Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009"

Transkrypt

1 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego jest coraz bardziej odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki. Obecnie ponownie rośnie liczba firm działających w przewozach międzynarodowych zwiększając swoje usługi transportowo - spedycyjne. Jednak obserwując sytuację gospodarczą w Europie należy stwierdzić, że potencjał gospodarczy najbardziej rozwiniętych państw UE staje się coraz bardziej niestabilny. Z pewnością branża transportowa odczuje to spowolnienie gospodarcze utratą lub zmniejszeniem zleceń transportowych na ładunki. Pomimo obecnie trudniejszej sytuacji niż w roku 2008 posiadana przez nie flota transportowa jest coraz bardziej nowocześniejsza ( EURO 5) i spełnia wysokie wymogi techniczne przepisów międzynarodowych. Pomimo tego, skutki kryzysu objawiają się wciąż, chociaż w inny sposób, powodując problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw czy terminowymi płatnościami za wykonane przewozy. Na kondycję przewoźników drogowych mają wpływ m.in. nie uregulowane wzrosty cen paliw i wprowadzenie od roku na wybranych drogach krajowych e-myta na terenie Polski. Paliwo w kosztach firm przewozowych stanowi ok proc. wydatków. Każdy ruch w jego cenach ma natychmiastowy i duży wpływ na całość kosztów przewoźników. Od 1 lipca 2011 roku został uruchomiony już wspomniany system elektronicznego pobierania opłat drogowych za infrastrukturę liniową w Polsce, który zastąpił system winietowy. Jednak wzrost kosztów nie spowodował aż, w znaczący sposób zahamowania inwestycje w tabor przewozowy, który w Polsce jest jeden z najlepszych w krajach europejskich. W momencie wejścia do Unii Europejskiej mieliśmy w transporcie międzynarodowym ok. 40 tys. samochodów. Obecnie jest ich ok. 140 tys. W kolejnych latach inwestycje we flotę transportową zmierzały raczej w kierunku jego udoskonalenia niż samego powiększenia floty. Jednak wysoki poziom kosztów sprawia również, że można obawiać się spadku

2 konkurencyjności polskich przewoźników w stosunku firm z innych krajów. Problemem są też skomplikowane stosunki z Rosją ( problemy z odpowiednią ilością zezwoleń zagranicznymi ), która jest tradycyjnym rynkiem dla polskich przewoźników. Transport drogowy w Polsce uzyskał pozycję lidera na rynku europejskim. Świadczy o tym chociażby to, że w 2010 r. polskie samochody zapłaciły na niemieckich autostradach najwięcej myta, oczywiście poza tamtejszymi pojazdami. Od 4 grudnia 2011 roku weszły w życie nowe unijne przepisy prawne, w sposób istotny zmieniające organizację pracy przedsiębiorstw transportowych. Począwszy od zmian prawnych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej oraz zmian w przepisach międzynarodowych ( Umowa ADR ). Do najważniejszych zmian prawnych które weszły w życie w dniu r, należy zaliczyć min: Dwa Rozporządzenia Unijne opublikowane 14 listopada 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej( Dz.Urz.UE.L ) data wydania r., regulujące nowe zasady wykonywanie transportu drogowego w Europie. Są to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L ); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L ); Regulacje zawarte w tych aktach prawnych są stosowane od dnia 4 grudnia 2011 r. w każdym państwie członkowskim. Ogromna skala zmian zwłaszcza dla nowo powstających podmiotów na rynku oraz wymagania stawiane państwom członkowskim w zakresie ujednolicenia przepisów krajowych z materią zawartą w pakiecie rozporządzeń, stawia cały polski obszar prawny przed dostosowaniem polskiego porządku prawnego do przepisów wspólnotowych Od 4 grudnia 2011 roku taka osoba ( zarządzający transportem ) musi być zatrudniona w firmie transportowej. Jest to wymóg powyższych rozporządzeń unijnych. Następną bardzo ważną kwestią działalności firmy transportowej na rynku międzynarodowym i krajowym jest posiadanie odpowiednich spedytorów. Na rynku działa wiele firm spedycyjnych, dlatego wybór rzetelnego spedytora nie jest łatwy. Zależy od potrzeb zleceniodawcy i kierunku działania oraz oczekiwań wobec firmy spedycyjnej. Istotną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę przy zatrudnieniu spedytora jest jego staż oraz doświadczenie na rynku spedycyjnym.

3 Znajomość rynku, na którym działa zleceniodawca decyduje o poczuciu bezpieczeństwa klienta. Równie ważnym elementem jest terminowość dostaw. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy towar dostarczany jest na linie produkcyjne, gdzie opóźnienie w dostawie może skutkować zatrzymaniem produkcji, co naraża odbiorcę na olbrzymie straty finansowe. Decydując się na ofertę konkretnego spedytora, przedsiębiorstwo powinno również kierować się reputacją wśród klientów i ogólnym pozytywnym wrażeniem kontaktu i komfortu komunikacji z nim. O dobrej współpracy świadczy w szczególności ten drugi aspekt, który ważny jest w uzyskiwaniu bieżących informacji oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Kolejnym ważnym kryterium jest kompleksowość usługi logistycznej. Jeśli spedytor posiada doświadczenie zarówno w spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, jak również lotniczej, to wybierając sposób dostawy będzie kierować się wyłącznie interesem klienta (czas, koszty dostawy) - zdecyduje się na najbardziej optymalne rozwiązania ( transport intermodalny ) dla zleceniodawcy, a nie na te, które jest w stanie wykonać. Bardzo ważnym elementem w tej kwestii jest możliwość skorzystania w usług giełd transportowych których wachlarz usług i produktów jest coraz większy. Wszystkie firmy biorą pod uwagę także cenę zawierającą stawki frachtu oraz dodatkowe ubezpieczenia przesyłek i przygotowanie dokumentacji przewozowej. Zdecydowanie złym pomysłem jest jednak wybór oferty z kilku czy kilkunastu porównywanych kierując się jedynie kryterium cenowym. Bardzo często zdarza się tak, że oferty nie zawierają wszystkich kosztów np. dodatków paliwowych u armatora, a zostają one ujawnione dopiero przy wystawianiu faktury za obsługę. Początkowa niska cena bez podania wszystkich kosztów może być myląca, a po wykonaniu zlecenia i zliczeniu wszystkich pozycji na fakturze okazuje się, że wybrany został niekoniecznie najtańszy spedytor. Często taka polityka prowadzi do podpisania zlecenia z nieuczciwym przewoźnikiem co niestety może skończyć się w drastycznym przypadku utratą ładunku. 1. Charakterystyka zunifikowanego pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) obowiązujące od dnia roku Niezmiernie obszerne w swej materii zmiany w wykonywaniu zawodu przewoźnika nastąpiły 4 grudnia 2011 r. Na mocy pakietu rozporządzeń unijnych, które obowiązują w każdym państwie członkowskim UE bezpośrednio po wejściu w życie (bez konieczności

4 odrębnego ich implementowania), ujednolicone zostaną główne zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zunifikowany pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), określa wspólne warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Są to zmiany rewolucyjne wprowadzające za sobą liczne zmiany w dokumentacji przedsiębiorstw transportowych oraz związane są z ich funkcjonowaniem na rynku usług transportowych według wymogów Unii Europejskiej. 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE 1.1. Zakres stosowania Jest to wiodące Rozporządzenie z całego zunifikowanego europejskiego pakietu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE już od 4 grudnia 2011 roku. Wprowadza następujące zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika: - osoba zarządzająca transportem ( wyznaczona przez przedsiębiorcę ), - odpowiednio zorganizowana siedziba firmy jako wymóg konieczny prowadzenia działalności - licencja wspólnotowa dokument jednolity dla wszystkich państw członkowskich - zaostrzenie wymagań dotyczących dobrej reputacji kompetencji zawodowych - dokumentowanie sytuacji finansowej - nowe zasady zawieszenia lub cofnięcia licencji/zezwolenia. Do głównych celi rozporządzenia należy zaliczyć: 1. Ustanowienie zawodu przewoźnika drogowego i ujednolicenie wspólnych zasad określających dostęp do tego zawodu 2. Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników 3. Racjonalizacja rynku

5 4. Poprawa jakości świadczonych usług 5. Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Rozporządzenie w swojej treści reguluje: - dostęp do zawodu przewoźnika drogowego - wykonywanie tego zawodu Ma zastosowanie wobec: - wszystkich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód przewoźnika drogowego - przedsiębiorców, którzy mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Rozporządzenie nie ma zastosowania do: a) wykonujących przewóz rzeczy nie przekraczając 3,5 tony - Państwa członkowskie mogą jednak obniżyć ten limit b) wykonujących przewóz na potrzeby własne osób c) pojazdów wolnobieżnych nie przekraczających 40 km/h. 1.2.Definicje podstawowe i kierunkowe Do podstawowych definicje zawartych w rozporządzeniu należy zaliczyć : 1) zawód przewoźnika drogowego rzeczy - oznacza działalność każdego przedsiębiorcy wykonującego w celach zarobkowych transport rzeczy, środkami takimi, jak pojazd silnikowy lub zespół pojazdów 2) zawód przewoźnika drogowego osób - oznacza działalność każdego przedsiębiorcy użytkującego pojazdy silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczone do przewozu ponad dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w celu świadczenia usług przewozu osób dostępnych publicznie lub dostępnych dla pewnych grup osób w zamian za opłatę ponoszoną przez osobę przewożoną lub przez organizatora transportu 3) zawód przewoźnika drogowego - oznacza zawód przewoźnika drogowego osób lub zawód przewoźnika drogowego rzeczy; 4) przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, nastawioną na osiągnięcie zysku lub nie, stowarzyszenie lub grupę osób bez osobowości prawnej, nastawione na osiągnięcie

6 zysku lub nie, lub jakikolwiek podmiot publiczny, posiadający własną osobowość prawną lub podlegający organowi, który taką osobowość posiada, wykonujące przewozy osób lub osobę fizyczną lub prawną, wykonującą przewozy towarów w celach handlowych; 5) zarządzający transportem - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną osobę fizyczną wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzającą w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy; 6) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - oznacza decyzję administracyjną, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego; 7) właściwy organ - oznacza organ państwa członkowskiego na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, który w celu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, i jest uprawniony do wydawania, zawieszania lub cofania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 8) państwo członkowskie siedziby - oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, niezależnie od tego, z jakiego państwa pochodzi zarządzający transportem tego przedsiębiorcy Zarządzający transportem Menager transportu Całkowicie nowym obowiązkiem prawnym każdego z przewoźników drogowych będzie wyznaczenie osoby fizycznej, która faktycznie i w sposób ciągły zarządza łańcuchem dostaw, flotą i ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie działu transportu. Warunki prawne jakie musi spełniać zarządzający transportem przedstawia rys Oczywiście, w sytuacji kiedy przedsiębiorca samodzielnie zarządza transportem i posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych, wówczas nie musi obligatoryjnie, ale może wskazać jeszcze inną osobę lub osoby do zarządzania transportem. Przedsiębiorca, który nie kieruje działem transportu bezpośrednio, zobowiązany jest w świetle nowych przepisów, wyznaczyć osobę lub osoby zarządzające transportem. Osobę zarządzającą transportem musi łączyć z przedsiębiorstwem rzeczywisty związek wynikający np. ze stosunku pracy lub umowa powierzająca pełnienie funkcji dyrektora, albo np. managera transportu.

7 Zarządzający transportem Jeżeli przedsiębiorca, właściciel firmy transportowej nie posiada kompetencji zawodowych (CKZ), wówczas na podstawie odpowiedniej umowy wyznacza osobę w charakterze zarządzającego transportem. Warunki które musi spełniać zarządzający transportem dobra reputacja kompetencje zawodowe rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem np. pracownik umysłowy, dyrektor, właściciel lub posiadacz udziałów, kierujący czynnościami administracyjnymi (poprawnie), przedsiębiorstwa, przedsiębiorca (osoba fizyczna) Błąd tłumaczenia (w polskiej wersji ) miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty Rys 1.1.Warunki prawne dla zarządzającego transportem drogowym. Kryteria wyznaczania osoby na stanowisko zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie przedstawia tabela 1.1. Porównanie obecnych i przyszłych wymagań wobec osoby zarządzającej transportem pokazuje tabela 1.2. Tab.1.1 Kryteria wyznaczania osoby na stanowisko zarządzającego transportem

8 Kryteria wyznaczenia zarządzającego transportem Sposób wyznaczenia Wariant I / art.4 ust.1 Rozp. 1071/ jeśli przedsiębiorca posiada CKZ Przedsiębiorca samodzielnie wyznacza siebie i/lub inną osobę bądź osoby jako Wariant II /art.4 ust.2 Rozp. 1071/ jeśli przedsiębiorca nie posiada CKZ Za zgodą organu wydającego licencje/zezwolenia przedsiębiorca

9 Treść umowy Ograniczenia Pozostałe wspólne wymagania dla osób pełniących funkcje zarządzających transportem zarządzających transportem Umowa z zarządzającym transportem obowiązkowa, ale nie określono elementów obligatoryjnych, z wyjątkiem wyraźnej legitymacji do zarządzania operacjami transportowymi Brak ograniczenia floty zarządzanej przez zarządzającego transportem (prawo krajowe może je wprowadzić) uzyskuje prawo wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, jeśli wyznaczy osobę uprawniona do wykonywania zadań zarządzającego transportem Umowa obowiązkowa, elementy obligatoryjne to: 1. Sprecyzowanie zadań (m.in. nadzór nad stanem technicznym pojazdów, kontrola umów i dokumentacji przewozowej, prowadzenie i kontrola podstawowych dokumentów księgowych, przydzielanie zadań przewozowych); 2. Zakres obowiązków związanych z funkcją managera transportu Ograniczenie do łącznej floty 50 pojazdów w nie więcej niż 4 przedsiębiorstwach dla jednej osoby pełniącej funkcję zarządzającego miejsce zamieszkania na terenie UE posiadanie dobrej reputacji kompetencje zawodowe potwierdzone Certyfikatem zarządzanie w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi obowiązek przedsiębiorcy poinformowania organu o wyznaczeniu osób zarządzających transportem Tab.1.2. Porównanie obecnych i przyszłych wymagań wobec osoby zarządzającej transportem. Wymagania wobec osoby zarządzającej transportem

10 Szczegóły: do 3 grudnia 2011 r. od 4 grudnia 2011 r. osoby uznane za zarządzające transportem osoba zarządzająca przedsiębiorstwem osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym osoba zarządzająca operacjami transportowymi, która jest: pracownikiem, dyrektorem, udziałowcem, właścicielem, przedsiębiorcą, lub członkiem organu zarządzającego firmą osobą wyznaczona w drodze umowy cywilnoprawnej spełniającą dodatkowe wymagania* sposób wykonywania zarządu transportem dokument potwierdzający kompetencje zawodowe nie określono certyfikat odrębny dla przewozów krajowych i dla przewozów międzynarodowych rzeczywiste i ciągłe zarządzanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa certyfikat jeden, niezależny od obszaru na którym wykonywane są przewozy dobra reputacja nie wymagana wymagana * od 4 grudnia 2011 r. dodatkowym wymaganiem dla osoby zarządzającej operacjami transportowymi, która została wyznaczona przez przedsiębiorcę w drodze umowy cywilnoprawnej ma być: zamieszkanie na terenie wspólnoty spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej sprecyzowanie w umowie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem, zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika, ograniczenie liczby przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem do 4, ograniczenie floty pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do 50. Analiza nowych przepisów pozwala przyjąć, że zarządzanie operacjami transportowymi ma polegać na wykonywaniu zadań związanych w szczególności: z utrzymaniem i konserwacją pojazdów,

11 ze sprawdzaniem umów i dokumentów przewozowych, z podstawową księgowością, z przydzielaniem ładunków lub usług kierowcom i pojazdom, oraz ze sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem. Uwaga Do czasu zastosowania środków rehabilitujących certyfikat kompetencji zawodowych zarządzającego transportem uznanego za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi nie jest ważny w żadnym państwie członkowskim (potwierdzać będzie odpowiednie zaświadczenie) Kwalifikacje zawodowe certyfikat kompetencji zawodowej Jednym z podstawowych dokumentów w postępowaniu o wydanie licencji, a od 4 grudnia 2011 r. w trybie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, jest certyfikat kompetencji zawodowych. Od tego momentu jednostki certyfikujące będą musiały potwierdzać kompetencje zawodowe na nowym wzorze certyfikatu. Certyfikaty uzyskane przed 4 grudnia 2011 r. będą respektowane przez wszystkie kraje członkowskie. Natomiast zakres tematyczny wymagany do egzaminu na CKZ od 4 grudnia 2011 r. uległ poszerzeniu i obejmie poszczególne dziedziny z prawa cywilnego, handlowego, jak również prawo socjalne i podatkowe, a także obszary: działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku, norm technicznych, bezpieczeństwa drogowego. Zaostrzone wymagania egzaminacyjne (test wielokrotnego wyboru i obowiązkowa cześć zadaniowa) znacznie obniżyć poziom zdawalności egzaminów, a w efekcie ilość wydawanych przez ITS certyfikatów. Aby jednak w pełni zastosować przepisy unijne, konieczne jest przeprowadzenie szeregu zmian aktów prawnych krajowych w przedmiocie certyfikacji. Na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, że prace w tej materii zostały zakończone. Ukazały się podstawowe polskie akty wykonawcze które regulują tematykę zdobywania CKZ w Polsce.

12 - Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U Nr 125 poz. 1371) wraz z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97). Akty te zostały dostosowane do założeń Rozporządzenia 1071/2009 (wstęp akapit 11) kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową, na wysokim poziomie. Aby zapewnić większą jednolitość warunków przeprowadzania egzaminów, a także promować wysoką jakość szkolenia, należy przewidzieć możliwość upoważnienia przez państwa członkowskie ośrodków egzaminacyjnych i ośrodków szkoleniowych ( ). Zarządzający transportem powinni posiadać niezbędną wiedzę z zakresu obejmującego zarówno transport, krajowy jaki i międzynarodowy. Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że pakiet nowych rozporządzeń unijnych, wprowadzający np. nowy wzór licencji wspólnotowej, czy też nowy wzór certyfikatu kompetencji zawodowych, w stopniu znaczącym ingeruje w sferę prawa, regulowaną dotąd przepisami krajowymi. Rozwiewając wątpliwości czy przewoźnicy będą zmuszeni masowo wymieniać dokumenty licencji i wypisów oraz certyfikaty na nowe unijne formularze, należy z całą stanowczością odpowiedzieć, że nie ma takiej konieczności. Normodawca zapewnił ważność dotychczasowych dokumentów do czasu na jaki zostały wydane. Kres też należy położyć obiegowym opiniom, że przewoźnicy krajowi mają obowiązek uzyskać certyfikat w międzynarodowym przewozie. Tylko i wyłącznie podmioty, które od 4 grudnia 2011 r. rozpoczną działalność transportową podlegać będą pełnej nowej regulacji. Posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych do uzyskania licencji na Transport drogowy (a od do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) potwierdza Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Jest to dokument szczególnej wagi, którym powinien legitymować się właściciel lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem transportowym. Rozporządzenie wprowadza nowe zasady egzaminu i uzyskiwania Certyfikatu Kompetencji Zawodowej. Zasady zdawania egzaminu zostały przedstawione w Załączniku nr 2

13 Rozporządzenia. Został również wprowadzony nowy wzór Certyfikatu który znajduje się w Załączniku nr 3 Rozporządzenia.( rys.1.2). Rys.1.2. Nowy wzór Certyfikatu Kompetencji Zawodowej ) Cechy zabezpieczające certyfikatu kompetencji zawodowych Dokument musi zawierać przynajmniej dwa z następujących zabezpieczeń: - hologram, - specjalne włókna w papierze, widoczne w świetle ultrafioletowym, - co najmniej jedną linię mikrodruku (litery widoczne jedynie przy użyciu szkła powiększającego i niemożliwe do odtworzenia przez fotokopiarki), - wyczuwalne w dotyku litery, symbole lub wzory, - podwójna numeracja podwójną numerację: numer seryjny oraz numer wydania, - zabezpieczający wzór tła z drukowanym drobnym giloszem i drukiem irysowym. Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Państwa członkowskie organizują obowiązkowy egzamin pisemny, który mogą uzupełnić fakultatywnym egzaminem ustnym w celu ustalenia, czy wnioskujący przewoźnicy drogowi

14 osiągnęli wymagany poziom wiedzy w dziedzinach wymienionych w części I, w szczególności, aby ocenić ich umiejętność stosowania instrumentów i technik z zakresu tych dziedzin oraz zdolności do wypełniania przez nich odpowiednich obowiązków wykonawczych i koordynacyjnych. Obowiązkowy egzamin pisemny składa się z dwóch części, a mianowicie: - pytań pisemnych w postaci testu wielokrotnego wyboru (z czterema możliwymi odpowiedziami) lub pytań wymagających bezpośredniej odpowiedzi albo pytań obydwu typów; - ćwiczeń pisemnych lub przykładów praktycznych do rozwiązania. 1. Minimalny czas trwania każdej części egzaminu wynosi dwie godziny. W przypadku organizowania egzaminu ustnego państwa członkowskie mogą zastrzec, że przystąpienie do egzaminu ustnego uzależnione jest od zdania egzaminu pisemnego. 2. W przypadku gdy państwa członkowskie organizują również egzamin ustny, muszą one w odniesieniu do każdej z trzech części egzaminu określić oceny ważone od minimalnie 25 % do maksymalnie 40 % ogólnej liczby punktów. W przypadku gdy państwa członkowskie organizują jedynie egzamin pisemny, muszą one w odniesieniu do każdej części egzaminu ustalić oceny ważone od minimalnie 40 % do maksymalnie 60 % ogólnej liczby punktów. 3. Kandydat musi uzyskać ze wszystkich części egzaminu średnią wynoszącą przynajmniej 60 % ogólnej liczby punktów, przy czym z każdej części egzaminu musi uzyskać nie mniej niż 50 % możliwych do otrzymania punktów. W odniesieniu do jednej części egzaminu państwo członkowskie może obniżyć ten próg z 50 % do 40 %. Wymóg kompetencji zawodowych według rozporządzenia oznacza, iż podmioty gospodarcze muszą posiadać wiedzę z zakresu transportu krajowego i międzynarodowego. Wiedza ta zostaje sprawdzona w trakcie obowiązkowego egzaminu pisemnego, który - jeśli tak zdecyduje państwo członkowskie - może zostać uzupełniony egzaminem ustnym. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych ważnych wyłącznie w odniesieniu do krajowego transportu drogowego zdawali egzaminy lub części egzaminów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. osoby, które posiadają certyfikat kompetencji zawodowych, lecz nie zarządzały przedsiębiorstwem transportu drogowego rzeczy lub przewozu drogowego osób w ciągu ostatnich pięciu lat, mogą być

15 zobowiązane do odbycia ponownego szkolenia w celu uaktualnienia wiedzy na temat zmian w przepisach. Obowiązkowy egzamin pisemny składa się z dwóch części, a mianowicie: /1. Pytań pisemnych w postaci testu: - wielokrotnego wyboru (z czterema możliwymi odpowiedziami) lub - pytań wymagających bezpośredniej odpowiedzi albo - pytań obydwu typów; 2. Ćwiczeń pisemnych lub przykładów praktycznych do rozwiązania. Wiedza brana pod uwagę przy uznawaniu kompetencji zawodowych przez państwo członkowskie musi obejmować co najmniej dziedziny takie jak: A. Prawo cywilne B. Prawo handlowe C. Prawo socjalne D. Prawo podatkowe E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa F. Dostęp do rynku G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności H. Bezpieczeństwo drogowe Wiedza brana pod uwagę przy uznawaniu kompetencji zawodowych przez państwo członkowskie musi obejmować co najmniej dziedziny wymienione poniżej, dotyczące odpowiednio drogowego transportu rzeczy i drogowego przewozu osób. W odniesieniu do tych dziedzin wnioskujący przewoźnicy drogowi rzeczy i przewoźnicy drogowi osób muszą posiadać poziom wiedzy i umiejętności praktycznych koniecznych do kierowania przedsiębiorstwem transportowym. Minimalny poziom wiedzy w dziedzinach wskazanych poniżej nie może być niższy niż poziom trzeci w strukturze poziomów szkolenia określonej w załączniku do decyzji Rady 85/368/EWG(1) Decyzja Rady 85/368/EWG z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego między Państwami Członkowskimi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 199 z , s. 56). (1), a mianowicie poziom uzyskany w trakcie edukacji obowiązkowej uzupełnionej szkoleniem zawodowym i uzupełniającym szkoleniem technicznym lub szkoły średniej lub innego szkolenia technicznego.[1]

16 WYKAZ DZIEDZIN ZAGADNIENIA OGÓLNE (ART. 8 ZAŁĄCZNIK NR 2) KURS NA CERTYFIKAT KOMPETENCCJI ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ( CKZ) A. Prawo cywilne B. Prawo handlowe C. Prawo socjalne D. Prawo podatkowe E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa F. Dostęp do rynku G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności H. Bezpieczeństwo drogowe Uprawnienia ( dokumenty ) do wykonywania działalności przewozowej Nowe przepisy przyniosły dla naszych przedsiębiorców sporo zmian. Wśród najważniejszych na pierwszym miejscu należy wymienić nowe rodzaje uprawnień wymaganych od przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy. Uprawnienia (dokumenty) wymagane od przewoźnika wykonującego transport drogowy od 4 grudnia 2011 r.( tabela.1.3). zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego licencja wspólnotowa Tab.1.3. Uprawnienia ( dokumenty ) wymagane od przewoźnika wykonującego transport drogowy Uprawnienia (dokumenty) wymagane od przewoźnika wykonującego transport drogowy Zakres uprawnień do 3 grudnia 2011 r. od 4 grudnia 2011 r. międzynarodowy transport drogowy licencja na wykonywanie międzynarodowego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

17 transportu drogowego drogowego krajowy transport drogowy licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego licencja wspólnotowa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Dodatkowo przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia są zobowiązani posiadać licencję wspólnotową. Zmiany danych w zezwoleniu przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika powiadamia w terminie 28 dni lub krótszym, o ile zdecydowało tak państwo członkowskie siedziby - właściwy organ, który wydał zezwolenie. Zmiany danych które dotyczą następujących informacji: a) firmę i formę prawną przedsiębiorcy; b) adres jego siedziby; c) nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, stosownie do przypadku, nazwisko przedstawiciela prawnego; d) rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem i, w stosownych przypadkach, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów. Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika w zakresie: ( rys.1.3.) Rys 1.3. Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

18 Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego art.3 Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi: a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich (art.5) b) cieszyć się dobrą reputacją (art. 6, art. 19) c) posiadać odpowiednią zdolność finansową (art. 7, art.20) d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe (art. 8, art.21) 9 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego kompetencji zawodowych dobrej reputacji sytuacji finansowej pojazdów siedziby bazy eksploatacyjnej Uwaga: Wszystkie warunki muszą być spełniane nieprzerwanie. Przerwanie któregokolwiek z warunków może skutkować Wydaniem decyzji o zawieszeniu lub cofaniu zezwolenia. Sporym zaskoczeniem dla polskich przedsiębiorców może być wymóg posiadania siedziby i bazy eksploatacyjnej. Wiele tysięcy firm, których biuro znajduje się teoretycznie w

19 mieszkaniu i których pojazdy parkują na parkingu pod blokiem lub na polu, będzie musiało podjąć spory wysiłek w celu dostosowania się do nowych wymagań. I akurat w tym przypadku konieczność dostosowania się do przepisów unijnych wyjdzie na dobre naszemu krajowemu rynkowi przewozów drogowych. Oprócz samych uprawnień, zmienione są także warunki, których spełnienie już wkrótce będzie wymagane od przewoźnika.( tabela 1.4). Tab.1.4.Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika do 3 grudnia 2011 r. od 4 grudnia 2011 r. Wymagania w zakresie: licencja na wykonywanie transportu drogowego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego kompetencji zawodowych TAK TAK dobrej reputacji TAK TAK sytuacji finansowej TAK TAK kierowców TAK NIE pojazdów TAK TAK siedziby NIE TAK bazy eksploatacyjnej NIE TAK Właściwa siedziba Posiadanie siedziby jest nowym wymogiem, który obowiązuje od 4 grudnia 2011 r. W stosunku do siedziby nowe przepisy unijne wymagają, aby składała się z lokali, w których są prowadzone (i przechowywane) dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp muszą mieć organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika. Parlament Europejski wyraził stanowczy sprzeciw fikcyjnym siedzibom przewoźników. Liczne doświadczenia służb kontrolnych w całej Wspólnocie wykazały, że kontrolę przedsiębiorstwa uniemożliwia źle lub błędnie określona siedziba. Stąd w art. 5 Rozporządzenia 1071/2009 rygorystyczny wymóg posiadania siedziby, który kładzie

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72),

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72), Wprowadzenie Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo