MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R."

Transkrypt

1 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK roślin w Twojej kuchni Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o 3 stałym dochodzie 4 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 5 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa 6 Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki 7 Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstw : wybrane elementy 8 Badania marketingowe 9 Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 10 Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze 11 Bankowość europejska 12 Bankowość hipoteczna a rynek nieruchomości 13 Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia. 14 Ceny transferowe 15 Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie 16 Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty 17 Controlling w realizacji usług publicznych gminy 18 Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznej 19 Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych 20 Czas pracy w 2013 roku. Planowanie i rozliczanie 21 Czas twórczości i refleksji-wspomnienia. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Anieli Styś 22 Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 23 Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym 24 Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 25 Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich 26 Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych 27 Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego 28 ECR - Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta 29 Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej 30 Efektywność systemu finansowego. SE Efektywność transportu w teorii i w praktyce

2 32 Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej 33 Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych 34 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych 35 Ekonomika kultury 36 Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów Projekt "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych" 37 Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym 38 Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz 39 Elementarny kurs prawa cywilnego 40 Encyklopedyczne podstawy marketingu 41 Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej 42 Euro. Nowy pieniądz 43 Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia 44 Financial fundamentals : (textbook) 45 Finanse 46 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość 47 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw 48 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne 49 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy 50 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia 51 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki.problemy wiodące 52 Finanse i rachunkowość 53 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka 54 Finanse jednostek samorządu terytorialnego 55 Finanse międzynarodowe 56 Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki 57 Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań 58 Finanse osobiste. Zachowania - Produkty - Strategie 59 Finanse przedsiębiorstw 60 Finanse publiczne 61 Finanse publiczne 62 Finanse publiczne 63 Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. SE Finanse publiczne i międzynarodowe 65 Finanse samorządowe 66 Finanse Unii Europejskiej 67 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość. SE Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw. SE 107

3 69 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE Finanse z arkuszem kalkulacyjnym 72 Finanse zagraniczne MSP 73 Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego 74 Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia 75 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce 76 Firma i jej ochrona 77 Fizjologia sportu. Krótkie wykłady 78 Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych 79 Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw 80 Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury 81 Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej 82 Gospodarka przestrzenna 83 Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania 84 Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami 85 Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami 86 Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami 87 Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami 88 Hakerstwo 89 Hipoteczny pieniądz bankowy 90 Hotelarstwo 91 Innowacyjne usługi banku 92 Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój 93 Instrumenty finansowe i ich zastosowania 94 Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami 95 Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym 96 Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego 97 Instytucjonalizacja rynku inwestowania w innowacje 98 Integracja ze strefą euro 99 Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków 100 Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych 101 Inwestycje 102 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski 103 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski

4 104 Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE Jak wypromowano bestseller 106 Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta 107 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 108 Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego 109 Kalkulacje finansowe Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks 110 postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe 111 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepisy akademickie 112 Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz 113 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy akademickie 114 Kodeks pracy - zmiany w 2013 r. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje 115 rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe 116 Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty 117 Kompendium wiedzy o logistyce 118 Kompendium wiedzy o marketingu 119 Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym 120 Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe 121 Konsekwencje prawne śmierci pracownika 122 Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne 123 Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 124 Kontrola skuteczności marketingowej - problem zmienności interpretacji i pomiaru 125 Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. 126 Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości 127 Koszty jakości dla inżynierów 128 Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i sądowoadministracyjnych 129 Kreacja w reklamie 130 Kreatywność w reklamie 131 Kreowanie mobilności mieszkańców miast 132 Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki 133 Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów 134 Kultura pracy menedżera 135 Kurs złoty/euro: teoria i empiria 136 Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 137 Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika

5 138 Logistyka w Polsce. Raport Logistyka w Polsce. Raport Logistyka w wydawnictwie 141 Logistyka zwrotna 142 Lojalność klientów 143 Management accounting innovations the case of ABC in Poland 144 Marketing 145 Marketing 146 Marketing dla inżynierów 147 Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych 148 Marketing instytucji finansowych 149 Marketing internetowy 150 Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań 151 Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym 152 Marketing usług turystycznych 153 Marketing w szkolnictwie 154 Marketing w turystyce i rekreacji 155 Marketing. Podręcznik akademicki. 156 Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych 157 Matematyka w szkole ponadgimnazjalnej. Powtórzenie i zbiór zadań 158 Media globalne Media lokalne 159 Metodologia finansów 160 Metody i techniki badań pedagogicznych 161 Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach Metody oceny projektu gospodarczego 163 Metody podejmowania decyzji finansowych 164 Metodyka pracy sędziego cywilisty 165 Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fałszywych założeń 166 Mobbing w stosunkach pracy 167 Mobbing. Środki ochrony prawnej 168 Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw 169 Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych 170 Modele kursów walutowych 171 Modele rozwoju usługodawców logistycznych 172 Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości

6 173 Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 174 Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym 175 Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego 176 Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi 177 Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę 178 Nauki o Finansach 1(10) Nauki o Finansach 1(6) Nauki o Finansach 2 (7) 181 Nauki o Finansach 2(11) 182 Nauki o Finansach 3(12) 183 Nauki o Finansach 3(8). Financial Sciences 184 Nauki o Finansach Nauki o Finansach 4(9) 186 Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta 187 Nieuczciwe praktyki rynkowe 188 Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie 189 Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi 190 Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce 191 Obowiązki pracodawców w 2013 r. 192 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce 193 Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce 194 Ocena projektów europejskich Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych 196 Ochrona danych osobowych. Komentarz 197 Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu 198 Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej 199 Oczyszczanie ścieków przemysłowych 200 Od marki do złotego 201 Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce 202 Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności 203 Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 204 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego 205 Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji 206 Oszukańcza sprawozdawczość finansowa 207 Performance Measurement and Management 208 Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych

7 209 Pisma sądowe w sprawach cywilnych 210 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach 211 Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym 212 Podręcznik do bankowości 213 Podróże służbowe Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika 215 Podstawy bankowości z zadaniami 216 Podstawy ekonomii 217 Podstawy finansów 218 Podstawy finansów i bankowości 219 Podstawy inżynierii finansowej 220 Podstawy marketingu 221 Podstawy rachunkowości 222 Podstawy rachunkowości 223 Podstawy zarządzania 224 Polak w świecie finansów 225 Polityka pieniężna w gospodarce otwartej 226 Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej 227 Polski system podatkowy 228 Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości 229 Pomiar ryzyka kredytowego banku 230 Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne 231 Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy 232 Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców 233 Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz 234 Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń 235 Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego 236 Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian 237 Pozwól płynąć swojemu produktowi 238 Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym 239 Prawa człowieka. Zarys wykładu 240 Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań 241 Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 242 Prawo cywilne dla studentów administracji 243 Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości 244 Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami

8 245 Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Wydanie Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami 247 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 248 Prawo pracy. Kazusy i ćwiczenia 249 Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa 250 Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa 251 Prawo reklamy 252 Prawo rzeczowe 253 Prawo socjalne 254 Prawo spadkowe 255 Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego 256 Premie pieniężne 257 Problemy harmonizacji rachunkowości. SE Przebieg procesu cywilnego 259 Przedawnienie roszczeń deliktowych 260 Przestrzeń a rozwój 261 Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce 262 Public relations 263 Rachunek efektywności inwestycji 264 Rachunek kosztów i pomiar dokonań 265 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.teoria i praktyka 266 Rachunkowość a controlling 267 Rachunkowość a controlling 268 Rachunkowość finansowa i podatkowa 269 Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF 270 Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość 271 Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych 272 Rachunkowość zarządcza i controlling 273 Rachunkowość zarządcza w banku 274 Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji 275 Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu 276 Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych 277 Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym 278 Refakturowanie usług 279 Regiony peryferyjne i rozwój społeczności likalnych wybrane aspekty 280 Regulacja zwolnień grupowych pracowników

9 281 Reklama 282 Relacje inwestorskie 283 Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania 284 Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe 285 Rezerwy na straty kredytowe w bankach- istota i zasady funkcjonowania 286 Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce 287 Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, cz Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju 289 Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej 290 Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego 291 Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika i obowiązki pracodawcy 292 Różnice kursowe 293 Rynek finansowy i jego mechanizmy 294 Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach Rynek papierów wartościowych strefy euro 296 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe 297 Rynkowe instrumenty finansowe 298 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności 299 Ryzyko informatyczne w działalności bankowej 300 Rzetelny proces cywilny 301 Samorząd terytorialny 302 Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji 303 Skutki prawne separacji małżonków 304 Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach 305 Sponsoring Klucz nowoczesnego marketingu 306 Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy 307 Sprawozdawczość przepływów pieniężnych 308 Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym 309 Stanisław Gomułka i transformacja polska 310 Strategia reklamowa 311 Strategia taborowa polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków 312 Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach 313 Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL 314 Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym 315 Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

10 316 Symbolika stosowana w reklamach 317 System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE System finansowy w Polsce, t System finansowy w Polsce, t System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD 321 Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych 322 Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej 323 Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym 324 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja 325 Świadczenia na rzecz pracowników 326 Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe 327 Technologie informatyczne w logistyce 328 Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa 329 Teorie i koncepcje wychowania 330 Trenuj umysł 331 Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium 332 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku 333 Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 334 Ubezpieczenie społeczne 335 Umowa dostawy 336 Umowa dożywocia 337 Umowa o dział spadku 338 Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz 339 Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości 340 Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy 341 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz 342 Ustawa o drogach publicznych. Komentarz 343 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz 344 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz 345 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz 346 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz 347 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz 348 Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komentarz 349 W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych 350 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja

11 351 Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku 352 Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. Aspekty metodologiczne pomiaru i analizy 353 Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne 354 Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych 355 Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium 356 Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego 357 Wprowadzenie do finansów i bankowości 358 Współczesna myśl pedagogiczna 359 Współczesna myśl pedagogiczna Znaczenia, klasyfikacje, badania 360 Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język 361 Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura 362 Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości 363 Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa 364 Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe 365 Wymiar i rozkład czasu pracy 366 Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym 367 Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym 368 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego 369 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej 370 Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki 371 Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych 372 Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. SE Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. SE Zachowania rynkowe kobiet 375 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki pracodawcy 376 Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich 377 Zarys nauki administracji 378 Zarządzanie długiem publicznym 379 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 380 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym 381 Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki 382 Zarządzanie projektami 383 Zarządzanie Publiczne nr 1(1)/ Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

12 385 Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/ Zarządzanie Publiczne nr 1(3)/ Zarządzanie Publiczne nr 1(7)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(2)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(4)/ Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/ Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/ Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/ Zarządzanie Publiczne nr 3(9)/ Zarządzanie Publiczne nr 4(10)/ Zarządzanie Publiczne nr 4(14)/ Zarządzanie Publiczne nr 4(6)/ Zarządzanie ryzykiem 399 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka delta- EVT 400 Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego 401 Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw 402 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 403 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik 404 Zarządzanie. Teoria i praktyka 405 Zasady rachunkowości zarządczej 406 Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce Wydanie II 407 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 877 Finanse 408 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 875. Finanse 409 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 883. Finanse 410 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 889. Finanse 411 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 895. Finanse 412 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 901. Finanse 413 Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego 414 Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości 415 Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw. SE Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy 417 Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących po zmianach

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo