odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii pojazdu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii pojazdu"

Transkrypt

1 Kancelaria Przyjazna Przedsiębiorcom odpowiedzialność przewoźnika w przypadku awarii pojazdu adwokatwtransporcie.pl JZP Kancelaria Adwokacka Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula Zugaj i Partnerzy sp.p. Katowice 2015

2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W PRZYPADKU AWARII POJAZDU NA GRUNCIE KONWENCJI CMR Data w kalendarzu niewątpliwe wskazuje, że mamy zimę. Gdyby nie odkryta przypadkiem w ubiegłym roku pasja narciarska zapewne chodziłabym wściekła i marudna, ale na szczęście zbliżająca się perspektywa wyjazdu na narty pozwala mi na spoglądanie łaskawszym okiem na panujące za oknem warunki atmosferyczne. Oczywiście miło jest pisać ciepło o zimie, gdy siedzi się w ciepłym szlafroczku popijając kawkę i podziwiając aurę za oknem (aktualnie deszcz i wiatr), a zupełnie inaczej, gdy jest się wystawionym na kąsające szpony zimny, na przykład w sytuacji gdy przewożąc jakiś ładunek utkniemy w trasie w związku z awarią pojazdu. Współczuję kierowcy, który marznąc na zewnątrz próbuje ustalić, co się stało, jednocześnie wisząc na telefonie i dyskutując z szefem, spedytorem, klientem, warsztatem i z kim tam jeszcze można rozmawiać Nie wiem dlaczego, ale w mojej praktyce zawodowej najwięcej awarii samochodów i różnej maści zdarzeń drogowych moi klienci mają bądź w zimie bądź w lecie. Mój klient, właściciel warsztatu samochodowego potwierdza, że dla niego to tez zawsze okres zwiększonej pracy Zastanawiające, moje autko tłucze się o ścianę w garażu niezależnie od pory roku Może gdyby wystawić je poza garaż zminimalizowałabym ilość razy, kiedy wjeżdża w różnego rodzaju ściany, urywa lusterka o słupy i wyczynia inne głupoty (dzisiaj zauważyłam ślady tynku na podłodze garażu co oznacza, że moje auto i ściana miały jakąs małą sprzeczkę ) Ale ad rem Miało być o odpowiedzialności przewoźnika w przypadku awarii pojazdu, a jest o moim niesfornym aucie. Czy awaria pojazdu zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności? Niejednokrotnie pisałam już, i wielokrotnie powtarzam to moim klientom zarówno w udzielanych poradach jak i w trakcie szkoleń, iż zakres odpowiedzialności przewoźnika na gruncie Konwencji CMR został ukształtowany z jednej strony bardzo rygorystycznie, gdyż nie opiera się na zasadzie winy lecz na zasadzie ryzyka, z drugiej strony Konwencja CMR określa w sposób precyzyjny za jakie okoliczności odpowiedzialność ponosi przewoźnik i w jakiej wysokości. Dla przypomnienia, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 Konwencji CMR przewoźnik ponosi adwokatwtransporcie.pl strona 2 adwokatwtransporcie.pl strona 3

3 odpowiedzialność względem osoby uprawnionej za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Jednocześnie, może on zwolnić się z odpowiedzialności w przypadku wykazania, iż zaistniała jedna z tzw. Okoliczności egzoneracyjnych wskazanych przepisami art. 17 ust. 2 i ust. 4 Konwencji. Wielokrotnie zdarzało mi się, iż moi klienci, kontaktowali się ze mną z prośbą o wsparcie (pisząc to zdanie zaśmiałam się pod nosem, bo wyobraziłam sobie siebie jadącą z jedynym posiadanym śrubokrętem na akcję naprawy TIRa), gdy w czasie wykonywania przewozu lub niejednokrotnie przed przystąpieniem do wykonywania przewozu nastąpiła awaria pojazdu, którym wykonywany był przewóz i natychmiast pojawiło się pytanie, o to w jaki sposób powinni postępować. Niejednokrotnie pojawiało się również pytanie, czy jeżeli pojazd się zepsuł, w przypadku na przykład opóźnienia w dostawie bądź uszkodzenia przewożonych towarów będą mogli powoływać się na awarię pojazdu jako przesłankę egzoneracyjną. Kilkakrotnie jako podstawę zwolnienia z odpowiedzialności wskazywano art. 17 ust. 2 CMR zgodnie z którymi przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, jeżeli nienależyte wykonanie zobowiązania zawężone do stanów opisanych powyżej nastąpiło na skutek okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Czy awaria pojazdu jest okolicznością której przewoźnik nie mógł uniknąć i której następstwom nie mógł zapobiec? Bazując na wiedzy i doświadczeniu życiowym możemy powiedzieć, iż w większości sytuacji pojazdy psują się z nikomu nieznanych powodów i z reguły pomimo dochowania aktów należytej staranności przez właściciela uwielbiają psuć się wtedy kiedy nie powinny. Każdy logicznie myślący człowiek w sytuacji gdy nic nie zapowiadało awarii powiedziałby, iż jest to okoliczność nie do przewidzenia Może można by w ten sposób próbować zwolnić się z odpowiedzialności w przypadku nienależytego wykonania umowy, lecz nie jest to możliwe na gruncie umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów uregulowanej Konwencją CMR. Nie jest to możliwe, gdyż przepis art. 17 ust. 3 w zasadzie wyłącza możliwość powoływania się przez przewoźnika na awarię pojazdu jako przesłankę zwalniającą go z odpowiedzialności. Zgodnie z powołanym przepisem przewoźnik nie może powoływać się dla zwolnienia się od odpowiedzialności ani na wady pojazdu, którym się posługuje dla wykonania przewozu, ani na winę osoby lub pracowników osoby, u której pojazd wynajął ( w wersji angielskiej: The carrier shall not be relieved of liability by reason of the defective condition of the vehicle used by him in order to perform the carriage, or by reason of the wrongful act or neglect of the person from whom he may have hired the vehicle or of the agents or servants of the latter). Co więc oznacza powyższe dla przewoźnika? Powołana przeze mnie regulacja oznacza, że Konwencja CMR wskazuje wprost, iż jakiekolwiek wady własne, a więc wynikające z samego pojazdu, nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Nawet jeżeli pojazd jest przeglądany przy każdym zjeździe do bazy, odbywają się terminowo wszystkie przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne i techniczne, a pomimo tego w czasie wykonywania przewozu dojdzie do awarii pojazdu a w następstwie tego do zaginięcia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w dostawie, pomimo tego, że przewoźnik dołożył należytej staranności w dbałości o pojazd, którym przewóz był wykonywany będzie on ponosił odpowiedzialność względem osoby uprawnionej za nienależyte wykonanie przewozu na gruncie Konwencji CMR. Co więcej, nawet jeżeli awaria pojazdu nastąpi na skutek winy osoby trzeciej, u której pojazd wynajął (lub jej pracowników), będzie również ponosił odpowiedzialność jeżeli przewożony towar zostanie uszkodzony, zagubiony lub nastąpi opóźnienie w dostawie. Jeżeli więc przykładowo, pojazd zostanie wynajęty i jego stan techniczny przez zaniedbania właściciela będzie mocno wątpliwy, nie próbuj drogi przewoźniku w postępowaniu sądowym wytoczonym przez nadawcę lub odbiorcę wykazywać, że wynajmujący oddał Ci pojazd wadliwy, a Ty nie miałeś możliwości sprawdzenia, czy pojazd dojedzie. adwokatwtransporcie.pl strona 4 adwokatwtransporcie.pl strona 5

4 Wszelkie tego typu próby niestety spalą na panewce, a wyrok sądu pozbawi Cię złudzeń, co do możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności za korzystanie niesprawnego pojazdu, na skutek działania osoby trzeciej? AWARIA POJAZDU A OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE Czy zawsze przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy przewozu jeżeli będzie ono następstwem awarii pojazdu? Tak jak napisałam powyżej, co do zasady tak, ale pamiętajmy, że przepis art. 17 ust. 3 stanowi o wadach własnych pojazdu, co pozwala na uznanie, że jeżeli nienależyte wykonanie umowy przewozu jest następstwem awarii pojazdu spowodowanej przyczyną zewnętrzną przewoźnik może na tej podstawie zwolnić się z odpowiedzialności. W mojej ocenie, podstawą do zwolnienia się z odpowiedzialności będzie wina osoby uprawnionej (na przykład to nadawca spedytor udostępnia przewoźnikowi wadliwą naczepę) lub przyczyną awarii pojazdu będzie manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy(art. 17 ust. 4 pkt c Konwencji CMR), wtedy przewoźnik może korzystać z dobrodziejstw okoliczności egzoneracyjnych i wywodzić, iż nie ponosi on odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy przewozu. Warto również pamiętać, iż sądy europejskie dopuszczają możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności w przypadku wystrzału opony (wszakże jest to pogląd mocno krytykowany przez polską doktrynę). Według mnie, okolicznością w oparciu o którą można by próbować zwolnić się z odpowiedzialności mogłaby być awaria pojazdu będąca skutkiem wypadku samochodowego, o ile przewoźnik byłby w stanie wykazać, iż kolizja drogowa wpisuje się w krąg okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec ( o czym napiszę szerzej w jednym z kolejnych wpisów). Reasumując, najczęściej awaria samochodu jako wyłączna przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania nie będzie dostateczna podstawa do zwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności, jednakże jeżeli będą miały miejsce jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne warto pokusić się o ich analizę i podjęcie ewentualnych działań obronnych. adwokatwtransporcie.pl strona 6 adwokatwtransporcie.pl strona 7

5 W ostatnim moim wpisie, pisałam, iż co do zasady przewoźnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia lub zagubienia towarów lub opóźnienia w dostawie jeżeli będą one skutkiem awarii pojazdu. W dzisiejszym wpisie chciałam skupić się na najczęstszych sytuacjach, w których awaria pojazdu może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą przewoźnika. Nie zawsze bowiem automatycznie awaria pojazdu będzie skutkowała uszkodzeniem lub zagubieniem towarów, najczęściej awaria pojazdu będzie wiązała się z różnego rodzaju opóźnieniami w wykonywaniu umowy przewozu. Odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie Jak wiesz, na gruncie Konwencji CMR z opóźnieniem w dostawie mamy do czynienia wtedy, gdy zostanie przekroczony ustalony przez strony termin dostawy. Może więc zdarzyć się tak, iż w przypadku awarii pojazdu nie będziesz w stanie dotrzeć z przesyłką na czas. Najczęściej zdajesz sobie sprawę, iż opóźnienie ponieważ musisz czekać na naprawę pojazdu, dzień, dwa, trzy Jak postąpić w sytuacji, gdy wiesz, że nie dasz rady dojechać na rozładunek. Po pierwsze powinieneś ustalić zakres swojej odpowiedzialności i w zależności od tego podjąć stosowne działania zaradcze. Pamiętaj, iż zgodnie z Konwencją CMR w przypadku opóźnienia w dostawie ponosisz odpowiedzialność za poniesioną szkodę, jednakże do wysokości jednokrotności przewoźnego lub do wysokości kwoty zadeklarowanej w przypadku deklaracji specjalnego interesu w dostawie. Liczysz? Nie ma deklaracji specjalnego interesu, dodatkowy pojazd kosztuje x, naprawa y, a moje odszkodowanie to z. Co tam, spóźnię się trzy dni, niech najpierw naprawią auto, szkoda jeszcze dokładać do interesu, spóźnię się trzy dni, nic nie zarobię, ale nie będę ponosił kosztów dodatkowego pojazdu. Dzwonisz do odbiorcy, że się spóźnisz trzy dni. Dostajesz pismo od odbiorcy z całą litanią szkód, która może zostać poniesiona jeżeli nie stawisz się niezwłocznie na rozładunek Bezradnie rozkładasz ręce moja kasa, nie będę jeszcze dokładał Poczekaj Najfajniej ma Twój kierowca, który trzy dni szusuje po alpejskich stokach w czasie, w którym auto się naprawia Naprawiony samochód podstawia się na rozładunek trzy dni po terminie. Tydzień później otrzymujesz kilkumilionową kalkulację szkody ze wskazaniem, że przez Twoje niedbalstwo powstała szkoda w zakładzie odbiorcy, bo przez trzy dni nie pracował czekając na Ciebie, dodatkowo zostajesz obciążony tysiącem innych kosztów związanych z poniesioną szkodą Szybko wystawiasz fakturę, następnie zgodnie z zasadami sztuki składasz oświadczenie o potrąceniu. Ku Twojemu zdziwieniu zostajesz pozwany o różnicę pomiędzy przewoźnym a poniesioną przez odbiorcę szkodą. Z treści pozwu dowiadujesz się, że podstawą Twojej odpowiedzialności jest art. 29 ust. 1 Konwencji CMR zgodnie z którym przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień niniejszego rozdziału, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu, jeżeli szkoda powstała wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego niedbalstwa, które według prawa obowiązującego w miejscu prowadzenia sprawy sądowej uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem. Nie chcę tutaj wdawać się w szeroką interpretację tego przepisu (coś muszę zostawić na inne wpisy), jednakże celem wyjaśnienia. W opisywanej przeze mnie historii odbiorca korzysta z rozszerzenia odpowiedzialności przewoźnika w związku z zawinionym nienależytym wykonaniem umowy przewozu. O ile sama awaria samochodu nie jest działaniem zawinionym i odpowiedzialność z jej tytułu oparta jest o zasadę ryzyka, o tyle niepodjęcie żadnych działań przez przewoźnika zmierzających do zminimalizowania szkody odbiorcy może stanowić podstawę do wyłączenia korzystnych dla przewoźnika ograniczeń jego odpowiedzialności i uprawniać odbiorcę do dochodzenia szkody w pełnej wysokości. Co więc powinien zrobić nasz przewoźnik? Niewątpliwie nasz przewoźnik w pierwszym rzędzie powinien powiadomić nadawcę i odbiorcę o istniejącej przeszkodzie w przewozie, oczekiwać ich instrukcji a w przypadku ich braku podjąć adwokatwtransporcie.pl strona 8 adwokatwtransporcie.pl strona 9

6 działania zmierzające do minimalizacji szkody. Niewątpliwe najgorszą rzeczą jaką przewoźnik może zrobić to akceptacja zaistniałego stanu rzeczy. Być może nie poniesie dodatkowych kosztów, ale w przyszłości może spotkać go duże rozczarowanie związane z ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą względem odbiorcy. AWARIA POJAZDU A NIEPODSTAWIENIE SIĘ NA ZAŁADUNEK TOWARU adwokatwtransporcie.pl strona 10 adwokatwtransporcie.pl strona 11

7 O skutkach niepodstawienia się na załadunek już kiedyś pisałam (z wpisem możesz zapoznać się tutaj). Dla przypomnienia, niepodstawienie się pod załadunek nie jest przejawem nienależytego wykonania umowy, gdyż ze strony przewoźnika w ogóle nie dochodzi do wykonania umowy. Jeżeli więc przewoźnik nie podstawia się pod załadunek w ogóle nie przystępuje do wykonania umowy, a nadawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy lub też może w dalszym ciągu żądać wykonania umowy i w przypadku jej nienależytego wykonania domagać się odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Zasadnicza różnica polega na tym, że Konwencja CMR ogranicza odpowiedzialność przewoźnika tylko do wskazanych w niej przypadków nienależytego wykonania umowy, nie obejmuje natomiast przypadków niewykonania umowy, co oznacza, że jeżeli nadawca poniesie szkodę na skutek niepodstawienia się przewoźnika na załadunek uprawniony jest do dochodzenia jej w pełnej wysokości. W związku z brakiem informacji od Krystyny zaradny Marek ustalił, że poprzez tą samą giełdę Krystyna zleciła transport innemu przewoźnikowi. Spokojny o los ładunku Marek rozpoczął poszukiwania transportu dla siebie. Ku jego zdziwieniu wkrótce potem otrzymał żądanie od Krystyny zapłaty ,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami, które to żądanie zostało oparte przez Krystynę o zapisy zlecenia transportowego, zgodnie z którym zleceniobiorca odpowiada wobec zleceniodawcy i jego klientów za wszystkie szkody powstałe w związku z przewozem towaru od chwili załadunku do chwili rozładunku, w szczególności w związku z nieprawidłowym wypełnienie lub zgubieniem dokumentów, opóźnieniem w załadunku, rozładunku lub dostarczeniem towaru, całkowitym lub częściowym zaginięciem przedmiotowego towaru lub jego uszkodzeniem. Niewywiązanie się z warunków zlecenia, a w szczególności opóźnienie lub niepodstawienie pojazdu pod załadunek lub rozładunek będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 2500 euro. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. Teoria jedno a praktyka drugie Sprawa trafiła do sądu. W poszukiwaniu jakiegoś ciekawego orzeczenia celem zilustrowania opisywanej przeze mnie historii trafiłam na ciekawe orzeczenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 1 Zostało ono wydane na tle takiej oto historii. Przewoźnik, nazwijmy go panem Markiem przyjął za pośrednictwem giełdy transportowej zlecenie wykonania przewozu dla nadawcy, nazwijmy ją Panią Krystyną, z Niemiec do Polski. Marek i Krystyna ustalili frach na 850 euro. W dniu, w którym miał podstawić się pod załadunek zepsuł mu się samochód, więc niezwłocznie poinformował Panią Krystynę, że może stawić się dzień później wieczorem. Pan Marek i Krystyna ustalili, że będą szukać auta zastępczego. Gdy Pan Marek znalazł auto zastępcze próbował powiadomić o tym fakcie Krystynę przez komunikator giełdy, niestety Krystyna nie odpowiadała na jego wiadomości zawierające pytanie czy akceptuje samochód zastępczy czy też poczeka do wieczora, gdy on będzie miał naprawiony swój pojazd. 1 z treścią orzeczenia możesz zapoznać się tutaj Sąd oddalił w całości powództwo wskazując na następujące okoliczności. Po pierwsze, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niepodstawienia się pod załadunek jest sprzeczne z art. 41 Konwencji CMR, gdyż zastrzeżenie kary umownej znosi obowiązek wykazania szkody przez nadawcę, do której wykazania byłaby zobowiązana gdyby kara umowna nie została zastrzeżona (zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji. Ponadto stwierdzono, że brak jest w takiej sytuacji możliwość zasądzenia odszkodowania Pani Krystynie do wysokości frachtu, ponieważ Krystyna nie wykazała szkody. Następnie sąd stwierdził, że konieczne jest zbadanie przesłanek odpowiedzialności Pana Marka względem Pani Krystyny w oparciu o przepis art. 17 Konwencji CMR, wskazując choć konwencja posługuje się tylko pojęciem opóźnienie dostawy, powyższe przepisy mają w pełni zastosowanie w zakresie podstawienia pod załadunek. Na koniec sąd stwierdził, że brak zawinienia po stronie Pana Marka w oparciu o art. 17 Konwencji adwokatwtransporcie.pl strona 12 adwokatwtransporcie.pl strona 13

8 CMR w całości zwalnia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Pani Krystyny I widzisz Chciałabym przyklasnąć temu orzeczeniu, bo co do zasady zgadzam się z tym, że Marek nie powinien płacić Krystynie i o ile zgadzam się z rozstrzygnięciem sądu, to już nie z uzasadnieniem. Wiesz dlaczego? Pan Marek zapewne broniłby się w oparciu o całą gamę orzeczeń wskazujących na konieczność zaistnienia winy po jego stronie nawet w przypadku zastrzeżenia kary umownej oraz powoływałby się na brak szkody po stronie Krystyny i jej ewidentne przyczynienie się do jej powstania poprzez brak kontaktu z Panem Markiem. Rozstrzygnięcie zapewne byłoby takie same, jednakże nie byłoby mojego zdziwienia, gdy czytałam treść orzeczenia oraz zapewne nie byłoby tego wpisu. Po pierwsze, w mojej ocenie sąd wrzucając do jednej kategorii niepodstawienie się pod załadunek z opóźnieniem w dostawie zrobił niestety kardynalny błąd. Niepodstawienie się pod załadunek = niewykonanie umowy = pełna odpowiedzialność odszkodowawcza = brak stosowania Konwencji CMR do ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika. Opóźnienie w dostawie = nienależyte wykonanie umowy = odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie CMR = obowiązek udowodnienia szkody = ograniczenie odpowiedzialności do jednokrotności przewoźnego. Czy gdyby sąd nie dokonał błędnego zastosowania przepisów Konwencji CMR sprawa mogłaby zakończyć się inaczej? Z pewnością Pani Krystyna powinna uwypuklić fakt, iż była uprawniona do nałożenia kary umownej na przewoźnika zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania przez przewoźnika, gdyż ograniczenia odpowiedzialności wynikające z Konwencji CMR zastrzeżone zostały na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika, natomiast w przypadku niewykonania zobowiązania stosuje się zasady odpowiedzialności kontraktowej. Dodatkowo Pani Krystyna musiałaby wykazywać, iż zastrzeżenie kary umownej nie wymaga wykazywania przez osobę uprawnioną do jej dochodzenia wysokości szkody ani też winy przewoźnika. adwokatwtransporcie.pl strona 14 adwokatwtransporcie.pl strona 15

9 O NAS O Autorze ADWOKAT JOANNA JAROSZ-ZUGAJ O MNIE Zostawszy w 2010 roku adwokatem nie musiałam długo szukać mojej zawodowej drogi, gdyż od kiedy mam styczność z prawem zawsze wiedziałam, iż najlepiej odnajduję się w obsłudze prawnej firm. Moją prawdziwą pasją zawodową jest prawo przewozowe, a datująca się od samego początku mojej zawodowej drogi przygoda z branżą TSL pozwala mi na stałe pogłębianie mojej wiedzy o aspektach prawnych i biznesowych transportu, spedycji i logistyki. Od września 2012 roku prowadzę bloga: Adwokat w Transporcie, który jest moją prawdziwą pasją i miejscem, gdzie prawo spotyka się z praktyką. DOŚWIADCZENIE - już w czasie studiów i aplikacji adwokackiej wspierałam mojego patrona w obsłudze prawnej firm transportowych - od 2010 roku już jako adwokat wspieram obsługę prawną jednej z większych firm logistycznych w południowej Polsce - stale pomagam firmom transportowych w ich działalności - świadczę doraźną pomoc prawną dla firm transportowych (najczęściech w zakresie dochodzenia roszczeń i likwidacji szkód) adwokatwtransporcie.pl strona 16 adwokatwtransporcie.pl strona 17

10 Nasze mocne strony Jesteśmy stale aktywni w zakresie popularyzacji prawa przewozowego JESTEŚMY KANCELARIA ADWOKACKĄ Działamy w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Adwokaturze, posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i z racji wykonywanego zawodu adwokata związani jestesmy tajemnicą adwokacką oraz obowiązkiem ochrony interesów naszych Klientów POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W OBSŁUDZE FIRM Z BRANŻY TSL Od samego początku działalności naszej Kancelarii postawiliśmy na stałe wzmacnianie naszej praktyki TSL dążąc do jak największej specjalizacji w zakresie świadczenia usług prawnych dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych STAŁE POSZERZANIE WIEDZY Uważamy, że kluczem do świadczenia kompleksowej i fachowej pomocy prawnej jest stałe poszerzanie wiedzy w dziedzinach specjalizacji Kancelarii, Dążymy do tego, by na bieżąco wspierać naszych Klientów w kluczowych obszarach ich działalności i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i doświadczenie OBSŁUGA PRAWNA 24H NA DOBĘ Wyznajemy zasadę, iż dobry sen przychodzi wtedy, gdy wszystkie sprawy naszych Klientow zostały załatwione, dlatego dązymy do terminowego i skutecznego rozwiązanywania Twoich problemów bez zbędnej zwłoki ODLEGŁOŚĆ NIE MA ZNACZENIA W dobie nieograniczonego dostępu do internetu miejsce działalności naszych Klientów przestało byc ograniczeniem dla świadczenia pomocy prawnej Naszym Klientom pomagamy zarówno za pośrednictwem mediów elektronicznych jak również w razie potrzeby w siedzibach ich firm, nawet tych znacznie oddalonych od Katowic PUBLIKACJE W PRASIE BRANŻOWEJ Uzasadnienie Sądu Najwyższego nie porządkuje sytuacji Truck & Business Polska Analiza Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie ryczałtu za nocleg Moment Zapłaty Truck & Business Artykuł dotyczący orzeczenia WSA w Warszawie w sprawie viatoll WYDARZENIA BRANŻOWE Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce Wykład: Umowa z firmą spedycyjną czy z bezpośrednim przewoźnikiem? Transport Manager Meeting, Gdańsk Prelekcja: Zasady egzekwowania i karania za odbieranie tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki na terenie Belgii i Francji SZKOLENIA Szkolenie zamknięte: Windykacja należności w transporcie Szkolenie otwarte: Prawne aspekty przewozu towarów koleją Szkolenie zamknięte: Prawo przewozowe i Konwencja CMR w drogowym przewozie towarów KOMENTARZE EKSPERCKIE dni na rozstrzygnięcie sporu GazetaPrawna.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Dziennik Gazeta Prawna Kiedy trzeba zapłacić kierowcy za nocleg w kabinie? GazetaPrawna.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Dziennik Gazeta Prawna Transport między młotem a kowadłem: Ryczałt za noclegi zniszczy przewoźników? GazetaPrawna.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Dziennik Gazeta Prawna Sąd Najwyższy staje w obronie polskich kierowców. Firmy transportowe boją się fali roszczeń Forsal.pl Wypowiedź ekspercka na łamach Forsal.Pl adwokatwtransporcie.pl strona 18 adwokatwtransporcie.pl strona 19

11 DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu KONTAKT JZP KANCELARIA ADWOKACKA JAROSZ-ZUGAJ, ZIAJA ul. 1 maja 18/4, Katowice tel: PISULA, ZUGAJ I PARTNERZY SP.P. ADWOKAT JOANNA JAROSZ - ZUGAJ tel: OSOBA DO KONTAKTU BĘDZIEMY ZASZCZYCENI MOGĄC ZAPREZENTOWAĆ NASZĄ KANCELARIĘ ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWEM W CZASIE OSOBISTEGO SPOTKANIA W SIEDZIBIE PAŃSTWA FIRMY adwokatwtransporcie.pl strona 20

12 Twój Bezpieczny Port

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2 t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Marta Janocha Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną Wprowadzenie Dynamiczny rozwój branży turystycznej spowodował,

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999. BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999 luty 2011 NR 117 Cena: 26,25 zł w tym 5% VAT 1 Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki Daniel Więcławski - FST-Management Sp. z o.o. REKOMPENSATA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć!

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Konsumenckie Centrum E-Porad ARTYKUŁ NR 2 Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Usługa telekomunikacyjna polega na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej 1. Oznacza to, że umowami o świadczenie

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 7.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/11 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo