MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R."

Transkrypt

1 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK roślin w Twojej kuchni Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o 3 stałym dochodzie 4 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 5 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa 6 Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki 7 Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstw : wybrane elementy 8 Badania marketingowe 9 Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 10 Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze 11 Bankowość europejska 12 Bankowość hipoteczna a rynek nieruchomości 13 Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia. 14 Ceny transferowe 15 Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie 16 Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty 17 Controlling w realizacji usług publicznych gminy 18 Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznej 19 Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych 20 Czas pracy w 2013 roku. Planowanie i rozliczanie 21 Czas twórczości i refleksji-wspomnienia. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Anieli Styś 22 Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 23 Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym 24 Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 25 Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich 26 Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych 27 Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego 28 ECR - Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta 29 Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej 30 Efektywność systemu finansowego. SE Efektywność transportu w teorii i w praktyce

2 32 Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej 33 Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych 34 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych 35 Ekonomika kultury 36 Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów Projekt "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych" 37 Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym 38 Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz 39 Elementarny kurs prawa cywilnego 40 Encyklopedyczne podstawy marketingu 41 Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej 42 Euro. Nowy pieniądz 43 Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia 44 Financial fundamentals : (textbook) 45 Finanse 46 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość 47 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw 48 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne 49 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy 50 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia 51 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki.problemy wiodące 52 Finanse i rachunkowość 53 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka 54 Finanse jednostek samorządu terytorialnego 55 Finanse międzynarodowe 56 Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki 57 Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań 58 Finanse osobiste. Zachowania - Produkty - Strategie 59 Finanse przedsiębiorstw 60 Finanse publiczne 61 Finanse publiczne 62 Finanse publiczne 63 Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. SE Finanse publiczne i międzynarodowe 65 Finanse samorządowe 66 Finanse Unii Europejskiej 67 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość. SE Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw. SE 107

3 69 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE Finanse z arkuszem kalkulacyjnym 72 Finanse zagraniczne MSP 73 Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego 74 Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia 75 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce 76 Firma i jej ochrona 77 Fizjologia sportu. Krótkie wykłady 78 Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych 79 Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw 80 Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury 81 Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej 82 Gospodarka przestrzenna 83 Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania 84 Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami 85 Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami 86 Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami 87 Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami 88 Hakerstwo 89 Hipoteczny pieniądz bankowy 90 Hotelarstwo 91 Innowacyjne usługi banku 92 Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój 93 Instrumenty finansowe i ich zastosowania 94 Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami 95 Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym 96 Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego 97 Instytucjonalizacja rynku inwestowania w innowacje 98 Integracja ze strefą euro 99 Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków 100 Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych 101 Inwestycje 102 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski 103 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski

4 104 Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE Jak wypromowano bestseller 106 Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta 107 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 108 Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego 109 Kalkulacje finansowe Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks 110 postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe 111 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepisy akademickie 112 Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz 113 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy akademickie 114 Kodeks pracy - zmiany w 2013 r. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje 115 rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe 116 Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty 117 Kompendium wiedzy o logistyce 118 Kompendium wiedzy o marketingu 119 Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym 120 Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe 121 Konsekwencje prawne śmierci pracownika 122 Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne 123 Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 124 Kontrola skuteczności marketingowej - problem zmienności interpretacji i pomiaru 125 Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. 126 Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości 127 Koszty jakości dla inżynierów 128 Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i sądowoadministracyjnych 129 Kreacja w reklamie 130 Kreatywność w reklamie 131 Kreowanie mobilności mieszkańców miast 132 Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki 133 Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów 134 Kultura pracy menedżera 135 Kurs złoty/euro: teoria i empiria 136 Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 137 Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika

5 138 Logistyka w Polsce. Raport Logistyka w Polsce. Raport Logistyka w wydawnictwie 141 Logistyka zwrotna 142 Lojalność klientów 143 Management accounting innovations the case of ABC in Poland 144 Marketing 145 Marketing 146 Marketing dla inżynierów 147 Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych 148 Marketing instytucji finansowych 149 Marketing internetowy 150 Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań 151 Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym 152 Marketing usług turystycznych 153 Marketing w szkolnictwie 154 Marketing w turystyce i rekreacji 155 Marketing. Podręcznik akademicki. 156 Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych 157 Matematyka w szkole ponadgimnazjalnej. Powtórzenie i zbiór zadań 158 Media globalne Media lokalne 159 Metodologia finansów 160 Metody i techniki badań pedagogicznych 161 Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach Metody oceny projektu gospodarczego 163 Metody podejmowania decyzji finansowych 164 Metodyka pracy sędziego cywilisty 165 Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fałszywych założeń 166 Mobbing w stosunkach pracy 167 Mobbing. Środki ochrony prawnej 168 Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw 169 Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych 170 Modele kursów walutowych 171 Modele rozwoju usługodawców logistycznych 172 Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości

6 173 Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 174 Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym 175 Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego 176 Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi 177 Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę 178 Nauki o Finansach 1(10) Nauki o Finansach 1(6) Nauki o Finansach 2 (7) 181 Nauki o Finansach 2(11) 182 Nauki o Finansach 3(12) 183 Nauki o Finansach 3(8). Financial Sciences 184 Nauki o Finansach Nauki o Finansach 4(9) 186 Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta 187 Nieuczciwe praktyki rynkowe 188 Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie 189 Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi 190 Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce 191 Obowiązki pracodawców w 2013 r. 192 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce 193 Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce 194 Ocena projektów europejskich Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych 196 Ochrona danych osobowych. Komentarz 197 Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu 198 Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej 199 Oczyszczanie ścieków przemysłowych 200 Od marki do złotego 201 Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce 202 Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności 203 Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 204 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego 205 Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji 206 Oszukańcza sprawozdawczość finansowa 207 Performance Measurement and Management 208 Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych

7 209 Pisma sądowe w sprawach cywilnych 210 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach 211 Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym 212 Podręcznik do bankowości 213 Podróże służbowe Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika 215 Podstawy bankowości z zadaniami 216 Podstawy ekonomii 217 Podstawy finansów 218 Podstawy finansów i bankowości 219 Podstawy inżynierii finansowej 220 Podstawy marketingu 221 Podstawy rachunkowości 222 Podstawy rachunkowości 223 Podstawy zarządzania 224 Polak w świecie finansów 225 Polityka pieniężna w gospodarce otwartej 226 Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej 227 Polski system podatkowy 228 Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości 229 Pomiar ryzyka kredytowego banku 230 Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne 231 Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy 232 Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców 233 Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz 234 Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń 235 Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego 236 Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian 237 Pozwól płynąć swojemu produktowi 238 Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym 239 Prawa człowieka. Zarys wykładu 240 Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań 241 Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 242 Prawo cywilne dla studentów administracji 243 Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości 244 Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami

8 245 Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Wydanie Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami 247 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 248 Prawo pracy. Kazusy i ćwiczenia 249 Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa 250 Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa 251 Prawo reklamy 252 Prawo rzeczowe 253 Prawo socjalne 254 Prawo spadkowe 255 Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego 256 Premie pieniężne 257 Problemy harmonizacji rachunkowości. SE Przebieg procesu cywilnego 259 Przedawnienie roszczeń deliktowych 260 Przestrzeń a rozwój 261 Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce 262 Public relations 263 Rachunek efektywności inwestycji 264 Rachunek kosztów i pomiar dokonań 265 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.teoria i praktyka 266 Rachunkowość a controlling 267 Rachunkowość a controlling 268 Rachunkowość finansowa i podatkowa 269 Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF 270 Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość 271 Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych 272 Rachunkowość zarządcza i controlling 273 Rachunkowość zarządcza w banku 274 Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji 275 Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu 276 Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych 277 Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym 278 Refakturowanie usług 279 Regiony peryferyjne i rozwój społeczności likalnych wybrane aspekty 280 Regulacja zwolnień grupowych pracowników

9 281 Reklama 282 Relacje inwestorskie 283 Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania 284 Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe 285 Rezerwy na straty kredytowe w bankach- istota i zasady funkcjonowania 286 Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce 287 Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, cz Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju 289 Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej 290 Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego 291 Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika i obowiązki pracodawcy 292 Różnice kursowe 293 Rynek finansowy i jego mechanizmy 294 Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach Rynek papierów wartościowych strefy euro 296 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe 297 Rynkowe instrumenty finansowe 298 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności 299 Ryzyko informatyczne w działalności bankowej 300 Rzetelny proces cywilny 301 Samorząd terytorialny 302 Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji 303 Skutki prawne separacji małżonków 304 Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach 305 Sponsoring Klucz nowoczesnego marketingu 306 Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy 307 Sprawozdawczość przepływów pieniężnych 308 Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym 309 Stanisław Gomułka i transformacja polska 310 Strategia reklamowa 311 Strategia taborowa polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków 312 Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach 313 Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL 314 Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym 315 Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

10 316 Symbolika stosowana w reklamach 317 System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE System finansowy w Polsce, t System finansowy w Polsce, t System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD 321 Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych 322 Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej 323 Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym 324 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja 325 Świadczenia na rzecz pracowników 326 Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe 327 Technologie informatyczne w logistyce 328 Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa 329 Teorie i koncepcje wychowania 330 Trenuj umysł 331 Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium 332 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku 333 Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 334 Ubezpieczenie społeczne 335 Umowa dostawy 336 Umowa dożywocia 337 Umowa o dział spadku 338 Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz 339 Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości 340 Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy 341 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz 342 Ustawa o drogach publicznych. Komentarz 343 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz 344 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz 345 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz 346 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz 347 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz 348 Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komentarz 349 W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych 350 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja

11 351 Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku 352 Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. Aspekty metodologiczne pomiaru i analizy 353 Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne 354 Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych 355 Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium 356 Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego 357 Wprowadzenie do finansów i bankowości 358 Współczesna myśl pedagogiczna 359 Współczesna myśl pedagogiczna Znaczenia, klasyfikacje, badania 360 Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język 361 Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura 362 Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości 363 Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa 364 Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe 365 Wymiar i rozkład czasu pracy 366 Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym 367 Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym 368 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego 369 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej 370 Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki 371 Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych 372 Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. SE Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. SE Zachowania rynkowe kobiet 375 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki pracodawcy 376 Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich 377 Zarys nauki administracji 378 Zarządzanie długiem publicznym 379 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 380 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym 381 Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki 382 Zarządzanie projektami 383 Zarządzanie Publiczne nr 1(1)/ Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

12 385 Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/ Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/ Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(4)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/ Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/ Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/ Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/ Zarządzanie Publiczne nr 4(10)/ Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/ Zarządzanie Publiczne nr 4(6)/ Zarządzanie ryzykiem 399 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka delta- EVT 400 Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego 401 Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw 402 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 403 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik 404 Zarządzanie. Teoria i praktyka 405 Zasady rachunkowości zarządczej 406 Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce Wydanie II 407 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 877 Finanse 408 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 875. Finanse 409 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 883. Finanse 410 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 889. Finanse 411 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 895. Finanse 412 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 901. Finanse 413 Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego 414 Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości 415 Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw. SE Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy 417 Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących po zmianach

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK FINANSE RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA STUDIA II STOPNIA. Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

KIERUNEK FINANSE RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA STUDIA II STOPNIA. Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014 MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWŚCI I UBEZPIECZEŃ STACJONARNE I NIESTACJONARNE WIECZOROWE Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość I semestr System ubezpieczeń 15 15 4 egz. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst

AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Informatyka Gospodarcza AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst Statystyka opisowa KEiZ E2 27 9 9 9 6 462 33 Bazy danych KSI Z 27 9 18 3 34 Ergonomia witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe i kierunkowe

Treści podstawowe i kierunkowe Treści podstawowe i kierunkowe Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 1. Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo