Spis treści alergologia analiza kryminalna analiza śladów krwawych... 6 anestezjologia... 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści alergologia... 5. analiza kryminalna... 5. analiza śladów krwawych... 6 anestezjologia... 6"

Transkrypt

1 Spis treści alergologia... 5 analiza kryminalna... 5 analiza śladów krwawych... 6 anestezjologia... 6 antropologia sądowa, identyfikacja człowieka... 6 architektura... 6 badania środków odurzających - narkotyki... 7 badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii... 8 badania cyfrowych śladów w komputerach PC... 8 bezpieczeństwo i higiena pracy... 8 broń i amunicja... 9 budownictwo chemia chirurgia ogólna choroby płuc choroby wewnętrzne czynsze drobiarstwo elektroenergetyka elektroniczny sprzęt powszechnego i profesjonalnego użytku energetyka fałszerstwo pieniędzy fizykochemia fonografia i wideogramy

2 fonoskopia fundusze europejskie galanteria / obuwie; galanteria i odzież skórzana gastroenterologia genetyka geodezja i kartografia geologia ginekologia i położnictwo górnictwo, wycena złóż i kopalń informatyka instalacje cieplne instalacje elektryczne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne intensywna terapia internet jednostki pływające - budowa i eksploatacja techniczna małych jednostek pływających, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna język migowy kardiologia karty płatnicze i obrót kartowy kominiarstwo kryminalistyczne badania cyfrowych nośników informacji kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów kryminalistyka księgowość, kynologia leśnictwo, drzewnictwo

3 lotnictwo łowiectwo materiały i urządzenia wybuchowe mechanika, maszyny, urządzenia mechanoskopia medycyna pracy medycyna sądowa melioracje wodne nefrologia neurochirurgia ochrona środowiska ogrodnictwo okulistyka organizacja, zarządzanie, marketing, reklama palety EUR papiery wartościowe pedagogika podatki poligrafia pośrednictwo w obrocie ami pożarnictwo pralnictwo projektowanie inwestycji projektowanie ubioru i kostiumografia psychiatria psychologia radiolokalizacja, mierniki prędkości

4 rolnictwo sport i turystyka spółdzielnie stolarstwo stomatologia szkło i ceramika sztuka świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową taktyka kryminalistyczna przedsiębrana w postępowaniach prawnych i przeciwdziałaniu czynom zabronionym technika samochodowa, ruch drogowy, motoryzacja ubezpieczenia i finanse urbanistyka własność przemysłowa i intelektualna włókiennictwo i odzieżownictwo wycena biżuterii, kamieni kolorowych i monet wycena wycena praw autorskich wycena ruchomości wycena wartości maszyn i urządzeń wycena wartości niematerialnych i prawnych wycena znaków towarowych wynalazczość i racjonalizacja wypadki drogowe zarządzanie ami zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego

5 stopień naukowy adres informacje dodatkowe telefon kontaktowy koniec kadencji LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE stan na dzień 24 lipca 2015 roku nazwisko imię dziedzina zakres alergologia dr nauk med. Carewicz Romuald alergologia z zakresu: chorób płuc i alergologii. brak analiza kryminalna mgr Jarosz Artur analiza kryminalna z zakresy: analizy kryminalnej. brak

6 mgr Malinowski Robert analiza kryminalna z zakresy: analizy kryminalnej. brak Choromański Kacper analiza śladów krwawych analiza śladów krwawych z zakresu analizy śladów krwawych anestezjologia lek. med. Petsch Hanna anestezjologia z zakresu: anestezjologii i intensywnej terapii dr Bednarek Jarosław antropologia sądowa, identyfikacja człowieka, badania morfologiczno - porównawcze włosów antropologia sądowa, identyfikacja człowieka z zakresu: antropologii sądowej, identyfikacji człowieka, badań morfologiczno-porównawcze włosów architektura mgr inż. Borowski Sławomir architektura z zakresu: konstrukcyjno-budowlanego i zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska mgr inż. Cybulski Waldemar architektura z zakresu: architektury i urbanistyki

7 mgr inż. Gliński Zbigniew architektura z zakresu: architektury mgr Karpińska Anna architektura z zakresu: architektury mgr inż. Kowalewski Radosław architektura z zakresu: architektury mgr inż. Mogiłko Maria architektura z zakresu: architektury i wyceny. brak mgr inż. Pawłowska - Godlewska Maria architektura z zakresu: architektury i urbanistyki mgr Błaszkiewicz Katarzyna badania środków odurzających - narkotyki badania środków odurzających - narkotyki z zakresu: ekspertyzy dokumentów, botaniki systematycznej (w szczególności z zakresu badan roślin o działaniu narkotycznym i trującym) mgr Ostaszewska Iwona badania środków odurzających - narkotyki z zakresu: chemii kryminalistycznej i badań toksykologicznych mgr Przybysz Krzysztof badania środków odurzających - narkotyki z zakresu: fizykochemii, badania wieku dokumentów, identyfikacji substancji psychoaktywnych. brak

8 mgr inż. Zaleszczyk Danuta badania środków odurzających - narkotyki z zakresu kryminalistycznych badań chemicznych ze specjalizacji badań środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów mgr Dubielecki Krzysztof badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii z zakresu: badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii w tym badania cyfrowych nośników i rejestratorów obrazu Kloch Marcin badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii z zakresu: badań zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii mgr inż. Ignatowicz Leszek badania cyfrowych śladów w komputerach PC badania cyfrowych śladów w komputerach PC z zakresu badania cyfrowych śladów w komputerach PC. brak mgr Ambroziewicz Maciej bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie wykonuje opinii dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

9 mgr inż. Bajorski Andrzej bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy. brak dr Chmielewski Jarosław bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy. brak mgr inż. Gera Stanisław bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych mgr inż. Kurowski Jerzy bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: elektroenergetyki, energetyki i bhp Pierzyński Adam bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy. brak mgr Pióro Jan Mirosław bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy dr inż. Stawiarski Przemysław bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu: budownictwa i materiałów budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych broń i amunicja mgr inż. Grabarczyk Artur broń i amunicja z zakresu: badań broni, amunicji i balistyki mgr inż. Krysiński Bogdan broń i amunicja z zakresu: amunicji. brak

10 budownictwo mgr inż. Basiak Mirosław budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego oraz konstrukcji budowlanych mgr inż. Biernacki Sławomir budownictwo z zakresu: budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i sieci sanitarnych oraz w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych mgr inż. Borowski Sławomir budownictwo z zakresu: konstrukcyjno-budowlanego i zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska inż. Busse Artur budownictwo z zakresu: budownictwa, mykologii budowlanej, zarządzania ami oraz pośrednictwa w obrocie ami. brak dr inż. Cabak Bolesław budownictwo z zakresu: budownictwa lądowego. brak mgr inż. Chochoł Włodzimierz budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego

11 inż. Dubowik Czesław budownictwo z zakresu: budownictwa lądowego, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania, dróg, mostów, lotnisk, dozoru energetycznego w zakresie sieci i instalacji gazowych inż. Ekielski Zbigniew budownictwo z zakresu: budownictwa lądowego dr Ekstowicz Bogdan budownictwo z zakresu budownictwa przerwa w wykonywaniu funkcji biegłego do dnia 1 lipca 2016 roku brak dr inż. Hebda Lesław budownictwo z zakresu: budownictwa; technologii materiałów budowlanych, technologii robót budowlanych, oceny stanu technicznego budynków i budowli, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynków i budowli, w tym balkonów i tarasów, izolacji technicznych budynków i budowli, problematyki cieplnowilgotnościowej w budynkach, mykologii budowlanej, rozliczania robót budowlanych mgr inż. Kaczmarczyk Marek budownictwo z zakresu: budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i budowli hydrotechnicznych. brak

12 mgr inż. Kalinowski Janusz budownictwo z zakresu: budownictwa, w specjalizacji: rozliczania i kosztorysowania robót budowlanych mgr inż. Konopko Wiesław budownictwo z zakresu: budownictwa technologii i organizacji budownictwa mgr inż. Koźluk Jarosław budownictwo z zakresu: budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych mgr inż. Kuna Marek budownictwo z zakresu budownictwa w specjalizacji: konstrukcyjno-budowlanej, konstrukcyjnoinżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie zewnętrznych sieci wodnokanalizacyjnych. brak mgr inż. Malinowski Tomasz budownictwo z zakresu budownictwa- specjalność konstrukcyjno-budowlana, ocena i badanie stanu technicznego wszelkich budynków i konstrukcji budowlanych, kontrola wytwarzania elementów budowlanych, ekonomika budownictwa, ceny, rozliczenia, kosztorysowanie. brak mgr inż. Mazur Michał budownictwo z zakresu: budownictwa mostowego i kubaturowego, bankowości i zarządzania ami biegły nie wykonuje opinii na zlecenie Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

13 mgr inż. Ochnio Kazimiera budownictwo z zakresu: budownictwa. brak inż. Osiński Zbigniew budownictwo z zakresu: budownictwa, wyceny mgr inż. Piotrowski Andrzej budownictwo z zakresu: budownictwa i wyceny mgr inż. Piskorek Janusz budownictwo z zakresu: budownictwa - specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz robót wykończeniowych inż. Prokopowicz - Jankowski Henryk budownictwo z zakresu: budownictwa w specjalności: cen, kosztorysów i rozliczeń inwestycji budowlanych inż. Pykel Adam budownictwo z zakresu: instalacji sanitarnych oraz budownictwa w specjalności wodno melioracyjnej. brak mgr inż. Starczyński Wojciech budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego. brak dr inż. Stawiarski Przemysław budownictwo z zakresu: budownictwa i materiałów budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

14 mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek budownictwo z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny inż. Talarczyk Juliusz budownictwo z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetyki, energetyki, instalacji elektrycznych w budownictwie, kosztorysowania w budownictwie robót budowlanych i instalacyjnych, projektowania, procesów inwestycyjnych, - bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, - konserwacji zabytkowych obiektów architektury. brak mgr inż. Warzywoda Stanisław budownictwo z zakresu: architektury i budownictwa mgr inż. Więcław Lidia budownictwo z zakresu: budownictwa, w specjalności: kierowanie procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów budowlanych. brak

15 Woźniak Marian budownictwo z zakresu: budownictwa inż. Wróbel Jerzy budownictwo z zakresu: budownictwa. brak inż. Zdunek Jan budownictwo z zakresu: wyceny i budownictwa ogólnego inż. Zwoliński Tadeusz budownictwo z zakresu: budownictwa mgr inż. Żarski Antoni budownictwo z zakresu: budownictwa chemia dr inż. Grzybowski Piotr chemia z zakresu: chemii, inżynierii chemicznej mgr Janczewski Ryszard chemia z zakresu: kryminalistycznych badań chemicznych mgr Ostaszewska Iwona chemia z zakresu: chemii kryminalistycznej i badań toksykologicznych mgr inż. Wodzicki Hubert chemia z zakresu: kryminalistycznych badań chemicznych

16 chirurgia ogólna lek. med. Omięcka Aleksandra chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii dziecięcej. brak dr nauk med. Przepiórski Janusz chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii lek. med. Romejko Mieczysław chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii ogólnej. brak lek. med. Zbonikowski Andrzej chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii ogólnej choroby płuc dr nauk med. Carewicz Romuald choroby płuc z zakresu: chorób płuc i alergologii NIE pełni funkcji biegłego w okresie brak lek. med. Żołnowska Beata choroby płuc z zakresu: pulmonologii. (22) dr nauk med. Domański Paweł choroby wewnętrzne dr nauk med. Kaczorowski Janusz choroby wewnętrzne choroby wewnętrzne z zakresu: nefrologii i chorób wewnętrznych z zakresu: chorób wewnętrznych i kardiologii. (022)

17 dr nauk med. Nowak Seweryn choroby wewnętrzne z zakresu: chorób wewnętrznych i medycyny pracy. (22) lek. med. Olszewski Marek choroby wewnętrzne z zakresu: chorób wewnętrznych. brak czynsze mgr inż. Flis Leszek czynsze z zakresu: wyceny i czynszów mgr Juszczak Jerzy czynsze z zakresu: czynsze mgr inż. Kondrat Jakub czynsze z zakresu: wyceny, czynszów i wyceny i spółek drobiarstwo dr inż. Gilewski Ryszard drobiarstwo z zakresu: drobiarstwa elektroenergetyka mgr inż. Gera Stanisław elektroenergetyka z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

18 mgr inż. Jędruch Antoni elektroenergetyka z zakresu: energetyki mgr inż. Kurowski Jerzy elektroenergetyka z zakresu: elektroenergetyki, energetyki i bhp inż. Talarczyk Juliusz elektroenergetyka z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetyki, energetyki, instalacji elektrycznych w budownictwie, kosztorysowania w budownictwie robót budowlanych i instalacyjnych, projektowania, procesów inwestycyjnych, - bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, - konserwacji zabytkowych obiektów architektury. brak mgr inż. Osowski Rafał elektroniczny sprzęt powszechnego i profesjonalnego użytku elektroniczny sprzęt powszechnego i profesjonalnego użytku z zakresu: elektronicznego sprzętu powszechnego i profesjonalnego użytku oraz zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego energetyka mgr inż. Jędruch Antoni energetyka z zakresu: energetyki mgr inż. Kurowski Jerzy energetyka z zakresu: elektroenergetyki, energetyki i bhp mgr inż. Szczerbatko Wojciech energetyka z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej,

19 Marek energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny mgr Nesterowicz Robert fałszerstwo pieniędzy fałszerstwo pieniędzy z zakresu: fałszowania pieniędzy, kryminalistycznego badania autentyczności dokumentów publicznych oraz środków płatniczych fizykochemia mgr inż. Brzozowski Krzysztof fizykochemia z zakresu: fizykochemii oraz badania dokumentów. brak mgr Przybysz Krzysztof fizykochemia z zakresu: fizykochemii, badania wieku dokumentów, identyfikacji substancji psychoaktywnych. brak mgr inż. Palesa Krzysztof fonografia i wideogramy fonografia i wideogramy z zakresu: legalności wytworzenia nośników fonograficznych i wideograficznych. brak

20 fonoskopia dr Maciejko Waldemar fonoskopia z zakresu: fonoskopii, w specjalizacji: kryminalistycznej identyfikacji mówców, spisania treści nagrań, badania autentyczności nagrań cyfrowych i analogowych, korekcji nagrań poprawiających zrozumiałość mowy dr Rzeszotarski Jacek fonoskopia z zakresu: fonoskopii fundusze europejskie mgr Lis - Markiewicz Przemysław fundusze europejskie z zakresu: handlu i marketingu, nauk ekonomicznych,, strukturalnych funduszy europejskich Mazan Barbara galanteria/ obuwie; galanteria i odzież skórzana oraz futrzarstwo galanteria / obuwie; galanteria i odzież skórzana z zakresu: obuwia i galanterii skórzanej oraz futrzarstwa. brak mgr inż. Turzyńska - Kijek Elżbieta galanteria/ obuwie; galanteria i odzież skórzana oraz futrzarstwo z zakresu: obuwnictwa, pralnictwa oraz odświeżania i renowacji wyrobów skórzanych, kożuchów i futer

21 gastroenterologia dr nauk med. Winnicki Lech gastroenterologia z zakresu: gastroenterologii. brak genetyka mgr inż. Kuźniar Piotr Adam genetyka z zakresu: genetyki sądowej. brak dr nauk med. Michalczak Ryszard genetyka z zakresu: oceny opinii z genetyki sądowej. brak mgr Śnieć Jakub genetyka z zakresu: genetyki sądowej mgr inż. Bujnowska Hanna geodezja i kartografia geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak mgr inż. Cieciura Leszek geodezja i kartografia z zakresu: wyceny oraz geodezji i kartografii inż. Góralski Tomasz geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak mgr inż. Hoffmann Janusz geodezja i kartografia z zakresu: geodezji

22 mgr inż. Jejer Andrzej geodezja i kartografia z zakresu: geodezji mgr inż. Kosik Tadeusz geodezja i kartografia z zakresu: geodezji mgr inż. Kozanecka Krystyna geodezja i kartografia z zakresu: wyceny oraz geodezji i kartografii mgr inż. Kutyna Leszek geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii mgr inż. Kutyna Jarosław geodezja i kartografia inż. Majewski Robert geodezja i kartografia inż. Milewski Jan geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii z zakresu: geodezji. brak z zakresu: geodezji i kartografii. brak inż. Moroz Sylweriusz geodezja i kartografia z zakres: geodezji. brak mgr inż. Mosakowska Malgorzata geodezja i kartografia inż. Ościk Marian geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak z zakresu: geodezji i kartografii mgr inż. Parfianowicz Marcin geodezja i kartografia z zakresu: geodezji

23 dr Pierzchała Robert geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii mgr inż. Puźniak Tomasz geodezja i kartografia z zakresu geodezji i kartografii mgr inż. Raniecki Wojciech geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii. brak mgr inż. Wachulski Marcin geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii mgr inż. Wyszomirski Czesław geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii mgr inż. Zawada Marcin geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak geologia mgr Janica Rafał geologia z zakresu: geologii: hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska mgr inż. Pietkiewicz Paweł geologia z zakresu: wyceny złóż i kopalń, górnictwa i geologii dr hab. nauk med. Dębski Romuald ginekologia i położnictwo ginekologia i położnictwo z zakresu: ginekologii i położnictwa. brak

24 mgr inż. Pietkiewicz Paweł górnictwo, wycena złóż i kopalń górnictwo, wycena złóż i kopalń z zakresu: wyceny złóż i kopalń, górnictwa i geologii informatyka mgr inż. Bekier Zbigniew Waldemar informatyka z zakresu: informatyki, elektroniki, elektrotechniki mgr Biedroń Sebastian informatyka z zakresu: informatyki mgr inż. Bińkowski Krzysztof informatyka z zakresu: informatyki: informatyki śledczej, analizy zawartości komputerów, badania cyfrowych nośników informacji, ekspertyzy telefonów GSM, tabletów oraz kart SIM, przestępstw internetowych, udostępniania zawartości plików chronionych hasłem, odzyskiwania danych mgr inż. Burdach Mariusz informatyka z zakresu: informatyki. brak mgr inż. Gołaszewski Marek informatyka z zakresu: informatyki i teleinformatyki inż. Jurczuk Piotr informatyka z zakresu: informatyki mgr inż. Król Tomasz informatyka z zakresu informatyki i telekomunikacji

25 mgr inż. Makowski Rafał informatyka z zakresu informatyki mgr Rasiński Robert informatyka z zakresu: badania treści nośników elektronicznych i ich legalności mgr inż. Wichrań Piotr informatyka z zakresu: informatyki, systemów informatycznych, urządzeń GSM, sieci komputerowych. brak mgr inż. Witkow Piotr informatyka z zakresu: informatyki, systemów komputerowych, internetu, oprogramowania, komputerów. brak instalacje cieplne mgr inż. Słyk Janusz instalacje cieplne z zakresu: instalacji cieplnych i sanitarnych instalacje elektryczne inż. Szczytyński Piotr Wojciech instalacje elektryczne z zakresu urządzeń i instalacji elektrycznych w specjalizacji: kosztorysowania robót elektrycznych, elektroenergetyki, instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, nielegalnego poboru prądu. brak inż. Talarczyk Juliusz instalacje elektryczne z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetyki, energetyki, instalacji elektrycznych w budownictwie, kosztorysowania w budownictwie robót budowlanych i instalacyjnych, projektowania,. brak

26 procesów inwestycyjnych, - bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, - konserwacji zabytkowych obiektów architektury mgr inż. Grzesiuk Piotr instalacje, urządzenia, sieci sanitarne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych inż. Komorowski Bogdan instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: inżynierii sanitarnej: wentylacji, centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych inż. Pykel Adam instalacje, urządzenia, sieci sanitarne inż. Rytter Andrzej instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: instalacji sanitarnych oraz budownictwa w specjalności wodno melioracyjnej z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wyceny maszyn i urządzeń. brak dr inż. Skarbek Ryszard instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych, ochrony wód, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania i ujęcia wody, infrastruktury ochrony zdrowia publicznego, paliw i energii odnawialnej, kotłowni, solarów, wiatraków, biomasy oraz geotermiki, prawa ochrony środowiska i dyrektyw UE mgr inż. Słyk Janusz instalacje, urządzenia, sieci z zakresu: instalacji cieplnych i sanitarnych

27 sanitarne mgr inż. Zambrzycki Jan instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: inżynierii sanitarnej i ochrony środowisk intensywna terapia lek. med. Petsch Hanna intensywna terapia z zakresu: anestezjologii i intensywnej terapii internet mgr Krupa Piotr internet z zakresu:-internet, a i portale internetowe, transakcje i umowy zawierane w internecie, publikacje internetowe, wycena usług internetowych i informatycznych, wycena wartości portalu i serwisów internetowych, - zarządzanie i ekonomia, a w szczególności firm informatycznych, portali internetowych oraz biur podróży, - wycena oraz transakcje kupna-sprzedaży, - zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności prowadzenie przedsięwzięć polegających na usługowym przygotowaniu systemów informatycznych i internetowych na zamówienie (zlecenie), - transakcje kupna-sprzedaży oraz najmu na rynku, usługi i rola biur pośrednictwa w transakcjach, - sprawy związane z małym lotnictwem

28 prywatnym, tzw. general aviation jednostki pływające - budowa i eksploatacja techniczna małych jednostek pływających, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna. Prądzyński Bohdar jednostki pływające - budowa i eksploatacja techniczna małych jednostek pływających, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna z zakresu: budowy i eksploatacji technicznej małych jednostek pływających, sprzętu wodnego, turystycznego, szkutnictwa, żeglarstwa i turystyki wodnej. brak Strąk Artur jednostki pływające - budowa i eksploatacja techniczna małych jednostek pływających, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna z zakresu żeglarstwa język migowy mgr. inż. Ciesielska Joanna język migowy z zakresu: języka migowego Wasiłowski Jerzy język migowy z zakresu: języka migowego mgr Wójcik Monika język migowy z zakresu: języka migowego

29 kardiologia dr nauk med. Kaczorowski Janusz kardiologia z zakresu: chorób wewnętrznych i kardiologii. (022) dr nauk med. Krzyżanowski Krystian kardiologia z zakresu: kardiologii. brak mgr Pijarczyk Janusz karty płatnicze i obrót kartowy karty płatnicze i obrót kartowy z zakresu: kart płatniczych i obrotu kartowego kominiarstwo. Bednarski Daniel kominiarstwo z zakresu kominiarstwa mgr inż. Bednarski Walenty kominiarstwo z zakresu kominiarstwa mgr Jóźwicki Marek kryminalistyczne badania cyfrowych nośników informacji kryminalistyczne badania cyfrowych nośników informacji z zakresu: kryminalistycznych badań cyfrowych nośników informacji mgr Błaszkiewicz Jacek kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne z zakresu: badania pisma ręcznego i daktyloskopii

30 dr Jerzewska Jolanta kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne z zakresu: daktyloskopii i gantiskopii mgr Łabaj Eustachy kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne z zakresu: badań daktyloskopijnych i traseologicznych mgr Łabaj Ryszard kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne mgr Szymanik Agnieszka kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne z zakresu: daktyloskopii i traseologii z zakresu daktyloskopii mgr Wudarczyk Marcin kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne z zakresu wizualizacji śladów daktyloskopijnych mgr Błaszkiewicz Katarzyna kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: ekspertyzy dokumentów, botaniki systematycznej (w szczególności z zakresu badan roślin o działaniu narkotycznym i trującym) mgr Błaszkiewicz Jacek kryminalistyczne i klasyczne badania z zakresu: badania pisma ręcznego i daktyloskopii. brak

31 dokumentów mgr inż. Brzozowski Krzysztof kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów mgr inż. Buduj Marek kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: fizykochemii oraz badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznych badań pisma ręcznego, podpisów i technicznych badań dokumentów. brak dr Duniec Grzegorz Maciej kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i psychografologii mgr Foryst Michał kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: badania pisma ręcznego i podpisów dr Goc Mieczysław kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów mgr Gorzkowska Karolina kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów mgr Grzechnik Eugeniusz kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów z zakresu: psychografologii, grafologii, badania pisma ręcznego z zakresu: kryminalistycznych badań pisma ręcznego, maszynowego i podpisów mgr Grzechnik Paweł kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: klasycznych badań dokumentów

32 mgr Grzeszyk - Kilińska Ewa kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: pisma ręcznego i dokumentów mgr Horosz Robert kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: klasycznych badań dokumentów. brak mgr Jakubczyk Tadeusz kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznego badania dokumentów, pisma ręcznego, pisma maszynowego, podpisów i odcisków pieczątek mgr Kędzierska Małgorzata kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznych badań dokumentów, pisma ręcznego i podpisów mgr inż. Konarowska Urszula kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów mgr inż. Kwarciński Mirosław kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów mgr Mroziński Henryk kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów mgr inż. Nowicki Marek kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznych badań dokumentów z zakresu kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów oraz pisma maszynowego z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów oraz procedur postępowania w przypadku wykorzystania materiałów i urządzeń wybuchowych oraz środków pirotechnicznych w aktach terroru kryminalnego, a także tego typu zdarzeniach losowych z zakresu: technicznych i klasycznych badań dokumentów brak

33 mgr Rypiński Piotr kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: klasycznych i technicznych badań dokumentów mgr inż. Sobczak Jacek kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznych badań dokumentów mgr Świderek Janina kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznych badań dokumentów o specjalności badania identyfikacyjne pisma ręcznego, podpisów, pieczęci oraz inne ustalenia dotyczące spornych dokumentów prof. dr hab. Tomaszewski Tadeusz kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: badań pisma ręcznego i kryminalistycznego badania dokumentów. brak mgr Trzeciak Paulina kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznego badania dokumentów. brak mgr Wiciński Jerzy kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: kryminalistycznego badania dokumentów. (22) mgr inż. Wrzesiewska Barbara kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów z zakresu: poligrafii i badania autentyczności dokumentów. (22) Czepiel Andrzej kryminalistyka (analiza kryminalistyczna) kryminalistyka z zakresu: analizy kryminalnej

34 . Jakubowski Andrzej kryminalistyka (analiza kryminalistyczna) z zakresu: analizy kryminalnej mgr inż. Niesłuchowski Zbigniew kryminalistyka (analiza kryminalistyczna) sądowym z zakresu: analizy kryminalnej - analizy przepływów bankowych, bilingów telefonicznych oraz innych danych teleinformatycznych mgr Barcikowska Alina księgowość, księgowość, z zakresu: audytu, ekonomii, papierów wartościowych, finansów i rachunkowości, w specjalizacji: wyceny aportów, wyceny spółek i transakcji, wyceny wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych, badania planów podziału, przekształcania lub połączenia, analiza ekonomiczna mgr Boligłowa Paweł księgowość, z zakresu: rachunkowości i finansów mgr Dąbała Iwona księgowość, z zakresu: księgowości, finansów, rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby płac. brak

35 mgr Głacki Andrzej księgowość, dr Gołębiewski Stefan księgowość, mgr Gołębiewski Jarosław księgowość, z zakresu: rachunkowości i finansów z zakresu: ekonomii z zakresu ekonomiki. brak mgr inż. Goździk Bogdan księgowość, z zakresu: projektowania inwestycji ekonomiki budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz wynalazczości i racjonalizacji. (22) (22)

36 mgr Gryziecki Janusz księgowość, z zakresu: zarządzania, organizacji, analizy oraz wyceny dr hab. Grzegorczyk Adam księgowość, z zakresu: ekonomii, marketingu i reklamy oraz wyceny praw autorskich mgr Grzybowska Janina księgowość, z zakresu: rachunkowości. brak mgr Gwiazdowska Aleksandra księgowość, z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, podatków, badania planów przekształceń, połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, wyceny

37 mgr inż. Gwiazdowski Leszek księgowość, z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, badań planów połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, rozliczeń z członkami spółdzielni mieszkaniowych z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz inwestycyjnymi mgr Harmata Wojciech księgowość, z zakresu: kalkulacji cen, podatków i czynszów lokalowych. (22) mgr Jakóbińska Katarzyna księgowość, z zakresu: finansów i rachunkowości. brak mgr inż. Jankowski Krzysztof księgowość, z zakresu: wyceny ruchomości, w tym wyceny środków technicznych (maszyny, urządzenia, środki transportu), opinii technicznych mechanika, technologia maszyn, eksploatacja, remonty maszyn, urządzeń i pojazdów, opis i oszacowanie wartości, środków trwałych (oprócz ) na potrzeby m.in. postępowań upadłościowych, restrukturyzacji, prywatyzacji

38 mgr Jendrzejczak Andrzej księgowość, mgr Kaźmierczak Bożena księgowość, z zakresu: finansów i księgowości z zakresu: rachunkowości mgr Klimiuk Marian księgowość, mgr Kluz Marek księgowość, mgr inż. Kondej Czesław księgowość, z zakresu: finansów, rachunkowości, przekształcania spółek z zakresu: podatków, księgowości i ekonomiki z zakresu: rolnictwa, organizacji gospodarstw rolnych i ekonomiki brak (22)

39 mgr Kosewska Elżbieta księgowość, z zakresu wyceny i analizy finansowej i restrukturyzacji. brak mgr Kotarba Marcin księgowość, mgr Lawrenc Artur księgowość, z zakresu: księgowości z zakresu: rachunkowości i finansów mgr Lipski Andrzej księgowość, z zakresu ekonomii i finansów nie wykonuje opinii dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie mgr Lis - Markiewicz Przemysław księgowość, z zakresu: handlu i marketingu, nauk ekonomicznych,, strukturalnych funduszy europejskich mgr Luberadzki Jan księgowość, z zakresu: ekonomii i finansów, ekonomiki finansowania działalności gospodarczej,

40 mgr Łuczak Grzegorz księgowość, dr Maciąg Agnieszka księgowość, nadzoru właścicielskiego i spółek kapitałowych, pomiaru i rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody z zakresu: finansów i rachunkowości. brak z zakresu: ekonomiki, organizacji i zarządzania mgr inż. Mazur Michał księgowość, z zakresu: budownictwa mostowego i kubaturowego, bankowości i zarządzania ami biegły nie wykonuje opinii na zlecenie Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie mgr inż. Maździarz Mieczysław księgowość, z zakresu: pojazdów samochodowych i ciągników oraz wyceny podmiotów gospodarczych, maszyn, urządzeń i pojazdów

41 dr hab. Miedziński Bogdan księgowość, dr Mielcarz Paweł księgowość, z zakresu ekonomii i finansów oraz instytucji finansowych z zakresu wyceny:, wartości niematerialnych i prawnych, prac badawczorozwojowych, znaków towarowych, instrumentów finansowych mgr Natorska - Zieniuk Barbara księgowość, z zakresu: finansów i rachunkowości. brak mgr Opalińska Joanna księgowość, mgr inż. Piec Marek księgowość, z zakresu: rachunkowości, zarządzania, organizacji, analizy i wyceny z zakresu: wyceny i. brak

42 mgr inż. Piskorski Grzegorz księgowość, z zakresu: finansów, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi. brak mgr Piskorek Leonarda Małgorzata księgowość, z zakresu: rachunkowości, zarządzania, organizacji, analizy i wyceny mgr Sadowski Tomasz księgowość, mgr Siczek Grzegorz księgowość, mgr Sobka Kazimierz księgowość, z zakresu: finansów, ekonomii, ekonomiki, analizy i wyceny z zakresu: księgowości, finansów spółek prawa handlowego z zakresu: rachunkowości i finansów, rozliczenia umów leasingu. brak

43 mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek księgowość, z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny mgr Świętochowski Elwir księgowość, z zakresu: ekonomii, księgowości i finansów. brak mgr inż. Tomala Piotr księgowość, z zakresu: leasingu, podatków, wyceny, księgowości, finansów, rachunkowości, ekonomii, ekonomiki mgr Undra Grzegorz księgowość, z zakresu: finansów i rachunkowości. brak mgr Wall Tomasz księgowość, z zakresu: kadr i płac, księgowości, analizy finansowej, dotacji

44 . Wójcicka Barbara księgowość, dr Zasikowska Agnieszka księgowość, mgr Zgódka Barbara księgowość, mgr Zielnik Alicja księgowość, z zakresu: wyceny i analizy finansowej, ekonomii, finansów, księgowości i rachunkowości z zakresu: ekonomii, rachunkowości zarządczej, zarządzania em, finansów i księgowości z zakresu finansów, rachunkowości, księgowości z zakresu: księgowości, rachunkowości, finansów i ekonomiki. brak

45 kynologia mgr Borzymowski Jan kynologia z zakresu: kynologii mgr inż. Szczęsny Andrzej leśnictwo, drzewnictwo leśnictwo, drzewnictwo z zakresu: leśnictwa, pielęgnacji i konserwacji drzew oraz ochrony przyrody mgr inż. Traczyk Stefan leśnictwo, drzewnictwo z zakresu: leśnictwa lotnictwo dr inż. Konieczka Robert lotnictwo z zakresu: lotnictwa łowiectwo mgr Margasiński Bolesław łowiectwo z zakresu łowiectwa, szacowania i likwidacji szkód łowieckich

46 mgr Mroziński Henryk materiały i urządzenia wybuchowe materiały i urządzenia wybuchowe z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów oraz procedur postępowania w przypadku wykorzystania materiałów i urządzeń wybuchowych oraz środków pirotechnicznych w aktach terroru kryminalnego, a także tego typu zdarzeniach losowych dr inż. Szymanowski Jan materiały i urządzenia wybuchowe z zakresu: amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechniki oraz wyrobów pirotechnicznych. brak mgr Dzięgielewski Zbigniew mechanika, maszyny, urządzenia mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: techniki samochodowej, maszyn budowlanych, pojazdów szynowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych, pojazdów szynowych

47 mgr inż. Jankowski Krzysztof mechanika, maszyny, urządzenia mgr inż. Kluza Ludwik mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: wyceny ruchomości, w tym wyceny środków technicznych (maszyny, urządzenia, środki transportu), opinii technicznych mechanika, technologia maszyn, eksploatacja, remonty maszyn, urządzeń i pojazdów, opis i oszacowanie wartości, środków trwałych (oprócz ) na potrzeby m.in. postępowań upadłościowych, restrukturyzacji, prywatyzacji, z zakresu: spawalnictwa i konstrukcji spawanych, maszyn budowlanych, zbiorników, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu zmechanizowanego gospodarstwa domowego i gastronomicznego, maszyn i konstrukcji mechanicznych inż. Krasuski Marian mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: mechaniki, maszyn i urządzeń wyceny maszyn i urządzeń, kosztów i jakości remontów maszyn i urządzeń inż. Rytter Andrzej mechanika, maszyny, urządzenia. Siciarek Robert mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wyceny maszyn i urządzeń z zakresu wyceny ciężkich maszyn oraz urządzeń roboczych, ruchu drogowego, diagnostyki i mechatroniki samochodowej, rzeczoznawstwa samochodowego i ubezpieczeń komunikacyjnych, wyceny pojazdów samochodowych i motocykli brak

48 mgr inż. Subocz Krzysztof mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: eksploatacji i naprawy pojazdów mechanicznych. brak mechanoskopia mgr inż. Berezowski Henryk mechanoskopia z zakresu: badań mechanoskopijnych mgr inż. Dobrowolski Janusz Tadeusz mechanoskopia z zakresu: badań mechanoskopijnych inż. Woźniak Marek mechanoskopia z zakresu: badań mechanoskopijnych i oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów medycyna pracy dr nauk med. Nowak Seweryn medycyna pracy z zakresu: chorób wewnętrznych i medycyny pracy. (22) medycyna sądowa lek. med. Cierniak Szczepan medycyna sądowa z zakresu: medycyny sądowej melioracje wodne mgr inż. Koźluk Jarosław melioracje wodne z zakresu: budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych

49 nefrologia dr nauk med. Domański Paweł nefrologia z zakresu: nefrologii i chorób wewnętrznych neurochirurgia dr nauk med. Ruzikowski Edmund neurochirurgia z zakresu: neurochirurgii ochrona środowiska mgr inż. Borowski Sławomir ochrona środowiska z zakresu: konstrukcyjno-budowlanego i zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska Janica Rafał ochrona środowiska z zakresu: geologii: hydrologii i geologii inżynieryjnej oraz ochrony środowiska. brak mgr Janica Rafał ochrona środowiska z zakresu: geologii: hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska dr inż. Rayski Wojciech ochrona środowiska z zakresu: ochrony środowiska dr inż. Skarbek Ryszard ochrona środowiska z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych, ochrony wód, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania i ujęcia wody, infrastruktury ochrony zdrowia publicznego, paliw i energii odnawialnej, kotłowni, solarów, wiatraków, biomasy oraz geotermiki, prawa ochrony

50 środowiska i dyrektyw UE mgr inż. Zambrzycki Jan ochrona środowiska z zakresu: inżynierii sanitarnej i ochrony środowisk ogrodnictwo mgr Szcześniak Adam ogrodnictwo z zakresu: oceny i wyceny zasobów przyrodniczych mgr inż. Holka - Gurniak Ewa ogrodnictwo z zakresu: ogrodnictwa okulistyka dr nauk med. Sobecki Roman okulistyka z zakresu: okulistyki. brak dr hab. Grzegorczyk Adam organizacja, zarządzanie, marketing, reklama organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: ekonomii, marketingu i reklamy oraz wyceny praw autorskich dr Klepacki Jarosław organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: zarządzania finansami w specjalizacji: zarządzanie ryzykiem finansowym, rynek finansowy, derywaty. brak dr Maciąg Agnieszka organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: ekonomiki, organizacji i zarządzania

51 mgr Opalińska Joanna organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: rachunkowości, zarządzania, organizacji, analizy i wyceny. brak mgr inż. Piskorski Grzegorz księgowość, z zakresu: finansów, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi. brak mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny dr Traczyk Zdzisław organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: organizacji i zarządzania palety EUR mgr inż. Kaska Krzysztof palety EUR z zakresu palet Euro oraz palet drewnianych, pojemniki metalowe EURO-BOX. brak inż. Paciorek Adam palety EUR z zakresu palet Euro oraz palet drewnianych. brak

52 papiery wartościowe mgr Barcikowska Alina papiery wartościowe z zakresu: audytu, ekonomii, papierów wartościowych, finansów i rachunkowości, w specjalizacji: wyceny aportów, wyceny spółek i transakcji, wyceny wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych, badania planów podziału, przekształcania lub połączenia, analiza ekonomiczna mgr Guzek Maciej papiery wartościowe z zakresu: obrotu papierami wartościowymi mgr Kosowicz Michał papiery wartościowe z zakresu: papiery wartościowe pedagogika mgr Ciechanowska Grażyna pedagogika z zakresu pedagogiki. brak dr Gdowska - Wilińska Maria pedagogika z zakresu: pedagogiki (22) mgr Martynowicz Walentyna pedagogika z zakresu: pedagogiki, poradnictwa i pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie, oligofrenopedagogiki, terapii, socjoterapii, pedagogiki wczesnoszkolnej, deficytów rozwojowych, problemów wychowawczych oraz problematyki autyzmu

53 mgr Olszówka Małgorzata pedagogika z zakresu: pedagogiki, nauczania zintegrowanego w klasach I-III, systemu oświaty ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. brak Pielat - Świerczyńska Izabela pedagogika z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. brak podatki mgr Dąbała Iwona podatki z zakresu: księgowości, finansów, rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby płac. brak mgr Dudkiewicz Arkadiusz podatki z zakresu: podatków, wyceny mgr Gwiazdowska Aleksandra podatki z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, podatków, badania planów przekształceń, połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, wyceny mgr Kluz Marek podatki z zakresu: podatków, księgowości i ekonomiki brak mgr Kotarba Renata podatki z zakresu: podatków, w specjalizacji podatku dochodowego, VAT i podatku od mgr Napiórkowski Artur podatki z zakresu: podatków. brak

54 mgr inż. Tomala Piotr podatki z zakresu: leasingu, podatków, wyceny, księgowości, finansów, rachunkowości, ekonomii, ekonomiki poligrafia mgr inż. Wrzesiewska Barbara poligrafia z zakresu: poligrafii i badania autentyczności dokumentów. (22) mgr Augustyniak Krystyna pośrednictwo w obrocie ami pośrednictwo w obrocie ami z zakresu: pośrednictwa w obrocie ami, najmu, dzierżawy oraz analizy stawek czynszowych inż. Busse Artur pośrednictwo w obrocie ami z zakresu: budownictwa, mykologii budowlanej, zarządzania ami oraz pośrednictwa w obrocie ami. brak pożarnictwo mgr inż. Brzozowski Seweryn pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa mgr inż. Bylica Przemysław pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa mgr inż. Dąbrowski Jarosław pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa

Spis treści alergologia... 6 analiza kryminalna... 6 analiza śladów krwawych... 7 anestezjologia... 7 antropologia sądowa, identyfikacja człowieka...

Spis treści alergologia... 6 analiza kryminalna... 6 analiza śladów krwawych... 7 anestezjologia... 7 antropologia sądowa, identyfikacja człowieka... Spis treści alergologia... 6 kryminalna... 6 śladów krwawych... 7 anestezjologia... 7 antropologia sądowa, identyfikacja człowieka... 8 architektura... 8 badania środków odurzających - narkotyki... 9 badania

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 19 maja 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 19 maja 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 19 maja 2014 roku LP Nazwisko i imię Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar 3 mgr inż.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów AKUSTYKA Pusłowski Zbigniew Dom: 845-48-57 K:

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 3 lipca 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 3 lipca 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 3 lipca 2014 roku LP Nazwisko i imię Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar 3 mgr inż.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 25 lipca 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 25 lipca 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 25 lipca 2014 roku LP Nazwisko i imię Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar 3 mgr inż.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 października 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 października 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 października 2014 roku LP Nazwisko i imię Numery telefonów ANTROPOLOGIA SĄDOWA, IDENTYFIKACJA CZŁOWIEKA, BADANIA MORFOLOGICZNOPORÓWNAWCZE

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 31 października 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 31 października 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 31 października 2014 roku LP Nazwisko i imię Numery telefonów ANTROPOLOGIA SĄDOWA, IDENTYFIKACJA CZŁOWIEKA, BADANIA MORFOLOGICZNOPORÓWNAWCZE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 czerwca 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 czerwca 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 czerwca 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości 1. Bublewicz Edward 2. Chabałowski Aleksander ul. Plebiscytowa 36/3 45-360 Opole aleksander.chabalowski@gmail.com 77 454 26 96 602 58 49 83 mykologia 3. Dąbrowski Andrzej ul. Grota Roweckiego 8c/15 45-256

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH CZŁONKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH CZŁONKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH CZŁONKÓW KUJAWSKOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Lp Imię i Nazwisko 1 Eugeniusz Adamczyk 2 Władysław Anklewicz 3 Andrzej Banaś 4 Janusz Chmielewski 5 Kazimierz

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH (tytuł rzeczoznawcy budowlanego został nadany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa)

LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH (tytuł rzeczoznawcy budowlanego został nadany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa) LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH (tytuł rzeczoznawcy budowlanego został nadany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa) Lp. Imię i nazwisko Specjalność Zakres Numer 1 Jerzy Drążkiewicz zakresie budowali

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nr Centralnego Rejestru i data wydania

INTERNETOWA LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nr Centralnego Rejestru i data wydania , dnia 02.08 2010 r. Sekcja rzeczoznawstwa budowlanego Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Zespół ds. procesów budowlanych Dotyczy: uaktualnionej na dzień 02 sierpnia 2010 r. internetowej

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Lp. Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Nazwa przedmiotu 1 Biologia 2 Chemia 3 Historia 4 Historia i wiedza o społeczeństwie Imię i nazwisko nauczyciela Proponowany

Bardziej szczegółowo

31.12.2017 TAK 602-171-920. 31.12.2017 TAK 697-697-998 s@chwalibogowski.pl. 31.12.2017 TAK 609-210-600 anitecki@neostrada.pl 31.12.

31.12.2017 TAK 602-171-920. 31.12.2017 TAK 697-697-998 s@chwalibogowski.pl. 31.12.2017 TAK 609-210-600 anitecki@neostrada.pl 31.12. Kolumna1 Kolumna2 Franiek Piotr akustyka 787-308-101 piotr.franiek@gmail.com Kropiwiec Anzej akustyka 602-790-326 zbs_pomiary@o2.pl Sułkowski Tadeusz akustyka hałas i ochrona przed hałasem 603-635-933

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wykaz dyscyplin (specjalności) biegłych sądowych

Wykaz dyscyplin (specjalności) biegłych sądowych A. Nauki humanistyczne i społeczne A.1. A.2. A.3. Nauki humanistyczne A.1.1 Nauki humanistyczne - Archeologia A.1.2 Nauki humanistyczne - Bibliologia / księgoznawstwo / literaturoznawstwo A.1.3 Nauki humanistyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Elżbieta Zapała- Wicedyrektor ds. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej Małgorzata Kijora- Mormul- Wicedyrektor ds. Technikum

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Szkolny zestaw programów nauczania Zarządzenie Nr 79 z dnia 8 marca 2005 r. Lp. Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor 2 DKOS-4015-143/02 Przeszłość to dziś.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

NAUKI TECHNICZNE I INNE

NAUKI TECHNICZNE I INNE LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIERADZU NAUKI TECHNICZNE I INNE BANKOWOŚĆ 1. mgr Jerzy Bubel 607-370-705 jerzy.bubel@wp.pl! działalność zawieszona do 31.12.2016r. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ 1. Bagiński Jan 45-349 Opole ul. Fabryczna 8 m.12 77 453 93 37 608 775 030 31.12.2019 r. rozliczenia czasu pracy 2. Bębas Elżbieta ul. Bobrza 44/31 54-220 Wrocław elzbietapraca@vp.pl 71 794 89 40 503 092

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia. Zajęcia edukacyjne. Obowiązuje w klasach technikum, liceum. Nr w SZP

Nr dopuszczenia. Zajęcia edukacyjne. Obowiązuje w klasach technikum, liceum. Nr w SZP Na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz.542) Dopuszczam do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach wg stanu na dzień 4 kwietnia 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Adres do korespondencji Badanie pisma i dokumentów 1. Bączkowski Adam

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA................................... 6 WSTĘP....................................... 9 WYKAZ SKRÓTÓW............................... 14 SPIS CZASOPISM UWZGLĘDNIONYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ UŻYTE SKRÓTY

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni wykonywania Telefon Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników (przedmioty zawodowe) dla Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach w roku szk. 2009/10 ZESTAW ÓW I ZESTAW ÓW ( przedmioty

Bardziej szczegółowo

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104.

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. sporządzony

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

TECHNIK GEODETA. Data dopuszczenia. Przedmiot Nazwa programu Autor Numer dopuszczenia przez MEN. Uwagi

TECHNIK GEODETA. Data dopuszczenia. Przedmiot Nazwa programu Autor Numer dopuszczenia przez MEN. Uwagi TECHNIK GEODETA Lp Przedmiot Nazwa programu Autor przez MEN termin końca realizacji programu) Geodezja ogólna GEOD/T/2/2009 01.09.2010 r. Geodezja inżynieryjna Geodezja w gospodarce nieruchomościami Fotogrametria

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Imię i nazwisko lekarza Specjalizacja i stopień specjalizacji 1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ Okręg wyborczy nr 1 ROZENBLICKI Włodzimierz Bogdan 151 SIWAK Józef Leon OLSZEWSKI Marek Mikołaj SALWA Agnieszka 112 137 176 SALWA Agnieszka OTWOCKIEGO 176 Okręg wyborczy nr 2 TRZASKOWSKI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 80/2007 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 22.05.2007 r.

Decyzja Nr 80/2007 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 22.05.2007 r. Decyzja Nr 80/2007 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w z dnia 22.05.2007 r. w sprawie powołania ekspertów do konsultacji merytorycznych zapisów Uszczegółowienia do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości informację o składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku według stanu na dzień 03 lutego 2016 roku Włocławek - luty 2016 rok analiza kryminalna 1. mgr

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014 Klasyfikacja: Strokeplay Brutto 1 Sokołowski Lech A 74 75 149 2 Bagiński Andrzej A 75 80 155 3 Wojtkiewicz Oksana A 76 79 155 4 Sęk Ireneusz A 80 78 158 5 Konopka Henryk A 82 84 166 6 Szpilman Bogdan A

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. Planowanie logistyczne IV Bogusław

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego Aneks nr 1 do Zestawu Podręczników i materiałów edukacyjnych 2015/2016 Geografia Biologia Chemia Fizyka Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog Nr Umowy z NFZ: 0901001602200801 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Czackiego 2 Lp. Nazwa Poradni Miejsce wykonywania świadczenia Telefon 1 DIABETOLOGICZNA Imię

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011

Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011 Szkolny Zestaw Programów Nauczania Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011 Oddziały przedszkolne Nr wykazu Nazwa programu Autor/autorzy Uwagi 1 Od przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506 REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE ul. Bazylianówka 46 20 144 Lublin tel. (81) 71 06 500 fax. (81) 71 06 501 e mail: sekretariat@rdos.lublin.pl Imię i nazwisko Stanowisko Numer pokoju e-mail

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Milanówek Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo