Dobre rady na odpady. Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre rady na odpady. Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych"

Transkrypt

1 Dobre rady na odpady Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

2 Puławy 2013 r.

3 Odpady komunalne to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej Polski. Niestety dotychczasowe przepisy nie sprzyjają ochronie środowiska, opłaca się oszukiwać. W lasach szybciej niż grzyby po deszczu rosną dzikie wysypiska śmieci. W piecach domowych nierzadko zamiast węgla i drewna spalamy odpady, trując siebie i swoich najbliższych. Problem stanowi również podrzucanie śmieci sąsiadom. To się zmieni! Od 1 lipca 2013 roku w całym kraju zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami. Gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie. W drodze przetargu wyłonią firmę, która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zamian za wnoszoną do gminy opłatę. Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Cel zmiany ustawy: osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów wyeliminowanie dzikich wysypisk likwidacja zjawiska palenia odpadów w piecach domowych edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 3

4 Zalety nowego systemu odbioru odpadów Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a miasto będzie czyste. Zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów tworzenia dzikich wysypisk śmieci i podrzucania śmieci sąsiadom. W ramach nowego systemu będzie funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli w ramach opłaty oddać wszystkie problemowe odpady powstające w gospodarstwach domowych. Koniec ze zmartwieniem co zrobić z wysłużoną pralką, rozpadającą się szafą, czy starą kanapą. PSZOK METAL PLASTIK PAPIER 4

5 Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. System obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Gmina będzie świadczyć usługi dodatkowe w zakresie: odbioru odpadów wielkogabarytowych odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbioru odpadów zielonych odbioru guzu budowlanego odbioru odpadów zmieszanych wyposażenia nieruchomości w pjemniki lub sprzedaży pojemników mycia i dezynfekcji pojemników Gmina ogłosi przetarg na odbiór odpadów ze wskazaniem ich zagospodarowania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. Przy ogłaszaniu przetargów, miasto nie zostanie podzielone na sektory. 5

6 Zbiórka w podziale: odpady surowcowe odpady tzw. kuchenne (przydomowe kompostowniki w zabudowie jednorodzinnej) odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej w zabudowie jednorodzinnej odbierane w workach akcyjnie dwa razy do roku oraz za dodatkową opłatą, przyjmowane również w PSZOK (bez opłaty) szkło odpady komunalne zmieszane Przy założeniu: odpady surowcowe zbierane będą w systemie gniazdowym do pojemników (zabudowa wielorodzinna) i w systemie workowym (zabudowa jednorodzinna) szkło zbierane w podziale na białe i kolorowe w systemie gniazdowym do pojemników (zabudowa wielorodzinna) i bez podziału na kolory w systemie workowym (zabudowa jednorodzinna). Częstotliwość odbioru: Zabudowa wielorodzinna: Odpady surowcowe: 3 razy w tygodniu Szkło: 3 razy w tygodniu Odpady komunalne zmieszane: 3 razy w tygodniu Zabudowa jednorodzinna: Odpady surowcowe: 1 raz na miesiąc Szkło: 1 raz na miesiąc Odpady komunalne zmieszane: 1 raz na miesiąc 6

7 System obejmie również: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego Punkty zbierania przeterminowanych leków (apteki), baterii (szkoły) Zbieranie akcyjne: odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej: wiosna, jesień odpady wielkogabarytowe: zabudowa wielorodzinna co miesiąc zabudowa jednorodzinna 2 razy w roku PSZOK W ramach systemu powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy z terenu miasta w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli bez dodatkowych opłat oddawać odpady problemowe, powstałe w gospodarstwach domowych. Przedsiębiorcy dostarczający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów będą wnosić za ich przyjęcie opłatę. Odpady przyjmowane w PSZOKu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady zielone odpady wielkogabarytowe zużyte baterie i akumulatory, świetlówki opony odpady budowlane, rozbiórkowe, poremontowe szkło budowlane (szyby okienne) przeterminowane leki popioły ceramika (porcelana, naczynia typu arco, doniczki), znicze odpady w postaci środków chemicznych, farb, lakierów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich odpady opakowaniowe zebrane selektywnie szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe 7

8 Jak będą wyliczane stawki opłat? Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania do gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obsługi administracyjnej tego systemu Wysokość stawki opłaty ustala Rada Miasta w drodze uchwały. Opłata naliczana będzie w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, na podstawie deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Firma odbierająca odpady będzie miała obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, następnie w drodze decyzji zmieniona zostanie wysokość opłaty za odbiór odpadów. Nieruchomości niezamieszkałe W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, sklepy, restauracje) odpady odbierał będzie podmiot, z którym właściciel nieruchomości podpisze umowę. Gmina będzie miała możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Gospodarkę odpadami reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Puławy. 8

9 + POJEMNIK POJEMNIK ZIELONY SUROWCE WTÓRNE POJEMNIK NIEBIESKI POJEMNIK SORTOWNIA DALSZE ZAGOSPODAROWANIE ZIELONY I BEZBARWNY WOREK ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZBIÓRKA AKCYJNA PSZOK PRZETWARZANIA I ODZYSKU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DALSZE ZAGOSPODAROWANIE Komunalnych Sp. z o.o., ODPADY ZIELONE ZBIÓRKA AKCYJNA PSZOK KOMPOSTOWNIA DALSZE ZAGOSPODAROWANIE PRZETERMINOWANE LEKI ZBIÓRKA W APTEKACH SPALARNIA ODPADÓW CHEMICZNYCH ODPADY BUDOWLANE PSZOK ODZYSKU SUROWCÓW DALSZE ZAGOSPODAROWANIE BATERIA + BATERIA BATERIE I AKUMULATORY OZNAKOWANE POJEMNIKI W WYZNACZONYCH PLACÓWKACH NA TERENIE MIASTA PSZOK ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA SUROWCÓW DALSZE ZAGOSPODAROWANIE ODPADY NIEBEZPIECZNE PSZOK ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA SUROWCÓW DALSZE ZAGOSPODAROWANIE 9

10 Segregacja się opłaca Selektywna zbiórka to jeden z najważniejszych sposobów ograniczania ilości składowanych odpadów. Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam przydatny. Należy go wtedy wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu w ten sposób drugie życie. Powtórne wykorzystanie lub przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku takich jak: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię, ale także własne pieniądze. Osoby segregujące odpady wnoszą do gminy niższą opłatę. Jak segregować Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 391, z późniejszymi zmianami), właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, jak również do utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 10

11 Pojemnik niebieski, żółty lub osiatkowany, worek bezbarwny: odpady surowcowe Wrzucamy puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach plastikowe opakowania po żywności (jogurty, serki, śmietania) plastikowe nakrętki (można je oddawać również w akcjach charytatywnych) kartony po mleku puszki po napojach i konserwach wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne gazety, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, książki, katalogi kartony i tekturę opakowania wielomateriałowe opakowania z metali żelaznych opakowania z metali nieżelaznych pojemniki po kosmetykach i środkach czystości tekstylia reklamówki, woreczki foliowe drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia) opakowania po olejach spożywczych Nie wrzucamy tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu,) odpadów higienicznych (np. pieluchy, waciki) tapet opakowań po olejach samochodowych, smarach styropianu puszek po farbach i lakierach baterii opakowań po aerozolach, lekach opakowań po środkach ochrony roślin sprzętu AGD Opakowania należy opróżnić z zawartości przed wrzuceniem do pojemnika 11

12 Pojemnik zielony: szkło kolorowe Wrzucamy butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek) butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Pojemnik biały: szkło bezbarwne Wrzucamy butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek) butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Nie wrzucamy porcelana i ceramika, szkło stołowe, naczynia typu arco żarówki, lampy neonowe, reflektory fluorescencyjne i rtęciowe fajans szkło samochodowe (np. szyby, reflektory) szkło żaroodporne, szkło okularowe, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone) doniczki, lustra ekrany i lampy telewizyjne znicze Nie wrzucamy porcelana i ceramika, szkło stołowe, naczynia typu arco żarówki, lampy neonowe, reflektory fluorescencyjne i rtęciowe fajans szkło samochodowe (np. szyby, reflektory) żarówki, reflektory, izolatory szkło żaroodporne, szkło okularowe, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone) doniczki, lustra ekrany i lampy telewizyjne znicze Zadbaj o czystość szkła przed wrzuceniem do pojemnika. 12

13 Worek zielony: Szkło kolorowe i bezbarwne Wrzucamy butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek) butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Nie wrzucamy porcelana i ceramika, szkło stołowe, naczynia typu arco żarówki, lampy neonowe, reflektory fluorescencyjne i rtęciowe fajans szkło samochodowe (np. szyby, reflektory) szkło żaroodporne, szkło okularowe, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone) doniczki, lustra ekrany i lampy telewizyjne znicze Zadbaj o czystość szkła przed wrzuceniem do pojemnika. 13

14 Odpady biodegradowalne Odpady ulegające biodegradacji warto zbierać selektywnie, ponieważ stanowią doskonały materiał, z którego można uzyskać kompost. Kompostowanie jest najtańszą, najprostszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Możemy kompostować: liście patyki trawę odpady z warzyw i owoców chwasty suchy chleb skorupki jaj resztki z jedzenia Nie kompostujemy: szkła artykułów higienicznych (pieluchy, waciki itp.) metali plastiku popiołu chemikaliów Kompostować można w specjalnych kompostownikach (do nabycia w sklepach ogrodniczych). Kompostownik należy tak zlokalizować, aby nie był on uciążliwy dla otoczenia. Należy zapewnić dostęp powietrza oraz właściwą wilgotność kompostowanej masy. Kompostownik najlepiej umiejscowić w miejscu zacienionym. Dobrą praktyką jest również nasadzenie czarnego bzu w okolicach kompostownika ponieważ pochłania on zapachy powstające podczas kompostowania. Liście, skoszoną trawę można przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne w ramach akcji organizowanej dwa razy do roku lub przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady można również przekazać bezpośrednio do Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Komunalnej. 14

15 + Przeterminowane leki Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Związki chemiczne, z których są zbudowane po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe przedostając się do środowiska mogą go skazić na dziesięciolecia. W domu przeterminowane leki należy przechowywać w oddzielnych pojemnikach i regularnie je wyrzucać. Do zbiórki przeterminowanych leków służą specjalne pojemniki umieszczone w wyznaczonych aptekach. Adresy aptek znajdują się na stronie: lub Baterie i akumulatory Baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie takie jak: ołów, kadm, nikiel, rtęć oraz inne szkodliwe substancje, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego ważne jest by zbierać je selektywnie już w domu. Zużyte baterie można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych na terenie puławskich placówek oświatowych. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie: lub Zużyte baterie można zostawić również w placówkach handlowych lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zużyty akumulator należy oddać w placówce handlowej przy zakupie nowego w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata w wysokości 30 zł. Akumulator będzie można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. BATERIA + BATERIA 15

16 Zużyty sprzęt elektryczny i eletroniczny Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne tj. rtęć, kadm, PCB, związki bromu czy freony. Postępując właściwie z tymi odpadami zapobiegamy przedostawaniu się tych substancji do środowiska, a tym samych do organizmu ludzi i zwierząt. Kłopotliwym odpadem są świetlówki, które ze względu na zastosowane w nich luminoforów i rtęci są niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Zatrucie organizmu rtęcią może mieć tragiczne skutki. Pierwiastek ten może powodować zmiany nowotworowe, deformacje kości, zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, uszkodzenie nerek, mózgu i układu nerwowego. Bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie z tymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w placówkach handlowych przy zakupie nowego. Dodatkowo sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Ponadto, dwa razy do roku w zabudowie jednorodzinnej, a w budownictwie wielorodzinnym raz na miesiąc, będzie można wystawić wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, który odbierze firma odbierająca odpady komunale. 16

17 Odpady wielkogabarytowe Mimo wielkich rozmiarów odpady wielkogabarytowe nie muszą sprawiać wielkich problemów. Niepotrzebne już meble będzie można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto, dwa razy do roku w zabudowie jednorodzinnej, a w budownictwie wielorodzinnym raz na miesiąc, będzie można wystawić wielkogabarytowe odpady, które odbierze firma odbierająca odpady komunale. Pamiętajmy, że spalanie odpadów wielkogabarytowych jest niebezpieczne, ponieważ mogą one zawierać substancje w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, oklein z tworzyw sztucznych. W wyniku ich spalania do atmosfery emitowane są substancje (dioksyny, furany, WWA, pyły) mające działanie toksyczne i rakotwórcze. 17

18 Dobre rady: zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków (można je oddawać w akcjach charytatywnych) wybierając się na zakupy weź ze sobą własną torbę np. lnianą, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek a jeżeli przyniesiesz do domu foliową reklamówkę, wykorzystaj ją ponownie, np. jako worek na śmieci zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu) do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz i to, czego potrzebujesz - czasami wystarczy coś pożyczyć wybieraj produkty trwałe i w dużych opakowaniach zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować jeżeli to możliwe wybieraj szklane opakowania unikaj zbędnych opakowań (jeżeli pasta do zębów to tylko w tubce bez kartonowego opakowania) jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów, posłużą do nawożenia Twojego ogrodu zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków, golarek itp wyrzucaj tylko opróżnione opakowania bez zawartości nie drukuj i kopiuj i drukuj dwustronnie 18

19 Nie spalaj odpadów Pamiętajmy, że spalanie odpadów w domu szkodzi zdrowiu. Wielu ludzi traktuje spalanie odpadów w piecach domowych jako tanią, łatwą i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna. W wyniku spalania odpadów do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywny wpływ na organizmy powodując alergie, choroby układu oddechowego i nowotwory. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz odpady do pieca lub ogniska. 19

20 Przydatne informacje Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5, pok.: 20, 112, 113 Numery telefonów: Zgłoszenia telefoniczne dotyczące naruszeń przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy przyjmują: Straż Miejska w Puławach ul. Lubelska 5 Numery telefonów: Komenda Powiatowa Policji w Puławach ul. Wojska Polskiego 6 Numery telefonów: Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ul. Dęblińska 2 Numer telefonu: Aby ułatwić mieszkańcom zapoznanie się z zasadami nowego systemu gospodarki odpadami, powstała również specjalna strona internetowa Puławy Czysta Gmina: 20

21 21

22 Nasze Puławy wolne od śmieci! Urząd Miasta Puławy Puławy, ul. Lubelska 5 tel: faks:

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW.

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW. NOWE ZASADY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW. Drodzy mieszkańcy Gminy Trzebownisko od 01.01.2018 roku obowiązywać będą nowe zasady dotyczące segregacji odpadów. Każda nieruchomość zamieszkała zostanie wyposażona

Bardziej szczegółowo

1. Nieruchomości zamieszkałe. 2. Nieruchomości niezamieszkałe ODPADY PRZEMYSŁOWE

1. Nieruchomości zamieszkałe. 2. Nieruchomości niezamieszkałe ODPADY PRZEMYSŁOWE marzec 2013r. Odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA NALEŻY OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ

UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA NALEŻY OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA NALEŻY OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,

Bardziej szczegółowo

Wspólny System Segregacji Odpadów

Wspólny System Segregacji Odpadów Wspólny System Segregacji Odpadów Składowanie to najgorsza metoda postepowania z odpadami, w wyniku której tracone są cenne surowce wtórne. Znaczną część odpadów można ponownie wykorzystać albo przerobić.

Bardziej szczegółowo

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Mieszkańcy będą musieli dzielić odpady na co najmniej cztery kategorie.

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Mieszkańcy będą musieli dzielić odpady na co najmniej cztery kategorie. Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Mieszkańcy będą musieli dzielić odpady na co najmniej cztery kategorie. Pod zamieszkanymi budynkami w Polsce staną pojemniki na śmieci w

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

1. Nieruchomości zamieszkałe. 2. Nieruchomości niezamieszkałe ODPADY PRZEMYSŁOWE

1. Nieruchomości zamieszkałe. 2. Nieruchomości niezamieszkałe ODPADY PRZEMYSŁOWE marzec 2013r. Odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,

Bardziej szczegółowo

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Potok Wielki zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Śmieci

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych

SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych Pojemnik niebieski (materiały papierowe) gazety, książki, katalogi, zeszyty; papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy;

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

ABC segregacji odpadów komunalnych. Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

ABC segregacji odpadów komunalnych. Gdzie wyrzucić konkretny odpad? ABC segregacji odpadów komunalnych Gdzie wyrzucić konkretny odpad? Od 1 stycznia 2019 r. odpady będą dzielone na pięć frakcji. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego pojemnika/worka

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Wiadomości Piątek, 19 lipca 2013 Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Osoby, które nie złożyły deklaracji w ustawowym terminie do dnia 31 marca br. mają nadal możliwość dopełnienia tego obowiązku

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka oraz są nieprzydatne w miejscu lub czasie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I

Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I EDUKACJA EKOLOGICZNA Zajęcia lekcyjne dla szkoły ponadgimnazjlnej PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ na lata 2013 2015 w ramach Projektu Gospodarka

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻNIN Od 1 lipca 2013 roku odbieraniem odpadów komunalnych zajmie się gmina. Nie zawieramy w tym zakresie żadnych umów, usługa realizowana będzie

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

2019 rok zabudowa wielorodzinna

2019 rok zabudowa wielorodzinna 2019 rok zabudowa wielorodzinna odpady zmieszane, papier, szkło, bio, metale i tworzywa sztuczne STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 2 1 1 1 2 3 4 4 4 3 6 5 7 6 6 5 8 7 9 8 8 8 10 10 11 11 11 10

Bardziej szczegółowo

Kilkumiesięczna obserwacja systemu skłania do przemyśleń i przekazania Państwu pewnych wytycznych dotyczących segregacji odpadów.

Kilkumiesięczna obserwacja systemu skłania do przemyśleń i przekazania Państwu pewnych wytycznych dotyczących segregacji odpadów. Przypominamy, że na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej obowiązuje segregacja w systemie workowym (domy jednorodzinne), lub pojemnikowym (osiedla mieszkaniowe). Segregujemy odpady na dwie

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gminy w świetle znowelizowanej ustawy

Nowe obowiązki gminy w świetle znowelizowanej ustawy Nowe obowiązki gminy w świetle znowelizowanej ustawy 26 października 2012 Właściciel nieruchomości Opłata Odpady Umowa Przedsiębiorca odbierający odpady Opłata Odpady Umowa Decyzja GMINA Selektywna zbiórka

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/492/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/492/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 2725 UCHWAŁA NR XXVI/492/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK segregacja odpadów komunalnych w gminie Skaryszew.

PORADNIK segregacja odpadów komunalnych w gminie Skaryszew. PORADNIK segregacja odpadów komunalnych w gminie Skaryszew. Strona 1 z 8 PORADNIK JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI W GMINIE SKARYSZEW? Szanowny mieszkańcu! Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się w Naszej gminie sposób

Bardziej szczegółowo

Segregacja odpadów. Odpady suche worek koloru żółtego

Segregacja odpadów. Odpady suche worek koloru żółtego Segregacja odpadów Z początkiem lipca 2019 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów na terenie gminy Bralin. Oprócz żółtego i zielonego worka, pojawi również niebieski i brązowy. Dzięki temu zmniejszy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ :

Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ : Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ : - Gromadzenie odpadów w sposób nie selektywny 20zł miesięcznie. - Gromadzenie odpadów w sposób selektywny 14zł miesięcznie.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Informacje dotyczące zbiórki i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łomża. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁOMŻA Zasady

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA NIE JEST TRUDNA!

SEGREGACJA NIE JEST TRUDNA! SEGREGACJA NIE JEST TRUDNA! Zachęcamy mieszkańców Gminy Dębowiec do segregacji odpadów. Rodzaje odpadów odbieranych z posesji WOREK NIEBIESKI papier opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

Bardziej szczegółowo

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady segregacji śmieci już za kilka dni. To musisz wiedzieć

Nowe zasady segregacji śmieci już za kilka dni. To musisz wiedzieć Nowe zasady segregacji śmieci już za kilka dni. To musisz wiedzieć Za kilka dni w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Od lipca przed domami Polaków zaczną się pojawiać

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

2018 rok zabudowa wielorodzinna

2018 rok zabudowa wielorodzinna 2018 rok zabudowa wielorodzinna Szanowni Państwo! Od dnia 1 stycznia 2018 r. w Puławach będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Jego wdrożenie związane jest z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Domy jednorodzinne Opublikowano na Odpady Toruń (

Domy jednorodzinne Opublikowano na Odpady Toruń ( Co to jest selektywna zbiórka odpadów? Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Bardziej szczegółowo

Ś M I E C I CO, GDZIE I JAK?

Ś M I E C I CO, GDZIE I JAK? ŚMIECI CO, GDZIE I JAK? Co to są śmieci? Śmieci wszystkie przedmioty, substancje stałe oraz ciekłe, nie będące ściekami, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka

Bardziej szczegółowo

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej. 2017-02-07 13:20 MŚ: ABC segregacji odpadów (komunikat) - MŚ informuje: Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo to czysta Gmina

Nowe Prawo to czysta Gmina Nowe Prawo to czysta Gmina Dlaczego zmieniono ustawę? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy gminy Kłodawa.

Szanowni mieszkańcy gminy Kłodawa. Szanowni mieszkańcy gminy Kłodawa. Wdrożenie nowego systemu śmieciowego w całej Polsce, w tym na terenie gminy Kłodawa, zmieniło w znacznym stopniu zasady w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sępopol wchodzi w życiem z dniem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych 1 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. OBOWIĄZEK USTAWOWY Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Puławy, 30 kwietnia 2015 r. Wstęp Na terenie Gminy Puławy od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW MIEJSCOWOŚCI: CHARŁUPIA WIELKA, DRZĄZNA, JÓZEFÓW,GĘSÓWKA,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIEDĄBROWICE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIEDĄBROWICE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIEDĄBROWICE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NOWY SYSTEM GODPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GODPODARKI ODPADAMI Celem jest: Poprawa stanu środowiska poprzez m.in. eliminacje dzikich wysypisk,

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Informacje dotyczące zbiórki i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łomża. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁOMŻA Zasady

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Materiał opracowano w ramach zadania Mistrzowie ekologii - badam, rozumiem i działam na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wspólny System Segregacji Odpadów

Wspólny System Segregacji Odpadów Wspólny System Segregacji Odpadów Przewodnik dla gmin (WSSO) 1 lipca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r. 1 obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego Kuźnia Raciborska

URZĄD MIEJSKI w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego Kuźnia Raciborska ZMIANY* OD 1 LIPCA 2018 r. W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA URZĄD MIEJSKI w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska tel. +48 324191417

Bardziej szczegółowo

Budynki wielorodzinne

Budynki wielorodzinne Co to jest selektywna zbiórka odpadów? Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507/XXXVII /2017 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 października 2017r.

UCHWAŁA NR 507/XXXVII /2017 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 października 2017r. UCHWAŁA NR 507/XXXVII /2017 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Nowy system korzyści dla mieszkańców i środowiska Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r. Szanowni mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRAWCZYN

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRAWCZYN SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRAWCZYN System gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. System obejmuje wyłącznie odpady wytworzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo segregować odpady?

Jak prawidłowo segregować odpady? Jak prawidłowo segregować odpady? PAPIER pojemnik (worek) w kolorze niebieskim papier piśmienny, zeszyty, gazety, kolorowe magazyny, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, kartony, tekturę

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady segregacji śmieci

Nowe zasady segregacji śmieci Nowe zasady segregacji śmieci 02.01.2018. Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/poznaj-zasady-segregacji/idn:2311/printpdf Aktualności 19 sty 2018 kategoria: Aktualności Poznaj zasady segregacji 1 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia... Projekt w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 2a do SIWZ Dolno.2018.3609 z dnia 2018.07.13 Status: Akt w opracowaniu UCHWAŁA Nr XL/759/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2018 r. Załącznik nr 2a do SIWZ w sprawie zmiany uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW SEGREGACJA ODPADÓW- CO WŁAŚCIWIE OZNACZA? Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów z których

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W RZESZOWIE KROK PO KROKU. NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2019 r.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W RZESZOWIE KROK PO KROKU. NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2019 r. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W RZESZOWIE KROK PO KROKU Szanowny Mieszkańcu domu wielolokalowego! Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17 A, www.tesko.pl ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE odpady, które nie nadają się do segregacji Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

1. o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych

1. o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych Informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych na podstawie art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ustawa z 13.06.2013r., Dz. U. 2013.888). Każdy z nas, wyrzucając odpad,

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

PSZ K KAMPINOS SEGREGUJE. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZ K KAMPINOS SEGREGUJE. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. I N F O R M A T O R PSZ K Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych KAMPINOS SEGREGUJE www.kampinos.pl Czym jest PSZOK? Do PSZOK nie przyjmujemy: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to

Bardziej szczegółowo

GMINA CEWICE HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH: SEGREGOWANYCH I ZMIESZANYCH. LIPIEC GRUDZIEŃ 2018r. Cewice

GMINA CEWICE HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH: SEGREGOWANYCH I ZMIESZANYCH. LIPIEC GRUDZIEŃ 2018r. Cewice Cewice 9 10 11 12 13 14 15 1 3 14 15 16 17 18 19 1 0 11 12 13 14 15 16 1 6 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 2 7 28 29 30 31 2 4 25 26 27 28 29 30 3 0 31

Bardziej szczegółowo

Informacja o segregacji i odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Końskowola

Informacja o segregacji i odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Końskowola Informacja o segregacji i odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Końskowola OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla właścicieli nieruchomości składających indywidulanie deklaracje Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul.

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo