Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)"

Transkrypt

1 RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) Cena docelowa (PLN) Min 52 tyg (PLN) Max 52 tyg (PLN) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Liczba akcji (mln szt.) Free float 63.3% Free float (mln PLN) Śr. obrót/dzień (mln PLN) 1.68 Kod Bloomberga CIE PW Kod Reutersa CECH.WA Zmiana kursu Ciech WIG 1 miesiąc -9.7% -2.1% 3 miesiące 12.2% 3.5% 6 miesięcy 41.7% -2.4% 12 miesięcy -35.4% -13.9% Akcjonariat % akcji i głosów Skarb Państwa PPIM S.A ING OFE 5.31 Poprzednie rekom. data cena doc. KUPUJ Ciech S.A. Poprawa wyników na horyzoncie Sektor chemiczny Miniony rok upłynął w grupie Ciech pod znakiem restrukturyzacji finansowej oraz dezinwestycji, dzięki czemu sytuacja finansowa spółki ustabilizowała się. Podwyżki cen sody, tańsze surowce w segmencie organika oraz kontrola kosztów wytworzenia to potencjał do poprawy wyników w br. Powyższe czynniki powodują, iż podtrzymujemy rekomendację KUPUJ dla akcji Ciechu. Dobre perspektywy w segmencie sodowym Wynegocjowane podwyżki cen sody o 8-10% w EUR oraz wzrost wolumenów sprzedaży z jednoczesną kontrolą kosztów wytworzenia pozwolą na poprawę EBIT segmentu w 2012 r. W kolejnych latach istotnym czynnikiem wzrostu będą niższe koszty zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej procesu produkcji sody. Służyć temu ma m.in. modernizacja Elektrociepłowni Janikowo oraz przejęcie we własne zarządzanie elektrociepłowni w Niemczech przez Sodawerk Stassfurt, co pozwoli na obniżenie kosztów zakupu energii. Restrukturyzacja Zachemu w odpowiedzi na niskie ceny TDI Początek roku przyniósł wzrost cen TDI, jednak nadal pozostają one na niskich poziomach, które w zestawieniu z wysokimi cenami surowców nie pozwalają na wypracowanie dodatnich rentowności. Niemniej jednak niższe ceny aminy oraz kontynuacja restrukturyzacji spółki Zachem powinna pozwolić na obniżenie kosztów funkcjonowania segmentu oraz niewielką poprawę wyników w tym roku. Stabilizacja sytuacji finansowej pozwoli na kontynuację inwestycji Dzięki podpisaniu nowej umowy kredytowej Ciech ma zapewniony dostęp do długoterminowego finansowania, co znacznie zwiększa elastyczność spółki oraz umożliwia przeprowadzenie inwestycji, które pozwolą na dalszy jej rozwój. Zaplanowane projekty inwestycyjne dotyczą zarówno strony kosztowej (poprawa wydajności energetycznej czy też zamiana droższych surowców na tańsze) oraz przychodowej (nowe innowacyjne produkty czy też zwiększenie dotychczasowych mocy produkcyjnych) Ciech Rekomendacja i wycena Od dołka z września 2011 r. kurs Ciechu wzrósł o około 60%. Uważamy, iż mimo silnych zwyżek kursu akcji Ciechu mają one nadal potencjał wzrostu. Sprzyjać temu będzie poprawa wyników w 2012 r., stabilna sytuacja finansowa oraz spekulacje związane z prywatyzacją spółki. Biorąc pod uwagę dobre perspektywy dla spółki oraz wycenę z dyskontem wydajemy rekomendację KUPUJ z ceną 23,87 PLN/akcję mar 17 maj 27 lip 6 paź 19 gru 29 lut Ciech WIG znormalizowany Monika Kalwasińska (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa Dane finansowe (skonsolidowane) mln PLN P 2012P 2013P 2014P Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto Zysk skorygowany EPS (PLN) DPS (PLN) CEPS (PLN) P/E P/BV EV/EBITDA P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Posumowanie inwestycyjne Spodziewana poprawa wyników w segmencie sodowym Wraz z początkiem 2012 r. ze względu na sprzyjającą sytuację na rynku sody Ciechowi udało się wynegocjować podwyżki cen o 8-10% w EUR. Wyższe ceny kontraktowe, zwłaszcza w przeliczeniu na złotówki wraz ze wzrostem wolumenów powinny pozwolić na poprawę wyników w tym segmencie w porównaniu do ubiegłego roku. Dodatkowe wolumeny sprzedaży mogą zostać wygenerowane w zakładach w Polsce oraz Rumunii. Ciech planuje także zwiększyć produkcję sody oczyszczonej o 30 tys. ton. Jest to produkt wysokomarżowy, przeznaczony m.in. dla przemysłu farmaceutycznego. Obecne moce produkcyjne dla sody oczyszczonej wynoszą 90 tys. ton. Ceny sody PLN/t Żródło: Ciech S.A., PKO Dom Maklerski soda EUR soda PLN Kolejny czynnik sprzyjający poprawie wyników w segmencie sodowym to zawarcie umowy dzierżawy elektrociepłowni w Niemczech przez Sodawerk Stassfurt. Sodawerk Stassfurt jest głównym klientem elektrociepłowni, odbierając około 65% wytworzonej energii w postaci pary technologicznej i energii elektrycznej. Przejęcie zarządzania elektrociepłowni na własny rachunek pozwoli na obniżenie kosztów pozyskania pary technologicznej, co z kolei pozytywnie wpłynie na obniżenie kosztów w Sodawerk Stassfurt i poprawę rentowności operacyjnej. Szacowane oszczędności z tytułu przejęcia kontroli operacyjnej nad elektrociepłownią mają sięgnąć około 15 mln EUR, natomiast koszty związane z zobowiązaniem z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosą około 13 mln EUR. Pozytywny wpływ oszczędności na EBITDA w 2012 r. to kwota rzędu 15 mln EUR, natomiast przełożenie na wynik netto będzie nieco mniejsze ze względu na rozliczenie raty odsetkowej w koszty finansowe, obniżając tym samym poziom zysku operacyjnego. Restrukturyzacja Zachemu odpowiedzią na niskie ceny TDI Segment organika jako jedyny w 2011 r. negatywnie wpłynął na wyniki grupy. Przyczyna to nadpodaż mocy produkcyjnych TDI w Europie oraz wysokie ceny surowców petrochemicznych, co powodowało presję na marże. Początek roku przyniósł niewielki wzrost cen, jednak nie należy spodziewać się silnych wzrostów w kolejnych miesiącach. 2

3 Wynik segmentu ma ulec poprawie ze względu na wynegocjowane wcześniej obniżki cen głównego surowca (aminy), które będą jeszcze obowiązywały w I poł r. Na chwilę obecną poziom cen TDI jest najniższy w ostatnich latach, ze względu na utrzymującą się nadpodaż mocy w Europie i Azji oraz niejasnej sytuacji co dalszych perspektyw dla przemysłu meblowego i samochodowego, głównych odbiorców TDI Ceny TDI PLN/t Żródło: Ciech S.A., PKO Dom Maklerski Serie2 Serie1 Trudna sytuacja na rynku TDI przyśpieszyła restrukturyzację w grupie Zachem. W ostatnim czasie wydzielono ze spółki zakład pianek i sprzedano biznes PCW oraz zakład utrzymaniu ruchu. Obecnie rozpoczął się proces wydzielenia z Zachemu trzech spółek: Park, do której mają trafić nieruchomości przeznaczone na sprzedaż, Energetyka oraz Epichlorohydryna (EPI). Po wydzieleniu tych spółek w Zachemie pozostanie tylko produkcja TDI, co pozwoli na kontrolowanie kosztów wytworzenia tego produktu. Z kolei w III kwartale br. Ciech zamierza uruchomić nową inwestycję w segmencie ochrony roślin - instalację do produkcji dwóch substancji aktywnych - MCPA i MCPP-P. Dzięki nowej linii produkcja substancji czynnych wzrośnie z 4 tys. ton do 6 tys. ton rocznie. Dodatkowa sprzedaż ma być przeznaczona na rynki wschodnie. Kontynuacja inwestycji dzięki stabilnej sytuacji finansowej W ramach dotychczasowych dezinwestycji i oszczędności Ciech uzyskał na koniec 2011 r. ponad 580 mln PLN. Dodatkowo Ciech spełnił warunki, pozwalające na wejście w życie nowej 5-letniej umowy kredytowej. W wyniku jej wdrożenia refinansowano dotychczasowe zadłużenie pomostowe w wysokości 800 mln PLN. Korzyści z nowego refinansowania to niższe koszty finansowe z tytułu odsetek, które powinny spaść do około 20 mln PLN kwartalnie z dotychczasowych 30 mln PLN. Kolejna korzyść wynikająca z umowy to naturalny hedging ekspozycji walutowej w EUR, gdyż około 25% kredytu będzie denominowana w EUR. 3

4 Poziom zadłużenia grupy Ciech S.A. dług netto 7,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0, P 2012P dług netto dług netto/ebitda Żródło: Ciech S.A., PKO Dom Maklerski Wynegocjowanie nowej umowy pozwoliło także na uzyskanie dostępu do środków EBOiR, który zobowiązał się udzielić dodatkowego kredytu inwestycyjnego w EUR o równowartości 300 mln PLN. Pozyskane fundusze z EBOiR mają zostać przeznaczone na sfinansowanie programu inwestycyjnego Ciechu. Dzięki nowej umowie kredytowej Ciech ma zabezpieczone finansowanie na najbliższe lata, co pozwoli spółce kontynuować proces restrukturyzacji oraz sfinansować nakłady inwestycyjne. Ze względu na dużą energochłonność procesu produkcji sody jednym z priorytetów spółki jest obniżenie kosztów zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Służyć temu ma m.in. modernizacja elektrociepłowni Janikowo, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o około 10% i obniżenie związanych z tym kosztów. Kolejne inwestycje to wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji EPI z biogliceryny w Zachemie oraz budowa instalacji do produkcji substancji czynnej środków ochrony roślin (MCPA) w Organice-Sarzynie. Łącznie na inwestycje Ciech zamierza do końca 2015 r. wydać około 1,2 mld PLN. Wycena spółki Do wyceny spółki Ciech S.A posłużyliśmy się dwoma metodami wyceny (DCF oraz wskaźnikowa). W wyniku zastosowania obu metod otrzymaliśmy wycenę spółki na poziomie 23,87 PLN/akcję. Zarówno na bazie wyceny P/E oraz EV/EBITDA Ciech jest wyceniany z stosunku do swoich konkurentów z dyskontem, odpowiednio 14% oraz 22%. Model wyceny DCF polega na zdyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przy użyciu średnioważonego kosztu kapitału właściwego dla spółki. Wycena została sporządzona w oparciu o prognozy zamieszczone w niniejszym raporcie przy uwzględnieniu wpływów z przeprowadzonej emisji akcji w wysokości 436 mln PLN. Założyliśmy, iż w wyniku poprawy rentowności w segmencie sodowym marże brutto na sprzedaży całej grupy w latach wzrosną, po czym będą oscylowały na średnim poziomie 18,3%. Wydatki inwestycyjne w początkowych latach będą wiązały się z kosztami planowanych inwestycji, w kolejnych 4

5 latach będą oscylowały na poziomie około 240 mln PLN. Wolne przepływy pieniężne spółki zostały zdyskontowane na dzień r. Do sporządzenia wyceny DCF przyjęliśmy następujące założenia: stopa w wolna od ryzyka w wysokości 5,4% (rentowność 10-letnich obligacji skarbowych), premia za ryzyko 5%, beta = 1.1x, realna stopa wzrostu po okresie prognozy = 1%, dług netto z końca 2011 r., powiększony o zobowiązanie wynikające z przejęcia elektrociepłowni w Niemczech w kwocie 65 mln EUR, wycena jest powiększona o wartość 211 mln PLN środków ze sprzedaży Fosforów Gdańskich oraz zdyskontowaną wartość kawern w wysokości 72 mln PLN. 5

6 Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2012P 2013P 2014P IVQ 10 I-IVQ 10 IVQ 11P I-IVQ 11P Przychody netto ze sprzedaży zmiana -2.7% 7.5% 0.4% 8.3% -1.7% 0.0% 14.7% 8.8% -19.8% 0.4% EBITDA zmiana -20.4% 7.4% -6.0% 18.0% 2.6% 7.4% 328.4% 7.3% -11.4% -5.2% EBIT zmiana -48.0% 14.5% -8.7% 39.1% 9.4% 6.0% % -35.3% -7.1% Zysk netto zmiana % 245.0% 23.1% 16.0% % 21.1% Zysk netto skorygowany zmiana % 245.0% 23.1% 16.0% % 21.1% Marża EBITDA 9.7% 9.7% 9.1% 9.9% 10.3% 11.1% 10.5% 9.6% 11.6% 9.1% Marża EBIT 3.5% 3.7% 3.4% 4.3% 4.8% 5.1% 4.8% 3.6% 3.9% 3.4% Rentowność netto -2.7% 0.5% 0.6% 2.0% 2.5% 2.9% 8.1% 0.5% 1.9% 0.6% Źródło: Spółka, PKO DM Wybrane pozycje bilansu i CF (mln PLN) P 2012P 2013P 2014P Aktywa ogółem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy ogółem Dług netto Kapitał obrotowy Kapitał zaangażowany Środki pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu Dług netto/ebitda ROE -11.3% 2.4% 2.3% 6.2% 7.2% 7.7% ROACE 4.2% 5.1% 4.9% 7.0% 7.6% 8.0% Źródło: Spółka, PKO DM Wycena DCF (mln PLN) 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Prognozy EBIT Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Inwestycje w kapitał obrotowy FCF Kalkulacja WACC Dług/(Dług+Kapitał) 43% 40% 35% 31% 26% 21% 20% 19% 18% 17% Stopa wolna od ryzyka 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% Premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Beta Koszt długu po opodatkowaniu 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% Koszt kapitału 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% WACC 9.3% 9.4% 9.7% 9.9% 10.1% 10.4% 10.4% 10.5% 10.5% 10.6% Wycena DFCF Suma DFCF Zdyskontowana wartość rezydualna 772 realna stopa wzrostu FCF po roku 2021 = 1% Dług netto Kapitały mniejszości 0 Wartość spółki Liczba akcji (mln sztuk) Wartość 1 akcji (PLN) Cena docelowa (PLN) Źródło: PKO DM Wycena porównawcza Kraj notow. Ticker Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA EUR USD BASF SE GERMANY BAS GR SOLVAY SA BELGIUM SOLB BB DOW CHEMICAL CO/THE USA DOW US NIPPON SODA CO LTD JAPAN 4041 JP AKZO NOBEL NETHERL AKZA NA TATA CHEMICALS LTD INDIA TTCH IN DOW CHEMICAL CO/THE USA DOW US WACKER CHEMIE AG GERMANY WCH GY SODA SANAYII TURKEY SODA TI TESSENDERLO CHEMIE BELGIUM TESB BB EASTMAN CHEMICAL CO USA EMN US Mediana Ciech Polska CIE PW Premia/(dyskonto) w wycenie rynkowej spółki 224.7% -14.0% -12.4% -15.2% -21.2% -16.8% Implikowana wartość 1 akcji (PLN) Źródło: Bloomberg, PKO DM 6

7 Biuro Analiz Rynkowych Telefony kontaktowe Dyrektor Artur Iwański Sektor Wydobywczy, Materiały Budowlane (022) Przemysł Paliwowy, Chemiczny, Spożywczy Sektor Energetyczny, Deweloperski Sektor Finansowy Handel, Media, Telekomunikacja, Informatyka Analiza Techniczna, E-commerce Analiza Techniczna Biuro Klientów Instytucjonalnych PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Monika Kalwasińska (022) Stanisław Ozga (022) Jaromir Szortyka (022) Włodzimierz Giller (022) Przemysław Smoliński (022) Paweł Małmyga (022) Wojciech Żelechowski (0-22) Piotr Dedecjus (0-22) Dariusz Andrzejak (0-22) Maciej Kałuża (0-22) Krzysztof Kubacki (0-22) Igor Szczepaniec (0-22) Tomasz Ilczyszyn (0-22) Marcin Borciuch (0-22) Tomasz Zabrocki (0-22) Magdalena Kupiec (0-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał wzrostu nie większy niż 15% NEUTRALNIE - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki REDUKUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał spadku nie większy niż 15% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał spadku Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY telekomunikacja ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001 Teraz w rytmie innych telekomów kurs PLN 60 50 wolumen 000 szt. 7000 6000 Po podpisaniu umowy z Vivedni znika

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo