Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok Szczecin, marzec 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 Szczecin, marzec 2012 r.

2 Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A Informacje o podmiocie dominującym Informacje o podmiotach zależnych i pośrednio zależnych Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Prokurenci podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej ODRATRANS Skład Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS... 9 II. DZIAŁALNOŚĆPODSTAWOWA, RYNKI ZBYTU I ZAOPATRZENIA GRUPYKAPITAŁOWEJ ODRATRANS Informacje o podstawowych usługach świadczonych przez Grupę Kapitałową ODRATRANS Charakterystyka Działalności Grupy Kapitałowej Koszty w układzie rodzajowym Rynki zbytu z podziałem na krajowe i zagraniczne oraz zmiany źródeł zaopatrzenia w usługi Źródła zaopatrzenia Konkurencja III. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A Ogólna analiza aktywów i pasywów Rachunek Zysków i Strat Przepływy pieniężne Zarządzanie zasobami finansowymi Informacje o emisji trzyletnich obligacji Informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Grupy Kapitałowej Inwestycje krajowe i zagraniczne Analiza Finansowa IV. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 2011 w Spółce dominującej Odratrans S.A Korekta błędu podstawowego w Spółce Odratrans S.A Ważniejsze zdarzenia w działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS w 2011 roku V. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej ODRATRANS Charakterystyka polityki w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej ODRATRANS Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń Grupy Kapitałowej ODRATRANS VI. AKCJONARIAT ODRATRANS S.A Wykaz akcjonariuszy ODRATRANS S.A Informacja na temat akcji własnych Spółek Akcyjnych należących do Grupy VII. INFORMACJA NA TEMAT ODDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ Strona 2 z 33

3 Waluta Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A. Grupa Kapitałowa ODRATRANS to grupa transportowa o zasięgu międzynarodowym skupiona wokół obszarów logistyki, transportu i spedycji. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS S.A. wchodziły następujące Spółki prawa handlowego: 1. ODRATRANS Spółka Akcyjna podmiot dominujący 2. Rentrans International Spedition Sp. z o. o. podmiot zależny 3. ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. podmiot zależny 4. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. podmiot współzależny 5. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. podmiot zależny 6. Odra Lloyd Sp. z o.o. podmiot zależny 7. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. podmiot zależny 8. GK Rentrans Cargo Sp. z o.o. podmiot zależny 9. GK Deutsche Binnenreederei AG podmiot zależny 10. Odra Logistics Sp. z o.o. podmiot zależny 11. ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. w likwidacji 12. ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. w likwidacji Strukturę własności kapitału podstawowego (zakładowego) na 31 grudnia 2011 roku zgodnie z KRS ilustruje poniższa tabela. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS zależne bezpośrednio i pośrednio Nazwa, forma prawna i siedziba spółki kapitał podstawowy/zakładowy udział jednostki dominującej w kapitale zakładowym przedmiot działalności jednostka dominująca ODRATRANS S.A. Szczecin PLN - Transport śródlądowy podmioty zależne bezpośrednio i pośrednio Rentrans International Spedition Sp. z o. o. Katowice PLN 100% Spedycja ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. Wrocław PLN 100% Usługi Portowe Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście PLN 46,2% Usługi Portowe Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław PLN 100% Transport śródlądowy Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz PLN 100% Transport śródlądowy Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław PLN 100% Transport śródlądowy Odra Logistics Sp. z o.o. Poznań PLN 30% Usługi logistyczne ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław 50 PLN 100% nieruchomości ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław 50 PLN 100% nieruchomości GK Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin, w tym: PLN 54,70% Spedycja RCI Spółka z o.o. Szczecin * PLN 54,70% nieruchomości RCT Spółka z o.o. Szczecin * PLN 21,88% sprzedaż paliw TT Intern. Transporte Spedition GmbH Berlin * EUR 19,69% ekspedycja towarów RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda * USD 27,35% ekspedycja towarów RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda * USD 27,35% ekspedycja towarów SWIPOLTRANS Swisłocz Białoruś * PLN 54,48% usługi przeładunkowe GK Deutsche Binnenreederei AG Berlin, w tym: EUR 81,08% Transport śródlądowy Odra Rhein Lloyd GmbH Berlin * EUR 81,08% Spedycja Elbe Rijn Lloyd B.V. Ridderkerk, Holandia * EUR 41,35% Usługi Portowe * spółki pośrednio zależne Strona 3 z 33

4 1.1 Informacje o podmiocie dominującym Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej jest Spółka Odratrans S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Firma działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest śródlądowy transport wodny na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. Grupa Kapitałowa ODRATRANS świadczy usługi transportowe, spedycyjne oraz logistyczne. Jest największą firmą żeglugi śródlądowej w centralnej Europie, kontrolując 80 proc. rynku transportu śródlądowego w Polsce oraz 50 proc. we wschodnich Niemczech. Strategicznym obszarem działalności jest rynek niemiecki, czyli obszar pomiędzy rzekami Odrą i Renem - z rejonami Łaby w kierunku Hamburga oraz kanałami w kierunku Bremy. W kraju spółka koncentruje swą działalność na Odrze, na odcinku Gliwice - Wrocław i w rejonie Szczecina, gdzie realizuje ponad trzecią część przewożonych towarów. Grupa posiadając tak silną pozycję cały czas się rozwija i prowadzi ekspansję terytorialną, widząc dla siebie duży potencjał wzrostu, posiada rozpoznawalną markę w Europie i jest od wielu lat stabilnym i godnym zaufania partnerem handlowym. Główne wydarzenia oraz rozwój Grupy pokazuje poniższy diagram: Strona 4 z 33

5 Na koniec 2011 roku Grupę Kapitałową ODRATRANS tworzy, poza Spółką dominującą Odratrans S.A. 19 spółek. Wśród tych 19 podmiotów tworzących Grupę Kapitałową znaleźć można zarówno porty jak i firmy spedycyjne, logistyczne i transportowe. Charakterystyka poszczególnych spółek przedstawiona została w punkcie Informacje o podmiotach zależnych i pośrednio zależnych Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Spółka prowadzi działalność w zakresie spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. ODRATRANS-Porty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu W dniu 30 września 1994 roku Odratrans S.A. utworzyła Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie ODRATRANS Porty Sp. z o.o. Profil działalności spółki obejmuje usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe, składowanie, konfekcjonowanie towarów, prowadzenie składów celnych, usługi handlowe w imporcie i eksporcie, wykonywanie produkcji w zakresie eksploatacji kruszywa, obrót towarami krajowymi i zagranicznymi. Działalność operacyjna spółki wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym ODRATRANS Porty Sp. z o.o. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest przeładunek i magazynowanie towarów. Spółka jest w posiadaniu 5 nabrzeży (w tym terminale: węglowy i kontenerowy), posiadających ponad m 2 powierzchni magazynowych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 46,2% udziałów w spółce Port Handlowy Świnoujście Spółka z o.o. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu W dniu 6 kwietnia 1989 r. zostało zawiązane Przedsiębiorstwo Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o. będące sukcesorem zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej. Jego udziałowcami były podmioty działające na rynku żeglugi śródlądowej tj. armatorzy i stocznie śródlądowe. W roku 2008 została zarejestrowana zmiana nazwy z Przedsiębiorstwa Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o. na Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie Strona 5 z 33

6 żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 25 października 2004r. Żegluga Bydgoska Odratrans S.A. zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialności pod firmą Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. Spółka rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 1 stycznia 2005r. W 2008 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki na Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności są usługi transportowe i hydrotechniczne, wydobycie i sprzedaż kruszyw budowlanych oraz przewozy pasażerskie. Dodatkowo Spółka oferuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, placów składowych, magazynów oraz urządzeń przeładunkowo-wydobywczych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 21 kwietnia 2010 roku Zarząd Odratrans S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia Spółki ODRATRANS S.A. ze Spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. Celem połączenia jest przejęcie przez Odratrans S.A. majątku Spółki ODRA LLOYD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której to Spółka Odratrans S.A. jest jedynym wspólnikiem, a w szczególności przejęcie jednostek pływających tej Spółki, tak aby skoncentrować działalność w zakresie świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w jednej Spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Grupy ODRATRANS na rynku usług transportu śródlądowego, poprzez uzyskanie efektu synergii, obniżone zostaną koszty związane z eksploatacją floty, a także uproszczona struktura zarządzania i administrowania przejmowanym majątkiem. Profilem działalności jest spedycja oraz składowanie towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona w dniu 9 czerwca 1995 r. Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny; przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów; pozostała działalność wspomagająca transport. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 54,70% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. Strona 6 z 33

7 RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Spółka RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona aktem założycielskim sporządzonym w dniu 22 września 2005 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. jest wyłącznym udziałowcem spółki RCI Sp. z o.o. Profilem działalności spółki jest wynajem nieruchomości na własny użytek (spółka celowa), kupno, sprzedaż i zagospodarowanie nieruchomości. RCI Sp. z o.o. jest spółką zależną Rentrans Cargo Sp. z o.o. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 54,70% udziałów w kapitale zakładowym spółki RCI Sp. z o.o. RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Spółka RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została utworzona umową spółki zawartą w dniu 7 maja 2003 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. jest w posiadaniu 40% pakietu udziałów w spółce RCT Sp. z o.o. Profilem działalności spółki jest handel hurtowy węglem, sprzedaż paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. RCT Sp. z o.o. jest spółką zależną od Rentrans Cargo Sp. z o.o. Na dzień r. ODRATRANS S.A. pośrednio posiadała 21,88% udziałów w kapitale zakładowym spółki RCT Sp. z o.o. Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH- siedziba Berlin, Niemcy Spółka Trade TransInternationale Transporte Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie została utworzona roku. Rentrans Cargo Sp. z o.o. jest w posiadaniu 36% pakietu udziałów w kapitale zakładowym spółki. Głównym przedmiotem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 19,69% udziałów w kapitale zakładowym spółki Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH. RCS Shipping Co. Ltd- siedziba Antiqua i Barbuda Spółka RCS Shipping Co. Ltd została utworzona zgodnie z przepisami Antiqua i Barbuda dnia 18 sierpnia 2005r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 50% w kapitale zakładowym spółki. Spółka posiada majątek trwały w postaci statku o nazwie Paper Star który przewozi towary drogą morską. Głównym przedmiotem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 27,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki RCS Shipping Co. Ltd. RTS Shipping Co. Ltd- siedziba Antiqua i Barbuda Spółka RTS Shipping Co. Ltd została utworzona zgodnie z przepisami Antiqua i Barbuda dnia 18 sierpnia 2005r. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 50% w kapitale zakładowym spółki. Spółka posiada majątek trwały w postaci statku o nazwie Paper Monn, który przewozi towary drogą morską. Głównym przedmiotem działalności spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 27,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki RTS Shipping Co. Ltd. Strona 7 z 33

8 SWIPOLTRANS siedziba Swisłowcz (Białoruś) Spółka przechodzi proces inwestycyjny polegający na budowie terminalu przeładunkowego. W przyszłości spółka będzie prowadzić działalność w zakresie usług przeładunkowych towarów masowych. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 54,48% akcji w kapitale zakładowym spółki SWIPOLTRANS. Deutsche Binnenreederei AG- siedziba Berlin, Niemcy Spółka Deutsche Binnenreederei AG została założona 8 maja 1998r. w Bremie pod nazwą Deutsche Binnenreederei Holding AG. W roku 1999 spółka Deutsche Binnenreederei Holding AG objęła 94,2% pakietu udziałów spółki Deutsche Binnenreederei Binnenschiffahrt Spedition Logistik GmbH, który następnie podwyższyła do 100% w roku Siedziba spółki została przeniesiona z Bremy do Berlina. Spółka Deutsche Binnenreederei Binnenschiffahrt Spedition Logistik GmbH została z mocą wsteczną na dzień 1stycznia 2000 r. połączona ze spółką Deutsche Binnenreederei Holding AG. W roku 2001 nazwę spółki zmieniono na Deutsche Binnenreederei AG. Podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna (głównie przewóz kontenerów) i spedycja. Rozwijane są dodatkowe obszary działalności, takie jak składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, planowanie i przeprowadzanie robót hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług jak i zakup i sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem, jak i inne usługi związane z działalności transportową i spedycyjną. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 81,08% akcji w kapitale zakładowym spółki Deutsche Binnenreederei AG. Odra Rhein Lloyd GmbH - siedziba Berlin, Niemcy Spółka Odra Rhein Lloyd GmbH została założona 22 czerwca 1992r. pod nazwą ELSA Elbe-Saale Lloyd Schiffahrts-und Speditions GmbH. W roku 2005 siedziba spółki została przeniesiona z Magdeburga do Berlina. Spółka zmieniła nazwę na DBR Lloyd GmbH. W roku 2005 podwyższono kapitał zakładowy spółki do kwoty 52 tys. euro. W dniu 1 września 2005 r. biznes transportów masowych spółki Deutsche Binnenreederei AG został objęty przez DBR Lloyd. W roku 2007 DBR Lloyd zmieniła nazwę na Odra Rhein Lloyd GmbH. W roku 2009 Spółka rozpoczęła świadczenia usług agencyjnych dla ODRATRANS S.A. w zakresie Bulk Cargo (towary masowe).odra Rhein Lloyd GmbH jest spółką zależną Deutsche Binnenreederei AG.Profil działalności spółki to usługi w zakresie działalności armatorskiej i spedycji oraz działalność przeładunkowo-składowa towarów. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 81,08% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Rhein Lloyd GmbH. Elbe Rijn Lloyd B.V. siedziba Ridderkerk, Holandia ElbeRijn Lloyd B.V. jest spółką założoną w roku Siedziba spółki znajduje się w mieście Ridderkerk w pobliżu Rotterdamu. Spółka jest zarejestrowana przez Kamer von Koophandel en Fabriekenvoor Rotterdam pod numerem Deutsche Binnenreederei AG jest w posiadaniu 51% pakietu udziałów ElbeRijn Lloyd B.V. Strona 8 z 33

9 Spółka zajmuje się załadunkiem towarów na statki żeglugi śródlądowej. Oprócz załadunku barek śródlądowych i frachtowaniem ładunków spółka oferuje usługi w zakresie organizacji transportu kombinowanego razem z jego logistycznym oraz spedycyjnym zarządzaniem. Spółka Elbe Rijn Lloyd transportuje towary do portów morskich oraz śródlądowych w Beneluxie, na wszystkich europejskich szlakach wodnych przede wszystkim na Renie i jego dorzeczu oraz do systemu szlaków śródlądowych we Wschodnich Niemczech oraz we Wschodniej Europie. Na dzień r. Odratrans S.A. pośrednio posiadała 41,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki Elbe Rijn Lloyd B. V. Odra Logistics Sp. z o.o. W dniu 12 sierpnia 2004 r. Odratrans S.A., wraz z Żeglugą Bydgoską Odratrans S.A., utworzyły spółkę o nazwie Odra Logistics Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest świadczenie usług logistycznych oraz transport drogowy towarów, stanowiący uzupełnienie podstawowego asortymentu usług oferowanych przez Grupę Kapitałową. Spółka oferuje transport zarówno chłodniami, izotermami jak i plandekami. Na dzień r. Odratrans S.A. posiadała 30% udziałów w kapitale zakładowym Odra Logistics Sp. z o.o Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Prokurenci podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej ODRATRANS Stan na r Zarząd: - Piotr Chajderowski - Prezes Zarządu od r. - Daniel Stachiewicz - Wiceprezes Zarządu od r. Prokurenci: - Adam Świtalski przez cały 2011 r., - Krzysztof Homenda do r. - Piotr Pawłowski od r. Skład Rady Nadzorczej: - Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Piotr Oskroba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Artur Szczepaniak - Członek Rady Nadzorczej, - Dariusz Redel - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ODRATRANS Stan na r Rentrans International Spedition Sp. z o.o. - Michał Piotrowski - Prezes Zarządu Strona 9 z 33

10 ODRATRANS-PORTY Sp. z o.o. - Mirosław Pawyza - Prezes Zarządu Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o - Marek Kowalewski - Prezes Zarządu - Ioannis Fourkiotis - Zastępca Prezesa Zarządu - Grzegorz Sorn -Zastępca Prezesa Zarządu - Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. (Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o.) - Daniel Górecki - Prezes Zarządu Żegluga Bydgoska sp. z o.o.. - Henryk Łepek - Prezes Zarządu - Edward Ossowski - Wiceprezes Zarządu ODRA Lloyd Sp. z o.o. - Adam Bartnik - Prezes Zarządu Rentrans Cargo Sp. z o.o. - Adam Gliszczyński - Prezes Zarządu - Piotr Pawłowski - Wiceprezes Zarządu RCI Sp. z o.o. - Magdalena Szulc - Prezes Zarządu - Robert Kukowka - Wiceprezes Zarządu RCT Sp. z o.o. - Sylwia Żygadło - Prezes Zarządu Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH - Thomas Seider - Prezes Spółki RCS Shipping Co. Ltd. - Adam Gliszczyński - Dyrektor Spółki - Thomas Seider - Dyrektor Spółki - Jerzy Brola - Dyrektor Spółki RTS Shipping Co. Ltd. - Adam Gliszczyński - Dyrektor Spółki - Thomas Seider - Dyrektor Spółki - Erik Overby - Dyrektor Spółki SWIPOLTRANS Swisłocz ( Białoruś) - W. W. Szappo - Dyrektor Spółki Deutsche Binnenreederei AG - Piotr Chajderowski- Prezes Zarządu - Stanisław Wittkowski - Wiceprezes Zarządu ODRA RHEIN Lloyd GmbH - Stanisław Wittkowski - Prezes Zarządu Elbe Rijn Lloyd B.V. - Arnold van Thull - Prezes Zarządu Odra Logistics Sp. z o.o. - Jarosław Misiołek -Prezes Zarządu - Maciej Rogowski - Wiceprezes Zarząd ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. - Daniel Górecki - Prezes Zarządu Strona 10 z 33

11 ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. - Daniel Górecki - Prezes Zarządu II. DZIAŁALNOŚĆPODSTAWOWA, RYNKI ZBYTU I ZAOPATRZENIA GRUPYKAPITAŁOWEJ ODRATRANS 2.1. Informacje o podstawowych usługach świadczonych przez Grupę Kapitałową ODRATRANS Grupa Kapitałowa ODRATRANS specjalizuje się w usługach transportowych, spedycyjnych, logistycznych i przeładunkowych. Jest największym polskim i jednym z największych środkowo europejskich przedsiębiorstw działających na rynku żeglugi śródlądowej. Głównym przedmiotem działalności spółek żeglugowych wchodzących w skład Grupy jest przewóz towarów drogami śródlądowymi. Strategicznym obszarem działalności spółek jest wschodnioniemiecki obszar kanałowy, północno-zachodnie drogi wodne wraz z rzekami: Łabą, Odrą i Renem. Głównie komunikacja odbywa się pomiędzy portami morskimi z i do niemieckich, belgijskich i holenderskich portów morskich. Płynąc w górę rzeki Ren transporty realizowane są także w kierunku Menu i Dunaju. W niewielkim zakresie obroty realizowane są w Wielkiej Brytanii. W kraju prowadzona jest działalność na rzekach Odra, Wisła jak również w obszarze szczecińskiego portu. Na obszarze tym transportowane są głównie ładunki masowe (materiały budowlane, surowce energetyczne) elementy ciężkie i wielkogabarytowe. W strukturze asortymentowej dominują węgiel kamienny oraz piaski i żwiry. Spółka Deutsche Binnenreederei AG realizuje także transport kontenerów oraz towarów płynnych. Spółki żeglugowe realizują również usługi portowe oraz usługi dzierżawy i wynajmu (czarter floty, wynajem samochodów ciężarowych oraz dzierżawy powierzchni magazynowych i infrastruktury portowej). Dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży w spółkach żeglugowych powoduje, że znaczącym źródłem uzyskiwanych obrotów są usługi wspierające transport wodny, obejmujące wszelkiego rodzaju roboty pogłębiarskie oraz hydrotechniczne, związane z utrzymaniem dróg wodnych a także z budową i utrzymywaniem wałów przeciwpowodziowych, czy budową zbiorników wodnych mających regulować gospodarkę wodną kraju. Spółki uzyskują również przychody z tytułu sprzedaży kruszyw pochodzących z wydobycia z dna rzek. Działalność operacyjna spółek portowych: Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., Odratrans Porty Sp. z o.o. oraz Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (dawniej: Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.) wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności o przeładunki, składowanie i magazynowanie towarów zarówno w portach morskich jak i śródlądowych oraz wydobycie i sprzedaż kruszyw budowlanych. Port Handlowy Świnoujście posiada różne nabrzeża o łącznej długości ok m. W roku 2011 na zapleczu jednego z nabrzeży został zlokalizowany i uruchomiony terminal zbożowy firmy PTS. Zakres prowadzonej działalności spółek Grupy Rentrans Cargo Sp. z o.o. obejmuje głównie spedycję ładunków w transporcie lądowym i śródlądowym oraz morskim przez wszystkie polskie porty morskie. Spółka Rentrans Cargo w roku 2011 zrealizowała spedycję w ilości 3.671,9 tys. ton. Dodatkowo, jako makler okrętowy Spółka wykonała obsługę agencyjną 302 statków w polskich portach morskich tj. o 25,3% większą niż w roku Strona 11 z 33

12 Podstawowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ODRATRANS (w tys. zł) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł zmiana 2011/ wart. % Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,3% Zysk / strata brutto ze sprzedaży ,5% Zysk / strata na sprzedaży ,4% Zysk / strata z działalności operacyjnej ,2% Zysk / strata brutto ,5% Podatek dochodowy ,2% Zysk / strata netto ,3% Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej ODRATRANS w 2011 roku wyniosły 442,2 mln zł i były wyższe o 33,7 mln zł. (tj. o 8,3%) w porównaniu z wartością skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zanotowaną w 2010 roku. Grupa na koniec roku 2011 wygenerowała zysk netto wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego, wskutek realizacji zmian założeń biznesowych wewnątrz samej grupy związanych z procesem restrukturyzacyjnym, oraz wycenie ujawnionej nieruchomości inwestycyjnej Stoczni ul. Kościerzyńska 9. Zysk netto Grupy Kapitałowej ODRATRANS w roku 2011 wyniósł 27,4 mln zł i był wyższy o 17,7 mln zł od zysku wypracowanego w ubiegłym roku co oznacza wzrost o 182,3%. Wśród spółek Grupy Kapitałowej najwyższy zysk netto osiągnęła spółka Odratrans S.A. czyli, 207% lepszy od wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego Charakterystyka Działalności Grupy Kapitałowej W roku 2011 przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ODRATRANS wyniosły 442,2 mln zł co oznacza wzrost wolumenu przychodów o 33,7 mln zł tj. o 8% w porównaniu do 2010 roku. Tabela poniżej przedstawia podział przychodów pod względem segmentów działalności spółek. Struktura przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę kapitałową ODRATRANS wg segmentów działalności w tys. zł zmiana 2011/ wart. % Transport Śródlądowy ,2% Spedycja ,7% Usługi Portowe ,0% RAZEM ,3% W 2011 roku w podstawowym sektorze działalności Grupy jakim jest transport śródlądowy zanotowano podwyższenie przychodów o 32,7 mln zł tj. o 17,2% w stosunku do roku Strona 12 z 33

13 Przychody ze sprzedaży z segmentu usług portowych w stosunku do roku 2010 wzrosły o 15,0% dzięki uruchomieniu Terminalu Zbożowego Bunge na Nabrzeżu Portowców oraz pozyskania nowej grupy ładunkowej biomasy. W roku 2011 Port Handlowy Świnoujście kontynuował współpracę z firmami realizującymi budowę terminala LNG w Świnoujściu. W roku 2011 Grupa Rentrans Cargo zrealizowała spedycję w transporcie lądowym, śródlądowym oraz morskim przez wszystkie porty morskie Koszty w układzie rodzajowym Główną pozycją kosztów w układzie rodzajowym, determinowaną przez charakter i sposób prowadzenia działalności są koszty usług obcych, których wartość na koniec roku 2011 nieznacznie wzrosła i ukształtowała się na poziomie 291,5 mln zł głównie wskutek wzrostu samej sprzedaży, której wolumen w 2011wyniósł 442,2 mln zł. Ponadto wyższy poziom kosztów rodzajowych w roku 2011 w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany został wskutek odnotowanego wzrostu zużycia materiałów i energii. Wzrost ten nastąpił w wyniku ogólnego wzrostu cen na rynku wysokie koszty oleju napędowego spowodowały znaczny wzrost kosztów bezpośrednich sprzedaży Grupy Kapitałowej ODRATRANS. W strukturze kosztów rodzajowych największą pozycją są usługi obce, które stanowią 69% ogółu kosztów działalności operacyjnej. Jednak najwyższy wzrost w stosunku do 2010 roku odnotowano w kosztach zużycia materiałów i energii +28,4%. Poziom kosztów rodzajowych w 2011r. i ich zmiany w stosunku do roku 2010 zaprezentowano w poniższej tabeli. (w tys. zł) 2011 r r. zmiana 2011/2010 Koszty według rodzaju, w tym: ,3% Amortyzacja ,5% Zużycie materiałów i energii ,4% Usługi obce ,0% Podatki i opłaty ,6% Wynagrodzenia ,2% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,5% Pozostałe koszty rodzajowe ,5% 2.4. Rynki zbytu z podziałem na krajowe i zagraniczne oraz zmiany źródeł zaopatrzenia w usługi. Głównym rynkiem, na jakim działa Grupa Kapitałowa ODRATRANS, jest zachodnioeuropejski rynek transportu wodnego śródlądowego, na którym dominują przewozy towarów masowych. Najważniejszymi rynkami zbytu usług transportu śródlądowego są: energetyka i przemysł wydobywczy (miał, węgiel, koks, ropa) Strona 13 z 33

14 budownictwo (piasek, kruszywa, klinkier, cement) hutnictwo i przemysł stoczniowy(złom, wyroby stalowe, ruda żelaza) przemysł chemiczny i przetwórstwo rolne (nawozy, zboża i komponenty paszowe) przemysł papierniczy (papier) Ponadto coraz większe znaczenie w wodnym transporcie śródlądowym zyskuje również transport: kontenerów z portów morskich w głąb lądu; produktów wielkogabarytowych (projekty specjalne) których przewóz innymi środkami transportu jest bardzo drogi lub wręcz niemożliwy (np. konstrukcje stalowe, generatory itp.) wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych. Opisane powyżej powiązania rynku przewozów śródlądowych z innymi segmentami rynku (nabywcami usług transportowych) są charakterystyczne zarówno dla rynku krajowego jak i zagranicznego. Węgiel oraz kruszywa to dominujące ładunki w przewozach krajowych jak i zagranicznych. Wyroby stoczni rzecznych oraz konstrukcje statków kierowane są na eksport i w zależności od kraju przeznaczenia transportowane są barkami bezpośrednio do odbiorców zagranicznych, albo dostarczane są do portów morskich skąd przejmują je statki morskie. Natomiast wyroby przemysłu chemicznego, papierniczego i rolnego powiązane są głównie z rynkiem zagranicznym Źródła zaopatrzenia Sposób i źródła zakupu usług przez Grupę zdeterminowane są sposobem prowadzenia jej działalności podstawowej, opierającej się na korzystaniu z usług podmiotów, które dzierżawią od niej statki i stanowią główne źródło w strukturze zaopatrzenia Grupy. Grupa wydzierżawia swoje jednostki pływające na następujących zasadach: wyłączności na zlecania przewozów prowadzonych dzierżawionymi jednostkami; pełnej partycypacji przez dzierżawców w kosztach paliwa, remontów bieżących oraz kosztów zatrudnienia i wszelkich innych opłat; ponoszenia przez Spółkę kosztów głównych remontów jednostek pływających tzw. remontów klasowych. Proces zaopatrzenia materiałowego związany jest ściśle z remontami i modernizacją floty należącej do Spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka ma obowiązek przeprowadzenia remontów klasowych statków oraz przeglądów międzyokresowych. W związku z tym, głównymi elementami zaopatrzenia materiałowego Grupy Kapitałowej ODRATRANS, są materiały i wyposażenie jednostek pływających wykorzystywane w czasie remontów. Zakupy przeprowadzane są na potrzeby przeprowadzanych prac, a zapas materiałów utrzymywany jest na poziomie gwarantującym ciągłość i terminowość realizacji zleceń remontowych. Strona 14 z 33

15 2.4.2 Konkurencja Konkurencja na rynku niemieckim Bezpośrednią konkurencję dla Grupy Kapitałowej ODRATRANS stanowią inni przewoźnicy żeglugi śródlądowej, a także kolej, statki morskie bliskiego zasięgu, a w pewnym stopniu także przewoźnicy samochodowi. Konkurencja ze strony armatorów żeglugi śródlądowej jest w Niemczech znacznie silniejsza niż w Polsce. Powodem jest długa żywotność barek i fakt traktowania znacznej części z nich przez właścicieli nie tylko jako narzędzia pracy, ale i jako domu. Dla właścicieli pojedynczej barki zasadniczym kosztem związanym z prowadzeniem działalności przewozowej i branym pod uwagę przy oferowaniu stawki przewozowej jest koszt paliwa. W związku z tym często mogą świadczyć usługi za cenę nie w pełni pokrywającą koszt inwestycji odtworzeniowych w barkę. Najważniejszym rynkiem dla spółki jest rynek niemiecki, gdzie głównymi konkurentami są niemieccy armatorzy działający na kanałach Odra-Ren. Do najważniejszych konkurentów na rynku niemieckim należą RHENUS, LEHNKERING, HEAGER & SCHMIDT, DTG, HTAG - HÄFEN UND TRANSPORT AG, REDEREI JAEGERS, IMPERIAL REEDEREI & SPEDITION, ED-LINE REDEREI. Firmy te oferują szerszą niż Grupa paletę usług z przewozami wszelkimi środkami transportu, magazynowaniem i konfekcjonowaniem. Oprócz wymienionych firm, konkurentami na rynku niemieckim są mniejsze niemieckie firmy transportowe. Większość niemieckiej floty śródlądowej jest własnością rodzinnych firm przewozowych, mających od jednej do kilku zestawów pchanych lub barek. Małe firmy nie są w stanie w pełni konkurować z największymi z powodu niezdolności do realizowania większych zleceń. Mogą natomiast być podwykonawcami spedytorów organizujących większe przewozy z wykorzystaniem wielu małych przewoźników. Ze względu na szerokość torów wodnych i parametry śluz niemożliwe jest wejście na ten obszar operacji żeglugowych Grupy konkurencji z Renu, czy też Dunaju, gdzie pływają duże barki o ładowności od tysiąca do 5 tysięcy ton każda. Typowy zestaw Odratrans to 1000 ton (z możliwością zwiększenia do 2000 t). Konkurencja na rynku polskim Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż Grupa Kapitałowa ODRATRANS. Ważnymi konkurentami na rynku polskim są dla Grupy przewoźnicy kolejowi, w tym PKP Cargo S.A. Kolej oferuje krótsze czasy przewozu ładunków niż barki, dociera w większej ilości miejsc, może być używana do przewozu mniejszych ilości towarów. Strona 15 z 33

16 III. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A Ogólna analiza aktywów i pasywów Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 427 mln zł i jest wyższa o 66,2 mln zł od sumy bilansowej na koniec 2010 roku. Aktywa Grupy Kapitałowej stan na Pasywa Grupy Kapitałowej stan na Aktywa trwałe 70% Aktywa obrotowe 30% Kapitał własny 40% Zobowiąza nia długotermi nowe 34% Zobowiąza nia krótkoterm inowe 26% Struktura aktywów w 2011 i 2010 roku 2011 r r. tys. zł % tys. zł % Aktywa trwałe % % Rzeczowe aktywa trwałe % % Nieruchomości inwestycyjne % % Wartości niematerialne % % Długoterminowe aktywa finansowe % % Inne inwestycje długoterminowe 0 0% % Należności długoterminowe % % Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe % % Aktywa obrotowe % % Zapasy % % Należności krótkoterminowe % % Krótkoterminowe aktywa finansowe % % Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe % % A k t y w a r a z e m % % Struktura pasywów w 2011 i 2010 roku 2011 r r. tys. zł % tys. zł % Kapitał własny % % Strona 16 z 33

17 Zobowiązania długoterminowe, w tym: % % Rezerwy % % Zobowiązania finansowe długoterminowe % % Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: % % Rezerwy % % Podatek dochodowy bieżący 799 0% 0 0% Zobowiązania finansowe krótkoterminowe % % Pozostałe zobowiązania % % P a s y w a r a z e m % % Aktywa Grupy Kapitałowej ODRATRANS W roku 2011 majątek Grupy Kapitałowej wzrósł o 66,2 mln zł i na dzień r. wyniósł 427,0 mln zł. Główną pozycją skonsolidowanego majątku Grupy Kapitałowej były aktywa trwałe (70%), których wartość na koniec 2011 roku wyniosła 299,3 mln zł i była wyższa od wartości aktywów trwałych na koniec 2010 roku o 28,3 mln zł. W grupie aktywów trwałych największy udział miały rzeczowe aktywa trwałe (47%).Ich wartość bilansowa na koniec 2011 roku wyniosła 199,2 mln zł i była niższa w stosunku do stanu na koniec 2010 roku o 2,5 mln zł. Wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej w 2011 roku wynosiła 127,7 mln zł (30% aktywów ogółem) i była wyższa w porównaniu z poziomem zanotowanym na koniec 2010 roku o 37,9 mln zł głównie za sprawą wzrostu należności krótkoterminowych. W roku 2011 stan zapasów wzrósł do poziomu 5,3 mln zł tj. o 2,9 mln zł w porównaniu do roku Stan środków pieniężnych wzrósł w stosunku do roku 2010 o 19,8 mln zł i na koniec roku 2011 wyniósł 34,1 mln zł Na wzrost wartości aktywów Grupy Kapitałowej największy wpływ miało ujawnienie inwestycji w nieruchomości i wykazanie jej w bilansie Spółki Odratrans S.A. w wartości godziwej oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych głównie w wyniku udanej emisji trzyletnich odsetkowych obligacji serii A w listopadzie 2011 r. notowanych na rynku obligacji Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych o 26,3 mln zł, związany jest z planowaną sprzedażą będącej w posiadaniu Grupy atrakcyjnej nieruchomości we Wrocławiu. W związku z tymi planami w sierpniu 2011 r. Spółka Odratrans S.A. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży ww. nieruchomości. Nadwyżka środków pieniężnych wykazanych w aktywach Spółki przeznaczona będzie na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. Pasywa Grupy Kapitałowej ODRATRANS Majątek Grupy na koniec 2011 roku w 40% finansowany był kapitałem własnym. Na koniec roku 2011 kapitał własny wynosił 170,1 mln zł i był wyższy w stosunku do stanu na koniec 2010 roku o 21,2 mln zł tj. o 14,2%. Wzrósł również poziom zobowiązań długoterminowych, które na koniec roku stanowiły 34% sumy pasywów i na Strona 17 z 33

18 koniec roku 2011 wyniosły 145,1 mln zł co stanowi wzrost o 53,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednym z czynników kształtujących poziom zobowiązań długoterminowych była emisja trzyletnich obligacji Odratrans S.A., których wartość na dzień bilansowy wynosiła 58,9 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 26% sumy pasywów i wyniosły 111,9 mln zł. Ich poziom uległ spadkowi o 8,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego tj. o 7,2%. Wzrost kapitałów własnych to efekt wspomnianego ujawnienia inwestycji, a zmiany w zobowiązaniach odzwierciedlają przede wszystkim restrukturyzację i optymalizację zobowiązań Grupy Kapitałowej ODRATRANS. Zysk netto uległ znaczącej poprawie i w roku 2011 wyniósł 27,4 mln zł, odnotowano wzrost o 17,7 mln zł, tj. 182,3% w porównaniu do roku Rachunek Zysków i Strat Poniższa tabela przedstawia zmiany, jakie zaszły w kluczowych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ODRATRANS w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. (w tys. zł) 2011 r r. zmiana 2011/2010 Przychody ze sprzedaży ogółem ,3% Wynik brutto ze sprzedaży ,5% Marża brutto na sprzedaży 9,68% 11,72% 2,03pp. Wynik ze sprzedaży ,4% Marża na sprzedaży 2,47% 3,28% 0,81pp. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) ,2% Marża EBIT 10,71% 5,49% 5,22pp. EBITDA (EBIT + amortyzacja) ,0% Marża EBITDA 16,48% 12,39% 4,09pp. Wynik brutto ,5% Wynik netto ,3% Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku 2011 wyniosły 442,2 mln zł i były wyższe o 33,7 mln zł, tj. 8,3% od przychodów w analogicznym okresie. Grupa Kapitałowa w roku 2011 wypracowała zysk na sprzedaży w wysokości 10,9 mln zł, który był niższy o 2,4 mln zł od zysku ze sprzedaży jaki osiągnęła Grupa w roku Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w roku 2011 wyniósł 47,3 mln zł, i był wynikiem znacznie korzystniejszym od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego, wzrost zysku na działalności operacyjnej wyniósł 24,9 mln zł, tj.111,2%. Grupa Kapitałowa w roku 2011 wypracowała zysk brutto w wysokości 38,1 mln zł, który był wyższy od zysku z roku 2010 o 24,2 mln zł, tj. 173,5%. Strona 18 z 33

19 3.3. Przepływy pieniężne W roku 2011 Grupa Kapitałowa ODRATRANS odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 23,8 mln zł. Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej były wystarczające na pokrycie ujemnego salda działalności inwestycyjnej i finansowej. w tys. zł zmiana 2011/ wart. % Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,7% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,0% Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,9% Przepływy pieniężne razem ,9% Środki pieniężne na koniec okresu ,6% W roku 2011 Grupa Kapitałowa ODRATRANS wykazała ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej. Wartość przepływów netto z działalności inwestycyjnej na koniec roku 2011 wynosiły - 3,8 mln zł, przepływy z działalności finansowej wynosiły tys. zł Zmniejszenie wydatków działalności finansowej o 36,5 mln zł w porównaniu do roku 2010 wynika głównie z niższych kosztów obsługi długu wskutek systematycznego zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy. Stan środków pieniężnych na koniec roku zamknął się wynikiem 34,1 mln zł i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 19,8 mln zł Zarządzanie zasobami finansowymi Głównymi instrumentami finansowymi, z których korzystała Grupa były kredyty bankowe, umowy leasingowe, papiery wartościowe (obligacje), lokaty krótkoterminowe, środki pieniężne. W roku 2011 Grupa posiadała zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań zarówno w stosunku do dostawców jak i instytucji finansowych. Sytuacja finansowa Grupy ODRATRANS jest zadowalająca. W omawianym okresie Grupa nie zanotowała znacznych trudności w zakresie regulowania swych bieżących zobowiązań. W 2011 r. głównym źródłem finansowania działalności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej były kredyty bankowe oraz środki pozyskane w wyniku emisji obligacji. Długoterminowe kredyty bankowe wykorzystane zostały głównie na remonty klasowe i modernizację floty oraz akwizycje nowych podmiotów. Natomiast, bieżąca działalność finansowana była krótkoterminowymi kredytami obrotowymi. Strona 19 z 33

20 Wykaz zobowiązań Grupy Kapitałowej ODRATRANS S.A w latach 2011 i 2010 (w tys. zł) zmiana 2011/ r r. wart. % Zobowiązania długoterminowe, w tym: ,0% Kredyty i pożyczki ,0% Emisja dłużnych papierów wartościowych ( obligacje) Inne zobowiązania finansowe ( np.. Leasingi) ,6% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,6% Kredyty i pożyczki ,0% Inne zobowiązania finansowe ( np.. Leasingi) ,5% RAZEM: ,0% 3.5. Informacje o emisji trzyletnich obligacji Spółka Odratrans S.A. w listopadzie 2011 przeprowadziła program emisji obligacji. W drodze niepublicznej emisji pozyskano 60 mln zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu ( roku) kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji, pomniejszonej o amortyzację obligacji do daty wykupu, oraz powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki od obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na optymalizację struktury finansowania oraz na sfinansowanie nowych inwestycji logistyczno-portowych. Emisja obligacji skierowana została głównie do instytucji finansowych. Wśród tych, które objęły emisję znalazły się duże, renomowane fundusze, w tym głównie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), banki oraz pozostali inwestorzy. TFI OFE Banki pozostali inwestorzy OFE TFI Banki pozostali inwestorzy Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w dniu 23 lutego 2012 roku. Podstawowe informacje dotyczące emisji Typ obligacji Rodzaj oferty Maksymalna wartość emisji obligacje na okaziciela serii A publiczna, bez prospektu PLN Strona 20 z 33

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 3.101.540 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku;

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 3.101.540 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku; 1. Zobowiązania finansowe Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: 2. Wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i z tytułu emisji pożyczek papierów inne zobowiązania finansowe Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 3. z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 3 z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji:

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji: 1. Zobowiązania finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: z tytułu emisji z tytułu kredytów i papierów pożyczek wartościowych inne zobowiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS raport półroczny za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS raport półroczny za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS raport półroczny za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012 roku. Szczecin, dnia 17.09.2012 Spis treści 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo