odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii pojazdu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii pojazdu"

Transkrypt

1 Kancelaria Przyjazna Przedsiębiorcom odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii pojazdu adwokatwtransporcie.pl JZP Kancelaria Adwokacka Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula Zugaj i Partnerzy sp.p. Katowice 2015

2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W PRZYPADKU AWARII POJAZDU NA GRUNCIE KONWENCJI CMR Data w kalendarzu niewątpliwe wskazuje, że mamy zimę. Gdyby nie odkryta przypadkiem w ubiegłym roku pasja narciarska zapewne chodziłabym wściekła i marudna, ale na szczęście zbliżająca się perspektywa wyjazdu na narty pozwala mi na spoglądanie łaskawszym okiem na panujące za oknem warunki atmosferyczne. Oczywiście miło jest pisać ciepło o zimie, gdy siedzi się w ciepłym szlafroczku popijając kawkę i podziwiając aurę za oknem (aktualnie deszcz i wiatr), a zupełnie inaczej, gdy jest się wystawionym na kąsające szpony zimny, na przykład w sytuacji gdy przewożąc jakiś ładunek utkniemy w trasie w związku z awarią pojazdu. Współczuję kierowcy, który marznąc na zewnątrz próbuje ustalić, co się stało, jednocześnie wisząc na telefonie i dyskutując z szefem, spedytorem, klientem, warsztatem i z kim tam jeszcze można rozmawiać Nie wiem dlaczego, ale w mojej praktyce zawodowej najwięcej awarii samochodów i różnej maści zdarzeń drogowych moi klienci mają bądź w zimie bądź w lecie. Mój klient, właściciel warsztatu samochodowego potwierdza, że dla niego to tez zawsze okres zwiększonej pracy Zastanawiające, moje autko tłucze się o ścianę w garażu niezależnie od pory roku Może gdyby wystawić je poza garaż zminimalizowałabym ilość razy, kiedy wjeżdża w różnego rodzaju ściany, urywa lusterka o słupy i wyczynia inne głupoty (dzisiaj zauważyłam ślady tynku na podłodze garażu co oznacza, że moje auto i ściana miały jakąs małą sprzeczkę ) Ale ad rem Miało być o odpowiedzialności przewoźnika w przypadku awarii pojazdu, a jest o moim niesfornym aucie. Czy awaria pojazdu zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności? Niejednokrotnie pisałam już, i wielokrotnie powtarzam to moim klientom zarówno w udzielanych poradach jak i w trakcie szkoleń, iż zakres odpowiedzialności przewoźnika na gruncie Konwencji CMR został ukształtowany z jednej strony bardzo rygorystycznie, gdyż nie opiera się na zasadzie winy lecz na zasadzie ryzyka, z drugiej strony Konwencja CMR określa w sposób precyzyjny za jakie okoliczności odpowiedzialność ponosi przewoźnik i w jakiej wysokości. Dla przypomnienia, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 Konwencji CMR przewoźnik ponosi adwokatwtransporcie.pl strona 2 adwokatwtransporcie.pl strona 3

3 odpowiedzialność względem osoby uprawnionej za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Jednocześnie, może on zwolnić się z odpowiedzialności w przypadku wykazania, iż zaistniała jedna z tzw. Okoliczności egzoneracyjnych wskazanych przepisami art. 17 ust. 2 i ust. 4 Konwencji. Wielokrotnie zdarzało mi się, iż moi klienci, kontaktowali się ze mną z prośbą o wsparcie (pisząc to zdanie zaśmiałam się pod nosem, bo wyobraziłam sobie siebie jadącą z jedynym posiadanym śrubokrętem na akcję naprawy TIRa), gdy w czasie wykonywania przewozu lub niejednokrotnie przed przystąpieniem do wykonywania przewozu nastąpiła awaria pojazdu, którym wykonywany był przewóz i natychmiast pojawiło się pytanie, o to w jaki sposób powinni postępować. Niejednokrotnie pojawiało się również pytanie, czy jeżeli pojazd się zepsuł, w przypadku na przykład opóźnienia w dostawie bądź uszkodzenia przewożonych towarów będą mogli powoływać się na awarię pojazdu jako przesłankę egzoneracyjną. Kilkakrotnie jako podstawę zwolnienia z odpowiedzialności wskazywano art. 17 ust. 2 CMR zgodnie z którymi przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, jeżeli nienależyte wykonanie zobowiązania zawężone do stanów opisanych powyżej nastąpiło na skutek okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Czy awaria pojazdu jest okolicznością której przewoźnik nie mógł uniknąć i której następstwom nie mógł zapobiec? Bazując na wiedzy i doświadczeniu życiowym możemy powiedzieć, iż w większości sytuacji pojazdy psują się z nikomu nieznanych powodów i z reguły pomimo dochowania aktów należytej staranności przez właściciela uwielbiają psuć się wtedy kiedy nie powinny. Każdy logicznie myślący człowiek w sytuacji gdy nic nie zapowiadało awarii powiedziałby, iż jest to okoliczność nie do przewidzenia Może można by w ten sposób próbować zwolnić się z odpowiedzialności w przypadku nienależytego wykonania umowy, lecz nie jest to możliwe na gruncie umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów uregulowanej Konwencją CMR. Nie jest to możliwe, gdyż przepis art. 17 ust. 3 w zasadzie wyłącza możliwość powoływania się przez przewoźnika na awarię pojazdu jako przesłankę zwalniającą go z odpowiedzialności. Zgodnie z powołanym przepisem przewoźnik nie może powoływać się dla zwolnienia się od odpowiedzialności ani na wady pojazdu, którym się posługuje dla wykonania przewozu, ani na winę osoby lub pracowników osoby, u której pojazd wynajął ( w wersji angielskiej: The carrier shall not be relieved of liability by reason of the defective condition of the vehicle used by him in order to perform the carriage, or by reason of the wrongful act or neglect of the person from whom he may have hired the vehicle or of the agents or servants of the latter). Co więc oznacza powyższe dla przewoźnika? Powołana przeze mnie regulacja oznacza, że Konwencja CMR wskazuje wprost, iż jakiekolwiek wady własne, a więc wynikające z samego pojazdu, nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Nawet jeżeli pojazd jest przeglądany przy każdym zjeździe do bazy, odbywają się terminowo wszystkie przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne i techniczne, a pomimo tego w czasie wykonywania przewozu dojdzie do awarii pojazdu a w następstwie tego do zaginięcia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w dostawie, pomimo tego, że przewoźnik dołożył należytej staranności w dbałości o pojazd, którym przewóz był wykonywany będzie on ponosił odpowiedzialność względem osoby uprawnionej za nienależyte wykonanie przewozu na gruncie Konwencji CMR. Co więcej, nawet jeżeli awaria pojazdu nastąpi na skutek winy osoby trzeciej, u której pojazd wynajął (lub jej pracowników), będzie również ponosił odpowiedzialność jeżeli przewożony towar zostanie uszkodzony, zagubiony lub nastąpi opóźnienie w dostawie. Jeżeli więc przykładowo, pojazd zostanie wynajęty i jego stan techniczny przez zaniedbania właściciela będzie mocno wątpliwy, nie próbuj drogi przewoźniku w postępowaniu sądowym wytoczonym przez nadawcę lub odbiorcę wykazywać, że wynajmujący oddał Ci pojazd wadliwy, a Ty nie miałeś możliwości sprawdzenia, czy pojazd dojedzie. adwokatwtransporcie.pl strona 4 adwokatwtransporcie.pl strona 5

4 Wszelkie tego typu próby niestety spalą na panewce, a wyrok sądu pozbawi Cię złudzeń, co do możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności za korzystanie niesprawnego pojazdu, na skutek działania osoby trzeciej? AWARIA POJAZDU A OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE Czy zawsze przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy przewozu jeżeli będzie ono następstwem awarii pojazdu? Tak jak napisałam powyżej, co do zasady tak, ale pamiętajmy, że przepis art. 17 ust. 3 stanowi o wadach własnych pojazdu, co pozwala na uznanie, że jeżeli nienależyte wykonanie umowy przewozu jest następstwem awarii pojazdu spowodowanej przyczyną zewnętrzną przewoźnik może na tej podstawie zwolnić się z odpowiedzialności. W mojej ocenie, podstawą do zwolnienia się z odpowiedzialności będzie wina osoby uprawnionej (na przykład to nadawca spedytor udostępnia przewoźnikowi wadliwą naczepę) lub przyczyną awarii pojazdu będzie manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy(art. 17 ust. 4 pkt c Konwencji CMR), wtedy przewoźnik może korzystać z dobrodziejstw okoliczności egzoneracyjnych i wywodzić, iż nie ponosi on odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy przewozu. Warto również pamiętać, iż sądy europejskie dopuszczają możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności w przypadku wystrzału opony (wszakże jest to pogląd mocno krytykowany przez polską doktrynę). Według mnie, okolicznością w oparciu o którą można by próbować zwolnić się z odpowiedzialności mogłaby być awaria pojazdu będąca skutkiem wypadku samochodowego, o ile przewoźnik byłby w stanie wykazać, iż kolizja drogowa wpisuje się w krąg okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec ( o czym napiszę szerzej w jednym z kolejnych wpisów). Reasumując, najczęściej awaria samochodu jako wyłączna przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania nie będzie dostateczna podstawa do zwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności, jednakże jeżeli będą miały miejsce jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne warto pokusić się o ich analizę i podjęcie ewentualnych działań obronnych. adwokatwtransporcie.pl strona 6 adwokatwtransporcie.pl strona 7

5 W ostatnim moim wpisie, pisałam, iż co do zasady przewoźnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia lub zagubienia towarów lub opóźnienia w dostawie jeżeli będą one skutkiem awarii pojazdu. W dzisiejszym wpisie chciałam skupić się na najczęstszych sytuacjach, w których awaria pojazdu może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą przewoźnika. Nie zawsze bowiem automatycznie awaria pojazdu będzie skutkowała uszkodzeniem lub zagubieniem towarów, najczęściej awaria pojazdu będzie wiązała się z różnego rodzaju opóźnieniami w wykonywaniu umowy przewozu. Odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie Jak wiesz, na gruncie Konwencji CMR z opóźnieniem w dostawie mamy do czynienia wtedy, gdy zostanie przekroczony ustalony przez strony termin dostawy. Może więc zdarzyć się tak, iż w przypadku awarii pojazdu nie będziesz w stanie dotrzeć z przesyłką na czas. Najczęściej zdajesz sobie sprawę, iż opóźnienie ponieważ musisz czekać na naprawę pojazdu, dzień, dwa, trzy Jak postąpić w sytuacji, gdy wiesz, że nie dasz rady dojechać na rozładunek. Po pierwsze powinieneś ustalić zakres swojej odpowiedzialności i w zależności od tego podjąć stosowne działania zaradcze. Pamiętaj, iż zgodnie z Konwencją CMR w przypadku opóźnienia w dostawie ponosisz odpowiedzialność za poniesioną szkodę, jednakże do wysokości jednokrotności przewoźnego lub do wysokości kwoty zadeklarowanej w przypadku deklaracji specjalnego interesu w dostawie. Liczysz? Nie ma deklaracji specjalnego interesu, dodatkowy pojazd kosztuje x, naprawa y, a moje odszkodowanie to z. Co tam, spóźnię się trzy dni, niech najpierw naprawią auto, szkoda jeszcze dokładać do interesu, spóźnię się trzy dni, nic nie zarobię, ale nie będę ponosił kosztów dodatkowego pojazdu. Dzwonisz do odbiorcy, że się spóźnisz trzy dni. Dostajesz pismo od odbiorcy z całą litanią szkód, która może zostać poniesiona jeżeli nie stawisz się niezwłocznie na rozładunek Bezradnie rozkładasz ręce moja kasa, nie będę jeszcze dokładał Poczekaj Najfajniej ma Twój kierowca, który trzy dni szusuje po alpejskich stokach w czasie, w którym auto się naprawia Naprawiony samochód podstawia się na rozładunek trzy dni po terminie. Tydzień później otrzymujesz kilkumilionową kalkulację szkody ze wskazaniem, że przez Twoje niedbalstwo powstała szkoda w zakładzie odbiorcy, bo przez trzy dni nie pracował czekając na Ciebie, dodatkowo zostajesz obciążony tysiącem innych kosztów związanych z poniesioną szkodą Szybko wystawiasz fakturę, następnie zgodnie z zasadami sztuki składasz oświadczenie o potrąceniu. Ku Twojemu zdziwieniu zostajesz pozwany o różnicę pomiędzy przewoźnym a poniesioną przez odbiorcę szkodą. Z treści pozwu dowiadujesz się, że podstawą Twojej odpowiedzialności jest art. 29 ust. 1 Konwencji CMR zgodnie z którym przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień niniejszego rozdziału, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu, jeżeli szkoda powstała wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego niedbalstwa, które według prawa obowiązującego w miejscu prowadzenia sprawy sądowej uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem. Nie chcę tutaj wdawać się w szeroką interpretację tego przepisu (coś muszę zostawić na inne wpisy), jednakże celem wyjaśnienia. W opisywanej przeze mnie historii odbiorca korzysta z rozszerzenia odpowiedzialności przewoźnika w związku z zawinionym nienależytym wykonaniem umowy przewozu. O ile sama awaria samochodu nie jest działaniem zawinionym i odpowiedzialność z jej tytułu oparta jest o zasadę ryzyka, o tyle niepodjęcie żadnych działań przez przewoźnika zmierzających do zminimalizowania szkody odbiorcy może stanowić podstawę do wyłączenia korzystnych dla przewoźnika ograniczeń jego odpowiedzialności i uprawniać odbiorcę do dochodzenia szkody w pełnej wysokości. Co więc powinien zrobić nasz przewoźnik? Niewątpliwie nasz przewoźnik w pierwszym rzędzie powinien powiadomić nadawcę i odbiorcę o istniejącej przeszkodzie w przewozie, oczekiwać ich instrukcji a w przypadku ich braku podjąć adwokatwtransporcie.pl strona 8 adwokatwtransporcie.pl strona 9

6 działania zmierzające do minimalizacji szkody. Niewątpliwe najgorszą rzeczą jaką przewoźnik może zrobić to akceptacja zaistniałego stanu rzeczy. Być może nie poniesie dodatkowych kosztów, ale w przyszłości może spotkać go duże rozczarowanie związane z ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą względem odbiorcy. AWARIA POJAZDU A NIEPODSTAWIENIE SIĘ NA ZAŁADUNEK TOWARU adwokatwtransporcie.pl strona 10 adwokatwtransporcie.pl strona 11

7 O skutkach niepodstawienia się na załadunek już kiedyś pisałam (z wpisem możesz zapoznać się tutaj). Dla przypomnienia, niepodstawienie się pod załadunek nie jest przejawem nienależytego wykonania umowy, gdyż ze strony przewoźnika w ogóle nie dochodzi do wykonania umowy. Jeżeli więc przewoźnik nie podstawia się pod załadunek w ogóle nie przystępuje do wykonania umowy, a nadawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy lub też może w dalszym ciągu żądać wykonania umowy i w przypadku jej nienależytego wykonania domagać się odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Zasadnicza różnica polega na tym, że Konwencja CMR ogranicza odpowiedzialność przewoźnika tylko do wskazanych w niej przypadków nienależytego wykonania umowy, nie obejmuje natomiast przypadków niewykonania umowy, co oznacza, że jeżeli nadawca poniesie szkodę na skutek niepodstawienia się przewoźnika na załadunek uprawniony jest do dochodzenia jej w pełnej wysokości. W związku z brakiem informacji od Krystyny zaradny Marek ustalił, że poprzez tą samą giełdę Krystyna zleciła transport innemu przewoźnikowi. Spokojny o los ładunku Marek rozpoczął poszukiwania transportu dla siebie. Ku jego zdziwieniu wkrótce potem otrzymał żądanie od Krystyny zapłaty ,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami, które to żądanie zostało oparte przez Krystynę o zapisy zlecenia transportowego, zgodnie z którym zleceniobiorca odpowiada wobec zleceniodawcy i jego klientów za wszystkie szkody powstałe w związku z przewozem towaru od chwili załadunku do chwili rozładunku, w szczególności w związku z nieprawidłowym wypełnienie lub zgubieniem dokumentów, opóźnieniem w załadunku, rozładunku lub dostarczeniem towaru, całkowitym lub częściowym zaginięciem przedmiotowego towaru lub jego uszkodzeniem. Niewywiązanie się z warunków zlecenia, a w szczególności opóźnienie lub niepodstawienie pojazdu pod załadunek lub rozładunek będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 2500 euro. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. Teoria jedno a praktyka drugie Sprawa trafiła do sądu. W poszukiwaniu jakiegoś ciekawego orzeczenia celem zilustrowania opisywanej przeze mnie historii trafiłam na ciekawe orzeczenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 1 Zostało ono wydane na tle takiej oto historii. Przewoźnik, nazwijmy go panem Markiem przyjął za pośrednictwem giełdy transportowej zlecenie wykonania przewozu dla nadawcy, nazwijmy ją Panią Krystyną, z Niemiec do Polski. Marek i Krystyna ustalili frach na 850 euro. W dniu, w którym miał podstawić się pod załadunek zepsuł mu się samochód, więc niezwłocznie poinformował Panią Krystynę, że może stawić się dzień później wieczorem. Pan Marek i Krystyna ustalili, że będą szukać auta zastępczego. Gdy Pan Marek znalazł auto zastępcze próbował powiadomić o tym fakcie Krystynę przez komunikator giełdy, niestety Krystyna nie odpowiadała na jego wiadomości zawierające pytanie czy akceptuje samochód zastępczy czy też poczeka do wieczora, gdy on będzie miał naprawiony swój pojazd. 1 z treścią orzeczenia możesz zapoznać się tutaj Sąd oddalił w całości powództwo wskazując na następujące okoliczności. Po pierwsze, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niepodstawienia się pod załadunek jest sprzeczne z art. 41 Konwencji CMR, gdyż zastrzeżenie kary umownej znosi obowiązek wykazania szkody przez nadawcę, do której wykazania byłaby zobowiązana gdyby kara umowna nie została zastrzeżona (zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji. Ponadto stwierdzono, że brak jest w takiej sytuacji możliwość zasądzenia odszkodowania Pani Krystynie do wysokości frachtu, ponieważ Krystyna nie wykazała szkody. Następnie sąd stwierdził, że konieczne jest zbadanie przesłanek odpowiedzialności Pana Marka względem Pani Krystyny w oparciu o przepis art. 17 Konwencji CMR, wskazując choć konwencja posługuje się tylko pojęciem opóźnienie dostawy, powyższe przepisy mają w pełni zastosowanie w zakresie podstawienia pod załadunek. Na koniec sąd stwierdził, że brak zawinienia po stronie Pana Marka w oparciu o art. 17 Konwencji adwokatwtransporcie.pl strona 12 adwokatwtransporcie.pl strona 13

8 CMR w całości zwalnia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Pani Krystyny I widzisz Chciałabym przyklasnąć temu orzeczeniu, bo co do zasady zgadzam się z tym, że Marek nie powinien płacić Krystynie i o ile zgadzam się z rozstrzygnięciem sądu, to już nie z uzasadnieniem. Wiesz dlaczego? Pan Marek zapewne broniłby się w oparciu o całą gamę orzeczeń wskazujących na konieczność zaistnienia winy po jego stronie nawet w przypadku zastrzeżenia kary umownej oraz powoływałby się na brak szkody po stronie Krystyny i jej ewidentne przyczynienie się do jej powstania poprzez brak kontaktu z Panem Markiem. Rozstrzygnięcie zapewne byłoby takie same, jednakże nie byłoby mojego zdziwienia, gdy czytałam treść orzeczenia oraz zapewne nie byłoby tego wpisu. Po pierwsze, w mojej ocenie sąd wrzucając do jednej kategorii niepodstawienie się pod załadunek z opóźnieniem w dostawie zrobił niestety kardynalny błąd. Niepodstawienie się pod załadunek = niewykonanie umowy = pełna odpowiedzialność odszkodowawcza = brak stosowania Konwencji CMR do ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika. Opóźnienie w dostawie = nienależyte wykonanie umowy = odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie CMR = obowiązek udowodnienia szkody = ograniczenie odpowiedzialności do jednokrotności przewoźnego. Czy gdyby sąd nie dokonał błędnego zastosowania przepisów Konwencji CMR sprawa mogłaby zakończyć się inaczej? Z pewnością Pani Krystyna powinna uwypuklić fakt, iż była uprawniona do nałożenia kary umownej na przewoźnika zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania przez przewoźnika, gdyż ograniczenia odpowiedzialności wynikające z Konwencji CMR zastrzeżone zostały na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika, natomiast w przypadku niewykonania zobowiązania stosuje się zasady odpowiedzialności kontraktowej. Dodatkowo Pani Krystyna musiałaby wykazywać, iż zastrzeżenie kary umownej nie wymaga wykazywania przez osobę uprawnioną do jej dochodzenia wysokości szkody ani też winy przewoźnika. adwokatwtransporcie.pl strona 14 adwokatwtransporcie.pl strona 15

9 O NAS O Autorze ADWOKAT JOANNA JAROSZ-ZUGAJ O MNIE Zostawszy w 2010 roku adwokatem nie musiałam długo szukać mojej zawodowej drogi, gdyż od kiedy mam styczność z prawem zawsze wiedziałam, iż najlepiej odnajduję się w obsłudze prawnej firm. Moją prawdziwą pasją zawodową jest prawo przewozowe, a datująca się od samego początku mojej zawodowej drogi przygoda z branżą TSL pozwala mi na stałe pogłębianie mojej wiedzy o aspektach prawnych i biznesowych transportu, spedycji i logistyki. Od września 2012 roku prowadzę bloga: Adwokat w Transporcie, który jest moją prawdziwą pasją i miejscem, gdzie prawo spotyka się z praktyką. DOŚWIADCZENIE - już w czasie studiów i aplikacji adwokackiej wspierałam mojego patrona w obsłudze prawnej firm transportowych - od 2010 roku już jako adwokat wspieram obsługę prawną jednej z większych firm logistycznych w południowej Polsce - stale pomagam firmom transportowych w ich działalności - świadczę doraźną pomoc prawną dla firm transportowych (najczęściech w zakresie dochodzenia roszczeń i likwidacji szkód) adwokatwtransporcie.pl strona 16 adwokatwtransporcie.pl strona 17

10 Nasze mocne strony Jesteśmy stale aktywni w zakresie popularyzacji prawa przewozowego JESTEŚMY KANCELARIA ADWOKACKĄ Działamy w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Adwokaturze, posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i z racji wykonywanego zawodu adwokata związani jestesmy tajemnicą adwokacką oraz obowiązkiem ochrony interesów naszych Klientów POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W OBSŁUDZE FIRM Z BRANŻY TSL Od samego początku działalności naszej Kancelarii postawiliśmy na stałe wzmacnianie naszej praktyki TSL dążąc do jak największej specjalizacji w zakresie świadczenia usług prawnych dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych STAŁE POSZERZANIE WIEDZY Uważamy, że kluczem do świadczenia kompleksowej i fachowej pomocy prawnej jest stałe poszerzanie wiedzy w dziedzinach specjalizacji Kancelarii, Dążymy do tego, by na bieżąco wspierać naszych Klientów w kluczowych obszarach ich działalności i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i doświadczenie OBSŁUGA PRAWNA 24H NA DOBĘ Wyznajemy zasadę, iż dobry sen przychodzi wtedy, gdy wszystkie sprawy naszych Klientow zostały załatwione, dlatego dązymy do terminowego i skutecznego rozwiązanywania Twoich problemów bez zbędnej zwłoki ODLEGŁOŚĆ NIE MA ZNACZENIA W dobie nieograniczonego dostępu do internetu miejsce działalności naszych Klientów przestało byc ograniczeniem dla świadczenia pomocy prawnej Naszym Klientom pomagamy zarówno za pośrednictwem mediów elektronicznych jak również w razie potrzeby w siedzibach ich firm, nawet tych znacznie oddalonych od Katowic PUBLIKACJE W PRASIE BRANŻOWEJ Uzasadnienie Sądu Najwyższego nie porządkuje sytuacji Truck & Business Polska Analiza Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie ryczałtu za nocleg Moment Zapłaty Truck & Business Artykuł dotyczący orzeczenia WSA w Warszawie w sprawie viatoll WYDARZENIA BRANŻOWE Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce Wykład: Umowa z firmą spedycyjną czy z bezpośrednim przewoźnikiem? Transport Manager Meeting, Gdańsk Prelekcja: Zasady egzekwowania i karania za odbieranie tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki na terenie Belgii i Francji SZKOLENIA Szkolenie zamknięte: Windykacja należności w transporcie Szkolenie otwarte: Prawne aspekty przewozu towarów koleją Szkolenie zamknięte: Prawo przewozowe i Konwencja CMR w drogowym przewozie towarów KOMENTARZE EKSPERCKIE dni na rozstrzygnięcie sporu GazetaPrawna.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Dziennik Gazeta Prawna Kiedy trzeba zapłacić kierowcy za nocleg w kabinie? GazetaPrawna.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Dziennik Gazeta Prawna Transport między młotem a kowadłem: Ryczałt za noclegi zniszczy przewoźników? GazetaPrawna.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Dziennik Gazeta Prawna Sąd Najwyższy staje w obronie polskich kierowców. Firmy transportowe boją się fali roszczeń Forsal.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Forsal.Pl adwokatwtransporcie.pl strona 18 adwokatwtransporcie.pl strona 19

11 DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu KONTAKT JZP KANCELARIA ADWOKACKA JAROSZ-ZUGAJ, ZIAJA ul. 1 maja 18/4, Katowice tel: PISULA, ZUGAJ I PARTNERZY SP.P. ADWOKAT JOANNA JAROSZ - ZUGAJ tel: OSOBA DO KONTAKTU BĘDZIEMY ZASZCZYCENI MOGĄC ZAPREZENTOWAĆ NASZĄ KANCELARIĘ ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWEM W CZASIE OSOBISTEGO SPOTKANIA W SIEDZIBIE PAŃSTWA FIRMY adwokatwtransporcie.pl strona 20

12 Twój Bezpieczny Port

Czy polskich przewoźników może dotyczyć nowa ustawa o płacy minimalnej w Niemczech?

Czy polskich przewoźników może dotyczyć nowa ustawa o płacy minimalnej w Niemczech? Czy polskich przewoźników może dotyczyć nowa ustawa o płacy minimalnej w Niemczech? 2 Czy polskich przewoźników może dotyczyć nowa ustawa o płacy minimalnej w Niemczech? To pytanie początkiem grudnia zadał

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Konwencja CMR. przesłanie dokumentów przewozowych, w tym listu przewozowego CMR.

Konwencja CMR. przesłanie dokumentów przewozowych, w tym listu przewozowego CMR. Konwencja CMR kara umowna za nieterminowe przesłanie dokumentów przewozowych, w tym listu przewozowego CMR. O Autorze Nazywam się Joanna Jarosz - Zugaj. Od 2010 roku jestem adwokatem. W moim życiu zarwno

Bardziej szczegółowo

Kara umowna za podebranie klienta Klauzule o zakazie konkurencji w umowach ze spedytorami

Kara umowna za podebranie klienta Klauzule o zakazie konkurencji w umowach ze spedytorami Kara umowna za podebranie klienta Klauzule o zakazie konkurencji w umowach ze spedytorami Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody Kancelaria Prawna Iuridica Proces reklamacji i protokół szkody Tematyka prelekcji Odpowiedzial ność przewoźnika Procedura reklamacji i protokół szkody Korzyści Jak postępować w przypadku uszkodzenia ładunku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015 Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne PROJEKT WYZWANIE ROZWIĄZANIE Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy www.brudkiewicz-suchecka.pl

Bardziej szczegółowo

Kary umowne w transporcie

Kary umowne w transporcie Kary umowne w transporcie PIT/CIT Przewoźnicy obciążani są przez kontrahentów dodatkowymi kwotami w związku z nieterminową dostawą, uszkodzeniem czy też kradzieżą ładunku. Przedsiębiorcy mają wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza R.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

1. Odpowiedzialność cywilna spedytora w praktyce, czyli za co odpowiada a za co nie odpowiada spedytor

1. Odpowiedzialność cywilna spedytora w praktyce, czyli za co odpowiada a za co nie odpowiada spedytor Kiedy spedytor jest spedytorem a kiedy jest przewoźnikiem? Zainteresowanie spedytorów poruszaną w moich artykułach problematyką przerosła moje oczekiwanie. Sygnały napływające od spedytorów zmotywowały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego ő 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe I. Istota transportu i przewozu II. Rodzaje prawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą Wzór Załącznik Nr 6 do siwz Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez: Pana Mirosława Walaska Wójta Gminy Michałów, przy kontrasygnacie Pani Haliny Głombińskiej Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki SPEDYCJA - Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja

Bardziej szczegółowo

Kary umowne w zamówieniach publicznych - element dyscyplinujący czy poprawa budżetu inwestycji? 27-28 listopada 2014 r.

Kary umowne w zamówieniach publicznych - element dyscyplinujący czy poprawa budżetu inwestycji? 27-28 listopada 2014 r. w zamówieniach publicznych - element dyscyplinujący czy poprawa budżetu inwestycji? 27-28 listopada 2014 r. PROJEKT WYZWANIE ROZWIĄZANIE Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy www.brudkiewicz-suchecka.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Konwencja CMR jako podstawa prawna umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów

Część pierwsza Konwencja CMR jako podstawa prawna umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów Spis treści: Wstęp Część pierwsza Konwencja CMR jako podstawa prawna umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów Rozdział 1 Konwencja CMR - historia, ogólna charakterystyka, miejsce w systemie prawa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Powtórka z poprzednich zajęć Forma pisemna przewidziana dla celów dowodowych a forma pisemna pod rygorem nieważności

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Wymogi prawne Praktyka transportowa Konsekwencje procesowe List przewozowy jest szczegółowo uregulowany w przepisach prawa Wymogi prawne Co musi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące wzoru umowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY. Zasada domniemania umowy przewozu

KODEKS CYWILNY. Zasada domniemania umowy przewozu KODEKS CYWILNY Art. 794..K.C Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS I. ZAKRES ZOBOWIĄZYWANIA Niniejsze Ogólne Warunki Świadczeni Usług Spedycyjnych i Transportowych ( Ogólne Warunki Spedycji

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

RYZYKO UBEZPIECZAJĄCEGO I JEGO ASEKURACJA ORAZ ZAKRES STOSOWANIA OFERTY

RYZYKO UBEZPIECZAJĄCEGO I JEGO ASEKURACJA ORAZ ZAKRES STOSOWANIA OFERTY RYZYKO UBEZPIECZAJĄCEGO I JEGO ASEKURACJA ORAZ ZAKRES STOSOWANIA OFERTY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ROZSZERZONEJ O ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku Sprawa: odpowiedź na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego na remont pomieszczeń sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG Załącznik 3. Umowa projekt Zawarta w dniu. 2010 roku pomiędzy: ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, kod pocztowy 30-150 Kraków, posiadającą nr

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r. SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ks. Warcisława I 20/4 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH wydanie 2 z dn. 12. października 2016 r. 1. Realizacja usług transportowych

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZZP IW

U M O W A nr ZZP IW U M O W A nr ZZP.272...2015.IW Zawarta w dniu..2015r. pomiędzy Gminą Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek reprezentowaną przez Jana Labusa - Burmistrza Ozimka zwanego dalej Zamawiającym a: reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Umowa. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego nr 8/2016,

Umowa. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego nr 8/2016, Zawarta w dniu... Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego nr 8/2016, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski

Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski Prezentacja wygłoszona 9 kwietnia 2011 r. Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Zadatek i zaliczka czy jest jakaś różnica? Zadatek i zaliczka czy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przewoźnik, czy już spedytor?

Jeszcze przewoźnik, czy już spedytor? 36 PRAWO Transport manager Przewoźnik umowny Jeszcze przewoźnik, czy już spedytor? Z punktu widzenia odpowiedzialności, nie ma znaczenia, czy przewoźnik występuje w charakterze przewoźnika umownego, czy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ).

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ). DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy.

Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy. Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8675/7976 Cena netto 770,00 zł Cena brutto 947,10 zł Cena netto za godzinę 110,00 zł Cena brutto za godzinę 135,30

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny certyfikator bezpieczna transakcja

Bezpieczny certyfikator bezpieczna transakcja W najbliższym czasie w ramach nowelizacji do ustawy Prawo budowlane rząd wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie ochrony cywilnej dla osób sporządzających certyfikaty energetyczne. Czy jednak proponowane OC

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Kara umowna pozwala uzyskać szybkie odszkodowanie

Kara umowna pozwala uzyskać szybkie odszkodowanie Kara umowna pozwala uzyskać szybkie odszkodowanie Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care; Kinga Kiniorska, radca prawny 18.03.2012. Kara umowna zapisana w umowach z kontrahentami nie może być zbyt wygórowana,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt 1 UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt W dniu... 2016 r. w Pleszewie, pomiędzy : Starostwem Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, reprezentowanym przez : 1.Macieja Wasielewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Część pierwsza Prawo

Wykaz skrótów. Część pierwsza Prawo Wykaz skrótów Część pierwsza Prawo Rozdział I. Umowa przewozu a umowa spedycji 1. Uwagi wstępne 2. Przewóz, spedycja, logistyka 3. Umowa przewozu 4. Umowa spedycji 5. Podsumowanie Rozdział II. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie,

zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, UMOWA NR (PROJEKT) zakup i dostawa materiałów biurowych dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ Nr

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZNOŚCI. 2 [ Przedmiot Umowy ]

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZNOŚCI. 2 [ Przedmiot Umowy ] UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZNOŚCI zawarta w Kaliszu, w dniu (zwana dalej Umową ), pomiędzy : 1. Spedycja i Transport Acropol Sp. z o.o. Sp. K.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami 3 grudnia 2014 r. 30 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks cywilny. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

PRZEWÓZ I SPEDYCJA ZAWIERANIE UMÓW ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ REKLAMACYJNYCH

PRZEWÓZ I SPEDYCJA ZAWIERANIE UMÓW ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ REKLAMACYJNYCH Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu ZAWIERANIA UMÓW ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ REKLAMACYJNYCH prowadzanego przez adw. Łukasza Świderka. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2012r.

Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2012r. Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2012r. Preambuła Zważywszy, że: spółka Leader Logistic Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo