA W 215 roku będą poprawiać się warunki, od których zależy napływ nowych środków do TFI, w tym do funduszy dedykowanych na rynek akcji. Naszym zdaniem tak korzystne otoczenie dla TFI nie wystąpiło od 27 roku. Lokowanie oszczędności w aktywa o wyższym ryzyku jest związane z nałożeniem się na siebie kilku elementów z otoczenia zewnętrznego gospodarstw domowych: 1) poczucie bezpieczeństwa (stabilne otoczenie polityczne i społeczne, silny rynek pracy spadające bezrobocie), 2) nieatrakcyjne inne formy oszczędzania (niskie stopy oprocentowania depozytów, obligacje), 3) dostępne wolne środki (wielkość depozytów, poziom zadłużenia) oraz 4) zachęcające stopy zwrotu z rynku akcji. W roku 214 pomimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i zmniejszającego się zadłużenia netto gospodarstw domowych wystąpiły co najmniej kilka czynników, które były negatywne, tj. rosnące realne oprocentowanie depozytów przy spadającej inflacji, hossa na obligacjach oraz wysokie ryzyko i poczucie zagrożenia związane z konfliktem na wschodzie (efektem był m.in. spadek cen akcji). Co przyniesie rok 215? 1

11 Napływ kapitału do funduszy akcyjnych/mieszanych na tle WIG 2 mln PLN Napływy netto (LS) WIG (PS) Źródło: Dom Maklerski mbanku Polityka/otoczenie globalne: Lata 28-9 to kryzys finansowy związany z upadkiem LB, lata to obawy o bankructwo krajów peryferyjnych i stabilność strefy euro, rok 213 to początek dyskusji na temat reformy OFE, zaś rok 214 to z kolei wybuch konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. W roku 215 oczekujemy, że wraz z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym w Rosji sytuacja na pograniczu rosyjsko-ukraińskim będzie się stabilizować (prezydent Putin będzie zmuszony zająć się problemami wewnętrznymi), a przynajmniej nie będzie straszyć w takiej skali jak w pierwszej połowie 214. Powracającym czynnikiem ryzyka może być Grecja, jednak działania ECB powinny to ryzyko zneutralizować. Rok 215 przyniesie dalszy wzrost nastrojów narodowo-nacjonalistycznych (efekt zamachów terrorystycznych i słabej koniunktury w strefie), co w kontekście kolejnych wyborów parlamentarnych poszczególnych krajów będzie rodziło obawy o stabilność strefy szczególnie jeśli chodzi o Wielką Brytanie (referendum ws. pozostania w UE nie wcześniej niż w 216). Czynniki determinujące napływy do funduszy akcyjnych Bezrobocie Realne oprocentowanie depozytów -5 WIG Zadłużenie netto GD -1 1Q'6 3Q'7 1Q'9 3Q'1 1Q'12 3Q'13 1Q'15P Źródło: Dom Maklerski mbanku 6 pkt Zadłużenie gospodarstw domowych: W 3Q 11 różnica między wartością depozytów gospodarstw domowych a zaciągniętymi przez nie kredytami (łącznie z hipotecznymi) wyniosła -74,4 mld PLN. Od tego czasu systematycznie dług netto maleje. Według naszych makroekonomistów na koniec grudnia 214 wyniesie on +5,6 mld PLN co oznacza że po raz pierwszy od 1Q 8 gospodarstwa domowe będą miały nadwyżkę środków finansowych. W ciągu roku makroekonomiści szacują, ze nadwyżka ta wzrośnie do +39 mld PLN (koniec grudnia 215). Negatywny wpływ na poziom zadłużenia i skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji i inwestycji będzie miała decyzja Banku Szwajcarii o uwolnieniu CHF. Relacja kredyty/depozyty gospodarstw domowych w Polsce (mld PLN) Q' 1Q'3 1Q'6 1Q'9 1Q'12 1Q'15P Źródło: Dom Maklerski mbanku Depozyty gosp. domowych Kredyty gosp. domowych Kredyty gosp. domowych bez hipotek Rynek pracy: W latach 26-7, kiedy fundusze akcyjne notowały rekordowe napływy kapitału, stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się z 18% do 11%. Począwszy od połowy 28 do 213 roku stopa bezrobocia rosła (14,3% w 1Q 13 vs. 8,9% w 3Q 8). Obecnie rynek pracy jest w cyklu rosnącego zatrudnienia i na koniec 215 roku stopa bezrobocia powinna obniżyć się do 11,4%. Alternatywa funduszy obligacyjnych i depozytów: W 213 roku 7,9 mld PLN, a w ,4 mld PLN (do listopada) nowych środków napłynęło do funduszy dłużnych i pieniężnych. Trwająca od 211 roku hossa na obligacjach stanowiła realną alternatywę dla rynku akcji. W 215 roku oczekujemy, że rentowności obligacji osiągają właśnie swoje minimalne poziomy, a od połowy roku zaczną rosnąć. Taki scenariusz był rozpatrywany jak bazowy również w 214 roku, co jednak okazało się błędem. Obecnie oczekiwany DY dla WIG to 3,4%, a rentowność 1-letnich obligacji wynosi 2,3%. Wraz ze spadającymi stopami procentowymi i powoli odbijającą inflacją realne oprocentowanie depozytów zmniejszy się. Nie zakładamy również dalszej hossy na obligacjach skarbowych. 11

12 DY dla WIG na tle rentowności obligacji 1-letnich w Polsce (%) Y Fundusze zagraniczne niedoważają Polskę, umorzenia na EM Wszystkie czynniki (opisane powyżej) negatywnie wpływające na decyzje inwestorów krajowych co do lokowania oszczędności na rynku akcji determinowały również zachowania inwestorów zagranicznych. W większości znanych nam strategii globalnych banków inwestycyjnych zalecenia dotyczące polskiego rynku brzmią: niedoważaj, co najwyżej neutralnie. Dochodzi do tego jeszcze konsensusowo negatywne nastawienie do rynków wschodzących jako całości, m.in. ze względu na: 1) osłabienie lokalnych walut, szczególnie w relacji do USD i konsekwencje tego trendu na poziomie wskaźników zadłużenia; 2) spadek cen surowców (największe kraje EM to dostawcy surowców z wysokim udziałem sektora wydobywczego w PKB); 3) rosnące ryzyko polityczne (również w regionie CEE). W efekcie w 214 roku z funduszy akcyjnych dedykowanych na EM odpłynęło łącznie 5% aktywów, z czego z funduszy dedykowanych na kraje EMEA 13% aktywów. USD vs. wybrane waluty krajów EM i euro 135 DY Jeżeli niekonsensusowo sprawdzi się scenariusz, w którym następuje spowolnienie wzrostu w USA, a w Europie rozpoczyna się ożywienie, na rynkach walutowych powinniśmy zobaczyć przynajmniej zatrzymanie aprecjacji USD (europejskie QE jest naszym zdaniem już zdyskontowane). W połączeniu z poprawiającą się dynamiką wzrostu PKB na rynkach wschodzących (z wyłączeniem Rosji /-4%/ i Chin /+6,5%/) prognozowanym na br. powinno to prowadzić do lepszego zachowania się indeksów akcji EM. P/E wybranych indeksów na świecie W trakcie roku inwestorzy zagraniczni zobaczą, że OFE nie są stroną podażową, a oszczędności gospodarstw domowych napływają do TFI. Oczekiwania co do wyników banków zostaną obniżone, zatrzymanie aprecjacji USD odwróci trend spadkowy spółek surowcowych. Zmieni to postrzeganie polskiego rynku. Dyskonto wskaźnika P/E dla MSCI EM vs. MSCI World 2% 1% % S&P5 DAX WIG MSCI World MSCI EM % -2% -3% -4% % Źródło: Dom Maklerski mbanku, Bloomberg 95 9 sty 13 maj 13 wrz 13 sty 14 maj 14 wrz 14 USD/Euro USD/PLN USD/TRY USD/1 YEN USD/1 HUF Michał Marczak tel

13 Sektory w 215 Finanse Zalecamy selektywne podejście do sektora bankowego w 215 roku. Oczekujemy spadku zysku polskiego sektora bankowego o około 1% w roku obecnym (bez zdarzeń jednorazowych) oraz znaczącej poprawy wyników banków regionalnych, które w 214 roku znalazły się pod negatywnym wpływem zdarzeń jednorazowych. Niemniej jednak, przecena spółek finansowych przez ostatnie 12 miesięcy (MSCI Financial indeks -29,5%; WIG Banki - 24,2% w USD) naszym zdaniem stwarza okazje inwestycyjne. Oczekujemy, iż spadek wyników w polskim sektorze bankowym nastąpi głównie ze względu na kolejne obniżki stóp procentowych, wyższe opłaty BFG oraz niższe opłaty interchange. W bankach regionalnych oczekujemy kontynuacji presji na wyniki w Rosji oraz na Ukrainie oraz stopniowej poprawy wyników w regionie południowej Europy (np. Rumunia). Oczekujemy, iż spadek wyników sektora będzie się pogłębiał do 2Q 15 aby następnie notować stopniową poprawę. Rynek oczekuje poprawy wyników na poziomie 5% dla roku 215 w polskich bankach oraz powrotu do rentowności banków regionalnych. Uważamy iż konsensus jest zbyt optymistyczny zaś nasze zagregowane prognozy znajdują się 13% poniżej konsensusu na 215 rok oraz 6,6% na 216. Kluczowe rekomendacje: PKO BP (kupuj), Bank Millennium (akumuluj), Erste Bank (kupuj) oraz BZ WBK (redukuj). Spoza sektora bankowego rekomendujemy Kruk (kupuj). Paliwa Oczekujemy stabilizacji cen ropy na relatywnie niskich poziomach z uwagi na inercję procesów dostosowawczych po stronie podażowej przy braku reakcji OPEC. Dodatkowym negatywnym katalizatorem może być dalsze umocnienie dolara i ewentualne porozumienie z Iranem. Otoczenie infekujące rentowność wydobycia jednocześnie bardzo sprzyja sektorowi rafineryjnemu, zarówno poprzez wysokie marże rafineryjne (koszty zużyć własnych, marże na produktach ciężkich i niszowych), jak i efekt elastyczności cenowej popytu. Wsparciem jest także zawężenie spreadu Brent/WTI (poprawa konkurencyjności europejskich instalacji) oraz wysokie dyskonto na mieszance Ural. Bardzo korzystnie wpływa także wysoki kurs USD/PLN, szczególnie przy niskich cenach detalicznych paliw. Znaczna poprawa konkurencyjności petrochemii opartej na nafcie dzięki zawężeniu spreadu etan-nafta przy wciąż bardzo pozytywnych tendencjach po stronie popytu i zacieśnianiu bilansu na rynku wobec braku istotnych nowych mocy produkcyjnych. Prognozujemy wzrost marż w segmencie w ujęciu r/r. Kluczowe rekomendacje: PGNiG (redukuj), PKN Orlen (akumuluj). Chemia Ceny zbóż się ustabilizowały i wydaje się, że rynek dyskontuje już tegoroczny wzrost zapasów zarówno w przypadku kukurydzy jak i pszenicy. Producenci nawozów nie powinni więc już odczuwać większej presji ze strony spadku siły zakupowej rolników. Wsparciem mogą być spadające ceny gazu. Na rynku sody obserwujemy kontynuację pozytywnych tendencji rynkowych, a wzrost benchmarkowych cen o kilka procent powinien być dla Ciechu dodatkowo wzmocniony wysokim kursem EUR/PLN. Mocny dolar powinien blokować import produktu z USA. Synthos korzystać będzie na spadających cenach ropy naftowej, które przekładają się na niższe ceny butadienu, a pośrednio na niższe ceny kauczuków syntetycznych. Różnica cen kauczuków syntetycznych do naturalnych się zmniejsza, co zwiększa zainteresowanie zastosowaniem mieszanki syntetycznej (większa stabilność podczas produkcji). Pozytywny wpływ na Spółkę powinien mieć również kurs walutowy (marża kwotowana w EUR). Kluczowe rekomendacje: Synthos (kupuj). Energetyka Ceny energii w regionie znajdują się pod dużą presją taniejącego węgla, a niemiecki benchmark oscyluje wokół 32 EUR/MWh. Nie napawa to optymizmem jeśli chodzi o wyniki CEZ w kolejnych latach (opóźniony wpływ z uwagi na politykę zabezpieczeń). W przypadku polskiego sektora sytuacja wygląda inaczej z uwagi na krótszy hedging oraz premię cenową związaną z wprowadzonymi mechanizmami mocy i brakiem wystarczających połączeń międzysystemowych. Istotny wpływ na kształt polskiego sektora może mieć zapowiedziana konsolidacja spółek. Ostatnie spekulacje mówią o konfiguracji ENA/TPE i PGE/ENG. Naszym zdaniem wygranymi tego procesu mogą być akcjonariusze Enei i Tauronu (potencjalne synergie kosztowe, wzmocnienie profilu FCF), a stracić mogą właściciele akcji Energi (istotna zmiana profilu inwestycyjnego). W tym roku oczekujemy krystalizacji otoczenia regulacyjnego wokół odnawialnych źródeł energii (nowy system wsparcia) oraz wypracowania założeń nowego modelu w dystrybucji. Jeszcze w pierwszym półroczu rozstrzygnąć powinna się również dyskusja dotycząca uzdrowienia systemu ETS w Parlamencie Europejskim. Negatywnym katalizatorem jest zaangażowanie sektora w restrukturyzację górnictwa, szczególnie że w tym obszarze wciąż więcej jest spekulacji niż jasnych deklaracji spółek i resortu skarbu. Kluczowe rekomendacje: Tauron (kupuj), Enea (akumuluj), CEZ (redukuj). Telekomunikacja, Media, IT Wysokie wskaźniki penetracji usługami telefonii ruchomej oraz presja na ceny w segmencie mobile B2B, która oprócz wzmożonej konkurencji wynika z trzech powodów: (1) wyższych cen w stosunku do rynku detalicznego, (2) popularyzacji oferty SIM only, (3) masowego przechodzenia klientów do ofert nielimitowanych. Stagnacja w segmencie Internetu stacjonarnego ze względu na spowolnienie wzrostu bazy klientów i delikatną erozję ARPU. Tendencje spadkowe w telefonii stacjonarnej ze względu na istotny odpływ abonentów utrzymują się. Presja na ceny w segmencie usług stacjonarnych (broadband i telefonia stacjonarna) ze względu na pojawienie się nowego gracza (T-Mobile + GTS). Na mniej zurbanizowanych terenach Polski operatorzy sieci komórkowych będą świadczyć usługi internetowe, na które popyt rośnie dynamicznie (ruch w Internecie zwiększy się 1x w latach ). Nasycenie usługami zintegrowanymi w Polsce wynosi 28%, podczas gdy w UE sięga 43%. Ze względu na infrastrukturę w kraju z usług zintegrowanych korzystają głównie konsumenci z terenów miejskich. Wraz z rozwojem Internetu mobilnego dysproporcje powinny zanikać. 13

14 Jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku telekomunikacyjnym w 215 r. będzie aukcja częstotliwości z zakresu 8 MHz i 2 6 MHz, która naszym zdaniem może przynieść nawet 3,3 mld PLN dla budżetu państwa. Lekka zmiana nastawienia regulatora do operatora zasiedziałego (przykładem może być zniesienie obowiązku świadczenia usług BitStream Access na obszarze 76 wybranych gmin) co przełożyło się na wzmożoną konkurencję na rynku broadbandu, a dla Orange Polska stanowi zachętę do inwestycji w FTTx. Ożywienie na globalnym rynku reklamy i dynamika PKB dla Polski na poziomie ponad 3,% w 215 r. powinny przełożyć się na odbicie w reklamie ogółem R/R na poziomie 4%. W rozbiciu na segmenty wzrostów oczekujemy w Internecie oraz w reklamie TV (+5% R/R), spadać w dwucyfrowym tempie będzie reklama w prasie, co wiąże się z dalszymi znacznymi spadkami rozpowszechniania płatnego polskich dzienników ogólnopolskich. Presję na nadawców TV może rodzić polityka nowego inwestora strategicznego w TVN (wśród zainteresowanych są Time Warner i Discovery). Nowa ustawa medialna, zgodnie z którą obecny abonament RTV ma zastąpić opłata audiowizualna, będzie wspierać komercyjnych nadawców TV (więcej misyjnego kontentu w TVP przełoży się na mniejsze zainteresowanie reklamodawców). W 215 r. wzrost polskiego rynku IT jest estymowany na 4-5%. Oczekujemy nieznacznego odbicia w segmencie oprogramowania rynku IT w 215 r., zainteresowaniem cieszyć się będą systemy bilingowe, systemy CRM, oprogramowanie w formie SaaS, systemy dla transportu i medycyny. Najistotniejszym negatywnym trendem w kosztach spółek IT będzie wzrost wynagrodzeń. W latach Polska zainwestuje 82,5 mld EUR z unijnej polityki spójności, co przełoży się na kontakty IT zwłaszcza w administracji publicznej (zwłaszcza w ramach programów Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa i Widza, Edukacja, Rozwój które w sumie dają 15,5 mld PLN). Środki unijne są teraz dzielone, więc w 215 r. spodziewamy się fali przetargów dotyczących projektów, których wykonanie będzie możliwe realnie dopiero w 216 r. Na kilka kwartałów przed przetargami wydatki na IT od administracji publicznej uległy zamrożeniu (największymi dostawcami są matka Asseco Poland i Sygnity). Kluczowe rekomendacje: Asseco Poland (akumuluj), TVN (akumuluj), Cyfrowy Polsat (redukuj). Surowce Ceny surowców obniżyły się do poziomu, przy którym część produkcji jest nierentowna i stopniowo będzie wyłączana. Sentyment inwestorów do sektora pozostaje bardzo negatywny. Istotny wpływ na przecenę surowców ma trend na USD i wycofywanie kapitału z funduszy hedgingowych, które poniosły duże straty przede wszystkim na spadających cenach ropy. Uważamy jednak, że obecne ceny wyznaczają dno cyklu surowcowego. Nie widzimy przesłanek fundamentalnych do tak silnej przeceny na rynku miedzi. Za spadek cen do poziomu 5 5 USD/t odpowiada umocnienie USD i spekulacja inwestorów krótkoterminowych (najwyższa krótka pozycja na COMEX w historii), wspierana rosnącymi zapasami metalu na giełdach. Obecnie ceny miedzi obniżyły się do 1% najwyższego cash cost w sektorze. W latach 28 i 22 poziom ten wyznaczał dołek cenowy, co naszym zdaniem również w tym roku będzie miało miejsce. Jakiekolwiek pozytywne informacje z rynku metali będą powodowały dynamiczne zamykanie krótkiej pozycji i silny wpływ na ceny metalu. Ceny sprzedaży węgla koksowego w pierwszym półroczu pozostaną na bardzo niskich poziomach (12 USD/t). Nieznacznego wzrostu cen spodziewamy się w drugiej połowie roku (125 USD/t w 3Q i 13 USD/t w 4Q), W długim okresie ceny powrócą do USD/t. Jest to poziom, który uzasadnia inwestycje odtworzeniowe w sektorze i utrzymanie produkcji. Ceny węgla energetycznego na rynku polskim, na skutek nadpodaży i wysokiego poziomu zapasów, obniżą się jeszcze o 2-3% w roku bieżącym. W roku przyszłym zakładamy ich 1% wzrost. W przypadku węgla negatywnie na sentyment do sektora będzie wpływać tocząca się restrukturyzacja kopalni KW, szczególnie w kontekście prowadzonej restrukturyzacji w JSW. Przemysł Oczekujemy wzrostowych wolumenów sprzedaży w przemyśle w wyniku spodziewanej pozytywnej dynamiki wzrostu konsumpcji prywatnej (efekt spadających cen paliw, niższych stóp procentowych w PLN) oraz rosnących inwestycji (nowa perspektywa wydatków z UE). Podobnie jak w 214 tak również w 215 roku eksporterzy korzystać będą ze słabej PLN do EUR. Branża przemysłowa powinna również odczuć spadek cen ropy naftowej, co przełoży się na niższe koszty logistyki. Oczekujemy, że skumulowana wartość EBITDA obserwowanych przez nas spółek przemysłowych wzrośnie w 215 r. o 6,2% r/r, po 12,1% r/r wzrostu w 214 r. Skumulowana marża EBITDA powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego 1,4% (najwyżej od 211 roku wówczas 12,%). Największy wzrost wyniku EBITDA oczekiwalibyśmy w Biomed Lublin, Elemental Holding, Famur, Feerum, Izostal, Orzeł Biały. Wzrost wyniku netto wynikać będzie również z niższych kosztów odsetkowych oraz niższych kosztów wynikających z różnic kursowych (w szczególności w odniesieniu do spółek sprzedających na wschód). W 4Q 14 oraz 1Q 15 baza rezultatów spółek przemysłowych jest na wysokim poziomie (w 4Q 13 aż 57% obserwowanych spółek poprawiało rezultaty, a w 1Q 14 aż 66%). Baza rezultatów obniża się w 2Q 14 oraz 3Q 14, dlatego oczekujemy, że począwszy od 2Q 15 spółki przemysłowe powinny znów poprawiać rezultaty. Podobnie jak w 214 roku liczymy, że wiele spółek zdecyduje się na dokonanie akwizycji (najwyższe prawdopodobieństwo przejęcia widzimy w spółkach Alchemia, Amica, Apator, Boryszew, Elemental Holding, Libet, Synthos i Zamet Industry). Obiektem przejęcia mogą z kolei być takie spółki jak Biomed Lublin, Elemental Holding, Oponeo, Pozbud i Tarczyński. Wśród najbardziej preferowanych spółek wymienilibyśmy Biomed Lublin, Cognor, Elemental Holding, Famur, Feerum, Hydrotor, Orzeł Biały, Pozbud, Relpol i Tarczyński. Najmniej preferujemy akcje Alchemii, AC Auto Gaz, Boryszewa, Radpol, Patentus, PKM Duda oraz Polskiej Grupy Odlewniczej. Kluczowe rekomendacje: Elemental Holding (kupuj), Famur (kupuj), Tarczyński (kupuj) Budownictwo Po szacowanym wzroście EBITDA i zysku netto spółek budowlanych w 214 r. o odpowiednio 17% i 35%, w 215 r. prognozujemy dalszy wzrost EBITDA o średnio 17% oraz zysku netto o 32% (EV/EBITDA 15=5,9x, P/E 15=11,5x). 215 rok ma być okresem rekordowych inwestycji w energetyce (21 mld PLN, +45% r/r) i kolejach (9 mld PLN, +28% r/r). Wydatki na budowę i utrzymanie 14

15 infrastruktury drogowej powinny się ustabilizować na poziomie około 15 mld PLN), by w 216 r. powrócić do rekordowych poziomów z lat W oparciu o środki unijne z nowej perspektywy budżetowej stworzone zostały wieloletnie programy inwestycyjne na lata , które zakładają wydatki w kwocie 93 mld PLN w drogach oraz 59 mld PLN w kolejach. Wydatki spółek energetycznych w tym okresie szacujemy na 95 mld PLN. Największy front robót w branży będzie miał miejsce po 215 r. Największy potencjał wzrostu w 215 r. widzimy w Elektrobudowie, Erbudzie i Elektrotimie. Deweloperzy Otoczenie makroekonomiczne (środowisko niskich stóp procentowych) oraz konkurencyjne (poziom nasycenia rynku, skala walki konkurencyjnej, regulacje prawne) bardziej będą sprzyjały deweloperom mieszkaniowym, stąd zalecamy przeważanie spółek z tego obszaru względem deweloperów komercyjnych. Rozliczenie w wynikach bardzo dobrej przedsprzedaży z 214 r. wpłynie na wzrost zysku netto deweloperów mieszkaniowych o około 4% w 215 r. (P/E 15=15,8x, P/BV=,78x). Już dziś z dużym prawdopodobieństwem można ocenić, że wynik sektora znacznie wzrośnie również w 216 r. ze względu na utrzymujące się dobre tempo sprzedaży mieszkań, stopniowy proces konsolidacji rynku oraz szeroki bank ziemi deweloperów (P/E 16=8,7x, P/BV 16=,74x). W 215 r. utrzyma się ryzyko utraty wartości portfeli nieruchomości deweloperów komercyjnych, niemniej niska wycena rynkowa spółek (,6xBV) powinna powstrzymywać kursy przed silniejszym spadkiem. Potencjał do wzrostu kursów deweloperów komercyjnych kryje się w dużych pojedynczych projektach inwestycyjnych, których precyzyjny termin uruchomienia jest trudny do przewidzenia. Czyni to te spółki bardziej ryzykownymi i jednocześnie potencjalnie bardziej dochodowymi niż spółki z sektora mieszkaniowego. Największy potencjał wzrostu w 215 r. widzimy w LC Corp, Polnordzie oraz Capital Park. Handel Oczekujemy wzrostu wolumenów sprzedaży na polskim rynku handlu detalicznego w wyniku pozytywnej dynamiki konsumpcji prywatnej (+3,1% /r/ vs. 3,% w roku 214). Po stronie wartościowej oczekujemy presji ze strony deflacji cen żywności, która powinna się utrzymać przynajmniej do końca 1H 15. To będzie trudny rok dla polskiego rynku handlu detalicznego, w którym coraz większe nasycenie placówkami sprzedażowymi oraz środowisko deflacyjne, będą miały odzwierciedlenie w spadku sprzedaży porównywalnej sklepów. Co więcej, podmioty działające na rynku będą w dalszym ciągu zabiegały o klientów poprzez inwestowanie w ceny, co negatywnie odbije się na generowanych marżach. Aprecjacja dolara względem złotówki będzie wywierała presję na marże brutto ze sprzedaży spółek, które rozliczają koszty importu towarów w dolarze (CCC i LPP). Natomiast oczekiwane osłabienie się kursu euro do złotówki może pozytywnie wpłynąć na koszty opłat czynszowych. W 215 roku widzimy potencjał wzrostu w CCC (znacznie mniejsza ekspozycja na dolara niż w przypadku LPP oraz dalszy rozwój biznesu na zachodnich rynkach) oraz potencjał do spadku w LPP (blisko 9% ekspozycja COGS na dolara oraz presja na wyniki ze strony biznesu prowadzonego w Rosji i na Ukrainie). 15

16 Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące spółek, dla których dokonano zmiany zaleceń inwestycyjnych w Strategii: Agora data wydania kurs z dnia rekomendacji 1,15 9,6 8,24 8,35 WIG w dniu rekomendacji 5873, , ,56 Asseco Poland data wydania kurs z dnia rekomendacji 4,75 52,8 53,8 WIG w dniu rekomendacji 51286, ,34 Budimex data wydania kurs z dnia rekomendacji 132, 153,25 WIG w dniu rekomendacji 53368,22 BZ WBK Sprzedaj data wydania kurs z dnia rekomendacji 362, 348, 43, 343,15 WIG w dniu rekomendacji 5873, , ,52 CEZ Sprzedaj data wydania kurs z dnia rekomendacji 91, 88,15 95,4 9,2 88,3 WIG w dniu rekomendacji 5873, , , , Ciech data wydania kurs z dnia rekomendacji 34, 37,72 41,35 48,4 WIG w dniu rekomendacji 5995, , ,21 Cyfrowy Polsat data wydania kurs z dnia rekomendacji 22,1 24,14 25, 22,9 WIG w dniu rekomendacji 5291, , ,24 Dom Development data wydania kurs z dnia rekomendacji 44,5 46, 46,7 WIG w dniu rekomendacji 5873, ,26 Elektrobudowa data wydania kurs z dnia rekomendacji 72,5 81,22 WIG w dniu rekomendacji 517,22 75

17 Enea data wydania kurs z dnia rekomendacji 16,7 16, 17, 16,96 WIG w dniu rekomendacji 5223, , 53346,86 Energa data wydania kurs z dnia rekomendacji 18,85 24,66 23,3 WIG w dniu rekomendacji 5223, , Erste Bank data wydania kurs z dnia rekomendacji 19,98 WIG w dniu rekomendacji Famur data wydania kurs z dnia rekomendacji 4,46 3,66 3,16 3,28 WIG w dniu rekomendacji 5873, , ,86 Getin Noble Bank data wydania kurs z dnia rekomendacji 3, 2,23 1,8 WIG w dniu rekomendacji 5185, ,7 GTC data wydania kurs z dnia rekomendacji 8, 5,85 4,91 WIG w dniu rekomendacji 5291, ,51 Handlowy Sprzedaj data wydania kurs z dnia rekomendacji 121,3 18, 118, 18,8 WIG w dniu rekomendacji 5291, , ,52 ING BSK data wydania kurs z dnia rekomendacji 128,7 144, 136,5 WIG w dniu rekomendacji 5185, ,31 JSW data wydania kurs z dnia rekomendacji 2,4 WIG w dniu rekomendacji 76

18 Kernel data wydania kurs z dnia rekomendacji 27,5 3,84 32,15 32,48 WIG w dniu rekomendacji 5873, , ,56 Kęty data wydania kurs z dnia rekomendacji 226,95 28, WIG w dniu rekomendacji 51934,94 KGHM data wydania kurs z dnia rekomendacji 127,25 18,25 WIG w dniu rekomendacji 5395,66 Kopex data wydania kurs z dnia rekomendacji 1,75 1,82 WIG w dniu rekomendacji 5995,56 Kruk data wydania kurs z dnia rekomendacji 95,49 113, WIG w dniu rekomendacji 5291,29 LPP Sprzedaj data wydania kurs z dnia rekomendacji 777, 7716, WIG w dniu rekomendacji 51739,4 LW Bogdanka data wydania kurs z dnia rekomendacji 116, 99, WIG w dniu rekomendacji 5995,56 Millennium data wydania kurs z dnia rekomendacji 8,5 7,74 8,77 7,5 WIG w dniu rekomendacji 5995, , ,31 Netia data wydania kurs z dnia rekomendacji 5,27 5,7 WIG w dniu rekomendacji 5995,56 77

19 Orange Polska data wydania kurs z dnia rekomendacji 9,98 8,2 WIG w dniu rekomendacji 5395,66 OTP Bank data wydania kurs z dnia rekomendacji 3779, WIG w dniu rekomendacji Pekao data wydania kurs z dnia rekomendacji 175, 191, 178,5 186,45 179, WIG w dniu rekomendacji 5185, , , ,86 PKO BP data wydania kurs z dnia rekomendacji 38,2 33, WIG w dniu rekomendacji 5185,89 RBI data wydania kurs z dnia rekomendacji 1,21 WIG w dniu rekomendacji Robyg data wydania kurs z dnia rekomendacji 2,35 2,16 WIG w dniu rekomendacji 52923,26 Synthos data wydania kurs z dnia rekomendacji 3,9 4,7 WIG w dniu rekomendacji 5683,91 Tarczyński data wydania kurs z dnia rekomendacji 11,89 1, 11,55 12,75 WIG w dniu rekomendacji 52326, , ,45 Tauron data wydania kurs z dnia rekomendacji 5,4 5,17 5,27 5,1 WIG w dniu rekomendacji 5223, , 53346,86 78

20 TVN data wydania kurs z dnia rekomendacji 14,98 17,6 WIG w dniu rekomendacji 54558,48 Vistal data wydania kurs z dnia rekomendacji 13,78 9,59 WIG w dniu rekomendacji 52823,62 Work Service data wydania kurs z dnia rekomendacji 17,8 WIG w dniu rekomendacji 54412, , ,31 18,11 79

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna poniedziałek, 26 stycznia 2015 opracowanie cykliczne Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Rynek akcji, makroekonomia Wojna na Ukrainie, słabszy wzrost strefy euro, reforma OFE, niekorzystne regulacje

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek Strategia inwestycyjna na rynku akcji Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL Przez ostatnie dwa lata rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ulega stosunkowo niewielkim wahaniom.

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PAWEŁ BOGUSZ wiceprezes BRE Wealth Management S.A. DOMINIK GAWORECKI zarządzający, akcje DAWID CZOPEK zarządzający, akcje MARCIN GROTEK zarządzający, obligacje ARTUR ZAKRZEWSKI zarządzający,

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Strategia inwestycyjna na rynku akcji

Strategia inwestycyjna na rynku akcji Strategia inwestycyjna na rynku akcji Przez ostatnie dwa lata rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ulega stosunkowo niewielkim wahaniom. Główne indeksy poruszają się w trendzie bocznym, czego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego W I kwartale złoty w miarę stabilny wobec euro, słabnący wobec

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo