TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP

2 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce dodatek Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki. Przedstawiamy w nim ranking 200 najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Kryterium decydującym o udziale w zestawieniu była wysokość obrotów. Dodatek ma na celu wyróżnienie firm, które wyznaczają rytm rozwoju polskiej gospodarki. Ponadto prezentujemy w tym roku 11 kategorii produktów i usług, w których przedstawiamy po trzy najlepsze rozwiazania dla sektora MSP. Wyjątkowo wyróżnione zostały aż cztery produkty w kategorii LEASING ze względu na wyjątkowo atrakcyjną i bogatą ofertę dla małych i średnich firm. Postanowiliśmy również poszerzyć listę produktów o nową kategorię, jaką są kancelarie prawne. Redakcja wyłoniła produkty na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz własnych obserwacji rynku. Wyróżnione rozwiązania cechują się wysoką atrakcyjnością innowacyjnością przy jednoczesnej łatwości dostępu. Oprócz rankingu i listy najlepszych produktów znajdą Państwo wypowiedzi ekspertów poruszajacych tematykę m.in. obecnej sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gopodarce. Sektor MSP jest siłą napędową polskiej gospodarki 99 proc. przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej stanowią firmy z tej gałęzi, dając pracę blisko 70 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników. Unia Europejska przeznaczy 2,3 mld, euro na wsparcie tego typu firm do roku Dbajmy o sektor, stanowiący siłę europejskiego rynku. Zapraszamy do lektury, Redakcja Małe i średnie przedsiębiorstwa motorem napędowym gospodarki Małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się zasadniczo ze względu na liczbę pracowników (od 10 do 249 osób) i roczny obrót (od 2 do 50 mln euro). Wydawałoby się, że sektor MSP ze względu na swoją wielkość i względnie niewielki obrót roczny w stosunku do wielkich koncernów, nie odgrywa dużego znaczenia w gospodarce. Sławomir Grzelczak To właśnie mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają największą zdolność do przystosowania się do warunków rynkowych i stanowią fundament rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki swej specyfice odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego w regionach. Stale poszerzają zakres oferowanego asortymentu i usług, tworząc miejsca pracy, a tym samym przyczyniają się do rozwoju rynku globalnego wytwarzając przy tym blisko 19 proc PKB (ok. 30 proc. mikrofirmy, a 25 duże przedsiębiorstwa). Pomimo, iż firmy z sektora MSP są bardziej elastyczne niż duże podmioty i potrafią najszybciej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, to również one napotykają na bariery zarówno prawne, jak i ekonomiczne, które hamują ich rozwój. Jak pokazuje doświadczenie, kluczowa w tym wypadku jest dobrze przemyślana strategia, uwzględniająca zarówno długofalowe działania ukierunkowane na rozwój firmy, jak również budowanie przewagi konkurencyjnej. Sposobem na zapewnienie firmie bezpieczeństwa finansowego jest po pierwsze właściwy dobór i sprawdzenie kontrahentów, po drugie dbałość o swój wiarygodny wizerunek. Pzrede wszystkim wiarygodność Wybierając firmy, z którymi chcemy nawiązać współpracę, warto sprawdzać, czy są uznawane za wiarygodne. Ze względu na fakt, iż zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać zatorom płatniczym aniżeli walczyć o odzyskanie zaległych należności, sposobem na profilaktykę finansową dla firm jest korzystanie z baz Biur Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor). Łatwo jest stracić płynność finansową wynikającą z zatorów płatniczych powstałych w wyniku braku regulowania należności przez kontrahentów, dlatego tak bardzo ważny jest dobór partnerów biznesowych. Jak wynika z bieżącej edycji Raportu BIG InfoMonitor, prezentującego problemy firm zatrudniające od 10 do 249 osób, które mają lub w ostatnich trzech miesiącach miały do czynienia z przeterminowanymi należnościami o co najmniej 60 dni, szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to 69,5 tys. złotych. Zatory płatnicze W co szóstej w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. Na potęgujący problem z zatorami płatniczymi wpływ mają takie czynniki jak rosnąca wartość przeterminowanych należności oraz coraz większy odsetek firm, które często spotykają się z nieterminowym płaceniem. Najnowsze badanie pokazuje, że 61 proc. MSP borykających się z zatorami płatniczymi wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są ich codziennością. Średnio 42 proc. należności małych i średnich przedsiębiorstw jest opóźnionych. W co szóstej firmie w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. Dlatego namawiałbym, aby na poprawę nie czekać z założonymi rękami i skorzystać z miękkiej windykacji jaką jest wpisanie nierzetelnego kontrahenta do bazy biura informacji gospodarczej, utrudniając mu tym samym funkcjonowanie i ostrzegając innych. Budowanie wiarygodnego wizerunku Aby budować przewagę konkurencyjną przy wykorzystaniu całego swojego potencjału, przedsiębiorstwa nie powinny również zapominać o budowaniu swojego wiarygodnego wizerunku. Dla firm posiadanie opinii wiarygodnej finansowo, daje znaczącą przewagę nad podmiotami, które opóźniają się w spłacie swoich zobowiązań. Potwierdzenie swojej dobrej kondycji finansowej, według samych przedsiębiorców pozwala na wyróżnienie się na tle innych firm i zyskanie tym samym przewagi. Jednocześnie niweluje ograniczenia, jakie mogą wpłynąć na rozwój. Firmy swoją rzetelność mogą potwierdzać nie tylko pozytywnymi informacjami gospodarczymi, ale także np. certyfikatami. MSP motorem gospodarki Wszystkie dane wskazują, że MSP są motorem polskiej gospodarki. Istnieje wiele propozycji zmian istniejących ograniczeń, tj. zmiana prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej oraz modyfikacji systemu podatkowego, które mają bezpośrednio wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Zanim jednak te zmiany nastąpią, musimy pamiętać, że tak jak w codziennym zarządzaniu firmą ważna dla nas jest wiarygodność finansowa naszych kontrahentów, tak samo często inni oceniają nas pod tym względem. Podstawowym remedium na ograniczenia w rozwoju przedsiębiorczości jest budowanie własnej wiarygodności i sprawdzanie kontrahentów. Dzięki temu mamy możliwość wpływania na naszą sytuację unikając w ten sposób ryzyka, które może zaburzyć dalsze funkcjonowanie czy rozwój. Autor jest prezesem BIG InfoMonitor

3 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 27 Mapowanie strumienia wartości koniec z marnotrawstwem Narzędzie wykorzystuje się w ramach koncepcji Lean Manufacturing, co pozwala zwizualizować dotychczasowy przebieg produkcji oraz zaplanować zmiany, dzięki którym docelowo wyeliminowane zostaną wszelkie przejawy marnotrawstwa. Krystian Geilke Zgodnie z ideą Lean Manufacturingu, każda zmiana, jaka zostanie zastosowana w przedsiębiorstwie, powinna zostać odpowiednio zaprojektowana i dostosowana do specyfiki unikalnego systemu produkcyjnego. Pomimo, że filozofia ta z założenia odnosi się przede wszystkim do firm prowadzących działalność produkcyjną, wykorzystywane narzędzia są uniwersalne. Można je zastosować w każdym typie przedsiębiorstwa. Unikać marnotrawstwa Podstawowa zasada, na której opiera się Lean Manufacturing jest prosta jeśli w ramach produkcji lub szerzej, organizacji przedsiębiorstwa, jakiekolwiek działanie nie przekłada się na wzrost wartości dodanej produktu, proces taki należy wyeliminować. Wartość dodana jest tutaj rozumiana jako wszystko, za co klient jest gotów zapłacić. Jeśli jakiekolwiek działanie nie dodaje produktowi wartości, oznacza to, że jest ono marnotrawstwem. Taiichi Ohno, główny projektant Systemu Produkcyjnego Toyoty, wyróżnił 7 głównych form marnotrawstwa: nadprodukcja,poprawianie braków i błędów,, zbędne przetwarzanie, zbędne przemieszczanie materiału, zapasy, nadmierny ruch, oczekiwanie. Myślę, że listę tę warto uzupełnić o najgroźniejsze marnotrawstwo, jakim jest stracona kreatywność. Jak jednak ustalić, jakie procesy w firmie nie powodują wzrostu wartości dodanej? Temu właśnie służy mapowanie strumienia wartości. Ustalić stan obecny Wielu menedżerów, próbując zastosować zasady uszczuplenia procesu produkcyjnego przekonało się, że doskonalenie jedynie fragmentu systemu wytwórczego niekoniecznie przełoży się na poprawę ogólnych osiągów całego przedsiębiorstwa. Dlatego mapowanie strumienia wartości obejmuje analizę przepływów materiałowych i informacyjnych w systemie produkcji na linii od drzwi do drzwi, co oznacza, że w procesie mapowania należy ująć zarówno dostawców materiałów i surowców, jak również odbiorców wytwarzanych produktów oraz uwarunkowań ich wzajemnej współpracy (realizacji zamówień, dostaw, wysyłki itp.). Celem stosowania tego narzędzia jest zatem usprawnienie całości systemu, nie zaś optymalizacja jego części. Mapowanie strumienia wartości polega na utworzeniu mapy procesu dla wyrobu lub pewnej grupy produktów. Mapa uwzględnia przepływ produktów i informacji. Strumień wartości to zespół wszystkich czynności podejmowanych w procesie wytwarzania wyrobu, począwszy od wyboru surowca, a skończywszy na sprzedaży gotowego produktu. Mapowanie strumienia wartości pomaga zobrazować i zrozumieć przepływ materiału i informacji podczas przemieszczania się produktu wzdłuż strumienia wartości. Metoda ta pozwala dostrzec w zidentyfikowanym przepływie wszelkiego rodzaju marnotrawstwo i ukierunkować dalsze działania wyszczuplające, mające na celu jego wyeliminowanie. Metoda przełamuje więc tradycyjne spojrzenie na produkcję, gdzie na przepływ patrzy się z perspektywy pojedynczych ogniw produkcyjnych. Mapowanie pozwala dostrzec w produkcji proces, w którym wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane. Mapowanie strumienia wartości składa się z czterech podstawowych etapów: wytypowanie rodziny produktów lub produktu, opracowanie mapy stanu istniejącego dla wybranej rodziny produktów lub produktu, zaprojektowanie zmian i opracowanie mapy stanu przyszłego, wdrożenie. Etap mapowania strumienia wartości stanu obecnego jest dość prosty należy prześledzić drogę wyrobu oraz informacji niejako od tyłu : poczynając od klienta, a skończywszy na dostawcy. Na podstawie tej analizy dokładnie szkicuje się logiczny przepływ materiałów i informacji za pomocą ustalonych graficznych symboli. Aktualna mapa strumienia wartości stanowi podstawę do zastosowania różnych metod, technik i narzędzi Lean Manufacturing tak, aby opracować mapę stanu przyszłego (docelowego), wskazując tym samym pożądany przepływ strumienia wartości. W celu uzyskania dokładnych, szczegółowych danych o czasie trwania poszczególnych procesów produkcyjnych, należy przeprowadzić dokładną analizę. Oznacza to, że trzeba dotrzeć do każdej czynności składowej i zmierzyć czas jej wykonania. Pomiar ten należy wykonać na poszczególnych stanowiskach. Dążenie do doskonałości Mapowanie stanu przyszłego to zespół usystematyzowanych działań mających na celu optymalizację strumienia wartości z wykorzystaniem metod i technik Lean Manufacturing. Najważniejsze będzie wypracowanie planu wdrożeń, który określi pożądany stan docelowy systemu w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy oraz zawierać będzie zestaw działań niezbędnych do osiągnięcia wypracowanej wizji. Zasadniczym celem mapowania stanu przyszłego jest dostosowanie tempa produkcji do tempa zamówień składanych przez klienta oraz zredukowanie zapasów we wszystkich ogniwach systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa, począwszy od surowców, przez produkcję w toku, a skończywszy na zapasach wyrobów gotowych. Stworzenie przyszłościowej mapy strumienia wartości dodanej wymaga realizacji kilku zadań, przede wszystkim: przeprowadzenia w miarę możliwości wywiadu dotyczącego procesu produkcyjnego i wprowadzonych usprawnień organizacyjnych i technologicznych, starannego wybrania konstruktora przyszłościowej mapy strumienia wartości pod kątem, znajomości procesu technologicznego, zaangażowania w doskonaleniu procesu produkcyjnego, ustalenia podstawowych czynności przed rozpoczęciem prac nad przyszłościową mapą strumienia wartości, wyznaczenia miejsca, w którym grupa konstruktorów może swobodnie pracować nad projektem przyszłościowej mapy strumienia wartości, technicznego zorganizowania prac zespołu (zapewnienie czasu, pomieszczeń, środków technicznych, materiałów biurowych itp.) i w końcu: narysowania gotowej mapy. Mapowanie strumienia wartości jest metodą stosunkowo nową, jej nowatorstwo zaś polega na możliwości pokazania przepływu materiałowo-informacyjnego dla poszczególnych procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa w perspektywie wszystkich kroków produkcyjnych, począwszy od surowca, a skończywszy na wyrobie gotowym. Podejście takie umożliwia przyjrzenie się istniejącym problemom produkcyjnym z perspektywy sytemu wytwarzania jako całości, włączając w ten proces zarówno dostawcę, jak i klienta. Warto podkreślić, że większość zmian wypracowywanych na etapie mapowania stanu przyszłego ma zwykle charakter czysto organizacyjny i może się dokonać bez ingerencji w istotę wykorzystywanych procesów technologicznych. Autor jest trenerem w firmie Effect Group Reklama

4 28 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI RANKING 200 MSP WG DYNAMIKI PRZYCHODÓW Lp. Firma Przychód netto (w tys. zł) Dynamika (w proc.) 2013 r r. 1 EKOKOGENERACJA ,00 2 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS ,40 3 MONDAY DEVELOPMENT SA ,79 4 GRUPA HRC SA ,86 5 ADFORM GROUP ,62 6 BROAD GATE , BIT STUDIOS ,41 8 NOVINA ,08 9 CLOUD TECHNOLOGIES ,44 10 CORELENS ,42 11 STOPKLATKA ,92 12 CONCEPT LIBERTY GROUP , C PARTNERS ,72 14 MEGA SONIC ,61 15 PROGRES INVESTMENT ,53 16 ORION ,11 17 MIDVEN ,23 18 ACREBIT ,98 19 DFP DORADZTWO ,72 20 GRUPA JAGUAR ,85 21 LEONIDAS CAPITAL ,61 22 AFORTI HOLDING ,62 23 MBF GROUP ,35 24 READ-GENE ,06 25 INFOSCAN ,89 26 NANOTEL ,89 27 NICOLAS GAMES , CYBERATON ,86 29 JWW INVEST ,32 30 LEASING-EXPERTS ,58 31 UBOAT - LINE ,56 32 GRUPA EXORIGO-UPOS ,00 33 ABPOL COMPANY ,30 34 OPEN-NET SA ,83 35 BOOMERANG ,62 36 BLOOBER TEAM SA ,26 37 PIK ,47 38 GRUPA RECYKL ,17 39 ABAK ,94 40 BLIRT ,98 41 BIOMASS ENERGY ,74 42 MSI BIOSCIENCE ,92 43 VIVID GAMES ,61 44 BLUMERANG INVESTORS ,95 45 LOYD ,65 46 KANCELARIA MEDIUS ,72 47 KUPIEC ,64 48 STAR FITNESS ,05 49 INTELIWISE ,10 50 DENT-A-MEDICAL ,83 MSP oczekują od programów lojalnościowych dodatkowych korzyści W 2014 roku Metro Cash&Carry, międzynarodowy lider rynku handlu hurtowego posiadający 750 sklepów w 26 krajach, rozpoczął pierwszy etap wdrożenia globalnego programu lojalnościowego. Od tego czasu 1,5 miliona klientów przedsiębiorców: restauracji, drobnych sprzedawców, hoteli i innych niezależnych właścicieli firm, przystąpiło do programu lojalnościowego METRO. Program ten z powodzeniem funkcjonuje już w sześciu krajach, a w tym roku zostanie wdrożony na kolejnych sześciu rynkach, między innymi w Chinach i we Francji. Igor Bagnobianchi Jak pokazało pomyślne wdrożenie naszego globalnego programu lojalnościowego, jedynie dostosowanie do konkretnych realiów i strategii danego rynku gwarantuje sukces, dlatego też postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę tak, aby była ona jak najbardziej wartościowa dla naszych klientów. Planujemy wprowadzić program Usługi&Partnerzy, oferujący różnorodne korzyści i zniżki dla klientów zarówno od ME- TRO jak i innych renomowanych międzynarodowych partnerów. Innowacyjne podejście do badania opinii konsumentów łączyło zdobycie zarówno deklaratywnych, jak i behawioralnych danych tak, aby jak najlepiej zrozumieć oczekiwania klienta. Objęło ono klientów METRO i wykazało, że więcej niż 70 proc. z nich jest zainteresowanych dodatkowymi benefitami i korzystaniem z nich zarówno w sklepach, jak i u innych partnerów. Badania fokusowe, które przeprowadziliśmy dla METRO po badaniu online, podkreśliły istotność zainwestowania w wyjątkowe właściwości, takie jak spersonalizowana komunikacja, obsługa VIP w sklepach oraz dodatkowe korzyści u partnerów stwierdza Marcin Sobek dyrektor COMARCH CRM Managed Services, odpowiedzialny za badania. Klienci małych i średnich przedsiębiorstw bardzo doceniają ten pomysł, 81 proc. z nich przyznaje, że najważniejsze są dla nich usługi związane z planowaniem zakupów oraz zagwarantowanie najlepszej jakości i warunków handlowych. Ponadto promocje i rabaty są docenione przez 69 proc. klientów. Mimo że badania dotyczyły właścicieli firm z krajów tak odległych jak Hiszpania, Rosja, Indie czy Turcja, spotkaliśmy się z zadziwiająco zbieżnymi wynikami. Nasi klienci, bez względu na to gdzie żyją są przedsiębiorcami mającymi podobne wyzwania i pasję w dążeniu do sukcesu, a to wzmacnia. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy wrześniem a grudniem 2014 r. w 11 europejskich i azjatyckich krajach, w których marki METRO albo MAKRO są obecne. Autor jest globalnym dyrektorem programu lojalnościowego w Metro Cash and Carry

5 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 29 Leasing dla MSP jest dźwignią rozwoju Leasing w Polsce ma już przeszło dwadzieścia lat. Dziś jest to dojrzała branża, o trudnym do przecenienia znaczeniu dla gospodarki obok kredytu stanowi główne źródło finansowania inwestycji. Szczególnie ważny jest dla sektora MSP, bo to małe i średnie firmy są największą i najważniejszą grupą leasingobiorców. Anna Jaszczykowska Najchętniej z leasingu korzystają firmy średniej wielkości leasingobiorcami są dwie trzecie przedsiębiorstw z tej grupy. Spośród firm małych po leasing sięga co druga. W liczbach bezwzględnych najwięcej korzystających z tej formy inwestowania jest wśród mikroprzedsiębiorstw, wynika to jednak z faktu, że takie podmioty dominują w polskiej gospodarce blisko 60 proc. firm zalicza się do tej właśnie kategorii. Jednocześnie to one mają największe opory przed sięganiem po zewnętrzne finansowanie czy to kredyt, czy właśnie leasing. Najczęstszym powodem tego stanu są przyczyny wewnętrzne, w tym zwłaszcza słabość kapitałowa i związana z nią niska skłonność do podejmowania ryzyka. Korzyści dla firm Leasing to forma finansowania inwestycji pozwalająca na dostęp do dóbr inwestycyjnych, np. środków transportu czy produkcji, bez angażowania dużych środków na ich zakup. Wy- zwala również zachować płynność finansową. Można więc z niego korzystać przy braku zdolności kredytowej. Leasing daje również elastyczność w zakresie wymiany sprzętu, co pozwala na szybkie dostosowanie struktury środków trwa- Dźwignia rozwoju Leasing pozwala na płacenie w ratach za korzystanie z aktywów trwałych, wspierając w ten sposób finansowanie rozwoju. Większość firm sięga po leasing z uwagi na korzystniejsze niż w przypadku kredytu warunki finansowania i fakt, że przedmiot leasingu zarabia na spłatę rat. Znamienne, że leasing najchętniej wykorzystują firmy o względnie długiej historii funkcjonowania w wieku 6-11 lat. Leasing najlepiej się sprawdza w rozwijaniu działalności, pomagając firmom osiągać cele takie, jak wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku czy wzrost zysku. Leasing doskonale nadaje się do finansowania środków trwałych. Typowy przykład to środki transportu, w tym zwłaszcza samochody. Na znaczeniu jednak zyskują również inwestycje w maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy i komputerowy oraz wyposażenie sklepów czy gabinetów. W zeszłym roku 46 proc. leasingobiorców korzystało z leasingu na zakup sprzętu w związku z zastosowaniem nowych technologii. Można więc powiedzieć, że są to firmy aktywnie działające na rzecz rozwoju i modernizacji swojego potencjału, celem korzystania z szans rynkowych, często również planujące ekspansję, także na rynki zagraniczne. maga mniej formalności i czasu, a to atuty szczególnie ważne dla MSP. Leasingodawcy nie są tak restrykcyjni jak udzielające kredytów banki. Prócz szybkiego dostęp do finansowanej inwestycji i prostej procedury, szczególnie ważną korzyścią jest fakt, że leasing nie ogranicza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Dla MSP leasing jest szansą na prowadzenie i rozwój działalności. Zapewnia dostęp do środków trwałych bez angażowania dużych kapitałów, zwalniając dzięki temu środki finansowe na działalność operacyjną, np. wsparcie sprzedaży czy pozyskiwanie nowych klientów. Po- łych do zmieniających się potrzeb rynkowych. Dla sektora MSP leasing jest atrakcyjnym źródłem finansowania inwestycji, szczególnie wówczas, gdy mają już one za sobą kilkuletnią historię działalności i aktywnie wdrażają strategie rozwojowe. Natomiast dla mikroprzedsiębiorstw może być przydatnym narzędziem z uwagi na uproszczone procedury i wymogi formalne, musi jednak zmagać się z największą w tej grupie obawą do ryzyka inwestycyjnego. Autorka reprezentuje kancelarię Tobolewscy. Doradcy Inwestycyjni Reklama

6 30 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP WYRÓŻNIENIA BANK BANK BPS ZA KREDYT SZYBKA INWESTYCJA Produkt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu, zakupem maszyn i urządzeń, zakupem nieruchomości, zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej, remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń, zakupem sprzętu biurowego, spłatą kredytu inwestycyjnego, BANK PEKAO ZA PAKIET MÓJ BIZNES MOBILNY Pakiet Mój Biznes Mobilny to zestaw produktów dla klientów, którzy poszukują na rynku innowacyjnych i atrakcyjnych pod względem cenowym rozwiązań. Dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy preferują obsługę rachunku przez internet i aplikacje mobilne. Pakiet zapewnia bezpłatny, pełny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku przez internet, telefon oraz sieć wszystkich bankomatów na świecie. PKO BANK POLSKI ZA POŻYCZKĘ MSP Pożyczka MSP to elastyczna, szybka i prosta pożyczka dla firm, którą można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwala sfinansować inwestycje i bieżące wydatki oraz spłacić kredyty i pożyczki, zaciągnięte na rzecz wykupem środków trwałych z leasingu. Okres kredytowania wynosi do 10 lat. Maksymalna kwota kredytu to nawet 1 mln zł. Istnieje możliwość zabezpieczenia jedynie na przedmiocie inwestycji. Z kredytu mogą skorzystać klienci prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Prowizja za przyznanie kredytu: od Pakiet Mój Biznes Mobilny to także: 0 zł za nielimitowane wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie; 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego w złotych, pod warunkiem wpływów na rachunki klienta min zł miesięcznie (w przeciwnym wypadku opłata wynosi 15 zł); 1,5 proc., Oprocentowanie kredytu składa się z stawki WI- BOR 3M + marży banku (marża banku uzależniona indywidualnie dla klienta). Atutem produktu jest wysoka kwota kredytu oraz minimum formalności związanych z udzieleniem kredytu brak prognoz finansowych i biznesplanu. 0 zł za 10 przelewów i/lub zleceń stałych miesięcznie, złożonych przez internet w złotych, na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce; 0 zł za obsługę karty debetowej MasterCard Business, pod warunkiem dokonywania transakcji bezgotówkowych daną kartą na kwotę min. 300 zł miesięcznie (w przeciwnym wypadku opłata wynosi 5 zł). prowadzonej działalności. Maksymalna kwota Pożyczki MSP to 500 tys. zł, okres spłaty może sięgać nawet 60 miesięcy. Podjęcie decyzji przez Bank i uruchomienie pożyczki może nastąpić w ciągu zaledwie jednego dnia. Pożyczka MSP może być uruchomiona jednorazowo albo w transzach. Klienci wybierają sposób spłaty raty malejące lub równe. Zakres wymaganych dokumentów jest ograniczony do minimum - przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać prognoz finansowych ani biznesplanu. FAKTORING BPS FAKTOR ZA USŁUGĘ ZIELONY FAKTORING Usługa skierowana jest do firm produkujących lub handlujących z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi i innymi podmiotami z sektora rolnego. Przedmiotem finansowania są dostawy nawozów, środków ochrony roślin, nasion, pasz, paliw i innych materiałów stosowanych w produkcji rolnej. Rozwiązanie pozwala na finansowanie faktur z odroczonym FAKTORAMA ZA PLATFORMĘ FAKTORAMA Faktorama to internetowa platforma aukcji faktur, skierowana przede wszystkim do mikro i małych firm poszukujących dostępu do finansowania, którego zabezpieczeniem będą nieprzeterminowane należności wiarygodnych płatników. Na platformie spotykają się potencjalne strony transakcji: firmy, które chciałyby wcześniej otrzymywać płatność za dostarczone towary lub usługi PRAGMA FAKTORING ZA ZALICZKĘ FAKTORINGOWĄ To rozwiązanie dla firm, które cierpią na ciągły niedobór gotówki, a potrzebują jej do realizacji zamówień. Zaliczka faktoringowa dostępna jest dla klientów jako usługa dodatkowa wraz z innymi formami faktoringu. W ramach zaliczki faktoringowej można w dowolnym momencie trwania umowy terminem płatności dostosowanym do rzeczywistego spływu należności w branży rolnej. Odbiorcy rolni zyskują w ten sposób wystarczająco długi czas na dokonanie zapłaty, a producenci lub dystrybutorzy zwiększenie płynności finansowej w związku z zamianą należności na gotówkę w dniu wystawienia faktury wraz z dodatkowymi usługami zarządzania, pozyskać dodatkowe środki, jeszcze przed powstaniem należności. Spłata zaliczki dokonuje się po uregulowaniu przez odbiorców klienta należności scedowanych w ramach faktoringu. Zaliczka faktoringowa daje możliwość jeszcze bardziej elastycznego korzystania z kapitału faktora. Cała oferta administrowania, monitorowania i w razie potrzeby dochodzenia należności. Ponadto kontrahenci mogą na korzystnych warunkach regulować swoje zobowiązania gotówkowo lub bezgotówkowo w wybranych Bankach Spółdzielczych Grupy BPS zlokalizowanych na terenie całego kraju. i w tym celu wystawiają na aukcję faktury z odroczonym terminem płatności oraz podmioty, dla których platforma jest alternatywnym sposobem inwestowania środków i gwarancją wysokich stóp zwrotu przy stopie ryzyka zbliżonej do obligacji korporacyjnych płatnika. Platforma umożliwia skorzystanie z faktoringu w wybranych sytuacjach i bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. Sprzedawca z powodzeniem może wystawiać na aukcję pojedyncze faktury, w których przypadku chce przyspieszyć otrzymanie gotówki. Co ważne, mogą być to faktury o niewielkiej wartości (minimalna wartość to 1000 zł). Faktorama powstała w drugim kwartale 2013 roku przy wsparciu funduszu Spinaker Innowacji Inkubator BonusCard. Pragma Faktoring jest bardzo przyjazna sektorowi MSP. Dostępność, wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.

7 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 31 OPROGRAMOWANIE COMARCH ZA COMARCH ERP IFAKTURY24 Comarch ERP ifaktury24 to nowoczesna, dostępna w chmurze aplikacja dla małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych. Intuicyjne i bardzo proste w obsłudze narzędzie daje możliwość wystawiania dokumentów handlowych, zarządzania kontrahentami i produktami wraz z kontrolą stanów magazynowych, a także prowadzenia uproszczonej księgowości. INSERT ZA REWIZOR NEXO Subiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (w tym zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników. Subiekt nexo jest kolejną wersją najczęściej wybieranej przez polskich przedsiębiorców marki systemu sprzedaży. W ramach korzystania z aplikacji możliwa jest wymiana dokumentów z biurem rachunkowym zintegrowanym w społeczności Dodatkowo, jest również dostępna usługa sprzedaży towarów w Internecie, bezpośrednio z aplikacji, za pośrednictwem portalu wszystko.pl lub przez Comarch ERP e-sklep. Rozwiązanie oferuje bogaty wachlarz funkcjonalności oraz komfort użytkowania, zachowując przy tym wysokie bezpieczeństwo danych. Comarch ERP ifaktury24 gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Użytkownicy Comarch ERP ifaktury24 mogą brać udział w rozwoju aplikacji, dzięki możliwości zgłaszania pomysłów na Społeczności Comarch. Stworzony ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze. Jest częścią InsERT nexo zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również systemy księgowe: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo (pełna księgowość). VARICO ZA KSIĄŻKĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPIR KPiR jest programem o wysokiej jakości, obecnym na rynku już od 1991 roku. KPiR to program przeznaczony do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej w małych i średnich firmach. Program umożliwia prowadzenie Reklama ewidencji kosztów i zakupów, wystawianie deklaracji podatkowych i ZUS, pełną obsługę środków trwałych oraz ewidencjonowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. W zależności od wersji program KPiR pozwala prowadzić księgowość jednej lub wielu firm. Każda wersja programu obsługuje system e-deklaracje, pozwalający wysłać elektronicznie deklaracje podatkowe na serwer MF. Przed decyzją o zakupie możesz pracować na wersji Bezpłatny Start, czyli w pełni funkcjonalnej, bezpłatnej wersję programu Varico.

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Transport Logistyka Spedycja

Transport Logistyka Spedycja MARKETING AFILIACYJNY I PASJA, ŻĄDZA I... DIAMENTY I POLSKI BIZNES, UNIJNE PIENIĄDZE M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Wrzesień 2009 Nr 9(89)/2009 Indeks 379654 Cena

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo