Handel detaliczny żywnością w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Handel detaliczny żywnością w Polsce"

Transkrypt

1 Małgorzata Kosicka-Gębska Agnieszka Tul-Krzyszczuk Jerzy Gębski Handel detaliczny żywnością w Polsce Wydanie II Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011

2 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 Wydanie II, poprawione i uzupełnione Autorzy rozdziałów: Małgorzata Kosicka-Gębska: 4, 5, 6, 10. Agnieszka Tul-Krzyszczuk: 1, 2, 3. Jerzy Gębski: 8, 9. Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski: 7 Recenzenci: Dr hab. prof. n. Krystyna Żelazna, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Dr inż. Karol Krajewski, Katedra Handlu i Usług, Wydział Towaroznawstwa i Przedsiębiorczości, Akademia Morska w Gdyni Redaktor Jadwiga Rydzewska Redaktor techniczny Krystyna Piotrowska ISBN Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel. (22) (-22; -25 sprzedaż), fax (22) Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk,

3 Spis treści Wstęp Handel detaliczny żywnością w Polsce Istota i funkcje kanałów dystrybucji żywności Rola i struktura handlu w Polsce Handel hurtowy Handel detaliczny Typy handlu detalicznego Analiza handlu detalicznego w Polsce Wielkość i struktura handlu detalicznego w Polsce Punkty sprzedaży detalicznej liczba i powierzchnia sklepów Tendencje rozwojowe w handlu detalicznym w Polsce Ewolucja handlu detalicznego w Polsce Wpływ przemian gospodarczych na handel detaliczny od 1989 roku Zmiany własnościowe w handlu detalicznym Zmiany organizacyjne przedsiębiorstw handlowych Zmiany ilościowe w handlu detalicznym Zmiany jakościowe w handlu detalicznym Wejście Polski do Unii Europejskiej konsekwencje dla handlu Kierunki zmian strukturalnych w organizacji handlu detalicznego Wpływ zmian zachowań konsumentów na handel detaliczny Wpływ internacjonalizacji i globalizacji gospodarki na handel detaliczny Procesy konsolidacyjne w handlu detalicznym Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych Inwestycje zagraniczne w handlu Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację w handlu detalicznym Kierunki specjalizacji handlu detalicznego na rynku żywności w Polsce Struktura branżowa sklepów detalicznych Wyróżniki oferty asortymentowej sklepów wyspecjalizowanych Wybrane instrumenty handlu detalicznego Organizacja sprzedaży detalicznej Lokalizacja i wizerunek placówki handlowej Wyposażenie placówki handlowej Merchandising jego rola i zadania Asortyment w placówce handlowej Marka własna (handlowa) Promocja sprzedaży i reklama Strategie cenowe

4 4. Decyzje podejmowane w procesie zakupu produktów Istota procesu podejmowania decyzji Rodzaje podejmowanych decyzji Czynniki warunkujące proces decyzyjny Specyfika produktów żywnościowych Ogólna charakterystyka produktu Wymagania klientów wobec produktów żywnościowych Cechy produktów żywnościowych i ich wpływ na zachowanie konsumentów Zachowania konsumentów związane z zakupami żywności Istota zachowań konsumentów Uczestnicy procesu zakupu Konsumenci wobec wyboru miejsca zakupu Czynniki warunkujące wybór miejsca nabywania żywności Czynniki warunkujące zakup żywności w placówkach handlu detalicznego Preferencje czasowe związane z zakupami żywności Częstotliwość dokonywania zakupów Odpowiedzialność zakupowa w zależności od płci Wybrane modele zachowania konsumenta Model zachowania konsumenta Nicosii Model zachowania konsumenta Horwarda-Shetha Model zachowania konsumenta Rosaniego Model zachowania konsumenta EBK Internet jako źródło pozyskiwania informacji i miejsce dokonywania zakupów Społeczeństwo informacyjne Rozwój Internetu oraz handlu elektronicznego w Polsce Relacje w handlu internetowym Charakterystyka użytkowników Internetu i osób kupujących za jego pośrednictwem Handel z wykorzystaniem mediów elektronicznych na rynku żywności w Polsce Analiza sklepów internetowych oferujących żywność i produkty żywnościowe Zasady funkcjonowania e-handlu żywnością Dostępność żywności w sklepach internetowych Wady i zalety zakupów internetowych Formy płatności za zakupy w sieci

5 9.6. Sposoby ograniczania ryzyka podczas zakupu Usługi cateringowe w Internecie Idea Sprawiedliwego Handlu żywnością Geneza powstania Sprawiedliwego Handlu Istota Sprawiedliwego Handlu Znaki handlowe Sprawiedliwego Handlu przeznaczone dla żywności Korzyści dla konsumentów i producentów żywności Dostępność produktów w Polsce Piśmiennictwo

6

7 Wstęp Wprowadzenie wolnej gospodarki rynkowej, przystąpienie Polski do UE oraz kryzys gospodarczy na początku XXI wieku miały znaczący wpływ na zmiany w sektorze handlu detalicznego żywnością w Polsce. Pod wpływem przekształceń polityczno-społeczno-gospodarczych, jakie miały miejsce po 1989 roku, nastąpiło otwarcie rynku, a jego duża chłonność spowodowała napływ wielu inwestorów zagranicznych, którzy w uruchamianych, najczęściej wielkopowierzchniowych sklepach, wprowadzili nowe produkty, technologie i formy obsługi nabywców. Nowoczesny charakter powstających różnorodnych form i metod sprzedaży był odpowiedzią na ujawniające się na rynku zróżnicowanie preferencji nabywców detalicznych co do czasu i miejsca dokonywania zakupu, wyboru asortymentu, jakości i ceny towaru oraz zakresu usług towarzyszących sprzedaży towarów. Polscy konsumenci stali się bardziej wymagający i chętnie podążają za światowymi trendami i nowościami, co stanowiło szansę dla nowatorskich pomysłów inwestycyjnych. Charakteryzując obecną sytuację na polskim rynku detalicznym można stwierdzić, iż jest on rozproszony. Niemniej jednak w ostatnich latach postępuje coraz większa jego koncentracja mierzona udziałami wiodących firm. Dla przykładu, w 2006 roku łączne udziały 20 największych uczestników rynku wynosiły niespełna 30%. Według raportu firmy badawczo-konsultingowej PMR w 2008 roku wartość ta przekroczyła 40%, co może być następstwem szybkiego rozwoju liderów rynku, ale także serią większych i mniejszych przejęć, które miały miejsce w latach Charakterystyczną cechą polskiego handlu detalicznego jest również duża popularność małych firm handlowych. Raport Centrum Monitorowania Rynku (CMR) za styczeń 2009 r. pokazuje jednak pierwsze oznaki zmiany tego trendu, bowiem w styczniu 2009 r. liczba transakcji zawieranych w sklepach osiedlowych spadła o prawie 4% w porównaniu do stycznia 2008 roku. Spadek liczby mniejszych sklepów jest efektem ekspansji sieci, zmian preferencji klientów, a także nieuchronnym procesem obserwowanych w wielu krajach Europy Zachodniej. Współczesny handel detaliczny w Polsce niewiele różni się pod względem form sprzedaży od handlu w krajach Unii Europejskiej. W Polsce przybywa hipermarketów (według klasyfikacji AC Nielsen sklepów o powierzchni ponad 2500 m 2 ), supermarketów (poniżej 2500 m 2 ) i dużych sklepów spożywczych. Liczba hipermarketów i supermarketów w 2009 roku zwiększyła się o 10% w stosunku do 2007 roku. Według danych GUS w 2009 roku w Polsce działało 7

8 495 hipermarketów i 4041 supermarketów. W 2009 roku najszybciej rozwijał się najliczniejszy format handlu nowoczesnego, do którego należą dyskonty. Wyniki raportu Wizerunek sieci handlowych, przygotowanego przez firmę On Board PR Ecco Network na podstawie badań opinii publicznej przeprowadzonych przez PBS DGA w 2010 roku pokazały, że 57% osób uważało Biedronkę za sklep godny polecenia. Na kolejnych miejscach znalazły się Lidl, Carrefour oraz Real. Polscy konsumenci coraz przychylniejszym okiem patrzą na produkty firmowane przez sieci handlowe. O ich zakupie decyduje nie tylko niższa cena, ale także dobra jakość. Dając towarom własne nazwy, sklepy dbają o zawartość opakowania. W czasach kryzysu gospodarczego, który ogarnął cały świat, w tym również Polskę, analitycy są podzieleni co do tego, jak wpłynie on na tempo konsolidacji i rozwoju krajowego handlu detalicznego. Według raportu firmy PMR Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2008 roku, pomimo spowolnienia gospodarczego, prognozuje się, że spożywczy rynek detaliczny będzie się rozwijał w tempie blisko 6% średniorocznie w latach Jedną z podstawowych gałęzi rozwoju handlu będzie prawdopodobnie nowoczesna jego forma czyli internetowy handel elektroniczny. Umożliwia on dokonywanie zakupów na odległość w skali krajowej i międzynarodowej. Jego obroty w 2009 roku osiągnęły wartość ponad 13 mld zł. Z badania E-commerce w Polsce w 2009 roku, wykonanego przez firmę badawczą Gemius, wynika, że e-sklepy będą się nadal szybko rozwijać, bowiem rośnie zainteresowanie klientów taką formą zakupów, a największy wzrost sprzedaży w najbliższych latach mają uzyskać coraz popularniejsze sieciowe delikatesy oferujące bogatą gamę produktów żywnościowych. W niniejszej publikacji, w celu pokazania głównych zagadnień dotyczących funkcjonowania handlu detalicznego w warunkach nowoczesnych kanałów dystrybucji, z uwzględnieniem specyfiki produktów żywnościowych i zachowań konsumentów żywności, dokonano szczegółowej analizy danych dostępnych w bogatej literaturze przedmiotu. Ponadto zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2008 roku, których istotą było poznanie zwyczajów i oczekiwań zakupowych konsumentów oraz identyfikacja głównych czynników wpływających na wybór wielkopowierzchniowej placówki handlu detalicznego jako miejsca zakupu żywności. Książka jest II wydaniem publikacji pt. Handel detaliczny żywnością w Polsce, skierowanym do studentów wyższych uczelni na kierunkach: technologia żywności i żywienie, ekonomicznych i rolniczych, jako podstawa do nauczania przedmiotów z obszaru analizy rynku, organizacji handlu i ekonomiki konsumpcji oraz dla osób zajmujących się szeroko pojętą organizacją handlu żywnością.

9 1 Handel detaliczny żywnością w Polsce Handel, jako istotna część systemu dystrybucji, wpływa zarówno na rozwój innych dziedzin gospodarki, jak i na jakość życia społeczeństwa, umożliwiając mu wygodny dostęp do dóbr i usług. W warunkach rynku żywności bardzo ważną rolę odgrywa organizacja infrastruktury rynku i zarządzanie procesami dystrybucyjnymi, albowiem zapewniają one niezmienioną jakość i trwałość tych produktów. W zespole instrumentów i działań związanych z dystrybucją towarów, która jest ogniwem pośredniczącym między sferą produkcji i sferą konsumpcji, wyróżnia się podstawowe części składowe, tj. kanały dystrybucji i fizyczny przepływ towarów. W niniejszym rozdziale zaprezentowano analizę handlu detalicznego żywnością, jego znaczenie i charakterystykę struktur funkcjonalnych Istota i funkcje kanałów dystrybucji żywności Warunkiem osiągania celów ustalonych w dziedzinie sprzedaży jest to, aby wytworzony (gotowy) produkt był dostarczony do punktu sprzedaży detalicznej i zaoferowany konsumentowi zgodnie z jego potrzebami, a więc w odpowiedniej formie oraz we właściwym czasie i miejscu (Garbarski i wsp., 1994). Według Rutkowskiego i wsp. (2002) produkt ten dodatkowo powinien być dostępny we właściwej ilości i jakości oraz po akceptowalnych cenach (co będzie warunkiem zadowolenia klienta). Spełnienie tych warunków oznacza podjęcie pewnych działań i zastosowanie określonych instrumentów składających się na jeden z instrumentów marketingu, tj. dystrybucję towarów. Zdaniem Kotlera (1995) i Czubały (1996) dystrybucja oznacza zorientowaną na osiąganie zysku działalność obejmującą planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży. Natomiast Kramer (2003) uważa, że na proces dystrybucji składają się czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic między produkcją a konsumpcją. Zalicza się tu takie czynności, jak transport, magazynowanie, konserwacja i uszlachetnianie produktów, czyli czynności związane z fizycznym przemieszczaniem dóbr do klienta, oraz określenie liczby 9

10 i rodzaju ogniw pośredniczących w procesie dystrybucji, a także podział zadań uczestników tego procesu. Dystrybucja jest więc ogniwem pośredniczącym pomiędzy produkcją a konsumpcją. Jej zadaniem jest przede wszystkim wypełnianie różnych luk dzielących te dwie sfery, a mianowicie (Rutkowski i wsp., 2005): luki czasowej pewnych nieciągłych odstępów czasu dzielących czynności związane z zakupem różnych produktów przez konsumentów, podczas gdy większość firm prowadzi produkcję na zasadzie ciągłości, aby osiągnąć oszczędności w kosztach produkcji; luki przestrzennej konsumenci są zwykle rozproszeni na rynku, natomiast producenci zlokalizowani w niewielu miejscach (dzieli ich zawsze pewna odległość); luki ilościowej w określonym przedziale czasu producenci wytwarzają przeważnie duże ilości produktów, podczas gdy konsumenci kupują znacznie mniejsze ilości; luki w asortymencie producenci wytwarzają ograniczony asortyment produktów, natomiast konsumenci mają wiele potrzeb, do których zaspokojenia wymagają dużej liczby zróżnicowanych asortymentowo produktów; luki informacyjnej konsumenci nie zawsze wiedzą o dostępności, ilości czy źródle pozyskania potrzebnych produktów, zaś producenci często nie wiedzą kim są i gdzie się znajdują ich potencjalni klienci (Rutkowski i wsp., 2005). Biorąc pod uwagę aspekt funkcjonalny przyjmuje się, że kanały dystrybucji to łańcuch kolejnych ogniw (instytucji i osób), za których pośrednictwem następuje przepływ jednego lub większej liczby strumieni związanych z działalnością marketingową (Sztucki, 2000; Czubała, 2001). Do strumieni tych zalicza się poszczególne funkcje dystrybucji, a mianowicie: przemieszczenie produktu, przekazywanie prawa własności produktu lub jego użytkowania, promocję, zamawianie towaru, transport, utrzymywanie zapasów, przekazywanie należności, podejmowanie ryzyka, negocjacje czy informację rynkową (rys. 1). Podstawowym instrumentem dystrybucji, w tym również produktów żywnościowych, są kanały dystrybucji (kanały marketingowe), które obejmują doprowadzenie towarów do sklepów lub innych miejsc ich przejmowania przez konsumentów oraz oferowanie tych towarów finalnym nabywcom (Garbarski i wsp., 1994). Kanał dystrybucji oznacza też liczbę i kolejność występowania pośredników na drodze przesuwania produktów od wytwórcy do ostatecznego nabywcy (Altkorn, 1995). Według Michalskiego (2004), Rutkowskiego i wsp. (2005) kanały dystrybucji określane są jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji (tj. przed- 10

11 ). DYSTRYBUCJA Kana y dystrybucji: Rodzaje, struktura, liczba Wspó uczestnicy kana u Instytucje wspomagaj ce przep yw strumieni rynkowych Dystrybucja fizyczna: Obs uga zamówie Transport U ytkowanie magazynów Utrzymywanie zapasów Przepustowo kana u... efekty Poziom obs ugi dystrybucyjnej.. koszty Rysunek 1. Funkcje dystrybucji Źródło: Czubała A., 2001: Dystrybucja produktów. Wyd. PWE, Warszawa. siębiorstw, instytucji, agencji itp.) współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi od producentów do użytkownika lub konsumenta i ułatwiające ten proces. Zgodnie z tą definicją można wyróżnić podmiotową strukturę kanału dystrybucji, którą tworzą: uczestnicy dokonujący sprzedaży i zakupu produktów, przejmujący i przekazujący tym prawo własności do towarów tj. producenci, hurtownicy, dystrybutorzy czy dealerzy oraz nabywcy instytucjonalni i indywidualni, pośrednicy handlowi o ograniczonym zakresie usług, którzy nie przejmują prawa własności do dystrybuowanych towarów, lecz aktywnie wspomagają proces jego przekazywania, tj. agenci i brokerzy, instytucje świadczą różnego rodzaju usługi na rzecz pozostałych uczestników kanału dystrybucji, wspomagają również ich działania, tj. banki, firmy ubezpieczeniowe, przewoźnicy, spedytorzy, agencje reklamowe czy wywiadownie handlowe (Rutkowski i wsp., 2005). Kanały dystrybucji funkcjonują sprawnie i efektywnie, gdy istnieje zgodność celów i motywacji wszystkich ich uczestników, kiedy korzyści, czynniki ryzyka i koszty wspólnego działania rozkładają się równomiernie (Czubała, 2008). Według Sztuckiego (1998) kanały dystrybucji można określić jako funkcjonalne, ekonomiczne oraz instytucjonalno-organizacyjne sposoby kierowania ruchem produktów i niezbędnymi strumieniami towarzyszącymi im od wytwórców do ostatecznych nabywców. Pośrednicy uczestniczący w tym procesie pełnią trzy podstawowe funkcje (Rutkowski i wsp., 2005), a mianowicie: transakcyjną, która obejmuje zakup (w celu ponownej sprzedaży), sprzedaż (tj. kontakt z potencjalnymi konsumentami) i przejmowanie ryzyka związa- 11

12 nego z nabywaniem prawa własności do zapasów (które mogą na przykład ulec zepsuciu); logistyczną poprzez budowanie asortymentu (pozyskiwanie towaru z kilku różnych źródeł), składowanie (gromadzenie i przechowywanie towaru), dekonsolidacja, czyli rozdzielanie dużej ilości towaru na mniejsze partie zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, a także transport (fizyczne przemieszczanie produktów do klientów); wspomagającą obejmującą: finansowanie (np. kredyty), klasyfikowanie produktów (przyznawanie klas jakości sprzedawanym produktom) oraz informację i badania marketingowe (tj. dostarczanie klientom i dostawcom odpowiednich informacji związanych z przemieszczaniem i zapotrzebowaniem na sprzedawane produkty). Dlatego też analizując kanał dystrybucji należy zwrócić baczną uwagę na specyfikę struktury kanału dystrybucji, na którą mają szczególny wpływ (Rutkowski i wsp., 2005): rodzaj pośredników kanał bezpośredni i pośredni; długość kanału liczba szczebli pośrednich, tj. krótkie dwuszczeblowe; długie wieloszczeblowe; szerokość kanału liczba pośredników na każdym szczeblu kanału. W kanale bezpośrednim (tzw. zeroszczeblowym) producent sam zajmuje się na własny koszt i własne ryzyko sprzedażą swych produktów nabywcom finalnym (np. poprzez sklepy firmowe). Ta forma jest coraz częściej wykorzystywana także na rynku instytucjonalnym, gdzie lepiej spełnia tendencje sprzedaży towarów żywnościowych dzięki: lepszemu dostosowaniu się do oczekiwań klienta, przejmowaniu przez producenta zwiększonego ryzyka realizacji transakcji, większej ilości funkcji związanych ze sprzedażą, jednocześnie przejmując całą marżę i zabezpieczając szybki przepływ gotówki, pozyskiwaniu przez producenta bieżących informacji o rynku, obniżaniu kosztów dystrybucji, co wpływa na niższą cenę oferowanego produktu bądź stwarza możliwość jej większego obniżania w walce konkurencyjnej o klienta. Formy sprzedaży bezpośredniej dotyczą zwykle działania na rynkach rzeczywistych bądź elektronicznych (Szymanowski, 2008). Natomiast w kanale pośrednim między producentem i konsumentem występuje co najmniej jeden pośrednik (indywidualny lub instytucjonalny) (Czubała, 1996). Jednak w praktyce formy organizacyjne tych kanałów są bardziej rozbudowane, co przedstawia rysunek 2 (Coyle i wsp., 2007; Szymanowski, 2008). 12

13 PRODUCENCI YWNO CI Dystrybutorzy ywno ci Hurtownicy artyku ów spo ywczych Agenci, brokerzy, po rednicz cy w handlu Restauracje Sektor HoReCa Specjalne punkty ywienia (linie lotnicze, koleje itp.) Sieci detaliczne (lokalne i regionalne) Detaliczne sklepy spo ywcze Nabywcy instytucjonalni Sieci detaliczne ogólnokrajowe KONSUMENCI ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH Rysunek 2. Kanały dystrybucji artykułów żywnościowych Źródło: Coyle J.J. i wsp., 2007: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa. Kanały marketingowe mogą być scharakteryzowane przez liczbę występujących w nim szczebli. Każdy pośrednik, który zajmuje się przesuwaniem produktu i prawa własności do niego w kierunku finalnego odbiorcy, stanowi szczebel w kanale. Liczba pośrednich szczebli w kanale dystrybucyjnym określa długość kanału (Rutkowski i wsp., 2005). Wielokrotnie w dystrybucji produktów żywnościowych obecność podmiotów pośrednich, takich jak hurtownie czy agencje pośredniczące w handlu żywnością, zwiększa możliwość opanowania rynku przez zwielokrotnienie transakcji między poszczególnymi punktami zbytu. Poza tym dystrybucja pośrednia pozwala na zmniejszenie liczby kontaktów z małymi odbiorcami na rzecz między innymi kilku dużych hurtowni, co znacząco obniża koszty dystrybucji i jednocześnie pozwala na specjalizację danego przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie pozwala również przedsiębiorcy na zrezygnowanie z prowadzenia własnej sieci dystrybucji i przeniesienie odpowiedzialności na kolejne ogniwo w łańcuchu dystrybucji (Czubała, 1996). 13

14 Szerokość kanału marketingowego to inaczej gęstość struktury, tzn. liczba podmiotów, pośredników występujących na tym samym szczeblu obrotu w kanale marketingowym. Kształtuje dostępność nabywców do produktu, którą osiąga się przez włączanie małej lub dużej liczby pośredników. Ze względu na stopień intensywności wyróżnia się trzy strategie dystrybucji (Rutkowski i wsp., 2005): Intensywną bardzo szeroką, co oznacza, że produkt jest wszędzie dostępny, we wszystkich możliwych (dostępnych) punktach sprzedaży. Jest najczęściej stosowana na rynku towarów ogólnego i częstego zakupu (np. artykułów spożywczych, gazet, środków czystości itp.). Wymaga zastosowania długich i szerokich kanałów ułatwiających głęboką penetrację obsługiwanego rynku. Selektywną polegającą na oferowaniu produktów przez ograniczoną liczbę wybranych pośredników. Są to pośrednicy ściśle dopasowani, wyspecjalizowani do odpowiednich kryteriów producenta. Występuje ona głównie na rynku towarów wybieralnych lub okresowego zakupu (np. sprzęt AGD, meble). Wyłączną (ekskluzywną) gdzie sprzedażą danego produktu zajmuje się tylko jeden lub kilku pośredników mających wyłączność terytorialną, np. wyłączny importer. Zapewnia producentowi szeroki zakres kontroli nad zbytem towarów, poziomem świadczonych usług czy cenami i dotyczy produktów luksusowych i unikatowych oraz dóbr epizodycznego zakupu Rola i struktura handlu w Polsce Handel jest produktem wymiany towarowo-pieniężnej, która nabrała swego kształtu w drodze ewolucji, poczynając od wymiany towar za towar, a kończąc na obecnej formie. Odegrał on znaczącą rolę w kształtowaniu procesu wymiany poprzez udział pośredników, którzy w imieniu producentów poszukiwali dróg sprzedaży i konsumentów ujawniających swoje potrzeby i sposoby nabycia towarów (Sulivan i Adcock, 2003; Szumilak i wsp., 2004). Handel jest dziedziną gospodarki polegającą na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów, a tym samym na ich zakupie w celu ich dalszej odsprzedaży. W ujęciu funkcjonalnym oznacza wymianę wszelkich dóbr (np. dóbr materialnych, nieruchomości, prawa, usług) pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Natomiast w ujęciu instytucjonalnym dotyczy przedsiębiorstw, które kupują towary w celu ich dalszej sprzedaży, działając we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosząc ryzyko handlowe (Pilarczyk i wsp., 2001). 14

15 Według raportu Rynek wewnętrzny w 2008 roku opublikowanego przez GUS (2009), w 2007 roku najwyższy udział w przychodach sektora usług (67%), stanowiły przychody przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową. Zajmowały one drugie miejsce po przemyśle w tworzeniu produktu krajowego brutto. Udział handlu w tworzeniu PKB w 2008 roku kształtował się na poziomie 15,8%, a w 2009 roku osiągnął poziom 16,2% wg szacunków GUS (Rynek wewnętrzny, 2009 i 2010). Według danych GUS, w Polsce w 2009 roku przedsiębiorstwa usługowe wytworzyły 66,5% ogółu wartości dodanej brutto całej gospodarki narodowej. Dały też miejsca pracy dla 57,5% ogółu pracujących. Dominującą pozycję wśród podmiotów prowadzących działalność usługową zajmują przedsiębiorstwa handlowe. Stanowiły one na koniec 2009 roku 28,7% ogólnej liczby podmiotów usługowych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Na poziom wartości dodanej brutto wytworzonej przez przedsiębiorstwa handlowe istotne znaczenie miały przede wszystkim czynniki wpływające na ich rentowność, a mianowicie: przychody, marże handlowe i poniesione koszty (Rynek wewnętrzny, 2009). Handel, stanowiąc istotną część systemu dystrybucji, wpływa zarówno na rozwój innych dziedzin gospodarki, jak i na jakość życia społeczeństwa, stwarzając wygodny dostęp do dóbr i usług. Ze względu na specyfikę swojego produktu oraz usytuowanie jest jedną z dziedzin gospodarki, która ma najszersze i najbardziej intensywne kontakty z uczestnikami rynku, w sposób szczególny z konsumentami i szeroko rozumianymi wytwórcami (Misiąg, 2002). Zmiany na rynku produktów wytwórczych, w tym również żywnościowych, spowodowały w Polsce zmiany w organizacji handlu i jego dostępności. Tradycyjne sklepy spożywcze skurczyły się często do rozmiaru półki w supermarkecie, która jest obszarem dokonywania przez konsumenta ograniczonego wyboru. Określone przyzwyczajenia, preferencje, czy sposoby postępowania konsumenta podczas dokonywania zakupów wpływają zarówno na częstotliwość i wielkość zakupów, ale także oddziaływują bezpośrednio na wzorzec zakupowy całego gospodarstwa domowego i wszystkich jego członków (Dąbrowski, 2002). Handel, według Sławińskiej (2002) realizuje następujące zadania: zakup i oferowanie w odpowiednim miejscu i czasie towarów należących do jednej lub wielu różnych kategorii produktów, utrzymywanie zapasu towarów w celu zapewnienia ich dostępności oraz ciągłości zaopatrzenia, ponoszenie ryzyka handlowego, dostarczanie informacji, świadczenie usług przed- i posprzedażowych, 15

16 kreowanie odpowiednich warunków do dokonywania zakupu, świadczenie innych usług wynikających z koncepcji działania przedsiębiorstw. Dietl (1991) wyróżnia jedną podstawową funkcję handlu, określoną jako dystrybucyjna oraz kilka funkcji pomocniczych. Istota funkcji dystrybucyjnej wyraża się w doprowadzeniu do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i jej realizacji. Natomiast funkcje pomocnicze wiążą się z określonymi zadaniami, m.in. utrzymywaniem i kontrolą zapasów towarowych, przekazywaniem informacji nabywcom i pozostałym uczestnikom procesu dystrybucji, pobudzaniem popytu przez aktywne oddziaływanie na rynek, tworzeniem różnych użyteczności dla pośrednich i ostatecznych nabywców, wreszcie funkcja wzrostotwórcza i cywilizacyjno-kulturowa. Za innowacje w handlu uznaje się zarówno nowe instytucjonalne formy handlu, jak i nowe metody działania detalistów na rynku. Były one wprowadzane w krajach wysoko rozwiniętych przez przedsiębiorców dążących do zmiany produktywności czynników wytwórczych i realizację zysków nadzwyczajnych. Innowacje, które zostały zaadaptowane, zmieniły obraz zarówno handlu, jak również wpływały na jego otoczenie, głównie producentów (Śmigielska, 2001). Zdaniem Szulce (1998), przedstawiając strukturę podmiotową handlu artykułami spożywczymi i kryteria jego podziału, należy wymienić dwa podstawowe rodzaje handlu: hurtowy i detaliczny, wyodrębnionych na podstawie kryterium wykonywanych funkcji. Handel hurtowy, jak również sprzedaż detaliczna, jako ogniwa kanału dystrybucji produktów żywnościowych pełnią rolę pośrednika między produkcją a konsumpcją Handel hurtowy Działalność hurtowa polega na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem detalistom, innym hurtownikom bądź nabywcom instytucjonalnym, tj. detalistom, usługobiorcom, producentom i innym hurtownikom (Rutkowski i wsp., 2005), rzadko nabywcom indywidualnym (Czubała, 2001). Do istotnych funkcji handlu hurtowego należy przekształcenie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy oraz pokonanie rozbieżności występujących między produkcją a konsumpcją w czasie, przestrzeni i ilości dóbr, tzw. partii towarów. Zmusza to handel hurtowy do gromadzenia i przechowywania zapasów oraz tworzenia asortymentu zgodnego z potrzebami konsumentów lub też innych ostatecznych odbiorców (Szulce, 1998). Hurt pośredniczy między sferą produkcji a sferą konsumpcji. Charakteryzuje się dokonywaniem transakcji bezgotówkowych i obrotem dużych partii towarów. Producenci bądź importerzy dostarczają je dla hurtu. Natomiast ich nabyw- 16

17 cami są przede wszystkim detal, przemysł, konsumenci zbiorowi, instytucje oraz drobni producenci (Alkorn, 1995; Mruk i wsp., 1996; Kramer, 1997; Sztucki, 1998; Szymanowski, 2008). Źródłem funkcjonowania handlu hurtowego jest istnienie rozbieżności między sferą wytwarzania a sferą konsumpcji, którego głównymi funkcjami są: organizacja dostaw przepływu towarów (tworzenie użyteczności miejsca), gromadzenie i przechowywanie zapasów (tworzenie użyteczności czasu), przekształcanie asortymentu produkcyjnego w handlowy, przygotowywanie (tj. dzielenie i koncentrowanie) partii towarów do dostaw, ubezpieczanie towarów i kontrola przebiegów towarowych, ponoszenie kosztów magazynowania i związanego z tym ryzyka (Dietl, 1991; Mruk i wsp., 1996). W grupie organizacji gospodarczych występują przedsiębiorstwa zajmujące się również skupem produktów rolnych, tzw. hurtem pierwotnym. Należą do nich (Szymanowski, 2008): niezależni kupcy skupujący produkty na własny rachunek i ryzyko, pośrednicy działający na zlecenie przedsiębiorstw przetwórstwa, ekspertów, spółdzielnie bądź stowarzyszenia producentów, przedsiębiorstwa przetwórcze, agendy rządowe, np. Agencja Rynku Rolnego. Podstawowymi formami rynków zorganizowanych w handlu żywnościowym, zwłaszcza w hurcie pierwotnym, są: rynki hurtowe, giełdy towarowe, aukcje, przetargi oraz centra handlu hurtowego (Szymanowski, 2008). Rynki hurtowe zostały stworzone jako alternatywa dla targowisk w handlu artykułami rolnymi i ukształtowane w latach 90. ubiegłego wieku. Różnią się one wyższym stopniem sformalizowania transakcji oraz zaawansowaną infrastrukturą techniczną i organizacyjną. Instytucje rynków hurtowych mają osobowość prawną. Koncentrują one handel produktami rolnymi (w tym spożywczymi), w układzie czasowym i przestrzennym (Jerzak, 1997). Obejmują sferę handlu (tj. wiaty, hale wraz z prezentacją i transakcją towarów), sferę towarzyszącą (tj. magazynowanie, przygotowanie i konfekcjonowanie, pakowanie i wysyłka i inne usługi towarzyszące) oraz centrum zarządzania i obsługi administracyjnej rynku hurtowego. Giełdy towarowe to rynki na których w określonym miejscu i czasie dochodzi do obrotu kontraktami na towary masowe, wysoko ujednolicone pod 17

18 względem jakości, gatunku, wagi, klasy czy cen (Drewiński, 1997). Umożliwia to przeprowadzenie transakcji giełdowych bez konieczności fizycznej obecności towarów na giełdzie (Adamowicz, 1997). Na giełdach towarowych przeprowadzane są transakcje rzeczywiste, tj. natychmiastowe (spot, cash) i dostawcze (forward) na przybycie, na załadowanie i na dostarczenie, jak również na transakcje terminowe (futures). Do transakcji terminowych zalicza się transakcje spekulacyjne (np. na zwyżkę, na zniżkę, pożyczkowe czy opcyjne) i zabezpieczające (hedding zakupowy i hedding sprzedażowy) (Szymanowski, 2008). Aukcja to publiczna sprzedaż w drodze licytacji, która organizowana jest gdy przedmiotem obrotu są towary niemające cech zamienności (nabywca oczekuje konkretnego towaru), których nie daje się wystandaryzować, a do zawarcia przyszłego kontraktu wystarczy jedynie ustalenie ceny. Przedmiotem aukcji mogą być niektóre gatunki owoców i warzyw oraz zwierząt koni czy bydła. Przetargi są formą rynku zorganizowanego i takim sposobem zawarcia umowy, w którym strona zainteresowana transakcją handlową organizuje składanie ofert według określonych warunków przetargowych (Dudziak, 2003). Przetarg, jako sposób zawierania umowy, jest obowiązkowym trybem postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Ogłoszenie przetargu powinno zawierać informacje nt. miejsca, czasu, przedmiotu oraz warunków przetargu (Szymanowski, 2008). Centra handlu hurtowego są szczególną formą rynku zorganizowanego, ściśle powiązanym z handlem hurtowym. Tworzone są przez jednostki samorządu gospodarczego i terytorialnego oraz przez instytucje publiczne, natomiast ich organizacją i zarządzaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy. Jest to rodzaj hurtowego targowiska umożliwiającego sprzedaż produktów w ilościach hurtowych oraz ich nabywanie przez detalistów, zakłady gastronomiczne czy instytucje użyteczności publicznej. Przykładami takich centrów handlowych w Polsce mogą być centra handlu hurtowego produktami rolnymi, tj.: 18 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA we Wrocławiu, Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza SA w Lublinie, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze SA w Gdańsku, Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza SA w Poznaniu, Giełda Rolno-Towarowa SA w Białymstoku. Do innych form tworzących skoncentrowane i jednocześnie nowoczesne formy koncentracji funkcjonalno-przestrzennej wspólnych sieci handlowych i hurtowych o zasięgu krajowym (podobnie jak dostawcy-producenci), oprócz centrów handlu hurtowego, zalicza się własne centra dystrybucyjne i logistycz-

19 ne. Do podstawowych zadań jakie spełniają centra dystrybucyjne zaliczyć można: przeładunek ładunków transferowych, pochodzących od wielu dostawców, przyjęcie i składowanie zapasów, przechowywanie, etykietowanie i kompletowanie przesyłek zgodnie z zamówieniami, rozdział i kompletowanie ładunków przeznaczonych dla wielu odbiorców, zapewnianie właściwych środków transportu. Centra usług logistycznych pełnią dodatkowo funkcje związane z kompleksowym zarządzaniem procesami dystrybucji towarów, w zakresie: procedur zakupu i sprzedaży, transportu i operacji ładunkowych, składowania zapasów, przepływu informacji towarzyszących zakupom i sprzedaży, rejestracji potrzeb klientów (Barcik, 2005; Szymanowski, 2008). W centrach usług logistycznych dokonuje się wyboru najkorzystniejszych wariantów kosztów: składowania, transportu, operacji zakupu i sprzedaży, pakowania, przeładunku towarów, zapewniających satysfakcjonujący poziom obsługi klienta (Szymanowski, 2008) Handel detaliczny W myśl Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku o ogólnych zasadach i wymaganiach prawa żywnościowego, handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego. Określenie to obejmuje także terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie. Natomiast wg GUS za sprzedaż detaliczną towarów uważa się sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. magazynach, składach itp.), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wartość sprzedaży detalicznej stanowi sumę sprzedaży zrealizowaną przez jednostki handlowe i niehandlowe. Jednocześnie sprzedaż żywności obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które po obróbce technologicznej lub kulinarnej stanowią pokarm człowieka. Nie zalicza się do żywności napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz leków. Natomiast za sprze- 19

20 daż towarów nieżywnościowych wg GUS, uważa się zaspokajanie potrzeb bytowych ludności związanych z ubiorem, wyposażeniem mieszkania, z higieną osobistą i ochroną zdrowia, z kulturą osobistą, wypoczynkiem i transportem. Obejmuje też towary służące do zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych w sferze produkcji rolniczej i budowlanej (Rynek wewnętrzny, 2009). Sprzedaż detaliczna, według Kotlera (1994), obejmuje wszystkie rodzaje działalności, mające na celu sprzedawanie produktów i usług bezpośrednio konsumentowi do jego osobistego, niekomercyjnego użytku. Każda jednostka organizacyjna, która prowadzi taką sprzedaż bez względu na to czy jest to producent, hurtownik czy sprzedawca detaliczny zajmuje się handlem detalicznym. Podstawową funkcją sprzedaży detalicznej jest dostarczanie finalnym nabywcom, w sposób stały i rytmiczny, towarów i usług przeznaczonych do zaspokojenia ich osobistych potrzeb oferowanych we właściwym miejscu i czasie oraz w odpowiednim asortymencie. Funkcje te są też zdeterminowane faktem, że jest to ostatnie ogniwo kanałów dystrybucji mające bezpośredni kontakt z ostatecznym odbiorcą, czyli konsumentem indywidualnym bądź (rzadziej) instytucjonalnym. Zasadniczą cechą sprzedaży detalicznej jest, poza dużą liczbą klientów (tj. ostatecznych odbiorców, konsumentów), zawieranie niewielkich (pod względem ilościowym i wartościowym) transakcji handlowych i zwykle jest to natychmiastowa zapłata za kupione towary (Szulce, 1998; Rutkowski i wsp., 2005). Oferowanie towarów ostatecznym nabywcom wiąże się z podejmowaniem w handlu detalicznym wielu przedsięwzięć i uwzględnieniem takich czynników, jak: lokalizacja produktów sprzedaży detalicznej, wielkość i rodzaj punktów sprzedaży detalicznej, szerokość i głębokość asortymentu produktów, formy sprzedaży i ekspozycji produktów, formy obsługi konsumentów, zakres świadczonych usług dodatkowych (Szulce, 1998; Rutkowski i wsp., 2005). Istnieje kilka rodzajów klasyfikacji handlu detalicznego. Biorąc pod uwagę formę własności wyróżnia się następujące formy handlu detalicznego (Mruk i wsp.,1996): prywatną, spółdzielczą, państwową. Obecnie w gospodarce polskiej dominuje handel prywatny. Nadal istnieje handel spółdzielczy, choć na niewielką skalę. Handel państwowy stanowiący 20

Halina Zielińska. Obsługa klientów

Halina Zielińska. Obsługa klientów Halina Zielińska Halina Zielińska Obsługa klientów Prowadzenie sprzedaży. Tom III Obsługa klientów Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES IN A HOSPITAL PHARMACY Jan Nowomiejski, Renata Rasińska, Artur Przybył Katedra

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY.

ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY. ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY. Szanowni Państwo Kanwą dla przygotowania niniejszej publikacji jest debata, jaka od lat toczy się na temat handlu i jego relacji z innymi gałęziami

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 4 Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Robert Pieciułko Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM Group Praca licencjacka Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stefana Forlicza

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9 Handel marzec 2006 North Coast oferta publiczna Wycena DCF 4.2 Spółka dla smakoszy Wycena porównawcza 3.9 North Coast jest importem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów spożywczych. Odbiorcami towarów

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo