VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r."

Transkrypt

1 VENTURE CAPITAL Kapitał dla funduszy Venture Capital Sesja pytań i odpowiedzi Warszawa r.

2 Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna Proces inwestycyjny Konkursu Ofert 1/2011 & Polityka inwestycyjna KFK

3 O czym będziemy dziś rozmawiać? Specjaliści od inwestowania, doświadczeni przedsiębiorcy / menedżerowie, są tacy na sali? Spółki portfelowe Inwestorzy Podmiot zarządzający Fundusz Krajowy Fundusz Kapitałowy, a może również ktoś z Państwa? Innowacyjne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; czy ktoś z Państwa poszukuje kapitału? Inwestorzy Kapitał do zainwestowania Opłata za zarządzanie Zwrot kapitału i minimalna stopa zwrotu ok. 80% z zysków powyżej min. stopy zwroty Podmiot zarządzający Zespół profesjonalistów Poszukiwanie projektów, inwestowanie, zarządzanie inwestycjami, wychodzenie Stałe wynagrodzenie + ok. 20% z zysków powyżej min. stopy zwrotu

4 Czym jest Krajowy Fundusz Kapitałowy? Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK): Pierwszy polski fundusz inwestujący w fundusze VC Misja: wspieranie rozwoju MŚP poprzez wypełnianie luki kapitałowej inwestycje poniżej 1,5 mln euro Zorientowanie funduszy portfelowych na wczesny etap rozwoju (etap zalążkowy, start-up i wczesnego wzrostu) Wsparcie kapitałowe i know-how dla funduszy VC Zespół: szerokie doświadczenie zawodowe w transakcjach kapitałowych (corporate finance)

5 Co udało się KFK dotychczas? Kapitał pozyskany: Fundusze portfelowe: Działalność KFK: 11 podpisanych umów na założenie funduszy VC 7 działających operacyjnie funduszy ze wsparciem KFK 4 kolejne fundusze VC w trakcie negocjacji Aktualnie nowy nabór ofert w otwartym konkursie ofert Największym źródłem kapitału jest działanie 3.2 POIG zgodne z inicjatywą JEREMIE Kapitał własny (24m PLN) Dotacja rządowa (55m PLN) Program Innowacyjna Gospodarka (650m PLN) Dotacja rządu Szwajcarii (155m PLN) Ogółem (884m PLN) Aquarium Venture Fund

6 Jaka jest wielkość inwestycji KFK? Fakty: Fundusze portfelowe: Kapitalizacja: 60 mln PLN Środki KFK przeznaczone na inwestycje: 705 mln PLN Dotychczasowy commitment KFK: 415 mln PLN Łączna kapitalizacja założonych funduszy: 754 mln PLN Kapitał KFK faktycznie wypłacony do funduszy VC: 15 mln PLN Udział KFK w funduszach VC pomiędzy 20 mln a 50 mln PLN Aquarium Venture Fund 40 mln PLN mln PLN 50 mln PLN 100 mln PLN 100 mln PLN 100 mln PLN 40 mln PLN 84 mln PLN 100 mln PLN 40 mln PLN

7 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Cel: zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych między zamożnymi krajami europejskim a nowym członkami UE Budżet: 1,25 mld CHF w tym ok. 489 mln CHF dla Polski Koncentracja geograficzna: województwa południowowschodnie Priorytety: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform środowisko i infrastruktura sektor prywatny rozwój społeczny i zasobów ludzkich

8 Założenia projektu Szwajcarskiego Cel: poprawa dostępności kapitału właścicielskiego dla MŚP szczególnie w województwach: małopolskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim Sposób realizacji celu: inwestycja w 4 fundusze VC, które zainwestują co najmniej 30% kapitału w wybranych województwach Ramy czasowe: fundusze rozpoczną działalność przed końcem 2012 roku Liczba inwestycji: około 32 małe i średnie przedsiębiorstwa Obecny konkurs: 60+ mln PLN, nie mniej niż 2 fundusze, czas na składanie aplikacji do 31 stycznia 2012 Dokumentacja na stronie:

9 Rejony priorytetowe Celem Krajowego Funduszu Kapitałowego jest aby możliwie dużo środków zostało zainwestowanych przez Fundusze Kapitałowe w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim. Preferowane będą oferty zakładające w strategii inwestycyjnej aktywne poszukiwanie projektów inwestycyjnych w tych regionach. Bezzwrotne świadczenia oferowane przez KFK dotyczą Przedsiębiorcy, z którym Fundusz Kapitałowy zawarł Umowę inwestycyjną, którego główna siedziba znajduje się w regionach priorytetowych.

10 Korzyści dla funduszy VC Mniejsze ryzyko dla inwestorów KFK wychodzi jako drugie Dotacja na koszty pozyskanie inwestycji w regionach priorytetowych Możliwość stworzenia małych funduszy koszty zarządzania do 4% rocznie Szybka realizacja ciągnięć przez KFK Czas na dokonanie inwestycji MŚP do końca 2016 roku

11 Kompozycja oferty Aplikującego o środki KFK Oferta składana przez fundusz VC lub podmiot zarządzający w Otwartym Konkursie Ofert KFK musi zawierać: Wniosek Proponowane Warunki Wsparcia (Term Sheet) Biznes Plan Budżet Operacyjny Plan Marketingowy Listę referencyjną (doświadczenia i kompetencje zespołu zarządzającego) Życiorysy zawodowe osób nie należących do podmiotu zarządzającego a zasiadających w organie opiniującym decyzje inwestycyjne Opis systemu motywacyjnego dla zarządzających i pracowników, w szczególności zasady podziału carried interest Opis planowanej struktury własnościowej funduszu oraz zobowiązań inwestorów prywatnych do wniesienia wpłat, potwierdzenie posiadania środków i źródła ich pochodzenia Dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowe, zaświadczenia o niekaralności i o korzystaniu z pomocy publicznej

12 Proces inwestycyjny KFK: przebieg Organizacja Otwartego Konkursu Ofert (OKO) Analiza ofert Inwestycja Monitoring Wyjście z inwestycji Przygotowanie warunków OKO (udział Komitetu Inwestycyjnego - KI) Ogłoszenie OKO Zbieranie ofert i warsztaty dla oferentów Otwarcie ofert 90 dni (60 dni Roboczych) Analiza formalna Analiza ekonomicznofinansowa, skrócona lista ofert Spotkania z oferentami Due diligence i decyzja inwestycyjna (udział KI) 8 dni R 30 dni R 10 dni R 39 dni R Negocjacje umowy inwestycyjnej (udział KI) Podpisanie umowy inwestycyjnej (rozstrzygnięcie konkursu) 177 dni Roboczych 30 dni

13 Europejski rynek Private Equity / Venture Capital Index Q1 2007= Funds raised Investments Divestments at cost Zwiększanie się liczby inwestycji Wzrost zainteresowania inwestorów funduszami typu VC 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Źródło: EVCA/PEREP_Analytics

14 Private Equity vs. Indeksy rynku kapitałowego ,9% ,3% Inwestycja w PE daje wyższą stopę zwrotu od tradycyjnych form inwestowania Źródło: Thomson Reuters / EVCA Performance Benchmarks 2008 European PE

15 Zwrot z inwestycji typu Venture Capital 2,6 - krotny wzrost wartości zainwestowanego kapitału 48% inwestycji zakończyło się sukcesem 45% badanych podmiotów nie miało żadnych przychodów w momencie inwestycji Źródło: R. Wiltbark, W. Boeker, Returns to Angel Investors in Groups, 2007

16 Inwestycje Venture Capital jako % PKB w 2010r. % of GDP 0.10% 0.010% 0.010% 0.009% 0.008% 0.008% 0.004% 0.003% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.019% 0.018% 0.029% 0.029% 0.028% 0.027% 0.053% 0.053% 0.050% 0.045% 0.042% 0.037% 0.059% 0.065% 0.088% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% Polski rynek VC będzie dążył do średniej unijnej zatem jest szansa na wykorzystanie potencjału wzrostu Luxembourg Sweden Denmark Finland Norway Switzerland United Kingdom France Portugal European total Germany Belgium Netherlands Hungary Ireland Austria Spain Bulgaria Czech Republic Baltic countries Poland Italy Other CEE* Greece Romania Ukraine *Other CEE consists of Ex-Yugoslavia and Slovakia Source: EVCA/PEREP_Analytics

17 Sposoby inwestycji na rynku PE Opcja 1: Bezpośrednie inwestowanie w przedsiębiorstwa Konieczna jest budowa zespołu do pozyskiwania, oceniania i monitorowania inwestycji O sukcesie w dużej mierze decyduje przyjęta strategia Wysokie stopy zwrotu ale i ryzyko całkowitej porażki Opcja 2: Bezpośrednie inwestowanie w fundusze VC/PE Istotne jest zdobycie miejsca w funduszu (najlepsze zespoły zarządzające współpracują stale w tą samą 71% aktywów grupą zainwestowanych inwestorów) przez fundusze emerytalne w Konieczne są kompetencje w wyborze zespołu Australii (Superannuation zarządzającego funduszem Funds) na rynku prywatnym w Istotna jest stałe monitorowanie funduszy zostało przez alokowane lat przez jego trwania fundusze-funduszy (opcja 3) Inwestor (np. fundusz emerytalny, państwo itp.) Inwestor (np. fundusz emerytalny, państwo itp.) Fundusz VC Fundusz VC Fundusz VC Spółki Spółki Opcja 3: Fundusz funduszy: najbardziej wyrafinowana; optymalna dla inwestorów z dużymi aktywami i nie mających doświadczenia w inwestowaniu w PE/VC Inwestor (np. fundusz emerytalny, państwo itp.) Funduszfunduszy (np. KFK) Fundusz VC Fundusz VC Fundusz VC Spółki Źródło: KFK, [Meyer i Mathonet, 2005], [Evans, 2008]

18 Jakie profile inwestycyjne mają Fundusze wspierane przez KFK? ICT Life sciences Cleantech B2B Inne

19 Działalność Funduszy wspieranych przez KFK: 5 funduszy dokonało inwestycji 15 innowacyjnych spółek w portfelach Funduszy 4 kolejne Fundusze finalizują swoje pierwsze inwestycje Kolejne 3 Fundusze będą gotowe do inwestowania w ciągu 3-4 miesięcy Nowe fundusze (około 10) będą operacyjne do końca 2012 Planowane około 200 spółek portfelowych do końca 2016 Jak rozwijają się Fundusze ze wsparciem KFK? Fundusze portfelowe: Spółki portfelowe: Aquarium Venture Fund

20 Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna Proces inwestycyjny Konkursu Ofert 1/2011 & Polityka inwestycyjna KFK

21 Inwestycje KFK sposoby i warunki: KFK w Fundusz VC Sposób zaangażowania KFK: kapitał lub dług (bez pożyczek) Forma funduszu: S.A., Sp. z o.o., S.K., S.K.A., FIZ (rejestracja w Polsce) Wielkość funduszu: bez ograniczeń (optymalna to ok. 50 mln PLN) Czas trwania funduszu: 10 lat (+ do 2 lat), w tym maks. 5-letni okres inwestycyjny Udział KFK: do 50% (reszta inwestorzy prywatni) Sposób przekazania środków: deklaracja wniesienia i sukcesywne przekazywanie Podmiot zarządzający: zewnętrzny (możliwy podmiot zagraniczny) lub wewnętrzny Opłata za zarządzanie funduszem (wszelkie koszty funduszu, w tym wynagrodzenie zarządzającego): maks. 4% kapitalizacji średniorocznie Carried interest: 20% (po warunkiem zainwestowania 75% budżetu na inwestycje) Monitoring: udział KFK w radzie inwestorów i komitecie inwestycyjnym Raportowanie kwartalne, wycena aktywów półroczna (wg EVCA) Minimalna stopa zwrotu netto (IRR roczna): rynkowa nie mniej niż średnia rentowność 10-letnich hurtowych obligacji skarbowych (na całym funduszu) Zwroty do inwestorów: po wyjściu z każdej inwestycji (brak reinwestycji) Preferencje dla inwestorów prywatnych: dotacje dla funduszu na pokrycie części kosztów zarządzania (do 10% wkładu KFK i 65% kosztów) + pierwszeństwo przy zwrotach z inwestycji funduszu (do kapitału i minimalnej stopy zwrotu)

22 Inwestycje KFK sposoby i warunki: Fundusz VC w MŚP Portfel: MŚP zarejestrowane w Polsce, które: realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi lub wprowadzają produkt lub usługę na rynek po raz pierwszy lub rozszerzają działalność, rozwijają rynek produktu lub usługi lub zwiększają swoje moce produkcyjne tj. w fazach rozwoju: zasiew, start i ekspansja ze szczególnym uwzględnieniem MŚP o dużym potencjale rozwoju i wprowadzających technologie innowacyjne Restrykcje branżowe: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, budownictwo okrętowe, faktoring i leasing, dzierżawa lub najem aktywów, usługi prawne, usługi księgowe, handel hurtowy lub detaliczny Limit inwestycyjny: maks. 1,5 mln EUR i 20% kapitalizacji na projekt Forma: kapitał lub dług (w tym pożyczki); finansowanie długiem nie może przekroczyć 30% całkowitej kwoty inwestycji i może nastąpić jedynie jako uzupełnienie (w następstwie) zaangażowania kapitałowego Typ transakcji kapitałowej: objęcie nowotworzonych instrumentów finansowych (brak możliwości wykupów)

23 Proponowane Warunki Wsparcia - Term Scheet Kapitalizacja, Struktura udziałowa, Dane podmiotu zarządzającego, Zasady polityki inwestycyjnej, Obowiązki informacyjne, Kluczowy personel, Określenie: Minimalnej stopy zwrotu netto, Wysokości opłaty za zarządzanie. Szczegółowe informacje:

24 Biznesplan Informacje ogólne dotyczące funduszu i podmiotu zarządzającego Struktura organizacyjna i zarządzanie (w tym profile osób wchodzących w skład zespołu) Cele i polityka inwestycyjna funduszu Kompetencje organów funduszu oraz procedura inwestycyjna Więcej informacji:

25 Budżet operacyjny Więcej informacji: ge=structure&id=179 Przewidywane koszty zarządzania funduszem (pokrywane z Opłaty za zarządzanie) Przewidywane koszty utworzenia funduszu Wynagrodzenie podmiotu zarządzającego/osób zarządzających Koszty administracyjne funduszu (np. koszty badania sprawozdań finansowych funduszu przez biegłego rewidenta, koszty usług księgowych, inne koszty) Koszty związane z inwestycjami w podziale na koszty przygotowania, realizacji, monitorowania i wyjścia z inwestycji. Założenia dotyczące przychodów i ich źródeł (w tym: bezzwrotne świadczenia, przychody finansowe z zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi, dywidendy i wynagrodzenia otrzymane od spółek portfelowych) Założenia dotyczące przepływów pieniężnych funduszu (wpływy i wydatki uwzględniające koszty i przychody, wpłaty do funduszu przez inwestorów i KFK, przepływy z działalności inwestycyjnej, wypłaty dla inwestorów i KFK oraz zarządzającego) Założenia dotyczące wyceny portfela inwestycji Założenia dotyczące podatków

26 Plan marketingowy Analiza rynku, na którym będzie działał fundusz Analiza rynku venture capital w Polsce Analiza konkurencji Analiza rynku projektów inwestycyjnych Dostępność i pozyskiwanie projektów inwestycyjnych (ang. deal flow) Potencjał ludzki a realizacja strategii inwestycyjnej (Doświadczenie osób zarządzających w pozyskiwaniu, weryfikacji oraz realizacji projektów inwestycyjnych niezbędne do realizacji strategii inwestycyjnej) Więcej informacji:

27 Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna Proces inwestycyjny Konkursu Ofert 1/2011 & Polityka inwestycyjna KFK

28 Proces inwestycyjny KFK: założenia KFK prowadzi działalność inwestycyjną w oparciu o cyklicznie ogłaszany Otwarty Konkurs Ofert Proces inwestycyjny KFK oparty jest na sprawdzonych międzynarodowych standardach (rozwiązania stosowane m.in. przez EBOiR i Europejski Fundusz Inwestycyjny) Przejrzystość i obiektywizm podejmowanych decyzji i profesjonalizm zapewnione są poprzez: jawność i wieloetapowość procesu inwestycyjnego zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów udział Komitetu Inwestycyjnego (posiadającego funkcję opiniującą, złożonego z uznanych ekspertów rynku kapitałowego z doświadczeniem w branży PE/VC) Oferentem aplikującym o środki KFK w Otwartym Konkursie Ofert może być istniejący fundusz VC lub podmiot zarządzający funduszem (w drugim przypadku, w momencie aplikowania fundusz nie musi być zarejestrowany) Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej KFK zawiera umowę inwestycyjną z inwestorami prywatnymi oraz funduszem i/lub podmiotem zarządzającym

29 Kryteria oceny ofert składanych do KFK Oferty składane do KFK są oceniane w ramach trzech grup kryteriów: Profesjonalizm i dotychczasowe doświadczenie zarządzających oraz zbieżność tego doświadczenia ze strategią inwestycyjną funduszu Strategia inwestycyjna funduszu (w powiązaniu z budżetem operacyjnym) Wielkość tworzonego funduszu KFK, dokonując oceny ofert, preferuje: doświadczoną i profesjonalną kadrę zarządzającą, posiadającą udokumentowane doświadczenie i sukcesy mierzone wygenerowaną stopą zwrotu dla inwestorów (cenione jest: doświadczenie w zakresie projektów PE/VC, w szczególności na wczesnych etapach rozwoju, w realizowaniu wyjść z inwestycji i w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem) zarządzających z odpowiednim potencjałem do realizacji strategii inwestycyjnej (tj. pozyskiwania, weryfikacji i realizacji projektów inwestycyjnych), w tym doświadczeniem zbieżnym ze strategią pod kątem zaplanowanej specjalizacji branżowej i znajomości specyfiki biznesowej rynku polskiego zarządzających, którzy tworzą efektywny zespół fundusze, w których podmiot zarządzający wniesie wkłady pieniężne do funduszu atrakcyjną strategię inwestycyjną rokującą wysoką stopę zwrotu z inwestycji jak najwyższą kapitalizację funduszu (z uwzględnieniem limitu inwestycyjnego) optymalny budżet funduszu i minimalną stopę zwrotu netto na poziomie rynkowym

30 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

31 Polityka inwestycyjna Kapitalizacja funduszu Opłata za zarządzanie Bezzwrotne świadczenia Zwroty, IRR, Hurdle rate, Carried interest

32 Polityka inwestycyjna: Kapitalizacja funduszu Składa się z dwóch elementów: Część na opłatę za zarządzanie Część na inwestycje Udział KFK: max. 50% (+ bezzwrotne świadczenia) Realizowana w transzach (wpłata KFK każdorazowo po wpłatach inwestorów prywatnych) Inwestorzy: Osoby fizyczne lub prawne, polskie lub zagraniczne (również zarządzający) Udział bezpośredni (za pośrednictwem SPV tylko jeśli posiada zabezpieczone środki i ujawni inwestorów dla potrzeb due diligence) Udokumentowane posiadanie środków / zobowiązanie do wniesienia Zmiany możliwe, ale uwarunkowane prawami pierwokupu i poręczeniem Druga kapitalizacja (z udziałem lub bez udziału KFK) do 1 roku od wniesienia pierwszego wkładu przez KFK + warunki (struktura i strategia)

33 Polityka inwestycyjna: Opłata za zarządzanie Pokrywa wszystkie koszty funduszu: Koszty utworzenia funduszu Wynagrodzenie zarządzającego Koszty przygotowania, wejścia, monitorowania i wyjścia z inwestycji Koszty administracyjne (koszty ponoszone są bezpośrednio przez fundusz lub podmiot zarządzający proporcja dowolna) Standardowo max. 4% średniorocznie kapitalizacji funduszu (faktycznej liczonej na koniec horyzontu inwestycyjnego oraz z wyłączeniem bezzwrotnych świadczeń), z zastrzeżeniem: Dystrybucja: liniowa, progresywna, degresywna, zmienna Niewykorzystana w danym okresie pomniejsza kolejny

34 Polityka inwestycyjna: Opłata za zarządzanie - Case study Fundusz X Udział KFK: 50% Horyzont inwestycyjny: 10 lat (liczony od r.) Okres inwestycyjny: 5 lat Kapitalizacja zadeklarowana (=faktyczna): 100 zł, w tym: Opłata za zarządzanie: 30 zł (2% średniorocznie * 10 lat = 30%) Dystrybucja: 4% w okresie inwestycyjnym; 2% w kolejnych latach Inwestycje: 70 zł (14 zł / rok)

35 Polityka inwestycyjna: Opłata za zarządzanie - Case study Opłata za zarządzanie pokrywana proporcjonalnie

36 Polityka inwestycyjna: Bezzwrotne świadczenia Dotacja przekazywana do funduszu jako refundacja kosztów: Przygotowania inwestycji (tylko jeśli następnie dokonano transakcji) Monitorowania portfela inwestycji (poniesionych bezpośrednio przez fundusz lub/i pośrednio przez podmiot zarządzający) Przekazywane na podstawie dokumentów poniesienia kosztów (faktura VAT lub inne + wyciąg bankowy) 65% netto z każdego tytułu do łącznej wysokości 10% zadeklarowanych przez KFK wkładów do funduszu Dwa sposoby wykorzystania: Powiększają budżet funduszu na inwestycje Pomniejszają proporcjonalnie zobowiązania inwestorów wobec funduszu Standardowo pomniejszają kolejne wkłady do fundusz

37 Polityka inwestycyjna: Zwroty, IRR, Hurdle rate, Carried interest Zwroty do inwestorów z zakończonych inwestycji Do wysokości dokonanych wpłat do funduszu i Hurdle rate z uwzględnieniem pierwszeństwa inwestorów prywatnych, uruchamianego każdorazowo przy wyjściach następujących po wpłatach do funduszu IRR Roczne, liczone od dokonanych do funduszu wpłat od inwestorów (za wyjątkiem bezzwrotnych świadczeń) oraz wypłat do inwestorów (w tym ze środków zrealizowanych transakcji sfinansowanych z bezzwrotnych świadczeń), w okresach miesięcznych Liczone w celu określenia Hurdle rate (rekalkulacja przy wpłatach następujących w trakcie wypłat) Carried interest Standardowo 20% - pod warunkiem zainwestowania 75% budżetu na inwestycje (0% przy 50% i poniżej) Rozliczane i wypłacane po wyjściu ze wszystkich inwestycji funduszu

38 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

39 Organy Funduszu Kapitałowego Zgromadzenie Inwestorów Skład ZI Inwestorzy prywatni, KFK, Podmiot zarządzający będący inwestorem w Funduszu. Funkcjonowanie Zwoływane co roku w celu zapoznania inwestorów z działalnością inwestycyjną Funduszu; co pół roku będzie podejmować uchwały dotyczące zwiększenia kapitalizacji Funduszu; Zakres spraw wymagających podjęcia uchwał przez ZI określa statut Funduszu; Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; Uprawnienia KFK Wszelkie uchwały ZI dla swej ważności wymagają udziału i zgody KFK.

40 Organy Funduszu Kapitałowego Rada Inwestorów (organ kontrolny Funduszu) Skład RI Inwestorzy prywatni, KFK, eksperci zewnętrzni. Funkcjonowanie Zakres obowiązków reguluje Ustawa o FI (w przypadku FIZ), Statut oraz Regulamin RI; Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; wymagane jest kworum wynoszące co najmniej 2 członków RI, z których co najmniej jeden jest przedstawicielem KFK. Uprawnienia KFK Uchwały wymagają głosu zatwierdzającego członka RI powołanego przez KFK.

41 Organy Funduszu Kapitałowego Komitet Inwestycyjny (organ doradczy Funduszu) Skład KI Inwestorzy prywatni, KFK, Podmiot zarządzający, eksperci zewnętrzni. Funkcjonowanie KI opiniuje wstępne warunki transakcji z przedsiębiorcami oraz koszty związane z przygotowaniem inwestycji takie jak koszty analiz prawnych, finansowych, technicznych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Uprawnienia KFK KFK rezerwuje sobie prawo weta w przypadku, gdy realizacja bądź wyjście z inwestycji narusza przepisy Ustawy o KFK, Rozporządzenia lub Regulaminu dobrych praktyk.

42 Organy Funduszu Kapitałowego Komitet Inwestycyjny Model działania KI propozycja KFK 1 posiedzenie przed due diligence opiniowanie wstępnych warunków transakcji, koncepcji biznesowej przedsięwzięcia, poziomu kosztów związanych z przeprowadzeniem analizy due diligence; 2 posiedzenie po due diligence ostateczna akceptacja propozycji inwestycyjnej (przy założeniu, że due diligence nie spowodowało zmiany w ocenie przyszłej inwestycji).

43 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

44 Konflikt interesów Ramy analizy konfliktu interesów A. Etyka biznesu B. Przepisy prawa C. Logika biznesowa You can have all the money in the world, but if you are not a moral and ethical person, you really have nothing. Henry Kravis, założyciel KKR Business typically calculates results as Strategy x Execution, but there is a Trust Multiplier that is an important factor in long term success: (Strategy x Execution) x Trust = Results. Glen Watson Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym

45 Przepisy prawa Ustawa o KFK (art. 18.1): Fundusz kapitałowy ( ) nie może inwestować ( ), której akcjonariusz, wspólnik, członek organu zarządzającego albo nadzorczego lub jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia są powiązani kapitałowo lub osobiście ze wspólnikiem, akcjonariuszem lub osobami prowadzącymi lub nadzorującymi fundusz kapitałowy. Inwestowanie w podmioty powiązane jest zabronione Stosowanie tego przepisu nastręcza pewnych trudności: Co jeśli członek organu zrezygnował tuż przed inwestycją? Co jeśli właściciel sprzedał swoją własność przed transakcją? Konieczne jest zachowanie norm etycznych i zdrowego rozsądku

46 Inwestycja w przedsięwzięcia powiązane Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Inne Ustawa o KFK ich zabrania Ze względu na zwiększone ryzyko zespół KFK jest im przeciwny KFK z założenia jest inwestorem pasywnym więc nie może szczegółowo analizować każdego przypadku Inwestycje w przedsięwzięcia powiązane są wykluczone W sytuacja wątpliwych np. odejście członka RN w przeddzień inwestycji KFK oczekuje możliwości zablokowania transakcji

47 Wspólne inwestowanie z podmiotami powiązanymi Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Ustawa o KFK ich nie zabrania Wyższa elastyczność w finansowanie przedsiębiorstwa (limit 1,5 mln EUR nie jest tak dotkliwy) KFK jako inwestor pasywny ma dodatkową weryfikację projektu Inwestycje są możliwe bez ograniczeń KFK oczekuje prawa weta choć nie przewiduje jego stosowanie Inne Ryzyko KFK jest zmniejszone

48 Wspólne inwestowanie z podmiotami powiązanymi różne zasady Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Ustawa o KFK ich nie zabrania Wyższa elastyczność w finansowanie przedsiębiorstwa (limit 1,5 mln EUR nie jest tak dotkliwy) Prawa do dalszych inwestycji i prawa korporacyjne muszą być proporcjonalne Najlepiej aby proces był konkurencyjny (różni koinwestorzy dla funduszu z udziałem KFK) KFK oczekuje prawa weta oraz możliwości audytu takiej transakcji Inne Wycena musi być jednakowa

49 Wyjścia do podmiotów powiązanych Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Ustawa o KFK ich nie zabrania Podmiot powiązany jest zwykle lepiej poinformowany o wartości Spółki co jest zaletą i wadą Proces musi być konkurencyjny i bez słupów KFK wymaga prawa weta oraz możliwości audytu i/lub wyceny takiej transakcji Inne

50 Inne konflikty interesów Inwestycja w przedsięwzięcie powiązane Wspólne inwestowanie na równych zasadach Wspólne inwestowanie na różnych zasadach Wyjścia do podmiotów powiązanych Inne Absorpcja przez fundusz z KFK projektów o najwyższym ryzyku Podbieranie atrakcyjnych projektów przez inne fundusze z grupy Przerzucanie kosztów na fundusz z KFK Inwencja naciągaczy jest nieograniczona zasoby KFK są ograniczone i wierzymy, że inwestowanie w PE/VC opiera się na zaufaniu, a najwyższą formą zaufania jest kontrola KFK rezerwuje sobie prawo do kontrolowania działań zespołu zarządzającego., a nawet jego wymiany

51 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

52 Inwestowanie w MŚP: Polityka inwestycyjna funduszu Polityka inwestycyjna funduszu kapitałowego definiowana przez zarządzających w oparciu warunki i sposoby dokonywania inwestycji zawarte w: Ustawie o KFK (Art. 16) Rozporządzeniu KFK ( 2 ust.1-6; 3) Proponowane Warunki Wsparcia Regulamin Otwartego Konkursu Ofert 1/2010

53 Inwestowanie w MŚP: Główne kryteria inwestycyjne Małe i średnie przedsiębiorstwa (Zał.I do rozporządzenia 800/2008/WE z ), nie PZ w celu optymalizacji podatkowej opłaty za zarząd. MŚP zarejestrowane w Polsce, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Fazy: zasiew, start, ekspansja MŚP innowacyjne (definicja bardzo szeroka: produkt/usługa są nowe lub ulepszone z punktu widzenia przedsiębiorcy) z wykluczeniem: MŚP powiązanych z funduszem kapitałowym tj. przed zawarciem umowy inwestycyjnej istniały powiązania kapitałowe lub osobowe na szczeblu akcjonariusze/wspólnicy, członkowie organu nadzorczego lub zarządzającego MŚP z branż: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, budownictwo okrętowe, faktoring i leasing, dzierżawa lub najem aktywów, usługi prawne, usługi księgowe, handel hurtowy lub detaliczny, usługi finansowe, produkcja lub obrót: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi albo obrót nieruchomościami, ale są przypadki rozpatrywane indywidualnie np. usługi/produkty, które nie są stricte finansowe jak udzielanie kredytów, działalność maklerska, ale umożliwią świadczenia takich usług KFK oczekuje prawa weta w KI

54 Inwestowanie w MŚP: Forma i struktura inwestycji Limit inwestycyjny: maks. 1,5 mln EUR (średni kurs NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy pomiędzy funduszem a przedsiębiorcą) 20% zadeklarowanej kapitalizacji funduszu Struktura: 70% kapitał (w tym instrumenty quasi-kapitałowe) : 30% dług (w tym pożyczki) całkowitej kwoty inwestycji i może nastąpić w następstwie zaangażowania kapitałowego Oprocentowanie instrumentów dłużnych i pożyczek: 1 lipca 2008 zmiana wytycznych KE dot. ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych Typ transakcji kapitałowej: objęcie nowotworzonych instrumentów finansowych (brak możliwości wykupów) Sposób: inwestycja bezpośrednia wyłącznie w MŚP (brak możliwości inwestowania przez SPV (Rozporządzenie 2, ust.1 p.4)

55 Inwestowanie w MŚP: Kapitał na inwestycje/finansowanie dłużne Inwestorzy fundusz - kapitalizacja funduszu - finansowanie zewnętrze zaciąganie zobowiązań przez fund. Instrumenty quasi-kapitałowe Instrumenty dłużne, bez pożyczek Zespół KFK wyklucza (PWW) Propozycja zarządzających; preferencja KFK 20% długu Część oferty nie podlegająca negocjacjom Fundusz kapitałowy spółki portfelowe Dług : kapitał 30 : 70 Decyzja zarządzających Zabezpieczenie: aktywa MŚP Ustawa, Rozporządzenie, PWW tego nie zabraniają Spółki portfelowe (kapitał na rozwój uzupełniająco do kapitału od funduszu) Zabezpieczenie: aktywa inwestorów innych niż fundusz z KFK Zabezpieczenie: aktywa funduszu z KFK Ustawa, Rozporządzenie, PWW tego nie zabraniają Przypadki rozpatrywane indywidualnie KFK oczekuje weta w KI lub organie kontrolnym

56 Inwestowanie w MŚP: Kumulacja pomocy publicznej i kapitału podwyższonego ryzyka Kumulacja pomocy publicznej zmniejszenie o 20% maksymalnych pułapów lub kwot kwalifikowanych przysługującej pomocy publicznej (Rozporządzenie 2, ust.1, pkt.9) Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie Kryteria: wyłączenia czas obowiązywania ograniczenia (zazwyczaj 3 lata) moment od którego zaczyna obowiązywać ograniczenie (np. podpisanie umowy, pierwszy przelew środków) rodzaj kapitału tj. czy kapitał podwyższonego ryzyka Kumulacja kapitału podwyższonego ryzyka w MŚP Limit 1,5 mln EUR na działania z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Rozporządzenie 2, ust.4) Działanie SPO WKP (PARP)

57 Proces inwestycyjny Polityka inwestycyjna KFK Organy Funduszu Kapitałowego Konflikt interesów Inwestowanie w innowacyjne MŚP Pytania i odpowiedzi

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitałowy Finansowanie funduszy VC Kim jesteśmy Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy wspierającym rozwój polskiego rynku VC. Finansujemy fundusze,

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz VENTURE CAPITAL Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz Jakie są plany KE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Inwestowanie w fundusze VC cykl koniunkturalny nam nie straszny? Konferencja "Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza"

VENTURE CAPITAL. Inwestowanie w fundusze VC cykl koniunkturalny nam nie straszny? Konferencja Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza VENTURE CAPITAL Inwestowanie w fundusze VC cykl koniunkturalny nam nie straszny? Konferencja "Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza" 4-5 grudnia 2008 Spis treści Krajowy Fundusz Kapitałowy Zwrot z

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 57, poz. 491. o Krajowym Funduszu Kapitałowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie,

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej październik 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący projekty zagraniczne polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Akcje, pożyczki,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Nr

Bardziej szczegółowo

Smart capital. Myśli kilka o funduszach podwyższonego ryzyka (VC)

Smart capital. Myśli kilka o funduszach podwyższonego ryzyka (VC) Smart capital Myśli kilka o funduszach podwyższonego ryzyka (VC) dr Marek Dietl Warszawa, 29 maja 2010 dr Marek Dietl Doświadczenia praktyczne: Manager inwestycyjny w Krajowy Funduszu Kapitałowym Rady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania procesu komercjalizacji wejście, współpraca, wyjście

Zasady finansowania procesu komercjalizacji wejście, współpraca, wyjście Paweł Głodek Paweł Pietras Zasady finansowania procesu komercjalizacji wejście, współpraca, wyjście Proces inwestycyjny VC Pozyskiwanie ofert Wstępne zapoznanie się z projektem Odrzucone projekty i niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (druk nr 3226).

o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (druk nr 3226). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 3577 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM RZĄDOWYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ROZWÓJ PRACA o rządowym

Bardziej szczegółowo

na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez Fundusz lub Zarządzającego na przygotowanie Inwestycji i monitorowanie portfela Inwestycji.

na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez Fundusz lub Zarządzającego na przygotowanie Inwestycji i monitorowanie portfela Inwestycji. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU HELIX VENTURES PARTNERS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 13 sierpnia 2015 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus z dnia 29 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus z dnia 29 czerwca 2015 r. Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus z dnia 29 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY 2013 KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY Marek Borzestowski Giza Polish Ventures Warszawa, 12.09.2013 CEL PREZENTACJI Prezentacja kierowana jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.57.491 USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie, zadania, zasady finansowania,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Nowy pomysł na inwestowanie Budowanie funduszy Venture Capital w Polsce. Piotr Ćwik Dyrektor Inwestycyjny.

VENTURE CAPITAL. Nowy pomysł na inwestowanie Budowanie funduszy Venture Capital w Polsce. Piotr Ćwik Dyrektor Inwestycyjny. VENTURE CAPITAL Nowy pomysł na inwestowanie Budowanie funduszy Venture Capital w Polsce Piotr Ćwik Dyrektor Inwestycyjny 7 maja 2009 Czym jest KFK? KFK jest instytucją finansową pierwszym polskim funduszem

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego 5.2/2015/ZFPJ/ KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE A. 1. Podmiotami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI I. WSTĘP: Niniejszy dokument określa zasady wejścia i wyjścia kapitałowego w projekcie pod nazwą Fabryka Innowacji korzystającym z dofinansowania w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Proponowane Warunki Wsparcia (PWW)

Załącznik Nr 2. Proponowane Warunki Wsparcia (PWW) Załącznik Nr 2 Proponowane Warunki Wsparcia (PWW) SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. STRONY UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO... 4 2. KAPITALIZACJA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO... 4 3. ORGANY FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada

Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada Agenda Wprowadzenie: przykład inwestycji w start-up Jak działa fundusz seed/venture capital Kryteria inwestycyjne Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KAPITAŁOWY JEREMIE METRYKA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

FUNDUSZ KAPITAŁOWY JEREMIE METRYKA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego Nr 4.1/2014/FPJWP FUNDUSZ KAPITAŁOWY JEREMIE METRYKA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO I. Nazwa Funduszu JEREMIE Seed Capital Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2067 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje wspieranie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów?

Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? Szymon Kurzyca Warszawa, 8 października2013 r. Rynek early stage Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

13) Ustawa została ogłoszona w dniu r.

13) Ustawa została ogłoszona w dniu r. Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 491) tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 562) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1767, Dz.U. z 2015 r. poz. 1308)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 562

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 562 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 562 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr hab. Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. Finansowanie to proces pozyskiwania kapitału

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 3226 Warszawa, 13 października 2004 r.

Do druku nr 3226 Warszawa, 13 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-144-04 Do druku nr 3226 Warszawa, 13 października 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK Anna Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich, BGK Warszawa, 26 września

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo