Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL"

Transkrypt

1 Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL WSTĘP Celem programu Rewolucje TSL jest pomoc w usprawnieniu działania firm transportowych w wybranych obszarach, a następnie szerzenie dobrych wzorców na bazie opisu przypadków. Kluczowym elementem projektu jest audyt przeprowadzany w firmach biorących udział, gdzie eksperci z poszczególnych obszarów udzielą darmowych porad, dotyczących zwiększenia efektywności pracy. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny dostęp do wybranych produktów/usług zapewnionych przez organizatorów projektu na okres dwóch miesięcy. Audyt będzie obejmował następujące obszary: doradztwo prawne, finansowe, karty paliwowe i opłaty drogowe, jazda ekologiczna, organizacja przewozów oraz techniki sprzedaży. ORGANIZATORZY: Inicjatorem programu jest firma DKV Euro Service w partnerstwie z grupą wydawniczą Media4Business, którzy to zaprosili do współpracy doświadczonych partnerów z branży TSL środowisko naukowe, wydawnictwa edukacyjne oraz firmy i ekspertów wyspecjalizowanych w usługach i doradztwie dla transportu. Tak powstała Rada Programowa projektu, w skład której wchodzą: Partnerzy audytujący: DKV Euro Service usługi dla transportu, Eco Driving Academy PL- akredytowany przez IRU Academy ośrodek szkoleniowy, Iuridica biuro prawne, Trans.eu operator m.in. giełdy transportowej, Sagan Consulting doradztwo finansowe, Quest Change Managers audyt ogólno- biznesowy zarządzanie strategiczne i operacyjne. Patronat naukowy: Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. Zdzisław Kordel, kierownik katedry Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Gdańskim. Współorganizatorzy ze strony mediów: Wydawcy publikacji: magazyn Transport Manager, portal pracujwlogistyce.pl oraz portal e- transport.pl. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA Zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku dzięki działaniom medialnym związanym z projektem

2 Zwrócenie uwagi klientów i partnerów firmy na dążenie do dalszego podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów Realna poprawa efektywności działania firmy w audytowanych obszarach Szansa na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności Budowa dobrego wizerunku firmy audytowanej Umiejętność świadomego doboru usług dostępnych na rynku w audytowanych obszarach (m.in. zakupy paliwa i opłat drogowych, giełdy ładunków, usługi finansowe, itd.) Certyfikat jakości przyznawany firmom, których parametry działania ulegną trwałej poprawie w wyniku zastosowania wskazówek udzielonych w trakcie programu Tabela korzyści jakie odniosą uczestnicy projektu, w podziale na poszczególne obszary funkcjonowania firmy: Produkt Usługa Szkolenie ecodriving Tankowanie paliw Rozliczenia opłat drogowych Zwrot VAT Doradztwo finansowe Giełda Trans.eu Inkasso Doradztwo prawne Doradztwo ogólno- biznesowe: Korzyści Dla uczestnika - redukcja kosztów związanych z zakupem paliwa - redukcja kosztów warsztatowych - redukcja kosztów ubezpieczeniow ych i Związanych z przestojami po kolizjach/wypad kach - redukcja wydatków na paliwo, opłaty drogowe oraz usługi serwisowe - wydajniejsze planowanie podróży przez internet - ułatwienie zarządzania wydatkami i ich monitoringiem: łączne fakturowanie wielu kategorii wydatków z całej Europy - identyfikacja symptomów związanych z brakiem płynności finansowej; - zbudowanie indywidualnych mierników finansowych do oceny stanu bieżącego oraz potencjalnych zagrożeń; - omówienie działań zmierzających do poprawy sytuacji lub utrzymania płynności. - na rzecz audytowanej firmy świadczone będą usługi elektroniczne w postaci teleinformatycz nej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych - dostosowanie zleceń transportowych (przewozowych lub spedycyjnych) do obowiązujących przepisów - dostosowanie polis ubezpieczeniow ych do wymagań zleceniodawców w celu zapewnienia ochrony audytowanej firmy - dostosowanie umów o pracę z kierowcami w celu zapewnienia ochrony audytowanej firmy - ewaluacja bieżącej sytuacji biznesowej (strategicznej i operacyjnej), zakończona Raportem Ewaluacyjnym - przedstawienie propozycji dotyczącej: optymalizacji działań operacyjnych oraz podnoszenia wydajności różnorodnych obszarów w firmie, takich jak: planowanie strategiczne, konkurencyjność, inżynieria sprzedażowa, komunikacja wewnątrz- firmowa, zarządzanie potencjałem ludzkim, kompetencje menedżerskie.

3 OGÓLNE KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do udziału w projekcie zapraszamy firmy transportowe spełniające następujące warunki: Firma zarejestrowana w Polsce i mająca tutaj swoją siedzibę Posiadanie floty pojazdów ciężarowych w liczbie minimum 15 pojazdów Wykonywanie regularnych kursów na trasach międzynarodowych, na terenie Unii Europejskiej (w tym przez kraje Europy Zachodniej) Wyrażenie pisemnej zgody na udostępnienie wybranych, ustalonych wcześniej informacji związanych ze swoim funkcjonowaniem w celu: o poprawnego przeprowadzenia audytu o możliwości przetestowania w praktyce produktów i usług firm partnerskich (partnerów audytujących poszczególne obszary) o stworzenia publikacji w mediach - studium przypadku, w którym pokazane będą (w pozytywnym świetle) obszary doskonalenia firmy w audytowanym obszarze/obszarach * organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany powyższych warunków w odniesieniu do pojedynczej firmy zainteresowanej udziałem UWAGA: Żadne informacje uzyskane w projekcie przez audytorów nie zostaną upublicznione bez zgody firmy audytowanej (uczestnika projektu). Uczestnik ze swojej strony zobowiązuje się nie czynić problemów z upublicznieniem takich danych, które nie będą wrażliwe dla jego firmy (nie powodują ryzyka biznesowego). SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu, każdy z uczestników zobowiązuje się udostępnić wybrane informacje związane z funkcjonowaniem firmy, w celu prawidłowego i pełnego wykorzystania produktów i usług, udostępnianych uczestnikom w ramach programu. Poniżej znajduje się dokładny scenariusz audytu dla poszczególnych obszarów wraz z listą wymagań, jakie musi spełnić każdy z uczestników. I obszar audytowany: stosowanie zasad ekonomicznej jazdy Ekspert/Audytor: Ecodriving Academy PL Udostępniona usługa: szkolenie z zasad ecodrivingu Wymagania: udostępnienie 6 własnych pojazdów i kierowców na czas szkolenia (8h) pojazdy muszą posiadać magistralę Can firma przekaże dane dotyczące przebiegu i spalania pojazdy analizowane muszą być wyposażone w urządzenia telematyczne - jest to konieczne do monitorowania ich zachowań, jak również do oceny na koniec programu firma przekaże listę kierowców, którzy będą przeszkoleni na potrzeby programu firma poda liczbę km przejeżdżanych przez pojazdy firma poda średnie spalanie na 100 km (najlepiej za ubiegły rok) firma wskaże sposób rozliczania kierowcy przez przedsiębiorcę (np. rozliczenie miesięczne) firma udostępni informacje o urządzeniach monitorujących pojazdy (telematycznych)

4 Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 dzień w celu przeprowadzenia analizy wyjściowej 1 dzień szkolenia kierowców (8h) Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt przeprowadzony będzie we wrześniu Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji: planujemy przeszkolenie sześciu kierowców współpraca z osobami odpowiadającymi za zbieranie danych o zużyciu paliwa oraz rozliczającymi zużycia paliwa. Scenariusz audytu Szkolenie z zasad ecodrivingu przy wykorzystaniu pojazdów należących do firmy audytowanej. Planowane miejsce przeprowadzenia szkolenia to Kielce. Przebieg audytu (szkolenia) Audyt będzie polegał na przeanalizowaniu danych zbieranych przez osoby nadzorujące zużycie paliwa z systemu telematycznego, kart drogowych i wykazu tankowań pojazdów, oraz ustalenie ewentualnych rozbieżności w dotychczasowym systemie rozliczania paliwa. Wskazanie ewentualnych słabych punktów w dotychczasowym sposobie rozliczania zużycia paliwa Planowany Program szkolenia 1- dniowego (czas ok. 8 godzin, 6 kierowców) Zajęcia teoretyczne zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami ecodrivingu przypomnienie zasad ekonomicznej jazdy. Zajęcia praktyczne pierwszy przejazd monitorowany przez system KDC ocena umiejętności i potencjału kursanta. Przejazd instruktora prawidłowe zachowania podczas jazdy doskonalenie jazdy samochodem. Zajęcia teoretyczne omówienie jazdy odbytej w ramach zajęć praktycznych eliminacja popełnionych błędów. Zajęcia praktyczne drugi przejazd monitorowany przez system KDC wdrożenie zasad ecodrivingu. Zajęcia teoretyczne omówienie drugiego przejazdu i przedstawienie różnic pomiędzy obydwoma przejazdami na podstawie raportu KDC. Zakończenie szkolenia podsumowanie II obszar audytowany: polityka paliwowa i rozliczania opłat drogowych w Europie; planowanie podróży; zwrot VAT Ekspert/Audytor: DKV Euro Service Udostępniona usługa: karta DKV, DKV Box, rozliczanie myta we wszystkich systemach w Europie, platforma ereporting DKV, zwrot VAT Wymagania: Firma nie korzysta z kart DKV oraz urządzeń pokładowych DKV Box (warunek pożądany, ale nie konieczny)

5 Firma dokonuje regularnych przejazdów na trasach Europy Zachodniej Wypełnienie krótkiego wniosku o przyznanie produktów DKV na zasadach uproszczonych, bez wymaganego poręczenia finansowego Firma przedstawi komplet dokumentów niezbędnych do korzystania z usług i produktów DKV, m.in. dane rejestrowe firmy, dane pojazdów. Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 spotkanie w celu dokonania analizy sytuacji w firmie w obszarze dotychczasowego sposobu rozliczania opłat z podróży (paliwo, myto, akcesoria). Podczas spotkania audytor będzie chciał dowiedzieć się więcej na temat polityki zarządzania flotą oraz poznać potencjalne obszary, które we współpracy z audytowaną firmą będziemy chcieli usprawniać. Kluczem do współpracy będzie poznanie oczekiwań audytowanej firmy oraz udostępnienie na tej podstawie wybranych narzędzi oraz usług. Przez cały okres trwania audytu ekspert DKV będzie świadczył usługi doradcze na rzecz audytowanej firmy (udostępnienie usług i produktów DKV, przeszkolenie z zasad ich wykorzystywania, monitorowanie zmian oraz wsparcie techniczne) Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): należy wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną w firmie za zarządzanie flotą, która będzie w stałym kontakcie z ekspertem DKV Euro Service wskazany jest również stały kontakt z jedną osobą z działu księgowego (zwrot VAT, analiza kosztów podróży) Przebieg audytu: 1. Weryfikacja dotychczas używanych metod: rozliczania wydatków na paliwo, opłaty drogowe oraz serwis na trasie planowanie tras oraz kosztów podróży 2. zdokonanie oceny kosztów związanych z wydatkami na paliwo oraz opłaty drogowe 3. Przekazanie do użytku wybranych narzędzi i usług: a) karty paliwowo- serwisowej DKV, która pozwala na: zakup paliwa oraz akcesoriów na stacjach rozliczanie opłat drogowych w Europie dostęp do usług naprawczych, holowniczych, myjni, itp. b) urządzeń DKV Box do rozliczenia opłat drogowych lub pośrednictwa w nabyciu urządzeń używanych w systemach myta Europy Zachodniej c) pełnego dostępu do platformy internetowej DKV e- Reporting, która pozwoli na: monitorowanie wszystkich wydatków z podróży dokonanych kartą DKV wyszukiwanie najtańszych cen paliw spośród większości stacji w Europie dostęp do narzędzia DKV Maps, umożliwiającego planowanie tankowań oraz przebiegu tras, wyliczanie łącznych kosztów myta, porównywanie cen paliw. d) pełnego dostępu do rabatów na opłaty drogowe e) dostępu do sieci tanich stacji objętych programem Bottom Up (Polska, Austria, Węgry) 4. Monitorowanie wydatków dokonywanych kartą paliwową oraz analizowanie kosztów poniesionych z tytułu opłat drogowych. 5. Stałe wsparcie oraz pomoc i doradztwo eksperta DKV przez cały okres trwania audytu. 6. Porównanie kosztów ponoszonych na paliwo i opłaty drogowe przed audytem oraz po jego zakończeniu.

6 Obszar audytowany: korzystanie z giełd towarowych, ochrona windykacyjna Ekspert: Trans.eu Udostepniona usługa: giełda towarowa Trans.eu, system TransInkasso Wymagania: Firma musi prowadzić działalność związaną z przewozem towarów i ładunków Firma musi prowadzić swoją działalność od minimum 5 miesięcy, licząc od chwili zgłoszenia się do projektu Rewolucje TSL Firma przedstawi komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w systemie trans.eu, a tym samym uzyskania autoryzacji (m.in. dane rejestrowe, dokumenty pojazdów, rekomendacje itp.) Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 spotkanie w celu przeprowadzenia analizy wyjściowej oraz zaprezentowania narzędzi stały kontakt wydelegowanej osoby z firmy uczestniczącej z ekspertami Trans.eu przez okres trwania projektu Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt rozpocznie się we wrześniu Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): proponujemy wyznaczyć jedną osobę z działu sprzedaży oraz z działu windykacji/księgowości, które będą w stałym kontakcie z ekspertami z Trans.eu Scenariusz audytu Audyt przeprowadzony przez operatora giełdy Trans.eu będzie miał na celu zapoznanie w szczegółach z udogodnieniem dla planowania transportu, jakim są giełdy usług i towarów oraz zwrócenie uwagi na aspekty bezpieczeństwa z tym związane. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzi systemu Trans.eu: giełdy transportowej oraz ochrony windykacyjnej. Giełda Trans.eu Na rzecz audytowanej firmy świadczone będą usługi elektroniczne w postaci teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych, na którą składa się: giełda ładunków, giełda pojazdów, giełda wierzytelności, komunikator biznesowy, integracja systemowa, bezpieczeństwo transakcji forum transportowe System windykacyjny TransInkasso. monitoring płatności windykacja polubowna windykacja sądowa

7 doradztwo w zakresie odzyskiwania należności doradztwo w zakresie bezpieczeństwa podczas podpisywania umów Przebieg audytu: 1. Autoryzacja firmy w Systemie Trans.eu 2. Podpisanie 2 miesięcznej bezkosztowej umowy. 3. Realizacja 60 minutowego szkolenia w siedzibie firmy z zakresu korzystania z Systemu Trans.eu 4. Zdalna pomoc i doradztwo. 5. Weryfikacja firmy pod kątem nadania certyfikatu TCC 6. Sprawdzenie czy firma posiada dłużników. 7. Określenie możliwości przyjęcia i realizacji zleceń windykacyjnych na podstawie dostarczonych przez firmę dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności (zazwyczaj to zlecenie, CMR/list przewozowy i faktura). 8. Określenie kwoty zadłużenia wobec podmiotu (Kwota łączna zadłużenia wobec podmiotu - do 30 tysięcy/ maksymalnie 5 spraw ) 9. Podpisanie indywidualnej bezkosztowej umowy na okres 2 miesięcy. 10. Przekazanie pieczęci TransInkasso. Obszar audytowany: analiza finansowa przedsiębiorstwa Ekspert: Sagan Consulting Udostepniona usługa: finansowa usługa doradcza Analiza finansowa przeprowadzana zostanie przez ekspertów firmy Sagan Consulting. Audyt polegać będzie na bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami audytowanej firmy oraz na analizie udostępnionych przez tą firmę dokumentów oraz wykorzystywanych narzędzi. Wymagania: Prowadzenie ewidencji gospodarczej w systemie pełnej księgowości (księgi handlowe). Możliwość eksportowania zestawień i raportów księgowych do programu Excel. Udostępnienie do wyłącznego wglądu audytora następujących materiałów: o sprawozdania finansowe (bilans i rachunek wyników) sporządzone za rok 2013 i za ostatni zamknięty kwartał 2014; o analityczne zestawienie sald i obrotów (tzw. obrotówka) na dn i ostatni zamknięty kwartał (np ) o o o o tabela amortyzacji i/lub ewidencja środków trwałych; informacja o zobowiązaniach finansowych oraz pozabilansowych (kredyty, leasing, factoring, weksle, poręczenia, gwarancje, akredytywy, najem, dzierżawa itp.) - mogą być skany umów lub harmonogramy spłat. wiekowanie należności i zobowiązań wg stanu na i na ostatni zamknięty kwartał 2014; stosowane terminy płatności sprzedaży (należności) i zakupów (zobowiązania). Przydzielenie osoby z działu księgowego lub finansowego do kontaktu ws. przedmiotowego projektu.

8 Wypełnienie krótkiego wniosku o przyznanie limitu faktoringowego na zasadach uproszczonych. Siedziba Uczestnika w promieniu do 150 km od Katowic. UWAGA: Proponujemy zawrzeć obustronną umowę o zachowaniu poufności, traktującą o prawach i obowiązkach zarówno firmy analizowanej, jak i SaganConsulting. Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 spotkanie w celu przeprowadzenia analizy wyjściowej stały kontakt wydelegowanej osoby z firmy uczestniczącej z Ekspertem Sagan Consulting Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt rozpocznie się we wrześniu Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): proponujemy wyznaczyć jedną osobę z działu księgowości, która będzie w stałym kontakcie z ekspertem Sagan Consulting. Scenariusz audytu Audyt w obszarze finansowym ma za zadanie udzielić właścicielowi firmy odpowiedzi na poniższe pytania: Czy generowana EBITDA jest wystarczająca do pokrycia wydatków finansowych? Jak zwiększyć kapitał stały? Jak efektywnie wykorzystać aktywa? Jak finansować przyszłe inwestycje? Jak monitorować bieżące wyniki finansowe? Jak dopasować harmonogramy spłat zobowiązań finansowych? Jak zarządzać należnościami i zobowiązaniami? Zakres audytu: Zabezpieczenie płynności finansowej firmy 1. Identyfikacja symptomów związanych z brakiem płynności [krok 1: zebranie danych] a) Brak wystarczających dochodów dla obsługi zobowiązań b) Brak długoterminowej płynności c) Niedostosowanie terminów płatności 2. Trzy aspekty zarządzania płynnością [krok 2: analiza danych] a) Badanie wyniku EBITDA b) Badanie kapitału obrotowego c) Badanie cyklu konwersji gotówki 3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji lub utrzymania płynności [krok 3: przedstawienie wniosków] Indywidualne omówienie wniosków z analizy i przedstawienie możliwych rozwiązań oraz kroków zmierzających do poprawy sytuacji. Szczegółowy zakres prowadzonych działań:

9 a. Brak wystarczających dochodów dla obsługi zobowiązań. analiza zadłużenia finansowego, jego wielkość, rodzaj i harmonogram spłat; analiza pokrycia obsługi zadłużenia finansowego wynikami operacyjnymi; analiza dostosowania planu amortyzacji środków trwałych do sposobu ich użytkowania. b. Brak długoterminowej płynności analiza struktury finansowania, wielkości kapitału stałego oraz kapitału obrotowego; analiza dostosowania harmonogramów spłat zobowiązań finansowych do wielkości majątku trwałego i obrotowego; analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ujęciu bilansowym. c. Niedostosowanie terminów płatności analiza zapasów, ich wielkości, rotacji, koniecznego stanu utrzymania, średniego cyku rotacji w dniach; analiza należności handlowych, ich wielkości, rotacji, struktury wiekowania, średniego cyklu rotacji w dniach; analiza zobowiązań handlowych, ich wielkości, rotacji, struktury wiekowania, średniego cyku rotacji w dniach; analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ujęciu obrotowym. Obszar audytowany: analiza prawna przedsiębiorstwa Ekspert: Kancelaria Prawna Iuridica Udostepniona usługa: doradztwo prawne Analiza prawna przeprowadzona zostanie przez eksperta Kancelarii Prawnej Iuridica, który w razie potrzeby będzie korzystał ze wsparcia dodatkowej osoby. Proces polegać będzie na sprawdzeniu dokumentów oraz umów stosowanych w audytowanej firmie. Audyt może odbyć się w siedzibie firmy uczestniczącej, aczkolwiek wystarczającym będzie dostarczenie w firmie elektronicznej kompletu niezbędnych dokumentów. Wymagania: 1. Zawarcie umowy o zachowaniu w poufności wszelkich uzyskanych danych i informacji na podstawie przekazanych dokumentów, 2. udostępnienie niezbędnych dokumentów oraz umów (zleceń) do analizy - przede wszystkim analizowane będą: a. zlecenia transportowe, b. dokumentacja transportowa (listy przewozowe, CMR, WZ, packing listy itp.), c. umowy ubezpieczeniowe, d. umowy o pracę z kierowcami, e. regulaminy pracy i wynagradzania, listy płac, 3. kontakt do osoby z działu związanego z przyjmowaniem i wydawaniem zleceń transportowych (spedytor), działu kard, działu związanego z zawieraniem polis ubezpieczeniowych,

10 Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: kontakt mailowy w celu przesłania listy niezbędnych dokumentów stały kontakt wydelegowanej osoby z firmy uczestniczącej z Ekspertem Kancelarii Prawnej Iuridica Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt rozpocznie się we wrześniu 2014 Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): proponujemy wyznaczyć jedną osobę, która będzie w stałym kontakcie z ekspertem Kancelarii Prawnej Iuridica. Scenariusz audytu Audyt w obszarze finansowym ma za zadanie udzielić właścicielowi firmy odpowiedzi na poniższe pytania: 1. czy treść zawieranych przez audytowaną firmę wzorów umów/zleceń jest zgodna z prawem (maksymalnie 3 wzory zleceń transportowych) 2. czy treść zawieranych przez audytowaną firmę umów jest zgodna z oczekiwanymi efektami zleceniodawcy (różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu) 3. czy treść zawieranych przez audytowaną firmę umów jest zgodna z wymogami innych zobowiązań oraz praktyką przyjętą w branży TSL (kontrola powszechnych zakazów i nakazów w branży TSL np. podebranie klienta, zakaz doładunku, zakaz podwykonawstwa, nakaz dotyczący parkingów, terminowości załadunku, kar umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika) 4. czy polisy ubezpieczeniowe (OCP, AC, cargo) są adekwatne do wykonywanych usług przez audytowaną firmę i obejmują niezbędny zakres ryzyka, 5. czy zawierane polisy ubezpieczeniowe zapewniają bezpieczeństwo firmie audytowanej 6. czy umowy z kierowcami są zgodne z obowiązującym prawem i orzecznictwem sądowym 7. czy sposób i wysokość wynagradzania kierowców jest zgodny z obowiązującym prawem i orzecznictwem sądowym, Plan audytu: - kontakt e- mailowy z audytowaną firmą w celu przesłania listy dokumentów objętych analizą oraz uzgodnienie zakresu audytu - ekspert Kancelarii Prawnej Iuridica oceni dokumenty przesłane dokumenty oraz wskaże proponowane zmiany z podziałem na trzy kategorie: - wymagające natychmiastowej zmiany - wymagające negocjacji z kontrahentem, - wymagające doprecyzowania lub wykreślenia, - raport pokontrolny z podsumowaniem najistotniejszych zmian. - konsultacja z audytowaną firmą w celu doprecyzowania sposobu wdrożenia koniecznych zmian. Obszar audytowany: Ewaluacja ogólno- biznesowa (zarządzanie strategiczne i operacyjne) Ekspert/Audytor: Quest Change Managers Udostępniona usługa: Raport Ewaluacyjny z wnioskami / propozycjami optymalizacji działań operacyjnych i podniesienia wydajności różnorodnych obszarów działania firmy

11 Wymagania i organizacja Ewaluacji: umożliwienie przeprowadzenia 45- minutowych spotkań konsultantów firmy Quest z wszystkimi kluczowymi menedżerami firmy oraz z większością pracowników firmy w celu przeprowadzenia rozmów ewaluacyjnych przeprowadzenie wszystkich spotkań w jednej lokalizacji w jednym dniu (zakładając, iż proces ewaluacyjny przeprowadzany będzie przez 2 konsultantów dwa spotkania w jednym czasie) w godzinach między godzinami 9 a 17. zaangażowanie Zarządu firmy w takie przygotowanie zespołu i przedstawicieli firmy do rozmów ewaluacyjnych, które ułatwi uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących firmy i jej działania Scenariusz Ewaluacji Spotkania 45- minutowe z pojedynczymi osobami lub zespołami (temat do ustalenia z Zarządem firmy) przeprowadzane w odosobnionych pomieszczeniach. Raport Ewaluacyjny Po przeprowadzeniu Ewaluacji firma Quest Change Managers dostarczy w ciągu 15 dni roboczych Raport Ewaluacyjny, w którym znajdą się odpowiedzi na pytania dotyczące trzech obszarów informacyjnych: 1. Jaka jest obecna strategiczno- operacyjna sytuacja firmy? (także z analizą z czego ona wynika? ) 2. Jakiego rodzaju obszary działania niezależnie od planów strategicznych firmy wymagają poprawy / zmiany / rozwoju lub dalszej analizy 3. Jakiego rodzaju konkretne dziania (w tym także możliwy harmonogram działań) sugerowane są, aby dokonać poprawy / zmiany / rozwoju wybranych obszarów działania firmy? UWAGA: W przypadku, gdy przedstawiciele Zarządu firmy przedstawią konsultantom firmy Quest konkretne plany rozwoju strategicznego, jest wtedy możliwe, iż w Raporcie Ewaluacyjnym znajdą się sugestie konkretnego harmonogramu działań pozwalających na realizację przedstawionych planów.

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo