Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r."

Transkrypt

1 Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania, analizy i wizualizacji rastrowych danych geograficznych 3. Oprogramowanie ilustrujące wybrane procedury przetwarzania danych geograficznych 4. System zarządzania informacjami pochodzącymi z urządzeń mobilnych 5. Dwuwymiarowa gra przygodowa na urządzenia mobilne 6. System monitoringu oparty o zestaw smartfonów 7. Zestaw gier na urządzenia mobilne w wybranych API 8. Odbiór danych z systemów ADS-B oraz AIS z wykorzystaniem tunera TV opartego o układ RTL2832U 9. System publicznej prezentacji z wykorzystaniem sensora MS Kinect 10. Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na kodach QR 11. Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na znacznikach NFC 12. Mobilny komunikator sieciowy z możliwością transmisji danych przestrzennych oraz komponentem serwerowym 13. Projekt i realizacja mini-kompasu cyfrowego 14. Projekt i realizacja mini-krokomierza cyfrowego 15. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G 16. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM- GX Zegar binarny z matrycą LED i termometrem 18. Asymilacja oraz kalibracja danych otrzymywanych z sensora AMSU-B dla potrzeb numerycznych prognoz pogody 19. Technologia wytwarzania syntezatorów mowy na urządzenia mobilne 20. Maszyna Dalvik oraz maszyna Java dla urządzeń wbudowanych 21. Portal internetowy dla małych firm koncepcja i implementacja 22. Synchronizacja baz danych na urządzeniach mobilnych 23. Aktualizacja drzew typu R przechowujących geograficzną informację przestrzenną

2 1. Przetwarzania danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego Processing of data from acoustic sounding of seafloor dr inż. Zbigniew Łubniewski Implementacja wygodnego narzędzia (preferowane środowisko: MATLAB) realizującego wybrane procedury przetwarzania danych stanowiących zapisy ech akustycznych od dna morskiego (w szczególności, otrzymane za pomocą sonaru wielowiązkowego): np. przeglądanie i wizualizacja, obliczanie parametrów ech, PCA, klasyfikacja 1. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy w zakresie wykorzystania sonarów wielowiązkowych w monitoringu i klasyfikacji dna morskiego. 2. Projekt oprogramowania. 3. Implementacja i testowanie oprogramowania. 1. A. Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Gdańsk W. Malina, Podstawy automatycznej klasyfikacji obrazów, Politechnika Gdańska, Gdańsk Z. Łubniewski, Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego. Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk Materiały dostępne u opiekuna. brak

3 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania, analizy i wizualizacji rastrowych danych geograficznych Development of a lab station for processing, analysis and visualisation of raster geographical data dr inż. Zbigniew Łubniewski W oparciu o wybrane oprogramowanie (preferowane wykorzystanie niekomercyjnego oprogramowania oraz w razie potrzeby implementacja własnej aplikacji/modułów), opracowanie 3 ćwiczeń laboratoryjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w dydaktyce systemów geoinformatycznych, w zakresie przetwarzania i wizualizacji obrazów rastrowych terenu (zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych itp.), a także ich analizy pod kątem wybranych zastosowań w systemach geoinformatycznych, jak przykładowo georeferencja i mozaikowanie obrazów, wektoryzacja ich treści 1. Wybór oprogramowania stanowiącego podstawę do realizacji ćwiczeń 2. Projekt treści ćwiczeń i testowanie wybranego oprogramowania w zakresie wykorzystania jego określonych procedur 3. Stworzenie własnych modułów oprogramowania 4. Przygotowanie instrukcji do ćwiczeń, wraz z przygotowaniem opracowania teoretycznego na temat przedmiotowych procedur działających na obrazach 1. Wykład z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej. 2. T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT, P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka. PWN, J. A. Richards, X. Jia, Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. Springer-Verlag, B. Jähne, Digital Image Processing. Springer-Verlag, brak

4 3. Oprogramowanie ilustrujące wybrane procedury przetwarzania danych geograficznych Software presenting selected procedures of geographical data processing dr inż. Zbigniew Łubniewski W oparciu o wybrane technologie (preferowane wykorzystanie niekomercyjnego oprogramowania oraz implementacja własnej aplikacji/modułów), opracowanie oprogramowania ilustrującego w formie obrazów, diagramów, animacji itp. wybrane procedury przetwarzania rastrowych i wektorowych danych geograficznych, z przeznaczeniem do wykorzystania w dydaktyce systemów geoinformatycznych, np.: tryby kolorowania obrazów, przetwarzanie histogramu obrazu, algebra obrazów, klasyfikacja obrazów, geoprzetwarzanie warstw wektorowych (buffer, dissolve, clip, intersection, union), geokodowanie, indeksowanie przestrzenne, uzgadnianie topologii warstw wektorowych 1. Wybór technologii i narzędzi do realizacji oprogramowania. 2. Projekt oprogramowania.. 3. Implementacja i testowanie oprogramowania. 1. Wykład z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej. 2. T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT, P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka. PWN, B. Jähne, Digital Image Processing. Springer-Verlag, brak

5 4. Liczba wykonawców 3 - System zarządzania informacjami pochodzącymi z urządzeń mobilnych Web-system for managing mobile devices data streams dr hab. inż. Marek Moszyński mgr inż. Krzysztof Czarnecki Celem pacy jest stworzenie internetowego serwisu zarządzającego informacjami pochodzącymi od grupy urządzeń mobilnych. Podstawowym elementem serwisu będzie przedstawianie pobranych w czasie rzeczywistym strumieni danych takich jak obraz z kamery, informacje głosowe lub tekstowe wraz informacją czasową oraz pozycją geograficzną 1. Projekt systemu 2. Implementacja serwisu Internetowego 3. Implementacja oprogramowania komunikacyjnego na urządzenia mobilne 1. Standard HTML5 2. Dokumentacja bibliotek komunikacyjnych platformy mobilnej.

6 5. - Liczba wykonawców 4-5 Dwuwymiarowa gra przygodowa na urządzenia mobilne. 2D point-and-click adventere game for mobile devices. dr inż. Łukasz Kamiński Implementacja prostej gry przygodowej na urządzenia mobilne (tablet lub smartphone). Preferowanym systemem jest Android. 1. Implementacja klasycznej gry przygodowej, z następującymi elementami: Lokacje, w których toczy się akcja gry, Poruszanie się bohatera po lokacjach, Możliwość interakcji z elementami planszy, Inwentarz i używanie zebranych przedmiotów, Postaci neutralne i prowadzenie z nimi dialogów. 2. Stworzenie wygodnego w obsłudze interfejsu użytkownika. 3. Zapewnienie odpowiednich grafik, animacji, muzyki, ew. efektów dźwiękowych. 4. (Opcjonalnie) Przystosowanie gry do pracy na urządzeniach mobilnych o różnych rozmiarach ekranu i rozdzielczościach. 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu W zespole powinien się znaleźć przynajmniej jeden student utalentowany artystycznie.

7 6. System monitoringu oparty o zestaw smartfonów Smartphone based monitoring system dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie systemu, który umożliwia wykorzystanie kilku telefonów wyposażonych w kamery do stworzenia systemu monitoringu (równoległy podgląd kilku kamer, wykrywanie ruchu). 1. Opracowanie architektury serwera, implementacja; 2. Oprogramowanie rejestrujące obraz dla smartfonów; 3. Mechanizm podglądu monitoringu przez WWW i na smartfonie. 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu 7. Liczba wykonawców 2-4 Zestaw gier na urządzenia mobilne w wybranych API A set of mobile game tutorials in selected APIs dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie zestawu samouczków (tutoriali) prezentujących na konkretnym przykładzie uzgodnione z opiekunem API do tworzenia gier na urządzenia mobilne. 1. Wybór technologii oraz projektu 2. Implementacja 3. Stworzenie 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu Od dyplomantów oczekuję zgody na wykorzystanie efektów ich pracy w dydaktyce.

8 8. Odbiór danych z systemów ADS-B oraz AIS z wykorzystaniem tunera TV opartego o układ RTL2832U Receiving ADS-B and AIS signals using a TV tuner based on RTL2832U chipset. dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie oprogramowania dla systemu Linux lub Windows, które umożliwi 1. Wykonanie anten dopasowanych do częstotliwości systemów ADS-B oraz AIS, 2. Stworzenie oprogramowania dekodującego sygnały lub adaptacja otwartego oprogramowania, 3. Udostępnienie danych poprzez sieć i w formie bazy danych 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu 9. System publicznej prezentacji z wykorzystaniem sensora MS Kinect A public display system based on MS Kinect sensor. dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie rozbudowywalnego systemu do zarządzania prezentacjami prezentowania informacji na publicznie dostępnym ekranie. Zarządzanie polegać ma na uruchamianiu/przełączaniu aplikacji automatycznie lub na podstawie gestów użytkowników. Prezentacja powinna być aplikacją (może być w formie DLL) system powinien pozwolić na w zasadzie dowolną jej zawartość. 1. Stworzenie lub adaptacja mechanizmu rozpoznawania gestów, 2. Zaprojektowanie architektury pojedynczej aplikacji, 3. Stworzenie szablonu/przykładów prezentacji. 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu

9 10. Liczba wykonawców 3-5 Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na kodach QR Application for indoor navigation based on the QR codes dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji mobilnej dla wybranej platformy (preferencja Android), która mogłaby posłużyć do nawigacji wewnątrz budynków. Konieczne jest zaprojektowanie struktury QR kodów niosących informacje lokalizacyjne. 1. Analiza możliwości wykorzystania QR kodów w nawigacji 2. Przygotowanie QR kodów 3. Opracowanie uproszczonych map dla wnętrz budynków 4. Opracowanie aplikacji mobilnej odczytującej QR kody Liczba wykonawców 1-2 Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na znacznikach NFC Application for indoor navigation based on the NFC tags dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji mobilnej dla wybranej platformy (preferencja Android), która mogłaby posłużyć do nawigacji wewnątrz budynków. Konieczne jest zaprojektowanie struktury znaczników NFC niosących informacje lokalizacyjne. 1. Analiza możliwości wykorzystania znaczników NFC w nawigacji wewnątrz budynków 2. Przygotowanie znaczników NFC 3. Opracowanie uproszczonych map dla wnętrz budynków 4. Opracowanie aplikacji mobilnej odczytującej znaczniki NFC 2.

10 12. Mobilny komunikator sieciowy z możliwością transmisji danych przestrzennych oraz komponentem serwerowym Mobile communicator dedicated for transmission of spatial data with server side component dr inż. Krzysztof Bruniecki Stworzenie komunikatora sieciowego opartego na własnym protokole komunikacyjnym, z wykorzystaniem dobrych praktyk programistycznych w połączeniach z bazą danych na serwerze i algorytmów szyfrujących do enkrypcji wiadomości wymienianych między użytkownikami. Komunikator powinien umożliwiać przesył danych przestrzennych gromadzonych w terenie w czasie rzeczywistym. 1. Analiza wymagań 2. Stworzenie i skonfigurowanie serwera Linux/Windows z niezbędnymi usługami bazą danych oraz serwerem http i skonfigurowanie usług zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 3. Tuning serwera pod kątem bezpieczeństwa za pomocą rozwiązań filtrujących ruch sieciowy i optymalizujących dostęp użytkowników serwera i usług do zasobów systemowych. 4. Zaprojektowanie bazy danych w celu zaimplementowania protokołu do komunikacji między urządzeniami mobilnymi 5. Stworzenie web service u jako warstwy pośredniczącej między użytkownikiem a bazą danych. 6. Stworzenie aplikacji klienckiej Android/iOS/Windows Phone zdolnej do komunikacji z serwerem i innymi urządzeniami mobilnymi za pomocą stworzonego protokołu komunikacji (web service u). 7. Zabezpieczenie przesyłanych wiadomości algorytmem szyfrującym Ferguson, Niels. Schneier, Bruce. Practical Cryptography Użycie standardów takich jak xmpp, GeoRSS, OpenLS, WNS

11 13. Projekt i realizacja mini-kompasu cyfrowego Design and realization of digital mini-compass dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest wykonanie projektu oraz realizacja mini-kompasu cyfrowego w oparciu o wybrane sensory inercyjne (magnetometr, żyroskop) 1. Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (magnetometr, żyroskop) 2. Przegląd istniejących rozwiązań 3. Opracowanie i realizacja modułu kompasu cyfrowego o wymiarach i sposobie zasilania pozwalających na swobodne korzystanie w czasie np. wycieczek pieszych 4. Projekt i implementacja algorytmu wyznaczania kierunku na podstawie danych z sensorów inercyjnych 1. J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie S. Pietraszek, Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Helion, T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

12 14. Projekt i realizacja mini-krokomierza cyfrowego Design and realization of digital mini-pedometer dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest wykonanie projektu oraz realizacja minikrokomierza cyfrowego w oparciu o wybrane sensory inercyjne (akcelerometr, żyroskop) 1. Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop) 2. Przegląd istniejących rozwiązań 3. Opracowanie i realizacja modułu krokomierza cyfrowego o wymiarach i sposobie zasilania pozwalających na swobodne korzystanie w czasie np. wycieczek pieszych 4. Projekt i implementacja algorytmu wyznaczania liczby przebytych kroków na podstawie danych z sensorów inercyjnych 1. J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie S. Pietraszek, Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Helion, T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

13 15. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G Application to acquire, analyze and visualize data from inertial measurement unit MTi-G dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest opracowanie i wykonanie aplikacji do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G 1. Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop, magnetometr) 2. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną modułu MTi-G 3. Opracowanie metod analizy danych z sensorów inercyjnych. 4. Projekt i implementacja aplikacji realizującej cel projektu. 1. Dokumentacja techniczna modułu MTi-G 2. J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

14 16. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM-GX3-25 Application to acquire, analyze and visualize data from inertial measurement unit 3DM-GX3-25 dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest opracowanie i wykonanie aplikacji do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM- GX Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop, magnetometr) 2. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną modułu 3DM- GX Opracowanie metod analizy danych z sensorów inercyjnych. 4. Projekt i implementacja aplikacji realizującej cel projektu. 1. Dokumentacja techniczna modułu 3DM-GX J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

15 17. Zegar binarny z matrycą LED i termometrem Binary Clock with LED matrix and thermometer dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest opracowanie i wykonanie zegara binarnego wyświetlającego swoje wskazania na matrycach diod o wymiarach 5x8. Poza trybem binarnym, oferował będzie wyświetlanie czasu w tradycyjnym formacie oraz pozwalał na odczyt i prezentację temperatury. Co kilkadziesiąt sekund będzie prezentował jedną z wbudowanych animacji. W projekcie należy przewidzieć możliwość komunikacji z układem (np. RS232) celem jego konfiguracji bez konieczności ponownego programowania mikrokontrolera. 1. Przegląd istniejących rozwiązań 2. Dobór odpowiednich podzespołów elektronicznych (mikrokontroler, matryce diod, itp.) 3. Projekt i realizacja części elektronicznej układu. 4. Projekt i implementacja aplikacji realizującej cel projektu. 1. S. Pietraszek, Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Helion, T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

16 18. Asymilacja oraz kalibracja danych otrzymywanych z sensora AMSU-B dla potrzeb numerycznych prognoz pogody AMSU Data assimilation for numerical weather prediction dr inż. Andrzej Chybicki Celem pracy jest implementacja systemu umożliwiającego asymilację oraz interpretację danych otrzymywanych ze strumienia HRPT z satelitów meteorologicznych NOAA. W ramach pracy należy zaimplementować mechanizmy przetwarzania surowych plików zawierających strumień HRPT oraz algorytmów umożliwiających otrzymywanie profili T/Q 1. opracowanie algorytmów wariacyjnej asymilacji danych opracowanie teoretyczne oraz implementacja 2. opracowanie mechanizmu przetwarzania plików zawierających surowe dane ze strumienia HRPT 3. opracowanie mechanizmów konwersji surowych danych AMSU- B do profili T/Q Liczba wykonawców Dokumentacja strumienia HRPT 2. Specyfikacja techniczna sensora AMSU-B 3. Opracowania teoretyczne i naukowe materiały dostępne u prowadzącego

17 19. Technologia wytwarzania syntezatorów mowy na urządzenia mobilne Mobile Device Voice/Speech Synthesizer dr inż. Jerzy Demkowicz Aplikacja syntetyzująca mowę dla dowolnego tekstu w języku polskim na urządzenie mobile 1. Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania 3. Implementacja rozwiązania 4. Testy i prezentacja działania Manual systemu Android ver. 2.6 Liczba wykonawców 2 Dostępne urządzenia Android, Windows Phone 7, Windows CE etc 20. Liczba wykonawców 2-4 Maszyna Dalvik oraz maszyna Java dla urządzeń wbudowanych Application Porting Process for Mobile Devices dr inż. Jerzy Demkowicz 1. Opracowanie metody migracji aplikacji typu desktop na urządzenia przenośne 2. Badanie wydajności przeniesionych aplikacji 3. Sposoby optymalizacji kodu dla konkretnej platformy (ARM, 4. W części praktycznej przeniesienie aplikacji na urządzenie Smartfon, dla systemu Linux, Android, WP7, Windows CE Internet

18 21. Liczba wykonawców 2 Portal internetowy dla małych firm koncepcja i implementacja Mobile Devices Internet Services dr inż. Jerzy Demkowicz Cechy/możliwości portalu: skierowany do użytkowników urządzeń mobilnych Technologia Java lub.net, Transakcje płatnicze Rezerwacje on-line, Kontakt, Pozycjonowanie stron, Web Services 1. Analiza dostępnych rozwiązań 2. Definicja podstawowych funkcjonalności np. kontakt, opis działalności, lista dyskusyjna, połączenie szyfrujące 3. Implementacja portalu Internet 22. Liczba wykonawców 2 Synchronizacja baz danych na urządzeniach mobilnych Mobile Devices Internet Services dr inż. Jerzy Demkowicz Zbadanie możliwości pakietu Microsoft Sync Projekt niewielkiej bazy danych realizującej mechanizm aktualizacji 1. Analiza dostępnych rozwiązań 2. Definicja podstawowych funkcjonalności np. kontakt, opis działalności, lista dyskusyjna, połączenie szyfrujące 3. Implementacja portalu Internet

19 23. Liczba wykonawców 2 Aktualizacja drzew typu R przechowujących geograficzną informacje przestrzenną Remote R-Tree graph updating dr inż. Jerzy Demkowicz skierowany do użytkowników urządzeń mobilnych, wykorzystujących mapy cyfrowe Technologia Java lub.net, Web Services 1. Implementacja synchronizacji drzew R-Tree Internet

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010/2011

Katedra Systemów Geoinformatycznych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010/2011 I. 1. Katedra Systemów Geoinformatycznych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010/2011 Zgodne oprogramowanie do obliczeń naukowych na urządzenia przenośne dr hab. inż. Marek Moszyński mgr

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich dla studiów stacjonarnych kwiecień 2012 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich dla studiów stacjonarnych kwiecień 2012 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich dla studiów stacjonarnych kwiecień 2012 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych 1. Obrazowanie i mapowanie danych pochodzących z akustycznego sondowania

Bardziej szczegółowo

Temat w języku angielskim. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

Temat w języku angielskim. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. w języku angielskim Implementacja algorytmów przetwarzania danych z sonaru wielowiązkowego w celu badania i klasyfikacji dna morskiego Implementation of multibeam sonar data processing algorithms for

Bardziej szczegółowo

Systemy Geoinformatyczne

Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marek Kulawiak

mgr inż. Marek Kulawiak Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych luty 2015 r. 1. Trójwymiarowa wizualizacja obiektów podwodnych w GIS w języku angielskim Three-dimensional visualisation

Bardziej szczegółowo

Projekt inżynierski uwagi

Projekt inżynierski uwagi Politechnika Śląska Instytut Matematyki Wydział Matematyki Stosowanej Ważne! Dokumentacja projektu inżynierskiego Metodyka pracy Literatura Aplikacja Ta prezentacja zawiera ogólne uwagi, które nie muszą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014

L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014 L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Opracowania serwisu internetowego służącego do nauki języka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka 1 2/4/2013 Agenda Sylwetka absolwenta Siatka zajęć Wykorzystanie grafiki komputerowej Znaczenie gospodarcze

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Spraw Zagranicznych al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa II. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: 1) Dialogu technicznym

Bardziej szczegółowo

Android tworzenie aplikacji mobilnych

Android tworzenie aplikacji mobilnych Android tworzenie aplikacji mobilnych Charakterystyka Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z tworzeniem aplikacji działających na systemie operacyjnym Android z naciskiem na przedstawienie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Projektowanie aplikacji mobilnych Mobile application development Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: mgr Roman Czapla mgr Wojciech Nawalaniec

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zbigniew Łubniewski

dr inż. Zbigniew Łubniewski 1. Klasyfikacja dna morskiego na podstawie danych z sonaru wielowiązkowego Seafloor characterisation using multibeam sonar data dr inż. Zbigniew Łubniewski Opracowanie, implementacja w postaci oprogramowania

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r.

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. 1. TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. Liczba wykonawców 4 Aplikacja wspomagająca naukę szybkiego czytania Application that supports learning of fast reading dr hab. inż. Dariusz Dereniowski dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 3 Wstęp do systemu Android

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 3 Wstęp do systemu Android Systemy operacyjne na platformach mobilnych 3 Wstęp do systemu Android Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Aplikacje mobilne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Grafika komputerowa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : Kierunek: Informatyka Rodzaj : obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Internet Application Development

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 4 (175) 2008 Krzysztof Naus Akademia Marynarki Wojennej INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Wykonanie: Łukasz Tomaszowicz Promotor: dr inż. Jacek Kołodziej Cel pracy dyplomowej Celem pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością

Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością Kraków dnia 11.10.2010 ESRI Polska Sp. z o.o. założona w 1995 r. wyłączny dystrybutor w Polsce produktów światowego lidera

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej dr inż. Mikołaj Sobczak Mobilny system sieciocentryczny Centra Zarządzania Zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych i atrybutowych Pełna integracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE

SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ WIZUALIZACJA CIĄGŁEJ INFORMACJI BATYMETRYCZNEJ RZEKI ODRY KRZYSZTOF IWAN, TOMASZ ZAWADZKI REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne. Laboratorium. Dostęp do danych GPS w Windows Phone 7

Systemy mobilne. Laboratorium. Dostęp do danych GPS w Windows Phone 7 Systemy mobilne Laboratorium Dostęp do danych GPS w Windows Phone 7 1. Wprowadzenie Laboratorium ma na celu zapoznanie się z narzędziami dostępu do danych dotyczących lokalizacji w urządzeniach mobilnych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo