Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013)"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Folder informacyjny studiów podyplomowych. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

2 2 Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi. Studia obejmują szeroki wachlarz zagadnień dot. bezpieczeństwa systemów informacyjnych, przy szczególnym uwzględnieniu biometrii i bezpieczeństwa systemów biometrycznych. W programie studiów znalazły się m.in. najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, informacje o podstawowych technikach biometrycznych (biometria odcisków palców, tęczówki, twarzy, podpisu odręcznego), kryptologii i jej zastosowaniach jak również zagadnienia związane z testowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem (ocena, certyfikacja, Wspólne Kryteria) oraz prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa i biometrii. Program niniejszej edycji wzbogacony został dodatkowo o rozważania dotyczące cyberterroryzmu i kontrwywiadu w kontekście bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Studia prowadzone są przez renomowaną uczelnię techniczną Politechnikę Warszawską. Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wśród wykładowców są nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktycy zajmujący się zawodowo bezpieczeństwem IT. Wykłady wzbogacone będą praktycznymi zajęciami w nowoczesnym laboratorium biometrii, wśród których oprócz zajęć związanych z biometrią planujemy praktyczne warsztaty prezentujące zastosowania kryptologii, gry strategiczne i prace zespołowe związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych. Zajęcia praktyczne stanowią około 25% całkowitego wymiaru godzinowego studiów. Wierzymy, że zaproponowany program jest unikatowy w skali kraju, a oferowana jakość prowadzenia zajęć bardzo wysoka, o czym mogą świadczyć pozytywne oceny jakości zajeć i wykładowców biorących udział w najbliższej edycji. Niniejszy folder ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat studiów, zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań. dr inż. Adam Czajka Kierownik Studiów

3 3 Spis treści 1 O studiach Cel studiów Profil kandydata Organizator Warunki przyjęcia Warunki ukończenia studiów Uczestnictwo w zajęciach Organizacja zajęć Zasady studiowania Ocena edycji 2011/ Program studiów Biometryczne systemy uwierzytelnienia Informacje podstawowe o przedmiocie Zakres tematyczny wykładów Zakres laboratorium (15 godz.) Bezpieczeństwo systemów informatycznych Informacje podstawowe o przedmiocie Zakres tematyczny wykładów Zakres laboratorium (24 godz.) Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych Informacje podstawowe o przedmiocie Zakres tematyczny wykładów Zakres laboratorium (9 godz.) Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa Informacje podstawowe o przedmiocie Zakres tematyczny wykładów Zakres laboratorium (6 godz.) Zarządzanie bezpieczeństwem Informacje podstawowe o przedmiocie Zakres tematyczny wykładów Laboratorium Biometrii 19 4 Prowadzący zajęcia 21 5 Rekrutacja Warunki przyjęcia Zapisy Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia Opłaty Kontakt Sekretariat studiów Kierownik studiów

4 4 1 O studiach 1.1 Cel studiów Studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących biometryczne metody uwierzytelniania tożsamości. Studia zapewniają poznanie: szerokiego wachlarza zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych, takich jak: kontrola dostępu, bezpieczeństwo fizyczne, kryptologia, zasady obsługi incydentów bezpieczeństwa, elementy cyberterroryzmu i cyberwojny, wywiad i kontrwywiad w środowisku systemów informacyjnych, podstawowych zasad działania najpopularniejszych technik biometrycznych, takich jak biometria odcisków palców, tęczówki, twarzy czy podpisu odręcznego, zagadnień związanych z testowaniem bezpieczeństwa, takich jak Wspólne Kryteria (CC), certyfikacja bezpieczeństwa, testowanie systemów biometrycznych, prawnych, etycznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa, oraz zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, takich jak zarządzanie ryzykiem i audyt bezpieczeństwa. 1.2 Profil kandydata Studia skierowane są głównie do menedżerów i kierowników zespołów technicznych odpowiedzialnych za projektowanie bezpiecznych systemów IT, a także dla innych osób zawodowo powiązanych z zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT (np. osób zaangażowanych w sprzedaż produktów i usług związanych z bezpieczeństwem i/lub biometrią). Studia przeznaczone są dla osób mających kontakt profesjonalny z branżą IT, choć niekoniecznie mających formalne wykształcenie w tym kierunku. Od kandydatów oczekujemy ogólnej orientacji w technologiach informatycznych, nie jest natomiast wymagana znajomość szczegółowych zagadnień technicznych. 1.3 Organizator Organizatorem studiów jest Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS), działający na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, od wielu lat zajmujący się kształceniem na kierunku Informatyka. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowoczesnym Laboratorium Biometrii, bogato wyposażonym w urządzenia i oprogramowanie biometryczne, zarówno najnowsze systemy komercyjne jak i systemy prototypowe, konieczne lub pomocne w efektywnym nauczaniu tajników funkcjonowania biometrii. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Programowa, w której skład wchodzi Kierownik Studiów Podyplomowych oraz dwóch nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora, pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej zaangażowanych w prowadzenie zajęć na studiach.

5 Warunki przyjęcia Udział w Studiach brać mogą absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub II stopnia (magisterskie). Przyjęcia realizowane są w kolejności zgłoszeń, po opłaceniu opłaty za pierwszy semestr, do wyczerpania limitu miejsc (48 osób). Minimalna liczba zapisanych konieczna do uruchomienia edycji Studiów to 30 osób Warunki ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów jest 1) zaliczenie wszystkich przedmiotów (w tym zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych i zdanie wszystkich egzaminów) oraz 2) zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie Uczestnictwo w zajęciach Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatach i ćwiczeniach jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć (szczegółowe warunki uczestnictwa przekażą prowadzący poszczególne zajęcia). Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć praktycznych; w takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualny sposób zaliczenia tych zajęć. 1.4 Organizacja zajęć Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19), a niekiedy także w innych budynkach Politechniki Warszawskiej. Pierwsze zajęcia odbędą się w weekend 5-6 października 2013, pozostałe zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć w ramach kolejnych zjazdów. Planowane terminy zjazdów publikujemy na stronie www Studiów, a finalny kalendarz spotkań zatwierdzony zostanie w pierwszych dniach października tuż po zamknięciu rekrutacji. Program studiów obejmuje 222 godziny zajęć i trwa dwa semestry. Zajęcia obejmują 168 godzin wykładów oraz 54 godziny zajęć praktycznych w formie laboratoriów i warsztatów prowadzonych w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych. Uczestnicy powinni dodatkowo zarezerwować sobie około 30 godzin na pracę własną związaną z zadawanymi przez prowadzących projektami do samodzielnego wykonania. 1.5 Zasady studiowania Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, stanowiący załącznik do uchwały Senatu PW nr 371/XLVII/2011 (wersja elektroniczna Regulaminu dostępna jest na stronie www Politechniki Warszawskiej: Regulaminy). 1.6 Ocena edycji 2011/12 Poprzednia edycja Studiów (2011/12) otrzymała bardzo pozytywne oceny zarówno dotyczące sposobu przekazywania wiedzy przez prowadzących, jak i zakresu tematycznego przedmiotów. Poniższe dwa rysunki podsumowują wyniki przeprowadzonej ankietyzacji. Ciesząc się z tak dobrej

6 6 Szczegolowosc tresci Sposob przedstawiania tresci Procent odpowiedzi Procent odpowiedzi zbyt mala w sam raz zbyt duza 0 zbyt techniczny odpowiedni malo techniczny Trudnosc wykladow Trudnosc cwiczen/warsztatow Procent odpowiedzi Procent odpowiedzi za latwe w sam raz za trudne 0 za latwe w sam raz za trudne Rysunek 1: Ocena programu Studiów w edycji 2011/12. Ocena prowadzacych bardzo dobrze (5) dobrze (4) przecietnie (3) zle (2) bardzo zle (1) Nr pytania Rysunek 2: Ocena prowadzących w edycji 2011/12. Treść kolejnych pytań dotyczyła: 1. zawartości merytorycznej zajęć, 2. atrakcyjności prowadzenia zajęć, 3. stosunku prowadzącego do słuchaczy, 4. formalnych aspektów prowadzenia zajęć (jasność kryteriów oceny, punktualność prowadzącego, dostępność materiałów dydaktycznych, itp.), oraz 5. własnego zaangażowania w zajęcia. oceny, postanowiliśmy jednocześnie skupić się na propozycjach zmian, które były pomocne w niezbędnych modyfikacjach programu Studiów oraz sposobu nauczania w bieżącej edycji.

7 7 2 Program studiów Program realizowany jest w ramach pięciu przedmiotów. Poniższa tabela prezentuje wykłady wchodzące w skład każdego przedmiotu, a rozdziały poniżej przybliżają zakres tematyczny wykładów. Wszystkie przedmioty kończą się egzaminem. Przedmiot Wymiar Wykład Wyk. Lab. ECTS Biometryczne systemy uwierzytelnienia Biometria - znaczenie pojęcia 6 Techniki biometryczne 24 9 Od biometrii do systemów biometrycznych 3 Wybrane zastosowania biometrii 3 Bezpieczeństwo biometrii 9 6 Ocena działania systemów biometrycznych 3 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Wstęp do bezpieczeństwa informacji: pojęcia, modele, architektury 3 Kryptologia 9 9 Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych 6 Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne 12 Cyberwojna i cyberterroryzm 6 12 Wywiad i kontrwywiad w środowisku systemów informacyjnych 6 3 Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informatycznego 3 Analiza ryzyka jako podstawa budowy systemu ochrony informacji 12 Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych Testowanie bezpieczeństwa 9 9 Certyfikacja bezpieczeństwa 12 Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych 6 Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa Zagadnienia prawnomaterialne 6 Zagadnienia proceduralne 6 Informatyka śledcza 3 6 Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne 3 Zarządzanie bezpieczeństwem 18 7 System zarządzania bezpieczeństwem informacji 6 Zabezpieczenia systemów teleinformatycznych 9 Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 3 Łącznie: Biometryczne systemy uwierzytelnienia Informacje podstawowe o przedmiocie Kod przedmiotu: BIO Wymiar godzinowy: 48 godz. wykładu, 15 godz. zajęć laboratoryjnych, 18 pkt. ECTS Forma zaliczenia: Egzamin Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat biometrycznego rozpoznawania tożsamości oraz możliwości wykorzystania biometrii w bezpiecznej implementacji efektywnych systemów uwierzytelnienia tożsamości. Przedyskutowane będą zarówno nadzieje jak i obawy związane z zastosowaniem biometrycznych technik identyfikacji i weryfikacji tożsamości, a także związane z tym problemy natury etnicznej, kulturowej czy religijnej. Omówione zostaną zarówno techniki biometryczne o implementacjach rynkowych jak i techniki dopiero rozwijające się. Omówione będą aspekty przechowywania i bezpiecznej wymiany danych biometrycznych (rezygnacja z centralnych baz danych biometrycznych, zastosowanie kart mikroprocesorowych, dynamiczne

8 8 kodowanie informacji biometrycznej) oraz metody testowania żywotności w biometrii. Wykład wzbogacony będzie przez zajęcia w Laboratorium Biometrii, w którym dostępny jest współczesny sprzęt biometryczny wraz z niezbędnymi narzędziami programistycznymi, co umożliwia samodzielną realizację wybranych metod biometrycznych Zakres tematyczny wykładów BIO-W1: Biometria znaczenia pojęcia (6 godz.) Krótka historia biometrii. Wymagane własności cech biometrycznych, penetracja genetyczna. Charakterystyki biometryczne, wykorzystanie cech fizjologicznych oraz cech zachowania. BIO-W2: Techniki biometryczne (24 godz.) Biometria odcisków palców. Krótka historia wykorzystania linii papilarnych w rozpoznawaniu tożsamości. Wstępne przetwarzanie obrazów odcisków, filtracja i segmentacja obrazu, obraz binarny, obraz szkieletowy. Cechy linii papilarnych, punkty osobliwe, minucje. Metody znajdowania punktów osobliwych, klasyfikacja na podstawie punktów osobliwych. Wykorzystanie minucji, metody znajdowania i dopasowania minucji. Metody rozpoznawania nie wykorzystujące minucji. Podatność czytników odcisków na ataki, metody testowania żywotności palca. Przykłady wdrożeń systemów biometrii odcisku palca. Biometria twarzy. Detekcja twarzy, detekcja twarzy w obrazie ruchomym, testowanie żywotności. Biometryczny obraz twarzy. Wyznaczanie cech twarzy. Przestrzeń twarzy, analiza czynników głównych (PCA), twarze własne, liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA), twarze Fisherowskie, algorytmy rozpoznawania twarzy. Przykłady komercyjnych systemów rozpoznawania twarzy. Biometria tęczówki. Budowa i geneza tęczówki. Wstępne przetwarzanie obrazu, segmentacja tęczówki. Metoda Daugmana, kod tęczówki, własności statystyczne kodu. Inne metody wyznaczania cech tęczówki, transformaty falkowe, metoda przejść przez zero. Podatność czytników tęczówki na ataki, metody testowania żywotności oka. Przykłady wdrożeń systemów biometrii tęczówki. Biometrie dłoni. Geometria dłoni, odcisk dłoni, termika dłoni, układ żył palca i dłoni. Bezpieczeństwo systemów wykorzystujących cechy dłoni. Przykłady zastosowań rynkowych. Inne metody oparte na cechach fizycznych. Metody bazujące na wzorze siatkówki i geometrii ucha. Wykorzystanie zapachu w biometrii, elektroniczny nos. Przykłady zastosowań rynkowych. Biometria podpisu odręcznego. Podpis jako krzywa w przestrzeni wielowymiarowej. Podpisy on-line i off-line, pozyskiwanie danych podpisu odręcznego, wykorzystanie tabletów graficznych. Wyznaczanie cech podpisu, cechy widoczne i cechy niewidoczne, cechy dynamiczne. Ocena niezawodności, podpisy obce, fałszerstwa proste, fałszerstwa zaawansowane. Wykorzystanie dynamicznego marszczenia czasu (DTW), podpis ukryty. Przykłady zastosowań rynkowych. Inne metody oparte na cechach zachowania. Rozpoznawanie mówiącego, rozpoznawanie zależne i niezależne od treści. Estymacja formantów, cechy mówiącego. Wykorzystanie elektroencefalogramu (EEG), metody rejestracji i przetwarzania EEG w biometrii, cechy osobnicze EEG. Wykorzystanie dynamiki pisania na klawiaturze. Przykłady zastosowań rynkowych.

9 9 BIO-W3: Od biometrii do systemów biometrycznych (3 godz.) Budowa systemu biometrycznego, tryby pracy systemu biometrycznego. Projektowanie uwierzytelnienia biometrycznego. Biometria wielokrotna (zwielokrotniona modalność, sensor, algorytm), łączenie technik biometrycznych w system wielomodalny, wady i zalety systemów wielomodalnych, wielomodalne bazy wzorców, podejmowanie decyzji w systemie wielomodalnym. Interfejsy systemów biometrycznych, BioAPI, projektowanie oprogramowania biometrycznego. Standardy biometryczne. BIO-W4: Wybrane zastosowania biometrii (3 godz.) Karty mikroprocesorowe i ich zastosowanie jako bezpiecznych urządzeń biometrycznych. Paszport biometryczny, bezpieczeństwo paszportów biometrycznych, infrastruktura PKI dla paszportu biometrycznego. BIO-W5: Bezpieczeństwo biometrii (9 godz.) Bezpieczeństwo sensorów biometrycznych, implementacja testów żywotności na przykładzie biometrii tęczówki i odcisku palca. Bezpieczeństwo transferu danych biometrycznych, dostęp zdalny, bezpieczeństwo wzorców, dynamiczne kodowanie danych. Bio-kryptografia, szyfrowanie danych, generowanie kluczy kryptograficznych z wykorzystaniem danych biometrycznych, ukrywanie informacji z wykorzystaniem biometrii. BIO-W6: Ocena działania systemów biometrycznych (3 godz.) Niepewność w biometrii. Konstruowanie próby biometrycznej, parametry oceny metod, urządzeń i systemów biometrycznych, szacowanie rozrzutu parametrów. Ocena systemów biometrycznych zgodnie ze standardami (ISO/IEC, NIST, ANSI, CEN). Ograniczenia metod biometrycznych, problemy natury etnicznej, kulturowej, religijnej Zakres laboratorium (15 godz.) Ćwiczenia laboratoryjne będą realizowane w nowoczesnym i bogato wyposażonym w sprzęt biometryczny Laboratorium Biometrii w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Podczas spotkań laboratoryjnych studenci będą mieli okazję zapoznać się w realizacjami metod biometrycznych samodzielnie projektując wybrane elementy systemów biometrycznych z wykorzystaniem sprzętu biometrycznego oraz łatwych w obsłudze narzędzi programistycznych przygotowanych dla środowiska Matlab. Przewiduje się realizację ćwiczeń laboratoryjnych w następujących blokach tematycznych: Biometria odcisku palca. Pomiar odcisków palca przy wykorzystaniu sensorów komercyjnych. Przetwarzanie obrazu odcisku, obraz binarny, szkieletowy. Identyfikacja punktów osobliwych, klasyfikacja odcisków. Tworzenie i dopasowanie map minucji. Ocena niezawodności przykładowych metod dla osób uczestniczących w zajęciach. Biometria tęczówki. Pomiar tęczówki przy wykorzystaniu kamer komercyjnych. Przetwarzanie obrazu, segmentacja tęczówki. Filtracja obrazu, indywidualny dobór parametrów filtracji (projektowanie własnej metody rozpoznawania tęczówki), tworzenie kodu tęczówki, dopasowanie kodów. Ocena niezawodności zaprojektowanej metody dla osób uczestniczących w zajęciach. Biometria podpisu odręcznego. Rejestracja podpisów on-line z wykorzystaniem tabletów graficznych. Wyznaczanie cech podpisu, cechy globalne. Wykorzystanie dynamicznego marszczenia czasu. Indywidualny dobór wariantów i parametrów metod (projektowanie własnej metody rozpoznawania podpisu odręcznego). Ocena niezawodności zaprojektowanej metody dla osób podpisów obcych i fałszerstw zaawansowanych.

10 10 Bezpieczeństwo biometrii. Bezpieczeństwo sensorów odcisków palca. Projektowanie testu żywotności palca. Wykonanie fałszywych odcisków i ocena przykładowych systemów komercyjnych oraz ocena zaprojektowanej metody testu żywotności. Bezpieczeństwo kamer tęczówki. Projektowanie testu żywotności oka. Wykonanie wydruków oka i ocena przykładowych systemów komercyjnych oraz ocena zaprojektowanej metody testu żywotności. 2.2 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Informacje podstawowe o przedmiocie Kod przedmiotu: BSI Wymiar godzinowy: 57 godz. wykładu, 24 godz. zajęć laboratoryjnych, 16 pkt. ECTS Forma zaliczenia: Egzamin Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników studiów w tematykę bezpieczeństwa informacji. Jest to jeden z pierwszych wykładów, którego głównym zadaniem jest przygotowanie podstaw niezbędnych do lepszego zrozumienia tematyki przedstawianej w ramach innych przedmiotów. W szczególności zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia kryptologii, omówione zostaną kluczowe koncepcje związane z bezpieczeństwem informacji oraz ciągłości działania (bazując na konkretnym przykładzie zapewnienia ciągłości działania służb ruchu lotniczego) oraz zagadnienia analizy ryzyka w systemach informacyjnych. Przedmiot przewiduje również zajęcia dotyczące podstawowych problemów cyberwojny i cyberterroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu związanego z systemami informacyjnymi. Wykład wzbogacony będzie zajęciami laboratoryjnymi z kryptologii i cyberterroryzmu, oraz warsztatami polegającymi na przygotowaniu planu operacji kontrwywiadowczej związanej z bezpieczeństwem systemów informatycznych Zakres tematyczny wykładów BSI-W1: Wstęp do bezpieczeństwa informacji (3 godz.) Celem wykładu jest wprowadzenie uczestników studiów w tematykę bezpieczeństwa informacji. Jest to jeden z pierwszych wykładów, którego głównym zadaniem jest przygotowanie podstaw niezbędnych do lepszego zrozumienia tematyki przedstawianej w ramach innych przedmiotów. Do zakresu tematycznego wykładu należą następujące zagadnienia: rodzaje informacji, sposoby klasyfikacji informacji ze względu na wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa, wyjaśnienie kluczowych koncepcji związanych z bezpieczeństwem informacji: poufność, integralność, dostępność, autentyczność i niezaprzeczalność, wyjaśnienie pojęć: ryzyka, podatności i zagrożeń, klasyfikacja i omówienie podstawowych mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa, aspekty kontroli dostępu: uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczanie, utrzymanie bezpieczeństwa jako proces, przegląd przez różne obszary zainteresowań bezpieczeństwa informacji, które będą omawiane w ramach studiów.

11 11 BSI-W2: Kryptologia (9 godz.) Celem wykładu jest wszechstronne wprowadzenie do współczesnej kryptologii i jej zastosowań praktycznych o istotnym znaczeniu w różnych dziedzinach życia, z elementami teorii i historii oraz perspektywami na przyszłość. W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia: zastosowania i znaczenie kryptologii: systemy informatyczne, gospodarka, nauka, polityka, siły zbrojne, wywiad i kontrwywiad, składniki kryptologii: kryptografia i kryptoanaliza, cele kryptografii: tajność danych (przekazu), kontrola dystrybucji, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność, cele kryptoanalizy: łamanie tajności danych (przekazu), manipulacja dystrybucją i treścią, fikcyjne autorstwo, bezpieczeństwa szyfrów: kryteria i poziomy, szyfry symetryczne, szyfr jednorazowego klucza losowego, szyfry asymetryczne klucza publicznego, funkcje skrótu, podpisy cyfrowe, kryptografia kwantowa, metody kryptoanalizy: ataki frontalne i flankowe, kierunki rozwoju kryptologii. BSI-W3: Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych (6 godz.) Celem wykładu jest zapoznanie uczestników studiów z szeroko pojętą ciągłością działania i odtwarzaniem po awarii (Business Continuity Disaster Recovery BC/DR) w przedsiębiorstwie/firmie. Zostanie przedstawiona historia rozwoju tej stosunkowo nowej dziedziny oraz zostaną wprowadzone podstawowe pojęcia w niej stosowane. Następnie uczestnicy zapoznają się z międzynarodową i krajową normalizacją w zakresie BC/DR. W ostatniej części wykładu zostaną przedstawione związane z ciagłością działania i odtwarzaniem po awarii w konkretnym zastosowaniu jakim jest zapewnienie służb ruchu lotniczego. Przedstawiona też będzie normalizacja dla tego specyficznego zastosowania. Po zapoznaniu się z treścią tego wykładu uczestnik będzie posiadał wiedzę ogólną na temat BC/DR oraz znał konkretny przykład wykorzystania tej wiedzy. BSI-W4: Cyberwojna i cyberterroryzm (6 godz.) Celem zajęć jest wszechstronne wprowadzenie do koncepcji teoretycznych i realnego rozwoju cyberwojny i cyberterroryzmu, w związku ze światową myślą strategiczną w tym Sun Zi, Clausewitzem i teoretykami XX i XXI wieku oraz współczesną praktyką wojny, terroryzmu i antyterrozyzmu. Omówione zostaną następujące zagadnienia: definicja strategii i jej zastosowania wojskowe i cywilne, w tym w polityce, gospodarce i systemach informacyjnych,

12 12 cyberwojna i cyberterrroryzm a teorie źródeł i celów wojny: polityczna, antropologicznokulturowa, psychologiczna, biologiczna, technologia w tym technologia informacji i komunikacji jako czynnik zmieniający wojnę i terroryzm, uniwersalne zasady strategii myśl chińska, europejska i amerykańska, strategie nieregularne i asymetryczne, partyzanckie i antypartyzanckie a systemy informatyczne, cyberprzestrzeń w tym internet jako nowe rozstrzygające środowisko strategiczne po lądzie, morzu, przestrzeni powietrznej i kosmicznej, normy etyki w tym doktryna wojny sprawiedliwej i prawa międzynarodowego wobec cyberwojny i cyberterroryzmu, przypadki cyberwojny XX-XXI wieku, definicje terroryzmu a cyberterroryzm, strategie terrorystyczne i antyterrorystyczne a systemy informatyczne, przypadki cyberterroryzmu XX-XXI wieku, praktyka antyceberterroryzmu w polityce i gospodarce. BSI-W5: Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne (12 godz.) Do zakresu tematycznego wykładu należą następujące zagadnienia: bezpieczne hasła, mechanizmy inwazyjne bezpieczeństwa fizycznego, ataki i ochrona, mechanizmy nieinwazyjne bezpieczeństwa fizycznego, ataki i ochrona, testowanie i ewaluacja fizycznego bezpieczeństwa normy. P-BSI-W6: Wywiad i kontrwywiad w środowisku systemów informacyjnych (6 godz.) Celem zajęć jest prezentacja światowej teorii i praktyki wywiadu i kontrwywiadu w świetle związków z bezpieczeństwem systemów informacyjnych, cyberwojną, cyberterroryzmem i antycyberterroryzmem, oraz kryptologią. Omówione zostaną następujące zagadnienia: definicje wywiadu; podwójna natura wywiadu wiedza i walka; znaczenie nauki i technologii, wywiad na wojnie, w polityce międzynarodowej i krajowej, gospodarce, zwalczaniu przestępczości i innych dziedzinach, technologia w tym technologia informacji i komunikacji a wywiad i kontrwywiad, operacje specjalne, zaskoczenie strategiczne i ostrzeżenie strategiczne, dezinformacja, wywiad osobowy a techniczny; biały wywiad, zbieranie i analiza informacji oraz prognozowanie w wywiadzie; matematyczne, kulturowe i inne problemy systemowe, kontrwywiad defensywny a ofensywny w środowisku systemów informacyjnych,

13 13 wywiad i kontrwywiad jako elementy cyberwojny, cyberterroryzmy i antycyberterroryzmu, kryptologia a wywiad i kontrwywiad, rodzaje i organizacja służb i sił specjalnych; wspólnota wywiadowcza; władza cywilna nad służbami specjalnymi etyka, prawo, instrumenty administracyjne i polityczne, narodowe kultury wywiadu i służb specjalnych wybranych państw Europy i świata; międzynarodowa współpraca wywiadowcza w tym w NATO i UE a systemy informacyjne, specyfika wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w środowisku systemów informacyjnych; wpływ globalizacji i regionalizacji gospodarki. P-BSI-W7: Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informatycznego (3 godz.) Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej właściwych procedur reakcji na zaistniałe incydenty bezpieczeństwa IT. Omówione zostaną następujące zagadnienia: wykrywanie incydentów bezpieczeństwa informatycznego, dokumentowanie wykrytych ataków, zgłaszanie incydentów, zasady funkcjonowania CERT/CSIRT oraz systemów Abuse, zgłaszanie podejrzenia przestępstwa elektronicznego, reagowanie na incidenty a ochrona danych osobowych, wykorzystywanie systemów IDS/IDP, uprawnienia wymiaru sprawiedliwości, budowa polityki reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego. P-BSI-W8: Analiza ryzyka jako podstawa budowy systemu ochrony informacji (12 godz.) Od kilku lat można zaobserwować trend postrzegania działalności biznesowej przez pryzmat ryzyka, w tym ryzyka związanego z przetwarzaniem, przesyłaniem i przechowywaniem informacji w systemach informacyjnych organizacji. To stwierdzenie znajduje swoje uzasadnienie m.in. w zapisach norm (np. PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-ISO/IEC 27005:2010) i przepisów prawa (np. ustawa o ochronie informacji niejawnych z 2010 roku). Zgodnie z zapisami ww. dokumentów, analiza ryzyka ma być podstawą nie tylko bieżącej działalności operacyjnej, ale także ma być podstawą do projektowania i budowy systemów ochrony informacji. Do zakresu tematycznego wykładu należą następujące zagadnienia: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem i ochrony informacji (4 godz.) Przegląd literatury. Podział systemów komputerowych: systemy przetwarzania danych i systemy sterowania ustalenie obszaru problemowego. System informacyjny i system informatyczny. Informacja i dane. Pojęcie informacji wrażliwej. Omówienie terminologii z zakresu ochrony informacji i związków pomiędzy wybranymi pojęciami: zagrożenie, podatność, zabezpieczenie, ryzyko, atrybuty informacji. Dyskusja terminu bezpieczeństwo informacji. Podstawowe Twierdzenie Bezpieczeństwa.

14 14 Metoda ilościowa i jakościowa szacowania ryzyka na potrzeby ochrony informacji (4 godz.) Zarządzanie ryzykiem na potrzeby ochrony informacji przegląd problemu. Przygotowanie do szacowania ryzyka: identyfikacja środowiska, zagrożeń i podatności. Procesowe i zasobowe warianty szacowania ryzyka. Ilościowe i jakościowe metody szacowania ryzyka. Postępowanie z ryzykiem. Ryzyko szczątkowe i ryzyko akceptowalne. Administrowanie ryzykiem. Słabości analizy ryzyka. Budowa systemu zabezpieczeń informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych jako metoda postępowania z ryzykiem (4 godz.) Warunki konieczne budowy skutecznego systemu ochrony informacji. Podstawowe rozdaje zabezpieczeń informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych: zabezpieczenia sprzętowo-programowe, zabezpieczenia organizacyjne, zabezpieczenia fizyczne i techniczne. Dyskusja problemu podatności oprogramowania. Dokumentowanie systemu ochrony informacji podstawowy kanon dokumentacyjny: polityka, plan, instrukcje i procedury, plan zapewniania ciągłości działania Zakres laboratorium (24 godz.) Ćwiczenia w ramach przedmiotu BSI będą zróżnicowane pod względem formy zajęć. Planujemy organizację zarówno zajęć laboratoryjnych jak również ćwiczeń w małych zespołach czy uczestnictwo w grach strategicznych. Przewidujemy realizację zajęć praktycznych w następujących blokach tematycznych: Kryptologia (zajęcia laboratoryjne, 9 godz.). Szyfry symetryczne i asymetryczne, generacja podpisu cyfrowego, generacja certyfikatu klucza publicznego. Zastosowanie podpisu cyfrowego w korespondencji elektronicznej. Wywiad i kontrwywiad (praca zespołowa, 3 godz.). Przygotowanie planu operacji kontrwywiadowczej związanej z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Cyberterroryzm (zajęcia laboratoryjne, 6 godz.). Ochrona przed atakami DoS/DDoS, mechanizmy wykrywania i zwalczania. Ochrona systemów uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami. Zabezpieczanie systemów kontroli dostępu. Wykrywanie i neutralizacja ataków na bazy danych i skrypty WWW. Ataki na sieci NAS i SAN. Wykrywanie i zwalczanie SPAMu. Zastosowanie telemetrii oraz systemów IDP w wykrywaniu zagrożeń. Ochrona sieci bezprzewodowych. Cyberwojna i cyberterroryzm (gry strategiczne, 6 godz.). Interaktywna praca indywidualna lub w małych zespołach: symulacja cyberwojny między państwami i sojuszami, symulacja operacji antycyberterrorystycznej prowadzonej przez korporację międzynarodową. 2.3 Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych Informacje podstawowe o przedmiocie Kod przedmiotu: TOB Wymiar godzinowy: 27 godz. wykładu, 9 godz. zajęć laboratoryjnych, 12 pkt. ECTS Forma zaliczenia: Egzamin Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych z testowaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych. W szczególności, omówione zostaną obszary badania bezpieczeństwa oraz metody testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przedyskutowana będzie ocena właściwości zabezpieczeń systemów informatycznych według Wspólnych Kryteriów (Common

15 15 Criteria). Omówione zostaną zagadnienia związane z certyfikacją bezpieczeństwa. Przedstawione będą również specyficzne zagadnienia związane z oceną i testowaniem bezpieczeństwa systemów biometrycznych. Wykład wzbogacony będzie praktycznymi zajęciami laboratoryjnymi dotyczącymi wykrywania włamań Zakres tematyczny wykładów TOB-W1: Testowanie bezpieczeństwa (9 godz.) Do zakresu tematycznego wykładu należą następujące zagadnienia: podstawowe definicje i określenia, obszary badania bezpieczeństwa systemów informatycznych, metody testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych, techniki badania szczelności i efektywności zabezpieczeń systemów informatycznych, ocena właściwości zabezpieczeń systemów informatycznych według Wspólnych Kryteriów (Common Criteria), testowanie zabezpieczeń przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, praktyczne aspekty testowania i oceny bezpieczeństwa systemów bezpieczeństwa. P-TO-W2: Certyfikacja bezpieczeństwa (12 godz.) Do zakresu tematycznego wykładu należą następujące zagadnienia: certyfikacja a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, problem certyfikacji systemów informatycznych, metody certyfikacji systemów informatycznych, akredytacja systemu TI przetwarzającego informacje niejawne, certyfikacja ABW i SKW urządzeń i narzędzi kryptograficznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych, certyfikat bezpieczeństwa systemu informatycznego w praktyce. P-TO-W3: Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych (6 godz.) Do zakresu tematycznego wykładu należą następujące zagadnienia: podstawowe definicje i określenia, metody testowania bezpieczeństwa systemów biometrycznych, ocena podatności systemów biometrycznych, badanie skuteczności systemów biometrycznych a wskaźniki fałszywych odrzuceń (FRR) i fałszywych akceptacji (FAR), testowanie algorytmów biometrycznych, certyfikacja urządzeń biometrycznych.

16 Zakres laboratorium (9 godz.) Zajęcia laboratoryjne poświęcone będą praktycznym mechanizmom wykrywania włamań. Planujemy następujący zakres tematyczny zajęć: skrócony audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego, analiza integralności systemu, analiza i interpretacja logów, wykrywanie narzędzi typu back-door i ukrytych luk, proaktywne zabezpieczenia systemów informatycznych, bezpieczeństwo serwisów WWW i ich ochrona przed zagrożeniami, ochrona komputera osobistego, wykrywanie i likwidacja zagrożeń, ochrona zbiorów danych przed atakami typu phishing. 2.4 Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa Informacje podstawowe o przedmiocie Kod przedmiotu: PAB Wymiar godzinowy: 18 godz. wykładu, 6 godz. zajęć laboratoryjnych, 7 pkt. ECTS Forma zaliczenia: Egzamin Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa jako dobra prawnie chronionego. Punktem wyjścia rozważań aksjologicznych uczyniono etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa. W trakcie zajęć zostaną omówione najważniejsze pojęcia w zakresie przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 165 k.k.), szczególnie w postaci zakłócenia, uniemożliwienia lub wpływania w inny sposób na automatyczne przetwarzanie lub przekazywanie danych informatycznych, przestępstw przeciwko ochronie informacji (rozdz. XXXIII k.k.), a także przepisy karne z zakresu ochrony danych osobowych. W części proceduralnej zostaną omówione podstawowe uprawnienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach prowadzonych w powyższych sprawach. Integralną częścią tego fragmentu zajęć będzie przedstawienie podstawowych metod informatyki śledczej. Uzupełnieniem powyższych treści będzie przedstawienie obecnego stanu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa obrotu biometrycznego. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają tajniki informatyki śledczej Zakres tematyczny wykładów PAB-W1: Zagadnienia prawnomaterialne (6 godz.) Pojęcie bezpieczeństwa / zagrożenia i jego rodzaje na tle aksjologii systemu normatywnego RP, psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo a proces zmiany, bezpieczeństwo i jego zagrożenia a rozwój więzi społecznych. PAB-W2: Zagadnienia proceduralne (6 godz.) Uprawnienia służb porządku publicznego oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzenia postępowań o czyny przeciwko bezpieczeństwu, analiza stanu prawnego rozwiązań proceduralnych w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa obrotu biometrycznego.

17 17 PAB-W3: Informatyka śledcza (3 godz.) Definicja i przedmiot informatyki kryminalistycznej. Przestępczość komputerowa i sieciowa. Zabezpieczanie materiału dowodowego z przestępstw komputerowych i sieciowych. Procedura akwizycji materiału dowodowego. Obieg i przechowywanie materiału dowodowego z przestępstw komputerowych i sieciowych. Przegląd sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do analiz. Przykłady najpopularniejszych ataków i przestępstw. Akwizycja materiałów z urządzeń mobilnych. PAB-W4: Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne (3 godz.) Pojęcie bezpieczeństwa/zagrożenia i jego rodzaje na tle aksjologii systemu normatywnego RP, psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo a proces zmiany, bezpieczeństwo i jego zagrożenia a rozwój więzi społecznych. Efekty kształcenia. Student rozumie podstawowe zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i ochronie informacji, zna podstawowe uprawnienia służb porządku publicznego, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach o powyższe czyny, rozumie etyczno-społeczne uwarunkowania pojęcia bezpieczeństwa, zna podstawowe założenia i metody informatyki śledczej oraz posiada podstawowe informacje na temat przepisów bezpieczeństwa obrotu biometrycznego w Polsce oraz Unii Europejskiej Zakres laboratorium (6 godz.) Zajęcia laboratoryjne poświęcone będą informatyce kryminalistycznej. Planujemy następujący zakres tematyczny zajęć: akwizycja i weryfikacja materiału dowodowego z urządzeń przenośnych, akwizycja i weryfikacja materiału dowodowego z komputera osobistego, odzyskiwanie skasowanych plików, odtwarzanie historii działań na komputerze i w internecie, uzyskiwanie dostępu do plików zabezpieczonych hasłem lub zaszyfrowanych, odzyskiwanie informacji z karty SIM. 2.5 Zarządzanie bezpieczeństwem Informacje podstawowe o przedmiocie Kod przedmiotu: ZAB Wymiar godzinowy: 18 godz. wykładu, 7 pkt. ECTS Forma zaliczenia: Egzamin Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, wprowadzenie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zarządzanie ryzykiem, przedstawienie praktycznego podejścia planowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, omówienie systemu oceny zgodności z normą PN ISO/IEC i certyfikacja na zgodność z normą. Uczestnicy zostaną zapoznaniu z normą PN ISO/IEC (ISO/IEC 27002) jako katalogiem zabezpieczeń. Przedstawione zostaną cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczeń, które realizują cele w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa. Wykazana zostanie synergia zabezpieczeń różnego typu, zaprezentowane zostaną również testy skuteczności zabezpieczeń teleinformatycznych. Uczestnicy studiów

18 18 zostaną również zapoznani z celami, zasadami i podstawowymi technikami stosowanymi w audycie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Zakres tematyczny wykładów P-ZB-W1: System zarządzania bezpieczeństwem informacji (6 godz.) Celem wykładu jest zapoznanie uczestników studiów z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zostanie wprowadzona koncepcja zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zarządzanie ryzykiem, przedstawione zostanie praktyczne podejście planowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Omówiony zostanie system oceny zgodności z normą PN ISO/IEC i certyfikacja na zgodność z normą. Zakres przedmiotowy wykładu: system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), norma PN ISO/IEC 27001:2005, podstawowa dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, model PDCA (pętla Deminga) jako sposób na skuteczny, adekwatny do wyznaczonego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedni do potrzeb organizacji SZBI, omówienie wymagań zawartych w normie PN ISO/IEC 27001:2005, system norm wspierających wdrażanie normy ISO/IEC Seria norm ISO/IEC 270xx, zarządzanie ryzykiem jako podstawowy proces SZBI. Podstawowe pojęcia i modele ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Norma PN ISO/IEC 27005:2008 wspierająca zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Praktyczne aspekty wdrażania systemów zarządzania ryzykiem w różnych organizacjach. Zabezpieczenia jako podstawowy mechanizm ograniczania ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji, SZBI zgodny z normą ISO/IEC 27001, domknięcie pętli Deminga niezbędne do określenia zgodności wdrożonego SZBI z normą ISO/IEC 27001, specyfika audytu certyfikacyjnego SZBI, kierunki rozwoju norm systemów zarządzania oraz możliwy wpływ na systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. P-ZB-W2: Zabezpieczenia systemów teleinformatycznych (9 godz.) Celem wykładu jest zapoznanie uczestników studiów z normą PN ISO/IEC (ISO/IEC 27002) jako katalogiem zabezpieczeń. Przedstawione zostaną cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczeń, które realizują cele w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa. Zostanie wykazana synergia zabezpieczeń różnego typu. Zaprezentowane zostaną testy skuteczności zabezpieczeń teleinformatycznych. Zakres przedmiotowy wykładu: wprowadzenie pojęć bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego, atrybuty bezpieczeństwa informacji, systematyka oraz typy zabezpieczeń, norma PN ISO/IEC (ISO/IEC 27002), układ normy, obszary bezpieczeństwa informacji oraz cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia w tych obszarach, specyfika obszarów bezpieczeństwa teleinformatycznego, praktyczne przykłady budowy polityki bezpieczeństwa informacji w różnych organizacjach, metody potwierdzania bezpieczeństwa teleinformatycznego, testy bezpieczeństwa pasywne (vulnerability assessment) oraz aktywne (testy penetracyjne), zautomatyzowane narzędzia testowania systemów teleinformatycznych, certyfikacja bezpieczeństwa produktów informatycznych,

19 19 kierunki rozwoju normy PN ISO/IEC (ISO/IEC 27002), nowe obszary bezpieczeństwa teleinformatycznego (infrastruktura krytyczna, rozproszona architektura, cloud computing). P-ZB-W3: Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (3 godz.) Celem wykładu jest zapoznanie uczestników studiów z celami, zasadami i podstawowymi technikami stosowanymi w audycie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zakres przedmiotowy wykładu: wprowadzenie do zagadnień związanych z audytem, definicja audytu; typy audytów; audyt a kontrola, kryteria audytu i ocena zgodności z kryteriami, przebieg audytu, etyka audytora, znaczenie oraz specyfika audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), specyfika audytowania systemu zarządzania i zabezpieczeń, normy ISO/IEC oraz odnoszące się, odpowiednio, do audytu SZBI i audytu zabezpieczeń, organizacja audytu SZBI, prezentacja metody oraz wyników audytu wybranych zabezpieczeń teleinformatycznych. 3 Laboratorium Biometrii Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowoczesnym, klimatyzowanym Laboratorium Biometrii mieszczącym się w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Laboratorium jest bogato wyposażone w aparaturę i oprogramowanie biometryczne, w szczególności w urządzenia komercyjne będące podstawą wielu zaawansowanych systemów biometrycznej kontroli dostępu na świecie: kamery i systemy rozpoznawania tęczówki, tablety graficzne do pomiaru podpisu odręcznego oraz systemy rozpoznawania podpisu, systemy pomiaru i rozpoznawania odcisków palca, część z nich posiadających wbudowane mechanizmy testowania żywotności palca, systemy rozpoznawania żył palca, urządzenie do pomiaru fal EEG, zestawy deweloperskie dla kart elektronicznych i procesorów DSP.

20 20 Laboratorium Biometrii jest miejscem prowadzenie bieżących badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w Zespole Biometrii i Uczenia Maszynowego. W tym celu niezbędne jest projektowanie i wykonywanie własnych urządzeń pomiarowych oraz prototypów systemów. Jeśli tylko jest to uzasadnione, systemy prototypowe włączane są również do procesu dydaktycznego. Umożliwia to analizę działania systemów biometrycznych w sposób niemożliwy do osiągnięcia jedynie dzięki wykorzystaniu urządzeń komercyjnych. W szczególności systemy prototypowe są niezbędne do pozyskiwania danych biometrycznych (surowych próbek) czy projektowania i testowania nowych, bezpiecznych metod uwierzytelnienia biometrycznego. W laboratorium posiadamy m.in. następującą biometryczną aparaturę prototypową i pomiarową: system rozpoznawania tęczówki z testem żywotności, system pomiaru i rozpoznawania tęczówki z dużej odległości przy minimalnej współpracy użytkownika, system rozpoznawania podpisu odręcznego z terminalem płatniczym, urządzenie do pomiaru termiki i geometrii dłoni, różnego rodzaju kamery, optykę i karty akwizycji obrazu z oprogramowaniem SDK umożliwiające konstruowania własnych urządzeń. Prowadzenie badań naukowych i rozwój metod wymaga również odpowiednich baz danych biometrycznych. Laboratorium Biometrii jest posiadaczem pierwszej zarejestrowanej w Polsce (przez GIODO) wielomodalnej badawczej bazy danych biometrycznych (BioBase), czyli zawierającej pomiary wielu modalności dla tej samej osoby. Na bazę BioBase składają się dane dot. tęczówki, odcisku palca, geometrii dłoni, zdjęć twarzy oraz podpisu odręcznego. Dzięki wieloletniej działalności jako nieliczni na świecie posiadamy pomiary biometryczne powtórzone po siedmiu latach od tych samych osób, co pozwalana na prowadzenie rzeczywistych badań nad efektem starzenia się wzorców biometrycznych dla wymienionych wcześniej modalności. Baza BioBase jest stale rozszerzana.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIEDZA OD EKSPERTÓW DLA EKSPERTÓW SZEROKA OFERTA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH UNIKATOWE PROGRAMY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ICT www.akademia.nask.pl Nasze Szkolenia Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Case Studies

Zajęcia praktyczne. Case Studies www.akademiabtc.pl Certyfikaty Zajęcia praktyczne Case Studies Warsztaty komputerowe Małe grupy szkoleniowe rofesjonalne materiały dydaktyczne Nauka na najnowszych systemach Eksperci IT w roli trenerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo