PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. BRANŻA TSL W 2013 ROKU I. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1. Koszty operacyjne w Nowe przepisy prawne Wzrost konkurencyjności Rozbudowa dróg....5 II. TRENDY 1. Transport intermodalny Postępująca specjalizacja i informatyzacja w branży Proekologiczne rozwiązania Coraz cięższy ładunek. 8 Rozdział II. SKAT TRANSPORT W 2013 ROKU I. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1. Nowa siedziba firmy Inwestycje 8 3. Powstanie Grupy SKAT SKAT Transport w liczbach Plany rozwoju na rok ROZDZIAŁ III. PROGNOZY NA 2014 ROK. 13 1

3 ROZDZIAŁ I. BRANŻA TSL W 2013 ROKU I. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1.1. Koszty operacyjne w 2013 W roku 2013 rynek branży TSL nie zanotował istotnego wzrostu w stosunku do roku Większość firm walczyła o utrzymanie pozycji rynkowej a tylko nielicznym udało się zwiększyć udział w rynku. Rok 2013 był także okresem stabilizacji sprzedaży w stosunku do roku 2012, a zapotrzebowanie na rynku usług TSL w stosunku do roku poprzedniego pozostało na podobnym poziomie. Opłaty e-myto w coraz większej liczbie krajów, rosnące ceny serwisu, ubezpieczeń oraz nowe przepisy podatkowe - to czynniki, które wpłynęły na zwiększenie średniego kosztu operacyjnego. Branżę transportową czekały nowe wyzwania, wynikające przede wszystkim z poszukiwania oszczędności i optymalizacji kosztów w wielu branżach. W skrajnych przypadkach, wzrost obciążeń firm transportowych spowodował przejście małych przewoźników do szarej strefy, co miało bezpośredni wpływ na destabilizację cen frachtów. Oprócz tego, dostawcy musieli się zmierzyć z narastającą konkurencją. Priorytetowym celem branży w roku 2013 był ciągły rozwój, poszerzanie i indywidualizowanie oferty, idące w parze ze wzrostem jakości usług. Ważny aspekt stanowiły również działania wpływające na usprawnienie obsługi klienta. Najważniejsza w dalszym ciągu jest jakość i terminowość usług, ale coraz większe znaczenie zaczął odgrywać szybki kontakt z klientem. Branża transportowa musiała wypracować rozwiązania, które pozwoliły na obniżenie kosztów i dostosowanie oferty do stale rosnących wymagań. Trafnym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie usługi transportu intermodalnego. Jednym z ważnych elementów rozwoju były inwestycje w technologie usprawniające proces zarządzania flotą oraz obsługę klienta. Szanse pojawiły się także na polu specjalizacji pracowników. Do tej pory czekamy również na ujednolicenie e-myta, co stanowiłoby znaczne ułatwienie w fazie planowania kosztów. SKAT Transport. Bacznie obserwując i analizując sytuację ekonomiczną w krajach europejskich można wysunąć tezę, że rynek się stabilizuje. Przepisy w strukturach krajów unijnych powoli, ale stopniowo zostają ujednolicane, infrastruktura drogowa z roku na rok wygląda coraz lepiej, a na rynku przybywa wykwalifikowanych pracowników. Ryzyko stanowi ciągły wzrost kosztów operacyjnych oraz zacięta walka cenowa pomiędzy konkurencją. Ostatnie lata przynoszą odnowienie poprzednich wartości większości wskaźników rynkowych, jednakże w wielu jeszcze dziedzinach nie osiągnęły one wartości sprzed 2008r. Odnotowano także wiele nowych zjawisk i trendów, które mają wpływ na zwiększanie efektywności prowadzonej działalności transportowej. - dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański. W przeciągu 4 lat tona paliwa podrożała o ponad 1500 zł. W 2013 roku cena paliwa uległa stabilizacji. Trudno jednak przewidzieć zachowanie poziomu cen w roku 2014, szczególnie gdy jest on skorelowany z cenami ropy na rynkach światowych, które z kolei są bardzo podatne na wpływ różnych wydarzeń na świecie. 2

4 Źródło: Transport pod lupą Raport 2013, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Według raportu Transport pod lupą zrealizowanego przez Europejski program Modernizacji dla Firm wynika, że minione I półrocze 2013 roku źle ocenia 77% ankietowanych. 1.2.Nowe przepisy prawne Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, która weszła w życie 15 lipca 2013 stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców. Istotą nowelizacji było wprowadzenie nowych zasad dotyczących wykonywania przewozów drogowych oraz dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy dotyczące dokumentacji kompetencji, wymagań zawodowych oraz informacji o sytuacji finansowej przewoźnika zostały ujednolicone. Istotną zmianę stanowią nowe regulacje czasu pracy samozatrudnionego kierowcy. Branża TSL ponosi coraz większą odpowiedzialność podatkową i staje przed surowszymi wymogami licencyjnymi, środowiskowymi oraz technicznymi. Od początku 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające maksymalne i minimalne stawki podatków od środków transportu. Zmiany wpłynęły na zwiększenie obciążeń publiczno-prawnych nakładanych na branżę TSL. Wzrost kosztów prowadzenia działalności przełożył się odpowiednio na wzrost cen usług, który był niezbędny w celu utrzymania rentowności wielu firm. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o czasie pracy kierowców, nowe regulacje wprowadzają ograniczenia dla kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Tygodniowy czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 60 godzin, natomiast w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, również tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza kary za przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy w postaci mandatów od 50 do 500 pln. Kolejne przepisy, wprowadzone przez ustawodawcę mocno ograniczają elastyczność samozatrudnionych kierowców. Komplikuje to planowanie transportu oraz realizację usług, co może wydłużyć czas dostawy ładunku. Dla firm transportowych, zatrudniających kierowców na działalność jest to dodatkowe utrudnienie z racji tego, że nadal nie ma jednolitej interpretacji w stosowaniu nowych regulacji przez organy kontrolne takie jak PIP oraz ITD. SKAT Transport. W roku 2013 wzrost stawek maksymalnych od środków transportowych uplasował się w granicach aż 4% w porównaniu z rokiem Część samorządów podwyższyła wartość podatku, ale nie wszyscy skorzystali z możliwości wprowadzenia tak wysokiej zmiany, szczególnie mniejsze gminy postąpiły zachowawczo w temacie zwiększania opodatkowania. 3

5 Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. z dnia ogłoszonych w dniu , od nowego roku nastąpi kolejny wzrost stawek maksymalnych od środków transportowych. Średnio jest to podwyżka o 0.9% w przypadku ciągników siodłowych oraz naczep. Dla firmy transportowej posiadającej własny tabor każda podwyżka, nawet z pozoru niewielka, to duże dodatkowe koszty. Nasza flota liczy kilkaset jednostek transportowych, ale wierzymy, że samorządy lokalne, które mogą, ale nie muszą korzystać z możliwości podwyższenia podatku, podejmą rozsądne decyzje w kolejnych uchwałach w powyższym temacie. SKAT Transport. 1.3.Wzrost konkurencji Konkurencja na polskim rynku transportowym uległa znacznemu wzrostowi w roku 2012, czego przyczyną było między innymi organizowane w kraju Euro Od tego czasu zauważalny jest stały wzrost konkurencyjności a w związku z tym, walka o klienta staje się bardziej wymagająca. Tendencja zwyżkowa kosztów prowadzenia działalności zmusiła wielu przewoźników do optymalizacji swojej oferty, poprzez wprowadzanie rozwiązań obniżających koszty wewnętrzne oraz zewnętrzne ponoszone przez firmę. Jednak nie wszystkie firmy sięgnęły po takie rozwiązania skupiając się jedynie na cenowej walce o klienta lub nawet podjęły decyzję o rezygnację z ponoszenia niektórych obowiązkowych kosztów (np. ubezpieczeń, przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy oraz zakupu odpowiednich zezwoleń). Takie działania klasyfikują firmy do przejścia w szarą strefę. Ogólny dostęp do giełd transportowych wpływa natomiast na spadek wiarygodności branży. W obliczu tej sytuacji, małe firmy zaniżają ceny i oferują usługi gorszej jakości, czego konsekwencją jest psucie rynku oraz pogorszenie wizerunku przewoźników. Problem dotyczy głównie rynku wewnętrznego. Polskie firmy chcą być konkurencyjne jedynie względem ceny usług. Jest to jednak błędne koło, które prowadzi do stałego zwiększania kosztów usługi, zaniżania marży do minimum, a co za tym idzie stopniowego spadku rentowości przedsiębiorstwa. Uwagę i zaufanie klientów dużych i średnich firm, poszukujących optymalnych rozwiązań logistycznych buduje przede wszystkim kompleksowa obsługa. Klienci chcą, aby wszystkie ich potrzeby związane z transportem były realizowane przez stabilną firmą, posiadającą szeroki zakres usług. Chcą się czuć bezpiecznie i mieć pewność, że współpracują z partnerem, który potrafi rozwiązywać ich potencjalne problemy. SKAT Transport. Czynników decydujących o wyborze operatora transportowego jest wiele, ale z mojej perspektywy zdecydowanie będzie to jakość i serwis w szeroko rozumianym tego znaczeniu. Zrozumienie biznesu i potrzeb klienta, zarzadzanie wyjątkami i sytuacjami kryzysowymi oraz szybki czas reakcji to chyba najważniejsze. Umiejętność zrealizowania w pełni kontraktu i złożonych obietnic w szczególności to następne elementy, które można jednak zweryfikować dopiero po jakimś czasie współpracy. Tomasz Czajkowski, Transport Manager International Paper Potencjalne zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowego na polskim i unijnym rynku wydaje się coraz częściej uzależnione od poziomu współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi głównie usługi komplementarne, ale także i konkurencyjne w kierunku ustalenia nisz rynkowych dla wszystkich, specjalizację i wzajemną pomoc w realizacji zadań transportowych. Ponadto wskazane jest także poszerzanie samej oferty usługowej, właśnie dzięki m.in. ścisłej współpracy z innymi podmiotami, które specjalizują się w innych usługach. Nie bez znaczenia jest także czynnik oceny samych klientów przedsiębiorstwa, gdzie do najważniejszych wyznaczników wysokiej oceny jest świadczenie usług terminowo, rzetelnie i kompleksowo. Cena natomiast zdaje się odgrywać drugo- lub trzeciorzędną rolę w procesie decyzyjnym załadowców. - dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański. 4

6 1.4.Rozbudowa dróg Zgodnie z danymi GDDKiA w roku 2013 zostało oddanych 220 km dróg szybkiego ruchu (w tym autostrad 54,823 km i 124,157 km dróg ekspresowych). Do końca 2013 roku zostanie oddanych jeszcze około 110 km nowych dróg, a do końca 2014 roku łącznie około 500 km. W budowie i przebudowie jest obecnie ponad 420 kilometrów dróg krajowych. Od początku 2007 roku GDDKiA zrealizowała następujące inwestycje: km nowych dróg 1659 km autostrad i dróg ekspresowych 5739 km zostało wyremontowane Korzyści otwarcia nowych tras w Polsce są niezaprzeczalne. Zauważalna jest lepsza przepustowość na wielu odcinkach drogowych w całej Polsce. Udogodnienia widać w realizacji wielu połączeń np. obecnie odcinek z okolic Gdańska do Katowic kierowcy pokonują o 1,50 godziny szybciej, niż 2 lata temu pomimo, że odległość zmniejszyła się jedynie o 28 km. SKAT Transport. II.TRENDY 2.1.Transport intermodalny i drobnicowy Transport intermodalny to dynamiczny i stale rozwijający się segment branży TSL. Jak przewiduje Urząd Transportu Kolejowego udział transportu intermodalnego w przewozach kolejowych, może wzrosnąć nawet do 8% w kolejnych latach. Usługa łączy w sobie elastyczność i mobilność. Co istotne, transport intermodalny ma także pozytywny wpływ na środowisko. Modernizacja infrastruktury transportowej w kraju, między innymi: rosnąca liczba operatorów kolejowych, nowe terminale, a także wsparcie środków unijnych przyczynią się do rozwoju tej usługi w Polsce. Transport intermodalny to odpowiedź na oczekiwania wymagającego klienta. Usługa ta jest się nie tylko innowacyjnym rozwiązaniem, ale również sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz formą dbania o środowisko. W tym roku flota SKAT Transport została wzbogacona o nowe rodzaje naczep intermodalnych typu Huckepack, które pozwalają na przekierowanie ładunków z dróg na inne środki transportu (transport kolejowy i promowy). SKAT Transport. Według danych Urzędu Transportu kolejowego od lipca do września 2013 roku przewoźnicy przetransportowali 176,3 tysiąca sztuk jednostek. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 3,71% (wg masy) i 6,01% (wg wykonanej pracy). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym I -III kwartał 2013 rok 2012 masa 3,71% 3,28% praca przewozowa 6,01% 6,21% 5

7 2.2.Postępująca specjalizacja i informatyzacja branży W roku 2013 operatorzy logistyczni poszerzali zakres świadczonych usług, dostosowując ofertę do potrzeb współczesnego klienta. Oferta wielu firm została wzbogacona o usługę transportu intermodalnego i drobnicowego. Dążenie do jeszcze lepszej obsługi klienta, powoduje konieczność przygotowania profilowanych ofert oraz wprowadzania innowacji technologicznych, wpływających na postępującą optymalizację pracy. Rynek TSL jest otwarty na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, ze szczególnym naciskiem na spedytorów oraz specjalistów ds. sprzedaży. Nowością może okazać się specjalizacja na stanowiskach operacyjnych w ramach transportu intermodalnego. Specjalizacja jest sposobem wyróżnienia się na tle dużej i prężnej konkurencji. Dlatego ważne jest stałe podwyższanie kwalifikacji pracowników oraz dążenie do doskonalenia usług. Szczególny nacisk należy położyć na rozwój transportu intermodalnego, drobnicowego i ponadgabarytowego. SKAT Transport. Firmy transportowe poszukują rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości oferowanych usług i coraz większej dbałości o obsługę klienta. Nacisk kładziony jest również na wdrożenia bezpieczne dla środowiska naturalnego. Najnowszym trendem w nadchodzącym roku 2014 będzie wdrożenie rozwiązań mobilnych, czyli postępująca smartfonizacja branży. Nowoczesna technologia umożliwia w pełni elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz firmy oraz wspomaga zarządzanie realizowanymi w firmie procesami biznesowymi. Dostępne na rynku systemy informatyczne mogą zostać zintegrowane z tymi już eksploatowanymi w firmach. Usprawnienia tego typu wpływają na wzrost rentowności firm logistycznych. Postępująca informatyzacja branży TSL przynosi wiele korzyści. Należy je rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: klienta oraz przedsiębiorcy. Ważne jest także, aby dostrzec pośrednie oddziaływanie korzyści dla klienta także dla przedsiębiorcy, gdyż zwiększanie zadowolenia klienta poprzez realizację coraz większego wachlarza usług dodatkowych poza czystym przewozem wzmacnia jego przywiązanie do takiego oferenta usług. I tak, dla klienta cenną korzyścią jest możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym miejsca przesyłki, możliwość zgłaszania przesyłek do nadania w formie bezdokumentowej, rozliczanie się także elektroniczne oraz w coraz większym zakresie także spełnianie wymogów administracyjno-prawnych w formie elektronicznej. Dla przedsiębiorstwa transportowego zaś rozwój możliwości IT generuje wzrost efektywności gospodarowania zasobami (lepsze śledzenie środków transportu, lepsze dopasowanie ich do potrzeb, szybsza reakcja na nieprzewidziane wypadki, stała kontrola a przez to łatwiejsze dochodzenie ew. roszczeń i rozliczeń z ubezpieczycielami). Dodatkowo należy mieć na uwadze potencjał, jaki branża IT w transporcie prezentuje na przyszłość - tj. podstawa do wdrożenia ogólnoeuropejskiego systemu rozliczania opłat za użytkowanie infrastruktury oraz możliwości rozliczania usług multimodalnych. dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański. 2.3.Proekologiczne rozwiązania W 2008 roku Parlament Europejski uchwalił normę Euro 6, która dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie samochody. W 2014 roku wjedzie w życie kolejna, jeszcze bardziej restrykcyjna norma, która wymusi na producentach odpowiednie przystosowanie pojazdów. Limity emisji spalin zostaną maksymalnie zaostrzone. Świadomie wprowadzamy rozwiązania bezpieczne dla środowiska naturalnego. Jako jeden z nielicznych operatorów spełniamy wymagania normy ISO Staramy się utrzymać niski wiek floty oraz obecnie inwestujemy w pojazdy spełanijące wymogi Euro 6. Dzięki temu osiągamy coraz lepsze wyniki dotyczące zarówno przeciętnego zużycia paliwa, jak i emisji CO2. Wprowadzając usługę transportu intermodalnego część ładunków przekierowaliśmy z dróg na kolej i promy. Nie poprzestajemy jednak tylko na dbałości o flotę. Wdrożyliśmy system Workflow, polegający na elektronicznym obiegu dokumentów. Rozwiązanie 6

8 2011/Jan 2011/Feb 2011/Mar 2011/Apr 2011/May 2011/Jun 2011/Jul 2011/Aug 2011/Sep 2011/Oct 2011/Nov 2011/Dec 2012/Jan 2012/Feb 2012/Mar 2012/Apr 2012/May 2012/Jun 2012/Jul 2012/Aug 2012/Sep 2012/Oct 2012/Nov 2012/Dec 2013/Jan 2013/Feb 2013/Mar 2013/Apr 2013/May 2013/Jun 2013/Jul 2013/Aug 2013/Sep 2013/Oct 2013/Nov 2011/Jan 2011/Feb 2011/Mar 2011/Apr 2011/May 2011/Jun 2011/Jul 2011/Aug 2011/Sep 2011/Oct 2011/Nov 2011/Dec 2012/Jan 2012/Feb 2012/Mar 2012/Apr 2012/May 2012/Jun 2012/Jul 2012/Aug 2012/Sep 2012/Oct 2012/Nov 2012/Dec 2013/Jan 2013/Feb 2013/Mar 2013/Apr 2013/May 2013/Jun 2013/Jul 2013/Aug 2013/Sep 2013/Oct 2013/Nov to pozwala nie tylko optymalizować i usprawnić procesy wewnętrzne, ale także ogranicza zużycie materiałów eksploatacyjnych. SKAT Transport. 34, , , , ,5 34,1 33,69 33,6 Zużycie średnie paliwa 2011/2013 (l/100 km) 33,35 32,25 32,51 32,27 32,04 31,9 32,62 33,5 32,65 34,16 34,14 32,65 32,96 32,47 32,19 32,34 33,13 32,8 32,05 32,04 33,69 33,69 33,16 32,84 31,96 31,81 31,33 31,47 31,15 32,18 31,51 31, , Emisja CO2 w (g/km) , ,55 804,

9 2.4.Coraz cięższy ładunek Postępującym trendem na rynku TSL jest zwiększająca się liczba zamówień ładunków cięższych niż standardowe 24 tony, co jest wynikiem optymalizacji kosztów w wielu branżach. Niektórzy producenci zwiększyli ładowność palety średnio o 20%, co powoduje nie tylko zwiększenie objętości, ale również wagi całego ładunku. Jest to szczególnie zauważalne w branży producentów napojów. Rynkowy standard dla pojazdów ciężarowych w Polsce to ok. 24 tony, lekka naczepa pozwala na przewóz ładunku nawet do 26 ton. Kluczem do rozwoju są trafne rozwiązania problemów współczesnego klienta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów zainwestowaliśmy w lekkie naczepy, które pozwalają na przewóz coraz cięższych ładunków. W roku 2013 do naszej floty zostały wprowadzone naczepy typu Mega BERGERecotrail, które dają możliwość przewozu ładunku cięższego od standardowego nawet o 2 tony. SKAT Transport. Rozdział II. SKAT TRANSPORT W 2013 ROKU I. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1.1 Nowa siedziba firmy Najważniejszym wydarzeniem i największą zmianą będzie rozpoczęcie pracy w nowej siedzibie firmy, która powstaje na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie portu lotniczego w Gdańsku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2014 roku. Budynek będzie posiadał trzy kondygnacje, a jego całkowita powierzchnia wyniesie m². Dynamiczny rozwój firmy i większe potrzeby lokalowe zadecydowały o konieczności budowy budynku biurowego. Oprócz znacznie większej przestrzeni i nowoczesnego wyposażenia, zaletą nowej siedziby jest jej lokalizacja. Sąsiedztwo lotniska oraz lotniczego terminalu Cargo jest bardzo korzystne dla naszego biznesu, a bliskość stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będzie dużym udogodnieniem dla naszych pracowników. Będziemy także prowadzili działalność w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. SKAT Transport. 1.2 Inwestycje SKAT Transport stale wprowadza rozwiązania utrzymujące firmę na pozycji pewnego partnera biznesowego. Inwestycje w nowoczesną flotę oraz usprawniające pracę systemy informatyczne mają na celu wsparcie klientów w zakresie optymalizacji kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów realizacji usługi. Staramy się utrzymać średni wiek taboru w okolicy 1,5 roku. Często wymieniana flota daje nam możliwość zapewniania wysokiej jakości usług przy jednoczesnym obniżaniu zużycia paliwa i emisji CO2. Wszystkie pojazdy posiadają normę EURO5 i EURO6. W tym roku flota SKAT Transport została wzbogacona o nowe rodzaje naczep intermodalnych, które pozwalają na przekierowanie ładunku z dróg na inne środki transportu (transport kolejowy i promowy). W październiku wzbogaciliśmy swój tabor o 30 nowych naczep BERGERecotrail, a jeszcze przed końcem roku doposażylismy flotę o 60 nowych ciągników siodłowych DAF XF. 8

10 Dużą zmianę w funkcjonowaniu firmy, optymalizacji pracy oraz obiegu dokumentów stanowiło wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego Plus Workflow. Automatyzacja procesu biznesowego jest niezwykle istotna i sprzyja rozwojowi firmy. Wdrożenie nowoczesnego, elektronicznego obiegu dokumentów to wiele korzyści biznesowych. System znacznie usprawnia komunikację wewnętrzną i ogranicza wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych, co przekłada się na realne oszczędności. Skrócenie czasu obiegu dokumentów wpływa na zwiększenie efektywności zarządzania procesami wewnętrznymi firmy. Zmodernizowaliśmy mechanizmy rezerwacji przepraw promowych i uruchomiliśmy portal PromySkat, który obecnie oferuje kilkaset relacji promowych łączących ponad 200 portów w 35 krajach. PromySkat oprócz realizacji zamówień dla transportu międzynarodowego obsługuje również ruch turystyczny. Pozycja naszej firmy na rynku jest wynikiem wielu działań realizowanych zgodnie z naszą strategią. Aby móc zaoferować naszym klientom kompleksowe usługi oraz pomóc w rozwiązywaniu ich problemów logistycznych, każdy etap procesu jest dokładnie analizowany i optymalizowany. Podstawowe narzędzie - nasza flota, została wzbogacona o naczepy typu Huckepak, przeznaczone do transportu intermodalnego oraz lekkie naczepy BERGERecotrail, które pozwalają na przewóz cięższych, nawet o 2 tony ładunków. SKAT Transport. W SKAT Transport zauważyliśmy, że pozytywnie na utrzymanie stabilnej pozycji na rynku wpływa też podążanie za zmianami wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych czy posiadanie atrakcyjnego taboru. Warto zwrócić uwagę na to, że co jeszcze niedawno było usługą dodatkową, wykraczającą ponad standard, dzisiaj jest już usługą podstawową. Szybki rozwój technologii komunikacyjnych, platform mobilnych, zwiększenie możliwości programowych oraz rozwój sieci bezprzewodowych to już nie melodia przyszłości, a teraźniejszość. SKAT Transport dokłada wszelkich starań w nadążaniu za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Wiemy, w jak dużym stopniu mogą one wpłynąć na zwiększenie efektywności procesów logistycznych, optymalizację wewnętrznych procesów zarządzania i planowania oraz usprawnienie kontaktu z klientem. Między innymi dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań SKAT Transport utrzymuje swoją pozycję na rynku, dbając o najwyższą jakość i szeroką paletę usług. SKAT Transport Powstanie Grupy SKAT Grupę SKAT tworzą trzy firmy: SKAT Transport, EXPOLCO TRANSPED i TASK Logistic. Dzięki zróżnicowanym profilom ich działalności Grupa SKAT może oferować swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie transportu, spedycji i logistyki. SKAT Transport to operator transportowo-logistyczny specjalizujący się w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym, intermodalnym oraz przeprawach promowych. PromySkat, nowa marka firmy która zapewnia kilkaset połączeń promowych pomiędzy 35 krajami oraz ponad 200 portami w całej Europie. EXPOLCO TRANSPED spółka świadcząca kompleksowe usługi w zakresie spedycji morskiej, lotniczej i transportu kontenerowego. Powstała w 1990 roku i była jedną z pierwszych prywatnych firm spedycyjnotransportowych założonych na Wybrzeżu. TASK Logistic realizuje usługi wsparcia spedycji, dystrybucji i magazynowania dla Skat Transport i Expolco Transped oraz stanowi uzupełnienie ich oferty. Utworzenie Grupy SKAT daje nam możliwość jeszcze lepszego dostosowania oferty do indywidualnego klienta. Nie jesteśmy już tylko przewoźnikiem, a stajemy się strategicznym planistą. Ścisła współpraca 9

11 między firmami wchodzącymi w skład Grupy SKAT to możliwość wprowadzenia zoptymalizowanych rozwiązań transportowych, logistycznych i spedycyjnych, obejmujących wszystkie dostępne środki transportu. Stajemy się konkurencyjni oferując znacznie więcej niż tylko niższą cenę. Rozmawiając z klientem jesteśmy w stanie przedstawić rozwiązania optymalizujące koszty i czas transportu zachowując przy tym dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług, stały monitoring przesyłki i kontakt z klientem. Szeroka oferta i indywidualne planowanie współpracy z klientem, poparte bogatym doświadczeniem w branży stawia nas na pozycji świadomego partnera i zaufanego doradcy. W nadchodzącym roku 2014 prowadzone będą działania mające na celu zwiększenie widoczności i rozpoznawalności Grupy SKAT. SKAT Transport. W związku z obecnym równoważeniem się sytuacji rynkowej oraz stabilizacją sytuacji gospodarczej po niedawnym spowolnieniu, SKAT Transport spodziewa się wzrostu zamówień i planuje dalszy rozwój. Dane: Obroty SKAT Transport w 2013 roku wyniosły ponad 200 mln PLN. Ponad połowę przewożonych towarów stanowi papier. Firma zatrudnia 250 osób i oprócz siedziby w Gdańsku posiada oddziały w Katowicach, Świeciu, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz w Rzepinie, gdzie znajduje się także baza obsługi technicznej. SKAT Transport odnotował wzrost liczby zleceń w stosunku do poprzedniego roku o 28%. Miał na to wpływ nie tylko rozwój podstawowych usług transportu, spedycji i przepraw promowych, ale również poszerzenie oferty o usługi transportu intermodalnego, drobnicowego. Najpopularniejszymi kierunkami transportu międzynarodowego są kraje Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Benelux do których kierowanych jest ponad 60% realizowanych transportów. Wykres: liczba zleceń rok 2012/

12 1.4.SKAT Transport w liczbach 11

13 1.5.Plany rozwoju SKAT Transport w dalszym ciągu będzie stawiał na rozwój oraz optymalizację działań i funkcjonowania firmy, w celu poszukiwania rozwiązań zmniejszających koszty. W przekonaniu SKAT Transport należą do nich usługi transportu intermodalnego, drobnicowego oraz zwiększenie ładowności naczep, jak również wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Priorytetem będą także działania wpływające na poszerzanie i udoskonalanie oferty usług logistycznych. Firma w dalszym ciągu będzie starała się utrzymać średni wiek taboru w granicach półtora roku, co oznacza dalsze inwestycje w nowoczesna flotę. Dostrzegamy postępującą automatyzację większości procesów Dlatego dążymy do ciągłego rozwoju i wprowadzania innowacyjnych zmian i usprawnień, które pozwalają optymalizować procesy logistyczne. Dzięki wykorzystaniu systemów telematycznych, klient ma natychmiastowy dostęp do informacji, a ten element skutecznie buduje zaufanie. Nowym wyzwaniem z pewnością będą rozwiązania mobilne. Smartfony i tablety są coraz częściej wykorzystywane w branży TSL. Korzystając z tych urządzeń będziemy w stanie przesyłać elektroniczne dokumenty dotyczące realizacji transportu i otrzymywać bieżące informacje o kolejnych zamówieniach. SKAT Transport. ROZDZIAŁ III. PROGNOZY NA 2014 ROK W związku z ciągłym rozwojem sieci łączności, coraz lepszą infrastrukturą drogową, kolejową i rozbudową portów wizja rozwoju branży TSL jest optymistyczna. Należy się spodziewać wzrostu ilości ładunków, dostępnych na rynku. Niewątpliwie w nadchodzącym roku pojawią się nowe przeszkody i utrudnienia, które obecnie ciężko przewidzieć. Wydarzenia na rynkach światowych mocno wpływają na rynek TSL, co powoduje konieczność bycia elastycznym. Ważną cechą jest umiejętność podążania za zmianami oraz trendami, jak również profesjonalne podejście do potrzeb klientów. Branża TSl będzie nadal inwestować w narzędzia pozwalające na optymalizację procesów realizacji zleceń oraz ograniczania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo ważnym aspektem dla firm transportowych będzie utrzymanie nowoczesnej floty pojazdów, o wysokich standardach ekologicznych. Branża TSL staje się coraz trudniejsza: zwiększająca się konkurencyjna i szeroki dostęp do giełd ładunków oraz pojazdów wymaga stałego poszukiwania nowych rozwiązań ofertowych. Kolejnym segmentem, który będzie rozwijał się dynamicznie, jest system dystrybucji, który w Polsce nadal nie jest wystarczająco rozbudowany. SKAT Transport. Wszystkim nam zależy na wzrostach czy większym biznesie, jednak jeszcze ważniejszy jest stabilny wzrost. Tak aby wszystkie strony miały czas na adaptacje i w spokoju zwiększały swoje moce produkcyjne i serwisowe. Równocześnie powinien wzrastać import w podobnym stopniu, bo bez tego nie będzie równowagi. - Tomasz Czajkowski, Transport Manager, International Paper. Co czeka branżę TSL w 2014 roku: Narastająca konkurencja w dalszym ciągu nasilać się będzie cenowa walka o klienta, ale świadomość jakości usługi pośród grup klientów również się zwiększy. W związku z rozwojem Polskiego eksportu transport towarów będzie musiał stać jeszcze wydajniejszy i szybszy. Transport międzynarodowy będzie się rozwijał, a co za tym idzie dużą przewagą konkurencyjną będzie stanowiła usługa efektywnego transportu intermodalnego. 12

14 Walka o coraz szybsze dostawy czas w 2014 roku będzie ulegał skróceniu. Coraz lepsza infrastruktura dróg krajowych oraz umiejętne zarządzaniem łańcuchami dostaw przełożą na skrócenie terminów dostarczania ładunków. Wsparcie klientów w zakresie optymalizacji kosztów branża TSL będzie pogłębiać swoją pozycję doradcy i partnera biznesowego. Usługi będą się indywidualizować i dopasowywać do potrzeb klienta. Wszelkie innowacje i inwestycje w rozwój technologii oraz nowoczesną flotę przełożą się na zwiększenie satysfakcji klientów. Inwestycje w podwyższanie kwalifikacji pracowników nacisk zostanie położony na zwiększanie kwalifikacji kadry oraz specjalizację pracowników. Wysoko wykfalifikowani specjaliści z pewnością znajdą swoje miejsce na rynku. Opłacą się inwestycje w języki obce. Oprócz standardu, jakim jest język angielski, warto będzie inwestować w języki wschodnie. Utrzymanie wysokiej jakości usług jakość oferowanych usług będzie coraz bardziej zależna od podjętych przez firmę inwestycji. To, co do niedawna stanowiło wartość dodaną oferty, dzisiaj jest już standardem Stałe inwestycje w systemy IT, usprawniające planowanie oraz zarządzanie transportem i spedycją, zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym w roku 2014 branża będzie ulegała jeszcze większej technologizacji zarówno w zakresie wewnętrznych procesów biznesowych w firmie jak i optymalizacji zarządzania taborem i ładunkami. Inwestycje w ekologiczny tabor unijne standardy emisji CO2 ulegają zaostrzeniu w związku z tym niezbędne są inwestycje w nowoczesny tabor oraz systemy informatyczne usprawniające elektroniczny obieg dokumentów i faktur. Rozwój transportu intermodalnego i multimodalnego postępująca ekologizacja, globalizacja oraz ekonomizacja transportu to czynniki determinujące rozwój usług multimodalnych. Dalszy rozwój systemu dystrybucji - zwiększająca się konsumpcja, rozwój exportu, skrócenie czasu dostawy i optymalizacja kosztów, determinują zwiększone inwestycje w rozbudowę systemu dystrybucji. * Raport został przygotowany przez Zarząd oraz specjalistów z poszczególnych działów SKAT Transport. 13

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy listopad 11/2012 (30) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży e-commerce Kolej musi przyspieszyć Nakład:

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33)

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33) luty 2/2013 (33) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Nakład: 11

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Katedra Rynku Transportowego STRATEGICZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA POLSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla rynku na 2015 rok

Prognozy dla rynku na 2015 rok 22 RYNEK KEP 2014-2015 Firmy wciąż doskonalą swoje usługi Jolanta Krupowicz Zadowolenie klienta z usługi kurierskiej warunkuje wiele zmiennych. Program Operator Logistyczny Roku ogólnopolskie badanie satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka KWIECIEŃ 4/2014 (46) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka i transport branży FMCG Powierzchnie magazynowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Bezstratne planowanie

Bezstratne planowanie INNOWACJE ZARZĄDZANIE WIEDZA Rynek rozwiązań do planowania frachtów i eliminowania pustych przebiegów w ostatnich latach dynamicznie się rozwinął Michał Klecha Bezstratne planowanie W czasach, gdy marże

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo