W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji."

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia r. Rozeznanie rynku dot.: Opracowanie 19 modeli biznesowych i 37 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania POKL. Szanowni Państwo, InnoBaltica Sp. z o.o. przymierza się do ogłoszenia zamówienia na Opracowanie 19 modeli biznesowych i 37 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania POKL. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 1. InnoBaltica Spółka z o.o Gdańsk ul. Trzy Lipy 3 Tel.: Fax: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Opracowanie 19 modeli biznesowych i 37 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania POKL Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia i stosowania, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących na dzień wykonania usług, dotyczących w szczególności prawidłowego oznakowania materiałów, powstających w wyniku realizacji projektów, finansowanych ze środków POKL.

2 Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Przygotowanie raportów oceny potencjału rynkowego przedsięwzięć, dla 37 przedsięwzięć wskazanych niżej w tabeli oraz modeli biznesowych dla 19 przedsięwzięć/projektów wskazanych niżej w tabeli, wypracowanych podczas Konwencji Liderów Innowacyjnych Powiązań, przy czym: 1. Każda ocena potencjału przedsięwzięcia powinna zawierać: a. Określenie charakteru, rodzaju, poziomu innowacyjności przedsięwzięcia oraz parametrów go cechujących; b. Analizę perspektyw branży; c. Analizę kluczowych interesariuszy przedsięwzięcia; d. Analizę popytu i jego wpływu na rezultat przedsięwzięcia; e. Analizę wykonalności technologicznej (łącznie z technicznymi możliwościami realizacji przedsięwzięcia); f. Określenie strategii wdrożenia przedsięwzięcia; g. Analizę możliwości prawnego zabezpieczenia rezultatów przedsięwzięcia, począwszy od etapu wdrożenia. Dla każdego z 37 projektów/przedsięwzięć wskazanych niżej w tabeli Wykonawca zapewni minimum 3 spotkania w siedzibie firmy/instytucji, której reprezentant zostanie zgłoszony do kontaktu roboczego i merytorycznego z Wykonawcą. Każde ze spotkań potrwa minimum półtorej godziny. 2. Każdy Model biznesowy projektu/ przedsięwzięcia powinien zawierać następujące elementy: a. Określenie charakteru, rodzaju, poziomu innowacyjności przedsięwzięcia; b. Analizę popytu w branży i jej perspektyw; c. Analizę wykonalności technologicznej (łącznie z technicznymi możliwościami realizacji przedsięwzięcia); d. Analizę możliwości prawnego zabezpieczenia rezultatów przedsięwzięcia, począwszy od etapu wdrożenia; e. Określenie polityki cenowej; f. Określenie modelu sprzedaży i kanałów dystrybucji; g. Określenie nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia do momentu osiągnięcia przez przedsięwzięcie samowystarczalności; h. Określenie potencjalnej rentowności przedsięwzięcia ze wskazaniem możliwej do zaoferowania potencjalnemu inwestorowi stopy zwrotu z kapitału, w zależności od przyjętego modelu sprzedaży; i. Sporządzenie mapy ryzyka dla przedsięwzięcia. Dla każdego z 19 projektów/przedsięwzięć wskazanych niżej w tabeli Wykonawca zapewni minimum 3 spotkania w siedzibie firmy/instytucji, której reprezentant zostanie zgłoszony do

3 kontaktu roboczego i merytorycznego z Wykonawcą. Każde ze spotkań potrwa minimum półtorej godziny. Model biznesowy powinien zostać przygotowany w formie pliku Microsoft Excel Worksheet, zawierającego prognozę na nie mniej niż 5 lat i nie krócej niż do momentu osiągnięcia samowystarczalności projektu (o ile taki moment nastąpi) oraz części opisowej uwzględniającej poza powyższymi punktami, w szczególności założenia przyjęte w prognozach wraz ze wskazaniem podstaw w oparciu, o które prognozy zostały poczynione. Przedsięwzięcia/projekty dla których ma być opracowana ocena potencjału przedsięwzięć znajduje się w tabeli poniżej: l. pl. Nazwa przedsięwzięcia / projektu Zakres tematyczny przedsięwzięcia / projektu Budowa Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej z basenem solankowym i Centrum Rehabilitacji dzieci i młodzieży w Sopocie System monitorowania astmy AstmaMon Produkcja emolietnow i odzieży nasączonej dla AZS na bazie solanki ze zdroju Św. Wojciecha w Sopocie System elektryfikacji transportu Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem jednostek pływających typu promy samochodowo-pasażerskie Gdańsk-Sopot-Gdynie - Hel, Zalew Wiślany, Wisła, Pętla Żuławska, Motława z możliwością exportu do krajów skandynawskich Utworzenie modelu funkcjonowania Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej, jako narzędzia w walce z chorobami cywilizacyjnymi wśród dzieci i młodzieży Monitorowanie astmy w czasie rzeczywistym, dostosowanie personalizacja terapii Opracowanie i wytwarzanie nowych emolientow, oraz produkcja odzieży terapeutycznej ( nasączonej) dla osób z AZS i innymi chorobami skory W ostatnim okresie powstały techniczne możliwości budowy promów samochodowopasażerskich z napędem czysto elektrycznym z zasilaniem z bloków akumulatorów o dużej pojemności. Ponadto wprowadzenie takich promów w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Dolnej Wiśle spowoduje znaczące ograniczenie ruchu samochodowego, w tym ruchu wielkich samochodów ciężarowych, na drogach tego regionu.

4 5. System elektryfikacji transportu Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem autobusów, mikrobusów i vanów z napędem elektrycznym ego w publicznym i prywatnym transporcie pasażerskim oraz w firmach wykonujących transport dostawczy W chwili obecnej wysokie efekty ekonomiczne może przynieść jedynie wdrażanie pojazdów elektrycznych o wysokiej intensywności eksploatacji i zużywających duże ilości energii na napęd. Są to pojazdy elektryczne zasilane z bloków akumulatorowych, które wykonują duże przebiegi dzienne i roczne System elektryfikacji transportu Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem taboru kolejowego z napędem elektrycznym na liniach bez sieci trakcyjnej [ np. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ] System elektryfikacji transportu Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem systemu ładowania pojazdów elektrycznych wraz z magazynowaniem energii i infrastrukturą tzw. "szybkich ładowarek" [ dla pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusowych i rowerów elektrycznych] System elektryfikacji transportu Województwa Pomorskiego z W ostatnim okresie podjęto budowę pociągów elektrycznych zasilanych z bloków akumulatorowych. Pociągi takie nie potrzebują sieci trakcyjnej. Będą one efektywne eksploatacyjnie na liniach kolejowych, które nie posiadają sieci trakcyjnej gdyż: natężenie ruchu jest zbyt niskie, sieć trakcyjna nie została jeszcze zbudowana. W woj. pomorskim jest kilka takich linii, przede wszystkim linia PKM. Wysoka efektywność będą także miały manewrowe lokomotywy elektryczne zasilane z akumulatorów. Niezbędnym warunkiem eksploatacji pojazdów elektrycznych jest istnienie odpowiedniej sieci ładowarek akumulatorów takich pojazdów. Sieć taka musi być dostosowana do rodzajów i trybu eksploatacji tych pojazdów ładowarki musza być instalowane w miejscach częstego przebywania pojazdów i zapewniać szybkie ładowanie. Budowa sieci musi być dokładnie skoordynowana z rozwojem flot pojazdów elektrycznych różnych rodzajów. Zapewnienie użytkownikom dostępu do samochodów i rowerów elektrycznych poprzez zorganizowanie sieci ich wypożyczalni.

5 uwzględnieniem wypożyczalni aut i rowerów elektrycznych Utworzenie przedstawicielstw promocji exportu sektora logistyki, transportu, spedycji i portów morskich w Pradze i Berlinie Front Office Cloud - system wsparcia sprzedaży i obsługi ubezpieczeń w modelu usługowym "BackOffice Insurance Platform Cloud inteligentna obsługa łańcucha wartości towarzystwa ubezpieczeń w modelu usługowym" Inteligentna Infrastruktura Bezpieczeństwa Inteligentna Przestrzeń Przemysłowa Sieć wypożyczalni musi także być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę ładowania. Warunkiem wykorzystania potencjału woj. pomorskiego w sektorze logistyki, transportu, spedycji oraz portów morskich jest pozyskanie możliwie dużej ilości klientów i usługobiorców. Organizacjami koniecznymi dla zdobycia tych odbiorców w krajach sąsiedzkich są przedstawicielstwa ds. promocji exportu sektora logistyki, transportu, spedycji i portów morskich w Pradze i Berlinie. Rozwiązanie wspierać będzie pracę małych i średnich towarzystw ubezpieczeniowych oraz multiagencji, w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz obsługi posprzedażowej. Rozwiązanie będzie integrować procesy współpracy towarzystw ubezpieczeniowych, sieci sprzedaży oraz klientów. Projekt zakłada dostarczenie rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w oparciu o wykorzystanie chmury obliczeniowej, pełne wsparcie usługowe w zakresie outsourcingu procesów biznesowych zachodzących w towarzystwach ubezpieczeń oraz usługi konsultingowe z dziedziny ubezpieczeń i IT. System of Systems (SoS) zarządzający inteligentną infrastrukturą bezpieczeństwa, pozwalający na zdalne monitorowanie bezpieczeństwa strategicznych rejonów zakładu pracy w oparciu o wbudowane w obszar urządzenia związane z systemami bezpieczeństwa

6 Cyberbed Innowacyjne metody spawania i montażu konstrukcji fundamentowych dla wież wiatrowych (jackets, monopiles, tripods). Innowacyjne metody automatycznej obróbki blach grubych. Efektywność i nowoczesne rozwiązania transportu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla przemysłu morskiego. Innowacyjne i środowiskowe aspekty malowania konstrukcji stalowych dla przemysłu morskiego. Monitoring środowiska Bałtyku SatBałtyk Zadaniem platformy będzie możliwość uniwersalnego wykorzystywania zgromadzonych przez nie zasobów we wszystkich obszarach funkcjonowania (zarzadzanie, produkcja, bezpieczeństwo, procesy logistyczne itp.). Umożliwi budowanie nowych rozwiązań osadzonych na zgromadzonych zasobach bazodanowych, zapewni współpracę i wymianę informacji w zdefiniowanych reżimach czasowych pomiędzy systemami i aplikacjami. Projekt z branży ICT Celem projektu jest udostępnienie do stosowania innowacyjnych metod spawania i montażu konstrukcji fundamentowych dla wież wiatrowych. Celem projektu jest udostepnienie innowacyjnej metody automatycznej obróbki blach grubych Celem projektu jest określenie efektywności i nowoczesnych rozwiązań transportu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla przemysłu morskiego. Celem projektu jest określenie innowacyjnych i środowiskowych aspektów malowania konstrukcji stalowych dla przemysłu morskiego Wykorzystując najnowsze techniki satelitarne, wsparte modelowaniem matematycznym morza i atmosfery, umożliwi on kompleksowe monitorowanie i prognozowanie zmian środowiska Bałtyku. Zaprojektowana i uruchomiona odpowiednia baza techniczna oraz praktyczne procedury operacyjne zapewnią rutynowe określanie i udostępnienie na portalu

7 Rodzina pojazdów specjalistycznych lądowych wraz z osprzętem przeznaczonym dla realizacji zadań w części przybrzeżnej Systemy pozyskiwania energii, wykorzystując potencjał strefy przybrzeżnej; Systemy transportu pionowego, optymalizujące powierzchnię zabudowy. Pływający fundament Morskiej Elektrowni Wiatrowej typu semi-submersible zintegrowany z turbiną internetowym map wybranych charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych środowiska Bałtyku. Celem projektu jest wdrożenie do produkcji seryjnej posiadanych technologii oraz prototypów, utworzenie kilkuset miejsc pracy oraz przyrost produkcji do 100 mln obrotu rocznego do 2020 roku, w grupie firm kooperujących w ramach tego projektu W ramach tego projektu przewiduje się opracowanie systemów hydraulicznych wykorzystywanych w urządzeniach przeznaczonych do produkcji energii w strefie przybrzeżnej. W ramach tego projektu planuje się także opracowanie autonomicznej linii produkcyjnej charakteryzującej się przyspieszonym procesem pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy. Systemy transportu pionowego odnoszą się do wielopoziomowych systemów parkingowych, które pozwalają na oszczędność powierzchni w strefie przybrzeżnej do kilkuset procent w ramach jednego modułu parkingowego. Wdrożenie do produkcji seryjnej tych systemów w strefie przybrzeżnej spowoduje znaczący wzrost produkcji oraz nowych miejsc pracy jak również dalszą ekspansję tych technologii na pozostałe regiony w kraju oraz eksport. Przedmiotem projektu jest uniwersalne rozwiązanie platformy pływającego fundamentu typu semi-submersible z przeznaczeniem dla morskich elektrowni wiatrowych, topsidu wież wiertniczych, modułów E&P lub hubów HV/DC ograniczającego ingerencję MFW w środowisko dna morskiego, wyposażonego w innowacyjny system kotwiczenia oraz wzbudzania energii na potrzeby własne.

8 Modułowa pływająca konstrukcja wsporcza turbiny wiatrowej Proekologiczna jednostka typu BalticSWATH o zmiennym zanurzeniu i napędzie hybrydowym. System monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków. System oczyszczania umocnień i powierzchni dna. Modułowa pływająca konstrukcja wsporcza turbiny wiatrowej wykonana ze stali, żelbetu lub stalowo-żelbetowa z przeznaczeniem do eksploatacji w warunkach morskich. Realizacja badań w ramach zaproponowanego projektu będzie podstawą do budowy jednostki o innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, niespotykanych obecnie na świecie - konstrukcji typu SWATH o zmiennym zanurzeniu i napędzie hybrydowym, przeznaczonej do wykorzystania w żegludze metropolitalnej na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. W ramach projektu zaproponowano opracowanie projektu jednostki, zbudowanie prototypu i przeprowadzenie badań rzeczywistych. Budowa systemu monitorowania ciśnień generowanych przez pędniki i stery strumieniowe statków samodzielnie manewrujących na nabrzeżu, złożonego z urządzeń pomiarowych oraz systemu IT transmisji danych i alarmowania. Realizacja projektu obejmuje wdrożenie wyników wcześniejszych badań w zakresie monitorowania obciążeń nabrzeży przeładunkowych w Porcie Gdynia. Planowana w projekcie budowa prototypu systemu wymaga opracowania projektu portowej pogłębiarki ssącej, o innowacyjnej konstrukcji, przeznaczonej do usuwania osadów z powierzchni umocnień dna wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne. Elementem komercjalizacji będzie budowa systemu, przeznaczonego dla Portu Gdynia oraz oferta dla innych portów, terminali promowych i kontenerowych.

9 28. Bezpieczeństwo obrotu LNG w portach Gdańska i Gdyni Celem jest opracowanie kilku alternatywnych koncepcji przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście rozbudowy terminali kontenerowych oraz budowy w rejonie Zatoki Gdańskiej terminalu LNG 29. Projekt estetyzacji Portu w Gdańsku Uatrakcyjnienia terenów Pomorza poprzez ich estetyzację. Pilotażowym projektem w tym obszarze będzie między innymi estetyzacja terenów portowych w Porcie Gdańsk, które w miarę możliwości zostaną otwarte dla turystów, artystów poprzez udostępnienie terenów pod wystawy i organizację biennale, podkreślenie historycznego charakteru niektórych terenów i udostępnienie ich turystom itp. 30. Opracowanie i wdrożenie procesu dostosowania oferty usług turystycznych Dostosowanie istniejącego potencjału turystycznego do wdrożenia i monitoringu nowych form oferty turystyki profilaktycznorelaksacyjnej do najbardziej efektywnych metod wypracowanych przez ekspertów szeroko rozumianego środowiska medycznego i ich wdrożenie, także infrastrukturalne w kompleksach rekreacyjnych celem prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza wobec chorób cywilizacyjnych generowanych przez stres oraz profilaktyki dla sektora srebrnej gospodarki (silver economy). 31. Systemy oznakowania, skanowania i nadzoru pojazdów kolejowych, wagonów oraz jednostek ładunkowych w ruchu lądowym i wodnym 32. Interdyscyplinarna praca zespołowa w ramach konsorcjum - budowa prototypu urządzenia bazującego na technologiach OZE Integracja systemów monitoringu bezpieczeństwa procesów logistycznych, rozwój koncepcji i narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa (safety, security) w branży TSL. Zarządzanie zespołami na rzecz realizacji projektu np. małej jednostki pływającej o napędzie elektrycznym z infrastrukturą towarzyszącą pozwoli podzielić zakresy prac, ustawić prace

10 33. Budowa i eksploatacja holownika hybrydowego lub elektrycznego projektowe na odpowiednie tory, zaplanować produkcję i wdrożenie prototypu - dalej prowadzić komercyjne operowanie produktem na wybranych rynkach. Holowniki takie maja bardzo dobre parametry eksploatacyjne: niski koszt energii do napędu takich jednostek, szczególnie czysto elektrycznych, brak lub niski poziom emisji spalin Wynika stąd wysoka celowość podjęcia działań na rzecz budowy i wprowadzenia do eksploatacji takich holowników. 34. Budowa i eksploatacja małych jednostek pływających, w szczególności typu Solar Boat z panelami słonecznymi W jednostkach tych celowe może być zastosowanie paneli słonecznych, jako uzupełnienie napędu z akumulatorów. Napęd elektryczny posiada wiele zalet: Koszt energii jest dużo niższy jak koszt paliw przy napędzie spalinowym oraz eliminuje emisję spalin oraz hałas Giełda ładunków intermodalnych wspólna platforma dla przewoźników kolejowych, spedytorów, klientów oraz terminali intermodalnych W dzisiejszych czasach internetowe giełdy ładunków stały się podstawowym narzędziem pracy każdego spedytora drogowego. Systemy te pracują w oparciu o różne modele biznesowe i posiadają zróżnicowany zakres funkcjonalności, jednak żaden z nich nie jest dostosowany do obsługi zleceń intermodalnych. W najbliższym czasie pojawi się na rynku polskim, a już istnieje na rynku europejskim nisza, którą wypełnić mogłaby Giełda ładunków intermodalnych.

11 Analiza spójności rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej różnych przewoźników Uzyskanie wysokiej efektywności i wysokiego stopnia wykorzystania środków komunikacji publicznej wymaga dokładnego ich dostosowanie do potrzeb potencjalnych pasażerów. W tym celu konieczne jest zapewnienie wysokiej spójności rozkładów jazdy i minimalizacji w ten sposób czasu trwania przesiadek. 37. Urządzenia sterujące przepływem ropy i gazu wydobywanej spod dna morza Przedmiotem projektu jest opracowanie urządzenia kontrolującego wypływ ropy z odwiertu podmorskiego sterowanego elektrycznie. Bedzie to możliwe poprzez zastąpienie panelu hydraulicznego zintegrowanego z robotem ROV panelem sterowanym elektrycznie z pokładu FPSO. Lista Projektów, dla których ma być opracowany model biznesowy znajduje się w tabeli poniżej: l. pl. Nazwa przedsięwzięcia / projektu Zakres przedsięwzięcia / projektu Budowa Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej z basenem solankowym i Centrum Rehabilitacji dzieci i młodzieży w Sopocie System monitorowania astmy AstmaMon Utworzenie modelu funkcjonowania Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej, jako narzędzia w walce z chorobami cywilizacyjnymi wśród dzieci i młodzieży Monitorowanie astmy w czasie rzeczywistym, dostosowanie personalizacja terapii

12 3. 4. Produkcja emolietnow i odzieży nasączonej dla AZS na bazie solanki ze zdroju Św. Wojciecha w Sopocie Budowa i eksploatacja holownika hybrydowego lub elektrycznego Opracowanie i wytwarzanie nowych emolientow, oraz produkcja odzieży terapeutycznej ( nasączonej) dla osób z AZS i innymi chorobami skory Holowniki takie maja bardzo dobre parametry eksploatacyjne: niski koszt energii do napędu takich jednostek, szczególnie czysto elektrycznych, brak lub niski poziom emisji spalin Wynika stąd wysoka celowość podjęcia działań na rzecz budowy i wprowadzenia do eksploatacji takich holowników. 5. Budowa i eksploatacja małych jednostek pływających, w szczególności typu Solar Boat z panelami słonecznymi W jednostkach tych celowe może być zastosowanie paneli słonecznych, jako uzupełnienie napędu z akumulatorów. Napęd elektryczny posiada wiele zalet: Koszt energii jest dużo niższy jak koszt paliw przy napędzie spalinowym oraz eliminuje emisję spalin oraz hałas Giełda ładunków intermodalnych wspólna platforma dla przewoźników kolejowych, spedytorów, klientów oraz terminali intermodalnych W dzisiejszych czasach internetowe giełdy ładunków stały się podstawowym narzędziem pracy każdego spedytora drogowego. Systemy te pracują w oparciu o różne modele biznesowe i posiadają zróżnicowany zakres funkcjonalności, jednak żaden z nich nie jest dostosowany do obsługi zleceń intermodalnych. W najbliższym czasie pojawi się na rynku polskim, a już istnieje na rynku europejskim nisza, którą wypełnić mogłaby Giełda ładunków intermodalnych.

13 8. 9. Analiza spójności rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej różnych przewoźników Grywalizacja w edukacji na studiach wyższych Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego Uzyskanie wysokiej efektywności i wysokiego stopnia wykorzystania środków komunikacji publicznej wymaga dokładnego ich dostosowanie do potrzeb potencjalnych pasażerów. W tym celu konieczne jest zapewnienie wysokiej spójności rozkładów jazdy i minimalizacji w ten sposób czasu trwania przesiadek. W projekcie zostanie stworzony pakiet rozwiązań webowych i mobilnych, które będą wspierać kreatywnych i nowoczesnych nauczycieli we wdrażaniu rozwiązań opartych na grywalizacji na wszystkich szczeblach edukacji. Wierzymy, że dzięki temu grywalizacja stanie się łatwiejsza i bardziej dostępna, a uczniowie i studenci będą zdobywać wiedzę szybciej, chętniej i w ciekawszych dla siebie warunkach. Nowoczesne i innowacyjne narzędzie do szkolenia służb oraz instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe. Laboratorium bazuje na środowisku wirtualnej rzeczywistości, standardowym dla państw członkowskich NATO. Pozwala to ćwiczyć scenariusze zarówno cywilne, jak również obejmujące wparcie akcji przez wojsko. 10. Smart X Operating System - platforma produktowo-usługowa dla systemów inteligentnych Celem projektu jest stworzenie platformy produktowo-usługowej dla celów rozwoju inteligentnych systemów o dużej skali, używanych do zarządzania procesami w praktycznie każdym obszarze życia gospodarczego i społecznego. Platforma nakierowana będzie na realizację systemów typu Smart City, Smart Region, Smart Building in.

14 11. Budowa inteligentnej platformy zarządzania usługami centrów przetwarzania danych na potrzeby rozwoju Smart Cities Projekt wspiera on procesy i projekty ochrony środowiska (pozostale tez) poprzez budowę i badanie wydajności infrastruktury informatycznej Budowa systemu przetwarzania danych (system informatyczny oraz system pomiarowy) dotyczących pomiarów hałasu oraz zanieczyszczeń w porcie Gdańsk Systemy przechowywania pojazdów samochodowych w miastach oraz portach System wspomagania precyzyjnej nawigacji statków na torach podejściowych oraz cumujących do nabrzeży portów Smart Port Zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym w regionie portowym Budowa Centralnego Morskiego Labolatorium Badawczego Głównym celem projektu jest budowa systemu przetwarzania danych (system informatyczny oraz system pomiarowy) dotyczących pomiarów hałasu oraz zanieczyszczeń pyłem PM10 w Porcie Gdańsk. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej konstrukcji wielopoziomowego systemu parkowania samochodów w miastach oraz portach. Realizacja projektu jest związana ściśle z popytem na nowe miejsca parkingowe w miastach oraz portach, a szczególnie budowane w konwencji parkingów wielopoziomowych Celem projektu jest automatyczny monitoring i sterowanie manewrami statku w celu utrzymania pozycji, bez względu na zewnętrzne warunki zakłócające (wiatr, prądy morskie, wysokość fali itp.) oraz opracowanie i wdrożenie automatycznego sterowania samodzielnym cumowaniem statków do kei z zachowaniem definiowanych warunków bezpieczeństwa. Optymalizacja procesów transportowych związanych z portem pod względem czasowym i kosztowym Cel: usprawnienie procesu badań towarów przechodzących odprawy na terenie Portowym badanie próbek w jednym miejscu: usprawnienie pracy Służb Wojewody

15 17. Projektowanie koncepcji produktu w oparciu o design management (zarządzenie designem na przykładzie prototypu). Proponowana lokalizacja: teren Pomorskiego Centrum Logistycznego będącego we własności Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (rozpatrywana lokalizacja w obiekcie przyszłego inkubatora technologicznego powierzchnia magazynowo-logistyczna z funkcjami biurowymi) Celem projektu jest opracowanie metody (modelu) realizacji usług z zakresu projektowania produktu i usługi w oparciu o specyfikę obszaru kreowanego w ramach IS Smart Port & City. Wiedza uzyskana w ramach wsparcia zasilić może i przyśpieszyć proces tworzenia zespołów projektowych. Zarządzanie designem obejmuje szereg działań - łącznie z modelem biznesowym. Cały proces może zostać zrealizowany na podstawie wybranych i rekomendowanych do realizacji projektów: np. budowa małej jednostki pływającej (od koncepcji do prototypu) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 18. Wdrożenie systemu produkcji masowej na podstawie molde'a (odlewu) - model biznesowy dot. zakupu materiałów pod konkretny produkt np. wykonanie tabletu PC albo innej elektroniki. Propozycja (kompatybilna z projektem 1) dotyczy opracowania sposobu produkcji ww. jednostki pływającej (odlew formy, wyposażenie, napęd etc.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt, wykonanie prototypu oraz wytworzenie nowych funkcji). Projekt zakładałby określenie możliwości produkcyjnych w ramach Partnerstwa IS, dostawę komponentów, komercjalizacji, opracowanie modelu biznesowego na określonych rynkach np. w wybranych krajach UE. System dot. produkcji mógłby dotyczyć innych projektów (stanowiłby swego rodzaju wzór postępowania - ścieżkę działania z jasno określonym celem. 19. Stworzenie i rozwijanie nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi, które mogą być Powstanie nowoczesnej responsywnej platformy internetowej z wykorzystaniem

16 wykorzystane w turystyce biznesowej (w tym m.in. mobilnej aplikacji GCBeVENT; technologii AR tzw. Augmented Reality, QR kodów, hologramów, interaktywnej mapy i innych rozwiązań dedykowanych turystyce biznesowej. Zarówno raporty oraz usługi eksperckie, o których mowa w zapytaniu zwane są dalej Materiałami. I. Usługa powinna składać się z następujących elementów: 1. Całościowej obsługi przeprowadzenia Zamówienia, w tym: organizacja, administrowanie procesu, kontakt z potencjalnymi kontrahentami, nadzór oraz sprawowanie kontroli nad wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Wyznaczenie i opieka osoby odpowiedzialnej ze strony Oferenta za kontakt i współpracę z Zamawiającym, a także osoby odpowiedzialnej za zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia. 3. Każdy materiał powinien zostać wydrukowany w dwóch egzemplarzach, zbindowany oraz dostarczony do siedziby Zamawiającego, osobiście lub pocztą kurierską wraz z dwoma egzemplarzami materiału w formie elektronicznej. 4. Każdy materiał powinien być oznaczony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL dostępnymi na stronie: II. Informacje dodatkowe 1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego w wyniku realizacji zamówienia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z prawem do dokonywania zmian w treści tekstu oraz z prawem publikowania powstałego utworu na stronach należących do Zamawiającego. 2. W przypadku braku zastrzeżeń do wykonanych prac, przyjęcie prac nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Osobą, upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego dzieła, o którym mowa w pkt. 2 jest Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o. Każda z wymienionych osób jest upoważniona do samodzielnego podpisania protokołu. III. Ponadto w trakcie realizacji całości zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględniania w materiałach zasad dotyczących oznakowania obowiązujących na dzień realizacji całości opracowania z zastosowaniem wytycznych dotyczących oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17 3. Wykonawca zobowiązany będzie do pozostawania w stałym kontakcie (telefonicznym i owym,) z Zamawiającym w godzinach 8:00 16:00 od poniedziałku do piątku, Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji opracowania (na bieżąco). 5. Zamawiający ma możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do treści lub formy materiałów. Wykonawca powinien uwzględnić uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przekazać nową wersję lub odnieść się do nich. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego powinny być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty otrzymania kolejnych wersji dzieła. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia kolejnych uwag lub zastrzeżeń w terminach wskazanych powyżej w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio. 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia oraz: a) w przypadku kontroli, o której mowa w pkt 7, Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia. b) prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, dowolnym może być realizowanie w siedzibie Wykonawcy, jak również w miejscu realizacji zamówienia w dowolnym terminie. 1. KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi badawcze III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Opracowanie, będące przedmiotem zamówienia, w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r., zgodnie z następującym harmonogramem: Działanie Termin Opracowanie i przekazanie 19 modeli biznesowych i 37 ocen potencjału przedsięwzięć do akceptacji Zamawiającego Akceptacja bądź wniesienie uwag przez Zamawiającego. Nie później niż w terminie r. nie później niż 10 dni od daty przekazania

18 modeli biznesowych i ocen potencjału przedsięwzięć Naniesienie uwag Zamawiającego przez Wykonawcę, jeżeli te wystąpiły. nie później niż 10 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WYCENY r. do godz. 15:00 na adres: Proszę bardzo o podanie przewidywanej łącznej obejmującej całość zapytania ceny netto i brutto. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Karolina Malek, tel , Uwagi: Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących usługi w organizacji wydarzeń i uzyskania wiedzy na temat kosztów usługi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu INNOpomorze Innowacyjne Powiązania, IV edycja (zwanego dalej Projektem), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej.

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty Opiekun bloku: dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Wnioski i postulaty Morze najtańsza droga dla towaru

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo