Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL"

Transkrypt

1 Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL WSTĘP Celem programu Rewolucje TSL jest pomoc w usprawnieniu działania firm transportowych w wybranych obszarach, a następnie szerzenie dobrych wzorców na bazie opisu przypadków. Kluczowym elementem projektu jest audyt przeprowadzany w firmach biorących udział, gdzie eksperci z poszczególnych obszarów udzielą darmowych porad, dotyczących zwiększenia efektywności pracy. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny dostęp do wybranych produktów/usług zapewnionych przez organizatorów projektu na okres dwóch miesięcy. Audyt będzie obejmował następujące obszary: doradztwo prawne, finansowe, karty paliwowe i opłaty drogowe, jazda ekologiczna, organizacja przewozów oraz techniki sprzedaży. ORGANIZATORZY: Inicjatorem programu jest firma DKV Euro Service w partnerstwie z grupą wydawniczą Media4Business, którzy to zaprosili do współpracy doświadczonych partnerów z branży TSL środowisko naukowe, wydawnictwa edukacyjne oraz firmy i ekspertów wyspecjalizowanych w usługach i doradztwie dla transportu. Tak powstała Rada Programowa projektu, w skład której wchodzą: Partnerzy audytujący: DKV Euro Service usługi dla transportu, Eco Driving Academy PL- akredytowany przez IRU Academy ośrodek szkoleniowy, Iuridica biuro prawne, Trans.eu operator m.in. giełdy transportowej, Sagan Consulting doradztwo finansowe, Quest Change Managers audyt ogólno- biznesowy zarządzanie strategiczne i operacyjne. Patronat naukowy: Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. Zdzisław Kordel, kierownik katedry Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Gdańskim. Współorganizatorzy ze strony mediów: Wydawcy publikacji: magazyn Transport Manager, portal pracujwlogistyce.pl oraz portal e- transport.pl. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA Zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku dzięki działaniom medialnym związanym z projektem

2 Zwrócenie uwagi klientów i partnerów firmy na dążenie do dalszego podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów Realna poprawa efektywności działania firmy w audytowanych obszarach Szansa na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności Budowa dobrego wizerunku firmy audytowanej Umiejętność świadomego doboru usług dostępnych na rynku w audytowanych obszarach (m.in. zakupy paliwa i opłat drogowych, giełdy ładunków, usługi finansowe, itd.) Certyfikat jakości przyznawany firmom, których parametry działania ulegną trwałej poprawie w wyniku zastosowania wskazówek udzielonych w trakcie programu Tabela korzyści jakie odniosą uczestnicy projektu, w podziale na poszczególne obszary funkcjonowania firmy: Produkt Usługa Szkolenie ecodriving Tankowanie paliw Rozliczenia opłat drogowych Zwrot VAT Doradztwo finansowe Giełda Trans.eu Inkasso Doradztwo prawne Doradztwo ogólno- biznesowe: Korzyści Dla uczestnika - redukcja kosztów związanych z zakupem paliwa - redukcja kosztów warsztatowych - redukcja kosztów ubezpieczeniow ych i Związanych z przestojami po kolizjach/wypad kach - redukcja wydatków na paliwo, opłaty drogowe oraz usługi serwisowe - wydajniejsze planowanie podróży przez internet - ułatwienie zarządzania wydatkami i ich monitoringiem: łączne fakturowanie wielu kategorii wydatków z całej Europy - identyfikacja symptomów związanych z brakiem płynności finansowej; - zbudowanie indywidualnych mierników finansowych do oceny stanu bieżącego oraz potencjalnych zagrożeń; - omówienie działań zmierzających do poprawy sytuacji lub utrzymania płynności. - na rzecz audytowanej firmy świadczone będą usługi elektroniczne w postaci teleinformatycz nej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych - dostosowanie zleceń transportowych (przewozowych lub spedycyjnych) do obowiązujących przepisów - dostosowanie polis ubezpieczeniow ych do wymagań zleceniodawców w celu zapewnienia ochrony audytowanej firmy - dostosowanie umów o pracę z kierowcami w celu zapewnienia ochrony audytowanej firmy - ewaluacja bieżącej sytuacji biznesowej (strategicznej i operacyjnej), zakończona Raportem Ewaluacyjnym - przedstawienie propozycji dotyczącej: optymalizacji działań operacyjnych oraz podnoszenia wydajności różnorodnych obszarów w firmie, takich jak: planowanie strategiczne, konkurencyjność, inżynieria sprzedażowa, komunikacja wewnątrz- firmowa, zarządzanie potencjałem ludzkim, kompetencje menedżerskie.

3 OGÓLNE KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do udziału w projekcie zapraszamy firmy transportowe spełniające następujące warunki: Firma zarejestrowana w Polsce i mająca tutaj swoją siedzibę Posiadanie floty pojazdów ciężarowych w liczbie minimum 15 pojazdów Wykonywanie regularnych kursów na trasach międzynarodowych, na terenie Unii Europejskiej (w tym przez kraje Europy Zachodniej) Wyrażenie pisemnej zgody na udostępnienie wybranych, ustalonych wcześniej informacji związanych ze swoim funkcjonowaniem w celu: o poprawnego przeprowadzenia audytu o możliwości przetestowania w praktyce produktów i usług firm partnerskich (partnerów audytujących poszczególne obszary) o stworzenia publikacji w mediach - studium przypadku, w którym pokazane będą (w pozytywnym świetle) obszary doskonalenia firmy w audytowanym obszarze/obszarach * organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany powyższych warunków w odniesieniu do pojedynczej firmy zainteresowanej udziałem UWAGA: Żadne informacje uzyskane w projekcie przez audytorów nie zostaną upublicznione bez zgody firmy audytowanej (uczestnika projektu). Uczestnik ze swojej strony zobowiązuje się nie czynić problemów z upublicznieniem takich danych, które nie będą wrażliwe dla jego firmy (nie powodują ryzyka biznesowego). SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu, każdy z uczestników zobowiązuje się udostępnić wybrane informacje związane z funkcjonowaniem firmy, w celu prawidłowego i pełnego wykorzystania produktów i usług, udostępnianych uczestnikom w ramach programu. Poniżej znajduje się dokładny scenariusz audytu dla poszczególnych obszarów wraz z listą wymagań, jakie musi spełnić każdy z uczestników. I obszar audytowany: stosowanie zasad ekonomicznej jazdy Ekspert/Audytor: Ecodriving Academy PL Udostępniona usługa: szkolenie z zasad ecodrivingu Wymagania: udostępnienie 6 własnych pojazdów i kierowców na czas szkolenia (8h) pojazdy muszą posiadać magistralę Can firma przekaże dane dotyczące przebiegu i spalania pojazdy analizowane muszą być wyposażone w urządzenia telematyczne - jest to konieczne do monitorowania ich zachowań, jak również do oceny na koniec programu firma przekaże listę kierowców, którzy będą przeszkoleni na potrzeby programu firma poda liczbę km przejeżdżanych przez pojazdy firma poda średnie spalanie na 100 km (najlepiej za ubiegły rok) firma wskaże sposób rozliczania kierowcy przez przedsiębiorcę (np. rozliczenie miesięczne) firma udostępni informacje o urządzeniach monitorujących pojazdy (telematycznych)

4 Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 dzień w celu przeprowadzenia analizy wyjściowej 1 dzień szkolenia kierowców (8h) Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt przeprowadzony będzie we wrześniu Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji: planujemy przeszkolenie sześciu kierowców współpraca z osobami odpowiadającymi za zbieranie danych o zużyciu paliwa oraz rozliczającymi zużycia paliwa. Scenariusz audytu Szkolenie z zasad ecodrivingu przy wykorzystaniu pojazdów należących do firmy audytowanej. Planowane miejsce przeprowadzenia szkolenia to Kielce. Przebieg audytu (szkolenia) Audyt będzie polegał na przeanalizowaniu danych zbieranych przez osoby nadzorujące zużycie paliwa z systemu telematycznego, kart drogowych i wykazu tankowań pojazdów, oraz ustalenie ewentualnych rozbieżności w dotychczasowym systemie rozliczania paliwa. Wskazanie ewentualnych słabych punktów w dotychczasowym sposobie rozliczania zużycia paliwa Planowany Program szkolenia 1- dniowego (czas ok. 8 godzin, 6 kierowców) Zajęcia teoretyczne zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami ecodrivingu przypomnienie zasad ekonomicznej jazdy. Zajęcia praktyczne pierwszy przejazd monitorowany przez system KDC ocena umiejętności i potencjału kursanta. Przejazd instruktora prawidłowe zachowania podczas jazdy doskonalenie jazdy samochodem. Zajęcia teoretyczne omówienie jazdy odbytej w ramach zajęć praktycznych eliminacja popełnionych błędów. Zajęcia praktyczne drugi przejazd monitorowany przez system KDC wdrożenie zasad ecodrivingu. Zajęcia teoretyczne omówienie drugiego przejazdu i przedstawienie różnic pomiędzy obydwoma przejazdami na podstawie raportu KDC. Zakończenie szkolenia podsumowanie II obszar audytowany: polityka paliwowa i rozliczania opłat drogowych w Europie; planowanie podróży; zwrot VAT Ekspert/Audytor: DKV Euro Service Udostępniona usługa: karta DKV, DKV Box, rozliczanie myta we wszystkich systemach w Europie, platforma ereporting DKV, zwrot VAT Wymagania: Firma nie korzysta z kart DKV oraz urządzeń pokładowych DKV Box (warunek pożądany, ale nie konieczny)

5 Firma dokonuje regularnych przejazdów na trasach Europy Zachodniej Wypełnienie krótkiego wniosku o przyznanie produktów DKV na zasadach uproszczonych, bez wymaganego poręczenia finansowego Firma przedstawi komplet dokumentów niezbędnych do korzystania z usług i produktów DKV, m.in. dane rejestrowe firmy, dane pojazdów. Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 spotkanie w celu dokonania analizy sytuacji w firmie w obszarze dotychczasowego sposobu rozliczania opłat z podróży (paliwo, myto, akcesoria). Podczas spotkania audytor będzie chciał dowiedzieć się więcej na temat polityki zarządzania flotą oraz poznać potencjalne obszary, które we współpracy z audytowaną firmą będziemy chcieli usprawniać. Kluczem do współpracy będzie poznanie oczekiwań audytowanej firmy oraz udostępnienie na tej podstawie wybranych narzędzi oraz usług. Przez cały okres trwania audytu ekspert DKV będzie świadczył usługi doradcze na rzecz audytowanej firmy (udostępnienie usług i produktów DKV, przeszkolenie z zasad ich wykorzystywania, monitorowanie zmian oraz wsparcie techniczne) Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): należy wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną w firmie za zarządzanie flotą, która będzie w stałym kontakcie z ekspertem DKV Euro Service wskazany jest również stały kontakt z jedną osobą z działu księgowego (zwrot VAT, analiza kosztów podróży) Przebieg audytu: 1. Weryfikacja dotychczas używanych metod: rozliczania wydatków na paliwo, opłaty drogowe oraz serwis na trasie planowanie tras oraz kosztów podróży 2. zdokonanie oceny kosztów związanych z wydatkami na paliwo oraz opłaty drogowe 3. Przekazanie do użytku wybranych narzędzi i usług: a) karty paliwowo- serwisowej DKV, która pozwala na: zakup paliwa oraz akcesoriów na stacjach rozliczanie opłat drogowych w Europie dostęp do usług naprawczych, holowniczych, myjni, itp. b) urządzeń DKV Box do rozliczenia opłat drogowych lub pośrednictwa w nabyciu urządzeń używanych w systemach myta Europy Zachodniej c) pełnego dostępu do platformy internetowej DKV e- Reporting, która pozwoli na: monitorowanie wszystkich wydatków z podróży dokonanych kartą DKV wyszukiwanie najtańszych cen paliw spośród większości stacji w Europie dostęp do narzędzia DKV Maps, umożliwiającego planowanie tankowań oraz przebiegu tras, wyliczanie łącznych kosztów myta, porównywanie cen paliw. d) pełnego dostępu do rabatów na opłaty drogowe e) dostępu do sieci tanich stacji objętych programem Bottom Up (Polska, Austria, Węgry) 4. Monitorowanie wydatków dokonywanych kartą paliwową oraz analizowanie kosztów poniesionych z tytułu opłat drogowych. 5. Stałe wsparcie oraz pomoc i doradztwo eksperta DKV przez cały okres trwania audytu. 6. Porównanie kosztów ponoszonych na paliwo i opłaty drogowe przed audytem oraz po jego zakończeniu.

6 Obszar audytowany: korzystanie z giełd towarowych, ochrona windykacyjna Ekspert: Trans.eu Udostepniona usługa: giełda towarowa Trans.eu, system TransInkasso Wymagania: Firma musi prowadzić działalność związaną z przewozem towarów i ładunków Firma musi prowadzić swoją działalność od minimum 5 miesięcy, licząc od chwili zgłoszenia się do projektu Rewolucje TSL Firma przedstawi komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w systemie trans.eu, a tym samym uzyskania autoryzacji (m.in. dane rejestrowe, dokumenty pojazdów, rekomendacje itp.) Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 spotkanie w celu przeprowadzenia analizy wyjściowej oraz zaprezentowania narzędzi stały kontakt wydelegowanej osoby z firmy uczestniczącej z ekspertami Trans.eu przez okres trwania projektu Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt rozpocznie się we wrześniu Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): proponujemy wyznaczyć jedną osobę z działu sprzedaży oraz z działu windykacji/księgowości, które będą w stałym kontakcie z ekspertami z Trans.eu Scenariusz audytu Audyt przeprowadzony przez operatora giełdy Trans.eu będzie miał na celu zapoznanie w szczegółach z udogodnieniem dla planowania transportu, jakim są giełdy usług i towarów oraz zwrócenie uwagi na aspekty bezpieczeństwa z tym związane. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzi systemu Trans.eu: giełdy transportowej oraz ochrony windykacyjnej. Giełda Trans.eu Na rzecz audytowanej firmy świadczone będą usługi elektroniczne w postaci teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych, na którą składa się: giełda ładunków, giełda pojazdów, giełda wierzytelności, komunikator biznesowy, integracja systemowa, bezpieczeństwo transakcji forum transportowe System windykacyjny TransInkasso. monitoring płatności windykacja polubowna windykacja sądowa

7 doradztwo w zakresie odzyskiwania należności doradztwo w zakresie bezpieczeństwa podczas podpisywania umów Przebieg audytu: 1. Autoryzacja firmy w Systemie Trans.eu 2. Podpisanie 2 miesięcznej bezkosztowej umowy. 3. Realizacja 60 minutowego szkolenia w siedzibie firmy z zakresu korzystania z Systemu Trans.eu 4. Zdalna pomoc i doradztwo. 5. Weryfikacja firmy pod kątem nadania certyfikatu TCC 6. Sprawdzenie czy firma posiada dłużników. 7. Określenie możliwości przyjęcia i realizacji zleceń windykacyjnych na podstawie dostarczonych przez firmę dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności (zazwyczaj to zlecenie, CMR/list przewozowy i faktura). 8. Określenie kwoty zadłużenia wobec podmiotu (Kwota łączna zadłużenia wobec podmiotu - do 30 tysięcy/ maksymalnie 5 spraw ) 9. Podpisanie indywidualnej bezkosztowej umowy na okres 2 miesięcy. 10. Przekazanie pieczęci TransInkasso. Obszar audytowany: analiza finansowa przedsiębiorstwa Ekspert: Sagan Consulting Udostepniona usługa: finansowa usługa doradcza Analiza finansowa przeprowadzana zostanie przez ekspertów firmy Sagan Consulting. Audyt polegać będzie na bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami audytowanej firmy oraz na analizie udostępnionych przez tą firmę dokumentów oraz wykorzystywanych narzędzi. Wymagania: Prowadzenie ewidencji gospodarczej w systemie pełnej księgowości (księgi handlowe). Możliwość eksportowania zestawień i raportów księgowych do programu Excel. Udostępnienie do wyłącznego wglądu audytora następujących materiałów: o sprawozdania finansowe (bilans i rachunek wyników) sporządzone za rok 2013 i za ostatni zamknięty kwartał 2014; o analityczne zestawienie sald i obrotów (tzw. obrotówka) na dn i ostatni zamknięty kwartał (np ) o o o o tabela amortyzacji i/lub ewidencja środków trwałych; informacja o zobowiązaniach finansowych oraz pozabilansowych (kredyty, leasing, factoring, weksle, poręczenia, gwarancje, akredytywy, najem, dzierżawa itp.) - mogą być skany umów lub harmonogramy spłat. wiekowanie należności i zobowiązań wg stanu na i na ostatni zamknięty kwartał 2014; stosowane terminy płatności sprzedaży (należności) i zakupów (zobowiązania). Przydzielenie osoby z działu księgowego lub finansowego do kontaktu ws. przedmiotowego projektu.

8 Wypełnienie krótkiego wniosku o przyznanie limitu faktoringowego na zasadach uproszczonych. Siedziba Uczestnika w promieniu do 150 km od Katowic. UWAGA: Proponujemy zawrzeć obustronną umowę o zachowaniu poufności, traktującą o prawach i obowiązkach zarówno firmy analizowanej, jak i SaganConsulting. Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: 1 spotkanie w celu przeprowadzenia analizy wyjściowej stały kontakt wydelegowanej osoby z firmy uczestniczącej z Ekspertem Sagan Consulting Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt rozpocznie się we wrześniu Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): proponujemy wyznaczyć jedną osobę z działu księgowości, która będzie w stałym kontakcie z ekspertem Sagan Consulting. Scenariusz audytu Audyt w obszarze finansowym ma za zadanie udzielić właścicielowi firmy odpowiedzi na poniższe pytania: Czy generowana EBITDA jest wystarczająca do pokrycia wydatków finansowych? Jak zwiększyć kapitał stały? Jak efektywnie wykorzystać aktywa? Jak finansować przyszłe inwestycje? Jak monitorować bieżące wyniki finansowe? Jak dopasować harmonogramy spłat zobowiązań finansowych? Jak zarządzać należnościami i zobowiązaniami? Zakres audytu: Zabezpieczenie płynności finansowej firmy 1. Identyfikacja symptomów związanych z brakiem płynności [krok 1: zebranie danych] a) Brak wystarczających dochodów dla obsługi zobowiązań b) Brak długoterminowej płynności c) Niedostosowanie terminów płatności 2. Trzy aspekty zarządzania płynnością [krok 2: analiza danych] a) Badanie wyniku EBITDA b) Badanie kapitału obrotowego c) Badanie cyklu konwersji gotówki 3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji lub utrzymania płynności [krok 3: przedstawienie wniosków] Indywidualne omówienie wniosków z analizy i przedstawienie możliwych rozwiązań oraz kroków zmierzających do poprawy sytuacji. Szczegółowy zakres prowadzonych działań:

9 a. Brak wystarczających dochodów dla obsługi zobowiązań. analiza zadłużenia finansowego, jego wielkość, rodzaj i harmonogram spłat; analiza pokrycia obsługi zadłużenia finansowego wynikami operacyjnymi; analiza dostosowania planu amortyzacji środków trwałych do sposobu ich użytkowania. b. Brak długoterminowej płynności analiza struktury finansowania, wielkości kapitału stałego oraz kapitału obrotowego; analiza dostosowania harmonogramów spłat zobowiązań finansowych do wielkości majątku trwałego i obrotowego; analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ujęciu bilansowym. c. Niedostosowanie terminów płatności analiza zapasów, ich wielkości, rotacji, koniecznego stanu utrzymania, średniego cyku rotacji w dniach; analiza należności handlowych, ich wielkości, rotacji, struktury wiekowania, średniego cyklu rotacji w dniach; analiza zobowiązań handlowych, ich wielkości, rotacji, struktury wiekowania, średniego cyku rotacji w dniach; analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ujęciu obrotowym. Obszar audytowany: analiza prawna przedsiębiorstwa Ekspert: Kancelaria Prawna Iuridica Udostepniona usługa: doradztwo prawne Analiza prawna przeprowadzona zostanie przez eksperta Kancelarii Prawnej Iuridica, który w razie potrzeby będzie korzystał ze wsparcia dodatkowej osoby. Proces polegać będzie na sprawdzeniu dokumentów oraz umów stosowanych w audytowanej firmie. Audyt może odbyć się w siedzibie firmy uczestniczącej, aczkolwiek wystarczającym będzie dostarczenie w firmie elektronicznej kompletu niezbędnych dokumentów. Wymagania: 1. Zawarcie umowy o zachowaniu w poufności wszelkich uzyskanych danych i informacji na podstawie przekazanych dokumentów, 2. udostępnienie niezbędnych dokumentów oraz umów (zleceń) do analizy - przede wszystkim analizowane będą: a. zlecenia transportowe, b. dokumentacja transportowa (listy przewozowe, CMR, WZ, packing listy itp.), c. umowy ubezpieczeniowe, d. umowy o pracę z kierowcami, e. regulaminy pracy i wynagradzania, listy płac, 3. kontakt do osoby z działu związanego z przyjmowaniem i wydawaniem zleceń transportowych (spedytor), działu kard, działu związanego z zawieraniem polis ubezpieczeniowych,

10 Harmonogram audytu: Jak długo będzie trwać audyt: kontakt mailowy w celu przesłania listy niezbędnych dokumentów stały kontakt wydelegowanej osoby z firmy uczestniczącej z Ekspertem Kancelarii Prawnej Iuridica Kiedy audyt zostanie przeprowadzony: audyt rozpocznie się we wrześniu 2014 Ile osób ze strony firmy- uczestnika będzie potrzebnych do dyspozycji (na jakich stanowiskach, o jakich kompetencjach): proponujemy wyznaczyć jedną osobę, która będzie w stałym kontakcie z ekspertem Kancelarii Prawnej Iuridica. Scenariusz audytu Audyt w obszarze finansowym ma za zadanie udzielić właścicielowi firmy odpowiedzi na poniższe pytania: 1. czy treść zawieranych przez audytowaną firmę wzorów umów/zleceń jest zgodna z prawem (maksymalnie 3 wzory zleceń transportowych) 2. czy treść zawieranych przez audytowaną firmę umów jest zgodna z oczekiwanymi efektami zleceniodawcy (różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu) 3. czy treść zawieranych przez audytowaną firmę umów jest zgodna z wymogami innych zobowiązań oraz praktyką przyjętą w branży TSL (kontrola powszechnych zakazów i nakazów w branży TSL np. podebranie klienta, zakaz doładunku, zakaz podwykonawstwa, nakaz dotyczący parkingów, terminowości załadunku, kar umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika) 4. czy polisy ubezpieczeniowe (OCP, AC, cargo) są adekwatne do wykonywanych usług przez audytowaną firmę i obejmują niezbędny zakres ryzyka, 5. czy zawierane polisy ubezpieczeniowe zapewniają bezpieczeństwo firmie audytowanej 6. czy umowy z kierowcami są zgodne z obowiązującym prawem i orzecznictwem sądowym 7. czy sposób i wysokość wynagradzania kierowców jest zgodny z obowiązującym prawem i orzecznictwem sądowym, Plan audytu: - kontakt e- mailowy z audytowaną firmą w celu przesłania listy dokumentów objętych analizą oraz uzgodnienie zakresu audytu - ekspert Kancelarii Prawnej Iuridica oceni dokumenty przesłane dokumenty oraz wskaże proponowane zmiany z podziałem na trzy kategorie: - wymagające natychmiastowej zmiany - wymagające negocjacji z kontrahentem, - wymagające doprecyzowania lub wykreślenia, - raport pokontrolny z podsumowaniem najistotniejszych zmian. - konsultacja z audytowaną firmą w celu doprecyzowania sposobu wdrożenia koniecznych zmian. Obszar audytowany: Ewaluacja ogólno- biznesowa (zarządzanie strategiczne i operacyjne) Ekspert/Audytor: Quest Change Managers Udostępniona usługa: Raport Ewaluacyjny z wnioskami / propozycjami optymalizacji działań operacyjnych i podniesienia wydajności różnorodnych obszarów działania firmy

11 Wymagania i organizacja Ewaluacji: umożliwienie przeprowadzenia 45- minutowych spotkań konsultantów firmy Quest z wszystkimi kluczowymi menedżerami firmy oraz z większością pracowników firmy w celu przeprowadzenia rozmów ewaluacyjnych przeprowadzenie wszystkich spotkań w jednej lokalizacji w jednym dniu (zakładając, iż proces ewaluacyjny przeprowadzany będzie przez 2 konsultantów dwa spotkania w jednym czasie) w godzinach między godzinami 9 a 17. zaangażowanie Zarządu firmy w takie przygotowanie zespołu i przedstawicieli firmy do rozmów ewaluacyjnych, które ułatwi uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących firmy i jej działania Scenariusz Ewaluacji Spotkania 45- minutowe z pojedynczymi osobami lub zespołami (temat do ustalenia z Zarządem firmy) przeprowadzane w odosobnionych pomieszczeniach. Raport Ewaluacyjny Po przeprowadzeniu Ewaluacji firma Quest Change Managers dostarczy w ciągu 15 dni roboczych Raport Ewaluacyjny, w którym znajdą się odpowiedzi na pytania dotyczące trzech obszarów informacyjnych: 1. Jaka jest obecna strategiczno- operacyjna sytuacja firmy? (także z analizą z czego ona wynika? ) 2. Jakiego rodzaju obszary działania niezależnie od planów strategicznych firmy wymagają poprawy / zmiany / rozwoju lub dalszej analizy 3. Jakiego rodzaju konkretne dziania (w tym także możliwy harmonogram działań) sugerowane są, aby dokonać poprawy / zmiany / rozwoju wybranych obszarów działania firmy? UWAGA: W przypadku, gdy przedstawiciele Zarządu firmy przedstawią konsultantom firmy Quest konkretne plany rozwoju strategicznego, jest wtedy możliwe, iż w Raporcie Ewaluacyjnym znajdą się sugestie konkretnego harmonogramu działań pozwalających na realizację przedstawionych planów.

ZAŁĄCZNIK NR 1: PLAN PROGRAMU do: UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG AUDYTU

ZAŁĄCZNIK NR 1: PLAN PROGRAMU do: UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG AUDYTU ZAŁĄCZNIK NR 1: PLAN PROGRAMU do: UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG AUDYTU WSTĘP Celem programu Rewolucje TSL jest pomoc w usprawnieniu działania firm transportowych w wybranych obszarach, a następnie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu),

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu), OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria transportowa Tacho-Tir Frąc, Romaniuk sp. j. to firma zajmująca się kompleksową obsługą firm transportowych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL?

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Lista przejazdów TIS PL Francja Lista przejazdów nr 00000 do faktury nr 14/000000000/001 usługodawcy DKV Euro Service GmbH + Co. KG Numer klienta:

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Bezpieczeństwo prawne przy kontraktowaniu i realizacji usług transportowych EKSPERT: Piotr Sabat Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Karta MercedesServiceCard w skrócie.

Karta MercedesServiceCard w skrócie. Karta MercedesServiceCard w skrócie. Sprytniejsze i szybsze poruszanie się po Europie bez gotówki. Bezpłatna karta MercedesServiceCard w skrócie: Korzyści dla klientów MercedesServiceCard Bezgotówkowe

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

PRZEWÓZ I SPEDYCJA ZAWIERANIE UMÓW ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ REKLAMACYJNYCH

PRZEWÓZ I SPEDYCJA ZAWIERANIE UMÓW ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ REKLAMACYJNYCH Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu ZAWIERANIA UMÓW ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ REKLAMACYJNYCH prowadzanego przez adw. Łukasza Świderka. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting II OGÓLNOPOLSKI KONGRES BROKERÓW 15.10.2013 CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting Case Study: Opis sytuacji. Kluczowe decyzje

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie lub utratę ładunku bądź opóźnienie w dostawie (likwidacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji.

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji. AKADEMIA WIEDZY OFERTA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE: Zmiany w podatku od towarów i usług w 2013 i 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad fakturowania oraz zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10152 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 85,57 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Karty paliwowe a Fleet Manager

Karty paliwowe a Fleet Manager Karty paliwowe a Fleet Manager Konferencja: Współpraca fleet managera z firmami zewnętrznymi Tychy 23 maja 2013 r. Andrzej Szczęśniak niezależny ekspert rynku paliw i gazu Agenda Karta z perspektywy branży

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność Gospodarka Paliwowa w ramach systemu AutoControl 2.0

Funkcjonalność Gospodarka Paliwowa w ramach systemu AutoControl 2.0 Funkcjonalność Gospodarka Paliwowa w ramach systemu AutoControl 2.0 Moduł Gospodarka paliwowa to nowoczesne rozwiązanie informatyczne oferowane w ramach systemu AutoControl 2.0., wspierające proces zarządzania

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający udział Spółki w wydarzeniach oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych

Regulamin określający udział Spółki w wydarzeniach oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych Regulamin określający udział Spółki w wydarzeniach oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych Rozdział I Ogólne zasady dotyczące udziału Spółki w wydarzeniach oraz współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

GWG - KONTO UCZESTNIK

GWG - KONTO UCZESTNIK GWG - KONTO UCZESTNIK kompleksowe rozwiązanie w obsłudze należności 1. Prewencja 2. Monit Wezwanie do zapłaty 3. Zgłoszenie dłużnika na GWG 4. Monitoring kontrahentów 5. Partnerzy GWG 6. Podsumowanie Prewencja

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND TRANSPORT I SPEDYCJA KIM JESTEŚMY- CO OFERUJEMY? JEST MIĘDZYNARODOWYM OPERATOREM ŚWIADCZĄCYM KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE. POSIADAMY BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE PONAD 100 ODDZIAŁÓW W 23 PAŃSTWACH. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/983 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W ZAKRESIE REGULACJI CZASU PRACY MIĘDZYNARODOWYCH KIEROWCÓW

ZAKŁADANIE FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W ZAKRESIE REGULACJI CZASU PRACY MIĘDZYNARODOWYCH KIEROWCÓW 1 ZAKŁADANIE FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W ZAKRESIE REGULACJI CZASU PRACY MIĘDZYNARODOWYCH KIEROWCÓW 2 UZASADNIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DANĄ USŁUGĘ Białoruś to kraj z otwartą gospodarką. Obecnie aż 60% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacje krajowe i zagraniczne Seminarium portalu Taxfin.pl Delegacje krajowe i zagraniczne - praktyczne aspekty podatkowe 19 lipca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Anna Misiak - prawnik, doradca podatkowy, MDDP.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

METODY WERYFIKACJI NOWYCH PODWYKONAWCÓW (OFERENTÓW) POD KĄTEM SKUTECZNOŚCI UJAWNIENIA OSZUSTWA. Opracowanie:

METODY WERYFIKACJI NOWYCH PODWYKONAWCÓW (OFERENTÓW) POD KĄTEM SKUTECZNOŚCI UJAWNIENIA OSZUSTWA. Opracowanie: Strona 1 z 6 METODY WERYFIKACJI NOWYCH PODWYKONAWCÓW (OFERENTÓW) POD KĄTEM SKUTECZNOŚCI UJAWNIENIA OSZUSTWA Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 152 Warszawa, 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Umowy handlowe z pozycji zakupowej Umowy handlowe z pozycji zakupowej Terminy szkolenia 20 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 24 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 25 styczeń 2016r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.10.2012 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Akademia Lidera Transportu

Akademia Lidera Transportu Akademia Lidera Transportu Terminy szkolenia Do ustalenia, Do ustalenia Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne za sprawy transportowe, celne, logistyczne, itd., - pracownicy firm transportowych, - osoby

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo