Ulotka. Zmiany w wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1"

Transkrypt

1 Ulotka Zmiany w wersji

2 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU REINSTALACJA PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI OGÓLNE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO HANDEL NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP WSPÓŁPRACA Z IMALL DETAL NOWOŚCI SERWIS NOWOŚCI ZMIANY CRM NOWOŚCI POPRAWIONO OBIEG DOKUMENTÓW ZMIANY POPRAWIONO KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KASA/ BANK NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO Comarch ERP Optima 2 Zmiany w wersji

3 1 Instalacja systemu Uwaga: Instalacja programu na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem nową aplikację do zarządzania licencjami Comarch ERP Menadżer Licencji. Zastępuje ona dotychczasowy Serwis Klucza HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Comarch ERP Menadżer Licencji. Uwaga: Comarch ERP Optima dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześni ejszych niż Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji. 2 Reinstalacja programu 2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji programu W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft.Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji programu. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja do najnowszej wersji możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak również Comarch ERP Optima ze starszym interfejsem od wersji W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie. Comarch ERP Optima 3 Zmiany w wersji

4 Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego proce su konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych. 2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji. Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microso ft SQL Server Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać k opię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na SQL Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji. 2.3 Współpraca z innymi aplikacjami Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi aplikacjami: 1. Comarch ERP e-sklep w wersji 6.5 lub wyższej 2. Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w wersji lub wyższej 3. Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Windows Mobile w wersji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Android w wersji Comarch ERP Mobilny Menadżer w wersji Comarch ERP XL od wersji Intranetowe Aplikacje Pracownicze wymagana wersja lub wyższa Comarch ERP Optima 4 Zmiany w wersji

5 3 Ogólne 3.1 Nowości 1. Operacje seryjne na Formularzu kontrahenta. Na Liście kontrahentów w menu kontekstowym oraz na przycisku pod listą udostępnione zostały operacje seryjne. Po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje: Ustaw kategorię sprzedaży/zakupu po zaznaczeniu wybranych parametrów Użytkownik może przypisać nową lub zmienić dotychczasową kategorię dla wybranych kontrahentów. Rys. Parametry seryjnego ustawiania kategorii kontrahentów Ustaw konto przychodu/rozchodu zaznaczenie wybranych parametrów pozwala na przypisanie nowego lub zmianę dotychczasowego konta przychodu/rozchodu dla wybranych kontrahentów. Rys. Parametry seryjnego ustawiania kont kontrahentów Dodaj/ zmień/ usuń grupę wartość wybrana w polu Grupa zostanie ustawiona na formularzach poszczególnych kontrahentów na zakładce Ogólne w polu Grupa. Pozostawienie pola Grupa pustego i wywołanie funkcji spowoduje usunięcie grupy na wskazanych kartach kontrahentów. Rys. Parametry seryjnego ustawiania grupy kontrahentów Ustaw warunki płatności funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce Płatności odpowiednio w polach: Forma płatności, Termin płatności (zaznaczenie/odznaczenie parametru oraz ustalenie ilości dni dla terminu płatności), Maksymalna zwłoka, zaznaczenie/odznaczenie parametru Nie rozliczaj płatności. Comarch ERP Optima 5 Zmiany w wersji

6 Rys. Parametry seryjnego ustawienia warunków płatności kontrahentów Ustaw warunki handlowe funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce Handlowe odpowiednio w polach: Limit kredytu, Limit przeterminowanych płatności, Cena domyślna, Rabat standardowy. Zaznaczenie opcji Ustaw limit kredytu oraz Ustaw limit przeterminowanych płatności oraz zaznaczenie/odznaczenie związanych z nimi parametrów spowoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie tych limitów dla wybranych kontrahentów. Rys. Parametry seryjnego ustawienia warunków handlowych kontrahentów Dodaj/ usuń atrybut opcja Dodaj atrybut umożliwia dopisanie atrybutu wraz z uzupełnioną wartością na zakładkę Atrybuty na kartach wszystkich zaznaczonych kontrahentów, natomiast opcja Usuń atrybut usunie z kart kontrahentów wszystkie atrybuty o wskazanym kodzie. Comarch ERP Optima 6 Zmiany w wersji

7 Rys. Parametry seryjnego dodawania/usuwania atrybutu kontrahentów 2. Kreator konta bankowego. Z poziomu listy Faktur Sprzedaży oraz formularza Faktury Sprzedaży wprowadzona została możliwość dodania nowego rachunku bankowego do programu. Za pomocą przycisku dostępnego w menu programu można utworzyć nowy Rejestr bankowy (również w walucie obcej). Po zapisaniu Rejestru pojawi się okno: Rys. Dodatkowe akcje przy dodawaniu rejestru K/B w którym Użytkownik decyduje, czy otworzyć nowy Raport bankowy oraz przypisać Rejestr do wybranej formy płatności (już istniejącej lub nowej). 3. Podpisywanie wydruków PDF. Wprowadzono możliwość podpisywania wydruków generowanych do pliku PDF. Zapewnia to ich lepsze zabezpieczenie np. w przypadku przesyłania pracownikom PIT-11 lub wysyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej. Podpisanie pliku podpisem elektronicznym gwarantuje jego autentyczność oraz to, że dokument nie został zmieniony. Pliki PDF podpisane elektronicznie są oznaczone symbolem : na liście załączników do wiadomości w module CRM w Archiwum wydruków na formularzach dokumentów wprowadzanych w programie, na zakładce Dokumenty: Biblioteka dokumentów. Uwaga: W przypadku gdy na wygenerowanym dokumencie w formacie PDF podczas jego otwierania w programie Adobe Reader pojawi się opis: Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem, należy podpis dodać do zaufanych podpisów. Aby to wykonać, należy kliknąć wyświetlający się w tym programie w prawym górnym rogu przycisk: Panel Podpis. Po kliknięciu wyświetlą się po lewej stronie ustawienia dla podpisów. Trzeba rozwinąć drzewko w wyświetlonym panelu, następnie rozwinąć Szcze góły podpisu i kliknąć Szczegóły zatwierdzania. Wyświetli się okno Przegląd certyfikatów Po lewej stronie okna kursor powinien być ustawiony na najwyższym poziomie drzewka, po prawej stronie należy przejść na zakładkę Zaufanie i kliknąć w Dodaj do zaufanych tożsamości. Taką operację trzeba przeprowadzić dla każdego podpisu. Comarch ERP Optima 7 Zmiany w wersji

8 4. Pobieranie danych o Kliencie z bazy GUS. Umożliwiono pobieranie danych o Kliencie z bazy GUS w celu przyspieszenia obsługi Klienta. Pozwoli to na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych i adresowych kontrahentów oraz wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wypełnianiem formularzy. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, który posiadają oprogramowanie na gwarancji. Na formularzu kontrahenta, pod przyciskami Zapisz i Anuluj dodano przycisk REGON. Sprawdź w rejestrze Przycisk jest aktywny, gdy w polu z prefiksem kraju (przed NIP-em) jest wybrany przedrostek PL lub przedrostek jest niewypełniony (kontrahent jest krajowy) i uzupełniony jest NIP. Przycisk uruchamia nowe okno (formularz) z następującymi polami: NIP numer pobrany z formularza kontrahenta, bez przedrostka unijnego, pole edytowalne, Kod weryfikacyjny z obrazka tak zwana captcha. Użytkownik musi przepisać litery/cyfry widoczne na obrazku, przycisk Generuj inny kod na wypadek gdyby kod na obrazku był nieczytelny. przycisk Pobierz dane tym przyciskiem Użytkownik uruchamia wyszukiwanie i pobieranie danych, przycisk Anuluj standardowy przycisk umożliwiający rezygnację z wybranej funkcji i powrót na kartę kontrahenta, informacja o źródle pochodzenia danych, adres strony: Pobieranie danych uruchamiamy przyciskiem Pobierz dane, w tym momencie pole NIP jest blokowane do edycji. Na formularz zostaną pobrane dane, które są widoczne dla Użytkownika następująco: w obszarze nad tabelką: Stan danych na dzień. Data rozpoczęcia działalności. Data nie jest podawana gdy firma jest zlikwidowana. Data zakończenia działalności. Data nie jest wyświetlana gdy firma nadal działa. Jeżeli firma jest zlikwidowana pojawia się czerwony napis Podmiot został wykreślony z rejestru REGON. Jeżeli w nazwie firmy występuje w likwidacji czerwony napis Podmiot w stanie likwidacji. Jeżeli w nazwie firmy występuje w upadłości czerwony napis Podmiot w stanie upadłości. Jeżeli numer nie występuje w rejestrze - czarny napis Numer identyfikacyjny [numer] nie występuje w rejestrze REGON. w tabelce pojawią się następujące informacje: Nazwa Województwo Ulica, nr, Miejscowość Kod pocztowy, poczta Po pobraniu danych pod tabelką dostępny jest przycisk Przenieś dane na formularz kontrahenta. Jego użycie powoduje przeniesienie (w tym nadpisanie) danych z tabelki na formularz kontrahenta i zamknięcie okna. Jeżeli nie uda się połączyć z usługą, wyświetli się komunikat: Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć z usługą. Uwaga: Dane są pobierane bezpośrednio ze strony Od dostępności i poprawnego działania wyszukiwarki na stronie zależy poprawne działanie opcji w programie. 5. Aktualizowanie licencji na kluczu HASP (programowanie klucza). Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą automatyczne pobranie pliku RUS przez Klienta z serwerów Comarch za pośrednictwem Comarch ERP Menadżer Licencji i odpowiedniego webserwisu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie ML pojawia się opcja Aktualizuj licencje w kluczu HASP z dwoma możliwościami wyboru: - Aktualizacja z dysku dotychczasowa opcja (wymaga wskazania pliku RUS z dysku) - Aktualizacja z chmury nowa funkcjonalność (plik RUS pobierany jest z serwerów Comarch) Comarch ERP Optima 8 Zmiany w wersji

9 Po zaprogramowaniu klucza podnosi się okno ML z zakładką Dostępne moduły. Jeśli jest kilka aktywnych kluczy to wyświetlana jest informacja dla klucza, który był właśnie programowany. Uwaga: funkcjonalność aktualizacji z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich. 6. Podpięcie wielu kluczy wirtualnych do jednego serwera licencji. W Comarch ERP Menadżer Licencji wprowadzono możliwość aktywowania licencji Optima z więcej niż jednego klucza. Jeżeli podpiętych jest więcej niż jeden klucz (HASP lub wirtualny), na zakładkach Dostępne moduły oraz Pobrane moduły pojawia się pole z wyborem klucza. Podobnie przy wyborze opcji Zwolnij licencje pojawia się w takim przypadku lista podpiętych kluczy. 7. Lista Urzędów. Import Urzędów i Izb Celnych. Na zakładce Urzędy i Izby Celne na liście urzędów umożliwiono import Urzędów i Izb Celnych z serwera COMARCH oraz z pliku XML. 3.2 Zmiany 1. Konfiguracja wydruków. Zmieniono działanie parametru Kopia elektroniczna na zestawie wydruków. Dotychczas zaznaczenie lub odznaczenie parametru skutkowało tylko przy tworzeniu nowych wydruków w danym zestawie. W najnowszej wersji programu zaznaczenie lub odznaczenie parametru może mieć również skutek dla wszystkich wydruków aktualnie dołączonych do danego zestawu. W przypadku zmiany parametru na zestawie, podczas jego zapisu pojawia się pytanie: Zostało zmienione ustawienie parametru Kopia elektroniczna. Czy przenieść ustawienie na wszystkie wydruki w zestawie? Tak/Nie W przypadku wybrania opcji Tak parametr zostanie ustawiony dla wszystkich podłączonych do zestawu wydruków. W przypadku wybrania opcji Nie skutek będzie tylko dla nowo dodawanych do zestawu wydruków. 3.3 Poprawiono 1. Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami. Po wybraniu na liście kontrahentów filtra Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami bez wyboru konkretnej waluty, kontrahent pojawia się na liście tylko raz, nawet jeżeli ma nierozliczone płatności w różnych walutach. W kolumnie Kwota pojawia się suma nierozliczonych dokumentów w przeliczeniu na walutę PLN. 2. Wybór nowo dodanego kontrahenta na dokumencie. Poprawiono dodawanie nowego kontrahenta z poziomu dokumentu poprzez uzupełnianie jego danych za pomocą opcji kopiuj/wklej. 3. Małe ikony nawigacji po ponownym uruchomieniu programu. Po wyłączeniu parametru "Duże ikony nawigacji", przy ponownym uruchomieniu programu ikony nawigacji były duże, pomimo że parametr nie był włączony. Działanie poprawiono. 4. Import danych z programu KH. Narzędzia/ Importy z programów Comarch ERP Klasyka umożliwiono import danych z KH2013. Ponadto podczas importu danych kontrahenta przenosi się długa nazwa podmiotu. 5. Import danych księgowych z Programu KP. Z poziomu Narzędzia / Importy danych księgowych / z Programu KP podpowiada się już ścieżka do programu KP2013. Ponadto jeśli w programie KP w pieczątce firmy uzupełniono dłuższą nazwę firmy, te informacje przenoszą się do Comarch ERP Optima do pieczątki firmy w konfiguracji programu. 6. Eksport do pliku PDF wydruku GenRap. Zablokowano możliwość ponownego wyeksportowania wydruku do tego samego pliku (wcześniej zapisanego i otwartego). 7. Odtwarzanie standardowych wydruków i funkcji dodatkowych. Podczas uruchamiania funkcji "Odtwarzanie standardowych wydruków i funkcji dodatkowych" w Konfiguracji wydruków pojawiał się komunikat: "Brak wczytywania zasobu do konwersji ustawień użytkownika wydruków standardowych w pliku op_baseconfig.cpp". Działanie poprawiono. 8. Konwersja bazy. Umożliwiono wykonanie konwersji bazy firmowej Optimy do wersji jeśli login, na którym wykonywana jest operacja ma ustawiony język inny niż English. 9. Odbudowa indeksów po cięciu bazy danych. Po odbudowie indeksów w bazie, z której usuwane były "stare" transakcje, mógł nastąpić w określonej sytuacji problem z zapisami dotyczącymi bieżącej ilości towaru na magazynie. Po odbudowie indeksów z tabeli CDN.TwrIlosci usuwane były zapisy, dotyczące towarów, z którymi nie było żadnych transakcji po dniu cięcia bazy. Działanie poprawiono. Comarch ERP Optima 9 Zmiany w wersji

10 10. Zamykanie programu. Wyeliminowano sytuacje występujące na niektórych komputerach podczas zamykania programu Comarch ERP Optima - pojawiał się komunikat: An unhandled win32 exception occured in Comarch OPT!MA.exe [4712]. 11. Ustawienia regionalne Windows a wydruki deklaracji. Poprawiono prezentowanie kwot na wydrukach deklaracji przy ustawieniach regionalnych Windows z grupowaniem liczb bez separatora tysięcznego. 12. Menadżer Licencji znak "&" w nazwie Klienta. Jeżeli w nazwie Klienta był znak "&" (ampersand) to na systemie Windows 2012 przy wejściu na zakładkę Konfiguracja po próbie aktywacji klucza pojawiał się komunikat: '"' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 2, position 43.. Działanie poprawiono. 4 Handel 4.1 Nowości 1. Korekta zbiorcza. Zgodnie z pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z późniejszymi zmianami) możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Od wersji Comarch ERP Optima z poziomu listy Faktur sprzedaży pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy udostępniona została nowa funkcjonalność Korekta zbiorcza/rabat. Na formularzu Korekty należy uzupełnić podstawowe dane (m.in. wskazać Kontrahenta, dla którego zostanie udzielony rabat, wybrać Magazyn jeżeli pole to zostanie puste, korekta zostanie utworzona dla faktur dotyczących wszystkich magazynów). Następnie po wciśnięciu ikony sprzedaży, do którego będzie naliczony rabat lub wybrać konkretne dokumenty: można wskazać okres Rys. Parametry korekty zbiorczej Na oknie tym należy ustawić jakiego okresu sprzedaży będzie dotyczyła korekta. Program domyślnie ustawia poprzedni miesiąc, jednak okres ten można dowolnie zmieniać. Standardowo do okresu sprzedaży zostaną wliczone wszystkie faktury we wskazanym okresie, oraz korekty wystawione do nich. Dodatkowo można ustawić parametry dotyczące korekt z innych okresów: Uwzględniaj korekty do faktur z poprzednich okresów po zaznaczeniu tego parametru do Korekty Zbiorczej zostaną ujęte również korekty do sprzedaży z poprzednich okresów, Uwzględniaj późniejsze korekty do wskazanego okresu parametr pozwala na uwzględnienie również korekt wystawionych po okresie, do którego odnosi się Korekta Zbiorcza a dotyczących sprzedaży z wybranego okresu. Jeżeli Korekta Zbiorcza ma uwzględniać tylko niektóre faktury z wybranego okresu, ich wyboru można dokonać za pomocą przycisku, który spowoduje wyświetlenie listy Faktur Sprzedaży. Do filtra pod listą przenoszona jest Data sprzedaży podana w oknie Parametrów korekty zbiorczej, ustawienia filtra można jednak dowolnie modyfikować. Wyjątkiem są Magazyn oraz Kontrahent, które ustawione są zgodne z tym, co zostało wskazane na formularzu Korekty. Na Korektę przenoszony jest jeden podświetlony dokument lub wszystkie zaznaczone. Informacja o zakresie dat sprzedaży, ustawionym w oknie Parametrów korekty zbiorczej, przenoszona jest do opisu Korekty Zbiorczej umieszczonego na zakładce Płatności, który jest drukowany na Fakturze. Comarch ERP Optima 10 Zmiany w wersji

11 Jeżeli Użytkownik skorzysta z opcji Wskaż faktury, wtedy opis powinien zmodyfikować ręcznie, zgodnie z dokonanym wyborem (nie zmieni się automatycznie). Korekta Zbiorcza może zostać wystawiona dla wszystkich faktur sprzedaży wraz z korektami, faktur zaliczkowych i finalnych z wybranego okresu lub dla poszczególnych faktur wskazanych przez Użytkownika. Wszystkie faktury, do których udzielany jest rabat, muszą być zatwierdzone oraz wystawione w tej samej walucie. Dokumenty pierwotne będą uwzględnione tylko w przypadku skorzystania z opcji Wskaż faktury. Na formularzu korekty wykazana jest wartość sprzedaży z podziałem na stawki VAT, wyliczona na podstawie wskazanych dokumentów. Po wprowadzeniu rabatu procentowego lub kwotowego jest on proporcjonalnie wyliczany dla każdej pozycji. Kwotę rabatu można też wprowadzić ręcznie w kolumnie Wartość korekty. Wszystkie faktury, do których utworzono Korektę Zbiorczą, wykazane są na zakładce Dokumenty. Korekta Zbiorcza wykazywana jest jako dokument powiązany w każdej fakturze, której dotyczy (zakładka Dokumenty). Przy próbie anulowania takiej faktury pojawi się pytanie: Do dokumentu wystawiona jest korekta zbiorcza. Czy na pewno anulować dokument? Po zatwierdzeniu komunikatu anulowana faktura zniknie z listy dokumentów powiązanych na Korekcie Zbiorczej. Operacja ta nie wpłynie jednak na zmianę wartości sprzedaży wykazaną na korekcie oraz na wysokość rabatu. Do Korekty Zbiorczej nie można utworzyć dokumentu korygującego. Korekta Zbiorcza nie jest uwzględnia w Deklaracji Intrastat. Ponieważ dokument ten nie dotyczy poszczególnych pozycji towarowych, nie będzie wykazywany na zestawieniach wykonywanych po pozycjach dokumentów: historii towaru, historii kontrahenta (poza zakładką Zbiorczo), analizach oraz Raporcie Sprzedaży z Cennika. Na wydruku Korekty Zbiorczej można umieścić listę wszystkich dokumentów, do których została utworzona. Służy do tego parametr, który pojawia się po wybraniu wydruku: Rys. Ustalenie wartości parametrów wydruku 2. Wydruki Faktur Sprzedaży. Umożliwiono konfigurację nazewnictwa Faktur na wydrukach. W menu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry wydruku faktury Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego tytułu dla faktury krajowej i unijnej oraz pozaunijnej. Comarch ERP Optima 11 Zmiany w wersji

12 Rys. Konfiguracja parametrów wydruku faktury 4.2 Zmiany 1. Wydanie Zewnętrzne wygenerowane z Faktury Pro Forma. Ze względu na tworzenie się dwóch dokumentów Wydania Zewnętrznego na różne magazyny do jednej pozycji towarowej z Faktury Sprzedaży, zmiana magazynu na WZ utworzonym z Faktury Pro Forma została zablokowana. 2. Grupy towarowe. Zmieniono filtrowanie towarów według grup towarowych na liście Handel/Zasoby. Jeżeli w filtrze zaawansowanym ikona pinezki jest wyłączona, towary zostaną wyfiltrowane zgodnie z zaznaczonymi grupami dopiero po kliknięciu na ikonę lejka. 4.3 Poprawiono 1. Wydruki faktur. Usprawniono działanie programu w zakresie długiego generowania wydruków. 2. Samofakturowanie. Na wydruku Faktura VAT Samofakturowanie pobierany jest domyślny numer konta bankowego z karty kontrahenta wybranego na Fakturze Zakupu. 3. Duplikat Faktury Sprzedaży. Na wydruku Duplikatu faktury poprawnie drukowane są informacje w polu Zapłacono, dla faktur rozliczanych zaliczkami. 4. Dokument Dostawy. Na wydrukach Dokumentu Dostawy wydłużone zostały pola przenoszone z formularza Wydania Zewnętrznego/Faktury Sprzedaży z zakładki Dostawa: Adres miejsca wydania do przemieszczania wyrobów węglowych oraz Podmiot odbierający/zwracający wyroby węglowe. 5. Nota Korygująca. Na wydruku Noty Korygującej w pieczątce firmy drukowana jest trzecia linia nazwy wprowadzonej w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/pieczątka firmy. 6. Wydruk faktury. Poprawiono działanie Definiowalnego wydruku faktury MS Excel. 7. Grupy towarowe. Poprawiono działanie suwaków na liście grup towarowych, widocznej w oknie Handel/Zasoby, podczas pracy przy zwiększonym rozmiarze czcionki w programie. 8. Historia towaru. Poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w nagłówku okna. 9. Pozycje na dokumentach. Ujednolicono kolejność wyświetlania pozycji towarowych i usługowych na powiązanych dokumentach. 10. Wartość netto w PLN. Poprawiono mechanizm zapisu kwoty netto PLN na Fakturze Zakupu w walucie. Comarch ERP Optima 12 Zmiany w wersji

13 11. Korekta graniczna. Jeżeli dystrybucja kwot celnych dotyczyła zaznaczonych pozycji towarowych/usługowych na formularzu, podczas zatwierdzania wprowadzonych kwot pojawiał się komunikat uniemożliwiający prawidłowe naliczenie wartości korekty. Działanie programu poprawiono. 12. Marża. Przywrócono komunikat o ujemnej marży dla Faktur Sprzedaży i Wydań Zewnętrznych tworzonych z Rezerwacji Odbiorcy. 13. Rezerwacja Odbiorcy. Poprawiono mechanizm przekształcania wielu Rezerwacji Odbiorcy do Wydania Zewnętrznego. 14. Atrybuty. Zablokowano możliwość usuwania atrybutu powiązanego z towarem, grupą towarową, kontrahentem, dokumentem, urządzeniem lub środkiem trwałym. 15. Analiza sprzedaży. Umożliwiono wywołanie analizy szczegółowej z poziomu analizy sprzedaży wg grup. 16. Importy z programów Comarch Klasyka. Umożliwiono przenoszenie kodów CN dla towarów importowanych z bazy danych programu Firma Współpraca z Comarch ERP e-sklep 1. Synchronizacja. Zoptymalizowano proces synchronizacji danych binarnych pomiędzy Comarch ERP Optima a Comarch ERP e-sklep. 2. Synchronizacja. Zmieniono działanie programu w zakresie synchronizacji pomiędzy Comarch ERP Optima a Comarch ERP e-sklep/imall24. Podczas wywoływania synchronizacji ręcznej Użytkownik może otrzymać komunikat: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat lub poprzednia została niepoprawnie przerwana. Czy wykonać synchronizację?. Po kliknięciu na TAK, trwająca synchronizacja zostanie wstrzymana i uruchomi się ręczna synchronizacja. W przypadku wybrania opcji NIE program wróci do okna parametrów synchronizacji i nie wykona jej. Zalecane jest uruchamianie synchronizacji ręcznej w sytuacji, kiedy automat jest wyłączony lub Użytkownik ma pewność, że w danej chwili nie wykonuje się synchronizacja automatyczna. Wynika to z faktu, że automat synchronizacji trafiając na proces synchronizacji ręcznej lub wykonywanej przez inny automat zawsze go przerwie i wykona zaplanowaną synchronizację automatyczną. Może to prowadzić do powstawania niejasności np. w sytuacji, gdy ręcznie była wykonywana synchronizacja pełna, a automat ją zakończył i wykonał synchronizację różnicową. 3. Rabaty. Poprawiono przypisywanie rabatów dla Comarch ERP e-sklep w sytuacji, kiedy w Comarch ERP Optima skonfigurowano więcej niż jeden e-sklep. 4. Grupa towarowa. Atrybut binarny. Umożliwiono przesyłanie do Comarch ERP e-sklep atrybutów binarnych dla grup towarowych podczas synchronizacji różnicowej. 5. Kod producenta. Jeżeli na karcie towaru ustawiony został atrybut o nazwie Kod producenta, podczas konwersji bazy wartość atrybutu zostanie przeniesiona na zakładkę Dodatkowe do pola kod producenta. Atrybut nie zostanie usunięty z kartoteki towaru, ale straci status Udostępniaj w e-sklep. 6. Dane kontrahenta. Umożliwiono przenoszenie numeru PESEL z Comarch ERP e-sklep na kartę kontrahenta oraz do Rezerwacji Odbiorcy w Comarch ERP Optima. 4.5 Współpraca z imall24 1. Dane kontrahenta. Umożliwiono przenoszenie numeru PESEL z imall24 na kartę kontrahenta oraz do Rezerwacji Odbiorcy w Comarch ERP Optima. 2. Synchronizacja. Zoptymalizowano proces synchronizacji danych binarnych pomiędzy Comarch ERP Optima a imall24. 5 Detal 5.1 Nowości 1. Wydruki PESEL kontrahenta. Umożliwiono dodanie na wydrukach numeru PESEL kontrahenta. 2. Wiele kluczy w Menadżerze Licencji. Jeżeli w Menadżerze Licencji aktywnych jest kilka kluczy, to w ustawieniach bazy stanowiska detalicznego należy określić ten, z którego mają być pobierane licencje Comarch ERP Optima 13 Zmiany w wersji

14 dla Detalu. W tym celu Użytkownik powinien w polu Serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach "::" podać konkretny numer klucza. 6 Serwis 6.1 Nowości 1. Dane kontaktowe osoby zlecającej. Na formularzu zlecenia serwisowego oprócz imienia i nazwiska osoby zlecającej prezentowane są jej dane kontaktowe: numer telefonu- widoczny w polu Telefon oraz adres - wyświetlany po ustawieniu kursora na ikonie. 2. Dodatkowe kolumny na liście części. Na zleceniu serwisowym, na zakładce Części istnieje możliwość wstawienia dodatkowych kolumn: Do pobrania oraz Do wydania. 6.2 Zmiany W kolumnie Do pobrania wyświetla się ilość jaka zostanie pobrana z magazynu w momencie wygenerowania dokumentu MM. Ilość w opisywanej kolumnie będzie prezentowana dopóki Użytkownik nie pobierze części. Po utworzeniu MM ilość wyświetlana jest (jak dotychczas) w kolumnie Pobrano. W kolumnie Do wydania wyświetla się ilość wykorzystana przy realizacji zlecenia czyli taka, którą wprowadzono w polu Ilość wydana na formularzu części. Ilość w tej kolumnie jest prezentowana dopóki część nie zostanie wydana na dokumencie WZ lub RW. Po wygenerowaniu dokumentów WZ/RW do zlecenia ilość wydana wyświetlana będzie (jak dotychczas) w kolumnie Wydano. 1. Zlecenia cykliczne. Kontakty i wiadomości . Na liście zleceń cyklicznych oraz na formularzu wzorca zlecenia cyklicznego za pomocą przycisku Kontakty CRM możliwe jest wyświetlenie listy kontaktów CRM lub listy wiadomości kontrahenta z wzorca. 7 CRM 7.1 Nowości 1. Ofertowanie. Szablony ofert. Na szablonie oferty do zestawu Wstaw pole z bazy, dodano kolejne pole: Firma_Nazwa3 ( trzecia linia z pieczątki firmy). 2. Skrzynka pocztowa. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono podpisywanie wydruków podpisem cyfrowym. W związku z tym na formularzu wiadomości , jeśli załącznik (wydruk) zostanie podpisany, to oznaczony będzie symbolem. 7.2 Poprawiono 1. Terminarz. Poprawiono działanie filtrów obowiązkowych w Terminarzu. W specyficznych sytuacjach pojawiał się komunikat: "Can't change uniqueness type for non-empty collection". 8 Obieg dokumentów 8.1 Zmiany 1. Optymalizacja wyświetlania listy folderów ibard24. Przyspieszono wyświetlanie listy folderów pobranej z ibard24. Obecnie nie jest wyświetlana cała struktura katalogów wraz ze wszystkimi zagnieżdżeniami. Użytkownik ma możliwość rozwijania poszczególnych podgałęzi katalogów. 2. Skrzynka operatora klawisz <F5>. Umożliwiono odświeżanie widoku skrzynki operatora za pomocą klawisza <F5>. Comarch ERP Optima 14 Zmiany w wersji

15 3. Kontrola wielokrotnego dodawania pliku. Przy próbie kilkukrotnego dodania tego samego pliku na nowym dokumencie za pomocą opcji Wskaż plik na dysku i zapisz w ibard24, pojawi się informacja, że plik już znajduje się w danym katalogu. Użytkownik będzie miał możliwość zapisu pliku pod inną nazwą. 8.2 Poprawiono 1. Aktualizacja schematu numeracji. Jeśli w schemacie numeracji znajduje się człon Katalog, wówczas po zmianie katalogu na zapisanym dokumencie, numer w schemacie numeracji zmieniany jest na AUTO i numeracja prowadzona jest automatycznie w obrębie danego katalogu. 9 Księgowość 9.1 Nowości 1. Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7 wzór 13, VAT-7K wzór 7 oraz VAT-7D wzór 4 wraz z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym w Dz. U. z 2012 poz VAT-ZD. W celu rozliczenia ulgi na złe długi wprowadzono załącznik VAT-ZD (Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) wraz z wydrukiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym w Dz. U. z 2012 poz Na liście deklaracji VAT-7 dodano zakładkę VAT-ZD, na której można dodać zawiadomienie VAT-ZD o typie Sprzedaż lub Zakup (do urzędu skarbowego składa się tylko zawiadomienie o typie Sprzedaż). Na zawiadomieniu wykazywane są wszystkie faktury, które na dzień złożenia deklaracji nie zostały zapłacone a minęło już 150 dni od ich terminu płatności i nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona już w 2013 roku. Termin płatności dotyczy każdej z części płatności wykazanej na fakturze. Wyszukiwane są tylko faktury, których kontrahentem jest podatnik VAT czynny i transakcja ma status krajowy oraz takie, dla których nie minął okres dwóch lat od końca roku, w którym zostały wystawione. Dokumenty zakupowe ze stawką ZW i NP nie są wykazywane na VAT-ZD tak samo jak w przypadku deklaracji VAT-7. Na formularzu zawiadomienia faktury wykazywane są w tylu pozycjach ile stawek VAT zawierają, natomiast na wydruku VAT-ZD w jednej pozycji. Rys. Formularz zawiadomienia VAT-ZD Comarch ERP Optima 15 Zmiany w wersji

16 Opcja usuwania pozwala usunąć pojedynczą pozycję lub wszystkie faktury dla danego kontrahenta. Pod listą dokumentów klasyfikowanych na VAT-ZD widoczna jest informacja o pełnej kwocie korekty wynikającej z tych dokumentów, czyli osobno suma kwot netto i VAT zaokrąglona do pełnych złotych. Podsumowanie w polu Suma do korekty dotyczy kwot do korekty, czyli faktur niezapłaconych i korygowanych, natomiast w polu Suma na VAT-ZD widoczne jest podsumowanie do VAT-ZD, gdzie są wykazywane tylko faktury niezapłacone (bez korygowanych po częściowej lub całkowitej zapłacie). Na zestawienie VAT-ZD trafiają tylko faktury pierwotne niezapłacone, które wykazywane są w kolorze czarnym jednak, aby prawidłowo obliczyć korektę należy również przeliczyć VAT-ZD w przypadku częściowej i całkowitej zapłaty za te faktury są to zapisy prezentowane na zielono. Kwoty w polach Suma do korekty i Suma na VAT-ZD mogą się różnić, ponieważ przykładowo na deklaracji VAT-7 każda stawka VAT jest osobno zaokrąglana, a na VAT-ZD zaokrąglana jest całość faktury. Na liście VAT-ZD w kolumnie Kwota wyświetlana jest Suma do korekty - kwota VAT. Uwaga: W miesiącu, w którym mija 150 dni od terminu płatności niezapłacona faktura trafia na korektę, a jak zostanie zapłacona to w miesiącu zapłaty ponownie jest korygowana o wartość zapłaconą. Jest widoczna na liście pozycji zestawienia VAT-ZD w kolorze zielonym. Faktury korygujące niezapłacone (nieskompensowane) na zawiadomienie VAT-ZD nie wchodzą. Należy je wcześniej skompensować z fakturą i tylko pozostałą część niezapłaconą z faktury wykazać. Aby dokonać ponownej korekty w przypadku gdy nastąpi częściowa lub całkowita zapłata, należy mieć wcześniej przeliczone zawiadomienie VAT -ZD wraz z wygenerowaną korektą, na którym znalazła się faktura pierwotna. Na formularzu VAT-ZD dostępna jest ikonka Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, która jest potrzebna do weryfikacji czy dłużnik nie jest w stanie upadłości lub likwidacji na dzień przed złożeniem deklaracji VAT-7. Jeśli jest, to nie może być ujęty na VAT-ZD i należy usunąć pozycję związaną z takim kontrahentem. Faktury wystawione na kontrahentów powiązanych zgodnie z art. 32 ust. 2-4 UoV (na karcie kontrahenta zaznaczony parametr Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2-4 UoV ) również nie trafiają na zawiadomienie VAT-ZD. W polu Na dzień podpowiada się domyślnie 25 kolejnego miesiąca po okresie, za który składane jest zawiadomienie. Istnieje jednak możliwość zmiany daty na wcześniejszą, maksymalnie na ostatni dzień okresu, za który składane jest zawiadomienie. W przypadku zmiany daty w polu Na dzień należy ponownie przeliczyć zawiadomienie. Zawiadomienie liczone jest za okres zgodny z okresem składania deklaracji VAT-7 (miesiąc lub kwartał). Podczas wyliczania deklaracji VAT-7 za okres, w którym jest obliczone i zatwierdzone zawiadomienie VAT- ZD wraz z wygenerowaną korektą, w polu 73 od razu zaznaczana jest opcja TAK a w polu 74 wykazywana ilość załączników VAT-ZD. Uwaga: Aby kwota korekty z VAT-ZD została uwzględniona na deklaracji VAT-7 należy do zawiadomienia VAT-ZD wygenerować zapis korekcyjny. Samo zatwierdzenie VAT -ZD nie spowoduje, że kwota korekty zostanie uwzględniona na VAT-7. Po zablokowaniu zawiadomienia przed zmianami można za pomocą ikonki wygenerować zapis korekcyjny do wybranego przez Użytkownika rejestru VAT, osobno sprzedaży i zakupu. Na zapisie korekcyjnym dla sprzedaży wyszczególniane są łączne wartości kwot netto i VAT z poszczególnych stawek VAT (odpowiednio 3% i 5%, 7% i 8%, 22% i 23%), wszystkie pozycje mają ustawiony rodzaj Towary. Na zapisie korekcyjnym dla zakupu wyszczególniane są łączne wartości kwot netto i VAT z poszczególnych stawek VAT, rodzajów i odliczeń. Pozycje z faktur z rodzajem: Towary, Usługi, Paliwo i Inne są ujmowane zbiorczo w jednej pozycji z rodzajem Towary, natomiast pozycje z rodzajem: Środki trwałe, Środki transportu i Nieruchomości traktowane są jako Środki trwałe. Na zapisie korekcyjnym w rejestrze VAT można z poziomu zakładki Dokumenty podejrzeć dokument powiązany, czyli zawiadomienie VAT-ZD. Comarch ERP Optima 16 Zmiany w wersji

17 Zasady blokowania i odblokowywania VAT-ZD: Nie można wygenerować korekty na VAT-ZD jeżeli w kolejnych miesiącach jest już VAT-ZD zatwierdzone z korektą. Nie można wygenerować korekty na zatwierdzonym VAT-ZD jeżeli deklaracja VAT-7 za ten okres została już zablokowana przed zmianami. Nie można odblokować VAT-ZD z korektą jeśli deklaracja VAT-7, na której zostało ujęte VAT- ZD, została zatwierdzona. Nie można odblokować VAT-ZD jeśli ma wygenerowaną korektę. Uwaga: Biura rachunkowe oraz firmy, które nie korzystały do tej pory z rozliczeń w module Kasa/Bank, jeśli chcą prawidłowo przeliczyć załącznik VAT -ZD powinny stare nierozliczone płatności z poziomu preliminarza płatności seryjnie rozliczyć za pomocą opcji Rozlicz z menu kontekstowego, nowe zaś płatności rozliczać na bieżąco. Z poziomu formularza VAT-ZD dla zawiadomienia o typie Sprzedaż dostępny jest wydruk zawiadomienia, natomiast dla obu typów zawiadomienia (Sprzedaż/Zakup) można wykonać wydruk listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty VAT należnego/naliczonego. 3. Informacje bieżące. W związku z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. opublikowanej w Dz. U. z 2012 poz wprowadzającej zmiany w uldze na złe długi i korekcie podatku dochodowego dodano nowe raporty: Dokumenty rozchodowe przeterminowane do VAT, Dokumenty przychodowe przeterminowane do VAT i Dokumenty rozchodowe przeterminowane do dochodowego. Raporty wykazują na dzień zgodny z datą bieżącą ustawioną w programie niezapłacone dokumenty na podstawie płatności z preliminarza płatności. W związku ze zmianami w przepisach (art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług) w raportach Dokumenty rozchodowe przeterminowane do VAT i Dokumenty przychodowe przeterminowane do VAT pojawia się kwota będąca sumą dokumentów (z rejestru sprzedaży i zakupu VAT, faktur sprzedaży, paragonów, faktur zakupu, TaxFree, PKA, WKA), dla których minęło 150 dni od terminu płatności i nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona już w 2013 roku oraz dla których nie minął okres dwóch lat od końca roku, w którym zostały wystawione. Na raportach nie są uwzględniane płatności w buforze. Wyświetlane są tylko faktury bez korekt (dokumentów na minus), czyli te płatności, które mają ten sam kierunek co dokument źródłowy. W związku z nowymi przepisami (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w raporcie Dokumenty rozchodowe przeterminowane do dochodowego pojawia się kwota będąca sumą faktur oraz innych dokumentów, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r., a które nie zostały rozliczone w terminie określonym w powyższych ustawach. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 roku. Raport ten weryfikuje czy dokument źródłowy do zdarzenia jest zaksięgowany a także: - w przypadku pełnej księgowości czy data księgowania pobrana z zapisu księgowego jest późniejsza niż r. - w przypadku KPiR czy data księgowania jest późniejsza niż r. W bazach danych po konwersji z poprzednich wersji programu Comarch ERP Optima dla operatora, który ma na karcie operatora na zakładce Informacje zaznaczony moduł Kasa/Bank, nowe raporty zostaną domyślnie zaznaczone, tak aby były one od razu widoczne i aby można było z nich korzystać. 4. Deklaracja VAT-7. Wprowadzono wydruki korekty rocznej VAT naliczonego do deklaracji obliczanych za pierwszy miesiąc/kwartał roku e-deklaracje. VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz załącznikiem VAT-ZD do systemu e-deklaracje. 6. e-deklaracje. CIT-8. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji rocznej CIT-8 na formularzu 21 do systemu e-deklaracje za rok Kontrahenci. Na formularzu kontrahenta na zakładce Handlowe dodano parametr Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2-4 UoV. Faktury wystawione na takich kontrahentów nie są uwzględniane na zawiadomieniu VAT-ZD. Comarch ERP Optima 17 Zmiany w wersji

18 8. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dla schematów księgowych o typie Faktury sprzedaży dodano w warunku nagłówka i pozycji makra dotyczące korekty zbiorczej. 9. Biuro Rachunkowe. W menu wydruki umożliwiono wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D na formularzach obowiązujących od r. 9.2 Zmiany 1. Słownik Organizacji Pożytku Publicznego. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego. 2. Przenoszenie korekt zbiorczych z modułu Faktury do rejestru VAT. W przypadku przenoszenia korekt zbiorczych rabatowych na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr Korekta, w polu z numerem dokumentu korygowanego pojawia się Korekta zbiorcza, a rodzaj transakcji ustawiany jest na Towary. 3. Rejestry VAT. W przypadku faktur zaliczkowych dla transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych trójstronnych wystawionych po roku podczas przenoszenia z modułu Faktury do rejestru VAT odznaczany jest parametr Rozliczać w deklaracji VAT ponieważ faktury takie od roku nie rodzą obowiązku podatkowego zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Uwaga: Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na generowanie faktur zaliczkowych dla transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych trójstronnych, po przeniesieniu faktury finalnej do rejestru VAT powinien odszukać fakturę zaliczkową i ustawić na niej prawidłową datę deklaracji VAT-7 zgodnie z fakturą finalną aby całość transakcji weszła poprawnie na deklarację VAT Import danych księgowych w formacie DAT. Dostosowano import rejestrów VAT do zmian w długości nazwy kontrahenta oraz nowego znacznika Podatnik VAT czynny. 5. Środki trwałe. W przypadku gdy dokument OT został zaksięgowany blokowana jest zmiana wartości początkowej środka trwałego. Ewentualne zwiększenie wartości należy wprowadzić dokumentem ulepszenia. 6. Importy z programów Comarch ERP Klasyka. Przy imporcie nazwy kontrahenta dodano trzecią linię nazwy. 7. Praca rozproszona. Przy przenoszeniu danych z rejestru VAT zakupu dodano parametr Podatnik Czynny. Jeżeli w pliku nie ma odpowiedniego tagu, a na dokumencie rodzaj transakcji jest krajowy i wybrany podmiot gospodarczy to parametr Podatnik VAT Czynny na zaimportowanym dokumencie jest zaznaczony. 8. Praca rozproszona. Przy przenoszeniu karty kontrahenta dodano parametr o kontrahencie powiązanym art.32 ust. 2-4 Ustawy o VAT. 9. Praca rozproszona. Przy eksporcie faktur zakupu z rejestru VAT dodano pole PESEL. 10. Praca rozproszona. Na oknie importu pliku pracy rozproszonej poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki do pliku. 9.3 Poprawiono 1. Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Metoda kasowa. Poprawiono generowanie wydruków w przypadku metody kasowej. 2. Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Metoda kasowa. Poprawiono wyświetlanie kwot dla faktur krajowych w walucie obcej. 3. Rejestry sprzedaży VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Na wydruku Wg pól na deklaracji VAT-7 poprawiono drukowanie kwot w przypadku transakcji klasyfikowanych do dwóch pól jednocześnie np. 21 i Rejestry VAT. Przy próbie modyfikacji i zapisu dokumentów rejestru VAT zakupu zaimportowanych pracą rozproszoną pojawiał się komunikat: Wartość dokumentu jest różna od wartości do rozliczenia w VAT- 7. Poprawiono możliwość modyfikacji importowanych dokumentów. 5. Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dodawania faktur korygujących z kwotą na minus w walucie obcej z kursem nieokreślonym. Comarch ERP Optima 18 Zmiany w wersji

19 6. Rejestry VAT. Przy próbie modyfikacji rozliczonego dokumentu w walucie obcej z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN pojawiał się komunikat: Kwota dokumentu nie może być mniejsza niż kwota rozliczona na tym dokumencie. Poprawiono możliwość modyfikacji takich dokumentów. 7. Rejestry VAT. Na dokumencie w rejestrze VAT parametr Podatnik VAT czynny jest ukrywany dla transakcji o typie Krajowa podatnikiem jest nabywca. 8. Rejestry VAT i Ewidencja dodatkowa. Poprawiono księgowanie do KPiR dokumentów z długą trzecią linią nazwy kontrahenta. 9. Rejestr VAT. W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie rozliczonym, na takiego, który miał zaznaczony parametr Nie rozliczaj płatności pojawiał się komunikat: Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od ostatniego odczytu. Działanie poprawiono. 10. Rozrachunki -> Nota odsetkowa. Podczas naliczania not odsetkowych nie są uwzględniane wcześniej naliczone i zapłacone po terminie noty odsetkowe. 11. Predekretacja. Poprawiono możliwość uzupełnienia predekretacji na podstawie schematu księgowego w przypadku poruszania się klawiszami TAB i ENTER na zakładce Predekretacja. 12. Biuro Rachunkowe. Poprawiono wydruk dla deklaracji PIT-8AR uwzględniając aktualny formularz w wersji Biuro Rachunkowe. Na systemie Windows 8 poprawiono w panelu wyników wyświetlanie informacji z przebiegu operacji. 10 Kasa/ Bank 10.1 Nowości 1. Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. W związku ze zmianami wprowadzonymi trzecią ustawą deregulacyjną na liście Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień wprowadzone zostały filtry ułatwiające wyszukiwanie dokumentów zakwalifikowanych do korekty podatku VAT oraz podatku dochodowego Zmiany Po zaznaczeniu parametru Korekta do VAT na liście pojawia się dodatkowa kolumna Po terminie do VAT, w której pokazywana jest liczba dni przeterminowania w przypadku korekty do VAT. Po zaznaczeniu tego parametru na liście pozostaną następujące przeterminowane płatności do dokumentów: z rejestru sprzedaży i zakupu VAT, faktury sprzedaży, paragony, faktury zakupu, TaxFree, PKA, WKA. Na liście nie wyświetlają się płatności do dokumentów w buforze. Po zaznaczeniu parametru Korekta do dochodowego na liście pojawia się dodatkowa kolumna Po terminie do dochodowego, w której pokazywana jest liczba dni przeterminowania w przypadku korekty do podatku dochodowego. Na liście nie wyświetlają się płatności do dokumentów w buforze oraz płatności przychodowe. Na liście pojawiają się płatności do dokumentów, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r., a które nie zostały rozliczone w terminie określonym w trzeciej ustawie deregulacyjnej. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r. Na liście pokazują się płatności do dokumentów zaksięgowanych, a także spełniające następujące dodatkowe warunki: - w przypadku pełnej księgowości - data księgowania pobrana z zapisu księgowego jest późniejsza niż , - w przypadku księgowości podatkowej - data księgowania jest późniejsza niż Kwoty z dokumentów KW pokazują się na liście w kolumnach Należność (Należność w walucie). Aby wyliczyć łączną kwotę przeterminowanych dokumentów należy odjąć sumę należności od zobowiązań. 1. Preliminarz płatności, funkcja Podziel. Umożliwiono podział Płatności na zdarzeniu częściowo rozliczonym. Część rozliczona pozostaje niezmienna, a nowe zdarzenie tworzone jest z części nierozliczonej. Comarch ERP Optima 19 Zmiany w wersji

20 2. Lista not odsetkowych. Seryjne zatwierdzanie. Na liście not odsetkowych w menu kontekstowym dodana została funkcja Seryjne zatwierdzanie not. Funkcja działa na noty odsetkowe będące w buforze. 3. Odsetki podatkowe. W konfiguracji programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe zostały dodane następujące pozycje: 13% obowiązująca od oraz 12,5% obowiązująca od Poprawiono 1. Ponaglenia zapłaty. Poprawiono wyświetlanie not odsetkowych na liście kandydatów do ponagleń zapłaty. 2. Magazyn walut. W specyficznych sytuacjach, przy próbie odznaczenia parametru Magazyn walut, na dokumencie KW, pojawiał się komunikat o braku pamięci operacyjnej. Działanie poprawiono. 3. Magazyn walut. W przypadku zapisu rozliczonego w magazynie walut z kilkoma pozycjami, w tabeli z rozliczeniami na zakładce Rozliczenia operacji poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnie Rozliczono. 11 Płace i Kadry 11.1 Nowości 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Dochód deklarowany (składki społeczne): 2227,80 zł (od ), Dochód deklarowany (składka zdrowotna): 2908,13 zł (od ), Podstawa prawna: Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS Roczna podstawa składek ZUS: ,00 zł (od ), Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z dnia 27 grudnia 2012 r.) 2. Koszty uzyskania przychodu 50% z tytułu praw autorskich. W związku ze zmianą w przepisach (Ustawa z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wprowadzono zmiany dla Użytkowników programu pozwalające na sprawdzenie kwoty odliczonych w wypłatach kosztów 50% w danym roku podatkowym i możliwość zaprzestania naliczania tych kosztów. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 2 Nr ident./podatki został dodany nowy parametr Nie odliczać 50% kosztów w wypłacie, który pozwala na wyłączenie naliczania kosztów 50% od przychodów uprawniających do zastosowania tych kosztów. O momencie zaprzestania naliczania kosztów 50% decyduje Użytkownik programu zaznaczając parametr na formularzu danych kadrowych, zmiana powinna być odnotowana poprzez aktualizację zapisu. Dodatkowo na formularzu wypłaty (zakładka Podatki), formularzu zestawienia wszystkich wypłat pracownika, formularzu zestawienia list płac dodano pole Przychód 50%, w którym zapisywana jest pełna wartość uprawniająca do zastosowania 50% kosztów (bez względu na zaznaczenie nowego parametru), która z kolei jest zliczana do deklaracji PIT-11 oraz PIT-40 (dla deklaracji za rok 2013). Zmieniono także opis pola Brutto 50% na Podstawa 50%. Comarch ERP Optima 20 Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2 Ulotka Zmiany w wersji 2014.3.2 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.7.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1 Ulotka v.2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 6 2.1 NOWOŚCI... 6 2.2 ZMIANY... 8 2.3 POPRAWIONO...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.6.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.6.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.6.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 1.3 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 4 2.3 POPRAWIONO...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.4.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.4.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.4.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.6.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.4.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.4.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.4.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 ZMIANY... 3 1.2 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 4 2.3 POPRAWIONO... 4 2.4 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 4 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 ZMIANY... 3 1.2 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 POPRAWIONO... 3 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2013.5.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.34. Księga Handlowa wersja 3.33. Księga Handlowa wersja 3.32. 1. Nowości. 2. Nowości. 3. Nowości. 4.

Księga Handlowa wersja 3.34. Księga Handlowa wersja 3.33. Księga Handlowa wersja 3.32. 1. Nowości. 2. Nowości. 3. Nowości. 4. Księga Handlowa wersja 3.34 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2.

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2. Księga Podatkowa wersja 23.4 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo