SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu. 2. Używanie ekranu jako tablicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu. 2. Używanie ekranu jako tablicy"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne".

2

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Jak korzystać z tego podręcznika...8 Symbole... 8 Zastrzeżenia... 8 Uwagi Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Przeznaczenie urządzenia... 9 Wyświetlanie ekranu Strona ekranowa i strona przechwycona...14 Ikony głównego panelu operacyjnego...15 Ikony panela operacyjnego strony...17 Obsługa ekranu Obsługa ekranów za pomocą pisaka Obsługa ekranu za pomocą palców Używanie ekranu jako tablicy Rysowanie kresek...21 Podmenu ikony pisaka Wybieranie i edytowanie kresek Usuwanie kresek Usuwanie części kreski...25 Usuwanie pojedynczych kresek Wybieranie i usuwanie wielu kresek...27 Usuwanie wszystkich kresek Cofanie operacji Cofnij...29 Wykonaj ponownie...30 Pisanie znaczników...31 Zapisywanie stron Zapisywanie wszystkich stron...32 Tymczasowe zapisywanie stron...34 Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty Korzystanie z funkcji Mail to Print Wyświetlanie ekranu używanego do podania docelowego adresu

4 Drukowanie stron Wyświetlanie ekranu używanego do określenia opcji drukowania...41 Obsługa strony ekranowej Przechwytywanie strony ekranowej...43 Obsługa przechwyconej strony...44 Przewracanie Dodawanie i usuwanie strony Zmiana powiększenia ekranu Wyświetlanie pliku lub obrazów z urządzenia wyjściowego oraz zapisywanie informacji Importowanie pliku i zapisywanie informacji Importowanie pliku Importowanie tymczasowo zapisanego pliku...52 Wyświetlanie obrazu z komputera oraz zapisywanie informacji Przełączanie ekranów Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem Terminale wejściowe, terminale wyjściowe oraz urządzenia, które można podłączyć do tablicy Wyświetlanie obrazów z urządzenia do konferencji wideo Zapisywanie informacji podczas wyświetlania obrazów z urządzenia do konferencji wideo...60 Udostępnianie ekranu podczas konferencji wideo Konferencja wideo za pomocą tablicy...62 Używanie projektora do wyświetlania obrazu Udostępnianie ekranu Podsumowanie zdalnej tablicy Otwieranie zdalnej sesji tablicy...67 Zamykanie zdalnej sesji tablicy...68 Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy...70 Określanie zdalnej sesji tablicy do dołączenia Wychodzenie ze zdalnej sesji tablicy...73 Sprawdzanie stanu zdalnej tablicy Sprawdzanie stanu podczas zdalnej sesji tablicy Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy

5 6. Używanie strony www do wyświetlania udostępnionego ekranu lub pobierania plików Dostęp do strony 77 Rzeczy, które można robić na stronie Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy oraz wyświetlanie udostępnionego ekranu Pobieranie tymczasowo zapisanych plików...80 Pobieranie programu IWB Remote Desktop...81 Zarządzanie wszystkimi tymczasowo zapisanymi plikami Wyświetlanie ekranu Zarządzanie tymczasowo zapisanymi plikami Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera Program IWB Remote Desktop Przegląd Instalacja i deinstalacja Program IWB Remote Desktop...86 Instalowanie programu IWB Remote Desktop Deinstalacja programuiwb Remote Desktop...87 Uruchamianie programu IWB Remote Desktop Zamykanie programu IWB Remote Desktop...88 Wykonywanie operacji na wyświetlanym ekranie komputera Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy Instalacja i deinstalacja zdalnej przeglądarki...91 Instalacja zdalnej przeglądarki na komputerze Odinstalowywanie zdalnej przeglądarki z komputera...92 Uruchamianie zdalnej przeglądarki...93 Wyświetlanie ekranu zdalnej przeglądarki Zarządzanie zdalną przeglądarką...95 Zmiana powiększenia ekranu zdalnej przeglądarki Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki Wychodzenie ze zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki Zarządzanie listą zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Tworzenie listy zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Importowanie listy zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Zmiana ustawień urządzenia Wyświetlanie pulpitu

6 Ikony na pulpicie Otwieranie Ustawienia ogólne Ustawienia ogólne Ikony OtwieranieUstawienia administratora Ustawienia administratora Ikony Dostosowywanie pozycji czujnika dotyku Konfigurowanie ustawień sieciowych Ustawienia sieciowe Okno Ustawianie daty i czasu Konfigurowanie ustawień regionu i języka Okno regionu i języka Dodawanie i usuwanie zdalnej licencji Dodawanie zdalnej licencji Usuwanie zdalnej licencji Konfigurowanie ustawień serwera SMTP Ustawienia serwera SMTP Okno Ustawienia umożliwiające korzystanie z funkcji Mail to Print Zarządzanie listą zdalnych kontaktów Tworzenie zdalnej listy kontaktów Dodawanie listy zdalnych kontaktów Eksportowanie listy zdalnych kontaktów Zarządzanie Książka adresowa Tworzenie Książka adresowa Dodawanie Książka adresowa Eksportowanie Książka adresowa Zarządzanie listą udostępnionych folderów Tworzenie listy udostępnionych folderów Importowanie listy udostępnionych folderów Eksportowanie listy udostępnionych folderów Pobieranie dzienników Zapisywanie dziennika w urządzeniu pamięci USB Załączanie dziennika do wiadomości Aktualizacja systemu

7 Aktualizacja systemu za pośrednictwem sieci Aktualizowanie systemu przy użyciu urządzenia pamięci USB Zmienianie Ustawienia systemu Okno Ustawienia systemu Zmienianie ustawień drukowania Okno ustawień drukowania Eksportowanie oraz importowanie ustawień konfiguracyjnych Eksportowanie ustawień konfiguracyjnych Importowanie ustawień konfiguracyjnych Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych Troubleshooting Jeśli podczas działania wyświetli się komunikat Jeśli podczas uruchamiania wyświetli się komunikat o błędzie Komunikat związany z dostosowaniem czujnika Komunikaty błędów związane z zapisywaniem/edytowaniem/usuwaniem kresek Komunikaty błędów związane z udostępnianiem tablicy Komunikatu błędów związane z zapisywaniem pliku PDF Komunikaty błędów związane z tymczasowo zapisanymi plikami Komunikaty błędów związane z systemem Komunikaty błędów związane z ustawieniami konfiguracyjnymi Komunikaty błędów związane ze stroną Inne komunikaty błędów Co zrobić, gdy urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem Włączanie/wyłączanie systemu Korzystanie z pisaka Wyświetlanie obrazu Korzystanie z systemu jako tablicy Korzystanie z urządzenia, jako monitora Korzystanie ze zdalnej tablicy Korzystanie z pamięci USB Dostęp do strony 160 Drukowanie Eksportowanie lub importowanie danych rejestracyjnych

8 11. Dodatek Obsługa Wkładanie baterii do pisaka Wymiana końcówki pisaka Wymiana końcówki tylnej pisaka Czyszczenie ekranu Dostosowywanie ekranu Dostosowywanie jakości obrazu na ekranie Dostosowywanie pozycji lub rozmiaru podokna Zmiana ustawień menu Lista sygnałów wejściowych wideo obsługiwanych przez urządzenie Znaki towarowe Informacje o dodanych lub zmienionych funkcjach INDEKS

9 Wstęp Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi operacyjne, oraz jak użytkować to urządzenie. W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i odniesienia korzyści, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności szybko znaleźć potrzebne informacje. 7

10 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi podczas używania urządzenia. Wskazuje dodatkowe wyjaśnienia funkcji urządzenia oraz instrukcje pozwalające skorygować błędy użytkownika. [ ] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Wskazuje, że instrukcja jest w formie książki. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. 8

11 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Rozdział ten zawiera ogólne informacje o urządzeniu Interactive Whiteboard D5500. Opisano w nim również, w jaki sposób korzystać z ekranu urządzenia oraz jak wykonać podstawe operacje. Przeznaczenie urządzenia Urządzenie można wykorzystywać w różny sposób, zależnie od potrzeb. Rysowanie kresek Do rysowania kresek przedstawiających litery, cyfry oraz grafikę służy dedykowane pióro. Kreski można edytować i usuwać. Patrz str.21 "Rysowanie kresek". Patrz str.23 "Wybieranie i edytowanie kresek". Patrz str.25 "Usuwanie kresek". Patrz str.29 "Cofanie operacji". Rysowanie znaczników Na ekranie, nad kreskami, można dodatkowo rysować znaczniki, używając do tego swojego palca. Patrz str.31 "Pisanie znaczników". Dodawanie, usuwanie i edycja stron Strony można dodawać i usuwać. Wyświetlaną stronę można zmieniać, aby zapisać lub edytować dane. Można również zmieniać powiększenie wyświetlanej strony. Patrz str.14 "Strona ekranowa i strona przechwycona". Patrz str.43 "Obsługa strony ekranowej". Patrz str.44 "Obsługa przechwyconej strony". DAB001 DAB002 9

12 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Zapisywanie stron Wszystkie strony można łączyć w jeden plik PDF. Plik ten można zapisać w urządzeniu pamięci USB lub przesłać em. Aktualnie używaną stronę można tymczasowo zapisać w pamięci urządzenia. Patrz str.32 "Zapisywanie stron". Patrz str.36 "Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty .". DAB003 Drukowanie stron Można wydrukować aktualnie wyświetlaną stronę lub wszystkie strony. Patrz str.41 "Drukowanie stron". DAB034 Importowanie pliku i zapisywanie danych Na ekranie można wyświetlić plik PDF lub PowerPoint i zapisać w nim dane. Patrz str.49 "Importowanie pliku i zapisywanie informacji". DAB004 Wyświetlanie obrazu z komputera i zapisywanie danych Na ekranie można wyświetlić obraz z urządzenia wyjściowego, takiego jak komputer, tablet czy kamera dokumentacyjna. Na wyświetlonym obrazie można zapisywać informacje. Patrz str.54 "Wyświetlanie obrazu z komputera oraz zapisywanie informacji". DAB005 10

13 Przeznaczenie urządzenia Korzystanie z urządzenia do konferencji video lub projektora Na ekranie można wyświetlać obraz z urządzenia do konferencji video, natomiast ekran można wyświetlać za pomocą projektora. Patrz str.57 "Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem". Udostępnianie ekranu innym urządzeniom za pomocą zdalnej tablicy Ekran można udostępniać wielu urządzeniom połączonym za pomocą sieci. Na udostępnionym ekranie można wykonywać operacje. Patrz str.65 "Udostępnianie ekranu". Do wyświetlenia udostępnionego ekranu należy używać przeglądarki internetowej Do udziału w zdalnej sesji tablicy można wykorzystać przeglądarkę internetową. W czasie sesji można wyświetlać udostępniane ekrany. Patrz str.79 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy oraz wyświetlanie udostępnionego ekranu". Wyświetlanie ekranu za pomocą zdalnej przeglądarki tablicy Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 Przeglądarka Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 umożliwia udział w zdalnej sesji tablicy, ale tylko w trybie do odczytu. Patrz str.98 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki". DAB007 DAB006 11

14 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Wyświetlanie obrazu z komputera podłączonego za pośrednictwem sieci Aby wyświetlić obraz z komputera podłączonego za pośrednictwem sieci, należy użyć programu zdalnego pulpitu IWB Remote Desktop Software. Za pomocą tablicy można również sterować komputerem. Patrz str.85 "Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera". DAB009 Przed użyciem tego produktu należy ustawić czas, datę, skonfigurować sieć oraz inne ustawienia. Więcej szczegółów na temat tych ustawień, patrz str.106 "OtwieranieUstawienia administratora". Szczegółowe informacje, jak uruchomić urządzenie, patrz Informacje wstępne. 12

15 Wyświetlanie ekranu Wyświetlanie ekranu DAB Data i czas W tym obszarze wyświetlana jest aktualna data i godzina. Datę i czas można zmieniać w Ustawieniach administratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany daty i godziny, patrz see str.113 "Ustawianie daty i czasu". 2. Adres IP Wskazuje adres IP tego urządzenia. 3. Kod dostępu Wskazuje kod dostępu do tego urządzenia. Kod ten używany jest do uzyskania dostępu do zdalnej sesji tablicy. Jest on automatycznie włączany pdoczas uruchomienia urządzenia. 4. Główny panel operacyjny Ikony z tego obszaru używane są do rysowanie kresek oraz wykonywania różnych operacji na ekranie. Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w tym obszarze, patrz str.15 "Ikony głównego panelu operacyjnego". Główny panel operacyjny można odkrywać lub ukrywać za pomocą ikon odkryj/ukryj /. 5. Panel operacyjny strony Ikony i miniatury z tego obszaru używane są do zmieniania oraz edytowania stron. Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w tym obszarze, patrz str.17 "Ikony panela operacyjnego strony". Panel operacyjny strony można odkrywać lub ukrywać za pomocą ikon odkryj/ukryj /. Istnieją dwa rodzaje stron: ekranowe i przechwycone. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stron, patrz str.14 "Strona ekranowa i strona przechwycona". 6. Przesuń ikonę głównego panelu operacyjnego Powoduje przeniesienie głównego panelu operacyjnego na przeciwną stronę. Adres IP, kod dostępu oraz data i godzina przenoszone są razem z panelem. 13

16 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Domyślnie ikona ta znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Po przeniesieniu głównego panela operacyjnego w lewo, ikona pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Strona ekranowa i strona przechwycona Strona to obszar, w którym można wykonywać operacje robocze, w tym zapis informacji. Strona ekranowa to strona, która wyświetla zaimportowany plik lub obraz z podłączonego urządzenia. Strona przechwycona to strona, która zostaje dodana po przechwyceniu strony ekranowej. Miniatura dodanej strony wyświetlana jest na liście stron. Na stronie ekranowej lub przechwyconej można pisać oraz wykonywać inne operacje związane z rysowaniem kresek. Więcej informacji na temat pisania oraz innych operacji związanych z rysowaniem kresek, patrz str.21 "Używanie ekranu jako tablicy". Na stronie ekranowej można wyświetlać obraz z komputera lub tabletu. Można również wyświetlać obrazy z urządzenia wyjściowego, np. z kamery dokumentacyjnej. Więcej informacji na temat zmieniania ekranu lub obrazu wyświetlanego na stronie ekranowej, patrz str.56 "Zmienianie obrazu wyświetlanego na stronie ekranowej". Strony można tworzyć, kopiować i usuwać. Więcej informacji na temat tworzenia, kopiowania oraz usuwania stron, patrz str.45 "Dodawanie i usuwanie strony". 14

17 Ikony głównego panelu operacyjnego Ikony głównego panelu operacyjnego Ikona Opisy Odniesienia Udostępnij Obsługa komputera Pisak Wybierz i usuń Cofnij Wykonaj ponownie Zapisz i wyślij Używana do wykonywania następujących operacji: Udostępnianie zdalnej sesji tablicy Udział w udostępnionej zdalnej sesji tablicy. Używana do wykonywania następującej operacji: Operacje na ekranie komputera wyświetlanym na ekranie urządzenia. Używana do wykonywania następujących operacji: Rysowanie kresek. Zmiana koloru i grubości kreski Wyświetlanie siatki na ekranie. Używana do wykonywania następujących operacji: Wybieranie kreski do edycji. Usuwanie kreski. Używana do wykonywania następującej operacji: Cofnięcie zapisania, usunięcia lub edycji kreski Używana do wykonywania następującej operacji: Ponowne wykonanie operacji, która została cofnięta. Używana do wykonywania następującej operacji: Wysłanie em wszystkich stron w pliku PDF. Patrz str.65 "Udostępnianie ekranu". Patrz str.85 "Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera". Patrz str.21 "Rysowanie kresek". Patrz str.23 "Wybieranie i edytowanie kresek" Patrz str.25 "Usuwanie kresek". Patrz str.29 "Cofanie operacji". Patrz str.29 "Cofanie operacji". Patrz str.36 "Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty .". 15

18 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Ikona Opisy Odniesienia Plik Drukuj Zamknij Używana do wykonywania następujących operacji: Zapisanie wszystkich stron. Ładowanie pliku. Używana do wykonywania następującej operacji: Drukowanie stron. Używana do wykonywania następującej operacji: Wprowadzenie urządzenia w tryb wstrzymania. Przy wprowadzaniu urządzenia w stan wstrzymania można tymczasowo zapisać stronę. Patrz str.32 "Zapisywanie stron". Patrz str.49 "Importowanie pliku i zapisywanie informacji". Patrz str.41 "Drukowanie stron". Patrz str.34 "Tymczasowe zapisywanie stron". 16

19 Ikony panela operacyjnego strony Ikony panela operacyjnego strony DAB Ikona - Kopiuj stronę Dodaje stronę poprzez skopiowanie aktualnie wyświetlanej przechwyconej strony. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia kopii, patrz str.45 "Dodawanie i usuwanie strony". 2. Ikona - Usuń stronę Usuwa aktualnie wyświetlaną przechwyconą stronę. Szczegółowe informacje na temat usuwania, patrz str.45 "Dodawanie i usuwanie strony". 3. Lista stron Wyświetla miniatury przechwyconych stron. Aby wyświetlić przechwyconą stronę, należy dotchnąć jej miniaturę. Informacje dotyczące strony są wyświetlane jako numer strony / łączna liczba stron u dołu po prawej stronie miniatur. Wyświetlane są maksymalnie cztery strony. Jeśli ma być wyświetlone co najmniej pięć stron, należy skorzystać z ikon przewijania /, aby wyświetlać poszczególne strony. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi listy stron, patrz str.44 "Obsługa przechwyconej strony". 4. Ikona - Nowa strona Dodaje nową stronę do przechwyconych stron. Szczegółowe informacje, jak dodać nową stronę, patrz str.45 "Dodawanie i usuwanie strony". 5. Ikona - Przechwyć Zapisuje informacje zawarte na stronie ekranowej. Szczegółowe informacje, jak zapisać informacje pisemne, patrz str.43 "Przechwytywanie strony ekranowej". 6. Ikona strony ekranu Wyświetla stronę ekranową. Zmienia wyświetlany ekran lub obraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi strony ekranowej, patrz str.43 "Obsługa strony ekranowej". 17

20 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Obsługa ekranu Do obsługiwania ekranu należy używać dedykowanego pisaka. Ekran można obsługiwać również palcami. W razie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy robić przerwy, aby zapobiec nadwyrężeniu oczu. Podczas uruchamiania urządzenia pozycja czujnika dotyku jest automatycznie ustawiana. Podczas uruchamiania urządzenia nie należy dotykać jego ekranu. W przeciwnym razie pozycja czujnika dotyku może zostać ustawiona nieprawidłowo. Nie używać wielu pisaków w tym samym czasie. Podczas korzystania z wielu pisaków w tym samym czasie można wykonać niezamierzone operacje. Jeśli zamiast pisaka inny przedmiot dotknie ekranu, np. rękaw koszuli, informacje mogą nie zapisać się prawidłowo w pamięci tablicy. Korzystając z wielu urządzeń jednocześnie, należy pamiętać, aby były one oddalone od siebie o co najmniej 15 metrów. W przeciwnym razie urządzenie może wykonać niezamierzone operacje. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania przy ekranie. Oodłączenie zasilania lub przewodu zasilającego w czasie działania urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczegółowe informacje, jak wyłączyć urządzenie, patrz Informacje wstępne. Nie można używać palców do obsługi ekranu podczas korzystania z pisaka. Jeśli podczas dotykania ekranu odległość pomiędzy palcami jest zbyt mała, dotyk może nie być prawidłowo rozpoznany. Dotknięcie górnej części ekranu może nie być prawidłowo rozpoznany. Obsługa ekranów za pomocą pisaka Wybierz ikonę lub przycisk Aby wybrać ikonę lub przycisk, należy je dotknąć pisakiem. Szybko dwukrotnie dotknąć element końcówką pisaka, aby wykonać podwójne kliknięcie, jak myszą komputerową. 18

21 Obsługa ekranu CUE189 Rysowanie kresek Ikona pisaka zostaje wybrana podczas uruchomienia urządzenia. Kreska to ciąg ruchów od momentu dotknięcia ekranu końcówką pisaka do zakończenia jego kontaktu z ekranem. Kreska jest rysowana według ruchu pisaka. CUE190 Wymazywanie kresek Przesuń tylną częścią pisaka po kresce do wymazania. CUE191 Korzystanie z klawiatury dotykowej Adres lub hasło należy wprowadzić klawiaturą dotykową. Do obsługi klawiatury dotykowej należy używać pisaka. 19

22 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu Klawiatura dotykowa automatycznie wyświetla się po dotknięciu jednego z następujących pól wprowadzania: Pole wprowadzania Wyświetl nazwę Adres Adres IP Lokalizacja, ikona Zapisz i wyślij - karta [Wpis ręczny], ikona Zapisz i wyślij - karta [Wpis ręczny], Ikona Udostępnij - [Dołącz] - karta [Wpis ręczny] Po dotknięciu pola wprowadzania mogą upłynąć dwie sekundy zanim pokaże się klawiatura dotykowa. Szczegółowe informacje na temat korzytania z ikony Zapisz i wyślij , patrz str.36 "Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty .". Szczegółowe informacje na temat korzystania z polecenia [Dołącz] ikony Udostępnij, patrz str.70 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy ". Wskaźnik pisaka nie zapali się w przypadku próby użycia pisaka przy wyczerpanej baterii. Należy wymienić baterię. Szczegółowe informacje, jak wymienić baterię, patrz str.163 "Wkładanie baterii do pisaka". Obsługa ekranu za pomocą palców Można obsługiwać ekran bezpośrednio dotykając ekran palcami i wykonując wstępnie zdefiniowane operacje. Używaj palców zamiast pisaka do wykonywania następujących operacji: Pisanie znacznika (patrz str.31 "Pisanie znaczników".) Zmiana powiększenia ekranu (patrz str.47 "Zmiana powiększenia ekranu".) Przesunięcie obszaru wyświetlacza (patrz str.47 "Zmiana powiększenia ekranu".) Przewracanie przechwyconych stron (patrz str.44 "Przewracanie".) 20

23 2. Używanie ekranu jako tablicy Rozdział ten zawiera opis, w jaki sposób ręcznie pisać litery i cyfry na urządzeniu oraz jak edytować i usuwać zapisane informacje. Opisane są w nim również operacje zapisywania oraz drukowania pisanych informacji. Rysowanie kresek Do rysowania kresek wymagany jest pisak. Kresek nie można rysować palcami. Nie można używać więcej niż jednego pisaka do pisania kresek w tym samym czasie. Kreska oznacza odcinek linii narysowany za pomocą dedykowanego pisaka. Kreska jest kreślona kolorem i grubością pokazaną w ikonie pisaka. 1. Dotknij ikony pisaka. 2. Wybierz kolor, grubość i typ linii kratki, która ma być wyświetlana, w podmenu. Szczegółowe informacje na temat podmenu, patrz str.21 "Podmenu ikony pisaka". 3. Przesuń pisakiem po ekranie. CUE190 Gdy końcówka pisaka dotyka ekranu, można rysować kreski. Na stronie można narysować kresek. Na wszystkich stronach można narysować łącznie kresek. Podmenu ikony pisaka Wybierz kolor i grubość pisanych kresek z podmenu ikony pisaka. 21

24 2. Używanie ekranu jako tablicy DAB Kolory kreski Zmienia kolor rysowanych kresek. 2. Kolory kreski (pół-przezroczyste) Zmienia kolor rysowanych kresek na pół-przezroczysty 3. Grubość kreski Zmienia grubość rysowanej kreski 4. Linia siatki Wyświetla siatkę na ekranie. 5. Ikona pisaka Wskazuje wybrany kolor i grubość. 22

25 Wybieranie i edytowanie kresek Wybieranie i edytowanie kresek Narysowane kreski można wybierać i edytować, np. powiększając je lub przesuwając. 1. Dotknij ikony Wybierz i usuń. 2. Aby zaznaczyć kreskę, zakreśl obwód wokół niej końcówką pisaka. CUE062 Dotknij [Wybierz wszystko], aby wybrać wszystkie kreski na stronie. 3. Edytuj zaznaczone kreski. Przenoszenie kresek Przeciągnij zaznaczoną kreskę na miejsce docelowe. CUE063 Powiększanie lub zmniejszanie kresek Dotknij końcówką pisaka narożnika lub środka boku i przeciągnij, aby powiększyć lub zmniejszyć kreskę do wymaganej wielkości. 23

26 2. Używanie ekranu jako tablicy CUE064 Wybrane kreski można również usunąć. Szczegółowe informacje na temat usuwania wybranych kresek, patrz str.27 "Wybieranie i usuwanie wielu kresek". 24

27 Usuwanie kresek Usuwanie kresek Usuwanie części kreski Gdy użytkownik dotknie część kreski, zostaje ona usunięta. 1. Dotknij ikony Wybierz i usuń. 2. Dotknij ikony Usuń częściowo. DAB Przesuń pisak nad kreską. DAB030 Usuwane są tylko te części kreski, które dotknie końcówka pisaka. Grubość usuniętych części jest równa grubości wybranej przy użyciu ikony pisaka. Szczegółowe informacje na temat zmiany grubości, patrz str.21 "Podmenu ikony pisaka". Nie można częściowo usuwać kresek podczas korzystania ze zdalnej tablicy w trybie zgodności. Jeśli częściowo usunięta kreska ulega podziałowi na oddzielne części, to każda z nich staje się oddzielną kreską. Usuwając częściowo kreski, można utworzyć do 3 tysięcy kresek na stronę lub 90 tysięcy na wszystkie strony. 25

28 2. Używanie ekranu jako tablicy Usuwanie pojedynczych kresek Usuwanie przy użyciu tylnej części pisaka 1. Aby usunąć kreskę przesuń po niej końcówką pisaka. CUE191 Usuwanie przy użyciu końcówki pisaka 1. Dotknij ikony Wybierz i usuń. 2. Dotknij ikony gumki. DAB109 26

29 Usuwanie kresek 3. Aby wymazać kreskę, przesuń po niej końcówką pisaka. CUE192 Wybieranie i usuwanie wielu kresek 1. Dotknij ikony Wybierz i usuń. 2. Aby zaznaczyć kreskę, zakreśl obwód wokół niej końcówką pisaka. 3. Dotknij końcówką pisaka dowolne miejsce w wybranym obszarze. DAB031 DAB032 27

30 2. Używanie ekranu jako tablicy Usuwanie wszystkich kresek Na ekranie można usunąć wszystkie kreski. 1. Dotknij ikony Wybierz i usuń. 2. Dotknij [Usuń wszystko]. 3. Dotknij [Usuń]. 28

31 Cofanie operacji Cofanie operacji Operacje rysowania, edytowania i usuwania kresek można cofać. Można również ponownie wykonać operacje, które zostały cofnięte. Podczas uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy można cofać lub wykonywać ponownie tylko te operacje rysowania, edytowania i usuwania kresek, które zostały wykonane na własnym urządzeniu. Po przechwyceniu strony ekranowej nie można cofnąć ani wykonać ponownie żadnych operacji na niej wykonanych. Po skopiowaniu przechwyconej strony nie można cofnąć ani wykonać ponownie żadnych operacji wykonanych na skopiowanej stronie. Podczas uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy w trybie zgodności nie można cofnąć ani wykonać ponownie żadnych operacji. Polecenie Cofnij może być stosowane na stronach, które nie są aktualnie wyświetlane. Jeśli polecenie Cofnij dotyczy wielu stron jednocześnie, sprawdzić można tylko operację wykonywaną na aktualnie wyświetlanej stronie. Cofnij 1. Dotknij ikony Cofnij. DAB012 Można cofnąć maksymalnie 100 operacji. 29

32 2. Używanie ekranu jako tablicy Wykonaj ponownie 1. Dotknij ikony Wykonaj ponownie. DAB013 Można wykonać ponownie maksymalnie 100 cofniętych operacji. 30

33 Pisanie znaczników Pisanie znaczników Znacznik to pół-przezroczysta, gruba linia narysowana palcem. Znacznik znika automatycznie kilka sekund po narysowaniu. Znacznik jest używany do wskazania ważnej części zapisanej informacji lub wyświetlanego obrazu, na którą chcemy zwrócić uwagę. Funkcji tej można używać również podczas korzystania ze zdalnej tablicy. 1. Dotknij ekran palcem, a następnie przesuń go po powierzchni ekranu. DAB014 Znacznik w kolorze magenta jest rysowany do momentu oderwania palca od ekranu. Rysowanie znaczników podczas zdalnej sesji tablicy Znacznik może być rysowany ze wszystkich urządzeń, udostępniających zdalną sesję tablicy lub w niej uczestniczących, i jest na nich wszystkich wyświetlany. Kolory znaczników używanych podczas zdalnej sesji tablicy są następujące: Tablica udostępniająca: magenta Pierwsza uczestnicząca tablica: cyjan Druga uczestnicząca tablica: żółty Trzecia uczestnicząca tablica: zielony Znaczników nie można rysować podczas używania pisaka. Znaczników nie można rysować podczas trybu zgodności dla zdalnej sesji tablicy. Znaczników nie można zapisywać, wysyłać em ani drukować. 31

34 2. Używanie ekranu jako tablicy Zapisywanie stron Wszystkie strony można razem zapisać w pamięci USB lub w udostępnionym folderze. Można je również zapisać tymczasowo w urządzeniu. Strony zapisywane są w formacie PDF. Dane zapisanego pliku są następujące: Pozycja Dane techniczne Nazwa pliku Rozmiar strony iwb-date-time.pdf Nazwa pliku zapisanego 23 stycznia 2014 r. o godzinie 4:56:07 to iwb pdf. 243,84 137,16 mm Zapisane strony można ładować i wyświetlać. Na załadowanych stronach można również edytować kreski. Szczegółowe informacje na temat ładowania zapisanych stron, patrz str.49 "Importowanie pliku i zapisywanie informacji". Zapisywanie wszystkich stron Zapisywanie w folderze udostępnionym Przed zapisaniem stron w folderze udostępnionym należy go zarejestrować. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania folderu udostępnionego, patrz str.125 "Zarządzanie listą udostępnionych folderów". Zapisywanie w urządzeniu pamięci USB Włóż urządzenie pamięci USB do jednego z gniazd USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. CUE Dotknij ikony Plik. 32

35 Zapisywanie stron 2. Dotknij [Zapisz]. DAB Określ folder, w którym ma być zapisany plik. 4. Dotknij [Zapisz]. Wyświetlanie ekranu używanego do określenia folderu, w którym ma być zapisany plik Poniższe okno jest używane do określenia folderu, w którym ma być zapisany plik: DAB041 33

36 2. Używanie ekranu jako tablicy 1. Lista folderów Określ folder do zapisywania stron. Można wybrać urządzenie pamięci USB lub zarejestrowany folder udostępniony. Można wybrać pod-folder znajdujący się nawet 10 poziomów niżej od wyświetlanego folderu udostępnionego. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania folderu udostępnionego, patrz str.125 "Zarządzanie listą udostępnionych folderów". 2. Ścieżka Pokazuje ścieżkę do folderu wybranego z listy folderów. 3. Ikona Przejdź o folder wyżej Powoduje przejście do folderu o poziom wyżej 4. Zapisz Zamyka okno i rozpoczyna zapisywanie stron. 5. Anuluj Anuluje próbę zapisu stron i zamyka okno. Tymczasowe zapisywanie stron Aby zapobiec wyciekowi informacji, który może wydarzyć się w przypadku nieusunięcia danych, wszystkie informacje są kasowane w momencie wyłączenia urządzenia. Jeśli użytkownik chce zakończyć korzystanie z urządzenia przed zakończeniem operacji lub jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca do zapisania danych w pamięci zewnętrznej, można je przez krótki okres czasu przechować w urządzeniu. Dane można tymczasowo przechowywać w urządzeniu do 30 dni. Szczegółowe informacje dotyczące określania okresu przechowywania, patrz str.133 "Zmienianie Ustawienia systemu". Aby tymczasowo zapisać stronę, należy podać pewną liczbę. Liczba ta nazywana jest "kodem zbiórki" i jest wymagana do ładowania lub pobierania zapisanego pliku. 1. Dotknij ikony Plik. 2. Dotknij [Tymczasowo zapisz]. DAB043 34

37 Zapisywanie stron 3. Wprowadź kod zbiórki. 4. Dotknij [Tymczasowo zapisz]. Jeśli funkcja tymczasowego zapisywania nie jest włączona, nie można z niej korzystać. Szczegółowe informacje na temat włączania tej funkcji, patrz str.133 "Zmienianie Ustawienia systemu". Podczas uruchamiania urządzenia można załadować tymczasowo zapisany plik. Szczegółowe informacje dotyczące tymczasowo zapisanego pliku, patrz str.52 "Importowanie tymczasowo zapisanego pliku". Tymczasowo zapisany plik można pobrać ze strony internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące pobierania tymczasowo zapisanego pliku, patrz str.80 "Pobieranie tymczasowo zapisanych plików". 35

38 2. Używanie ekranu jako tablicy Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty . Wszystkie strony można wysłać razem jako pojedynczy załącznik . Strony łączone są w jeden plik PDF. Aby wysłać , konieczne jest skonfigurowanie ustawień sieci i serwera SMTP. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień sieciowych, patrz str.111 "Konfigurowanie ustawień sieciowych". Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień serwera SMTP, patrz str.119 "Konfigurowanie ustawień serwera SMTP". 1. Dotknij ikony Zapisz i wyślij Określ docelowy adres . Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania adresów , patrz str.38 "Wyświetlanie ekranu używanego do podania docelowego adresu ". 3. Aby skorzystać z funkcji Mail to Print w drukarce wielofunkcyjnej, wybierz pozycję "Mail to Print". DAB045 Szczegółowe informacje na temat funkcji Mail to Print, patrz str.37 "Korzystanie z funkcji Mail to Print". 4. Dotknij [Wyślij] 36

39 Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty . Nazwa zapisanego pliku PDF będzie mieć postać iwb-date-time.pdf Na przykład: nazwa pliku zapisanego 23 stycznia 2014 r. o godzinie 04:56:07 to iwb pdf. Plik wysyłany pocztą jest zapisywany tymczasowo. Korzystanie z funkcji Mail to Print Zaznaczając pole wyboru Mail to Print na ekranie służącym do wyboru odbiorcy, można przesłać stronę do wydrukowania na drukarce wielofunkcyjnej wyposażonej w funkcję Mail to Print. Strony drukowane są według następujących opcji: Rodzaj wydruku: kolorowy (w przypadku korzystania z wielofunkcyjnej drukarki kolorowej) Rozmiar papieru: A4 Aby użytkownik mógł użyć tej funkcji, drukarka wielofunkcyjna musi: obsługiwać funkcję Mail to Print. mieć skonfigurowany serwer SMTP oraz podany docelowy adres . Aby korzystać z tej funkcji, skonfiguruj Ustawienia serwera SMTP w Ustawienia administratora, co umożliwi przesyłanie pliku w częściach. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień, patrz str.119 "Konfigurowanie ustawień serwera SMTP". Stron nie można wydrukować, jeśli w drukarce wielofunkcyjnej włączona jest autoryzacja użytkownika. Można również drukować na papierze w formacie letter. Uwaga: kilka milimetrów z każdej strony obrazu nie zostanie wydrukowane. Aby drukować na papierze w formacie letter, wymagane są następujące ustawienia drukarki wielofunkcyjnej. Szczegółowe informacje na temat ustawień drukarki wielofunkcyjnej znajdują się w jej instrukcji obsługi. Jeśli w drukarce znajduje się kaseta ustawiona na papier w formacie A4, należy zmienić rozmiar papieru lub wyjąć papier w formacie A4. Zmień ustawienie rozmiaru papieru w kasecie na letter. Zmień ustawienia, aby rozmiar papieru był wybierany automatycznie. 37

40 2. Używanie ekranu jako tablicy Wyświetlanie ekranu używanego do podania docelowego adresu Karta [Wybierz z książki adresowej ] 1 2 DAB Książka adresowa Wyświetla adresy zarejestrowane w Książka adresowa . Wybierz docelowy adres , do którego chcesz wysłać strony. Możesz dodać nowe wpisy do książki adresowej , wybierając opcję [Dodaj książkę adresową ] w Ustawienia administratora. Patrz str.123 "Zarządzanie Książka adresowa ". 2. Określ nazwę grupy Wybierz grupę w Książka adresowa , którą chcesz wyświetlić. 38

41 Wysyłanie i zapisywanie stron za pomocą poczty . Karta [Wpis ręczny] DAB Wyświetl nazwę Wprowadź nazwę dla adresu . Dotknięcie pola wprowadzania powoduje pojawienie się klawiatury dotykowej. 2. Adres Wprowadź docelowy adres . Dotknięcie pola wprowadzania powoduje pojawienie się klawiatury dotykowej. 3. [Wpisz] Dodaje wprowadzony adres do listy [Adres odbiorcy]. 4. Historia wejść adresów Wyświetla historię wprowadzonych adresów . Można wybrać docelowy adres z listy. "Historia wejść adresów " może zawierać maksymalnie 100 adresów. Po osiągnięciu 100 wpisów najstarszy wpis zostanie usunięty z historii. 5. Usuń adres z historii Usuwa adres z listy historii. Dotknięcie przycisku [Usuń] w komunikacie potwierdzającym usunięcie powoduje usunięcie adres z historii. 39

42 2. Używanie ekranu jako tablicy Adres odbiorcy DAB Lista Adres odbiorcy Wyświetla adresy podane na karcie [Wybierz z książki adresowej ] lub [Wpis ręczny]. Można podać do 30 adresów . Dotknięcie określonego adresu powoduje, że jest on usuwany z listy [Adres odbiorcy]. 2. Mail to Print Określ, czy używać funkcji Mail to Print do drukowania. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że funkcja Mail to Print będzie używana. 3. [Wyślij] Okna zamyka się, a zostaje wysłany na określony adres [Anuluj] Wysyłanie a zostaje anulowane, a okno zamknięte. 40

43 Drukowanie stron Drukowanie stron Wszystkie strony można wydrukować razem. Można również wydrukować tylko stronę, która jest aktualnie wyświetlana. Obrazy i informacje na wszystkich stronach są drukowane wyśrodkowane w poziomie. Przed drukowaniem należy skonfigurować ustawienia sieciowe i drukowania. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień sieciowych, patrz str.111 "Konfigurowanie ustawień sieciowych". Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień drukowania, patrz str.135 "Zmienianie ustawień drukowania". 1. Dotknij ikony Drukuj. Pojawi się okno ustawień drukowania. 2. Określ opcje drukowania. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień drukowania, patrz str.41 "Wyświetlanie ekranu używanego do określenia opcji drukowania". 3. Dotknij [Drukuj]. Nie można wykonać żadnej operacji na ekranie udostępnionego urządzenia, jesli otwarte jest okno ustawień drukowania w zdalnej tablicy. Należy używać urządzenia drukującego, które obsługuje sterownik Universal Print Driver. Szczegółowe informacje na temat sterownika Universal Print Driver znajdują się na stronie ze sterownikami w witrynie internetowej firmy Ricoh. Wyświetlanie ekranu używanego do określenia opcji drukowania Do określenia opcji drukowania używane jest poniższe okno: DAB Kolorowy/czarno-biały Pozwala wybrać kolor drukowania. 41

44 2. Używanie ekranu jako tablicy 2. Rozmiar papieru Pozwala wybrać rozmiar papieru. 3. Zakres wydruku Wybierz stronę, którą chcesz wydrukować. 4. Kopie Pozwala określić liczbę kopii do wydrukowania. Jeśli wybrane zostaną co najmniej dwie kopie, to strony są łączone, a następnie drukowana jest podana liczba kopii. 5. [Drukuj] Zamyka okno i rozpoczyna drukowanie. 6. [Anuluj] Pozwala anulować drukowanie i zamyka okno. 42

45 Obsługa strony ekranowej Obsługa strony ekranowej Jeśli podczas wyświetlania przechwyconej strony użytkownik dotknie ikony Strona ekranowa, to wyświetlona zostanie strona ekranowa. DAB054 Przechwytywanie strony ekranowej Obraz wyświetlany na stronie ekranowej można przechwycić. Przechwycony obraz jest dodawany do listy stron. Zapisane informacje są usuwane ze strony ekranowej i wyświetlane na przechwyconej stronie. 1. Dotknij ikony Przechwyć, aby przechwycić stronę ekranową. DAB018 Strona ekranowa jest nadal wyświetlana, a przechwycona strona jest dodawana na koniec listy stron. Ikona Przechwyć Jeśli przechwycono już 100 lub więcej stron jest aktywna, gdy wyświetlana jest strona ekranowa., to ikony Przechwyć nie można użyć. Jeśli na wszystkich stronach łączna liczba narysowanych kresek wynosi 90 tysięcy lub więcej, to ikony Przechwyć nie można użyć. 43

46 2. Używanie ekranu jako tablicy Obsługa przechwyconej strony Miniatura dodanej strony wyświetlana jest na liście stron. Aby wyświetlić przechwyconą stronę, należy dotknąć jej miniaturę. CUE161 Do przełączania między przechwyconymi stronami można używać palców. Szczegółowe informacje na temat tego, jak przełączać między przechwyconymi stronami za pomocą palców, patrz str.44 "Przewracanie". Przewracanie Po wybraniu przechwyconej strony, do przewracania stron można używać palców. 1. Dotknij ekranu dwoma palcami i trzymając je w tej samej odległości od siebie przesuń nimi od lewej na prawą stronę ekranu. Przesuń palce do końca lewej strony ekranu, aby wyświetlić następną stronę. Przesuń palce do końca prawej strony ekranu, aby wyświetlić poprzednią stronę. 2. Gdy pojawi się część strony, oderwij palce od ekranu. DAB055 44

47 Obsługa przechwyconej strony Dodawanie i usuwanie strony Aby dodać lub usunąć strony, należy użyć odpowiednich ikon na panelu operacyjnym strony. Jeśli przechwycono już co najmniej 100 stron, to ikona Nowa strona nie mogą być użyte. ani ikona Kopiuj stronę Jeśli na wszystkich stronach narysowano już co najmniej 90 tysięcy kresek, to ikona Nowa strona ani ikona Kopiuj stronę nie mogą być użyte W czasie zdalnej sesji tablicy ikona Kopiuj stronę nie działa. Dodawanie przechwyconej strony 1. Aby dodać nową stronę, dotknij ikony nowej strony DAB019 Na końcu listy przechwyconych stron pojawi się nowa pusta strona. Dodana strona pojawi się na ekranie. Nową stronę można również utworzyć, gdy wyświetlana jest strona ekranowa. Tworzenie kopii przechwyconej strony Przechwyconą stronę można skopiować, gdy jest wyświetlana. 1. Wyświetl stronę, która ma zostać skopiowana. 45

48 2. Używanie ekranu jako tablicy 2. Dotknij ikony Kopiuj stronę. DAB020 Kopia wybranej strony zostanie dodana bezpośrednio za wyświetlaną stroną. Dodana strona pojawi się na ekranie. Usuwanie przechwyconej strony Przechwyconą stronę można usunąć, gdy jest wyświetlana. 1. Wyświetl stronę, którą chcesz usunąć. 2. Dotknij ikony Usuń stronę. 3. Dotknij [Usuń]. Wyświetlana strona zostaje usunięta. Pojawia się poprzednia strona. Po usunięciu strony początkowej pojawi się kolejna. Po usunięciu wszystkich przechwyconych stron pojawi się nowa strona ekranowa. DAB021 46

49 Zmiana powiększenia ekranu Zmiana powiększenia ekranu Dotknij ekranu palcami, aby zmienić powiększenie wyświetlanej strony lub aby przesunąć wyświetlany obszar powiększonej strony. Wynik wykonanej operacji pojawia się na wszystkich urządzeniach współdzielących zdalną tablicę. Podczas zmiany powiększenia ekranu lub przesuwania jego obszaru palcami, w górnej środkowej części ekranu pojawia się nawigator przybliżania. DAB056 Nawigator przybliżania pokazuje obszar wyświetlany na ekranie. Zmienianie powiększenia ekranu Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je lub zsuń je razem. CUE150 Po rozsunięciu palców obraz na ekranie jest powiększany, z wypośrodkowaniem w miejscu pierwotnie dotykanym. Po zsunięciu palców obraz na ekranie jest zmniejszany, z wypośrodkowaniem w miejscu pierwotnie dotykanym. Przesuwanie wyświetlanego obszaru Dotknij ekranu dwoma palcami i zachowując równą odległości między nimi przesuń je w górę lub w dół, w lewo lub w prawo. 47

50 2. Używanie ekranu jako tablicy CUE151 Obszar wyświetlania przesuwa się wraz z palcami. Nie można używać palców do obsługi ekranu podczas korzystania z pisaka na ekranie. Jeśli podczas dotykania ekranu odległość pomiędzy palcami jest zbyt mała, dotyk może nie być prawidłowo rozpoznany. Dotknięcie górnej części ekranu może nie być prawidłowo rozpoznany. 48

51 3. Wyświetlanie pliku lub obrazów z urządzenia wyjściowego oraz zapisywanie informacji W rozdziale tym znajduje się opis, w jaki sposób wyświetlić obraz z urządzenia wyjściowego lub pliku. Importowanie pliku i zapisywanie informacji Do urządzenia można importować oraz wyświetlać na jego ekranie pliki PDF lub PowerPoint, w których można zapisywać informacje. Można również importować plik zapisany przez to urządzenie oraz dodawać nowe kreski lub edytować istniejące. Można importować pliki PDF Pozycja Warunek Rozmiar pliku Wersja PDF Rozmiar strony Zabezpieczenia dokumentów 100 MB lub mniej PDF (w tym PDF/A) Pocztówki A0 Brak ustawionych zabezpieczeń Można importować pliki PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft PowerPoint 2002 Microsoft PowerPoint 2000 Microsoft PowerPoint 97 Kreski w pliku zapisanym przez urządzenie w wersji lub wcześniejszej nie mogą być edytowane. Jeśli właściwości lub zawartość pliku PDF zapisanego przez urządzenie zmieniła się, edytowanie zapisanych w nim kresek może nie być możliwe. Każda strona pliku PowerPoint jest importowana jako obraz. Dzięki temu filmu i linki zawarte na stronach pliku PowerPoint są również przekształcane w obrazy. Jeśli zaimportowany plik PowerPoint zawiera informacje korzystające z czcionki, która nie jest obsługiwana na tym urządzeniu, mogą one nie być prawidłowo wyświetlane. 49

52 3. Wyświetlanie pliku lub obrazów z urządzenia wyjściowego oraz zapisywanie informacji Zaimportowany plik PowerPoint zostaje zapisany jako plik PDF. Importowanie pliku Importowanie z folderu udostępnionego Przed zaimportowaniem pliku z folderu udostępnionego należy zarejestrować folder. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania folderu udostępnionego, patrz str.125 "Zarządzanie listą udostępnionych folderów". Importowanie z urządzenia pamięci USB Włóż urządzenie pamięci USB do jednego z gniazd USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. CUE Dotknij ikony Plik. 2. Dotknij [Importuj]. DAB Wybierz plik do zaimportowania do urządzenia. 4. Dotknij [Importuj]. Urządzenie importuje plik PDF z pierwszej strony. Zaimportowane strony dodawane są kolejno na końcu listy stron. Po zakończeniu importowania pliku PDF wyświetlana jest pierwsza strona pliku. 50

53 Importowanie pliku i zapisywanie informacji Wybrany plik PDF można zaimportować wyłącznie, gdy pierwsza strona spełnia warunki dotyczące rozmiaru strony. Jeśli druga lub kolejne strony z pliku PDF nie spełniają warunku rozmiaru strony, tylko strony poprzedzające tę stronę będą zaimportowane. Lista stron może zawierać maksymalnie 100 stron. Jeśli całkowita liczba stron w pliku PDF i wszystkich istniejących stron przekracza 100, zaimportowanych zostanie tylko pierwszych 100 stron. Jeśli rozmiar strony importowanego do tablicy udostępnianej pliku jest większy niż maksymalny rozmiar pliku, jaki można zaimportować do tablicy biorącej udział w udostępnianiu, importowany plik może nie zostać wyświetlony na tablicy biorącej udział w udostępnianiu. Wyświetlanie ekranu używanego do określenia pliku, który chcesz zaimportować Poniższe okno jest używane do określenia pliku do zaimportowania DAB Lista folderów Otwórz folder zawierający plik do zaimportowania, a następnie wybierz plik. Możesz wybrać z urządzenia pamięci USB oraz z zarejestrowanego folderu udostępnionego. Można wybrać pod-folder znajdujący się nawet 10 poziomów niżej od wyświetlanego folderu udostępnionego. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania folderu udostępnionego, patrz str.125 "Zarządzanie listą udostępnionych folderów". 51

54 3. Wyświetlanie pliku lub obrazów z urządzenia wyjściowego oraz zapisywanie informacji 2. Ścieżka Pokazuje ścieżkę do folderu wybranego z listy folderów. 3. Ikona Przejdź o folder wyżej Powoduje przejście do folderu o poziom wyżej 4. [Import] Zamyka okno i rozpoczyna importowanie. 5. [Anuluj] Anuluje próbę zaimportowania pliku i zamyka okno. Importowanie tymczasowo zapisanego pliku Aby zaimportować tymczasowo zapisany plik, wymagany jest kod zbiórki ustanowiony podczas zapisu pliku. Gdy urządzenie zostaje uruchomione lub gdy opuści tryb wstrzymania, wyświetlony zostaje komunikat z zapytaniem, czy importować tymczasowo zapisany plik. 1. Naciśnij przycisk zasilania z przodu urządzenia. Urządzenie zostaje uruchomione lub opuszcza tryb wstrzymania. 2. Dotknij [Importuj]. 3. Wprowadź kod zbiórki, który został ustanowiony podczas zapisywania pliku. 4. Dotknij [OK]. Wyświetlone zostają zapisane pliki odpowiadające wprowadzonemu kodowi zbiórki. 5. Wybierz plik do zaimportowania. 6. Dotknij [Importuj]. 52

55 Importowanie pliku i zapisywanie informacji Jeśli funkcja tymczasowego zapisywania nie jest włączona, to tymczasowo zapisanego pliku nie można importować. Szczegółowe informacje na temat włączania tej funkcji, patrz str.133 "Zmienianie Ustawienia systemu". 53

56 3. Wyświetlanie pliku lub obrazów z urządzenia wyjściowego oraz zapisywanie informacji Wyświetlanie obrazu z komputera oraz zapisywanie informacji Na tablicy można wyświetlać obraz z komputera, tabletu lub innego urządzenia wyjściowego, np. z kamery dokumentacyjnej Na wyświetlanym obrazie można zapisywać informacje. CUE070 Obraz z komputera wyświetlany jest w następujący sposób: 1. Aby uruchomić tablicę interaktywną, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu urządzenia. CUE044 Gdy urządzenie jest w trybie wstrzymania, można uruchomić je ponownie, dotykając ekranu lub przesuwając pisak. 54

57 Wyświetlanie obrazu z komputera oraz zapisywanie informacji 2. Podłącz komputer do wejścia VGA lub DisplayPort, które znajdują się z boku obudowy urządzenia. CUE Przełącz wyjście wideo w komputerze, aby wyświetlić obraz komputera na tablicy. Aby przełączyć między wyjściami wideo na komputerze, naciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny, przytrzymując klawisz [Fn]. Kombinacje klawiszy na komputerach głównych producentów: Marka komputera Kombinacja przycisków MSI Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec Gateway, HP acer, Sharp, Sotec, Toshiba Hitachi, IBM, lenovo, Sony Asus, Dell, Epson, Hitachi Fujitsu [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] Na wyświetlanym ekranie można zapisywać informacje lub zmieniać powiększenie. Wyświetlany obraz można przechwycić jako przechwyconą stronę. Szczegółowe informacje na temat przechwytywania obrazu jako przechwyconej strony, patrz str.43 "Przechwytywanie strony ekranowej". Szczegółowe informacje na temat sygnałów wejściowych obrazu obsługiwanych przez wejścia VGA i DisplayPort, patrz str.174 "Lista sygnałów wejściowych wideo obsługiwanych przez urządzenie". 55

58 3. Wyświetlanie pliku lub obrazów z urządzenia wyjściowego oraz zapisywanie informacji Przełączanie ekranów Obraz z urządzenia podłączonego do wejścia VGA lub DisplayPort jest wyświetlany na ekranie. Ekran automatycznie przełącza się na stronę ekranową, gdy urządzenie zostanie podłączone do jednego z gniazd. Nie można podłączyć urządzeń do wejścia VGA i DisplayPort jednocześnie. DAB033 Zmienianie obrazu wyświetlanego na stronie ekranowej Pozycje wyświetlane na stronie ekranowej można zmieniać, gdy podłączonych jest więcej niż jedno urządzenie. 1. Aby zmienić wyświetlane pozycje, należy dotknąć ikony Strona ekranowa. CUE160 Każde dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie innego obrazu na stronie ekranowej. Można również zmieniać obraz wyświetlany przez program IWB Remote Desktop Software. Szczegółowe informacje na temat programu IWB Remote Desktop Software, patrz str.85 "Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera". Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie lub jeśli jest tylko jedno, to pozycji wyświetlanej na stronie ekranowej nie można zmieniać. 56

59 4. Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem W rozdziale tym znajduje się opis, w jaki sposób podłączyć urządzenie do konferencji wideo do terminalu wejściowego oraz jak wyświetlić z niego obraz. Opisano również, w jaki sposób do terminala wyjściowego podłączyć projektor i jak wyświetlić na nim obraz. Terminale wejściowe, terminale wyjściowe oraz urządzenia, które można podłączyć do tablicy Terminale wejściowe, terminale wyjściowe oraz urządzenia, które można podłączyć do tablicy: DAB Wyjście DVI 2. Wejście VGA 3. Wejście DisplayPort 4. Wejście VGA 2 Terminal Urządzenia Metoda połączenia Wyjście DVI Projektor Patrz str.64 "Używanie projektora do wyświetlania obrazu". Wejście VGA Komputer Tablet Kamera dokumentacyjna Patrz str.54 "Wyświetlanie obrazu z komputera oraz zapisywanie informacji". 57

60 4. Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem Terminal Urządzenia Metoda połączenia Wejście DisplayPort Wejście VGA 2 Komputer Tablet Kamera dokumentacyjna Urządzenie do konferencji video Patrz str.54 "Wyświetlanie obrazu z komputera oraz zapisywanie informacji". Patrz str.59 "Wyświetlanie obrazów z urządzenia do konferencji wideo". Do wyjścia DVI można podłączyć urządzenie obsługujące obraz wideo w jakości Full HD. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych sygnałów wejściowych VGA i DisplayPort, patrz str.174 "Lista sygnałów wejściowych wideo obsługiwanych przez urządzenie". Wejście VGA 2 obsługuje następujący sygnał wejściowy: Format sygnału Rozdzielczość Częstotliwość VESA DMT Hz 58

61 Wyświetlanie obrazów z urządzenia do konferencji wideo Wyświetlanie obrazów z urządzenia do konferencji wideo Do tablicy można podłączyć urządzenie do konferencji wideo i wyświetlać przesyłany przez nie obraz. CUE164 Urządzenie do konferencji wideo jest podłączone w następujący sposób: 1. Wyłącz urządzenie do konferencji wideo. 2. Podłącz urządzenie do konferencji wideo do wejścia VGA 2 z boku ekranu. CUE Włącz urządzenie wideokonferencyjne. Na obrazie wyświetlanym z urządzenia do konferencji wideo nie można zapisywać informacji. 59

62 4. Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem Obrazu wyświetlanego z urządzenia do konferencji wideo nie można zapisać ani wydrukować. Wyświetlanego obrazu z urządzenia wideokonferencyjnego nie można zarejestrować jako stronę zarejestrowaną. Szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z urządzenia wideokonferencyjnego można znaleźć w instrukcji dołączonej do wykorzystywanego urządzenia. Zapisywanie informacji podczas wyświetlania obrazów z urządzenia do konferencji wideo Obrazy z urządzenia do konferencji wideo można wyświetlać w pod oknie, robiąc notatki lub zapisując informacje na wyświetlanym materiale. DAB Włącz urządzenie wideokonferencyjne. 2. Aby przełączyć na wejście wideo, należy użyć przycisku [PIP] z boku ekranu. CUE180 Aby wyświetlić podokno, należy jeden raz nacisnąć przycisk [PIP]. Aby je zamknąć, trzeba nacisnąć go ponownie. 60

63 Wyświetlanie obrazów z urządzenia do konferencji wideo 3. Jeśli podokno zasłania główny panel operacyjny, dotknij ikony Przesuń główny panel operacyjny i przesuń panel. Wyświetlane podokno można przesuwać. Szczegółowe informacje na temat przesuwania podokna, patrz str.169 "Dostosowywanie ekranu". 4. Zapisywanie informacji na ekranie. Udostępnianie ekranu podczas konferencji wideo Podczas konferencji wideo można udostępniać zapisane notatki oraz wyświetlane na ekranie obrazy innym urządzeniom podłączonym za pomocą sieci. DAB Włącz podłączone urządzenie do konferencji wideo. 2. Aby przełączyć na wejście wideo, należy użyć przycisku [PIP] z boku ekranu. CUE180 Aby wyświetlić podokno, należy jeden raz nacisnąć przycisk [PIP]. Aby je zamknąć, trzeba nacisnąć go ponownie. 61

64 4. Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem 3. Jeśli podokno zasłania główny panel operacyjny, dotknij ikony Przesuń główny panel operacyjny i przesuń panel. Wyświetlane podokno można przesuwać. Szczegółowe informacje na temat przesuwania podokna, patrz str.169 "Dostosowywanie ekranu". 4. Uruchom zdalną sesję tablicy. Szczegółowe informacje na temat zdalnego udostępniania tablicy, patrz str.67 "Otwieranie zdalnej sesji tablicy". Szczegółowe informacje na temat uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy, see str.70 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy ". Konferencja wideo za pomocą tablicy Obraz z urządzenia do konferencji wideo można powiększyć na cały ekran. DAB Włącz urządzenie wideokonferencyjne. 2. Aby przełączyć na wejście wideo, należy użyć przycisku [Wejście/Wprowadź] z boku ekranu. DAB063 Aby wyświetlić podokno, należy jeden raz nacisnąć przycisk [Wejście/Wprowadź]. Aby je ukryć, trzeba nacisnąć go ponownie. 62

65 Wyświetlanie obrazów z urządzenia do konferencji wideo Podczas powiększania obrazu na cały ekran tablica automatycznie dopasowuje obraz z urządzenia do konferencji wideo. Szczegółowe informacje na temat ustawiania położenia ekranu, patrz str.169 "Dostosowywanie ekranu". 63

66 4. Podłączanie urządzeń do terminala wejściowego i wyjściowego w celu użycia z ekranem Używanie projektora do wyświetlania obrazu Do urządzenia można podłączyć projektor, aby wyświetlić obraz z jego ekranu. DAB064 Można używać projektora firmy RICOH, który obsługuje obraz w jakości Full HD. 1. Aby podłączyć projektor do wyjścia DVI w module sterowania, należy użyć odpowiedniego kabla wideo. DAB Użyj projektora, aby wyświetlić ekran. Szczegółowe informacje na temat używania projektora do wyświetlania obrazu z ekranu znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do projektora. Jeśli na wyjściu DVI znajduje się pokrywa, należy skontaktować się z przedstawicielem sprzedaży. Zapis informacji oraz pozostałe operacje możliwe są tylko na ekranie tablicy. 64

67 5. Udostępnianie ekranu W rozdziale tym znajduje się opis, w jaki sposób udostępniać ekran innym urządzeniom podłączonym za pośrednictwem sieci lub dostępnym przez przeglądarkę internetową. Podsumowanie zdalnej tablicy Ekran można udostępniać wielu urządzeniom podłączonym za pomocą sieci, a następnie można wykonywać na nim operacje. Aby udostępnić ekran, należy dodać zdalną licencję i skonfigurować ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje na temat zdalnej licencji, patrz str.117 "Dodawanie i usuwanie zdalnej licencji". Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień sieciowych, patrz str.111 "Konfigurowanie ustawień sieciowych". Podczas udostępniania ekranu jedno urządzenie służy jako host zdalnej sesji tablicy, do której mogą dołączyć pozostałe urządzenia. CUE071 Host sesji zdalnej tablicy Tablica główna służy jako host zdalnej sesji tablicy, która umożliwia pozostałym urządzeniom wyświetlanie udostępnionego ekranu i wykonywanie na nim operacji. Wyniki wykonywanych operacji wyświetlane są w tym samym czasie na wszystkich pozostałych urządzeniach. Na urządzeniu służącym jako host zdalnej sesji tablicy można wykonywać następujące operacje: Ustawianie kodu dostępu Liczbę uczestniczących w sesji urządzeń można ograniczyć, ustanawiając hasło. Ograniczanie dostępu do funkcji 65

68 5. Udostępnianie ekranu Dostęp uczestniczących w sesji urządzeń do funkcji można ograniczać. Służenie jako host w trybie zgodności Można zezwolić, aby do sesji dołączały urządzenia w różnych wersjach. W trybie zgodności można korzystać tylko z ekranu i funkcji w wersji 1.1. Strony są przekształcane w obrazy. Z tego powodu kresek na tych stronach nie można edytować. Szczegółow informacje na temat używania urządzenia jako hosta zdalnej sesji tablicy, patrz str.67 "Otwieranie zdalnej sesji tablicy". Tablice uczestniczące w zdalnej sesji Tablice uczestniczące w sesji łączą się z urządzeniem służącym jako jej host, wykonując operacje na udostępnionym ekranie. Wyniki wykonywanych operacji wyświetlane są w tym samym czasie na wszystkich pozostałych urządzeniach. Szczegółowe informacje na temat dołączania do zdalnej sesji tablicy, patrz str.70 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy ". Do wyświetlania udostępnionego ekranu można również używać przeglądarki internetowej lub przeglądarki "Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1". Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z przeglądarki internetowej do wyświetlania udostępnionego ekranu, patrz str.79 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy oraz wyświetlanie udostępnionego ekranu". Szczegółowe informacje dotyczące instalowania i uruchamiania przeglądarki Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1, patrz str.91 "Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy". 66

69 Otwieranie zdalnej sesji tablicy Otwieranie zdalnej sesji tablicy 1. Dotknij ikony Udostępnij. 2. Dotknij [Otwórz]. DAB Dotknij "Opcje", a następnie określ warunki otwarcia zdalnej sesji tablicy. DAB068 Szczegółowe informacje dotyczące opcji znajdują się w rozdziale "Jak korzystać z opcji". DAB070 67

70 5. Udostępnianie ekranu 4. W przypadku wybrania opcji "Otwórz w rybie zgodnym", aby usunąć wszystkie używane strony, należy wybrać polecenie "Usuń wszystkie strony i otwórz". Wybranie opcji "Utwórz obraz dla wszystkich stron i dystrybuj" spowoduje, że używane strony zostaną zamienione w obrazy i wyświetlone na tablicach uczestniczących w sesji. Na stronach zamienionych w obrazy nie można edytować kresek. 5. Dotknij [Otwórz]. 6. Po wybraniu polecenia "Otwórz z hasłem" wyświetlony zostanie komunikat. Potwierdź treść komunikatu, a następnie dotknij [Otwórz]. Otworzona zostanie zdalna sesja tablicy. Tablice uczestniczące w zdalnej sesji tablicy wyświetlane są w podmenu ikony Udostępnij. Szczegółowe informacje na temat sposobu wyświetlania podmenu, patrz str.75 "Sprawdzanie stanu podczas zdalnej sesji tablicy". Ikonę Udostępnij można używać do sprawdzania stanu komunikacji podczas udziału w zdalnej sesji tablicy. Szczegółowe informacje na temat stanu komunikacji, patrz str.75 "Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy". Zamykanie zdalnej sesji tablicy Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy opuścić zdalną sesję tablicy i wyłączyć urządzenie. Po zakończeniu zdalnej sesji tablicy sesja udostępniania kończy się dla wszystkich tablic uczestniczących. 1. Dotknij ikony Udostępnij. 2. Dotknij [Zamknij zdalną tablicę]. DAB072 68

71 Otwieranie zdalnej sesji tablicy Jeśli aktywny jest tryb zgodności, dotknij [Zamknij]. Po wyjściu z trybu zgodności ładowana jest strona, która była wyświetlana bezpośrednio przed dołączeniem do zdalnej sesji tablicy. 3. Dotknij [Zamknij]. 69

72 5. Udostępnianie ekranu Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy W przypadku uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy wszystkie strony istniejące przed uczestniczeniem zostaną usunięte, a zaimportowana zostanie zawartość tablicy udostępnianej. 1. Dotknij [Dołącz] ikony Udostępnij. DAB Gdy pojawi się komunikat, dotknij [Proces]. 3. Określ zdalną sesję tablicy, w której chcesz uczestniczyć. Szczegółowe informacje na temat określania zdalnej sesji tablicy, patrz str.70 "Określanie zdalnej sesji tablicy do dołączenia". 4. Dotknij [Dołącz]. 5. Aby dołączyć do zdalnej sesji tablicy, dla której nie ustanowiono opcji, należy sprawdzić wyświetlany komunikat, a następnie dotknąć [Dołącz]. 6. Sprawdź, ile zajmie szczytywanie strony, a następnie dotknij [OK]. Rozpoczyna się odczyt zdalnej sesji tablicy. W czasie zdalnej sesji tablicy status udostępniania ekranu jest wyświetlany w podmenu ikony Udostępnij. Szczegółowe informacje na temat sposobu wyświetlania podmenu, patrz str.75 "Sprawdzanie stanu podczas zdalnej sesji tablicy". Określanie zdalnej sesji tablicy do dołączenia Do określenia zdalnej sesji tablicy do dołączenia używane jest poniższe okno: 70

73 Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy Zakładka [Wybierz z listy kontaktów] DAB Lista kontaktów Wyświetla listę kontaktów z Ustawienia administratora. Wybierz tablicę - hosta, do którego chcesz się podłączyć. Szczegółowe informacje na temat dodawania listy kontaktów, patrz str.117 "Dodawanie i usuwanie zdalnej licencji".. 2. Status tablicy - hosta Wyświetla ikonę, która wskazuje status sesji tablicy - hosta. 3. Określ nazwę grupy Wybierz grupę, którą chcesz wyświetlić z "Lista kontaktów". 71

74 5. Udostępnianie ekranu Karta [Wpis ręczny] DAB Wpis ręczny Wprowadź adres IP, nazwę hosta lub pełną nazwę domeny tablicy - hosta. Dotknięcie pola wprowadzania powoduje pojawienie się klawiatury dotykowej. 2. [Wpisz] Dodaje wprowadzony adres IP tablicy - hosta do pola Adres IP. 3. Historia wpisów adresów IP Wyświetla listę ręcznie wprowadzonych tablic - hostów. Wybierz jedną z tablic - hostów z listy. "Historia wprowadzonych dresów IP" może zawierać maksymalnie 100 adresów. Gdy "Historia wpisów adresów IP" osiągnie maksymalną pojemność, najstarszy zapis jest usuwany. 4. Usuń historię Usuwa ręcznie wprowadzoną zdalną tablicę z historii. Dotknięcie polecenia [Usuń] w komunikacie powoduje, że wybrana zdalna tablica jest usuwana z historii. 72

75 Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy [Adres IP] DAB080 Wyświetla adresy IP określone w zakładce [Wybierz z listy kontaktów] lub [Wpis ręczny]. Dotknięcie polecenia [Dołącz] powoduje zamknięcie okna i połączenie z tablicą - hostem. Jeśli do określonej tablicy - hosta ustanowiono kod dostępu, należy go wprowadzić. Dotknięcie polecenia [Anuluj] powoduje anulowanie próby dołączenia do zdalnej sesji tablicy i zamknięcie okna. Wskazany wspólny czas import strona jest oszacowanie, w zależności od aktualnego środowiska. Ikonę Udostępnij można używać do sprawdzania stanu komunikacji podczas udziału w zdalnej sesji tablicy. Szczegółowe informacje na temat stanu komunikacji, patrz str.75 "Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy". Wychodzenie ze zdalnej sesji tablicy Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy opuścić zdalną sesję tablicy, a następnie wyłączyć zasilanie. 1. Dotknij ikony Udostępnij. 73

76 5. Udostępnianie ekranu 2. Dotknij polecenia [Opuść zdalną tablicę]. DAB082 Jeśli użytkownik uczestniczy w zdalnej sesji tablicy, gdy aktywny jest tryb zgodności, należy dotknąć polecenia [Rozłącz]. Po wyjściu z trybu zgodności ładowana jest strona, która była wyświetlana bezpośrednio przed dołączeniem do zdalnej sesji tablicy. 3. Dotknij [Rozłącz]. 74

77 Sprawdzanie stanu zdalnej tablicy Sprawdzanie stanu zdalnej tablicy Sprawdzanie stanu podczas zdalnej sesji tablicy Dotknięcie ikony Udostępnij podczas zdalnej sesji tablicy powoduje wyświetlenie następującego podmenu. Podmenu wskazuje stan zdalnej tablicy DAB Lista zdalnej tablicy 2. Opcje Wskazuje nazwę i adres IP urządzenia służącego jako host zdalnej sesji tablicy. Wskazuje nazwy i adresy IP urządzeń uczestniczących w zdalnej sesji tablicy. Wskazuje ustawione opcje. 3. Lista terminali uczestniczących przeglądarek internetowych Wskazuje adresy IP urządzeń uczestniczących w zdalnej sesji tablicy za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 4. Ikona Udostępnij Wskazuje stan sieci. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania stanu, patrz str.75 "Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy". Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy Podczas zdalnej sesji tablicy można sprawdzić stan komunikacji. Stan komunikacji wskazuje ikona Udostępnij. 75

78 5. Udostępnianie ekranu Ikona Ikona trybu zgodności Stan komunikacji Prędkość komunikacji Doskonały co najmniej 1,5 Mbps Antena 4 Zielony Nie ma problemu z przeglądaniem lub obsługą udostępnionej tablicy. Dobry 512 kbps 1.5 Mbps Antena 3 Niebieski Nie ma problemu z przeglądaniem lub obsługą udostępnionej tablicy. Niski 200 kbps 512 kbps Antena 2 Toner żółty Podczas obsługi lub oglądania udostępnionej tablicy mogą niekiedy wystąpić problemy, jak sporadyczne opóźnienia w synchronizacji ekranu z urządzeniem udostępniającym. Bardzo niski do 200 kbps Antena 1 Czerwony Podczas obsługi lub oglądania udostępnionej tablicy mogą sporadycznie wystąpić problemy, jak zacięcie się lub zanik obrazu. Na tablicy - hoście ikona ta wskazuje uczestniczącą w sesji tablicę z najgorszym stanem komunikacji. Jeśli nie ma uczestniczących w sesji tablic, na tablicy - hoście wyświetlana jest ikona Antena 1. W przypadku korzystania z przeglądarki Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 do wyświetlania udostępnionych ekranów, wyświetlana jest ikona wskazująca, że urządzenie działa w trybie zgodności. 76

79 6. Używanie strony www do wyświetlania udostępnionego ekranu lub pobierania plików W rozdziale tym znajduje się opis, w jaki sposób uzyskać dostęp do strony www urządzenia z komputera. Opisano w nim również, w jaki sposób wyświetlać zdalną tablicę oraz jak pobrać program IWB Remote Desktop lub tymczasowo zapisane pliki. Dostęp do strony www Aby uzyskać dostęp do strony www urządzenia, wymagana jest jedna z poniższych przeglądarek: Internet Explore 8 lub nowsza Firefox 21 lub nowsza Safari dla OS X 6 lub nowsza Safari dla ios 6 lub nowsza (tylko ipad) Chrome na Android 27 lub lub nowsza (tylko tablety. Smartfony nie są obsługiwane.) 1. Sprawdź adres IP urządzenia. Sprawdź adres IP wyświetlany w prawnym górnym rogu ekranu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania adresu IP urządzenia, patrz str.13 "Wyświetlanie ekranu". 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. W polu adresu przeglądarki internetowej wprowadź sprawdzony przed chwilą adres IP, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wyświetlona zostanie strona www urządzenia. Jeśli w polu adresu wprowadzona zostanie nazwa hosta lub pełna nazwa domeny, to wyświetlona zostanie strona www urządzenia. 77

80 6. Używanie strony www do wyświetlania udostępnionego ekranu lub pobierania plików W tym samym czasie dostęp do urządzenia może uzyskać maksymalnie 20 przeglądarek internetowych. Nie można uzyskać dostępu do strony www urządzenia, jeśli pozostaje ono w trybie wstrzymania lub jeśli wyłączone jest zasilanie. Rzeczy, które można robić na stronie www Wyświetlaj zdalną tablicę Szczegółowe informacje na temat wyświetlania zdalnej tablicy, patrz str.79 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy oraz wyświetlanie udostępnionego ekranu". Pobieraj pliki zapisane tymczasowo podczas używania urządzenia Szczegółowe informacje dotyczące pobierania tymczasowo zapisanych plików, patrz str.80 "Pobieranie tymczasowo zapisanych plików". Pobieraj program IWB Remote Desktop Po zainstalowaniu programu IWB Remote Desktop na komputerze można wyświetlać z niego obraz za pośrednictwem sieci. Na ekranie komputera można wykonywać operacje również za pomocą ekranu tablicy. Szczegółowe informacje na temat pobierania programu, patrz str.81 "Pobieranie programu IWB Remote Desktop". Zarządzaj plikami tymczasowo zapisanymi w urządzeniu Szczegółowe informacje na temat zarządzania tymczasowo zapisanymi plikami, patrz str.82 "Zarządzanie wszystkimi tymczasowo zapisanymi plikami". 78

81 Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy oraz wyświetlanie udostępnionego ekranu Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy oraz wyświetlanie udostępnionego ekranu 1. Uruchom zdalną tablicę. Szczegółow informacje na temat używania urządzenia jako hosta zdalnej sesji tablicy, patrz str.67 "Otwieranie zdalnej sesji tablicy". Szczegółowe informacje na temat dołączania do zdalnej sesji tablicy, patrz str.70 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy ". 2. Użyj komputera, by uzyskać dostęp do strony www urządzenia. Szczegółowe informacje na temat dostępu do strony www, patrz str.77 "Dostęp do strony www". 3. Kliknij polecenie [Uczestnictwo w zdalnej tablicy] na stronie www. 4. Wprowadź kod dostępu w odpowiednim polu. Wprowadzony kod dostępu to kod wyświetlany w górnej części ekranu urządzenia, które uruchamia zdalną sesję tablicy. DAB Kliknij [Dołącz]. Wyświetlony zostanie ekran zdalnej sesji tablicy. Wyświetlana strona jest odświeżana co 2 sekundy. Aby zakończyć wyświetlanie zdalnej tablicy, zamknij przeglądarkę internetową. Jesli tablica - host zamknie zdalną sesję, wyświetlanie zostanie automatycznie zakończone. 79

82 6. Używanie strony www do wyświetlania udostępnionego ekranu lub pobierania plików Pobieranie tymczasowo zapisanych plików 1. Użyj komputera, by uzyskać dostęp do strony www urządzenia. Szczegółowe informacje na temat dostępu do strony www, patrz str.77 "Dostęp do strony www". 2. Kliknij [Pobieranie tymczasowo zapisanych plików] na stronie www. 3. W polu kodu zbiórki wprowadź kod ustawiony podczas zapisywania pliku. 4. Kliknij przycisk [OK]. 5. Kliknij [Pobierz] względem pliku, który chcesz pobrać. DAB Zmień nazwę pliku (jeśli to konieczne) i kliknij [Zapisz]. DAB090 80

83 Pobieranie programu IWB Remote Desktop Pobieranie programu IWB Remote Desktop 1. Użyj komputera, by uzyskać dostęp do strony www urządzenia. Szczegółowe informacje na temat dostępu do strony www, patrz str.77 "Dostęp do strony www". 2. Kliknij [Pobierz oprogramowanie] na stronie www. 3. Kliknij [Załaduj]. DAB Kliknij przycisk [Zapisz]. Program IWB Remote Desktop jest pobierany. Szczegółowe informacje na temat instalacji programu IWB Remote Desktop, patrz str.86 "Instalacja i deinstalacja Program IWB Remote Desktop". 81

84 6. Używanie strony www do wyświetlania udostępnionego ekranu lub pobierania plików Zarządzanie wszystkimi tymczasowo zapisanymi plikami 1. Użyj komputera, by uzyskać dostęp do strony www urządzenia. Szczegółowe informacje na temat dostępu do strony www, patrz str.77 "Dostęp do strony www". 2. Kliknij [Tymczasowe zarządzanie zapisanym plikiem (dla Administratora)] na stronie www. 3. W polu hasła wpisz hasło administratora. 4. Kliknij przycisk [OK]. Wyświetlony zostanie ekran Zarządzanie tymczasowo zapisanymi plikami. Usuń lub pobierz potrzebne pliki. DAB094 82

85 Zarządzanie wszystkimi tymczasowo zapisanymi plikami Wyświetlanie ekranu Zarządzanie tymczasowo zapisanymi plikami DAB Wolny obszar Wskazuje ilość wolnego miejsca oraz maksymalną pojemność pamięci przeznaczoną na przechowywanie tymczasowo zapisanych plików. 2. Ilość tymczasowych zapisanych plików Wskazuje liczbę tymczasowo zapisanych plików oraz maksymalną liczbę plików, jaką można zapisać. 3. Lista plików Wyświetla listę tymczasowo zapisanych plików. 4. [Pobierz] Pobiera plik. 5. [Usuń] Usuwa plik. 6. [Usuń wszystko] Usuwa wszystkie tymczasowo zapisane pliki. 83

86 84 6. Używanie strony www do wyświetlania udostępnionego ekranu lub pobierania plików

87 7. Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera W rozdziale tym znajduje się opis, jak zainstalować program IWB Remote Desktop Software i jak go używać. Podane przykłady dotyczą systemu Windows 7, chyba że stwierdzono inaczej. Program IWB Remote Desktop Przegląd Po zainstalowaniu programu IWB Remote Desktop na komputerze można wyświetlać obraz z komputera za pośrednictwem sieci. Na ekranie komputera można wykonywać operacje również za pomocą ekranu tablicy. Szczegółowe informacje na temat instalowania programu, patrz str.86 "Instalacja i deinstalacja Program IWB Remote Desktop". DAB029 85

88 7. Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera Instalacja i deinstalacja Program IWB Remote Desktop Do zainstalowania programu IWB Remote Desktop potrzebne jest następujące środowisko operacyjne: Pozycja System operacyjny Procesor Pamięć Dysk twardy Sieć Dane techniczne Windows 8 / Pro / Enterprise (32 bitowy / 64 bitowy) Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise SP1 lub nowszy (32 bitowy / 64 bitowy) Zalecany procesor Intel Core TM 2 Duo 2 GHz lub szybszy Minimum : Intel Core Solo U1300 Windows 7 (32 bit): przynajmniej 1 GB pamięci Windows 7 (32 bit) : przynajmniej 1 GB pamięci Windows 8 (32 bit): przynajmniej 1 GB pamięci Windows 8 (32 bit) : przynajmniej 1 GB pamięci 100 MB lub więcej wolnego miejsca Prędkość na linii Zalecane: co najmniej 10 Mbps Instalowanie programu IWB Remote Desktop Aby zainstalować program IWB Remote Desktop, należy zalogować się jako użytkownik z prawami administratora. Program IWB Remote Desktop jest dostępny dla każdego użytkownika, który go zainstaluje. 1. Użyj komputera do uzyskania dostępu do strony www urządzenia, a następnie program IWB Remote Desktop. Szczegółowe informacje na temat pobierania programu, patrz str.81 "Pobieranie programu IWB Remote Desktop". 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby go uruchomić. 3. Określ język, którego chcesz używać podczas instalacji, a następnie kliknij przycisk [OK]. 86

89 Instalacja i deinstalacja Program IWB Remote Desktop 4. Jeśli. NET Framework 4 nie jest zainstalowany na komputerze, kliknij przycisk [Zainstaluj]. Jeśli. NET Framework 4 został już zainstalowany, komunikat [Zainstaluj] nie pojawia się. Przejdź do kroku następnego. 5. Kliknij przycisk [Dalej]. 6. Umowa licencyjna na oprogramowanie zostanie wyświetlona w oknie dialogowym [Umowa licencyjna]. Po przeczytaniu umowy kliknij [Akceptuję warunki umowy licencyjnej], a następnie [Dalej]. 7. Określ folder instalacji, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. 8. Kliknij na [Instaluj]. 9. Kliknij [Zakończ]. Deinstalacja programuiwb Remote Desktop Aby odinstalować program, zaloguj się do systemu jako użytkownik z prawami administratora. 1. W menu [Start] komputera wybierz opcję [Panel sterowania]. Jeśli używany jest komputer z systemem 8, kliknij polecenie [Wyszukaj] na pasku funkcji, a następnie wybierz [Panel sterowania]. 2. Wybierz opcję [Programy i funkcje]. 3. Kliknij [Odinstaluj program]. 4. Wybierz program "IWB Remote Desktop" i kliknij [Odinstaluj]. 5. Potwierdź komunikaty i kliknij przycisk [OK]. 87

90 7. Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera Uruchamianie programu IWB Remote Desktop 1. W menu [Start] komputera wybierz [Wszystkie programy]. Jeśli wykorzystywany jest komputer z systemem Windows 8, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejsce, w którym nie są wyświetlane panele na ekranie startowym, a następnie kliknąć [Wszystkie aplikacje]. 2. Wybierz pozycję [Ricoh], a następnie kliknij program [IWB Remote Desktop]. Jeśli wykorzystywany jest komputer z systemem Windows 8, należy przejść do następnego kroku. 3. Kliknij program [IWB Remote Desktop]. 4. Wprowadź adres IP urządzenia. Sprawdź adres IP wyświetlany w prawnym górnym rogu ekranu urządzenia. Można również wprowadzić nazwę hosta lub pełną nazwę domeny urządzenia. Po wprowadzeniu adresu IP, nazwy hosta lub pełnej nazwy domeny, można wybrać je z menu rozwijanego. 5. Wprowadź kod dostępu wyświetlany w górnej części ekranu urządzenia. 6. Kliknij [Połącz]. DAB098 Obraz z komputera zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia. Jeśli urządzenie pozostaje w stanie wstrzymania lub ma odłączone zasilanie, podłączenie się nie będzie możliwe. Zamykanie programu IWB Remote Desktop 1. Kliknij polecenie [Zamknij] w oknie służącym do zamknięcia programu. DAB100 88

91 Uruchamianie programu IWB Remote Desktop 2. Kliknij przycisk [Zamknij]. Program IWB Remote Desktop zostanie zamknięty. Program IWB Remote Desktop Software można zamknąć również sterując komputerem z ekranu urządzenia. 89

92 7. Używanie programu IWB Remote Desktop do wykonywania operacji na ekranie komputera Wykonywanie operacji na wyświetlanym ekranie komputera Podłączenie komputera do sieci umożliwia wykonywanie operacji na jego ekranie za pomocą tablicy. 1. Dotknij ikony Steruj komputerem,. DAB027 Operacje kliknięcia lewym przyciskiem myszy oraz przeciąganie można wykonywać za pomocą końcówki pisaka. Do wykonania operacji kliknięcia prawym przyciskiem można użyć tylnej części pisaka. Dotknięcie ikony Steruj komputerem, gdy urządzenie nie jest podłączone do komputera, spowoduje wyświetlenie opisu tej funkcji. 90

93 8. Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy W rozdziale tym znajduje się opis, w jaki sposób korzystać ze zdalnej przeglądarki (Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1), by móc uczestniczyć w zdalnej sesji tablicy. Instalacja i deinstalacja zdalnej przeglądarki Aby korzystać ze zdalnej przeglądarki, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe: Pozycja System operacyjny Procesor Pamięć Dysk twardy Rozdzielczość ekranu Sieć Dane techniczne Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise SP1 lub późniejsza wersja (32 bitowy / 64 bitowy) angielski, japoński, uproszczony chiński Zalecany procesor Intel Core TM 2 Duo 2 GHz lub szybszy Minimum : Intel Core Solo U1300 Windows 7 (32 bit): przynajmniej 1 GB pamięci Windows 7 (32 bit) : przynajmniej 1 GB pamięci 2 GB lub więcej wolnego miejsca Wysokość: pikseli Szerokość: pikseli Tylko do monitora typu poziomego Prędkość na linii Minimum: 200 kbps Zalecane: co najmniej 512 kbps Port komunikacyjny Porty TCP: 80, 50000, 50001, 50002, lub muszą być dostępne do komunikacji. Instalacja zdalnej przeglądarki na komputerze Pobierz zdalną przeglądarkę ze strony internetowej firmy Ricoh. (http://www. ricoh. com/downloads/) 91

94 8. Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy Aby zainstalować przeglądarkę do tablicy na komputerze należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Przeglądarkę do tablicy może uruchomić każdy użytkownik. 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby go uruchomić. 2. Określ język, którego chcesz używać podczas instalacji, a następnie kliknij przycisk [OK]. 3. Jeśli. NET Framework 4 nie jest zainstalowany na komputerze, kliknij przycisk [Zainstaluj]. Jeśli. NET Framework 4 został już zainstalowany, komunikat [Zainstaluj] nie pojawia się. Przejdź do kroku następnego. 4. Kliknij przycisk [Dalej]. 5. Umowa licencyjna na oprogramowanie zostanie wyświetlona w oknie dialogowym [Umowa licencyjna]. Po przeczytaniu umowy kliknij [Akceptuję warunki umowy licencyjnej], a następnie [Dalej]. 6. Określ folder instalacji, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. 7. Kliknij na [Instaluj]. 8. Kliknij [Zakończ]. Odinstalowywanie zdalnej przeglądarki z komputera Aby odinstalować program, zaloguj się do systemu jako użytkownik z prawami administratora. 1. W menu [Start] wybierz opcję [Panel sterowania]. 2. Wybierz opcję [Programy i funkcje]. 3. Kliknij [Odinstaluj program]. 4. Kliknij "RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1" i klinij [Odinstaluj]. 5. Potwierdź komunikaty i kliknij przycisk [OK]. 92

95 Uruchamianie zdalnej przeglądarki Uruchamianie zdalnej przeglądarki Po uruchomieniu zdalna przeglądarka jest wyświetlana na całym ekranie. 1. Kliknij menu [Start], aby wyświetlić ekran. 2. Z menu [Wszystkie programy], wybierz [Ricoh], [Interactive Whiteboard Remote Viewer]. 3. Kliknij [Interactive Whiteboard Remote Viewer]. Wyświetlanie ekranu zdalnej przeglądarki :08:37 01:23: CUE Główny panel operacyjny Ikony w tym obszarze pozwalają wyświetlić ekran współdzielony w ramach sesji zdalnego udostępniania tablicy. Główny panel operacyjny można odkryć lub ukryć za pomocą ikon Odkryj/Ukryj /. Wyświetlą się poniższe ikony: Ikona Udostępnij Uczestniczy w zdalnym udostępnianiu tablicy za pośrednictwem sieci. Szczegółowe informacje, patrz str.98 "Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki". Ikona Lupa Zmienia powiększenie wyświetlanego ekranu. Szczegółowe informacje, patrz str.96 "Zmiana powiększenia ekranu zdalnej przeglądarki". Ikona Zamknij Zamyka przeglądarkę do tablicy. 2. Przesuń ikonę głównego panelu operacyjnego Powoduje przeniesienie głównego panelu operacyjnego na przeciwną stronę. Domyślnie ikona ta znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Po przeniesieniu głównego panela operacyjnego w lewo, ikona pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. 93

96 8. Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy 3. Starter Przełącza pomiędzy ekranem przeglądarki do tablicy i pulpitem. Po pierwszym uruchomieniu zdalnej przeglądarki starter pojawia się w lewym górnym rogu ekranu. Miejsce wyświetlania modułu uruchomieniowego można zmienić. 94

97 Zarządzanie zdalną przeglądarką Zarządzanie zdalną przeglądarką Można sprawdzić ustawienia zdalnej przeglądarki na ekranie Ustawienia ogólne. 1. Kliknij menu [Start], aby wyświetlić ekran. 2. Z menu [Wszystkie programy], wybierz [Ricoh], [RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer]. 3. Kliknij [Settings]. Pojawi się ekran Ustawienia ogólne dla przeglądarki do tablicy. Na ekranie Ustawienia ogólne wyświetlane są następujące ikony: Ikona Informacje o wersji Wyświetla informacje o wersji przeglądarki do tablicy. Dotknięcie polecenia [Wyświetl umowę licencyjną] spowoduje wyświetlenie tej umowy. Ikona Informacje o prawach autorskich Wyświetla informacje o prawach autorskich przeglądarki do tablicy. Ikona Dodaj listę zdalnych kontaktów Dodaje listę kontaktów. Szczegółowe informacje na temat dodawania listy kontaktów, patrz str.100 "Zarządzanie listą zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki". Kliknij [Zamknij], by zamknąćustawienia ogólne. Jeśli uruchomiona jest przeglądarka do tablicy nie można wyświetlić ekranu Ustawienia ogólne. Podczas dodawania listy zdalnych kontaktów, poza pamięcią USB nie należy używać żadnych nośników danych (np. CD-ROM). 95

98 8. Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy Zmiana powiększenia ekranu zdalnej przeglądarki Aby zmienić powiększenie lub przesunąć ekran, kliknij ikonę Lupa. Pojawi się następujące podmenu: CUE Ikona Lupy 2. Obszar wyświetlania 3. Powiększenie wyświetlacza (%) Zmienianie powiększenia ekranu Kliknij powiększenie obrazu w celu zmiany powiększenia obrazu wyświetlanego na ekranie. CUE173 Przesuwanie wyświetlanego obszaru Aby przenieść obszar ekranu, kliknij go i przeciągnij. 96

99 Zmiana powiększenia ekranu zdalnej przeglądarki DAB107 97

100 8. Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki Aby uczestniczyć w zdalnej sesji tablicy, kliknij ikonę Udostępnij [Dołącz]. W kolejnym oknie, które się pojawi, należy podać adres IP tablicy udostępnianej. Karta [Lista kontaktów], a następnie wybierz polecenie Określ adres IP hosta wybierając go z karty "Lista kontaktów". Można dodać listę kontaktów przy użyciu ustawienia "Dodaj zdalną listę kontaktów w menu Ustawienia ogólne zdalnej przeglądarki. Patrz str.100 "Zarządzanie listą zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki". Karta [Wpis ręczny] Określ adres IP tablicy - hosta, wpisując go ręcznie. Po wprowadzeniu adresu kliknij [Wpisz]. Pojawi się komunikat potwierdzenia zapisania adresu w historii. Aby nie zapisywać wprowadzonego adresu IP w historii, w odpowiedzi na komunikat kliknij [Anuluj]. 98

101 Uczestniczenie w zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki Można również określić wcześniej wprowadzony adres IP, wybierając go z "Historii wprowadzonych adresów IP". Po podaniu adresu IP, kliknij [Połącz]. Zostanie udostępniana tablica - host. Jeżeli w udostępnianej tablicy ustawiono hasło, należy je wprowadzić. Jeśli zostanie nawiązane połączenie, wyświetlony zostanie czas potrzebny do zaimportowania stron tablicy udostępnianej. Dotknięcie [OK] spowoduje rozpoczęcie importowania. "Historia wprowadzonych dresów IP" może zawierać maksymalnie 100 adresów. Po osiągnięciu 100 wpisów najstarszy wpis zostanie usunięty z historii. Wskazany wspólny czas import strona jest oszacowanie, w zależności od aktualnego środowiska. Aby sprawdzić stan komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy, można użyć ikony Udostępnij. Szczegółowe informacje na temat stanu komunikacji, patrz str.75 "Sprawdzanie stanu komunikacji podczas zdalnej sesji tablicy". Wychodzenie ze zdalnej sesji tablicy za pomocą zdalnej przeglądarki Aby opuścić zdalną sesję tablicy, kliknij ikonę Udostępnij, a następnie wybierz polecenie [Rozłącz]. 99

102 8. Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy Zarządzanie listą zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Lista kontaktów zawiera nazwy i adresy urządzeń korzystających ze zdalnej tablicy. Po dodaniu listy kontaktów można wybrać tablicę - hosta z listy. Tworzenie listy zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Plik jest zapisywany w formacie tekstowym z danymi oddzielonymi przecinkami (CSV). Plik jest zapisywany pod nazwą "iwb_contact_address.csv". Plik CSV wygląda tak: Nazwa 1, Adres IP 1 Nazwa 2, Adres IP 2 Nazwa 3, Adres IP 3 Dla każdego wiersza pierwsze pole musi zawierać nazwę kontaktu. Drugie pole musi zawierać adres IP kontaktu. W kolejnych kolumnach, począwszy od trzeciej, można wpisać dalsze dane. Informacje te zostaną jednak zignorowane. Maksymalnie można zarejestrować 100 adresów IP. Choć można dodać także 101. adres, nie można go zarejestrować. Format nazwy Nazwa musi składać się z maksymalnie 20 znaków. Jeśli nie podano nazwy, wiersz zostanie zarejestrowany bez nazwy. Dopuszczalne są następujące znaki: Wielkie litery: A-Z Małe litery: a-z Cyfry: 0-9 Symbole: (spacja)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } ~ Format adresu IP: Adres IP musi składać się z czterech ciągów liczb, oddzielonych od siebie kropką (.). Liczby te muszą być liczbami dziesiętnymi w zakresie od 0 do 255. Jeśli format adresu IP jest nieprawidłowy lub nie podano adresów IP, lista kontaktowa nie zostanie zarejestrowana. Jeśli podany zostanie nieprawidłowy adres IP, lista kontaktowa również nie zostanie zarejestrowana. Nieprawidłowe adresy IP: Adresy IP zawierające ciągi liczb zaczynających się od 0 lub 00 (np ) 100

103 Zarządzanie listą zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Przykłady kontaktów: Pokój-A, Pokój-B, Pokój-C, Importowanie listy zdalnych kontaktów ze zdalnej przeglądarki Po zakończeniu importu lista kontaktowa jest nadpisywana. 1. Utwórz listę kontaktów i zapisz ją do katalogu głównego urządzenia pamięci USB. 2. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB komputera. 3. Wybierz ikonę Zarządzanie listą zdalnych kontaktów. 4. Wybierz [Importuj]. 5. Wybierz [OK]. 101

104 Używanie zdalnej przeglądarki do uczestniczenia w zdalnej sesji tablicy

105 9. Zmiana ustawień urządzenia Ustawienia urządzenia można zmieniać Ustawienia ogólne oraz Ustawienia administratora. W rozdziale tym opisano, w jaki sposób skonfigurować Ustawienia ogólne oraz Ustawienia administratora. Wyświetlanie pulpitu Z pulpitu można otworzyć Ustawienia ogólne lub Ustawienia administratora. Procedura wyświetlania pulpitu jest następująca: 1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę Zamknij końcówką pisaka. 2. Dotknij [Zamknij]. Zamyka wyświetloną stronę i pulpit. DAB101 Ikony na pulpicie Aby aktywować ikonę na pulpicie, dotknij jej dwukrotnie końcówką pisaka. Operacje wykonywane z aktywowanymi ikonami: Ikona Zachowanie Odniesienie AdminSettings InteractiveWhiteboard Otwiera Ustawienia administratora. Służy do wyświetlania ekranu głównego urządzenia. Patrz str.106 "OtwieranieUstawienia administratora". Patrz str.13 "Wyświetlanie ekranu". 103

106 9. Zmiana ustawień urządzenia Ikona Zachowanie Odniesienie Włącza zasilanie. - PowerOFF Settings Otwiera Ustawienia ogólne. Patrz str.105 "Otwieranie Ustawienia ogólne". 104

107 Otwieranie Ustawienia ogólne Otwieranie Ustawienia ogólne Aby sprawdzić informacje o systemie lub dostosować czujnik dotykowy, należy otworzyć Ustawienia ogólne. 1. Wyświetl pulpit. Szczegółowe informacje, jak wyświetlić pulpit, patrz str.103 "Wyświetlanie pulpitu". 2. Dwukrotnie szybko dotknij pozycję [Settings]. Po skonfigurowaniu Ustawienia ogólne dotknij polecenia [Zamknij]. Ustawienia ogólne Ikony Aby aktywować ikonę w Ustawienia ogólne, dotknij ją końcówką pisaka. Operacje wykonywane z aktywowanymi ikonami: Ikona Dostosuj pozycję czujnika dotyku Informacja o wersji Zachowanie Dostosowuje wykrytą pozycję, gdy pisak dotknie ekranu. Szczegółowe informacje dotyczące dopasowywania pozycji, patrz str.110 "Dostosowywanie pozycji czujnika dotyku". Wyświetla informacje o wersji Dotknięcie polecenia [Wyświetl umowę licencyjną] spowoduje wyświetlenie tej umowy. Wyświetla informacje o prawach autorskich. Informacje o prawach autorskich 105

108 9. Zmiana ustawień urządzenia OtwieranieUstawienia administratora Otwórz Ustawienia administratora, aby skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak sieć czy data i czas. 1. Wyświetl pulpit. Szczegółowe informacje, jak wyświetlić pulpit, patrz str.103 "Wyświetlanie pulpitu". 2. Dwukrotnie szybko dotknij [AdminSettings]. 3. Wyświetl klawiaturę dotykową i podaj hasło administratora. Za pomocą pisaka w górnym lewym rogu wyświetlacza dotknij ramkę klawiatury dotykowej, która się wyświetli. CUE168 Początkowe hasło administratora to "admin". Dotknij ikony Zmień hasło administratora. 4. Dotknij [OK]. Jeżeli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat błędu. Sprawdź hasło i wpisz poprawne. Po skonfigurowaniu Ustawienia administratora dotknij [Zamknij]. Ustawienia administratora Ikony Aby aktywować ikonę w Ustawienia administratora, dotknij ją końcówką pisaka. Operacje wykonywane z aktywowanymi ikonami: Ikona Ustawienia systemu Zmienia ustawienia systemowe. Zachowanie Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień systemowych, patrz str.133 "Zmienianie Ustawienia systemu". 106

109 OtwieranieUstawienia administratora Ikona Ustawienia sieciowe Ustawienia drukowania Ustawienia serwera SMTP Ustaw datę/czas Region i język Dodaj/usuń zdalną licencję Zachowanie Konfiguruje adres IP oraz domyślne ustawienia bramy. Ustawienia te są konieczne, by korzystać z następujących funkcji: Zdalna tablica Wyślij pocztą Drukowanie stron Strona www Program IWB Remote Desktop Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień, patrz str.111 "Konfigurowanie ustawień sieciowych". Konfiguruje adres drukarki oraz ustawienia autoryzacji drukowania. Ustawienia te są konieczne, by móc drukować strony. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień, patrz str.135 "Zmienianie ustawień drukowania". Konfiguruje ustawienia serwera SMTP. Ustawienia te są konieczne, aby móc wysyłać zapisane strony lub dzienniki pocztą . Szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania serwera SMTP, patrz str.119 "Konfigurowanie ustawień serwera SMTP". Ustawia datę i czas wyświetlany w górnej części głównego panelu operacyjnego. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień, patrz str.113 "Ustawianie daty i czasu". Określa język wyświetlacza oraz region, w którym urządzenie jest używane. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień, patrz str.114 "Konfigurowanie ustawień regionu i języka". Dodaje lub usuwa zdalną licencję. To ustawienie jest konieczne, aby korzystać z funkcji zdalnego udostępniania tablicy. Szczegółowe informacje na temat dodawania lub usuwania zdalnej licencji, patrz str.117 "Dodawanie i usuwanie zdalnej licencji". 107

110 9. Zmiana ustawień urządzenia Ikona Aktualizuj system Dodano zarządzanie danymi Eksport konfiguracji urządzenia Import konfiguracji urządzenia Zbieranie dzienników Inicjalizuj ustawienia domyślne Zachowanie Aktualizuje system do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji systemu, patrz str.130 "Aktualizacja systemu". Dodaje lub eksportuje książkę adresową , listę kontaktów lub udostępnioną listę folderów. Szczegółowe informacje na temat dodawania lub eksportowania listy kontaktów, patrz str.121 "Zarządzanie listą zdalnych kontaktów". Szczegółowe informacje na temat dodawania lub eksportowania książki adresowej , patrz str.123 "Zarządzanie Książka adresowa ". Szczegółowe informacje na temat dodawania lub eksportowania książki adresowej , patrz str.125 "Zarządzanie listą udostępnionych folderów". Eksportuje informacje ustawione w Ustawienia administratora do pamięci urządzenia USB. Szczegółowe informacje na temat eksportowania konfiguracji urządzenia, patrz str.137 "Eksportowanie ustawień konfiguracyjnych". Importuje wyeksportowane wcześniej dane Ustawienia administratora z urządzenia pamięci USB. Szczegółowe informacje na temat importowania konfiguracji urządzenia, patrz str.138 "Importowanie ustawień konfiguracyjnych". Zapisuje w pliku czasy uruchomienia oraz błędy. Plik dziennika można zapisać w następujący sposób: Zapisz w urządzeniu pamięci USB Wyślij pocztą Szczegółowe informacje na temat danych zapisywanych w pliku dziennika lub zapisywania pliku, patrz str.128 "Pobieranie dzienników". Resetuje dane skonfigurowane w Ustawienia administratora do ustawień fabrycznych. Szczegółowe informacje na temat resetowania ustawień, patrz str.139 "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych". 108

111 OtwieranieUstawienia administratora Ikona Zmień hasło administratora Wyświetla klawiaturę dotykową Zachowanie Hasło administratora można zmienić. Aby zmienić hasło, wprowadź aktualne hasło razem z nowym. Wyświetla klawiaturę dotykową. Klawiatura ta jest używana do wprowadzania tekstu, np. adresu e- mail lub hasła. 109

112 9. Zmiana ustawień urządzenia Dostosowywanie pozycji czujnika dotyku Jeśli pozycja wykryta w czasie dotknięcia ekranu pisakiem jest w złym miejscu, pozycję czujnika dotyku można dostosować. 1. Dotknij ikony Dostosuj pozycję czujnika dotyku w Ustawienia ogólne. Ekran do regulacji czujnika wyświetlany jest na całym ekranie. 2. Dotknij po kolei każdego podświetlonego obszaru, aby skonfigurować położenie czujnika dotykowego. Podświetlony obszar, który należy dotknąć, przesuwa się od lewego górnego rogu do dolnego lewego, prawego dolnego, a następnie prawego górnego. CUE199 Gdy ostatni obszar jest wyregulowany, pojawia się komunikat. Po dziesięciu sekundach od pojawienia się komunikatu, automatycznie wybierane jest [OK] i regulacja kończy się. 3. Dotknij [OK], aby kontynuować regulację. Wybierz [Retry], aby powrócić do ekranu regulacji czujnika. Wybierz [Abort], aby wyjść bez dokonywania regulacji. 110

113 Konfigurowanie ustawień sieciowych Konfigurowanie ustawień sieciowych 1. Dotknij ikony Ustawienia sieciowe w Ustawienia administratora. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 3. Dotknij [OK]. Urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane. Ustawienia sieciowe Okno Pozycja Automatyczne ustawienia sieci Opis Określ, czy konfiguracja ustawień sieciowych ma być przeprowadzana automatycznie. W razie odznaczenia tego pola wyboru należy podać następujące ustawienia: Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Wartość początkowa Wybrane 111

114 9. Zmiana ustawień urządzenia Pozycja Autom. ustawienia DNS Opis Określ, czy ustawienia serwera DNS mają być konfigurowane automatycznie, jeśli ustawienia sieciowe nie są konfigurowane automatycznie. W razie odznaczenia tego pola wyboru należy podać następujące ustawienia: Preferowany serwer DNS Alternatywny serwer DNS Wartość początkowa Wybrane Częstotliwość Ethernet Umożliwia wybór prędkości sieci Ethernet. Automatyczne ustawienia Adres MAC Wskazuje adres MAC przewodowej karty sieciowej LAN

115 Ustawianie daty i czasu Ustawianie daty i czasu 1. Dotknij ikony Ustaw datę/czas w Ustawienia administratora. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 3. Dotknij [OK]. Po wybraniu łącza do ustawienia czasu, może otworzyć się Internet Explorer. Jeśli program Internet Explorer otworzy się, zamknij go. 113

116 9. Zmiana ustawień urządzenia Konfigurowanie ustawień regionu i języka Ustawienia regionalne i językowe można skonfigurować dotykając ikony Region i język w Ustawienia administratora. 1. Zapoznaj się z wyświetlanym komunikatem i dotknij [OK]. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 3. Dotknij [OK]. Urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane. Okno regionu i języka Karta [Format] Określ, język, który chcesz używać do wyświetlania informacji, oraz podaj datę i format czasu. Karta [Lokalizacja] Określenie właściwego regionu. 114

117 Konfigurowanie ustawień regionu i języka Karta [Klawiatury i języki] Określ język klawiatury i język wyświetlania tekstu. Karta [Administracyjne] Określ język, którego chcesz używać do wyświetlania tekstu z programu, który nie obsługuje standardu Unicode. 115

118 9. Zmiana ustawień urządzenia Po wybraniu łącza do ustawienia języka, może otworzyć się Internet Explorer. Jeśli program Internet Explorer otworzy się, zamknij go. Jeśli wylogujesz się po zakończeniu konfiguracji, do wyłączenia użyj przycisku zasilania na przednim panelu, a następnie uruchom system ponownie. Po skonfigurowaniu [Zmiana ustawień regionalnych systemu] na karcie [Administracyjne], pojawia się komunikat potwierdzający wyłączenie. Jeśli chcesz ustawić region i język, zaleca się, aby [Zmiany ustawień regionalnych systemu] konfigurować jako ostatnie. 116

119 Dodawanie i usuwanie zdalnej licencji Dodawanie i usuwanie zdalnej licencji Zdalne udostępnianie tablicy jest opcjonalne. Aby skorzystać ze zdalnej tablicy, niezbędna jest licencja RICOH Interactive Whiteboard Remote License Type 1. Aby zarejestrować kod licencyjny, należy użyć Ustawienia administratora, aby zarejestrować kod licencji. Dodawanie zdalnej licencji 1. Dotknij ikony Dodaj/usuń zdalną licencję w Ustawienia administratora. 2. Wyświetl klawiaturę dotykową i podaj swój kod licencji. Aby wyświetlić klawiaturę dotykową, należy końcówką pisaka wskazać górny lewy róg ekranu i dotknąć ramki klawiatury dotykowej, która się pojawi. CUE168 Wielkość liter w kodzie licencyjnym nie jest rozróżniana. Można wpisać kod licencji wielkimi lub małymi literami. 3. Dotknij [Dodaj]. Gdy kod licencji zostanie autoryzowany, pojawia się komunikat o zakończeniu. Jeżeli wprowadzony kod licencji jest nieprawidłowy, pojawia się komunikat błędu. Sprawdź kod licencji i wpisz poprawny. 4. Dotknij [OK]. Po dodaniu kodu licencyjnego zamknij Ustawienia administratora i uruchom ekran główny urządzenia, by sprawdzić, czy ikona Udostępnij jest aktywna. 117

120 9. Zmiana ustawień urządzenia DAB102 Usuwanie zdalnej licencji 1. Dotknij ikony Dodaj/usuń zdalną licencję w Ustawienia administratora. 2. Dotknij [Usuń]. 3. Dotknij [OK] w wyświetlonym komunikacie. Ikona Udostępnij jest wyłączona. Aby anulować usuwanie licencji, dotknij polecenia [Anuluj]. 118

121 Konfigurowanie ustawień serwera SMTP Konfigurowanie ustawień serwera SMTP 1. Dotknij ikony Ustawienia serwera SMTP w Ustawienia administratora. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 3. Dotknij [OK]. Ustawienia serwera SMTP Okno Pozycja Opis Wartość początkowa Adres Wprowadź adres serwera SMTP. Można również wpisać nazwę hosta. Po wpisaniu nazwy hosta trzeba skonfigurować ustawienia serwera DNS. - Numer portu Wpisz numer portu SMTP. 25 Adres nadawcy Określ adres nadawcy. - Wymagana autoryzacja Określ, czy wymagana jest autoryzacja serwera SMTP. W razie zaznaczenia tego pola wyboru należy wprowadzić nazwę konta i hasło do serwera SMTP. Nie wybrano Ochrona Wybierz poziom zabezpieczeń. Nie wybrano 119

122 9. Zmiana ustawień urządzenia Pozycja Ustaw maks.roz.dla dołącz.plików Opis Określ, czy plik załączony do wysłania ma być dzielony. W razie zaznaczenia tego pola wyboru należy określić maks. rozmiar załączanego pliku. Wartość początkowa Wybrane (5MB) Ustawienia umożliwiające korzystanie z funkcji Mail to Print W razie korzystania z funkcji Mail to Print, należy wybrać opcję "Ustaw maks.roz.dla dołącz.plików", a następnie wpisać wybraną wartość. Maksymalny rozmiar pliku ustawiony w urządzeniu powinien być co najmniej 1,4 raza mniejszy od maksymalnego rozmiaru poczty przychodzącej na urządzenie docelowe. Jeśli maksymalny rozmiar poczty przychodzącej na urządzeniu docelowym wynosi 2 MB, to maksymalny rozmiar piku w urządzeniu powinien wynosić 1 MB. Jeśli maksymalny rozmiar pliku ustawiono na 5 MB, to maksymalny rozmiar poczty przychodzącej wysyłanej na urządzenie docelowe powinien być ustawiony na 7 MB. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Mail to Print, patrz str.37 "Korzystanie z funkcji Mail to Print". 120

123 Zarządzanie listą zdalnych kontaktów Zarządzanie listą zdalnych kontaktów Lista kontaktów zawiera nazwy i adresy urządzeń korzystających ze zdalnej tablicy. Po dodaniu listy kontaktów można wybrać tablicę - hosta z listy. Tworzenie zdalnej listy kontaktów Podczas zapisywania listy kontaktów plik można nazwać w dowolny sposób. Plik zapisywany jest w rozdzielanym tabulatorami formacie tekstowym Unicode. Format jest następujący: nazwa (tab) adres (tab) grupa Nazwa1 (tab) Adres1 IP (tab) Grupa1 Nazwa2 (tab) Adres2 IP (tab) Grupa1 Nazwa3 (tab) Adres3 IP (tab) Grupa2 Nazwa4 (tab) Adres4 IP (tab) Grupa2 W pierwszej linii znajdują się etykiety wszystkich kolumn. Wprowadź "nazwę", "adres" i "grupę", oddzielając je tabulatorem. Dla każdej drugiej i kolejnej linii wprowadź następujące informacje: W kolumnie "nazwa" wpisz nazwę tablicy - hosta. W kolumnie "adres" wpisz adres IP lub nazwę hosta - tablicy. Ominięcie nawet jednego adresu IP lub nazwy hosta powoduje, że lista kontaktów nie zostaje dodana. W kolumnie "grupa" wpisz nazwę grupy tablicy - hosta. Z drugiej linii można dodać maksymalnie 100 wpisów. Format adresu IP: Adres IP musi składać się z czterech ciągów liczb, oddzielonych od siebie kropką (.). Liczby te muszą być liczbami dziesiętnymi w zakresie od 0 do 255. Format nazwy hosta Nazwa hosta musi zawierać od 1 do 255 znaków. Dopuszczalne są następujące znaki: Wielkie litery: A-Z Małe litery: a-z Cyfry: 0-9 Symbole: -. Format nazwy i nazwy grupy tablicy - hosta Nazwa i nazwa grupy tablicy - hosta muszą składać się z nie więcej niż 255 znaków. W razie ominięcia nazwy dodawany jest pusty wpis. 121

124 9. Zmiana ustawień urządzenia Przykład formatu: nazwa (tab) adres (tab) grupa Pokój-A (tab) (tab) Grupa 1 Pokój-B (tab) (tab) Grupa 1 (tab) (tab) Grupa 2 (tab) abc.com (tab) Dodawanie listy zdalnych kontaktów Po zakończeniu importu lista kontaktowa jest nadpisywana. 1. Utwórz listę kontaktów i zapisz listę do katalogu głównego urządzenia pamięci USB. 2. Włóż pamięć USB zawierającą listę kontaktów do portu USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 3. Dotknij ikony Dodano zarządzanie danymi w Ustawienia administratora. 4. Dotknij polecenia [Import] "Lista kontaktów". 5. Wybierz zapisaną listę kontaktów. 6. Dotknij [OK]. To spowoduje rozpoczęcie importu listy kontaktów. Po zakończeniu importowania wyświetlana jest wiadomość. 7. Dotknij [OK]. Eksportowanie listy zdalnych kontaktów 1. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 2. Dotknij ikony Dodano zarządzanie danymi w Ustawienia administratora. 3. Dotknij polecenia [Eksport] "Lista kontaktów". To spowoduje rozpoczęcie eksportu listy kontaktów. Po zakończeniu eksportowania wyświetlana jest wiadomość. 4. Dotknij [OK]. 122

125 Zarządzanie Książka adresowa Zarządzanie Książka adresowa Jeśli dodano książkę adresową , użytkownik może wybrać adres z dodanej książki adresowej podczas zapisywania i wysyłania stron. Tworzenie Książka adresowa Podczas zapisywania książki adresowej można podać dowolną nazwę pliku. Plik zapisywany jest w rozdzielanym tabulatorami formacie tekstowym Unicode. Format jest następujący: nazwa (tab) adres (tab) grupa Nazwa1 (tab) Address1 (tab) Grupa1 Nazwa2 (tab) Adres2 (tab) Grupa1 Nazwa3 (tab) Adres3 (tab) Grupa2 Nazwa4 (tab) Adres4 (tab) Grupa2 W pierwszej linii znajdują się etykiety wszystkich kolumn. Wprowadź "nazwę", "adres" i "grupę", oddzielając je tabulatorem. Dla każdej drugiej i kolejnej linii wprowadź następujące informacje: W kolumnie "nazwa" wpisz nazwę adresu . W kolumnie "adres" wpisz adres . W razie ominięcia adresu książka adresowa nie zostanie dodana. W kolumnie "grupa" wpisz nazwę grupy adresu . Z drugiej linii można dodać maksymalnie 1000 wpisów. Format adresu . Adres musi zawierać od 1 do 255 znaków. Dopuszczalne są następujące znaki: Wielkie litery: A-Z Małe litery: a-z Cyfry: 0-9 Symbole:! # $ % & ' * + -. / ^ _ ` { } ~ Format nazwy i nazwy grupy Nazwa i nazwa grupy mogą się składać z maksymalnie 255 znaków. W razie ominięcia nazwy dodawany jest pusty wpis. Przykład formatu: 123

126 9. Zmiana ustawień urządzenia nazwa (tab) adres (tab) grupa Nazwa1 (tab) (tab) Grupa1 Nazwa2 (tab) (tab) Grupa1 (tab) (tab) Grupa2 (tab) (tab) Dodawanie Książka adresowa Po zakończeniu importowania książka adresowa jest nadpisywana. 1. Utwórz książkę adresową i zapisz ją do katalogu głównego urządzenia pamięci USB. 2. Włóż pamięć USB zawierającą książkę adresową do gniazda USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 3. Dotknij ikony Dodano zarządzanie danymi w Ustawienia administratora. 4. Dotknij polecenia [Import] "Książka adresowa ". 5. Wybierz zapisaną książkę adresową Dotknij [OK]. Rozpocznie się importowanie książki adresowej. Po zakończeniu importowania wyświetlana jest wiadomość. 7. Dotknij [OK]. Eksportowanie Książka adresowa 1. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 2. Dotknij ikony Dodano zarządzanie danymi w Ustawienia administratora. 3. Dotknij polecenia [Eksport] "Książka adresowa ". Rozpocznie się eksportowanie książki adresowej. Po zakończeniu eksportowania wyświetlana jest wiadomość. 4. Dotknij [OK]. 124

127 Zarządzanie listą udostępnionych folderów Zarządzanie listą udostępnionych folderów Jeśli dodano listę udostępnionych folderów, użytkownik może wybrać udostępniony folder z dodanej listy podczas zapisywania stron i importowania pliku. Tworzenie listy udostępnionych folderów Podczas zapisywania listy udostępnionych folderów można podać dowolną nazwę pliku. Plik zapisywany jest w rozdzielanym tabulatorami formacie tekstowym Unicode. Format jest następujący: nazwa (tab) ścieżka (tab) użytkownik (tab) hasło (tab) czytelny (tab) zapisywalny Nazwa1 (tab) ścieżka1 (tab) użytkownik1 (tab) hasło (tab) prawda (tab) prawda Nazwa2 (tab) ścieżka2 (tab) użytkownik2 (tab) hasło (tab) fałsz (tab) fałsz Nazwa3 (tab) ścieżka3 (tab) użytkownik3 (tab) hasło (tab) fałsz (tab) prawda Nazwa4 (tab) ścieżka4 (tab) użytkownik4 (tab) hasło (tab) fałsz (tab) fałsz W pierwszej linii znajdują się etykiety wszystkich kolumn. Wprowadź "nazwę", "ścieżkę", "użytkownika", "hasło", "czytelny", and "zapisywalny", oddzielając je tabulatorem. Dla każdej drugiej i kolejnej linii wprowadź następujące informacje: W kolumnie "nazwa" wpisz nazwę udostępnianego folderu. W kolumnie "ścieżka" wpisz ścieżkę udostępnionego folderu. W razie ominięcia ścieżki lista kontaktów nie zostanie dodana. W kolumnie "użytkownik" wpisz nazwę użytkownika. W kolumnie "hasło" wprowadź hasło. W kolumnie "czytelny" wprowadź flagę "czytelny". W kolumnie "zapisywalny" wprowadź flagę "zapisywalny". Z drugiej linii można dodać maksymalnie 20 wpisów. Format ścieżki udostępnionego folderu Liczba znaków ścieżki udostępnionego folderu musi zawierać się w przedziale między 1 a Format hasła i nazwy użytkownika Hasło i nazwa użytkownika nie mogą mieć więcej niż 255 znaków. W razie ominięcia hasła i nazwy użytkownika dodane zostaną puste wpisy. Dopuszczalne są następujące znaki: Wielkie litery: A-Z Małe litery: a-z Cyfry:

128 9. Zmiana ustawień urządzenia Symbole: (spacja)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } ~ Format nazwy udostępnionego folderu Nazwa udostępnionego folderu nie może zawierać więcej niż 255 znaków. W razie ominięcia nazwy dodawany jest pusty wpis. Format flag "czytelny" i "zapisywalny" Wybierz "prawdę", aby włączyć odczyt i zapis. Aby uniemożliwić odczyt i zapis, wybierz "fałsz". Przykład formatu: nazwa (tab) ścieżka (tab) użytkownik (tab) hasło (tab) czytelny (tab) zapisywalny nazwa 1 (tab) \\host\pdf (tab) użytkownik1 (tab) hasło1 (tab) prawda (tab) prawda nazwa 2 (tab) \\host\pdf (tab) użytkownik2 (tab) hasło2 (tab) prawda (tab) fałsz nazwa 3 (tab) \\host\ppt (tab) hasło3 (tab) fałsz (tab) prawda nazwa 4 (tab) \\host\save (tab) (tab) (tab) fałsz (tab) fałsz Importowanie listy udostępnionych folderów Po zakończeniu importowania lista udostępnionych folderów jest nadpisywana. 1. Utwórz listę udostępnionych folderów i zapisz ją w katalogu głównym urządzenia pamięci USB. 2. Włóż pamięć USB zawierającą listę udostępnionych folderów do gniazda USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 3. Dotknij ikony Dodano zarządzanie danymi w Ustawienia administratora. 4. Dotknij polecenia [Import] "Lista współdzielonego folderu". 5. Wybierz zapisaną listę udostępnionych folderów. 6. Dotknij [OK]. To spowoduje rozpoczęcie importu listy udostępnionych folderów. Po zakończeniu importowania wyświetlana jest wiadomość. 7. Dotknij [OK]. 126

129 Zarządzanie listą udostępnionych folderów Eksportowanie listy udostępnionych folderów 1. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 2. Dotknij ikony Dodano zarządzanie danymi w Ustawienia administratora. 3. Dotknij polecenia [Eksport] "Lista współdzielonego folderu". To spowoduje rozpoczęcie eksportowania listy udostępnionych folderów. Po zakończeniu eksportowania wyświetlana jest wiadomość. 4. Dotknij [OK]. 127

130 9. Zmiana ustawień urządzenia Pobieranie dzienników W zbiorze dzienników przechowywane są następujące informacje: Czas włączenia Czas wyłączenia Operacje na ekranie Informacje o wystąpieniu błędu Czas zapisania strony Informacje o miejscu zapisania strony Czas uruchomienia zdalnej tablicy Czas zakończenia pracy zdalnej tablicy Informacje o zdalnym udostępnianiu tablicy Zapisywanie dziennika w urządzeniu pamięci USB 1. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB z boku ekranu. 2. Wyświetl Ustawienia administratora, a następnie dotknij ikony Zbieranie dzienników. 3. Wybierz "Pamięć USB". 4. Dotknij [OK]. Dziennik jest zapisywany w katalogu głównym urządzenia pamięci USB. 5. Dotknij [OK]. DAB104 Załączanie dziennika do wiadomości Aby wysłać dziennik em, należy skonfigurować sieć oraz ustawienia serwera SMTP. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień sieciowych, patrz str.111 "Konfigurowanie ustawień sieciowych". Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji ustawień serwera SMTP, patrz str.119 "Konfigurowanie ustawień serwera SMTP". 1. Wyświetl Ustawienia administratora, a następnie dotknij ikony Zbieranie dzienników. 128

131 Pobieranie dzienników 2. Wybierz "Dołącz do a". DAB Dotknij [OK]. 4. Wprowadź docelowy adres Dotknij [Wyślij] 6. Dotknij [OK]. 129

132 9. Zmiana ustawień urządzenia Aktualizacja systemu Wersję systemu można aktualizować, dotykając ikony Aktualizuj system administratora. w Ustawienia Pozycja [Aktualizuj z sieci] [Aktualizuj z pamięci USB] [Zamknij] Opis Sprawdza i aktualizuje do najnowszej wersji systemu za pośrednictwem sieci. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji systemu, patrz str.130 "Aktualizacja systemu za pośrednictwem sieci". Wykorzystuje plik systemowy zapisany w urządzeniu pamięci USB do aktualizacji systemu. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji systemu, patrz str.132 "Aktualizowanie systemu przy użyciu urządzenia pamięci USB". Zamyka okno. Aktualizacja systemu za pośrednictwem sieci Podczas aktualizacji systemu nie wolno wyłączać zasilania. 1. Dotknij ikony Aktualizuj system w Ustawienia administratora. 2. Dotknij [Aktualizuj z sieci]. 130

133 Aktualizacja systemu 3. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 4. Dotknij [Włóż]. okno Aktualizuj z sieci Pozycja Opis Wartość początkowa Uruchamiając sprawdź aktualizację Proxy [Sprawdź najnowszą wersję] Określa, czy system ma być automatycznie uaktualniany. Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że system automatycznie sprawdza wszelkie dostępne aktualizacje podczas uruchomienia urządzenia. Regularnie sprawdza, czy są nowe aktualizacje, również gdy urządzenie pozostaje włączone. W razie znalezienia aktualizacji system zostaje automatycznie zaktualizowany podczas kolejnego uruchomienia. Określa, czy serwer proxy ma być konfigurowany automatycznie. W razie wybrania opcji "Użyj" wprowadź ustawienia dla następujących pozycji: Adres Numer portu Nazwa użytkownika Hasło Ręcznie sprawdza dostępne aktualizacje systemu. Wybrane Nie używaj - 131

134 9. Zmiana ustawień urządzenia Aktualizowanie systemu przy użyciu urządzenia pamięci USB Włóż urządzenie pamięci USB, które zawiera plik systemowy, a następnie aktualizuj system ręcznie. Plik systemowy można pobrać ze strony internetowej firmy Ricoh. (http://www.ricoh.com/downloads/) Podczas aktualizacji systemu nie wolno wyłączać zasilania. 1. Zapisz pobrany plik systemowy na komputerze, a następnie rozpakuj go. 2. Wybierz utworzony plik systemowy, a następnie skopiuj i zapisz go w katalogu głównym urządzenia pamięci USB. Nazwa pliku to "RIWB_Version.zip". Na przykład, jeśli system jest w wersji , to nazwą pliku będzie "RIWB_ zip". 3. Włóż urządzenie pamięci USB, w którym zapisany jest plik systemowy, do jednego z gniazd USB z boku ekranu. Włóż tylko jedną pamięć USB. 4. Dotknij ikony Aktualizuj system w Ustawienia administratora. 5. Dotknij [Aktualizuj z pamięci USB]. 6. Wybierz plik systemowy i dotknij [OK]. 7. Dotknij [OK]. Tablica interaktywna rozpoczyna aktualizację systemu. Po zakończeniu aktualizacji tablica interaktywna automatycznie uruchomi się ponownie. 132

135 Zmienianie Ustawienia systemu Zmienianie Ustawienia systemu 1. Dotknij ikony Ustawienia systemu w Ustawienia administratora. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 3. Dotknij [OK]. Okno Ustawienia systemu Pozycja Opis Wartość początkowa Nazwa lokalizacji tablicy Automatyczne wejście w czas zamknięcia Aby zmienić nazwę, dotknij polecenia [Zmień]. Określa nazwę lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie. Nazwa lokalizacji może składać się z ciągu od 0 do 255 znaków. Określa czas, jaki musi upłynąć do automatycznego wyłączenia urządzenia. Jeśli na ekranie nie są wykonywane żadne operacje, to urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu. Pusta 5 godzin 133

136 9. Zmiana ustawień urządzenia Pozycja Opis Wartość początkowa Automatyczne wejście w czas oczekiwania Jakość obrazu na zdalnej tablicy Użyj tymczasowej funkcji zapisywania Okres zapisywania Użyj pamięci USB Określa czas, jaki musi upłynąć do automatycznego przejścia urządzenia w stan oczekiwania. Jeśli na ekranie nie jest wyświetlany obraz z podłączonego urządzenia i nie są na nim wykonywane żadne operacje, to urządzenie automatycznie przechodzi w stan oczekiwania po upływie określonego czasu. Określa jakość wyświetlania stron przesyłanych do uczestniczących w zdalnej sesji tablic. Jeśli wybrano "Najwyższa jakość obrazu", przesyłane będą obrazy wysokiej jakości, ale wzrośnie również ruch sieciowy. Określa, czy używana ma być funkcja tymczasowego zapisywania stron. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, odznacz to pole wyboru. Określa czas przechowywania zapisu, jeśli wybrana została opcja "Użyj" dla polecenia "Użyj tymczasowej funkcji zapisywania". Włącza/wyłącza dostęp do urządzenia pamięci USB Aby wyłączyć dostęp do urządzenia pamięci USB, odznacz to pole wyboru. 10 minut Standardowa jakość obrazu Wybrane 14 dni Wybrane 134

137 Zmienianie ustawień drukowania Zmienianie ustawień drukowania 1. Dotknij ikony Ustawienia drukowania w Ustawienia administratora. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie. 3. Dotknij [OK]. Okno ustawień drukowania Pozycja Opis Wartość początkowa Adres drukarki Autoryzacja drukowania Kod użytkownika Ustawia adres IP drukarki. Można również wprowadzić nazwę hosta. Określa rodzaj autoryzacji drukowania. "Nie" Nie autoryzuj drukowania. "Autoryzacja kodu użytkownika" Użyj kodu użytkownika do autoryzacji drukowania. "Autoryzacja użytkownika" Użyj nazwy użytkownika oraz hasła do autoryzacji drukowania. Jeśli wybrano opcję "Autoryzacja kodu użytkownika" w "Autoryzacja drukowania", należy wprowadzić kod użytkownika mający od 0 do 8 cyfr. Pusta Nie Pusta 135

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-05-27 SWD-20150527115758500 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo