RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki"

Transkrypt

1 RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki Podczas wielu akcji ratowniczych odbywa się ewakuacja ludzi. To trudny i skomplikowany proces wymaga odpowiedniego przygotowania. Źle zorganizowana lub niepotrzebna ewakuacja może stanowić dodatkowe zagrożenie. Szczególnie skomplikowana jest ewakuacja masowa, obejmująca kilka miejscowości czy dużą część aglomeracji miejskiej wymaga zaangażowania władz administracji publicznej, zespołów zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji, straży oraz innych odpowiednio przygotowanych podmiotów i instytucji.

2 Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ewakuacji jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest zobowiązany do zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. Przepisy obligują go także do przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r.) budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający możliwość ewakuacji ludzi podczas pożaru. W tym rozporządzeniu przedstawione są szczegółowe warunki techniczne dotyczące dróg ewakuacyjnych (dział 6, rozdział 4). W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 11 maja 2006 r.) zagadnienia dotyczące ewakuacji zawiera rozdział 4. Zgodnie z par. 11 tego rozdziału, w budynku przeznaczonym na pobyt ludzi w każdym miejscu powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki ewakuacji powinny być dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w budynku oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów. Ponadto należy w nich zastosować techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego obejmujące przejścia, dojścia i wyjścia ewakuacyjne, bezpieczną pożarowo obudowę i wydzielenia dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe, zapewnienie możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych. Zgodnie z par. 12 tego rozdziału podstawą do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie możliwości ewakuacji ludzi. Częstotliwość przeprowadzania ewakuacji określa par. 13. Zgodnie z jego treścią właściciel lub zarządca budynku zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami (nie dotyczy to obiektów mieszkalnych) powinien co najmniej raz na dwa lata przeprowadzać praktyczny sprawdzian organizacji oraz warunków ewakuacji. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, powinni opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia oraz praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi (par. 6).

3 Charakterystyka ewakuacji Ewakuacja ludzi z budynków to bardzo szerokie zagadnienie. Może być przeprowadzana w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalnych, produkcyjnych czy magazynowych. Wyróżniamy ewakuację planowaną i pilną. Pierwsza z nich to wyprowadzenie ludzi w wcześniej wyznaczonym czasie, druga zaś jest prowadzona natychmiast po zauważeniu zagrożenia, np. pożaru, wybuchu, podłożenia ładunku wybuchowego skażenia chemicznego, biologicznego czy radiacyjnego itd. Szczególnego przygotowania wymaga ewakuacja obłożnie chorych pacjentów szpitala, osób niepełnosprawnych, dzieci, kobiet w ciąży i ludzi w zaawansowanym wieku. Trudna technicznie i organizacyjnie jest ewakuacja ludzi z budynków wysokich i wysokościowych, zwłaszcza z wyższych kondygnacji, gdy na niższych rozwija się pożar. Wyjątkowej szybkości i wzorowej organizacji wymaga ewakuowanie widzów z teatru, kina, sali koncertowej czy hali sportowej, gdy pojawi się pożar lub miejscowe zagrożenie. Pamiętajmy, że ewakuacja to nie tyle mechaniczny ruch ludzi, ile proces socjologicznopsychologiczny, który musi być znany właścicielom, zarządcom, użytkownikom i ratownikom ją prowadzącym. Doświadczenia poznańskie Ewakuacja ludzi z budynków dzieli się na dwa zasadnicze etapy: samodzielną ewakuację przed przybyciem straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego i policji oraz ewakuację prowadzoną przez straż pożarną i policję. Ewakuacja to dla ludzi duże obciążenie psychofizyczne o przeżyciu decyduje niekiedy minuta. Poniżej kilka przykładów akcji ewakuacji przeprowadzonych przez poznańskich strażaków i służby z nimi współpracujące. W maju br. Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu otrzymało informację o pożarze i zagrożeniu ludzi w kamienicy w centrum Poznania. Na miejsce zdarzenia wysłano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i policję. Kiedy dotarły tam pierwsze zastępy straży, dowódca stwierdził, że istnieje zagrożenie dla życia ludzi. Strażacy natychmiast przystąpili do działań ratowniczo-ewakuacyjnych, przeszukiwania pomieszczeń oraz do akcji gaśniczej. Z powodu bardzo dużego zadymienia i wysokiej temperatury z kamienicy natychmiast należało ewakuować ludzi, liczyła się każda minuta. Wśród zagrożonych był inwalida na wózku. Strażacy wyprowadzili mieszkańców na zewnątrz i przekazali ich personelowi medycznemu. Pożar opanowano i ugaszono. Podczas takich akcji należy prowadzić działania ratowniczo-ewakuacyjne, poszukiwawcze i gaśnicze.

4 Podczas jednego z pożarów kamienic w centrum Poznania w 2007 r. ogień i dym całkowicie uniemożliwiły ewakuację ludzi z wyższych kondygnacji klatką schodową. Poszkodowani stali w oknach i wzywali pomocy. Strażacy ewakuowali ich za pomocą drabiny samochodowej i przekazali służbom medycznym. Akcję ratowniczą obserwowało bardzo dużo ludzi, sytuacja była więc naładowana emocjami. Na miejsce zdarzenia przybył m.in. zastępca prezydenta Poznania oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania. Bardzo ważne jest, by ewakuowanych otoczyć opieką socjalną i psychologiczną oraz udzielić im wszelkich informacji. Akcji gaszenia pożaru giełdy odzieżowej w Poznaniu towarzyszyło ciągle rosnące napięcie. Ewakuowanych ludzi musieli izolować policjanci, ponieważ wielu spośród nich było właścicielami sklepów znajdujących się w płonącej hali i za wszelką cenę chciało wiedzieć, co się stało z ich dobytkiem. Po opanowaniu sytuacji jako kierujący działaniem ratowniczym natychmiast spotkałem się z tymi ludźmi i przedstawiłem im starannie ocenę sytuacji oraz plan dalszego postępowania. To socjologiczny i psychologiczny aspekt działań ratowniczych, który musi być uwzględniany przez kierującego. Oczywiście powinien on także wezwać na teren działań psychologów i pomyśleć o udzieleniu ofiarom wsparcia socjalnego. Podczas bardzo groźnego pożaru hali magazynowej w Poznaniu w 2008 r. ewakuowano ludzi z budynków mieszkalnych oraz pacjentów ośrodka opiekuńczo-leczniczego. Do ewakuacji tych ostatnich skierowano zespoły ratownictwa medycznego i straży pożarnej. Pacjenci zostali przewiezieni do poznańskich szpitali oraz przekazani przybyłym rodzinom. Ponadto na teren ośrodka opiekuńczo-leczniczego skierowałem zastęp ratownictwa chemicznego, który wykonał pomiary na ekspozycję substancji niebezpiecznych w ośrodku i w jego otoczeniu. Zjawiska towarzyszące pożarowi (wysoki płomień, silne zadymienie, wybuchy pojemników dezodorantów i butli z propanem butanem) wywołały u pacjentów niepokój i obawy o własne bezpieczeństwo, ponieważ ośrodek znajdował się około 400 m od miejsca pożaru). Wielką rolę w ewakuacji i zapewnianiu bezpieczeństwa pacjentów odegrała dyrektor ośrodka. Podczas nocnej wichury w Poznaniu doszło do przewrócenia się drzewa na dach hotelu robotniczego. Budynek natychmiast opuścili znajdujący się w nim ludzie. Dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP zadysponował dla nich dwa autobusy. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji natychmiast zorganizowałem spotkanie z ewakuowanymi ludźmi, podczas którego przedstawiłem ocenę sytuacji, dalsze postępowanie służb ratowniczych oraz zasady wymiany informacji pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi i ewakuowanymi.

5 Szczególną rolę podczas ewakuacji odgrywają właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów. To oni w pierwszej fazie organizują ją i prowadzą. Nieraz to, co wydaje się oczywiste, w praktyce jest nie do zrealizowania. Wiele problemów może wystąpić podczas nagłej ewakuacji ludzi z dużego obiektu handlowo-usługowego (hipermarketu) z dużym samochodowym parkingiem podziemnym. Jednocześnie wyjeżdżający z parkingu ludzie mogą nieświadomie zablokować drogi wyjazdowe. Wtedy sytuacja staje się trudna pod względem psychologicznym, natychmiast musi się tam pojawić przedstawiciel obiektu i opanować bieg zdarzeń. Powinno to być bardzo wyraziste przejęcie kontroli nad sytuacją. Osoba taka musi być odpowiednio oznakowana i wyposażona w tubę głośnomówiącą. Pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r. strażacy wraz z policjantami ewakuowali z Urzędu Miasta Poznania pracowników i interesantów (w obu przypadkach około tysiąca osób). Była to reakcja na informację o podłożeniu bomby i groźbie jej zdetonowania. Ewakuacje przebiegły sprawnie i bez problemów. Ludzie byli kierowani do wyznaczonego miejsca zbiórki. Tam udzielano im informacji o sytuacji i wyznaczonej godzinie powrotu do urzędu. Policja wprowadziła do działań przeszkolone psy, a teren wokół urzędu został wyizolowany. Na miejscu zdarzenia zorganizowano sztab z udziałem zastępcy prezydenta Poznania. Szczególne zagrożenia dla ludzi występują podczas awarii chemicznych. Uwolnione do środowiska i rozprzestrzeniające się w atmosferze substancje niebezpieczne (przede wszystkim toksyczne) stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia bardzo dużej liczby ludzi. Nieraz zagrożenie to występuje w odległości kilkuset metrów lub nawet kilku kilometrów od miejsca awarii chemicznej. W strefie zagrożenia może znaleźć się kilka budynków, dzielnica miasta lub kilka miejscowości. Wtedy należy precyzyjnie ocenić sytuację i podjąć decyzję dotyczącą ewakuacji. Nie zawsze jest ona dobrym rozwiązaniem. Nieraz najlepszym wyjściem z sytuacji okazuje się zaniechanie ewakuacji i powiadomienie ludzi o obowiązku pozostawania w domach i uszczelnieniu okien oraz innych otworów. Środki masowego przekazu powinny na bieżąco informować lokalną społeczność o rozwoju sytuacji. W 2008 r. miała miejsce w Poznaniu poważna awaria chemiczna. Do otoczenia uwolnił się chlor, jedna z najbardziej niebezpiecznych substancji. Zagrożeni byli ludzie na terenie dzielnic Dębiec i Wilda (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, transport drogowy, transport kolejowy kilkadziesiąt metrów od awarii znajdowały się tory kolejowe, siedziby podmiotów gospodarczych i różnych instytucji). Była to niezwykle trudna sytuacja, ponieważ wśród ludzi pojawiały się różne informacje o uwolnieniu w mieście trującej substancji. Nie można było dopuścić do samoistnej ewakuacji, gdyż spotęgowałaby zagrożenie. Oceniłem sytuację i podjąłem decyzję o nieprzeprowadzaniu ewakuacji. Poleciłem także zor-

6 ganizować konferencję prasową, na której przedstawiłem wszystkie uwarunkowania i poprosiłem środki masowego przekazu o poinformowanie mieszkańców Poznania o opanowaniu sytuacji i zlikwidowaniu zagrożenia dla ludzi. Po przekazaniu tego komunikatu sytuacja zaczęła się stabilizować. Wysoko oceniam współpracę z przedstawicielami poznańskich mediów. Wnioski Gdy w budynku mieszkalnym pojawi się zagrożenie, ludzie powinni ostrzec sąsiadów, opuścić budynek (ewakuacja) i wezwać pomoc. Bardzo ważne jest, by osoba, która zauważyła jakiekolwiek zadymienie (nawet bardzo małe i niegroźnie wyglądające) czy poczuła dziwny zapach, ostrzegła sąsiadów. Ten nawyk dobrosąsiedzkiej pomocy i informowania przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Ponadto dobrze by było, aby do czasu przybycia służb ratowniczych jedna z osób przejęła rolę lidera grupy i kierowała ewakuacją mieszkańców. Taka osoba powinna zadbać o bezpieczeństwo ewakuowanych ludzi, a także przedstawić sytuację przybyłemu dowódcy straży pożarnej. Podczas ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej czy zamieszkania zbiorowego kierownicy poszczególnych jednostek i służby ochrony organizują i prowadzą ewakuację. Tu w sukurs ratownikom przychodzi współczesna technika przeciwpożarowa i ewakuacyjna systemy sygnalizacji pożaru, systemy zapobiegające zadymieniu, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, awaryjne oświetlenie, znaki ewakuacyjne, odpowiednie drogi i wyjścia ewakuacyjne, system nadzoru wizyjnego (możliwość śledzenia ewakuacji). Wydawałoby się, że w takich budynkach ludziom nic nie grozi. Jednak w sytuacji zagrożenia dużej grupy ludzi w każdej chwili może wystąpić zjawisko paniki (psychologia tłumu). Wystarczy głośny okrzyk jednego z ewakuowanych (zwiastujący wielkie niebezpieczeństwo), a może dojść do spontanicznej i w efekcie dramatycznej ewakuacji. Po wyjściu z zagrożonego budynku ludzie potrzebują schronienia, opieki, spokoju i informacji. Komenda Miejska PSP w Poznaniu dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym (MPK) po otrzymaniu sygnału o ewakuacji powiadamia MPK i na miejsce zdarzenia są dysponowane autobusy. Dzięki nim ludzie szybko znajdują schronienie i można z nimi porozmawiać, uspokoić, udzielić informacji, wsparcia, okazać życzliwość, pomóc skontaktować się z najbliższymi. Ludzie widzący w autobusie swoich bliskich i sąsiadów są silniejsi psychologicznie. Zawsze staram się ich przekonać, że życie i zdrowie to najwyższe wartości, a mienie się odkupi lub odbuduje, choć nie zawsze jest to łatwe. Skrajnie trudne są sytuacje, gdy ginie ktoś z rodziny, przyjaciół czy sąsiadów. Wtedy można się spotkać z postawami od zobojętnienia do bardzo silnej agresji.

7 Podsumowując te rozważania sprawne przeprowadzenie ewakuacji wymaga odpowiedniego przygotowania i doświadczenia zawodowego. Bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa w dziedzinie zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom w budynkach oraz zasad zachowania się podczas pożarów lub innych zagrożeń. Kluczowe jest tutaj powiadamianie i ostrzeganie sąsiedzkie, samopomoc, pierwsza pomoc, ewakuacja, wzywanie pomocy, a także współdziałanie z pierwszym przybyłym dowódcą służb ratowniczych lub policji. Bryg. dr inż. Jerzy Ranecki jest zastępcą komendanta miejskiego PSP w Poznaniu Ramowe zasady ewakuacji ludzi z budynków podczas zagrożeń 1. Po zauważeniu zagrożenia (dym, płomień, zapach, wyciek, pękanie, inne) powiadomić i ostrzec sąsiadów oraz wezwać pomoc zewnętrzną (straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja ). 2. W budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wykryciu zagrożenia do działań musi natychmiast przystąpić kierownictwo i służby ochrony budynku. Należy wezwać pomoc zewnętrzną (straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja) i wdrożyć procedury zarządzania ewakuacją. 3. Ewakuacją powinien kierować wyznaczony kierownik (lider). Powinien zadbać o dobrą komunikację z ewakuowanymi i kierownictwem obiektu (łączność radiowa). 4. Kierownik powinien ewakuować ludzi do wcześniej wyznaczonych miejsc zbiórek (posterunki ewakuacyjne). 5. W trakcie ewakuacji ludzie mogą zostać ranni. Należy wtedy zapewnić, jeśli to możliwe, pierwszą pomoc. W pierwszej kolejności ewakuuje się dzieci, rannych, kobiety w ciąży, ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Nieraz trzeba dokonywać bardzo trudnych wyborów. 6. Kierownik ewakuacji powinien perfekcyjnie znać budynek. Często zdarza się bowiem, że ludzi trzeba poszukiwać na jego terenie. 7. W pierwszej fazie ewakuacji kierownik musi odpowiednio zarządzać informacją (będzie otrzymywał bardzo dużo różnych, także sprzecznych informacji w ciągu kilku minut, czyli w bardzo krótkim czasie). W żadnym przypadku nie może się wahać, nie wolno mu pokazać braku wiedzy i zdecydowania. 8. Kierownik (lider) powinien wyznaczyć, jeśli to możliwe, swojego pomocnika, który byłby odpowiedzialny za sprawdzanie pomieszczeń, z których ewakuowano ludzi.

8 9. Pokoje i pomieszczenia, w których znajdowali się ludzie, powinny być w miarę możliwości zabezpieczone. Dotyczy to zwłaszcza takich obiektów, jak: banki, sądy, prokuratura, policja, obiekty specjalne. 10. Lider powinien być oznakowany. 11. Po przybyciu na miejsce ewakuacji straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego i policji organizację i prowadzenie ewakuacji przejmuje kierujący działaniem ratowniczym (strażak). 12. Podczas zagrożeń związanych z podłożeniem ładunków wybuchowych działania organizują i prowadzą policja oraz służby specjalne. Po znalezieniu niewypałów (amunicji) działania prowadzą specjalne jednostki wojska (saperzy). 13. Podczas akcji ratowniczych prowadzonych w budynkach KDR powinien wyznaczyć dwa rodzaje działań działania poszukiwawczo-ratownicze oraz działania gaśniczotechniczne i chemiczne. 14. Działania poszukiwawczo-ratownicze powinny polegać na poszukiwaniu ludzi w budynku, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuowaniu ze strefy zagrożenia. Powinny je prowadzić wyznaczone przez KDR zastępy i/lub roty poszukiwawczo-ratownicze. 15. Działania gaśniczo-techniczne i chemiczne powinny prowadzić wyznaczone przez KDR zastępy i/lub roty gaśniczo-techniczne i/lub chemiczne. 16. Dowódcy zastępów i rot powinni mieć łączność z KDR. 17. Podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych w budynkach wielokondygnacyjnych należy przeszukiwać kondygnację po kondygnacji. Po przeszukaniu każdej kondygnacji należy złożyć meldunek KDR. 18. KDR powinien zapewnić roty rezerwowe (zależy to od dostępnych sił i środków). 19. KDR powinien uwzględniać w swoich działaniach stany wyższej konieczności. 20. Zastępy gaśniczo-techniczne podczas swoich działań powinny korzystać z wydzieleń stref pożarowych, hydrantów wewnętrznych, urządzeń zapobiegających zadymieniu, kamer, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i systemu łączności w budynku. Należy współpracować ze służbami nadzoru i ochrony budynku. 21. Po ewakuowaniu ludzi na zewnątrz budynku należy ich skierować do punktu ewakuacyjnego, a w razie zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast do punktu medycznego. Należy określić liczbę ewakuowanych. 22. Podczas ewakuacji ludzi z kilku budynków należy wyznaczyć i oznakować obszar ewakuacyjny. KDR powinien wskazać dowódcę tego obszaru i przydzielić mu zadania. Osoba ta powinna być oznakowana i mieć tubę głośnomówiącą. Do obszaru ewakuacyjnego należy

9 skierować namioty lub autobusy, a następnie przetransportować ludzi do wyznaczonego punktu socjalnego (hotel, szkoła, inny budynek). 23. Środki masowego przekazu powinny informować o zaistniałej sytuacji lokalną społeczność. Komunikaty telewizyjne, radiowe czy internetowe są bardzo ważne dla ludzi zamieszkujących na terenie sąsiadujących z obszarem ewakuacyjnym. 24. Podczas planowania ewakuacji dużych grup ludzi z kilkudziesięciu lub kilkuset budynków należy uruchomić zespoły zarządzania kryzysowego, służby, inspekcje, straże i odpowiednie instytucje. Sprawne przeprowadzenie ewakuacji wymaga odpowiedniego przygotowania i doświadczenia zawodowego. Bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom w budynkach oraz zasad zachowania się podczas pożarów lub innych zagrożeń. Kluczowe jest tutaj powiadamianie i ostrzeganie sąsiedzkie, samopomoc, pierwsza pomoc, ewakuacja, wzywanie pomocy, a także współdziałanie z pierwszym przybyłym dowódcą służb ratowniczych lub policji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Pod redakcj¹ Ma³gorzaty Siudak, El biety Tyralskiej-Wojtyczy i Romana Koniecznego 2013 Wydanie V, rozszerzone IM GW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo