Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r."

Transkrypt

1 Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania, analizy i wizualizacji rastrowych danych geograficznych 3. Oprogramowanie ilustrujące wybrane procedury przetwarzania danych geograficznych 4. System zarządzania informacjami pochodzącymi z urządzeń mobilnych 5. Dwuwymiarowa gra przygodowa na urządzenia mobilne 6. System monitoringu oparty o zestaw smartfonów 7. Zestaw gier na urządzenia mobilne w wybranych API 8. Odbiór danych z systemów ADS-B oraz AIS z wykorzystaniem tunera TV opartego o układ RTL2832U 9. System publicznej prezentacji z wykorzystaniem sensora MS Kinect 10. Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na kodach QR 11. Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na znacznikach NFC 12. Mobilny komunikator sieciowy z możliwością transmisji danych przestrzennych oraz komponentem serwerowym 13. Projekt i realizacja mini-kompasu cyfrowego 14. Projekt i realizacja mini-krokomierza cyfrowego 15. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G 16. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM- GX Zegar binarny z matrycą LED i termometrem 18. Asymilacja oraz kalibracja danych otrzymywanych z sensora AMSU-B dla potrzeb numerycznych prognoz pogody 19. Technologia wytwarzania syntezatorów mowy na urządzenia mobilne 20. Maszyna Dalvik oraz maszyna Java dla urządzeń wbudowanych 21. Portal internetowy dla małych firm koncepcja i implementacja 22. Synchronizacja baz danych na urządzeniach mobilnych 23. Aktualizacja drzew typu R przechowujących geograficzną informację przestrzenną

2 1. Przetwarzania danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego Processing of data from acoustic sounding of seafloor dr inż. Zbigniew Łubniewski Implementacja wygodnego narzędzia (preferowane środowisko: MATLAB) realizującego wybrane procedury przetwarzania danych stanowiących zapisy ech akustycznych od dna morskiego (w szczególności, otrzymane za pomocą sonaru wielowiązkowego): np. przeglądanie i wizualizacja, obliczanie parametrów ech, PCA, klasyfikacja 1. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy w zakresie wykorzystania sonarów wielowiązkowych w monitoringu i klasyfikacji dna morskiego. 2. Projekt oprogramowania. 3. Implementacja i testowanie oprogramowania. 1. A. Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Gdańsk W. Malina, Podstawy automatycznej klasyfikacji obrazów, Politechnika Gdańska, Gdańsk Z. Łubniewski, Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego. Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk Materiały dostępne u opiekuna. brak

3 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania, analizy i wizualizacji rastrowych danych geograficznych Development of a lab station for processing, analysis and visualisation of raster geographical data dr inż. Zbigniew Łubniewski W oparciu o wybrane oprogramowanie (preferowane wykorzystanie niekomercyjnego oprogramowania oraz w razie potrzeby implementacja własnej aplikacji/modułów), opracowanie 3 ćwiczeń laboratoryjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w dydaktyce systemów geoinformatycznych, w zakresie przetwarzania i wizualizacji obrazów rastrowych terenu (zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych itp.), a także ich analizy pod kątem wybranych zastosowań w systemach geoinformatycznych, jak przykładowo georeferencja i mozaikowanie obrazów, wektoryzacja ich treści 1. Wybór oprogramowania stanowiącego podstawę do realizacji ćwiczeń 2. Projekt treści ćwiczeń i testowanie wybranego oprogramowania w zakresie wykorzystania jego określonych procedur 3. Stworzenie własnych modułów oprogramowania 4. Przygotowanie instrukcji do ćwiczeń, wraz z przygotowaniem opracowania teoretycznego na temat przedmiotowych procedur działających na obrazach 1. Wykład z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej. 2. T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT, P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka. PWN, J. A. Richards, X. Jia, Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. Springer-Verlag, B. Jähne, Digital Image Processing. Springer-Verlag, brak

4 3. Oprogramowanie ilustrujące wybrane procedury przetwarzania danych geograficznych Software presenting selected procedures of geographical data processing dr inż. Zbigniew Łubniewski W oparciu o wybrane technologie (preferowane wykorzystanie niekomercyjnego oprogramowania oraz implementacja własnej aplikacji/modułów), opracowanie oprogramowania ilustrującego w formie obrazów, diagramów, animacji itp. wybrane procedury przetwarzania rastrowych i wektorowych danych geograficznych, z przeznaczeniem do wykorzystania w dydaktyce systemów geoinformatycznych, np.: tryby kolorowania obrazów, przetwarzanie histogramu obrazu, algebra obrazów, klasyfikacja obrazów, geoprzetwarzanie warstw wektorowych (buffer, dissolve, clip, intersection, union), geokodowanie, indeksowanie przestrzenne, uzgadnianie topologii warstw wektorowych 1. Wybór technologii i narzędzi do realizacji oprogramowania. 2. Projekt oprogramowania.. 3. Implementacja i testowanie oprogramowania. 1. Wykład z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej. 2. T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT, P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka. PWN, B. Jähne, Digital Image Processing. Springer-Verlag, brak

5 4. Liczba wykonawców 3 - System zarządzania informacjami pochodzącymi z urządzeń mobilnych Web-system for managing mobile devices data streams dr hab. inż. Marek Moszyński mgr inż. Krzysztof Czarnecki Celem pacy jest stworzenie internetowego serwisu zarządzającego informacjami pochodzącymi od grupy urządzeń mobilnych. Podstawowym elementem serwisu będzie przedstawianie pobranych w czasie rzeczywistym strumieni danych takich jak obraz z kamery, informacje głosowe lub tekstowe wraz informacją czasową oraz pozycją geograficzną 1. Projekt systemu 2. Implementacja serwisu Internetowego 3. Implementacja oprogramowania komunikacyjnego na urządzenia mobilne 1. Standard HTML5 2. Dokumentacja bibliotek komunikacyjnych platformy mobilnej.

6 5. - Liczba wykonawców 4-5 Dwuwymiarowa gra przygodowa na urządzenia mobilne. 2D point-and-click adventere game for mobile devices. dr inż. Łukasz Kamiński Implementacja prostej gry przygodowej na urządzenia mobilne (tablet lub smartphone). Preferowanym systemem jest Android. 1. Implementacja klasycznej gry przygodowej, z następującymi elementami: Lokacje, w których toczy się akcja gry, Poruszanie się bohatera po lokacjach, Możliwość interakcji z elementami planszy, Inwentarz i używanie zebranych przedmiotów, Postaci neutralne i prowadzenie z nimi dialogów. 2. Stworzenie wygodnego w obsłudze interfejsu użytkownika. 3. Zapewnienie odpowiednich grafik, animacji, muzyki, ew. efektów dźwiękowych. 4. (Opcjonalnie) Przystosowanie gry do pracy na urządzeniach mobilnych o różnych rozmiarach ekranu i rozdzielczościach. 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu W zespole powinien się znaleźć przynajmniej jeden student utalentowany artystycznie.

7 6. System monitoringu oparty o zestaw smartfonów Smartphone based monitoring system dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie systemu, który umożliwia wykorzystanie kilku telefonów wyposażonych w kamery do stworzenia systemu monitoringu (równoległy podgląd kilku kamer, wykrywanie ruchu). 1. Opracowanie architektury serwera, implementacja; 2. Oprogramowanie rejestrujące obraz dla smartfonów; 3. Mechanizm podglądu monitoringu przez WWW i na smartfonie. 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu 7. Liczba wykonawców 2-4 Zestaw gier na urządzenia mobilne w wybranych API A set of mobile game tutorials in selected APIs dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie zestawu samouczków (tutoriali) prezentujących na konkretnym przykładzie uzgodnione z opiekunem API do tworzenia gier na urządzenia mobilne. 1. Wybór technologii oraz projektu 2. Implementacja 3. Stworzenie 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu Od dyplomantów oczekuję zgody na wykorzystanie efektów ich pracy w dydaktyce.

8 8. Odbiór danych z systemów ADS-B oraz AIS z wykorzystaniem tunera TV opartego o układ RTL2832U Receiving ADS-B and AIS signals using a TV tuner based on RTL2832U chipset. dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie oprogramowania dla systemu Linux lub Windows, które umożliwi 1. Wykonanie anten dopasowanych do częstotliwości systemów ADS-B oraz AIS, 2. Stworzenie oprogramowania dekodującego sygnały lub adaptacja otwartego oprogramowania, 3. Udostępnienie danych poprzez sieć i w formie bazy danych 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu 9. System publicznej prezentacji z wykorzystaniem sensora MS Kinect A public display system based on MS Kinect sensor. dr inż. Jacek Dąbrowski Stworzenie rozbudowywalnego systemu do zarządzania prezentacjami prezentowania informacji na publicznie dostępnym ekranie. Zarządzanie polegać ma na uruchamianiu/przełączaniu aplikacji automatycznie lub na podstawie gestów użytkowników. Prezentacja powinna być aplikacją (może być w formie DLL) system powinien pozwolić na w zasadzie dowolną jej zawartość. 1. Stworzenie lub adaptacja mechanizmu rozpoznawania gestów, 2. Zaprojektowanie architektury pojedynczej aplikacji, 3. Stworzenie szablonu/przykładów prezentacji. 1. Materiały dostępne w sieci Internet 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu

9 10. Liczba wykonawców 3-5 Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na kodach QR Application for indoor navigation based on the QR codes dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji mobilnej dla wybranej platformy (preferencja Android), która mogłaby posłużyć do nawigacji wewnątrz budynków. Konieczne jest zaprojektowanie struktury QR kodów niosących informacje lokalizacyjne. 1. Analiza możliwości wykorzystania QR kodów w nawigacji 2. Przygotowanie QR kodów 3. Opracowanie uproszczonych map dla wnętrz budynków 4. Opracowanie aplikacji mobilnej odczytującej QR kody Liczba wykonawców 1-2 Aplikacja do nawigacji wewnątrz budynków opartej na znacznikach NFC Application for indoor navigation based on the NFC tags dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji mobilnej dla wybranej platformy (preferencja Android), która mogłaby posłużyć do nawigacji wewnątrz budynków. Konieczne jest zaprojektowanie struktury znaczników NFC niosących informacje lokalizacyjne. 1. Analiza możliwości wykorzystania znaczników NFC w nawigacji wewnątrz budynków 2. Przygotowanie znaczników NFC 3. Opracowanie uproszczonych map dla wnętrz budynków 4. Opracowanie aplikacji mobilnej odczytującej znaczniki NFC 2.

10 12. Mobilny komunikator sieciowy z możliwością transmisji danych przestrzennych oraz komponentem serwerowym Mobile communicator dedicated for transmission of spatial data with server side component dr inż. Krzysztof Bruniecki Stworzenie komunikatora sieciowego opartego na własnym protokole komunikacyjnym, z wykorzystaniem dobrych praktyk programistycznych w połączeniach z bazą danych na serwerze i algorytmów szyfrujących do enkrypcji wiadomości wymienianych między użytkownikami. Komunikator powinien umożliwiać przesył danych przestrzennych gromadzonych w terenie w czasie rzeczywistym. 1. Analiza wymagań 2. Stworzenie i skonfigurowanie serwera Linux/Windows z niezbędnymi usługami bazą danych oraz serwerem http i skonfigurowanie usług zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 3. Tuning serwera pod kątem bezpieczeństwa za pomocą rozwiązań filtrujących ruch sieciowy i optymalizujących dostęp użytkowników serwera i usług do zasobów systemowych. 4. Zaprojektowanie bazy danych w celu zaimplementowania protokołu do komunikacji między urządzeniami mobilnymi 5. Stworzenie web service u jako warstwy pośredniczącej między użytkownikiem a bazą danych. 6. Stworzenie aplikacji klienckiej Android/iOS/Windows Phone zdolnej do komunikacji z serwerem i innymi urządzeniami mobilnymi za pomocą stworzonego protokołu komunikacji (web service u). 7. Zabezpieczenie przesyłanych wiadomości algorytmem szyfrującym Ferguson, Niels. Schneier, Bruce. Practical Cryptography Użycie standardów takich jak xmpp, GeoRSS, OpenLS, WNS

11 13. Projekt i realizacja mini-kompasu cyfrowego Design and realization of digital mini-compass dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest wykonanie projektu oraz realizacja mini-kompasu cyfrowego w oparciu o wybrane sensory inercyjne (magnetometr, żyroskop) 1. Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (magnetometr, żyroskop) 2. Przegląd istniejących rozwiązań 3. Opracowanie i realizacja modułu kompasu cyfrowego o wymiarach i sposobie zasilania pozwalających na swobodne korzystanie w czasie np. wycieczek pieszych 4. Projekt i implementacja algorytmu wyznaczania kierunku na podstawie danych z sensorów inercyjnych 1. J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie S. Pietraszek, Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Helion, T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

12 14. Projekt i realizacja mini-krokomierza cyfrowego Design and realization of digital mini-pedometer dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest wykonanie projektu oraz realizacja minikrokomierza cyfrowego w oparciu o wybrane sensory inercyjne (akcelerometr, żyroskop) 1. Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop) 2. Przegląd istniejących rozwiązań 3. Opracowanie i realizacja modułu krokomierza cyfrowego o wymiarach i sposobie zasilania pozwalających na swobodne korzystanie w czasie np. wycieczek pieszych 4. Projekt i implementacja algorytmu wyznaczania liczby przebytych kroków na podstawie danych z sensorów inercyjnych 1. J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie S. Pietraszek, Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Helion, T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

13 15. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G Application to acquire, analyze and visualize data from inertial measurement unit MTi-G dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest opracowanie i wykonanie aplikacji do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu MTi-G 1. Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop, magnetometr) 2. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną modułu MTi-G 3. Opracowanie metod analizy danych z sensorów inercyjnych. 4. Projekt i implementacja aplikacji realizującej cel projektu. 1. Dokumentacja techniczna modułu MTi-G 2. J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

14 16. Aplikacja do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM-GX3-25 Application to acquire, analyze and visualize data from inertial measurement unit 3DM-GX3-25 dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest opracowanie i wykonanie aplikacji do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z sensorów inercyjnych modułu 3DM- GX Zapoznanie się ze specyfiką danych pochodzących z sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop, magnetometr) 2. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną modułu 3DM- GX Opracowanie metod analizy danych z sensorów inercyjnych. 4. Projekt i implementacja aplikacji realizującej cel projektu. 1. Dokumentacja techniczna modułu 3DM-GX J. Montewka, M. Gucma, Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Szczecinie Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

15 17. Zegar binarny z matrycą LED i termometrem Binary Clock with LED matrix and thermometer dr inż. Krzysztof Bikonis Celem pracy jest opracowanie i wykonanie zegara binarnego wyświetlającego swoje wskazania na matrycach diod o wymiarach 5x8. Poza trybem binarnym, oferował będzie wyświetlanie czasu w tradycyjnym formacie oraz pozwalał na odczyt i prezentację temperatury. Co kilkadziesiąt sekund będzie prezentował jedną z wbudowanych animacji. W projekcie należy przewidzieć możliwość komunikacji z układem (np. RS232) celem jego konfiguracji bez konieczności ponownego programowania mikrokontrolera. 1. Przegląd istniejących rozwiązań 2. Dobór odpowiednich podzespołów elektronicznych (mikrokontroler, matryce diod, itp.) 3. Projekt i realizacja części elektronicznej układu. 4. Projekt i implementacja aplikacji realizującej cel projektu. 1. S. Pietraszek, Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Helion, T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Materiały dostępne w sieci Internet oraz u opiekuna projektu

16 18. Asymilacja oraz kalibracja danych otrzymywanych z sensora AMSU-B dla potrzeb numerycznych prognoz pogody AMSU Data assimilation for numerical weather prediction dr inż. Andrzej Chybicki Celem pracy jest implementacja systemu umożliwiającego asymilację oraz interpretację danych otrzymywanych ze strumienia HRPT z satelitów meteorologicznych NOAA. W ramach pracy należy zaimplementować mechanizmy przetwarzania surowych plików zawierających strumień HRPT oraz algorytmów umożliwiających otrzymywanie profili T/Q 1. opracowanie algorytmów wariacyjnej asymilacji danych opracowanie teoretyczne oraz implementacja 2. opracowanie mechanizmu przetwarzania plików zawierających surowe dane ze strumienia HRPT 3. opracowanie mechanizmów konwersji surowych danych AMSU- B do profili T/Q Liczba wykonawców Dokumentacja strumienia HRPT 2. Specyfikacja techniczna sensora AMSU-B 3. Opracowania teoretyczne i naukowe materiały dostępne u prowadzącego

17 19. Technologia wytwarzania syntezatorów mowy na urządzenia mobilne Mobile Device Voice/Speech Synthesizer dr inż. Jerzy Demkowicz Aplikacja syntetyzująca mowę dla dowolnego tekstu w języku polskim na urządzenie mobile 1. Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania 3. Implementacja rozwiązania 4. Testy i prezentacja działania Manual systemu Android ver. 2.6 Liczba wykonawców 2 Dostępne urządzenia Android, Windows Phone 7, Windows CE etc 20. Liczba wykonawców 2-4 Maszyna Dalvik oraz maszyna Java dla urządzeń wbudowanych Application Porting Process for Mobile Devices dr inż. Jerzy Demkowicz 1. Opracowanie metody migracji aplikacji typu desktop na urządzenia przenośne 2. Badanie wydajności przeniesionych aplikacji 3. Sposoby optymalizacji kodu dla konkretnej platformy (ARM, 4. W części praktycznej przeniesienie aplikacji na urządzenie Smartfon, dla systemu Linux, Android, WP7, Windows CE Internet

18 21. Liczba wykonawców 2 Portal internetowy dla małych firm koncepcja i implementacja Mobile Devices Internet Services dr inż. Jerzy Demkowicz Cechy/możliwości portalu: skierowany do użytkowników urządzeń mobilnych Technologia Java lub.net, Transakcje płatnicze Rezerwacje on-line, Kontakt, Pozycjonowanie stron, Web Services 1. Analiza dostępnych rozwiązań 2. Definicja podstawowych funkcjonalności np. kontakt, opis działalności, lista dyskusyjna, połączenie szyfrujące 3. Implementacja portalu Internet 22. Liczba wykonawców 2 Synchronizacja baz danych na urządzeniach mobilnych Mobile Devices Internet Services dr inż. Jerzy Demkowicz Zbadanie możliwości pakietu Microsoft Sync Projekt niewielkiej bazy danych realizującej mechanizm aktualizacji 1. Analiza dostępnych rozwiązań 2. Definicja podstawowych funkcjonalności np. kontakt, opis działalności, lista dyskusyjna, połączenie szyfrujące 3. Implementacja portalu Internet

19 23. Liczba wykonawców 2 Aktualizacja drzew typu R przechowujących geograficzną informacje przestrzenną Remote R-Tree graph updating dr inż. Jerzy Demkowicz skierowany do użytkowników urządzeń mobilnych, wykorzystujących mapy cyfrowe Technologia Java lub.net, Web Services 1. Implementacja synchronizacji drzew R-Tree Internet

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5.

Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5. Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5. Katedra Systemów Geoinformatycznych Mobilny przewodnik po Politechnice Gdańskiej Projekt dotyczy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż. ................... (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo