TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP

2 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce dodatek Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki. Przedstawiamy w nim ranking 200 najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Kryterium decydującym o udziale w zestawieniu była wysokość obrotów. Dodatek ma na celu wyróżnienie firm, które wyznaczają rytm rozwoju polskiej gospodarki. Ponadto prezentujemy w tym roku 11 kategorii produktów i usług, w których przedstawiamy po trzy najlepsze rozwiazania dla sektora MSP. Wyjątkowo wyróżnione zostały aż cztery produkty w kategorii LEASING ze względu na wyjątkowo atrakcyjną i bogatą ofertę dla małych i średnich firm. Postanowiliśmy również poszerzyć listę produktów o nową kategorię, jaką są kancelarie prawne. Redakcja wyłoniła produkty na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz własnych obserwacji rynku. Wyróżnione rozwiązania cechują się wysoką atrakcyjnością innowacyjnością przy jednoczesnej łatwości dostępu. Oprócz rankingu i listy najlepszych produktów znajdą Państwo wypowiedzi ekspertów poruszajacych tematykę m.in. obecnej sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gopodarce. Sektor MSP jest siłą napędową polskiej gospodarki 99 proc. przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej stanowią firmy z tej gałęzi, dając pracę blisko 70 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników. Unia Europejska przeznaczy 2,3 mld, euro na wsparcie tego typu firm do roku Dbajmy o sektor, stanowiący siłę europejskiego rynku. Zapraszamy do lektury, Redakcja Małe i średnie przedsiębiorstwa motorem napędowym gospodarki Małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się zasadniczo ze względu na liczbę pracowników (od 10 do 249 osób) i roczny obrót (od 2 do 50 mln euro). Wydawałoby się, że sektor MSP ze względu na swoją wielkość i względnie niewielki obrót roczny w stosunku do wielkich koncernów, nie odgrywa dużego znaczenia w gospodarce. Sławomir Grzelczak To właśnie mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają największą zdolność do przystosowania się do warunków rynkowych i stanowią fundament rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki swej specyfice odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego w regionach. Stale poszerzają zakres oferowanego asortymentu i usług, tworząc miejsca pracy, a tym samym przyczyniają się do rozwoju rynku globalnego wytwarzając przy tym blisko 19 proc PKB (ok. 30 proc. mikrofirmy, a 25 duże przedsiębiorstwa). Pomimo, iż firmy z sektora MSP są bardziej elastyczne niż duże podmioty i potrafią najszybciej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, to również one napotykają na bariery zarówno prawne, jak i ekonomiczne, które hamują ich rozwój. Jak pokazuje doświadczenie, kluczowa w tym wypadku jest dobrze przemyślana strategia, uwzględniająca zarówno długofalowe działania ukierunkowane na rozwój firmy, jak również budowanie przewagi konkurencyjnej. Sposobem na zapewnienie firmie bezpieczeństwa finansowego jest po pierwsze właściwy dobór i sprawdzenie kontrahentów, po drugie dbałość o swój wiarygodny wizerunek. Pzrede wszystkim wiarygodność Wybierając firmy, z którymi chcemy nawiązać współpracę, warto sprawdzać, czy są uznawane za wiarygodne. Ze względu na fakt, iż zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać zatorom płatniczym aniżeli walczyć o odzyskanie zaległych należności, sposobem na profilaktykę finansową dla firm jest korzystanie z baz Biur Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor). Łatwo jest stracić płynność finansową wynikającą z zatorów płatniczych powstałych w wyniku braku regulowania należności przez kontrahentów, dlatego tak bardzo ważny jest dobór partnerów biznesowych. Jak wynika z bieżącej edycji Raportu BIG InfoMonitor, prezentującego problemy firm zatrudniające od 10 do 249 osób, które mają lub w ostatnich trzech miesiącach miały do czynienia z przeterminowanymi należnościami o co najmniej 60 dni, szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to 69,5 tys. złotych. Zatory płatnicze W co szóstej w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. Na potęgujący problem z zatorami płatniczymi wpływ mają takie czynniki jak rosnąca wartość przeterminowanych należności oraz coraz większy odsetek firm, które często spotykają się z nieterminowym płaceniem. Najnowsze badanie pokazuje, że 61 proc. MSP borykających się z zatorami płatniczymi wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są ich codziennością. Średnio 42 proc. należności małych i średnich przedsiębiorstw jest opóźnionych. W co szóstej firmie w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. Dlatego namawiałbym, aby na poprawę nie czekać z założonymi rękami i skorzystać z miękkiej windykacji jaką jest wpisanie nierzetelnego kontrahenta do bazy biura informacji gospodarczej, utrudniając mu tym samym funkcjonowanie i ostrzegając innych. Budowanie wiarygodnego wizerunku Aby budować przewagę konkurencyjną przy wykorzystaniu całego swojego potencjału, przedsiębiorstwa nie powinny również zapominać o budowaniu swojego wiarygodnego wizerunku. Dla firm posiadanie opinii wiarygodnej finansowo, daje znaczącą przewagę nad podmiotami, które opóźniają się w spłacie swoich zobowiązań. Potwierdzenie swojej dobrej kondycji finansowej, według samych przedsiębiorców pozwala na wyróżnienie się na tle innych firm i zyskanie tym samym przewagi. Jednocześnie niweluje ograniczenia, jakie mogą wpłynąć na rozwój. Firmy swoją rzetelność mogą potwierdzać nie tylko pozytywnymi informacjami gospodarczymi, ale także np. certyfikatami. MSP motorem gospodarki Wszystkie dane wskazują, że MSP są motorem polskiej gospodarki. Istnieje wiele propozycji zmian istniejących ograniczeń, tj. zmiana prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej oraz modyfikacji systemu podatkowego, które mają bezpośrednio wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Zanim jednak te zmiany nastąpią, musimy pamiętać, że tak jak w codziennym zarządzaniu firmą ważna dla nas jest wiarygodność finansowa naszych kontrahentów, tak samo często inni oceniają nas pod tym względem. Podstawowym remedium na ograniczenia w rozwoju przedsiębiorczości jest budowanie własnej wiarygodności i sprawdzanie kontrahentów. Dzięki temu mamy możliwość wpływania na naszą sytuację unikając w ten sposób ryzyka, które może zaburzyć dalsze funkcjonowanie czy rozwój. Autor jest prezesem BIG InfoMonitor

3 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 27 Mapowanie strumienia wartości koniec z marnotrawstwem Narzędzie wykorzystuje się w ramach koncepcji Lean Manufacturing, co pozwala zwizualizować dotychczasowy przebieg produkcji oraz zaplanować zmiany, dzięki którym docelowo wyeliminowane zostaną wszelkie przejawy marnotrawstwa. Krystian Geilke Zgodnie z ideą Lean Manufacturingu, każda zmiana, jaka zostanie zastosowana w przedsiębiorstwie, powinna zostać odpowiednio zaprojektowana i dostosowana do specyfiki unikalnego systemu produkcyjnego. Pomimo, że filozofia ta z założenia odnosi się przede wszystkim do firm prowadzących działalność produkcyjną, wykorzystywane narzędzia są uniwersalne. Można je zastosować w każdym typie przedsiębiorstwa. Unikać marnotrawstwa Podstawowa zasada, na której opiera się Lean Manufacturing jest prosta jeśli w ramach produkcji lub szerzej, organizacji przedsiębiorstwa, jakiekolwiek działanie nie przekłada się na wzrost wartości dodanej produktu, proces taki należy wyeliminować. Wartość dodana jest tutaj rozumiana jako wszystko, za co klient jest gotów zapłacić. Jeśli jakiekolwiek działanie nie dodaje produktowi wartości, oznacza to, że jest ono marnotrawstwem. Taiichi Ohno, główny projektant Systemu Produkcyjnego Toyoty, wyróżnił 7 głównych form marnotrawstwa: nadprodukcja,poprawianie braków i błędów,, zbędne przetwarzanie, zbędne przemieszczanie materiału, zapasy, nadmierny ruch, oczekiwanie. Myślę, że listę tę warto uzupełnić o najgroźniejsze marnotrawstwo, jakim jest stracona kreatywność. Jak jednak ustalić, jakie procesy w firmie nie powodują wzrostu wartości dodanej? Temu właśnie służy mapowanie strumienia wartości. Ustalić stan obecny Wielu menedżerów, próbując zastosować zasady uszczuplenia procesu produkcyjnego przekonało się, że doskonalenie jedynie fragmentu systemu wytwórczego niekoniecznie przełoży się na poprawę ogólnych osiągów całego przedsiębiorstwa. Dlatego mapowanie strumienia wartości obejmuje analizę przepływów materiałowych i informacyjnych w systemie produkcji na linii od drzwi do drzwi, co oznacza, że w procesie mapowania należy ująć zarówno dostawców materiałów i surowców, jak również odbiorców wytwarzanych produktów oraz uwarunkowań ich wzajemnej współpracy (realizacji zamówień, dostaw, wysyłki itp.). Celem stosowania tego narzędzia jest zatem usprawnienie całości systemu, nie zaś optymalizacja jego części. Mapowanie strumienia wartości polega na utworzeniu mapy procesu dla wyrobu lub pewnej grupy produktów. Mapa uwzględnia przepływ produktów i informacji. Strumień wartości to zespół wszystkich czynności podejmowanych w procesie wytwarzania wyrobu, począwszy od wyboru surowca, a skończywszy na sprzedaży gotowego produktu. Mapowanie strumienia wartości pomaga zobrazować i zrozumieć przepływ materiału i informacji podczas przemieszczania się produktu wzdłuż strumienia wartości. Metoda ta pozwala dostrzec w zidentyfikowanym przepływie wszelkiego rodzaju marnotrawstwo i ukierunkować dalsze działania wyszczuplające, mające na celu jego wyeliminowanie. Metoda przełamuje więc tradycyjne spojrzenie na produkcję, gdzie na przepływ patrzy się z perspektywy pojedynczych ogniw produkcyjnych. Mapowanie pozwala dostrzec w produkcji proces, w którym wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane. Mapowanie strumienia wartości składa się z czterech podstawowych etapów: wytypowanie rodziny produktów lub produktu, opracowanie mapy stanu istniejącego dla wybranej rodziny produktów lub produktu, zaprojektowanie zmian i opracowanie mapy stanu przyszłego, wdrożenie. Etap mapowania strumienia wartości stanu obecnego jest dość prosty należy prześledzić drogę wyrobu oraz informacji niejako od tyłu : poczynając od klienta, a skończywszy na dostawcy. Na podstawie tej analizy dokładnie szkicuje się logiczny przepływ materiałów i informacji za pomocą ustalonych graficznych symboli. Aktualna mapa strumienia wartości stanowi podstawę do zastosowania różnych metod, technik i narzędzi Lean Manufacturing tak, aby opracować mapę stanu przyszłego (docelowego), wskazując tym samym pożądany przepływ strumienia wartości. W celu uzyskania dokładnych, szczegółowych danych o czasie trwania poszczególnych procesów produkcyjnych, należy przeprowadzić dokładną analizę. Oznacza to, że trzeba dotrzeć do każdej czynności składowej i zmierzyć czas jej wykonania. Pomiar ten należy wykonać na poszczególnych stanowiskach. Dążenie do doskonałości Mapowanie stanu przyszłego to zespół usystematyzowanych działań mających na celu optymalizację strumienia wartości z wykorzystaniem metod i technik Lean Manufacturing. Najważniejsze będzie wypracowanie planu wdrożeń, który określi pożądany stan docelowy systemu w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy oraz zawierać będzie zestaw działań niezbędnych do osiągnięcia wypracowanej wizji. Zasadniczym celem mapowania stanu przyszłego jest dostosowanie tempa produkcji do tempa zamówień składanych przez klienta oraz zredukowanie zapasów we wszystkich ogniwach systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa, począwszy od surowców, przez produkcję w toku, a skończywszy na zapasach wyrobów gotowych. Stworzenie przyszłościowej mapy strumienia wartości dodanej wymaga realizacji kilku zadań, przede wszystkim: przeprowadzenia w miarę możliwości wywiadu dotyczącego procesu produkcyjnego i wprowadzonych usprawnień organizacyjnych i technologicznych, starannego wybrania konstruktora przyszłościowej mapy strumienia wartości pod kątem, znajomości procesu technologicznego, zaangażowania w doskonaleniu procesu produkcyjnego, ustalenia podstawowych czynności przed rozpoczęciem prac nad przyszłościową mapą strumienia wartości, wyznaczenia miejsca, w którym grupa konstruktorów może swobodnie pracować nad projektem przyszłościowej mapy strumienia wartości, technicznego zorganizowania prac zespołu (zapewnienie czasu, pomieszczeń, środków technicznych, materiałów biurowych itp.) i w końcu: narysowania gotowej mapy. Mapowanie strumienia wartości jest metodą stosunkowo nową, jej nowatorstwo zaś polega na możliwości pokazania przepływu materiałowo-informacyjnego dla poszczególnych procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa w perspektywie wszystkich kroków produkcyjnych, począwszy od surowca, a skończywszy na wyrobie gotowym. Podejście takie umożliwia przyjrzenie się istniejącym problemom produkcyjnym z perspektywy sytemu wytwarzania jako całości, włączając w ten proces zarówno dostawcę, jak i klienta. Warto podkreślić, że większość zmian wypracowywanych na etapie mapowania stanu przyszłego ma zwykle charakter czysto organizacyjny i może się dokonać bez ingerencji w istotę wykorzystywanych procesów technologicznych. Autor jest trenerem w firmie Effect Group Reklama

4 28 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI RANKING 200 MSP WG DYNAMIKI PRZYCHODÓW Lp. Firma Przychód netto (w tys. zł) Dynamika (w proc.) 2013 r r. 1 EKOKOGENERACJA ,00 2 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS ,40 3 MONDAY DEVELOPMENT SA ,79 4 GRUPA HRC SA ,86 5 ADFORM GROUP ,62 6 BROAD GATE , BIT STUDIOS ,41 8 NOVINA ,08 9 CLOUD TECHNOLOGIES ,44 10 CORELENS ,42 11 STOPKLATKA ,92 12 CONCEPT LIBERTY GROUP , C PARTNERS ,72 14 MEGA SONIC ,61 15 PROGRES INVESTMENT ,53 16 ORION ,11 17 MIDVEN ,23 18 ACREBIT ,98 19 DFP DORADZTWO ,72 20 GRUPA JAGUAR ,85 21 LEONIDAS CAPITAL ,61 22 AFORTI HOLDING ,62 23 MBF GROUP ,35 24 READ-GENE ,06 25 INFOSCAN ,89 26 NANOTEL ,89 27 NICOLAS GAMES , CYBERATON ,86 29 JWW INVEST ,32 30 LEASING-EXPERTS ,58 31 UBOAT - LINE ,56 32 GRUPA EXORIGO-UPOS ,00 33 ABPOL COMPANY ,30 34 OPEN-NET SA ,83 35 BOOMERANG ,62 36 BLOOBER TEAM SA ,26 37 PIK ,47 38 GRUPA RECYKL ,17 39 ABAK ,94 40 BLIRT ,98 41 BIOMASS ENERGY ,74 42 MSI BIOSCIENCE ,92 43 VIVID GAMES ,61 44 BLUMERANG INVESTORS ,95 45 LOYD ,65 46 KANCELARIA MEDIUS ,72 47 KUPIEC ,64 48 STAR FITNESS ,05 49 INTELIWISE ,10 50 DENT-A-MEDICAL ,83 MSP oczekują od programów lojalnościowych dodatkowych korzyści W 2014 roku Metro Cash&Carry, międzynarodowy lider rynku handlu hurtowego posiadający 750 sklepów w 26 krajach, rozpoczął pierwszy etap wdrożenia globalnego programu lojalnościowego. Od tego czasu 1,5 miliona klientów przedsiębiorców: restauracji, drobnych sprzedawców, hoteli i innych niezależnych właścicieli firm, przystąpiło do programu lojalnościowego METRO. Program ten z powodzeniem funkcjonuje już w sześciu krajach, a w tym roku zostanie wdrożony na kolejnych sześciu rynkach, między innymi w Chinach i we Francji. Igor Bagnobianchi Jak pokazało pomyślne wdrożenie naszego globalnego programu lojalnościowego, jedynie dostosowanie do konkretnych realiów i strategii danego rynku gwarantuje sukces, dlatego też postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę tak, aby była ona jak najbardziej wartościowa dla naszych klientów. Planujemy wprowadzić program Usługi&Partnerzy, oferujący różnorodne korzyści i zniżki dla klientów zarówno od ME- TRO jak i innych renomowanych międzynarodowych partnerów. Innowacyjne podejście do badania opinii konsumentów łączyło zdobycie zarówno deklaratywnych, jak i behawioralnych danych tak, aby jak najlepiej zrozumieć oczekiwania klienta. Objęło ono klientów METRO i wykazało, że więcej niż 70 proc. z nich jest zainteresowanych dodatkowymi benefitami i korzystaniem z nich zarówno w sklepach, jak i u innych partnerów. Badania fokusowe, które przeprowadziliśmy dla METRO po badaniu online, podkreśliły istotność zainwestowania w wyjątkowe właściwości, takie jak spersonalizowana komunikacja, obsługa VIP w sklepach oraz dodatkowe korzyści u partnerów stwierdza Marcin Sobek dyrektor COMARCH CRM Managed Services, odpowiedzialny za badania. Klienci małych i średnich przedsiębiorstw bardzo doceniają ten pomysł, 81 proc. z nich przyznaje, że najważniejsze są dla nich usługi związane z planowaniem zakupów oraz zagwarantowanie najlepszej jakości i warunków handlowych. Ponadto promocje i rabaty są docenione przez 69 proc. klientów. Mimo że badania dotyczyły właścicieli firm z krajów tak odległych jak Hiszpania, Rosja, Indie czy Turcja, spotkaliśmy się z zadziwiająco zbieżnymi wynikami. Nasi klienci, bez względu na to gdzie żyją są przedsiębiorcami mającymi podobne wyzwania i pasję w dążeniu do sukcesu, a to wzmacnia. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy wrześniem a grudniem 2014 r. w 11 europejskich i azjatyckich krajach, w których marki METRO albo MAKRO są obecne. Autor jest globalnym dyrektorem programu lojalnościowego w Metro Cash and Carry

5 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 29 Leasing dla MSP jest dźwignią rozwoju Leasing w Polsce ma już przeszło dwadzieścia lat. Dziś jest to dojrzała branża, o trudnym do przecenienia znaczeniu dla gospodarki obok kredytu stanowi główne źródło finansowania inwestycji. Szczególnie ważny jest dla sektora MSP, bo to małe i średnie firmy są największą i najważniejszą grupą leasingobiorców. Anna Jaszczykowska Najchętniej z leasingu korzystają firmy średniej wielkości leasingobiorcami są dwie trzecie przedsiębiorstw z tej grupy. Spośród firm małych po leasing sięga co druga. W liczbach bezwzględnych najwięcej korzystających z tej formy inwestowania jest wśród mikroprzedsiębiorstw, wynika to jednak z faktu, że takie podmioty dominują w polskiej gospodarce blisko 60 proc. firm zalicza się do tej właśnie kategorii. Jednocześnie to one mają największe opory przed sięganiem po zewnętrzne finansowanie czy to kredyt, czy właśnie leasing. Najczęstszym powodem tego stanu są przyczyny wewnętrzne, w tym zwłaszcza słabość kapitałowa i związana z nią niska skłonność do podejmowania ryzyka. Korzyści dla firm Leasing to forma finansowania inwestycji pozwalająca na dostęp do dóbr inwestycyjnych, np. środków transportu czy produkcji, bez angażowania dużych środków na ich zakup. Wy- zwala również zachować płynność finansową. Można więc z niego korzystać przy braku zdolności kredytowej. Leasing daje również elastyczność w zakresie wymiany sprzętu, co pozwala na szybkie dostosowanie struktury środków trwa- Dźwignia rozwoju Leasing pozwala na płacenie w ratach za korzystanie z aktywów trwałych, wspierając w ten sposób finansowanie rozwoju. Większość firm sięga po leasing z uwagi na korzystniejsze niż w przypadku kredytu warunki finansowania i fakt, że przedmiot leasingu zarabia na spłatę rat. Znamienne, że leasing najchętniej wykorzystują firmy o względnie długiej historii funkcjonowania w wieku 6-11 lat. Leasing najlepiej się sprawdza w rozwijaniu działalności, pomagając firmom osiągać cele takie, jak wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku czy wzrost zysku. Leasing doskonale nadaje się do finansowania środków trwałych. Typowy przykład to środki transportu, w tym zwłaszcza samochody. Na znaczeniu jednak zyskują również inwestycje w maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy i komputerowy oraz wyposażenie sklepów czy gabinetów. W zeszłym roku 46 proc. leasingobiorców korzystało z leasingu na zakup sprzętu w związku z zastosowaniem nowych technologii. Można więc powiedzieć, że są to firmy aktywnie działające na rzecz rozwoju i modernizacji swojego potencjału, celem korzystania z szans rynkowych, często również planujące ekspansję, także na rynki zagraniczne. maga mniej formalności i czasu, a to atuty szczególnie ważne dla MSP. Leasingodawcy nie są tak restrykcyjni jak udzielające kredytów banki. Prócz szybkiego dostęp do finansowanej inwestycji i prostej procedury, szczególnie ważną korzyścią jest fakt, że leasing nie ogranicza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Dla MSP leasing jest szansą na prowadzenie i rozwój działalności. Zapewnia dostęp do środków trwałych bez angażowania dużych kapitałów, zwalniając dzięki temu środki finansowe na działalność operacyjną, np. wsparcie sprzedaży czy pozyskiwanie nowych klientów. Po- łych do zmieniających się potrzeb rynkowych. Dla sektora MSP leasing jest atrakcyjnym źródłem finansowania inwestycji, szczególnie wówczas, gdy mają już one za sobą kilkuletnią historię działalności i aktywnie wdrażają strategie rozwojowe. Natomiast dla mikroprzedsiębiorstw może być przydatnym narzędziem z uwagi na uproszczone procedury i wymogi formalne, musi jednak zmagać się z największą w tej grupie obawą do ryzyka inwestycyjnego. Autorka reprezentuje kancelarię Tobolewscy. Doradcy Inwestycyjni Reklama

6 30 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP WYRÓŻNIENIA BANK BANK BPS ZA KREDYT SZYBKA INWESTYCJA Produkt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu, zakupem maszyn i urządzeń, zakupem nieruchomości, zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej, remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń, zakupem sprzętu biurowego, spłatą kredytu inwestycyjnego, BANK PEKAO ZA PAKIET MÓJ BIZNES MOBILNY Pakiet Mój Biznes Mobilny to zestaw produktów dla klientów, którzy poszukują na rynku innowacyjnych i atrakcyjnych pod względem cenowym rozwiązań. Dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy preferują obsługę rachunku przez internet i aplikacje mobilne. Pakiet zapewnia bezpłatny, pełny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku przez internet, telefon oraz sieć wszystkich bankomatów na świecie. PKO BANK POLSKI ZA POŻYCZKĘ MSP Pożyczka MSP to elastyczna, szybka i prosta pożyczka dla firm, którą można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwala sfinansować inwestycje i bieżące wydatki oraz spłacić kredyty i pożyczki, zaciągnięte na rzecz wykupem środków trwałych z leasingu. Okres kredytowania wynosi do 10 lat. Maksymalna kwota kredytu to nawet 1 mln zł. Istnieje możliwość zabezpieczenia jedynie na przedmiocie inwestycji. Z kredytu mogą skorzystać klienci prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Prowizja za przyznanie kredytu: od Pakiet Mój Biznes Mobilny to także: 0 zł za nielimitowane wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie; 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego w złotych, pod warunkiem wpływów na rachunki klienta min zł miesięcznie (w przeciwnym wypadku opłata wynosi 15 zł); 1,5 proc., Oprocentowanie kredytu składa się z stawki WI- BOR 3M + marży banku (marża banku uzależniona indywidualnie dla klienta). Atutem produktu jest wysoka kwota kredytu oraz minimum formalności związanych z udzieleniem kredytu brak prognoz finansowych i biznesplanu. 0 zł za 10 przelewów i/lub zleceń stałych miesięcznie, złożonych przez internet w złotych, na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce; 0 zł za obsługę karty debetowej MasterCard Business, pod warunkiem dokonywania transakcji bezgotówkowych daną kartą na kwotę min. 300 zł miesięcznie (w przeciwnym wypadku opłata wynosi 5 zł). prowadzonej działalności. Maksymalna kwota Pożyczki MSP to 500 tys. zł, okres spłaty może sięgać nawet 60 miesięcy. Podjęcie decyzji przez Bank i uruchomienie pożyczki może nastąpić w ciągu zaledwie jednego dnia. Pożyczka MSP może być uruchomiona jednorazowo albo w transzach. Klienci wybierają sposób spłaty raty malejące lub równe. Zakres wymaganych dokumentów jest ograniczony do minimum - przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać prognoz finansowych ani biznesplanu. FAKTORING BPS FAKTOR ZA USŁUGĘ ZIELONY FAKTORING Usługa skierowana jest do firm produkujących lub handlujących z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi i innymi podmiotami z sektora rolnego. Przedmiotem finansowania są dostawy nawozów, środków ochrony roślin, nasion, pasz, paliw i innych materiałów stosowanych w produkcji rolnej. Rozwiązanie pozwala na finansowanie faktur z odroczonym FAKTORAMA ZA PLATFORMĘ FAKTORAMA Faktorama to internetowa platforma aukcji faktur, skierowana przede wszystkim do mikro i małych firm poszukujących dostępu do finansowania, którego zabezpieczeniem będą nieprzeterminowane należności wiarygodnych płatników. Na platformie spotykają się potencjalne strony transakcji: firmy, które chciałyby wcześniej otrzymywać płatność za dostarczone towary lub usługi PRAGMA FAKTORING ZA ZALICZKĘ FAKTORINGOWĄ To rozwiązanie dla firm, które cierpią na ciągły niedobór gotówki, a potrzebują jej do realizacji zamówień. Zaliczka faktoringowa dostępna jest dla klientów jako usługa dodatkowa wraz z innymi formami faktoringu. W ramach zaliczki faktoringowej można w dowolnym momencie trwania umowy terminem płatności dostosowanym do rzeczywistego spływu należności w branży rolnej. Odbiorcy rolni zyskują w ten sposób wystarczająco długi czas na dokonanie zapłaty, a producenci lub dystrybutorzy zwiększenie płynności finansowej w związku z zamianą należności na gotówkę w dniu wystawienia faktury wraz z dodatkowymi usługami zarządzania, pozyskać dodatkowe środki, jeszcze przed powstaniem należności. Spłata zaliczki dokonuje się po uregulowaniu przez odbiorców klienta należności scedowanych w ramach faktoringu. Zaliczka faktoringowa daje możliwość jeszcze bardziej elastycznego korzystania z kapitału faktora. Cała oferta administrowania, monitorowania i w razie potrzeby dochodzenia należności. Ponadto kontrahenci mogą na korzystnych warunkach regulować swoje zobowiązania gotówkowo lub bezgotówkowo w wybranych Bankach Spółdzielczych Grupy BPS zlokalizowanych na terenie całego kraju. i w tym celu wystawiają na aukcję faktury z odroczonym terminem płatności oraz podmioty, dla których platforma jest alternatywnym sposobem inwestowania środków i gwarancją wysokich stóp zwrotu przy stopie ryzyka zbliżonej do obligacji korporacyjnych płatnika. Platforma umożliwia skorzystanie z faktoringu w wybranych sytuacjach i bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. Sprzedawca z powodzeniem może wystawiać na aukcję pojedyncze faktury, w których przypadku chce przyspieszyć otrzymanie gotówki. Co ważne, mogą być to faktury o niewielkiej wartości (minimalna wartość to 1000 zł). Faktorama powstała w drugim kwartale 2013 roku przy wsparciu funduszu Spinaker Innowacji Inkubator BonusCard. Pragma Faktoring jest bardzo przyjazna sektorowi MSP. Dostępność, wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.

7 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 31 OPROGRAMOWANIE COMARCH ZA COMARCH ERP IFAKTURY24 Comarch ERP ifaktury24 to nowoczesna, dostępna w chmurze aplikacja dla małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych. Intuicyjne i bardzo proste w obsłudze narzędzie daje możliwość wystawiania dokumentów handlowych, zarządzania kontrahentami i produktami wraz z kontrolą stanów magazynowych, a także prowadzenia uproszczonej księgowości. INSERT ZA REWIZOR NEXO Subiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (w tym zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników. Subiekt nexo jest kolejną wersją najczęściej wybieranej przez polskich przedsiębiorców marki systemu sprzedaży. W ramach korzystania z aplikacji możliwa jest wymiana dokumentów z biurem rachunkowym zintegrowanym w społeczności Dodatkowo, jest również dostępna usługa sprzedaży towarów w Internecie, bezpośrednio z aplikacji, za pośrednictwem portalu wszystko.pl lub przez Comarch ERP e-sklep. Rozwiązanie oferuje bogaty wachlarz funkcjonalności oraz komfort użytkowania, zachowując przy tym wysokie bezpieczeństwo danych. Comarch ERP ifaktury24 gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Użytkownicy Comarch ERP ifaktury24 mogą brać udział w rozwoju aplikacji, dzięki możliwości zgłaszania pomysłów na Społeczności Comarch. Stworzony ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze. Jest częścią InsERT nexo zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również systemy księgowe: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo (pełna księgowość). VARICO ZA KSIĄŻKĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPIR KPiR jest programem o wysokiej jakości, obecnym na rynku już od 1991 roku. KPiR to program przeznaczony do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej w małych i średnich firmach. Program umożliwia prowadzenie Reklama ewidencji kosztów i zakupów, wystawianie deklaracji podatkowych i ZUS, pełną obsługę środków trwałych oraz ewidencjonowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. W zależności od wersji program KPiR pozwala prowadzić księgowość jednej lub wielu firm. Każda wersja programu obsługuje system e-deklaracje, pozwalający wysłać elektronicznie deklaracje podatkowe na serwer MF. Przed decyzją o zakupie możesz pracować na wersji Bezpłatny Start, czyli w pełni funkcjonalnej, bezpłatnej wersję programu Varico.

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

OPENING. Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A.

OPENING. Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A. OPENING Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A. Pragma Faktoring jako tradycyjny faktor off-line Pragma Faktoring jest jednym z trzech największych faktorów

Bardziej szczegółowo

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Maksymalna kwota kredytu. Warunki. Należy założyć konto w banku. do 50 000 zł. Należy założyć konto w banku

Maksymalna kwota kredytu. Warunki. Należy założyć konto w banku. do 50 000 zł. Należy założyć konto w banku Nazwa kredytu Dla kogo jest przeznaczony Warunki Maksymalna kwota kredytu Okres kredytowania Oprocentowanie kredytu Dodatkowe opłaty (1 wniosku, 2 udzielenie pożyczki, 3 wcześniejsza spłata) Niezbędne

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować. PKO Leasing

Nie musisz kupować. PKO Leasing Nie musisz kupować aby uŝywać. PKO Leasing PKO Leasing wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO BP SA - największego banku w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Wschodniej. Rodowód wsparty ponad 13-letnim

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Idea Banku S.A. włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe

Rozwiązania finansowe Rozwiązania finansowe Prosto i szybko www.siemens.pl/leasing Financial Services Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. W roku 2014 (w procentach) 1% 3% Wartość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Płacenie faktury w terminie to w naszym kraju rozrzutnośd (Źródło - jeden z opiniotwórczych

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

OFERTA BANKU PEKAO SA DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ. Robert Dębski Menadżer Klienta Biznesowego

OFERTA BANKU PEKAO SA DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ. Robert Dębski Menadżer Klienta Biznesowego OFERTA BANKU PEKAO SA DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ Robert Dębski Menadżer Klienta Biznesowego Chojnice 15.10.2012 Bank Pekao SA Tradycja i nowoczesność Mamy już 80 lat! Działamy od

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo