2010/2011. Ochrona środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010/2011. Ochrona środowiska"

Transkrypt

1 2010/2011 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2010/2011

2

3 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS

4 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Tel./fax.: Skład Wydział Nauk Biologicznych UZ Zdjęcia dr Krystyna Walińska Materiały Wydział Nauk Biologicznych UZ Biuro Promocji UZ Dział Spraw Studenckich UZ Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Biuro Karier UZ Dział Nauki UZ Dział Współpracy z Zagranicą UZ Rev. 15:13 Jeśli zauważyłeś naruszenie praw autorskich prosimy o kontakt pod nr telefonu lub lub pod adresami lub

5 Spis treści Część I.A. Informacje o Wydziale Wydział Nauk Biologicznych Władze Wydziału Ogólne informacje o Wydziale Organizacja roku akademickiego 2010/ Kierunki i specjalności Ogólne zasady rekrutacji/przyjęć na studia Przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się Zasady systemu punktowego ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim Punktacja ECTS za przedmioty Postanowienia końcowe Część II.A. Informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska Przyznawane kwalifikacje Szczegółowe kryteria przyjęć Profil programu studiów Studia stacjonarne Podstawowe efekty kształcenia/uczenia się Profile zawodowe absolwentów wraz z przykładami Dalsze możliwości kształcenia Struktura programu wraz z liczbą punktów Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne II stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska Studia stacjonarne II stopnia Kształtowanie terenów zielenii Studia stacjonarne II stopnia Ochrona zasobów naturalnych Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen Wymogi związane z ukończeniem studiów Kierownik programu studiów lub inna odpowiedzialna osoba Część II.B1.Plany studiów Studia stacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne 2 stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska Studia niestacjonarne 2 stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska... 34

6 Ochrona środowiska Studia stacjonarne 2 stopnia Kształtowanie terenów zieleni Studia niestacjonarne 2 stopnia Kształtowanie terenów zieleni Studia stacjonarne 2 stopnia Ochrona zasobów naturalnych Studia niestacjonarne 2 stopnia Ochrona zasobów naturalnych Część II.B2.Opis poszczególnych przedmiotów Część III.Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania Zakwaterowanie Wnioski o zakwaterowanie w Domu Studenta Kwaterowanie w Domach Studenckich UZ Opłaty za miejsce w Domu Studenta Szczegółowych informacji nt. Domów Studenckich udzielają Adresy akademików Posiłki Opieka zdrowotna Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu Prawo do świadczeń zdrowotnych Dokumenty poświadczające status ubezpieczonego (prawo do świadczeń zdrowotnych) Dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla studentów "zamiejscowych" Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach Osoby niepełnosprawne na UZ Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Rekrutacja Dostępność budynków Uniwersytetu dla osób niepełnosprawnych Informacje przydatne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących Transport dostępny dla osób niepełnosprawnych Pomoc materialna dla studentów niepełnosprawnych Indywidualna organizacja studiów Zmiana formy zaliczeń i egzaminów Urlop zdrowotny Turnus rehabilitacyjny Rada Studentów Niepełnosprawnych Pomoc materialna dla studentów Biuro obsługi studentów Programy międzynarodowe

7 Katalog ECTS Wyjazd na studia Kursy językowe Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) Praktyki Realizacja praktyki zawodowej Realizacja praktyki pedagogicznej Wyjazd na praktykę zagraniczną Obiekty sportowe i rekreacyjne Stowarzyszenia studenckie Organizacje i stowarzyszenia studenckie Koła naukowe

8

9 Informacje o Wydziale Część I.A. Informacje o Wydziale

10

11 Katalog ECTS 1.1. WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH Adres korespondencyjny ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat tel./fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan dr hab. Leszek Jerzak, prof. nadzwyczajny tel.: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Beata Gabryś tel.: Prodziekan ds. Dydaktyki dr Artur Wandycz tel.: OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE Wydział Nauk Biologicznych to obecnie najmłodsza jednostka w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Wydział powstał w 2007 roku. Swoją siedzibę ma w najnowszym budynku UZ wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska. Równie młody jest jeden z jego kierunków biologia. W strukturze WNB znajduje się 5 katedr (Katedra Biologii Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii, Katedra Ochrony Przyrody, Katedra Zoologii), Muzeum Przyrodnicze oraz Ogród Botaniczny. Kadrę Wydziału Nauk Biologicznych stanowi 43 nauczycieli akademickich i 10 pracowników administracji. W roku akademickim 2008/2009 na Wydziale studiowało około 660 studentów, z czego 480 na studiach stacjonarnych. 11

12 Ochrona środowiska WNB prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: biologia (I i II stopień), ochrona środowiska (I i II stopień) oraz od roku 2010/ biotechnologia. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2010/2011 znajduje się na stronie internetowej wydziału W poszczególnych katedrach i pracowniach Wydziału prowadzone są badania naukowe, które pozostają w ścisłym związku z kierunkami kształcenia studentów oraz rozwojem kadry naukowej. Badania realizowane są w ramach współpracy z zespołami naukowymi innych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011 Rok akademicki trwa od 1 października 2010 do 30 września Inauguracja roku akademickiego 20010/2011: 7 października Semestr zimowy STUDIA STACJONARNE 1. Semestr zimowy: do W środę zajęcia realizowane według planu na czwartek. 3. Zimowa sesja egzaminacyjna od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Przerwa świąteczna od do Semestr letni 1. Semestr letni od do W środę zajęcia realizowane wg. planu na piątek. 3. Letnia sesja egzaminacyjna od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Przerwa świąteczna od do Semestr zimowy STUDIA NIESTACJONARNE Semestr zimowy od do Zimowa sesja egzminacyjna od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Semestr letni 1. Semestr letni od do Letnia sesja egzaminacyjna od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa od do

13 Katalog ECTS 1.5. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia o ochrona środowiska studia drugiego stopnia o biotechnologia w ochronie środowiska o kształtowanie terenów zieleni o ochrona zasobów naturalnych Studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia o ochrona środowiska studia drugiego stopnia o biotechnologia w ochronie środowiska o kształtowanie terenów zieleni o ochrona zasobów naturalnych 1.6.OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI/PRZYJĘĆ NA STUDIA Rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzana jest drogą elektroniczną. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutację na Uniwersytecie Zielongórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. W jej serwisie internetowym (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html) znajdują się najważniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SEKCJA REKRUTACJI Zielona Góra al. Wojska Polskiego 69, pok. 101R, I piętro poniedziałek - piątek 8:00-14:00 tel.: , , PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ECTS W OPARCIU O NAKŁAD PRACY STUDEN- TA WYMAGANY DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCE- NIA/UCZENIA SIĘ Zasady przyznawania punktów ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim reguluje Regulamin ECTS przyjęty Uchwałą Senatu UZ w 2008 roku. 13

14 Ochrona środowiska Zasady systemu punktowego ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim 1. Liczba punktów ECTS przyporządkowana danemu przedmiotowi odpowiada nakładowi pracy studenta niezbędnemu do zaliczenia tego przedmiotu. 2. Minimalna liczba punktów przewidziana na rok akademicki wynosi 60, w tym dla semestru od 27 do 33 punktów ECTS. 3. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi: a) dla studiów I stopnia licencjackich b) dla studiów I stopnia inżynierskich c) dla studiów II stopnia , d) dla jednolitych studiów magisterskich nie mniej niż Szczegółowe zasady przyznawania punktacji ECTS określają rady wydziałów. Punktacja ECTS za przedmioty 1. Zaleca się aby przedmiot, za zaliczenie którego student otrzymuje punkty, kończył się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. 2. Przedmiot znajdujący się w ofercie dydaktycznej jednostki UZ ma stały zestaw atrybutów, do których należą m.in.: a) unikatowy kod przedmiotu, b) nazwa przedmiotu, c) opis przedmiotu, d) wykaz form zajęć wchodzących w skład przedmiotu, e) zasady zaliczania przedmiotu, f) punkty ECTS, które student otrzymuje po zaliczeniu przedmiotu zgodnie z zasadami zaliczania, g) wymagania wstępne 3. Przedmiot wraz z atrybutami jest wpisywany do Wydziałowego Pakietu informacyjnego ECTS/Katalogu przedmiotów. 4. Punktacja ECTS musi być zgodna z obowiązującymi standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów 5. Szczegółowe zasady przyznawania punktów ECTS przedmiotom pozostawia się decyzji rad wydziałów, pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Postanowienia końcowe Pozostałe sprawy dotyczące przyznawania punktacji ECTS, nie ujęte w niniejszym regulaminie, regulują: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. nr 187, poz. 1385) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U nr 164 poz. 1166) 14

15 Informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska Studia I i II stopnia Część II.A. Informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska

16

17 Katalog ECTS 2.1.PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE studia I stopnia (licencjackie) studia II stopnia (magisterskie) o biotechnologia w ochronie środowiska o kształtowanie terenów zieleni o ochrona zasobów naturalnych Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz uzyskanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz będzie znać podstawowe zjawiska i problemy istotne dla ochrony środowiska. Studia drugiego stopnia (magisterskie), przygotowują do samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska oraz do organizowania bezpiecznych i efektywnie działających miejsc pracy. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych. 2.2.SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ Zasady rekrutacji na Wydział regulowane są przez coroczne Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 zawierają: Uchwała nr 280 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011, Uchwała nr 166 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dodatkowych uprawnień przyznawanych na Uniwersytecie Zielonogórskim finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz Uchwała nr 284 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę 280 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011. W roku akademickim 2009/2010 na studia pierwszego stopnia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne zawarte w Uchwale Senatu nr 49. Wspólna lista rankingowa utworzona zostaje dla kandydatów z nową i starą maturą. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) przeliczone są na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt.; mier., dopu.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt. 17

18 Ochrona środowiska W przypadku nowej matury do postępowania kwalifikacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne. Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa matura ) lub egzaminu dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla kierunku przedmiotów. Punkty rankingowe wyliczane są według poniższego wzoru: R = 0,2b 1 + 0,2b 2 + 0,2c 1 + 0,2c 2 + 0,1o 1 + 0,1o 2 gdzie: b 1, b 2 - punkty za przedmiot biologia, c 1, c 2 - punkty za przedmiot chemia, o 1, o 2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny, przy interpretacji oznaczeń: dla starej matury b 1 - b 2 - c 1 - c 2 - o 1 - o 2 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii, punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii, punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii, punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, dla nowej matury b 1 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii na poziomie podstawowym, b 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii na poziomie rozszerzonym, c 1 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii na poziomie podstawowym, c 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii na poziomie rozszerzonym, o 1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, o 2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjęto liczbę punktów zero, z tym że: w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa matura ) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, w przypadku gdy na egzaminie dojrzałości ( stara matura ) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny, za równoważny przedmiotowi biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo biologia. 18

19 Katalog ECTS Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara matura ) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa matura ) z tego przedmiotu. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki z jednego przedmiotu dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. W roku akademickim 2009/2010 uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które posiadają tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu i za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów: jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden, nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów. Jako kryterium dodatkowe brana jest kolejno, liczba punktów ustalona według zasady: 1) za przeliczona ocenę pracy dyplomowej (jeżeli brak oceny z pracy dyplomowej, to liczba wynosi 0), 2) za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego, 3) za przeliczoną średnią ocen ze studiów. Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem: N = 3 ( S-m) / (M - m) + 2, gdzie M - jest maksymalną, m - minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni. Na kierunek ochrona środowiska rekrutacja prowadzona jest na określone specjalności, w związku z tym za kierunki pokrewne, uważa się: dla specjalności biotechnologia w ochronie środowiska kierunki: biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienia człowieka, dla specjalności kształtowanie terenów zieleni kierunki: biologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, dla specjalności ochrona zasobów naturalnych kierunki: biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria biomedyczna, leśnictwo, rolnictwo, zootechnika. 19

20 Ochrona środowiska 2.3.PROFIL PROGRAMU STUDIÓW Zestawienie godzin wg treści kształcenia i rodzajów zajęć realizowanych na kierunku Ochrona środowiska zgodnie ze standardami kształcenia. Studia stacjonarne Treści podstawowe Kierunkowe Do wyboru Studia I stopnia Standardy MNiSW WNB UZ Matematyka Fizyka Biologia i mikrobiologia Chemia i biochemia Razem liczba godzin Ekologia i ochrona przyrody Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo Hydrologia, meteorologia i klimatologia Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Instrumenty ochrony środowiska Technologie w ochronie środowiska Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 45 Inżynieria procesowa 45 Techniki odnowy środowiska 30 Technologie bioenergetyczne 60 Razem liczba godzin liczba godzin Inne wymagania Wychowanie fizyczne Język obcy Technologia informacyjna Przedmiot humanistyczny Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia 120 Razem liczba godzin 390 Razem liczba godzin Zestawienie godzin wg treści kształcenia i rodzajów zajęć realizowanych na kierunku Ochrona środowiska zgodnie ze standardami kształcenia. Treści kształcenia Standardy MNiSW Studia II stopnia WNB UZ Biotechnologia Kształtowanie Ochrona zaso- 20

21 Katalog ECTS w ochronie środowiska terenów zieleni bów naturalnych Podstawowe Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Kierunkowe Ekotoksykologia Planowanie przestrzenne Polityka ochrony środowiska Razem Specjalnościowe Do wyboru Razem Wymagana liczba godzin do wyboru określona w rozporządzeniu MNiSW ( r.) wynosi PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ Studia I stopnia (licencjat) na kierunku Ochrona środowiska Absolwent kierunku Ochrona środowiska jest przygotowany do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent Ochrony Środowiska posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii i toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej. Uzyskana w czasie studiów wiedza obejmuje również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Ochrona środowiska są szczególnie predestynowani do pracy w: jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska Absolwenci drugiego stopnia studiów specjalności Biotechnologia w ochronie środowiska na kierunku Ochrona środowiska posiadają umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentu 21

22 Ochrona środowiska i procesów służących otrzymywaniu produktów o pożądanych właściwościach. Oprócz zdobytej wiedzy posiadają umiejętności wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej. Uzyskują również przygotowanie do prowadzenia prac badawczych z zakresu biotechnologii molekularnej. Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje dają im możliwość podejmowania pracy zawodowej w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Kształtowanie terenów zieleni Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska specjalności Kształtowanie terenów zieleni posiada wiedzę z zakresu ekofizjografii, ekologii krajobrazu, siedliskoznawstwa ekohydrologii, ekotoksykologii. Posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu dendrologii, zwalczania szkodników i chorób roślin ozdobnych oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego. Umiejętności z zakresu projektowania i urządzania terenów zieleni, planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i wiejskich, aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej, pielęgnacji zieleni na obszarach o różnym użytkowaniu pozwalają absolwentom specjalności Kształtowanie terenów zieleni znaleźć pracę na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w zakładach produkcyjnych, posiadających stanowiska z zakresu ochrony środowiska oraz w biurach projektowych. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Ochrona zasobów naturalnych Absolwent kierunku Ochrona środowiska, specjalność Ochrona zasobów naturalnych posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, ekologii, ogólną wiedzę przyrodniczą dotyczącą ekofizjografii, ekohydrologii, siedliskoznawstwa, planowania przestrzennego oraz elementów ekologii krajobrazu. Posiada również specjalistyczną wiedzę i umiejętności z obszaru fitosocjologii i kształtowania środowiska włącznie z zastosowaniami odnawialnych źródeł energii. Wiedza specjalistyczna z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakresie programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent specjalności Ochrona zasobów naturalnych może znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym. 2.5.PROFILE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW WRAZ Z PRZYKŁADAMI dr Paweł Czechowski - absolwent ochrony środowiska. 22

23 Katalog ECTS Dlaczego Uniwersytet Zielonogórski i kierunek ochrona środowiska? Już w szkole średniej interesowała mnie przyroda a szczególnie ptaki (ornitologia). Na przełomie roku 1995 i 1996 powstało w Zielonej Górze przy zarządzie LOP Zielonogórskie Towarzystwo Ornitologiczne. Jednym z założycieli i opoiekunów był pracujący na UZ prof. Leszek Jerzak. Utworzenie kierunku Ochrona Środowiska na byłej w tamtym czasie WSP pozwoliło na studiowanie kierunku bliskiego zainteresowaniom bez konieczności wyjeżdżania z rodzinnego miasta. Przedmioty na kierunku pozwoliły poszerzyć wiedzę przyrodniczą i specjalistyczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Współpraca z kadrą akademicką i wspólnie prowadzone badania przyczyniły się, że jeszcze w czasie studiów powstały pierwsze publikacje naukowe. Również możliwość pisania pracy magisterskiej na podstawie własnych badań zgodnych z zainteresowaniem poszerzała wiedzę teoretyczną i praktyczną. Podsumowując: studia na UZ przyczyniły się do mojego rozwoju naukowego już w czasie trwania nauki. Po ukończeniu ułatwiły mi podjęcie pracy oraz kontynuowania rozwoju naukowego. Nie żałuję wyboru i polecam studiowanie kierunku Ochrona Środowiska absolwentom szkół średnich zainteresowanym przyrodą i dobrem naszego środowiska. 2.6.DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Absolwent studiów I stopnia ochrony środowiska może pogłębić swoją wiedzę rozpoczynając studia II stopnia w naukach przyrodniczych. Między innymi przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach ochrona środowiska i biologia prowadzonych na Wydziale. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia II stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym na Wydział Nauk Biologicznych znajdują się na stronach: STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich specjaności, wynikające ze standardów kształcenia na kierunku ochrona środowiska. Studia stacjonarne I stopnia L.p. Treści kształcenia/przedmiot Wymiar godzinowy ECTS wykład ćwicz/lab Razem Treści podstawowe Matematyka 1 Matematyka dla przyrodników Statystyka w naukach o środowisku Razem Fizyka 1 Fizyka dla przyrodników Biofizyka Razem Biologia i mikrobiologia 1 Biologia roślin Biologia zwierząt Mikrobiologia

24 Ochrona środowiska 4 Genetyka ogólna Razem Chemia i biochemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna Chemia organiczna Chemia fizyczna Biochemia Razem Treści kierunkowe Ekologia i ochrona przyrody 1 Ekologia Ochrona przyrody Metodologia pracy doświadczalnej Razem Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo 1 Geologia i geomorfologia Gleboznawstwo Razem Hydrologia, meteorologia i klimatologia 1 Hydrologia i gospodarowanie wodą Meteorologia i klimatologia Razem Prawo i ekonomia w ochronie środowiska 1 Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Instrumenty ochrony środowiska 1 Instrumenty ochrony środowiska Technologie w ochronie środowiska 1 Wstęp do biotechnologii Technologie w ochronie środowiska Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska Bioinformatyka Razem Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 1 Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Inżynieria procesowa 1 Inżynieria procesowa Techniki odnowy środowiska 1 Techniki odnowy środowiska Technologie bioenergetyczne 1 Technologie bioenergetyczne Inne wymagania 1 Język obcy Wychowanie fizyczne Technologia informacyjna 1 Technologia informacyjna Przedmiot humanistyczny 1 Prakseologia Ochrona własności intelektualnej, BHP, ergonomia 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Higiena

25 3 Ochrona własności intelektualnej Razem Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 10 Praktyka zawodowa 3 tygodnie (80 godzin) 3 Razem Studia stacjonarne II stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska L.p. Treści kształcenia/przedmiot Treści podstawowe Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Wymiar godzinowy wykład ćwicz/lab. Razem 1 Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Ekotoksykologia Treści kierunkowe 1 Ekotoksykologia Planowanie przestrzenne 1 Planowanie przestrzenne Polityka ochrony środowiska 1 Polityka ochrony środowiska Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska Przedmioty specjalnościowe ECTS Razem Biochemiczne oddziaływania środowiskowe Biologia komórki Błony biologiczne Fizyka środowiskowa Genetycznie modyfikowane organizmy Genetyka molekularna Metabolizm Metody biotechnologii w ochronie środowiska Mikrobiologia środowiskowa Techniki biologii molekularnej w monitorowaniu środowiska Technologie remediacji Zastosowanie biokatalizatorów w ochronie środowi Katalog ECTS 25

26 Ochrona środowiska ska Przedmioty wybieralne Razem Przedmiot wybieralny Pracownia specjalizacyjna Seminarium specjalizacyjne Razem Praca magisterska i egzamin magisterski - 20 Razem Studia stacjonarne II stopnia Kształtowanie terenów zielenii L.p. Treści kształcenia/przedmiot Wymiar godzinowy ECTS wykład ćwicz/lab. Razem Treści podstawowe Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 1 Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Treści kierunkowe Ekotoksykologia 1 Ekotoksykologia Planowanie przestrzenne 1 Planowanie przestrzenne Polityka ochrony środowiska 1 Polityka ochrony środowiska Przedmioty specjalnościowe 1 Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie Dendrologia Ekofizjografia Ekohydrologia Ekologia krajobrazu Projektowanie i urządzanie terenów zieleni Siedliskoznawstwo Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie Założenia parkowe Zbiorowiska roślinne Polski Zielne rośliny ozdobne Razem Przedmiot wybieralny Pracownia specjalizacyjna Seminarium specjalizacyjne Razem Praca magisterska i egzamin magisterski - 20 Razem Studia stacjonarne II stopnia Ochrona zasobów naturalnych L.p. Treści kształcenia/przedmiot Wymiar godzinowy ECTS 26

27 Katalog ECTS wykład ćwicz/lab. Razem Treści podstawowe Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 1 Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Treści kierunkowe Ekotoksykologia 1 Ekotoksykologia Planowanie przestrzenne 1 Planowanie przestrzenne Polityka ochrony środowiska 3 Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska Polityka ochrony środowiska Razem Przedmioty specjalnościowe 1 Biotechnologia w ochronie środowiska Edukacja przyrodnicza Ekofizjografia Ekohydrologia Ekologia człowieka Ekologia środowiska pracy Fitosocjologia Genetycznie modyfikowane organizmy Gospodarka leśna Gospodarka łowiecka Mikrobiologia środowiskowa Ochrona zwierząt w ogrodach zoologicznych Odnawialne źródła energii Praktyczne sposoby ochrony przyrody Razem Przedmiot wybieralny Pracownia specjalizacyjna Seminarium specjalizacyjne Razem Praca magisterska i egzamin magisterski - 20 Razem PRZEPISY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW, SYSTEMU OCENIANIA I OCEN Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. Wykaz zaliczeń i egzaminów znajduje się w planach studiów. Egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pisemnej. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa REGULAMIN STUDIÓW Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/regulamin_studiow.html) 27

28 Ochrona środowiska 2.9.WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW Zasady przygotowania, oceny pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Zielonogórskim opisane są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (załącznik do Uchwały nr 50 Senatu UZ z dn. 28 stycznia 2009 roku Załącznik nr 2). Szczegółowe zasady dyplomowania uregulowane są uchwałami Rady Wydziału Nauk Biologicznych. 1. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim (w formie ustnej) zdawanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Studenci odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania. Zestaw zagadnień egzaminacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Wydziału jest dostępny na stronie internetowej wydziału. Wynik studiów pierwszego stopnia ustalany jest na podstawie średniej ważonej uzyskanej przez dodanie: ¾ średniej ocen z zaliczonych w czasie studiów kursów, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. 2. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia jest spełnienie wymagań wynikających z planu studiów i programu nauczania, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Zasady zgłaszania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i wyboru przez studentów I roku studiów drugiego stopnia tematów prac dyplomowych reguluje Uchwała Rady Wydziału z r. Wynik studiów drugiego stopnia ustalany jest na podstawie średniej ważonej uzyskanej przez dodanie: ½ średniej ocen z zaliczonych w czasie studiów kursów, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego KIEROWNIK PROGRAMU STUDIÓW LUB INNA ODPOWIEDZIALNA OSOBA Prodziekan ds. Dydaktyki dr Artur Wandycz Tel Wydział Nauk Biologicznych budynek A-8, pok. 122 ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Beata Gabryś Tel Wydział Nauk Biologicznych Budynek A-8, pok. 120 ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra 28

29 Plany studiów Część II.B1.Plany studiów

30

31 Katalog ECTS STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA od roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie wykładu Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny w tygodniu L.p. I rok / I semestr 1 Matematyka dla przyrodników E ZO Ochrona własności intelektualnej ZO Chemia ogólna i nieorganiczna E ZO Prakseologia ZO ZO Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój ZO ZO Technologia informacyjna ZO Biologia roślin ZO ZO Statystyka w naukach o środowisku ZO ZO SUMA I rok / II semestr 9 Biologia zwierząt E ZO Chemia organiczna E ZO Wstęp do biotechnologii ZO ZO Fizyka dla przyrodników E ZO Geologia i geomorfologia ZO ZO Prawo i ekonomia w ochronie środowiska E ZO Gleboznawstwo ZO ZO SUMA II rok / III semestr 16 Ekologia E ZO Biofizyka ZO ZO Chemia fizyczna ZO ZO Biochemia E ZO Instrumenty ochrony środowiska E ZO Język obcy ZO SUMA II rok / IV semestr 22 Język obcy ZO Inżynieria procesowa E ZO Mikrobiologia E ZO Wychowanie fizyczne ZO Technologie w ochronie środowiska E ZO Hydrologia i gospodarowanie wodą E ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO Metodologia pracy doświadczalnej ZO ZO Praktyka zawodowa Z 3 tygodnie - 90 godz. 3 SUMA III rok / V semestr 32 Ochrona przyrody E ZO Język obcy ZO Wychowanie fizyczne ZO Technologie bioenergetyczne E ZO Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska ZO ZO Genetyka ogólna E ZO Bioinformatyka ZO ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO SUMA III rok / VI semestr 42 Język obcy E Meteorologia i klimatologia ZO ZO Bezpieczeństwo pracy i ergonomia E ZO Higiena ZO ZO Techniki odnowy środowiska E ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Seminarium dyplomowe ZO Egzamin dyplomowy 10 SUMA Zaliczenie ćwiczeń RAZEM Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Wykłady 885 h tj. 40,1%; ćwiczenia 1320 h tj. 59,9% Treści podstawowe: 690 h (min 330 h); treści kierunkowe: 900 h (min 570 h); wybieralne:345 h (min 309 h =( )X30%=309 h) RAZEM 31

32 Ochrona środowiska STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Studia niestacjonarne I stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA od roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie wykładu W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny na zjazd L.p. I rok / I semestr 1 Matematyka dla przyrodników E ZO Ochrona własności intelektualnej ZO ,3 3 Chemia ogólna i nieorganiczna E ZO Prakseologia ZO ZO Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój ZO ZO Technologia informacyjna ZO Biologia roślin ZO ZO Statystyka w naukach o środowisku ZO ZO SUMA ,3 I rok / II semestr 9 Biologia zwierząt E ZO ,7 10 Chemia organiczna E ZO ,7 11 Wstęp do biotechnologii ZO ZO ,3 12 Fizyka dla przyrodników E ZO Geologia i geomorfologia ZO ZO Prawo i ekonomia w ochronie środowiska E ZO ,3 15 Gleboznawstwo ZO ZO ,3 SUMA ,3 II rok / III semestr 16 Ekologia E ZO Biofizyka ZO ZO Chemia fizyczna ZO ZO Biochemia E ZO Instrumenty ochrony środowiska E ZO ,3 21 Język obcy ZO SUMA ,3 II rok / IV semestr 22 Język obcy ZO Inżynieria procesowa E ZO Mikrobiologia E ZO Wychowanie fizyczne ZO Technologie w ochronie środowiska E ZO Hydrologia i gospodarowanie wodą E ZO ,3 28 Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO Metodologia pracy doświadczalnej ZO ZO Praktyka zawodowa Z 3 tygodnie - 90 godz. 3 SUMA ,3 III rok / V semestr 32 Ochrona przyrody E ZO Język obcy ZO Wychowanie fizyczne ZO Technologie bioenergetyczne E ZO Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska ZO ZO Genetyka ogólna E ZO Bioinformatyka ZO ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO SUMA III rok / VI semestr 42 Język obcy E Meteorologia i klimatologia ZO ZO Bezpieczeństwo pracy i ergonomia E ZO Higiena ZO ZO Techniki odnowy środowiska E ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO ,3 48 Przedmiot wybieralny ZO ZO ,3 49 Przedmiot wybieralny ZO ZO Seminarium dyplomowe ZO Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 10 SUMA ,7 RAZEM Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Wykłady 504 h tj. 38,1%; ćwiczenia 819 h tj. 61,9 % Treści podstawowe: 390 h (min 330 h); treści kierunkowe: 582 h (min 570 h); wybieralne: 240 (min.126 h = ( )X30% = 126 h) Zaliczenie ćwiczeń RAZEM Godziny zajęć w tym 32

33 STUDIA STACJONARNE 2 STOPNIA BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ŚRODO- WISKA Katalog ECTS Studia stacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska od roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie wykładu tygodniu Lp. I rok / I semestr 1 Biochemiczne oddziaływania środowiskowe ZO ZO Genetyka molekularna E ZO Mikrobiologia środowiskowa E ZO Metody biotechnologii w ochronie środowiska ZO ZO Metabolizm E ZO SUMA I rok / II semestr 6 Biologia komórki E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku ZO ZO Błony biologiczne ZO Planowanie przestrzenne E ZO Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / III semestr 13 Techniki biologii molekularnej w monitorowaniu środ. E ZO Genetycznie modyfikowane organizmy ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr 19 Zastosowanie biokatalizatorów w ochronie środowiska E ZO Technologie remediacji ZO ZO Fizyka środowiskowa ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA Zaliczenie ćwiczeń Wz Ć Ćz L RAZEM Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Wykłady 330 h tj. 32,8%; ćwiczenia 675 h tj. 67,2 % Treści podstawowe: 30 h (min 30 h); treści kierunkowe: 150 h (min 135 h); wybieralne: 285 h (min 252 h=( )x30%) RAZEM W Godziny zajęć w tym S ECTS Godziny w 33

34 Ochrona środowiska STUDIA NIESTACJONARNE 2 STOPNIA BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ŚRO- DOWISKA Studia niestacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska od roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń zjazd Lp. I rok / I semestr 1 Biochemiczne oddziaływania środowiskowe ZO ZO Genetyka molekularna E ZO Mikrobiologia środowiskowa E ZO ,7 4 Metody biotechnologii w ochronie środowiska ZO ZO Metabolizm E ZO SUMA ,7 I rok / II semestr 6 Biologia komórki E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku ZO ZO ,3 8 Błony biologiczne ZO Planowanie przestrzenne E ZO Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA ,3 II rok / III semestr 13 Techniki biologii molekularnej w monitorowaniu E ZO Genetycznie modyfikowane organizmy ZO ZO ,7 15 Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA ,7 II rok / IV semestr 19 Zastosowanie biokatalizatorów w ochronie E ZO ,7 20 Technologie remediacji ZO ZO Fizyka środowiskowa ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA ,7 RAZEM Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 wykłady 189 h tj. 31,2%; ćwiczenia 417 h tj. 68,8% Treści podstawowe: 30 h (min 30 h); treści kierunkowe: 135 h (min 135 h); wybieralne: 153 h (min 132 h=( )x30% ) RAZEM W Godziny zajęć w tym Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny na 34

35 Katalog ECTS STUDIA STACJONARNE 2 STOPNIA KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI Studia stacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Kształtowanie terenów zieleni od roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń Godziny zajęć w tym Wz Ć Ćz L Godziny w tygodniu I rok / I semestr 1 Ekofizjografia E ZO Dendrologia E ZO Projektowanie i urządzanie terenów zieleni ZO ZO Ekologia krajobrazu E ZO Siedliskoznawstwo ZO ZO SUMA I rok / II semestr 6 Ekohydrologia E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku ZO ZO Zbiorowiska roślinne Polski E ZO Zielne rośliny ozdobne ZO ZO Planowanie przestrzenne E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / III semestr 13 Założenia parkowe ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr 19 Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie E ZO Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie E ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA RAZEM Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Wykłady 360 h tj. 35,8%; ćwiczenia 645 h tj. 64,2 % Treści podstawowe: 30 h (min 30 h); treści kierunkowe: 135 h (min 135 h); wybieralne: 330h (min 253 h=( )x30%) RAZEM W S ECTS 35

36 Ochrona środowiska STUDIA NIESTACJONARNE 2 STOPNIA KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI Studia niestacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Kształtowanie terenów zieleni od roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie wykładu Godziny na zjazd I rok / I semestr 1 Ekofizjografia E ZO Dendrologia E ZO Projektowanie i urządzanie terenów zieleni ZO ZO Ekologia krajobrazu E ZO Siedliskoznawstwo ZO ZO SUMA I rok / II semestr 6 Ekohydrologia E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku ZO ZO ,3 8 Zbiorowiska roślinne Polski E ZO Zielne rośliny ozdobne ZO ZO Planowanie przestrzenne E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA ,3 II rok / III semestr 13 Założenia parkowe ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr 19 Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie E ZO Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie E ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA Zaliczenie ćwiczeń RAZEM Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Wykłady 204 h tj. 33,7%; ćwiczenia 402 h tj. 66,3 % Treści podstawowe: 30 h (min 30 h); treści kierunkowe: 135 h (min 135 h); wybieralne: 153h (min 132 h=( )x30%) RAZEM Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS 36

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935339, fax. 22 5935355 KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 08/09 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 do uchwały nr 0 Senatu UŚ z dnia 30 maja 07 r. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 9 do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r. Tekst jednolity uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 07/08 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie Podstawowym

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 06/07 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka v Studia regionalne WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akad. 2015/2016

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska a)

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2016 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 24/2016 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 24/2016 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akad. 2017/2018

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Biologia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka p1 = 0,60 2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany z dniem 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Załącznik nr 7 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony, p 1 = 0,55 2.* Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia rozszerzony, p

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2010/2011 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia Leśnictwo Zootechnika Rybactwo Biologia Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 224, tel.

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 31.05.2016 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski BIOTECHNOLOGIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony

Wydział Lekarski BIOTECHNOLOGIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony BIOTECHNOLOGIA pierwszego stopnia 3 lata Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SĘ ROKU AKADEMCKM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SD pieczęć i podpis dziekana ydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Gospodarka nieruchomościami jest kierunkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem ogółem razem Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia inne* Plan studiów na kierunku Leśnictwo, Specjalność: Ochrona zasobów leśnych, studia stopnia, stacjonarne Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne

Bardziej szczegółowo