Oferta pierwotna. Odratrans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta pierwotna. Odratrans"

Transkrypt

1 9 czerwca 2005 Oferta pierwotna Nazwa BRE Bank Securities Transport Polska Cena bieżąca - Wycena Kapitalizacja* Kapitalizacja** Free float *** 84 PLN 107 mln PLN 139 mln PLN 69 mln PLN *przed emisją akcji, ** po emisji akcji *** sprzedaż maksymalnej liczby akcji w ofercie ( szt.) Struktura akcjonariatu*** IZO-ERG i IZO-Invest 50,04% Pozostali 49,96% Strategia dotycząca sektora Transport śródlądowy towarów odbywa się w Niemczech i w Polsce głównie samochodami, w mniejszym stopniu koleją. Udział żeglugi śródlądowej w całości przewozów to 13% w Niemczech, poniżej 1% w Polsce. Rozwój wymiany handlowej między Polską i Niemcami jest głównym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi przewozów barkami na obszarze od Renu do Odry. Drugim jest polityka transportowa Niemiec i UE: w obliczu rosnącego zatłoczenia dróg żegluga śródlądowa postrzegana jest jako uzasadniona ekonomicznie i mało uciążliwa dla otoczenia alternatywa dla przewozów samochodowych. Roczne inwestycje w niemieckie drogi wodne przekraczają 1 mld euro. Poprawa infrastruktury dróg wodnych jest od kilku lat dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej. Od maja 2004 roku silnymi konkurentami na rynku niemieckim są firmy z nowych krajów UE, mające niskie koszty osobowe. Profil spółki Grupa przewozi własnymi barkami towary masowe na drogach wodnych Niemiec (od Renu do Odry), Holandii i Polski (na Kanale Gliwickim i Odrze). Udział Grupy w polskim rynku przewozów barkami to 70%, a w części rynku niemieckiego między Renem a Odrą - około 10%. Klientami spółki są między innymi Grupa EDF i Węglokoks. Grupa ma jedną z największych flot między Renem a Wisłą: 136 zestawów pchanych o nośności do 1000 ton (pchacz plus dwie barki), 52 barki motorowe, 23 jednostki hydrotechniczne i 10 innych. Spółka jest też właścicielem 14 portów śródlądowych na Odrze, Noteci i Wiśle, oraz stoczni we Wrocławiu i Bydgoszczy. Niemiecki towar na polskich barkach Otwarcie niemieckiego rynku przewozów wewnętrznych żeglugą śródlądową stworzyło szansę zdobycia nowego rynku dla Grupy. Duża flota, niskie koszty polskich pracowników, unikalna, wypracowana po latach prób, organizacja działalności przewozowej (system dzierżawy barek niezależnym operatorom) oraz niskie koszty remontów barek we własnych stoczniach dają spółce przewagę nad dotąd działającymi w Niemczech przewoźnikami. Przejęcie konkurentów działających między Renem a Odrą, lub samej floty, umożliwi spółce zdobycie pozycji lidera przewozów barkami w jednym z 4 głównych korytarzy żeglugi śródlądowej w UE, co powinno dodatkowo zwiększyć zyski. Wartość Grupy przed emisją szacujemy na 107 mln PLN, 84 PLN na akcję. Odkrywany na nowo środek transportu Udział żeglugi śródlądowej w całkowitym rynku transportu towarów w UE jest mały (rzędu 3%) i spadał od dziesięcioleci wobec szybkiego wzrostu przewozów samochodowych. Zatłoczenie dróg i spowodowane nim koszty opóźnień, wypadków oraz obciążenia środowiska spalinami i hałasem spowodowały ponowny wzrost zainteresowania transportem rzecznym. Drogi wodne Niemiec mają znaczny nadmiar przepustowości. Duża flota, niskie koszty, wyjątkowa organizacja ma jedną z liczniejszych flot barek w Europie, niskie koszty dzięki tanim polskim pracownikom i wyjątkowy, bardzo wydajny system współpracy z operatorami swoich barek. Już dziś spółka jest jednym z największych przewoźników barkami w Europie. Mimo mało wyrafinowanej floty, jest silnym konkurentem dla niemieckich przewoźników, dlatego uważamy, że spółka może sprzedawać więcej i zwiększać wykorzystanie floty. Strategia Celem spółki jest poprawa wyników i wzrost wartości przez wzrost udziału w rynku niemieckim i utrzymanie dominacji w Polsce. Sposobem rozwoju działalności w Niemczech jest tworzenie własnych biur w głównych portach oraz partnerstwo ze spedytorami zadomowionymi na tamtym rynku. chce się rozwijać także przez przejmowanie konkurentów lub samej floty działającej na kanałach Ren-Odra. Doświadczenia z przejęcia Żeglugi Bydgoskiej są obiecujące: natężenie walki konkurencyjnej w rejonie Szczecina spadło, a Żegluga Bydgoska została zrestrukturyzowana. Cele emisji Główne cele emisji to przejęcia konkurentów lub zakup floty (łącznie 30 mln PLN) i zakup stoczni w Szczecinie (1 mln PLN). Przejęcia mogą zdaniem spółki podwoić jej sprzedaż, a za kilka lat przynieść równie duże zyski. Ważne daty publikacja przedziału cenowego budowa książki popytu zamkniecie subskrypcji Witold Samborski (48 22) (mln PLN) P 2006P 2007P Przychody 85,1 98,7 105,0 127,0 141,0 EBITDA 10,8 21,2 19,8 22,7 26,0 marża EBITDA 12,7% 21,4% 18,8% 17,9% 18,5% EBIT 4,8 14,8 13,4 15,7 19,0 Zysk netto 2,8 9,0 10,3 12,7 15,7 Cash earnings 8,8 15,4 16,7 19,7 22,7 P/E 38,6 11,9 13,5 11,0 8,8 P/CE 12,2 7,0 8,3 7,1 6,1 P/BV 2,5 2,3 1,7 1,4 1,2 EV/EBITDA 4,8 5,5 7,1 6,1 4,7 Dane skonsolidowane, pro-forma, prognoza DI BRE Banku SA, wskaźniki po emisji, przy cenie 84 PLN Dom 9 czerwca Inwestycyjny 2005 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Wycena spółki Wycena 84 zł: DCF 90 zł, porównawcza 78 zł, z planowanymi przejęciami wycenianymi po cenie nabycia Podsumowanie wycen Obecną wartość jednej akcji spółki szacujemy na 84 zł, przy założeniu udanej emisji 0,3735 mln akcji po 70 zł. Wycena metodą DCF daje w wyniku 90 zł. Wycena przez porównanie wskaźników P/E, EV/EBITDA i EV/EBIT dla ze wskaźnikami dla małych i średniej wielkości polskich spółek daje w wyniku 78 zł. Nasze wyceny nie obejmują wpływu planowanych przejęć. Zakładamy, że wyda pozyskane z emisji środki na przejęcia, ale z braku możliwości oceny wpływu przejęcia nieznanych dziś podmiotów lub floty przyjmujemy, że ich wartość będzie równa cenie nabycia. Wycena DCF przychody zmiana marża EBIT EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja inwestycje w majątek trwały i wnp zmiana kapitału obrotowego FCF Model DCF wyceny akcji ,0 127,0 141,0 155,1 159,8 164,5 169,5 174,6 179,8 185,2 6% 21% 11% 10% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 12,7% 12,3% 13,5% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,4 15,7 19,0 21,1 21,8 22,4 23,1 23,8 24,5 25,2 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 2,5 3,0 3,6 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 10,8 12,7 15,4 17,1 17,6 18,2 18,7 19,3 19,8 20,4 6,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 36,1 18,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,2 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2-19,0 1,1 15,0 16,7 17,5 18,0 18,6 19,1 19,7 20,3 stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,6% premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 koszt kapitału 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,6% dług / EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% WACC 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,6% współczynnik dyskonta 1,06 1,19 1,33 1,49 1,67 1,87 2,09 2,34 2,62 2,92 DCF -18,0 0,9 11,3 11,2 10,5 9,7 8,9 8,2 7,5 6,9 suma DCF 50,0 stopa wzrostu przepływów po 2% 2014 roku wartość rezydualna 211 zdyskontowana wartość rezydualna 81 wartość przedsiębiorstwa 131 dług netto 13 wartość przejmowanych 30 podmiotów wartość kapitałów spółki 148 liczba akcji (mln) 1,65 wycena DCF 1 akcji (zł) 90 Źródło: DI BRE Banku SA 9 czerwca

3 Wrażliwość wyceny DCF na zmiany założeń co do stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych i kosztu kapitału (zł na akcję) 0% 1% 2% 3% 4% 9,0% 92,8 99,3 107,7 118,8 134,4 10,0% 87,6 92,8 99,3 107,7 118,8 10,5% 85,3 90,0 95,8 103,2 112,8 11,0% 83,3 87,6 92,8 99,3 107,7 11,6% 81,1 84,9 89,5 95,2 102,4 12,0% 79,8 83,3 87,6 92,8 99,3 13,0% 76,8 79,8 83,3 87,6 92,8 Źródło: DI BRE Banku S.A., stopa wzrostu od 0% do 4% w kolumnach, koszt kapitału od 9% do 13% w wierszach Wycena porównawcza Wycena przez porównanie ze spółkami średniej wielkości z GPW: 78 zł Do wyceny akcji przez porównanie ze spółkami notowanymi na giełdach użyliśmy małych i średnich spółek polskich, dla których DI BRE Banku ma własne prognozy na lata 2005 i Użyliśmy wskaźników za lata 2005 i 2006 zakładając, że inwestorów w znacznie większym stopniu niż wyniki historyczne interesują przyszłe wyniki spółek, w których akcje inwestują. Polskie spółki, użyte do porównań, powinny w najbliższych 2 latach odnotować znaczną poprawę wyników, czego przejawem jest prognozowany przez nas spadek wskaźników ich wyceny. Średnia wycena 1 akcji przez porównanie ze spółkami polskimi to 78 zł. Wycena przez porównanie ze spółkami średniej wielkości notowanymi na GPW P/E EV/EBITDA EV/EBIT Mediana wskaźników 12,2 10,2 6,8 5,2 9,6 8,4 Wynikająca wycena 1 akcji 75,8 78,5 80,7 71,2 77,4 79,4 Źródło: DI BRE Banku SA, mediana obejmuje wskaźniki dla spółek: Kęty, Farmacol, Forte, Orbis, Groclin, Jelfa, Krosno, Indykpol, Amica Spółka transportowa Pekaes jest notowana dziś notowana na GPW z P/E 10 za ostatnie 4 kwartały. a spółka Trans Universal Poland po P/E 28 w stosunku do zysków za rok 2004 oraz około 50 w stosunku do zysków za ostatnie 4 kwartały. Spółek transportowych jest na GPW zbyt mało dla użycia ich w wycenie porównawczej. Wpływ przejęć na wycenę Spółka oczekuje podwojenia sprzedaży, a za kilka lat i zysków, wskutek przejęć. Przyjęliśmy dla celów wyceny bardzo ostrożne założenie, że podmioty lub flota, które mają być przejęte, są dla warte tyle, ile spółka za nie zapłaci, czyli łącznie 30 mln zł. Szacunki spółki co do wpływu planowanych przejęć na jej wyniki są znacznie bardziej optymistyczne: przejmowane podmioty lub flota mogą w ocenie spółki podwoić przychody Grupy, a za kilka lat mogą dawać zyski podobne do osiąganych przez Grupę w obecnym kształcie. Oznaczałoby to znacznie większy, pozytywny wpływ przejęć na wycenę Grupy. Z braku informacji o szczegółowych celach przejęcia i z powodu niepewności, czy restrukturyzacja planowanego celu przejęcia z Niemiec będzie równie łatwa i skuteczna, jak w przypadku Żeglugi Bydgoskiej, przyjmujemy bardziej ostrożne założenia. 9 czerwca

4 Prognozy Prognozy dla Grupy sporządziliśmy bez uwzględniania wpływu planowanych przejęć floty lub przewoźników działających w rejonie Szczecina i na kanałach Odra-Ren. Uwzględniają one natomiast wpływ realizacji pozostałych celów inwestycyjnych, w szczególności inwestycji w poprawę stanu technicznego floty i jej dostosowanie do standardów pracy w Niemczech, w tym na Renie. Bazę dla prognoz stanowiły opublikowane w prospekcie sprawozdania finansowe pro forma Grupy, pokazujące obraz taki, jakby do przejęcia Żeglugi Bydgoskiej doszło przed 2003 rokiem. Sprawozdania te były przygotowane według polskich standardów rachunkowości. W prognozie dokonaliśmy korekt, mających upodobnić prognozowane wyniki do wyników według MSR, jednak bez bazy w postaci sprawozdań pro forma według MSR, działanie takie jest obarczone znacznym ryzykiem błędu. Przewozy barkami pozostaną głównym biznesem Grupy Wzrośnie wykorzystanie floty Sprzedaż Nasza prognoza sprzedaży opiera się na założeniu, że dotychczasowa struktura sprzedaży Grupy, z dominującą pozycją przewozów, utrzyma się. Tym samym pomijamy możliwy wpływ na wyniki Grupy planowanych dopiero lub mających dziś minimalne znaczenie rodzajów działalności, takich jak prowadzenie centrów logistycznych na bazie portów, czy prowadzenie przewozów intermodalnych (z użyciem innych niż barki środków transportu). Oczekujemy znacznego wzrostu sprzedaży w najbliższych 4 latach. Wzrost ten będzie spowodowany przede wszystkim poprawą wykorzystania mocy przewozowych floty z obecnych około 35% (w 2004 roku) do około 55% w 2008 roku. Cele stawiane sobie przez spółkę są jeszcze ambitniejsze, mówią o osiągnięciu wykorzystania na poziomie 65%. Flota Grupy jest wykorzystywana do przewozu towarów przez około 35-40% czasu (dane za 2004 rok). Pozostały czas barki spędzają na oczekiwaniu na zlecenie, oczekiwaniu na załadunek, przejazdach bez ładunku do miejsca następnego załadunku, remontach i przeglądach oraz postojach spowodowanych zalodzeniem lub spowodowaną innymi czynnikami niedrożnością dróg wodnych. Sposobami osiągnięcia tak dużej poprawy wykorzystania obecnie posiadanej floty mają być: 1. Wzrost przewozów powrotnych (w miejsce jednokierunkowych, z powrotem bez ładunku). Środkiem do tego celu ma być rozbudowa sieci dystrybucyjnej w Niemczech i Holandii (przedstawicielstwa w Duisburgu, Rotterdamie i Hamburgu, współpraca ze spedytorami i operatorami logistycznymi z Niemiec); 2. Skrócenie czasu przestojów i remontów. będzie przenosić na zimę większą niż dotąd część floty do Niemiec, gdzie nie ma problemu zalodzenia dróg wodnych. Poprawa stanu technicznego floty przez wymianę zespołów napędowych zmniejszy awaryjność i częstotliwość przeglądów. działa na atrakcyjnej części rynku i zwiększy udział w nim dzięki niskim kosztom Lewar operacyjny, oszczędniejsze silniki, Co przemawia za tym, że Grupa może wykorzystywać flotę znacznie lepiej niż dziś i lepiej niż większość konkurentów na kanałach Odra-Ren? Po pierwsze, Grupa będzie działać na obszarze między Niemcami i Polską, krajami o szybko rosnącej wymianie handlowej. Po drugie, spółka posiada rzeczywistą przewagę kosztową nad niemieckimi operatorami barek. Konkurenci ci mogą nie dostrzegać przez jakiś czas faktycznych kosztów remontów swoich barek oraz kosztów pracy ich właścicieli, ale na dłuższą metę przewaga w obu obszarach (kosztów remontów i kosztów osobowych) nie da się ukryć. Po trzecie, spółka stopniowo eliminuje konkurencję na rynku dużych zleceń przewozowych i przewozu ładunków o dużych gabarytach. Już przejęcie Żeglugi Bydgoskiej zmniejszyło natężenie konkurencji w rejonie Szczecina. Kolejne planowane przejęcia mają iść w podobnym kierunku. Marże Wzrost sprzedaży będzie w naszej ocenie głównym powodem oczekiwanej poprawy stopy zysku operacyjnego. To wynik zwykłego lewara operacyjnego. Duża część kosztów Grupy ma charakter kosztów stałych: amortyzacja i koszty remontów floty, wynagrodzenia pracowników, czynsze, podatki, opłaty i ubezpieczenia. Drugim źródłem poprawy zysków będzie planowana modernizacja floty. Wymiana zespołów napędowych na oparte na silnikach o większej mocy i mniejszym zużyciu paliwa poskutkuje zwiększeniem prędkości barek i niższymi kosztami paliwa (o około 20%). W dłuższej perspektywie chce stopniowo odchodzić od polegania na spedytorach i 9 czerwca

5 stopniowe omijanie pośredników, niższe koszty ogólne. operatorach logistycznych przy pozyskiwaniu zleceń z terenu Niemiec. W miarę upływu czasu spółka będzie zdobywać więcej zleceń samodzielnie, co poprawi osiągane marże. W 2005 roku niższe niż w 2004 roku będą koszty ogólne. Pierwszym powodem będzie brak nietypowej sytuacji z wymianą Zarządu, powodującą nakładanie się okresów wynagradzania starych i nowych członków Zarządu (ugodę zrealizowano w I kwartale 2005 roku). Drugim źródłem oszczędności będzie zmniejszenie zatrudnienia w Żegludze Bydgoskiej. Trzecim spadek podatków od infrastruktury wodnej, będącej własnością spółki. Do spadku obciążeń podatkowych przyczyni się też trwająca sprzedaż zbędnych nieruchomości. Planowane inwestycje w istniejącą flotę zwiększą nieco roczny koszt amortyzacji, według naszych szacunków z 6,4 mln zł w 2005 roku do 7 mln zł w latach kolejnych. Klienci płacą w terminie Bez odpisów należności Prognozowane przez nas wyniki Grupy oparte są na założeniu o zerowych odpisach złych należności w całym okresie prognozy. W ocenie spółki należności przeterminowane nie przyrastają w ostatnich latach, od czasu wprowadzenia ostrych kryteriów przyznawania przez spółki Grupy kredytu kupieckiego. Wzrost skonsolidowanych odpisów należności w 2004 roku wywołany był objęciem konsolidacją Żeglugi Bydgoskiej. 2,9 mln zł ze sprzedaży zbędnych aktywów Niepowtarzalne transakcje i zdarzenia Prognozowane przez nas wyniki 2005 roku zawierają dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 2,9 mln zł przed opodatkowaniem. Grupa planuje w 2005 roku sprzedać szereg zbędnych dla działalności nieruchomości oraz złomować część floty i wyposażenia portów. Niższe koszty finansowe Koszty finansowe w roku 2004 zawierały 0,5 mln zł odsetek, które nie pojawią się w roku Chodzi o odsetki od zaległości podatkowych za lata Koszty finansowe roku 2005 będą niższe także z powodu wpływu środków z emisji, które nie od razu będą wykorzystane. Bez dywidendy za Ekspozycja na kurs euro/złoty: 15% sprzedaży Dywidenda planuje nie wypłacać dywidendy przez najbliższe 3 lata ze względu na potrzeby inwestycyjne spółki. Zyski za lata były w dużej części wypłacane w postaci dywidendy (łącznie 5,6 mln zł dywidendy w ciągu 3 lat z zysku netto 6,6 mln zł). Ryzyko walutowe Sprzedaż w Euro stanowi około 30-40% całkowitych przychodów spółki. Ryzyko z tym związane jest w dużej części kompensowane w sposób naturalny dzięki zasadzie podziału frachtu między spółkę i dzierżawcę barki (ponad połowa frachtu trafia do dzierżawcy). Ekspozycja netto po stronie przychodowej jest więc rzędu 15% sprzedaży. Spółka częściowo zabezpiecza się przed tym ryzykiem. Oznacza to przy sprzedaży rzędu 100 mln zł rocznie, że zmiana średniorocznego kursu euro do złotego o 10 groszy (2,5%) powoduje zmianę zysku przed opodatkowaniem o kwotę rzędu 0,4 mln zł. 9 czerwca

6 Pozycja rynkowa i strategia Działalność 80% sprzedaży to przewozy Produkty Najważniejszą częścią działalności Grupy jest przewóz towarów, stanowiący w 2004 roku 80% skonsolidowanej sprzedaży według sprawozdania finansowego pro forma (czyli przedstawiającego obraz Grupy taki, jakby do przejęcia Żeglugi Bydgoskiej doszło przed rokiem 2003). działa na niemieckim i polskim rynku transportu towarów drogą śródlądową. Podstawowe miejsca świadczenia przez usług transportowych to niemiecka sieć kanałów łączących Odrę z Łabą i Renem, odcinek Odry między Kędzierzynem-Koźlem a Wrocławiem, oraz odcinek przyujściowy Odry i połączenie Szczecin-Berlin. Od maja 2004 roku może wykonywać przewozy kabotażowe na trasach wewnątrzniemieckich (na przykład w relacji Duisburg-Berlin), co wcześniej było niemożliwe (przedtem początek lub koniec trasy musiał być w Polsce). Otwarcie rynku przewozów kabotażowych poszerzyło dostępny dla spółki rynek na terenie Niemiec. Struktura przychodów pro forma ze sprzedaży Grupy w 2004 r. 10% 3% 3% 1%2% 80% Dzierżawa 10% Usługi portowe 3% Pogłębianie 3% Remonty, budowa statków 1% Sprzedaż kruszywa 2% Przewozy flotą 80% Źródło: prospekt emisyjny przewozi przede wszystkim niepłynne towary masowe własnymi zestawami żeglugi śródlądowej, składającymi się standardowo z dwóch barek o pojemności maksymalnej około 500 ton każda oraz pchacza statku wprawiającego zestaw w ruch. Regularny ruch barek na Odrze odbywa się głównie na odcinku Koźle-Wrocław dlatego, że tylko ten odcinek górnej i środkowej Odry jest uregulowany i utrzymywany w stanie umożliwiającym przepłynięcie barką przez większość roku (oprócz przerwy zimowej spowodowanej oblodzeniem). Barki są też używane do przewozów na trasie Wrocław-Szczecin w okresach, kiedy poziom wody w Odrze jest wystarczająco wysoki. Przy niskim stanie wody możliwe jest użycie jedynie częściowo załadowanych barek, co czyni przedsięwzięcie nieopłacalnym. Spółka wozi głównie towary masowe Główne rodzaje przewożonych przez towarów to węgiel (40% sprzedaży pro forma w 2004 roku), złom i metale (14%), śruta i zboża (7%) oraz kruszywa budowlane (6%). Struktura sprzedaży usług transportowych świadczonych przez Grupę pokazana jest na poniższym wykresie. 9 czerwca

7 Struktura przychodów pro forma z przewozów Grupy w 2004 r. 18% 3% 2% 40% 5% 5% 6% 7% 14% Flota jedna z większych w Europie 14 portów na Odrze i szlaku Odra-Wisła Źródło: prospekt emisyjny Węgiel 40% Metal, złom 14% Śruta, zboża 7% Kruszywa 6% Ruda 5% Nawozy 5% Papier 3% Specjalne 2% Inne 18% Drugim ważnym źródłem przychodów Grupy jest dzierżawa floty i wynajem powierzchni magazynowych, placów składowych i budynków (10% przychodów pro forma w 2004 r). Kilkuprocentowe udziały w sprzedaży mają usługi portowe (załadunek i wyładunek towarów), roboty pogłębiarskie i hydrotechniczne, remonty i budowa statków oraz budowa konstrukcji stalowych (realizowane przez -Stocznia oraz zaplecze remontowe Żeglugi Bydgoskiej) i sprzedaż kruszyw, wydobywanych z dna rzek. Flota, porty, stocznie Grupa ma trzy rodzaje aktywów, mających zasadnicze znaczenie dla prowadzonej działalności: flotę, porty oraz stocznie remontowe. Flota Grupy składa się z 487 jednostek: barek śródlądowych z własnym napędem, barek bez napędu, pchaczy, statków floty hydrotechnicznej (promy, pontony) i statków pomocniczych. Barki mają pojemność od 400 do 800 ton. Barki są przystosowane pod względem wymaganego zanurzenia, długości i szerokości do pracy na Odrze oraz na szlaku łączącym Odrę z Wisłą (Warta, Noteć, Kanał Bydgoski). Grupa ma łącznie 136 zestawów pchanych, składających się zazwyczaj z pchacza i 2 barek pchanych, 52 barki motorowe, 23 jednostki hydrotechniczne i 10 innych jednostek. Całkowity tonaż floty Grupy wynosi ton, z czego 85% przypada na zestawy pchane. Flota Grupy ma ładowność stanowiącą 72% ładowności całej należącej do polskich armatorów floty śródlądowej (dane Ministerstwa Infrastruktury). Jest zdecydowanie największą flotą działającą na polskich wodach śródlądowych, jedną z największych działających na obszarze od Renu do Odry i jedną z większych w Europie. Grupa jest właścicielem 14 portów, położonych na szlaku wodnym Odry i na szlaku Warty, Noteci i Wisły. Porty te mają w sumie 10 km utwardzonych nabrzeży o powierzchni magazynowej metrów kwadratowych i metrów kwadratowych placów składowych. Do większości portów doprowadzone są bocznice kolejowe, a do wszystkich drogi, co umożliwia przeładunek towarów i ich składowanie. Dla działalności przewozowej największe znaczenie mają porty we Wrocławiu, Szczecinie, Kostrzynie i Bydgoszczy. Własne stocznie remontowe Grupa ma stocznie we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Stocznie Grupy świadczą usługi budowy, modernizacji i remontu statków śródlądowych, przede wszystkim na rzecz samej Grupy (80%), a także usługi niezwiązane z żeglugą śródlądową, takie jak budowa konstrukcji stalowych. 9 czerwca

8 Ocena atrakcyjności rynku Infrastruktura W Europie (nie licząc Rosji i Ukrainy) są cztery główne korytarze transportu żeglugą śródlądową: Ren, zespół kanałów Belgii, Holandii i Francji, korytarz wschodni (kanały niemieckie między Renem i Odrą, Łaba i Odra) oraz korytarz południowo-wschodni (Dunaj, Men, kanały Men-Dunaj i Dunaj-Morze Czarne). Główne drogi wodne i obszary przemysłowe Europy Źródło: broszura Komisji Europejskiej Inland waterway transport Niemcy przemysł przy dobrze utrzymanych drogach wodnych Drogi wodne bez korków Niemiecki system dróg wodnych ma km długości i łączy większość głównych ośrodków przemysłowych oraz porty morskie. Drogi wodne dochodzą do 56 spośród 74 niemieckich dużych ośrodków miejskich. Większość niemieckich dróg wodnych ma wystarczającą dla żeglugi głębokość niezależnie od stanu naturalnych przepływów w rzekach (70% ma klasę IV lub wyższą). Roczne nakłady inwestycyjne na niemieckie drogi wodne przekraczają 1 mld euro. Przepustowość dróg wodnych w Niemczech nie jest dziś czynnikiem ograniczającym rozwój żeglugi śródlądowej (nawet podwojenie ruchu na drogach wodnych nie powodowałoby opóźnień w transporcie, nie tworzyłyby się korki i kolejki). Sytuacja ta jest dla transportu wodnego zupełnie inna niż dla transportu samochodowego, a także częściowo dla kolejowego. Polskie drogi wodne: 2 odcinki Odry Polski system dróg wodnych ma oficjalnie długość km, jednak z powodu ich złego stanu dla transportu towarów barkami o zanurzeniu 160 cm przez cały sezon żeglugowy (od 15 marca do 15 grudnia) nadaje się dziś 186 km Odry od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego i Kanał Gliwicki od Gliwic do Koźla (42 km). Klasę IV lub wyższą ma 6% polskich dróg wodnych. Użycie barek na Odrze poniżej Brzegu Dolnego jest uzależnione od naturalnych przepływów Odry, uzupełnianych przepływami ze zbiorników retencyjnych. W najsuchszym w ostatnich latach roku 1993 żegluga na Odrze poniżej Wrocławia była prawie całkowicie wstrzymana. Najtrudniejszy dla żeglugi odcinek Odry od Brzegu do ujścia Nysy Łużyckiej odcina Górną Odrę od połączeń z niemieckimi szlakami wodnymi (kanały do Szprewy i Haweli). Regularny transport barkami między Polską a Niemcami jest więc praktycznie możliwy tylko ze 9 czerwca

9 Szczecina. Poza zasięgiem żeglugi śródlądowej w Polsce jest duża część ośrodków przemysłowych, w tym Kraków, Łódź, Warszawa i Poznań. Niemożliwe jest też dziś użycie żeglugi śródlądowej do transportu towarów z Polski bezpośrednio do krajów innych niż Niemcy. Roczne nakłady inwestycyjne na polskie wodne szlaki śródlądowe są według danych rządowych za rok 2003 rzędu 200 mln zł dla Odry (w ramach Programu dla Odry 2006) i około drugie tyle na pozostałe drogi wodne. Nakłady te są zbyt małe, aby poprawić obecny stan niedostępności śródlądowego transportu wodnego dla większości polskiego przemysłu. Gęsta sieć kolejowa i drogowa Przewozy barkami: Niemcy 6 mld zł, Polska <100 mln zł Przewozy barkami: EU 2,5-4,2 mld euro W porównaniu z infrastrukturą dróg wodnych, drogi dla samochodów i linie kolejowe tworzą dużo gęstszą sieć, docierając praktycznie do każdego przemysłowego nadawcy i odbiorcy ładunków. Słabą stroną infrastruktury drogowej, a w niektórych miejscach i kolejowej, jest jej przeciążenie, powodujące opóźnienia w transporcie. Wielkość rynku Wartość całego niemieckiego rynku przewozu towarów żeglugą śródlądową jest szacowana przez spółkę na 1,3 mld euro w roku 2004 (czyli 6 mld zł). Z tej wielkości znacznie ponad połowa przypada na przewozy na Renie, czyli na szlaku wodnym poza obecnym zasięgiem działalności Grupy. Udział Grupy w rynku przewozów na obszarze od Odry do Renu jest przez spółkę szacowany na około 10%. Wartość polskiego rynku towarowych przewozów żeglugą śródlądową jest rzędu kilkudziesięciu milionów złotych (jeśli mierzyć wartość przewozów w samej Polsce). Cały europejski rynek przewozów żeglugą śródlądową jest szacowany przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu na 4,2 mld euro rocznie, natomiast spółka szacuje tę wartość na 2,5 mld euro. Transport barkami konkuruje w UE głównie z transportem drogowym (131 mld euro rocznie, dane EKMT) i kolejowym (ponad 10 mld euro, dane ERRAC i Eurostatu). Udział żeglugi śródlądowej w przewozach jest w Europie najwyższy w Holandii (44%), w Niemczech jest rzędu 13%, natomiast w Polsce wyniósł w 2003 roku 0,6%. Praca transportowa (iloczyn masy towaru i odległości, na jaką go przewieziono) żeglugi śródlądowej jest w Polsce, według danych Eurostatu, 60 razy mniejsza niż w Niemczech. Powodem znikomego udziału żeglugi śródlądowej w przewozach w Polsce jest przede wszystkim zły stan polskich dróg wodnych, brak urządzeń wodnych stabilizujących stan wody, nie dający możliwości używania barek przez znaczną część roku z powodu zbyt niskiego stanu wody, dłuższy niż w Europie Zachodniej okres zamknięcia dróg wodnych z powodu ich zalodzenia, oraz sezonowość popytu na przewozy węgla i kruszyw budowlanych. Przewozy żeglugą śródlądową rosną po latach zastoju Stopa wzrostu rynku Mierzona pracą przewozową wielkość przewozów towarów żeglugą śródlądową w Europie pozostawała od roku 1970 do końca lat dziewięćdziesiątych na stałym poziomie, rzędu 100 mld tonokilometrów rocznie. W tym czasie praca przewozowa transportu drogowego wzrosła z 500 do 1300 mld tkm, a przewozy kolejowe spadły z 300 do 250 mld tkm. W ostatnich kilku latach nastąpiło ożywienie europejskiego rynku przewozów drogą śródlądową. Od 1995 do 2002 roku przewozy barkami w krajach UE wzrosły o 8%. Szybko rośnie wymiana handlowa Polska-Niemcy Przewozy ciężarówkami - coraz droższe W Polsce rynek wzrośnie po udrożnieniu Odry W najbliższych latach można naszym zdaniem spodziewać się dalszego wzrosu przewozów barkami w Europie. Do wzrostu rynku przewozów drogą śródlądową przyczynić się może kilka czynników, z których najważniejsze to poszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku i polityka Unii Europejskiej i Niemiec, nakierowana na zahamowanie stwarzającego coraz większe problemy wzrostu ruchu towarowego na drogach. Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na żeglugę śródlądową w Niemczech to przede wszystkim szybki wzrost wymiany handlowej Niemiec z Polską, oznaczający potencjalnie wzrost popytu na usługi transportu barkami rzecznymi. Wpływ polityki transportowej Unii Europejskiej i Niemiec to wprowadzenie opłat za przewozy towarowe na drogach Niemiec, co podnosi cenową atrakcyjność innych form transportu, w tym wodnego. Drugim czynnikiem są duże nakłady inwestycyjne ponoszone przez państwo niemieckie na poprawę jakości śródlądowych dróg wodnych, co ułatwia prowadzenie działalności przewozowej na wodach Niemiec. Barierą rozwoju przewozów barkami w Polsce jest zły stan infrastruktury (dróg wodnych). Czynnikiem zwiększającym przewozy towarowe z udziałem żeglugi śródlądowej w Polsce może być poprawa stanu dróg wodnych i budowa zbiorników retencyjnych i innych budowli hydrotechnicznych stabilizujących stan wód na szlakach. Takie zmiany może za kilka lat przynieść realizowany od 3 lat, a zaplanowany do roku 2016 rządowy Program dla Odry W szczególności budowa stopnia wodnego Malczyce na Odrze może w ocenie spółki 9 czerwca

10 wydłużyć sezon żeglugowy na tej rzece o 1,5-2 miesiące. Drugim czynnikiem wzrostu rynku polskich przewozów barkami mogłaby okazać się modernizacja szlaku Odra-Warta-Noteć- Kanał Bydgoski-Wisła. Szlak ten miałby w przyszłości umożliwić transport masowych towarów między Europą Zachodnią a Kaliningradem i z tego powodu ma szansę być dofinansowany ze środków UE. Trzecim czynnikiem wzrostu rynku przewozów drogą wodną może być wprowadzenie do użytku zestawów pchanych o mniejszym zanurzeniu od obecnie używanych w Polsce zestawów (60 cm zamiast cm). Pozwoliłoby to na użycie barek na dziś niedostępnych dla nich szlakach. Barki przewożą ładunki powoli, dlatego wożą głównie towary masowe Większość zlecających transport ma wybór między środkami transportu Barki konkurują ze sobą i z innymi środkami transportu Wśród niemieckich armatorów są duzi Odbiorcy Barki pływają z bardzo przewidywalną, ale małą prędkością, w porównaniu z pociągami i samochodami ciężarowymi. Drogi wodne, nawet w Niemczech, a na pewno w Polsce, nie docierają do wielu miejsc, przez co transport nimi od nadawcy do odbiorcy bez użycia innych środków transportu jest często niemożliwy. Przeładunek między środkami transportu wydłuża całkowity czas przewozu, zwiększa koszty i ryzyko uszkodzenia towaru. Barki nie nadają się do transportu małych ilości towarów. Niezbyt duża na warunki europejskie barka ma ładowność około 500 ton, co odpowiada pojemności 10 wagonów kolejowych lub 20 samochodów ciężarowych. Z wymienionych powodów zarówno w Polsce, jak w Niemczech, barkami transportowane są przede wszystkim towary masowe, przy przewozie których czas transportu nie jest decydującym o wyborze środka transportu czynnikiem. Towary masowe stanowią w Niemczech 88% towarów transportowanych barkami, podobnie w Polsce. Barkami przewożone są głównie kruszywa budowlane, węgiel, miał węglowy i koks, metale i nawozy. Najważniejszymi odbiorcami usług transportu żeglugą śródlądową są budownictwo, produkcja materiałów budowlanych i energetyka. Dużymi odbiorcami są przemysły hutniczy, stoczniowy, chemiczny, przetwórstwa rolnego i papierniczy. W Niemczech rośnie znaczenie odbiorców zlecających przewozy kontenerów. Odbiorcy usług przewozu żeglugą śródlądową mają w naszej ocenie silną pozycję przetargową wobec dostawców tych usług. Odbiorcy są stosunkowo nieliczni, zamawiają przewozy, z których większość może być realizowana także przy użyciu innych środków transportu niż barki (na przykład koleją). Wyjątkiem są klienci mający do przewiezienia ładunki o dużych rozmiarach, takie jak części kadłubów statków czy urządzenia dla energetyki, które mogą być praktycznie przewożone tylko drogą wodną (na drogach i liniach kolejowych nie mieszczą się lub ich przewóz zbytnio dezorganizuje ruch). Barierą dla zmiany środka transportu jest dla części klientów brak dostępu do infrastruktury innych niż barki środków transportu (brak odpowiednich dróg lub bocznic kolejowych). Struktura konkurencji Bezpośrednią konkurencję dla stanowią zarówno inni przewoźnicy żeglugi śródlądowej, jak kolej, statki morskie bliskiego zasięgu, a w pewnym stopniu także przewoźnicy samochodowi. Konkurencja ze strony armatorów żeglugi śródlądowej jest w Niemczech znacznie silniejsza niż w Polsce. W Niemczech, podobnie jak w całej Europie Zachodniej, występuje nadmiar mocy przewozowych żeglugi śródlądowej. Powodem jest długa żywotność barek i fakt traktowania znacznej części z nich przez właścicieli nie tylko jako narzędzia pracy, ale i jako domu. Właściciele pojedynczej barki często uważają tylko koszty paliwa za koszty związane z prowadzeniem działalności przewozowej. Pozwala im to świadczyć usługi za cenę nie pokrywającą kosztów inwestycji odtworzeniowych w barkę. Na najważniejszym dla spółki rynku niemieckim głównymi konkurentami są duzi niemieccy armatorzy działający na kanałach Odra-Ren: Deutsche Binnenreederei, Rhenus, Lehnkering, Reederei Jaegers, Haeger & Schmidt i DTG. Głównym obszarem działania większości z nich jest jednak najważniejszy szlak żeglowny Niemiec Ren. Firmy te oferują szerszą niż paletę usług, z przewozami wszelkimi środkami transportu, magazynowaniem i konfekcjonowaniem. Deutsche Binnenreederei ma 67 pchaczy i 404 barki pchane o łącznej wyporności ton. Działa w relacji Szczecin-Berlin, na kanałach niemieckich, na Renie, Łabie i Tamizie. Ma flotę przystosowana do przewozu towarów masowych, paliw, kontenerów i odpadów. Jest największym operatorem żeglugi śródlądowej na kanałach Odra-Ren, będących głównym obszarem działalności. Roczna sprzedaż grupy to 45 mln euro. Rhenus Partnership, część większej firmy Rhenus Logistics, działa jako armator głównie na Renie, ma barki o pojemności od 700 do ton. Rhenus Logistics ma też 37 statków morskich żeglugi przybrzeżnej, 100 ciężarówek i 1,4 mln metrów kw. powierzchni magazynowej. Roczna sprzedaż 1 mld euro. 9 czerwca

11 i ponad 1000 małych Lehnkering Reederei ma 80 statków śródlądowych o łącznej pojemności ton, 16 otwartych i 16 krytych barek o pojemnościach od do ton, 9 barek-tankowców. Działa głownie na Renie. Roczna sprzedaż 520 mln euro. Reederei Jaegers działa na obszarze na zachód od Łaby, na Renie i na Dunaju. Haeger & Schmidt ma 50 mln euro rocznej sprzedaży, przewozi barkami 10 mln ton towarów rocznie na obszarze od Renu po Odrę. Oprócz tych dużych firm, konkurentami na rynku niemieckim są mniejsze niemieckie firmy transportowe. Większość niemieckiej floty śródlądowej jest własnością rodzinnych firm przewozowych, mających od jednej do kilku zestawów pchanych lub barek. W 2002 roku w Niemczech były firmy żeglugi śródlądowej, dysponujące statkami, w tym barkami. Małe firmy nie są w stanie w pełni konkurować z największymi z powodu niezdolności do realizowania większych zleceń. Mogą natomiast być podwykonawcami spedytorów, organizujących większe przewozy z wykorzystaniem wielu małych przewoźników. Polscy armatorzy są mniejsi niż Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż. Spośród firm żeglugowych głównymi konkurentami na rynku polskim są Odra Lloyd, Żegluga Szczecińska, Transbode i Fabico. Pozostali polscy armatorzy mają po 1 do kilku barek. PKP Cargo wozi 30 razy więcej ładunków masowych niż Odra Lloyd jest spółką zależną Deutsche Binnenreederei, opisanej powyżej dużej niemieckiej firmy żeglugowej. Ma 25 barek (podobnych do barek ) i 7 pchaczy o łącznej pojemności ton, przystosowanych do przewozu towarów masowych. Działa na Zalewie Szczecińskim i na trasie Szczecin-Berlin. Wsparcie dużej firmy niemieckiej powoduje, że jest to groźny konkurent. Żegluga Szczecińska to firma państwowa działająca głównie na obszarze Szczecin- Świnoujście, ale także realizująca przewozy do Niemiec. Ma 4 pchacze i 13 barek o pojemności i ton, o łącznym tonażu ton. Transbode jest firmą prywatną, ma flotę 8 pchaczy, 18 barek pchanych i 13 barek motorowych, o łącznej wyporności ton, przystosowaną do przewozu towarów masowych suchych i płynnych. Działa w Szczecinie i na rynku niemieckim. Fabico ma 6 pchaczy, 12 barek pchanych i 2 barki motorowe. Działa głównie na Zalewie Szczecińskim. Jej 6 dużych barek (po ton) jest używanych jako magazyny. Ważnymi konkurentami za rynkach niemieckim i polskim są dla przewoźnicy kolejowi, w tym Deutsche Bahn i PKP. Kolej oferuje krótsze czasy przewozu ładunków niż barki, dociera w więcej miejsc, może być używana do przewozu mniejszych ilości towarów. Silna konkurencja między przewoźnikami kolejowymi powoduje spadek cen, czasem do poziomu niższego od progu opłacalności przewozu drogą wodną. Skala działalności głównych przewoźników kolejowych jest nieporównywalnie większa niż : PKP Cargo ma 6 mld zł rocznej sprzedaży, z tego około 40% to przewozy węgla, czyli obszar najściślejszej konkurencji z. W dziedzinie prac hydrotechnicznych na Odrze konkurentami są polskie firmy państwowe i prywatne: Gospodarstwo Pomocnicze przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Arka Krapkowice i Eko-Polcom. Dysponują one sprzętem podobnym od używanego przez. Barki z Renu nie mieszczą się w śluzach od Renu do Odry Nowi gracze Barierą wejścia dla nowych graczy jest koszt pozyskania floty, przystosowanej do pracy na danym szlaku. Z tego powodu na przykład armatorzy holenderscy, silni na Renie, nie prowadzą przewozów na kanałach Ren-Odra (ich barki są zbyt duże na ten szlak). Z kolei użycie barek mniejszych niż to możliwe na danym szlaku (czyli np. barek na Renie) jest nieopłacalne w porównaniu z użyciem dużych barek. Koszt nowego zestawu pchanego jest rzędu 1 mln euro. Mechanizm ten powoduje, że konkurencja na europejskim rynku przewozów śródlądowych jest w znacznej mierze ograniczona do podmiotów działających w danym korytarzu transportowym. Liczni nowi gracze pojawiają się natomiast na rynkach kolejowym i samochodowym, na tym pierwszym w miarę jego deregulacji. Bariera wejścia związana z kosztem jednostki transportu jest tu znacznie mniejsza. 9 czerwca

12 Ceny frachtu są bardzo stabilne Ceny Ceny frachtu barkami są w ocenie spółki w ostatnich latach niższe niż na początku lat dziewięćdziesiątych. Ceny przewozów barkami na rynku niemieckim są stabilne w ostatnich 2 latach, mimo wzrostu dwóch ważnych składników kosztów kosztów paliwa i cen stali, używanej do remontów barek. Powodem jest silna konkurencja między armatorami oraz ze strony kolei. Wzrost cen przewozów w Polsce w danej relacji jest uzależniony od zmian cen głównego konkurenta żeglugi śródlądowej PKP. Ceny przewozów różnymi środkami transportu (eurocentów za tonokilometr) Cena Źródło danych, uwagi Kolej - Polska 4-5 PKP Cargo, bez rabatów sięgających do 50% dla kilku największych klientów na wybranych relacjach Kolej - Niemcy 4 Dane ERRAC, średnie dla Deutsche Bahn Samochód - Polska 3 Spółka Samochód - Niemcy 4 Spółka Barka Grupy 2 Dane z prospektu emisyjnego Źródło: obliczenia DI BRE Banku SA na podstawie danych z różnych, podanych w tabeli źródeł Postęp technologiczny w żegludze - powolny Zmiany technologiczne Od czasu wprowadzenia 40 lat temu systemu pchanego, w miejsce systemu holowania barek, w żegludze śródlądowej nie było zasadniczych zmian technologicznych. Postęp technologiczny oznacza tu lepsze silniki i śruby (o mniejszym zużyciu paliwa i oleju, mniej zanieczyszczające środowisko, nie wymagające tak częstych remontów), systemy nawigacyjne umożliwiające żeglugę we mgle i w nocy (radary, GPS, łączność radiowa). Powstają też specjalistyczne barki, przystosowane do przewozu ładunków płynnych, kontenerów, czy towarów wymagających utrzymania odpowiedniej temperatury. W konkurencyjnych wobec żeglugi sposobach transportu: kolejowym i samochodowym, postęp technologiczny polegający na wprowadzeniu wagonów i naczep do przewozu wyspecjalizowanych ładunków nastąpił wcześniej niż w przypadku barek. Nowe konstrukcje silników są najpierw wprowadzane w samochodach (dużo większy rynek, krótsza żywotność środków transportu), a później w barkach. UE i Niemcy sprzyjają żegludze Otoczenie regulacyjno-prawne Ważnym czynnikiem wpływającym na działalność przewoźników śródlądowych jest polityka państwa wobec tego rodzaju transportu. W Niemczech państwo wspiera rozwój żeglugi przez duże inwestycje w infrastrukturę i nakładanie rosnących obciążeń na konkurencyjny, ale bardziej uciążliwy dla środowiska transport samochodowy (opłaty dla ciężarówek na autostradach). W Polsce jest realizowany wieloletni Program dla Odry 2006, mający doprowadzić między innymi do żeglowności Odry przez cały rok poza okresem zalodzenia. Także Unia Europejska wspiera rozwój żeglugi śródlądowej jako najmniej uciążliwego dla środowiska systemu transportu. Działalność armatorów śródlądowych nie jest mocno regulowana ani w Polsce, ani w Niemczech. Armatorzy muszą co 5 lat odnawiać świadectwa zdolności żeglugowej swoich statków, co wymaga remontów z wymianą części poszycia, która skorodowała na tyle, że jej grubość jest mniejsza od dopuszczalnej. Załogi barek muszą składać się z posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników. Żegluga na niektórych szlakach, na przykład na Renie, jest możliwa po wyposażeniu barek w odpowiednie urządzenia nawigacyjne i łącznościowe. Barki są ciche, energooszczędne, bezpieczne, nie powodują korków Ochrona środowiska, koszty zewnętrzne Cena usługi transportowej, jaką płaci użytkownik, w różnym stopniu dla różnych środków transportu odzwierciedla całkowity koszt społeczny związany z jej wykonaniem. Koszty zewnętrzne towarowych przewozów samochodowych (hałas, tłok na drogach powodujący kosztowne opóźnienia przejazdów innych użytkowników, zanieczyszczenie środowiska spalinami, ilość miejsca zajmowana przez drogi) są wielokrotnie wyższe niż przewozów kolejowych i drogą wodną. Transport wodny wyróżnia się też prawie całkowitą bezwypadkowością. Według INBAT, jeśli przyjąć, że koszty zewnętrzne transportu barkami wynoszą 100, to dla kolei wyniosą one 320, a dla transportu samochodowego Obciążenie środowiska naturalnego przez transport barkami jest bez porównania mniejsze, niż w przypadku przewozu tej samej ilości towaru samochodami, a nawet koleją. Zużycie oleju napędowego na wykonanie pracy 1000 tkm wynosi dla samochodów 34 litry, dla kolei 14 9 czerwca

13 Żegluga będzie nadal popieraną przez państwo formą transportu W Polsce dziś nie brakuje marynarzy litrów, a dla barek 6 litrów (dane INBAT dla obecnie używanego przez zestawu pchanego). Znaczne koszty zewnętrzne transportu drogowego, w szczególności narastające lawinowo koszty opóźnień spowodowanych korkami na drogach, skłaniają Unię Europejską do podejmowania działań mających na celu wzrost udziału kolei i żeglugi śródlądowej w przewozach towarowych. Wymienione cechy transportu barkami powodują, że bardzo mało prawdopodobne są niekorzystne zmiany otoczenia regulacyjnego (takie jak podnoszenie opłat za korzystanie z dróg dla transportu samochodowego). Dostępność siły roboczej W ocenie spółki problem braku wykwalifikowanych pracowników (marynarzy) w tej chwili nie istnieje. Marynarzy polskich znajdujących pracę w innych krajach UE mogą zastąpić marynarze z krajów ościennych. Z danych UE o niedoborze wykształconych oficerów żeglugi morskiej i śródlądowej w Europie wynika jednak naszym zdaniem, że w najbliższych latach taki niedobór może pojawić się i w Polsce. Niedobór wykwalifikowanych oficerów żeglugi cywilnej w Europie w latach był szacowany w 2001 roku na osób (źródło: Komisja Europejska, White Paper, European Transport Policy for 2010). Podsumowanie oceny atrakcyjności rynku Niemiecki rynek przewozów żeglugą śródlądową jest duży, oparty na mającej niewykorzystaną przepustowość, dobrze utrzymanej infrastrukturze, a działalność przewozu towarów barkami jest tam wspierana przez państwo i przez Unię Europejską. Negatywnie na naszą ocenę atrakcyjności rynku wpływają silna konkurencja z nadmiarem mocy przewozowych i silni odbiorcy duże firmy przemysłowe. W sumie rynek ten oceniamy jednak jako atrakcyjny. Polski rynek przewozów barkami jest mały i geograficznie ograniczony niskiej jakości infrastrukturą do dwóch odcinków Odry. Wzrost wymiany handlowej Polski z Niemcami zwiększa popyt na transport, jeśli nastąpi poprawa stanu polskich dróg wodnych, może to doprowadzić do znacznego wzrostu polskich przewozów barkami. Ocena obecnej siły w stosunku do konkurentów duży armator Udział w rynku Udział Grupy wynosi około 10% w części rynku niemieckiego będącej obszarem dzisiejszego zainteresowania spółki (kanały Ren-Odra) i około 70% w rynku polskim. Pod tym względem jest jednym z najsilniejszych podmiotów w Niemczech i najsilniejszym w Polsce. obsługuje świetnych klientów, takich jak Grupa EDF i Węglokoks. Udział w rynku dużych kontraktów, niemożliwych do wykonania przez podmioty dysponujące nieliczną flotą, jest jeszcze wyższy. W tym segmencie rynku konkurentów polskich nie ma, niemieccy (na kanałach Ren-Odra) są nieliczni, natomiast silnym konkurentem są przewoźnicy kolejowi. Udział w całym rynku transportowym UE jest mały Natomiast udział Grupy w całym europejskim rynku przewozów wszelkimi środkami transportu śródlądowego (samochody, kolej i barki) jest zupełnie znikomy, rzędu 0,02%. Na rynku przewozów intermodalnych, spedycji i usług logistycznych, o wejściu na który dopiero myśli, konkurenci są jeszcze potężniejsi niż na rynku samych przewozów towarowych. Największe w Europie koncerny logistyczne (nie licząc pocztowych) to Schenker (8 mld euro sprzedaży), Hellmann (2 mld euro, 1/3 w Niemczech), Dachser (2,4 mld euro) i Fiege (1,5 mld euro). Sprzedawcy i sieć dystrybucji zdobywa zlecenia na dwa główne sposoby: 1. przez bezpośrednie kontakty z gestorami ładunków (czyli podmiotami decydującymi o sposobie ich przesyłania: nadawcami, odbiorcami i producentami), realizowane przez centralę we Wrocławiu oraz przedstawicielstwa w Szczecinie i Berlinie, oraz 2. przez kontakty ze spedytorami krajowymi i zagranicznymi, organizującymi przewozy na zlecenie klientów. realizuje zarówno zlecenia jednorazowe, dotyczące przewozu konkretnej partii towaru danego dnia, jak umowy roczne i wieloletnie, często odnawiane. Udział długoterminowych, powtarzalnych kontraktów przewozowych w sprzedaży spółki jest rzędu 50% (między innymi kontrakty z Grupą EDF i Węglokoksem). 9 czerwca

14 Własna sieć handlowa możliwe kontrakty bez pośrednictwa spedytorów Organizacja pracy załóg zapewniająca niskie koszty Zdolność realizacji największych zleceń Silna pozycja wobec najważniejszej grupy dostawców Posiadanie własnej sieci sprzedaży bezpośredniej jest na pewno elementem przewagi spółki nad większością konkurentów, małych i przez to zmuszonych do korzystania przy zdobywaniu kontraktów z pośrednictwa spedytorów. Struktury sprzedażowe Grupy są natomiast zdecydowanie słabsze od struktur jej największych konkurentów: dużych niemieckich firm spedycyjnych i kolei. Spółka pozyskiwała dotąd dużą część zleceń w Niemczech za pośrednictwem spedytorów. W miarę wzrostu rozpoznawalności spółki jako godnego zaufania usługodawcy, chce przechodzić do bezpośredniego zawierania umów z gestorami ładunków. W tym procesie ujawni się wartość posiadanej własnej sieci dystrybucyjnej. Na razie jest ona wykorzystywana głównie do zdobywania zleceń na transport ładunków specjalnych (dużych części statków i maszyn). Marketing ma nad małymi konkurentami oczywistą przewagę rozpoznawalności własnej marki, mimo, że marka ta jest mniej znana od marek wielkich koncernów spedycyjnych. Posiadanie jednej z większych flot w Europie, noszącej logo, daje spółce szansę na zwiększenie rozpoznawalności jej marki wśród gestorów ładunku. Badania i rozwój Transport rzeczny nie jest działalnością o dużym znaczeniu innowacji technologicznych. Barki pięćdziesięcioletnie są z powodzeniem używane do dziś. Działalność badawczo-rozwojowa ogranicza się do uczestnictwa w europejskim programie INBAT, mającym na celu zaprojektowanie zestawu pchanego o małym zanurzeniu (60 cm), który mógłby pracować na drogach wodnych niedostępnych dla obecnie używanych przez zestawów. może mieć nad konkurentami przewagę pierwszeństwa w budowie barek o małym zanurzeniu, ale zlecenie zaprojektowania takiego zestawu nie przekracza możliwości innych dużych armatorów. Wytwarzanie ma w stosunku do głównego konkurenta na rynku niemieckim przewagę wynikającą z wypracowanej przez wiele lat organizacji procesu świadczenia usługi przez wykorzystanie dzierżawy barek. Dzierżawcy otrzymują od określony w umowie odsetek frachtu i są bezpośrednio finansowo zainteresowani minimalizacją swoich kosztów (paliwa, oleju i zatrudnienia załogi). Rozwiązanie to pozwoliło znacznie obniżyć koszty na poziomie poszczególnych barek. Dzięki wielkości posiadanej floty może realizować duże zamówienia, których samodzielnie nie są w stanie wykonać mniejsi konkurenci. Dostawcy Najważniejszą grupę dostawców stanowi 99 podmiotów dzierżawiących od i Żeglugi Bydgoskiej barki i pchacze. Grupa ma zagwarantowaną umownie wyłączność na zlecanie przewozów dzierżawionymi statkami, dzierżawcy otrzymują za wykonane przewozy ustalony umownie odsetek frachtu, a sami ponoszą koszty paliwa, materiałów eksploatacyjnych i bieżących remontów, oraz koszty zatrudnienia pracowników. Grupa jest odpowiedzialna za remonty klasowe, przeprowadzane co 5 lat w celu uzyskania na kolejny okres uprawnień żeglugowych. Pozycja negocjacyjna spółki wobec tej grupy dostawców jest bardzo silna. Dużym dostawcą jest PKP Cargo, świadcząca usługi przewozu węgla kamiennego koleją. Pozycja wobec tego dostawcy jest słaba, z powodu dominacji PKP Cargo na krajowym rynku przewozów kolejowych. Z podobnym problemem borykają się konkurenci spółki. Ważną część dostawców stanowią dostawcy materiałów do remontów stali, materiałów spawalniczych i farb, oraz dostawcy silników. Dostawców stali i materiałów do remontów jest wielu, natomiast dostawcy silników są nieliczni, ale wielkość floty stawia spółkę w dobrej pozycji negocjacyjnej nawet wobec wielkich producentów. jest pod tym względem w lepszej sytuacji od małych konkurentów, dysponujących jedną barką. Duża część osób pracujących przy przewozach Grupy nie jest pracownikami spółki, lecz dzierżawców jej barek. Ten sposób organizacji firmy stawia spółkę w znacznie lepszej sytuacji wobec marynarzy, niż ma to miejsce u konkurentów bezpośrednio zatrudniających marynarzy. 9 czerwca

15 Stabilna sytuacja finansowa Zasoby finansowe wyróżnia się spośród działających w obszarze do Renu armatorów dobrą sytuacją finansową. W Polsce konkurentami są podmioty o przynajmniej oficjalnie słabszej kondycji finansowej, czego przejawem jest niezdolność polskich podmiotów innych niż do korzystania z preferencyjnych kredytów z Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Główny konkurent na rynku niemieckim, DBR, zainwestował dużo we flotę i ma obecnie dość wysokie zadłużenie. Zasoby są bez porównania mniejsze od zasobów PKP Cargo, czy największych przewoźników niemieckich. Zasoby menadżerskie Zarząd zmieniał się w ostatnich latach zbyt często, by ocenić wkład obecnego Zarządu w osiągnięcia spółki. Prezes Andrzej Klimek jest na tym stanowisku od listopada 2004 roku (wcześniej, w 2004 roku, był prezesem obu spółek stoczniowych Grupy ). Członek Zarządu Andrzej Soczek jest w Zarządzie od września 2003 roku. Doświadczenie obydwu członków Zarządu z pracy w firmach transportowych, spedycyjnych i logistycznych ogranicza się do pracy w Grupie. Tym niemniej realizowany od kilku lat przez obecnych głównych właścicieli program restrukturyzacji spółki ma wyraźny kierunek i jak dotąd prowadził do poprawy efektywności działania oraz przygotował spółkę do otwarcia niemieckiego rynku kabotażu (przewozów wewnątrz kraju) dla polskich firm. Zarząd rozumiejący rynki kapitałowe Silną stroną Zarządu spółki jest na pewno wieloletnie doświadczenie pana Soczka z pracy na rynku kapitałowym, i związane z tym rozumienie zasad nim rządzących. Doświadczona kadra operacyjna Dwuosobowy Zarząd zostanie prawdopodobnie powiększony o jedną osobę, odpowiedzialną za marketing i sprzedaż. Według zapowiedzi spółki, będzie to osoba z dużym doświadczeniem w branży transportowej. Spółka ocenia, że dysponuje podobnej klasy i równie doświadczoną kadrą menadżerską średniego szczebla, jak główni konkurenci. Postrzeganie spółki przez klientów i otoczenie Nie są nam znane wyniki badań postrzegania Grupy przez klientów. Poniższe oceny DI BRE Banku opierają się na badaniach preferencji odbiorców usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce. Z badań przeprowadzonych w latach przez prof. Brdulak wynika, że głównymi kryteriami wyboru dostawcy usługi transportowo-logistycznej są dla polskich użytkowników takich usług, w kolejności od najważniejszego: 1. Ogólna jakość usługi (terminowość, brak uszkodzeń towaru, bezpieczeństwo towaru, kompleksowość oferty, szybkość realizacji zamówienia). Spółka dzięki dużej flocie i charakterowi przewozów barkami zbiera zapewne wysokie oceny w trzech pierwszych z tych punktów, ale jest na pewno słabsza od wielkich firm spedycyjnych pod względem kompleksowości oferty, a od transportu samochodowego i kolejowego pod względem szybkości realizacji zlecenia. 2. Obsługa klienta (otwartość, życzliwość, profesjonalizm osób przyjmujących zlecenie i prowadzących przewóz, sposób załatwiania reklamacji). Nie mamy informacji pozwalających powiedzieć, jak jest oceniana pod tym względem. 3. Cena usługi, dogodność formy płatności. W tym punkcie jest postrzegany pozytywnie. 4. Wiarygodność przewoźnika (wiarygodność finansowa firmy, jakość kadry zarządzającej firmą, rekomendacje innych klientów). jest postrzegany jako stabilna, godna zaufania firma w Polsce, a w coraz większym stopniu także w Niemczech. 5. Wygląd i jakość taboru i terminalu. Spółka raczej nie wyróżnia się pod tym względem, a wobec części konkurentów (dużych spedytorów, przewoźników samochodowych) może nawet być słabsza. Efektywność kosztowa Porównanie kosztów z kosztami jej konkurentów jest dość proste, jeśli ograniczamy konkurencję do innych armatorów i spedytorów. Z braku danych o strukturze kosztów przewoźników kolejowych nie dokonamy porównania z nimi. Skala działalności jest duża w porównaniu z częścią konkurentów innymi armatorami floty śródlądowej działającymi na kanałach od Renu do Odry i w Polsce. Skala ta 9 czerwca

16 Niskie koszty pracy załóg i niskie koszty remontów we własnych stoczniach jest oczywiście znacznie mniejsza w porównaniu z firmami działającymi też na Renie, a także z niemieckimi i polskimi przewoźnikami kolejowymi. Doświadczenie spółki w prowadzeniu samej działalności przewozowej barkami jest porównywalne z doświadczeniem największych konkurentów. Mniejsze doświadczenie niż konkurenci ma w realizowaniu przewozów z użyciem różnych środków transportu. Spółka prawie nie ma doświadczenia w samodzielnym pozyskiwaniu ładunków powrotnych w przewozach wewnątrzniemieckich. Koszty zakupu materiałów i usług są dla niższe niż dla konkurentów niemieckich w dwóch bardzo ważnych kategoriach: kosztów osobowych pracowników na lądzie i załóg pływających oraz kosztów robocizny przy remontach barek i pchaczy. Koszty osobowe są w niskie z dwóch powodów po pierwsze płace polskich pracowników są niższe od płac ich niemieckich odpowiedników, po drugie system dzierżawy barek i dzielenia frachtu między i dzierżawcę doprowadził do zmniejszenia zatrudnienia z 5-6 osób na zestaw pchany do 2-3 osób. Część konkurentów niemieckich nadal ma duże załogi zestawów pchanych, a zmiana tego stanu jest blokowana przez związki zawodowe i układy zbiorowe. Choć koszty te są bezpośrednio ponoszone nie przez, ale przez dzierżawców, ich poziom ma znaczenie dla możliwych do osiągnięcia z zyskiem dla spółki i dla dzierżawców proporcji podziału frachtu oraz samego poziomu frachtu, czyli w końcu przekłada się na efektywność kosztową spółki. Koszty remontów we własnych, polskich stoczniach, są dla niższe od kosztów remontów w stoczniach zewnętrznych, i znacznie niższe od kosztów tych samych usług w stoczniach niemieckich. Koszt stali, głównego surowca do remontów, i paliwa jest dla taki, jak dla konkurentów. Spółka dotychczas ponosiła niższe koszty certyfikacji statków niż niemieccy konkurenci. Niższe były także koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przeniesienie coraz większej części działalności do Niemiec powoduje jednak wzrost kosztów ubezpieczenia do poziomu zbliżonego do kosztów konkurencji (składki ubezpieczeniowe już bardzo wzrosły). Poważna przewaga kosztowa Niższe koszty osobowe i remontów powodują, że ma dziś w naszej ocenie przewagę kosztową nad dużą częścią konkurentów. Oceny tej nie możemy niestety poprzeć zestawieniem danych liczbowych o kosztach, bo konkurenci nie publikują danych pozwalających na takie porównania. Podsumowanie oceny pozycji konkurencyjnej Czynnik Ocena Dostawcy Odbiorcy Substytuty Regulacje Konkurenci Nowi gracze Nasilenie konkurencji Źródło: oceny DI BRE Banku SA Zróżnicowani: silna PKP Cargo, słabi dzierżawcy i pracownicy Silni: duże firmy przemysłowe, budowlane, energetyczne, wielcy spedytorzy Słabe: lokalizacja elektrowni przy kopalniach, zakładów przemysłowych obok głównych dostawców Sprzyjające: polityka Niemiec i UE wspierająca transport rzeczny Silni: znacznie większe od firmy spedycyjno-logistyczne, mali operatorzy pojedynczych barek, silni przewoźnicy kolejowi i samochodowi Słabi: duże bariery wejścia konieczność zakupu odpowiedniej floty Umiarkowana w samej żegludze, silna ze strony kolei Zmiany: dostęp do całego rynku niemieckiego, drożejący transport drogowy, Najważniejsze zmiany w otoczeniu spółki Potencjalnie najważniejszą zmianą w otoczeniu prawno-regulacyjnym jest zniesienie ograniczeń w prowadzeniu przewozów kabotażowych w Niemczech (czyli przewozów między dwoma portami niemieckimi). Zmiana zaszła w maju 2004 roku, spółka zaczęła działać na rynku przewozów wewnątrz Niemiec od jesieni 2004 roku, a w 2005 roku pozyskała na przykład kontrakty na przewóz klinkieru. Zmiana ta stwarza dla Grupy dużą szansę zwiększenia sprzedaży. Drugą bardzo ważną, korzystną dla spółki zmianą w tym obszarze jest wprowadzenie opłat za przewozy towarów po autostradach niemieckich. spadek udziału towarów nieprzetworzonych w przewozach, Ważną zmianą w otoczeniu spółki jest naszym zdaniem ciągły spadek znaczenia przewozów towarów masowych w całości przewozów, na rzecz przewozów towarów wysokoprzetworzonych, zróżnicowanych ( drobnicy ). Wyraźną tendencją jest wzrost przewozów kontenerowych drogą morską i lądową, spowodowany właśnie rosnącą rolą drobnicy w wymianie gospodarczej. Trwałą tendencją wydaje się też rosnące oczekiwanie punktualności i regularności dostaw. Wzrost udziału kontenerów w przewozach stanowi dla wyzwanie, gdyż dziś nie ma ona statków przystosowanych do przewozu kontenerów. 9 czerwca

17 słabnąca konkurencja, udrożnienie Odry Kluczowe zasoby: flota, stocznie, system dzierżawy barek, umowy z elektrowniami Kluczowe kompetencje: współpraca z dzierżawcami, restrukturyzacja przejętych spółek Dużą zmianą w otoczeniu konkurencyjnym było przejęcie Żeglugi Bydgoskiej, będącej wcześniej największym polskim konkurentem dla w rejonie Szczecina. Oprócz eliminacji konkurenta, osiągnęła korzyści ze wspólnego działu handlowego i zarządzania flotą oraz wspólnego używania stoczni obu spółek. Zmiana ta poprawiła pozycję konkurencyjną. Sytuację spółki poprawiłoby wydłużenie sezonu żeglugowego na Odrze dzięki dokończeniu budowy stopnia wodnego Malczyce. W ocenie spółki można spodziewać się tego za około 2 lata. Poprawa żeglowności na całej Odrze zajmie zdaniem spółki około 5 lat. Które zasoby spółki są źródłem jej przewagi konkurencyjnej? Za takie zasoby uważamy flotę, jedną z największych w obecnym obszarze działania spółki, sposób organizacji firmy z użyciem kontrolujących koszty dzierżawców oraz posiadane stocznie, tanio remontujące statki należące do Grupy. Do zasobów takich zaliczylibyśmy też kontrakty z dużymi odbiorcami węgla elektrowniami i elektrociepłowniami z Berlina i Wrocławia, dla których transport paliwa barkami jest dziś jedynym sensownym rozwiązaniem (z powodu zbyt małej przepustowości dróg i linii kolejowych), a które wymagają realizacji zamówień zbyt dużych dla małych konkurentów spółki. Jakie umiejętności są źródłem przewagi konkurencyjnej? Takimi kompetencjami są w naszej ocenie umiejętność zarządzania organizacją współpracującą z setką podwykonawców (dzierżawców) i zdolność przeprowadzenia restrukturyzacji przejętego podmiotu (udokumentowana na przykładzie Żeglugi Bydgoskiej). Zmiany wdrożone w Żegludze Bydgoskiej po przejęciu miały na celu zwiększenie przychodów, obniżenie kosztów i poprawę wykorzystania majątku. Z Żeglugi Bydgoskiej wydzielone zostały porty, co obniżyło koszty ich utrzymania i doprowadziło do wynajęcia zbędnych spółce powierzchni magazynowych. Podjęto działania mające doprowadzić do ujednolicenia zasad współpracy z dzierżawcami (w ŻB było kilka modeli współpracy), co zdaniem poprawi stan floty, dzięki przejęciu przez ŻB odpowiedzialności za remonty klasowe. Ujednolicono politykę handlową, w wielu przypadkach podnosząc stawki za przewóz. Spółki korzystają ze wspólnego biura handlowego (koszty spadły, elastyczność wzrosła). Sprzedano zbędne nieruchomości. Cele: wartość - dzięki zyskom, zyski - dzięki dominacji w żegludze od Renu do Wisły Strategia Spółka definiuje główny cel swojej działalności jako istotne zwiększenie przychodów i zysków z podstawowej działalności, prowadzące do wzrostu wartości spółki. Spółka chce utrzymać dominującą pozycję na krajowym rynku żeglugi śródlądowej i zwiększyć udział w rynkach zagranicznych, zwłaszcza w rynku niemieckim. Celem spółki jest podniesienie stopnia wykorzystania mocy przewozowych własnej floty do 65% w ciągu kilku lat, po 10 punktów procentowych rocznie. Sposobami na osiągnięcie tego celu mają być: organizacja sieci dystrybucyjnej zapewniająca dużo wyższy niż dziś odsetek rejsów powrotnych (z ładunkiem w obie strony), ograniczenie przestojów spowodowanych remontami i naprawami (dzięki wymianie silników) i dalsze przesunięcie działalności na wody niemieckie, o znacznie dłuższym sezonie żeglugowym. Obecny sposób konkurowania Spółka odżegnuje się od tezy, że konkuruje głównie ceną, twierdząc, że skupia się na oferowaniu dużych przewozów, jakich nie mogą oferować mniejsi przewoźnicy, i na jakości usług, rozumianej przede wszystkim jako terminowość. bije konkurentów ceną, Naszym zdaniem cena pozostaje jednak głównym czynnikiem, decydującym o wyborze przez klienta jako przewoźnika. W Niemczech głównym powodem jest nadmiar mocy przewozowych. Przy dużych kontraktach krajowych wyznacznikiem dla ceny są stawki głównego konkurenta kolei. Konkurowanie czynnikami innymi niż cena jest więc ograniczone do małych kontraktów, gdzie spółka może wygrywać dzięki lepszej renomie niż większość drobnych konkurentów. W konkurencji z koleją i transportem samochodowym spółka, podobnie jak inni operatorzy barek, ma przewagę dostępu do klientów, których infrastruktura jest specjalnie przystosowana 9 czerwca

18 ale także wielkością floty do odbioru ładunków z barek i którzy nie mają odpowiedniej infrastruktury (bocznic) dla ładunków kolejowych. Tak jest w przypadku elektrowni w Berlinie i Wrocławiu, zaopatrywanych w węgiel przez. Wielkość zamówień elektrowni stawia w dobrej pozycji względem mniejszych operatorów. i zdolnością przewozu ładunków o dużych rozmiarach Nowe silniki niższe koszty Podobna jest sytuacja przy przewozach ładunków o dużych rozmiarach. Klienci są skazani na przewóz barkami bardzo dużych elementów konstrukcji czy instalacji przemysłowych. Sposób utrzymania przewagi konkurencyjnej Przewaga niższych kosztów zdecyduje o zdolności spółki do konkurowania przez dłuższy czas za pomocą niskich cen. Przewaga ta jest w naszej ocenie do utrzymania przez kilka lat, jednak zarówno model biznesu z użyciem niezależnych dzierżawców, jak obniżenie kosztów remontów przez przeprowadzanie ich w polskich stoczniach mogą być skopiowane przez konkurentów. podejmuje działania mające doprowadzić do dalszego obniżenia kosztów, takie jak rozważana wymiana obecnie używanych, przestarzałych zespołów napędowych na nowoczesne, o większej mocy, niższym zużyciu paliwa i nie wymagające częstych przeglądów i remontów. Sprawność energetyczna nowych zespołów napędowych jest obecnie testowana przez, według danych INBAT powinny one okazać się o 20-25% oszczędniejsze od obecnie używanych. W dłuższym terminie poprawienie pozycji będzie wymagało zbudowania i wykorzystania innych niż kosztowe przewag nad konkurentami. Kierunki i sposoby rozwoju Dominacja na kanałach od Renu do Odry dzięki przejęciu konkurentów Przewozy także na Renie Konsolidacja rynku żeglugowego między Renem a Odrą chce osiągnąć pozycję lidera na tym obszarze przez przejęcie konkurentów lub zakup floty. Spółka spodziewa się osiągnięcia w ten sposób korzyści skali działania, zwiększenia swojego wpływu na poziom frachtów i zablokowania podobnej drogi rozwoju konkurentom działającym na Renie. Uważamy, że jak dotąd dobrze radziła sobie z restrukturyzacją przejętej Żeglugi Bydgoskiej, co dobrze rokuje, jeśli chodzi o efektywność kolejnych przejęć. Przejęcie firmy zagranicznej byłoby dla spółki na pewno znacznie większym wyzwaniem, z powodu trudności prawnych i kulturowych, jakie mogą się pojawić. Zwiększenie udziału w rynku transportowym dorzecza Renu Sposobem ma być rozbudowa własnej sieci dystrybucji o nowe przedstawicielstwa (Rotterdam, Duisburg) i wejście w strategiczne alianse z dużymi europejskimi firmami logistycznymi. W początkowym okresie obecności spółki na wodach dorzecza Renu na pewno przyda się współpraca w działającymi tam od dziesięcioleci firmami mogącymi dać spółce zlecenia. Więcej niż najprostsze usługi przewozowe Rozwój transportu intermodalnego Spółka chce rozwijać usługi transportu różnymi środkami (nie tylko barkami) przez współpracę z przewoźnikami kolejowymi i morskimi oraz przez rozwijanie własnej bazy samochodowej. Plany te dotyczą rynku polskiego i podyktowane są chęcią wykorzystania posiadanej bazy w postaci portów i stoczni, ze znacznymi niewykorzystanymi przestrzeniami magazynowymi. Marże na transporcie intermodalnym są wyższe niż na prostych przewozach masowych towarów, dlatego ten kierunek rozwoju jest obiecujący. Większe zróżnicowanie ładunków Rozwój przewozu nowych rodzajów ładunków chce zacząć wozić kontenery, rozwijać przewozy ładunków o dużych rozmiarach i rozpocząć przewozy ładunków płynnych. W tym celu ma być rozbudowywana flota przystosowana do przewozu ładunków innych niż sypkie towary masowe. Wzrost przewozów ładunków innych niż sypkie towary masowe jest sposobem ucieczki przed niskimi marżami w dłuższym terminie. Oznacza on też wejście w przewozy towarów, których udział w rynku całkowitych przewozów systematycznie rośnie, kosztem towarów masowych. Problemem jest możliwa do osiągnięcia przez skala tego rodzaju działalności. 9 czerwca

19 Rozwój usług pogłębiarskich i hydrotechnicznych Spółka chce stać się znaczącym wykonawcą prac tego rodzaju w dorzeczach Odry i Wisły przez przejęcie podmiotów dysponujących potrzebnym do takich prac specjalistycznym sprzętem. Udział w realizacji polskich inwestycji wodnych Większa flota nowa stocznia Bardzo pozytywnie oceniamy plany rozwoju tej części działalności, jako cechującej się znacznie słabszą konkurencją niż przewozy. Prace poprawiające jakość dróg wodnych będą w Polsce w rosnącym stopniu finansowane z funduszy UE, co powinno istotnie zwiększyć ich skalę. Rozwój zaplecza stoczniowego planuje rozpoczęcie własnej działalności stoczniowej w rejonie Szczecina, przez przejęcie stoczni lub budowę od początku własnej działalności stoczniowej. Stocznia w Szczecinie pozwoliłaby łatwiej remontować jednostki pływające na szlakach innych niż górna Odra, a także zwiększyłaby moce remontowe (juz dziś wykorzystywane w 80% do remontu własnych statków), co będzie potrzebne, jeśli spółka zrealizuje plany powiększenia floty. Pozytywnie moglibyśmy ocenić ten krok, jeśli dojdzie do przejęcia dużej floty i dotychczasowe moce stoczni Grupy okażą się niewystarczające. Czy planowane inwestycje wystarczą dla realizacji takiej strategii? Planowane nakłady wydają się wystarczające dla realizacji pierwszych dwóch spośród wyżej opisanych kierunków rozwoju spółki i ostatniego z nich. Plany te nie zawierają nakładów na rozbudowę własnego taboru samochodowego, ani na przejęcie firm specjalizujących się w pracach hydrotechnicznych. Także rozwój przewozu nowych rodzajów ładunku mógłby w świetle tych planów inwestycyjnych rozwijać się tylko, jeśli przejęłaby jednostki przystosowane do przewozu kontenerów i ładunków płynnych wraz z przejęciem armatora działającego w Niemczech lub na szlaku Szczecin-Berlin. Plany inwestycyjne wymienione w prospekcie to: 1. Przejęcie firm działających w Niemczech lub zakup floty (24 mln zł) 2. Przejęcie armatorów działających na Dolnej Odrze i szlaku Szczecin-Berlin (6 mln zł) 3. Modernizacja jednostek pływających wymiana silników, systemy nawigacyjne (5 mln zł) 4. Rozwój infrastruktury stoczniowej własna stocznia w Szczecinie (1 mln zł). IZO-ERG i IZO- INVEST utrzymają ponad 50% po emisji Zasady corporate governance Spółka zapowiada przyjęcie większości zasad Corporate Governance oprócz zasad mówiących o niezależnych członkach Rady Nadzorczej, o komitetach audytu i wynagrodzeń, i zasady dotyczącej wycofywania punktu z porządku obrad WZA. Opis transakcji Kapitał spółki dzieli się dziś na akcji. Prawie 94% akcji jest w rękach IZO-ERG i IZO- INVEST, pozostałe należą do pracowników spółki. IZO-ERG i IZO-INVEST są kontrolowane przez zarejestrowaną w Luksemburgu spółkę La Financiere d Integration Europeennee. oferuje akcji nowej emisji (serii B), a główni dotychczasowi akcjonariusze, IZO-ERG i IZO-INVEST oferują istniejących akcji serii A. Kapitał spółki ma w drodze emisji zwiększyć się o 29,2%. Przy pełnym powodzeniu emisji i oferty sprzedaży, nowi akcjonariusze będą mieli 45,24% akcji i głosów na WZA, dotychczasowi główni akcjonariusze łącznie 50,04% akcji i głosów na WZA, a pracownicy 4,7% akcji i głosów na WZA. Do emisji i oferty dojdzie tylko wtedy, jeśli zapisy przekroczą łącznie akcji. Dotychczasowi główni akcjonariusze zadeklarowali, że nie sprzedadzą dalszych akcji przez rok od daty przydziału akcji. 9 czerwca

20 Struktura Grupy Najważniejszymi podmiotami Grupy są SA i Żegluga Bydgoska, dające razem 99% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy. Spółka Sprzedaż w 2004 r. mln PLN Udział w spółce Opis działalności SA 70,5 Przewozy flotą i wynajem Żegluga Bydgoska SA 25,5 85% Przewozy flotą, sprzedaż kruszywa, wynajem Stocznie Śródlądowe Remonty i budowa statków, budowa 94% przez ŻB Żeglugi Bydgoskiej konstrukcji stalowych Porty Żeglugi Bydgoskiej 100% przez ŻB Przeładunki, składowanie towarów -Stocznia 4,5 100% Remonty i budowa statków, budowa konstrukcji stalowych -Porty 1,4 100% Przeładunki, składowanie towarów Polska Żegluga Wynajem budynków, sprzedaż hurtowa 0,7 100% Śródlądowa metali, transport wodny Odra Logistics 0,1 93% Transport samochodowy, spedycja Mistral Energia 0,0 100% przez - Wytwarzanie silników, turbin i energii Stocznia Źródło: prospekt emisyjny ma też udziały w nie podlegających konsolidacji spółkach Winpol GmbH i Bunker- Service-Energietechnik GmbH. Czynniki ryzyka Rosnący popyt na transport drobnicy, kosztem udziału towarów masowych. Rosnąca relatywna siła przewoźników innych niż operatorzy barek Pozbywanie się dysponowania ładunkami przez polskich eksporterów na rzecz operatorów logistycznych Konkurencja ze strony małych firm transportowych nie działających w oparciu o rachunek kosztów W Polsce uzależnienie stanu dróg wodnych od opadów Wzrost przez przejęcie dużego, zagranicznego konkurenta potencjalnie większe problemy niż przy przejęciu Żeglugi Bydgoskiej Rozbudowana struktura Grupy Kapitałowej Ograniczone środki na skokowe unowocześnienie floty Małe zróżnicowanie floty, brak barek do przewozu kontenerów i ładunków płynnych Konkurowanie z częścią klientów (koncernami logistycznymi, spedytorami) i dostawców (koleją) Brak uprawnień części marynarzy spółki do pływania po Renie. Możliwe utrudnienia administracyjne dla pracy polskich załóg w Niemczech Zarząd z małym doświadczeniem w branży 9 czerwca

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja o Publicznej Ofercie Akcji OT LOGISTICS. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 24 VI 2013 do 28 VI 2013 r

Informacja o Publicznej Ofercie Akcji OT LOGISTICS. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 24 VI 2013 do 28 VI 2013 r NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI DOKUMENTU OFERTOWEGO poniedziałek, 24 czerwca 2013 Informacja o Publicznej Ofercie Akcji OT LOGISTICS Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja drogowa chemii płynnej

Transport i spedycja drogowa chemii płynnej Transport i spedycja drogowa chemii płynnej 1 2 3 Grupa kapitałowa Spółka Dane finansowe PCC SE - międzynarodowa grupa kapitałowa Ponad 70 spółek Ponad 2,5 tys. pracowników 16 krajów Przychody w 2011 roku:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo