VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r."

Transkrypt

1 VENTURE CAPITAL Kapitał dla funduszy Venture Capital Sesja pytań i odpowiedzi Warszawa r.

2 Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna Proces inwestycyjny Konkursu Ofert 1/2011 & Polityka inwestycyjna KFK

3 O czym będziemy dziś rozmawiać? Specjaliści od inwestowania, doświadczeni przedsiębiorcy / menedżerowie, są tacy na sali? Spółki portfelowe Inwestorzy Podmiot zarządzający Fundusz Krajowy Fundusz Kapitałowy, a może również ktoś z Państwa? Innowacyjne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; czy ktoś z Państwa poszukuje kapitału? Inwestorzy Kapitał do zainwestowania Opłata za zarządzanie Zwrot kapitału i minimalna stopa zwrotu ok. 80% z zysków powyżej min. stopy zwroty Podmiot zarządzający Zespół profesjonalistów Poszukiwanie projektów, inwestowanie, zarządzanie inwestycjami, wychodzenie Stałe wynagrodzenie + ok. 20% z zysków powyżej min. stopy zwrotu

4 Czym jest Krajowy Fundusz Kapitałowy? Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK): Pierwszy polski fundusz inwestujący w fundusze VC Misja: wspieranie rozwoju MŚP poprzez wypełnianie luki kapitałowej inwestycje poniżej 1,5 mln euro Zorientowanie funduszy portfelowych na wczesny etap rozwoju (etap zalążkowy, start-up i wczesnego wzrostu) Wsparcie kapitałowe i know-how dla funduszy VC Zespół: szerokie doświadczenie zawodowe w transakcjach kapitałowych (corporate finance)

5 Co udało się KFK dotychczas? Kapitał pozyskany: Fundusze portfelowe: Działalność KFK: 11 podpisanych umów na założenie funduszy VC 7 działających operacyjnie funduszy ze wsparciem KFK 4 kolejne fundusze VC w trakcie negocjacji Aktualnie nowy nabór ofert w otwartym konkursie ofert Największym źródłem kapitału jest działanie 3.2 POIG zgodne z inicjatywą JEREMIE Kapitał własny (24m PLN) Dotacja rządowa (55m PLN) Program Innowacyjna Gospodarka (650m PLN) Dotacja rządu Szwajcarii (155m PLN) Ogółem (884m PLN) Aquarium Venture Fund

6 Jaka jest wielkość inwestycji KFK? Fakty: Fundusze portfelowe: Kapitalizacja: 60 mln PLN Środki KFK przeznaczone na inwestycje: 705 mln PLN Dotychczasowy commitment KFK: 415 mln PLN Łączna kapitalizacja założonych funduszy: 754 mln PLN Kapitał KFK faktycznie wypłacony do funduszy VC: 15 mln PLN Udział KFK w funduszach VC pomiędzy 20 mln a 50 mln PLN Aquarium Venture Fund 40 mln PLN mln PLN 50 mln PLN 100 mln PLN 100 mln PLN 100 mln PLN 40 mln PLN 84 mln PLN 100 mln PLN 40 mln PLN

7 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Cel: zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych między zamożnymi krajami europejskim a nowym członkami UE Budżet: 1,25 mld CHF w tym ok. 489 mln CHF dla Polski Koncentracja geograficzna: województwa południowowschodnie Priorytety: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform środowisko i infrastruktura sektor prywatny rozwój społeczny i zasobów ludzkich

8 Założenia projektu Szwajcarskiego Cel: poprawa dostępności kapitału właścicielskiego dla MŚP szczególnie w województwach: małopolskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim Sposób realizacji celu: inwestycja w 4 fundusze VC, które zainwestują co najmniej 30% kapitału w wybranych województwach Ramy czasowe: fundusze rozpoczną działalność przed końcem 2012 roku Liczba inwestycji: około 32 małe i średnie przedsiębiorstwa Obecny konkurs: 60+ mln PLN, nie mniej niż 2 fundusze, czas na składanie aplikacji do 31 stycznia 2012 Dokumentacja na stronie:

9 Rejony priorytetowe Celem Krajowego Funduszu Kapitałowego jest aby możliwie dużo środków zostało zainwestowanych przez Fundusze Kapitałowe w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim. Preferowane będą oferty zakładające w strategii inwestycyjnej aktywne poszukiwanie projektów inwestycyjnych w tych regionach. Bezzwrotne świadczenia oferowane przez KFK dotyczą Przedsiębiorcy, z którym Fundusz Kapitałowy zawarł Umowę inwestycyjną, którego główna siedziba znajduje się w regionach priorytetowych.

10 Korzyści dla funduszy VC Mniejsze ryzyko dla inwestorów KFK wychodzi jako drugie Dotacja na koszty pozyskanie inwestycji w regionach priorytetowych Możliwość stworzenia małych funduszy koszty zarządzania do 4% rocznie Szybka realizacja ciągnięć przez KFK Czas na dokonanie inwestycji MŚP do końca 2016 roku

11 Kompozycja oferty Aplikującego o środki KFK Oferta składana przez fundusz VC lub podmiot zarządzający w Otwartym Konkursie Ofert KFK musi zawierać: Wniosek Proponowane Warunki Wsparcia (Term Sheet) Biznes Plan Budżet Operacyjny Plan Marketingowy Listę referencyjną (doświadczenia i kompetencje zespołu zarządzającego) Życiorysy zawodowe osób nie należących do podmiotu zarządzającego a zasiadających w organie opiniującym decyzje inwestycyjne Opis systemu motywacyjnego dla zarządzających i pracowników, w szczególności zasady podziału carried interest Opis planowanej struktury własnościowej funduszu oraz zobowiązań inwestorów prywatnych do wniesienia wpłat, potwierdzenie posiadania środków i źródła ich pochodzenia Dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowe, zaświadczenia o niekaralności i o korzystaniu z pomocy publicznej

12 Proces inwestycyjny KFK: przebieg Organizacja Otwartego Konkursu Ofert (OKO) Analiza ofert Inwestycja Monitoring Wyjście z inwestycji Przygotowanie warunków OKO (udział Komitetu Inwestycyjnego - KI) Ogłoszenie OKO Zbieranie ofert i warsztaty dla oferentów Otwarcie ofert 90 dni (60 dni Roboczych) Analiza formalna Analiza ekonomicznofinansowa, skrócona lista ofert Spotkania z oferentami Due diligence i decyzja inwestycyjna (udział KI) 8 dni R 30 dni R 10 dni R 39 dni R Negocjacje umowy inwestycyjnej (udział KI) Podpisanie umowy inwestycyjnej (rozstrzygnięcie konkursu) 177 dni Roboczych 30 dni

13 Europejski rynek Private Equity / Venture Capital Index Q1 2007= Funds raised Investments Divestments at cost Zwiększanie się liczby inwestycji Wzrost zainteresowania inwestorów funduszami typu VC 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Źródło: EVCA/PEREP_Analytics

14 Private Equity vs. Indeksy rynku kapitałowego ,9% ,3% Inwestycja w PE daje wyższą stopę zwrotu od tradycyjnych form inwestowania Źródło: Thomson Reuters / EVCA Performance Benchmarks 2008 European PE

15 Zwrot z inwestycji typu Venture Capital 2,6 - krotny wzrost wartości zainwestowanego kapitału 48% inwestycji zakończyło się sukcesem 45% badanych podmiotów nie miało żadnych przychodów w momencie inwestycji Źródło: R. Wiltbark, W. Boeker, Returns to Angel Investors in Groups, 2007

16 Inwestycje Venture Capital jako % PKB w 2010r. % of GDP 0.10% 0.010% 0.010% 0.009% 0.008% 0.008% 0.004% 0.003% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.019% 0.018% 0.029% 0.029% 0.028% 0.027% 0.053% 0.053% 0.050% 0.045% 0.042% 0.037% 0.059% 0.065% 0.088% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% Polski rynek VC będzie dążył do średniej unijnej zatem jest szansa na wykorzystanie potencjału wzrostu Luxembourg Sweden Denmark Finland Norway Switzerland United Kingdom France Portugal European total Germany Belgium Netherlands Hungary Ireland Austria Spain Bulgaria Czech Republic Baltic countries Poland Italy Other CEE* Greece Romania Ukraine *Other CEE consists of Ex-Yugoslavia and Slovakia Source: EVCA/PEREP_Analytics

17 Sposoby inwestycji na rynku PE Opcja 1: Bezpośrednie inwestowanie w przedsiębiorstwa Konieczna jest budowa zespołu do pozyskiwania, oceniania i monitorowania inwestycji O sukcesie w dużej mierze decyduje przyjęta strategia Wysokie stopy zwrotu ale i ryzyko całkowitej porażki Opcja 2: Bezpośrednie inwestowanie w fundusze VC/PE Istotne jest zdobycie miejsca w funduszu (najlepsze zespoły zarządzające współpracują stale w tą samą 71% aktywów grupą zainwestowanych inwestorów) przez fundusze emerytalne w Konieczne są kompetencje w wyborze zespołu Australii (Superannuation zarządzającego funduszem Funds) na rynku prywatnym w Istotna jest stałe monitorowanie funduszy zostało przez alokowane lat przez jego trwania fundusze-funduszy (opcja 3) Inwestor (np. fundusz emerytalny, państwo itp.) Inwestor (np. fundusz emerytalny, państwo itp.) Fundusz VC Fundusz VC Fundusz VC Spółki Spółki Opcja 3: Fundusz funduszy: najbardziej wyrafinowana; optymalna dla inwestorów z dużymi aktywami i nie mających doświadczenia w inwestowaniu w PE/VC Inwestor (np. fundusz emerytalny, państwo itp.) Funduszfunduszy (np. KFK) Fundusz VC Fundusz VC Fundusz VC Spółki Źródło: KFK, [Meyer i Mathonet, 2005], [Evans, 2008]

18 Jakie profile inwestycyjne mają Fundusze wspierane przez KFK? ICT Life sciences Cleantech B2B Inne

19 Działalność Funduszy wspieranych przez KFK: 5 funduszy dokonało inwestycji 15 innowacyjnych spółek w portfelach Funduszy 4 kolejne Fundusze finalizują swoje pierwsze inwestycje Kolejne 3 Fundusze będą gotowe do inwestowania w ciągu 3-4 miesięcy Nowe fundusze (około 10) będą operacyjne do końca 2012 Planowane około 200 spółek portfelowych do końca 2016 Jak rozwijają się Fundusze ze wsparciem KFK? Fundusze portfelowe: Spółki portfelowe: Aquarium Venture Fund

20 Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna Proces inwestycyjny Konkursu Ofert 1/2011 & Polityka inwestycyjna KFK

21 Inwestycje KFK sposoby i warunki: KFK w Fundusz VC Sposób zaangażowania KFK: kapitał lub dług (bez pożyczek) Forma funduszu: S.A., Sp. z o.o., S.K., S.K.A., FIZ (rejestracja w Polsce) Wielkość funduszu: bez ograniczeń (optymalna to ok. 50 mln PLN) Czas trwania funduszu: 10 lat (+ do 2 lat), w tym maks. 5-letni okres inwestycyjny Udział KFK: do 50% (reszta inwestorzy prywatni) Sposób przekazania środków: deklaracja wniesienia i sukcesywne przekazywanie Podmiot zarządzający: zewnętrzny (możliwy podmiot zagraniczny) lub wewnętrzny Opłata za zarządzanie funduszem (wszelkie koszty funduszu, w tym wynagrodzenie zarządzającego): maks. 4% kapitalizacji średniorocznie Carried interest: 20% (po warunkiem zainwestowania 75% budżetu na inwestycje) Monitoring: udział KFK w radzie inwestorów i komitecie inwestycyjnym Raportowanie kwartalne, wycena aktywów półroczna (wg EVCA) Minimalna stopa zwrotu netto (IRR roczna): rynkowa nie mniej niż średnia rentowność 10-letnich hurtowych obligacji skarbowych (na całym funduszu) Zwroty do inwestorów: po wyjściu z każdej inwestycji (brak reinwestycji) Preferencje dla inwestorów prywatnych: dotacje dla funduszu na pokrycie części kosztów zarządzania (do 10% wkładu KFK i 65% kosztów) + pierwszeństwo przy zwrotach z inwestycji funduszu (do kapitału i minimalnej stopy zwrotu)

22 Inwestycje KFK sposoby i warunki: Fundusz VC w MŚP Portfel: MŚP zarejestrowane w Polsce, które: realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi lub wprowadzają produkt lub usługę na rynek po raz pierwszy lub rozszerzają działalność, rozwijają rynek produktu lub usługi lub zwiększają swoje moce produkcyjne tj. w fazach rozwoju: zasiew, start i ekspansja ze szczególnym uwzględnieniem MŚP o dużym potencjale rozwoju i wprowadzających technologie innowacyjne Restrykcje branżowe: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, budownictwo okrętowe, faktoring i leasing, dzierżawa lub najem aktywów, usługi prawne, usługi księgowe, handel hurtowy lub detaliczny Limit inwestycyjny: maks. 1,5 mln EUR i 20% kapitalizacji na projekt Forma: kapitał lub dług (w tym pożyczki); finansowanie długiem nie może przekroczyć 30% całkowitej kwoty inwestycji i może nastąpić jedynie jako uzupełnienie (w następstwie) zaangażowania kapitałowego Typ transakcji kapitałowej: objęcie nowotworzonych instrumentów finansowych (brak możliwości wykupów)

23 Proponowane Warunki Wsparcia - Term Scheet Kapitalizacja, Struktura udziałowa, Dane podmiotu zarządzającego, Zasady polityki inwestycyjnej, Obowiązki informacyjne, Kluczowy personel, Określenie: Minimalnej stopy zwrotu netto, Wysokości opłaty za zarządzanie. Szczegółowe informacje:

24 Biznesplan Informacje ogólne dotyczące funduszu i podmiotu zarządzającego Struktura organizacyjna i zarządzanie (w tym profile osób wchodzących w skład zespołu) Cele i polityka inwestycyjna funduszu Kompetencje organów funduszu oraz procedura inwestycyjna Więcej informacji:

25 Budżet operacyjny Więcej informacji: ge=structure&id=179 Przewidywane koszty zarządzania funduszem (pokrywane z Opłaty za zarządzanie) Przewidywane koszty utworzenia funduszu Wynagrodzenie podmiotu zarządzającego/osób zarządzających Koszty administracyjne funduszu (np. koszty badania sprawozdań finansowych funduszu przez biegłego rewidenta, koszty usług księgowych, inne koszty) Koszty związane z inwestycjami w podziale na koszty przygotowania, realizacji, monitorowania i wyjścia z inwestycji. Założenia dotyczące przychodów i ich źródeł (w tym: bezzwrotne świadczenia, przychody finansowe z zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi, dywidendy i wynagrodzenia otrzymane od spółek portfelowych) Założenia dotyczące przepływów pieniężnych funduszu (wpływy i wydatki uwzględniające koszty i przychody, wpłaty do funduszu przez inwestorów i KFK, przepływy z działalności inwestycyjnej, wypłaty dla inwestorów i KFK oraz zarządzającego) Założenia dotyczące wyceny portfela inwestycji Założenia dotyczące podatków

26 Plan marketingowy Analiza rynku, na którym będzie działał fundusz Analiza rynku venture capital w Polsce Analiza konkurencji Analiza rynku projektów inwestycyjnych Dostępność i pozyskiwanie projektów inwestycyjnych (ang. deal flow) Potencjał ludzki a realizacja strategii inwestycyjnej (Doświadczenie osób zarządzających w pozyskiwaniu, weryfikacji oraz realizacji projektów inwestycyjnych niezbędne do realizacji strategii inwestycyjnej) Więcej informacji:

27 Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna Proces inwestycyjny Konkursu Ofert 1/2011 & Polityka inwestycyjna KFK

28 Proces inwestycyjny KFK: założenia KFK prowadzi działalność inwestycyjną w oparciu o cyklicznie ogłaszany Otwarty Konkurs Ofert Proces inwestycyjny KFK oparty jest na sprawdzonych międzynarodowych standardach (rozwiązania stosowane m.in. przez EBOiR i Europejski Fundusz Inwestycyjny) Przejrzystość i obiektywizm podejmowanych decyzji i profesjonalizm zapewnione są poprzez: jawność i wieloetapowość procesu inwestycyjnego zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów udział Komitetu Inwestycyjnego (posiadającego funkcję opiniującą, złożonego z uznanych ekspertów rynku kapitałowego z doświadczeniem w branży PE/VC) Oferentem aplikującym o środki KFK w Otwartym Konkursie Ofert może być istniejący fundusz VC lub podmiot zarządzający funduszem (w drugim przypadku, w momencie aplikowania fundusz nie musi być zarejestrowany) Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej KFK zawiera umowę inwestycyjną z inwestorami prywatnymi oraz funduszem i/lub podmiotem zarządzającym

29 Kryteria oceny ofert składanych do KFK Oferty składane do KFK są oceniane w ramach trzech grup kryteriów: Profesjonalizm i dotychczasowe doświadczenie zarządzających oraz zbieżność tego doświadczenia ze strategią inwestycyjną funduszu Strategia inwestycyjna funduszu (w powiązaniu z budżetem operacyjnym) Wielkość tworzonego funduszu KFK, dokonując oceny ofert, preferuje: doświadczoną i profesjonalną kadrę zarządzającą, posiadającą udokumentowane doświadczenie i sukcesy mierzone wygenerowaną stopą zwrotu dla inwestorów (cenione jest: doświadczenie w zakresie projektów PE/VC, w szczególności na wczesnych etapach rozwoju, w realizowaniu wyjść z inwestycji i w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem) zarządzających z odpowiednim potencjałem do realizacji strategii inwestycyjnej (tj. pozyskiwania, weryfikacji i realizacji projektów inwestycyjnych), w tym doświadczeniem zbieżnym ze strategią pod kątem zaplanowanej specjalizacji branżowej i znajomości specyfiki biznesowej rynku polskiego zarządzających, którzy tworzą efektywny zespół fundusze, w których podmiot zarządzający wniesie wkłady pieniężne do funduszu atrakcyjną strategię inwestycyjną rokującą wysoką stopę zwrotu z inwestycji jak najwyższą kapitalizację funduszu (z uwzględnieniem limitu inwestycyjnego) optymalny budżet funduszu i minimalną stopę zwrotu netto na poziomie rynkowym

30 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

31 Polityka inwestycyjna Kapitalizacja funduszu Opłata za zarządzanie Bezzwrotne świadczenia Zwroty, IRR, Hurdle rate, Carried interest

32 Polityka inwestycyjna: Kapitalizacja funduszu Składa się z dwóch elementów: Część na opłatę za zarządzanie Część na inwestycje Udział KFK: max. 50% (+ bezzwrotne świadczenia) Realizowana w transzach (wpłata KFK każdorazowo po wpłatach inwestorów prywatnych) Inwestorzy: Osoby fizyczne lub prawne, polskie lub zagraniczne (również zarządzający) Udział bezpośredni (za pośrednictwem SPV tylko jeśli posiada zabezpieczone środki i ujawni inwestorów dla potrzeb due diligence) Udokumentowane posiadanie środków / zobowiązanie do wniesienia Zmiany możliwe, ale uwarunkowane prawami pierwokupu i poręczeniem Druga kapitalizacja (z udziałem lub bez udziału KFK) do 1 roku od wniesienia pierwszego wkładu przez KFK + warunki (struktura i strategia)

33 Polityka inwestycyjna: Opłata za zarządzanie Pokrywa wszystkie koszty funduszu: Koszty utworzenia funduszu Wynagrodzenie zarządzającego Koszty przygotowania, wejścia, monitorowania i wyjścia z inwestycji Koszty administracyjne (koszty ponoszone są bezpośrednio przez fundusz lub podmiot zarządzający proporcja dowolna) Standardowo max. 4% średniorocznie kapitalizacji funduszu (faktycznej liczonej na koniec horyzontu inwestycyjnego oraz z wyłączeniem bezzwrotnych świadczeń), z zastrzeżeniem: Dystrybucja: liniowa, progresywna, degresywna, zmienna Niewykorzystana w danym okresie pomniejsza kolejny

34 Polityka inwestycyjna: Opłata za zarządzanie - Case study Fundusz X Udział KFK: 50% Horyzont inwestycyjny: 10 lat (liczony od r.) Okres inwestycyjny: 5 lat Kapitalizacja zadeklarowana (=faktyczna): 100 zł, w tym: Opłata za zarządzanie: 30 zł (2% średniorocznie * 10 lat = 30%) Dystrybucja: 4% w okresie inwestycyjnym; 2% w kolejnych latach Inwestycje: 70 zł (14 zł / rok)

35 Polityka inwestycyjna: Opłata za zarządzanie - Case study Opłata za zarządzanie pokrywana proporcjonalnie

36 Polityka inwestycyjna: Bezzwrotne świadczenia Dotacja przekazywana do funduszu jako refundacja kosztów: Przygotowania inwestycji (tylko jeśli następnie dokonano transakcji) Monitorowania portfela inwestycji (poniesionych bezpośrednio przez fundusz lub/i pośrednio przez podmiot zarządzający) Przekazywane na podstawie dokumentów poniesienia kosztów (faktura VAT lub inne + wyciąg bankowy) 65% netto z każdego tytułu do łącznej wysokości 10% zadeklarowanych przez KFK wkładów do funduszu Dwa sposoby wykorzystania: Powiększają budżet funduszu na inwestycje Pomniejszają proporcjonalnie zobowiązania inwestorów wobec funduszu Standardowo pomniejszają kolejne wkłady do fundusz

37 Polityka inwestycyjna: Zwroty, IRR, Hurdle rate, Carried interest Zwroty do inwestorów z zakończonych inwestycji Do wysokości dokonanych wpłat do funduszu i Hurdle rate z uwzględnieniem pierwszeństwa inwestorów prywatnych, uruchamianego każdorazowo przy wyjściach następujących po wpłatach do funduszu IRR Roczne, liczone od dokonanych do funduszu wpłat od inwestorów (za wyjątkiem bezzwrotnych świadczeń) oraz wypłat do inwestorów (w tym ze środków zrealizowanych transakcji sfinansowanych z bezzwrotnych świadczeń), w okresach miesięcznych Liczone w celu określenia Hurdle rate (rekalkulacja przy wpłatach następujących w trakcie wypłat) Carried interest Standardowo 20% - pod warunkiem zainwestowania 75% budżetu na inwestycje (0% przy 50% i poniżej) Rozliczane i wypłacane po wyjściu ze wszystkich inwestycji funduszu

38 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

39 Organy Funduszu Kapitałowego Zgromadzenie Inwestorów Skład ZI Inwestorzy prywatni, KFK, Podmiot zarządzający będący inwestorem w Funduszu. Funkcjonowanie Zwoływane co roku w celu zapoznania inwestorów z działalnością inwestycyjną Funduszu; co pół roku będzie podejmować uchwały dotyczące zwiększenia kapitalizacji Funduszu; Zakres spraw wymagających podjęcia uchwał przez ZI określa statut Funduszu; Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; Uprawnienia KFK Wszelkie uchwały ZI dla swej ważności wymagają udziału i zgody KFK.

40 Organy Funduszu Kapitałowego Rada Inwestorów (organ kontrolny Funduszu) Skład RI Inwestorzy prywatni, KFK, eksperci zewnętrzni. Funkcjonowanie Zakres obowiązków reguluje Ustawa o FI (w przypadku FIZ), Statut oraz Regulamin RI; Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; wymagane jest kworum wynoszące co najmniej 2 członków RI, z których co najmniej jeden jest przedstawicielem KFK. Uprawnienia KFK Uchwały wymagają głosu zatwierdzającego członka RI powołanego przez KFK.

41 Organy Funduszu Kapitałowego Komitet Inwestycyjny (organ doradczy Funduszu) Skład KI Inwestorzy prywatni, KFK, Podmiot zarządzający, eksperci zewnętrzni. Funkcjonowanie KI opiniuje wstępne warunki transakcji z przedsiębiorcami oraz koszty związane z przygotowaniem inwestycji takie jak koszty analiz prawnych, finansowych, technicznych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Uprawnienia KFK KFK rezerwuje sobie prawo weta w przypadku, gdy realizacja bądź wyjście z inwestycji narusza przepisy Ustawy o KFK, Rozporządzenia lub Regulaminu dobrych praktyk.

42 Organy Funduszu Kapitałowego Komitet Inwestycyjny Model działania KI propozycja KFK 1 posiedzenie przed due diligence opiniowanie wstępnych warunków transakcji, koncepcji biznesowej przedsięwzięcia, poziomu kosztów związanych z przeprowadzeniem analizy due diligence; 2 posiedzenie po due diligence ostateczna akceptacja propozycji inwestycyjnej (przy założeniu, że due diligence nie spowodowało zmiany w ocenie przyszłej inwestycji).

43 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

44 Konflikt interesów Ramy analizy konfliktu interesów A. Etyka biznesu B. Przepisy prawa C. Logika biznesowa You can have all the money in the world, but if you are not a moral and ethical person, you really have nothing. Henry Kravis, założyciel KKR Business typically calculates results as Strategy x Execution, but there is a Trust Multiplier that is an important factor in long term success: (Strategy x Execution) x Trust = Results. Glen Watson Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym

45 Przepisy prawa Ustawa o KFK (art. 18.1): Fundusz kapitałowy ( ) nie może inwestować ( ), której akcjonariusz, wspólnik, członek organu zarządzającego albo nadzorczego lub jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia są powiązani kapitałowo lub osobiście ze wspólnikiem, akcjonariuszem lub osobami prowadzącymi lub nadzorującymi fundusz kapitałowy. Inwestowanie w podmioty powiązane jest zabronione Stosowanie tego przepisu nastręcza pewnych trudności: Co jeśli członek organu zrezygnował tuż przed inwestycją? Co jeśli właściciel sprzedał swoją własność przed transakcją? Konieczne jest zachowanie norm etycznych i zdrowego rozsądku

46 Inwestycja w przedsięwzięcia powiązane Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Inne Ustawa o KFK ich zabrania Ze względu na zwiększone ryzyko zespół KFK jest im przeciwny KFK z założenia jest inwestorem pasywnym więc nie może szczegółowo analizować każdego przypadku Inwestycje w przedsięwzięcia powiązane są wykluczone W sytuacja wątpliwych np. odejście członka RN w przeddzień inwestycji KFK oczekuje możliwości zablokowania transakcji

47 Wspólne inwestowanie z podmiotami powiązanymi Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Ustawa o KFK ich nie zabrania Wyższa elastyczność w finansowanie przedsiębiorstwa (limit 1,5 mln EUR nie jest tak dotkliwy) KFK jako inwestor pasywny ma dodatkową weryfikację projektu Inwestycje są możliwe bez ograniczeń KFK oczekuje prawa weta choć nie przewiduje jego stosowanie Inne Ryzyko KFK jest zmniejszone

48 Wspólne inwestowanie z podmiotami powiązanymi różne zasady Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Ustawa o KFK ich nie zabrania Wyższa elastyczność w finansowanie przedsiębiorstwa (limit 1,5 mln EUR nie jest tak dotkliwy) Prawa do dalszych inwestycji i prawa korporacyjne muszą być proporcjonalne Najlepiej aby proces był konkurencyjny (różni koinwestorzy dla funduszu z udziałem KFK) KFK oczekuje prawa weta oraz możliwości audytu takiej transakcji Inne Wycena musi być jednakowa

49 Wyjścia do podmiotów powiązanych Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Ustawa o KFK ich nie zabrania Podmiot powiązany jest zwykle lepiej poinformowany o wartości Spółki co jest zaletą i wadą Proces musi być konkurencyjny i bez słupów KFK wymaga prawa weta oraz możliwości audytu i/lub wyceny takiej transakcji Inne

50 Inne konflikty interesów Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Inne Absorpcja przez fundusz z KFK projektów o najwyższym ryzyku Podbieranie atrakcyjnych projektów przez inne fundusze z grupy Przerzucanie kosztów na fundusz z KFK Inwencja naciągaczy jest nieograniczona zasoby KFK są ograniczone i wierzymy, że inwestowanie w PE/VC opiera się na zaufaniu, a najwyższą formą zaufania jest kontrola KFK rezerwuje sobie prawo do kontrolowania działań zespołu zarządzającego., a nawet jego wymiany

51 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

52 Inwestowanie w MŚP: Polityka inwestycyjna funduszu Polityka inwestycyjna funduszu kapitałowego definiowana przez zarządzających w oparciu warunki i sposoby dokonywania inwestycji zawarte w: Ustawie o KFK (Art. 16) Rozporządzeniu KFK ( 2 ust.1-6; 3) Proponowane Warunki Wsparcia Regulamin Otwartego Konkursu Ofert 1/2010

53 Inwestowanie w MŚP: Główne kryteria inwestycyjne Małe i średnie przedsiębiorstwa (Zał.I do rozporządzenia 800/2008/WE z ), nie PZ w celu optymalizacji podatkowej opłaty za zarząd. MŚP zarejestrowane w Polsce, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Fazy: zasiew, start, ekspansja MŚP innowacyjne (definicja bardzo szeroka: produkt/usługa są nowe lub ulepszone z punktu widzenia przedsiębiorcy) z wykluczeniem: MŚP powiązanych z funduszem kapitałowym tj. przed zawarciem umowy inwestycyjnej istniały powiązania kapitałowe lub osobowe na szczeblu akcjonariusze/wspólnicy, członkowie organu nadzorczego lub zarządzającego MŚP z branż: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, budownictwo okrętowe, faktoring i leasing, dzierżawa lub najem aktywów, usługi prawne, usługi księgowe, handel hurtowy lub detaliczny, usługi finansowe, produkcja lub obrót: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi albo obrót nieruchomościami, ale są przypadki rozpatrywane indywidualnie np. usługi/produkty, które nie są stricte finansowe jak udzielanie kredytów, działalność maklerska, ale umożliwią świadczenia takich usług KFK oczekuje prawa weta w KI

54 Inwestowanie w MŚP: Forma i struktura inwestycji Limit inwestycyjny: maks. 1,5 mln EUR (średni kurs NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy pomiędzy funduszem a przedsiębiorcą) 20% zadeklarowanej kapitalizacji funduszu Struktura: 70% kapitał (w tym instrumenty quasi-kapitałowe) : 30% dług (w tym pożyczki) całkowitej kwoty inwestycji i może nastąpić w następstwie zaangażowania kapitałowego Oprocentowanie instrumentów dłużnych i pożyczek: 1 lipca 2008 zmiana wytycznych KE dot. ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych Typ transakcji kapitałowej: objęcie nowotworzonych instrumentów finansowych (brak możliwości wykupów) Sposób: inwestycja bezpośrednia wyłącznie w MŚP (brak możliwości inwestowania przez SPV (Rozporządzenie 2, ust.1 p.4)

55 Inwestowanie w MŚP: Kapitał na inwestycje/finansowanie dłużne Inwestorzy fundusz - kapitalizacja funduszu - finansowanie zewnętrze zaciąganie zobowiązań przez fund. Instrumenty quasi-kapitałowe Instrumenty dłużne, bez pożyczek Zespół KFK wyklucza (PWW) Propozycja zarządzających; preferencja KFK 20% długu Część oferty nie podlegająca negocjacjom Fundusz kapitałowy spółki portfelowe Dług : kapitał 30 : 70 Decyzja zarządzających Zabezpieczenie: aktywa MŚP Ustawa, Rozporządzenie, PWW tego nie zabraniają Spółki portfelowe (kapitał na rozwój uzupełniająco do kapitału od funduszu) Zabezpieczenie: aktywa inwestorów innych niż fundusz z KFK Zabezpieczenie: aktywa funduszu z KFK Ustawa, Rozporządzenie, PWW tego nie zabraniają Przypadki rozpatrywane indywidualnie KFK oczekuje weta w KI lub organie kontrolnym

56 Inwestowanie w MŚP: Kumulacja pomocy publicznej i kapitału podwyższonego ryzyka Kumulacja pomocy publicznej zmniejszenie o 20% maksymalnych pułapów lub kwot kwalifikowanych przysługującej pomocy publicznej (Rozporządzenie 2, ust.1, pkt.9) Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie Kryteria: wyłączenia czas obowiązywania ograniczenia (zazwyczaj 3 lata) moment od którego zaczyna obowiązywać ograniczenie (np. podpisanie umowy, pierwszy przelew środków) rodzaj kapitału tj. czy kapitał podwyższonego ryzyka Kumulacja kapitału podwyższonego ryzyka w MŚP Limit 1,5 mln EUR na działania z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Rozporządzenie 2, ust.4) Działanie SPO WKP (PARP)

57 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo