I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. zestaw obejmuje: koszulkę damską, koszulkę męską, kapelusz, płócienną torbę). II. CZAS TRWANIA KONKURSU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. zestaw obejmuje: koszulkę damską, koszulkę męską, kapelusz, płócienną torbę). II. CZAS TRWANIA KONKURSU:"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU RODZINNE REWOLUCJE W KINIE HELIOS konkurs fotograficzny na najśmieszniejsze i najbardziej zwariowane zdjęcie z wakacji WYGRAJ WYCIECZKĘ dla czterech osób do Afryki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Rodzinne rewolucje zwanego dalej "Konkursem" jest Helios SA z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, Łódź, nr KRS , NIP , Regon , zwana dalej "Organizatorem"; a) Fundatorem Nagrody konkursowej w Konkursie są: b) Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17 fundator biletów lotniczych 2. Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, Warszawa, fundator 5-dniowego pobytu dla czterech osób w Palace Of The Lost City - Sun City, Republika Południowej Afryki, oraz nagrody pocieszenia. 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 4. Do wygrania w konkursie są następujące nagrody: a) NAGRODA GŁÓWNA, dla zwycięzcy konkursu, na którą składają się: wycieczka dla czterech osób do Afryki, opisana w par. VI, pkt. 4 b) 10 nagród pocieszenia dla osób, które zajęły miejsca 2-11, (laureat dostaje zestaw gadżetów filmowych; zestaw obejmuje: koszulkę damską, koszulkę męską, kapelusz, płócienną torbę). II. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs trwa w dniach od 27 czerwca 2014 r. do 17 lipca 2014 r., i podzielony jest na następujące etapy: 1. Etap 1 - termin wysyłania zdjęć: 4 lipca - 17 lipca 2014r. 2. Etap 2 - publikacja zdjęć na stronie: 4 lipca - 17 lipca 2014r. 3. Etap 3 - głosowanie: 4 lipca 20 lipca 2014r. 4. Etap 4 - ogłoszenie wyników - 22 lipca 2014r. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. I. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. II. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. III. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. IV. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że warunkiem koniecznym skorzystania z nagrody przez zwycięzcę konkursu jest posiadanie ważnej na terenie Republiki Południowej Afryki wizy. Warunek ten jest niezależny od Organizatora, i jego spełnienie leży wyłącznie po stronie uczestnika, oraz Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Nieuzyskanie wizy uniemożliwiające realizację wycieczki nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Organizatora, a nagroda przechodzi na uczestnika konkursu, którego zdjęcie zdobyło drugie miejsce. V. Ze względu na specyfikę nagrody, po stronie Uczestnika leży właściwe przygotowanie siebie i osób mu towarzyszących we wszelkich sprawach związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (szczepienia), spełnieniem wymagań proceduralnych, prawnych i innych koniecznych do realizacji nagrody wycieczki na terytorium Państwa RPA. 1

2 VI. Ze względu na specyfikę nagrody, Uczestnik i osoby mu towarzyszące, decydując się na skorzystanie z wycieczki deklarują, że nie ma po ich stronie przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji wycieczki na terytorium Afryki i Państwa RPA, i zwalniają z odpowiedzialności w tym zakresie Organizatora. VII. Jeżeli laureatem konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunkiem realizacji wycieczki jest uczestnictwo w wycieczce osoby pełnoletniej, w postaci opiekuna prawnego laureata lub osoby przez opiekunów wskazanej. I. Aby wziąć udział w Konkursie należy: IV. PRZEBIEG KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE 1) udać się do dowolnego kina Helios w dniach 4 lipca - 17 lipca 2014r. na dowolny pokaz filmu Rodzinne rewolucje 2) kupić i zachować bilet, którego posiadanie jest warunkiem udziału w konkursie i warunkiem wydania/odbioru nagrody; 3) wykonać zadanie konkursowe, którym jest wysłanie zdjęcia z wakacji na adres którego tematem jest: najśmieszniejsze i najbardziej zwariowane zdjęcie zdjęcie z wakacji, (dalej zwane Zdjęciem), 4) przesłanie w terminie Etapu 1, czyli od dnia 4 lipca do 17 lipca 2014r., zgłoszenia, na które składają się łącznie: a) zdjęcie, b) następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu c) skan lub zdjęcie biletu, o którym mowa w pkt. 2 II. Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. III. W konkursie nie będą uwzględniane zdjęcia zawierające treści wulgarne, naruszające godność, propagujące treści nieetyczne, lub o charakterze reklamowym. Organizator zastrzega sobie moderowanie zdjęć i niepublikowanie zdjęć o treści, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. IV. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. V. Przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika Konkursu, i oświadczeniem Uczestnika, że: 1) posiada on pełne prawa autorskie do zdjęcia, 2) posiada zgodę osób występujących na zdjęciu do użycia ich wizerunku w konkursie, upublicznienia go na potrzeby konkursu, w tym na stronie internetowej Organizatora, i że on oraz osoby te wyrażają zgodę na powyższe, 3) treść Zdjęcia nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zgłoszenia na Profilu sieci kin Helios. VI. Poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia na stronie internetowej oraz stronach partnerskich, z którymi współpracuje Helios SA. VII. Przebieg konkursu: 1. Organizator każde spełniające wymogi zdjęcie umieści na stronie z wyłączeniem tych, które zawierają treści wulgarne, naruszające godność, propagujące treści nieetyczne, lub o charakterze reklamowym. 2. Konkurs odbędzie się z wykorzystaniem bramki sms-owej, która znajdować się będzie na podstronie strony internetowej 3. Do każdego zdjęcia będzie przypisany specjalny kod, który będzie potrzebny do wysłania sms: Wyślij SMS o treści REWOLUCJE.KOD.NAZWAKINA na numer Koszt SMS-a to 1 zł + VAT = 1,23 zł z VAT PRZYKŁADY: A) REWOLUCJE.1.HELIOS.BELCHATOW B) REWOLUCJE.1.BIALYSTOK.ALFA 2

3 Lista z nazwami kin znajduje się poniżej: Helios Bełchatów nazwa kina: HELIOS.BELCHATOW Helios Białystok w Galerii Alfa nazwa kina: BIALYSTOK.ALFA Helios Białystok w Galerii Atrium Biała nazwa kina: BIALYSTOK.BIALA Helios Bielsko-Biała nazwa kina: HELIOS.BIELSKO Helios Bydgoszcz nazwa kina: HELIOS.BYDGOSZCZ Helios Dąbrowa Górnicza nazwa kina: HELIOS.DABROWA Helios Gdańsk nazwa kina: HELIOS.GDANSK Helios Gdynia nazwa kina: HELIOS.GDYNIA Helios Gniezno nazwa kina: HELIOS.GNIEZNO Helios Gorzów Wielkopolski nazwa kina: HELIOS.GORZOW Helios Grudziądz nazwa kina: HELIOS.GRUDZIADZ Helios Kalisz nazwa kina: HELIOS.KALISZ Helios Kędzierzyn-Koźle nazwa kina: HELIOS.KEDZIERZYN Helios Kielce nazwa kina: HELIOS.KIELCE Helios Konin nazwa kina: HELIOS.KONIN Helios Legnica nazwa kina: HELIOS.LEGNICA Helios Lubin nazwa kina: HELIOS.LUBIN Kino Bałtyk Łódź nazwa kina: KINO.BALTYK Helios Nowy Sącz nazwa kina: HELIOS.SACZ Helios Olsztyn nazwa kina: HELIOS.OLSZTYN Helios Opole nazwa kina: HELIOS.OPOLE Helios Piła nazwa kina: HELIOS.PILA Helios Piotrków Trybunalski nazwa kina: HELIOS.PIOTRKOW Helios Płock nazwa kina: HELIOS.PLOCK Helios Radom nazwa kina: HELIOS.RADOM Helios Rzeszów na ul. Powstańców Warszawy nazwa kina: RZESZOW.POWSTANCOW Helios Rzeszów w Galerii Rzeszów nazwa kina: RZESZOW.GALERIA Helios Siedlce nazwa kina: HELIOS.SIEDLCE Helios Sosnowiec nazwa kina: HELIOS.SOSNOWIEC Helios Szczecin w Galerii Kupiec nazwa kina: SZCZECIN.KUPIEC Helios Szczecin w Outlet Park nazwa kina: SZCZECIN.OUTLET Helios Tczew nazwa kina: HELIOS.TCZEW Kino Femina Warszawa nazwa kina: KINO.FEMINA Helios Wrocław nazwa kina: HELIOS.WROCLAW V. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. I. Głosowanie na najlepsze zdjęcie odbywać się będzie w formie wysłania wiadomości tekstowej sms na podany nr , koszt - 1 zł + VAT = 1,23 zł z VAT II. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby odwiedzające stronę Helios.pl III. Głosowanie odbywa się w następujący sposób: 1) na stronie internetowej helios.pl, gdzie umieszczone będą zdjęcia, każda osoba głosująca może wybrać najlepsze jej zdaniem zdjęcie lub zdjęcia i wysłać na nie sms-a/y, na nr kodu przypisany do zdjęcia/zdjęć 2) uczestnik może wysłać na wytypowane przez siebie (również swoje) zdjęcie/zdjęcia dowolna ilość SMS-ów na numer 71466, koszt - koszt - 1 zł + VAT = 1,23 zł z VAT IV. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego zdjęcie otrzyma największą ilość smsów. W przypadku jednakowej liczby sms przy kilku zdjęciach, decyzje podejmuje powołane przez Organizatora jury konkursu. V. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko uczestnik, który spełnia warunki wymienione w Regulaminie. VI. Organizator w dniu 22 lipca 2014 r. opublikuje na stronie Helios.pl i na profilu Helios Polska na FB wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e- mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. 3

4 VII. Organizator, w przypadku naruszenia zasad regulaminu, i/lub podejrzenia podejmowania nieuczciwych działań celem wpływu na wyniki konkursu, ma prawo przedłużyć termin wyłonienia zwycięzców, jednakże nie później niż do dnia 30 lipca 2014r. VIII. W razie potwierdzenia okoliczności opisanych w Regulaminie Organizator ma prawo podjąć decyzję o dyskwalifikacji uczestnika. VI. NAGRODY. I. Nagrodami w Konkursie (Nagroda konkursowa) są: 1. Nagroda główna: wycieczka dla czterech osób do Afryki (poniżej opis) 2. Wartość wycieczki jest uzależniona od liczby i wieku osób biorących w udział w wycieczce, zostanie ustalona po ustaleniu grupy wycieczkowej, jednakże maksymalna wartość nagrody to równowartość euro, według średniego kursu EURO podanego przez NBP, w dniu wyboru zwycięzcy. 3. Wartość przelotu jest uzależniona od daty wylotu i zostanie ustalona po ustaleniu daty, jednakże maksymalna wartość przelotu nie może przekroczyć kwoty 17 tys. złotych brutto. W przypadku droższego przelotu, różnicę pokrywa Zwycięzca. 4. W związku ze specyfiką wycieczki, Organizator zastrzega możliwość zmiany w zakresie elementów składowych wycieczki, z przyczyn niezależnych od niego, jednakże dbając aby warunki były co najmniej równoważne. 5. Na wycieczkę składa się: 1) pobyt w filmowym Palace of the Lost City - Sun City, Republika Południowej Afryki 2) przelot tam i z powrotem na linii Warszawa - Johannesburg - Sun City 3) Pięć nocy w luksusowym hotelu ze śniadaniami (pokój rodzinny) 4) Jeden rodzinny obiad w Gazebo (tylko w przypadku wyjazdu rodzinnego z dziećmi poniżej 12 roku życia) 5) Jeden piknik do Baobab Outlook (tylko w przypadku wyjazdu rodzinnego z dziećmi poniżej 12 roku życia) 6) Wycieczka Zachód słońca ze słoniami 7) Rejs po wodnym świecie 8) Transfery do hotelu, oraz z hotelu na lotnisko 9) pokrycie kosztów ubezpieczenia 6. Konieczne warunki udziału w wycieczce i realizacji nagrody. 1) Wycieczka może być zrealizowana w ustalonym wcześniej z Fundatorem Wycieczki (Warner) terminie, jednakże w okresie w okresie od 1-go lipca 2014 do 31-go stycznia, 2015, wyłączając święta narodowe i możliwe tzw. black outy w Sun City i musi zawierać w okresie pobytu sobotę; 2) nagrody pocieszenia 10 zestawów gadżetów filmowych. W skład każdego zestawu wchodzą: damska koszulka kapelusz męska koszulka płócienna torba 7. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 8. Fundator konkursu uiści podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody konkursowej, której wartość zostanie ustalona po wskazaniu liczby, wieku osób uczestniczących w wycieczce. Fundator przekaże podatek bezpośrednio na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród. 10. Odpowiedzialność z tytułu właściwego i zgodnego z ofertą przebiegu wycieczki ponosi fundator czyli: firma Warner. VII. ODBIÓR NAGRODY Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: pakietu dokumentów uprawniających do udziału w wycieczce czyli: 1. komplet biletów lotniczych na miejsce i z powrotem, 2. voucher uprawniający do uczestnictwa w wycieczce we wskazanym przez siebie miejscu i terminie uzgodnionym z organizatorem VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 4

5 I. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: II. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców. III. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. I. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, oraz realizacji czynności informacyjnych, o których mowa w pkt. VI poniżej, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu. II. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz Administratorem danych osobowych jest Agora SA. III. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. IV. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. V. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Konkursie. VI. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Konkursu sześciu dodatkowych SMS-ów zawierających informację o bieżących szczegółach trwającego Konkursu. a) W przypadku: a. organizowania przez Organizatora kolejnego etapu Konkursu za pomocą komunikatu w zwrotnym SMSie, każdy Uczestnik, który wziął udział w Konkursie, może otrzymać zwrotnego SMS-a zawierającego komunikat o: i. czasie trwania Konkursu, ii. liczbie dodatkowych szans możliwych do zdobycia, a tym samym zwiększenia szansy na wygranie Konkursu w danej Edycji, iii. Kodzie (słowie), jaki należy umieścić w treści SMS-a, aby dokonać danego zgłoszenia. b) W przypadku: a. organizowania przez Organizatora nowego Konkursu za pomocą komunikatu w SMSie, każdy Uczestnik, który wziął udział w Konkursie, może otrzymać SMS-a zawierającego komunikat o: i. szczegółach nowego Konkursu ii. czasie trwania Konkursu, iii. liczbie dodatkowych szans możliwych do zdobycia, a tym samym zwiększenia szansy na wygranie Konkursu w danej Edycji, iv. Kodzie (słowie), jaki należy umieścić w treści SMS-a, aby dokonać danego zgłoszenia. VII. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania do Uczestników informacji handlowych oraz do powiadomień o nowym Konkursie; X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. I. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu sieci kin Helios, oraz na stronie pod informacją o konkursie. II. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. III. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art

REGULAMIN KONKURSU MÓJ SAMOLOT Konkurs plastyczno-fotograficzny na wykonanie w dowolnej technice samolotu swoich marzeń.

REGULAMIN KONKURSU MÓJ SAMOLOT Konkurs plastyczno-fotograficzny na wykonanie w dowolnej technice samolotu swoich marzeń. REGULAMIN KONKURSU MÓJ SAMOLOT Konkurs plastyczno-fotograficzny na wykonanie w dowolnej technice samolotu swoich marzeń. WYGRAJ WYCIECZKĘ do portu lotniczego w Warszawie. Zwiedź z nami Dreamlinera, lotnisko,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!"

Regulamin Konkursów Wygraj z kinem Helios! Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" prowadzonych za pośrednictwem: www.facebook.com/heliospolska, zwany dalej "Regulaminem". 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU NA TROPIE MORŚWINA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą NA TROPIE MORŚWINA zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. 1a) Organizatorem konkursu jest: Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu, 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

("Regulamin"). 1. Postanowienia ogólne.

(Regulamin). 1. Postanowienia ogólne. ("Regulamin"). 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu "Okrzyk dopingujący Joannę Jędrzejczyk", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne, zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce, Polacy o imigrantach

Regulamin konkursu Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce, Polacy o imigrantach Regulamin konkursu Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce, Polacy o imigrantach 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce,

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go. 1. Postanowienia ogólne.

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu List do Mikołaja Regulamin konkursu "List do Mikołaja prowadzonych za pośrednictwem: https://www.facebook.com/heliosdladzieci, zwany dalej "Regulaminem". Przed przystąpieniem do Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent na piękno"?

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: Polski patent na piękno? KONKURS WALENTYNKOWY Co należy zrobić? Wystarczą 3 proste kroki: 1. Polub nas na facebooku i wydarzenie konkursowe 2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne.

1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Wygraj wycieczkę ze Scooby-Doo dla całej rodziny 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursów o nazwie Wygraj wycieczkę ze Scooby-Doo dla całej rodziny", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MECZ 4. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU MECZ 4. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU MECZ 4. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą MECZ 4. KOLEJKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu na najlepszą recenzję filmową

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu na najlepszą recenzję filmową Regulamin określa zasady organizacji Konkursu na najlepszą recenzję filmową I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY 70-LECIA LECHII GDAŃSK. 1. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY 70-LECIA LECHII GDAŃSK. 1. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY 70-LECIA LECHII GDAŃSK 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOSiRowe Wierszyki. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu MOSiRowe Wierszyki. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu MOSiRowe Wierszyki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu MOSIRowe Wierszyki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Magiczna stylizacja prosto z Hogwartu. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Magiczna stylizacja prosto z Hogwartu. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Magiczna stylizacja prosto z Hogwartu 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Magiczna stylizacja prosto z Hogwartu, zwanego dalej "Konkursem" jest spółka Helios

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios

Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Dzień Kobiet z Kinem Helios, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Bałwankowe szaleństwo z kinem Helios konkurs. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Bałwankowe szaleństwo z kinem Helios konkurs. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Bałwankowe szaleństwo z kinem Helios konkurs. 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem konkursu o nazwie Bałwankowe szaleństwo z kinem Helios konkurs., zwanego dalej "Konkursem" jest spółka

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KINA KOBIET z Euro Laser Clinic

REGULAMIN KONKURSU KINA KOBIET z Euro Laser Clinic REGULAMIN KONKURSU KINA KOBIET z Euro Laser Clinic I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego Konkursu (zwanego dalej Konkursem) w ramach akcji Kino Kobiet jest Helios S.A., z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach

Regulamin Konkursu. Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach Regulamin Konkursu Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach Jeżeli w Regulaminie użyty jest zwrot Konkurs rozumie się przez to Konkurs Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach. I. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj magiczny pobyt w Disneyland Paris. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj magiczny pobyt w Disneyland Paris. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Wygraj magiczny pobyt w Disneyland Paris 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Wygraj magiczny pobyt w Disneyland Paris, zwanych dalej "Konkursem" jest Helios SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę

Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę prowadzonego za pośrednictwem: https://www.facebook.com/momakinpl, zwany dalej Regulaminem. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój #topesa. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Twój #topesa. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Twój #topesa 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Twój #topesa (określanego dalej jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell

Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Testuj z Merrell", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "WIELKI TEST ZABAWEK", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymarzony Serwis Obiadowy na Święta zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo!

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Gier miejskich pod nazwą "Wkręć się w obywatelstwo", zwanych dalej "Grą miejską" oraz fundatorem nagród określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Wygraj rejs po Morzu Śródziemnym, zwanego dalej "Konkursem" jest Helios S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu internetowego Konkurs internetowy, zwany dalej konkursem, będzie prowadzony pod nazwą Last minute. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pn. Jak wytresować smoka

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pn. Jak wytresować smoka Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pn. Jak wytresować smoka I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego dla autoryzowanych sieci dilerskich ERGO Hestii "#CARandART"

Regulamin konkursu fotograficznego dla autoryzowanych sieci dilerskich ERGO Hestii #CARandART Regulamin konkursu fotograficznego dla autoryzowanych sieci dilerskich ERGO Hestii "#CARandART" 1. Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zgaduj Zgadula w Helios Przemyśl

Regulamin konkursu Zgaduj Zgadula w Helios Przemyśl Regulamin konkursu Zgaduj Zgadula w Helios Przemyśl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Zgaduj Zgadula w Helios Przemyśl zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) Fundatorem nagród jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) Fundatorem nagród jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. Konkurs Miss Kibiców (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt.: Moja Mała Ojczyzna miejsce, w którym żyję

Regulamin konkursu fotograficznego pt.: Moja Mała Ojczyzna miejsce, w którym żyję Regulamin konkursu fotograficznego pt.: Moja Mała Ojczyzna miejsce, w którym żyję 1. Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Preteksty Stena Line POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Preteksty Stena Line POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Preteksty Stena Line 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Stena Line Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 60; 81-156 Gdynia; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj skok spadochronowy

Regulamin konkursu Wygraj skok spadochronowy Regulamin konkursu Wygraj skok spadochronowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj skok spadochronowy, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Blue Wonders

Regulamin Konkursu Blue Wonders 1 Informacje podstawowe Regulamin Konkursu Blue Wonders 1. Organizatorem i administratorem Konkursu 3 kroki do sukcesu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Beauty Board

REGULAMIN KONKURSU. Beauty Board REGULAMIN KONKURSU Beauty Board 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.sephora.pl. 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STYLIZACJE INSPIROWANE ZAPACHAMI LOU PRE

REGULAMIN KONKURSU STYLIZACJE INSPIROWANE ZAPACHAMI LOU PRE REGULAMIN KONKURSU STYLIZACJE INSPIROWANE ZAPACHAMI LOU PRE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub

Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nasze 365 dni 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Nasze 365 dni rozgrywanego przez AnaWeddingMusic Aneta Kubacka na portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAŁA NADZIEJA W REBELII. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU CAŁA NADZIEJA W REBELII. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU CAŁA NADZIEJA W REBELII 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Cała nadzieja w Rebelii, zwanego dalej "Konkursem" jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie jest Agito S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2013 r. i zostanie zakończony w dniu 29 sierpnia 2013

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2013 r. i zostanie zakończony w dniu 29 sierpnia 2013 Regulamin Konkursu 7 kroków do Lizbony! 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Sonata Travel Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie 00-525 przy ul. Kruczej 41/43, numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Czas na 5. urodziny, zwanego dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Branding KOMUNIKACJA WIZUALNA działania interaktywne marketing alternatywny REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Rzeszów 2013 I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Świat Disney

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Świat Disney REGULAMIN KONKURSU Poznaj Świat Disney Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, KRS 0000469644, kapitał zakładowy 441.176.000 zł, w całości

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ).

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: #campusrecruitmentpwr 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Rowerem przez Wrocław (dalej Regulamin konkursu )

REGULAMIN KONKURSU. Rowerem przez Wrocław (dalej Regulamin konkursu ) REGULAMIN KONKURSU Rowerem przez Wrocław (dalej Regulamin konkursu ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Rowerem przez Wrocław na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ. (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ. (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs internetowy, zwany dalej Konkursem, będzie prowadzony pod nazwą SELFIE NA PIĄTKĘ. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 roku i zostanie zakończony w dniu 21 lipca 2014 roku.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 roku i zostanie zakończony w dniu 21 lipca 2014 roku. Regulamin Konkursu Lataj z Lublina z Lufthansą 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma etravel S. A. z siedzibą w Warszawie 02-625 przy ul. Woronicza 15, numer KRS:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Gdzie ja, tam i PGE Skra edycja III

Regulamin Konkursu Gdzie ja, tam i PGE Skra edycja III Regulamin Konkursu Gdzie ja, tam i PGE Skra edycja III 1. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 1. "Konkurs" Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Facebook.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Facebook. Regulamin Konkursu POLECASZ-WYRYWASZ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą POLECASZ-WYRYWASZ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mohito PARYSKI SZYK

Regulamin konkursu Mohito PARYSKI SZYK Regulamin konkursu Mohito PARYSKI SZYK ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie PARYSKI SZYK zwanego dalej Konkursem jest Agnieszka Sitkowska prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Pokaż nam swoje zdjęcie z kreatywnej sesji dziecięcej" zwany dalej: "Regulaminem" &1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Pokaż nam swoje zdjęcie z kreatywnej sesji dziecięcej zwany dalej: Regulaminem &1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU "Pokaż nam swoje zdjęcie z kreatywnej sesji dziecięcej" zwany dalej: "Regulaminem" &1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) "Konkurs" Konkurs prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych Targów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno- fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU Telefon do przyszłości Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU 1. Organizatorem Konkursu pt. " Telefon do Przyszłości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Morska przygoda!

REGULAMIN KONKURSU Morska przygoda! REGULAMIN KONKURSU Morska przygoda! 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Morska przygoda na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia ESKA Znajdź ekipę ESKA Summer City 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Znajdź ekipę ESKA Summer City rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Startup Adventure

Regulamin Konkursu Startup Adventure Regulamin Konkursu Startup Adventure 1. Organizatorem konkursu o nazwie Startup Fest (zwanego dalej "Konkursem") oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu.

Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu. Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu jest firma Pruszyński Sp.z o. o. 02-486 Warszawa, Al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo