Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2007

2 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje 26 Ochrona środowiska 28 Analityka Statystyka przeładunkowa 32 Analiza finansowa 39 2

3 Prezentacja

4 Firma Nazwa Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Dane teleadresowe ul. Bytomska 7, Szczecin, Polska tel , fax , Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy zł Akcjonariusze Skarb Państwa 86,05% Indywidualni akcjonariusze 13,64% Gmina Szczecin 0,155% Gmina Świnoujście 0,155% Organy Spółki Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd 4 Prezentacja Firma

5 Zarząd i Dyrekcja Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Janusz Catewicz Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Anna Grabowska-Pieśla Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju Portów Władysław Lisewski Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu Piotr Jania Członek Zarządu Dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Portów Kazimierz Drzazga Dyrektor ds. Pracowniczych i Administracyjnych Prokurent Ewa Dzikowska Dyrektor ds. Nadzoru Majątkowego Prokurent Hubert Binerowski Główny Ksiegowy Prokurent Krzysztof Kamiński Szef Biura ds. Rozwoju Portów, Prokurent Marek Trojnar Zastępca Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu Zygfryd Zelman 5 Prezentacja Zarząd i Dyrekcja

6 Rada Nadzorcza Przedstawiciele Skarbu Państwa Elżbieta Dudarewicz Sekretarz RN Lidia Nowak Jerzy Orzechowski Piotr Skobel Kazimierz Winnicki Zastępca Przewodniczącego RN Włodzimierz Zasadzki Przedstawiciele Gminy Szczecin Stanisław Lipiński Piotr Krzystek Przedstawiciele Gminy Świnoujście Elżbieta Bogdanowicz Przewodnicząca RN Janusz Żmurkiewicz Zmiany kadrowe Piotr Krzystek przedstawiciel Gminy Szczecin od 24 stycznia 2007 Bohdan Roszkowki przedstawiciel Gminy Szczecin do 24 stycznia 2007 Jerzy Orzechowski przedstawiciel Skarbu Państwa od 23 kwietnia 2007 Adrian Markiewicz przedstawiciel Skarbu Państwa do 25 maja 2007 Lidia Nowak przedstawicielka Skarbu Państwa od 12 października Prezentacja Rada Nadzorcza

7 Wprowadzenie

8 Charakterystyka Geograficzne usytuowanie Szczecina i Świnoujścia jest ważnym atutem dla portów. Strategiczna lokalizacja portów ujścia Odry na obszarze krzyżujących się szlaków transportowych ze Skandynawii do środkowej i południowej Europy oraz ze Wschodu na Zachód, przyczyniły się do powstania jednego z największych zespołów portowych. Należą do niego dwa porty: port w Szczecinie oraz port w Świnoujściu. Statki wpływające do portu w Szczecinie mogą być obsługiwane przy nabrzeżach przeładunkowych o łącznej długości 7,7 km i nabrzeżach postojowych o długości 1,1 km, podczas gdy w porcie w Świnoujściu łączna długość nabrzeży przeładunkowych wynosi 1,9 km, a postojowych 0,7 km. Oba porty dysponują szerokimi możliwościami składowanie ładunków na placach o łącznej powierzchni 568 tys. m 2, w magazynach o powierzchni 200 tys. m 2 oraz elewatorach zbożowych o pojemności 70 tys. ton. Port w Świnoujściu może przyjąć statki o zanurzeniu do 13,2 m i nośności do 70 tys. DWT, a więc statki typu panamax. Jest to największe polskie centrum przeładunku towarów masowych, a ponadto jest on przystosowany także do obsługi ładunków drobnicowych, w tym kontenerów. W Świnoujściu znajduje się również jeden z najnowocześniejszych terminali promowych w regionie Morza Bałtyckiego, który obsługuje promy i statki typu Ro-Ro. Dysponuje on połączeniami promowymi do Szwecji i Danii. Port w Szczecinie, oddalony od morza 65 km, może przyjąć statki o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m. Jest to port uniwersalny, obsługujący towary zarówno masowe jak i drobnicowe, w tym kontenery i towary przeładowywane w systemie Ro-Ro. Na terenach portu w Szczecinie funkcjonują 4 elewatory, z których największy, elewator zbożowy EWA posiada zdolność składową 73 tys. m 3. W portach w Szczecinie i Świnoujściu funkcjonują Wolne Obszary Celne. Zapleczem portów w Szczecinie i Świnoujściu są obszary zachodniej Polski: Wielko polska i Śląsk, wschodnie Niemcy, w szczególności rejon Berlina i Branden burgii, Czechy, Słowacja, a także patrząc z perspektywy Skandynawii obszar Austrii, Węgier, Rumunii i północnych Włoch. Porty w Szczecinie i Świnoujściu mają doskonałe połączenia drogowe, kolejowe i śródlądowe. Są one dogodnie skomunikowane autostradą z Berlinem, i dalej z zachodnią Europą, natomiast poprzez kolejową odrzańską magistralę Szczecin i Świnoujście łączą się z przemysłowymi ośrodkami zachodniej i południowej Europy. Dostęp do europejskiego systemu żeglugi śródlądowej jest głównym atutem portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dolna Odra i Kanał Odra-Havela łączy zespół portowy z systemem wodnych szlaków zachodniej Europy. Możliwość wykorzystywania transportu barkowego stawia porty ujścia Odry w pozycji uprzywilejowanej wobec innych portów bałtyckich. Oba porty wraz z terminalem promowym w Świnoujściu są kluczowym elementem korytarza Północ-Południe poprzez promowe połączenia z portu Ystad i Trelleborga do Świnoujścia i dalej w kierunku wschodniej, środkowej i południowej Europy. Szczecin i Świnoujście, jako najbliżej położone przy szlakach morskich w relacjach europejskich i oceanicznych, stanowią bazę dla linii żeglugowych, oferując regularne połączenia liniowe ze Szczecina do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Norwegii i Niemiec oraz Afryki Zachodniej, portów wschodniego wybrzeża USA i Zatoki Meksykańskiej, portów M. Karaibskiego, wschodniego wybrzeża Ameryki Środkowej i północnego wybrzeża Ameryki Południowej. Obecnie funkcjonuje z powodzeniem dowozowa linia kontenerowa do Hamburga i Bremerhaven, przewożąca kontenery wysyłane zarówno ze Szczecina jak i ze Świnoujścia w świat. 8 Wprowadzenie Charakterystyka

9 Prywatyzacja W 1991 roku, po przekształceniu Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa powstał Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA. Firma ta połączyła się z powstałym w 1998 roku (w oparciu o zapisy ustawy o portach i przystaniach morskich) Zarządem Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA. Tak powstała dnia Spółka Akcyjna Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, która podjęła działalność gospodarczą Poprzez połączenie się obu podmiotów majątek Spółki Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA został przeniesiony na Spółkę Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA w zamian za akcje, które w całości objął Skarb Państwa. W dniu 3 stycznia 2000 roku nastąpiła rejestracja połączenia Spółek i od 1 lutego 2000 roku funkcjonuje jedna firma. Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych o nominalnej wartości 10 zł każ da. Udział akcjonariuszy w kapitale akcyjnym Spółki przedstawia się następująco (% udział w kapitale akcyjnym): Skarb Państwa 86,05 Gmina Szczecin 0,155 Gmina Świnoujście 0,155 indywidualni akcjonariusze 13,64 Równolegle porządkując i umacniając sferę zarządzania portami Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przygotowywał się do procesu prywatyzacji sfery eksploatacji. Z tego właśnie powodu przyjęto do realizacji Program zbycia udziałów i suprastruktury Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Jednym z pierwszych kroków podjętych w ramach realizacji Programu było wdrożenie Harmonogramu działań w zakresie zbycia udziałów i suprastruktury Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Powołano Stały zespół do spraw sprzedaży suprastruktury i udziałów, który rozpoczął procedurę wyceny zarówno udziałów jak i majątku. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście posiadał udziały w 6 spółkach działających w sferze eksploatacji. W 2003 roku doszło do podniesienia kapitału w dwóch z nich, co doprowadziło do znacznego obniżenia udziału ZMPSiŚ SA w kapitale zakładowym. Po tych działaniach udział ZMPSiŚ SA w kapitale zakładowym spółek eksploatacyjnych wynosił od około 4 do 45%. Zarząd ZMPSiŚ SA kierując się ustawowym obowiązkiem zbycia udziałów w spółkach działających w sferze eksploatacji uznał, że sprzedaż udziałów jest ściśle powiązana ekonomicznie i prawnie ze zbyciem majątku ruchomego (suprastruktury) dzierżawionego przez spółki eksploatacyjne, a także z konieczną i pożądaną weryfikacją umów dzierżawy. Kompleksowe i współzależne działania w tych trzech dziedzinach pozwoliły nie tylko na przeprowadzenie planowanych zmian, ale zapewniły również osiągnięcie przez ZMPSiŚ SA możliwie największych korzyści ekonomicznych tak na etapie sprzedaży udziałów, jak i przede wszystkim po okresie dokonanych zmian własnościowych i majątkowych w sferze eksploatacji. Realizacja przedsięwzięć obejmująca sprzedaż udziałów, suprastruktury i weryfikację umów dzierżawy pozwoliła na osiągnięcie następujących celów: całkowitego wyzbycia się przez ZMPSiŚ SA udziałów w spółkach eksploatacyjnych, a przez to całkowite rozdzielenie własnościowe sfery zarządzania portem od sfery eksploatacji, sprzedaż suprastruktury majątku bezpośrednio produkcyjnego wykonawcom usług eksploatacyjnych, a przez to majątkowe rozdzielenie sfery zarządzania portem od sfery eksploatacji, weryfikację umów dzierżawy infrastruktury, a przez to stworzenie równych i ekonomicznie uzasadnionych warunków dla funkcjonowania i rozwoju producentów usług eksploatacyjnych. 9 Wprowadzenie Prywatyzacja

10 Przystępując do realizacji zapisu art. 3 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich Zarząd Spółki Akcyjnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przyjął założenie, że nakaz zbycia udziałów lub akcji w spółkach działających w sferze eksploatacji wynika z idei rozdzielenia sfery zarządzania od sfery eksploatacji. Rozwijając tę koncepcję, oprócz działań w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku zbycia udziałów w spółkach eksploatacyjnych, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przystąpił do sprzedaży majątku ruchomego tak zwanej suprastruktury. Czynności przygotowawcze związane ze sprzedażą majątku ruchomego, wymagały doprecyzowania zakresu kategorii środków trwałych, zaliczanych do suprastruktury. Pojęcie suprastruktura portowa jest pojęciem umownym, więc Zarząd Spółki samodzielnie określił takie pojęcie, opierając się na klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, wydanej przez GUS oraz na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia infrastruktury portowej. W 2007 roku kontynuowano działania w zakresie realizacji wszystkich trzech celów opisanych powyżej, co doprowadziło do zbycia udziałów posiadanych przez ZMPSiŚ SA w następujących spółkach eksploatacyjnych: Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa Sp. z o.o., Fast Terminals Sp. z o.o., Doker Port Sp. z o.o., Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne Sp. z o.o., Bulk Cargo Port Szczecin Sp. z o.o., Drobnica Port Szczecin Sp. z o.o. (obecnie PCC Port Szczecin Sp. z o.o.), Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. W spółkach tych (poza spółkami Drobnica Port Szczecin Sp. z o.o. i Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.) nastąpiła, zgodnie z założeniami, równoległa sprzedaż majątku ruchomego dzierżawionego przez spółki oraz weryfikacja umów dzierżawy. Tym samym Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jako pierwszy z polskich portów wywiązał się całkowicie z ustawowego obowiązku zbycia udziałów posiadanych w spółkach eksploatacyjnych. Zakończenie procesu prywatyzacji doprowadziło do faktycznego rozdzielenia sfery zarządzania portami od sfery eksploatacji i co ważniejsze, pozwoliło na wprowadzenie do spółek przeładunkowych silnych inwestorów. Dbałość o harmonijne przeprowadzenie procesu prywatyzacji, kładące nacisk na zapewnienie spółkom możliwości dalszego rozwoju, pozwoliło na znaczące wzmocnienie sfery eksploatacji. W roku 2008 ZMPSiŚ SA planuje sfinalizowanie pozostałych transakcji sprzedaży suprastruktury. 10 Wprowadzenie Prywatyzacja

11 Zatrudnienie Na dzień 31 grudnia 2007 Pion Dyrektora Naczelnego 24 Pion Finansowy 37 Pion Rozwoju Portów 31 Pion Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Portów 146 Portowa Służba Ratownicza 107 Laboratorium Badań Środowiska Pracy 5 Pion Handlowy i Marketingu 36 Pion Pracowniczy i Administracyjny 46 Pion Nadzoru Majątkowego 36 Ogółem 356 Zmiany organizacyjne Z dniem 1 sierpnia 2007 dokonano zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, polegającej na utworzeniu Sekcji Statystyki i Prognoz w Dziale Analiz i Zarządzania Finansami w Pionie Dyrektora ds. Finansowych. Wydarzenia Dyplomatyczne spotkanie w porcie Dnia w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA gościli: Konsul Generalny Republiki Litewskiej w Polsce Jonas Kindurys, Tadeusz Macioł, Konsul Honorowy RP w Kłajpedzie oraz Wiesław Wierzchoś, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie. Rozmowy z członkami zarządu ZMPSiŚ SA dotyczyły możliwości zacieśnienia współpracy między portami w Szczecinie i Świnoujściu a Kłajpedą. Współpraca = rozwój: klaster jako baza polityki morskiej regionu zachodniopomorskiego Dnia w szczecińskim hotelu Radisson SAS odbyło się spotkanie pod hasłem Współpraca = rozwój. Klaster jako baza polityki morskiej regionu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu InMor, którego celem jest budowa systemu komunikacji i współpracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz stworzenie warunków ułatwiających wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce morskiej. Działania te doprowadzić mają do podniesienia konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego i działających na jego terenie przedsiębiorstw. Partnerami projektu są: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Stocznia Szczecińska Nowa, SSR Gryfia, Porta Styl Sp. z o.o., Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Morska w Szczecinie. 11 Wprowadzenie Zatrudnienie

12 W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób-przedstawicieli władz regionalnych, firm shippingowych, spedycyjnych, logistycznych, stoczni, portów, firm ubezpieczeniowych, banków. Tak duże zainteresowanie tematem oznacza, że branża morska oraz sektory ją wspierające rozumieją konieczność szerszej, niż dotychczas współpracy oraz oczekują na konkretne propozycje. Rozmowy o Służbie Celnej w porcie w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przebywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś, odpowiedzialny między innymi za funkcjonowanie Służby Celnej. Przedstawiciel ministerstwa zapoznał się z problemami portu oraz z planami rozwoju na najbliższe lata. Z członkami zarządu ZMPSiŚ SA rozmawiano także o funkcjonowaniu Służby Celnej na terenie portu. Spotkanie z przedstawicielami portu w Gdyni w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wizytę złożyli przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Rozmawiano o możliwościach poszerzenia współpracy, szczególnie w kontekście prezentowania wspólnego stanowiska w sprawach gospodarki morskiej w wystąpieniach kierowanych do instytucji i agend rządowych. Bałtyk atrakcyjny dla wielkich wycieczkowców O szansach polskich portów w kontekście rozwoju żeglugi wycieczkowej na Bałtyku rozmawiano z dziennikarzami na konferencji prasowej, która odbyła się w ZMPSiŚ SA. W konferencji, oprócz przedstawicieli mediów udział wzięli K. Pilarski kierownik Działu Handlowego w ZMPSiŚ SA, kapitan M. Raciborski z Biura Organizacji Regat The Tall Ships` Races i G. Włoch z Polsteam Shipping Agency. K. Pilarski podzielił się informacjami z wizyty w Miami, stolicy światowego biznesu cruisowego, gdzie przedstawiciele ZMPSiŚ SA uczestniczyli w targach Seatrade Cruise Shipping Convention, podczas których od lat prezentują się operatorzy największych jednostek wycieczkowych, biura turystyczne organizujące rejsy, porty, które chcą skorzystać z boomu w wycieczkowym biznesie oraz przedstawiciele poszczególnych regionów i państw zachęcających do ich odwiedzenia. Kolejny raz swoją ofertę wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną przedstawił ZMPSiŚ SA. Okazuje się, że region M. Bałtyckiego staje się coraz bardziej atrakcyjny dla wielkich wycieczkowców, a na szlaku ich podróży mogą znajdować się także polskie porty. Dotąd najpopularniejszymi portami bałtyckimi są Kopenhaga, St. Petersburg, Tallin, Sztokholm, Helsinki i Ryga. Z polskich portów wycieczkowce najczęściej odwiedzają Gdynię i Gdańsk. O podróżujących luksusowymi wycieczkowcami turystów coraz skuteczniej walczą porty w Szczecinie i Świnoujściu. Okazuje się, że nasze porty mogą być dla morskich turystów atrakcyjne. Jednym z atutów jest bliskość stolicy Niemiec, najbogatszego państwa w UE. To właśnie Berlin, a nie Paryż czy Londyn coraz częściej uważany jest za stolicę Europy. Podróż ze Szczecina do Berlina trwa zaledwie półtorej godziny. Obecnie stolicę Niemiec pasażerowie wycieczkowców zwiedzają dojeżdżając z Rostocku. Tymczasem to Szczecin, a nie Rostock jest najbliższym portem morskim Berlina. W 2007 roku Szczecin odwiedziły 3 wycieczkowce: w maju Vistamar, w sierpniu podczas regat The Tall Ships Races jedyny na świecie apartamentowiec The World, a tydzień później Saga Ruby. Ze wstępnych informacji 12 Wprowadzenie Wydarzenia

13 wynika, że w przyszłym roku do Szczecina zawinie 6 lub 7 cruiserów. Jeśli atrakcje przygotowane dla pasażerów okażą się interesujące, to możemy stać się stałym punktem na szlakach wycieczkowców, a to oznacza prestiż dla miasta i portu oraz spore pieniądze. O rosnącym zainteresowaniu Szczecinem i Swinoijściem świadczy wzrastająca z każdym rokiem liczba zawinięć śródlądowych statków wycieczkowych. Prezentacja w Berlinie Kolejny raz ZMPSiŚ SA zaprezentował ofertę współpracy w Berlinie. Porty w Szczecinie i Świnoujściu od wieków stanowiły dla Berlina i Brandenburgii okno na świat. Współpraca między naszymi portami a coraz szybciej rozwijającą się stolica Niemiec jest jednym z priorytetów obecnego Zarządu ZMPSiŚ SA. Porty w Szczecinie i Świnoujściu leżą na najkrótszej drodze z Rosji do Niemiec i dalej do państw Środkowej i Zachodniej Europy. Zaplecze portów stanowią obszary zachodniej i południowo-zachodniej części Polski, w tym szybko rozwijające się rejony Wrocławia i Poznania. Mamy doskonałe połączenia śródlądowe z europejskim systemem dróg wodnych, co sprawia, że ładunki z obszarów Berlina i Brandenburgii mogą docierać do portów w Szczecinie i Świnoujściu najtańszym i najbardziej ekologicznym, a także bardzo popieranym przez Unię Europejską, transportem wodnym. Właśnie droga wodna Odrą i kanałem Odra - Havela, którą można dotrzeć do wielu odbiorców i załadowców stanowi o konkurencyjności naszych portów w obsłudze ładunków tranzytowych do/z rejonu wschodnich Niemiec. Szczecin, ze względu na bliskość granicy przez autostrady A11 i A20, ma dogodne połączenie z europejskim systemem autostrad. Ponadto nasze porty obsługują ponad 80% całego ruchu tranzytowego przechodzącego przez polskie porty (z wyjątkiem tranzytu rosyjskiej ropy naftowej). To wszystko sprawia, że możemy być dla wschodniej części Niemiec i samej aglomeracji berlińskiej bardzo atrakcyjnym partnerem, o czym informowali naszych zachodnich sąsiadów przedstawiciele ZMPSiŚ. Bardzo ważnym aspektem rozwijania współpracy może być właściwie prowadzona polityka inwestycyjna. Porty w Szczecinie i Świnoujściu posiadają bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne do wykorzystania przez inwestorów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy w innych portach europejskich takich terenów coraz częściej zaczyna brakować. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA zwracali uwagę, że niektóre ładunki nie trafiają do naszych portów bardziej ze względów politycznych, niż ekonomicznych. Tak dzieje się np. w przypadku papieru produkowanego w papierniach w Schwedt, który obsługiwany jest przez port w Rostocku i rudą dla kombinatu Ekostahl w Eisenhuettenstadt. W obu przypadkach z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsza byłaby obsługa tych ładunków przez porty w Szczecinie i Świnoujściu. Sytuację komplikuje działający w Niemczech rozbudowany system subwencji, stawiający w zdecydowanie gorszej sytuacji porty polskie. Szansą dla naszych portów jest możliwość obsługi planowanej w pobliżu Pasewalku fabryki samochodów koncernu Toyota. W tym przypadku władze przygranicznych rejonów Niemiec i Polski oraz przedstawiciele ZMPSiŚ SA prowadzą wspólną politykę informacyjno-promocyjną, aby fabryka powstała właśnie w tym miejscu. Skorzystałyby na tym zarówno coraz bardziej wyludniające się i znajdujące się w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej rejony wschodnich Niemiec oraz położone po naszej stronie granicy firmy, oferujące różnego typu usługi dla fabryki. O gotowości współpracy zarówno na etapie inwestycji, jak i po jej zakończeniu zapewniali niemieckich partnerów przedstawiciele ZMPSiŚ SA. 13 Wprowadzenie Wydarzenia

14 Minister w porcie Dnia w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przebywał Minister Skarbu Państwa W. Jasiński. Rozmowy w porcie dotyczyły m.in. sytuacji finansowej spółki i budowy terminalu LNG. Herring 2007 Tradycja majowych spotkań w Szczecinie w trzeci piątek miesiąca zgromadziła dnia 18 maja ponad 1800 osób reprezentujących krajowe i zagraniczne firmy gospodarki morskiej, przy udziale zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych i państwowych. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Gospodarki Morskiej. Zaproszenie ZMPSiŚ SA przyjęli m.in. W. Jasiński Minister Skarbu Państwa, S. Chruszcz Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP: S. Nitras, J. Brudziński, L. Dobrzyński, A. Litwiński, wicewojewoda M. Sychowski oraz prezydent Miasta Szczecina P. Krzystek.. Po raz pierwszy wręczono nagrodę honorową Laur Bałtyku, jako wyróżnienie za wkład w tworzenie warunków do rozwoju szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej. Nowa linia kontenerowa W maju ruszyła regularna kontenerowa linia żeglugowa z terminalu kontenerowego VGN Polska w Świnoujściu do Hull w Wielkiej Brytanii. Operatorem serwisu jest Samskip, który oferuje także połączenia do portów irlandzkich i hiszpańskich poprzez port w Rotterdamie oraz w Helsingborgu na Litwę, Łotwę i do Rosji. Oferta obejmuje transport kontenerów 45-stopowych. Częstotliwość zawinięć do Świnoujścia jeden raz w tygodniu. The Tall Ships Races w Szczecinie goście ZMPSiŚ SA na Darze Młodzieży Finał regat The Tall Ships Races stał się okazją do wspaniałego spotkania zorganizowanego przez ZMPSiŚ SA na pokładzie Daru Młodzieży dla polskich i zagranicznych kontrahentów naszych portów. Spotkanie to odbyło się przy współudziale władz państwowych i wojewódzkich, a uczestniczyli w nim m. in. wicepremier P. Gosiewski, Minister Gospodarki Morskiej R. Wiechecki, Minister Skarbu Państwa W. Jasiński, Dyrektor Departamentu Morskiego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej J. Mentrak, rzecznik prasowy rządu J. Dziedziczak oraz posłowie na Sejm RP. Spotkanie morskich dziennikarzy w Szczecinie Przez dwa dni trwała w Szczecinie sesja Klubu Publicystów Morskich. Klub zrzesza dziennikarzy z całej Polski zajmujących się problematyką gospodarki morskiej. Jest to także najdłużej działający klub dziennikarski w naszym kraju. W pierwszym dniu sesji dziennikarze spotkali się z przedstawicielami Polskiej Żeglugi Morskiej i Akademii Morskiej. Drugiego dnia na pokładzie statku Ładoga prezentacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dokonał wiceprezes spółki, Władysław Lisewski. Pytania dziennikarzy dotyczyły przede wszystkim aktualnej polityki inwestycyjnej firmy oraz budowy terminalu LNG Świnoujściu. Największy kontenerowiec w historii szczecińskiego portu Dnia o godzinie 10:30 przy nabrzeżu Czeskim zacumował największy kontenerowiec, jaki kiedykolwiek odwiedził szczeciński port m/v Pluto. 14 Wprowadzenie Wydarzenia

15 Statek, pływający pod banderą Wysp Marshalla, ma 194 metry długości, 23 tys. ton nośności i może zabrać na pokład ponad 1800 kontenerów. Seatrade Europe Po raz kolejny ZMPSiŚ SA uczestniczył w międzynarodowych targach branży cruisowej Seatrade Europe, które odbyły się w dniach w Hamburgu. Udział w nich wzięło 270 wystawców z ponad 50 krajów. W trakcie targów przedstawiciele portów w Szczecinie i Świnoujściu wraz z firmą Polsteam Agency i tour operatorem Baltic Gateway prezentowali ofertę portów ujścia Odry na obsługę dużych statków wycieczkowych odbywających rejsy po basenie M. Bałtyckiego. Oferta portów w Szczecinie i Świnoujściu cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony armatorów statków pasażerskich i światowych tour operatorów, którzy poszukują coraz to nowych i ciekawszych miejsc zawinięć dla swoich statków. Niewątpliwie największym atutem obok atrakcji turystycznych Szczecina i jego okolic czy rejsu malowniczą deltą Odry, jest możliwość zwiedzenia Berlina. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA na targach w Brnie W dniach od przedstawiciele ZMPSiŚ SA uczestniczyli w 4. Między na ro dowych Targach Transportu i Logistyki w Brnie organizowanych wspólnie z 49 Targami Przemysłu. W ich otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu Republiki Czeskiej. Targi Transport i Logistyka organizowane są co dwa lata. W tym roku swoją ofertę przedstawiało 210 wystawców z 60 krajów. Obok naszego stoiska prezentowały się między innymi porty niemieckie: Rostock i Sasnitz, porty słoweńskie: Koper i Luka, armatorzy: Scandlines, Finnlines, liczni przewoźnicy drogowi i spedytorzy z Czech i Słowacji oraz z Ukrainy, Rosji, Austrii, Niemiec i Białorusi. Obecni byli także reprezentanci kolei czeskich, słowackich. austriackich i niemieckich oraz PKP Cargo. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA rozmawiali z potencjalnymi klientami obu naszych portów, m. in. z przedstawicielami dużych czeskich i słowackich eksporterów. Zwrócono uwagę na otwierające się nowe możliwości przeładunku i składowania towarów związanych z realizowanymi i planowanymi inwestycjami, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń związanych m.in. z rozwojem terminalu promowego w Świnoujściu, planowanym przekazaniem do eksploatacji bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim i tworzonym Zachodniopomorskim Centrum Logistycznym. Baltic Ro-Ro and Ferry Conference 2007 W dniach w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie specjaliści branży transportowej dyskutowali na temat przyszłości transportu w regionie Morza Bałtyckiego. Okazją do spotkania była konferencja Baltic Ro-Ro and Ferry Conference Uczestnicy spotkania w swoich wystąpieniach przedstawili obecną sytuację i perspektywy rozwoju transportu morskiego w rejonie Bałtyku z uwzględnieniem zachodzących na tym obszarze przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Jednym ze sponsorów konferencji był ZMPSiŚ SA. Zwrócono uwagę na inwestycje, które wkrótce będą realizowane w porcie w Świnoujściu, a których celem jest dostosowanie terminalu promów morskich do zwiększającego się ruchu pasażerskiego i towarowego. Mówiono 15 Wprowadzenie Wydarzenia

16 o wysokiej pozycji gospodarczej państw skandynawskich oraz o możliwości realizacji wspólnych projektów przez państwa położone wokół Morza Bałtyckiego, co może stać się doskonałą okazją do wspólnego występowania o różnego rodzaju środki pomocowe z Unii Europejskiej. Wspomniano także, że rozwijająca się Europa potrzebuje nowych, szybkich, nowoczesnych połączeń transportowych. Odpowiedzią na połączenia stałe (mosty, tunele) mogą być szybkie promy pasażersko-samochodowe osiągające prędkość około 40 węzłów. Zdaniem mówców sieć połączeń promowych na Bałtyku jest bardzo gęsta i dlatego powinno się rozwijać połączenia już istniejące i dostosowywać je do potrzeb coraz bardziej wymagającego klientów, a nie otwierać nowe linie. Wyjątek stanowić mogą krótkie, realizowane przez niewielkie jednostki i najczęściej sezonowe połączenia turystyczne np. na Bornholm. O projektach związanych z utworzeniem autostrad morskich mówił przedstawiciel ZMPSiŚ SA A. Baron, który przedstawił dwa projekty autostrad morskich. Projekt połączenia Świnoujście-Ystad, który został już przesłany do zaopiniowania we właściwych ministerstwach w Polsce i Szwecji i po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie przekazany do akceptacji przez Komisję Europejską. Druga idea dotyczy połączenia promowego Świnoujście-Kłajpeda, które może stanowić alternatywę dla tranzytu kołowego przez Polskę dla ładunków pochodzących z rejonu Berlina, Brandenburgii i Europy północno-zachodniej kierowanych do państw położonych po wschodniej części Morza Bałtyckiego. Bardzo ważną częścią konferencji była dyskusja dotycząca prezentowanych zagadnień. Największe kontrowersje wzbudziła sytuacja państw położonych we wschodniej części Morza Bałtyckiego oraz Rosji. Część dyskutantów uważała, że to rosnący i bardzo obiecujący rynek, inni udowadniali, że gospodarka tamtego obszaru powoli, ale systematycznie traci impet, a w Rosji reformy, także te związane z rozwojem transportu, przebiegają zbyt wolno. Zwracano uwagę, że coraz ważniejszym graczem na rynku bałtyckim staje się Litwa, a po zachodniej części Bałtyku wiodącą rolę odgrywają Niemcy. Nowy sprzęt na drobnicy Sprywatyzowana niedawno szczecińska spółka Drobnica-Port Szczecin zaczyna inwestować. Pierwszym zakupem były dwa reachstackery firmy Linde. Nowy sprzęt może układać kontenery do wysokości 6 warstw dla kontenerów 8 6 o ciężarze 35 t oraz do 5 warstw dla kontenerów 9 6 o ciężarze 45 t. Dzięki nim Drobnica będzie w stanie przeładować kontenerów na godzinę w relacji plac-statek, a to wpłynie na skrócenie czasu obsługi statków i innych środków transportu. Dziś DPS dysponuje pięcioma pojazdami tego typu, każdy o udźwigu 45 ton. Nowe serwisy liniowe ze Świnoujścia Holenderski armator Spliethoff zdecydował się na uruchomienie z portu w Świno ujściu dwóch serwisów liniowych: Caribbean Service do portów Morza Karaib skiego, wschodniego wybrzeża Ameryki Środkowej i północnego wybrzeża Ameryki Południowej oraz America Service do portów wschodniego wybrzeża USA i Zatoki Meksykańskiej. Linie obsługują nowoczesne uniwersalne drobnicowce o ładowniach typu box shape z dużymi lukami do 36 m wyposażone we własne urządzenia przeładunkowe. Statki zawijać będą do Świnoujścia z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Agentem linii jest Transfennica Polska sp. z o.o. 16 Wprowadzenie Wydarzenia

17 Prezentacja portów i firm z naszego regionu we Wrocławiu Dnia w hotelu Radisson SAS we Wrocławiu z udziałem 60 gości odbyła się prezentacja pokazująca możliwości naszych portów pt. Porty w Szczecinie i Świnoujściu brama na świat Dolnego Śląska. Prezentacja została zorganizowana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Łoś. Celem spotkania była promocja portów w Szczecinie i Świnoujściu, a w szczególności przedstawienie nowoczesnych rozwiązań logistyczno-transportowych dla obsługi ładunków z rejonu Dolnego Śląska przez nasze porty. Województwo dolnośląskie od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój gospodarczy, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie inwestycji znanych światowych i europejskich firm, które właśnie w tym regionie znalazły lokalizację dla swoich fabryk i zakładów. Do nich właśnie skierowana jest oferta logistyczna portów w Szczecinie i Świnoujściu, proponująca drogę transportową przez porty ujścia Odry dla obsługi ładunków pochodzących z zakładów produkcyjnych Dolnego Śląska. Niestety, wiele firm korzysta obecnie z o wiele dłuższej i droższej drogi transportowej przez porty niemieckie. Podczas prezentacji przedstawiciele portów i spółek eksploatacyjnych zachęcali potencjalnych klientów do działań inwestycyjnych w naszych portach, w których oferujemy atrakcyjne warunki długoletniej dzierżawy terenów i pomoc podczas całego procesu inwestycyjnego. Przedstawione zostały prezentacje trzech firm: ZMPSiŚ SA pt. Pozycja portów w Szczecinie i Świnoujściu dla obsługi potrzeb transportowych Dolnego Śląska, Odratrans SA pt. Rzeka Odra ważny łącznik logistyczny Dolnego Śląska, szanse i zagrożenia oraz C. Hartwig Szczecin pt. Możliwości wykorzystania potencjału portów ujścia Odry w operacjach logistycznych. Następnie krótko przedstawiając specyfikę swoich firm głos zabrali obecni na sali przedstawiciele firm prowadzących działalność eksploatacyjną w rejonie ZMPSiŚ SA., Fast Terminals Sp. z o.o., Baltic Forwarding Company Sp. z o.o. oraz Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. Porty w Szczecinie i Świnoujściu to najbliższe porty morskie dla Dolnego Śląska. Ich geograficzne położenie jest niezwykle korzystne, gdyż usytuowane są na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię z południową częścią Polski, a także ze środkową i południową Europą oraz na najkrótszej drodze morskiej łączącej kraje wschodniej części Bałtyku z Niemcami i Europą Zachodnią. Zachodniopomorski Klaster Morski W ramach projektu InMor-Innowacyjność i Współpraca Siłą Gospodarki Morskiej Regionu, odbyła się konferencja podsumowująca cykl spotkań dotyczących powstania Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego jako instrumentu zwiększenia konkurencyjności gospodarki morskiej naszego regionu. W trakcie konferencji przedstawiono wyniki konsultacji problematyki utworzenia klastra z kluczowymi firmami branży morskiej z naszego regionu. Została też zaprezentowana lista podmiotów, które zgłosiły swój akces do klastra. 17 Wprowadzenie Wydarzenia

18 Integracja z Unią Europejską Opis materiałów powstałych w projektach rozwojowo badawczych prowadzonych w roku 2007 z udziałem ZMPSiŚ SA Pomijanie portów w Szczecinie i Świnoujściu w opracowaniach planistycznych i rozwojowych przygotowywanych przez różne podmioty unijne było skutkiem m. in. braku możliwości lobbowania naszych interesów w przedsięwzięciach unijnych i udziału w pracach ponad-granicznych grup partnerskich. zdecydowanej większości przypadków oba porty postrzegane były jedynie jako punkty na mapie, bez jakiegokolwiek odniesienia do istniejących lub powstających szlaków transportowych. Bezpośrednio za tym podążał brak dostępu do unijnych funduszy inwestycyjnych. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się w momencie gdy ZMPSiŚ SA aktywnie włączył się do prac projektów europejskich. Obecnie, będąc partnerem w rozmaitych przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych, ZMPSiŚ SA ma wpływ na tematykę i zakres prowadzonych prac analitycznych, planistycznych i promocyjnych. Wśród wielu możliwości, jakie stwarza to Zarządowi Portów, chcemy wyliczyć: możliwość pozyskania cennych informacji o partnerach, na co dzień nierzadko naszych konkurentach, zlecanie interesujących firmę opracowań z 75% ulgą, korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych partnerów rynku usług okołotransportowych, nawiązywanie dobrych stosunków z, być może, przyszłymi kooperantami, bezkosztowe promowanie naszych portów, ich obecnych i potencjalnych, połączeń transportowych oraz oferowanych usług. Dzięki temu znajdujemy się bliżej potencjalnych klientów oraz partnerów handlowych, którzy nie tylko nie muszą szukać informacji o nas, ale informacja ta jest im przekazywana niezależnie od ich aktualnego zainteresowania. Działanie takie modyfikuje, a nierzadko nawet generuje zapotrzebowanie rynku. Korzyścią dla naszych portów będzie w efekcie wzrost obrotów drobnicą oraz kontenerami, co zrekompensuje spadek przeładunków towarów masowych. Nasze uczestnictwo w opisanych poniżej projektach spowodowane zostało zainteresowaniem poprzedniegozarządu firmy konkretnymi zagadnieniami: rozwojem transportu intermodalnego: włączeniem naszych portów w nowo powstające łańcuchy logistyczne i usługi transportowe, promocją portów Szczecin i Świnoujście jako ogniw w środkowoeuropejskim korytarzu transportowym, wykorzystaniem potencjału leżącego w świadczeniu usług generujących wartość dodaną w porcie, m.in. w świetle inwestycji ZCL, zapewnieniem alternatywy dla spadających obrotów towarami masowymi (węgiel, ruda), uruchomieniem nowych linii promowych, integracją portów z otoczeniem gospodarczym i naukowym, nawiązaniem bliższej współpracy z partnerami z szeroko rozumianej branży morskiej i transportowej (klastry), ograniczeniem negatywnego wpływu działalności portowej na środowisko. Zagadnienia, którymi w ramach prac projektów szczególnie zainteresowany jest ZMPSiŚ SA, odpowiadają celom i kierunkom działania wytyczonym w Strategii Rozwoju Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 18 Wprowadzenie Integracja z Unią Europejską

19 Rezultaty prac, w tym materiały powstające w różnych projektach (raporty, statystyki, analizy, plany rozwojowe, itp.) wzajemnie uzupełniają się. Materiały wypracowane w projektach mogą posłużyć nam jako jedno z narzędzi planowania strategicznego oraz niezwykle aktywne i skuteczne narzędzie marketingu nic o nas bez nas. Bez naszego udziału w projektach, bez naszych uwag do powstających opracowań, bez przekonywania partnerów o konieczności umieszczenia w materiałach informacji o naszych portach, Szczecin i Świnoujście ponownie byłyby pomijane ze względu na marginalne znaczenie. Adriatic Baltic Landbridge Projekt jest dofinansowany w 75% z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES; czas trwania projektu to 1,5 roku (lipiec 2006 czerwiec 2007). Wysokość budżetu: 2,5 mln EUR. Projekt skupia się na badaniach dotyczących trzech korytarzy transportowych w osi północ południe Europy: Włochy/Słowenia Rostock, Szczecin/Świnoujście i Gdańsk/Gdynia. W roku 2007 partnerzy projektu, w tym Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, na podstawie wcześniej zebranych materiałów dot. obecnych potoków ładunkowych w osi północ południe przygotowali i przeprowadzili projekt pilotażowy : badanie warunków uruchomienia intermodalnego połączenia Adriatyk Bałtyk, umożliwiającego przeniesienie części ładunków z dróg na środki transportu bardziej przyjazne środowisku. Wypracowane także zostały scenariusze oraz wskazówki dla rozwoju transportu do roku Celem strategicznym projektu jest wykazanie, że multimodalne połączenia lądowe pomiędzy północnym wybrzeżem Adriatyku a południowym rejonem Bałtyku, z wykorzystaniem portów z tych regionów, są najkrótszą i najbardziej uzasadnioną ekonomicznie drogą dla ładunków zdążających z południa do Północnej Europy, a szczególnie Skandynawii. Partnerzy projektu: Region Wenecja, Włochy Partner Wiodący projektu Net Engineering Spa (Inżynier Sieci), Włochy Koordynator projektu AMRIE (Europejskie Stowarzyszenie Morskich Regionalnych Podmiotów), Włochy Zarząd Portu w Wenecji, Włochy Inicjatywa Środkowo-Europejska Sekretariat Projektów Europejskich, Włochy Ministerstwo Transportu, Austria Uniwersytet w Ljubljanie, Katedra Transportu i Studiów Morskich, Słowenia City Plan Ltd, Czechy Centrum Studiów Systemów Transportowych CSST S.p.A. Koleje Czeskie a.s. Region Południowej Bohemii, Czechy Region Centralnej Bohemii, Czechy Instytut Morski, Gdańsk Ministerstwo Infrastruktury, Polska Województwo Pomorskie Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 19 Wprowadzenie Integracja z Unią Europejską

20 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Sekretariat CETC/Środkowo-Europejskiego Korytarza Transportowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej SMAB Gdynia Port w Rostoku Telepark GmbH, Niemcy Europrojekty Ruchu Drogowego Usługi Inżynieryjne EPV-GIV Ltd., Niemcy Bałtyckie Forum Energii, Niemcy Stowarzyszenie Rozwoju Przestrzennego, Miejskiego i Mieszkalnego, Niemcy Rezultaty projektu Adriatic-Baltic Landbridge w roku 2007 PAKIET ROBOCZY I Analizy transportowe 2006, 2010, 2020 raporty zbiorcze dla ruchu kolejowego, drogowego oraz portów. PAKIET ROBOCZY II Analizy logistyczne 2006, 2010, 2020 analiza obecnych potrzeb i wymogów użytkowników ruchu obszaru Adriatyk - Bałtyk, tendencje rozwojowe, rekomendacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych. PAKIET ROBOCZY III Planowanie przestrzenne 2006, 2010, 2020 opis polityki rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, hipotezy rozwoju regionalnego krajów partnerów projektu. PAKIET ROBOCZY IV Powiązania instytucjonalne i ich rozwój spotkanie w ramach Forum Rozwoju Przestrzennego Spatial Development Forum, konsultacje z zainteresowanymi rozwojem korytarzy N S spoza obszaru projektu Extra CADSES Consultation (Dania, Szwecja, Norwegia), spotkanie Rady Doradców Wysokiego Szczebla High Level Advisory Board, projekty pilotażowe: raporty z 5 badań, prowadzonych przez porty partnerów projektu, dotyczących możliwości uruchomienia nowych usług transportowych w każdym z korytarzy północ-południe. Opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego, profil instytucjonalny współpracy w obszarze Adriatyk - Bałtyk: sytuacja obecna i wskazania na przyszłość. PAKIET ROBOCZY V Ocena zintegrowanych scenariuszy multi-sektorowych, mapy rozwoju przestrzennego przygotowanie poszczególnych scenariuszy transportowych (kolej, drogi, porty) na lata 2010 i 2020, charakterystyka koniecznych ulepszeń połączeń Adriatyk - Bałtyk na lata 2010 i 2020 (wskazanie odcinków, których rozwój jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania całych korytarzy), przygotowanie map tematycznych (kolej, drogi, porty) na lata 2006, 2010 i 2020, mapy rozwoju korytarzy. Po zakończeniu projektu jego wyniki zostaną przedstawione krajowym oraz europejskim instytucjom decyzyjnym i służyć będą jako narzędzie planistyczne dla rozwoju transportu, a także dla budowania planów rozwoju regionalnego. Dodatkowo partnerzy projektu z regionu Zachodniopomorskiego, tj. Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście SA, promują ideę utworzenia CETC Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, co ma przynieść wymierne korzyści całemu regionowi, wszystkim jego firmom i mieszkańcom. 20 Wprowadzenie Integracja z Unią Europejską

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus.

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus. Space for your logo, a photograph etc. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Jan Roga www.viaregiaplus.eu Szlak Via Regia Via

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Położenie Tahoma bliskość Skandynawii bliskość Europy Zachodniej bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego położenie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE WĘZEŁ LOGISTYCZNY DLA WYMIANY HANDLOWEJ CHIN Z EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ

PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE WĘZEŁ LOGISTYCZNY DLA WYMIANY HANDLOWEJ CHIN Z EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE WĘZEŁ LOGISTYCZNY DLA WYMIANY HANDLOWEJ CHIN Z EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ Szanghaj 23.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Port Szczecin-Świnoujście Port dla

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) (Dz. U. z 2012 r., poz....)

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Paostwo Samorząd Biznes współpraca na rzecz gospodarki morskiej

Paostwo Samorząd Biznes współpraca na rzecz gospodarki morskiej Paostwo Samorząd Biznes współpraca na rzecz gospodarki morskiej Szukajmy tego co nas łączy Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Czerwiec, 2014 Ostatnie 25 lat w Szczecinie Lata 90` - brak świadomości

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Prezentacja Firma Zarząd i dyrekcja Rada Nadzorcza

Spis treści. Spis treści. Prezentacja Firma Zarząd i dyrekcja Rada Nadzorcza Raport roczny 2006 Spis treści Spis treści Prezentacja Firma Zarząd i dyrekcja Rada Nadzorcza Wprowadzenie Charakterystyka Prywatyzacja Zatrudnienie Wydarzenia Integracja z Unią Europejską Inwestycje Ochrona

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP)

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy

Bardziej szczegółowo

SoNorA - South-North Axis

SoNorA - South-North Axis - South-North Axis Usprawnianie Usług i Infrastruktury Transportowej Południe - Północ przez Europę Środkową Cele Projektu stolica miasto Wspomaganie Regionów w rozwoju dostępności DROGI uŝytkowane planowane

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Konferencja Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN( TEN-T) ) dla gospodarki i społecze eczeństwa Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Możliwości i Potrzeby Rozszerzenia Korytarza

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Branża: transport wodny, turystyka, ochrona środowiska Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry to inicjatywa przedsiębiorców, samorządów

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost

Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost Maciej K. Król Prezes Zarządu spółki Lotnisko Zielona Góra / Babimost Spółka z o.o. 1. Port Lotniczy Zielona Góra Atuty Lokalizacja Geograficzna

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA I Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej Toruń, 18 września 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji

Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ PARTNERSTWA SMART PORT & CITY dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański e.czermanski@gmail.com KONSORCJUM

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl.

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl. FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl Łódź 2015 1 Spis treści: Przedmiot informacji ofertowej 3 Informacje o oferencie 3

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPE PROGRAMME

CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME Priorytet 2.2. Rozwój multimodalnej współpracy w dziedzinie logistyki Tytuł projektu: Międzynarodowa poprawa logistyki z uŝyciem modelu Cloud Computing i innowacyjnych modeli współpracy

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo